ХІХ-ХХ ғасырлар шеңберіндегі халықаралық қатынастар

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1. Франклин Делано Рузвельттің саяси қоғам қайраткері ретінде қалыптасуы.
1.1. Ф.Д.Рузвельттің президенттік жылдарына дейінгі өмір жолы мен қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2. 1932 ж. сайлау кампаниясы, оның нәтижелері мен маңызы ... ... ... ... ... ..10

2. Ф.Д. Рузвельттің президенттік жылдарында АҚШ.тың дамуына қосқан үлесі
2.1. Рузвельттің “Жаңа бағыт” дәуірінің әлеуметтік . экономикалық мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі. ХХ ғ.бірінші жартысында АҚШ тарихы өзгерістер мен жаңалықтарға толы болды. Жалпы әлемде осы кезеңде революциядан бастап екі дүркін соғыстарға дейін болып жатты. Осыдан кейін әлемде державалар арасында әртүрлі салаларда жарыстар болды. Бірақ бұл жарыстарда адам баласының өмірі ескерілмеген еді. Осыған байланысты Рузвельттің ел билеген жылдарында жалпы әлем сахнасында алған орны ерекше деп есептейміз. Себебі ол елді ең алдымен демократияландыруға, соғыстан, ядролық қарудан, ашаршылықтан, аурулардан, кедейшіліктен сақтау үшін әлем тарихында бұрын болмаған адамдарды қамқорлыққа алу шараларын ұйымдастырған еді. Сондықтан да, біз, Франклин Делано Рузвельттің зор еңбегінің арқасында АҚШ көптеген жетістіктерге жетіп отыр деп айта аламыз. Осыған байланысты бұрын орын алған тарихи қателерді қайталамау үшін Ф.Д.Рузвельттің тарихи портретін зерттеу қазіргі кезде өзекті мәселенің бірі болып табылады.
Бүгінгі таңда Америка Құрама Штаттары әлемдегі бәсекелестікке қабілетті елдердің қатарында екінші орында
, сонымен бірге оның әлемдік саясатта да алатын орны ерекше. Сондықтан да АҚШ-тың осындай дәрежеге жету тарихын зерттеу өзекті мәселе ғана емес, сонымен бірге осы мемлекетпен халықаралық қатынастарды дамытуда және жас Қазақстанның 50 дамыған мемлекеттердің қатарына қосылу мақсаты үшін маңызды болып табылады.
Тақырыптың тарихнамасы. Ф.Д.Рузвельт жеке тұлға ретінде жұмбақ болып көрінді. Оның саяси жолын зерттеген орыс ғалымдарының ішінде А.И.Уткиннің “Дипломатия Франклина Рузвельта” , В.Л.Мальковтың “Ф.Д.Р. Проблемы внутренной политики и дипломатии” еңбектерінде жалпы Рузвельттің сыртқы әлеммен кездесуі, дамыған елдермен қарым-қатынастарын күшейтуі туралы жазылса, Н.Н.Яковлевтің “Ф. Рузвельт – человек и политик” , А.В.Георгиевтің “Франклин Делна Рузвельт” , А.И.Уткиннің тағы бір “Рузвельт Ф.Д.” атты еңбектерінде Рузвельттің өмірбаяны, жетістіктері, оның саяси жолмен көтерілген сатысын көрсетеді. Сонымен қоса ағылшын ғалымдары Юнкер Д., Айгнер Д. “Франклин Рузвельт Уинстон Черчель” атты еңбегінде АҚШ пен Ұлыбритания басшыларының қарым-қатынастары туралы жазған еңбегі аса бағалы.
Деректік негізі. Рузвельтті қоршаған адамдардың көбі сол кезде оның елді қалай басқарғанын, саясатты қалай сапалы жүргізгені туралы жазған. Өмірде сирек кездесетін тұлға ретінде Р.Шервуд өзінің “Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца” атты еңбегінде Рузвельтті көп жылдар бойы зерттеген. Сонымен қатар Ф.Рузвельтпен жұмыс істеп жүрген жолдасы S.Rosiman “Working with Roosevelt N.Y.” атты еңбегінде Рузвельттің жан дүниесін, оның саясатты қалай шебер пайдаланғаны туралы ашып көрсетеді. Сондықтан да бүгінгі күні АҚШ тарихымен танысушыларға аталған зерттеушілердің еңбектері аса маңызды болып табылады.
Жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Осы зерттеп отырған курстық жұмыстың мақсаты Ф.Д.Рузвельттің саясаткер ретінде портретін ашу арқылы Америка халқына сіңірген еңбегін жан-жақты қарастырып, талдау жасау. Мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттер қойылады:
Франклин Делано Рузвельттің саяси қоғам қайраткері ретінде қалыптасуына талдау жасау.
Ф.Д. Рузвельттің президенттік жылдарын кезеңдерге бөлу арқылы, оның әр кезенінің ерекшеліктеріне тоқтала отырып, АҚШ қоғамына қосқан үлесін зерттеу.
Рузвельттің ішкі саясаттағы “Жаңа бағыт” дәуірінің әлеуметтік – экономикалық мазмұнын айқындау.
Президенттік жылдарындағы сыртқы саясаттың нәтижелері мен
маңызын қарастыру.
Жұмыстың хронологиялық шеңбері. Курстық жұмыс Франклин Делано Рузвельттің саяси қоғам қайраткері ретінде қалыптасу кезінен бастап, оның соңғы күндеріне дейін АҚШ қоғамына қосқан үлесі кезеңін қамтиды.
Жұмыстың құрылымы. Курстық жұмыс кіріспеден, 2 тараудан, қорытындыдан және әдебиеттер тізімінен құралған
Ақиқат журналы. – Алматы 2006ж, басылым № 8, бет 14-15.

Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта. – Свердловск: Издательство Уральского Университета, 1990г.

Мальков В.Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренной политики и дипломатии: Историко – документальные очерки. – М., 1988г.

Яковлев Н.Н. Ф.Д.Р. – человек и политик. Загадка Перл – Харбора: Избранные произведения – М.: Международные отношения, 1988г.

Георгиев А.В. Франклин Д.Р. – М., 1945г.

Уткин А.И. Рузвельт Ф.Д. – М.: Издательская корпорация “Логос”, 2000г.

Юнкер Д, Айгнер Д. Франклин Рузвельт Уинстон Черчель. – М., 1987г.

Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца. /В 2-т/ М., 1958г.

Rosiman S. Working with Roosevelt N.Y. 1947y.

Яковлев Н.Н. Ф.Д.Р. – человек и политик. Загадка Перл – Харбора: Избранные произвидения – М.. издательство международные отношения, 1988 – с7-9.

Георгиев А.В. Франклин Д.Р. – М., 1945 – с19-20.

Уткин А.И. Рузвельт Ф.Д. – М.: Издательская корпорация “Логос” , 2000 – с24-28.

Яковлев Н.Н. ФДР – человек и политик. Загадка Перл – Харбора: Избранные произвидения – М.: издательство международные отношения, 1988 – с21-23.


Мальков В.Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренной политики и дипломатии: историко – документальные очерки. – М., 1988 – 59-60с.

Уткин А.И. Рузвельт.Ф.Д. – М.: Издательская корпорация “Логос”, 2000 – с46.

Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца./В 2-т/ М., 1958 – с63.

Юнкер Д, Айгнер Д. Франклин Рузвельт Уинстон Черчель. – М., 1987 – с145.


Уткин А.И. Рузвельт Ф.Д. – М.: Издательская корпоррация “Логос”, 2000 - с111.

Георгиев А.В. Франклин Д.Р. – М., 1945- с100.

Американские президенты: 41 исторические портреты от Дж. Вашингтона до Билла Клинтона. – Ростов – на – Дону , 1997 – с325.

Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца./В 2-т/ М., 1958 – с321.

Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта. – Свердловск: Изд-во Уральского Университета, 1990 – с 410-419 .

Яковлев Н.Н. ФДР – человек и политик – М.: изд-во межд. отн. 1988 – с 501 .

Уткин А.И. Рузвельт Ф.Д. – М.: Издательская корпоррация “Логос”, 2000- с134-135.

Уткин А.И. Рузвельт Ф.Д. – М.: Издательская корпоррация “Логос”, 2000- с112 - 113.

Мальков В.Л. “Новый курс” в США. Социальные движения и социальная политика. – М., 1973 – с 211.
        
        ХІХ-ХХ ғасырлар шеңберіндегі халықаралық қатынастар
МАЗМҰНЫ
Кіріспе---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------3
1. Франклин Делано Рузвельттің саяси қоғам қайраткері ретінде қалыптасуы.
1.1. Ф.Д.Рузвельттің президенттік жылдарына дейінгі өмір жолы мен
қызметі--------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------5
1.2. 1932 ж. ... ... оның ... мен ... ... Ф.Д. ... ... жылдарында АҚШ-тың дамуына қосқан үлесі
2.1. Рузвельттің “Жаңа бағыт” дәуірінің әлеуметтік – экономикалық
мазмұны---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
-----13
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ----------------------------------------------
------------------------------------------------25
Кіріспе
Тақырыптың ... ХХ ... ... АҚШ ... өзгерістер
мен жаңалықтарға толы болды. Жалпы әлемде осы кезеңде революциядан бастап
екі дүркін соғыстарға дейін болып ... ... ... ... ... ... ... жарыстар болды. Бірақ бұл жарыстарда адам
баласының ... ... еді. ... ... Рузвельттің ел билеген
жылдарында жалпы әлем ... ... орны ... деп ... ... елді ең ... ... соғыстан, ядролық қарудан,
ашаршылықтан, аурулардан, кедейшіліктен сақтау үшін әлем ... ... ... ... алу ... ... еді. Сондықтан
да, біз, Франклин Делано Рузвельттің зор еңбегінің арқасында АҚШ ... ... отыр деп айта ... ... ... ... ... тарихи қателерді қайталамау үшін Ф.Д.Рузвельттің тарихи портретін
зерттеу ... ... ... ... бірі болып табылады.
Бүгінгі таңда Америка Құрама Штаттары ... ... ... ... ... орында
[i], сонымен бірге оның әлемдік саясатта да алатын орны ... ... ... ... ... жету тарихын зерттеу өзекті мәселе ғана емес,
сонымен бірге осы ... ... ... ... және ... 50 ... мемлекеттердің қатарына қосылу мақсаты үшін маңызды
болып табылады.
Тақырыптың тарихнамасы. Ф.Д.Рузвельт жеке тұлға ретінде жұмбақ болып
көрінді. Оның саяси жолын ... орыс ... ... ... ... ... ... “Ф.Д.Р. Проблемы
внутренной политики и ... ... ... ... ... кездесуі, дамыған елдермен қарым-қатынастарын күшейтуі
туралы жазылса, Н.Н.Яковлевтің “Ф. ...... и ... ... ... ... А.И.Уткиннің тағы бір
“Рузвельт Ф.Д.”[vi] атты еңбектерінде Рузвельттің өмірбаяны, ... ... ... ... сатысын көрсетеді. Сонымен қоса ағылшын
ғалымдары Юнкер Д., Айгнер Д. “Франклин Рузвельт Уинстон Черчель”[vii] ... АҚШ пен ... ... ... ... жазған
еңбегі аса бағалы.
Деректік негізі. Рузвельтті қоршаған ... көбі сол ... ... ... басқарғанын, саясатты қалай сапалы жүргізгені туралы ... ... ... тұлға ретінде Р.Шервуд өзінің “Рузвельт и Гопкинс
глазами очевидца”[viii] атты ... ... көп ... ... Сонымен қатар Ф.Рузвельтпен жұмыс істеп жүрген жолдасы S.Rosiman
“Working with Roosevelt N.Y.”[ix] атты ... ... жан ... саясатты қалай шебер пайдаланғаны туралы ашып көрсетеді. Сондықтан да
бүгінгі күні АҚШ тарихымен танысушыларға аталған зерттеушілердің ... ... ... ... ... мен міндеттері. Осы зерттеп отырған курстық жұмыстың
мақсаты Ф.Д.Рузвельттің ... ... ... ашу ... ... ... еңбегін жан-жақты қарастырып, талдау жасау. Мақсатқа жету
үшін төмендегідей міндеттер қойылады:
Франклин Делано Рузвельттің ... ... ... ретінде
қалыптасуына талдау жасау.
Ф.Д. Рузвельттің президенттік жылдарын кезеңдерге бөлу арқылы, ... ... ... ... ... АҚШ ... ... үлесін
зерттеу.
Рузвельттің ішкі саясаттағы “Жаңа бағыт” дәуірінің ... ... ... ... жылдарындағы сыртқы саясаттың нәтижелері мен
маңызын қарастыру.
Жұмыстың хронологиялық шеңбері. Курстық жұмыс Франклин ... ... ... ... ретінде қалыптасу кезінен бастап, оның
соңғы күндеріне дейін АҚШ қоғамына қосқан үлесі кезеңін қамтиды.
Жұмыстың құрылымы. Курстық жұмыс кіріспеден, 2 ... ... ... ... құралған.
1.1. Ф.Д.Рузвельттің президенттік жылдарына дейінгі өмір жолы мен қызметі
Франклин Делано Рузвельт Гудзондағы Гайд – Парк ... ... ... помещиктер отбасында дүниеге келеді. Оның әкесі – ... ... және ... бизнес мектебін бітіргеннен кейін,
темір жолмен айналысып өз капиталын ... ... Ал, Сара ... ... ... ... ... мен Қытай елдерін аралап, көпті көрген
әйел еді[x]. Франклин Рузвельт он төрт жасында ... ... ... Ол ... ... ... деген құмарлығын көрсетіп, үздік
оқушылардың бірі ... ... ... ... ... ... ... өмірі алғашқы мектеп табалдырығынан басталады. Ол
өзінің саясат ... ... ... ... ... ... АҚШ міндетті түрде әлемде күшті ел болу ... ... ... ... ... ... Сонымен қоса осы кезден бастап
Франклиннің кітапқа деген қызығушылығы артып, ол өзінің жеке кітапханасын
жинай ... 1899 жылы ... ... он жеті ... ... ... ... 1900 жылы Кембридждегі Гарвард университетіне қабылданды.
Ал, 1901 жылы Теодор Рузвельт президент болып ... ... ... Ақ үйде ... ... ... осында көптеген
саясаткерлермен танысады.
Университетте оқып жүргенде Франклин ... ... көп ... ... ... ... жете ... Сонымен қатар ол
гуманитарлық ғылымдарды жақсы ... ... бұл ... ... ... ... ... және француз әдебиетерін, латын тілі және
геология, саясаттану және ораторлық өнерді үйренген, тарихқа ... ... ... ... ... және экономикаға көп көңіл
бөлген[xii]. 1900 ж күзінен бастап ол 68 студенттердің ... ең ... ... ... 1903 жылы ... ... ... үш деген
бағаға бітіреді. Және тағы бір ... ... ... газетінің бас
редакторы болып қалады. ... ... ... Рузвельт
Демократияны қолдау жолына түскен. Ол “Картер, Ледиард және Мелбурн”
юристік канторасына жұмыс істеп жүргенде (1910ж ... ... ... аймағының прокуроры Дж.Макпен танысады. Демократ партиясының ... ... ... Мак оған ... ... ... өз кандидатурасын ұсыну туралы ақыл айтты[xiii]. Рузвельт
ойланбастан келісіп, бірнеше күннен кейін ... ... ... басшыларымен кездесіп сұхбаттасу үшін барады. Оған бәрі ұнап, енді
ол партиялық қорға жіберілуін көздейді.
Нью-Йорк штатының легислатурасы ... ... ... жұмыс
істегендіктен Рузвельт 1911 жылы Олбани қаласына көшіп келеді. Сол жылдары
Нью-Йорк штатының сенаторын ... ... ... өзі тағайындап отырды.
Сондықтан, демократтық партияның өкілі Таммани ... ... ... оның ... ауыл ... демократтар қарсы
болды (Франклин де осылардың ішінде болды). Оппозициялар Рузвельттің үйіне
келіп жиналыстар өткізген, ал бұл жиналыстардың бас ... ... ... ... ... ... ... сенаторы болып тағайындалады.
Ол 1912 жылы сенаторлармен ... ... ... ресурстарды үнемді
пайдалану және сақтау туралы жария етеді.[xiv] Оған көптеген кәсіпкерлер
қарсы ... ... ... ... ... 54 ... жұмыс мерзімін
енгізеді.
1910 жылы Дж.Храви Вудро Вильсонге ... ... ... зор үлес ... ... қоса 1912 ... маусым айында демократтар
Балтиморға барып болашақ президентті сайлауға конвект жинайды. Франклин Нью-
Йорк штатының ... ... ... Олар ... президенттік
орынға тағайындау үшін көптеген шаралар және жиналыстар ... ... ... ... деп ... ... орынға
үміткерлердің арасында Теодор Рузвельт (өзінің соңғы сөзін айтқаннан кейін,
топ ішіндегі ашуланғандардың бірі Т.Рузвельттің кеудесіне оқ ... ... ... ... ... алуына қарамастан Вильсон-6,3млн,
Т.Рузвельт-4,1млн, президент Тафт-3,5млн дауысқа ие ... ... жылы ... 5-інші жұлдызында В.Вильсон жеңіске жетеді.
Нью-Йорк штатының демократтары қайтадан екі палатада да ... ... Ал ... ауыл ... пост председателі
орнына отырды. Кейін тағдыр бақытты өзгертулер енгізді. Жаңа ... ... ... ... орынбасары болуын ұсынды. Әрине, бұл
орын Рузвельтті қатты қуандырды. Себебі оның ағасы Теодор Рузвельт дәл ... Ақ үйге ... еді. ... ... ... ... деп
қайтарды: “Өмір бойы мені қайықтар мен флот ... ... өте ... ... да сіз ұсынған орыннан артық ешнәрсе болмас”[xvi].
Сөйтіп, 1913 жылы 17 наурыз күні ... ... ... ... ... ... отырды. Рузвельт бұл жұмысқа келгеннен кейін
теңіз флотын кеңейтуге көптеген ... ... ... ... ... ... ... Рузвельт қызметі кезінде бұрын кездеспеген жағдайға
душар болды; ол кәсіподақ ... және ... тіл ... оның ... ... ереуілдер кездеспеген еді. Рузвельт осы қызмет
бойынша кәсіпқойлық құрметіне ие болады.
1914 жылы 1-тамызда ... ... ... ... Рузвельт
Американың изоляциялық саясаттан шығып, ерте ме кеш пе әйтеуір ... ... ... да ол АҚШ тың ... ... үшін ... флотты күшейтуін ұсынды. Бірақ Вудро Вильсон соғыс тез ... ... ... шара ... ... ... 1915 ж 7-ші мамырда
герман теңіз асты кемесі “Лузитания” кемесін суға ... онда 1200 ... оның 128 ... ... ... еді. Бұл ... ... күшейтеді. Осыдан кейін ғана ... ... ... ... қиыншылықтар әкелетіндігін түсінді. Сондықтан 1915 жылы
21 ... ... ... ... ... ... ... құруға бұйрық берді. Сөйтіп Рузвельт өз дегеніне жетіп, әскери
теңізде ғана емес, сонымен ... ... ... да ... кірісті.
Екі жылдан кейін Германия теңіз асты соғыстарын бастайды. Америка ... ... ... ... ... 1917ж ... шайқасады. Бір жылдан
кейін Антанта мемлекеттері жеңіске жетеді. Осы бастан бастап ол ... ... ... жж. ... ... ... болады. 1920 жылдың
жазындағы Сан-Франсискода ... ... ... ... ... Рузвельт те болады. 1920ж 6 июлінде өткен 44- ші сайлау
бойынша президенттік кандидатураға Огайо штатының ... Дж. ... Ал вице ... ... Кокс ... ... ... тағайындады. Кейін Рузвельт өз орнынан кетіп, президенттік орынға ... ... ... ... ... Ф.Д.Рузвельт 9-шы тамызда өз сайлау
учаскісін ашады.[xvii] Сыртқы саясат жөнінде ол ... ... ... АҚШ ... елдерден қалып қоймауы тиіс. Ішкі саясатта: ... өз ... ... бір ... және ... ... үшін ... қолдану қажет. Осы президенттік сайлау кампаниясы
кезінде Рузвельт халық алдында күніне 30 ... сөз ... Бұл ... үш ... ... ... 30 штатты арлап шықты. Оның алғаш ...... ... бас ... – Марвин Макинтайр болды.
Бұған Франклин 5 мың доллар, ал мамасы 3 мың доллар жұмсады. ... ... ... үшін ... ... ... ... Себебі демократтар 127
дауыс, ал республикашылдар 404 дауыс жинап екі палатада да жеңіске ... ... ... халыққа ұнағанмен, Кокс Градингтен жеңіледі. Осы
жеңілістен кейін, Ф.Д.Рузвельті халық оның атын ... ... ол ... ... ... ... теңіз шіркеу институтының
директоры, әскери-теңіз клубының ... ... ... ... ... бірі, таяу шығыстағы елдерге көмектесу комитетіне, американдық
гографиялық қоғамының мүшесі болып сайланды. Бірақ ойламаған ... ... ... қатты ауырып қалады. Оның аяқтары ... ... ... ... ... бала ... ... диагноз қояды. Ол Нью-
Йорк штатының ауруханасында жатқызылады. 1922 жылы ... ... ... ... ... ... 1924 жылға дейін жүруді үйренеді,
осы ... ... ... ... ... саясатқа орала бастады.
20 жылдары Ф.Д.Рузвельт демократ партиясының өкілі Альфред Стимсті
қолдайтыны туралы айтты. Сайлаулар жақындаған сайын А.Стимске ... ... ... ... ... орай Рузвельт А.Смит кампаниясына ... ... еді, ал ... ... күш ... да ... ... қолдамайды. Демократтар басқа кандидатураны ұсынуға
мәжбүр болды. 1928 жылы ... ... ... ... қол ... осы жылы ... оны қолдады.[xviii] Сөйтіп
саясатта 1928 жылы ... ... ... ... ... сыртқы саясаттағы эксперт ретінде өз орнында қалу немесе саяси
баспалдақпен одан әрі ... ... ... ... ... келгенде 1900 – 1912 жылдар арасында Ф.Д.Рузвельт тұлға
ретінде қалыптасқан кезеңі ... ... ... оның ... ... ... деп айта ... Ол президенттік жылдарына дейін-ақ
саясатпен айналысып, бірқатар жетістіктерге жеткен ... еді. ... ... ... ... ... ... саясаттан гөрі
халықаралық дипломатиялық саясатты таңдады, ал 1920 жылдан бастап-ақ АҚШ-ты
халықаралық аренаға шығаруды көздеді.
1.2. 1932 ж. сайлау ... оның ... мен ... ... ... 1928 жылғы оқиғадан кейін, саяси қадаммен
жоғары көтерілу мақсатын алға қойды. Сондықтан ол Ақ Үйге жақындау ... ... ... штатының губернаторы болуға ұмтылды. Бұл орынға
демократтар бір ... ... ... ұсынды. Дәл осы уақытта
Рузвельттің айналасында көп жылдар бойы ... ... ... ... саяси менеджер Джеймс Ферли, құпия сөз жазушы Самюэль ... Луис Хоув және ... ... секретаршалары Мисси Лихенд
пен Грейс Тулли. ... ол ... ... қарамастан Нью-
Йорк штатының губернаторы болып 2130193 дауыс жинап ... ... ... ... ... ... Бұл салада біраз
жұмыстар атқарылған. Кейін 1929 ... ... ... елде ... басталып кетеді. Акция курсы түсіп, бір күн ішінде 13,1 млн акция
сатылынды. Елде ... ... , ... ... төніп тұрғаны
көріне бастады. 1930 жылдың көктемінде 1,5 млн. адам көшеге ... ... ... нанмен қамтамасыз етуді талап етті. Полиция қызметкерлері
жиналған халықты таратып, көшелерді ... ... бұл ... ... ... Бірақ 1930-31 жж. Жағдай қиындай ... ... ... пайда болады.
30 жылдары Ф.Д.Рузвельт президенттік ... ... Оның бұл ... ... 1920 ... ... ... еді. Енді
тәжірибесіз жас жігіт емес, керісінше философ пен батыр, “түлкі ... ... ... ... ... Оның ... бойы ... штаты
төмендегі тарихи орны бар адамдардан құралды: Ферли штаттарда рузвельттік
демократтарды бағыттады, Моли штаттің басшысы ретінде аналитиктік ... ... ... ... ... ... ол екі ... астам ақша
жинады, бұл дәстүрлі қаржысы көп республикашылдардың төрттен бірін құрады.
Бұл жылдары негізгі халыққа әсер ... күш – ... ... еді. ... уақытын сатып алу үлкен қаражатты ... ... ... ... ... осылай белгіледі: панасыз қалғандарға федералдық көмек
беру, көлемді әлеуметтік жұмыстар жүргізу, құрғақ заңды жою, ... ... ... ... үй мен фермерлерге берілетін несиелік
пайыздық көлемін азайту, ауылшаруашылық өнімдерін ... алу, ... ... ... оның мақсаты белгіленіп, ... ... ол ... сайлауларға барлық күшімен бағытталды.
Гувер Рузвельттің осы ... ... ... ... дейін
Рузвельт бұл жарысқа шыдамайды деп үміттенді. ... ... ... атты ... 20 мың ... жол жүру барысында 16 ұзақ және 67
қысқа сөзін жұрт алдында сөйледі. Ол Америкамен танысу барысында ... ... ... Бұл Американың 1932 жылына сай оқиға еді.
Рузвельт осы ... ... ... ... 4 пунктен құралған қарсылығын
көрсетті. Біріншіден, Гувер қате экономикалық саясатты жүргізді. Екіншіден,
Америка қиын жағдайға келгенін ... ... ... ... ол
қателікті түзеуге, реформалар жүргізуге ұмтылмады.
1932 жылы 8 ... ... ... Рузвельт әдеттегідей Гайд-
Паркте сайлау жүргізіп, өзінің жанұясымен Нью-Йорктегі Балтимор канторасына
сайлау барысын бақылау үшін ... ... ... 12-де, 9 ... ... Гувер мойындайды.[xx] Кейін осы түні туылған балаларға
Франклин Делано атын қою басталды.[xxi] ... 28 млн ... ... 17 млн ... берді. Демократтар екі палатада жеңіске ... ... ... қиын ... шаршап 65-ші көшедегі ... ... ... күні ол осы ... жету үшін үлес ... Луис ... Хоув пен
Джим Ферлиге үлкен алғысын айтады. ... ... ... ... ... деген сөздері ақиқатқа жатпайды. Ол Ақ Үйге кіру барысында
кеңесшілеріне көптеген жұмыстар жүргізуді тапсырды. Жаңа ... ... ... пен С.Шерлиге тапсырды. Ауылшаруашылық ... ... және ... ... ... және ... ... банкротқа
ұшырамауын А.Берль және У.Вудвин ойластырды. Жаңа сақтандыру бағытын
С.Унтермайер мен Ч.Тауссиг өз ... ... ... ... елдегі ішкі
саясатқа көп көңіл бөледі. Оның “Жаңа бағыт” идеологиясы ... ... ... қайраткер ретінде Франклин Делано
Рузвельтті негізгі үш белгі қалыптастырды:
тоймастық қызығушылық – оны ... ... ... ... де, ... да ... адамдар, құбылыстар, кітаптар, бұқаралық
ақпараттар, почталық маркалар және көне монеталар өте қатты қызықтырды.
жұмысқа деген таңғажайып қабілет – ол күніне он төрт ... ... ... ... ... ... ... арасынан
таланттыларды жоғары бағалап, қоғамды өзгертуде олардың еңбегін тиімді
түрде пайдалана білді. ... Джон ... “Ол ... ... ... адамдардың көзқарастары мен ойларын өзгертіп, өзіне ... ... ... ... ... деген еді[xxii]. Егер дарындылықтың
бірі қолында бар нәрсені тиімді пайдалану болып ... онда ... ... ... иесі деп айта ... белгісінің бірі – перфекционизм болып табылады. ... Ф.Д. әр ... ... болашаққа, прогреске сенген. Оның өзіне-өзі
деген ... мен ... ... ... есте ... айтпауға мүмкін емес. Мысалы, бір күні ... ... АҚШ ... ... ... сұрап, өзі ойланбастан осы түзу
өтетін түгел штаттар мен ... ... атап ... ... ол бала ... тұрған Италиядағы әр көшенің атын жатқа білген еді.
Жалпы алғанда, Рузвельттің Кромвель сияқты ... ... ... ... ... оның ... неғұрлым пайдалы да, тиімді болды. Рузвельтте
Бисмарктың мықты ұстанымы ... да, оның ... ... ... ... да ... Рузвельттің кейбір жетістіктері тарихта
ұмтылса да, оның соңғы: “Біздің алға ... ... ... бола
алатын бір-ақ нәрсе ол–тек біздің бүгінгі ... ... ... алға тек ... ... - ... ... ешкім ұмытпас
деген сенімдемін.
2.1. Рузвельттің “Жаңа бағыт” дәуірінің әлеуметтік – экономикалық
мазмұны.
1929-1933 жылы эконмикалық дағдарыс АҚШ ... ... ... ... ... 46% қысқарды, ұлттық табыс екі есеге кеміді,
мыңдаған банктер күйреді, фермерлік шаруашылық күйзеліске ұшырады. ... АҚШ ... үшін ауыр ... ... басқа елдер өзінің
дағдарысқа дейін дәрежесіне 1935 жылдың желтоқсанында ... ал АҚШ ... 1937 ... ғана жетті. АҚШ-тың дағдарысы ерекше және ұзақ болуының
себептері: 1. өнеркәсіптің әртүрлі саласындағы дамуындағы шамаластық жүйесі
бұзылды. Жаңа ... ескі ... ... ... дамыды. 2. өндіріс
ұлғайған сайын рыноктағы ұсыныс ... асып ... 3. ... ... ... жүйесіне шығып кетуі және аграрлық ірі
мемлекеттер ... ... ... ... үшін ... ... ... сыртқы саудасы да төмендей берді.
1932 жылғы президенттік сайлауда Рузвельттің “Жаңа бағытының”
алдында тұрған мәселесі ол елді дағдарыстан ... ... ... еді. ... ... және оның ... ... елді
дағдарыстан шығарудың жүйелі бағдарламасын ұсынып сайлауларда жеңіске
жетті. Бұл ... ... ... ... ... ... ... және жан-жақты терең жүйелі реформалар жүргізді.
Жаңа ... ... ... ... ... реттеуден басталды. 1933
жылы 6-наурызда бүкіл ... жабу және ... ... ... ... 9 март ... ... барлық банктер төрт күнге жабылды, алтын мен
күмісті мемлекеттен шығаруға тиым салынды, ... ... 10 ... ... және 10 ... басбостандығынан айырылатын болды.[xxiv]
Тексерістен кейін жұмысын дұрыс атқарған және ... ... ... ... ... ... қарыз берді. Елдегі алтын қорына мемлекет
бақылау қойды. Жұмысшыға және кедейлерге ... ... ... ... ... кейін Рузвельт конгреске өзінің “жүз
күн” бағдарламасымен таныстырады. Ақ Үйде жиналғандар ... рет ... ... бір ... ... ... ... 14 сағаттан жұмыс
істеді, оның ... бір ... ... ... кетті. Барлық
адамдарды атымен атап, өзін де атымен таныстырған еді. Ол Ақ Үйге телефон
соққан ... бір ... ... ... ... ... күніне өз
проблемасымен телефон соққан ... саны ... ... Бұл ... ... беделін әлдеқайда жоғары көтерді.
Конгрестің шешімі бойынша баршаға әйгілі “Жүз күн” заң
шығару ... 1933 жылы 16 ... күні ... Ол ... қайта құру заңымен басталады (AAA). Уоллес пен ... ... ... ... 1933 жылы ... ... ауыл
шаруашылығын зерттеу заңы шықты. Фермерлерге ... ... ... сауда жөніндегі істерді шешу үшін Джозеф Кеннеди жауапты ... қоса ... ... ... ... ... (TBA)
құрылады. Бұл әлеуметтік ... ... ... ... ... ... бірден бірнеше штаттарды қосып алды, оның
басшысы – сенатор Джордж ... ... ... айында үиі бар шаруаларға
несие беру туралы Актке қол ... ... бұл Акт ... ... ... ... ... берілді. 1933ж сәуірде алтынды
қолдану стандарттарына және ... ... ... Оның орнына доллар
кіру керек еді. 4 – мамыр Темір жолдар туралы Акт ... Ол ... ... бір ... келе ... 1933 жылы ... айында ұлттық
өнеркәсіпті қалпына келтіру туралы заң қабылданды (НРА). Бұл жаңа ... ... ... болды. Ұлттық өнеркәсіпті қалпына келтіруді – генерал Хью
Джонсон өз қолына алды. Осының нәтижесінде 1933 ... ... ... НРА
туының астында 9 млн ... ... 22 ... күні ... ... ... жұмыспен қамтамасыз ету Администрациясына қояды (СВА).
Оның міндеті халықты жұмыспен қамтамасыз ету проблемасын шешу. Ол ... ... адам СВА ... 30 мың ... ... істеді. Гопкинс адамдары көпір,
стадион, ... ... 10 жыл ... Америкада жаңа жолдар пайда
болды, 35 % жаңа ауруханалар, 65 % мемлкеттік ... 70 % ... ... ... ... ... ... сәнді ғимараттары
осының арқасында салынған еді. Олар: Линкольн туннелі, Манхэттен мен ... ... ... ... ... ... қоры және т.б. осының
барлығына 20 млрд. доллар жұмсалды. Барлық кәсіпкерлік бірлестіктер ... ... ... ... болды. Бұл құжаттарда өндірілетін өнім мөлшері
мен бағасының ең төмен дәрежесін бнлгілеу, өнеркәсіптің ... ... 750 ... ... 1935 жылы ... Вагнер заңын қабылдайды.
Заң бойынша жұмысшылар барлық ... ... ... ... шарт жасау, ереуілдер ұйымдастыру құқығыеа ие болды. 1935 жылы АҚШ
тарихында бірінші рет еңбекшілерді әлеуметтік жағынан ... ету ... ... 1938 жылы ... ... шарттары туралы заң қабылдады.
Заң өндірісте балалар еңбегін пайдалануға тиым ... ... ең ... ... ... ... мөлшері белгілейді. Ауыл шаруашылығы
кедей топтарға көмектесу үшін фермерлер шаруаларды қорғау әкімшілігі ... ... ... жылы ... ... туралы газеттер былай деген: “Америка
халқы Рузвельтті қиын жағдайда ... ... ... деп ... ... ... ... Ұстаз ретінде қабылдаса, ал өздері
осы ұстаздың оқушылары (бүкіл Америка) болды. Сонымен Франклин ... ... ... - экономикалық мәселерді шешуде үлкен
рөл атқарды. ... осы ... ... ... американдықтар
әлеуметтік жағанан қорғану құқықтарына, ал кәсіподақтар мен жұмысшылар
ұжымдастық құқықтарына ие ... ... да бұл он екі ... дейін
созылған Рузвельт әкімшілігі арқасында мемлекет өз күшіне сене бастады.
Ескі мұржаларда ... ... ... ... жұмыссыз жастар еңбек етті,
фермерлердің жағдай да жоғары көтеріле бастады. Осының бәрі ... ... ... ... келгенде Рузвельт өзінің хаттарында былай деген:
“ Мен сенемін, мыңдаған қарапайым халық және басқа ... ... ... ... әрқайсысы өз елдеріне қамқорлық іздейді. Сол кезде мемлекет
басындағылар әлемдегі жағдайды жақсарту үшін жаңа бағдарламалар жасайтынына
сенемін. Осыған орай бұл ... ... үшін ... ... ... ... ... – Алматы 2006ж, басылым № 8, бет 14-15.
[ii] Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта. – Свердловск: ... ... ... ... В.Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренной политики и
дипломатии: Историко – ... ... – М., ... ... Н.Н. ... – человек и политик. Загадка Перл – Харбора:
Избранные произведения – М.: Международные отношения, ... ... А.В. ... Д.Р. – М., ... ... А.И. ... Ф.Д. – М.: ... корпорация “Логос”,
2000г.
[vii] Юнкер Д, Айгнер Д. ... ... ... ... – М., ... ... ... Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца. /В 2-т/ М.,
1958г.
[ix] Rosiman S. Working with ... N.Y. ... ... Н.Н. ...... и ... ... Перл – Харбора:
Избранные произвидения – М.. издательство международные ... 1988 ... ... А.В. ... Д.Р. – М., 1945 – с19-20.
[xii] Уткин А.И. Рузвельт Ф.Д. – М.: Издательская корпорация “Логос” , 2000
– с24-28.
[xiii] ... Н.Н. ФДР – ... и ... ... Перл – Харбора:
Избранные произвидения – М.: издательство международные ... 1988 ... ... В.Л. ... ... ... внутренной политики и
дипломатии: историко – документальные очерки. – М., 1988 – 59-60с.
[xv] Уткин А.И. ... – М.: ... ... ... 2000
– с46.
[xvi] Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца./В 2-т/ М., 1958 ... ... Д, ... Д. ... ... ... Черчель. – М., 1987 –
с145.
[xviii] ... А.И. ... Ф.Д. – М.: ... ... ... - ... ... А.В. Франклин Д.Р. – М., 1945- с100.
[xx] Американские президенты: 41 исторические портреты от Дж. Вашингтона до
Билла ...... – на – Дону , 1997 – ... Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца./В 2-т/ М., 1958 ... ... А.И. ... ... Рузвельта. – Свердловск: Изд-во
Уральского Университета, 1990 – с 410-419 ... ... Н.Н. ФДР – ... и ... – М.: изд-во межд. отн. 1988 –
с 501 .
[xxiv] Уткин А.И. Рузвельт Ф.Д. – М.: ... ... ... ... ... А.И. ... Ф.Д. – М.: ... корпоррация “Логос”,
2000- с112 - 113.
[xxvi] Мальков В.Л. “Новый курс” в США. Социальные движения и социальная
политика. – М., 1973 – с 211.

Пән: Қазақстан тарихы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халықаралық дербес құқық пәні бойынша дәрістер кешені334 бет
: көркем әдебиеттің табиғаты, ерекшелігі және мәндері.әдебиет теориясындағы әдеби шығарма, орта және автор мәселелері. әдеби туынды және оның мазмұны мен құрылымы5 бет
Абай, Шәкәрім мұрасындағы рухани тұтастық немесе жантану ілімі жайында7 бет
Ақтөбе облыстық музейлердің бүгінгі жетістіктері нарық заңдылықтарына бейімделген даму сатысының бірі112 бет
Ғұмырын ғылымға арнаған ғалым6 бет
Жастардың еңбек саласындағы ролі6 бет
XVIII-ХІХ ғасырдағы қазақ мәдениетінің дамуы4 бет
«Классика ғасыры» деп аталатын ХІХ ғ. мәдениеті3 бет
«ХІХғ. соңы ХХғ. 30-жылдарындағы Қазақстандағы саяси құғын-сүргін тарихы»20 бет
Аймақтық интеграция шеңберіндегі Араб Мағриб бірлестігі70 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь