Кәсіпорынның қаржылық стратегиясыЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 66 бет
Таңдаулыға:   
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Кәсіпорынның дамуындағы қаржылық стратегиясының маңыздылық рөлі
1.2 Қаржылық стратегияның түрлері және ерекшеліктері
1.3 Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын әзірлеудің принциптері мен құндылығы

2. ТАҒАН ЖШС ҚАРЖЫЛЫҚ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
2.1 ТАҒАН ЖШС негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштерін талдау
2.2 ТАҒАН ЖШС қолданыстағы қаржылық стратегиясының экономикалық тиімділігін бағалау
2.3 ТАҒАН ЖШС қаржылық стратегиясының әдістері мен модельдерін талдау

3. ТАҒАН ЖШС ҚАРЖЫЛЫҚ СТРАТЕГИЯ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫН ЖЕТІЛДІРУ
3.1 ТАҒАН ЖШС қаржылық стратегиясындағы проблемаларын шешу жолдары
3.2 ТАҒАН ЖШС қаржылық стратегиясындағы инновациялық тиімділігін арттыру

ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

КІРІСПЕ

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан экономикасының дамуы отандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігінің артуына және олардың әлемдік экономикалық жүйеге интеграциялануына әкеледі. Ұзақ мерзімді бәсекелестіктің артықшылықтарын арттыру үшін кәсіпорынның қаржылық стратегиясын әзірлеу қажет.
Қазіргі экономикада кәсіпорынның қаржылық стратегиясы кәсіпорынның қаржылық қызметінің тиімділігін қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады, өйткені ол оның негізгі салаларына бағытталған: қаржылық ресурстарды тарту және пайдалану, олардың ағындарын үйлестіру, сайып келгенде, кәсіпорынның нарықтық құнының өсуін және оның иелерінің әл-ауқатын қамтамасыз етеді.
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын әзірлеудің өзектілігі үш маңызды шартпен анықталады:
1. Сыртқы қаржылық орта факторларының тұрақты өзгеруі.
2. Кәсіпорынның өмір циклінің жаңа кезеңіне өтуі.
3. Жаңа коммерциялық мүмкіндіктердің пайда болуына байланысты кәсіпорынның операциялық қызметінің мақсаттарын түбегейлі өзгерту.
Мұндай жағдайларда кәсіпорынның өсіп келе жатқан белсенділігі болжамды болуы керек, бұл нақты тұжырымдалған қаржылық стратегияны толығымен қамтамасыз етеді.
Зерттеу пәні оның тұрақты дамуына бағытталған өнеркәсіптік кәсіпорынды тиімді басқарудың элементі ретінде қарастырылған қаржылық стратегия болып табылады.
Зерттеудің мақсаты- ТАҒАН ЖШС қаржылық стратегияны қалыптастыру нәтижесінде ұсыныстар әзірлеу және іске асыру процесін жетілдіру.
Зерттеуде қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер орындалды:
1. Кәсіпорын стратегиясының тиімділігін анықтау және бағалаудың теориялық әдістері мен тәсілдерін қарастыру;
2. ТАҒАН ЖШС қаржылық есептілігін қарау және әзірлеу;
3. Таған ЖШС өтімділікті, кірістілікті, іскерлік белсенділікті және қаржылық тұрақтылықты бағалау;
4. Таған ЖШС кәсіпорынынан алынған мәліметтер негізінде оның қаржылық стратегиясының тиімділігін бағалау;
5. Таған ЖШС қаржылық қызметінің тиімділігін одан әрі арттыру мақсатында кәсіпорынның қазіргі стратегиясы бойынша ұсыныстар жасау.
Зерттеу нысаны- ТАҒАН ЖШС кәсіпорны болды.
Зерттеу тақырыбы ТАҒАН ЖШС кәсіпорнының қаржылық стратегиясын әзірлеу қызметі болып табылады.
Дипломдық жұмыс үш тараудан тұрады.
Бірінші тарауда кәсіпорынның қаржылық стратегиясын әзірлеудің теориялық аспектілері туралы айтылады, сонымен қатар оны жүзеге асырудың негізгі түрлері мен кезеңдері келтірілген.
Екінші тарауда ТАҒАН ЖШС қаржылық жағдайын талдауға арналған материалдар келтірілген. Мұнда қаржылық тұрақтылықты, бухгалтерлік балансты талдау, өтімділік пен рентабельділікті, сондай-ақ қаржылық талдауды ескере келе, кәсіпорыннық қаржылық стратегиясының экономикалық тиімділігіне талдау жүргізіледі.
Үшінші тарауда кәсіпорынның қазіргі стратегиясының кемшіліктері қарастырылып, жаңа инновациялық модельдерді қолдану арқылы қаржылық стратегиясын жақсартудың негізгі жолдары көрсетілген.
Зерттеу әдістері. Зерттеу барысында танымның жалпы ғылыми әдістері де (диалектика, талдау, синтез, аналогия, ғылыми абстракция, салыстыру) және жүйелі тәсілдің экономикалық-математикалық модельдеудің әдіснамалық негіздері қолданылды.
Зерттеудің теориялық негізі Қазақстан және шетел авторларының экономика және қаржы саласындағы ғылыми еңбектерінде қалыптасқан ережелер мен тұжырымдар болды.
Зерттеудің әдіснамалық негізі салыстырмалы талдау, факторлық талдау, жүйелік-логикалық талдау және синтез әдістері, экономикалық-статистикалық әдістер болып табылады.
Зерттеудің практикалық маңыздылығы дипломдық жұмыстағы қаржылық стратегияны оңтайландыру шараларын кәсіпорын басқарушылық шешімдер қабылдауда қолдана алатындығында.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы кәсіпорынның тұрақты даму талаптарына жауап беретін қаржылық стратегиясын әзірлеу және кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін жақсартудың проблемалық мәселелерін теориялық және практикалық негіздеуден тұрады.
Жұмыстың ақпараттық базасы - отандық және шетелдік ғалымдардың теориялық және ғылыми-практикалық зерттеулері, Қазақстан Республикасының кәсіпорындардың қаржылық жағдайын бағалауға қатысты заңнамалық және нормативтік актілері, ресми статистикалық материалдар және ТАҒАН ЖШС қаржылық есептілігі.

Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздері

1.1 Кәсіпорынның дамуындағы қаржылық стратегиясының маңыздылық рөлі

Қаржы стратегиясы кәсіпорынның функционалды стратегиясының маңызды түрлерінің бірі болып табылады, ол ұзақ мерзімге есептелген қаржылық мақсаттарды қалыптастыра отырып, қаржылық қызмет пен қатынастарды дамытудың барлық негізгі бағыттарын қамтамасыз етеді. Қаржы стратегиясы оларға қол жеткізудің тиімді жолдарын іздейді және сыртқы ортаның өзгеруі жағдайында бағыттарды уақытылы түзетеді.
Қаржылық стратегия теориясы экономиканың нарықтық жағдайларының объективті заңдылықтарын зерттейді, стратегиялық қаржылық операцияларды жүргізудің жаңа жағдайларында жұмыс істеудің жаңа тәсілдерін жасайды.
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы кәсіпорын қызметінің барлық аспектілерін, соның ішінде негізгі және айналым қаражатын оңтайландыруды, қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды, пайданы бөлуді, салық саясатын, баға саясатын қамтиды.
Кәсіпорынның стратегиясы қаржылық мүмкіндіктерді ескере отырып және ішкі және сыртқы факторларды ескере отырып, кәсіпорынның қаржы-экономикалық мүмкіндіктерінің нарық жағдайларына сәйкестігін қамтамасыз етеді. Қаржылық стратегияны әзірлеуден бас тартқан жағдайда кәсіпорын банкроттықты күтуі мүмкін [1].
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын әзірлеу қазіргі кезеңде 70 - ші жылдардың басынан бастап АҚШ корпорацияларында және Батыс Еуропаның көптеген елдерінде белсенді енгізілген басқарудың жаңа тұжырымдамасы - "стратегиялық басқарудың" әдіснамалық қағидаттарына негізделген. Стратегиялық басқару тұжырымдамасы оның жұмыс істеу қағидаттары мен мақсаттары жүйесінде, субъект пен басқару объектісінің өзара іс-қимыл тетігінде, шаруашылық және ұйымдық құрылым элементтері арасындағы өзара қарым-қатынас сипатында және олардың сыртқы ортаның өзгеретін жағдайларына бейімделу нысандарында ұсынылған кәсіпорынның нақты стратегиялық ұстанымын (оның қаржылық ұстанымын қоса алғанда) көрсетеді [2].
Жалпы қаржылық стратегияның басты мақсаты экономикалық дамудың жоғары қарқынын қамтамасыз ету және кәсіпорынның бәсекеге қабілетті жағдайын арттыруға сәйкес тауар нарығының (тұтынушы немесе өндіріс факторлары) даму тенденцияларымен байланысты. Егер тауарлар мен қаржы нарықтарының даму тенденциялары сәйкес келмесе, қаржылық шектеулерге байланысты кәсіпорынның жалпы даму стратегиясының мақсаттарын жүзеге асыра алмайтын жағдай туындауы мүмкін. Бұл жағдайда қаржылық стратегия кәсіпорынның жалпы даму стратегиясына белгілі бір түзетулер енгізеді. (Кесте 1)

1.1 Кесте - Кәсіпорынның қаржылық және стратегиялық мақсаттары
Қаржылық мақсаттар
Стратегиялық мақсаттар
Табыстың өсуі
Нарық үлесінің артуы
Дивидендтердің өсуі
Тауарлардың сапасын арттыру
Инвестицияланған капиталға кірістің жоғарылауы
Бәсекелестермен салыстырғанда төмен шығындар
Несиелік және облигациялық рейтингтерді көтеру
Өнімнің ассортиментін кеңейту және олардың тартымдылығын арттыру
Ақша ағынының өсуі
Клиенттің беделін нығайту
Акциялар бағасының өсуі
Қызмет көрсету деңгейін (сапасын) арттыру
Кіріс көздерінің құрылымын жетілдіру және оңтайландыру
Инновацияны қолдану аясын кеңейту

Қаржылық стратегия теориялық және практикалық мәселелерді, қаржыны қалыптастыру, оларды жоспарлау және қамтамасыз ету мәселелерін қамтиды. Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы басқарудың нарықтық жағдайында кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ететін мәселелерді шешеді.
Кәсіпорынның стратегиясын әзірлеу - бұл болашақтағы қаржылық әрекеттерді анықтау. Шахмат ойынын еске түсіретін бұл процесс кәсіпорынның миссиясын түсінуді, мақсаттарды тұжырымдауды, іс-шараларды ұзақ мерзімді жоспарлауды және оларды жүзеге асырудың мерзімдерін белгілеуді қамтиды. Әр кәсіпорын үшін мақсаттар мен міндеттерді дұрыс қоя білу маңызды. Болашақта олар оның құндылықтарын, қызмет бағыттарын, жұмыс тиімділігін бағалау және қызметкерлерді ынталандыру үшін қолданылатын мүмкіндіктер мен өлшемдерді анықтайды.
Қаржылық стратегия кәсіпорынның материалдық ресурстарын басқарудан, қаржы ағындарын қалыптастырудан, қаражат құрудың және жұмсаудың оңтайлы әдістерін анықтаудан тұрады.
Қаржылық стратегияның мақсаттары экономикалық дамудың жалпы стратегиясына бағынады және кәсіпорынның кірісі мен нарықтық құнын барынша арттыруға бағытталған.
Қаржылық стратегия негізінде кәсіпорынның қаржылық саясаты қаржылық қызметтің келесі негізгі бағыттары бойынша жасалады:
* салық саясаты;
* амортизациялық саясат;
* баға саясаты;
* дивидендтік саясат;
* инвестициялық саясат.
Қаржылық стратегияны әзірлеу кезінде өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне, өзіндік құнын төмендетуге, пайданы қалыптастыру мен бөлуге, капиталды тиімді пайдалануға және т. б. ерекше көңіл бөлінеді [3].
Қаржылық стратегияға арналған оқу әдебиеттерінде қаржылық стратегияның мәнін бірыңғай анықтау қолданылаы. Бірақ әртүрлі авторлардың ең сенімді екі көзқарасын ажыратуға болады:
1) Қаржылық стратегия - бұл кәсіпорынның жалпы стратегиясы, өйткені кәсіпорынның барлық көрсеткіштері қаржылық мәселелерге байланысты болады;
2) Қаржылық стратегия - кәсіпорынның функционалдық стратегиясы, яғни кәсіпорынның қаржылық қызметі саласындағы мақсаттар мен міндеттердің жиынтығы. Қаржылық стратегияның мақсаттары мен міндеттері мынадай бағыттар шеңберінде тұжырымдалады:
қаржылық мүмкіндіктерді сәтті пайдалану тәсілдерін анықтау;
кәсіпорынның үшінші тұлғалармен болашақтағы қаржылық қатынастарын анықтау операциялық және инвестициялық қызметті қаржылық қолдау;
әлеуетті бәсекелестердің экономикалық және қаржылық мүмкіндіктерін зерттеу, қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.
Қаржылық стратегия кәсіпорынды тез өзгеретін ортаға бейімдеуге бағытталған, сондықтан ол келесі сұрақтарға жауап беруі керек:
* өнімнің түрі, сапасы және оның саны қандай болады;
* өнімді өткізу нарығын анықтау;
* қызметті жүзеге асырудың нақты жоспары [4].
Іскерлік практика көрсеткендей, барлық әмбебап стратегиялық менеджмент жоқ сияқты барлық кәсіпорындар үшін бірыңғай қаржылық стратегия жоқ. Әр кәсіпорын өзіндік ерекшелігімен ерекшеленеді.
Әрбір кәсіпорын үшін қаржылық стратегияны құру процесі ерекше, өйткені бұл кәсіпорынның нарықтағы жағдайына, оның даму динамикасына, оның әлеуетіне, бәсекелестердің мінез-құлқына, өндіретін тауарларының немесе қызметтерінің ерекшеліктеріне байланысты.
Кәсіпорынның ұзақ мерзімді өмір сүруіне мүмкіндік беру үшін стратегиялық басқарудың маңыздылығы соңғы онжылдықтарда күрт өсті. Бәсекеге қабілетті, тез өзгеретін жағдайдағы барлық кәсіпорындар тек кәсіпорынның ішкі жағдайына назар аударып қана қоймай, сонымен қатар қоршаған ортада болып жатқан өзгерістерге ілесуге мүмкіндік беретін ұзақ мерзімді өмір сүру стратегиясын әзірлеуі керек. Бұрын көптеген кәсіпорындар күнделікті жұмыстарға назар аудара отырып, ағымдағы қызметте ресурстарды пайдалану тиімділігін арттырумен байланысты ішкі мәселелер туралы сәтті жұмыс істей алатын еді. Қазіргі уақытта, қазіргі қызметте әлеуетті ұтымды пайдалану міндеті алынып тасталмағанымен, мұндай менеджментті жүзеге асыру өте маңызды бола бастайды.
Қаржылық стратегияның міндеттері:
1) басқарудың нарықтық жағдайында қаржының қалыптасу сипаты мен заңдылықтарын зерттеу;
2) кәсіпорынның қаржылық ресурстарын және кәсіпорынның қаржылық жағдайы тұрақсыз немесе дағдарыс жағдайында қаржылық менеджменттің қалыптасуының мүмкін нұсқаларын әзірлеу және дайындау;
3) жеткізушілермен және сатып алушылармен, барлық деңгейдегі бюджеттермен, банктермен және басқа қаржы институттарымен қаржылық қатынастарды анықтау;
4) өндірістік қуаттарды, негізгі қорлар мен айналым қаражаттарын мейлінше ұтымды пайдалану үшін резервтерді анықтау және кәсіпорын ресурстарын жұмылдыру;
5) кәсіпорынды өндірістік-шаруашылық қызметке қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету;
6) максималды пайда алу мақсатында кәсіпорынның уақытша бос қаражаттарын тиімді инвестициялауды қамтамасыз ету;
7) қаржылық стратегияны және қаржылық мүмкіндіктерді, өнімдердің жаңа түрлерін стратегиялық пайдалану тәсілдерін анықтау және нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуге кәсіпорын персоналын, олардың ұйымдастырушылық құрылымы мен техникалық жабдықталуын жан-жақты оқыту;
8) әлеуетті бәсекелестердің қаржылық стратегиялық көзқарастарын, олардың экономикалық және қаржылық мүмкіндіктерін зерттеу, қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу және жүзеге асыру;
9) дағдарыстық жағдайдан шығудың жолдарын әзірлеу;
10) тұрақсыз немесе дағдарыстық қаржылық жағдайдағы кәсіпорынның персоналын басқару әдістерін әзірлеу;
11) оны жеңу үшін бүкіл команданың күш-жігерін үйлестіру.
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын әзірлеу кәсіпорынның меншік иесі қойған мақсаттар мен міндеттерге байланысты болады, сондықтан кәсіпорынның қаржылық жоспары (бюджеті) "өту" бюджеті немесе даму бюджеті болуы мүмкін. Тәжірибе көрсеткендей, Елеулі стратегиялық инвесторлардың өзінде ғана қаржылық стратегия кәсіпорынды тұрақты дамытуды, оның негізгі қорларын жаңартуға инвестициялауды, Кәсіпорын экономикасын энергия шығынын азайту және еңбек шығындарын ұлғайту жағына қайта бағдарлауды, тіпті өндірісті қайта бағдарлауды көздейді.
Қаржы стратегиясын әзірлеу кезінде мыналарға ерекше назар аударылады:
- ақшалай кірісті анықтау;
- ішкі ресурстарды жұмылдыру;
- өндіріс шығындарының максималды төмендеуі;
- пайданы дұрыс бөлу және пайдалану;
- айналым қаражатына қажеттілікті анықтау;
- кәсіпорын капиталын тиімді пайдалану.
Бұрын үлкен кәсіпорынның тендерінде жеңіске жету мүмкіндігі кіші кәсіпорынға қарағанда көбірек болады деп есептелсе, енді бәсекелестік күресте жылдамдық басым болатыны айқындала түсті. Қоршаған ортадағы өзгерістердің жеделдеуі, жаңа сұраныстардың пайда болуы және тұтынушы позициясының өзгеруі, ресурстарға деген бәсекелестіктің күшеюі, бизнестің интернационалдануы, бизнесті жүргізу үшін жаңа, көбінесе мүлде күтпеген мүмкіндіктердің пайда болуы, ақпараттық желілерді дамыту ақпараттың найзағайдай тез таралуы және алынуы, заманауи технологиялардың кең қол жетімділігі басты назарға алына бастады.

Қаржылық стратегияның түрлері және ерекшеліктері

Қаржылық стратегияның жүзеге асыру қаржылық стратегияның теориясы мен практикасын өзара теңестіре отырып, нарықтағы тәуекелдер мен бәсекелестерді ескере отырып, қойылған міндеттерді орындаумен анықталады. [5]
Қаржы стратегиясын 3 түрге бөлуге болады:
1. Бас қаржы стратегиясы;
2. Жедел қаржы стратегиясы;
3. Жекелеген стратегиялық міндеттерді орындау стратегиясы.
Жалпы қаржылық стратегия - бұл кәсіпорынның қызметін анықтайтын стратегия. Барлық деңгейдегі бюджеттермен өзара қарым-қатынастарды есепке алуды, кәсіпорынның кірісін, қаржы ресурстарына қажеттілікті және оларды қалыптастыру көздерін бір жылға қалыптастыруды көздейді. [5]
И. А. Бланктің жұмыстарында кәсіпорынның бас қаржы стратегиясының түрлері ерекшеленеді:
* кәсіпорынның жедел өсуін қаржылық қолдау стратегиясы. (Кәсіпорынның қаржы ресурстарын қалыптастыру әлеуетінің жылдам өсуі кезінде қолданылады);
* кәсіпорынның шектеулі өсуін қаржылық қамтамасыз ету стратегиясы. (Ресурстарды тиімді бөлу және пайдалануды қамтамасыз ету үшін қолданылады) ;
* кәсіпорынның дағдарысқа қарсы қаржылық стратегиясы.
(Кәсіпорын қауіпсіздігінің жеткілікті деңгейінде жүзеге асырылады).
Жедел қаржы стратегиясы - бұл қаржылық ресурстарды басқарудың қазірде кең қолданылатын стратегиясы. Бұл қаражаттың ұтымды жұмсалуын және ішкі резервтерді, әсіресе тұрақсыз экономиканың қазіргі жағдайында пайдалануды бақылауды білдіреді.
Жедел қаржылық стратегия жалпы кірістер мен қаражаттың түсуін (сатып алушылармен есеп айырысу, кредиттік операциялар бойынша түсімдер, бағалы қағаздардан түскен кірістер) және жалпы шығыстарды (жеткізушілермен есеп айырысу, жалақы, міндеттемелерді өтеу) қамтиды. Бұл стратегия болашақта ақшалай кірістер мен шығыстар бойынша барлық айналымдарды қарастырады.
Ең ұтымды жағдай - бұл кірістер мен шығыстардың теңдігі немесе кірістердің асып кетуі. Жедел қаржы стратегиясы бас қаржылық стратегия шеңберінде әзірленеді, оны белгілі уақыт аралығында нақтылайды. Сонымен қатар, жедел қаржы стратегиясы қысқа мерзімге арналған.
Жекелеген стратегиялық міндеттерді орындау стратегиясы басты стратегиялық мақсатты іске асыруды қамтамасыз етуге бағытталған қаржылық операцияларды шебер орындау болып табылады. Бұл қаржылық стратегияда уақыт шектеулері жоқ.
Қаржылық стратегия түрлерінің өзара байланысын 1.1 суретте көрсетілген осы схемамен сипаттауға болады.

Бас қаржы стратегиясы
Бас қаржы стратегиясы
Жедел қаржы стратегиясы
Жедел қаржы стратегиясы

Қаржылық стратегия түрлері

Қаржылық стратегия түрлеріҚаржы ресурстарының ағымдағы маневр жасау стратегиясы
Қаржы ресурстарының ағымдағы маневр жасау стратегиясы
Кәсіпорын қызметін анықтайды
Кәсіпорын қызметін анықтайды

Жеке мақсаттарға қол жеткізу стратегиясы
Жеке мақсаттарға қол жеткізу стратегиясы

Қаржылық операциялардың шебер орындалуынан тұрады
Қаржылық операциялардың шебер орындалуынан тұрады

1.1сурет - Қаржылық стратегия түрлерінің өзара байланысы

Даму бағыты бойынша кәсіпорынның қаржылық стратегиясы: технологиялық және өнім стратегиясы болып бөлінеді.
Кәсіпорынның технологиялық қаржылық стратегиясы кәсіпорынның технологиялық түрін және кәсіпорынның динамикасын анықтайтын стратегиялық шешімдер жиынтығын білдіреді. Технологиялық стратегияны қалыптастыра отырып, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне, яғни алмастырғыш тауарлардың болуына ерекше мән беріледі. [6]
Өнім стратегиясы жаңа өнімді игеру үшін тікелей жасалады. Оның бағыты - өнімнің жаңа түрлерін құру және қолданыстағы өнім ассортиментінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Өнім стратегиясын әзірлеуді таңдағанда, қаржы басшылығы өндіріс көлемі, тұтынушылар және баға белгілеу туралы күрделі шешімдер қабылдауға дайын болуы керек. Өнім стратегиясын қалыптастыру орталығы - бұл өнім инновацияларын әзірлеу және дамыту процесін басқару. [7]
Қаржылық стратегияны саланың және макроортаның сипатына байланысты төрт негізгі түрді бөлуге болады: шектеулі өсу, өсу, қысқарту және стратегиялардың үйлесімі.
Шектеулі өсу - бұл көптеген кәсіпорындардың стратегиясы, қазіргі жағдайға түзетумен қол жеткізілген мақсаттардан жоспарлау (мысалы., инфляцияға). Шағын мөлшерде кеңейтілген көбею - 3-10%.
Өсу стратегиясы серпінді дамып келе жатқан салаларда қолданылады. Жыл сайынғы айтарлықтай өсу тән (15-100%). Сондай - ақ, тоқырау жағдайында тұрған нарықтарды қалдыру үшін әртараптандыруды жүзеге асыру-өнім номенклатурасын кеңейту үшін қолданылады. Өсім ішкі (тауарлардың ассортиментін кеңейту арқылы) және сыртқы (біріктіру, біріктіру, кейбір фирмаларды басқаларымен сіңіру, ілеспе ішкі салаларды құру, қызмет түрлерін кеңейту және т.б.) [8].
Қысқарту. Мақсаттар былтырғы жетістіктерге қарағанда төмен.
Қысқарту нұсқалары: тарату (ең радикалды әдіс, кәсіпорынның барлық материалдық активтерін өтімді бағамен сатуды қарастырады. Мақсаты-қарыздарды өтеу, кредиторлармен есеп айырысу және т.б. үшін қаражат алу); артықты қысқарту (кейбір құрылымдық бөлімшелерді немесе қызмет түрлерін бөлу, өндірісті ішінара қысқарту, құрылымдық өзгерістер. Болашаққа қызмет салалары мен түрлерін іздеу); қайта бағдарлау және модернизация (экономикалық құлдырау кезінде және кәсіпорынды құтқару үшін қолданылады [9].
Стратегиялардың үйлесімі-жоғарыда аталған үш стратегияның кез-келген түрі; оны әртүрлі салаларда белсенді жұмыс істейтін ірі фирмалар қолданады.
Қаржылық стратегияның ерекшеліктерін ескере отырып, оны әзірлеу төрт компоненттерді қамтиды. Негізгі компоненттері төмендегідей:
1. Кәсіпкерлік құрылымы. Сандық көрсеткіштерде көрсетілген стратегиялық мақсаттар мен негізгі стратегия арнайы экономикалық қызметтер әзірлеген стратегияның негізгі принциптеріне әсер етеді:
* пайданы бөлу бағыттары;
* өтімділікті қолдау;
* кәсіпорын активтерін ұлғайту;
* қаржыландыру көздерін анықтау.
2. Жинақтау және тұтыну құрылымы. Бұл компонент стратегияны іске асыруды қамтамасыз ететін тұтыну және жинақтау қорлары арасындағы қатынасты білдіреді.
3. Қарыз стратегиясы. Ол несие жоспарының негізгі элементтерін анықтауды қамтиды: несие алудан бастап, оның сомасын қайтару кестесіне дейін. Бұл компонент ерекше назар аударуды қажет етеді, өйткені кәсіпорынның несие қабілеттілігі кәсіпорынның нарықта тұрақты өмір сүруінің қасиеттерінің бірі болып табылады. Осыған байланысты несие алу және өтеу әдістері жеке стратегияға бөлінеді.
4. Функционалдық стратегиялар мен ірі бағдарламаларды қаржыландыру стратегиясы. Ол жылдық кезеңге сәйкес келмейтін функционалды стратегияларды қаржыландыруды басқаруды қамтиды. Бұл стратегия капиталды инвестициялау шешімдерін қамтиды:
* әлеуметтік бағдарламаларға
* активтерді қалпына келтіру және жақсарту
* жаңа құрылыстарды сатып алу.
Қаржы стратегиясын әзірлеу кезінде ерекше назар аударылады:
-ақшалай кірістерді анықтау;
-ішкі ресурстарды жұмылдыру; өнімнің өзіндік құнын барынша төмендету;
-пайданы дұрыс бөлу және пайдалану;
-айналым қаражатына қажеттілікті айқындау; кәсіпорын капиталын ұтымды пайдалану.

Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын әзірлеудің принциптері мен кезеңдері

Қаржы стратегиясы корпорацияның капитал нарығындағы позициясын айқындау, сыртқы кәсіпкерлік ортамен өзара байланыстардың дамуын арттыру, сондай-ақ қаржылық ресурстық әлеуетті тиімді пайдалану және оны шоғырландыру мақсатында әзірленеді. Кәсіпорынның қаржы ресурстарының құрылымы 1.2 - суретте келтірілген [10].
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы

Ақша қорлары
Ақша қорлары
Тартылған
қаражат
Тартылған
қаражат
Кәсіпорының кірістері
Кәсіпорының кірістері

Жарғылық қор
Жарғылық қор
Бюджеттік субсидиялар
Бюджеттік субсидиялар
Негізгі қызметтен түсетін пайда
Негізгі қызметтен түсетін пайда

Банктер мен кәсіпорындардың ұзақ мерзімді кредиттері
Банктер мен кәсіпорындардың ұзақ мерзімді кредиттері
Қаржы операцияларынан түсетін пайда
Қаржы операцияларынан түсетін пайда
Амортизациялық қор
Амортизациялық қор

Сақтандыру өтемақылары
Сақтандыру өтемақылары
Басқа қызметтен түскен түсім
Басқа қызметтен түскен түсім
Өндірісті дамыту қоры
Өндірісті дамыту қоры

Үлестік негізде тартылған қаржы ресурстары, кредиторлық берешек
Үлестік негізде тартылған қаржы ресурстары, кредиторлық берешек
Резервтік және басқа қорлар
Резервтік және басқа қорлар

Сурет 1.2 - Кәсіпорынның қаржы ресурстарының құрылымы

Қаржылық стратегияның принциптерін француз экономисі Анри Файол жасаған. Олар іс-қимыл бағдарламасын немесе кәсіпорын жоспарларын әзірлеудің бес негізгі принципін атады. Қазіргі орыс ғылымы мен жоспарлау тәжірибесінде жоспарлаудың осы типтік принциптерінен басқа, жалпы экономикалық принциптер де бар:
* жүйелілік,
* мақсаттылық,
* кешенділік,
* оңтайлы,
* тиімділік,
:: ғылымилығы,
* басымдық,
* теңгерімділік,
* және т.б. [11].
Көбінесе, іс жүзінде, қаржылық стратегияны әзірлеу барысында жоспарлаудың классикалық және жалпы экономикалық принциптері қолданылады. Қаржылық стратегиялық жоспарлаудың өзіндік ерекшеліктері бар: стратегиялық жоспардың басқа жоспарлардан басымдығы, кәсіпорынның нақты мүмкіндіктерін ескере отырып, көптеген сыртқы және ішкі факторларға назар аудару, болашақ перспективаға назар аудару және т.б. осы факторлардың барлығы қаржылық стратегиялық жоспарлаудың нақты принциптерінің болуы үшін маңызды алғышарттар болып табылады.
Оқу әдебиеттерінде стратегияны жоспарлаудың 10 қағидасы бар:
* мақсаттылық принципі;
* перспектива принципі;
* басымдық принципі;
* іске асырылу қағидаты;
* кезеңділік принципі;
* интеративтілік принципі;
* кешенділік принципі;
* даму үрдістерін үздіксіз мониторингтеу принципі;
* таңдау принципі;
* стратегиялық бәсекелестік принципі [12].
Қаржылық стратегияны әзірлеу принциптерін толығырақ қарастырайық.
Мақсаттылық принципі. Кәсіпорын қызметінің стратегиялық мақсатын нақты тұжырымдауға бағытталған. Барлық жоспарланған қаржылық және ұйымдастырушылық акциялар қойылған мақсатқа қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек. Бұл принципті іске асыру үшін "мақсаттар ағашы" әдісін қолдануды қамтамасыз ету қажет -- бұл бір-біріне бағынатын және құрылымдық мақсаттардың жиынтығы, негізгі мақсаттан бастап бірінші деңгейдегі басқару мақсаттарына дейін.
Перспектива принципі. Стратегияны жоспарлау ұзақ мерзімді болашаққа бағытталуы керек. Стратегиялық шешімдер ұзақ уақыт бойы кәсіпорынның тағдырында маңызды рөл атқарады. Қабылданған шешімдер оң салдарға әкелуі керек. Стратегияны әзірлеу кезінде қателерді түзету өте қиын екенін түсіну керек. Сонымен қатар, ешқандай операциялық әдістер салдарын өзгерте алмайды.
Басымдық принципі. Белгілі бір қаржылық стратегияны таңдағанда, кәсіпорын басшылығы өз әрекеттерін стратегиялық басымдықтарға бағындыра отырып, болашақта жоспар сызығын ұстануы керек. Бірақ ұзақ мерзімді ескере отырып, стратегиялық басқару жоғары белгісіздік жағдайында жүзеге асырылады. Осыған байланысты кәсіпорын басшылығы әрқашан жоспарға түзетулер енгізуге дайын болуы керек. Өзгерістер негізді сипатта болуға тиіс, келісілген даму Тұжырымдамасы шеңберінен шығуға жол берілмеуі тиіс. Ұзақ мерзімді стратегия басымдыққа ие және барлық кейінгі жұмысқа деген көзқарасты анықтайды. Таңдалған сол немесе өзге қаржы стратегиясы және оны іске асыру жолы - бұл кәсіпорынның барлық операциялық жоспарларын құрудың негізі.
Іске асырылу принципі. Ұзақ мерзімді мақсаттар қою және оларға қол жеткізу стратегиясын анықтау кезінде кәсіпорынның нақты мүмкіндіктері ескеріледі. Қойылған мақсаттар орындалуы керек, ал міндеттер орындалуы керек. Кәсіпорын тек стратегиялық жоспарлау жүйесін енгізген кезде, бастапқы кезеңде шартты түрде оңай қол жетімді стратегиялық мақсаттар қойылуы керек, сондықтан олар дәл орындалады. Стратегиялық жоспарлаудың жұмыс істейтін тетігі болашақта кәсіпорынның ағымдағы және стратегиялық қызмет арасында назарын қайта бөлуінен болатын мүмкін болатын шағын шығындардың орнын толтырады.
Кезеңділік принципі. Кәсіпорынның қызметіне қаржылық стратегияны енгізу бірнеше кезеңде жүзеге асырылады: ұзақ мерзімді міндеттерді шешу орта мерзімді және қысқа мерзімді мақсаттарды іске асыру арқылы жүзеге асырылады. Осылайша, түпкілікті қабылданған стратегиялық мақсатқа барлық қойылған мәселелерді егжей-тегжейлі пысықтау арқылы қол жеткізілетін болады. Бұл қағидаттың маңызды аспектісі - стратегияны іске асыруды бақылау. Стратегия неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым бақылау нүктелері болуы керек. Жоспарды тиімді іске асыру үшін көптеген стратегиялық даму жобаларын әзірлеу қажет. Әрбір жеке жоба бойынша мақсаттар мен түпкілікті нәтижелер айқындалады, жұмыс жоспары әзірленеді, жобалық команда қалыптастырылады, ынталандыру жүйесі қойылады және т. б.
Интеративтілік принципі. Стратегиялық басқаруда бұл принцип стратегияны әзірлеу процесінің өзі әзірленген жоспар бойынша бірнеше рет циклдік өтуді қажет етеді дегенді білдіреді. Кәсіпорын бір жоспар бойынша бірнеше рет өтуге мәжбүр, өйткені циклдік процесте бастама жоқ. Бұл жоспарды әзірлеудің басталуын дәл анықтау мүмкін емес дегенді білдіреді: талдаудан немесе мақсат қоюдан. Мақсат қою үшін талдау нәтижелері қажет, ал талдау үшін нақты мақсат қажет. Сондықтан стратегияны әзірлеу оны тиімді пайдалану үшін осы шектеулі шеңберден өтуді талап етеді.
Кешенділік принципі. Ақпаратты жалпы талдау және есепке алу сыртқы немесе ішкі ортадағы өзгерістерге уақтылы жауап беруге мүмкіндік береді. Тиімді стратегияны әзірлеу үшін көптеген факторларды ескеру қажет. Көбіне қоршаған орта факторларын зерттеу керек, бірақ кәсіпорынның өзі туралы ұмытпаңыз. Кәсіпорынның барлық проблемалық аймақтарын ескеру керек, ішкі ресурстардың жағдайын және стратегияны іске асыру мүмкіндіктерін білу қажет. Стратегиялық жоспарды іске асырудың алғашқы кезеңдерінде кәсіпорын мұндай үлкен ақпарат көлемін жеңе алмайтынын білу керек. Бұл жағдайда, көріңіз отсечь барлық қажетсіз және нацелиться ғана басым факторлар.
Даму үрдістерін үздіксіз мониторингтеу принципі. Бұл жағдайда кәсіпорынның нарықтағы маңыздылығын болжау және бағалау үшін сыртқы ақпаратты сканерлеуді және жинауды білдіреді. Сканерлеу негізгі үш бағыт бойынша жүргізіледі:
1. Экономикалық (талдау жүргізу және сыртқы факторлардың динамикасын бағалау, экономикалық жағдай және бәсекелестік);
2. Техникалық (техникалық бәсекелестіктің өзгерістерін талдау және бағалау, жаңа өнімдерді енгізу және қолданыстағы технологияларды дәстүрлі емес пайдалану);
3. Саяси (саяси жағдайды бағалау, тұрақтылық, белгілі бір аймаққа саяси инвестициялардың тәуекелдері және экономиканы мемлекеттік реттеу).
Селективтілік принципі. Жоспарды әзірлеудің селективтілігі экономикалық аймақтарды -- нарықтың жеке сегменттерін ажыратумен байланысты. Басқару аймақтарын таңдау критерийлері әртүрлі болуы мүмкін және кәсіпорынның жаһандық мақсаттарымен анықталады.
Бәсекелестік принципі. Стратегиялық бәсекелестік кәсіпорының ның жұмысына қатты әсер етеді.
Оынң негізі:
* бәсекелестік өзара іс-қимыл;
* бәсекелестердің, клиенттердің, қызметкерлердің және басқа ресурстардың өзара әрекеттесуін қамтитын динамикалық жүйе;
* жүйеге араласудың салдарын және динамикалық тепе-теңдіктің жаңа модельдерін болжай білу;
* бос ресурстардың болуы;
* тәуекелдерді болжау және ресурстарды пайдалану пайызы.
Осылайша, қаржылық стратегиялық жоспарлау процесінің негізін құрайтын барлық принциптерді байланыстыратын кесте жасай аламыз. Бұл жоспарлау принциптерін ықшамды және түсінікті түрде қарастыруға мүмкіндік береді. 1.1-кесте келесі бетте көрсетілген.

1.2 кесте - Қаржылық стратегиялық әзірлеудің принциптері
Қаржылық стратегиялық жоспарлау принциптері
Мазмұны
Мақсаттылық принципі;
Мақсат қалыптасады, жоспарлау қажеттілігі негізделеді.
Перспектива принципі
Ұзақ мерзімді бірыңғай жоспарды қалыптастыру.
Басымдылық принципі;
Қажет емес мақсаттарға алаңдамай, дұрыс басымдықтарды белгілеп, оларды ұстану маңызды.
Іске асырылу қағидаты;;
Тиімді стратегия икемді және мүмкін болуы керек.
Кезеңділік принципі;
Кәсіпорынды шамадан тыс жүктемеу үшін жоспарды кезең-кезеңімен енгізу қажет.
Интеративтілік принципі;
Стратегияны әзірлеудің циклдік тәсілдері.
Кешенділік принципі;
Талдау қоршаған ортаның өзгеруіне уақтылы жауап беруді қамтамасыз етеді
Даму үрдістерін үздіксіз мониторингтеу қағидаты;
Ақпаратты жинау өзгерістерді жылдам бағалауға және болжауға мүмкіндік береді.
таңдау принципі;
Мақсатпен анықталған стратегиялық басқару аймақтарын бөлу.
Стратегиялық бәсекелестік қағидаты.
Бәсекелестік нарықта маңызды, ол өнімділікке, бағаға, сапаға әсер етеді. Бұл принцип белгілі бір тәуекелдерді қамтиды.

Кәсіпорындардың стратегиялары иерархиялық принцип бойынша құрылуы керек. Сонымен қатар, стратегиялардың деңгейлері, күрделілігі, олардың интеграциясы кәсіпорынның түрі мен көлеміне байланысты өте ерекшеленеді. Сонымен, қарапайым кәсіпорында бір стратегия болуы мүмкін, ал ірі кәсіпорында әр түрлі деңгейлерде бірнеше стратегия болуы мүмкін.
Қаржылық стратегиялық жоспардың тұжырымдамалық моделі кәсіпорынның стратегиялық жоспарын құрудың келесі кезеңдерін анықтауға мүмкіндік береді: сыртқы орта мен ішкі мүмкіндіктерді қамтитын қоршаған ортаны талдау.
Стратегияны тұжырымдау және баламаларды таңдау:
маркетинг стратегиясы;
қаржылық стратегия;
ҒЗТКЖ стратегиясы;
өндіріс стратегиясы;
әлеуметтік стратегия; ұйымдастырушылық өзгерістер стратегиясы;
экологиялық стратегия.
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын әзірлеу басқару парадигмасы -- стратегиялық басқару жүйесі қағидаттарына негізделген. Кәсіпорынның стратегиясын әзірлеу процесінде стратегиялық қаржылық шешімдерді дайындауды және қабылдауды қамтамасыз ететін бірқатар негізгі қағидаттар 1.4-суретте көрсетілген факторларды қамтиды:

Стратегиялық басқарудың кәсіпкерлік стиліне басымдық беру
Стратегиялық басқарудың кәсіпкерлік стиліне басымдық беру
Кәсіпорынның операциялық қызметінің негізгі стратегияларын есепке алу
Кәсіпорынның операциялық қызметінің негізгі стратегияларын есепке алу
Кәсіпорынды өзін-өзі ұйымдастыруға қабілетті ашық жүйе ретінде қарастыру
Кәсіпорынды өзін-өзі ұйымдастыруға қабілетті ашық жүйе ретінде қарастыру

Әзірленген қаржылық стратегияны тиісті ұйымдық құрылыммен қамтамасыз ету
Әзірленген қаржылық стратегияны тиісті ұйымдық құрылыммен қамтамасыз ету

Стратегиялық қаржылық дамудың басым салаларын бөлу
Стратегиялық қаржылық дамудың басым салаларын бөлу

Қаржылық стратегияны әзірлеу принциптері

Қаржылық стратегияны әзірлеу принциптері

Стратегияны іске асыру процесінде қаржы менеджерлерінің кәсіби аппаратына бағдарлану
Стратегияны іске асыру процесінде қаржы менеджерлерінің кәсіби аппаратына бағдарлану
Қаржы стратегиясының икемділігін қамтамасыз ету
Қаржы стратегиясының икемділігін қамтамасыз ету

Қаржылық таңдаудың баламалылығын қамтамасыз ету
Қаржылық таңдаудың баламалылығын қамтамасыз ету
Технологиялық процесс нәтижелерін тұрақты пайдалануды қамтамасыз ету
Технологиялық процесс нәтижелерін тұрақты пайдалануды қамтамасыз ету
Стратегиялық шешімдер қабылдау процесінде қаржылық тәуекел деңгейін есепке алу
Стратегиялық шешімдер қабылдау процесінде қаржылық тәуекел деңгейін есепке алу

сурет - Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын әзірлеудің негізгі принциптері

Жақындап келе жатқан дағдарыс жағдайында жақын арадағы қаржылық стратегияны дұрыс анықтау маңызды, бұл кәсіпорынның болашағына байланысты болады.
Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын жасау бірнеше кезеңнен тұрады. Басынан бастап қаржылық стратегияның қанша уақытқа дейін қалыптасып жатқанын анықтау қажет. Стратегияның қолданылу мерзіміне байланысты қаржылық қызметтің мақсаттары да, қаржылық жоспарлардың жасалу дәрежесі де байланысты. Ұзақ мерзімді қаржылық стратегия кірістерді қалыптастыру мен пайдалану принциптерін, қаржылық ресурстарға деген қажеттілікті және оларды қалыптастыру көздерін сипаттайды. Қысқа мерзімді қаржылық стратегия ұзақ мерзімді қаржылық стратегия шеңберінде жасалады, оны егжей-тегжейлі сипаттайды және қаржылық ресурстарды ағымдағы басқаруды сипаттайды. 3-5 жылға арналған ұзақ мерзімді және орта мерзімді қаржылық стратегиялық жоспарлар кеңейтілген түрде құрылады, ал қысқа мерзімді қаржылық жоспарлар жоғары детальмен өңделеді.
Қаржылық стратегияны әзірлеу және іске асыру процесін келесі кезеңдерге бөлуге болады:

Қаржылық стратегияны қалыптастырудың жалпы кезеңін айқындау
Қаржылық стратегияны қалыптастырудың жалпы кезеңін айқындау

Сыртқы қаржылық орта факторларын зерттеу
Сыртқы қаржылық орта факторларын зерттеу

Кәсіпорынның қаржылық қызметінің күшті және әлсіз жақтарын бағалау
Кәсіпорынның қаржылық қызметінің күшті және әлсіз жақтарын бағалау

Кәсіпорынның стратегиялық қаржылық жағдайын кешенді бағалау
Кәсіпорынның стратегиялық қаржылық жағдайын кешенді бағалау

Қаржылық қызметтің стратегиялық нормативтерін қалыптастыру
Қаржылық қызметтің стратегиялық нормативтерін қалыптастыру

Қаржы қызметінің нысаналы стратегиялық нормативтерін әзірлеу
Қаржы қызметінің нысаналы стратегиялық нормативтерін әзірлеу

Негізгі стратегиялық шешімдер қабылдау
Негізгі стратегиялық шешімдер қабылдау

Әзірленген стратегияны бағалау
Әзірленген стратегияны бағалау

Қаржылық стратегияны іске асыруды қамтамасыз ету
Қаржылық стратегияны іске асыруды қамтамасыз ету

Қаржы стратегиясының іске асырылуын бақылауды ұйымдастыру

Қаржы стратегиясының іске асырылуын бақылауды ұйымдастыру

1. Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын жасау процесін ұйымдастырудың негізгі кезеңдері
Қаржылық стратегияны қалыптастырудың жалпы кезеңін анықтау бірқатар шарттарға байланысты. Оны анықтаудың басты шарты - бұл кәсіпорынның дамуының жалпы стратегиясын қалыптастыру үшін қабылданған кезеңнің ұзақтығы - қаржылық стратегия оған бағынышты болғандықтан, ол осы кезеңнен шыға алмайды (қалыптасудың қысқа кезеңі) қаржылық стратегия рұқсат етілген).
Сыртқы қаржылық орта факторларын және қаржы нарығының конъюнктурасын зерттеу кәсіпорынның қаржылық қызметінің экономикалық және құқықтық жағдайларын және олардың алдағы кезеңдегі мүмкін болатын өзгерістерін алдын ала анықтайды. Сонымен қатар, қаржылық стратегияны әзірлеудің осы кезеңінде қаржы нарығындағы ахуал және оны анықтайтын факторлар талданып, осы нарықтың жекелеген сегменттері жағдайында болашақ қаржы қызметімен байланысты жағдайдың болжамы жасалады кәсіпорын.
Кәсіпорынның қаржылық қызметінің стратегиялық мақсаттарын қалыптастыру кәсіпорын иелерінің әл-ауқатының деңгейін көтеруге және оның нарықтық құнын барынша арттыруға бағытталған. Сонымен бірге, бұл басты мақсат кәсіпорынның алдағы қаржылық дамуының міндеттері мен сипаттамаларын ескере отырып
, белгілі бір спецификацияны талап етеді.
Қаржылық стратегияның мақсатты индикаторларын оны іске асыру кезеңдеріне қарай нақтылау қаржылық қызметтің мақсатты стратегиялық стандарттар жүйесін ұсынудың динамикасын, сондай-ақ оларды уақытында сыртқы және ішкі синхрондауды қамтамасыз етеді.
Қаржылық қызметтің жекелеген аспектілері бойынша қаржылық саясатты әзірлеу ең маңызды кезең болып табылады. Жалпы қаржылық стратегиядан айырмашылығы, қаржы саясаты кәсіпорынның қаржылық қызметінің нақты бағыттары үшін ғана қалыптасады, бұл қызметтің негізгі стратегиялық мақсатына жету үшін ең тиімді басқаруды қажет етеді.
Қаржылық стратегияны іске асыруды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық-экономикалық шаралар жүйесін құру кәсіпорында әр түрлі жауапкершілік орталықтарының құрылуын көздейді; қаржылық қызмет нәтижелері үшін олардың менеджерлерінің құқықтарын, міндеттерін және жауапкершілік шараларын анықтау; қаржылық қызметтің тиімділігін арттыруға қосқан үлесі үшін қызметкерлерді ынталандыру жүйесін дамыту және т.б.
Жасалған қаржылық стратегияның тиімділігін бағалау - бұл кәсіпорынның қаржылық стратегиясын жасаудың соңғы кезеңі.
Осылайша, қаржылық қызметтің маңызды аспектілері бойынша қаржылық стратегияны жасау кәсіпорынның қаржылық дамуына байланысты тиімді басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.
Жалпы алғанда, қаржылық стратегияның мәнін түсіну үшін қысқаша қорытынды жасауға болады: қаржылық стратегия - бұл кәсіпорынды қолма-қол ақшамен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жобасы. Стратегия теориялық мәселелерді де, практика мәселелерін де, қаржыны қалыптастыруды, оларды жоспарлау мен қамтамасыз етуді де қамтиды. Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мәселелерін шешеді.

2. ТАҒАН ЖШС ҚАРЖЫЛЫҚ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
2.1 ТАҒАН ЖШС негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштерін талдау

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы - бұл күрделі экономикалық категория, ол белгілі бір сәтте оның айналымы процесінде капиталдың күйін және шаруашылық жүргізуші субъектінің өзін-өзі дамытуға қабілеттілігін көрсетеді. [13]
Кәсіпорынның қаржылық есептілігін талдау деп есептілікке енгізілген қаржы-шаруашылық қызметінің әртүрлі көрсеткіштері арасындағы өзара қатынастар мен өзара тәуелділіктерді анықтау түсіндіріледі. Талдау нәтижелері мүдделі тұлғалар мен ұйымдарға кәсіпорынның өткен жылдардағы ағымдағы қаржылық жағдайы мен қызметін және оның алдағы жылдарға арналған әлеуетті мүмкіндіктерін бағалау негізінде шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.
Өндірістік, инвестициялық және қаржылық қызметтің тиімділігі қаржылық нәтижелерде көрінеді [14].
Қаржылық талдау қаржылық менеджменттің және аудиттің маңызды элементі болып табылады. Кәсіпорындардың қаржылық есептілігін пайдаланушылардың барлығы дерлік өз мүдделерін оңтайландыру үшін шешім қабылдау үшін қаржылық талдау әдістерін қолданады. Қаржылық талдау әдісі - есеп берудің жеке баптары арасындағы белгілі бір қатынастардың болуына негізделген арнайы коэффициенттерді зерттеу. Бұл коэффициенттер қай кезде болмасын, үлкен қызығушылық тудырады, өйткені олар кәсіпорынның қаржылық жағдайын тез және оңай бағалауға мүмкіндік береді. Әдістің мәні, біріншіден: тиісті индикаторды есептеу кезінде, екіншіден: бұл көрсеткішті кез-келген базамен салыстыру.
Талдаудың субъектілері тікелей және жанама түрде кәсіпорын қызметіне қызығушылық танытатын ақпаратты пайдаланушылар болып табылады. Пайдаланушылардың бірінші тобына кәсіпорын қаражаттарының иелері, несие берушілер (банктер және т.б.), жеткізушілер, тапсырыс берушілер (сатып алушылар), салық органдары, кәсіпорын персоналы және менеджмент кіреді. Әрбір талдау пәні ақпаратты олардың қызығушылықтары негізінде зерттейді. Сонымен, меншік иелері меншікті капитал үлесінің ұлғаюын немесе азаюын анықтап, кәсіпорын әкімшілігінің ресурстарды пайдалану тиімділігін бағалауы қажет; несие берушілер мен жеткізушілер - несие мерзімін ұзартудың орындылығы, несие шарттары, несиені өтеу кепілдіктері; әлеуетті иелер мен несие берушілерге - өз капиталын кәсіпорында орналастырудың пайдалылығы және т.б.
Қаржылық есеп беруді пайдаланушылардың екінші тобы талдау субъектілері болып табылады, олар кәсіпорын қызметіне тікелей қызығушылық танытпаса да, келісім-шарт бойынша есептілікті пайдаланушылардың бірінші тобын қорғауға міндетті. Бұл аудиторлық фирмалар, консультанттар, биржаның заңгерлері, баспасөз, қауымдастықтар, кәсіподақтар.
Қаржылық талдау мақсаттарын жүзеге асыру үшін белгілі бір жағдайларда тек қаржылық есеп беруді қолдану жеткіліксіз. Пайдаланушылардың белгілі бір тобы, мысалы, менеджмент және аудиторлар қосымша көздерді (өндірістік және қаржылық есеп деректері) тарту мүмкіндігіне ие. Алайда көбінесе жылдық және тоқсандық есептер сыртқы қаржылық талдаудың жалғыз көзі болып табылады.
Қаржылық талдаудың негізгі мақсаты - кәсіпорынның қаржылық жағдайы, оның пайдасы мен шығындары, активтер мен міндеттемелер құрылымындағы өзгерістер, есеп айырысулар туралы объективті және нақты көрініс беретін негізгі параметрлердің аз санын алу [15].
Таған ЖШС шаруашылық қызметі және қаржылық жай-күйі туралы ақпараттың негізгі көзі бухгалтерлік баланс болып табылады (1-нысан). Бухгалтерлік балансты талдау-коммерциялық кәсіпорынның қаржы жағдайын кешенді зерттеудің бірінші кезеңі.
2018-2020 жж. арналған "Таған" ЖШС активінің құрамы мен құрылымына талдау жүргіземіз және талдау деректерін 2.1-кестеде ұсынамыз.

2.1 кесте - "Таған" ЖШС теңгерім активінің құрамы мен құрылымын талдау
Актив атауы
31.12.
2018 ж.
31.12. 2019 ж.
31.12. 2020 ж.
Абсолютті өзгеріс (+,-)
Өсу қарқыны, % (есе)

2019 ж. 2018 ж. қарай
2020 ж. 2019 ж. қарай
2019 ж. 2018 ж. қарай
2020 ж. 2019 ж. қарай
1
2
3
4
5
6
7
8
Айналым-
нан тыс активтер, оның ішінде:
16248703
7780039
26099318
-8468664
18319279
47,88
3,3 есе
Материал-
дық емес активтер
11198
703
472
-10495
-231
6,28
67,14
Негізгі құралдар
4834952
3560443
2464728
-1274509
-1095715
73,64
69,23
Қаржылық салымдар
10323953
2876623
22020721
-7447330
19144098
27,86
7,5 есе
Кейінге қалдырылған салық активтері
125583
202286
1356419
76703
1154133
161,08
6,7 есе
Өзге де айналымнан тыс активтер
953017
1139984
256978
186967
-883006
119,62
22,54
Ағымдағы активтер, оның ішінде:
40122323
49557566
34130978
9435243
-15426588
123,52
68,87
Қорлар
1303763
2806388
2498409
1502625
-307979
2 есе
89,03
Қосылған құн салығы
21195
36900
78066
15705
41166
174,10
2 есе
Дебиторлық берешек
38467041
46624628
29754578
8157587
-16870050
121,21
63,82
Ақшалай қаражат

330324
89650
1799925
-240674
1710275
27,14
20 есе
1
2
3
4
5
6
7
8

Баланс

56371026,0
57337605,0
60230296,0
966579
2892691,0
101,71
105,05

2018 жылы ұзақ мерзімді активтердің мөлшері 8468664 мың теңгеге азайды деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 2020 жылы ұзақ мерзімді активтердің 18319279 мың теңгеге немесе 235,47% - ға өсуі байқалды.
2018 жылы материалдық емес активтердің төмендеуі 10495 мың теңгеге, ал 2020 жылы 231 мың теңгеге төмендеді.
2018 жылмен салыстырғанда негізгі құралдардың мөлшері 1274509 мың теңгеге немесе 26,36% - ға төмендеді. 2020 жылы да 30,77% - ға төмендеді.
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың мөлшері 2018 жылмен салыстырғанда 2019 жылы 72,14% - ға едәуір төмендеді, ал 2019 жылы ол 665,51% - ға немесе 19144098 мың теңгеге өсті.
Кейінге қалдырылған салық активтері 2019 жылы 61,08% - ға, яғни 76703 мың теңгеге, ал 2020 жылы тағы 1154133 мың теңгеге өсті.
Басқа ұзақ мерзімді активтер бойынша 2019 жылы 19,62% өсті, бірақ 2019 жылы активтер сомасы 77,46% немесе 883006 мың теңгеге төмендеді.
Ағымдағы активтердің сомасы 2019 жылы 9435243 мың теңгеге немесе 23,53% - ға өсті. Бірақ 2019 жылы өсу үрдісі тоқтап, айналым активтерінің көлемі 31,13% - ға төмендеді, бұл қорлардың және дебиторлық ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қаржылық стратегияның түрлері
Корпорацияның қаржылық стратегиясының мәні мен мазмұны
Кәсiпорын стратегиясының мәнi мен түрлерi
Корпорацияның қаржылық стратегиясы мен тактикасы
Қаржы менеджментінің стратегиясы мен тактикасының сәйкес келуін бағалау
Компанияның қаржылық стратегиясы
Қаржылық жоспарларды басқарудағы қаржы стратегиясының рөлі
Кәсіпорынның қаржылық саясатының стратегиясы мен тактикасын қалыптастырудың теориялық негіздері
Қаржы менеджментінің стратегиясы және тактикасы туралы түсінік
Пәндер