Ақпараттық технологиялар туралы жалпы түсініктер

МАЗМҰНЫ

1. КІРІСПЕ

2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1. Ақпараттық технологиялар туралы жалпы түсініктер
2.2. Электронды оқулықты және интерактивті тақтаны пайдалану
2.3. Ақпараттық технологияны пайдалану кәсіптік мектеп оқушыларының кәсіби құзылығын қлыптастырудың маңызды элементі

3. ҚОРЫТЫНДЫ

4. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. КІРІСПЕ
Әлем ақпараттық қоғамға аяқ басқан қазіргі заманда ақпараттық мәдениет деңгейі кез-келген мемлекеттің дамуының басты дәлелі болып отыр. Біздің еліміз үшін де басты міндетердің бірі – білім беру жүйесін ақпараттандыру.
Қазақстан Республикасы Президенті Н. Ә. Назарбаев дәстүрлі 2007 жылғы 28-ақпандағы Қазақстан халқына жолдауында республикадағы әлеуметтік, саяси-мәдени жағдайларға кеңінен талдау жасап, елдің болашақ мамандарын дайындау үдерісінде кәсіптік білім берудің көкейкесті мәселелерін атап көрсетті. Осы бағытта қазіргі кезде қол жеткен нәтижелер келешекте – Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына қосылуына мүмкіндік туғызатыны анық. Жоғары білім беру мамандары үшін жолдаудағы он сегізінші бағыттың маңызы ерекше, онда «Ақпараттық технологиялар мен ақпаратты таратудың жаңа нысандарына бағдарланған мамандандырылған білім беру бағыттарын құру міндеті де алдымызда тұр», - деп көрсетті.
Қазіргі кезде қоғамның ақпараттық сипатқа ие болуы негізінде ғаламдық ақпараттық үдерістерге ілесуінің мәні өте зор болып отыр. Соған орай, ақпараттандырудың ықпалымен қазіргі қоғамдағы адам әрекеттерінің, сонымен қатар, педагогикалық іс-әрекеттердің барлық аймақтарындағы ақпараттық білімдерді пайдалану арқылы болашақ қоғам құрылымы да нарықтық экономика жағдайына байланысты дамуда. Қоғамды ақпараттандырудың басты мақсаты – білім беру саласы арқылы ақпараттық үдерістерді, құбылыстарды, олардың арасындағы өзара байланыстарды модельдеу негізінде қабылданған шешімдердің нәтижелерін талдау және болжау, оқу мен практикалық міндеттерді шешудің стратегиясын жасау, мамандардың кәсіптік біліктілігін қалыптастыру, олардың жеке және альтернативті ойлау қабілеттерін дамыту, қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың теориясы мен практикасын тереңірек меңгеру. Қазіргі уақытта іс-әрекетте жоғары сапаға жетуді, өз бетінше негізделген және ықпалды шешім қабылдай алуды ақпараттық технологияларды қолдану әдістерін меңгермей жүзеге асыру мүмкін емес.
Бүгінгі күні ақпараттық технологиялар өндірісте, кәсіпорындарда, құжат өңдеу іс-әрекеттерінде кеңінен қолданылуда, оның қамтитын іс-әрекет саласы зор қарқынмен өріс алуда. Өңделетін ақпараттың көлемі мен күрделілігінің тұрақты өсуіне орай қоғамда оны бейнелеудің жаңа түрлері талап етілуде.
Қазіргі кезде кәсіптік мектептерге, кәсіптік білім беруге көп көңіл бөлініп жатыр. Осыған сәйкес, кәсіптік оқу үдерісінде ақпараттық технологияларды пайдалану жүйесін қалыптастырудың жолдары жетілдіруде. Оқу үдерісін мүмкіндігінше сапалы жетілдіру білім беруді ақпараттандыру мен оқу үдерісінде арнайы әдіс-тәсілдерді тиімді ұйымдастыруға байланысты.
Ақпараттық технологиялар деп, ақпараттармен жұмыс істеуге арналған, яғни ақпараттық үдерістерді басқаруға арналған қазіргі заманғы құрылғылар мен жүйелерді атайды. Демек, соңғы кездегі ғылыми және практикалық зерттеулерде ақпараттық технологиялар адамзат танымының әдіснамалық бағыттағы ең негізгі нысаны болып отыр. Ақпараттық технологиялар ғылымда және практикада, түрлі білім беру және өндіріс салаларында өз орнын тауып, кәсіптік мектептерде де оқу үдерістерінде кеңінен қолданыс табуда. Ақпараттық технологияларды пайдалану мәселелері қазіргі кезде барлық дерлік саладағы информатика оқулықтарында қарастырылады.
Ақпараттық технологияларды адам іс-әрекетінің барлық саласына ендіру білім беруге қойылатын жаңаша талаптарды айқындай түсті. Білім беру жүйесін ақпараттандыру туралы мәселелерді зерттеуге арналған ғылыми әдебиеттер жетерлік. Бұл тақырыпты кеңінен зерттеп, еңбектерін арнаған көптеген ғалымдар бар. Атап айтсақ, П. Г. Захаров, А. А. Кузнецов, В. М. Монахов, В. И. Пугач, И. В. Роберт, Е. Ы. Бидайбеков, Т. О. Балықбаев, С. Кариев, Г. Т. Жангисина, М. Мәлібекова, К. С. Әбдиев, С. А. Исаев, К. М. Беркімбеков және т,б.
Ақпараттық қоғам жағдайындағы білім беру жүйесінің басты талаптары мен жоғарыда аталған ғалымдардың зерттеу еңбектерінің нәтижелерін ескере отырып, мынадай тұжырым жасауға болады: білім беру жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттарының бірі ретінде ақпараттық технологияларды қолдану бүгінгі күннің басты талабы, ал оның негізгі техникалық және педагогикалық мүмкіндіктерін дамыту маңызды болып саналады, сонымен қатар, одан ары зерттеуді қажет етеді.
Зерттеу нысаны – бастауыш кәсіптік білім беруде ақпараттық технологияларды пайдалану үрдісі.
Зерттеу мақсаты – ақпараттық технологияларды пайдаланып, кәсіптік мектеп оқушыларының білімберін кеңейту.
Ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы кәсіптік мектептегі сабақтарды жаңаша ұйымдастыру, мұғалімнің рөлі мен қызметінің артуына жағдай жасау, теориялық, ғылыми – педагогикалық және психологиялық зерттеулерге сүйене отырып, оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыру, ақпараттық технологиялар мен инновациялық оқыту әдістері арқылы оқушыларды ізгілікке, елжандылыққа, саналылыққа, адамгершілікке, имандылыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Инновациялық әдістерді баланың білім деңгейіне және жас ерекшелігіне қарай оқу үрдісінде пайдалану негізгі міндет болып табылады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Н. Ә. Назарбаев «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» (Ел басының халыққа жолдауы) 2007 ж;
2. «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында». Ел басының халыққа жолдауы, Астана – 2006 жыл;
3. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2010 жылға дейін дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы;
4. Бакирова Ү. Электронды оқулықты пайдалану// Қазақстан тарихы әдістемелік журнал. – 2005. - №10. – 6-7 бет;
5. Бәкірова Ш. Электронды оқулықтың маңызы зор// Қазақстан мектебі. – 2004. - №11. – 9-10 бет;
6. Жапарова Г. Ә. Информатика негіздері (Мәтін): оқу құралы / Алматы: Экономика, 2006. – 296 бет;
7. Жолдасбекова С., Махмудова Г. Болашақ мұғалімдерді дайындауда оқытудың ақпараттық технологиясын пайдалану жолдары (Мәтін)// Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2005. - №1. – 238-241 бет;
8. Қасымова А. Х. Колледж оқушылары білімдерін жаңа ақпараттық технологиялар арқылы интеграциялаудың педагогикалық шарттары (Мәтін): Педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациялық авторефераты / А. Х. Қасымова. – Атырау, 2007. – 25 бет;
9. Медешова А. Компьютерлік жабдықтарды кешенді қолдану// Хабаршы педагогикалық ғылымдар сериясы. – 2004. - №1. – 131-132 бет;
10. Нұрғалиева Г. Ақпараттандыру – білім беруді реформалаудың негізгі механизмі (Мәтін)/ Нұрғалиева Г., Тілеуова С., Таутаева Г. // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2006. - №1. – 262-264 бет;
11. Нұрмұханова Г. Жаңаша оқыту – уақыт талабы// Қазақстан мектебі. – 2004. - №10. – 53-54 бет;
12. Оқытушылардың ІV жыл сайынғы ғылыми әдістемелік конференциясының материалдары 2-4 сәуір 2008 ж. (Мәтін)/ Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі, Семей мемлекеттік педагогикалық институты. – Семей: Семей мем.пед.институты,2008. – 190 бет;
13. Бөрібаев Б, Балапанов Е. Жаңа ақпараттық технологиялар. – Алматы, 2001;
14. Информационные технологии. – Москва, 2005;
        
        МАЗМҰНЫ
1. КІРІСПЕ
2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. Ақпараттық технологиялар туралы жалпы түсініктер
2. Электронды оқулықты және ... ... ... ... технологияны пайдалану кәсіптік мектеп оқушыларының кәсіби
құзылығын қлыптастырудың маңызды элементі
3. ҚОРЫТЫНДЫ
4. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. КІРІСПЕ
Әлем ақпараттық қоғамға аяқ ... ... ... ... ... ... мемлекеттің дамуының басты дәлелі болып отыр. Біздің
еліміз үшін де ... ... бірі – ... беру ... ... Республикасы Президенті Н. Ә. Назарбаев дәстүрлі 2007 ... ... ... ... республикадағы әлеуметтік, саяси-
мәдени жағдайларға кеңінен талдау жасап, елдің болашақ мамандарын дайындау
үдерісінде ... ... ... ... ... атап көрсетті. Осы
бағытта қазіргі кезде қол жеткен нәтижелер ...... ... ... ... 50 ... қатарына қосылуына мүмкіндік
туғызатыны анық. Жоғары білім беру мамандары үшін жолдаудағы он сегізінші
бағыттың маңызы ... онда ... ... мен ... жаңа ... ... мамандандырылған білім беру
бағыттарын құру міндеті де алдымызда тұр», - деп көрсетті.
Қазіргі ... ... ... ... ие ... ... ғаламдық
ақпараттық үдерістерге ілесуінің мәні өте зор ... ... ... орай,
ақпараттандырудың ықпалымен қазіргі қоғамдағы адам әрекеттерінің, сонымен
қатар, ... ... ... ... ақпараттық
білімдерді пайдалану арқылы болашақ қоғам құрылымы да ... ... ... ... ... ... басты мақсаты –
білім беру саласы арқылы ақпараттық ... ... ... ... ... модельдеу негізінде қабылданған шешімдердің
нәтижелерін талдау және ... оқу мен ... ... шешудің
стратегиясын жасау, мамандардың кәсіптік біліктілігін қалыптастыру, олардың
жеке және альтернативті ойлау ... ... ... ... ... пайдаланудың теориясы мен
практикасын ... ... ... уақытта іс-әрекетте жоғары сапаға
жетуді, өз бетінше негізделген және ықпалды шешім қабылдай алуды ақпараттық
технологияларды ... ... ... ... асыру мүмкін емес.
Бүгінгі күні ақпараттық технологиялар өндірісте, кәсіпорындарда, құжат
өңдеу іс-әрекеттерінде кеңінен қолданылуда, оның қамтитын іс-әрекет ... ... өріс ... ... ақпараттың көлемі мен күрделілігінің
тұрақты өсуіне орай қоғамда оны бейнелеудің жаңа түрлері талап ... ... ... ... ... білім беруге көп көңіл
бөлініп жатыр. Осыған сәйкес, кәсіптік оқу ... ... ... ... қалыптастырудың жолдары жетілдіруде. Оқу
үдерісін мүмкіндігінше сапалы жетілдіру білім беруді ақпараттандыру мен оқу
үдерісінде арнайы әдіс-тәсілдерді тиімді ұйымдастыруға ... ... деп, ... жұмыс істеуге арналған,
яғни ақпараттық үдерістерді басқаруға арналған қазіргі ... ... ... ... ... ... ... ғылыми және ... ... ... ... танымының әдіснамалық
бағыттағы ең негізгі ... ... ... ... ... ... практикада, түрлі білім беру және өндіріс салаларында өз орнын тауып,
кәсіптік ... де оқу ... ... ... ... технологияларды пайдалану мәселелері қазіргі кезде барлық ... ... ... ... ... адам ... ... саласына ендіру
білім беруге қойылатын жаңаша талаптарды айқындай түсті. Білім беру жүйесін
ақпараттандыру туралы ... ... ... ... ... Бұл тақырыпты кеңінен зерттеп, еңбектерін арнаған көптеген
ғалымдар бар. Атап ... П. Г. ... А. А. ... В. М. ... И. ... И. В. ... Е. Ы. Бидайбеков, Т. О. Балықбаев, С. Кариев, Г.
Т. Жангисина, М. Мәлібекова, К. С. Әбдиев, С. А. ... К. М. ... ... ... жағдайындағы білім беру жүйесінің басты талаптары мен
жоғарыда аталған ғалымдардың зерттеу еңбектерінің нәтижелерін ... ... ... ... болады: білім беру жүйесін жетілдірудің
негізгі бағыттарының бірі ретінде ... ... ... ... ... ... ал оның ... техникалық және педагогикалық
мүмкіндіктерін дамыту маңызды болып ... ... ... одан ... ... ... ... – бастауыш кәсіптік білім ... ... ... ... ...... ... пайдаланып, кәсіптік
мектеп оқушыларының білімберін кеңейту.
Ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы кәсіптік ... ... ... ... рөлі мен ... ... ... теориялық, ғылыми – педагогикалық және ... ... ... ... құзыреттілігін қалыптастыру,
ақпараттық технологиялар мен ... ... ... арқылы оқушыларды
ізгілікке, елжандылыққа, саналылыққа, адамгершілікке, ... ... ... ... ... ... деңгейіне
және жас ерекшелігіне қарай оқу үрдісінде пайдалану негізгі міндет ... ... ... ... ... ... жиырмасыншы ғасырдың соңы компьютерлік техниканың дамуымен
ерекшеленетіні, компьютердің есептеу, ... ... оны ... ... секілді мүмкіндіктері қоғамымыздағы араласпаған саласының жоқ екенін
жақсы білеміз.
Оқытудың ... ... – бұл ... жұмыс жасау үшін
арнайы қолданылатын тәсілдер, педагогикалық технологиялар, бағдарламалық
және техникалық құралдар (кино, аудио және ... ... ... ... технологиясы – білімді жаңаша беру ... ... ... ... білімді қабылдау, білім сапасын
бағалау, оқу-тәрбие үрдісінде оқушының жеке тұлғасын жан-жақты қалыптастыру
үшін ақпараттық технологияның қосымшасы деп түсіну ... ... ... меңгеруге тиісті білім, білік,
дағдының көлемі күннен күнге артып, мазмұны өзгеріп ... ... ... беру саласында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы
білімнің сапасын арттыру, білім беру үрдісін ... ... ... ... ... ... ... жатыр.
Бұл жұмыстардың тиімділігі мен нәтижелілігі бірнеше оқу-әдістемелік,
психологиялық-педагогикалық мәселелердің шешімін ... ... ... ... ... бірнеше бағыттарға бөлуге болады: оқу ... ... іске ... ... ғылыми-әдістемелік жолын
анықтау; оқушылардың тәжірибелік іс-әрекетінде ақпараттық ... ... ... ... ... ... және оқу ... пайдалану бойынша кәсіби біліктерін жетілдіру;
оқушыларды білім, білік, ... ... үшін ... ... ... кәсіптік мектептің материалдық-техникалық базасын
нығайту.
Оқу үрдісінде компьютер оқып-үйрену нысаны ретінде, ... ... ... ... мен оқытудың мазмұнын меңгеруді диагностикалау
құралы ретінде әрекет етеді. Мұның өзі ... ... екі ... бар екендігін анықтауға мүмкіндік береді. Бірінші
бағыт тұрғысынан алып қарасақ, ақпараттық технологиялар ... ... ... үшін ... ... ... табылып, оқушылардың саналы тәрбие,
сапалы білім алуына жағдай жасайды, ал екінші бағыт тұрғысында ақпараттық
технологиялар оқу-тәрбие үрдісін ... ... ... ... болып табылады.
Бүгінгі таңда кәсіптік мектептің білім беру ... ... ... ... да орын алып отырғанын айту ... ... ... әлі де болса компьютерлердің ... ... пән ... ... тікелей жұмыс
істеу мүмкіншілігі шектеулі, автоматтандырылған оқыту бағдарламаларының
саны аз, ... ... ... ... ... ... ... пайдалану арқылы информатикадан басқа пән сабақтары
өткізілмейді десе де болады. Сондықтан ... ... жаңа ... көтеру үшін
тек білім мазмұны мен оқыту әдістерін ғана ... ... ... пайдалану арқылы оқытуды ұйымдастыру формаларын да жетілдіру керек.
Мұның өзі мынадай оқу-тәрбие міндеттерін шешуге көмектеседі: оқу ... ... ... ... ... бір авторлық бағдарлама
бойынша жүзеге асыруға мүмкіндік береді; нақты ... ... ... қамтамасыз етеді. Мәселен, компьютер арқылы әрбір ... ... ... ... және ... ... алады; материалды
меңгеру жылдамдығын арттыруға болады.
Жаңа ақпараттық технология құралдары оқыту  құралы ... ... ... ... компьютерлер, электрондық оқулықтар, электрондық
анықтамалар мен энциклопедиялар, аудио және ... ... ... ... ... ... ... пошта,
интерактивтік тақта, т.б
Енді оқытудың ақпараттық технологияларының мәнін ашып ... ... және ... ... ... сауаттылыққа
электронды есептеуіш техникасымен жұмыс істеу білігін жатқызуға болады.
Ақпараттық сауаттылың ақпаратты ... ... ... ... және ... ... ережелерін білуді көздейді.
2. Оқу үрдісінде компьютерді пайдалану оқушылардың өзіндік ... ... ... ... де елеулі өзгерістер
енгізуге мүмкіндік береді, мұндай жаңашыл өзгерісті оқулықтардан бастауға
болады. Мұнда дәстүрлі ... ... ... оқу ... ... ... ... оқулықтың автоматтандырылған оқу
үрдісі ашық дамитын әдістемелік жүйе екендігі белгілі. ... ... ... оқу ... ... жаңа ... болып табылады.
Онда оқу ақпараты толық мазмұндалып, әр түрлі қосымшалар, ... ... ... ... әдебиеттер тізімі және
тақырыптық ... ... ... ... ... ... ... үрдісінде жаңа мүмкіндіктер береді.
Атап айтқанда, оқу үрдісінде компьютерлік моделдеуді ... ... ... ... сонымен қатар оқушының қоршаған ортамен
байланысын анықтап, адамзат санасын жаңа деңгейге көтеруге ықпал ... ... ... ... ойын белгілі бір графикалық жүйеге
келтіріп, ... ... ... ... ... Бұл ... оқу бағдарламасының сапасын ... ... ... ... және ... ... ... құралы болып
табылады.Компьютер ақпаратпен жұмыс істейді, нысандық ... ... ... ... оның ... ... "сипаттамасы" қаралады.
Сондықтан да ақпараттық моделді күрделі жүйе ақпаратының көзі ретінде
қарауға болады.
4Компьютерлік ... ... Олар ... ... ... ... да ... пәнді оқып-үйренуді ... ... ... Бұл ... ... ... ... болады, олар оқушылардың берілген білім көлемін меңгеруінің сапасын
анықтауға мүмкіндік береді.
2. ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫ ЖӘНЕ ИНТЕРАКТИВТІ ТАҚТАНЫ ПАЙДАЛАНУ
Электронды оқулық. ... ... ... білім сапасын
арттыруға және болашақ мамандардың кәсіптік білімділігін күшейтуге
негізделген. ... ... ... ... даму ... ... ... мен артықшылықтарын көрсететін,
толыққанды, сапалы және ... ... ... білімді қамтамасыз ететін
нақты алғы шарттары болып табылады, оның ... ... ... ... ... бойы ... алу» ұстанымынан «білім барлығымыз үшін ғұмыр
бойына үзілмейтін» ұстанымына нақты ... Осы ... іске ... білім саласында да, сондай-ақ қазіргі кездегі ақпараттық технологияны
дамыту саласында да мамандарды ... күш салу ... Бұл ... асуы білім беру жүйесін ақпараттандырудан басталады. Аталған бағытты
жүзеге ... жаңа буын ... ... ... аудару
қажеттілігі уақыт сұранысынан туындап отыр.
Электронды оқулықтың мазмұны оқушының интеллектілік ойлау қабілетін
дамытуға бағытталуы ... және оның мына ... ... ... ... ... жүйелігі, көркемділігі және
жылдамдығы. Электронды оқулықтың жетістіктері мыналар болып табылады: ... ... ... ... ... оқулықта көп іздеуді қажет
ететін тиісті ақпаратты тез ... ... ... ... рет ... шығу барысында уақытты анағұрлым
үнемдеуге мүмкіндік береді; қысқа мәтіндермен қатар көрсетеді, әңгімелейді,
жобалайды, т.с.с. ... ... ... мен ... осы жерде көрінеді); әрбір оқушыға дербестік тұрғыдан қатынас ... ... ... өз ... білім алуын қамтамасыз етеді; белгілі
бір бөлім ... ... ... ... ... технологияның тағы бір ерекшелігі ... ... және ... ... ... ... болып табылады:
✓ Өзіндік тексерудің (өзіндік бақылаудың) тестілік жүйесі;
✓ Бақылау формалары: ... ... ... ... ... ... бар тесттер (шешім дұрыс немесе дұрыс емес
«иә», «жоқ»);
... ... ... ... дұрысы таңдалынады);
✓ Диктант ретінде құрастырылған тест ... ... ... ... ... сөз ... ... Сәйкестілік тест (өзара байланысқан ... ... ... жаңа ... ... ... пайдалану мүмкіндігімен ... яғни ... ... жасауға, мультимедиялық және басқарылатын
анимацияларды пайдалануға, дыбысты қосарлап ... ... ... ... ... ... бар. Электрондық орта оқушылардың
экспериментке бейімділігін, ... ... ... қалыптастыра алады,
мұның бәрі білім алудың шығармашылық сипатталуына бейімдейді.
Интерактивті тақта. Интерактивті ... – бұл ... ... бірі және де ... ... немесе баяндамашыға екі түрлі
құралдарды біріктіретін: ақпараттың кескіні мен қарапайым маркер тақтасын
біріктіретін құрал. ... күні ... ... тақтаның түрлері
бар. Олардың ішінде білім саласында ... ... ... шолу
жасайық.
ACTIVboard(Promethean компаниясы) - ACTIVstudio программасы арқылы
іске ... Бұл ... ... ... ... ... арналған активті қаламнан тұрады. Aктивті қалам – бұл
меңзерді басқару құрылғысы және компьютер мен тақта ... ... ... ... ACTIVwand указкасының ұзындығы 54 см тақтаның жоғарғы
бөлігінен кішкентайларға да қол ... ... ... ... батырма ташқанның сол жақ батырмасының қызметін атқарады.
ACTIVboard – ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. "Оң қол" сонмен бірге "сол қолмен" ... ... ... ... үлкен аудиторияларда қолдануға өте
қолайлы, онда үлкен экранға ... ... ... ... ... дисплейде жазылған жазулар компьютер арқылы тақтадан
көруге мүмкіндік береді. ACTIVpanelpro ... өте ... ... ... қиындықсыз – ақ алып жүре беруге болады, ал проектор болса
кескінді үлкейтіп көрсетеді. ACTIVpanel-pro ДК ... ... ... ... – бұл ақпаратты енгізетін құрылғыға жатады.
Радио портты ACTIVslate панель ... ... ... ... ... ... ... береді.
Конференция немесе презентация кезінде аудиторияда еркін қозғалуға болады
ACTIVslateXR панель аудиторияның кез келген жерінен ... ... ... ... ... қатысушылар өз шешімдерін орындарынан тұрмай-
ақ тақтада жаза алады.
ACTIVtablet ... ... ... ... ... ... мен конференция материалдарын ACTIVstudio2 немесе ACTIVprimary
тақтасыз (ACTIVboard көмегенсіз) компьютерде дайындауға мүмкіндік ... ... ... USB порт ... қосылады, бағдарламаның
барлық функцияларын қолдануға болады. Арнайы ... ... ... жазу жаза ... ... ... ... барлық қатысушыларына
сұрақтарға, бірнеше берілген ... ... ... ... батырмасын басу әдісімен жауап беруге мүмкіндік береді. Пульттың
көмегімен ... ... ... және де ... конференция
қатысушысының жауабын қабылдайды. ACTIVote қарапайым тест ... ... зат. ACTIVote 16 ... 32 ... ... ... тест жүргізу
үшін қолданылады.
ACTIVote қолдана отырып:«Тест дайындау ... ... ... ... ... ... ... тест сұрақтары
кітапханада сақталады да, тестің нәтижесін кесте ... ... ... ... ... нәтижесін EXСEL немесе WORD
редакторларында экспорт жасауға болады
ACTIVstudio PE программасы арнайы презентацияларды өткізуге және ... ... ... ... ... Бұл ... ACTIVpen қаламымен жұмыс жасау үшін жасақталған. ACTIVstudio
программасының ... өте көп. Атап ... ... ... ... эффектілер қосуға, негізгі
кезеңдерді көрсетуге, көрсеткіштерді ... ... ... ... басқа да көптеген мүмкіндіктері бар.
« Активті экран » кешені білім үрдісінде қолданылатын ... және оны ... ... ... жүйе болып табылады. « Активті экран » бағдарламалық –
техникалық ... ... ... ... ... ... ... – жалпы ақпаратпен кәсіби біліктілікті жетілдіру
бағытында қолданып, сонымен қатар бұл ... ... ... және ... және ... жеткізе білу қабілетін, арттырып өз ойларын жаңа
технология құралдары көмегімен ... ... ... ... белгілі болды. Бағдарламалық - техникалық кешеннің құрамына
кіретін интерактивтік тақтаны оқытушыға сабақты қызықты және ... ... ... ... ... қызығушылықтарын
тудыратындай оқуға мүмкіндік беретін визулды қор деп те ... ... ... ... тақта алдында тұрып, бір мезетте
мәтіндік, аудио, бейне ... CD-ROM және ... ... Бұл ... мұғалім қосымшаны іске қосу, CD-
ROM, Web- түйін мазмұнын қарастыру, ақпарат сақтау, белгі жасау тышқанды
ауыстыратын ... ... ... ... жазу және т. б. ... жеңіл
орындай алады.
         Интерактивті құралдарды сабаққа пайдаланғанда дидактикалық
бірнеше мәселелерді шешуге көмектеседі :
-         Пән ... ... ... ... ... Өзін - ... Жалпы оқуға деген ынтасын арттыру
-        Оқушыларға оқу материалдарымен өздігінен жұмыс
істегенде әдістемелік көмек беру.
Бұл технологияны оқу ... ... ... ... ... ... ...  көпшілігі естігенінің 5 % және көргенін  20
% есте сақтайтыны белгілі. Аудио – ... ... % ... келесі ерекшеліктерін атап өтуге болады:
бормен тақтаға жазылған кескінді интерактивті ... ...... ... ... салыстыруға болмайды; тақта мен бордың көмегімен әр
түрлі қосымшалары бар жұмысты түсіндіру қиын әрі мүмкін ... ... ... тез ... ... сабақта   ACTIVote
тестілеу жүйесі арқылы тест алу мүмкіндігін қолдануға болады; ... ... ... ... бөлігіне кішкентайларға да қол
жеткізуге ... ... ... ... ... өнімділігі артады; оқушылардың білім деңгейіне оң әсер етеді
3. АҚПАРТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ...... ... ... ... ... ... білім беру моделін қалыптастыру ... мен ... ... беру ... ... әлемдік білім кеңістігіне
кіріктірумен сипатталатын білім беру саласы «Қазақстан – 2030» ... ... ... ... бірі ... ... күні елімізде ақпараттық қоғамға өту үдерісін іске асырудың негізгі
компоненттерінің бірі, яғни ... алу, ... ... мен ... жүзеге асыратын бірден-бір себеп, ол ақпараттық технологияларды
қолданудың күннен-күнге арта түсуі.
Ақпараттық қоғам құру, онымен байланысты ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардың ... ... ... ... ... беру ... ... көзқарасты талап етіп, ақпараттық қоғам талабына ... ... ... яғни өз қызметінде ғылыми техниканың ... ... ... ... ... құзырлы білікті маман
дайындауды қажет етеді.
«Құзыр», «құзырлылық» және «құзырлы» түсініктері бұрынырақта ... ... ... ... ... ... сөздерінің қысқаша сөздігінде анықталған аймақта жетекші,
білуші; өз білімі деңгейінде бір нәрсені шешу ... ... ... ... ... ... Білім беру құзырлары ... ... ... ... Білім беру мазмұнының жалпы пәндік (барлық пәндер
үшін), пәнаралық (пәндер немесе ... беру ... ... үшін) және
пәндік (әрбір оқу пәні үшін) болып бөлінуіне сәйкес үш деңгейлік иерархиясы
белгілі:
кілттік ...... ... ... ... мазмұнында
қалыптасады;
жалпы пәндік құзырлар – оқу пәндері мен білім беру ... ... ... ...... екі ... ... дербес, нақты сипаты
мен оқу пәндері шеңберінде қалыптасу мүмкіндігі бар.
Осылайша, ... ... ... ... ... беру ... ... әрбір сатысындағы оқу пәндерінің деңгейінде нақтыланады.
Жалпы білім беруге құзырлылық тәсіл ... ... ... ... ... оларды өлшеу мен бағалаудың өте ... ... ... ... ... ... бола алады.
Сонымен бірге, құзырлылық бағасын ... ... ... ... бағасымен сәйкестендіре қою оны ізгілендіру және білім ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар ... ... ... ... ... оқушыларының негізгі қажетті
білімдерді игерулері және ... ... жеке ... ... жинақталып, оларды өз
қызметтерінде қолдану туралы сәйкес ... ... ... технологиялар негізінде кәсіптік мектеп
оқушыларының кәсіби құзырлылығын қалыптастыру, оның ... ... ... бір ... ... табылады. Ақпараттық-компьютерлік
технологиялар негізінде кәсіптік мектеп оқушыларының кәсіби құзырлылығын
қалыптастыру жүйесінің құрылымын мына түрде ... ... ... 1 – ... ... ақпараттық технологияларды пайдалану
дайындығын қалыптастыру құрылымы
Сонымен, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негізінде кәсіптік
мектеп оқушыларының кәсіби құзырлылығын қалыптастырудың мәні ... ... оқу ... ... салыстырғанда мұнда
қапараттық-коммуникациялық технологиялардың ... ... ... ... ... ... Екіншіден, «Еңбек технологиясы бойынша
компьютерлік сауаттылық» пәнінің мазмұны ... ... ... құзырлылығын қалыптастыру білім берудің мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... арналған «Еңбек технологиясы бойынша компьютерлік сауаттылық»
пәні оқытудағы практикалық мақсатты ... яғни ... ... ... салаларда еркін пайдалана алатындай
кәсіби құзырлы мамандар ... ... ... ... ... ... ... базалық
құзырларының саны анықталған болса, ... және ... ... құзырға когнитивтік, операциялық-технологиялық және
тұлғалық құраушылар жазылып, көрсеткіштер анықталады:
міндетті деңгей – ... ... ... ... ...... не үшін ... қосылады;
шығармашылық деңгей – моделдеуге, конкурсқа қатысуға, гранттар алуға
не үшін ұсынылады және т.б.
Информатиканы және ... ... ... ... мен ... ... ... ие болуы кездейсоқ
емес немесе кейбір еңбектерде атап өтілгендей жүйелік тәсіл ... мен ... ... ... келе жүйе түсінігі мен оған
байланысты түсініктерге: жүйеге, құрылымға береміз.
Жүйе – бұл ... ... ... ... ... ... бейнелейтін күрделі объект.
Құрылым – бұл біртұтас, күрделі объект құратын элементтерді біріктіру
тәсілі.
Жүйенің барлық ұйымдастырылуы; оның ... ... ... ... ... бағынатын анықталған мақсатқа ие. ... ... яғни ... және адам құрған жасанды жүйелер бар,
оларға материалдық және ақпараттық ... ... ... ... ... дәстүрлі
технологияларын өзгертеді және оларды ... ... ... ... ... ... ақпараттық технологиялардың қарқынды даму динамикасын
ескере отырып, кәсіптік мектеп оқушыларының ... ... ... ету, яғни ... ... оқыту әдістемесін жасау мәселесін
шешу қажет.
Адам қызметінің түрлі ... ... ... ... беру ... да ... етуі ... Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар оқу үдерісінің техникалық
орталары ғана емес, оқытудың алғашқы ... ... адам ... ... ... өсуіне пайдалануға тиісті жаңа интеллектуалдық
фондты қалыптастыруға әкеледі.Оқу үдерісін ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар арқылы құру ... ... жаңа ... ... ашып, одан жаңа білімдерді, жаңа ойлауды, оқытудың жаңа
принциптері мен формаларын талап ... ... ... мен ... – маманның стратегиялық,
тактикалық және оперативтік ... ... ... ... ... ... ... нысаны мен пәніне маңызды кәсіби бағыт
берудің ... ... ... ... беру ... ақпараттық технологияларды
қолдану ақпараттық қоғам талаптарының көкейкесті проблемаларының бірі болып
табылады. Енді сол ... ... ... ... қалыптастыруда қолдану мазмұнына тоқталар болсамыз. Қоғам
өмірін ақпараттандыру және онымен байланысты ақпараттық технологияларды ... ... ... беру жүйесінің дамуына ықпал етеді. Оқу-тәрбие
үдерісіне қажетті техникалық құралдардың жеткілікті болуы, ... ... ... ... ... технологиялар негізінде
қалыптастыруды зерттеу қажеттігін көрсетті. ... ... ... ... оқушының өзіндік оқу-танымдық, кәсіби-практикалық іс-әрекеті
кәсіпті меңгерудің негізгі көзі болады.
Теориялық және ... ... ... кәсіби құзырлылыққа жинақтау
үшін кәсіби оқытудың жалпы стратегиясындағы ... ... ... мен ... ... ... ... байланыс орнатуға
психологиялық-педагогикалық негіз салу керек. Бұған ... ... ... кол ... ... Кәсіптану пәндері кәсіби
құзырлылықты кезеңдер бойынша синтездеуге, ... ... ... мен ... амалдарын өзектендіру, бекіту мен ... ... ... ... ... ... ... цикл
кәсіптік мектеп барысындағы «Информатика», «Еңбек технологиясы бойынша
компьютерлік сауаттылық» және ... ... ... ... оқыту технологиялары» атты пәндерден ... Бұл ... ... ... олар ... ... қалыптасуы мен дамуына пайдал тірек ... ... ... ... ... мазмұны, әдістері, құралдары мен
ұйымдастыру ... ... ... ... өзара байланысқан бес
бөліктен тратын құрылым.
Кәсіптік ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру – компьютердің көмегімен
оқу және жазу, санау және ... ... ... ... және ... ... қатар болашақ педагогтардың қызмет барысында ақпараттық
технологияларды пайдалану туралы ... ... ... қалыптастыруы болып табылады.
Қазіргі таңда ақпараттық технологиялар негізінде кәсіптік білім
беретін мекемелерде оқушылардың ... ... ... ... іске асыруды арнайы курс көмегімен ұйымдастыру керектігі
айқындала түсті. ... ... ... ... ... ... ақпараттық технологиялар негізінде қалыптастыру қажеттігін
ескере отырып, оқушылардың ... ... ... ету,
ақпараттық мәдениетін тәрбиелеу көзделіп, кәсіптік мектеп ... ... ... ... ... технологиялар негізінде кәсіптік мектеп оқушыларының кәсіби
құзырлылығын қалыптастыру мәселесіне ... ... ... болады:
- Кәсіптік мектеп оқушыларын оқытуда ақпараттық технологияларды
пайдаланудың теориялық, әдістемелік негіздері анықталды;
- Ақпараттық ... ... ... ... ... құралдары, әдіс-тәсілдері анықталды;
- Заманауи ақпараттық технологияларға қатысты өзгерістерге сәйкес
кәсіптік мектеп ... ... ... ақпараттық
технологияларды пайдаланып қалыптастыру мазмұны мен ... ... ... ... ... әрі тың ... ... табылды деуге болмайды. Келешекте кәсіптіп мектеп оқушыларының кәсіби
құзырлығын ... ... ... ... технологияларды
пайдалану әдіс-тәсілдерін, кәсіптік ... ... ... ... және т.б ... ... ... етеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
«Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы приоритетінің бірі ұлттық
білім моделін ... ... және ... білім беру жүйесін
бүкіл әлемдік білім кеңістігіне кіріктіруіне ... ... ... ... табылады. Қазір бүкіл әлемде индустриялық қоғамнан
интерактивті қатынас ... оны ... ... ... ... ... алатын информациялық қоғамға, яғни, ... ... алу, ... сақтау, тасымалдау, тарату және пайдалану істерді
атқаратын жаңа қоғамға көшу процесі жүріп жатыр.
Ақпараттық технологияларды пайдалану ... ... ... жаңаша ұйымдастыру, мұғалімнің рөлі мен қызметінің ... ... ... ғылыми – педагогикалық және психологиялық
зерттеулерге сүйене отырып, оқушылардың ... ... ... мен инновациялық оқыту әдістері арқылы оқушыларды
ізгілікке, елжандылыққа, саналыққа, адамгершілікке, ... ... ... ... ... ... ... жас ерекшелігіне қарай оқу үрдісінде пайдалану негізгі міндет ... ... ... ... - ... ... ... ертеңі біз тәрбиелеп отырған жас ... ... ... ... ... ... еш күмән жоқ. Бала мектеп
табалдырығын «білсем» деген үлкен ынтамен аттайды. Осы бала ... ... ... ... ары ... ... білу әр ... алдында тұрған үлкен
міндеті, оны атқару барысында ... ... ... оқу ... ... ақпараттық технологияларды қолдану арқылы сауатты
ұйымдастыра, басқара білуі тиіс. Оқушылардың танымдық көзқарасын байыту
ақыл-ой ... ... ... ... және ... ұстанымын
қалыптастыру мұғалімнің шеберлігіне, шығармашылық қабілетіне байланысты.
Теориялық білімді игерту мен жаңғырту және жаңа жағдайға іс ... ... ... ғана ... алған білімімен біліктілігі
шынайы да нақтылы қалыптасады.
Осындай жолмен қалыптасқан білім мен біліктіліктің ... ... ... ... Оқыту әдістерін жетілдіру кәсіптік білім беру жүйесіне де,
тұтастай ақпарат технологиясын дамытуға да үлесін қосты. Жалпы ... ... және ... ... жаңа бағыт: оқытудың
ақпараттық технологиялары ... ... ... ... ... ... жеке әдістемелер оқу
мақсаттары мен жағдайларына байланысты қолданылуы қажет. Кейбір жағдайда
оқушылардың сұранысын терең ... ... ... ... бір ... ... ... талдау маңызды рөл атқарады, ал ... бір ... ... ... ... басты рөл атқарады.
Ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізгі артықшылықтары мынадай:
1. Олар оқушыларға тақырып шеңберінде ... ... бір ... айтылуға тиіс мәліметтер көлемін ұлғайтады.
2. Білімге бір-бірінен үлкен ара қашықтықта орналасқан әр ... ... ... қол ... ... Оқыту жүйесінің көп деңгейлі жетілдірілуі олардың таралымдалуы
мен оқу ... ... ... ... ... өз бетінше, сондай-ақ өзге оқушылармен
топтасып бірге жұмыс істеуге мүмкіндік ... ... ... ... және ... ... ... мақсатты әрекеттерді және әлеуметтенуді дамыту үшін
мүмкіндіктер туғызатыны туралы дәлелдер бар» деп, ... Нокс ... ... өмір ... ... әлем ... ... білімдік орта, онда қарым-қатынастық және жаңа ақпараттық
технологиялардың ... ... беру ... ... ... тиіс. Сондықтан білім беруге қойылатын талаптар ... ... ... жаңа ... және ... ... дағдылануы, ақпаратты тауып, өңдей білуі,
шығармашылық пен ойлап, шешім ... және өмір бойы ... ... ... қатар, ақпараттық қамтамасыз ету жүйесіне баса мән
бермейінше,білім берудің жаңа ақпараттық технологияларын, дәлірек ... , ... ... және ... басқа да
электрондық басылымдарды қашықтықтан оқыту жүйесі арқылы ... ... ... ... саланың алға басу мүмкін емес деп ойлаймыз.
         XXI ғасыр – ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік
сауаттылық ... ... ... ... ... компьютер,
интерактивті құралдардың көмегімен оқыту нәтижелерін зерттеудегі ... ... ... орын ... ... себеп оқыту процесінде
туындайтын компьютерлендірудің ... ... ... ... беру ... ақпараттандыру білім беру үшін үлкен
перспективалар ашады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Н. Ә. ... ... ... жаңа ... (Ел ... ... 2007 ... өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында». Ел
басының халыққа ... ... – 2006 ... Республикасының білім беру жүйесін 2010 ... ... ... ... Ү. ... ... ... Қазақстан тарихы
әдістемелік журнал. – 2005. - №10. – 6-7 бет;
1. Бәкірова Ш. ... ... ... зор// ... ... – 2004.
- №11. – 9-10 бет;
2. Жапарова Г. Ә. Информатика негіздері (Мәтін): оқу ... / ... 2006. – 296 ... ... С., ... Г. ... мұғалімдерді дайындауда оқытудың
ақпараттық технологиясын пайдалану жолдары ... ... ... ... – 2005. - №1. – 238-241 бет;
4. Қасымова А. Х. Колледж ... ... жаңа ... ... ... педагогикалық шарттары (Мәтін):
Педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған
диссертациялық ... / А. Х. ...... 2007. – 25 ... Медешова А. Компьютерлік жабдықтарды кешенді қолдану// Хабаршы
педагогикалық ... ... – 2004. - №1. – 131-132 ... ... Г. ... – білім беруді реформалаудың негізгі
механизмі (Мәтін)/ Нұрғалиева Г., ... С., ... Г. // ... ... ... – 2006. - №1. – 262-264 бет;
7. ... Г. ... ...... ... ... ... – 2004.
- №10. – 53-54 бет;
8. Оқытушылардың ІV жыл сайынғы ғылыми ... ... 2-4 ... 2008 ж. ... ... ... ... және
Ғылым Министрлігі, Семей мемлекеттік педагогикалық институты. – ... ... – 190 ... Бөрібаев Б, Балапанов Е. Жаңа ақпараттық технологиялар. – Алматы, 2001;
10. Информационные технологии. – Москва, 2005;
-----------------------
Кәсіптік мектеп оқушыларының ақпараттық ... ... ... ... дайындық
Ұзақ мерзімді дайындық
Мотив сапалар
Эмоционалдық-еріктік сапалар
Танымдық сапалар
Оқу-әдістемелік ... ... ... технологиялар
Педагогика-лық жобалау
Тұлғалық-әрекеттік тәсіл
Білім беруді технология-ландыру
Проблемалық оқыту

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі. Ақпаратты қорғау негіздері10 бет
Delphi-де мәліметтер қорын құру технологиялары туралы ақпарат5 бет
Delphi 7 жүйесінің негізгі түсініктері мен принциптері17 бет
Turbo Pascal программасының негізгі түсініктері17 бет
Turbo pascal тілі туралы негізгі түсініктер28 бет
Автоматты басқару жүйелері туралы негігі түсініктер22 бет
Автоматты реттеу теориясының негізгі түсініктері26 бет
Адамға қатысты түсініктер: индивид, жеке тұлға, даралық ұғымдарындағы көлемдік және мазмұндық айырмашылықтар жайлы6 бет
Алгоритм және алгоритмдеу түсініктері5 бет
Арал теңізі туралы ғалымдардың түсініктері3 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь