Мораль мен этикаға түсінікЖоспар:
Кіріспе
Негізгі бөлім
а) мәдениет
ә) мәдениет пен қоғам
б) танымдық қызметі
Қорытынды

Пән: Әдебиет
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 6 бет
Таңдаулыға:   
№173 Әлия Молдағұлова атындағы орта мектеп

Реферат

Тақырыбы: Мораль және этиканың түсінігі

Орындаған: 9 А сынып оқушысы Дәрібаева Млдір

2012жыл

Мораль және этиканың түсінігі, олардың арақатынасы.
Мораль жалпы теориясы – мораль құрылының, оның қоғамдық дамуындағы адамдар
өмір қызметіндегі ролінің жиынтығы туралы ғылыми білімдердің жүйесі. Жалпы
теория мораль әлеуметтік мәнін, оны анықтау үшін негіз қалыптастыруға
мүмкіндік береді. Мораль дамуындағы нәтижелерге 60-шы жылдары көп жете
бастағанын айта кету керек. Осы уақытта О.Г. Дробницкийдің алғаш рет
күрделі мәселені: Теориялық рамкадағы рольді атқаратын мораль жалпы
түсінігі немесе пәнді оның тарихында көру тәсіл қарастырған Мораль
түсінігі деген негізгі еңбегі жарық көрді. 60-шы жылдары мораль теориялық
анықтамаларына әр түрлі көзқарастар туды, мораль пайда болу және теориясы
мәселелеріне қатысты дискуссиялар болды. Осы уақытта С.Ф. Анисимовтың, В.Г.
Ефимованың, А.А. Гусейкованың, В.П. Кобляковтың, А.И. Титаренконың, Г.Г.
Акмамбетованың және тағы басқа ғалымдардың мораль жалпы теориясы және
этиканың теориялық мәселелерін қарастыратын еңбектер жарық көрді.Мораль
жалпы теориясын қалыптастырудың қажеттілігі әр түрлі себептермен
түсіндіріледі. Біріншіден, мораль қатынастардың ерекше аясын, қызметтің
ерекше түрін сипаттамайды, дегенмен ол қызметтің өзіндік нысаны болып
табылады.Мораль таза күйінде бөлінуі – теоретикалық абстракция мәселесі.
Екіншіден, мораль ішкі байланысы есебінің қажеттілігі моральдік сана тарихи
типінің тарихи жағдайлармен әлеуметтік шектелуімен байланысты, бірақ сана
қоғамдық өмірге кері жер тигізеді. Мораль әрқашанда қоғамдық өмірдің
сферасымен байланысты болды, дегенменде оның әсер ету күші дәуірге және
топтық қатынастарға байланысты ауысып отырды.Моральды зерттеу үшін әр түрлі
ғылым өкілдері: политологиялық теория, мәдениет теориясыт және тағы басқа
әлеуметтанушылары өз мүдделерін білдірді.60-шы жылдары мораль қоғамдық сана
ретінде адамдар өз әрекеттерінде басшылық ететін және қоғамдық пікірмен
және адамдардың нанымдарымен мақұлданатын нормалармен принциптер жиынтығы.
Дегенмен бұланықтама арықарай мамандарды қанағаттандырмады, немесе
гносеологиялық, социологиялық көзқарас бойынша моральдік сананы нақты
бейнелемеді.70-ші  жылдары моральді анықтауда К. Маркстың моральді әлемді
танудың практикалық – рухани тәсіліне жатқызуына назар аударды.  Мораль
теориясын жалпыфилософиялық түсінік ретінде қолданылады қоғамдық
қатынастар, қарым-қатынас, мүдде, қажеттілік, әлеуметтік
бейнелеу.  60-70 ж.ж. этика саласындағы мамандармен мораль қоғамдық сана
ретінде ерекшеліктері ай қындалды және рухани –практикалық қызметтің осы
түрінің ерекшеліктері қарастырылды.Мораль қоғамдық қатынастың нысаны
ретінде.  Қоғамдық сана қоғамдық тұрмыс ретінде анықталады және
гносеологиялық көзқарас бойынша үш түрі: логикалық, эстетикалық және
нормативтік болатын әлеуметтік бейнелеу ретінде қарастырылады. Мораль
нормативтік – бағалау бейнелеуіне жалпы ережелерді қорытындылайтын және
жинақтайтын және адамдар әрекеттерінің бағалау түсініктері, яғни қоғамдық
құндылықтар және қағидалар бойынша жүріс-тұрыс актілерін бағалауына
жатады. Норманың моральдік бағасы сананың күрделі жұмысының өнімі және
біруақытта субъектімен мораль (қоғамның, топтың, индивидтердің), тәжірибені
және өмір жағдайын бейнелеудің нәтижесі болып табылады.  Сонымен, мораль
қоғамдық сананың нысаны, адамдардың әрекеттерін реттеу қызметін атқаратын
институт. Көп адамдардың әрекеттері әрқашан келісімді болуы керек.  Қанша
көп түрлі болғанымен де олар белгілі жалпы әлеуметтік заңдарға сүйенеді.
Осындай келісім қызметін қоғамдық тәртіптің басқа да нысандарымен бірге
моральда атқарады. Моральдың ерекшелігі мораль адам әрекеттерін реттейді.
Моральді түсінудің күрделілігі адамның мораль талаптарын орындауы
барлығымен бақылану атындағы мен анықталады.
Мораль қурылымы мен қызметі.
Мораль  - әр түрлі әлеуметтік қызметті атқаратын күрделі қоғамдық құбылыс.
Осыдан қоғам және тұлға туралы әр түрлі ғылымда - әлеуметтануда, этикада,
педагогикада ізгіліктің әр түрлі  анықтамалары беріледі.  Мораль құрылымы
негізгі үш элементтен немесе блоктан турады: ізеттілік қызметі, ізеттілік
қатынастары, моральдік сана. Құрылым жүйе элементтерінің байланыс тәсілін
құрайды. Мораль, осылайша, жүйе ретінде қарастырылады. Мораль негізі болып
ізеттілік қызметі табылады.  Кез келген адамның қызметі сияқты моральдік
қызметтің құрылышы былайша бөлінеді: мақсат, қурал, нәтиже. кез келген
қызметтің өзінің нақты мақсаты болады. (Адам бір денені жобалайды, жүзеге
асыруды жоспарлайды). Кез келген пәндік қызметтің моральдік себебі
болады.  Кез келген пәндік қызметте мақсатқа жету үшін қабылданатын және
қабылданбайтын қуралдар қолданылуы мүмкін. Мысалға, құқық қорғау органдары
қызметкерлері жұмысында тергеу, сұрау жүргізілу кезінде мақсаты – қылмысты
ашуда әр түрлі тәсілдер қолданылуы мүмкін: қорқыту, психологиялық әсер ету,
зорлаудың әр түрлері тағы басқа. Бұл қызметтің мораль немесе моральсіздігін
білдіру болып табылады.  Қызметтің тағы да бір ізгілік аспектісі кез келген
адам қызметі оның Қатысушыларының арасындағы ізгілік қатынастарымен
байланысты. Жоғарыда қарастырылған ізгілік аспектілері ізгілік қызмет
түсінігінің негізгі мазмұнын қурайды. Мораль қызметі кез келген адам
қызметінің кез келген аялында: материалдық, саяси, құқықтық, тұрмыстық,
отбасылық т.б. жағы аспектісі, белгісі болып қатысады.  Мораль екінші
құрылым блокы өнегелік қатынастары табылады. Өнегелік қатынастары – мораль
талаптарын жүзеге асыру үрдісі кезінде пайда болатын тұлға мен қоғам
арасындағы байланыс. Ізгілік қатынастары оның өнімі бола отырып, және
моральдік тәжірибені қалыптастыра отырып ізгілік қызметі үрдісінде
қалыптасады. Сонымен, ізгілік практикасынан тыс, адам жүріс – турысынан
және әрекеттерімен тыс ізгілік қатынастары болмайды. Ізгілік қатынастары
анықталған жүйе ретінде бірыңғай, іштей ұйымдастырылған, нормалар мен
тыйымдардың бағыныңқы байланысы.  Ізгілік қатынастарының әмбебаптығын
қарастырған жөн. Бұл олар адам өмірі мен қызметінің барлық аясынан өтуінен
көрінеді. Ізгілік қатынастары объектіге байланысты былайша жіктеледі: Тұлға
мен қоғамның ізгілік қатынастары; тұлғамен тұлғаның; тұлғаның өз-өзіне;
тұлғамен адамның. Ізгілік қатынастары әмбебаптық белгілеріне және өмір
аясына байланысты: еңбек үрдісі кезінде еңбекке және адамдарға
қатынас;  қоғамдық – саяси қызметке қатынас; құқықтық, ғылыми,
педагогикалық, шығармашылық отбасы – тұрмыстық және тағы басқа. Өнегелік
қатынастарының негізгі құрылымдық элементі болып адамдардың қылықтары мен
жүріс – тұрыстары табылады.  Қылық – негізінде моральдік мотивациясы бола
адамдардың әрекеттері. Жүріс – тұрыс қылықтардың жиынтығынан
құрылады.  Басқаша айтсақ, жүріс – тұрыс өз ара байланысты қылықтар жүйесі.
Дегенмен де қылықтардың кез келген жиынтығы мінез – құлық болып табылады.
Тек қана бір идеямен қамтылған қылықтар жиынтығы. Айталық, жалғыз қылық
адамның моральдік қасиеттерін сипаттай алмайды.  Сондықтан да қылықтармен
мінез – қылықты шектеуде үлкен мән бар.  Белгілі ізгілік қатынастары бар
кез келген қылық жағымды немесе ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Этикалық принциптердің сипаттамасы
Этикалық ізгіліктер
Этика терминінің мәні мен мазмұны туралы
Корпоративтік мәдениет және корпоративтік этика
Этика
Биомедициналық этиканың теориялық негіздері
Этикадан дәрістер
Биомедицинская этика
Этиканың мәні мен мазмұны
Ғылымның құрылымы және атқратын функциялары
Пәндер