Мамандық таңдауға дайындығы және кәсіби ниетіЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 33 бет
Таңдаулыға:   
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті
Педагогика факультеті

Курстық жұмыс
Болашақ мамандықты саналы таңдауға жоғары сынып оқушыларының дайындығын қалыптастыруды психологиялық қолдау

Орындаған: Педагогика факультетінің Психология және педагогика мамандығының Пип-31 тобының студенті Қуанова Ақтоты Назарқызы
Ғылыми жетекшісі: Деканнның оқу ісі жөніндегі орынбасары, аға оқытушы магистр Муканова Нуржанат Ергеновна

Орал, 2020

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
І. ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҒЫ МЕН КӘСІБИ НИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
0.1 Мамандық таңдауға дайындығы және кәсіби ниеті ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .7
0.2 Жоғары сынып оқушыларының кәсіби таңдауын психологиялық педагогикалық сүйемелдеу ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
0.3 Орта мектеп оқушыларының мамандық таңдауға психологиялық дайындығын қалыптастыру құралдары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ...21
0.4 Бірінші тарау бойынша қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ...22
ІІ. ОРТА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МАМАНДЫҚ ТАҢДАУҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫН ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.1 Жоғары сынып оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтауының кешенді диагностикасы ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.2 Мамандық таңдау кезеңінде жоғары сынып оқушыларын психологиялық-педагогикалық қолдаудың аналитикалық бағыты. Қайталама диагностика нәтижелерін талдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26

Кіріспе
Оқушының саналы түрде мамандық таңдауы - бұл көптеген факторлардың және сол оқушының әлемге көзқарасының қалыптасуымен байланысты күрделі де ұзақ процесс. Мұнда адамның болашақта кім болуын, қандай қоғамдық топта болуын, қайда және кімдермен жұмыс істейтінін және өмір сүрудің қай стилін таңдауын т.с.с. айқындайды. Оқушылардың кәсіби жарамдылығы, медициналық білімділік, әлеуметтік саяси және психологиялық іріктеу жүргізумен бағаланады.
Психологиялық іріктеу сияқты бәр кәсіп пен мамандық талаптарымен анықталатын жеке адамның психологиялық қасиеттер жиынтығының даму деңгейін, жағдайын анықтауға бағытталған. Яғни, жоғары сынып оқушысы мектептегі соңғы жылдарда өзінің болашақта кім болатындығын, саналы түрде ой елегінен өткізе бастайды. Ол тек ұнаған мамандықтың иесі болуды ғана ойламай, сонымен қатар өз мүмкіндігіне көңіл бөлуі тиіс.
Мамандықты таңдап алу - дегеніміз - өзіне ұнаған мамандықтың оқуына түсу емес, ол адамның мүмкіндіктеріне байланысты, яғни адамының таңдап алған мамандығының талаптарына кейбір қасиеттері мен мүмкіндіктері, мектептегі үлгерімі, денсаулығы, мінез-ерекшеліктері, ойлау және таным ерекшеліктері сәйкес келуі керек. Бұл жерде кәсіби жарамдылықтың рөлі ерекше. Яғни әр мамандықтың адамға қоятын талаптары алуан түрлі себебі, өзің таңдап алған мамандығыңа деген қызығушылығын немесе сол мамандыққа деген шын ықыласың, сонымен бірге сол жұмысты қоғамның көңілінен шығатындай етіп орындасаң, бәрі де ойдағыдай болуы тиіс.
Бүгінгі күні мектеп түлектері жаңа заманға мамандық таңдауға мейлінше байыпты қарайды, ал қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда өзін-өзі анықтау мәселесі ең маңызды тұр. Мектеп мамандық таңдауға дайын болуды қамтамасыз етуге, кәсіби қызығушылықтар мен тұлғалық бейімділікті дамытуға арналған. Мектептегі оқудың соңғы сатысында жоғары сынып оқушылары мамандық таңдауға және білім алуды жалғастыруға дайын болуы керек.
Жалпы білім беру ұйымдарының тәжірибесін талдау көрсеткендей, жоғары сынып оқушылары болашақ өзін-өзі анықтау технологияларын білмегендіктен, қазіргі нарық жағдайында өз өмірі мен кәсіби жолын жобалай алмағандықтан болашақ мамандықты таңдауда айтарлықтай қиындықтарға тап болады. Түлектер таңдаған мамандықтар, бір жағынан, еңбек нарығының қажеттіліктеріне, екінші жағынан, студенттердің жеке психологиялық қасиеттеріне толық сәйкес келмейді.
Осылайша, қайшылықтар анықталды:
- жеке білім беру сұранысын қалыптастыруға байланысты жоғары сынып оқушыларының өзін-өзі анықтау қажеттілігі, кәсіби қызметті таңдауға деген жеке қажеттілік, жаңа экономикалық және әлеуметтік-мәдени жағдайларда кәсіби өзін-өзі анықтауға дайындық және өзін-өзі жүзеге асыруға дайындық және мектеп оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтауға психологиялық дайындығы жеткіліксіз;
- жоғары сынып оқушылары арасында мамандық таңдауға психологиялық дайындықты қалыптастыру қажеттілігі және осы процесті жүзеге асырудың тиімді құралдарының жеткіліксіз дамуы.
Жоғарыда айтылғандардың барлығы жоғары сынып оқушыларының мамандық таңдауға психологиялық дайындығын қалыптастырудың тиімді құралдарын анықтаудан тұратын зерттеу проблемасының негіздемесі болып табылады.

Мамандыққа бағыт-бағдар беру жұмысы - өте терең тарихы бар, ерте заманнан дамып келе жатқан психологиялық қызмет көрсетудің бір түрі. Бұл қызметтің қалыптасуы, мамандыққа баулып, бағыт-бағдар беру зертханаларыннан бастау алған.
ХХ ғасыр басында В.Вундт, Г.Мюнстерберг, А.Бине, Ф.Парсонс, П.П.Блонский т.б ғалымдар ұйымдастырған зертханалар сыналушылардың психофизикалық ерекшеліктерін бағалау арқылы олардың мамандыққа жарымдылығын туралы анықтаған.
Кәсіптік бағдар беру теориясында студенттердің кәсіптік бағдарын қалыптастыру мәселесі А.Е. Голомшток, Л.А. Йовайши, Е.А. Климова, Е.М. Павлютенкова, К.К. Платонов, В.А. Полякова, Н.Н. Чистякова, С.Н. Чистякова, студенттерді өмірге және мамандық таңдауға дайындаудың тұжырымдамалық ережелерін, шарттары мен педагогикалық технологияларын анықтай отырып. Кәсіптік бағдар берудің теориялық және әдіснамалық негіздерін дамыту П.П. Блонский, С.И. Вершинин, В.И. Журавлева, Е.А. Климова, Н.Н. Чистякова, С.Т. Шацкий және басқалары.
Тұлғаны дамытудың гуманистік идеялары және өсіп келе жатқан адамның кәсіби таңдау туралы шешім қабылдауға дайындығын қалыптастыру А.Г. Асмолова, К.А. Абулханова-Славская, Л.И. Бозович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплова. Жалпы білім беретін мектепте оқушыларға кәсіптік бағдар беру жолдары М.А. Добрынин, Н.К. Елаева, В.В. Кревневич, В.Р. Ленгвинас, П.Т. Магмузова, Г.П. Никова, А.П. Сейштев және басқалары, олар кәсіптік бағдар беру жұмысының мазмұнын, формалары мен әдістерін анықтайды.
Бұл зерттеу жұмысының өзектілігі - оқушылардың мамандықтарын дұрыс таңдауы өмірдегі негізгі мәселердің бірі болғандықтан жас адамның өзін-өзі бекітуінің негізі және өмірдегі негізгі және өмірдегі ең басты шешімнің бірі екендігімен сипатталады.
Зерттеу жұмысының мақсаты - жоғары сынып оқушыларының мамандық таңдауының психологиялық ерекшеліктерін зерттеу.
Зерттеу жұмысының міндеттері:
* Мамандық таңдаудың алдын алатын алғашқы баспалдақтан, оқушылардың болашақ өмір жолдарының оң басталуына ықпал ету мақсатында - өзін-өзі тануды дамыту;
* Мамандықты жеке бас ерекшеліктерімен байланыстыра таңдауға көмектесу;
* Заман талабына сай икемділікті дамыту - әлеуметтік ортадағы өзгерістерге тез бейімделуіне ықпал ету;
* Мақсат қойып , оған ұмтылуға баулу, белсенділікті арттыру.
Зерттеу жұмысының пәні: Педагогикалық оқыту әдістемесі
Зерттеу әдістері: тақырып бойынша әдебиеттерді зерттеу әдістері (талдау, жинақтау, дедуктивті, индуктивті әдіс, жүйелеу); психологиялық-педагогикалық эксперимент; тестілеу; мәліметтерді сапалы және сандық талдау; зерттеу нәтижелерінің графикалық бейнесі.
Зерттеу кезеңдері:
Зерттеулер өзара байланысты 3 кезеңде жүргізілді.
Бірінші, ізденіс-теориялық кезеңде зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттер талданды, зерттеудің мақсаты мен міндеттері анықталды, зерттеу тақырыбы, объектісі және гипотезасы тұжырымдалды.
Екінші, іздеу-эмпирикалық кезеңде жоғары сынып оқушыларының мамандық таңдауға психологиялық дайындығын қалыптастыруға бағытталған тренингтер өткізілген нақты эксперименттік зерттеу жүргізілді.
Үшінші, қорытынды кезеңде зерттеу нәтижелері жалпыланып, талқыланды, оларды сандық және сапалық өңдеу жүргізілді, зерттеудің тұжырымдары мен ережелерін теориялық интерпретациялау және шығарманы көркем безендіру жүзеге асырылды.
Зерттеудің негізі: зерттеу Қызылүй орта мектебінің базасында жүргізілді
11-сыныптың 20 оқушысын қосумен. 16 - 17 жас аралығындағы оқушылар.
Зерттеу жұмысының болжамы - жоғары сынып оқушыларына кәсіби бағыт- бағдар беру жүйесімен олардың мамандық таңдауы арасында өзара тығыз байланыс бар.
Мамандық таңдауда оқушыға ол көрсететін бірінші ата-ана, екінші ұстаз болып табылады. Ата-аналар өз балаларының икемділігі мен мүмкіндіктерін ажыратуында және өмірдегі еңбек жолын анықтауында негізгі рөл атқарады.
Болжам - егер жоғарға сынып оқушыларына мамандыққа бағыт-бағдарт беру жұмысы жүйесі әрі дұрыс жүргізілсе, онда жеке басының үйлесімді дамуы үшін өмірлік мәні бар, сондай-ақ қоғамға, өзіне, өзгелелерге пайдалы әрі нәтижесі өзін қанағаттандыратын мамандық иесі болуы мүмкін.
Зерттеу гипотезасы: біз жоғары сынып оқушыларының мамандық таңдауға дайындық деңгейінің жоғарылауына қатысушылардың жеке ерекшеліктерін, олардың кәсіби таңдауға психологиялық дайындық деңгейлерін, белгілі бір топтың мектеп оқушыларының мамандық таңдаудағы ең көп кездесетін қателіктерін ескере отырып құрастырылған арнайы тренингтер ықпал етуі мүмкін деп ойлаймыз.
Зерттеу жұмысының базасы: Орал қаласының білім беру бөлімінің №43 жалпы орта білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі

І тарау. ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҒЫ МЕН КӘСІБИ НИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Мамандық таңдауға дайындығы және кәсіби ниеті
"Дайындық" сөзі латын сөзінен шыққан ("дайындық","парацио"). Орыс тілінің түсіндірме сөздігінде С. И. Ожегова дайындық ол былай түсіндіріледі: "Бір нәрсе жасауға келісім; барлық жағдай жасалды, бәрі бір нәрсеге дайын; кез-келген әрекетті, тапсырманы орындауға дайын" үлкен психологиялық сөздікте "іс-әрекетке дайын болу" ұғымы "белгілі бір әрекеттерді тиімді орындауды қамтамасыз ететін адамның психофизиологиялық жүйелерін жұмылдыру жағдайы" ретінде қарастырылады. Психологиялық - педагогикалық әдебиетте маңызды орын алатын "дайындық" мәселесі әртүрлі аспектілерде қарастырылады. Көбінесе кәсіби қызметке дайындығы және мамандық таңдауға дайындығы ерекшеленеді. Н.Д. Левитова пікірі бойынша, "дайындық" - бұл "Белгілі бір уақыт кезеңіндегі психикалық белсенділіктің интегралды сипаттамасын білдіретін, жеке тұлғаның ерекшеліктеріне және жүйке қызметінің түріне, сондай-ақ Қызмет жүретін жағдайларға байланысты ұзақ немесе қысқа мерзімді болуы мүмкін ерекше психикалық күй".
Дайындық-бұл күрделі, тұтас психикалық білім мотивациялық-қажеттілік компонентін (белгілі бір қызметті жүзеге асыру ниеті), когнитивті компонентті (іс-әрекетті орындау үшін қажетті білім, Дағдылар мен дағдылар) және іс-әрекетті-практикалық компонентті (Дағдылар мен дағдыларды практикалық қолдану) қамтиды.
М.И. Дьяченко,Л. А. Кандыбович "дайындықты" жеке тұлғаның интегративті сапасы, оның ішінде білім, білік, дағды, нақты әрекеттерге деген көзқарас ретінде түсіндіреді. Зерттеушілер әр түрлі іс-шараларға психологиялық дайындық құрылымында келесі элементтерді ажыратады: олардың қажеттіліктерін, мақсаттары мен міндеттерін түсіну, оларды шешу қажеттіліктерді қанағаттандыруға әкеледі; түсіну және бағалау жағдайлар; тәжірибе негізінде мәселені шешудің неғұрлым ықтимал тәсілдерін анықтау; өзінің зияткерлік, эмоционалды, мотивациялық көріністерін болжау өз мүмкіндіктерінің арақатынасын, оның ішінде міндеттері мен шарттарына сәйкес күштерді жұмылдыру .
Нәтижесінде адам қажетті әрекеттерді орындауға бейімделеді мақсатқа жету үшін, қажет болған жағдайда, базаны дайындайды міндеттерді табысты орындау, яғни белгілі бір жағдайлар жасайды, ақпараттың жетіспеушілігін толықтырады; жаттығулар, жаттығулар өткізеді; мүмкін болатын іс-қимылдар жоспарын жасайды және т.б. ғылымда "мамандық таңдауға, кәсіби өзін-өзі анықтауға дайындық" ұғымының нақты түсіндірмесі жоқ. Кейбіреулер оны белгілі бір қасиеттердің динамикалық үйлесіміне негізделген, оның ішінде мүдделер мен бейімділіктердің бағыты, оның практикалық тәжірибесі және мамандық таңдауына байланысты оның ерекшеліктерін білуі ретінде анықтайды. Басқа авторлар мамандық таңдауға дайындығын ішкі сенімділік және мамандық таңдау факторы туралы хабардар болу, еңбек әлемі туралы хабардар болу, мамандықтың адамға қандай физикалық және психологиялық талаптар қоятындығы деп түсіндіреді. Тағы біреулері мамандық таңдауға дайындығын жеке ерекшеліктерді ("мен" бейнесі) білу, мамандықтарды талдау және осы екі білім түрін салыстыру негізінде шешім қабылдау, яғни мамандықты саналы түрде таңдау мүмкіндігі ретінде қарастырады.
Жеке көзқарас тұрғысынан мамандық таңдауға дайындықты кәсіби тұрғыдан тұрақты тұтас жүйе ретінде сипаттауға болады: жеке тұлғаның маңызды қасиеттерін (СКҚ), кәсіби қызметтің таңдалған түріне оң көзқарас, ұйымдастырушылық, өзін-өзі бақылау және т.б., кәсіби қызмет тәжірибесі, қажетті дағдылар, дағдылар, білім.
Кәсіптік бағдар беру саласындағы зерттеулерді талдау мыналарды қамтуға мүмкіндік береді. Мамандық таңдауға психологиялық дайындық құрамдас құрылымы келесідей:
1. Кәсіптер әлемі және олардың динамикасы туралы білімнің болуы (әлеуметтік-мамандықтарға тарихи көзқарас).
2. Дамыған мүдделер мен әртүрлі қызмет түрлеріне бейімділік, олар кәсіби қызметке шығуы мүмкін.
3. Дамыған кәсіби ниет.
4. Әр түрлі түрлерге қатысты олардың мүмкіндіктерін барабар бағалау қызметі.
5. Өз мүдделері мен қабілеттерін кәсіптер әлемімен байланыстыра білу.
6. Өзін-өзі тану үшін белсенділік.
7. Белгілі бір тәуелсіздік, олардың кәсіби ниеттеріне қатысты пікірлердің тәуелсіздігі, мамандық таңдаудағы артықшылықтардың дәлелі.
8. Тұлғаның белгілі бір жетілуі.
А. В. Бесклубнаяның пікірі бойынша, жоғары сынып оқушыларының мамандық таңдауға дайындығы өзіндік құрылымға ие және келесі компоненттерден тұрады: мотивациялық-мақсатты компонент (кәсіби және жеке қызығушылықты көрсетеді), эмоционалды-жігерлі компонент (мақсатқа жету қабілетін қамтамасыз етеді, қоғамдағы бейімделуді азайтады), танымдық компонент( мамандықтар, кәсіби қызметтің ерекшеліктері туралы білімнің болуын анықтайды), белсенділік- практикалық компонент (практикада қарапайым кәсіптік іс-әрекеттерді орындау кезінде білімді шебер және сауатты қолданумен сипатталады) және рефлексивті - нәтижелі компонент (жобалау жұмысына түсіндірме жазбада іздестіру жобалау-зерттеу қызметінің жиынтық талдамалық деректерін ресімдеу және балама мамандықтарға салыстырмалы талдау жүргізу қабілетімен айқындалады).
И. А. Ревина психологиялық дайындық тұжырымдамасының құрылымына орта мектеп жасында болашақ мамандықты саналы түрде таңдау бұл дайындықтың ақпараттық, мотивациялық және практикалық компоненттерін қамтиды.
Автордың пікірінше, оқушылардың болашақ мамандықты саналы түрде таңдауға психологиялық дайындығына әсер ететін негізгі жеке алғышарттар: өмірдің мағыналылығы; шешім қабылдауда өзіне сүйену; уақыт бойынша құзыреттілік; таңдаудың айқындылығы; өз құндылықтарын іске асырудағы икемділік, жағдайдың өзгеретін аспектілеріне тез ден қою қабілеті; қызметте шығармашылық іске асыру болып табылады. Жоғары сынып оқушыларының кәсіби таңдауға дайындығының қалыптасуына кедергі келтіретін жағдайлар: оқушылардың психологиялық ерекшеліктері: жақын және алыс перспективаны біріктіру қабілетінің жеткіліксіз дамуы; жоспарлау функциясының толық дамымауы; "мен" әр түрлі аспектілерінің сәйкессіздігі мен бұзылуы; мүмкін және қалағанды ажырата алмау. қоғамның даму шарттары: қазіргі қоғамдағы құндылық бағдарларының өзгеруі ;көптеген" жаңа " кәсіптердің пайда болуы; жоғары оқу орындарының бақылаусыз өсуі; қоғамдағы әлеуметтік" шатасушылық " және арнайы болмауы ересектер қоғамының мінсіз құрылымын модельдейтін және жасөспірімдерге белгілі бір әлеуметтік маңызды рөлдер мен позицияларда өздерін сынап көруге мүмкіндік беретін жасөспірімдерге арналған ұйымдасқан кеңістіктер; қазіргі жүйенің ерекшеліктері білім беру.
А. В. Аглушевич жоғары сынып оқушыларының мамандық таңдауға дайындығының компоненттерімен байланысты критерийлер мен көрсеткіштерді анықтады: жеке дайындық, ақпараттық дайындық, рефлексиялық дайындық. Жеке дайындық көрсеткіштері: таңдалған мамандыққа тұрақты қызығушылықтың қалыптасуы және оны таңдау мотивтерінің мақсаттылығы; денсаулықтың, психологиялық ерекшеліктердің талаптарға сәйкестігі сайланатын кәсіп; таңдалған мамандыққа қажетті жеке қасиеттерді қалыптастырудағы еріктілік.
Ақпараттық дайындық көрсеткіштері: мамандықтар туралы білімнің толықтығы мен саралануы, кәсіптік білім алу жолдары, мазмұны, еңбек жағдайлары және адамға қойылатын талаптар:
* жеке ерекшеліктерін білу және тұлғалық;
* таңдаған мамандыққа қажетті қасиеттер;
* үшін қажетті жалпы білім беретін пәндер бойынша білімінің болуы
* таңдалған мамандықты сәтті игеру.
Рефлексиялық дайындық көрсеткіштері:
* негізделген жеке кәсіби жоспарының және қосалқы құралдардың болуы
* кәсіби таңдау нұсқалары;
* тілек сынамалар өз күштері таңдаған қызметтің өзіндік
* оны жүзеге асыру бойынша белсенділік;
* өзін-өзі талдауды, өзін-өзі бақылауды және өзін-өзі түзетуді жүзеге асыру
* тиісті өзін-өзі бағалаудың болуы.
Л. Ю. Ювенская оқушының белгілі бір мамандықты таңдауға дайындығын адамның моральдық-психологиялық қасиеттерінің жиынтығымен сипатталатын, адамның белгілі бір кәсіби қызметке өзінің мүмкіндіктерін, қабілеттерін және көзқарасын түсінуге мүмкіндік беретін күрделі тұтас мемлекет ретінде түсіндіреді.
Дайындықтың көрсетілген компоненттерінің қалыптасу деңгейін анықтау үшін келесі критерийлер ұсынылады:
1) Еңбек әлемі, мамандық туралы, өзі туралы, жалпы және арнайы дағдылар туралы қажетті білімнің болуы;
2) алған біліміне, іскерлігіне, дағдыларына эмоционалды-бағалау қатынасы:
3) Кәсіп таңдауды ұғыну.
Зерттеуші С. Н. Чистякова жоғары сынып оқушыларының мамандық таңдауға дайындығының қалыптасуының келесі критерийлерін анықтайды:
1. Мұндай көрсеткіштерді қамтитын мотивациялық-қажеттілік критерийі:
* Мамандық таңдау мотивтерінің болуы: оң көзқарас
* Мамандық таңдау жағдайлары; оқушының белсенді позициясы
* Мамандық таңдау туралы шешім қабылдау процесі: кәсіби таңдаудың қосалқы нұсқаларының болуы.
2. Танымдық (ақпараттылық) критерийі мыналарды қамтиды:
* Кәсіби қызығушылықтар саласы мынадай көрсеткіштерді қамтиды;
* Жеке ерекшеліктер туралы түсінік;
* Кәсіптер әлемі туралы білімнің толықтығы мен саралануы;
* Өзінің ІБҚ және бейімділігі туралы білім;
* Ақпарат көздерімен жұмыс істей білу;
* Адамның жеке сипаттамаларына қойылатын мамандық талаптары туралы хабардар болу.
3. Әрекет-практикалық критерий келесі көрсеткіштерді қамтиды:
* Мамандық таңдауды мақсат қою және оған жету үшін іс-қимыл бағдарламасын құру мүмкіндігі;
* Мамандық таңдаудың қолда бар нұсқаларының өзін-өзі талдауы; кәсіби жоспарларды өзін-өзі бақылау және түзету;
* Мамандық таңдау туралы шешім қабылдауға дайындықты қалыптастыруға бағытталған әлеуетті мүмкіндіктерді өзін-өзі өзектендіру .
Жоғары сынып оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтауға дайындығының қалыптасу деңгейін өлшеу құралдары мынадай әдістемелер болуы мүмкін: "кәсіби қызығушылық" сауалнамасы, оқушылардың қандай да бір кәсіби қызметтің мазмұны туралы хабардар болу дәрежесін анықтауға бағытталған тест тапсырмаларының жүйесі; кәсіби қызметтің әртүрлі салалары бойынша кәсіби сынамалар СКҚ диагностикасы мен дамуына арналған құрал ретінде де, сондай-ақ оқушылардың кәсіби мүдделерінің қалыптасу деңгейін анықтауға арналған құрал; іскерлік имитациялық (рөлдік) ойындар; осы саланың нақты, әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуге бағытталған практикалық тапсырмалар; "менің кәсіби мансабым"курсының бағдарламасында қарастырылған әр түрлі жеке ерекшеліктерді анықтауға және дамытуға ықпал ететін психологиялық тесттер мен практикумдар жүйесі. Ұсынылатын әдістер мұғалімдердің, сынып жетекшілерінің тәжірибесінде жүзеге асырылуы мүмкін.
Алайда, 10-11 сыныптарда кейбір процедураларды жүргізуге, мысалы, кәсіби сынақтар, нақты практикалық тапсырмалар және т.б., педагог-психологты тартқан жөн. Мамандықты анықтау үшін оқушыға өзін, қабілеттерін, қабілеттерін, қызығушылықтарын, талаптарын, мүмкіндіктерін, шектеулерін және олардың себептерін нақты түсіну қажет; жетістікке жетудің талаптары мен шарттарын, артықшылықтары мен кемшіліктерін, мүмкіндіктері мен перспективаларын білу әр түрлі жұмыс бағыттары. Осыған байланысты мамандық таңдауға дайындықты қалыптастыру кәсіби қызмет түрін саналы және негізгі түрде таңдауға мүмкіндік беретін қажетті жеке қасиеттерді, мотивациялық көзқарастарды, дағдыларды, ниеттерді көрсету, қалыптастыру және дамыту процесі ретінде қарастырылуы керек.
Ал кәсіби ниетіне келетін болсақ, күнделікті өмірде адамның ниеті әрекет етуге, іс-әрекеттер жасауға, атап айтқанда кейінгі кәсіби қызметте болуға деген ұмтылысты анықтайды. Жеке тұлға жеткілікті болуы керек бағалады өзінің дара ерекшеліктері және болды нақты кәсіби табыс, олар анықтайды табыстылығы кәсіби қызметті орындау. Кәсіби ниеттер көбінесе оның массасына қарама-қайшы келетін мамандықтың беделімен байланысты. Кәсіби ниеттердің тұрақтылығы мамандыққа қойылатын талаптарды түсінумен, оның қиындықтары туралы нақты идеямен және оларды жеңуге дайындықпен байланысты.Ниет-болжамды нәтижеге қол жеткізуге бағытталған белгіленген бағдарламаға сәйкес іс-әрекетті аяқтауға саналы түрде ұмтылу; адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетін ынталандыру және жоспарлау функциясын орындайтын саналы шешім. Ол адамның мінез-құлқын ұйымдастырады, оның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өз бетінше әрекет етуге мүмкіндік береді. Ниет-бұл адамның психикалық дамуы процесінде пайда болатын жаңа функционалды білім, онда аффективті және зияткерлік компоненттер ажырамас бірлікте әрекет етеді. Ниет, біріншіден, бөлімнің мақсаты мен оған қол жеткізу кейінге қалдырылған кезде, екіншіден, қажеттілікті қанағаттандыруға тікелей қол жеткізу мүмкін болмаған кезде, Бірақ ынталандырушы күші жоқ аралық мақсаттарға қол жеткізуді талап ететін кезде қалыптасады. Психологтар ниет мақсатты саналы және дәлелді таңдау екенін растайды. Және мұндай мақсат болуы мүмкін емес ол бірден қол жеткізілді, оған жету үшін оған жақындайтын белгілі бір кезеңдерден өту қажет. Демек, ниет үш сипаттамадан тұрады. Біріншісі-хабардарлық, біз мақсатты саналы түрде қоямыз. Екінші - мақсат қалаған болуы керек, яғни бізді жақсы ынталандыру керек. Үшіншісі-мақсат жеткілікті түрде алынып тасталуы керек. Яғни, ниет-қалаған және қашықтағы мақсатты саналы таңдау. Ниеттердің динамикасы мотивтер күресінде де көрінеді. Ниеттің бұл ерекшелігін Н.Д. Левитов атап өтеді, ол ниет саналы мотивациямен толығымен қаныққан деп санайды. Ниеттің болуы адамның ішкі белсенділігін, адамның ішкі қозғаушы күштерінің белсенділігін көрсетеді, бұл көп жағдайда адамның прогрессивті дамуына кепілдік береді. Зерттеушілердің пікірінше, ниет келесі белгілердің болуымен сипатталады: динамизм, хабардарлық, сенімділік,тиімділік, тұрақтылық.
Белгілердің сыртқы көріністері арқылы зерттеуге және қалыптастыруға болады. демек, ниет дегеніміз - олардың қалыптасу дәрежесін бағалау. Ниеттің эмоционалды, ерікті және танымдық жақтары бар көріністер және мақсатты танымдық іс-әрекетте көрінеді. Бұл ниетті алдағы мінез-құлық актісіне дайындықпен, шешім қабылдауға дайындықпен байланысты адам қызметінің тұрақты құрамдас бөлігі деп санауға мүмкіндік береді. Психологиялық сөздікте "кәсіби ниеттің" анықтамасы берілген, ол "кәсіптің мақсаты туралы білімді, мамандықты таңдауға және тиісті білім алуға деген ұмтылысты қамтитын кәсіби қызметтің белгілі бір түріне саналы көзқарас" ретінде түсіндіріледі.
Жоғары сынып оқушыларының кәсіби ниеттерін қалыптастырудың тиімділігіне ықпал ететін педагогикалық жағдайлар: кәсіптік бағдар беру жүйесінің компоненттерін іске асыру кезінде тұлғаға бағытталған білім беру мүмкіндіктерін пайдалану; Кәсіптік бағдар берудің барлық субъектілерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін және кәсіптік ниеттің құрылымдық компоненттерін жандандыруға бағытталған мектепте икемді білім беру ортасын құру); жоғары сынып оқушыларының кәсіби ниеттерін қалыптастыру процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді ұйымдастыру, оның ішінде тұлғалық ілгерілеуді диагностикалау және оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдау, олардың кәсіби ниеттерінің қалыптасу деңгейіне байланысты жоғары сынып оқушыларына жеке және сараланған көзқарастар; кәсіби ниеттерін қалыптастыру бойынша оқушылармен кәсіби бағдарлау жұмыстарының жеке және практикалық-бағытталған формалары мен әдістерінің кешенін жүзеге асыру.

1.2 Жоғары сынып оқушыларының кәсіби таңдауын психологиялық педагогикалық сүйемелдеу
Жоғары сынып оқушыларының басты проблемаларының бірі болашақта кәсіби өсуді және өмір жоспарларын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін қызметті таңдау болып табылады және солай болып қала береді. Алайда, бәрі бірдей дұрыс таңдау жасай алмайды, көбінесе кейбіреулер үлкен табыс әкелетін немесе қоғамда беделді болып саналатын мамандықты таңдауға тырысады, бірақ жоғары сынып оқушысы осы мамандықта өзін-өзі жүзеге асыра ала ма? Олардың көпшілігі оқу процесінде көңілі қалуы мүмкін деп ойламайды, бірақ диплом алу үшін оқу шешімнің жақсы жағы емес. Өз шешіміндегі біреу түйсікке сүйенеді, бұл мамандық маған сәйкес келеді деп ойлайды. Ата-аналардың пікірі немесе досының пікірі басымдыққа ие адамдар бар. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, біз бүгінгі таңда жоғары сынып оқушылары қазіргі уақытта еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар туралы аз мәлімет алады деген қорытынды жасай аламыз. Жоғары сынып оқушыларының тәжірибесі мен кез-келген кәсіби қызметте олардың бейімділігін тексерудің болмауы кәсіби жолды таңдауда да, оны жүзеге асыруда да қиындықтар туғызады. Сондықтан жоғары сынып оқушылары мұқтаж басшылық және көмек мамандардың мәселелері бойынша кәсіптік бағдар беру. Алайда, жоғары сынып оқушысына кәсіби өзін-өзі анықтауға көмектеспес бұрын, көмек көрсетудің мақсаты мен мағынасын түсіну қажет. Бұдан басқа, мамандық таңдауға және одан әрі кәсіптік білім беруге байланысты жеке тұлғаның дамуының перспективалары мен шектеулері туралы нақты түсінік болуы керек. Жоғары сынып оқушысына ұсыныстар беру жеткіліксіз, ол оны дамытуға ынталандыратын жағдайларды қамтамасыз етуі керек, сайып келгенде, студент белгілі бір кәсіби таңдау үшін жауапкершілікті өзіне ала алады.
Әрбір білім алушыны кәсіби өзін-өзі анықтауға және еңбек өмір жолын саналы түрде таңдауға тек кәсіптік бағдарлау жұмысы процесінде ғана әкелуге болады. Сонымен қатар кәсіптік бағдарлау мынадай тәсілдерді іске асыру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін :
1. Әрекеттік тәсіл. Бұл тәсілде қызмет-жоғары сынып оқушыларын кәсіби өзін-өзі анықтау мен дамытудың негізі, шарты және құралы болып табылады;
2. Белсенді тәсіл. Бұл тәсілде студент өзінің кәсіби өзін-өзі анықтау және дамыту субъектісі болып табылады.
3. Дамыту тәсілі. Мұнда нақты кәсіби таңдауда көмек көрсету болашақта жағдайдың өзгеруін ескере отырып, өз таңдауын дербес құруға және түзетуге мүмкіндік беретін қасиеттер мен дағдыларды дамытуға ауысады;
4. Психологиялық тәсіл. Бұл тәсіл кәсіби өзін-өзі анықтау және даму процесінің заңдылықтары туралы, тұлғаны зерттеу әдістері және тұлғаны түзету әдістері туралы психологиялық білім негізінде кәсіби бағдарлау жұмысын құруды болжайды;
5. Жас көзқарасы. Адам дамуының жас кезеңін ескере отырып, кәсіптік бағдарлау жұмысы жүзеге асырылуда.
Сонымен қатар, олардың болашақ іс-әрекеттерін таңдау көбінесе орта мектеп оқушысының мамандық таңдауға психологиялық дайындығымен анықталады және мұндай дайындықты қалыптастыру психологиялық-педагогикалық қолдаудың басты міндеттерінің бірі болып табылады. Егер біз психологиялық-педагогикалық қолдау туралы айтатын болсақ,онда Э.м. Александровскаяның пікірінше, бұл студенттерге көмек көрсетудің ерекше түрі, туындаған мәселелерді шешуде дамудың белгілі бір кезеңінде көмек көрсетуге немесе білім беру процесінде олардың алдын алуға арналған технология. М. Битянова психологиялық-педагогикалық қолдау-бұл өзара әрекеттесу жағдайында баланың сәтті оқуына және психологиялық дамуына бағытталған психологтың кәсіби қызметінің жүйесі деп санайды. Осы сүйемелдеудің мақсаты білім алушылардың тұлғасын дамыту және олардың табысты оқуы үшін әлеуметтік - психологиялық жағдай жасау болып табылады. Енді психологиялық-педагогикалық қолдау барысында қандай міндеттер шешілетінін қарастырайы:
1) баланың жеке-жеке сипаттамаларының дамуына мониторинг жүргізу;
2) балаға дамудың, оқытудың және әлеуметтенудің өзекті міндеттерін шешуге көмек жәрдемдесу:
* оқу қиындықтары;
* білім беру және кәсіби бағытты таңдаудағы проблемалар;
* эмоционалды-еріктік саланың бұзылуы;
* құрдастарымен, мұғалімдермен немесе ата-аналармен қарым-қатынас мәселелері
3) Психологиялық даму мен оқуда проблемалары бар балаларға көмек көрсету үшін арнайы әлеуметтік-психологиялық жағдайлар жасау;
4) Өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі анықтау қабілетін қалыптастыру.
Мектепті бітіргеннен кейін мамандық таңдау жағдайы дәстүрлі түрде кәсіптік оқыту тұрғысынан қарастырылады. Мұндай көзқарас біржақты болып көрінеді, бірақ бұл мәселенің әсері адамның бүкіл өмір жолына деген шешімін ескермейді. Көптеген мамандықтар туралы білім оларды автоматты түрде кәсіби таңдаудың баламаларына айналдырмайды. Студенттер үшін кәсіби таңдаудың маңызды факторларының бірі-психологиялық-педагогикалық қолдау. Соңғы жылдары сүйемелдеу ұғымы ерекше танымал болды. С. И. Ожегованың орыс тілінің түсіндірме сөздігінде: "бірге жүру-біреумен бірге жүру, жақын жерде болу, бір жерге бару немесе біреудің артынан жүру" . Педагогикадағы сүйемелдеу даму субъектісінің өмірлік таңдаудың әртүрлі жағдайларында оңтайлы шешім қабылдауы үшін жағдай жасауды қамтамасыз ететін қызмет ретінде түсініледі . Психологияда сүйемелдеу адамның өмір сүру жағдайларына сәтті бейімделуі үшін жағдай жасауды қамтамасыз ететін кәсіби қызмет жүйесі ретінде қарастырылады. Сәтті ұйымдастырылған сүйемелдеу адамға әлі қол жетімді емес "даму аймағына" кіруге көмектеседі. Р. В. Овчарова психологиялық сүйемелдеу арқылы "психолог жұмысының бағыттарының бірі және оның кәсіби технологиясының технологиясы" деп түсінеді қызмет, яғни жалпы кеңістіктегі нақты мақсатты процесс жұмыстың нақты мазмұны, нысандары мен әдістері бар қызмет түрлері, нақты жағдайдың міндеттеріне сәйкес Психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді бірнеше аспектілерде қарастыруға болады:
1) баланың жеке білім алуына көмек және қолдау көрсете алатын педагог психологтың кәсіби қызметі ретінде;
2) білім беру міндеттерін шешу кезінде оқушыға адамгершілік тәуелсіз таңдау жасауға көмектесетін мақсатты дәйекті педагогикалық іс-әрекеттер кешенін қамтитын процесс ретінде;
3) еріп жүруші мен бірге жүрушінің өзара әрекеті ретінде;
4) педагог, психолог және т. б. қызметінің бірқатар дәйекті кезеңдерін қамтитын технология ретінде. оқушылармен оқу жетістіктерін қамтамасыз ету жөніндегі мамандарды;
5) элементтердің өзара байланысы мен өзара тәуелділігін сипаттайтын жүйе ретінде: мақсатты, мазмұнды, іс жүргізу және нәтижелі. Психологиялық-педагогикалық қолдау идеясының мәні-даму мәселелерін шешудің кешенді тәсілі.
Жеке тұлғаның өзін - өзі дамыту процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді субъект-субъектілік бағдарлау қызметі ретінде түсіну өзін-өзі тану, шығармашылық өзін-өзі тану процестерін күшейтуге мүмкіндік береді және білім беру процесінде ерекше мәнге ие болады. Психологиялық-педагогикалық қолдау-бұл оқушының жеке басын зерттеудің, оны қалыптастырудың, қызметтің барлық салаларында өзін-өзі жүзеге асыру үшін жағдай жасаудың, мектепте оқытудың барлық жас кезеңдерінде қоғамға бейімделудің, өзара әрекеттесу жағдайларында оқу-тәрбие процесінің барлық субъектілері жүзеге асыратын тұтас және үздіксіз процесі. Бұл психологтың мектептегі өзара әрекеттесу жағдайында баланың сәтті оқуы мен психологиялық дамуы үшін әлеуметтік-психологиялық жағдай жасауға бағытталған кәсіби қызмет жүйесі. Бұл" әр түрлі өмірлік таңдау жағдайларында, әсіресе оқу профилін анықтауда оқушының оңтайлы шешім қабылдауы үшін жағдай жасауды қамтамасыз ететін әдіс ". Жоғары сынып оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтауын қолдау мәселесін шешудің әртүрлі тәсілдері бар. Жоғары сынып оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтауының сүйемелдеуімен авторлар "жасөспірімге оның жеке өсуіне көмектесу, оқушының эмпатикалық түсінуіне, ашық қарым-қатынасқа орнату" (Губанова М. И., Слободчиков В. С., Фрумин Ф. М.); "жасөспірімді өзін-өзі жүзеге асыру және өзін-өзі дамыту үшін қажетті әлеуметтік-мәдени және адамгершілік құндылықтармен таныстыруға бағытталған педагог қызметінің ерекше саласы "(Мудрик А. В.);" педагог-фасилитатор қызметінің жеке тұлғалық өсудің қалыптасуына, әлеуметтік бейімделуге, сайланатын кәсіби қызмет және ондағы өзін-өзі басқару туралы шешім қабылдауға қолдау көрсету бойынша оқушымен өзара іс-қимыл жасауға бағытталған ерекше саласы " (Чистякова С. Н., Титов Е. В., Лернер П. С., Родичев Н. Ф.).
Е. С. Чащинаның пікірі бойынша, , " кешенді сүйемелдеудің мазмұны кәсіби мамандардың - педагогтардың, психологтардың, кәсіби кеңесшілердің, мүдделі мамандар мен жұртшылықтың оқушыларға кәсіби өзін-өзі анықтауға көмек көрсетудегі, олардың жеке мәселелерін жедел шешуде оң әлеуметтік тәжірибені қалыптастырудағы мақсатты интеграцияланған қызметі болып табылады. Сүйемелдеу кәсіби өзін-өзі анықтау проблемаларын шешуге бағытталған жұмыстың жеке және топтық нысандары арқылы жүзеге асырылады; оқушылардың өзіне және өзінің болашағына деген қызығушылығын белсендіретін және ынталандыратын іс - тәжірибеге бағытталған ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Кәсіби бағыттаудың ғылыми негіздері туралы түсінік
Қызметін жаңа бастаған ауыл мектебі мұғалімінің кәсіби бейімделуінің педагогикалық жағдайлары
Кәсіби дайындықтың кәсіби маңызы
Тұлғаның мамандық таңдауына бағыт-бағдар беру жолдары
Кәсіби сәйкестіліктің психологиялық аспектілері
Жалпы орта білім берудің жоғары сатысындағы жаратылыстану пәндерінің мәселелері
Судьяның кәсіби мамандығының кейбір мәселелері
Мұғалімдерге қойылатын қазіргі талаптар
Жастардың некеге және отбасылық өмірге дайындығының психологиялық факторларын теоретикалық зерттеу
Кәсіби бағдар берудің мазмұны
Пәндер