Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің техникалық құралдарының жумыс режимдеріЖұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 16 бет
Таңдаулыға:   
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3
1
АЖЖ-нің НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4
1.1
АЖЖ-нің ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРI ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ...
4
1.2
АЖЖ ҚҰРУДЫҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ...
4
1.3
АЖЖ ҚҰРАМЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
1.4
АЖЖ қамтамасыз ету түрлерінің компоненттері оларға қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6
2
Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің техникалық құралдарының жумыс режимдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

2.1
Автоматтандыруға қажет техникалық құралдар жинағын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2.2
Техникалық қамтамасыз ету компоненттеріне қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2.3
АЖЖ БЕЛГІЛЕНУІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

3
КӘСІПОРЫНҒА АЖЖ ЕНГІЗУ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... .

3.1
ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ НЕДЕ? ... ... ... ... ... ... ...

3.2
КӘСІПОРЫНҒА ҚАНДАЙ АЖЖ ҚАЖЕТ? ... ... ... ... ... ... ... . ... ..

3.3
АЖЖ ЕНГІЗУДІҢ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ...

Кіріспе.

Автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ) - жобалау функцияларын орындайтын ақпараттық технологияны іске асыратын автоматтандырылған жүйе. Персоналдан және автоматтандырудың техникалық, бағдарламалық және басқа құралдарынан тұратын жобалау үрдісін автоматтандыруға қажет ұйымдастырушы-техникалық жүйе болып саналады. Жаңа өнімдерді жасаушылардың өнімділігін арттыру, жобалау мерзімдерін қысқарту, жобаларды әзірлеу сапасын жақсарту - бұл қоғамның ғылыми-техникалық прогресінің жеделдету деңгейін анықтайтын маңызды мәселелер. Автоматтандырылған жобалау (АЖЖ) жүйесін дамыту берік ғылыми-техникалық базаға сүйенеді. Бұл-есептеу техникасының заманауи құралдары болып табылады. Ақпаратты ұсыну мен өңдеудің жаңа тәсілдері, инженерлік есептерді шешу мен оңтайландырудың жаңа сандық әдістерін жасау болып табылады. Автоматтандырылған жобалау жүйелері іргелі ғылымдардың жаңа жетістіктері негізінде жобалау әдіснамасын пысықтауға және жетілдіруге, күрделі жүйелер мен объектілерді жобалаудың математикалық теориясының дамуын ынталандыруға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта негізінен мәтіндік құжаттаманы дайындау, техникалық сызбаларды түрлендіру, графикалық кескіндерді құру және т. б. сияқты күнделікті рәсімдер мен операцияларды автоматтандыруды қамтамасыз ететін құралдар мен әдістер жасалды және қолданылады.I. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
АЖЖ-жобалау ұйымының құрылымына кіретін және автоматтандырылған жобалау құралдары кешенінің көмегімен жобалауды жүзеге асыратын ұйымдық-техникалық жүйе болып табылады.
Жобалау ұйымы бөлімшелерінің жобалауды автоматтандыру құралдарының кешенімен өзара іс-қимылы ұйымдастырушылық қамтамасыз етумен реттеледі.
АЖЖ-нің негізгі функциясы-объектілерді және олардың компоненттерін жобалаудың барлық немесе жеке кезеңдерінде автоматтандырылған дизайнды орындау.
1.2 АЖЖ ҚҰРУДЫҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ
АЖЖ және олардың құрамдас бөліктерін құру кезінде келесі негізгі принциптерді басшылыққа алу керек:
- жүйелік бірлік;
- үйлесімділік;
- теру;
- даму.
1.Жүйелік бірлік принципі жүйенің тұтастығын, жеке элементтерді және бүкіл жобалау объектісін жобалаудың жүйелік байланысын қамтамасыз етеді (дизайнның иерархиясы).
2.Үйлесімділік принципі АЖЖ компоненттерінің бірлескен жұмысын қамтамасыз етуі және тұтастай алғанда ашық жүйені сақтауы керек.
3.Теру принципі АЖЖ типтік және бірыңғай элементтерін басым құруға және пайдалануға бағытталған. Бірнеше рет қолдану перспективасы бар элементтер типтеуге жатады. Типтік және біріздендірілген элементтер АЖЖ заманауи талаптарына сәйкестігіне мезгіл-мезгіл сараптамадан өтеді және қажеттілігіне қарай өзгертіледі.
4.Даму қағидаты АЖЖ құрамдас бөліктерін толықтыруды, жетілдіруді және жаңартуды, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі және функционалдық мақсаттағы автоматтандырылған жүйелермен өзара іс-қимылды және өзара байланысты кеңейтуді қамтамасыз етуі тиіс. АЖЖ дамыту, АЖЖ құрамдас бөліктерін жаңғырту жөніндегі жұмыстар техникалық тапсырма бойынша орындалады.
1.3 АЖЖ ҚҰРАМЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
Жобалық ұйымның ұйымдық құрылымымен қатаң байланысты АЖЖ құрамдас бөліктері-бұл құралдардың мамандандырылған кешендерін қолдана отырып, АЖЖ міндеттерінің функционалды түрде аяқталған тізбегі шешілетін ішкі жүйелер.
Мақсатына сәйкес ішкі жүйелер дизайн және қызмет көрсету болып бөлінеді.
Жобалаушы ішкі жүйелердің объектілік бағдары болады және жобалаудың белгілі бір кезеңін (сатысын) немесе тікелей байланысты жобалық міндеттер тобын іске асырады.
Жобалау ішкі жүйелерінің мысалдары:
- эскиздік жобалаудың ішкі жүйесі;
- корпустық бөлшектерді жобалаудың ішкі жүйесі;
- механикалық технологиялық процестерді жобалаудың ішкі жүйесі;
өңдеу.
Қызмет көрсететін ішкі жүйелер жалпы жүйелік қолданысқа ие және жобалаушы ішкі жүйелердің жұмыс істеуін, сондай-ақ олардан алынған нәтижелерді ресімдеуді, беруді және беруді қамтамасыз етеді. Қызмет көрсететін ішкі жүйелердің мысалдары:
- автоматтандырылған деректер банкі;
- құжаттау ішкі жүйесі;
- графикалық енгізушығару ішкі жүйесі.
АЖЖ жүйелік бірлігі жобалау объектісін тұтастай анықтайтын өзара байланысты модельдер кешенінің, сондай-ақ көрсетілген қатынасты қамтамасыз ететін жүйелік интерфейстер кешенінің болуымен қамтамасыз етіледі.
Жобалаушы ішкі жүйелер ішіндегі жүйелік бірлік осы ішкі жүйеде жобалық шешім алынуы керек объектінің бір бөлігінің бірыңғай ақпараттық моделінің болуымен қамтамасыз етіледі.
Қолданбалы есептерде жобалау объектісінің модельдерін қалыптастыру және пайдалану жүйенің немесе ішкі жүйенің КСАП-мен жүзеге асырылады.
Бағдарламалық-әдістемелік (ПМК) оның жұмыс істеу процесінде КТБК құрылымдық бөліктері болып табылады.) және бағдарламалық-техникалық кешендер (БТК) (бұдан әрі -- құралдар кешендері), сондай-ақ ұйымдастырушылық қамтамасыз ету компоненттері кіреді.
Қаражат кешендері өздерінің есептеу және ақпараттық ресурстарын біріктіріп, ішкі жүйелердің немесе тұтастай жүйелердің жергілікті есептеу желілерін құра алады.
Құралдар кешендерінің құрылымдық бөліктері мынадай қамтамасыз ету түрлерінің компоненттері болып табылады: бағдарламалық, ақпараттық, әдістемелік, математикалық, лингвистикалық "техникалық".
Қамтамасыз ету түрлерінің компоненттері құралдар кешендерінде берілген функцияны орындайды және АЖЖ-ның ең кіші (бөлінбейтін) дербес әзірленген (немесе сатып алынған) элементін білдіреді (мысалы: бағдарлама, Нұсқаулық, дисплей және т.б.).
КСАП-тың тиімді жұмыс істеуі және барлық деңгейдегі АЖЖ құрылымдық бөліктерінің өзара әрекеттесуі құралдар кешендерінің өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін стандартты интерфейстер мен байланыс протоколдарына бағдарлау арқылы қол жеткізілуі керек.
Қаражат кешендерінің тиімді жұмыс істеуіне қаражат кешендерінің құрамына кіретін компоненттерді өзара келісілген әзірлеу (сатып алынғандармен келісу) есебінен қол жеткізілуге тиіс.
Қызмет көрсететін ішкі жүйелердің КСАП, сондай-ақ осы ішкі жүйелердің жеке PTK барлық ішкі жүйелер жұмыс істеген кезде қолданыла алады.

1.4 АЖЖ қамтамасыз ету түрлерінің компоненттері
оларға қойылатын талаптар.
АЖЖ стандарттары ұйымдастырушылық қолдаудың тәуелсіз құрамдас бөлігі ретінде бөлуді талап етеді, оған ережелер, нұсқаулықтар, бұйрықтар, штат кестелері, білікті талаптар және жобалау ұйымы бөлімшелерінің ұйымдық құрылымын және бөлімшелердің автоматтандырылған жобалау құралдары кешенімен өзара әрекеттесуін реттейтін басқа құжаттар кіреді. АЖЖ-ның жұмыс істеуі төменде көрсетілген қаражаттың болуы және өзара әрекеттесуі кезінде ғана мүмкін болады:
- бағдарламалық қамтамасыз ету;
- ақпараттық қамтамасыз ету;
- әдістемелік қамтамасыз ету;
- математикалық қамтамасыз ету;
- лингвистикалық қамтамасыз ету;
- техникалық қамтамасыз ету;
- ұйымдастырушылық қамтамасыз ету.
АЖЖ бағдарламалық жасақтамасы.
АЖЖ бағдарламалық жасақтамасы-бұл автоматтандырылған дизайнды орындау үшін қажетті барлық бағдарламалар мен пайдалану құжаттамаларының жиынтығы. Бағдарламалық қамтамасыз ету жалпы жүйелік және арнайы (қолданбалы) БҚ болып бөлінеді. Жалпы жүйелік бағдарламалық жасақтама техникалық құралдардың жұмысын ұйымдастыруға арналған, яғни есептеу процесін жоспарлау және басқару, қолда бар ресурстарды бөлу, әр түрлі операциялық жүйелермен ұсынылған. Арнайы бағдарламалық жасақтамада жобалық процедураларды тікелей орындау үшін математикалық қамтамасыз ету жүзеге асырылады.

Бағдарламалық жасақтама компоненттеріне қойылатын талаптар
Бағдарламалық-әдістемелік кешенге (БәК) және бағдарламалық-техникалық кешендерге (БТК) біріктірілген бағдарламалық қамтылым компоненттерінің иерархиялық ұйымы болуы тиіс, онда жоғарғы деңгейде бағдарламалық модульдердің төменгі деңгейлерінің компоненттерін басқару мониторы орналастырылады.
Бағдарламалық модуль: ақпаратты функционалды түрде толық түрлендіруді реттеуі; бағдарламалаудың стандартты тілдерінің бірінде жазылуы; осы құжатта қабылданған деректерді ұсыну туралы келісімдерді ЕСЖ талаптарына сәйкес ресімдеуі тиіс.
Монитор мыналарға арналған: ретін және дұрыс орындалуын бақылауды қоса алғанда, ПМК бағдарламалық модульдері жиынтығының жұмыс істеуін басқару; пайдаланушының ПМК және бағдарламалық модульдердің тиісті деректер базасымен (ДҚ) байланысын іске асыру; статистикалық ақпаратты жинау.
АЖЖ ақпараттық қамтамасыз ету.
Негіз дизайнерлердің жобалау процесінде тікелей жобалық шешімдерді әзірлеу үшін пайдаланатын мәліметтерден тұрады. Бұл деректер материалдар, элементтер параметрлері туралы анықтамалық сипаттағы мәліметтерді, аралық және түпкілікті жобалық шешімдер түрінде ағымдағы әзірлемелердің жай-күйі туралы мәліметтерді қамтитын әртүрлі тасымалдаушылардағы қандай да бір құжаттар түрінде ұсынылуы мүмкін.
АЖЖ ұйымдастырушылық қамтамасыз ету.
Бұл тармақ АЖЖ бөлімшелерін жоғарыда аталған АЖЖ компоненттерімен жұмыс істеу дағдылары мен білімі бар кәсіби білікті мамандармен толықтыруды белгілейді. АЖЖ бүкіл кешенінің (тіпті бүкіл өндірістің) тиімділігі мен сапасы олардың жұмысына байланысты болады.
Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету компоненттеріне қойылатын талаптар
Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету компоненттері жүйенің және кіші жүйелердің ұйымдық құрылымын, оның элементтерінің өзара байланысын; АЖЖ қызметінің және онымен байланысты жобалау ұйымының бөлімшелерінің міндеттері мен функцияларын; АЖЖ құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымды тұлғалардың құқықтары мен жауапкершілігін; АЖЖ пайдаланушыларын даярлау және қайта даярлау тәртібін белгілеуге тиіс.
II. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің техникалық құралдарының жумыс режимдері
2.1 Автоматтандыруға қажет техникалық құралдар жинағын таңдау
Технологиялық процесске сәйкес құралдарды, реттеуші құрылғыларды, есептеуіш техниканы тандау маңыздылығы зор екені еш күмән тудырмайды. Автоматтандыру құралдарын дұрыс таңдау автоматты бақылаушы және реттеуші жүйелері элементтерінің сенімді жұмыс жасауын қамтамасыз етеді.
Техникалық құралдарды тандауды анықтайтындар:
- Қашықтан басқарушы, реттеуші, өлшеуіш құралдар мен құрылғылар үшін қосымша қуат баржоғы.
- Автоматтандырылған өлшеуіш құрылғыларды пайдалану шарттары (афессивтік, абразивтік, қоршаған ортаның ластығы ж. т.б.).
- Автоматтандыру құрылғыларының қажет дәлдігі мен жылдамдығы.
- Автоматтандыру құрылғылары үшін қосымша қуаттандыруды ұйымдастыру, тандау жабдықтардың пайдалану шарттарынан, өрт қауіпі, атылып кету қауіпсіздігінен, қосымша қуаттандырудың сенімділігінен тәуелді. Қазіргі заманда автоматты түрде бақылау және реттеуші құрылғылар ретінде кең қолданылатын электрлік, пневматикалық, гидравликалық жүйелер және аралас пневмоэлектрлік, электрогидравликалық жүйелер болып табылады.
Электрлік жүйелер пневматикалық және гидравликалық жүйелерге қарағанда бірнеше артықшылықтары бар. Ең басты артықшылықтары мыналар: әртүрлі өлшеулерді өлшеудегі электрлік әдістердің жан-жақтылығы; өлшеуші және түрлендіруші құрылғылардың аз инерциалдылығы, сигналды алыс қашыққа жіберуі.
Электрлік жабдық кемшіліктеріне мыналарды жатқызуға болады: орындаушы механизмдердің үлкендігі және инерциалдылығы; оларды өрт қауіпті аймақтарда қолдану қиындығы. Электрлік автоматтандыру жүйелерінің элементтерің пневматикалық және гидроавтоматика элементтерімен рационалды араластырып пайдалану технологиялық үрдісті автоматтандыруда әртүрлі қиын есептерді шешуге мүмкіндік берді.
Пневматикалық жүйелер автоматты бақылау және баптауды агресивті, ылғал және өртқауіпті ортада қарапайым және арзан жабдық көмегімен ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. Автоматтандыру жабдығын қолдану мүмкіндігі кейбір баптаушы параметрлерді пневматикалық сигналға түлендіру қиындығы және оларды алыс арақашықтыққа тасымалдау қиындығымен шектеледі. Осы қиындықтардан құтылу үшін электропневматикалық түрлендіргіштер енгізілген пневматикалық орындаушы механизмдер қолданылады.
Гидравликалық жүйелердің негізгі артықшылығы қарапайымдылығы, сенімділігі, орындаушы механизмдердің ықшамдылығы (компакность), сондай-ақ гидродвигательдердің бірнеше күшеюін алу мүмкіндігі. Кемшілігіне кейбір баптаушы шамаларды түрлендіруде түрлендіргіш жабдықтың күрделілігі, реттеуіш әсер жететін ара қашықтығының шектілігі.
Автоматтандыру жабдықтарына және құрылғыларына үлкен топтағы жабдықтар жатады, олардың көмегімен өлшеулер, баптаулар, басқару және техникалық үрдістің сигналды параметрлерін жүзеге асырылады. Олар өлшеуіш және түрлендіруші құрылғылар; басқару ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Автоматтандырылған жүйелердің жіктелуі
Дабыл және байланыс дистанциясымен, оның құрылысымен танысу
Дабыл және байланыстың құрылымдық бөлімшелеріндегі ДОБ құрылғылары
Диспетчерлік орталықтандыру басқару негізі
Техналогиялық процестер құрамын басқару
Технологиялық процессті автоматтандыру сұлбасы
Қант қосып қоюландырылған табиғи сүт
КЕРАМИКАЛЫҚ КІРПІШ ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІНІҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІ
Электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін жобалау
Жиілікті электр жетекті сорғы станциялары
Пәндер