Java кең таралған программалау тіліЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 12 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Н. Гумилев атындағы
ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ақпараттық технологиялар факультеті
кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Әр сөйлемде кездесетін сөздерді табыңыз немесе ондай сөздер жоқ екенін хабарлаңыз.
6В06306- Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
мамандығы бойынша

Жұмысты орындаған
B1-06306-095 тобының студенті
топ аты

Куанышқали Мирас Бақытжанұлы
аты−жөні

НҰР-СҰЛТАН 2020
МАЗМҰНЫ

Бет
КІРІСПЕ
4
1 МӘТІНДЕ КЕЗДЕСЕТІН СӨЗДЕРДІ АЛФАВИТТІК РЕТПЕН ЖАЗУ ЖӘНЕ СӨЗДЕРДІҢ САНЫН ШЫҒАРУ

6
0.1 Мәтіндік файл жайлы түсінік
6
0.2 Мәтіндік файл кітапханалары және олардың қызметі
8
1 Мәтіндік файлдың және динамикалық массивтің (LIST) жұмыс жасау принципы

12
2.1 Файлдардағы мәліметті оқу және жазу
12
1.2 Динамикалық массив жайлы түсінік
14
1 АЛГОРИТМДЕУ ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІ пәні бойынша МӘТІНДЕ КЕЗДЕСЕТІН СӨЗДЕРДІ АЛФАВИТТІК РЕТПЕН ЖАЗУ ЖӘНЕ СӨЗДЕРДІҢ САНЫН ШЫҒАРУ программасын жүзеге асыру

19
3.1 Мәтінде кездесетін сөздерді келесі файлға көшіру оларды алфавиттік ретпен жазу, сөздер санын табу

ҚОРЫТЫНДЫ
39
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
41

КІРІСПЕ
Әлемдегі саяси және әлеуметтiк-экономиканың дамуы қазіргi жағдайда ақпаратпен еркiн алмасуды кеңейту қоғам қажеттiлiгiн тудырады. Ақпараттық технологиялар қоғамының негізгі көрінісі - адамзат өмірінің барлық дерлік саласын компьютерлендірумен сипатталынады. Сол себептенде адамзат өмірін жеңілдету мақсатында көптеген программалар жасалынып,іске асырылуда. Соның бірегейі курстық жұмысымда Алгоритмдеу және программалау тілдері оқу пәні бойынша программа құру тапсырылған болатын.
Курстық жұмыстың негізгі мақсаты программаны құру кезінде қолданылған әдіс-тәсілдерді талдай отырып, білім беруде олардың алатын орнын анықтау және уақытын үнемдеу.
Алдыға қойылған мақсатты іске асыру үшін бірнеше тапсырмалар тізімін орындау керек:
Курстық жұмыстың тақырыбы бойынша қажетті материалды табу,
Программаны жеңіл етіп құру.

Жұмыстың міндеттері:
Қайталанатын сөздерді шығаратын программа құру,
Программа жазылған кодқа сипаттама беру.

Курстық жұмыстың өзектілігі:
Алгоритмдеу және программалау тілдері оқыту программасының маңыздылығы, түрлері,
Алгоритмдеу және программалау тілдерінің елімізге маңыздылығы жайлы мәселелерді талдау.

Курстық жұмыстың құрылымы.
Курстық жұмыс, үш тараудан тұрады.
Бірінші тарауда:
oo Алгоритмдеу және программалау тілдер пәнінің білім беру саласындағы ерекшелігі,
oo Алгоритмдеу және программалау тілдерінің ішіндегі ең танымал PYTHON,C++,JAVA тілдеріне түсініктемелер.
Екінші тарауда:
oo Java программалау тілін қарастыру, Intellij IDEA - мен жұмыс жасаудың негізгі принциптері.
Үшінші тарауда:
oo Алгоритмдеу және программалау тілдері пәні бойынша бағдарламаның жасалуы, орыс тілінде берілген мәтіндегі әр сөйлемде кездесетін сөздерді табу жүйесі.

1 АЛГОРИТМДЕУ ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІНІНІҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОҚЫТУ ПРОГРАММАСЫ
1.1 Алгоритмдеу және программалау тілдері пәні бойынша жалпы түсінік
Пәннің қысқаша сипаттамасы
Алгоритмдеу және программалау - бұл программаларды жобалау мен дамытудың жаңа технологиялары бойынша пәндер цикліндегі курстың маңызды пәні. Курс аясында студенттерге есептеу процестерін және деректерді өңдеу процестерін алгоритмдеуді, программалау тілдерін және олардың мақсатын түсінуін үйретеді. Программалау ортасында программалау тілінде деректерді ұсынуды; өрнектерді, кіріктірілген функциялар мен процедураларды; базалық құрылымдарды сипаттауды; сызықты және тармақталатын есептеу процестерін программалауды; программалау мен кестелік формаларды құруды және енгізуді; файлдармен жұмыс жасауды; динамикалық айнымалылар мен көрсеткіштерді меңгеруі тиіс.
Пәннің мақсаты
Пән білім алушының есептеу процестерін алгоритмдеу мен есептеу және басқа мәселелерді шешуді программалау саласындағы құзіреттілігін қалыптастыруға, пайдаланушының жоғары деңгейінде дербес компьютермен жұмыс істеу қабілетін дамытуға, компьютердің программалық қамтамасы бойынша ғылыми-техникалық құжаттамамен жұмыс жасауға үйретуге мүмкіндік береді.
Пән бойынша оқыту нәтижесі
+ Алгоритмдерді құрудың жалпы принциптерін, негізгі алгоритмдік құрылымдарын, программалау жүйесі туралы түсінігін, басқару құрылымдарын, деректер құрылымын, кіші программаларды, программалар кітапханаларын құруды білу.
+ Программалау тілдерін қолдануды, нақты есепті шешу алгоритмін пайдалануды, программаларды отладка жасауды білу керек.
+ Сызықтық және тармақталатын есептеу процестерін программалау дағдысының болуы
+ Логикалық дұрыс және тиімді программалар құруды білу керек
+ Программалау тілдерінің бірінде жазуды оңай меңгеру қажет
Алгоритмдік тіл деп - орындалатын әрекеттерді, амалдарды бірыңғай және дәл жазуға арналған, өз тіліміздің кейбір сөздерімен пайдаланатын белгілер мен ережелер жүйесі. Алгоритмдік тіл бір жағынан табиғи тілге жақын, сондықтан оны қарапайым мәтін түрінде жазады және оқиды. Алгоритмдік тіл - математикалық белгілер сандар, шамалар мен функция атаулары, арифметикалық белгілері, жақша және басқа да символдармен қатар белгілі бір қызмет атқаратын терминдер қамтиды. Алгоритмдік тілде мәтін құруға пайдаланылатын қарапайым белгілер - тілдің символдары деп, ал ондай символдар жиынын - оның алфавиті деп атайды.
Алгоритмдерді және алгоритмдік тілде құрылған амалдар тізбегін компьютерге түсінікті командалар мәтіні түрінде жазуға арналған жасанды тілдерді программалау тілдері деп атайды. Pascal, C, Delphi, Basic, Fortran,Java тәрізді программалау тілдері - ағылшын тіліндегі кейбір сөздерді алгоритм құруда кеңінен пайдаланады, оларды түйінді сөздер деп атайды. Әр компьютердің өзінің машиналық тілі болады, ол командалар тілі немесе кодтар тілі деп аталады. Алгоритмдік тілде және программалау тілінде программа жазу - ыңғайлы болып табылады. Оларды белгілі бір машинада орындау үшін сол программалау тілін машина тіліне автоматты түрде аударатын түрлендіргіш программалар болуы керек, оларды транслятор деп атайды.
Трансляторлар екі түрге бөлінеді: интерпретатор және компилятор.
Интерпретатор - берілген прогамманың әрбір жолын (командасын) жеке-жеке аударып отырып орындайтын транслятор түрі.
Компилятор - бірден барлық программа мәтінін толық аударып машина тіліндегі бір модуль түріне келтіреді де, сонан соң сол модульді компьютер жадына қайта жазып алып, оны кейін тек біздің қалауымыз бойынша орындайды.
Жоғарғы деңгейдегі программалау тілдері компьютерден қарағанда адамға жақын әрі түсінікті. Нақты бір компьютерлік архитектураның ерекшеліктері ескерілмейді, сондықтан мұндай программалар осы тілдің трансляторлары құрылған басқа платформаларға оңай ауыстырылады. Түсінікті әрі күшті командалардың көмегімен жоғарғы деңгейдегі тілде программалар жасау оңай және программа жасау барысында қателер аз жіберіледі.
Жоғарғы деңгейдегі программалау тілдеріне: Fortran, Cobol, Algol, Pascal, Basic, C(Си), C++, Java тілдері жатады. Осы программалау тілдері жайлы қысқаша анықтама бере кетсек.
Fortran-I тілін IBM фирмасы 1956 жылы ғылыми-техникалық есептерді шешу үшін құруды.
Жоғары деңгейлі тілдердің ішіндегі кең тарағаны 1965 жылы Д.Кемени мен Т.Курц құрған Basic тілі. Дербес компьютерлерге бірінші қолданылған жоғарғы деңгейлі тіл және операциялық ортасы - Basic тілі.
С(си) тілін Д.Ритчи 1972 жылы құрды және де Unix операциялық жүйесі осы тілде жазылды. С(си) тілі ассемблер тілінің де және жоғары деңгейлі тілдің де мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін болғандықтан орта деңгейлі тіл деп атайды.
Algol тілі (ALGOrithmic Language) - алгоритмдерді жазуға арналған. Алғашқы нұсқасы 1958 жылы пайда болды. Нақты логикалық құрылымының арқасында Algol ғылыми және техникалық әдебиеттерде алгоритмдерді жазудың стандартты құралына айналды.
Cobol (COmmon Business Oriented Language) -- ең алдымен бизнес-қосымшаларды әзірлеуге арналған ең көне бағдарламалау тілдерінің бірі. Ең алғашқы нұсқасын 1959 жылы Грейс Хоппер жасап шыққан.
2002 жылғы Cobol-ға объектіге бағытталған бағдарламалау құралдары және басқа да заманауи тілдік құрылымдар қосылды.

Модульдік программалауда программа мәтіні меншіктеу операторларының сызықтық тізбегі, циклі, шартты операторлар екені белгілі. Мұндай тәсілмен бірнеше жүз код жолдарынан тұратын өте күрделі емес программаларды жазуға болады. Одан әрі программа мәтінінің түсініктілігі төмендейді, себебі көптеген бірінің ішіне бірі салынған шартты операторлар, циклдер пайда болады да, программа логикасы шатасады. Сондықтан операторлардың ұзақ сызықтық тізбегін теру және тексеру мүмкін емес. Мөлшері бойынша орташа қосымшаларды жасау үшін құрылымдық программалау қолданылады. Құрылымдық программалаудың негізі идеясы - программа құрылымы шығарылып жатқан есептің құрылымын көрсетіп отыруы керек. Осы мақсатта ішкі программа ұғымы енгізілген. Ішкі программалар - программа мәтінінің басқа бөліктеріне тәуелсіз, қажетті әрекетті орындайтын операторлар жиынтығы. Программа әрбіреуі программаның бір әрекетін орындайтын бірнеше ұсақ ішкі программаларға бөлінеді. Осы ішкі программаларды біріктіре отырып, соңғы алгоритмді қарапайым операторлардан емес, белгілі мағынасы бар, аяқталған код жиынтықтарынан тұратын қорытынды алгоритм құрылады. Ішкі программалардың жеке атаулары болады. Ішкі программаларды қолдану мүмкіндігі программалау тілін процедуралы тілдер класына жатқызады.

1.2 Алгоритмдеу және программалау тілдеріндегі ең танымал 3 тіл.

1. PYTHON
Python- бір мезгілде қарапайым және қуатты объектілі-бағытталған бағдарламалау тілі болып табылады. Ол, жоғары деңгейдегі деректер құрылымын қамтамасыз ететін, талғампаздық синтаксисі бар және динамикалық теруді пайдаланады, ол түрлі қосымшалар арқылы бірнеше платформаларында жұмыс істеу үшін арналған тамаша тіл.
Python программалау тілі 1980 жылы ойластырылды, алайда Нидерландының математика және информатика орталығында Гидо ван Россумның көмегімен 1989 жылдың желтоқсанында жүзеге асырылды . Python тілі операциялық жүйені ерекшелеп өңдеу және өзара іс-қимыл қабілетті бағдарламалау тілінде Ван Rossum негізгі авторы ретінде Python-мен осы күнге дейін тілді дамытуға қатысты шешім қабылдауда маңызды рөл атқаруын жалғастыруда.
Python-ның басқа бағдарламалау тілінен ерекшелігі
Python тілі ABC тіліне ұқсас болып келеді. Қазіргі таңда көптеген бағдарламалау тілдерінде бірнеше алгоритмды бір функцияның ішіне салу үшін жақша ({}) қойылады,ал Python тілінде функциядан кейін қос нүкте қойылып, алгоритмдер келесі қатардан бірнеше бос орын қалдырылып жазылады. Сонымен қатар басқа бағдарламалау тілдерінен басты ерекшелігі Python тілінде ақпарат түрлерінің (типы данных) үлкен орын алуында. Сол себепті int, double секілді ақпарат түрлеріне үлкен мәнді сандар енгізіле алады.
Python - жоғары дәрежелі кодтың оқылуын және әзірлеушінің өнімділігін арттыруға мақсатталған жалпы мақсаттағы бағдарламалау тілі. Python тілі аз синтаксисті талап етеді. Бірақ сол уақытта стандартты кітапханасы үлкен көлемді пайдалы функцияларды қамтиды.
Python тілі ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Оқыту орталықтарының автоматтандырылған жүйесін құруға қолданылатын ақпараттық программалық жабдықтар
Java - аса бай бағдарламалау тілі
Кәсіпорын клиенттер мәлімдемелерін есепке алу үшін веб серверлер
Компьютер жұмыс істеу
Объектіге бағытталған программалаудың принциптері
Java дегеніміз не
Желілік технология енгізу пані бойынша электронды оқулық
Автоматттандырылған жүйенің программалық өнімдері
Java бағдарламалау тілі
Java тілінде қарапайым сағат құру
Пәндер