Криминалистикалық сипаттаманың мазмұныЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 17 бет
Таңдаулыға:   
Криминалистикалық сипаттаманың мазмұны

Криминалистикалық сипаттаманың мазмұнына белгілі бір категориядағы қылмыстарды жасаудың элементтері, осы элементтердің арасындағы криминалистикалық маңызы бар байланыстар туралы мәліметтер жатқызылады. Криминалистикалық сипаттаманың ақпараттық негізін тергеу тәжірибесін зерттеу нәтижелері құрайды.
Криминалистикалық сипаттама туралы ілім - криминалистикалық әдістеменің құрамдас бөлігі болып табылады. Криминалистикалық сипаттаманың жалпы ережелері - криминалистикалық әдістеменің жалпы теориялық бөлімінің маңызды жағы. Ал жекеленген қылмыс түрлерінің криминалистикалық сипаттамасы осы қылмыстарды тергеудің криминалистикалық әдістемелерінің құрылымдық элементі. Қылмыстарды тергеудің жекелеген әдістемесі олардың криминалистикалық сипаттамасымен тығыз байланысты. Көптеген ғылыми мақалаларда, ҚР-ның және жақын шетелдердегі қорғалған кандидаттық және докторлық диссертацияларда криминалистер аталған түсініктерге байланысты өздерінің пікірлерін дұрыс деп есептейді.
Криминалистикалық сипаттаманы тәжірибелік қолданудың негізгі бағыттары:
- қылмысты ашу, болжаулар жасау:
- қылмыскер тұлғасы туралы болжау жасау;
- қылмыс туралы ақпараттың мүмкін болатын шеңберін дұрыс анықтау үшін із қалдыру механизмі туралы мәліметтерді табу жөніндегі жұмыстарды қолдану;
- тергеушінің тергеу әрекеттерін (сезіктіден, айыпталушыдан, жәбірленушіден жауап алу және т.б.) жүргізу кезінде тактикалық әдіс-тәсілдерін анықтау үшін;
- тиімді және дұрыс тактикалық шешім кабылдау үшін.
Әрі қарай, криминалистикалық сипаттама тергеу әдістемесінің барлық мазмұнына енгізіледі және қандай да бір жеке тергеу ұсыныстарын негіздеу үшін қолданылады деп ойлауға барлық негіз бар.
Криминалистикалық сипаттамалар тергеу шараларынсыз бір қылмысты сипаттай алмайды, өйткені ол өз алдына ең жалпы мәліметтердің жиынтығын білдіреді. Бір қылмысты тек арнайы тергеудің көмегімен ғана талдауға болады, ол құқық бұзушылықтың барлық ажыратушы маңызды белгілерін ашады.
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасының мәні кейіннен кез келген тергеу нұсқаларын қалыптастыруға негіз болатын қарастырылып отырған оқиғалардың ең ықтимал үлгісін жаңғыртудан көрінеді.
Тергеу бөлімшелерінің қызметіндегі қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы - бұл қылмыстың жекелеген түрлерін жасаудың қылмыстық тәжірибесін және оларды тергеудің тергеу практикасын зерттейтін және олардың заңдылықтарын білу негізінде әртүрлі қылмыстарды тергеу мен алдын-алудың тиімді әдістерінің жүйесін жасайтын сараптамасының ажырамас бөлігі.
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы:
- қылмыс және онымен байланысты мән-жайлар туралы мәліметтер жиынтығы;
- қылмыс жасаумен байланысты болуы мүмкін адам қызметінің криминалистикалық маңызды түрлері туралы деректер жиынтығы;
- қарастырылып отырған қылмыс оқиғаларының ақпараттық моделі;
- құқық қорғау органдарының практикалық қызметіне және қылмыстың криминалистикалық зерттеу сипаттамасына негізделген;
- осы жағдайда анықтауды қажет ететін мән-жайлардың белгілі бір тізбесі;
- арнайы зерттеулер нәтижесінде алынған қылмыстардың белгілі бір түрі немесе тобы туралы мәліметтердің, білімдердің тізімі;
- қылмыстың белгілі бір түріне тән ерекше белгілердің жиынтығы;
- қылмыс (қылмыстар) және оның объективті шындықта және адамдар санасында материалдық іздер түрінде бейнеленуі туралы мәліметтердің жиынтығы;
- қарастырылып отырған қылмыстың теориялық моделі [1, 15 б.].
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы криминалистикалық білім жүйесінде орын алды. Алайда, бұған қарамастан, криминалистикалық сипаттаманың санатына қарамастан, қазіргі уақытта оның мазмұнын, қатыстылығын, құрылымын және өзара байланысын анықтауға арналған белсенді ғылыми пікірталастардың мәні болып қала береді. Криминалистикалық сипаттама туралы әртүрлі түсініктердің болуы оның криминалистикалық ғылымдағы маңызды рөлінің куәсі болып табылады және аталған мәселені одан әрі зерттеу қажеттілігін алдын ала анықтайды [2, 148 б.].
Криминалистикалық әдістеме - бұл қылмыстың жекелеген түрлерін тергеуді және алдын алуды ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар жүйесі [3, 39 б.].
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы ол туралы мәліметтердің жиынтығы (жүйесі) болып табылады, олар қылмыстың ашылуына ықпал етеді, танымдық-іздестіру, криминалистикалық маңызы бар.
Ол қылмыстарды дайындау, жасау және жасыру ерекшеліктері туралы мәліметтерді қамтиды, оларды неғұрлым табысты, толық және тез ашуға болады. Мысалы, егер тергеушінің қылмысты жасырудың әдеттегі, неғұрлым жиі қолданылатын тәсілдері, криминалистикалық техника құралдарын қолдануды қиындататын құпия құрылғылар, әдістер және басқа да маскировка тәсілдері туралы мәліметтері болса, мысалы, күдіктілер, алаяқтар және т.б. оған қылмысты ашу жеңілірек болады, оның заттай дәлелдемелерді анықтау және қылмыскерді анықтау жөніндегі іс-әрекеті неғұрлым мақсатты және табысты болады.
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасының ерекшелігі, мысалы, қылмыстық-құқықтық сипаттамаға қарағанда қылмыстың имманенттік жалпы түсінігі болып табылмайды. Қылмыс түрінің (тобының), сондай-ақ жекелеген, нақты қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы бар, бірақ қылмыс мүлдем емес. Криминалистикалық сипаттама қылмыстың жалпы ұғымынан емес (қылмыстың жалпы ұғымындағы криминалистикалық маңызды элементтер жоқ) туындайды, ал криминалдық тәжірибені, жасалған қылмыстар туралы материалдарды зерттеу және ғылыми жалпылау негізінде қалыптасады және белгілі бір уақыт кезеңінде осы өңір немесе жалпы елде жасалған қылмыстардың әр түрлі түрлерінің (топтарының) типтік криминалистикалық ерекшеліктерін білдіреді.
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы-криминалдық практикаға байланысты өзгеріп отыратын динамикалық категория. Мысалы, қылмыстың жасалу және жасырылу тәсілдері өзгереді, қылмыстық іс-әрекеттің мақсаты мен себептері, қылмыстық қол сұғушылық заттары, қылмыстың осы тобын (түрін) жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайлар және т. б. өзгерістерге ұшырайды. Өзгерісі салыстырмалы түрде баяу және тек заң шығарушының ерік-жігері бойынша болатын қылмыстық-құқықтық сипаттамаға қарағанда, қылмыстың криминалистикалық маңызы бар элементтері айтарлықтай жылдамырақ өзгереді, олар барынша қозғалмалы.
Сондықтан қылмыстың түрлік криминалистикалық сипаттамасы-бұл қылмыстардың осы тобы (түрі) туралы белгілі бір мәліметтердің қатып қалмаған, өзгермейтін жиынтығы, ал белгілі бір уақыт кезеңінде осы қылмыстардың криминалистикалық маңызы бар ерекшеліктерін көрсететін жылжымалы санат. Криминалистикалық мінездеме өзінің қызметтік рөлін атқаруы, қылмыстың ашылуына ықпал етуі үшін ол тек шынайы және жеткілікті толық ғана емес, сонымен қатар қазіргі заманғы болуы тиіс. Ол криминалдық практикадағы соңғы өзгерістерді көрсетіп, соңғы (талданатын) уақыт кезеңінде жасалған қылмыстардың осы тобының (түрінің) криминалистикалық талдауының "жаңа" нәтижелерін қамтуы тиіс.
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасын оны ашуға ықпал ететін қылмыс туралы деректер жиынтығы ретінде анықтай отырып, біз қылмысты табысты ашу үшін қылмыстық-құқықтық, криминологиялық, психологиялық және басқа да қылмыс сипаттамаларының түрлеріне қатысты деректер пайдаланылуы мүмкін екендігін жоққа шығармаймыз. Мысалы, қылмыстық алдын алу мақсатында пайдаланылатын қылмыстарды криминологиялық талдаудың кейбір деректері қылмыстарды ашу кезінде де ескеріледі. Мәселен, кісі өлтірудің криминологиялық сипаттамасынан 70-75% - ға жуық қылмыс мас күйінде жасалатыны белгілі, ал бұзақылық ниетпен өлтіргендердің арасында бұл пайыз 90% - ға және одан жоғары. Зорлау жасаған адамдардың орташа жасы 22-27 жас аралығында ауытқиды, 23 зорлау жасалмайды. Әрине, кісі өлтіру мен зорлауды тергеу кезінде криминологиялық сипаттамалардың бұл элементтері қылмыс субъектісіне қатысты тергеу нұсқаларын ұсыну кезінде ескерілуі тиіс. Қылмыстық сипаттаманың көрсетілген элементтерімен негізделген тергеушінің кісі өлтіруді мас күйінде болған адам жасағаны туралы ұйғарымы (егер ол басқа деректермен теріске шығарылмаса) тексерілуге тиіс. Сондай-ақ, 26-27 жасқа жақын адамның зорлау туралы нұсқаларын тексеру және үйленбеген адам зорлауды анықтауды және ұстауды тездетуі мүмкін [4, 73 б.].
Әрбір қылмыстық әрекеттер өзіндік белгілермен мінезделеді, сондықтан қылмыстардың өзіндік белгілеріне негізделеді, яғни қылмыст жасау орны, уақыты, тәсілі және басқа да жағдайлардағы айырмашылықтарға қарамастан, барлық ұрлықтардың адам өлтіруден, зорлаудан және басқа да қылмыстық заңмен жазаланатына әрекеттерден ажыратынжалпы белгілері болады.
Осындай жалпы белгілер қылмыстық іс қозғауда бұл қылмыстардың ерекшеліктерін, осындай қылмыстарды тергеудегі туаындайтын біртексе ахуалдарды, алғашқы және кейінгі тергеу әрекеттерін неғұрлым ұтымды жүргізуді аныөтауға мүмкіндік береді. Яғни, әртүрлі қылмыстардың жалпы белгілері тергеу әдістемесінің іргетасын қалайды.
1) қылмыстың нақты түрінің криминалистикалық сипаттамасы;
2) типтік тергеу жағдайларының сипаттамасы және тергеудің бастапқы және кейінгі кезеңдеріндегі тергеушінің әрекеттерін жоспарлау ерекшеліктері;
3) бастапқы тергеу әрекеттерінің және оған байланысты жедел-іздестіру іс-шараларының тактикасы туралы мәлімдеме;
4) кейінгі әрекеттер тактикасының ерекшеліктері.
Криминалистикалық сипаттама жүйесі алғаш ретінде ХХ ғ. 80-ші жылдардың 70-ші жартысында дами бастады. Дәл осы кезеңде қылмыстарды тергеу әдістемесінің ажырамас бөлігі ретінде криминалистикалық сипаттаманы одан әрі зерттеудің маңыздылығын негіздейтін ғылыми еңбектердің көп саны пайда болды[1, 149 б.].
Криминалистикалық сипаттама ғалым-талдаушылардың қылмыс туралы мәліметтерді тергеу үшін маңызды мәліметтер жүйесі бір мәнді емес анықталады. Бұл туралы бірқатар зерттеулер дәлелдейді. Олардың ең тереңдігін профессор В. П. Бахин жүргізді [5, 16-17 бб.]. Ол ғалымдардың криминалистикалық сипаттама категориясын қабылдауының кең ауқымына назар аударады және олардың пікірлерін бағыттар бойынша жүйелейді. Мәселен, кейбір ғалымдар қылмыстың белгілі бір түрінің (тобының) типтік белгілерінің ақпараттық моделі; дәлелді ақпарат көздерінің және типтік байланыстардың идеалды моделі; оқиғаның ықтималдық моделі; ашуға және тергеуге ықпал ететін қылмыс туралы деректер (мәліметтер) жүйесі; қылмыстарды ашу және тергеуді ұйымдастыру үшін қажетті жалпыланған нақты деректер жүйесі; тергеу үшін маңызы бар қылмыс түрлерінің ерекшеліктері жүйесі; қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алуды қамтамасыз ету мақсатында қылмыстың криминалистикалық маңызы бар белгілерін сипаттау жүйесі ретінде тіркеді [6, 37 б.].
Қылмысты тергеудің жеке әдістемелерінің құрылымдық элементі бола отырып, криминалистикалық сипаттама тергеу процесінің міндеттерінің бірін шешуге арналған. А. В. Варданян мен И. А. Ларионов криминалистикалық әдістеменің тұжырымдамалық ережелері, Ғылыми танымның жеке саласы шегінде криминалистика пәнін нақтылап, нақтылап, дуализмнің философиялық құбылысынан (екілік, диалектикалық шарттылық) қылмыс механизмінің заңдылықтары мен қылмыстарды ашу мен тергеудің осы заңдылықтарын тануға негізделген [7, 13 б.].
Криминалистикалық әдістеме - бұл қылмыстың жекелеген түрлерін тергеуді және алдын алуды ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар жүйесі [8, 680 б.]. Ұсыныстардың ғылыми негіздемесі зерттелетін ғылыми қызығушылық объектісі туралы терең білімді білдіреді. Өз кезегінде білім тереңдігі үлкен эмпирикалық материалдың болуы есебінен қалыптасады,оны талдау ережесін сақтау зерделенетін құбылысты қате бағалауды және қорытындыларды тұжырымдауды болдырмайды. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес тергеудің жеке әдістемесін кез келген әзірлеу арнайы әзірленген жүйе бойынша тергеу және сот практикасын ғылыми жинақтау негізінде іріктелген мәліметтер алқабына де сүйенеді. Криминалистикада қылмыстар туралы осындай мәліметтердің концентраторының рөлін қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы
Криминалистикалық сипаттама типтік көрініс болғандықтан, жеке, нақты қылмыстың сипаттамасы жоқ және болуы да мүмкін емес. Осы қылмыстың барлық маңызды белгілерін көрсететін сипаттама тек тергеу нәтижелерінің негізінде мүмкін болады.
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы оқиғаның ықтималдық моделі болып табылады және осылайша ықтималды қорытындыларға - тергеу нұсқаларына негіз бола алады. Бұл ретте криминалистикалық сипаттама матрицаның бір түрі рөлін атқарады: ол нақты жағдайда үстіне қойылады және оның ықтималдық моделін құруға мүмкіндік береді.
Криминалистикадағы даулы мәселе - қылмыстың криминалистикалық белгілері мен дәлелдеуге жататын мән-жайлар арасындағы өзара байланыс мәселесі.
Кейбір криминологтар қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге жататын мән-жайларды қылмыстың криминалистикалық сипаттамасымен алмастырады, бұл криминалистикалық сипаттама элементтері дәлелдеуге жататын мән-жайларға ұқсас деп есептейді.
Криминалистикалық сипаттамалардың мазмұны дәлелдеу пәнінің барлық элементтерін қамтуы керек
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы тергеу әдістемесі құрылымының элементі болып табылады. Өзі-бұл өте күрделі, қабылдау үшін бірдей емес ұғым. Оның криминалистикалық Әдістемедегі және тікелей практикалық тергеудегі орнын, егер криминалистикалық Әдістеменің басқа ұғымдарының рөлімен нақты қырын өткізбесе, түсіну мүмкін емес. Оның қылмыстық іс бойынша дәлелдеу затына, тергеу жағдаяттарына, нұсқаларына, қылмысты тергеу міндеттеріне және т. б. қарым-қатынасын түсінугін қарастырамыз.
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасының дәлелдеу затына арақатынасы пікірталас болып табылады және бұл категориялардың тікелей өзара қарым-қатынасын ғана емес, сонымен қатар қылмыстарды тергеудің жеке криминалистикалық әдістемесінің құрылымын түсінуді де қозғайды.
Кейбіреулер қылмыстық іс бойынша дәлелдеу затын қылмыстың криминалистикалық сипаттамасының элементтеріне жатқызады және криминалистикалық сипаттама тергеу әдістемесінің негізі бола отырып, дәлелдеу затын анықтайды деп санайды.
Алайда, дұрыс, шамасы, басқа көзқарасты есептеу керек. Осы даулы мәселелерді шешу кезінде дәлелдеу пәні және қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы әртүрлі жоспарлы ұғымдарды білдіреді. Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы қылмыс туралы оқу-жаттығудың криминалистикалық аспектісінің тиістілігі болып табылады және ол туралы криминалистикалық маңызды мәліметтер жүйесі (кешені) болып табылады. Дәлелдеу заты ұғымы сот дәлелдемелерінің теориясына жатады және қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге жататын маңызды мән-жайлардың қажетті жиынтығын білдіреді.
Бұл криминалистикалық сипаттама қылмыстық іс жүргізу заңымен белгіленген формаларды, құралдарды және әдістерді пайдалану арқылы дәлелдеуге жататын фактілерді анықтауға және анықтауға арналған құқықтық емес, криминалистикалық сипаттағы ақпаратты көрсетуге арналған. Бұл ақпарат тергеуді тоқтата тұру, қылмыстық істі қысқарту туралы шешімдерді қабылдауға және іске асыруға ықпал етеді, тергеудің тактикалық, ұйымдастырушылық-әдістемелік міндеттерін және т. б. шешу кезінде пайдаланылады.
Бұл ретте дәлелдеу заты-бұл құқықтық құралдармен арнайы дәлелдеуді талап ететін нақты маңызды заңдық фактілердің заңмен анықталған жиынтығы. Дәлелдеу пәні ұғымы сот дәлелдемелерінің теориясына жатады және қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге жататын маңызды мән-жайлардың қажетті жиынтығын білдіреді.
Криминалистикалық сипаттама мен дәлелдеудін арақатынасы: дәлелдеуге жататын мән-жайлар тізімі қылмысты тергеу барысында дәлелдеу қажет. Бұл ретте дәлелдеу затына енгізілмейтін болса да, практикада анықталуға жататын мән-жайлардың бар екенін ескеру қажет, өйткені оларсыз көптеген жағдайларда қылмыстық іс бойынша дәлелдеу затына кіретінін анықтау мүмкін емес. Осылайша, анықтауға және дәлелдеуге тиісті мән-жайлар тізбесі тұтастай алғанда қылмыстық іс бойынша тергеу және сот талқылауы үшін заң шығарушы айқындаған мақсатты қалыптастырады. Әрине, бұл мақсатқа қол жеткізу, негізінен тергеу кезінде анықтауға және анықтауға жататын мән-жайлар тізбесінен туындайтын міндеттер кешенін шешуге байланысты.
Бұл ретте дәлелдеу затының элементтері мен криминалистикалық сипаттаманың мәліметтері әртүрлі мақсатқа ие және ерекше функцияларды орындайды.
Криминалистикалық сипаттаманың мәліметтері, мысалы, қылмыс жасау тәсілі туралы қандай да бір қылмысты жасау және жасыру кезінде қалдырылуы мүмкін іздерді анықтауға мүмкіндік береді. Олар осы іздердің орналасуын неғұрлым ұтымды анықтауға, қылмыскер пайдаланған құралдар мен құралдарды орнатуға, осындай әрекеттерді орындай алатын адамдар шеңберіне және т. б. бағдарлауға мүмкіндік береді.
Криминалистикалық мінездеме қылмысты тергеу барысында дәлелденуі тиіс деген пікір дұрыс деп санауға болмайды. Қылмыстың жеке криминалистикалық сипаттамасы іс бойынша шындықты толық анықтау кезінде шын мәнінде анықталады, бірақ ешқандай дәлелденбейді. Айтылғанды қорытындылай келе, дәлелдеу пәні түпкі мақсатын анықтайды, криминалистикалық сипаттама нақты жолдар мен оған қол жеткізу тәсілдерін табуға көмектеседі.
Қылмыстың тергеу жағдайлары мен криминалистикалық сипаттамасы дербес криминалистикалық категориялар болып табылады. Олардың ешқайсысы басқа бөлігі емес. Олар қылмыс пен оны тергеуге байланысты өзара байланысты құбылыстарға қатысты. Криминалистикалық сипаттама-криминалистикалық маңызды ақпарат жүйесі (кешені), қылмыстың типтік белгілерін, қасиеттері мен белгілерін жалпылама түрде беретін өзіндік ақпараттық модель.
Оның мазмұны өзгермейді және нақты қылмысты ашуға және тергеуге қажеттілік пайда болғанға дейін пайда болады (яғни ол қылмыстық істі қозғау фактісіне қарамастан бар). Қылмысты тергеудің осы сәтіне тән тергеу жағдайын кез келген емес, белгілі бір сәтте тергеушіге белгілі қылмыс мән-жайларын құрайды. Ол, әдетте, қылмыстық іс қозғалған сәттен бастап ғана туындайды.
Нақты қылмыстың аралық криминалистикалық сипаттамасы осы санаттағы қылмыстың типтік криминалистикалық сипаттамасына сәйкес келмеуі мүмкін. Қылмыстың соңғы криминалистикалық сипаттамасы іс бойынша шындықты анықтау кезінде ғана, яғни тергеу (проблемалық) жағдайын анықтау бойынша әлі жоқ.
Криминалистикалық сипаттаманың осы және өзге элементтері түрлік криминалистикалық сипаттамада неғұрлым жан-жақты қарастырылса, соғұрлым бұл түсінік тәжірибеде үлкен бағаға ие болады.
Криминалистикалық сипаттама - қылмыстарды табу, тергеу және алдын алудың тиімді әдіс-тәсілдерін дұрыс анықтауға ықпал ететін қылмыс туралы мәліметтердің жүйесі болып табылады.
Криминалистикалық сипаттаманың мазмұнына белгілі бір категориядағы қылмыстарды жасаудың элементтері, осы элементтердің арасындағы криминалистикалық маңызы бар байланыстар туралы мәліметтер жатқызылады. Криминалистикалық сипаттаманың ақпараттық негізін тергеу тәжірибесін - қылмыстық қол сұғушылықтың пәні;
- қылмыскер мен жәбірленушінің ерекшеліктері;
- қылмыс механизмі.
- зерттеу нәтижелері құрайды.
Қылмысты ашу үшін бұл екінші дәрежелі элементтер маңызды мәнге ие болады және кейде қылмыскерді анықтау мен әшкерелеуде шешуші болып табылады. Қылмыстың әр түрлі түрлерінің (топтарының) криминалистикалық сипаттамасының элементтері бір-бірімен әртүрлі қатынаста болады: бір сипаттамада кейбір элементтер басым, криминалистикалық маңызы жоғары, басқаларында олар жоғалады. Мысалы, қасақана қылмыстардың криминалистикалық сипаттамаларында қылмыс жасауға дайындық тәсілдерін сипаттайтын деректер жиынтығы маңызды элемент болып табылады: қажетті құралдар мен құралдарды іздестіру және дайындау, қылмыс іздерін жасыру үшін алдын ала шаралар қабылдау, қылмыстық әрекетке қатысушыларды тарту және т.б. туралы мәліметтер.
Қасақана кісі өлтірудің ашылуына, адам өлтіру орнында қалған әдеттегі іздер туралы мәліметтер жиынтығы сияқты олардың криминалистикалық сипаттамасының элементі ықпал етеді. Осылайша, қылмыстардың түрлік криминалистикалық сипаттамасының қандай да бір элементінің маңыздылығы осы қылмыс тобын ашуда қандай элементтің атқаратын рөліне байланысты болады.
Қылмыстың түрлік криминалистикалық сипаттамасы, біріншіден, қылмыстың осы түріне (тобына) қатысты типтік криминалдық жағдайларды ашады. Мысалы, кісі өлтіруді ашудың көп жылғы тәжірибесі өзінің тергеу ерекшеліктерімен сипатталатын бірқатар әдеттегі қылмыстық жағдайларды анықтады: атыс қаруын қолдана отырып өлтіру және өзін-өзі өлтіруге арналған бүркемелеу арқылы өлтіру, шаншу-кесу құралдарын қолдана отырып өлтіру, әртүрлі ауыр заттарды (қазықтарды, тастарды және т.б.) пайдалана отырып, төбелес кезінде өлтіру, тұншықтыру, суға бату, улану жолымен өлтіру, мәйітті бөлшектеумен және жасырып өлтіру, пәтерде және адамсыз жерде өлтіру, басқа қылмысты жасыру тергеудің тиімді ғылыми-техникалық әдістері мен құралдары мен тактикалық тәсілдерін таңдауға, қылмыстың ашылуына ықпал етеді.
Сондай-ақ қылмыстық қол сұғушылықтың пәні туралы жалпыланған мәліметтер криминалистикалық мәнге ие. Мысалы, қазіргі уақытта қандай өнеркәсіптік тауарлар, бұйымдар, материалдар ұрлықтың немесе қарақшылық шабуылдың ең көп таралған мәні болып табылатыны туралы деректер тергеушіге оларды алу көзін анықтауға, қылмысқа қатысушыларды әшкерелеуге көмектеседі. Көптеген қылмыстардың қылмыстық-құқықтық сипаттамасы және жасалған әрекеттерді саралау үшін бұл мәліметтер маңызды емес, бірақ қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасында олардың рөлі маңызды.
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасының маңызды элементі-оны жасау тәсілін сипаттайтын деректер жиынтығы. Белгілі болғандай, қылмыс жасау тәсілі бірқатар құрамдарда қылмыстың объективті жағының қажетті элементі болып табылады және оның қылмыстық-құқықтық сипаттамасына кіреді (мүлікті жасырын ұрлау - ұрлық; мүлікті ашық ұрлау - тонау; жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына қауіпті зорлық - зомбылықпен немесе осындай зорлық - зомбылықты қолданамын деп қорқыту-қарақшылық; мүлікті алдау немесе сенімге қиянат жасау жолымен иелену-алаяқтық және т.б.).
Кейде қылмыс жасау тәсілі саралау мән-жайы болып табылады (мысалы, жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына қауіпті емес зорлық-зомбылықпен ұштасқан тонау, тонаудың білікті түрі болып табылады және неғұрлым қатаң жазалау шарасы болып табылады). Саралаушы мән-жайлар ретінде көзделмеген болса да, қылмысты жасаудың кейбір тәсілдері жауапкершілікті ауырлататын мән-жайлардың (қылмысты аса қатыгездікпен немесе жәбірленушіге қорлықпен жасау, қоғамдық апат жағдайларын пайдалана отырып, жалпы қауіпті тәсілмен жасау - 2014 ж. ҚР Қылмыстық кодексінің 58-бабының 9-11-тармақтары) [10].
Көптеген жағдайларда ҚР ҚК қандай да бір бабының диспозициясында көрсетілмеген қылмыс жасау тәсілін сот нақты жазалау шарасын таңдау кезінде ескереді. Қылмыстық-құқықтық сипаттамада қылмыс жасау тәсілі ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Криминалистикалық сипаттамаманың элементтері
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы
Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы туралы
Жеке адамға қарсы қылмыстар туралы
Криминалистика пәнінен дәрістер
ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ АЛДАУДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап етудің жалпы сипаттамасы
Криминалистика пәнінен лекция тезистері
”Тапсырыспен” кісі өлтіру
Қылмыстардың жекелеген түрлері мен топтарын тергеу
Пәндер