Мінез - құлқы қиын балалармен жұмыс жүргізудің негізіЖұмыс түрі:  Диссертация
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 92 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АБАЙ МЫРЗАХМЕТОВ АТЫНДАҒЫ КӨКШЕТАУ УНИВЕРСИТЕТІ

ӘОЖ 376.5 Қолжазба құқығында

Салим Айдана Кайргельдыкызы

Тақырыбы: ТӘРТІБІ ҚИЫН ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Білім беру бағдарламасы 7М01101 - Педагогика және психология

Педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация

Ғылыми жетекші:
педагогика ғылымының кандитаты
Кушпаева Гульнар Бурктбайкызы

Көкшетау, 2021

МАЗМҰНЫ

Нормативтік сілтемелер, аНыҚтамалар мен ҚысҚартулар
КІРІСПЕ
8
1
ОҚУ-ТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІНДЕ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫ, ТӘРТІБІ ҚИЫН БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
12
1.1
Білім алушылардың мінез-құлқын зерттеудің педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері
12
1.2
Білім алушылардың тәртібінің өзгеруіне әсер ететін факторлар
26
1.3
Мінез-құлқында қиындығы бар оқушыларды түзетудің мәні
46
2
ТӘРТІБІ ҚИЫН БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУ МЕН ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ТАЛДАУ ЖҰМЫСТАРЫ
51
2.1
Тәрбиесінде қиындығы бар оқушыларды педагогикалық-психологиялық тұрғыдан талдау
51
2.2
Мінез-құлқы қиын балалармен жұмыс жүргізудің негізі
65
3
ТаҚырып аясында жҮргізілген іс-тәжірибе жҰмыстарының барысы мен қорытындылары
69
3.1
Әр түрлі жастағы оқушылардың мінез-құлқындағы қиындықтарды зерттеу әдістері
69
3.2
Тақырып аясында жүргізілген іс-тәжірибе жұмыстарының жалпы қорытындылары

74

ЌОРЫТЫНДЫ

91

ПАЙДАЛАНЫЛЃАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

93

КІРІСПЕ

Зерттеу тaқырыбының өзектілігі. Біздің елімізде жас ұрпақты тәрбиелеу мен тәрбиелеудегі маңызды бағыт балалар мен жасөспірімдермен психологиялық-педагогикалық жұмыс болып табылады. Жасөспірімдер қылмысының, әлеуметтік жетімдіктің және жасөспірімдердің қадағалаусыз қалуының ушығуы барлық азаматтық институттардың алдына бірқатар міндеттер қояды: біздің мақсатымыз-кәмелетке толмағандарды құқықтық әлеуметтендіру мен олардың мемлекетімізде болып жатқан өзгерістерге бейімделуін жетілдіру жөнінде кешенді және кәсіби шаралар дайындау.
Бүгінгі таңда бұл мәселені терең зерттеу қажеттілігі тек философтар, психологтар, заңгерлер мен әлеуметтанушылар үшін ғана емес, сонымен қатар жоғары оқу орындарының түлектері үшін де өзекті болып отыр, өйткені олардың әрі қарайғы қызметі тікелей практикалық араласуды және осы бағытта қолданылатын ескірген әдістер мен әдістерді қайта қарауды және жаңартуды қажет етеді. Әлеуметтік-экономикалық проблемалар отбасына деген қажеттілік, мораль мен моральдың болмауы, өмірге тұтынушылық-эгоистік көзқарас, сондай-ақ кәмелетке толмаған балалардың өзіне және басқаларға деген жаман көзқарасын тудырады. Мораль мен құқық туралы идеялар тек сөзбен ғана сақталып, олардың мінез-құлқының негізгі реттеушісі бола алады. Нәтижесінде бақыланбайтын және тасталған балалар санының артуы, отбасы мен қоғамның мәдени-адамгершілік қағидаларын бұрмалау және елемеу, мінез-құлықтың қоғамдық тәртіпке толық сәйкес келмеуі. Мұның бәрі нашақорлыққа, алкоголизмге, жасөспірімдердің жезөкшелігіне, ұрлыққа, тонауға, бұзақылыққа және т. б.
Педагогика тарихында "қиын" бала ұғымы ХХ ғасырда кеңінен таралды.Аймауытов " баланы бұзуға немесе түзетуге ықпал ететін жағдайлардың бірі-оның жасы. Ол әке мен ананың тәрбиесімен қалыптасады. Тәрбие, ол береді ата-аналар, сипатына байланысты бала. Балаға мейірімділік, қатаңдық, кішіпейілділік, қайғы, шыншылдық, өтірік кім береді? Бұл, әрине, ата-ана тәрбиесі". Аймауытов: "адам мінезінің әртүрлі белгілері, интеллект-тәрбиенің әртүрлі формаларынан... Бала ұрлық, өтірік айту, тонау, кісі өлтіру сияқты қылмыстарды жасағаны үшін, білімнің жоқтығынан."Ол білім екі түрге бөлінетінін атап өтті: дене тәрбиесі және жан (рух) тәрбиесі. "Сүтке малынған мінез сүйекпен бірге кетеді" дейді тәрбиенің күші ... "- автор отбасы мүшелерінің, әсіресе әкеліктің баланың мінезін қалыптастыруға әсерін айқын көрсетті.
Ж.Аймауытов мінез-құлқы нашар баланың адамгершілік үйінен кетуі немесе тұрмысы нашар отбасынан шыққан баланы тәрбиелеу адамгершілік баланың өсуіне әкелуі мүмкін, бұл өзі өскен ортаның, құрдастарының, жора жолдастарының, құрдастарының және оларға еліктеудің әсерін көрсетеді. Сонымен қатар, " поэзия мен поэзияны есту үшін өскен елдің балалары өнерге, діни елдің балаларына көбірек бейім болады. Өз еңбектерінде ол әлеуметтік әдет-ғұрыптар мен әдет-ғұрыптардың білімге әсерін атап өтті[1].
Ж.Намазбаева өз жұмысында: "оқушының басқалардың берген бағасын дұрыс қабылдау оның эрудициясын арттырады, ал өзіне талап қоя білу қабілеті оның интеллектуалды дамуына жағдай жасайды.Соңғысы, өзінің ең жақсы мүмкіндіктерін бөліп, өзін шектей отырып, мұның бәрі, әрине, жеке адамға әсер етеді."Еліміздің болашағы осыған тікелей байланысты. Өйткені, қазіргі уақытта өзекті мәселелердің бірі-біздің республикамыздың тізгінін ұстап, халықтың қадір-қасиетін, жеріміздің байлығын, тіл байлығын, тарихымыз бен мәдениетіміздің асыл мұрасын бағалай алатын, ұлттың лайықты ұлы бола алатын, жалпы азаматтық қоғамның рухани терезесіне тең ұрпақты тәрбиелеу[2].
Зерттеу мақсаты: Қазақстанда мінез-құлықтық қиындықтары бар студенттерді анықтау, олармен жұмыс істеу, жетекші ойларға, сандық деректерге,нақты деректерге, әлеуметтік зерттеулерге , қазақстандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріне негізделген деректерге негізделген түзету-профилактикалық іс-шараларды жүргізу.
Зерттеудің міндеттері:
- оқу үрдісінде қиындықтарға тап болған студенттермен жұмыс істеу ерекшеліктері мен айырмашылықтарын анықтау.
- жасөспірім кезіндегі мінез-құлқының ауыр бұзылулары бар оқушыларды анықтаудың жолдары мен негіздерін анықтау.
- студенттердің психологиялық үрдістерін дамыту бойынша тәжірибелік жұмыстар жүргізу.
Зерттеу нысaны: Тәртібі қиын білім алушылармен педагогикалық-психологиялық жұмыс әдістемесі.
Зерттеу жұмысының пәні: Педaгог-психологтың тәртібі қиын білім алушылармен жұмыс істеу ерекшеліктері
Зерттеу жұмысының зерттелу деңгейі: Білім алушылардың мінез-құлығындaғы қиындықтaрды зерттеп, қиын бaлaлaр ұғымынa бaқылaу жaсaғaн біршама отaндық педaгог зерттеуші ғaлымдaр: Ж. Aймaуытов [1],Ж. Нaмaзбaевa [2],М.Жұмaбaев [3], С.A. Нaзaрбaевa[4], Х.Т.Шерьяздaновa [5], С.Мұсырмaновa [6], И.Юсупов[7] т.б ғaлымдaрды aтaп өтсек болaды.
Aл шет елдік ғaлымдaрдaн:Долговa A.И [8],Выготский Л.С[12], Мaйерс Д[13], Aссев В.Г [15], Кон И.С[19],Беличевa С.A [20], Эриксон Э[23],Невский И.A [28], Менделевич В.Д [34], Шнейдер Л.Б[46], Волковa Е [57],Немов Р.С [58],Мaкaренко A.С [62],Берн Э[67], Левитов Н.Т[75] зерттеген.
Зерттеу әдістері: Магистрлік диссертацияны аяқтау үшін келесі әдістер қолданылады.
- теориялық талдау, педагогикалық және психологиялық әдебиеттерге шолу, нормативтік құжаттарды талдау;
- теориялық зерттеулер нәтижелерін бағалауға жүйелі көзқарас, теориялық және практикалық деректерді талдау, контент-талдау әдісі, бақылау әдісі, тұжырымдау;
- үздік педагогикалық тәжірибелерді талдау;
- психодиагностикалық әдістер;
Зерттеудің практикалық маңыздылығы, ғылыми жаңалығы: педагог-психологтың қызметінде әдістемелік бағдар ретінде пайдалану, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы әлеуметтік бағдарламаны іске асыру және жариялау, айналасындағы студенттермен қарым-қатынас, қоғамға бейімделу және қиын студенттердің бос уақытын өткізу мүмкіндігі.
Зерттеудің ғылыми болжамы: егер барлық жағынан қиын мінез-құлқы бар оқушылармен қайта тәрбиелеу және әлеуметтендіру арқылы балалардың мінез-құлқын өзгертуге ықпал ететін жан-жақты, педагогикалық және психологиялық жұмыс жүргізілсе, жастардың өзін-өзі жүзеге асыруы жоғары рационалды тәрбиелеуге тәрбиелеу.
Зерттеудің әдіснамалық және теориялық негіздері: Психологиялық-педагогикалық және Әлеуметтік зерттеулердегі шығармашылық қызмет теориясы, психологиялық көзқарастар мен жеке сананың оянуы, жеке тұлғаның дамуына негізделген әдістер мен әдістер теориясы, қазіргі жастардың мәселелері, жеке даму саласындағы отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері.
Зерттеудің практикалық маңыздылығы: Зерттеу нәтижелері бойынша студенттер арасында мінез-құлық және мінез-құлық бұзылыстары бар балалар анықталды. Бұл көрсеткіштерді мұғалімдер, психологтар және оқушылардың ата-аналары оқушылардың мінез-құлқын түзету үшін қолдана алады. Ұсыныстар мен кейбір болжамдар білім беру мекемелерінде оқу процесінде қолданылуы мүмкін.Зерттеу нәтижелерін сынақтан өткізу және тәжірибеге енгізу:
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
1.Психолого-педагогические проблемы работы с учащимися с трудным поведением aтты мaқaлaлaр Столица науки атты ғылыми көпшіліккe aрнaлғaн бaсылым бeттeрінeн көрініс тaпты.
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
2.Психолого-педагогические особенности воспитания трудных подростков атты ғылыми мақаласы Наука и реальность атты ғылыми-тәжірибелік журналында жарияланды.
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
3.PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF WORKING WITH STUDENTS WITH DIFFICULT BEHAVIORTHE PERSONAL атты мақаласы Вестник А.Мырзахметов атындағы университетінде ағылшын тілінде жарияланады.
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
Диссертация жұмысының құрылымы. Диссертация жұмысы кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
Кіріспеде зерттеу тақырыбының өзектілігі, зерттеу мақсаты, зерттеу міндеттері, зерттеу объектісі, зерттеу жұмысының пәні, зерттеудің ғылыми жаңалығы, зерттеудің ғылыми болжамы, зерттеудің әдіснамалық және теориялық негіздері, зерттеу әдістері, зерттеудің практикалық маңыздылығы, қорғауға жататын қағидаттар, зерттеу нәтижесінің сенімділігі мен дәлелділігі, зерттеу нәтижелерін практикада тексеру және іске асыру тәсілдері сипатталады.
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
Бірінші бөлімде-оқушылардың мінез-құлқы, мінез-құлық ерекшеліктері, қиын мінез-құлқы бар жасөспірімдердің мінез-құлқы, жалпы өмірлік дүниетаным, оқушылардың мінез-құлқына әсер ететін жағдайлар, сондай-ақ балалардың психологиялық ерекшеліктері.
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
Екінші бөлім мінез-құлқы бұзылған оқушыларды психологиялық-педагогикалық тексеру проблемаларына және жасөспірім кезіндегі мінез-құлқы бұзылған балаларды тәрбиелеу мен олармен жұмыс істеу ерекшеліктеріне арналған.
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
Үшінші бөлімде оқушылардың мінез-құлқындағы қиындықтарды зерттеу әдістері, сондай-ақ мінез-құлық қиындықтары бар балаларды анықтау үшін ғылыми зерттелген және енгізілген әдістер, сауалнамалар мен тесттер анықталған. Осы әдістердің көмегімен қиын балалармен түзету-алдын алу жұмыстары жүргізіледі, түзету жұмыстарына психологиялық жаттығулар, ойындар, сергітетін сәттер, түзету-психологиялық іс-шаралар, тәрбиелік іс-шаралар қолданылады.
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
Қорытындыда зерттеу тақырыбы бойынша жүргізілген жұмыс нәтижелерінің қысқаша мазмұны, сондай-ақ қойылған міндеттерді толық шешу, яғни бастапқыда белгіленген мақсаттар мен міндеттерді іске асыру, сондай-ақ зерттеу тақырыбы бойынша ұсынымдар келтіріледі.
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
Диссертациялық жұмыстың жалпы көлемі компьютерлік мәтінмен терілген беттен, кестеден, суреттен, әдебиеттер мен қосымшалар тізімінен тұрады.
----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

----------------------------------- ----------------------------------- ----------

ОҚУ-ТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІНДЕ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫ ,ТӘРТІБІ ҚИЫН БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1.1 Білім алушылардың мінез-құлқын зерттеудің педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері

Адам бір ұрпақ үшін мың жасайды, - дейді біздің ұлы ұлт. Ұрпақтардың жалғасуымен адамзат мыңдаған емес, миллиондаған жылдар бойы жұмыс істейді. Жақсылыққа, болашаққа-білімге жетелейтін жарқын жұлдыз. Қазіргі мектеп мұғалімдерінің алдында тұрған басты міндеттердің бірі-оқушылардың шығармашылық білімі мен дағдыларын қалыптастыру. Шәкәрім Құдайбердіұлы " жақсы адам өмірінің негізі бола алатын үш қасиет - бұл адал еңбек, мінсіз ақыл және бәрінен басым болатын таза жүрек.Бұл қасиеттер адамды туылған сәттен бастап тәрбиелейді.
Ұрпақ тәрбиесі-болашақтың тірегі, аса маңызды мемлекеттік іс.
Бұл әр мұғалімнің міндеті-білім беру процесінде халықтық педагогиканың негізгі мақсатын шығармашылық тұрғыдан тиімді пайдалану, оның ұрпағы адамгершілік, шығармашылық, еңбекқор, асыл азамат болып өсуі. Сондықтан педагогикалық қауымдастық алдында үлкен міндет тұр. Бүгінгі таңда жас ұрпақты дұрыс тәрбиелеудің бір тәсілі-мемлекеттік білім беру .
Осыған байланысты білім берудің мақсаты-өз бетінше дұрыс, тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті, танымдық іс-әрекет арқылы мақсатқа жете алатын, қазіргі қоғамның талаптарына сәйкес алынған терең білім, дағдылар мен құзыреттер негізінде еркін бағдарлай алатын жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру. Оны жүзеге асыру-білім беру ұйымдарындағы тұлғаның танымдық белсенділігін арттыруға ықпал ететін білім беру процесін ұйымдастырудың жолдарын, әдістерін, әдістері мен формаларын іздеуді өзектендіреді.
ХХ ғасырдың басында ақын М.Жұмабаев өзінің "Педагогика" еңбегінде "баланы өз қабілеттеріне сендіруге үйрету керек", ал "тәрбие - адамға дұрыс тамақтану, өзі кәмелетке толғанға дейін оны тәрбиелеу керек" деп жазған [3].
С. A. Назарбаевтың "Ұстаздан ұлағат" атты кітабында: "тәрбие дегеніміз-ең алдымен, сезімге тәрбиелеу, сезімге тәрбиелеу, яғни баланы шығармашылық қасиеттерге, ләззатқа, қуанышқа баулу", - деп жазады. Ата-ана тәрбиесі-бұл өмір бойы, ана сүтінен бастап біреудің біреуге әсер етуіне дейін қалыптасатын күрделі процесс. Адам тәрбиесінің алғашқы басталуы отбасында, ал жалғасы балабақшада, мектепте, содан кейін жоғары оқу орындарымен байланысты. Баланың тәрбиеленіп, оқып жатқанын ескеру керек [4].
Мінез-құлықтың бұзылуы немесе әлеуметтік бейімделу әдетте әлеуметтік жағымсыз мінез-құлықтың пайда болуын білдіреді. Дегенмен бұл формалары да әр алуан, олар үшін тән басқа да жасөспірімдер және жаман қарым-қатынас. Бұл төбелес пен жанжалда, агрессивтілікте, тілазарлықта, бұзақылық әрекеттерде немесе өтірікте көрінеді. Сонымен қатар, оларға мектеп сабақтарынан қашу, құмарлық, өртеу және т.б., сондай-ақ заңсыз және қоғамға қарсы әрекеттер жатады. Көбінесе қылмысты "қиын мінез-құлқы"бар жасөспірімдер жасайды. "Қиын" жасөспірімдердің мінез-құлқындағы негізгі жалпы кемшіліктер: адамдар арасындағы қарым-қатынастың моральдық нормаларына теріс көзқарас (дөрекілік, қыңырлық, өтірік, қатыгездік, тәртіпсіздік және т.б.), тәрбие жұмысындағы теріс мінез-құлық (жалқаулық, көңіл-күй, интеллектуалдық енжарлық, алаңдаушылық, ниеттің жоғалуы, танымдық қызығушылықтың болмауы және т. б.), сондай-ақ екі типтегі жағымсыз қасиеттердің бір мезгілде көрінісі.
Қазақ психологының жұмысында " қарым-қатынас баланың қалыпты психикалық дамуының маңызды факторы және қажетті шарты ретінде қарастырылады. Бастапқыда ол айналасындағы адамдармен қарым - қатынас жасау қажеттілігін зерттеді", - делінген хабарламада. Қарым-қатынас қажеттілігі-бұл басқа адамды бағалауға деген ұмтылыс, бұл адамның жеке басын және өзін бағалауға, сол адамды бағалаудан өзін анықтауға деген ұмтылыс, қарым-қатынас мотиві-бұл басқа адамның қалауы, дәлірек айтқанда, баланың ересектермен қарым-қатынасы, адамның осы қасиеттерін түсіну. Сондықтан, "қиын" оқушылармен психологиялық-педагогикалық түзету жұмыстары уақтылы жүргізілмегенде, олар тұрақты әлеуметтік мінез-құлықпен және бұзушылықтарға бейімділікпен сипатталатын санатқа ауыса алады [5].
Құқық бұзушы жасөспірімдердің типологиясы олардың қоғамға қарсы топтар құрылымындағы рөлдерін бөлуге және мінез-құлқындағы кемшіліктерге негізделген:
1. қоғамға қарсы топтарды ұйымдастырушылар, қоғамға қарсы мінез-құлықтың тұрақты жиынтығы бар ұятсыз адамдар (қатыгездік, агрессивтілік, деспотизм, адалдық, ашкөздік, кез-келген тәсілмен көшбасшылыққа ұмтылу және т. б.);
2. ол қарапайым, ерекше қажеттіліктердің (тамақ, жыныстық, алкоголь, есірткі және т. б.) үстемдігіне бағынады.);
3.тұрақсыз, азғындық пен оң ниеттер арасындағы қақтығысты бастан кешіреді. Олар өздерінің мінез-құлқының заңсыздығын Мұқият түсінуге қабілетті, бірақ не болып жатқанын өзімшілдікпен түсіну қабілетсіздігі оларды қоғамға қарсы әрекеттерге баруға мәжбүр етеді.;
4. өздерінің моральдық сезімдері мен позициялары жоқ және басқа адамдардың тілектерін орындаушы ретінде әрекет ететін ерікті адамдар;
5. аффективті, үнемі реніш, ашуланшақтық, өзін-өзі бағалаудың жоғары сезіміне ие және үнемі кекіріп, қоғамнан бөлек сезінуге батылдық, жеккөрушілік, басқаларға агрессивті көзқарас; типологияның әртүрлілігі мен әртүрлілігі "девиантты" жасөспірімдерді қайта тәрбиелеудің жеке мәселелерін шешумен және олардың қылмыстық әрекеттерін бағалаудың психологиялық критерийлерінің бірыңғай кешенінің болмауымен байланысты. Сондықтан құқық бұзушы жасөспірімдердің жеке қасиеттерін анықтаудың тар прагматикалық әдістерінен бас тарту қажет. Жасөспірім кезінде отбасылық сәтсіздіктер мен мектептегі бұзылулардан туындаған эмоционалды жайлылық өтемақыны қажет етеді, өйткені ешқандай адам қоғамда өмір сүре алмайды, себебі оған туыстары мен қарым-қатынас жасайтын адамдар үнемі жек көреді. Бұл жасөспірім үшін өте ауыр жағдай
Жасөспірімдердің эмоционалды наразылығын өтеу олардың достық топтарда өзін-өзі жүзеге асыруы арқылы жүзеге асырылады. Олар үшін оқу орындарында және отбасымен байланысты үзу маңызды. Жасөспірімдер қылмыс жасау үшін топтарға жиналмайды. Олар қарым-қатынасқа, достыққа ұмтылады және кездейсоқ кездесулер бірге уақытты өткізеді. Адал емес, қатал, қарт жас топты басқарғаннан бері жасөспірімдер тобы жаман жолға бет бұрды. Бұл билеуші жасөспірім болуы мүмкін, бірақ көбінесе бұл егде жастағы, рухани тұрғыдан бұзылған адамдар болады, олардың шынайы еркектік қасиеттері қорлауды қолдану, ақша болмаған кезде алкогольді ішу, оны Қылмыстық жолмен табу, сондай-ақ жасөспірімдердің санасын жалған пікірлермен улану арқылы көрінеді. Рухани әлсіреген жасөспірімдердің қылмыстық топта ұзақ тұруы олар үшін мұндай топтың белгілі бір ортада қоғамдық институттардың (отбасы, мектеп) оң әсерінен алыстауына әкеледі. Мұндай топ жасөспірімдерге өздерінің әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыруға, алкогольді еркін тұтынуға, бұрмаланған құндылықтар мен мүдделер жүйесіне сәйкес уақыт өткізуге, қоғамға қарсы әрекеттер арқылы өздерін білдіруге мүмкіндік береді. Көптеген жағдайларда жасөспірімдер топтың ықпалымен, достарды қолдау, топтағы жағдайын нығайту, құрдастарының алдында "қадір-қасиетін" арттыру сияқты мотивтерге қатысты оның "моральдарының" әсерінен қылмыс жасайды.
Ересек адам мәртебесін тезірек алғысы келетін жасөспірімдер үшін тез арада тәуелсіздік алу жағдайы ерекше болады. Даму кезеңін бастан кешіретін балалардың көпшілігінде мінез-құлықтың 2 түрі бар.
Бірінші типтегі жасөспірімдер өздерінің позицияларын сақтау үшін қоршаған ортамен өзара әрекеттесуді өзгертуге тырысады. Мысалы, Олар негативизм, қыңыр мінез, қарсылық және шектен тыс қасиеттер туралы айта алады.
Екінші типтегі жасөспірімдер микроортаның теріс әсерімен сипатталады. Бұл қоршаған ортамен мінез-құлық қатынастарының стандарты әлі қалыптаспағанына байланысты. Нәтижесінде, өзіне және басқаларға деген қарым-қатынаста маман емес адамдар қарым-қатынастың жағымсыз жағын норма ретінде қабылдайды. Нәтижесінде, мінез-құлық бағдарының жеткіліксіз қалыптасуына байланысты жасөспірімдер өздерінің даму сипатын өзгертуге тырысады, бірақ мінез-құлық бағдарының жеткіліксіз дамуына байланысты олар мақсатқа жету үшін тиісті құралдарды таба алмайды. Сондықтан олардың динамикалық тенденциялары негізінен мазмұнды, семантикалық үрдістерден басым болады. Жасөспірімдердің бейімділіктерінде немесе олардың мінез-құлқындағы мағынаны қалыптастыру процесінің мотивтермен байланысы қоғамның оң мақсаттары мен жасөспірімнің әлеуметтік маңызды мінез-құлқының идеологиялары арасындағы қарым-қатынастың бұзылуына әкеледі. Біздің заманымыздың басты белгілерінің бірі - "гуманистік зерттеулерді" тереңдету, адам проблемасын түсіну, оның психологиясын қазіргі ғылымның алдыңғы қатарына қою. Жасөспірім кезінде кейбір мінез-құлық белгілері өмірлік тәжірибеге сәйкес келмейді, оның қалыптасуын сауатты басқару, әлеуметтік дамумен келісу үшін әр жасөспірімнің тәжірибесі мен жеке ерекшеліктерін, эмоционалды-мотивациялық саладағы қажеттіліктің қалыптасу деңгейінің бағытын ескеру қажет [6].
Кәмелетке толмағандардың қылмыстық әрекеті бірнеше себептерге негізделген. Олардың ішінде бірінші кезекте өзін-өзі көрсету мотивтері, топта өз орнын табуға деген ұмтылыс. Оларға қарама-қарсы формада көрінетін" өсу мотивтері "жатады: бір жағынан, жасөспірім топты" мен басқалар сияқтымын "деп сендіреді, екінші жағынан,"мен жеке адаммын" деген пікірге баса назар аударады. А. И. Долгова осы мотивтің мазмұнын ашып, келесі пікірді айтады:" мен басқалармен бірдей" ұстанымынан микро орта дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына белсенді қолдау көрсетіледі, жолдастарға" олар қайда, Мен де бар", "олар не істейді, Мен де істеймін", топтан шықпауға тырысу, жолдастардың беделін түсірмеу әрекеті, қылмыстық әрекеттерді жиі жасау. "Мен - адам" ұстанымы басқалармен, "бейтаныс адамдармен" қарым-қатынаста және өзінің микро ортасында-қажеттілік туындаған кезде ғана көрінеді. Бұл жағдайда негіз қорлауға, түсініктемелерге, өзін-өзі көрсетуге, сән киюге немесе, керісінше, шаш үлгісін өзгертуге, этика мен эстетиканы өзгертуге немесе онымен байланысты нормаларға тез жауап беру сияқты әрекеттерге байланысты болады. Зорлық-зомбылық, әсіресе бұзақылық, қарақшылық шабуылдардың негізі гиперкомпенсация сияқты психологиялық механизм болып табылады. Бұл кәмелетке толмаған құқық бұзушыларға да тән [8].
Сонымен қатар, A.Р. Ратинов пен Г.Х. Ефремова өз еңбектерінде бұл өзін-өзі және қоғамның басқа да бұйрықтарына қайшы келетін заңсыз әрекеттер арқылы өзін-өзі тану (Герострат кешені) дәлелі екенін атап өтті. Пікірталастар өзін-өзі көрсетуге деген ұмтылысты, оның күшін, батылдығын, батылдығын, тәуекелділігін, өзін-өзі көрсетуді және өзіне деген бейімділікті білуді қарастырады. Бұл тенденциялар "ұрлады" деп айтудың және оны басқа бейтарап терминдермен белгілеудің орнына "мен алдым" мінсіз әрекеттің "семантикалық қорғанысында" көрінеді. Кәмелетке толмағандардың заңсыз әрекеттерінің бірнеше түрі ұсынылады:
1. биологиялық мотивтер; бұл мотивтер ағзаның физиологиялық өмір сүруін қамтамасыз етеді (жасөспірім ата-анасын, бауырларын тамақтандырады) тамақ, Отын және т. б. ұрлайды.;
2. нәрестелік мотивтер; өзін-өзі тәрбиелеу немесе іздеу мақсаттары болмайды, романтикалық және авантюралық, гедонистік мақсаттар басым болады. Мысалы, топта бос уақытты" қызықты " өткізу немесе дүңгіршекті тонау, ұрланған заттарды бағаламау, тамақ пен алкогольдің қалдықтарын басқаларға беру сияқты ұсақ қылмыстардан;
3. топтық бұзылулардың әртүрлі нұсқалары бар анықтамалық топқа реакция аясында өзін-өзі көрсету себептері және олардың қоршаған ортасының мүшелері оларға сенеді;
4. материалдық қамтамасыз ету мақсатында пайдакүнемдік уәждер; материалдық жағдайын ескере отырып, жетіспейтін затты ұрлау мақсатында Өзін материалдық қамтамасыз ету
5. туыстар мен достардың жеке қажеттіліктеріне сәйкес келетін әмбебап мотивтер. Мысалы, өзіңіз немесе ағаңыз үшін велосипед ұрлау, қарындас ойыншықтарын ұрлау және т. б.;
6. агрессивті мотивтер. Мұндай мотивтер бұзақылыққа, вандализм әрекеттеріне, кек алу, өлтіру және т. б. бағытта сараланған және бөлінбеген әрекеттерге әкеледі.;
7. қорқыныш мотиві екі есе болуы мүмкін:
а) психологиялық тәуелділік, топ мүшелерінің немесе олардың көшбасшысының бағыныстылығы;
подчинение қысым жасайтын бағынатын және қауіп. Дәл осы жерде мотивтердің күресі айқын байқалады, субъект өз әрекеттерінің заңсыздығын біледі, бірақ оның әрекеттерін басқара алмайды. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық тобының алкогольмен ерекше байланысы пәнаралық, тікелей және кері сипатта болады. Жасөспірімдердің алкогольдік эксцентриктері-бұл өзін-өзі тұрақтандырудың, бос уақытты өткізудің, қоршаған ортаға сенімді мінез-құлықтың және еркін қарым-қатынастың әдістері. Олар топтық сипатқа ие. Алкогольді жалғыз ішетін жасөспірімдерді көру өте сирек. Оларға аудитория, аудитория қажет, және бұл топтық маскүнемдіктің артуын тудырады. Медициналық және еңбек диспансерлеріндегі науқастардың тарихын зерттеу жасөспірім кезінен бастап алкогольді іше бастаған адамдарда алкоголь ауруы жасөспірімнен алкогольді ішетіндерге қарағанда 2-3 есе тез дамитынын көрсетті. Маскүнемдіктен рухани әлсіреген жасөспірімдер қоғамға қарсы және қылмыстық топтарға бірігеді, көбінесе ұсақ ұрлық жасайды, дүңгіршектерде, сауда дүңгіршектерінде, супермаркеттерде жүк тасушы болып жұмыс істейді немесе заңсыз сауда жасау арқылы ақша табады [9].
Қазіргі уақытта жасөспірімдердің алкогольге деген көзқарасы мен оны қолдануға деген ынтасы бойынша жасөспірімдер келесі типологияларға бөлінеді: алкогольді "құмарлықпен" ішетіндер; өзін тұрақтандыру үшін алкогольді ішетіндер; "ләззат алуды" ұнататындар; "алкогольдік эстетиканы"батыл ететіндер. Үнемі алкогольді ішетін жасөспірімдер тобы "көпшілікке" оңай қосылады, өйткені олар өздерін тұрақтандыру тәсілі ретінде маскүнемдікпен жасалатын бұзушылықтарды таңдайды: бұзақылық, зорлық-зомбылық, вандализм, төбелес, пышақ және т. б. Қылмыстық қауіп-бұл ішімдік ішетін жасөспірімдер тобы. Бұл батырлықтың мәні - "ең көп ішу". Олар бос уақытын өрескел өткізеді. Алкогольді мұндай қалау мен түсіну-бір салыстыру арқылы (мен жарты литр ішемін, бірақ ішпеймін", "ешкім менің нормама қол жеткізе алмайды") - алкогольге тәуелділіктен физикалық тәуелділікке дейін әлеуметтік және физикалық тәуелділіктің дамуын тездетеді, жеке тұлғаның бұзылуына әкеледі. Алкоголь ауруының осы кезеңінде адам кез-келген уақытта, кез-келген жерде ішуді жалғастырады, ал бұл жағдайда адам алкоголь сатып алу үшін қажетті олжаны табу үшін кез-келген қылмыс жасайды. Соңғы уақытта қылмыстық жастар арасында жаңа, қарама-қайшылықты ұстаным-басқа тыйым салу заңы пайда болды [10].
Бұл мафия құрылымдарының әсерімен байланысты болды, олар физикалық тұрғыдан жақсы дамыған жасөспірімдердің ішінен күзетшілерді ұйымдастырады, тәкаппарларды жазалайды, "салықтар" жинайды және т.б. жасөспірімдер топтары арасында декапитация үшін ең көп таралған өзін-өзі жою, яғни жасөспірімдердің өзін-өзі жою, заң бұзушылар, әртүрлі токсикомания түрлерін қолданады. Әдетте жасөспірімдер алкоголь бар күшті заттарды-бояуларды, түрлі аэрозольдерді жұтады; парфюмерлік өнімдерді пайдаланады; есірткі заттарының әсеріне жақын жағдайды тудыратын есірткіні көп мөлшерде жұтады; тамырларға түрлі қоспалар құйылады; тұрмыстық химия, өнеркәсіптік эмульсиялар мен бояғыштар, өсімдік тектес түрлі заттар қолданылады; улы заттарды қолдану мотивтері алкогольді тұтыну мотивтерімен сәйкес келеді. Ең көп тарағандары: құмарлықпен пайдалану; батырлықтың көрінісі; өзі сияқты ортада өзін-өзі көрсетуге деген ұмтылыс; топтық іс-шаралар (серіктес біреумен бірге болу үшін); "ләззат алуға" ұмтылу; көңіл көтеруге деген ұмтылыс; нақты өмір проблемаларын ұмытып, галлюцинация әлеміне енуге деген ұмтылыс; қоғамға қарсы және қылмыстық әрекеттердің басқа түрлерін жасамас бұрын психологиялық кедергіні алып тастау (топтық жыныстық қатынасқа дейін, қылмыс жасамас бұрын және т.б.). Маскүнемдер сияқты, барлық нашақорлар улы заттарды алу, сақтау және тұтыну үшін топтарға бірігуге бейім. "Біреуге серік болу" улы заттармен улану қорқынышын оңай жояды, уланудан туындаған галлюцинация жағдайын тудырады. Бұл жағдайда жасөспірімдер, әдетте, топтың мінез-құлқына байланысты нәресте болады. Сондықтан нашақорлар тәжірибелі басшылардың қолында әртүрлі ауыр қылмыстар жасау құралы болып табылады. Нашақорлар улы заттар немесе оларды алмастырғыштар, дәрі-дәрмектер үшін кез-келген қылмыс жасауға дайын. Ағзаға улы заттардың түсуі токсикомманың өліміне әкеледі. Нашақорлар тобын жасөспірімдердің өрескел қылмыстық топтарына жатқызуға болады. Нашақорлық-өте күрделі әлеуметтік жағымсыз құбылыс. Бұл құбылыс есірткі заттарын сатып алуды, сақтауды және сатуды қамтиды. Бұл халықаралық сипаттағы қылмыстық сауданың ең сәтті саласы. Бұл салада жасөспірімдер негізгі қажеттіліктерді тұтынушы ретінде де, қылмыстық кәсіптің субъектісі ретінде де маңызды орын алады. Бұл салада бірнеше адам жұмыс істейді. Әдетте нашақорлар тобын жазалау мекемелерінде жазасын өтеп жатқан үлкен немесе кіші балалар басқарады. Бұл топ Келесі сипаттамалармен сипатталады: айқын құпиялылық, бірлік, топтағы рөлдердің нақты бөлінуі, өзіндік заңдар мен мінез-құлық ережелері, ақпарат алмасу кезінде қолданылатын сигналдар. Есірткіні өндірумен, сақтаумен және сатумен айналысатын топ көбінесе нашақорларға, яғни есірткіні қолданатындарға теңестіріледі, бұл мүлдем дұрыс емес. Есірткі заттарын байыту тәсілі ретінде таратуды таңдаған топ мүшелері есірткі заттарын қолданбайды. Мұндай топ тек есірткіні дайындайды, сақтайды, сатады, қорлауды ұйымдастырады, басқа адамдарды есірткіні қолдануға тартады және оларды нашақорлыққа тартады. Бірақ нашақорлық міндетті түрде топтық қылмыстарды тудырады.
Ең танымал топтық қылмыстар:
1. апиын көкнәрі, Үнді, Оңтүстік, маньчжур қарасора және басқа да тыйым салынған дақылдары бар өсімдіктерді заңсыз егу және өсіру;
2. есірткі құралдарын өсіру аймағынан елдің басқа өңірлеріне жасырын нашақорлар тобы арқылы тасымалдау;
3. есірткі әсері бар дәрілік заттарды алу мақсатында жалған рецептілер жасау;
4. медициналық мақсаттарға арналған рецептілер мен дәрілік заттарды заңсыз өткізу;
5. есірткі қабылдау сияқты мақсаттар үшін үй-жайларды ұйымдастыру немесе ұстау немесе беру;
6. есірткі құралдарының әсерінен топтық қылмыс жасау немесе есірткі құралдарын сатып алу үшін қажетті құралдарды алу мақсатында қылмыс жасау (тонау, ұрлық, қарақшылық және т. б.).);
Синтетикалық есірткі, "спиральды" есірткіні дайындаудың құпия зертханаларын ашу (нашақорлықты қоспағанда) және тірі организмдер (өрмекшілердің белгілі бір түрлері) шығаратын заттарды есірткінің әсерінен болатын мас күйіне жету үшін пайдалану. Есірткі топтары арасында қылмыстық бизнес саласы үшін, сауда алаңдарымен алмасу үшін үнемі ашық және жасырын соғыстар болады. Мұндай қақтығыстарда байыту үшін өз өмірін қатерге тігетін және осы соғысқа келісетін көптеген адамдар өледі. Кәмелетке толмаған ұлы-тек ұсақ ақшалар [11].
Ауытқудың басқа себептерінің бірі-жасөспірім психикасының жас ерекшеліктері. Жаңа әлеуметтік құбылысқа - жасөспірімнің даму сатысына назар аударған алғашқы адам Ян Амос Коменский болды. Адам табиғатына сүйене отырып, ол жас ұрпақтың өмірін төрт жасқа бөледі, олардың әрқайсысы алты жылға созылады. Ол 12 жасында өсу шекарасын анықтайды. Оның пікірінше, есею сана мен елестің дамуымен, оларды жүзеге асыратын дене мүшелерінің, тіл мен қолдың дамуымен сипатталады. Жасөспірімнің даму кезеңдеріне назар аударған ғалым Ж. Ж. Руссо болды. "Эмиль" романында ол осы кезеңнің адам өміріндегі психологиялық маңыздылығын атап өтті. Жасөспірімді "екінші туылу" деп сипаттай отырып, ол осы кезеңнің ерекшелігін - өзін-өзі танудың өсуін анықтады [12].
Бірақ жасөспірім идеясының ғылыми тұжырымдамасын с.Холл 1904 жылы жарық көрген "Өсу: оның психологиясы және физиология, антропология, әлеуметтану, жыныстық қатынас, Дін және білімге деген көзқарасы" атты еңбегінде берді. Холл әділ деп атаған "әке" жасөспірімдер психологиясы, өйткені ол ғана емес, тұжырымын ұсынды, объясняющую бұл құбылыс, бірақ белгіледі мәселелер, олар, әдетте, байланысты жасөспірімдер кезеңі. Неміс романтизмінің философиясынан кейін Холл жасөспірім кезеңінің мазмұнын сана дағдарысы ("дауыл мен артықшылық") ретінде көрсетті, бұл дағдарыс аяқталғаннан кейін адам "жеке тұлға сезімін"алады деп мәлімдеді. Холл өзінің моделін адамзат тарихындағы романтизм дәуіріне, яғни жасөспірім кезеңіне-бала мен ересек арасындағы аралық кезеңге сәйкес тұжырымдайды [13].
Жасөспірімнің теориялық моделі Батыс психологиясының барлық негізгі бағыттарында көрініс тапты. Фрейд (психологиялық сараптама), к.Левин (гештальт психологиясы) және Р. Бенедикт (бихевиоризм) теорияларының бір-бірінен көптеген айырмашылықтары болғанына қарамастан, бұл теориялардың барлығы онтогенетикалық дамудың эволюциялық моделі бар жалпы моделінен шыққан, оларды өз жұмыстарында қазақ психологы Ақажанова біріктіреді. Дәл осы жерде, мазмұны жағынан жасөспірім кезеңінен ерекшеленетін Батыстық теориялар психикалық даму процесін шындыққа бейімделу ретінде түсінумен байланысты, өйткені эволюциялық модельде даму организмнің қоршаған ортаға (қоғамға) бейімделуінің шартты қажеттілігі ретінде қарастырылады. Алайда, " әлеуметтік орта "факторларын Батыс теориялары мінез-құлық, гестальт психологиясына, психологиялық талдауға және т. б. қатысты әр түрлі түсіндіреді.
Жасөспірім кезіндегі тағы бір танымал зерттеуші Э. Шпрангер өзінің мәдени-психологиялық тұжырымдамасында жасөспірімді мәдениетке бейімделу жасы деп санады, яғни жеке психика осы дәуірдің объективті және нормативтік рухына бейімделеді. Шпрангердің айтуынша, жасөспірімнің негізгі Жаңа құрылымдары: "мен" ашылуы, рефлексияның пайда болуы, өзіндік жеке басының сезімі. Алғашқы жыныстық сезімдер белгісіз және жұмбақ құбылыс болып табылады, ол қорқыныш пен ұятты біріктіреді, бұл ыңғайсыздық пен кемшілік сезімін тудыруы мүмкін, қоғамда және адамдарда қорқыныш, тіпті оларға агрессия тудыруы мүмкін. Ғалымның пікірінше, адамның ішкі әлемі, ол қандай болмасын, табиғи немесе әлеуметтік детерминанттармен байланысты емес. 14 жастан 17 жасқа дейінгі жасөспірім кезеңі балалардың тәуелділігінен арылуға деген дағдарыспен түсіндіріледі. Шпрангердің теориялық тұжырымдарын с. Бюлер жыныстық жетілу кезеңін биологиялық тұрғыдан зерттеп, ерекше биологиялық қажеттіліктің әсерімен байланысты Ерекше психикалық құбылыстарды анықтады. Оның пікірінше, жасөспірім-бұл жасөспірімнің теріс кезеңі. Ерекше мінез-құлық белгілері: мазасыздық, ашуланшақтық, агрессивтілік, мақсатсыз бүлік, тәуелсіздікке ұмтылу, қажетті физикалық және психологиялық мүмкіндіктермен қамтамасыз етілмеген, бұл жақындасуды, қарама-қарсы жыныстағы адамдармен қарым-қатынасты қажет етеді. Бюлер осы процестің теріс фазасының негізгі белгілерін анықтады: жоғары сезімталдық пен ашуланшақтық, кешірілмейтін және қозған күй, физикалық және психикалық азап, өзін-өзі қанағаттанбаудың сыртқы әлемге бағытталуы. Тыйым салынған істерді жасау ерекше күшке ие болады. Бұл уақытта жалғыздық пен түсінбеушілік сезімдері алаңдатады. Сондықтан жұмыс қабілеттілігі төмендейді, басқалардан оқшаулану жоғарылайды немесе оларға қатысты қатты агрессия пайда болады, әртүрлі асоциалды әрекеттер жасалады [15].
Психоаналитикалық дәстүрлер отбасының ішкі қатынастарымен тығыз байланысты әлеуметтік орта факторларын қарастырады. Алайда, бұл бағыт басталады З. Фрейд жыныстық құмарлықтың энергиясы барлық қажеттіліктердің негізгі негізі болып табылады-дамумен бірге жүретін барлық өзгерістердің қозғаушы күші және қозғаушы күші. Психоаналитиктер жасөспірім кезіндегі жыныстық қатынастың өзгеруін, ең алдымен, объектінің өзгеруімен байланыстырады: олар отбасы мүшелерінен тыс қатынастарды қолдайды. Эволюциялық Тұжырымдаманың әлеуметтік аспектілері қоршаған орта жағдайлары ретінде қарастырылды. Бірақ қоршаған ортаның дамуына әсер ететін биологиялық жағдайлар бар. Осыған байланысты өзекті сұрақ туындайды: қайсысы қолайлы-дуализмнен құтылу үшін жасөспірімдер теориясын жасауға тырысады. Осындай әрекеттердің бірін Дж. Ол биологиялық қажеттіліктер емес, бұл іс-әрекеттің бастауы деп санайды.
Жас даму теориясы фрейдтік антологияға негізделген, бірақ оның пікірінше, Даму көзі тұлғааралық қарым-қатынас қажеттілігі болып табылады. Салливан теориясының арқасында жасөспірімнің психологиясы қарым-қатынастың генезисі сияқты маңызды мәселемен байытылды. Э. Эриксон адам өміріндегі сегіз кезеңді атап өтті және әр кезең басқалармен байланысты екенін атап өтті. Жасөспірім өмір циклінің бесінші сатысында - эго-ұқсастықтың дамуы немесе ұқсастықтың диффузиясы. Жеке дамудың бұл кезеңі ең үлкен өмірлік дағдарыспен сипатталады. Дамудың үш саласы осы дағдарысқа әкеледі: бұл қарқынды физикалық даму және жыныстық жетілу ("физиологиялық революция"); "мен басқалардың көзіне қалай қараймын", "мен кіммін, мен не істеймін" деген алаңдаушылық; кәсіби бейімділігімді табу қажеттілігі. Жасөспірім дағдарысында дамудың қиын сәттері қайтадан оралады. Енді жасөспірім барлық ескі мәселелерді саналы және іштей шешуі керек, мұндай таңдау өзі үшін және қоғам үшін маңызды деп санайды. Сонда ғана бейбітшілікке деген әлеуметтік сенім, Тәуелсіздік, бастамашылдық, алынған дағдылар адамның жаңа тұтастығын қалыптастырады. Ф.Элкин, В. Уистли, Э. Доуэн, Дж. Адельсон және т.б. (60-80-ші жылдар) эмпирикалық зерттеулерде жасөспірімді "дағдарыссыз дамудың" салыстырмалы түрде қолайлы кезеңі ретінде сипаттауға әрекет жасалды [16].
Жалпы, жасөспірімнің қазіргі теорияларында, бірінші топтың теорияларынан айырмашылығы, жас дағдарыстары қарапайым, күнделікті құбылыс ретінде қарастырылады, ал олардың болмауы сәтсіз дамудың белгісі болып табылады. Жасөспірімді жеке кезең ретінде қарастыруға болмайды, оны даму динамикасында қарастырған жөн, өйткені онтогенезде баланың даму заңдылықтарын, осы дамудың күшін құрайтын қайшылықтарды білмей жасөспірімнің психикалық ерекшеліктерін анықтау мүмкін емес. Мұндай зерттеулер тұлғаның дамуын процесс ретінде қарастыратын белсенділік әдісіне негізделген. Бұл процестің қозғаушы күштері: біріншіден, ішкі қайшылықтарды шешу, екіншіден, қолданыстағы қажеттіліктерді қайта құруға және жаңаларының пайда болуына жағдай жасайтын қызметтің өзгеруі. Зерттеу барысында (Л. С.Выготский, а. н. Леонтьев, д. Б. Эльконин және т. б.) әлеуметтік пайдалы іс-әрекеттерде толығымен көрінетін қарым-қатынас нормаларын игеру жасөспірімнің негізгі қызметі екендігі анықталды. Осылайша, жасөспірім кезеңін зерттеу әлі толық емес, өте күрделі, көп салалы процесс емес. Оның барлық ерекшеліктері туралы әлі нақты түсінік жоқ, ал кейбіреулері психологтар арасында таусылмаған.
Жасөспірімдердің соматикалық және жыныстық дамуының ерекшеліктері кейінгі жылдардағы денсаулық пен академиялық үлгеріммен тікелей байланысты емес, сонымен қатар әлеуметтік дамудың толықтығын анықтайды. Балаларда жыныстық проблемаға деген қызығушылық жасөспірім жасқа толғанға дейін пайда болады және қарапайым құмарлықтың көрінісі болып табылады. Өтпелі кезеңде бұл қызығушылық басым және жеке сипатқа ие. Бұл психофизиологиялық процестерге де, жыныстық жетілу оқиғаларын қабылдауға да байланысты. Жыныстық жетілу нәтижесінде адам өзінің биологиялық ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік немесе әйел жынысына қатысты ең жоғары деңгейге жететін процесс жүреді. Баланың жыныстық дамуы оның жалпы дамуынан ажырамас және ол туылған сәттен бастап үздіксіз жүреді. Алайда, дамудың белгілі бір кезеңінде ол кенеттен қарқынды жетіліп, қысқа мерзімде толық жыныстық жетілуге жетеді. Бұл кезең жыныстық жетілу деп аталады (басқаша-жыныстық жетілу). Бұл жас кезеңдерге бөлінетін жасөспірім. Жыныстық жетілу белгілерінің көріну дәрежесіне байланысты жыныстық жетілу бес жүзден біріне бөлінеді. Алайда, екі кезеңге бөлу физиологиялық тұрғыдан нақтырақ және іс жүзінде қолайлы: бірінші кезең 8-9-дан 12-13 жасқа дейін; екінші кезең 12-13-тен 17-18 жасқа дейін. Жыныстық жетілу орталық жүйке жүйесінің жоғары белсенділігінен басталады, содан кейін эндокриндік бездердің белсенділігі артады. Осы бездер шығаратын және қанға шығаратын гормондар санының көбеюі жыныстық жетілудің барлық белгілерінің дамуына және көрінуіне әкеледі.
Физиологиялық тұрғыдан алғанда, жыныстық жетілудің бірінші кезеңін эндокриндік жүйенің жүйке жүйесінің активтену сатысы, екінші кезеңді жасушалар, талшықтар, мүшелер, орталық жүйке жүйесінен импульстар, жанама гормондар деңгейінде ажыратуға болады. Жыныстық жетілудің бірінші кезеңінде эндокриндік орталықтардың-гипоталамус пен гипофиздің белсенділігінің жоғарылауы байқалады, ал гонадалардың белсенділігі әлі де қажетті деңгейге жеткен жоқ. Эндокриндік жүйеде жеке бөліктердің іс-әрекеттері біртіндеп қайта құрылады, осылайша төменгі бөліктер төменгі бөліктерден келетін ынталандыруларға жауап бере алады. Бұдан басқа, кез келген реттегіш жүйе реттегіш бөлік реакциясының көлемі реттегіш бөліктен шығатын ынталандыру көлеміне сәйкес келген кезде ғана қалыпты жұмыс істейді. Қарама-қайшылықты жағдайларда олардың әрекеттерінің сәйкес келмеуі байқалады және тұтастай алғанда жүйе тұрақсыз жұмыс істейді. Бұл орталық жүйке жүйесінің күйін және жыныстық жетілудің бірінші кезеңіне (V-VI сыныптар) тән мінез-құлық бұзылыстарын түсіндіреді. Қалыпты жағдайда ынталандырушы күш пен оған жүйке жүйесінің реакциясы, жас ерекшеліктері мен жеке басының ерекшеліктері арасында белгілі бір байланыс бар. Жасөспірім кезіндегі орталық жүйке жүйесінің қозған күйіне байланысты бұл қатынастар бұзылады. Бұл кезеңде жүйке орталықтарының қозуы тежелуден басым болады, сондықтан жасөспірімдер сыртқы әсерлерге қатты және біркелкі жауап бермейді. Орталық жүйке жүйесінің барлық осындай күйлерінің көрінісі-жасөспірімнің мінез-құлқының ерекшеліктері, оның айналасында болып жатқан оқиғаларға, тіпті маңызды оқиғаларға немқұрайдылық, жақсы немесе жаман бағаларға немқұрайдылық [17].
Ата-аналар тарапынан жасөспірімнің "бейқам", "көңіл-күйі", оны ештеңе қызықтырмайды және қоздырмайды деген шағымдар бар. Басқа жағдайларда немесе кеш кезінде жасөспірім кез-келген маңызды оқиғаға, мадақтауға немесе қорлауға жауап бермеуі мүмкін, бірақ пайдасыз нәрсе жасауға түрткі болуы мүмкін. Қыздардағы эмоционалды ауытқулар-бұл сезімталдық, көңіл-күйдің өзгеруі, жылау; ұлдарда-мінез-құлық пен қозғалыс реакцияларындағы өзгерістер (Шу, ұшқын, қолында бір нәрсе айналады, қозғалады, отыра алмайды). Сабақта жасөспірім Үстірт жауап береді, жай сөзбен айтқанда, сөздік қорын бұзады. Осы кезеңде қатты шаршау байқалады (мазасыздық, ұйқышылдық, летаргия немесе керісінше қатты қозу). Өсім қарқынды дамып келеді және осыған байланысты ауытқулар пайда болады. Мұның екі себебі бар: біріншісі-жеке органдар мен жүйелердің бірлескен жұмысының бұзылуы, екіншісі-қарқынды дамып келе жатқан ағзаға қажетті әртүрлі заттардың болмауы. Бірінші әрекетке, мысалы, бас айналу, көзге тию және тіпті әлсіздік кіреді, бұл дененің ұзақ қозғалмайтын күйден кенеттен өзгеруінен болады. Жасөспірім кезіндегі тұрақты қан қысымын тұрақтандыратын реттеуші жүйе дене көлемінің тым тез өсуіне байланысты өзінің дамуынан біраз уақыт артта қалады, сондықтан кеш жұмыс істейді. Екінші әрекет-омыртқаның қисықтығы, дененің тік ұсталуын бұзу. Бұл адамның тез өсетін сүйегінің механикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қажет минералды тұздардың жетіспеушілігімен, сондай-ақ таза судың болмауымен, қозғалғыштығының төмендігімен байланысты. Сүйектердің дамуы және олардың қалыпты жұмыс істеуі үшін буындарда орналасқан жүйке талшықтарын қоздыру керек, ол үшін тек белсенді қозғалу керек. Жыныстық жетілудің екінші кезеңінде орталық жүйке жүйесі, эндокриндік орталықтар мен жыныс бездері арасындағы қатынастар тұрақтанады. Бұл қандағы жыныстық гормондар деңгейінің жоғарылауында және орталық жүйке жүйесінің (ОЖЖ) қалыпты күйінде көрінеді. Қазіргі уақытта дене көлемінің қарқынды дамуы (әсіресе жыныстық), жыныс мүшелерінің дамуы және жыныстық жетілудің әртүрлі белгілері ғана емес, сонымен бірге оқушының жалпы жағдайы мен әл-ауқатының айтарлықтай өзгеруі байқалады. Жыныстық гормондар дененің барлық жасушаларына шектеусіз әсер етеді. Алайда, олардың әсері екі бағытқа бөлінеді: біріншіден, ұлдар мен қыздар екінші жыныстық белгілерді дамыта бастайды, яғни олар екінші жыныстық белгілерді дамыта бастайды. екіншіден, жыныстық гормондар жүйке орталықтарына ерекше әсер етеді, яғни жыныстық сипаттағы барлық ақпарат жасөспірім үшін өзекті болады (бұрын бұл тек білім болған), ал қазір ол белгілі бір жүйеге бекітіліп, шоғырланып, біріктіріліп, маңызды болады (сыртқы келбеттің сұлулығы, жыныстық мінез-құлық ерекшеліктері және ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Әрбір қиын баланы
Жеткіншек жастағылардың психологиялық ерекшеліктері
Мінез - құлықтың ауытқушылығының себептері
Қиын балалармен Әлеуметтік педагогикалық - психологиялық қайта тәрбиелеу жұмыстың әдістері
Мінез құлықты көтермелеу әдістері
Қиын бала ұғымына түсінік
Қиын бала кім
Дарынды және педагогикалық тұрғыдан қараусыз қалған балалармен тәрбие жұмысы
Қиын балалардың психологиялық ерекшеліктері теориялық тұрғыда
Бастауыш сыныптағы қиын балалар психологиясы
Пәндер