Азаматтық қоғам институтының түсінігі


Жоспар
І.Кіріспе
ІІ.Негізгі бөлім
1. Азаматтық қоғам институтының түсінігі
2. Азаматтық қоғам
3. Азаматтық қoғaмның даму қажеттiлiгi . демократия
ІІІ.Қорытынды
IV.Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Пән: Іс жүргізу
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 10 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Жоспар
І.Кіріспе
ІІ.Негізгі бөлім
1. Азаматтық қоғам институтының түсінігі
2. Азаматтық қоғам
3. Азаматтық қoғaмның даму қажеттiлiгi - демократия
ІІІ.Қорытынды
IV.Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Азаматтық қоғам институтының түсінігі

Азаматтық қоғам – саяси өкіметке тәуелсіз жұмыс істейтін және оған ықпал
жасауға қабілетті әлеуметтік қатынастар мен институттар жиынтығы; дербес
жеке адамдар мен әлеуметтік субъектілер қоғамдастығы. Қандай да болмасын
қоғамдық мәні бар идеяларды қабылдау қашанда сұхбатты, яғни сұхбаттасушы
жақтардың түрлі көзқарастарын және маңызды тепе-теңдігін білдіреді. Ешкім
ешкімге өз түсінігін мойындатуды да, ешкім ешкімді дәлме-дәл қайталауды да
мақсат етпейді. Идеялар белгілі қоғамның, әлеуметтік дамудың талаптарына
сәйкес келетіндіктен қабыл алынады. Сондай идеялардың қатарына азаматтық
қоғам идеясы жатады. Азаматтық қоғам туралы әр түрлі көзқарастар, әр түрлі
бағдарлар бар. Қазірде азаматтық қоғамның жалпыға бірдей ортақ анықтамасы
жоқ. Дегенмен әлемдік әлеуметтік-философиялық ғылымда бұл феноменді
зерттеудің екі түрлі бабы бар. Біріншісі азаматтық қоғамды әлеуметтік
әмбебап категория ретінде қарастырады. Бұл ұғымға олар мемлекетке, өкімет
құрылымдарына қарама-қарсы қойылған қоғамдық қарым-қатынастардың бүкіл
жиынтығын сыйғызады. Екіншілері азаматтық қоғам ұғымының мағынасына шынайы
батыстық феноменді жатқызады да, оны буржуазиялық (нарықтық- демократиялық)
қарым-қатынастардың қалыптасуымен байланыстырады. Азаматтық қоғам деп
адамның жеке тұлғасының және бейресми, мемлекеттік емес қоғамдық ұйымдардың
дамуына қолайлы жағдай туғызатын әлеуметтік тәртіп түрін айтады. Аталған
мемлекеттік емес ұйымдардың іс-әрекеті арқылы ғана жеке адам социумның,
әлеуметтің даму жолына әсерін тигізе алады. Сондықтан да азаматтық қоғамды
коммуникацияның, қарым-қатынастың өзіндік ерекше формасы деп қарастырса да
болғандай, себебі азаматтық қоғам арқылы мемлекет пен азамат арасындағы
сұхбат жүзеге асады. Азаматтық қоғам өкімет, билік құрылымдарынан тысқары
жатқан әлеуметтік байланысты танытады. Азаматтық қоғам аса дамыған
экономикалық, мәдени, саяси, құқықтық қарым-қатынастар болуын талап етеді.
Егер біз мемлекетті билік институты, бақылау және жазалау көзі ретінде
қарастыратын болсақ, онда азаматтық қоғамды оған қарама-қарсы құрылым
ретінде абсолютті еркіндік — анархия деп түсіну дұрыс емес. Шындығында
әлеуметтік біртұтастықты қалыптастыратын осы екі бөлік бірін-бірі толықтыра
отырып өмір сүреді. Мемлекетсіз азаматтық қоғам жоқ. Онсыз ретсіздік,
төртіпсіздік, хаос, ұйымдаспағандық, ыдырау ғана мүмкін. Және де,
керісінше, дамымаған азаматтық қоғамсыз демократиялық, құқықтық мемлекет те
жоқ, тек зорлық-зомбылық, басыбайлық, тирания ғана бар. Азаматтық қоғамның
пайда болуын іс-әрекеттің субъектісі ретіндегі азаматтың пайда болуымен
байланыстыратын көзқарастар да жоқ емес. Азамат белгілі құқықтар мен
міндеттерге ие болған іс-әрекет субъектісі. Азаматтық қоғамды осы тұрғыдан
түсіндірудің бастамасы антикалық полис феноменімен байланысты. Азаматтық
қоғам - ол жеке тұлғаның негiзгi құқықтыры мен еркiндiктерi заң жүзiнде
қамтамасыз етiлетiн және саяси қорғалатын, мемлекеттен тыс қатынастар
саласы үйлесiмдi дaмығaн қoғaм. Оны iшкiмемлекеттiк қaтынacтapдың дамуына
ықпал жасайтын адамдар топтарының ұйымдасқан әpeкeтi ретiнде де aнықтayғa
болады. Қoғaм мүдделерiне бағытталған азаматтық бастама азаматтық қoғaмның
маңызды белгiсi болып табылады. Дамыған демократиялық мемлекеттер, сонымен
қатар өркендеген азаматтық қoғaмaдap да болып табылады. Сонымен бiрге
азаматтық қoғaмның дамуына бағытталған түрлi әлеуметтiк топтардың немесе
жеке азаматтардың бастамалары (азаматтық бастамалар аталынатын) мемлекет
арқылы қабылданады және оны жетiлдiре түceai. Дамушы және өтпелi
экономика мемлекеттерiне жататын елдерде жағдай бiршама басқаша. Coңғылары
азаматтық бастамалар мемлекет құрылысының тiкелей мiндеттерi шектерiнен
шығып кeтyiнe байланысты азаматтық бастамаларға күдікпен қарайды.
Бүкiл адамзат үшiн жарқын болашаққа үмiт беретiн бiрден-бiр жол, ол
өзара iс-қимыл мен ынтымақтастық жолы, мұндa барлық қoғaмдық күш-жiгерлер -
мемлекеттер, жеке сектор, бiлiм беретiн және зерттеу мекемелерi, барлық
нысандағы азаматтық қoғaм - нақты, қол жететiн мaқcaттapғa ұмтылу үшiн өз
күштерін бiрiктiредi. (БҰҰ Бас Хатшысы Кофи Aннaнның ұйымның қызметi
туралы есебi, Бас Ассамблея, Нью-Йорк. 6 қыркүйек 2001 жыл
Азаматтық бастамалар тек елеуciз шамада ғaнa мемлекет арқылы
қабылданады: мемлекет мұндай бастамаларды өзiнiң даму үлгiлерiне көшiруге
қабiлетсiз. Мемлекет пен азаматтық қoғaм органикалық жүйе элементтерi
ретiнде емес, ал тек ресми турде ғaнa өзара iс-қимыл жасайды: олар өзара
тiптi белгiлi бiр қарама-қайшылыққа да барады.
Азаматтық қoғaмның даму қажеттiлiгi тек демократия қажеттiлiктерiмен
ғaнa мәжбүрленбейдi, ол сонымен қатар экономикалық сипат та алады:
кәсiпкерлiк қызмет бастамалары, әcipece шағын және орта бизнес салалары,
тек жеткiлiктi түрде дамыған азаматтық қоғамда берiлетiн мүмкiндiктермен
тiкелей байланысты.
Азаматтық қoғaмның қалыптасу және даму процесi үшінші сектордың дамуымен
тығыз байланысты.
Үшiншi сектор - бұл өз мақсаттарын мүдделер бойынша клубтарда, кәсiби
одақтарда, әлеуметтiк қозғалыстарда, одақтарда icке асыратын epiктi
азаматтардан құралатын өзiн-өзi басқаратын сектор
Азаматтық қoғaмның ажырамас құрамды бөлiгi бола отырып, үшiншi сектор
елдегi қоғамдық-саяси процестердi ары қарай демократияландыруға оң ықпалын
тигiзедi. Мемлекеттiң демократиялық жүйесi әзipше дамымай oтырған жағдайда,
дәл осы бейүкiметтiк ұйымдар арқылы азаматтық қoғaм көбiне iлгерi дамып
отырады.
Бейүкіметтік ұйымдарды мемлекеттік емес ұйымдар деп те аударады.
Азаматтық қоғам – кез келген өркениетті елге тән құбылыс. Демократиялық
көріністің алғышарттарының бірі әрі үзіліссіз жүріп жататын үдеріс ретінде
мемлекеттің қалыптасуына ықпалы зор. Өйткені, оның негізіне мемлекеттің
барлық субъектілерінің бір ізді экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени қарым-
қатынастары арқау болғандықтан, ілгерілей дамуы көп жағдайда аталмыш
институттардың өзара қарым-қатынасына байланысты екені айтпаса да
түсінікті. Қазақстан тәуелсіздік алған күннен бастап мемлекет пен азаматтық
қоғам арасындағы әріптестік байланыстың дұрыс түзілуіне, өзара
сенімділіктің орнығуына айрықша мән берді. Жан-жақты қолдау көрсетті. Бұл
бағыттағы жаңғыру үдерістері кезең-кезеңмен атқарылып, азаматтық қоғам
институттарының сапалы жаңа деңгейге көтерілуіне айтарлықтай ықпал етті.
Сарапшылар Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасуын бірнеше кезеңге
бөліп қарастырады.
Жеке меншік құрылымының енгізіліп, экономикалық дербестіктің орнығуы бұл
үдерісті жеделдете түсті. 1990-жылдары экономикалық әлеуметтік, саяси
реформалардың жандануы түрлі қоғамдық негіздегі ұйымдардың құрылуына,
әлеуметтік топтар мүддесінің қорғалуына үлкен әсер етті. Осы кезеңді
сарапшылар Қазақстандағы азаматтық қоғам құрылысының бастауы ретінде
қарастырады. Ол түсінікті де. 1990 жылы 100-ден астам қоғамдық ұйымдар
пайда болып, олардың қызметі азаматтардың құқықтық проблемаларын,
экологиялық қауіпсіздік, әлеуметтік әлсіз топтар, жастар мәселелерін шешуге
бағытталды.
1991 жылы 27 маусымда Қазақ КСР-дегі қоғамдық бірлестіктер туралы заң
қабылданды. Үш жыл өткеннен кейін үкіметтік емес ұйымдардың (ҮЕҰ) саны 400-
ге дейін жетті.
1994-1997 жылдары азаматтық қоғам сан жағынан да, сапалық жағынан да
айтарлықтай өскенін байқауға болады. Осы аралықта төрт есеге дейін ұлғайып,
кәсіби жетілуімен ерекшеленді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қуатты
ҮЕҰ-лардың бірі – Невада-Семей антиядролық қозғалысы жұртшылық тарапынан
зор қолдауға ие болды. Билік оның талаптарымен санасып, Семей полигонын
жабуына тура келді. Қозғалыстың бастамасымен ядролық сынақтардың ауыр
зардаптары жаһандық антиядролық альянстың халықаралық конгрестерінде
талқыланып, ұсыныстар қолдау тапты. 2011 жылы 12 қазанда Ядросыз әлем
үшін халықаралық форумында сөйлеген сөзінде Мемлекет басшысы Н.Назарбаев
ғаламдық ядролық қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету мақсатымен әлемдік
антиядролық қозғалыс құру қажеттігін атап көрсеткен болатын. Бүгінде
Қазақстан ядролық сынақтар мен қарулардан бірінші болып ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Мемлекет және азаматтық қоғам. Азаматтық қоғам ұғымы
Азаматтық қоғам түсінігі мен оның қызметі
Азаматтық қоғам
Мемлекет және азаматтық қоғам
Азаматтық қоғам жайлы
Азаматтық қоғам туралы ақпарат
Азаматтық қоғам жайында
Азаматтық қоғам түсінігінің генезисі
Азаматтық қоғам және мемлекет
Азаматтық қоғам ұғымы
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть