Мұнайды вакуум дистилляциялау қодырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылауЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 30 бет
Таңдаулыға:   
Ф.7.14 -01
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Коммерциялық емес акционерлік қоғам
М.ӘУЕЗОВ атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті
Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару кафедрасы

Технологиялық өлшеулер мен құралдар
пәні бойынша курстық жоба

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАСЫ

Пәні Технологиялық өлшеулер мен құралдар
Жоба тақырыбы: Мұнайды вакуум - дистилляциялау қондырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау.

Мамандығы: 5В070200 Автоматтандыру және басқару

Орындаған Алсиеу А. ИП-18-5к1
(Студенттің аты-жөні, тобы)
Жетекші Тапалов Т, доцент., т.ғ.к
(Оқытушының аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы )

Жоба _________
(бағасы)
бағасына қорғалды
____________2020 __ж

Комиссия:
____________
қолы, аты-жөні
____________
қолы, аты-жөні
Норма бақылау

____________
қолы, аты-жөні

Шымкент 2020 ж.

Ф.7.14 - 03
Коммерциялық емес акционерлік қоғам
М.ӘУЕЗОВ атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті
Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару кафедрасы

Бекітемін
Каф. меңгерушісі
______Мусабеков А.

___09_ 2020 ж.

№ 6 ТАПСЫРМАСЫ

Технологиялық өлшеулер мен құралдар
пәні бойынша курстық жоба
Студент Алсиеу Ахат Маратұлы топ ИП-18-5к1
(а.ж.т.)
Жоба тақырыбы: Мұнайды вакуум - дистилляциялау қондырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау.
Берілген мәліметтер: Справочные материалы фирмы МЕТРАН (Россия), 20200г. Справочные материалы фирмы HONEYWELL (США), 2020 г. Справочные материалы фирмы КОМБИТ, 2020 г. Справочные материалы фирмы FISHER-ROSEMOUT (Германия), 2020 г.Түсіндірме жазбасының мазмұны
Орындау мерзімі

Көлемі (парақ саны)
1
Қазақстандығы мұнай мен мұнай өнімдерінің дамуы
28.09.20
6
2
Курстық жобаның мақсаты
04.10.20
1
3
Мұнай өндірісіндегі бақыланатын технологиялық параметрлерін таңдау және негіздеу
28.10.20
2
4
Мұнайды вакуум дистилляциялау қодырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау
10.11.20Графикалық бөлімнің мазмұны
Орындау мерзімі

Парақ саны

Формат
1
Функционалды схема
29.10.20
1
А1

Әдебиеттер:
1. Тапалов Т. Технологиялық өлшеулер мен өлшеу құралдары. Оқу құралы. Үшінші рет толықтырылып, қайта өңделді.-Қарағанды.-2019.-208б.
2. Тапалов Т. Технологиялық процестер мен өндірістерді автоматты басқару. Оқулық. Алматы, 2000.- 196 с.: ил.
3. Тапалов Т. Технологиялық процестер мен өндірістерді автоматты бақылау мен басқару. Оқулық. Алматы, 1995.- 184 с.: ил.
4. Тапалов Т. Технологиялық өлшеулер мен өлшеу құралдары. Оқу құралы.- Шымкент.: М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2010.- 206б.
5. Тапалов Т., Ахметова., Байғабылова Д. Технологиялық өлшеулер мен құралдар. Курстық жобаға әдістемелік нұсқаулар.- Шымкент.: 2018.-103б.
Тапсырманың берілген күні___________, жобаны қорғау күні______
Жоба жетекшісі ____________________доцент Тапалов Т.
(а.ж..т., қолы)
Тапсырманы орындауға қабылдадым_______________________

Аңдатпа

Курстық жұмыстың тақырыбы Мұнайды вакуум - дистилляциялау қондырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау. Орындаған: ИП-18-5К1 студенті Алсиеу Ахат Маратұлы. Жұмыстың жетекшісі: Тапалов Т.Т.
Бұл жобада 33 бет, 11 сурет, 2 кесте және де 1 параметрлердің функционалдық схемасы көрсетілген. Оның ішіне "Кіріспе", "Мұнайды вакуум дистилляциялау қодырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау" , "Курстық жобаның мақсаты" ,"Мұнай өндірісіндегі бақыланатын технодогиялық параметрлерін таңдау және негіздеу" , "Мұнайды вакуум - дистилляциялау қондырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау", "Қорытынды" бөлімдері кіреді. Бұл бөлімдерде технологиялық процестің физика-химиялық сипаттамалары мен процесстерің қарастырылды.
Курстық жобаның негізгі мақсаты автоматтандыру өндіріс тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін жақсартуға әкеледі,соның ішінде:санның өсуі, сапаны жақсарту және өндіріс құнын төмендету.

Мазмұны

Аңдатпа 4
Кіріспе 5
1 Қазақстандығы мұнай мен мұнай өнімдерінің даму 6
1.1 Мұнай және оның түзілу үрдістері 6
1.2 Мұнай және мұнай өнімдерінің негізгі физика-химиялық қасиеттері 7
1.3 Мұнайды вакуум - дистилляциялау 8
1.4 Мұнайды вакуум - дистилляциялау қондырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау 9
2 Курстық жобаның мақсаты 13
3 Мұнай өндірісіндегі бақыланатын технодогиялық параметрлерін
таңдау және негіздеу 14
3.1 Технологиялық параметрдің қысымын таңдау 14
3.2 Технологиялық процестегі температураның мәндерін таңдау 14
3.3 Технологиялық процестегі деңгейдің мәндерін таңдау 16
3.4 Технологиялық параметрдің шығынын таңдау 16
3.5 Технологиялық параметрдің концентрациясын таңдау 16
4 Мұнайды вакуум дистилляциялау қодырғысының технологиялық
параметрлерін автоматты бақылау 17
4.1 Қысымды өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерді таңдау. 17
4.2 Температураны өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерді таңдау 18
4.3 Шығынды өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерді таңдау. 19
4.4 Концентрацияны өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерді таңдау. 21
4.5 Деңгейді өлшеп бақылайтын сезгіш элементтерін таңдау. 21
4.6 Қалқанда орналасатын өлшеу құралын таңдау. 23
4.7 Контроллерді таңдау. 24
5 Мұнайды вакуум дистилляциялау қодырғысының технологиялық
үрдісін бақылау үшін өлшеу құралдарының спецификациясын
құрастыру. 25
Қорытынды 32
Қолданылған әдебиеттер тізімі 33


Кіріспе

Курстық жобаның тақырыбы Мұнайды вакуум - дистилляциялау қондырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау.
Курстық жобаның тақырыбының өзектілігіне: Қазіргі таңда елімізде мұнай өндіру саласында, өндіріс орындарын автоматтандыруы қарқынды түрде дамып келе жатыр. Технологиялық үрдістерді автоматтандыруды толық жетілдіре түсу және оны басқару өндірістік объектілердің тиімділігін арттыра түседі.
Курстық жобаның ғылыми жаңалығына объектінің параметрлерін автоматтандыру кезінде өлшеу дәлдігі жоғары, заманауи, төзімдi және ыңғайлы технологияларды пайдалану болып табылады. Осы технологиялардың көмегімен өнімнің сапасын арттыра отырып, объектідегі жұмысшылардың жұмысын жеңілдету. Сонымен қатар жаңа технологиялардың көмегімен мұнайдың жаңа фракцияларын алуға болады.
Курстық жобаның практикалық қажеттілігі: Курстық жобаның нәтижелерін практика жүзінде пайдалана отырып, мұнайды вакуум - дистилляциялау қондырғысының жұмысын автоматты бақылауға болады. Курстық жобада қазіргі таңдағы қолданылатын сезгіш элементтертердің объектіде болып жаткан үрдістерді контроллерге жеткізуі арқылы келіп түскен ақпараттарды компьютерлердің көмегімен сараптама жүргізе аламыз. Сонымен қатар курстық жобаны практикалық сабақта пайдалануға болады.
Курстық зерттеудің мақсаты, міндеті: Курстық жобаның мақсаты технологиялық үрдістерді заманауи бақылау құралдарына сүйене отырып, автоматты бақылау жүйесін құрастыру және жүйені жетілдіру және толықтыру.
Мұнайды вакуум дистилляциялау қодырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау, технологиялық параметрлерін таңдау және негіздеу. Автоматтандыру қондырғыларына және құралдарының спецификациясын құрастыру.
Курстық жобаның теориялық және әдістемелік негіздеріне жобадағы шешімдерді негіздеу барысында заманауи талаптарға сай әдебиет және анықтама көздері, оқу материалдары, Интернет жүйесінен алынған мәліметтер, графикалық қосымшалар аспаптары қолданылды. Сонымен қатар пәнге арналған оқулық пен әдістемелік нұсқаулар негізгі рөл атқарды.

1 Қазақстандығы мұнай мен мұнай өнімдерінің дамуы

Қазақстан табиғи ресурстарға әсіресе энергетика ресурстарына өте бай мемлекет.Еліміз мұнай қоры жөнінен дүние жүзі бойынша алғашқы ондыққа кіреді. Қазақстан Республикасының аумағында 202 мұнай және газ кен орындары [ 1,38 ] орналасқан. Мұнайдың болжамды алынатын ресурстары 7,8 млрд.тонна, ал табиғи газ 7,1 трлн.мЗ. Бұл ресурстардың 70% - ға жуығы Қазақстанның батыс облыстарында шоғырланған. Олардың басым бөлігі тұз асты кен орындарымен байланысты және шамамен бес немесе одан да көп метр тереңдікте жатыр.
Қазақстан аумағында мұнай өндіру 1899 жылы Қарашүңгіл барлау алаңында басталды, содан кейін екі Мұнай кәсіпшілігі - Доссор (1911 ж.) және Мақат (1915 ж.) пайдалануға берілді. Барлық үш кен орны республиканың оңтүстік-батысында Атырау облысында орналасқан.
Биыл 2020 жылы мұнай өндіру жоспары 89 миллион тоннаны құрайды. 9 айда 66,8 миллион тонна өндірілді. Оның ішінде үш ірі жобада 40,6 миллион тонна өндірілді: Қашаған - 10,1 миллион тонна, Тенгіз - 22 миллион тонна, Қарашығанақ - 8,5 миллион тонна мұнай өндірілген.
Бүгінгі таңда Қазақстан мұнайы негізінен республикадан тыс жерлерге өңделмеген түрде шығарылады, ал Қазақстанға мұнай өнімдерінің көп мөлшері әкелінеді. Бірақ республикада мұнай өндірудің үлкен қорлары мен қолайлы Техникалық-экономикалық көрсеткіштері оны өндіру көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді, бұл ретте шикі мұнайды әкету мен мұнай өнімдерін әкелуден гөрі, өндіру орнында (Маңғышлақта) шикі мұнайды қайта өңдеу тиімдірек болады.
Ресурстарды өндіретін елдерде қолданылатын экономикаға әсер етудің екі әдісі бар. Біріншісі мұнай өнеркәсібінің экспортқа бағдарлануын болжайды - елден мұнайдың көп мөлшері экспортталған кезде. Бұл жағдайда жалпы ішкі өнімге әсер ету экспорттық түсімдердің үлесімен шектеледі және жұмыспен қамту құрылымын және бюджетке салық түсімдерін айқындайды. Бірақ ең тиімдісі - АҚШ пен Канадада қолданылатын екінші әдіс - елдер шикі мұнайдың едәуір бөлігін терең өңдеуді жүзеге асырған кезде . Қазіргі уақытта Қазақстан мұнай өндіру мен өңдеуді теңдестіруге мүмкіндік беретін екінші әдісті қолдана бастады.

0.1 Мұнай және оның түзілу үрдістері

Мұнай - бұл жер бетіндегі геологиялық түзілімдерде кездесетін табиғи, сарғыш-қара сұйықтық. Ол әдетте әртүрлі отынға өңделеді. Мұнай компоненттері фракциялық Дистилляция деп аталатын әдіспен бөлінеді, яғни сұйық қоспаны қайнау температурасымен ерекшеленетін фракцияларға бөліп, Дистилляция арқылы, әдетте фракциялық бағанды қолдана отырып бөлінеді.
Қазіргі уақытта мұнай химиясы химия өнімдерінің төрттен бір бөлігін қамтамасыз етеді. Мұнай - ең бағалы табиғи минерал болып табылады. Мұнайдың жалпы деривативтері шамамен 3 мыңға жуық.Мұнай-газ жаһандық отын-энергетикалық секторда көшбасшы орын алады. Оның жалпы энергия тұтынудағы үлесі үнемі өсіп келеді. Мұнай барлық экономикалық дамыған елдердің отын-энергетикалық теңгерімінің негізі болып табылады.

1.2 Мұнай және мұнай өнімдерінің негізгі физика-химиялық қасиеттері

Мұнай-бұл ерекше иісі бар табиғи майлы жанғыш сұйықтықтар. Олар әртүрлі консистенцияға ие - жеңілдең бастап, қалың, белсенді емеске дейін. Мұнай түсі көп жағдайда қоңыр және Қою қоңыр (қараға дейін), сирек сары және жасыл түске ие және өте сирек кездесетін түссіз, "ақ мұнай"деп аталады. Мұнайдың түсі оларда ерітілген шайырларға байланысты.
Мұнай-сұйық көмірсутектердің қоспасы (парафин, нафтен және хош иісті), онда газ тәрізді және қатты көмірсутектер ериді. Аз мөлшерде оның құрамында күкірт және азот қосылыстары, органикалық қышқылдар және басқа да химиялық қосылыстар бар.
Жеке қосылыстардың бөлінуімен мұнайды талдау көп уақытты қажет етеді. Технологиялық есептеулерде шикізаттың, мұнай өңдеу өнімдерінің және мұнай химиясының сапасын анықтауда мұнай өнімдерінің кейбір физикалық, химиялық және пайдалану қасиеттерін анықтаудан тұратын техникалық талдау деректері жиі қолданылады. Осы мақсатта әр түрлі жұмыс жағдайларында мұнай өнімдерінің тауарлық қасиеттерін сипаттауға, оларды талданатын өнімдердің құрамымен байланыстыруға және оларды ұтымды пайдалану үшін ұсыныстар беруге мүмкіндік беретін келесі әдістер қолданылады:
Физикалық -тығыздықты, тұтқырлықты, балқу, мұздату және қайнау температурасын, жану жылуын, молекулалық массаны, сондай-ақ кейбір шартты көрсеткіштерді (ену, дуктильділік) анықтау);
Аналитикалық химияның классикалық әдістерін қолданатын химиялық заттар;
Физика-химиялық - колориметрия, Потенциометриялық титрлеу, нефелометрия, рефрактометрия, спектроскопия, хроматография;
Арнайы - мотор отындарының октан және цетан сандарын, отын мен майдың химиялық тұрақтылығын, коррозиялық белсенділікті, тұтану және тұтану температурасын және т. б. анықтау.
Мұнай өнімдерінің қатаюы және еруі әрдайым аралық кезеңдермен жүреді-қалыңдату және жұмсарту. Сұйық май әдетте -20°C шамасында қатып қалады, бірақ кейде ол аздап салқындаған кезде де қалыңдайды (температура шамамен +11°c). Мұнайдағы қатты парафиндердің мөлшері неғұрлым көп болса, соғұрлым жоғары температурада ол қатып қалады. Ең төменгі қату температурасы (-80°C дейін және одан төмен) бензиндерге ие, содан кейін - осы температураның жоғарылауы үшін-керосиндер, жеңіл және ауыр майлар.
Табиғи заттар төрт агрегаттық күйде болуы мүмкін: қатты, сұйық, газ және плазма. Мұнайдың қайнау температурасы 50-550°C аралығында болады.
Мұнай, кез-келген сұйықтық сияқты, белгілі бір температурада қайнайды және газ тәрізді күйге өтеді. Оның әртүрлі компоненттері әртүрлі қайнау температурасында газ тәрізді күйге өтеді.
Жеңіл майлар 50-100°c, ауыр - 100°C-тан жоғары температурада қайнатылады.парафиндердің ең жоғары қайнау температурасы, сондықтан температура төмендеген кезде олар мұнайдан тұнбаға түседі.
Мұнай, табиғи жанғыш газ және олардың туындылары жанармайдың барлық түрлерінің ішіндегі ең жоғары жану жылуына ие. Мұнайдың жану жылуы - 41 МДжкг - тас көмірдің ең жақсы сорттарының жану жылуынан 1,3 есе көп - 31 МДжкг; бензиннің жану жылуы - 42 МДжкг, дизель отыны - 42,7 МДжкг, Этан, пропан және бутан - сәйкесінше 64,5; 93,4 және 124, ал табиғи газ-35,6 МДжм 3.
Мұнай, керосин және басқа мұнай өнімдерінің жану жылуы калориметриялық бомбада, ал газ калориметрінде анықталады. Майлар үшін жану жылуы тар шектерде өзгереді: 40 000-нан 45 000 кДжкг-ға дейін, ал алынған мән соғұрлым көп, мұнайдың тығыздығы (және сәйкесінше олардың фракциялары) аз болады. Мұнай өнімдерінің жану жылуы олардың көмірсутегі құрамының ерекшеліктеріне де байланысты. Шамамен 3-5% қателікпен мұнай мен мұнай өнімдерінің жану жылуын әртүрлі эмпирикалық формулалардың көмегімен есептеуге болады, мысалы, олардың Элементарлық талдауы бойынша (Д. Менделеев), сондай-ақ олардың тығыздығы бойынша (Крэго формуласы).

1.3 Мұнайды вакуум - дистилляциялау

Вакуумдық дистилляция-мотор отынына, майға, парафинге және церезинге және басқа да мұнай өңдеу мен мұнай-химия синтезінің өнімдеріне өңдеуге жарамды фракцияларды мазуттан (атмосфералық айдау қалдығы) айдау процесі деп атайды. Осыдан кейін қалған ауыр қалдық битумдар мен асфальт алу үшін шикізат ретінде қызмет ете алатын гудрон деп аталады.
Температура 350 - 400 °C-қа дейін көтерілгенде, мұнай құрамына кіретін қосылыстар ыдырай бастайды және айдау процесінде мұндай жойылуды бақылау мүмкін емес. Сондықтан жоғары қайнаған мұнай қосылыстарын фракцияларға бөлу үшін олар төмен қысыммен айдау процесін жасады (вакуумды айдау немесе вакуумды дистиляция). Бұл жағдайда ойдан шығарылған немесе есептелген қайнау температураларымен, яғни қалыпты қысым кезінде процесс жағдайларына сәйкес келетін температуралармен жұмыс істеу әдеттегідей.
Атмосфералық айдау кезінде Дистилляция бағанында пайда болған тағы бір ыстық түзу қалдық мұнайды вакуумды айдау қондырғысына жіберіледі. Бұл қондырғы - өте үлкен диаметрлі қысқыш баған, оның жоғарғы бөлігінде орналасқан арнайы сорғының көмегімен қысым 0,3 - 0,4 атм дейін төмендейді. Мұндай жағдайларда қалдықтың жеңіл фракциясы бірден қайнап, буланып кетеді.Булану процесі, әрине, салқындаумен бірге жүреді, сондықтан температураны ұстап тұру үшін бағанға 400 °C дейін қыздырылған су буы жіберіледі. Осылайша температура ғана емес, қысым да реттеледі.
Қалған ауыр өнім вакуумды айдау қалдықтары деп аталады. Ол битум өндірісі үшін шикізат ретінде қызмет етеді, қалдық отын компоненті ретінде қолданылады, сонымен қатар жарылған.
Вакуумды айдаудың өзіндік технологиялық шектеулері бар, сондықтан қалдықтың жоғарғы қайнау температурасын анықтау мүмкін емес. Алайда, бұл факт маңызды емес. Қалдықтардың сипаттамасы үшін негізгі параметрлер тұтқырлық пен тығыздық болып табылады.

1.4 Мұнайды вакуум - дистилляциялау қондырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау

Вакуум-дистилляция-органикалық заттардың қоспаларын бөлу әдістерінің бірі. Дистилляциялау заттың қайну температурасының жоғары болғандықтан атмосфералық қысым кезінде жүзеге асырыла алмайтын жағдайда [37,41] кеңінен қолданылады. Бұл өндірілетін өнімнің термиялық ыдырауына әкеп соғады. Вакуумда кез келген сұйықтық төмен температурада қайнатылып, атмосфералық қысымымен ыдырайтын сұйықтықтарды айдау мүмкін болады.
Бұл қондырғы мұнайдан бензиннің, керосиннің, дизельдік отынның дистиллянттарын және гудрон мен әртүрлі тұтқырлығы бар үш май фракциясын алуға арналған. Бұлардан басқа қондырғыдан майлы және құрғақ газдарды, сығылған газды (рефлюкс), вакуумдық жеңіл газойль алынады.
Айдауға (350 °С дейін қайнайтын ) 42 - 50 % (масс.) дейінгі аралықтағы мұнай, не болмаса, құрамында мөлдір дистиллянттары бар мұнай қоспалары келіп түседі.
Қазіргі кездегі қуатты қондырғылар төмендегідей бөлшектерден тұрады:
мұнайды жылу алмастырғышта алдын ала жылыту;
ЭЛОУ блогі- мұнайды электротұзсыздандыру мен сусыздандыру;
жылу алмастырғышта одан әрі қыздыру;
мұнайды бензиннен тазарту (қыздыру пеш бар жоғарғы қысымда істейтін колонна);
атмосфералық колонныа (қыздыру пеші бар және булардыратын колоннасымен);
вакуумдағы мазутты фракциялау (қыздыру пешімен, буландыратын колоннасымен және ваккум істейтін жүйесімен);
кіші фракцияларға тұрақтандыратын және бензинді екінші айдау қондырғысынан.
Қондырғының технологиялық схемасы А.6.суретте келтірілген.
1 насостың көмегімен мұнай бір топ 7, 8, 9, 10, 11, 12 және 13 жылу алмастырғыштар арқылы өткенде, 100 -- 130 °С дейін қыздырылады. Мұндай әдіс дұрыс жылу алмасыуна мүмкіншілік тудырады. Жылу алмастырғыштардан кейін температураларын бір деңгейге жеткізу үшін жалпы коллекторда араластырылады.
Одан кейін, мұнай төрт параллель ағынмен 14 екі сатылы электродегидраторларға бағытталынады (блок ЭЛОУ). Осы блоктан шыға сала мұнай 15,16 жылу алмастырғыштарда содан кейін 18 жылу алмастырғышында қыздырылады.
200 -- 250 °С дейін қыздырылған мұнай екі тангенциалды кіру тетігі арқылы 19 бензинсіздендіретін колоннаға келеді.
Осы колоннаның жоғарғы бөлігінен газдар, судың булары және жеңіл бензин фракциялары (соңғы қайнау нүктесі 120 -- 160 °С) шығарылады. Буларды консациялау үшін 20 ауаны мұздату қогндырғысы және 21 сулы мұздатқыш қолданылады.
22 сеператорда конденсацияланған жеңіл бензин фракциясыныан газ бен су ажыратылады. Газ клапан арқылы 19 колоннаны - 22 сеператорды өтіп, су текті күкіртінен тазалау үшін тазалау секциясына жіберіледі де су болса, 22 сеператордың төменгі бөлігінен суды тазалау бөлігіне түседі.
Айналыста болатын бензин 25 насостың көмегімен колоннаға қайтарылады. Осы блоктан бензин тұрақтандыру 59 блогына жеткізіледі.
19 колоннаның төменгі бөлігінен 24 насостың көмегімен бензинсіздендірілген мұнай, температурасын тұрақтандыру үшін, 350 -- 370 °С шамасында, 23 пеш арқылы өтеді де колоннаның төменгі бөлігіне қайтарылады.
Бензинсіздендірілген мұнайдың балансты шамасы, температурасын тұрақтандыру үшін, 370 -- 380 °С шамасында, 26 насостың көмегімен 27 пеш арқылы 30 атмосфералық колоннаның екі тангенциальды кіру нүктесіне бағытталынады.
30 колоннаның жоғарғы бөлігінен ауыр бензиннің булары мен сулар және 27 пеште мұнайды қыздырған кезде пайда болған ыдыратылынған газдар; олар 31 ауа арқылы суытылатын қондырығы және 32 сулы мұздатқыш арқылы өтеді.
33 сеператорда алынған газды - сұйықтық қоспалар газ - бензин - су бөлінеді де оның жоғарғы бөлігінен газ жіберіледі, ал, төменгі бөлігінен - сулы конденсат шығарылады.
Ауыр бензиннің фракциясы мен жеңіл бензиннің фракциясымен бірге 44 насоспен тұрақтандырылуға жіберіледі. 30 колоннаның жоғарғы бөлігінен айналысқа (флегма) түсетін сұйық беріледі. Ол сұйық 30 колоннаға 34 ауа арқылы суытылатын қондырғы, және 37 сулы мұздатқыш арқылы жеткізіледі.
35 қондырғыдан керосин фракиясы 7 жылуа алмастырғыш пен 6 ауа арқылы суытқыш арқылы 35 насостың көмегімен шығарылады.
36 колоннадан дизель отынының фракциясы 41 насос арқылы шығарылады.
Дизель отынының жылулығ 68 колоннаның 78 жылу алмастырғышында және 9 жылу алмастырғышта пайдаланады. 4 қондырғыда суытылғаннан кейін дизель отынының фракциясы қондырғыдан шығарылады. Дизель отынының шығымдылығын арттыру үшін 30 колоннаның төменгі бөлігіне температурасы 400 °С тең судың буын береді. Сонымен қатар осы судың буы 35 және 36 колонналардан жеңіл фракцияларын шығару үшін де беріледі.
Атмосфералық 30 колонна екі сұйықтардың циркуляциялық айналу қондырғыларынан тұрады. Ортаңғы айналу қондырғыларында ректификациялық қондырғының тарелкасынан 38 насостың көмегімен 10 жылу алмастырғыш арқылы және 28 ауамен суытқыш аппарат арқылы 30 колоннаның үш тарелкасы жоғарғы бөлігіне қайтып келеді.
Төменгі циркуляциялық айналу қондырғыларында 39 насостың көмегімен флегма 15 жылу алмастырғыш, 29 ауамен суытқыш аппарат арқылы 30 колоннаның жоғарғы үшінші тарелкасына қатарылады.

1,26,27,28,29 - Насостар; 2,3,4,5,6,17,20,21- Ауамен суытатын аппарат; 7,8,9,10-18 - Жылуалмастырғыш; 14 - Электродегидратор; 19 - Сулы суытқыш ; 22 - Вакуумды колонна; 23,24- Май фракцияколоннасы; 30 - Вакуумді пешь.

Сурет 1. Мұнайды вакуум - дистилляциялау қондырғысының технологиялық параметрлерінің схемасы
30 атмосфералфқ колоннаның төменгі бөлігінен 40 насостың көмегімен мазут 56 вакуум-пеште қыздырылып, 48 вакуум колоннаға жіберіледі.
48 колоннаның жоғарғы бөлігіне сұйықты жіберу үшін циркуляциялық сұйық қолданылады: вакуумдық колоннаның жоғарғы үшінші тарелкасының үстінен 51 насостың көмегімен май фракциясы алынады да 12 жылу алмастырғыш, 47 ауамен суытқыш арқылы тасымалданып, 48 колоннаға қайтарылады.
Вакуумдық колоннаның жоғарғы бөлігіндегі конденсацияланбаған компоненттер, яғни жеңіл фракцияның қоспалары, судың булары 48 колоннадан шығарылады да 46 ауамен суытатын апапаратта суытылып, 45 сулы суытқышқа жіберіледі.
Екінші май фракциясы 49 колоннаның төменгі бөлігінен 54 насостың көмегімен 11 жылу алмастырғыш арқылы 3 ауамен суытатын аппарат арқылы шығарылады.
Үшінші май фракциясы 50 колоннаның төменгі бөлігінен 52 нассотың көмегімен 13 жылу алмастырғыш және 2 ауамен суытқыш арқылы резервуарға жіберіледі.
Тұрақты бензин 59 колоннаның төменгі бөлігінен 62 және 68 колонналарға жөнелтіледі. 62 колоннаның жоғарғы бөлігінен -- 85 °С фракция алынады да 68 колоннаға жіберіледі.
Фракцияның циркуляцияға қатысатын бөлігі ( -- 85 °С) 65 аппаратқа және 66 суытқышқы, 67 жинағышқы сонан соң 77 насостың көмегімен 62 колоннаға жіберіледі.
62 колоннаның төменгі бөлігінен 85 -- 120 °С температурадағы фракция 61 жылу алмастырғыш арқылы және 63 ауамен суытатын аппарат арқылы шығарылады. 68 колоннаның жоғарға бөлігінен -- 62 °С температурадағы фракция шығарылады.
68 колоннаның төменгі бөлігінен шығарылатын фракцияның температурасы 62 -- 85 °С, 79 насос арқылы 60 жылу алмастырғыш пен 64 ауамен суытатын аппарат арқылы шығарылады.
Негізгі колонналардағы қысым мен температуралардың шамалары:
Кесте 1
№ колонны
Колоннаның жоғарғы бөлігіндегі артық қысым ,
МПа
Температура, С

Жоғағы
Төменгі
Өнімнің кіруі
19
30
35
36
48
49
50
0,4-0,6
0,07-0,10
0,07-0,10
0,07-0,10
7,85-8,85 кПа
7,85-8,85 кПа
7,85-8,85 кПа
150-170
170-190
-
-
180-200
-
-
240-250
330-350
200-250
280-300
350-360
260-270
330-350
180-250
350-370
-
-
380-400
-
-
* кПа

2 Курстық жобаның мақсаты

2.1 Мұнайды вакуум дистилляциялау қодырғысының технологиялық үрдісіне автоматты бақылау жүйесін құрастыру.
2.2 Мұнайды вакуум дистилляциялау қодырғысының технологиялық параметрлерін таңдау және негіздеу.
2.3 Мұнайды вакуум дистилляциялау қодырғысының технологиялық параметрлерін бақылау үшін өлшеу ұралдарын таңдау және талдау.
2.4 Мұнайды вакуум дистилляциялау қодырғысының технологиялық үрдісін бақылау үшін ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Мұнайды вакуум – дистилляциялау қондырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау
Мұнайды дистилляциялау құралдардың әдістері
Мұнайды тұрақтандыру қодырғысының технологиялық параметрлерін автоматты бақылау
Өнімділігі 90 т/ тәулігіне дистилляцияланған майлы қышқылдары цехын жобалау
МҰНАЙДЫ ӨҢДЕУГЕ ДАЙЫНДАУ
Агломерациялық машиналардың автоматтандырылуын жобалау
TRACE MODE®G жаңа буындағы жобалу технологиясы
Мұнай тасымалдау бекеттері
Агломерациялық машиналардың автоматтандыру жобасы техникалық және жұмыс жобалау сатыларындағы жұмыстарды орындау, автоматтандыру құралдарының техникалық аспаптарын таңдау және есептеу әдістерін игеру
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытындағы мұнайды қайта өңдеу процесінің автоматтандыруды жобалау
Пәндер