Поливинил спиртінің алынуы


Мазмұны

1. Поливинил спиртінің алынуы
2. Поливинил спиртінің қасиеттері
3. Поливинил спиртінің қасиеттері
Поливинил спиртінің алғаш алынуы және даму тарихы

Поливин спиртін [-СН2-СН-]n алғаш рет 1924 жылы Герман мен

ОН

Генел поливинилацетаттын алкоголиздеу арқылы алған. 1926 ж. Штаудингер поливинил спиртін алып, оның қасиеттерін зерттеген.
Кеңірек тараған поливинилацетатты су-сыз спиртте сіліктілік сабындандыру (поливинил-ацетатты каталитикалық алкоголиздеу). Реакциялық ортада су болатын болса, сабындану қарқыны елеулі төмендейді.
Процесс былай жүреді:
[-СН2-СН-]n + СН3-СН2 NaOH →[-СН2-СН-]n + nСН3-СООСН3 +
│ │
ОСОСН3 ОН

+ СООNa │

Бұл жағдайда сілті реакцияда католизатор ғана емес, сонымен қатар реагент болып табылады.
Поливинилацетаттық қышқылдық сабынданудын әдетте этанол ерітіндісінде өткізеді. Сілтілік сабынданудан өзгеше бұл реакцияда минералдық қышқыл тек қана катализатордың ролін атқарады. Процесті мына схемамен сипаттауға болады.

[-СН2-СНОН-]n +СН3-СН2ОН, Н2SO4 →[-СН2-СНОН-]n +mСН3СООН+

+ nСН3СООС2Н5;

Сабындану процесін жүргізген кезде поливинилацетаттың органи калық еріткіштегі ерітіндісін (лак) сілтінің не қышқылдың спирттегі ерітіндісімен өңдейді. Сабындану дәрежесін реакцияның жағдайына қарай реттейді.
Толық сабындану үшін теория жүзінде сілтінің 2 пайызы ғана қажет. Мұндайда поливинилацеттатың метанолдағы ерітіндісінекүйдіргіш натрийдің сусыз метанолдағы ерітіндісіне күйдіргіш ерітіндісімен (0,2-0,4 пайыз) әсер етеді, себебі сілтінің (және қышқылдың да) артық мөлшері алынған поливинил спиртін тазалау және тұрақтандыру процесін қиындатады.
Кейде поливинилацетаттады сілтілік сабындандырғанда ішінде аздап суы бар метанол да қолданады.
Поливинил спирті қатты күйде сабындану жағдайда ацетат топтарының мөлшеріне қарай түрі ақ түстен ашық қоңыр түске дейін болатын ұрпақ тәріздес немесе мақтадай үлбіреген зат. Таза поливинил спирті дәмсіз және иіссіз келеді, физиологиялық залалсыз.
Поливинил спирттінің тығыздығы 120-1300, шынылану температурасы 89°С, жылу сыйымдылығы 150-160°С.
Поливинил спирті кристалдық полимер. Оны аморфты күйде алу мүмкін емес.

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Мазмұны

1. Поливинил спиртінің алынуы
2. Поливинил спиртінің қасиеттері
3. Поливинил спиртінің қасиеттері

Поливинил спиртінің алғаш алынуы және даму тарихы

Поливин спиртін [-СН2-СН-]n алғаш рет 1924 жылы Герман мен

ОН

Генел поливинилацетаттын алкоголиздеу арқылы алған. 1926 ж. Штаудингер
поливинил спиртін алып, оның қасиеттерін зерттеген.
Кеңірек тараған поливинилацетатты су-сыз спиртте сіліктілік
сабындандыру (поливинил-ацетатты каталитикалық алкоголиздеу). Реакциялық
ортада су болатын болса, сабындану қарқыны елеулі төмендейді.
Процесс былай жүреді:
[-СН2-СН-]n + СН3-СН2 NaOH →[-СН2-СН-]n + nСН3-СООСН3 +
│ │
ОСОСН3 ОН

+ СООNa │

Бұл жағдайда сілті реакцияда католизатор ғана емес, сонымен қатар
реагент болып табылады.
Поливинилацетаттық қышқылдық сабынданудын әдетте этанол ерітіндісінде
өткізеді. Сілтілік сабынданудан өзгеше бұл реакцияда минералдық қышқыл тек
қана катализатордың ролін атқарады. Процесті мына схемамен сипаттауға
болады.

[-СН2-СНОН-]n +СН3-СН2ОН, Н2SO4 →[-СН2-СНОН-]n +mСН3СООН+

+ nСН3СООС2Н5;

Сабындану процесін жүргізген кезде поливинилацетаттың органи калық
еріткіштегі ерітіндісін (лак) сілтінің не қышқылдың спирттегі ерітіндісімен
өңдейді. Сабындану дәрежесін реакцияның жағдайына қарай реттейді.
Толық сабындану үшін теория жүзінде сілтінің 2 пайызы ғана қажет.
Мұндайда поливинилацеттатың метанолдағы ерітіндісінекүйдіргіш натрийдің
сусыз метанолдағы ерітіндісіне күйдіргіш ерітіндісімен (0,2-0,4 пайыз) әсер
етеді, себебі сілтінің (және қышқылдың да) артық мөлшері алынған поливинил
спиртін тазалау және тұрақтандыру процесін қиындатады.
Кейде поливинилацетаттады сілтілік сабындандырғанда ішінде аздап суы
бар метанол да қолданады.
Поливинил спирті қатты күйде сабындану жағдайда ацетат топтарының
мөлшеріне қарай түрі ақ түстен ашық қоңыр түске дейін болатын ұрпақ
тәріздес немесе мақтадай үлбіреген зат. Таза поливинил спирті дәмсіз және
иіссіз келеді, физиологиялық залалсыз.
Поливинил спирттінің тығыздығы 120-1300, шынылану температурасы 89°С,
жылу сыйымдылығы 150-160°С.
Поливинил спирті кристалдық полимер. Оны аморфты күйде алу мүмкін
емес.
Поливинил спирті қалыпты жағдайда қыздырғанда полимерге ыдырайды, бұл
кезде оның суда ерігіштігі жойылады. Сонымен қатар поливинил спирті
дегидрацияланып, ішкі молекулалық және молекулааралық этерификациялану
реакциясы жүреді.
Поливинил спиртінің ерігіштігі ацетат топтарының мөлшеріне
байланысты. Ацетат топтары 5-10% болса, поливинил спирті суда жақсы ерейді.
Поливинил спирті этерификациялану реакциясына түсіп жәй және күрделі
эфирлерді береді, және де альдегидтермен конденсациялану реакциясына түсіп
поливинилацетальдарды береді. Поливинил спирті майлардың, көмірсутектердің
және көпшілік органикалық еріткіштердің әсеріне тұрақты болып келеді.
Поливинил спирті әдетте пластификацияланған күйде пайдаланылады. Одан
теріге каучукке ұқсас бұйымдар, бензинге тұрақты шлангілер, төсемелер,
талшықтар, пленкалар, желімдер және т.б. материалдар жасайды.
Биологиялық заласыз болғандықтан поливинил спирті әртүрлі аспаптар
мен аппараттар, дәрінің беткі қабаты ретінде қолданылады.
Поливинил спиртінен винол атты синтетикалық талшық өндіріледі. Одан
балықшы ауларын, баулар, тоқыма маталар, және басқа да заттар жасайды.
Поливинил спирті өте көп мөлшерде поливинилацетальдар өндірісінде
пайдаланылады.

Поливинил спиртінің алынуы
Поливинил спиртін өндірісте алу

Поливинил спирті проливинилацетатты сілтілік сабындандыру арқылы
өндіру. Процесті периодты әдіспен де, үздіксіз әдіспен де жүргізуге болады.
Поливинил спиртін периодты әдіспен алу технологиялық процесі келесі
сатылардан тұрады. Поливинил ацетатты синтездеу және одан поливинил спиртін
алу.
- сілтінің метанолдағы ерітіндісін дайындау,
- поливинилацетатын сабындандыру;
- бөліп алу;
- кептіру;
- поливинил спиртін елеу.
Винилацетат пен метанол 1,2 реактив сақтайтын ыдыстардан 3,4 салмақ
өлшеуіштер және 5,6 сүзгілер арқылы 7 полимерлеуші реакторға берілді, оның
үстіне фарфордың метанолдағы ерітіндісі қосылады. Реактор қыздырылып және
салқындатылып тұратын қаптамамен, якорлы жалпақ қалақшалы бұлғауышпен және
кері салқынтақышпен 9 жабдықталған. Полимерлеу процесінің мерзімі 52-540с
температурада 30-35 сағат құрайды, конврциялану дәрежесі 96-98 пайыз
құрайды.
Поливинил спирті алу үшін қолданылатын реагенттерді реакторға салу
нормасы төмендегідей (масс):

Винилацетат - 100
Метанол - 70
Фарфор - 0,15

Полимерлену реакциясы аяқталға соң реакторға поливинилацетаттың 28-33
пайыздық ерітіндісін (лак) алатындай мөлшерде метанол қосады.
Поливинилацетат лактарын суығаннан соң поливинилацетатты сабындандыру
үші арналған қондырғыға 10 құяды. Поливинилацетаты қондырғыда 11 бөлме
температурасында метанол мен қатты күйдіргіш натрдан дайындалған сілтінің 4-
5 пайыздық метанолды ерітіндісімен сабындайды. Сабындандырғышқа
поливинилацетаттың лактарын құйып, лак ваннаның 1:3,7 модуліне дейін
метанолмен сұйытылады. Оның үстіне қондырғыдан 11 өлшеуіштер арқылы 12
бірнеше рет бөліп – бөліп күйдіргіш натрдың метанолды ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Биологиялық активті қоспалардын алынуы
Алтын. Алынуы, физикалық,химиялық қасиеттері
Мақта өнімдерінің химия саласында қолдануы және алынуы
Пвс-амин қышқылы, пвс-карбон қышқылы құрамды полимерлі жабындылардың физика-химиялық қасиеттері мен анализі
Жалпы мұрағат қорындағы құжаттардың дұрыс сақталуы мен тізімге алынуы жағдайларын анықтау, қазіргі заман технологиясы бойынша пайдалануды қамтамасыз ету
Синтетикалық карбоцепті талшықтың қасиеттері мен өндіру технологиясы
Ауыр металдарды сорбциялау үшін натрий карбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ) қасиеттерін зерттеу
Биоыдырайтын суда еритін полимерлер, заманауи мәселелері және оны шешу жолдары
Криотропты гель түзілу және криогельдер
Биологиялық активті заттарды полимерде иммобилизациялау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь