Педагогикалық практиканың бағдарламасын құрастыруЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 4 бет
Таңдаулыға:   
1. ЖОО практиканы ұйымдастырудың ерекшеліктері
2. Педагогикалық практиканың бағдарламасын құрастыру

1. Жоғары оқу орындарынан кейінгі білім берудегі педагогикалық
практиканың мақсаты жоғары оқу орындарындағы ғылыми-педагогикалық
іс-әрекетке дайындық, жоғары мектептегі оқу-тәрбие процесін жүзеге асыру
бойынша практикалық іс-әрекеттің дағдыларын бекіту, сонымен қатар
арнайы пәндерді оқытуды енгізу, оқушылардың оқу іс-әрекетін
ұйымдастыру, пән бойынша ғылыми-әдістемелік жұмыс болып табылады.
Педагогикалық практиканың негізгі міндеттері болып:
- оқу материалдарындағы ғылыми білімдердің құрылымы мен қайта
құрылуының, пән материалдарының ауызша және жазбаша жеткізілуін,
қазіргі білім беру технологияларының әртүрлерін, қойылған міндеттердің,
жаттығулардың, тесттердің әдістерін және басқа да ғылыми-педагогикалық
пен оқу-әдістемелік жұмыстырдың негіздерінің дағдыларын меңгеру болып
табылады;
- оқу-тәрбие мақсатын құру бойынша, қойылған педагогикалық
міндеттерге байланысты білім алушылардың оқу іс-әрекетінің әртүрлі
ұйымдастыру формасын пайдалануда сабақ түрлерін, типтерін таңдау
бойынша іскерлік қалыптастыру; оқу іс-әрекетінің тиімділігін
диагностикалау, бақылау мен бағалаудың дағдыларын меңгеру;
- оқу материалын құрылымдау мен көрсетудің әртүрлі тәсілдерімен, оқу
іс-әрекетін белсендендіру тәсілімен, жоғары мектептегі оқытудың кредиттік
технология бойынша білім беру процесін ұйымдастырудың негізгі
принциптерімен, студент-оқытушы жүйесіндегі өзара әрекеттестіктің
спецификасымен танысу.
2. Жоғары оқу орындарындағы педагогикалық практиканың мазмұны ЖОО педагогикалық практика іс-әрекеттің келесі түрлері мен
кезендерінің қарастырады:
- педагогикалық практиканы өткізудің жеке бағдарламасын жасау;
- ғылыми-әдістемелік кеңес беруге қатысу, кафедраның оқу-тәрбие және
әдістемелік жұмысын ұйымдастырумен танысу;
- ғылыми пәндер, аралас ғылымдар сабағына қатысу барысында
университеттің жетекші оқытушылардың тәжірибесін үйрену;
- нормативті және құқықтық құжаттарды үйрену (ҚР Білім туралы
заңы, мемлекеттік жалпы міндетті стандарттар, жұмыс оқу жоспары, типтік
бағдарламалар және т.б.);
- магистранттар мен докторанттардың өткізген сабақтарына қатысу және
талдау;
- оқу сабақтарының мазмұнын жеке жоспарлау және өңдеу, оқуәдістемелік материалдарын құрастыру;
- оқу пәндері бойынша оқу сабақтарын өткізу (лекция, семинар,
практикалық және лабороториялық сабақ);
- білім алушылардың жеке жұмысы, ғылыми студенттік (магистрлік)
зерттеулерге жетекшілік, студенттік (магистрлік) зерттеу практикасына
жетекшілік;
- магистрантттың оқытушы ретінде оқу процесі мен әдістемелік
жұмысын лекция, семинар, МӨЖ, МОӨЖ және т.б. түрінде әртүрлі әдістер
мен оқыту технологияларын қолдану арқылы жүзеге асыру;
- әрбір магистрант аптада кем дегенде 2 сағаттан 5 лекция немесе 1
сағаттан 10 лекция және 10 сағат семинарлық сабақ өткізуі тиіс, яғни
жүктеменің көлемінен аз болмауы қажет.
3. Педагогикалық практиканы ұйымдастыру және өткізу, өткізудің
мерзімі мен формасы
3.1. ЖЖО педагогикалық практиканы өткізу факультеттің базасында жүзеге
асады. ЖОО педагогикалық практиканы өткізудің негізгі базасы философия
кафедрасы болып табылады.
3.2. Практиканың мерзімі, ұзақтығы және мазмұны жалпы білім беру
бағдарламасының жұмыс оқу жоспарымен, академиялық күнтізбе және
практика бойынша университеттің бекітілген бағдарламасымен анықталады.
3.3. ЖЖО педагогикалық практикасын ұйымдастыру және өткізу
үшін факультет және кафедра басшылығы жасалған келісім шартқа сәйкес
жауапкершілікті алады.
3.4. Практиканың оқу-әдістемелік жетекшілігін, практиканың
бағдараламасын жасауды және практиканы өткізудің сапасына бақылау
жасауды бітіртуші кафедра жүзеге асырады.
3.5. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудегі білім алушының
(магистрант) бағдарламасын және практиканың базасын практиканың
бағдарламасы қамтамасыз етеді.
3.6. Практикаға бағдарланған білім алушы (практикант) қажетті
жағдайда медициналық бақылаудан өтеді.
3.7. ЖОО педаггикалық практиканың басталуына дейін бітіруші
кафедра практиканттердың қажетті дайындығын және практика
бағдарламасына сәйкес кеңестер өткізеді.
3.8. ЖОО педагогикалық практиканың тікелей жетекшілігін талапқа
сәйкес магистранттың жетекшісі жүзеге асырады. Практиканың жетекшісін
факультет деканының бұйрығымен бекітеді.
3.9. Практиканың жетекшісі:
- практика ұйымдастыруды, жопарлауды және нәтижелерін есепке алуды
қамтамасыз етеді;
- магистранттардың ЖОО педагогикалық практикадан өтуінің жеке
бағдарламасын ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Магистранттың пеадгогикалық практикадан өту құжаттары
Студенттердің педагогикалық практикасын кешенді тапсырмаларды құрастыру және қолдану негізінде жетілдіру
Педагогика бойынша практика
Кәсіптік практиканы ұйымдастыру
Тәжірибенің мақсаты
Болашақ педагог-пихолог маманның құзырлылығын қалыптастыру
Жаңа педагогикалық технологиялар арқылы болашақ мұғалімдердің кәсіби бағыттылығын жетілдіру
Педагогикалық зерттеулердің логикалық құрылымы, зерттеу тұжырымдамасы (проблемалық дәріс)
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАДА СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Дуальды оқыту үдерісін жоспарлау
Пәндер