Қалампыр түстегі сәнді жадағайЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 58 бет
Таңдаулыға:   
Аңдатпа

Бұл дипломдық жобада жас қыздарға арналған базалық гардероб киімдер топтамасының жобалық-конструкторлық құжаттамасы дайындалды. Біртұтас ассортимент қазіргі заманға сай сән бағыты зерттеледі. Коллекцияға композициялық, конструкторлық және техникалық талдау жүргізілді және осының көмегімен негізгі модель таңдалып алынды. Макет әдісімен тексеріліп, базалық және модельдеу конструкциясы орындалды. Негізгі және туынды лекалдар келтірілып, техникалық өлшемдер табелі құрастырылды. Өңдеу әдісі мен құрал-жабдықтар таңдалып, бұйымның технологиялық тізбегі құрастырылды. Белгіленген модельге рентабельді экономикалық есептеулер жасалынды. Тігін өндірісіндегі еңбек қорғау жағдайлары қарастырылды.

Аннотация

В данном дипломном проекте разработан базовый гардероб для проектно-конструкторская докуметация молодой девушки. Изучены современные направления в моде аналогичного ассортимента. Проведен композиционный, конструкторский и технический анализ моделей аналогов, с помощью которых была выбрана основная модель. На нее разработано базовая и модельная конструкция, которая была апробирована макетным способом. Лекала основные и производные разработанны и составлен табель технических измерений. Выбрана методика обработки и оборудование, приведена технологическая последовательность изделия. Сделаны экономические расчеты рентабельности выпуска данной модели. Расcмотрены условия охраны труда на швейном производстве.

Annotation

In this thesis project developed a basic wardrobe for design documetary young girl. The Modern directions are studied in a similar assortment. The composite, design and technical analysis of models of analogues which is carried out the basic model which has chosen. On it the basic and model design which has been tested in the model way is developed. Basic patterns and derivatives developed and compiled a table of technical measurements. The method of processing and equipment is chosen, the technological sequence of the given is product. There realized an economic calculation of made of the given model. Examined the conditions of labor protection in the garment industry.

КІРІСПЕ
Жеңіл өнеркәсіптің мақсаты соның ішінде тігін саласы - тұрғындардың әдемі, ең бастысы тиімді жоғары сапалы киіммен қамтамасыз ету. Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінің жақсы шикізат базалары тар: мақта, жүн, табиғи былғары. Жеңіл өнеркәсіп - материалдан гөрі еңбекті көп қажет ететін , экологиялық жағынан таза және көбінесе әйелдер қызметінің саласы.
Тігін өнеркәсібі - тігін бұйымдары мен киімдерді өндіргіш техникалық және тұрмыста пайдаланатын маталар, трикотаж жаймалры, табиғи түрдегі немесе жасанды терілерді, фурнитураларды өндіретін сала. Қазіргі таңда заман дамыған сайын адамдардың талабы да, талғамы да биік болып келеді. Халықтың сұранысы бойынша киім тек ғана ыңғайлы ғана болмай, сәнді, әдемі әрі сапалы болуы қажет.
Сән өнеркәсібі - дайындалатын бұйымдардың әдемілігі мен көркемдігі, ерекшелік көріністері мен заманға сай болуын қамтамасыз ету бейнесі.
Ал осы күнделікті қажетті киімдерді өндіргіш кәсіпорындарда жеке тапсырыстар бойынша жұмыс жасайтын кәсіпорындар киімді дайындаумен айналысады. Ал жаппай өндіріс орындарында Жаңа технологиялар мен ұйымдастырушылық дәрежесі жоғарғы дәрежеде болады. Жаңадан шыққан құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуі арқылы киім сапасының жоғары болуына, уақытты ұтымды пайдалануға, қол жұмысын жеңілдету арқылы кәсіпорындардың жұмыстары жеңіл дәрежеге өтіп жатыр. Киімнің сапасы сонымен қатар, қолданылатын мата түріне, оның дұрыс таңдалуына, модельдің конструкциялық шешімі мен дайындау жұмыстарының жақсы деңгейде дамуына да байланысты болып келеді. Өндірісті ұйымдастыратын прогрессивті нысандарды қолдану, сонымен қатар, озық техника мен технологияны пайдалану, еңбек өнімділігінің өсуі, өнім сапасының жақсаруы үшін маңызы зор.
Зерттелетін тақырыптың өзектілігі. Классика стилін қолдана отырып, базалық гардеробты құру үшін өз көркемдік ойыма сүйену арқылы заманға сай топтаманы дамыту, жетілдіру болып табылады.
Зерттеу объектілері - Классика стиліндегі базалық гардеробты құру мен қатар безендіру жұмыстарын жүргізу және басшылықтың тарапынан осы жұмысты қолға алуы.
Ұсынылып отырған дипломдық жобаның негізгі мақсаты Жас қыздарға арналған базалық гардеробты дайындау жобасы бойынша жастар талабына сай сән бағытын қалыптастыра отырып, түстері сан алуан классика жанрындағы киімдерді ұйымдастыру, тұтынушыларға ыңғайлы, қонымды болатын сән үлгісін таңдау мен сол бұйымды жоспарлау, тігу және өңделу ерекшеліктерін көрсету. Бұл дипломдық жобада бұйымдарды дайындау үшін жоғарғы көқарастарды қажет етеді. Басты мақсатқа жетуге ынталандырады, яғни бұйымның көркемділігі, сән талабына сай болуы, әсерлілігі, сол бұйымды киетін адамның ерекшеленуіне лайықты киінуге көмек болып табылады.
Киім жобалау кезінде барынша ғылым, техниканың соңғы жетістіктері, қолданбалы өнер , таңдалған оңтайлы конструктивтік және композициялық шешімі, бұйымдарды тиісті құру , жоғары эстетикалық және утилитарлық қасиеттері, пайдалануы қажет, және этнососоциалды тұтынушылар топтарының түрлі талғамына жауап беретін болуы тиіс.
Әрбір қыз баласы, әйел адамының күнделікті үлкен мәселесінің бірі - күнделікті киюге арналған киім мәселесі мен оларды үйлесімді етіп кию мәселелері болып табылады. Сондықтан да бұл мәселені жетілдіру мен жеңілдету мақсатында дипломдық жобада базалық гардеробты дайындау шешімін талдау жұмыстары жүргізіледі.
Дипломдық жобаның міндеттері:
Классика стилінде базалық киім белгілері мен сипаттары;
Тарихи зерттелуі мен дамуын қарастыру;
Көркемдік бөлімінде заманға сай қылып түстік шешімдерді шешу арқылы бұйымның эскизін құру;
Конструкторлық бөлімде құрастыру тәсілін таңдап, бұйым лекалосын құру;
Технологиялық тігін жабдықтары мен өңдеу амалдарын таңдай отырып, бұйымның технологиялық түйіндерін дайындау;
Экономикалық бөлімде бұйымға кеткен шығынды есептей отырып, өзіндік бағасы мен сату бағасын есептеу мен тиімділікті анықтау;
Еңбекті қорғау бөлімінде сақтық шаралары мен жалпы техникалық қауіпсіздік ережелерін ескеру;
Жеңіл өнеркәсіп көп салалы өндіріс. Оның негізгілері - тоқыма, тігін, мақта-мата, былғары, тері илеу салалары. Жеңіл өнеркәсіп (кей жағдайда болмаса) - материал еңбекті көп қажет ететін, экологиялық жағынан таза және көбінесе әйелдер қызметінің саласы. Өнеркәсіптің өнімі және өңделген шикізатты тасымалдауға қолайлы, әрі ұзақ сақталады. Бұл оның салаларының таралып орналасу бейнесін көрсетеді. Тігін өнеркәсібі қазіргі таңда заман дамыған сайын адамдардың талабы да, талғамы да биік болып келеді. Халықтың сұранысы бойынша киім тек ғана ыңғайлы ғана болмай, сәнді,әдемі әрі сапалы болуы қажет [1].
Адамзат қоғамы дамыған сайын бұл көзқарастар өзгереді, яғни сәнде үнемі жаңарыпотырады.Киімді әркім өз бетінше таңдайды, таңдау барысында адамжеке талғамы мен сән ағымына сүйенеді. Жақсы киіне білуде өнер.Киім таңдаудағы жақсы талғамды білдіретін кең тарағананықтамалардың бірі-әдемілік, сәнділік. Сәнділік ұғымы ең алдымен киім түсі мен сәніне қарай дұрыс құрай білуге тікелей байланысты, киімге деген талғампаздық адамның өзіне сын көзбен қарайалатынының белгісі болып табылады. Киімді жарасымды етіп пішу-қонымды киімдердің кепілі екенін ұмытпауымыз керек. Сонымен қатар киім адамды қоршаған ортаның табиғаттың түрлі әсерлеріненқорғайды оны тұтыну мәні мен бірге қызмет ететін маңызы бар. Киімнің шығуы адам еңбегінің ерекшелігіне қоғамдық өндіріс пен мәдениеттің дамуына тығыз байланысты. Жалпы киім ұғымы адамдардың уақытқа және қоғамдық жағдайларға сәйкес сұлулық туралы белгілі бір ұғыммен бейнелейтін сәнмен ерекше байланыста болады.
1Жобалық-композициялық бөлім

1.1 Шығармашылық көзді зерттеу
Классикалық стиль - нәзіктік пен үйлесімді, элеганттты (өзгермейтін стиль) салыстырмалы түрде тұрақты, сән әлеміндегі өзгерістерге ұшырай қоймайтын киім түрлері кіреді. Оның негізгі белгілері - форманың тұрақтылығы, адамды іскер, ұстамды етіп көрсету, мінсіздігі, қолайлылығы, беріктігі, сенімді етіп бейнелеуі. Ерлердің классикалық киімдеріне - костюм шалбар немесе тек шалбардың өзі, жакет - костюм, ағылшын пәлтесі, жадағай, ал әйелдердің классикалық киіміне - жеңді көйлек жакетімен, белдемше, блузка немесе жакет, шалбар мен жакет - жейде кіреді. Қазіргі таңда классикалық киімдер аясы ерлер үшін де, әйелдер үшін де трикотаж күртешелердің ештеңеге міндеттемейтін еркін түрлерінің енуіне байланысты біршама кеңеюде.
Бастапқыда бұл стиль түрі тек ерлерге арналған болса да, заман дамуы арқылы әйелдердің де киімінің құрамына ерлер пиджагі, жейдесі, шалбары түпкілікті енді.
Классикалық стиль:
:: Қимылға кедергі келтірмейді, ыңғайлы;
:: Нәзік реңкті немесе ұсақ суретті жоғары сапалы мата;
:: Түстері қатты ашық емес және нәзік;
:: Аксесуарлары мен әшекейлері ұстамды;
:: Орташа өкшелі немесе өкшесіз жайпақ аяқ - киімдер.
Түрлі жастағы топтарға түрлі бағыттағы модельдер ұсынылған. Киімнің классикалық стилі латын тілінен жоғары санаттағы, үлгілі және бірінші классқа жататын дегенді ұғымды білдіреді. Кең мағынада көбінесе өнегеліні, мінезді, типтік, өкілдік деген мағыналарда қолданылады.
Әйелдің классикалық стилінің пайда болуында, Coco Chanel сияқты әдемі әйел-сән дизайнері болды. Ол сәнқойларға арнап тізе астындағы белдемше, блузкалармен немесе курткалармен толықтырған. Алғашында классикалық стильдің әйелдік элементі ретінде Коко кез-келген жағдайда және кез-келген әйелге сәйкес келетін атақты кішкентай қара көйлегін құрды. Бұл кез-келген жағдайдан құтқара алатын классикалық көйлектер, қатал және талғампаз болуы мүмкін әйелдердің сеніміне ие болған ұлы Коконың өнертабысы болды [2].
Классиктердің ең танымал ізбасарлары Одри Хепберн және Маргарет Тэтчер болды. Олар әйелдікке, талғампаздыққа, табысқа жетуге ұмтылған. Көп жағдайларда олар классикалық стильде киім киетін болды (сурет 1).
Әйелдердің классикалық киіміндегі басты мотив - ашық эротизмнің болмауы. Иә, түстер фантазияның заманауи дизайн рейсі үшін қол жетімді барлық түстер мен реңктермен бірден көзге көрінбейді. Бірақ қызықсы да емес, бірақ лайықты және сыпайы, сондай-ақ талғамды және сәнді. Өзінің құрылған сәтінен бастап киімнің классикалық стилі оның иесінің қадір-қасиетін, оның құрметтелуін, дәйектілігін, ақыл-ойын, ұтымдылығын, үйлесімділігін, асыл шеберлігін және кәсібилігін көрсетеді.

Cурет 1. Шанель ұсынған кішкентай қара көйлек

Cурет 2. 1926 жылы алғаш шыққан классика үлгісіндегі көйлек

Бұл қара классикалық көйлектің шығу тарихы Коко Шанельдің сүіктісі Бой Кейптің 1926 жылғы қайтыс болуына байланысты болды. Коко ол уақытта ашық түсті киім кие алмағандықтан, дәл осы қара көйлекті жерлеу рәсіміне арнап ойлап шығарды. Осы уақытта сәнде көлемі үлкен көйлектер мен шляпалар сәнде болған. Қара көйлекті кигенін әйелдер көріп, оның үстінен мазақ қылған. Бірақ жарты жыл өткеннен соң дәл осы қара көйлекке тапсырыстар өте көп мөлшерде келе бастады [3].
Оның айтуы бойынша сән үнемі өзгерісте болады, ал стиль өз орнында қалады деген пікір қалдырған, дегенмен бұл сөзі ақиқат (сурет 2).
Кіші қара көйлек - әмбебап киімнің түрі. Бұл көйлек кез-келген жағдайдан әйелді сәнді етіп көрсете алады.
Киімнің барлық элементтері бір-бірімен жақсы араласып, ансамбльді толықтырып тұруы керек. Белдемше, курткалар, көйлектер, блузкалар мен шалбарлар заманауи сән үрдістеріне сәйкес керемет түрде топтастырылуы қажет болып келеді. Ал ойлы- пайымды,білімді, мәдениетті, іскер, еңбекшіл азамат тәрбиелеуді адамзаттың ақыл-ойымен мәдениетінің дамуындағы бағалы байлықтың бәрін игере отырып, оны бүгінгі ұрпақтың санасына ұстаздық шеберлікпен біртіндеп сіңіру арқылы ғана жүзеге асыруға болады.
Керекті алқалар мен әшекейлерге келетін болсақ, олар өте шектеулі мөлшерде ғана рұқсат етіледі. Әрбір элемент дәлелденген және дәл анықталуы керек, себебі өте қарапайым әйелдің бейнесін, әсіресе жарқын және әдемі аксессуардың көмегімен, қатаң және талғампаз костюміне емес, сонымен қатар нәзіктігін көрсетіп тұруы қажет.Ал түстік шешімге келетін болсақ, классикалық киім стилі жарқын түстерді және өткір түсті контрасттарды қабылдамайды. Стильдің негізгі реңктері - қара, қоңыр, башық қоңыр, барлық сұр реңктері сұр, көгілдір және тіпті карамель түстері жатады. Суреттерден жолақ, торға және тәждің аяғы сияқты өрнекетермен бейнеленген мата түрлері де жатады. Дегенмен гүлдер, қояндар немесе пальпинді мата жолақтары бар киімдер классика жанрына сай келмейді. Зерттеу мен қадір-қасиетті дамыту классикалық киім үлгісіне айналды, оның аватары мен баннері ретінде - Коко Чанельдің жасаған қара қара көйлегшін айтуға болады. Стильді болу - индивидуалдылық және басқалардан ерекшеленуді білдіреді. Бәрі де, әлемдегі жетекші стилисттердің есімдерін бір-бірінен ажырата алмаса да, тіпті олардың өмір сүруіне күмән келтірмесе де, классикалық киімдер сәннен шықпауын қалайды. Дегенмен, сіздің стиліңізді таңдау үшін, сіздің ерекшеліктеріңіз бен жеке тұлғаларыңыздың назарын аударуыңыз үшін, әйелдер әлемдік тенденциялармен таныс болуыңыз қажет, бұл өте қиын. Ең негізді және дәлелденген уақыттардың бірі классикалық киім стилі, барлық уақытта және кез келген жағдайда маңызды. Ол барлық жастағы әйелдерге, дене тәрбиесінің, қаржылық қабілеттерінің және өз имиджін қалыптастырудағы дағдыларына сай келеді. Классикалық стильдегі аяқ киімнің, жоғары өкшелі, өрескел платформа және қалың кабатты және жарқын, жабысқақ элементтері қиып алынған. Ең әдемі опция төмен талғампаз топсақтағы лодочка болып, онсыз костюмнің тонын ашпайды, бұл аяқты әдемі көрсетіп, салмағы жеңіл болып келеді.
Базалық гардероб - бұл әрбір адамның киім жиынтығы. Ол негізінен киімдердің жиынтығынан және ансамбльінен құралады. Ал гардероб дегеніміз - киімдерді сақтауға арналған шкаф.
Базалық гардероб - минималды классикалық жиынтық болып келеді. Әрбір нәзік жандылар әдемі ғана емес, сонымен қатар сәнді көрінгенді қалайды. Міне, сондықтан да киімді, аяқ киімді және аксессуарларды тек өз талғамына сай ғана қылып таңдамай, сән тенденцияларына да, соңғы үлгіге де қарап таңдайды. Сонымен қатар әрбір нәзік жандылардың киім гардеробының 10 - 15%-ын базалық киімдер құрайды. Дегенмен сән бағыты бір орында тұрмайтын болғандықтан, әр 3 ай сайын базалық гардеробтағы киімдер де ауысып отырады.
Жас қыздардың базалық киім гардеробында қыздарды нәзік етіп көрсететін белдемше, шалбар, шолақ шалбар, көйлек, свитер, туника, пенжек, пәлте, туфли, аксессуарлар жатады.
Джинс шалбары - қазіргі заманда жұрт ішінде пайдаланатын шалбарларының бір түрі.
Мақтадан жасаған мықты деним матасынан тігеді, тікпес бұрын деним матасы индиго өсімдігімен көк түсіне бояулайды. Джинс шалбарын дүние жүзінде кәрі-жас ер адамдар да, әйелдер де киеді. Тек мұсылман мемлекеттерінде әйелдер және дәстүрлерін берік ұстап өз халқын дәстүрлі киімін киетін халықтар (мысалы, папуастар) джинс шалбарын кимейді.
Көйлек - әйелдерге арналған киімнің бір түрі.Бұл әрбір қыз баласының киім гардеробының ажырамас бір бөлігі. Көйлек ең алғаш пішімдердің өзгеруімен ауылдық жадағайдан шықты. XV ғасыр ортасында әйел көйлегі үлкен бел сызығын қынап, терең ойықты әрлеулер, жабық ұзын жең, кеңейтілген ұзын белдемше, кең жағамен ажарланған (сурет 3).

Cурет 3. Классикалық үлгілегі заманауи қара көйлек түрлері
Көйлектер классикалық стильдің ең қажетті бұйымы болып табылады, қатаң түс, қарапайым сызық сызықтары бар, кішкене кесілген немесе толық жабық түрдегі көйлектер күнделікті мекеме, кеңселерге киюге арналса, киімнің кешкі нұсқасы - тар жейде немесе жұқа таспалар. Көйлектер классикалық стиліндегі күртеге сәйкес болуы міндетті (сурет 4).

Cурет 4. Классикалық үлгілегі 2018 жылғы сән айнасы

Свитер, жемпір, пуловер - бұл қыс-күз мезгілдерінде жылулық сезіндіретін, қарапайым тоқылған жылы киім-кешек түрі.
Свитер - адамның жоғарғы бөлігіне киетін, тоқылған, ұзын жеңді, ұзын екі немесе үш қабатты ағадан тұрады және ол мойынды қынап тұрады. Ол қалың немесе орташа қалыңдықтағы жүннен немесе жартылай жүннен иірілген жіптен шабақпен, ырғақпен тоқылады немесе тоқыма машиналарында тоқылады.
Солтүстік Еуропалықтар ұлттық күнделікті киімдердің негізінде свитер шықты. Кейіннен синтетикалық маталар қолданды. Әйелдер оны алғаш арықтау үшін киді. Кейіннен свитер спорттық киім түрінде қолданды. Көптеген елдің әскери ұшқыш, теңізші, сүңгуіршілерге де келіп жетті.
Коко Шанель сән әлеміне әйелдерге арналған свитердің көп үлгілерін шығарды. Қазіргі уақытта бұрынғысынша танымал болып қалды. оны джинсымен, белдемшемен киеді.
Туника - ұзартылған блуза немесе қысқартылған көйлек.
Пенжет - ашық түрілме жағалы және түймелерге ілгектелген сырт киімнің бір түрі, костюмнің бір бөлігі.
Пенжетті алғашында тек ерлер киген. Бұл сөз негізінен ағылшынның pea-jacket сөзінен шыққан. Кейіннен заман ағынымен әйелдің де киім гардеробынан орын алды. Ол өте ыңғайлы болып, жұмысқа, жиындарға және көптеген жерлерге киіп баруға болады.

Cурет 5. Сән әлеміндегі ерек орын алатын қара пиджак

Сүртіктің бір түрі - фрак - ол әлі де өз танымалдығын әлі де сақтаған. Кейіннен оны біраз қысқартты және қынады. Ақырындап қамзол пенжекке айналды. Пиджакк - ол жоғары талғамды білдіретін, тарихта жоғары бағаланған сырт киім (сурет 5).
Пәлте - әйелдер мен ерлердің киімінде маусымаралық деп аталатын су өтпейтін маталардан астар салынып тігілетін жылы пәлте, қысқа пәлте, кеудеше, сулық пәлте т. б. кең тарауда. Оларды жадағай матасынан немесе болонья типтес маталарлан тігіледі. Жылы пәлтелердің астарының астына синтетикалық мақта немесе ватин салып, түгелдей немесе әр жерінен сырыл тастайды. Мұндай пәлтелерді бір бағытқа бағытталған тік немесе көлденең ірі шалу тігістермен әшекейленген сәнді болады. Әдетте мұндай пәлтелер спорттық үлгіде тігіледі.
Пәлтенің алғаш прототипі Испанияда заманауи түсінікпен өз қалыптасты және оны қарапайым шаруа киген. Осы уақытта Голландияда испандықтардың қарамағында болып, күлпарасы бар пенжетті сарайға киетін болған. Кейіннен бұл киім түрі Францияда әскери киім ретінде қалыптасты.
Классикалық үлгідегі пәлте алғашында жай ғана сыртқы киім ретінде пайдаланып, сыртқа шыққанда киетін болған. Оның жеңі, алдында түймесі мен түймелігі бар, өңір және жағасы болған. Осылайша пәлте дамып, тіптен күнделікті киетін киім түріне айналған.Кейіннен пәлте түрлері көбейіп, елге әйгілі адамдар жеке дизайнға тапсырыс берген және ол сәнге шыққан. Бұл ғасырда пәлтелер ұзын болып, тізені жапты. Пәлтенің қызметі өз иесін суықтан қорғау және жылулық сыйлау болып табылады (сурет 6).

Cурет 6. Замануи әйелдер пәлтесі

Туфли - аяқты жауып тұратын, тобыққа жетпейтін аяқ киім түрі болып табылады.
Аксессуар - киімді толықтырып, сәнді етіп көрсетіп тұрушы бұйымдар.Оларға:сөмке, белдік, қолғап, шарф, көзілдірік, түрлі алқалар,шляпа және т.б. жатады.
Жадағай - бұл денсаулықты сақтау мен жаңбыр және суықтан қорғаған. Жадағайды көне заманнан ерлер киген, ал уақыт өте әйелдер де кие бастаған. Оның матасы ауа және ылғал өткізбейтін болуы тиіс болғандықтан, оны тығыз, ылғал өтпейтін материалдан дайындаған (сурет 7).

Сурет 7. Соңғы сән бағытындағы жадағай түрлері
Оны бастапқыда киген адаманың статусын көрсету мақсатында киген. Яғни қызғыш түстегі жадағайды полковниктер кисе, одан жоғарғы статустағы шенеуніктер ақ түсті жадағай киетін болған. Жадағайды киетін адам қаншалықты бай болса соншалықты керемет етіп жасалатын. Бірақ кейіннен бұл жадағайларды қолтық ойындысы тереңдетіліп, жағалармен өңделетін болған(сурет 8).

Сурет 8. Ақсүйектерге арналған жадағай үлгісі
Ал су өөткізбейтін жадағайдың тарихы 1823 жылдан бастап өз қарқынын алған. Чарлз Макинтош матаға екі қабаттап каучук төсеу арқылы су өткізбейтін матаның түрін шығарды. Бұл матадан жасалған жадағайлар су өткізбей, суға төзімді болғанымен де қысқы суықта жұмсақтық қасиеті жоғалып, тез сынғыш болып қалды (сурет 9).
Бірінші дүниежүзілік соғыста жадағайды тренчкот деп атады. Өйткені ағылшынша trench шұңқыр деген мағынаны білдірді.
Екінші дүниежүзілік соғыста да жадағай сәннен қала қоймаған. Ол уақытта Адольф Гитлердің өзіндік стилі қара жадағай болған. Қазіргі таңда да бұл киімнің түрі сәннен қала қоймаған. Қазіргі таңда жадағайдың сәндік үлгілері, су өткізбейтін, жұмсақ түрінен дайындалатын жадағайлар сәнде[4].

Сурет 9. Замануи жадағай түрлері

Замануи жадағайлардың түрлері өте көп. Олар әр жыл сайын. шыққан жаңа мата түрлері бойынша да даму үстінде болды.
Сән әлемінде өз үлесін қосып жүрген Эвелина Хромченко әрбір әйелдің офис болсын, жұмыс орны, кешкі серуендерге де киіп кете беретіндей, әдемі киім болу керектігін айтады. Оны әсе етіп көрсету үшін сөмке, белдік, алқалармен толықтыруға болады [5].
Ең бірінші әйел шкафында екі түрлі көйлек түрі болу қажет: Күнделікті киюге арналған, кештерге киюге арналған.
Екіншіден сырт киімді дұрыс таңдай білу қажет. Күз, көктем мезгілдеріне арналған жадағай бұйымын кию сәннен еш уақытта қалған емес. Жадағай міндетті түрде сан алуан ұзындықта болады, ал түсі қоңыр-сарғыш немес ақшыл түсті болғаны дұрыс [6].
Жас қыздарға арналған киім гардеробында болуы қажетті киім түрлері:
1) Күнделікті киюге арналған көйлек.
2) Кештерге киюге арналған көйлек.
3) Жадағай.
4) Шолақ шалбар.
5) Нақышты белдемше.
6) Классикалық үлгідегі жейделер.
7) Джинсы бұйымы.
8) Пенжет.
Ең басында классика түрендегі киімдер 20-шы ғасырдың басында ерлер киім үлгісінде пайда болған. Осылайша шыққан алғашқы классикалық үлгідегі пенжет, смокинг, жилеттер шығып таныла бастады. Классика сән үлгісіне адамадардың көзқарасы жақсара бастады. Осы формадағы киімдерді ерлер тарапынан сұраныстар артып танымалдыққа ие болды. ХХ-шы ғасырдың 90-шы шылдарында екі өңірлі пенжеттер шықты.

1.2 Сән бағытын талдау
Сән дегеніміз - ол әр жыл сайын өз ерекшеліктерімен өзгеріп отыратын әлеуметтік, экономикалық құбылыс. Сән біздің ішкі әлеміміз бен қиялымыздың бір көрінісі. Қазіргі сәнде екі бағыт айрықша көзге түседі: ол - ретроспективалы (өткенге бағытталған) және перспективалы (болашаққа бағытталған) Сәнде маңызды ұғымдардың бірі - стиль.
Киім бірнеше: классикалық, спорттық, романтикалық және фольклорлық стильдер болады.
Қазіргі кезде классикалық киімдер ерлерге де әйелдерге де трикотаж күртешелердің ештеңеге міндеттемейтін еркін түрлерінің енуіне байланысты біршама кеңеюде. Әйелдер киімінің құрамына ерлер пиджагі, жейдесі, шалбары түпкілікті енді. Жыл өткен сайын бұрынғы сән үлгілерін жаңарту арқылы жаңа топтамалар шығып жатыр.
Спорттық стиль - әйгілі және әмбебаб стильдің бірі. Ол қатаң дресс код жоқ болса күнделікті өмірге, жұмысқа, демалысқа кигенге өте ыңғайлы. Адамның спортқа деген құштарлығы әрқашан болды, сондықтан спорттық стиль адам өзінің мүмкіндіктерін ең алғаш жетілдіре бастағанда шыққан. Қазір бұл стиль сәннен шықпайды, жылдан жылға жаңа жанкүйерлер табуда.
Спорттық стиль - бұл әрқашан қарапайым сызықтар, жақсы мата және ыңғайлылық. Мұнда сыртқы және жеңіл киімдер де кіреді: жылы эргономикалық күртеше, шалбар, бриджи, шорты, комбинезондар. Оларда еркін пішіндер, матаның эластикалығы және қосымша қасиеттері, мысалы, су өткізбейтін және ылғалды сіңіретін қабілеттілігімен ерекшеленеді .
Романтикалық стиль - әдемілік, ерекшелік, сүйкімділік немесе нәзіктікті әдеттегіден тыс бөліп көрсетеді. Романтикалық стильдің ерекшелігі - қатпарлар, желбіреушелер, шілтерлер, банттар жиынтығынан тұрады.
Фольклорлық стиль (этникалық стиль) - ұлттық сипаттағы осы заманғы киімдер. Бұл стильде ұлтық ою - өрнектер, кестелер, қол жұмысының көптеген элементтері кеңінен пайдаланылады.
Көйлек кез-келген киім гардеробының ажырамас бөлігі. Егер сіз классикалық үлгідегі қара кішкентай көйлектің орнына жаңа образ күтсеңіз 2018 жылы базалық гардеробта футляр көйлегін ұсынады. Бұл көйлек сізді қарапайым, сәнді әрі жауапты етіп көрсетеді.
Сән - бұл белгі жүйесі. Сән өзінің кез - келген туындысында татуирленген денеден пирсингке дейін жеке адамды идентифицирлейді. Сән адамға өзі жайлы айтуға, түсінуге мүмкіндік береді.
Сәнде тек ең керектісі сәндік бөлшектің болмауы, бір ғана түсті енгізу, ешқандай артықшылық, нақты пішім. Дизайнерлер қарапайым стильдегі киімді мәнерлі және қымбат көріну үшін сапалы матаға ақшаларын үнемдемеді. Кейбір дизайнерлер декор орнына күрделі, ерекше сызықтармен компенсациялады .
Жаңашылдық - бұл жақсы естеліктермен ұмыт болған ескілік, яғни өткен заманның 40 - 80 жылдарындағы сән үлгілерінің қайталануы. Бізді бұл маусымда үлкен жакеттер, белді адемі көрсететін жалпақ белдіктер, кең иықтар және басқа да 80 - жылдың атрибуттары күтілуде.
Орта ұзындықты қалам - белдемшелер, қынамалы пенжеттер, әскери эталонды белдіктер - осы аталғандар 40 - жылдың атрибуттары.
Осы мезгілде ұстамды түстік палитра сәнді болады. Коллекцияның үлкен бөлігі ақ және қара түсті ұстап тұр. Мезгіл жеңімпазы қара, сонымен бірге нефритті түс. Көктем мезгіліне арналған сәнді трендтерді оқитын уақыт келді. Біз тек түстердің өзіне ғана емес, олардың үйлесімділігіне және сәнді суреттер мен принттеріне қараймыз.
Базалық гардеробта 2018 жылғы аяқ киімдір түрлі жағдайларға киілетін болғандықтан, оған балетка, өкшелі туфли, бәтеңке, өкшелі жеңіл аяқ киім, конверстер т.б жатады.
Минималды балеткалар жинағы үш түрлі ерекшелі бере алады: қара (маусымаралық және сыртқа киюге арналған),дене түстес немесе табиғи түс (жаз мезгіліне арналған базалық гардероб), ашық түсті аяқ киімдер болып табылады.
Туфли киім гардеробыңызда ешқашан көптік етпейді. Негізінен олардың ішінен үш түрлі таңдау жасай аламыз: Қара классикалық қайықша туфли (кез-келген классикалық киіммен жараса кетеді, тіптен джинсы болсын), бейтарап былғары немесе жұмсақ теріден тігілген туфли күндізгі киілімге арналған casual (сүттей ақ, ашық қоңыр, ашық көк түсті),ерекше шығымдарға киілеті қызыл таңдауға болады (сурет 10).
Тағы да бір сән әлемінен кетпейтін аяқ киім түрі. Көктем, жаз, күз мезгілдерінде қысқа мақта матасынан дайындалған жеңіл шұлықпен немесе шұлықсыз киюге арналған. Бұл аяқ киіммен джинсы, сарафан, қысқа шалбар және белдемше жарасымды болады. Классикалық конверстің түстері:сүт түстес, көк, ақ түстер сәнде.

Cурет 10. Жаңа үлгідегі базалық туфли үлгілері

2018 көктемгі тенденция өзгеріске ұшырамай, алдыңғы жылға ұқсас келеді. Бұл түске де қатысты айтылған. Кей кезде ойлары өткен маусым ойларына жетпеген дизайнерлер, оны жаңадан іске асыратын сияқты. Қызғылт түс бірнеше маусым қатарынан өзекті болып келеді, осы өзектілік көктем - 2018 тенденцисында да сақталады. Қызғылт түсті пәлте және тренч өте жақсы көрінеді. Қызғылт түс бұл арманшылдардың түсі деп ойламаңыз .
2017-2018 сән тенденциясы.
Сән әлемінде әр мезгіл сайын жаңа сән тенденциялары мен ескі стильдер жаңа үлгіде қайта сәнге оралады. Сондай-ақ ешқашан сәннен шықпайтын киім үлгілері бар.
Әрбір нәзік жандылар әдемі ғана емес, сонымен қатар сәнді көрінгенді қалайды. Міне, сондықтан да киімді, аяқ киімді және аксессурларды тек өз талғамына сай ғана қылып таңдамай, сән тенденцияларына да, соңғы үлгіге де қарап таңдайды. Сән әлемінде әр мезгіл сайын жаңа сән тенденциялары мен ескі стильдер жаңа үлгіде қайта сәнге айналады. 2018 жылы джинсы шалбары біраз өзгеріске ұшырады. Оған өзіндік пішу, түрлі-түсті гамма және сәндіктер енгізілді.Бұл жылғы сәнде қынамалы әрі бел деңгейіне дейін жетеді. Қынамалы ешқандай сәндік белгісіз ақ клеткалы жейде қысқа және ұзын жеңді, түрлі сәнді блузкалар, түрлі майкалар, қысқа топтар сай келеді.
Сән бағыты бір орында тұрмайтын болғандықтан оған сай заман ағымы да өзгеріске ұшырап, жылдан-жылға киім силуеттері мен түстік шешімдері де түрлі болады.
2018 жылдағы сән үлгісінде жадағайдың түрі мен түсі сан алуан болып, түстік шешімдері де әртүрлі болып келеді.Олар:

Сурет 11. Жолақ түрдегі жадағай түрлері

Сурет 12. 2018 жылғы жарқын көк түсті жадағайлар.

Сурет 13. Қалампыр түстегі сәнді жадағай.

Сурет 14. Ақ түстік үлгідегі жадағай

Сурет 15. Нәзік талғамдағы 2018 жылдың көркемдік алқызыл түсті үлгісі

2018 жылғы сән тенденцияларында базалық гардероб топтамасы бойынша аксессуарлар соның ішінде сөмке түстері қоңыр, қызыл, қара болып, көлемі орта пішіндегі сәнге айналмақ. Ал шарф түстері ашық қоңыр, қара, немесе аралас көк [7].
Классика үлгідегі джинсы көмегімен сымбатты және толықша келген әйелдерге сәнді образ құрылады және қандай сән үлгісі болса да әдемі көрінеді. Бұл жылы сәнді гамма түстері қалыптасты.Олар: қанық көк, ақ, қызыл, сарғыш және қара түстер енгізілді. Базалық гардеробта әйел адамды нәзік етіп көрсететін белдемше және көйлек болып табылады. 2018 жылы белдемше түстері әртүрлі болуымен ерекшеленеді. Оның ішінде қызғылт, таңқурай түсті, зәйтүн, қыша түсті белдемшелер сәнде. Ал күзгі және қысқы топтамаларға көкшіл түсті белдемшелер ұсынылып, қатпарлы, әшекейленген гофре белдемшесі де сәннен бұл жылы да өз орнын иеленген.2018 мезгілінде неғұрлым ұстамды түстер сәнде болады. Осы маусымда классикалық қара, сұр және сарғыш түстер сары, қызыл және күреңқызыл түстермен араластырылады.

1.3 Топтаманың көркем бейнесін дайындау
Дипломдық жұмыста жобаланған бұйымға қойылатын талаптарын зерттеу барысында киімнің аталмыш түрін өндірудің қажеттілігі, экономикалық жағынан ыңғайлылығы жайлы жауап алынуы тиісті болып келеді. Бұл топтаманы дайындар алдында жастардың талғамы мен қай стильге жуық екенін зерттеу арқылы оның эскиздері дайындалады.
Көркем бейне дегеніміз - белгілі ортадағы адам мен киім бейнесінің үйлесімділік бірлігі. Топтамадағы модельдердің біртұтастығы олардың формаларының ұқсастығымен, стилімен, декор және колориттік шешімдерімен сипатталады.
Алынған түстік гамма 2018 сән тенденциясына сәйкестендіріліп алынды. Қалампыр түсті сары, ақ, қара, қоңыр-сары араласқан, сары-қара торлы түстер аралас сияқты жарқын түстер әрқашан сәннен шықпайды [8].
Топтаманы блоктарға бөліп, үш түрлі модельге ұйымдастырылды. Әр түрлі пішінде, классика стилін қолдану арқылы ерекшеледік. Жас қыздарға арналған жиынтық топтамасын жетілдіруде базалық гардеробты дайындау үшін тік, қынамалы силуэттерді қолдандық.
Топтама құрамында жакет, жилет, түстерін қасиеті жағынан ұқсас маталармен комбинирлеу арқылы жобаладық. Топтаманы дайындауда модельдерді орналастыру реті қарастырылды. Жалпы топтама құрамы: жадағайдан, жакеттен, жилет, көйлек, жейде, шалбардан тұрады.
Киімге қойылатын талаптар эстикалық бұйымның сәнді өңделуіне, тігілуіне, мата түрлерінің әдемілігіне, түсіне сай келуіне негізделген. Қандай түрде тігілген киім болса да, ол қоршаған ортаға ыңғайлы, әдемі, қонымды, жарасымды болуы керек. Бұл жерде киімнің алдынғы өңірлерінің әртүрлі үлгіде тігілуі, сәнделуі әшекейлі болуы керек .
Гигиеналық талаптар - ол адамның денсаулығын қоршаған ортадан сақтауға, ауа мен ылғал өткізуімен, жылуды сақтау, кір өткізуі, су сіңірмейтін басты гигиеналық қасиеттері болып келеді.
Киімге қойылатын талаптар әр мезгілде өзгеріп отырады. Мысалы, жаз мезгілде киімнің ауа өткізгіштігі, материалдың жеңіл болуы және түстері ақшыл болуы тиіс болса, ал қыс мезгілінде материалдық жылу сақтағыш қасиеті жоғары, түстері қара және соған жақын, су сіңірмейтін болуы қажет. Күз, көктем мезгілдерінде сырт киімдерде су сіңірмейтін, ылғал өткізбейтін болып табылады.
Тұтынушылық талаптар - халықтың сұранысына сай бұйымды өндіру болып табылады. Ондағы өнімдердің өтімділігіне сай әлеуметтік талаптар қарастырылған.
Экономикалық талаптар - бұйымның баға көрсеткішімен сипатталады. Киім гигиеналық, эстетикалық, техникалық талаптарға жауап берумен қатар қол жетімді бағада, яғни қымбат болмауы тиісті.
Өнеркәсіптік талаптар - ол халықтың талабына сай болуымен қатар, артық көретін қасиеті қандай екендігі жайлы ақпарат беру болып табылады.
Функцияналдық талаптар - киімнің сыртынан киетін сыртқы сәйкестік қолдануға, модельге, конструкцияға және материалдарға қойылатын талаптар деп анықтайды.
Жобаланған бұйым күнделікті кеңсеге, кештерге, серуендерге арналған. Сондықтан да ол өте тартымды, әдемі, сән бағытына сай, яғни эстетикалық талапқа сай болуы қажет.
Сондай - ақ бұл киімдер кеңседе, кештерде, серуендерде киюге арналғандықтан гигиеналық талапқа да сай болуы керек, яғни денені терлетпей, жайлы, ауа райының қолайсыздығынан қорғайтын болуы қажет. Бұйым силуеттері қынамалы, тік пішінді кең, бос болуымен қатар қыз баласын өте нәзік етіп көрсетеді. Күнделікті киюге арналғандықтан ыңғайлы, емін еркін қозғалуға мүмкіндік береді.
Топтама үш түрлі модельде ұйымдастырылды. Түрлі пішінде, талғамға сай ерекшеледік. Жас қыздарға арналған жиынтық топтамасын жетілдіруде классикаға жақын стильге сай бөлшектер мысалы, пагон, қаттама, белдік, және тік силуэттерді қолдандық. Топтамада жадағай, джинсы, жейде, пиджак, жакет, көйлек сияқты киімдердің түстерін қасиеті жағынан ұқсас маталармен комбинирлеу арқылы жобаладық. Топтаманы дайындауда модельдерді орналастыру реті қарастырылды. Сонымен қатар аксессуарлар топтамаға сай алынды.
Қолданылған маталар эксплуатациялық, гигиеналық талапқа сай алынды. Жадағай матасынан дайындалған жадағай күнделікті киюге арналғандықтан түрлі қолайсыз ауа райынан қорғайды.
Бірінші блок үш эскиздан тұрады. Оның ішіне негізгі модель де кірген. Бұл блоктың ерекшелеп тұратын: модельдер кеңейген әрі ұзартылған жадағай, қынамалы көйлек, жилет, жейде, жакет және шалбардан құралған. Жадағайдың ұзындығы да тізеден төмен түсіп, тіпті шапан тірізді ұзартылған модельді болып келген. Ал жең ұзындықтар білезікке дейін, немесе шынтақтан төмен, тіпті қысқа жеңді де болып келген.
Басты бұйым жадағайдың түсі қалампыр түстес болып келеді және ұзындығы балтыр деңгейін жауып тұрады. Оның ерекшелігі де осында, көздің жауын алатын алтын түс классика үлгісіндегі жадағайдың сән үлгісін ашып, ерекшелеп тұрады. Бұйым ұзын болғандықтан, қысқа қыздарға арналмаған, керісінше бойы ұзын қыздарға құйып қойғандай. Силуэті тік, екі тігісті жеңінің ұзындығы білезік деңгейіне дейін. Екі өңірлі, алдыңғы бойында 6 түйме және түймеліктен тұрады, олардың 3-і түймелеуге ал қалған 3-і сәндік үшін берілген. Алдыңғы және артқы бойлары иінішпен өңделген болып, артқы бойында жармасы бар.
Ал жакет күнделікті жұмыс орнына, серуендерге, кеңсе, мекемелерге киетін болғандықтан түсі қоңыр-қара торлы матадан дайындалады. Себебі бұл бейне жетістіктерге жетелейтін, өзіне сенімділікті көрсететін киім түрі болып табылады. Бұйым ұзындығы белден төмен. Алдыңғы бойы ассиметриялы бедер тігісі жүргізілген бір түйме және түймеліктен тұрады. Артқы бойынад бедер тігісі жүргізілге. Ағылшын жағасымен өңделген. Бір тігісті жеңнен тұрады және оның шынтақтан төмен манжетпен өңделіп, бөлшегі конусты кеңейтіліп 5 түйме және түймеліктерден тұрады.
Жилет бұйымы да кеңсе, жұмыс орындарына жейде, көйлектің сыртынан киіледі. Ал түстік шешіміне сары-қара сызықты гаммасымен ерекшеленген мата түрі таңдалынды.Алдыңғы және артқы бойлары бедер тігістері жүргізілген. Алдыңғы бойы ассиметриялық шешіммен құралып, 1 түйме, түймеліктен тұрады.
Джинсы шалбар күнделікті киюге ең қажетті киімнің бірі болып табылады. Өйткені классикалық үлгі негізінде құрылған қара түсті деним матасынан жасалған шалбар әрбір жағдайдан құтқаруға әзір киімдердің бірегейі. Оны классика түріндегі киімдермен болсын, спорттық үлгідегі киімдермен болсын үйлестіріп киюге болады. Силуэті қынамалы. Алдыңғы бойында қалталармен әшекейленген, сыдырма, түймелермен жасалған.артқы бойында екі қалтамен өңделген.
Топтаманың ішіндегі нәзіктікті көрсететін көйлек бұйымы әрбір жас қыздардың киім гардеробынан міндетті түрде орын алатыны сөзсіз. Түстік сәйкестігі қара болып келеді. Өйткені жұмысқа, кештерге киілетін киім болғаннан соң кез-келген киіммен үйлесімділігін тез табатын түс. Силуэті қынамалы. Ұзындығы тізеден жоғары. Алдыңғы бойы тұтас пішілген , мойын ойындысы U тәріздес. Артқы бойы тұтас пішілген. Жан бөлігі сыдырмамен өңделген, жеңсіз көйлек болып табылады.
Жейде бұл классика стилінде әсіресе ақ түсті қажет ететін сән ұғымы. Ақ түс нәзіктік пен сұлулықтың бір үлгісі ретінде алуымызға болады. Оны шалбар, белдемше, сарафандармен бірге үйлестіріп киюге болады. Ұзындығы бөксеге дейін жетеді. алдыңғы бойы тұтас пішілген бір өңірлі,қайырмалы тік жағадан тұрады, жасырын түймелікпен өңделіп, дайындалған. Артқы бойы тігіссіз. Бір тігісті жеңнен тұрады. Манжетпен өңделіп, конусты кеңейтілген 5 түйме мен түймеліктерден тұрады[9].

1.5 Модельдің сыртқы көрінісін сипаттау
Жас қыздарға арналған базалық гардеробты дайындау. Жиынтық құрамында жадағай, көйлек, шалбар, жейде, жилет, жакеттен тұрады. Ал негізгі бұйым ретінде жадағай бұйымы алынды.
Жадағай бұйымы жадағай матасынан дайындалған. Бұйым артқы бой, алдыңғы бой, жең бөліктерінен тұрады.
Алдыңғы бойы тұтас. Иықтан белге дейін иінішпен өңделген. Иық үстінде пагонмен сәнделген және сәндік үшін түймемен өңделген. Ағылшын жағасы бар.
Артқы бойында орта тігісі бар. Жауырын деңгейінде иінішпен өңделген. жармадан тұрады.
Жеңі ұзын қондырмалы, біртігісті, жең аузында белдікшемен сәнделген. Бел деңгейінде жадағай матасынан дайындалған белдікпен өңделген. Белдіктің мата түрі жадағай матасынан дайындалады. Алты түйме және түймелікпен өңделген.
Ұсынылған өлшемдер:164-88-92, 164-88-96;
1.6 Материалдарды конфекционерлеу
Киім адам денесіне киюге арналған бұйым, жасанды жамылғы түрлері. Қоғам дамуы барысындағы материалдық, рухани, әлеуметтік талаптарға сай киім жиі өзгеріске ұшырап отырады. Киім адамның дүние - танымдық, эстетикалық талғамдарына жауап беру арқылы даралық айқындау қызметін атқарады, тұлғаның әлеуметтік жағдайын танытады.
Конфекционерлеу деген неміс тілінен konfection - дайын көйлек немесе тұтынушылардың сән бағытын білдіреді. Ал латын сөзінен confectio - өндіру дегенді білдіреді.
Конфекционерлеуді белгілі бір бұйымға материал пакетін негіздейтін өзара байланысты процесс ретінде ғана емес, сонымен қатар оның сапасын анықтауға не болмаса оның қасиеттерін болжамдауға мүмкіндік беретін процесс ретінде түсінуіміз керек.
Адам өміріндегі маңызды заттардың бірі киім болып табылатын болғандықтан, мата таңдауға көп назар аударылады. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алғаннан кейін, елімізде бәсекеге түсерліктей киім дизайнерлері, модельерлер пайда бола бастады. Батыстың сән бағытынан қалыспайтын Қазақстан халқының сұраныстарын қанағаттандыруға аса мән берілген. Сондай жағдаймен байланысты елімізге матаның көптеген түрлерінің келуі өсті. Сонымен қатар фурнитураның әртүрлі алуан түрлерінің таңдауы өте көп. Мұндай дәреже бүйымға қажет матаны таңдап алуға мүмкіндік береді.
Тігін бүйымдарында материал таңдау - тігін өндірісінің маңызды жүйесінің бірі, ол тігін бўйымының дәуір ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қолданылатын матаға қойылатын талаптар
Мектеп алды даярлығында балаларды матадан құрақ өнеріне үйрету
Қазақ әйелдеріне тән киімдер
Сәндікқолданбалы өнері арқылы технология сабағында оқушылардың қызығушылығын арттыру
Әйел киімдерінің классификация
Әрлеу материалдары
Әр түрлі жағдайға арналған гүлді безендірудің нұсқалары
Қазақ халқы ұлттық киімдері
Құрақ тігу өнері
Ұлттық киімдер тігу, оюлар ою
Пәндер