Шикі газды тасымалдаудың басқару жүйесі

МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ 10
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ 11
1.1 Магистральдық газ құбырының жалпы сипаттамасы 11
1.1.1 Технологиялық сұлбалардың сипаттамасы 15
1.2 Компрессорлік станция жұмысының мақсаты 21
1.3 Газ тасымалдау жүйесінде КС.ның орны 22
1.4 Компрессорлік станцияның технологиялық сұлбасы 23
2 АРНАЙЫ БӨЛІМ 31
2.1 Газ құбырының компрессорлық станциясы автоматты реттеу объектісі ретінде
31
2.2 ТҮБАЖ жүйесін жасаудың мақсаты 33
2.2.1 Газды тасымалдау үрдісін автоматтандырудың қазіргі жағдайы
33
2.3 Газ тасымалдауды тиімді басқарудың тапсырмасын қою 34
2.3.1 Тиімділенген есептер критерилері 36
2.4 Газ тасымалдау үрдісінің математикалық моделі 37
2.5 Иммитациялық модельдеу 42
2.6 Тиімді басқару бойынша есептер (ПИ . реттегіш) 43
2.7 Жүйенің құрамы мен құрылымы 47
2.7.1 Жүйенің құрылымы 47
2.7.2 Жүйенің функцияналдық деңгейлері 48
2.8 Негізгі техникалық шешімдер 48
2.8.1 Жүйенің құрылымы бойынша шешімдер 48
2.8.2 Жүйе жұмысының функциялау және диагностика жасау режимдері бойынша шешімдері
49
2.9 Функциялар мен тапсырмалар құрамы 50
2.10 Ақпараттық қамтама 51
2.11Техникалық қамтама 52
2.11.1 ГФҚ мен ТТК.тың ТҮБАЖ.н модернизациялау 52
2.11.2 ТТК қондырғысы жұмысының алгоритмі 53
2.11.3 ГФҚ.1 қондырғысының алгоритмі 54
2.11.4 Автоматтандыру және бақылау сұлбалары 55
2.11.5 КС.ның автоматтандыру сұлбаларының сипаттамасы 57
2.11.6 Кептіру және ТТК қондырғылары бойынша 59
2.11.7 ГФҚ қондырғылары бойынша 60
2.11.8 Автоматизацияның техникалық құралдарын таңдау 61
2.12 Бағдарламалық қамтама 63
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ 64
3.1 Шикі газды тасымалдау үрдісіндегі автоматты басқару жүйесінің техника.экономикалық негізі
64
3.2 Автоматтандыру жүйесін енгізу және өңдеуді есептеу 65
3.2.1 Өңдеушілердің еңбек ақысы 65
3.2.2 Автоматтандыру құралдары мен аспаптарына шығын 65
3.2.3 Жүйе монтажының шығыны 67
3.2.4 Машинаның сағат құнын есептеу 67
3.3 Автоматтандыру жүйесін енгізудің экономикалық тиімділігін есептеу
68
4 ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ 70
4.1 Қауіпсіздік және еңбек саласындағы заңдар 70
4.1.1 Еңбек Кодексін қолданысқа енгізу туралы 2007.15.05. № 252.III ҚР Заңы

70
4.1.2 Өрт қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы № 48.1 Заңы
72
4.1.3 Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы №603 Заңы
74
4.2 Газ тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік шаралары 77
4.3 Газ тасымалдау кезіндегі зиянды факторларды талдау 78
4.3.1 №1 цех бойынша зиянды заттардың анализі 78
4.3.2 Цех бойынша шу мен діріл 80
4.4 Өрт қауіпсіздігі талаптары 81
5 ҚОРЫТЫНДЫ 82
6 ҚЫСҚАРҒАН СӨЗДЕР ТІЗІМІ 83
6 ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
7 ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Ә
        
        АННОТАЦИЯ 
Дипломный проект посвящен проблеме разработки системы управления транспортировкой сырого газа.
Рассматривается технологическое назначение компрессорной станции в магистральном газопроводе, а ... ... ... ... ... и ... газа к транспорту.
Дается общая характеристика товарно-сырьевого цеха, исходного сырья, готовой продукции и реагентов.
В спец. часте предложено математическая модель газопровода, ... ... ... ... ... ... системы управления режимом работы КС, разработаны схемы автоматизации и регулирования. Выполнены расчеты по реализации оптимального ... ... ... ... ... ... и программное обеспечение системы автоматизации.
Работа состоит из введения, 4 ... ... ... ... и ... degree project is devoted to a problem of ... of the system of control by transportation of sour gas.
Technological assignment of compressor station in the trunk gas conduit is ... and also process of ... of raw ... and ... of gas for transport is analyzed.
The total characteristic of commodity and raw shop, the initial raw ... finished goods and reagents is ... a special part it is offered a ... model of a gas conduit, setting of the task of optimum control, ... of an automated control system for KS operation mode, automation and regulation diagrams are developed. Calculations for implementation of optimum control by ... process are ... It is ... information, technical and the software of system of ... ... consists of ... 4 heads, the ... the list of references and applications.
АҢДАТПА
Дипломдық жоба шикі газды тасымалдаудың басқару жүйесін ... ... ... газ құбырындағы компрессорлік станцияның технологиялық тағайындалуы қарастырылады, және де шикізатты қайта өңдеу мен ... ... ... ... ... цехіне, бастапқы шикізатқа, дайын өнімге және реагенттерге жалпы сипаттама беріледі.
Арнайы бөлімде газ құбырының математикалық моделі, тиімді басқару тапсырмасының қойылысы, КС-ның ... ... ... ... ... ... ... автоматтандыру мен реттеу сұлбалары жасалынған. Технологиялық үрдісті тиімді басқаруды іске асыру ... ... ... ... ... ... техникалық және бағдарламалық қамтамалары жасалынған.
Жұмыс кіріспеден, 4 тараудан, қорытындыдан, пайдаланған ... ... және ... ... ... ... БӨЛІМ
11
1.1 Магистральдық газ құбырының жалпы сипаттамасы
11
1.1.1 Технологиялық сұлбалардың сипаттамасы
15
1.2 Компрессорлік станция ... ... Газ ... ... ... ... Компрессорлік станцияның технологиялық сұлбасы
23
2 АРНАЙЫ БӨЛІМ
31
2.1 Газ құбырының компрессорлық станциясы ... ... ... ... ... ... ... мақсаты
33
2.2.1 Газды тасымалдау үрдісін автоматтандырудың қазіргі жағдайы
33
2.3 Газ тасымалдауды тиімді басқарудың тапсырмасын қою
34
2.3.1 Тиімділенген есептер ... Газ ... ... математикалық моделі
37
2.5 Иммитациялық модельдеу
42
2.6 Тиімді басқару бойынша есептер (ПИ - реттегіш)
43
2.7 Жүйенің құрамы мен құрылымы
47
2.7.1 Жүйенің құрылымы
47
2.7.2 Жүйенің функцияналдық ... ... ... ... Жүйенің құрылымы бойынша шешімдер
48
2.8.2 Жүйе жұмысының функциялау және диагностика жасау режимдері бойынша ... ... мен ... құрамы
50
2.10 Ақпараттық қамтама
51
2.11Техникалық қамтама
52
2.11.1 ГФҚ мен ТТК-тың ТҮБАЖ-н модернизациялау
52
2.11.2 ТТК қондырғысы жұмысының алгоритмі
53
2.11.3 ГФҚ-1 ... ... ... және ... ... ... ... сұлбаларының сипаттамасы
57
2.11.6 Кептіру және ТТК қондырғылары бойынша
59
2.11.7 ГФҚ қондырғылары бойынша
60
2.11.8 Автоматизацияның техникалық құралдарын ... ... ... ... ... Шикі газды тасымалдау үрдісіндегі автоматты басқару жүйесінің техника-экономикалық негізі
64
3.2 Автоматтандыру жүйесін енгізу және өңдеуді есептеу
65
3.2.1 Өңдеушілердің еңбек ақысы
65
3.2.2 ... ... мен ... ... Жүйе ... ... Машинаның сағат құнын есептеу
67
3.3 Автоматтандыру жүйесін енгізудің экономикалық тиімділігін есептеу
68
4 ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
70
4.1 Қауіпсіздік және ... ... ... ... ... ... енгізу туралы 2007.15.05. № 252-III ҚР Заңы
70
4.1.2 Өрт қауіпсіздігі туралы Қазақстан ... 1996 ... 22 ... № 48-1 ... Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 ... №603 ... Газ ... ... ... шаралары
77
4.3 Газ тасымалдау кезіндегі зиянды факторларды талдау
78
4.3.1 №1 цех бойынша зиянды ... ... Цех ... шу мен діріл
80
4.4 Өрт қауіпсіздігі талаптары
81
5 ҚОРЫТЫНДЫ
82
6 ҚЫСҚАРҒАН СӨЗДЕР ... ... ... ... ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Ә
КІРІСПЕ
Газ өнеркәсібі - Қазақстанның энергетика шаруашылығының ең нәтижелі отын салаларының бірі болып табылады. ... ... ... газды шығару мен тұтыну едәуір ұлғайды. Жаңа технологияларды қолдану бақылау аспаптары мен автоматтандыру құралдарын пайдалану тапсырмалары мен мүмкіндіктерін түбегейлі өзгертті.
Салыстырмалы ... ... олар жеке ... ... ... ... үшін қолданылған. Әр аспап немесе аппарат өзінің ... ... ... ... ... басқасының жұмысымен байланыспаған. Бақылау мен реттеу жүйесіне барлық өзгерістер қолмен енгізілген, бұл ... ... ... ... ... мен жеке басының қабілеттілігіне байланысты болған.
Бұндай бақылау мен автоматтаныру жүйесін ақырын жүретін қарапайым өндірістік үрдістерде қолдану ыңғайлы. Бұнда аз ғана ... ... ... ... ... ... ... ауытқуын болдырмау керек.
Нысанда іске асатын, максималды мүмкін болатын көлемдегі автоматтандыру нысанның тиімді тәртіптегі үздіксіз жұмысы үшін шарт қояды. Жергілікті ... ... ... ... ... сенімділігін жоғарылатады және диспетчерді көптеген операцияларды орындаудан босатады.
Магистральдық құбырлар жүйелерін эксплуатациялау үрдісі кезінде қажетті ... ... ... ... ... ресурстарды пайдаланудың нәтижелілігін бағалау және оларды үнембеу резервтерін іздестіру тапсырмалары қойылады.
Үрдістерді автоматтандыру кезінде қолданылатын шешімдердің дұрыстығының негізгі критериі - ... ... ... ... деңгейін көтеруді техника-экономикалық есептермен негіздеу қажет.
Компрессорлік станциялар магистральдық құбырлардың міндеттелген өнімділігін ұстап ... ... ... станция қайта айдаудың қысым немесе шығын бойынша міндеттелген тәртіптерін өздігінен ұстап тұруға және жабдықтардың күйі ... ... ... ... ... тиісті.
Дипломдық жоба газды тасымалда үрдісінің математикалық моделінің негізінде компрессорлық станция жұмысының автоматтандыру ... ... ... ... ... заманауи әдістері берілген жүйені микропроцессорлық техникаларды қолданумен құруды жобалайды. Әсіресе, динамикалық бағдарламалау есептері көмегімен жасалған тиімді басқарудың алгоритмдерін ... ... ... ...
1 ... ... Магистральдық газ құбырының жалпы сипаттамасы
Газ шығарудың тұрақты артуына байланысты өнімді жүргізу желісі өседі.
Газ құбырын түгел автоматтандыру мүмкіндігі құбыр ... ... ... ... ... саналады.
Қазіргі таңда әлемдегі барлық елдерде континентаралық газ көлігінің негізгі түрі ... ... ... Газ ... ... тез дамуының себебі көліктің басқа түрімен (теміржолдық, өзендік, автомобильдік) жеткізуге қарағанда, құбыр бойымен өңдеу тиімді. Осыған орай, газ ... ... ... де ... ... қалады деп есептеуге болады.
Шығару (газ кен орны) және өндіру (газ өңдейтін зауыт) ауданынан тұтыну ауданына (қала, ауыл, өнеркәсіпті кәсіпорын, ... ... ... ... магистральды газ құбыры деп аталады. Магистральды газ құбыры жыл бойы күні-түні үздіксіз жұмыс қолданылады, ... мен ... ... ... ... газ ... ... 150-ден 1420 мм-ге дейін, ал ұзындығы ондаған мыңнан бірнеше мың километрге дейін өзгереді. Магистральды газ құбырының жіберу қабілеттілігі 80 ... ... ... ... газ ... ... ... байланысты екі класка бөлінеді:
1-класс - жұмыс қысымы 2,5 тен 10МПа;
2-класс - жұмыс қысымы 1,2 ден 2,5МПа;
Қазіргі ... ... газ ... инженерлік құрылысты ұсынады, ол газды транспорттауға, қысуға және құбыр бойымен өңдеуге дайындайтын негізгі технологиялық процесті қамтамасыз етеді.
Негізгі технологиялық ... ... ... басқа магистральды газ құбырларында қосалқы құрылғылар бар, олар газ құбырын коррозиядан, электр жабықтаудан және су жабдықтауынан сақтайды. Магистральды газ құбырының ... оның ... ... ... фракционды құрамымен, газда СО2, H2S және ылғалдың сақталуымен, газды қолданатын тұтынушылардың талаптарымен анықталады.
ГҚЦ-1 цехтың жалпы сипаттамасы. ... ... ... ... ... цехі №1 ... табиғи газдардан (оның ішінде мұнайлы) және ЖККФ-нан (жеңіл көмірсутектердің кең фракциясы) мақсатты компоненттерді: этан, пропан, ... ... ... ... алуға, және де пропан-бутанды жіктер, пентан-гександы жіктер мен пештік тұрмыстық отынды алу мақсатында табиғи газдың конденсатын қайтаөңдеу үшін тағайындалған.
ГҚЦ-1 құрамына ... №1,2,3 ... және №1,2 ... ... бензинденнің алынуы төмен температуралы конденсация әдісімен - 25[0]С температура кезінде жүзеге асады.
Көмірсутектердің кең ... және ... газ ... дара ... ... ... ... жүзеге асады.
Цехтің жобалық өнімділігі табиғи шикі газды қайтаөңдеу бойынша − 1,5 ... ЖККФ ... ... ... − 600 мың.т/жыл, оның ішінде табиғи газ конденсаты − 90 мың.т/жыл.
Цехтің техникалық жобасы "Гипршығысмұнай" институтымен орындалған.
Тауарлы-шикізаттық цех ... әрі − ТШЦ) ...
- одан әрі ... өңдеу үшін шикізатты (жеңіл көмірсутектердің кең фракциясы, табиғи газдың газды конденцаты) қабылдау, сақтау және ... ... ... ... ... дайындау және тұтынушылармен тиеу;
- көмірсутекті сұйылтылған газды құю және пропанды баллондармен куәландыру;
- реагенттер (сұйық) және майларды ... ... және ... ... ... ... техникалық жобаларды жетілдірушілер, объекттер құрылысы бойынша бас мердігерлер (подрядчиктер) және ... ... күні ... ... ... ... бас ... қолданысқа енгізу

ТШЦ объекттері
Техникалық жобаны жетілдіруші
Құрылыс байынша бас мердігерлер
Қолданысқа енгізу
1
№1 (СГҚ-1) сұйылтылған газдар қоймасы
институты
(Куйбышев қ., бұрынғы
Самара қ.)
Құрылысты каспий жағалаулы ... ... ... ... ... ... жыл
3
Реагенттердің рельсалды қоймасы (РРҚ)
1973 жыл
4
(АГҚС) автогаз құю станциясы
Қазақ институты
(Алматы қ.)
Жаңаөзендік ЖМБ
1991 жыл
5
(ГТП) газтолтыру ... ГҚДҚ АҚ ... ... ... ... сыйымдылығында біруақытта сақтала алады:
- табиғи газдың газды конденсатын - 590 тонна;
- жеңіл көмірсутектердің кең жіктемесе - 435 ... ... ... - 3950 ... ... ... пропанды жіктер - 550 тн., ... ... жігі - 895 тн., ... ... - 530 тн., көмірсутекті сұйылтлзактыде Маңғыстау алабын игер-ылған тазартылған газ - 175 тн., пропан-бутанды ... - 1800 ... ... - 2450 ... КЕ-1 ... ... - 225 тонна;
- пештік тұрмыстық отын - 565 тонна.
Бастапқы шикізаттың, ... ... ... ... №1 газ ... цехіндегі шикізат ретінде:
- табиғи және мұнайлы газдың қоспасы 34 ... (3,4 МПа) ... ... ... және ... газдың қоспасы
Компоненттер, % көлемдік
О2
N2
СО2
СН4
С2Н6
С3Н8
С4Н10
қС4Н10
С5Н12
қС5Н12
С6+Ж
болм.
2,58
болм.
72,29
11,92
8,19
1,61
2,15
0,43
0,38
0,45
Тығыздық, 20оС, кг/м3 болғанда ... ... % об. ... ... ... қосылыстардың мөлшері, г/м3 болм.
- этанды қондырғысы бар көмірсутектердің кең фракциясы ... ... бар ... % ... 20[0]С, ... болғанда 0,484
- газды тұрақсыз конденсат ... ... ... % ... ... ... ... күкірт мөлшері, % салмақ. 0,02
Қопарылу шегі ... ... СГҚ-1 бар ... көмірсутектердің кең фракциясы
1.5-кесте
СГҚ-1 бар жеңіл көмірсутектер
Компоненттер, % массалық
СН4
С2Н6
С3Н8
С4Н10
қС4Н10
С5+Ж
Н2О және сілті
СО2
сирек
3,5
55,0
10,5
20,0
11,0
сирек
-
20[0]С болғандағы тығыздық, кгс/см[3] 0,524
1.1.5 Дайын өнімдер:
- этанды фракция, ТШ 4700 ҚР 40206384 ... ... ... ... ... ... массалық үлесі, %
- метан, артық емес
- этан, кем емес
- пропан, артық емес
- С4 және жоғары ... ... ... ... ... ... ... %, артық емес
0,02
-
қазіргі
ТШ 5.2 т. немесе МЕСТ 24975.1
3
Күкіртке қайта есептегендегі күкіртті қосылыстардың массалық үлесі, %, ... ... ... ... массалық үлесі, %, артық емес
0,002
0,002
МЕСТ 11382
немесе МЕСТ 22985
- ... ... ЖШС СТ ... ... ... бойынша
нормалар
Сынау тәсілдері
А
Б
1 Компоненттердің массалық үлесі, %
- С1 және С2 көмірсутектердің қосындысы, артық емес
- С3 ... ... кем ... ... пропиленнің, артық емес
- С4 көмірсутектердің қосындысы,
артық емес
- С5 және жоғары көмірсутектердің қосындысы, артық емес
2,0
96,0
0,2
3,0
болмайды
4,0
90,0
10,0
10,0
1,0
МЕСТ 10679
2 Күкіртсутектің массалық үлесі %, ... ... ... Бос ... ... т. ... Сілтінің мөлшері
болмайды
болмайды
7.2 т. бой.
1.1.1 Технологиялық сұлбалардың сипаттамасы
1.1.1.1 Табиғи газдың газдық конденсаты СГҚ-2-нің Е-1701/1-5 сыйымдылығына құбыр жүргізу мен автоцестерндер бойымен ... ... кен ... және ... Е-25 ... ГӨП ... бойымен келіп түседі.
Автоцистерндерден талдау үшін сынама алынады, судың мөлшерін тексеру ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Автоцистерннен газды конденсатты қабылдау үшін көлемі V-25 м3 жерасты Е-203/2 сыйымдылық тағайындалған. Конденсатты жерасты сыйымдылыққа ... ... ... ... ... Газды конденсат Е-203/2 сыйымдылыққа автоцистерннен өздігінен ағып келеді. Қабылдау шлангі d=100 (ысырма К-1) қамыттау көмегімен ... ... ... ... ... ... ... К-5 шамға ысырма ашық күйде болу керек. Сыйымдылықтың толу деңгейі УБ-11 (буйкалы) типті деңгей өлшегішпен, орны және ... ... ... ... ... ... ...
Босатылудан кейін автоцистерндегі және Е-203/2 (К-1) сыйымдылықтағы арматуралар жабылады, отындық газ (К-2, К-3) бойындағы ысырмалар ашылады және 6 ... кем емес ... Е-203/2 ... ... ... ... ... К-4) газды конденсатты сақтау сыйымдылықтарына Е-1701/1-5 одан әрі ... ... үшін ... ... ... Е-203/2 сыйымдылықта орнатылған манометрмен бақыланады. Е-203/2 сыйымдылықтан газды конденсатты босатқаннан кейін (К-2,3,4) ысырмалар ... ... ... К-5 ... ... ... ... 2 сағаттық тұнбадан кейін су Е-1701/1-5 сыйымдылықтан дренирленеді, сараптама жүргізіледі. Е-1701/1-5 сыйымдылықтан құбыры арқылы сорып алынғандар Ф-105/1,2 сүзгілері арқылы ... ... ... ... ... тазалауға арналған НП-102/1,2 сүңгу сораптарына келіп түседі, одан әрі ГҚЦ-1/3 блокқа қайта өңдеу үшін ... ... ... ... сальникті тығыздамасы арқылы өнеркәсіптік кәрізге газды конденсаттың түсуін болдырмау үшін газды конденсатты жинауға арналған және оны ГӨП ... ... ... ... азотпен сығуға арналған көлемі 1,6 м3 жерасты Р-7 сыйымдылық орнатылған.
НП-102/1,2 сораптардың плунжерлерінің сальникті ... ... ... ... ... конденсат құбыр бойымен өздігінен ағып Р-7 сыйымдылыққа жиналады. Сыйымдылықтың толу деңгейі УБ-11 ... ... ... орны және ... ... орналасқан екіншілік құрал бойынша анықталады.
Сыйымдылықтың толуы бойынша құю ... ... ... да кезекті инженер-технологтың рұқсатымен қысымы 16 кгс/см2 артық емес азот Р-7 ... ... ... ... ... ... бақыланады. Сыйымдылықта қысымды жоғарылату кезінде одан әрі қайта өңдеу үшін симфонды құрылғы арқылы газды конденсат Е-1701/1-5-тегі ГАЖ құбыры ... ... ... ... ... үшін 18,2 ... орнатылған қысымы барфакелді жүйеге тасталуымен серіппелі-сақтандыру клапаны ЖССК 25х40 орнатылған.
1.1.1.2 Кептіру мен ... ... ... ... ... және ... газдар қоспасы күкірттен тазарту қондырғысынан 34 кгс/см2 (3,4 МПа) дейінгі қысыммен және 55 0С ... ... үш ... ағынмен үш ТТК қондырғыларына келіп түседі. Газ қысымы МКТ поз.522"б" қысым датчигімен ... ... ПКТ ... (т.11) ... ... ... №3 қондырғыда газ ауа Х-3 тоңазытқышында ПКТ поз.1061 (т.3) кедергі термометрімен өлшенетін 55 0С ... ... ... ... ... әрі газ дәйекті түрде Т-7, Т-1/1,2, Т-2/1-3 жылу ... ... ... ... ... Т-7 жылу алмастырғышта газдың сууы Е-3 сыйымдылықтан этанды үрлеумен жүзеге асады. Этанды үрлеу Т-7 жылу ... ... ... ... жерасты қатынас жолындағы № 7,20 тораптары арқылы этанқоймасына бағытталады немесе құрғақ газдың ... ... ... ... ... Е-3 сыйымдылықтан ПКТ поз.1060 (т.2) кедергі термометрімен ... және Т-7 жылу ... ПКТ ... (т.4) кедергі термометрімен өлшенеді. Т-1 және Т-2 жылу алмастырғыштарында газ "этан" қондырғысынан шығатын құрғақ газбен суытылады. Газ температуралары "этан" ... және Т-1 мен Т-2 жылу ... ... ПКТ ... (т.9) және поз.1061 (т.12) кедергі термометрімен өлшенеді.
Г-35 ... ... Т-1 мен Т-2 жылу ... кейін ПКТ поз.1060 (т.10) и поз.1060 "а" (т.2) кедергі термометрлерімен өлшенеді. Жылу алмастырғыштарда суытылған газ +14 -20оС температурамен С-5 ... ... ... мұнда одан тұрақсыз бензин мен ылғал тамшылары бөлініп шығады. Г-35 газы С-5 ... О-1/1-4 ... ... ... ... ... ... газда болатын ылғалды жою үшін тағайындалған. Газды кептіру екі дәйекті жұмыс жасайтын кептіргіштерде жүзеге асады, одан кейін газдың жүрісі бойынша ... ... ... ... ... ал біріншісі болған соңғысына суыту айналымынан өткен кептіргіш қосылады.
Регенерация айналымынан өткен кептіргіш суытылуға тұрады.
Кептіргіштер ... ... ... олардың әрқайсысына кептіру режимінде 16 сағат, регенерация режимінде 8 сағат, суыту режимінде 8 сағат жұмыс жасауға ... ... ... ... ... (2100 кг), ... (6500 кг) және цеолитпен (6600 кг) толтырылған. Цеолит қабаты - ... ... ... ... ... ... 200 мм. Адсорбентті ауыстыру 2 / 4 жылдан соң жүргізіледі.
Адсорбенттің регенерациясы мен сууы Т-1/1,2 жылу ... ... ... ... ... газбен жүзеге асады.
Суыту газы суыту ... ... ... арқылы өтеді, механикалық қоспалардан тазару үшін Ф-2/2 арқылы және 220-2400С дейін ... П-6 пеш ... ... ... ... үшін регенерация айналымында тұрған кептіргішке жөнелтіледі. П-6 ... ... ... ... ПКТ ... ... термометрімен өлшенеді.
Осыдан соң ыстық газ Х-10 тоңазытқышта 45 0С дейін суытылады, ПКТ поз.1062 (т.6) кедергі термометрімен температурасы өлшенеді, С-9 ... Ф-2/1 ... ... және ... О-2/1,2 ... ... түседі. Кептіруден кейін газ зауыттың ГҮП немесе ГӨП-не жөнелтіледі.
Г-35 газы О-1/1-4 кептіргіштерінен Ф-1/1-3 сүзгілеріне жөнелтіледі, мұнда механикалық қоспалардан ... ал одан ... И-1/1-4 ... ... ... температурасын төмендету мақсатында И-1/1-4 буландырғышына кіру алдында газ қосымша суытылады:
- Т-3/1,2 жылу ... №1 ... ... ... ... ... ... температурасы Т-4/1,2 жылу алмастырғыштардан кейін ПКТ поз.1060 (т.4) кедергі термометрімен өлшенеді:
- Т-2/4,5 жылу алмастырғыштардағы №2 қондырғыда "этан" қондырғысының құрғақ газының ... ... жылу ... ... ... ... ПКТ поз.1060 (т.11) кедергі термометрімен өлшенеді:
- Т-3/1,2 жылу алмастырғыштардағы №3 қондырғыда "этан" қондырғысының құрғақ ... ... ... ... Т-3/1,2 жылу ... ... ПКТ поз.1060 (т.3) кедергі термометрімен өлшенеді.
Жылу алмастырғыштардан өте отырып газ И-1/1-4 ... ... ... одан ... газ бен ... бензиннің қоспасы С-6 көлемді сепараторға және босатқыш саптамасы бар С-7 сепараторға келіп түседі, мұнда газдан кең фракцияның ажырауы жүреді.
С-7 ... одан арғы ... ... үшін ... ... газ ... Көмірсутектердің кең фракциясы (ККФ) ПКТ поз.1060 (т.11) кедергі термометрімен өлшенетін 150С-250С температурамен С-6, С-7 сепараторларынан Е-9 сыйымдылыққа келіп ... осы ... №1 ... Н-4/2,3 ... №2 және №3 ... Н-4/3,4 ... "этан" қондырғысына жіберіледі.
"Этан" қондырғысынан бензинсізделген газ жылу алмастырғыштардан өтеді және ... ... ... ... ... жіберіледі:
- №1 қондырғы: Т-2/1-3; Т-4/1,2; Т-1/1,2 жылу алмастырғыштар арқылы;
- №2 ... ... жылу ... ... №3 ... Т-3/1,2;Т-2/1-3;Т-1/1,2 жылу алмастырғыштар арқылы КЦ-ке, ГҮП арқылы тұтынушыларға.
С-5 сепаратордағы ... фаза суға және ... ... ажырайды. Е-35 сыйымдылық арқылы су канализацияға дренирленеді, ал тұрақсыз бензин Е-1 сыйымдылыққа ... ... ол ... ... тұнбасынан кейін конденсатпен бірігіп ГФҚ-2 немесе ГФҚ-3-ке қайта өңдеуге жіберіледі. ... ... Х-10 ... ... Х-6/3 ... ... ... бар. С-9 сепаратордағы су Е-35 сыйымдылықта дренирленеді, ал сұйық көмірсутектер ПГФ құбыр өткізгішіне ... ... да ... газдар қоймасындағы бензиндік сыйымдылықтарға келіп түседі. ... ... ... ... Е-25-ке сұйық көмірсутектерді сығу сұлбасы қарастырылған.
Этансыз нұсқадағы ТТК ... ... ... мүмкіншілігі технологиялық сұлбамен қарастырылған. Бұл жағдайда жылу алмастырғыштар арқылы Г-35 газдың қозғалысының сұлбасы өзгермейді, ал құрғақ газ С-7 сепаратордан "этан" ... ... ... ... жылу ... ... ... сұлба бойынша жөнелтіледі:
- №1,2 қондырғыда Т-2/1-3, Т-1/1,2 жылу алмастырғыштар арқылы, одан әрі КЦ-ке;
- №3 қондырғыда ... Т-1/1,2 жылу ... ... одан әрі ... және С-7 сепараторлардан төмен температуралы конденсат ПКТ поз.1060 (т.11) кедергі ... ... -15-25 0С ... Е-9 ... ... ... осы жерден Н-4 сорғышымен қайта өңдеуге келесі сұлба бойынша жіберледі:
- №1 қондырғысында Т-4/1,2; Т-3/1,2 жылу ... ... К-1 ... №2 ... Т-2/4,5 жылу алмастырғыштары арқылы К-1 колоннаға;
- №3 қондырғысында Т-2/1-3 жылу ... ... К-1 ... Газфракциялау торабы. ГФҚ-1,2,3-тегі "Этан" қондырғысынан және Е-16/13,14,15,16,17 сыйымдылықтағы СГҚ-1 қоймасынан көмірсутектердің кең фракциясын қайта өңдеу. "Этан" қондырғысынан және ... ... СГҚ-1 ... ПКТ ... ... ... ... 40 0С-ге дейінгі температурамен, 29 кгс/см2 (2,9 МПа) дейінгі ... ... ... 70 1150С, ... - 10+10 0С және ... 20-34 ... (2,0-3,4МПа) болатын К-1 деэтандаушыға деметандалған (метаннан ажыратылған) кең ... ... ...
Үстінің және астының температуралары ПКТ поз.1061"з" және поз.1056 ... ... ... ... К-1 ... ... МКТ поз.517 қысым датчигімен өлшенеді.
К-1 колоннаның үстіндегі этанды фракция -15 0С ... ... ... ПКТ ... кедергі термометрімен температура өлшенеді және пропанды И-2/1,2 булағыштарда жарым-жартылай конденсацияланады. Булағыштардан кейін температура ПКТ поз.1060 (т.2) ... ... ... ... булысұйықтық қоспа Е-3 сыйымдылыққа келіп түседі, Т-7 жылу алмастырғышта суықтықты ... ... ... ... 25 0С ... ... ... ПКТ поз.1061 (т.4) кедергі термометрімен өлшенеді және №7,20 ... ... ... ... ... ... ... өткізгішіне этанды фракцияны берудің мүмкіндігі қарастырылған. Сұйық этанды фракция Е-3 сыйымдылықтан К-1 колоннаны ... Н-5/1,2 ... ... қондырғысының ТГБ-10 этанды контурын қоректендіру ысырмасы "5а" тораптың этанөткізгішінде орналасқан газ тәрізді этанмен жүргізіледі. Этанды контурды ... ... ... ... ... кезде 1 блокта Н-5/1,2 сораптың рециркуляция желісінен сұйық этанды беру сұлбасы ... К-1 ... ... өнімі, колоннаның астының температурасын ұстап тұру үшін тағайындалған П-1 рибойлерден алынған көмірсутектердің деэтандалған кең ... ПКТ ... ... термометрімен өлшенетін 115 0 С дейінгі температурамен 18 кгс/см2 (1,8 МПа) дейін дроссельденгеннен соң астының температурасы 95-118 0С, ... ... 40-50 0С және 14-18 ... (1,4-1,8 МПа) ... К-2 ... келіп түседі. Шикізатты К-2 колоннаға жүктеу температурасы ПКТ поз.1056 кедергі термометрімен өлшенеді, тиісінше ... ... ПКТ ... және поз.1057 кедергі термометрімен өлшенеді. К-2 колоннадағы қысым СМТ поз.127"а" қысым датчигімен өлшенеді.
К-2 колоннаның үстінен алынған пропанды ... ПКТ ... (т.2.3) ... термометрімен өлшенетін 45 0С дейінгі температурамен Х-4/1-3 тоңазытқыштарда суытылады және конденсацияланады да рефлюксті Е-4 сыйымдылыққа түседі, осы жерден Н-6/1-3 ... бір ... К-2 ... ... ... ал ... ... өнім ретінде сығылған газдар қоймасына қайта айдатылады.
Колоннаның астының ... ... ... ... П-2 ... алынған көк түсті (кубовый) өнім 7 кгс/см2 (0,7 МПа) дейін дроссельденгеннен соң 118 0С дейінгі температурамен К-3 дебутандауышқа ... ... ... ... ... ... ПКТ ... кедергі термометрімен өлшенеді.
Қысым СМТ поз.128 қысым датчигімен өлшенеді.
К-3 колоннаның үстіндегі ... ... ... МКТ ... қысым датчигімен өлшенетін 4,5- 7,0 кгс/см2 (0,45-0,7 МПа) қысыммен, ПКТ поз.1061"ж" кедергі термометрімен өлшенетін 45-58 0С температурамен Х-5/1-3 ауа ... ПКТ ... (т.1) ... ... өлшенетін 45 0С температураға дейін суытылады және ... да Е-5 ... ... келіп түседі, осы жерден Н-7/1,2 сораптармен жарым-жартылай К-3-те суландыруға беріледі, ал артылғаны сығылған ... ... ... өнім ... ... Т-5 жылу ... ... К-4 деизобутандауышқа i-бутанды және n-бутанды фракцияға ажырату үшін қайта ... ... көк ... ... ПКТ ... кедергі термометрімен өлшенетін 95-118 0С температурамен колоннаның астының температурасын ұстап тұруға арналған П-2 рибойлерден ... Т-5 жылу ... ... да сығылған газдар қоймасына жөнелтіледі. Температура ПКТ поз.1061 (т.7,8) кедергі термометрімен өлшенеді.
Қалыпты ... мен ... ... ... ... кезде бутандардың қоспасы Н-7/1,2 сораптармен Т-5 жылу алмастырғыш арқылы ПКТ ... ... ... өлшенетін үстінің температурасы 50-60 0С, ПКТ поз.1059 кедергі ... ... ... ... 60-69 0С және МКТ ... ... ... өлшенетін 6-7 кгс/см2 (0,6-0,7) қысыммен К-4 деизобутандауышқа түседі.
К-4 колоннаның үстінен алынған ... ... ПКТ ... (т.12) ... термометрімен өлшенетін 45 0С дейін Х-6/1-3 ауа ... ... Е-6 ... ... ... осы ... Н-8/1,2 сораптармен колоннаны суландыруға жіберіледі, ал артылғаны сығылған газдар қоймасына қайта айдатылады. К-4 колоннаның көк түсті өнімі, колоннаның астының температурасын ... ... ... П-4 рибойлерден алынған қалыпты бутан Н-12/1,2 сораптармен сығылған газдар қоймасына тартылады.
Құрғақ газдың шығынын МАЭК-қа ... ... ... газ ... ... бутанды фракцияны жеке бастың қажетіне отын ретінде берудің сұлбасы 1 блокта қарастырылған. К-2 колоннаның үстінен ... газ ... ... ... 40-50 0С ... және 14-18 кгс/см2 (1,4-1,8 МПа) қысыммен Х- 4 / 1-3 ... мен Е-4 ... ... өтіп, С-9 сепаратордан кейін регенерациялау газының желісінде 5 - 8 ... (0,5-0,8 МПа) ... ... арқылы өтеді. Қысым реттеуіш-қақпақтан кейін орналасқан датчикпен өлшенеді. ... ... ... ... фракцияның буы 7 кгс/см2 (0,7 МПа) дейінгі қысыммен 45-58 0С температурамен Х-5/1-3 тоңазытқыш пен Е-5 сыйымдылықты айналып өтіп, С-9 ... ... ... газының желісінде 6-7 кгс/см2 (0,6-0,7 МПа) қысыммен реттеуіш-қақпақ арқылы өтеді.
Пропан-бутанды фракцияның ортақ сызығында газды тіркеуді жүргізу үшін ... ... ... Одан әрі ... ... регенерация газының желісінің бойымен жеке бастың қажеті үшін отындық газ ретінде пайдаланылады.
1.2 Компрессорлік станцияның мақсаты
Газ құбыр ... ... газ ... ... ... ... ... кедергісін және қысымын жоғалтады. Қысымды шамадан тыс жоғалту құбырды тиімсіз қолдану мен жіберу қабілетін ... ... ... қашықтықта тиімді өңдеу үшін компрессорлық станциялар құрылады. Олардың құбыр трассасының бойымен орналасуын есептеу жолымен ... ... ... ... берілген құбырдың өнімділігі мен кәсіпшіліктен газды тұтынушылардың қашықтығын анықтау үшін ... ... ... ... қысымды, құбыр қабырғасының қалыңдығын, компрессорлық станцияның санын және орналасқан жерін анықтайды.
Компрессорлік станциялардың арасындағы қысым ... ... қысу ... ... ... аяғындағы қысым компрессордің басындағы қысымға тең, ал учаскенің басындағы қысым компрессордің аяғындағы қысымға тең. Қысу дәрежесінің таңдауы ... газ ... ... ... ... құбырының максималды жіберу қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін оны ... мен ... ... минималды шығындарды есептегенде барлық факторлардың жиынтығы есепке алынады. ... ... газ ... ... бойында орналасуына байланысты басты және аралық болып бөлінеді.
Газ кәсіпшілігінің жанында орналасқан станция басты ... ал ... газ ... ... (КС) деп ... БКС газ ... ... шығару қайнарына немесе өндіріске беріледі. Мұндай кен орындарында газ ... ... ... табылады және оның ішінде ерітілген күйінде болады. Мұнай ... ... газ ... ... ... ... ... Бұл жағдайда газ қысымы үлкен болмайды. Мұнай кәсіпшілігінде бағыттас газды жинау үшін кәсіпшілік құрама КС орнатылады. Олар мұнай скважиналарының ... ... Бұл ... ... ... ... компоненттер бөліну (бутан, пропан және т.б.) үшін газ-бензин зауытына жөнелтіледі, содан соң газ газ құбырының ... ... ... ... ... ... тас өңдейтін, кокс-газ және т.б.) жанында БКС орналасқан. Магистральды газ құбырының КС-ына келесі негізгі технологиялық процестер ... ... ... ... ... - газды қысу және оны салқындату. Одан басқа БКС-да газды кептіру жүргізіледі, егер ол күкіртті ... ... ... онда ... ... ... ... Кептірудің мақсаты - газдан ылғалды тартып алу. Скважинадан 10-200С ... ... газ суға ... ... Егер ... ылғалды тартып алмаса, онда салқын газ құбырында ... ... су ... ... газ ... ... ... судың мұз болуы және мұзды тығын болуы мүмкін.
Күкірттісутек - ... ... ... ... болған жерде ол құбыр және жабдықтар коррозиясына әкеп соғады. Магистральды газ құбырында тасымалданатын газда күкіртсутектің болуы 100 м3-қа 2 г. ... ... ... ... ... шарт бойынша күкірт тазалау БКС-ның қондырғысына әкеледі. Газды шаңнан тазалау КС жабдықтарының мезгілсіз тозуынан сақтайды және олар ... ... ... ... газ ... ... күрт өзгертеді және өлшенген қатты өоспалар маймен жұтылып түсіп ... ... ... ... ... ... КС-да көмекші процестер орындалады, ол үшін келесі жүйелер қарастырылады:
* ... мен ... ... ... ... жүрулер;
* машинаға майды құю үшін;
* өрт сөндіруші жылу және су ... ... Газ ... ... ... ... ... (КС) ілеспе газды тұтыну мен қайта өңдеу пункттеріне тасымалдауды ... ... және де кен ... пайдаланудың газлифттік тәсілі кезінде газды дайындау үшін тағайындалған.
КС-ның орны мұнай мен газды жинау жүйесінде анықталады:
- орныққан өнеркәсіпте қабылданған газды ... ... ... ... ... ... өнеркәсіпті алып тастаумен.
Тағайындалуы бойынша компрессорлік станция бөлінеді:
- газды тұтынушылардан өнеркәсіпті барынша алып тастау кезінде мұнайды сепарациялауының I-деңгейінен газды ... ... ... ... Осы ... ... ... 400 мың м3/тәул шегінде тербеледі. Сору сызықтарындағы абсолюттік қысым 12 кПа, ал ... ... 60 - 140 кПа ... ... аз газ ... ... соңғы деңгейлерінен газды жинақтауға арналған компрессорлік станциялар. Олардың өнімділігі сепарацияның соңғы тораптарына келіп түсетін газ ... ... ... ... 150 - 250 мың м3/тәул. шектерінде тербеледі. Сору сызықтарындағы абсолюттік ... 9,5 - 12 кПа, ал ... ... 20 - 40 кПа ... ... ... ... қысымды арттыру газдық бензиннің конденсатының үлкен мөлшерінің құлауымен шектеледі;
- үлкен қашықтықтарға қайта айдауға арналған сығу компрессорлық станциялары. ... ... кең ... ... алады. Сору сызықтарындағы абсолюттік қысым 40 кПа, ал айдау сызығында 0,64; 1 Кпа ... КС ... ... ... ... ... түзілуін болдырмау үшін газды кептірудің қажеттілігін анықтайды.
Өнеркәсіптік компрессорлік станциясы өзара ... ... ... және ... ... ... ие ... керек жасақтардың әр түрлі жүйесінен тұрады. Газды тұтынушыларға толассыз беру жүйелердің дұрыс өзара әрекеттестігіне және сенімділігіне тәуелді ... ... ... ... ... ... мен ... сыртқы коллекторлер алаңындағы компрессорлік цех. Компрессорлік цех ... ... ... ... май ... желдеткіш камерасының бөлмесі, БӨА ж А операторлығы, ауа ... ... су ... су ... орналастырылған;
- қабылдау сепараторларының алаңдары;
- май бөлгіштер, газды ... ... ... сыртқы аппаратура алаңы;
- майлар қоймасы;
- тұрмыстық және көмекші бөлмелер ғимараты;
- газ реттеуіш пункті;
- градирня немесе бүркуші су алабы.
1.4 Компрессорлік станцияның ... ... КС ... ... ... ... ... орталықтан тепкіш, ротациялық және біріктірілген, қысу сатысының саны ... - бір және көп ... ... түрі ... - ... және ... болып бөлінеді.
Қондырылған жабдықтардың түрлерінен тәуелсіз компрессорлік ... ... ... ... ... ... ... реттеу және газ мөлшерін өлшеу торабы;
- компрессорлік станцияның (сепараторлар) қабылдауындағы газды ... ... ... қысу ... цехтің) тораптары;
- суыту және газды тазарту (жылу алмастыру аппаратурасының, ... май ... ... ... беру ... май шаруашылығының;
- айналмалы су жабдығының (компрессорлер мен газды суытуға арналған) және энергия жабдығының.
Қабылдау, реттеу және газ ... ... ... ... газ бен газды конденсаттың жиынының нысандарынан келіп түсетін газдың орталықтанған жиыны, өлшенуі мен таратылуына арналып ... ... ... бекіту ішкі және сыртқы алаңдағы тұтынушыларға бағытталатын әр түрлі газдар ағындарын ауыстыру кезінде максималды жеделділікті қамтамасыз етуді ескере отырып ... ... ... түсетін барлық газдардың өлшемін жүргізуге, және қажет болғанда газды факелге ағызып тастауға жағдай жасайды.
Газ қабылдау торабына келіп түсетін қысымынан ... ... бар ... ... ... үшін газ қысымын реттегіштер қондырылады.
Газ мөлшерін өлшеу көрсеткіштерді диспетчерлік (реттеуші) пунктке шығарумен тиісті газ құбырларында орнатылған диафрагма ... іске ... ... сұйықтық немесе тозаң түріндегі әр түрлі қоспалары болуы мүмкін. Газдағы сұйықтық газдық конденсаттан, мұнайдан, судан, солярлық және ... ... ал ... - топырақтан, темірдің күкірттік қосылыстарынан, болаттық құбырлар мен басқа заттардың ішкі беттерінің тотыққан өнімдерінен тұруы мүмкін.
Осы ... газ ... ... және ... аппаратуралардың уақытынан бұрын тозуына алып келеді, бақылау-өлшеу және ... ... ... ... ... ... және газ құбырларында кристаллгидарттардың түзілуіне себепші болады. ... ... ... үшін ... аппараттар қолданылады: көлненең және тік сепараторлер, цилиндірлік және шарлы майлы тозаңқаққыштар, висциндік және керамикалық сүшгілер.
Сепараторлардағы қосқаларды ... ... ... ... мен ... өзгерту кезінде қоспалар бөлшектерінің ауырлық күші мен инерция күшін пайдалану есебінен жүреді. ... ... ... ... ... және тік ... қолданылады.
Көлемдік сепараторларда қоспаларды ажырату газ ағынының бағытын кенеттен өзгерту есебінен оның қозғалыс жылдамдығын бір уақытта азайту ... ... ... ... ... Осы сепараторлар газдың 1 МПа аспайтын қысымы кезінде қолданылады.
Циклондық сепараторларда газдың тангенциалдық енгізу ... ... ... циклондық камерада пайда болатын центрден тепкіш инерция күшінің көмегімен газ қоспалардан тазартылады. Бұндай сепараторлар 0,5 МПа және ... ... ... ... тазалау үшін өз алдына екі тізбектей қосылған бірсатылы сепараторлар ... ... ... ... ...
Компрессорлік цехтер келесі негізгі бөлмелерден тұрады: компрессорлік зал, май шаруашылығы, айналмалы сорғыштық, ауа компрессорлік, БӨА ж А операторлығы, ... ... ... ... ... ... ... және тұрмыстық бөлмелер.
Компрессорлік залда газды қажетті қысымға дейін сығуға арналған компрессорлық агрегаттар орналасады.
Компрессорлік агрегаттардың орналасуы бірқатарлы болады. Залдағы технологиялық коммуникациялар ... ... ... ... ... коллекторлер мен әр бір компрессорлі агрегатқа арналған тиекті ... бар ... ... ... коллекторлер алаңын компрессорлік цехке жалғастырады.
Қабылдау коллекторы жерге терең орнатылған, ал шығарып тастау коллекторы жер бетіндегі аласа тіректерде.
Компрессорлік ... ... ... май ажыратқыштар, сығылған газдар тоңазытқыштары, газ сепараторлары, ... ... пен ... газбен әкетілген компрессорлік майды жинауға арналған қабылдау және ақырғы сыйымдылықтар орналасқан. ... мен ... ... ... су және ауа ... қолданылады.
Отындық газбен қорек жүйесі. Газ мотокомпрессорлері үшін отындық газ ретінде сығылған газдар жұмсалады. Газ өлшеу мен редукцияланудан өтіп, абсолюттік 45 КПа ... бір ... оны ... ... тең ... беруді қамтамасыз ететін отындық газдың аккумуляторы ретінде қызмет атқаратын ... ... ... құю ... ... ... ... компрессорлік цехтің майшаруашылығы мен май қоймасынан тұрады. Май құю үшін жоғарғы сапалы май қолданылады.
Жіберілетін ауамен қорек жүйесі. Газ ... іске қосу ... ауа ... 0,2 МПа төңірегіндегі абсолюттік қысыммен жүреді. Ауаның қажетті қоры компрессорлік ... ... іске ... ... болады.
Іске қосқыш балондарды сығылған ауамен толтыру ауа компрессорлік бөлмесінде орналасқан ауа компрессорлерімен жүзеге асады.
Іске қосқыш балондардағы ауаның тұрақты қысымын ... тұру ... ... ауа ... ... ауа ... ... қосу және сөндіру жолымен іске асады.
Ауа компрессорлігі газ ... ... ... және де БӨА ж А ... ... ... ... жабдықтауға арналған.
КС-ны электрмен қамтамасыз ету көздеріне энергия жүйесінің аудандық ішкі ... ... Ішкі ... мен КС байланысы әдетте электр берудің ауа және кабельдік сызықтарымен жүзеге асады. КС энергетикалық жүйелерден ... ... ... ... ... КС-ға тікелей салынған меншікті электр станцияларынан жүргізіледі.
КС-да қолданылатын арматура өзінің тағайындалуына байланысты тиектік, реттеуші, сақтандырушы және бақылаушы болып ... ... ... газ ... жеке ... технологиялық қондырғыларды, апараттар мен сауыттарын қосып және ажырату үшін қолданылады. Тиектік арматураны таңдаған кезде ... ашық ... ... гидравликалық кедергісі бар, және толықтай жабық қалыптағы максималды герметикалыққа көп ... ... ... ... крандар, ысырмалар, вентильдер жатады. Реттеуші арматура газ шығынын реттеу үшін қолданылады. Оған крандар, вентильдер, ысырмалар, ... ... ... ... жатады. Сақтандырушы және қорғағыш арматура қысымды түсіру және кері ағанды болдырмау үшін ... Оған ... және кері ... жатады.
Компрессорлік станцияларды ішкі жанудың, газдық турбина мен электрқозғалтқыштардың поршеньдік қозғалтқыштарынан жетегі бар поршеньдік ... ... ... ... ... Бір ... ... 25 МВт-қа жету мүмкін. Әдетте орталықтан тепкіш айдағыштар дәйекті ... ... ... ... топ ... ... ... және бірнеше топ параллельді жұмысқа қосылу мүмкін. Бір агрегатты беру 50 млн. м3/тәул. жету ... ал ... ... ... - 10 МПа. ... ... қабаттық қысымында кен орнын қолданудың бірінші периодында газ құбыры алдыңғы компрессорлық станциясыз жұмыс жасай алады. Барлық компрессорлік станцияларда тозаңқағарларда газ ... ... ... Одан ... ... станцияларда газды кептіру, күкіртсутек пен көмірқышқыл газдан тазарту және табиғи газды одоризациялау (иіс беру). ... ... ... ... Шикі ... ... және олармен күресу әдістері. Шикі газдар нақты термодинамикалық жағдайларда ... ... ... және ... және ... газ ... жиналып, олардың гидравликалық кедергісін едәуір ұлғайтатын, сәйкесінше, өткізгіштік қабілетін төмендететін гидраттарды түзеді. Гидраттардың түзілуімен ... ... ... ... температурасы бар төңіректерде орналасқан кен орындарын жетілдіру ... ... ... ие ... Осы ... төменгі қабаттық температура мен ауыр климаттық жағдай ұңғымалар мен газ құбырларында гидраттардың түзілуі үшін жақсы жағдай жасайды.
Гидраттар өз ... ... ... күші ... ... ... түрдің қосылысын болып келеді. Су молекулалары гидраттардың түзілуі кезінде газдың молекулаларымен жайылып кетеді. Осы кезде су ... ... ... ... ... ... немесе біртіндеп газ молекулаларымен толтырылады. [1]
Табиғи газдың гидраттары өз алдына температураны көтерген кезде және қысымды түсірген кезде газ бен суға ... ... ... ... ... Сыртқы түрі - мұз бен ... ... ақ ... ... ... ... үнемі көмір қышқылы, күкіртсутектер, азот және сирек газдар болады. Қышқыл газдардың болуы гидрат түзілу үрдісін бірден күшейтеді.
Газды қыздыру ... ... ... ... алу үшін газ ... ... сақтау кезінде газ температурасын гидраттар түзілуінің тепе-теңдік температурасынан жоғары етіп ұстап тұру қажет. Магистральдық газ ... ... ... ... жағдайларында осы әдіс қолданыс таппайды, бұл үлкен энергия шығындалуына байланысты. Есептеулерде көрсетілгендей тасымалданатын газдың үлкен көлемінде оны суытқан орынды ... ... ... ... кептіруге шығындарды арттыруды есептеумен), осылай жасағанда газ ... ... ... ... ... артады, әсіресе саны көп компрессорлық станциялары (КС) бар газ құбырларында. ... ... ... үлестіргіш станцияларында (ГҮС) қолданылады, мұнда қысымның үлкен құлауы кезінде ... ... ... газ ... барынша төмендеуі мүмкін, осының нәтижесінде жеңілдететін (редукциялайтын) клапандар, крандар, диафрагмалар мен т.б. тоңданады.
Қысымды төмендету арқылы ... ... ... мәні - температураны сақтау кезінде газ құбырындағы қысымның гидраттар түзілуінің тепе-тең қысымынан төмендеуінде. Бұл әдісті түзіліп ... ... жою ... ... ... кептелуді ликвидациялау үрлеп тазартатын шамдар арқылы атмосфераға газды шығару ... ... ... ... түсіргеннен кейін гидраттардың ыдырауы үшін біраз уақыт (бірнеше минуттан ... ... ... ... болады. Әлбетте, бұл әдіс тек оң температуралар кезінде гидраттық кептелісті жою үшін ... ... ... кептеліс мұз болып қалады. Себебі магистральдық газ құбырларында газдың ... ... ... жуық, осы кезде табиғи газ үшін тепе-теңдік қысым 1-1,5 МПа шектерінде болады, ... газ ... ... ... ... үшін аталған әдісті қолдану пайдасыз (тасымалданатын газдың тиімді қысымы 5-7 МПа) болып табылады. ... ... ... ... ... ингибиторлермен байланыстырып газ құбырларындағы гидраттарды ыдырату үшін қолданылады, өйткені кері ... ... ... ... ... ... пайда болады.
Сулы булармен қаныққан табиғи газ ағындарына енгізілген ингибиторлер ... сулы ... ... және бос ... ... гидраттарды мүлдем түзбейтін немесе оларды барынша төменгі температуралар кезінде түзетін ерітіндіге айналдырады. Ингибиторлер ретінде метил спиртін (метанол), этиленгликоль ерітінділерін (ЭГ), ... ... ... ... ... ... ... (ЭК) және т.б. қолданады.
Ингибиторлер шығынын азайту үшін оларды газ ... ... ... мүмкін болатын аймақтың басында кірістіру қажет.
Ингибиторлерді қолдану тәжірибесі ... ... ... ... ... әдістерді пайдалану тиімсіз болғанда, газдың аз шығыны кезінде метанолды қолдану экономикалық тұрғыдан қолайлы. Осы амалды гидраттар сирек және аз ... ... ... ... ... ... ... құралдармен үйлестіріп, мысалы газды кептірумен (кептіру технологиясының бұзылуы кезінде) немесе қысымды төмендетумен (газ құбырларында түзіліп қойған гидраттарды ыдырату мақсатында) байланысты ... ... ... ... ... ... газ ... гидраттардың түзілуінің алдын алу үшін метанолды қолдану экономикалық тұрғыдан қолайсыз болады. Ингибиторлерді газдық ағындарға енгізу ... ... ... пен ... ... ... және де ... гидраттың түзілуінің алдын алу үшін кең қолданылады. Осы кезде ... де мән беру ... ... оның регенерациялану мүмкіндігі бар, аз шығындалуға әкеледі және көптеген жағдайларда ... ... ... ... ... ... оны кептіру едәуір пайдалы және магистральдық газ құбырларында кристалды гидраттардың түзілуін болдырмау амалымен үнемді ... ... ... одан әрі тасымалдау үшін өнеркәсіпте дайындау кезінде оны сорбциялық тәсілмен немесе газдық ағынды ... ... ... су ... ... нүктесі газды тасымалдау кезіндегі минималды температурасынан төменгі температураға дейін түсірілу керек (ылғалдылық 0,05-0,1 г/м3 артпауы тиіс).
1.4.3 Газды кептіру. ... ... үшін ... сорбциялық әдісі қолданылады, оның әрекет ету қағидасы кейбір заттардың ылғалды қоршаған ортадан жұту ... ... ... сұйық (абсорбенттер) және қатты (адсорбенттер) заттарды қолдану нұсқалары қарастырылған. Сұйық сорбенттер, яғни абсорбенттер табиғи және мұнайлы газдарды ... ... Олар суда ... ... төменгі агрессиялыққа, газдық компоненттерге қатысты тұрақтылыққа, регенерацияның қарапайымдылығына, аз тұтқырлыққа, қосылу температурасындағы булардың төменгі тығыздығына, газдың ... ... ... ... ... пен эмульсияның түзілуіне төмен қабілетке ие болу керек.
Газ өнеркәсібінде қатты ылғал жұтқыштар ретінде алюминидің белсендірілген оксиді мен ... кең ... ол 50-60 %-ға ... тұрады. Боксит 633 К температура кезінде 3 сағат ішінде ауа бармай белсенденеді. Бокситтің жұтқыш ... ... 4-6.5 %-ын ... ... артықшылығы: кепкен газ шығының төменгі нүктесі; жұтқыштың регенерациясының қарапайымдылығы; ықшамдылығы, күрделі еместігі және қондырғының бағасының төмендігі. Боксит дән ... ... 2-4 мм ... ... ... масса 800 кг/м3 тең. Кептіру тереңдігі бокситтің қанығу дәрежесіне тәуелді, соңғысы ұлғайған сайын кішірейеді. Бокситті жүктеу жұмысының ... бір ... ... ... үшін ... ... деп ... молекулалық електерді қолданады. Цеолиттер кристалдық құрылымы бар күрделі органикалық емес полимерлерді түрінде болып келеді. Цеолиттер кристалының пішіні - ... ... Алты ... ... ... бар, солар арқылы ылғал ішкі кеңістікке өтеді. Олардың белсенділігі (жұтқыш қабілеті) 50 Па парционалдық қысым ... 100 г ... 14-16 г-на ... және силикагель мен алюминий оксидінің белсенділігін 4 есе арттырады.
Кептіру үшін төменгі температуралы сепарация қондырғысында суыту кең қолданылады, және де ... ... ... алу ... ... ... ... газдарды, сығылған газдарды және т.б. бөлуде. Газды бөлудің төмен температуралық әдісі суыту тереңдігіне ... ... 100 %-ға ... ... ... және ... мен ... бойынша шықтың қажетті нүктесіне дейін бір фазалық компонентті тасымалдау кезінде газды кептіруге жағдай жасайды.
1.4.4 Газды одоризациялау (иіс ... ... ... ... газдың түсі де, иісі де болмайды. Сондықтан газдың ... ... ... ... ... ... мен ... қауіпсіз ету үшін оны одоризациялайды, яғни оған ... және ... иіс ... Осы мақсат үшін газға арнайы одоранттар енгізеді, және олардың жануының өнімдері физиологиялық зиянсыз, айтарлықтау ұшатын (қайнаудың төменгі температурасы) болу ... ... ... ... ... ... өзара байланыспай, сумен немесе көмірсутектік конденсатпен жұтылмай және ғимаратта орналасқан топырақ немесе нәрселермен қатты сорбцияланбау керек. ... ... ... ... ... ... ең ... дәрежеде этилмеркаптан қанағаттандырады.
Газдағы одорант буының концентрациясы газдың көлемдік концентрациясында өткір иіс сезілетіндей, жарылғыштықтың төменгі шегінің 1/5-нен аспайтын болу керек. ... ... ... ... ... 1000 м3 ... 16 г құрайды. Жаз уақытында одорант шығыны қыстағыдан шамамен 2 есе аз болады. ... газ ... ... деп аталатын құралдардың көмегімен енгізіледі. Олар тамшылық, булық және барботаждық болып келеді. Кейбір газ үлестіргіш станцияларға газды одоризациялаудың ... ... ... ... олар ... ... ... жұмыста сенімді және одарант шығынының газ шығынынан іс ... ... ... тәуелділікті қамтамасыз етеді.
1.4.5 Табиғи газдарды күкірттік қосылыстар мен көмірқышқыл газдардан тазарту. Көптеген кен ... ... ... құрамдарында қышқылдық газдар деп аталатын күкірттік компоненттер мен көмірқышқыл газдар болады. Газды қайта өңдеу үрдістерінде күкірттік ... ... ... Жану кезінде SO2 мен SO3 түзіледі, олардың ауа құрамында ... ... ... адамдар мен қоршаған орта үшін зиян. Күкіртсутек H2S және көмірқышқыл газ CO2 сулы жерлерде болат құбырлардың, құбырлар жабдықтарының, ... ... мен т.б. ... ...
1.4.6 Газды механикалық қоспалардан тазарту. Механикалық қоспаларға ұңғымалардан газдық ағынмен шығарылатын жыныс бөлшектері, өнеркәсіптік газжинақтық желілер мен магистральдық құбырлардық құрылысын ... ... ... ... ... ... ішкі беттердің корозиясы мен эрозиясының өнімдері және конденсат пен судың сұйық қосылулары.
Аппараттың жұмыс қағидасы бойынша газды механикалық ... ... ... ... тозаңды ажырату қағидасы бойынша жұмыс жасайтындар; ... ... ... ... ... ... мен ... қолданумен жүреді; оларға циклондық тозаңқағарлар, гравитациялық сепараторлар және әр ... ... ... ... металды-керамикалық және т.б.) жатады;
- тозаңды қағып алу қағидасы бойынша жұмыс жасайтындар; бұл жағдайда газдан алып ... ... ... ағыннан бөлінетін жуатын сұйықтықтармен дымқылданады, аппараттан регенерация мен тазартылу үшін шығарылады және содан кейін аппаратқа қайтарылады; оларға ... және ... ... ... жатады;
- электр тұндыру қағидасын қолданатындар; берілген аппараттар табиғи газдарды тазалау үшін толықтай дерлік қолданылмайды. Ең кеңінен қолданылатындары және ... Кен ... ... дейінгі жол бойымен газды тазалау бірнеше сатыда жүреді. Кен орнынан жыныстарды шығаруды азайту үшін осы зоналарды сүзгіштермен жабдықтайды.
Газды ... ... ... ... жер ... сепараторларда жүреді, оларды сұйықтық (су мен конденсат) сепарацияланады және газ жыныс бөлшектері мен ... ... ... ... ... газ ағындарының жылдамдығын азайту кезінде уырлық күшінің әсерімен салмақтардың түсу қағидасы немесе ағынды арнайы ... ... ... ... ... ... қолданатын қағида бойынша жұмыс жасайды. Сондықтан тазартудың ... ... ... және ... ... Гравитациялық аппараттар вертикальдық және горизонтальдық болып келеді.
Үлкен ... ... мен ... ... ... ... сепараторларды сирек қолданады.
Газды тазартудың үшінші сатысы газ құбырының сызықтық бөлігі емн компрессолік станциларда жүреді. Сызықтық ... ... ... ... сол себептен өнеркәсіпте бітпеген сепарация нәтижесінде газ сұйық фазаға ие болу мүмкін.
2 ... ...
2.1 Газ ... компрессорлық станциясы автоматты реттеу объектісі ретінде
Компрессорлік станция (КС) - бұл технологиялық нысандардың күрделі кешені.
Газ өндірісінің дамуының негізгі ... ... мен ... жаңа жетістіктерінің негізіндегі саланың техникалық қайта қарулануымен байланысты; құрылғылардың блокты - комплексті ... ... ... ... қуаттылығы бар блокты автоматтандырылған жертөлесіз агрегаттарды және электрқозғалтқыштар негізінде газ өңдеу агрегаттарын (ГӨА) құру және қолданумен байланысты.
Газбен қамтамасыз етудің БАБЖ ... ... ... ... құру ... жұмвстардың дамуы - маңызды газотранспорттық жүйелерге ТП АБЖ-ін ендіре отырып ... ... ... ... ... орындаумен қарастырылады. Энерго - технологиялық КС қондырғыларға ... ... ... Бұл бағдаралмадағы маңызды орыгдардың бірі газды компромирлейтін ТП АБЖ-ін құру ... ... ... ... ... ГӨА болып табылады. Ол КС сызықтық бөлігін және көмекші қызметін ... ... ... ... жүйесі иерархиялы құрылымда болады: жергілікті бақылау жүйесі, өлшеу, басқару (бұл агрегаттық деңгей), КЦ-тен (цехтік деңгей) басқару және көп ... ... ... ... ... ... қойылымы бойынша орталықтандыру бақылау мен басқару жүйесінде локальды құрылғылар мен ... ... ... ... ... ... ... жүйесі, аялдамалар, бұзылуға қарсы қорғаныс, газ шығынын бастырмалатқыш ... ... ... реттеу.
КС магистральды газ құбыры бір немесе бірнеше әртүрлі агрегаттар саны бар компрессорлы ... ... ... ГӨА жетек түрі бойынша электржетекті турбиналық және газомоторлық деп ... ... ... ... және таңғыш сұлбасымен ерекшелендіріледі. Қолданылатын құрылғылар әртүрлілігі және оның топтастыру нұсқалары әртүрлі автоматтандыру жүйесінің ... ... ... ... ағын - ... газ ... параллельді және тізбектей қосылады.
КС ереже бойынша аудандық газ құбырының орталығы болып табылады. Сондықтан КС ... және ... ... ... есептеумен бірге объектіні басқару және КС алаңында құрылғыларды орналастырудан басқа КС-ға кіретін газ құбыры аумағын басқару және бақылау кіреді. ... ... 50 км ... және КC- ның ... жағында өтуі мүмкін газ құбырының трассасы бойынша бақылау және басқару үшін газ құбыры бойымен ... ... ... сигналдың өтуін қамтамасыз ететін телемеханика құрылысы қолданылады. Газ құбырының диспетчерлік қызметіне енетін аудандық диспетчерлік ... ... ... ақпараттық бір бөлігін газ құбырының орталық диспетчерлік (ОДБ) жіберк керек. Бұл ОДБ телемеханика құрылымы мен КС (АДБ басқару және бақылау ... ... ... ... ... ... талап қояды. Бақылау мен басқаруды орталықтандыру КС қиын объектісі үшін, бір пунктке агрегатты басқару және ... ... ... қосу ... ... ... ... бақылайтын щиттерді қоюмен панель мен аппаратуралар арқылы, КС ... мен ... да ... ... оңай ... мүмкін емес. Мұндай қойылым щиттер мен панельдер үшін үлкен аумақты талап етер еді, операторлардың көптеген приборлар мен сигнал құрылғыларының сұраныс ... және ... ... ... ... мен ақпаратты жинау уақыты тәжірибелі түрде мүмкін емес болар еді.
Бұл арнайы жүйелер мен құрылғыларды құруға мүмкіндік тудырды, басқарылатын ... ... ... ... ... ... автоматтандырылған аппаратура көмегімен орындалады.
Ақпарат операторға анализдеуге және шешім қабылдауға мүмкін болатын ... ... ... - ... ... орталықтандырылған ақпараттық моделі
Хкір - материалды және энергетикалық ағындардың кіріс параметрлері;
Хшығ - ... ... ... шығыс параметрі;
П - құрылғы күйінің параметрі;
Z - сыртқы әсердің параметрі;
Y - ... ...
2.2 ... ... жасаудың мақсаты
ТҮБАЖ жүйесін жасаудың мақсаты шикі газды қайтаөңдеу үрдісінің ... ... ... ... ... ... жасаудың техника-экономикалық мақсаттарына мыналар жатады:
- қысқа мерзімде ... үшін ... ... ... ... ... жеткілікті көлемін алу арқылы қабылданатын шешімдердің қолма-қолдылығын және негізділігін көтеруді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы бағдарламалық-техникалық құралдар базасында іске ... ... ... ... ... жұмысын үздіксіз бақылауды, орнатылған шектерде бақыланатын параметрлердің шығысы туралы уақытылы хабарлауды қамтамасыз ету;
- қолма-қол және пайдаланушы қызметкерлермен шешімдер ... ... ... жағдайлардың туындау қауіпін азайту;
- жұмыс тәртіптерінің және мәліметтерге тез қол жеткізетін жабдықтар күйін, ... ... ... ... ... ... ... мен жұмыс істеуінің жалпы мәдениетін арттыру.
Газды қайтаөңдеудің ТҮБАЖ ... ... ... ГҚЦ-нің операторларының қадағалауымен тағайындалған міндетінің күні-түні жұмыс істеуі мен ... ... ... ... тасымалдау үрдісін автоматтандырудың қазіргі жағдайы
Іске асырылмалы газ құбырларында компрессорлық станциялармен басқару мен автоматты реттеу синтезі үшін және ... ... газ ... ... үшін ... ... ... спецификалық талаптар қойылады. Олар қарапайым болуы қажет және стационарлы емес процестердің сипаты, ол бастапқы мәнімен есептелген параметрлерін өзгерту ... мен ... үшін ... ... ... беру керек. Бұл дәлдік өтпелі процесс уақытының барлық интервалында сақталуы қажет. [2]
Параметрлердің өзгерістері үшін стационарлық емес процестер ... ... газ ... ... санының анықталу дұрыстығы және олардың реттелу диапазоны тәуелді болады. Автоматты реттелу ... ... ... ... ... дәл ... алу үшін ... уақытының барлық интервалындағы жоғары дәрежелі дәл сипаттамасы қажет. Белгілі модельдердің бөлшекті-рационалды беріліс функциялары түрінде берілуі үшін қатарды төмендету жолымен олардың ... ... жиі ...
2.3 Газ тасымалдауды тиімді басқарудың тапсырмасын қою
Компрессорлық станциялардың математикалық модельдерінің құрылуы негізінде ... ... және ... ... қасиеттерінің және байланыстарының сипаттамасы беріледі. Компрессорлық станция режимдерімен оптималды басқару есептерін тек келесі жағдайда шешу мүмкін болады. Егер математикалық ... ... дәл ... ... ... болса және толық мөлшерде реттеу мүмкіндіктерін ескеретін болса ғана болады.
Компрессорлық станция жұмысының технологиялық режимінің реттелу ... ... ... - ... ... ... ... тарауы (бөлінуі) кезінде берілген деңгейдегі айдау жағында ... ... ... тиімді бөлу деп сору мен айдау жағынан сәйкес ... ... ... ... газ көлемін компрессорлауға кететін энергия шығыны минимум болатын агрегаттарды жүктеуді айтамыз.
Компрессорлық станция реттеу объектісі ретінде агрегаттардың күрделі комплексінен тұрады, оларды ... ... ... газ ... ... ... газ ... ауытқуы кезінде өзгерту қажет.
Бұл мақсаттарды орындау үшін КC-ң технологиялық сұлбаларында машиналар саны, машиналардың түрлі жұмыс істеу нұсқаларында ... саны және ... ... ... ... ... дөңгелектерді орнату; кран жағдайы (ашық - жабық) сияқты қалып - күйдің тек дискретті ... ... ... ... қарастырылған. Үздіксіз реттелуші параметрлерге, біріншіден, айдаушы ротордың айналу санының өзгеру жиілігі (реттелетін жетектегі) жатады, жағдайлар ... ... ... ... ... газ ... және ... мен сору кезіндегі дроссельденуі мүмкін болады. Бірақ айналу жиілігінің өзгеруімен өндіргіштікті реттеу ең тиімді әдіс болып табылады. Бұл кезде техникалық ... ... ... ... ... ... реттеу ең тиімді әдіс болып табылады. Бұл кезде техникалық шарттармен белгіленген диапазондағы ... ... ... ... негізгі технологиялық шектеуі ретінде айдаушы кірісіндегі көлемді шығынның мүмкін болатын мәндерінің ең кіші диапазоны болады: төменгі шегі помпаждау зонасымен ... және ... ... типі үшін ... ... ... орналасады, жоғары шегі - зауыттың техникалық шарттары бойынша айдаушы кірісіндегі газдың қысымы мен температурасының ... ... ... ... ... ... сыртқы ауаның белгілі температурасына (+150C) және қысымына (760 мм сын. бағ.) сәйкес келетіні ... ... ... ... ... ... ... ауаның температурасы мен қысымының өзгеруінен тәуелділікте қуаттың өзгертілмелі коэффициенттері анықталуы тиіс. Сыртқы ауаның 1,033 кгс/см2 қысымы үшін ... ... ... ... температурасынан сыртқы функция түрінде берілуі мүмкін. Бірақ бұл кезде қондырғының мүмкін ... ... ... ... жақтан шектеледі.
Берілген шектеулі шарттар кезінде берілген газ көлемінің Q сығымдалуы үшін кірістегі қысым p*h және шығысындағы p*к, ... газ ... Т* ... ... ... ... саты бойынша (реттелетін жетектің) айналымдар санының реттелетін жағдайы шамалар қалпының компрессорлық станция бойынша энергетикалық шығындары минимум болатындай қатынасты анықтау ... j-топ ... және ... ... ... тиіс:
, nmin Wop=tf([Kop],[T1 T0])
Transfer function:
9.5
----------
60 s + 5.6
>> step(Wop)
2.4-сурет. Реттеу объектісінің ... ... ... ... ... ... 2
>> ... 0.031],[1 0])
Transfer function:
1.19 s + 0.031
--------------
s
>> W=series(Wap,Wop)
Transfer function:
11.31 s + 0.2945
----------------
60 s^2 + 5.6 s
>> Fi=feedback(W,1)
Transfer function:
11.31 s + ... s^2 + 16.91 s + ... bode ... ... ЛФЖ ... step(Fi)
2.6-сурет. ПИ-реттегішпен АРЖ-ның өтпелі сипаттамасы
>> bode (Fi)
2.7-сурет. Жүйенің ЛАЖС пен ЛФЖС
Өшу ... ... ... Ki=0.031; Ψ= 0 кезінде;
11.31 s + 0.2945
W= -----------------------
60 s^2 + 5.6 ... s + ... ... s^2 + 16.91 s + ... ... құрамы мен құрылымы
2.7.1 Жүйенің құрылымы
Газды қайта өңдеудің ТҮБАЖ жүйесі төментемпературалы конденсация (ТТК) қондырғылары мен ... ... ... ... ... ... ... ГҚЦ-нің қызметкерлерін ақпаратпен қамсыздандыратын, қазіргі заманғы аппараттық-бағдарламалық құралдарда жүзеге асырылған ... жүйе ... ... ... ... ... техникалық құралдарды автоматтандыру, есептеу техникасы мен бағдарламаланатын логикалық контроллерлер базасына үлестірілген болып ... ... ... қорғаныс (АҚҚ) жүйесі тигнологияны басқару жүйесінен бөлек.
Жүйе автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... және ТТК пен ГФҚ технологиялық нысандарымен басқаруды ... ... ... әрбір нысан үшін (өндірістік алаңның) басқарудың аппараттық құралдарының минималды жиыны мен жүйенің микропроцессорлы бөлігі әстен ... ... ... ... ... мүмкіндігін қамтамасыз ететін ақпараттарды ұсынуды қарастырады.
Контроллер құрылымы резервте сақтау ... ... ... Қорек жүйесі резервті қорек көздеріне өтудің мүмкіндігін қарастырады.
Жүйе бірыңғай астрономиялық уақытты қарастырады.
2.7.2 Жүйенің функцияналдық деңгейлері
Газды ... ... ... жүйесі бақылаудың барлық деңгейлерін өзара байланысқан жұмысын қамтамасыз ететін үшдеңгейлі құрылыммен ұсынылған.
Операторлық станциялардың деңгейі:
- ... ... ... ... алаңның деңгейі:
- Simatic S7-400 бағдарламаланатын контроллерлері бар ТТК ... ... ... Simatic S7-400 ... контроллерлері бар ГФҚ қондырғысын басқару шкафы;
- Simatic S7-400 ... ... бар ... ... ... (АҚҚ) ... ... мен жабдықтар деңгейі:
- бақылау аспаптары;
- тиекті арматура;
- сораптық агрегаттар;
- жеке агрегаттармен басқарудың ... ... ... ... ... ... құрылымы бойынша шешімдер
Техникалық құралдар кешені (ТҚК) жүйесінің құрылымы басқарудың автоматтандырылған жүйесін құрылысының заманға сай ... ... ... ... ... ... ... нысанды орталықтанған, иерархиялық бақылау;
- жүйенің әр түрлі компоненттерінің ақпараттық өзара байланысының ашық сәулеті;
- ақпараттарды жинау мен ... ... ... ... ... ... қарапайымдылығы мен бағдарламалық-техникалық құралдар дайындығының жоғары дәрежесі;
- жөндеудің ... ... ТҚК ... ... диагностикасы.
Ақпараттық өзара байланыстың ашық сәулеті жүйені жаңа техникалық құралдармен толықтыруға, техникалық ... бар ... ... минималды жұмсалған шығындармен ескірген компонеттерді ауыстыруға жағдай жасайды.
ТҚК құрылымын құрастырудың қабылданған тұжырымдамасы компоненттердің ақпараттық өзара байланысының ... ... үшін ашық ... стандартын қолдануды қарастырады. Демек, келешекте жүйенің кеңеюі мен модернизациясы қамтамасыз етіледі.
Құрылымның жоғарғы деңгейі оператордың екі станциясы түрінде ... Екі ... да ... орта деңгейінің сұрауы бойынша бірдей басымдылықтар мен мүмкіндіктерге ие. Оператордың №2 станциясында ... және орта ... ... қосымшаларын түзетуге жағдай жасайтын бағдарламалық қамтама қапшығы қарастырылған. Демек оператордың екінші станциясы өзінің негізгі міндетінен бөлек, инженерлік станция ... ... ... ... Windows ... операциялық жүйелерінің басқаруымен жұмыс жасайды.
Орта және жоғарғы ... ... ... ProfiNET ... ... ... ... Деңгейлер арасындағы қосылуды қосарланған коммуникаторлар қамтамасыз етеді.
Орта деңгейде автоматтандырудың үш шкафы орналасқан:
1 Шкаф RSU1 өз алдына ТТК ... ... шкаф ... ... Шкаф RSU2 өз ... ГФҚ-1 қондырғысын басқаратын шкаф болып табылады;
3 Шкаф PAZ - бұл АҚҚ апатқа қарсы қорғаныс шкафы.
Логикалық контроллерлер ... ... ... ... ... ... ... екі Simatic S7-414H контроллерлер орналастырылған. Әр контроллер өзінің байланыс коммуникаторы ... ... ... жоғарғы және төменгі деңгейлер арасындағы байланыстың резервтелуі болады. одан әрі ... ... ... құрылғылардың сызығында іске асырылған енгізу/шығарудың алыстатылған модульдері орналстырылған. Осы құрылғыларда логикалық CPU болмайды, олар S7-300 сериясының ... іске ... ... ... ... ... ... арасындағы мәліметтерді беруге қатысады.
2.8.2 Жүйе жұмысының функциялау және диагностика жасау режимдері бойынша шешімдері
ТҚК диагностикасының тапсырмалары өзіндік ... ... ... ... жүйесінің барлық деңгейлерінде міндеттелінеді.
Контроллерлер деңгейінде өлшеу арналары, қорек көздері күйлерінің диагностикалық белгілері қалыптасады.
Оператор станциясы деңгейінде контроллерлер күйі мен ProfiNET ... ... ... ... түзетілмеуінің белгісі пайда болған кезде резервті контроллерге өту автоматты түрде ... ... ... ... аппаратурасы автоматты түрде диагностикаланады. Қажет болған жағдайда барынша терең диагностика үшін бақылау тәртібі ұйымдастырылу мүмкін. Осындай ... ... ... ... ... ... ... туралы мәліметтер деректер базасына жіберіледі және блокка дейінгі ... ... ... шыққан торабын нұсқаумен экранда кескінделеді де оқиғалар ... ... ... ... ... ... бағдарламалардың сақтықтығы, жіберілген қателіктер мен экрандық жұмыс орнында қабылданған шешімдер туралы ақпараттырдың кескінделуімен бұзылған ... іске ... ... ... ... ... элементтерінің күйінің диагностикалық белгілерінің негізінде оператор станциясының экранында кескінделетін аналогтық және дискреттік параметрлердің анықтылығы қалыптасады.
Тексеру мен ... ... мен ... ... орнында (мысалы, дұрыс емес пароль, мәліметтерді енгізудің рұқсат етілмейтін форматы, рұқсат етілмеген пәрмен) қабылданған шешімдер туралы ақпараттырдың ... ... ... ... диагностикасына кіреді.
Жұмыс параметрлерінің, істен шығу мен жаңылудың, апатты тәртіптердің көзбен шолынатын және дыбыстық дабылдамасының жүйелік журналына ... ... ... ... ... ... Функциялар мен тапсырмалар құрамы
Жүйенің функциялары келесі топтарға бөлінеді:
- коммуникациялық функциялар;
- ақпараттық функциялар;
- басқару және реттеу функциялары;
- есеп ... есеп алу ... ... ... ... құжаттауларды жазу функциясы;
- жүйе компонеттерін баптау функциялары.
1 Коммуникациялық функцияларға оперторлық станциялар мен басқару шкафтарындағы контроллерлер арасында мәліметтер алмасудың барлық функциялары, және де ... ... ... ... ... ... ... функцияларға қатыстылар:
- технологиялық үрдістің жүрісі туралыконтроллерлер модульдерімен біріншілік өңдеу, жинау;
- ... ... ... және ... ... қалыптастыру;
- операторлық станцияларда технологиялық нысандардың жұмыс көрсеткіштерін қалыптастыру;
- ... ... ... ... хабарламаларды және параметрлер мәндерін тіркеу.
3 Басқару мен реттеу функцияларына қатыстылар:
- оператор ... ... ... ... ... ... бойынша автоматтандырылған басқару;
- АҚҚ қорғанысы жарамсыз болған жағдайда ... ... ... алып ... Есеп беру, есеп алу құжаттауларын қалыптастыру функцияларына жүйенің бағдарламалық-техникалық құралдарының техникалық күйін есепке алу бойынша есеп берулерді қалыптастыру қатысты болады.
Тапсырмалар ... ... ... ... мен ... ... ... ақпараттарды кескіндеу тапсырмасы;
- технологиялық сұлбалардың кескінделуі;
- алынатын параметрлер бойынша трендтерді қалыптастыру;
- мұрағаттық ақпараттарды қалыптастыру тапсырмасы;
- оқиғалар журналы мен ... ... ... тапсырмасы.
2.10 Ақпараттық қамтама
Ақпараттық қамтамалау ұйымының негізгі қағидасы бұл технологиялық нысан күйінің қолма-қол және шынай бағасы үшін оның жеткіліктілігі ... мен ... ... және де ... ... ... болып табылады.
Жүйенің ақпараттық қоры көрсетілген:
- нақтылы уақыт мәліметтерімен (нақтылы уақыттың деректер қоры);
- ... ... ... ... мен ... ... қоры).
Мәліметтерді мұрағаттау операторлық станциялар деңгейінде жүреді.
Жүйенің ақпараттық қамтамасын құру негізіне келесі ... ... ... бір ... енгізу мен оны көп мәрте қолдану мүмкіндігі;
- жинақтаудың ... ... мен ... ... өңдеудің аяқталғыштығы;
- ақпараттардың шынайы белгілерінің қалыптасуы;
- мәліметтерді сақтаудың істен шығу тұрақтылығы.
2.11 Техникалық қамтама
2.11.1 ГФҚ мен ТТК-тың ТҮБАЖ-н ... ... ... ... МК ЖАҚ ГҚЦ-1 ... ... ... цехінің ТҮБАЖ жүйесін жасау басқару мен мониторинг функцияларының орындалуын, атап айтқанда ... ... ... үрдісін бақылау, жабдықтар агрегаттар мен қондырғылардың күйлері туралы біріншілік ақпараттар жиынын және жоспарлы тапсырмалардың, ақпараттар талдамасын, стансаның ... ... ... мен ... ... ... ақпараттарды беруді қамтамасыз етеді.
Жүйенің жасалуымен ГҚЦ-1 қызметкерін технологиялық үрдістің параметрлері туралы қолма-қол ақпараттардың талап етілген көлемімен қамтамасыз ету, ... ... ... ... ауытқуы мен бұзылуы туралы шынайы ақпараттарды алу тапсырмаларын шешеді. Жүйемен берілген барлық ... ... ... басқару бойынша оперативтік жоспарлау және рационалды шешімдерді қабылдау үшін қажет.
2.11.1.2 Станцияның технологиялық нысандарының құрамы. ТҮБАЖ жүйесінің жұмыс істеуі ... ... ... ... ... деңгей - операторлық станса;
Орта деңгей - ... ... ... ... - технологиялық жабдықтарымен басқарудың локальды автоматты жүйесі.
Газды қайта өңдеу негізгі және көмекші технологиялық нысандар мен ... ... ... асады:
ТТК қондырғысының ТҮБАЖ-нің нысандары мыналар жатады:
- жылуалмастырғыштар Т-1/1,2, Т-2/1,3, Т-3/1,2, Т-4/1,2;
- сыйымдылықтар Е-1, ... ... С-5, С-6, С-7, С-9;
- ... ... Ф-2/1, Ф-2/2, ...
- ... ... ОЖ-1/1-4;
- кептіргіштер О-1/1-4, О-2/1,2, О-2эт/1,2;
- буландырғыштар И-1/1-4;
- пештер П-3 пен П-6;
- тоңазытқыштар Х-10 мен Х-6/3;
- сораптар Н-4/1-3.
ГФҚ-1 қондырғысының ... ... ... ... ... Е-3, Е-4, Е-5, Е-6, Е-7, ... колонналар К-1, К-2, К-3, К-4;
- сұйықтық айырғыштар ОЖ-2/1,2;
- буландырғыштар И-2/1,2;
- рибойлерлер П-1, П-2, П-3, П-4;
- тоңазытқыштар Х-4/1-3, Х-5/1-3, ... пеш ... ... ... ... Н-7/1,2, Н-8/1,2, Н-12/1,2, Н-9/1,2.
2.11.2 ТТК қондырғысы жұмысының алгоритмі
ТТК жұмысын RSU1 автоматтандыру сұлбасы басқарады.
Жұмысының штаттық тәртібінде Газ 35 ... ... ... 34 ... ... ТТК ... келіп түседі. Осы сызықты кесіп тастау үшін ЗДЭ1 ысырмасы қондырылған. Апаттық жағдай туындаған кезде оператордың пәрмені бойынша АҚҚ жүйесі осы ... ... ... ... ... алып ... ... КШЭ1 шарлы кранды жабумен және КШЭ2 шарлы ... ... қол ... ... Т-7, ... Т-2/1-3 ... өтіп, С-5 сепараторына түседі. Сепараторда газдан тұрақсыз бензин мен ылғалды ажырату жүреді. Тұрақсыз бензин мен су деңгейін бақылау фазаларды бөлу ... бар ... ... ... Су деңгейі асын кеткенде LV74 клапаны суды Е-35 ... ... ... ... Бензиннің деңгейі асып кеткенде LV73 клапаны оны Е-1 сыйымдылыққа ағызып жібереді. Е-1 сыйымдылығында LIT75 дазаларды бөлу функциясы бар ... ... ... ... ... ... ... дәл солай LIT76 клапанымен Е-35 сусіңгіш сыйымдылыққа ағызып жіберіледі, ал тұрақсыз бензин LV75 ... ГФҚ-3 ... ... Сол ... ... ... FV53 ... ашу жолымен 3-блогқа қайта өңдеуге бара алады. Осы ... LV75 ... және де PV43 пен PV44 ... болу ... Тұрақсыз бензин сызығы 3-1 блогына апаттық қорғаныс жарамсыз болған кезде КШЭ6 шарлы кранымен ... ... ... ... ... ... орналасқан О-2эт/1,2 этандық кептіргіштердің біріне келіп түседі. Егер бұл О-2эт/1 болса, онда PV41 және PV43 клапандары ашық, ал PV42 және PV44 ... ... болу ... ... кейін бензин Ф-1эт сүзгішіне түседі.
Одан әрі тұрақсыз бензин И-1/1-4 булағыштарына келіп түседі (PV09 және PV10 клапандары ашық болуы ... және ... ... ... кейін босатқыш саптамасы бар С-6 сепараторы мен С-7 сепараторына ... ... С-7 ... LIT78 деңгей өлшегіші орналасқан, ол газдан ажыратылған ККФ-ның деңгейін реттейді және ККФ-н Е-9 сыйымдылыққа ... ... ... LT07 ... ... ... ол ... ККФ-ның деңгейін бақылайды. Е-9 сыйымдылықтағы ККФ-ның құйылуына байланысты Н-4/1-3 сораптары қосылып, сөнетіндей етіп ТҮБАЖ жүйесі деңгейдің автоматты ... ... ... ... ...
Е-9 сыйымдылықтан Н-4/1-3 сораптарының бірімен ККФ этандық қондырғыға түседі. Апатты жағдайдың туындауына байланысты оператордың пәрменімен АҚҚ жүйесінің КШЭ3 ... ... ... ... ... ... ... шығыны FE55 шығын өлшегішімен және FV55 клапанымен бақыланады.
2.11.3 ГФҚ-1 қондырғысының алгоритмі
Шикізат ККФ этандық қондырғыдан ГФҚ ... ... ... ... ... ... жағдайда ККФ СГҚ-1 қоймадан да түседі. Апатты жағдай туындаған кезде оператор АҚҚ ... СГҚ ... ... сызықты КШЭ9 кесу кранымен жауып тастайды.
ККФ шығыны FE516 шығын өлшегішпен өлшенеді және FV516 ... ... СГҚ-1 ... беру ... ... ... ККФ Т-3/1,2 жылу ... кейін беруге болады.
ККФ 400С температура (TE1061 т.4 термометрмен) және 29 ... (PT50 ... ... ... ... К-1 колоннаға түседі. К-1 деэтанизаторда колонна астының температурасы ... ... ... Бұл ... П-1 ... ... ... TV1056 клапаны жылу алмастырғыштың беруін реттейді. Реттеу контуры TE1056 аспабымен жалғанған. П-1 қыздырғыштағы қысым 8-10 кгс/см2 құрайды, PT57 аспабымен ... FV57 ... ... ... ККФ шығынын реттейді.
П-1 қыздырғыштағы деэтандалған ККФ деңгейі LIT90 деңгей өлшегішпен бақыланады.
К-1 колоннаның үстінен этандық фракция И-2/1,2 булағыштарына барады, мұнда ... ... және Е-3 ... ... ... кейінгі температура TE1060 т.2 термометрмен өлшенеді. Е-3 ... булы ... ... Т-7 жылу алмастырғышына түседі, мұнда 250С температураға дейін жылиды. Қоспаның температурасы TE1061 т.4 ... ... ал ... ... PT126 ... ... ... отырып PV126 клапанымен жүреді. Жылу алмастырғыштан өте отырып қоспа этан қоймасына беттеледі.
Этандық фракцияның компоненттік ... ... QE1082 ... ... көмегімен жүреді. Газдың құрамы туралы мәліметтер нақты уақытта Modbus RTU ... ... ... ... ... ... шешімдерді қабылдауға мүмкіндік бере отырып, операторлыққа жіберіледі.
Колоннада 20-дан 34 кгс/см2 дейінгі қысым ... ... PT517 ... өлшенеді. Колонна үстінің температурасы -10-нан +10[0]С (TE1061 т.3 термометр) дейін өзгеріп тұрады.
LIT85 деңгей өлшегіш булы ... ... ... көрсетеді. Деңгейдің жоғарғы технологиялық максимумнан асып кеткен жағдайында ТҮБАЖ Н-5/2 сорапты жұмыс жасап тұрған Н-5/1 сорапқа ... ... ... қосуға, және де деңгейдің технологиялық минимумға дейін төмендеген жағдайында сөндіруге жағдай жасайды. Бұл үшін сораптардың шығысында ЗДЭ9 бен ЗДЭ10 электржетегі бар ... ... Булы ... ... FE56 шығын өлшегішімен өлшенеді және FV56 клапанымен реттеледі. Н-5/1,2 сораптармен К-1 колоннаны суландыруға қоспа жіберіледі.
Шикізатты Н-5/1,2 сораптардың кірісіне беру ... КШЭ10 кран ... АҚҚ ... оператордың пәрмені бойынша осы сызықты жауып тастайды.
2.11.4 Автоматтандыру және бақылау сұлбалары
2.11.2.1 ТТК ... ... ... ТТК ... RSU1 ... сұлбасы басқарады.
Жұмысының штаттық тәртібінде Газ 35 күкірт тазарту қондырғысынан 34 кгс/см2 қысыммен ТТК ... ... ... Осы ... ... ... үшін ЗДЭ1 ысырмасы қондырылған. Апаттық жағдай туындаған ... ... ... ... АҚҚ жүйесі осы сызықты кесіп, газды қондырғының жанынан алып өтеді. Бұған КШЭ1 шарлы кранды жабумен және КШЭ2 шарлы кранды ... қол ... ... Т-7, Т-1/1-2, Т-2/1-3 жылуалмастырғыштарынан өтіп, С-5 сепараторына түседі. Сепараторда газдан тұрақсыз бензин мен ылғалды ажырату жүреді. Тұрақсыз бензин мен су ... ... ... бөлу ... бар деңгейөлшегіштің есебінен жүреді. Су деңгейі асын кеткенде LV74 клапаны суды Е-35 ... ... ... тастайды. Бензиннің деңгейі асып кеткенде LV73 клапаны оны Е-1 сыйымдылыққа ағызып жібереді. Е-1 ... LIT75 ... бөлу ... бар ... ... ... ... судың деңгейі көтерілгенде дәл солай LIT76 клапанымен Е-35 сусіңгіш сыйымдылыққа ... ... ал ... ... LV75 ... ГФҚ-3 ... айдатылады. Сол сияқты тұрақсыз бензин FV53 клапанын ашу жолымен 3-блогқа қайта өңдеуге бара алады. Осы кезде LV75 клапандары, және де PV43 пен PV44 ... болу ... ... ... ... 3-1 блогына апаттық қорғаныс жарамсыз болған кезде КШЭ6 шарлы кранымен кесіп тасталынады.
Тұрақсыз ... ... ... ... ... ... ... біріне келіп түседі. Егер бұл О-2эт/1 болса, онда PV41 және PV43 клапандары ашық, ал PV42 және PV44 ... ... болу ... ... ... ... Ф-1эт ... түседі.
Одан әрі тұрақсыз бензин И-1/1-4 булағыштарына келіп түседі (PV09 және PV10 клапандары ашық болуы тиіс) және ... ... ... кейін босатқыш саптамасы бар С-6 сепараторы мен С-7 сепараторына келіп түседі. С-7 сепараторында LIT78 ... ... ... ол ... ажыратылған ККФ-ның деңгейін реттейді және ККФ-н Е-9 сыйымдылыққа түсіріп тастайды.
С-9 сепараторында LT07 деңгей өлшегіш қондырылған, ол ... ... ... ... Е-9 ... ... ... байланысты Н-4/1-3 сораптары қосылып, сөнетіндей етіп ТҮБАЖ жүйесі деңгейдің автоматты ... ... ... ... ...
Е-9 сыйымдылықтан Н-4/1-3 сораптарының бірімен ККФ этандық қондырғыға түседі. Апатты жағдайдың туындауына байланысты оператордың пәрменімен АҚҚ жүйесінің КШЭ3 ... ... ... шығыстық сызығын кесіп тастайды.
ККФ шығыны FE55 шығын өлшегішімен және FV55 ... ... ГФҚ-1 ... алгоритмі. Шикізат ККФ этандық қондырғыдан ГФҚ қондырғысына түседі. ... ... ... ... ... ККФ СГҚ-1 ... да түседі. Апатты жағдай туындаған кезде оператор АҚҚ арқылы СГҚ қоймадан ... ... КШЭ9 кесу ... ... тастайды.
ККФ шығыны FE516 шығын өлшегішпен өлшенеді және FV516 клапанымен реттеледі.
Шикізатты СГҚ-1 қоймадан беру мүмкін болмаған ... ККФ Т-3/1,2 жылу ... ... ... ... 400С ... (TE1061 т.4 ... және 29 кгс/см2 (PT50 қысымды бақылау аспабы) кезінде К-1 колоннаға түседі. К-1 деэтанизаторда колонна ... ... ... температураны құрайды. Бұл температураны П-1 қыздырғыш ұстап тұрады. TV1056 клапаны жылу алмастырғыштың беруін реттейді. Реттеу контуры TE1056 ... ... П-1 ... қысым 8-10 кгс/см2 құрайды, PT57 аспабымен өлшенеді. FV57 ... ... ... ККФ ... ... ... қыздырғыштағы деэтандалған ККФ деңгейі LIT90 деңгей өлшегішпен бақыланады.
К-1 колоннаның үстінен этандық фракция И-2/1,2 булағыштарына барады, мұнда ішінара конденсацияланады және Е-3 ... ... ... ... ... TE1060 т.2 термометрмен өлшенеді. Е-3 сыйымдылықтан булы сұйықтық қоспа Т-7 жылу алмастырғышына түседі, ... 250С ... ... ... ... температурасы TE1061 т.4 термометрмен өлшенеді, ал ағынды реттеу PT126 аспабының көрсетуіне негізделе отырып PV126 ... ... Жылу ... өте ... ... этан ... беттеледі.
Этандық фракцияның компоненттік құрамын талдау QE1082 газталдағыштың (хроматограф) көмегімен жүреді. Газдың ... ... ... ... уақытта Modbus RTU хаттамасы арқылы операторға қажетті амалдар туралы шешімдерді қабылдауға мүмкіндік бере отырып, операторлыққа жіберіледі.
Колоннада ... 34 ... ... ... ... тұрады, PT517 аспабымен өлшенеді. Колонна үстінің температурасы -10-нан +10[0]С (TE1061 т.3 ... ... ... ...
LIT85 деңгей өлшегіш булы сұйықтық қоспаның деңгейін көрсетеді. Деңгейдің жоғарғы ... ... асып ... ... ТҮБАЖ Н-5/2 сорапты жұмыс жасап тұрған Н-5/1 сорапқа автоматты түрде параллель қосуға, және де ... ... ... ... ... жағдайында сөндіруге жағдай жасайды. Бұл үшін сораптардың шығысында ЗДЭ9 бен ЗДЭ10 ... бар ... ... Булы ... ... FE56 ... ... өлшенеді және FV56 клапанымен реттеледі. Н-5/1,2 сораптармен К-1 колоннаны суландыруға қоспа жіберіледі.
Шикізатты Н-5/1,2 ... ... беру ... КШЭ10 кран ... АҚҚ ... ... пәрмені бойынша осы сызықты жауып тастайды.
2.11.5 КС-ны автоматтандыру сұлбасының сипаттамасы
Автоматтандырудың негізгі нысандары:
- компрессорлік станция, газды ... ... ... қосу ... ... ... ... компрессорлік станцияның қорғаушы крандары;
- электр жабдықтаудың жүйесі (ЖҮҚ);
- газды суыту агрегаттары (АСА);
- газды тазалау қондырғылары;
- импульстік газды дайындау ... ... ... ... ... ... станцияның ТҮБАЖ-нің функционалдық тапсырмалары мыналар:
- технологиялық жабдықтарды басқару (магистральдық және тіреу ... ... ... ... желдету жүйесі және т.б.);
- қайта айдау жүйесінің кіріс/шығысындағы қысымды реттеу;
- көмекші жүйелер мен көмекші ... ... және ... ... ... және дабылдау, автоматты өрт сөндіру;
- ақпараттар мен ... ... ... ... ... ... мен ...
Компрессорлік станцияны басқарудың автоматтандырылған жүйесі Жергілікті Технологиялық Станция (ЖТС) ... ... ... ... ... ... бар ... басқару жүйесі секілді құрылады. Жүйе келесі функционалдық компоненттерден ... ... ... ... технологиялық станциялар;
- коммуникациялық құралдар, байланы арнасы және жергілікті есептеу ... ... ... ... ... етеді:
1) орнатылған газ көлемін магистральдық газ құбырына беру (үздіксіздік және өнімділік);
2) газ құбырына жіберілетін газдың талап етілетін параметрлерін ... ... ... ... ... және апатты жағдайларда КС-ның жоғарғы эксплуатациялық сенімділігін қамтамасыз ... ... ... ... мен басқару;
5) басқарудың жоғарғы деңгейіне технологиялық ақпараттарды жинақтау мен ... және ... ... жекелеген технологиялық үрдістерді қашықтықтан басқару.
Сығылатын газдың температурасын ... ... ... ... реттелу сұлбасының сипаттамасын келтірейік. Метран кедергісінің термотүрлендіргішінен алынған сигнал ТП-9211 (17,18 позициялар) осы жабдықтың шығысынан унифицирленген сигнал ... ... ... беріледі, мұнда өңделіп мүмкін болатын мәндерімен салыстырылады және оператордың тақтасына шығарылады. Қалған температуралық параметрлердің реттелуі мен ... ... ... ... ГӨА ... мен шығысындағы қысымды өлшеу артық қысым Метран-3051 (бағ. 22,23) датчигі көмегімен іске асырылады, унифицирленген сигнал 4-20 мА жабдықтың ... ... ... ... беріледі, мұнда ол өңделіп оператордың тақтасына шығарылады. ГӨА-тын майлау үшін майдың қысымын өлшеу мен бақылау ұқсас түрде жүргізіледі.
* ... ... ... реттеу Micro Motion шығын өлшеуішін қолданумен іске асырылады, сигнал ... ... және ... ... беріледі.
* Электрқозғалтқыш орамының температурасын өлшеу үшін Метран кедергісінің термотүрлендіргіші - ТМ-9207-01 қолданылады, ... ... ... ... онда ... ... ... мәндермен тексеріледі.
* Электрқозғалтқыш мойынтірегінің, редукторының және ЦТБ-тың температураларын өлшеу үшін ... ... ... - ... ... ... ... кірісіне беріліп, онда мүмкін болатын мәндермен салыстырылады.
* Дірілді өлшеу. ВК-310 ... ... ... ... ... ... 4-20 мА ... кірісіне беріледі.
* Бастырмалатқыш роторының орын ауыстыруын өлшеу SIEMENS3RG60 орын ... ... ... ... сигнал контроллердің аналогты кірісіне беріліп, мүмкін болатын мәндермен салыстырылады.
* Бастырмалатқыштың айналымдар санын өлшеу мен бақылау SIEMENS CRS-422 құралы ... ... ... ... НЦУ және ... ... ... қатар өңделген автоматизациялау сұлбасында келесі көрсеткіштер басқарылады:
* ГӨА-ң қосылуы/сөндірілуі контроллер кірісінің сандық блогы көмегімен жүргізіледі;
* ... ... үшін ... ... орындаушы механизм көмегімен болады, оған басқарушы сигнал контроллер блогының сандық ... ... қосу ... және ... ... ... дірілдің, бастырмалатқыш роторының орын ауыстыру көрсеткіштері контроллерде болатын мәндермен ... егер ... ... мүмкін болатын мәндерден үлкен болса, онда ГӨА тоқтатылады және оператор пультіне апаттық хабар беріледі.
Контроллерде ... ... ... ... олардың негізінде берілген ақпарат пен жалпы басқару есебінің қосындысынан басқару ... ... ... Барлық қажет ақпарат оператордың пультіне визуализациялық жүйемен шығарылады.
2.11.6 Кептіру және ТТК ... ... ... және ТТК ... бойынша бақылау және автоматтандыру сұлбасы қарастырады:
- С-5, поз.74 сепаратордағы су деңгейін бақылау мен реттеуді;
- Е-1, поз.76 сыйымдылықтағы су ... ... мен ... Е-1, ... ... ... деңгейі бойынша дәлденген Н-3/1,2 поз.53 сораптардан кейін тұрақсыз бензин шығынын бақылау мен реттеуді;
- П-6, ... ... ... газының шығынын бақылау мен реттеуді;
- П-6, поз.159 пешінен кейін регенерация газының температурасын ... мен ... Е-9, ... ... бензин деңгейі бойынша дәлденген Н-4/1-4, поз.55 сораптарынан соң тұрақсыз бензин шығынын бақылау мен реттеуді;
- ОЖ-1/1-4, поз.80-83 ... ... суық ... ... деңгейін бақылау мен реттеуді;
- П-3эт., поз.502 кейін регенерация газының температурасын бақылау мен реттеуді;
- ... ... ... кейін суыту газының қысымын бақылау мен реттеуді;
- "Этан", ... ... ... газ ... бақылауды;
- "Этан", поз.50 қондырғысынан шығатын газ шығынын бақылауды;
- ТМЖ, поз.51 жерге ... ... ... ... ... шығынын бақылауды;
- С-5, поз.75 сепаратордағы және С-6, ... ... ... ... деңгейін бақылауды;
- П-6, поз.125 пешіне, П-3эт., поз.513 пешіне қолданылатын отындық газдың қысымын ... ... ... ... ... газ ... ... "Этан", поз. 511 қондырғысынан шығатын газ қысымын бақылауды;
- "Этан", поз.512 қондырғысынан шығатын газ қысымын ... мен ... Т-1, Т-2, Т-7, ... жылу ... ... ... ... температурасын бақылауды;
- П-6 пешінің апаты болғанда бу сөндіру жүйесін іске қосуды;
- П-3эт., поз.1063 пештеріндегі түтіндік газдардың температурасын бақылауды;
- Н-4/1-4 сораптары ... ... - ... тізімін қараңыз;
- берілген технологиялық параметрлерден ауытқыған кезде жарықтық және дыбыстық дабылды;
- техсораптықта газдылықтану ... және де өрт ... ... және дыбыстық дабылды;
- О-2, поз.20, поз.525 кептіргіштерінен кейін регенерация газының қысымын реттеуді;
- жалпы коллекторде, поз.80 регенерация газының қысымын ... мен ... ... ... ... ... бақылауды.
2.11.7 ГФҚ қондырғылары бойынша
ГФҚ қондырғылары бойынша бақылау және автоматтандыру ... К-1, К-2, К-3, К-4, ... ... ... ... ... мен ... К-5, поз.2 астының температурасын бақылау мен реттеу;
- поз.92,93 сығылған газдар қоймасына поз.57,60 фракциялаудың келесі ... өнім ... ... ... П-1, П-2, ... ... ... деңгейді бақылау;
- К-1 (қондырғы №2), поз.516 колоннаға СГҚ-2-ден жіберілетін ... ... ... ... К-5 ... №3), ... колоннаға СГҚ-2-ден жіберілетін табиғи газдың шығынын бақылау;
- К-2, К-3, К-4, поз.127, 128, 41 ... ... ... мен ... П-5, ... пештен шыға берісте жылу тасымалдағыштың температурасын бақылау мен реттеу;
- К-5 (қондырғы №3), поз.10 колоннада үстінің ... ... мен ... К-1 ... №2), ... колоннаның үстінің температурасын бақылау;
- Е-4, Е-5, Е-6, поз.127,128,41 сыйымдылықтардағы қысымды бақылау мен реттеу;
- Е-3 ... №1,3), ... ... ... ... мен ... Е-3 (қондырғы №2), поз.85 сыйымдылықтардағы қысымды бақылау мен реттеу;
- Е-3, Е-4, Е-5, Е-6, Е-8, ... ... ... бақылау мен реттеу;
- Е-55, ... ... ... конденсат шығынын бақылау мен реттеу, поз.11 (қондырғы ... К-1, К-2, К-3, К-4, ... ... ... ... ... ... мен реттеу;
- К-5 (қондырғы №3), поз.32 колоннаны суландыруға ... ... ... мен ...
- ... газдар қоймасына берілетін өнім шығынын бақылау, поз.62, 65, 67;
- К-1, К-2, К-3, К-4 колонналардың ... ... ... басты компонентті ұстап тұруды бақылау, поз.1082-1085;
- К-1, К-2, К-3, К-4 колонналардың үстінің температурасын бақылау, поз.1061 з,д,ж,б;
- ... ... ауыр ... ... ... поз.1090;
- Е-7 сыйымдылықтағы деңгейді бақылау, поз.94;
- П-5 ... жылу ... ... ... оң ... ... сол ағын, поз.58;
- ОЖ-2/1,2 сұйықтық айырғыштар мен И-2/1 буландырғыштардағы пропан деңгейін ... мен ... ... К-1 ... ... алынған өнім шығынын бақылау, поз.51;
- П-5 ... ... ... ... бақылау, поз.1063;
- П-5 пештегі жылу тасымалдағыш температурасын бақылау, поз.1062;
- П-5 пешінің апаты кезінде бу сөндіргіштің ... ... ... ... П-7 пешіндегі деңгейді бақылау мен реттеу, поз.40;
- КС-80 қабылдауына этанды үрлеменің шығынын бақылау мен тіркеу, поз.80.
2.11.8 Автоматизацияның техникалық ... ... АБЖ құру үшін жаңа ... комплекстерге қойылатын қажетті талаптар келесідей:
* қажетті сенімділікті қамтамасыз ету;
* бақылау мен басқарудың ең жаңа модульдерін қосу модульдігі мен ... ... ... ... және ... ... таңдалуының қажетті дәлдігін қамтамасыз ету;
* тез қайта бағдарламалау мүмкіншілігі;
* түрлі кіріс ақпаратын ... және ... ... ... ... ... ... етуші персонал үшін лайықты тікелей ақпаратты енгізу жүйесінің бар болуы;
* локальды байланыс ... ... ... ... мүмкіншілігі.
Қарастырылатын жүйені өңдеуге түрінде келуге болады, мұнда ретінде қолданылатын технологиялар ... ... Ал жүйе ... құралады:
1 деңгейде (енгізу/шығару) Siemens (Германия) фирмасының SIMATIC S7-300 ... ... ... SIMATIC S7-300 контроллері модульдік конструкциядан тұрады және өзінің құрамына келесіні қосады:
Орталық процессорлардың модульдері (CPU). Шығарылатын ... ... ... ... ... ... түрлі типті орталық процессорлар қолданылуы мүмкін. олар бір - бірінен өндіргіштігімен, жады көлемімен, ... ... мен ... ... бар ... ... жоқтығымен, коммуникациялық интерфейстердің бар немесе жоқ болуымен ерекшеленеді.
Дискретті және аналогты сигналдардың ... үшін ... ... (SM) қарастырылған. Жүйе қосылу үшін немесе интерфейсін құру үшін ... ... (СР) ... ... (ҒМ) ... автоматты басқарылу, позиционерлену, өңделу есептерін өздігінен шеше алады. Функционалдық модульдер интеллектуалдық модульдер болып табылады. Олар ішке енгізілетін ... ... және ... процессордың ПЛК істен шыққан жағдайда да оларға қойылған функцияларды орындай алады.
2 Барлық контроллерлер бағдарламалық ... STEP 7 ... ... Өндірістік жүйелер ретінде ProfiBus-DP (ең жақсы динамикалық дамушының бірі) жүйесі ... ... ... ... ... жеке компьтерлер WINDOWS жүйесінде жұмыс жасайтын Pentium орнатылған.
5 Диспетчердің автоматтандырылған жұмыс ... (АЖО) ... ... құру үшін ең ... және ... SCADA-пакеттерінің бірі - Wonderware фирмасының InTouch ... ... ... ... ... ... АЖО) ... өндірістік жүйеге ProfiBus-DP шығару үшін Siemens өндіріс фирмасының ... ... ... есептеуіш жүйе ретінде Ethernet жүйесі таңдалған.
8 Ethernet бойымен жүйенің цехтік түйіндері арасындағы берілгендермен ауысу қарым - ... PCLink ... ... ... іске ... ол OS-9 және WINDOWS операциялық жүйелері арасындағы DDE - интерфейсін жүзеге асырады.
2.12 Бағдарламалық қамтама бойынша шешімдер ... ... ... ... ... мен бағдарламалық құжаттаудағы бағдарламалар қапшығынан тұрады.
Жүйенің бардарламалық қамтамасы келесі компоненттерден тұрады:
- жүйелік ... ... ... ... ... бағдарламалық қамтамаға келесі негізгі компоненттері кіреді:
- редакторлар, утилиттеді қосқандағы операциялық жүйе;
- мәліметтер айырбасы мен байланысты басқару утилиттері.
Операторлық станция мен PCS7 ... орта ... ... ... ... SIMATIC PCS 7 SOFTWARE ... V7.1 (AS/OS: PO 1000) аспаптық бағдарламалық қамтаманы қолданумен жетілдіріледі.
ГДҚ серверлік станциясының бағдарламалық қамтамасы Windows XP операциялық жүйелер ортасында ... ... ... ... Шикі ... ... үрдісіндегі автоматты басқару жүйесінің техника-экономикалық негізі
Шикі газды тасымалдау үрдісін басқарудағы негізгі тапсырма - үрдістің ... ... ... өте ... өнімділікке қол жеткізуге мүмкіндік беретін басқару жүйесін құру.
Берілген пайдалану объектілері бойынша кен орнын игерудің есептеу нұсқалары үшін алынған өндіру ... мәні ... ... ... Айта ... ... кезеңінде өндірілетін сұйық көмірсутектердің (тұрақты конденсат, мұнай) 85 %-ы алынады, ... осы ... ... ... ... ... нұсқаларды есептеуге қолдануға болады.
Метрологиялық жұмыстарды жүргізудің мақсатқа сәйкестілігі туралы шешім метрологиялық жұмыстарды есеп айырысатын жылдағы (жылдық экономикалық нәтиже) ... ... ... экономикалық нәтиже негізінде қабылданады.
Өлшеудің сериялы дайындалатын құралдары үшін есеп айырысу жылының ... ... ... ... жылын қабылдайды.
Метрологиялық жұмыстардың экономикалық нәтижесі тірі еңбектің, материалдардың, қаржы бөлу және ... пен ... ... етілетін дәлділігін қамтамасыз етуде халық шаруашылығынның мұқтаждығын борынша толық қанағаттандырудан келетін қосымша табыстың тұтас үнемдеуін көрсетеді.
Технологиялық үрдістерді басқаруда өлшеудің дәлділігін ... ... ... ... ... ... жақындау кезінде материалды ресурстар шығынын азайтуға әкеледі.
Жалпы кен орны бойынша (20,6%), сондай-ақ барлық үш объект бойынша (19,0%; 24,7%; 15,8% ... 1, 2, 3 ... ... ... ... анағұрлым аз алуға, табиғи сарқылу нұсқасымен (7-нұсқа) қол жеткізіледі. Осы нұсқа бойынша келісім кезеңінде жалпы кен орнында газды өндіру коэффициенттерінің ең ... ... - 43%-ға қол ... ... қысымын ұстау бойынша қаралған барлық есептеу нұсқалары базалықпен салыстырғанда сұйық көмірсутектерді өндіруді арттыруға ... ... ... ... ... ... ... айдауда (1-3 нұсқалар) сүйық көмірсутектерді өндіру коэффициенті жалпы кен орны бойынша кері айдау пайызының өсуімен артады. Арту 2 және 3 ... ... ... ... ... есебінен, 1 объектіден конденсатты өндіру коэффициенті тәжірибеде өзгермеген ... ... 100%-ы ... ... бойынша (3-нұсқа) кен орнының газконденсатты өндіру коэффициентінің максималды мәніне (43,1%) және жалпы кен орны ... ... ... ... өндірудің минималды кэффициентіне қол жеткізуге болады.
Айырылған газдың 40%-ын карбонның жоғарғы бөлігіне ... ... ... ... мұнай жиегін мұнай объектісіне (4-нұсқа) айдаумен бірге қолдану 3 объектіден газды өндірудің максималды коэффициентіне (29,9%) қол жеткізуге мүмкіндік беред. 4-нұсқа ... ... ... ішінен кен орны бойынша келісім кезеңінде сұйық көмірсутектерді ... ... ... (36,6%) және газ ... ... ... (9,7%) сипатталады.
Берілген жүйе техника-экономикалық көрсеткішті көтеруге, ... ... ... ... мен ... шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Осылайша жаңа реттеу ... ... ... ... ... ... ... етеді, осы арқылы ақпараттық жағдайларды ескереді және жөндеу аралық ... ... ... жүйесін енгізу және өңдеуді есептеу
3.2.1 Өңдеушілердің еңбек ақысы
Автоматтандыру жүйесін өңдеу үшін келесі персонал қажет:
3.1-кесте
Өндірушілердің еңбек ... ... ... ... ... ... ... бөлім бойынша кеңесші
1
100000
1
100000
Инженер-бағдарламашы
1
180000
1
180000
Барлығы
3
430000
3
730000
ҚР-ның еңбек кодексіне сәйкес еңбекақы төлемі 11%-дық ... ... ... ... ... ... ... құрайды:
Ж/Қесеп=(730000-73000)∙0,11+730000=802270 тг.
3.2.2 Автоматтандыру құралдары мен аспаптарына шығын
Автоматтандыру құралдарының құны ... ... ... мен аспаптарының құны
Атаулары
Түрлері
Бағасы, тг.
Жалпы саны
Ортақ бағасы, тг
Кедергі термометрі
ТСП-1060,1061
4500
5
22500
Гидростатикалық қысымды өлшеу
түрлендіргіші
Сапфир-22-ДГ-ВН-2540
64000
2
128000
Деңгей өлшеу түрлендіргіші
Сапфир-22-ДУ-Ex-2620
60000
5
300000
Дифференциалды сильфонды манометр
ДСП-160-М1
40000
2
80000
Сұйықтық деңгей датчигі
ДУЖ-1М
5500
1
5500
Газ ... ... ... блогы
БПС-24П
5000
4
20000
Қоректену блогы
22БП-36
5000
1
5000
Көрсетуші және тіркеуші құрал
ДИСК-250ДД 1261
11000
2
22000
Газ талдағыш
СТМ-10-006
124000
3
372000
Стандартты камералы диафрагма
ДКС-0,6-150
62000
2
124000
Үшпозиционды температура ... 2 ... ... ... ... ... ТГ-3
446000
3
1338000
Артық қысым манометрі
МТ-100
7200
6
43200
Компрессор
С-100/А,В
100000
1
100000
Ашық типті металл қалқан
ЩП-2С
32000
10
320000
3.2-кестенің ... ... мен ... ... ... ... бағасы, тг
Техникалық термометр
ТТП4-1-240-103
58000
3
174000
Шиналық модульді кабельдер
290000
290000
Аналогтік және дискреттік сигналдар модулі
Modbus RTU
23000
9
207000
Контроллер
Modbus RTU M-7019
60000
1
60000
Жиілік түрлендіргіші
EI-p7012-025H
366000
1
366000
Дербес компьютер
Pentium dual core
180000
1
180000
Барлығы:
4501700
3.2.3 Жүйе монтажының шығыны
Жүйе монтажының ... ... ... 25% ... ... ... ... Машинаның сағат құнын есептеу
Амортизационды шығындар жабдық құнының (компьютер) 12%-ын құрайды:
Шам= Шкомп∙0,12=4501700∙0,12=540204 тг.
Жөндеуге кететін шығындар жабдық құнының (компьютер) 8%-ын құрайды:
Шж= ... ... ... ... Ф - уақыттың жылдық қоры 12∙7∙52-12∙12=4224 сағ. (вахталы әдіс).
Кэ - ... ... ... ... Ол техникалық кешен қолданатын энергия көлемі мен маторды, операторлық жұмыс ... ... ... ... (2 ... ... ... - 11,37 тг/кВт көбейткенге тең.
Шээ=4224∙2∙11,37=96053,76 тг.
Оператордың бір айлық еңбек ақысы 70000 ... ... ... аламыз:
(70000-7000) ∙0,11+70000=76930 тг.
Оператордың бір жылдық еңбек ақысын былай табамыз:
Ш/Ежыл=76930∙12=923160 ... ... ... құны ... ... Шээ+ ... ... кейінге қалдыруға 50 сағат беріледі. Онда бағдарлама шығындары құрайды:
50∙454,44=22722 тг.
Автоматты реттеу жүйесін енгізу мен реттеудің шығындарының қосындысы:
Шқос=802270+1125425+4501700+22722=6452117 ... ... ... енгізудің экономикалық тиімділігін есептеу
Автоматтандыру жүйесін енгізгенде экономикалық тиімділікке ... ... әсер ... өнім ... ... ... өнімділік кезінде шығару 0,5%-ға артады.
1500000∙0,005=7500 м3/жыл.
1м3 12432 теңгеге тең мұнай құны кезінде ... ... ... табу ... - ... тг.
Жылдық экономикалық тиімділік құрайды:
Эж=Э - Ес∙Шқос=12121200 - 0,32∙7256129=9799239 тг.
Ен - ... ... ... ... коэффициенті.
Сатылып кету мерзімі:
Ток= Шқос/Э=7256129/12121200=0,6 жыл.
Игерудің технологиялық үлгілері ... ... ... 40 ... тең ... ... 8 нұсқа қарастырылған. Технико-экономикалық көрсеткіштері бойынша ең ... екі ... ... мерзімінің соңына дейін есептеу жүргізілген. [3]
Табиғи сарқылуға игеру есебі Қарашығанақ кен орны үшін төмен өндіру коэффициентін береді, сондықтан экономикалық ... ... 4 ... ... ... көмірсутектерді өндірукоэффициенті төмен болған. Экономикалық есептеулер келесі нұсқалар бойынша жүргізілген:
1-нұсқа - 2-ші объектіге шикі ... 40%-ын кері ... - 2-ші ... шикі ... 60%-ын кері айдау;
3-нұсқа - 2-ші объектіге шикі газдың 100%-ын кері айдау;
4-нұсқа - 2-ші ... шикі ... 40%-ын кері ... және 3-ші ... ... байытылған газды айдау.
Кәсіпшілікте газконденсат қоспасының бірге жинау жүйесін жүзеге асыру жеткілікті ... ... ... ... құнын жеке сұйық көмірсутектерге және газға бөлуге мүмкіндік бермейді. Сондай-ақ сұйық ... ... ... ... ... бөлу де өте қиын. Сондықтан меншікті көмірсутектерді ақшалай бағалауда есептейді. Есептеу газ өндіруді газ эквивалентінің тоннасына аударуды ескеріп жүргізіледі, мұнда ... ... ... қолданылады: 1 т. газ = 1289000 тг.
4 ... ЖӘНЕ ... ... БӨЛІМІ
4.1 Қауіпсіздік және еңбек саласындағы заңдар
Еңбек қауіпсіздігі мен қауіпсіздік техникасы күші бар ережелер, нормалар мен нұсқаулар негізінде ... ... ҚМЖ ҚР ҚНжЕ ... ... нормативтік құжаттарын қатаң жетекшілікке алу қажет.
Барлық жұмыстар қарастырылған қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтаумен жүргізілу ... ... ... ... ... болдырмау үшін қорғаныс құрылысымен қоршалып, ескерту белгілерімен қамдану тиіс.
Жүретін, өтетін жолдар мен жұмыс орындарын ... үйіп ... ... тазартып тұру қажет.
Еңбектің ... ... ... ету үшін аспаптарды және құрылғыларды ҚНжЕ 02.07.04-87 ... ... екі ... ... ҚНжЕ III-4-80 ... ... орындалуы тиіс.
Қауіпті азайту мақсатында нысанды жобалау кезінде келесі шаралар ... ... ... ... дәнекерлік және фланцтық қосуларды қолдану арқылы қол жеткізіледі;
- үрдістің параметрлерін бақылау (температура, ... ... ... ... ... жөндеу жұмыстарында қолданылатын жүк көтергіш механизмдермен қамтамасыз ету.
Жобаланып жатқан нысанда қызмет ... ... ... ... және жұмыс орнының жөн-жобасынан өту керек. Жұмысшылар қабылдаулар және жұмысты қауіпсіз жүргізу әдістері, ... ... және де ... ... мен ... ... ... бойынша мерзімді нұсқаулықтан өтуі тиіс.
Барлық жұмысшылар дәрігерлік тексерістен мерзімді өтіп, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... тиіс.
4.1.1 Еңбек Кодексін қолданысқа енгізу туралы 2007.15.05. № 252-III ҚР Заңы ... ... ... - ... қызметшілердің қазыналық кәсіпорындардың, мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын іске асыруға, ... ... ... ... ... ... ... және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз етуге бағытталған лауазымдық өкілеттіктерді орындау жөніндегі кәсіптік қызметі.
Азаматтық қызметші - ... ... ... белгіленген тәртіппен қазыналық кәсіпорындарда, мемлекеттік мекемелерде ақылы ... ... ... және ... ... мен ... іске асыру және мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру мен ... ... ... ... ету мақсатында лауазымдық өкілеттіктерді жүзеге асыратын адам.
Айлық жалақының ең төменгі мөлшері - біліктілікті ... ... ... ... ... ... ... қызметкері осы Кодексте белгіленген қалыпты жағдайда және жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы кезінде еңбек нормаларын (еңбек ... ... ... бір айда оған ... ... төлемдердің кепілдік берілген ең төменгі мөлшері.
Арнаулы киім - ... ... және ... ... ... ... ... арналған киім, аяқ киім, бас киім, қолғап, өзге де нәрселер.
Ауыр жұмыстар - қызметкердің ауыр заттарды қолмен көтеруіне немесе ... ... ... ... не 250 ккал/сағаттан астам күш-қуат жұмсалатын басқа да қол жұмыстары.
Ауысымдық жұмыс - ... ... екі не үш ... төрт ... ... жұмыс.
4.1.1.2 Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы ... ... ... ... мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.
Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының басқа заңдарына еңбек ... ... ... пен ... қорғау қатынастарын реттейтін нормаларды енгізуге тыйым салынады.
Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық ... осы ... ... ережелер белгіленген болса, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады. Қазақстан Республикасы ратификациялаған ... ... оны ... үшін заң ... ... ... жағдайларды қоспағанда, халықаралық шарттар еңбек қатынастарына тікелей қолданылады.
4.1.1.3 Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының мақсаты еңбек қатынастарын және ... ... ... ... өзге де ... ... ... тараптарының құқықтары мен мүдделерін қорғауға, еңбек саласындағы құқықтар мен бостандықтардың ең төмен кепілдіктерін ... ... ... ... болып табылады.
Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының міндеттері еңбек қатынастары тараптары мүдделерінің теңгеріміне, экономикалық өсуге қол жеткізуге, өндіріс тиімділігі мен адамдардың әл-ауқатын ... ... ... құқықтық жағдайлар жасау болып табылады.
4.1.1.4 Қазақстан Республикасы еңбек ... ... адам мен ... ... ... ... ... жол бермеу;
- еңбек бостандығы;
- кемсітушілікке, мәжбүрлі еңбекке және балалар еңбегінің ең нашар түрлеріне тыйым салу;
- қауіпсіздік және ... ... сай ... ... ... ... қамтамасыз ету;
- өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты алғанда қызметкердің өмірі мен денсаулығының басымдығы;
- еңбегі үшін жалақының ең төменгі мөлшерінен кем ... ... ... ... ... ету;
- тынығу құқығын қамтамасыз ету;
- қызметкерлердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігі;
- қызметкерлер мен ... ... ... ... мен ... ... үшін бірігу құқығын қамтамасыз ету;
- әлеуметтік әріптестік;
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік реттеу;
- қызметкерлер өкілдерінің Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... құқығын қамтамасыз ету болып табылады. [4]
4.1.2 Өрт қауіпсіздігі туралы ... ... 1996 ... 22 ... № 48-1 Заңы ... Өрт ... қамтамасыз ету адамдардың өмiрi мен денсаулығын, меншiктi, ұлттық байлық пен қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ...
Осы Заң мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы ... өрт ... ... ету саласындағы құқықтық қатынастарын реттейдi.
4.1.2.2 Ерікті өрт сөндіруші - өрттің алдын алу және ... ... ... ... ерікті негізде (еңбек шартын жасаспай) тікелей қатысатын азамат.
Қоныстану аумағы - елді мекен аумағының тұрғын үй ... ... ... мен ... ... ... коммуналдық және өнеркәсіптік объектілерді орналастыруға арналған бөлігі.
Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау - ... ... ... ... ... ... ... өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын бақылау мақсатында жүзеге асыратын қызмет түрі.
Өрт - адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоғам мен ... ... ... ... ... ... ... жану.
Өртке қарсы ерікті құралымдар - азаматтардың елді ... және ... ... алдын алу мен оны сөндіруді ұйымдастыруға қатысу нысаны.
Өртке қарсы қызмет - ... ... ... ... органдарының, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының облыстардағы (республикалық маңызы бар қаладағы, ... ... ... бар ... ... күштері мен құралдарының, соның ішінде өрттің алдын алу мен оны сөндіруді ұйымдастыруға, ... ... ... жұмыстарын жүргізуге арналған мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің жиынтығы.
Өртке қарсы шаралар режимі - өрт қауіпсіздігі талаптарының ... жол ... және ... ... ... ... ... мінез-құлық ережелері, өндірістік және шаруашылық қызметін ұйымдастыру тәртібі, құрылыстарды, ғимараттарды, үй-жайларды (аумақтарды), өндірістік және арнаулы жабдықтарды күтіп ұстау шарттары.
Өрт ... - ... ... меншіктің, қоғам мен мемлекеттің өpттeн қорғалу жай-күйі.
Өрт қауіпсіздігінің талаптары - өрт қауіпсіздігін ... ету ... ... Республикасының заңнамасымен белгіленген әлеуметтік және (немесе) техникалық сипаттағы арнаулы шарттар.
Өрт ... ... бұзу - ... ... ... ... ... өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нормаларды, ережелер мен нұсқауларды ... ... ... ... ... шаралары - өрт қауіпсіздігі талаптарын орындау жөніндегі іс-әрекет.
Өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті орган - өрт ... ... ... реттеу мен бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.
4.1.2.3 ... ... өрт ... ... заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заңнан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өрт қауiпсiздiгi ... ... ... да ... және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.
4.1.2.4 Өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң негiзгi ...
- өрт ... ... ... өмiрi мен ... ... ұлттық байлық пен қоршаған ортаны қорғау;
- ұйымдар мен азаматтардың қызметiндегi қатер деңгейiн ... ... өрт ... ... ... ... оқытып-үйрету және алдын алу шараларын жүзеге асыру;
- өрт сөндiру, бiрiншi кезектегi ... және ... ... ... ... мiндеттiлiгi, медициналық көмек көрсету, азаматтарды және зардап шеккен қызметкерлердi әлеуметтiк қорғау, өрт салдарынан азаматтардың денсаулығы мен ... ... орта мен ... ... ... ... ... орнын толтыру болып табылады.
4.1.2.5 Өрт қауіпсіздігі саласындағы ... ... ... ... ... ... - нормативтік құқықтық актілерде міндетті түрде орындалуға тиіс өрт ... ... ... ... ... ... құқықтық актілерге өрт қауіпсіздігінің нормалары мен ережелері, өрт қауіпсіздігінің талаптарын қамтитын нұсқаулықтар, техникалық регламенттер және өзге де ... ... ... ... және оның ... ... ... қойылатын өрт қауіпсіздігінің талаптары техникалық регламенттерде белгіленеді.
Мемлекеттік органдар әзірлейтін және өрт қауіпсіздігі талаптарын белгілейтін нормативтік ... ... ... ... міндетті түрде келісілуге тиіс.
4.1.3 Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 ... №603 ... ... - ... ... ... ... берушiнiң белгiлi бiр салада техникалық реттеу объектiлерiнiң белгiленген талаптарға сәйкестiгiн ... ... ... ... ... ... ... рәсiм.
Аккредиттеу саласы - аккредиттеу қолданылатын, ресми танылған сәйкестiктi бағалау объектiлерi.
Аудит (сәйкестiктi растау саласындағы) - ... ... ... ... ... және ... сынақ зертханаларының (орталықтарының) қызметiн жүйелi, тәуелсiз құжатталған талдау, сондай-ақ өтiнiм берушiнiң бастамасы бойынша жүргiзiлетiн сертификатталған өнiмнiң, көрсетiлетiн ... ... сапа ... жүйелерiнiң белгiленген талаптарға сәйкестiгiн бақылау.
Берушi - өнiм ... ... ... жеке ... ... тұлға.
Дайындаушы (орындаушы) - өнiмдi кейiннен иелiктен шығару ... ... ... өзi ... үшiн өндiретiн, сондай-ақ өтеулi және (немесе) өтеусiз шарт бойынша жұмыстарды орындайтын ... ... ... жеке ... заңды тұлғалар.
Инспекциялық бақылау - сертификатталған ... ... ... ... ... ... сәйкестiгiн растау жөнiндегi аккредиттелген органның уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен жүзеге асыратын ... ... - ... ... бекiткен және тұтынушылардың қалың көпшiлiгiне қолжетiмдi стандарт.
Мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесi - өз құзыретi ... ... ... саласындағы жұмыстарды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... реттеу жүйесiнiң тiзiлiмi - техникалық регламенттердi, стандарттарды, техникалық-экономикалық ақпарат ... ... ... жөнiндегi органдарды, сынақ зертханаларын, стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердi, сарапшы-аудиторларды және сәйкестiктi растау саласында берiлген құжаттарды ... алу ... ... - ... ... ... ... тiкелей байланысты жеке тұлғалар, заңды тұлғалар және олардың қауымдастықтары, одақтары, сондай-ақ қатысуы Қазақстан Республикасының ... ... ... өзге де ... ... - ... ... жөнiндегi органдардың қатысуымен өнiмнiң техникалық регламенттерде белгiленген талаптарға сәйкестiгiн растау нысаны.
Негiзге алынатын стандарт - ... ... кең ... ... ... ... бiр саласына арналған жалпы ережелерi бар стандарт.
Өнiм - процестiң немесе қызметтiң нәтижесi.
4.1.3.2 Қазақстан Республикасының техникалық реттеу ... ... ... ... ... негiзделедi және осы Заң мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлерден тұрады.
Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы ... ... ... белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.
4.1.3.3 Осы Заң өнiмге, көрсетiлетiн қызметке, өнiмнiң өмiрлiк циклiнiң процестерiне (бұдан әрi - ... ... ... және ... талаптарды айқындау, белгiлеу, қолдану және орындау, олардың ... ... ... және ... ... ... мемлекеттiк бақылау жөнiндегi қоғамдық қатынастарды реттейдi.
Өнiм, көрсетiлетiн ... ... ... ... ... ... ... органдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметiн жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының ... ... ... техникалық реттеу объектiлерiне қатысты пайдалану құқығын иеленетiн жеке және заңды тұлғалар техникалық реттеу субъектiлерi ... ... ... ... ... ... ... регламенттеу саласында: өнiмнiң, процестердiң адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта, оның iшiнде жануарлар мен өсiмдiктер дүниесi үшiн қауiпсiздiгiн қамтамасыз ... ... ... ету; ... ... ... қауiпсiздiгiне және сапасына қатысты тұтынушыларды жаңылыстыратын iс-әрекеттердiң ... алу; ... ... ... ... стандарттау саласында: отандық өнiмнiң бәсекеге-қабiлеттiлiгiн арттыру; табиғи және энергетикалық ресурстарды үнемдеу болып табылады.
4.1.3.5 Техникалық ... ... ... ... жүйесiнiң бiрлiгi мен тұтастығы;
- бiрыңғай терминологияны, өнiмге, көрсетiлетiн қызметке, процестерге қойылатын талаптарды белгiлеу ережелерiн қолдану;
- техникалық реттеу ... ... мен ... ... ... ... процестерiне қатысу үшiн тең мүмкiндiктердi, мемлекет пен мүдделi тараптар мүдделерiнiң теңгерiмiн қамтамасыз ету;
- отандық және импортталатын өнiмге, көрсетiлетiн қызметке және ... ... ... сәйкестiгiн растау рәсiмдерiне қойылатын талаптардың бiрдей болуы;
- техникалық регламенттер мен стандарттарды әзiрлеу кезiнде ғылым мен техника ... ... және ... ... ... ... ... техникалық регламенттер талаптарының мемлекет экономикасының дамуы, оның материалдық-техникалық базасы деңгейiне және ғылыми-техникалық даму деңгейiне сәйкестiгi;
- мемлекеттiк құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де ... ... ... ... ... регламенттердiң, стандарттардың және олар туралы, оларды әзiрлеу, бекiту, жариялау тәртiбi туралы ақпараттың қолжетiмдiлiгi;
- стандарттарды қолдану мақсатында ... ... ... таңдау;
- сәйкестiктi растаудың бiрыңғай жүйесi мен ережелерi;
- бiр ... ... және ... ... ... ... қоса атқаруын болдырмау;
- бiр мемлекеттiк органда мемлекеттiк бақылау және ... ... ... ... ... ... ... органдардың дайындаушылардан (орындаушылардан), сатушылардан және сатып алушылардан тәуелсiздiгi;
- сәйкестiктi растау жөнiндегi жұмыстарда ... ... ... ... ...
4.1.3.6 Мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiнiң құрылымын:
- Қазақстан Республикасының Үкiметi;
- уәкiлеттi орган ;
- өз ... ... ... ... ... жөнiндегi орган;
- мемлекеттiк органдар жанындағы техникалық реттеу саласындағы сарапшылық кеңестер;
- саудадағы техникалық кедергiлер, санитарлық және фитосанитарлық шаралар жөнiндегi ақпарат орталығы ... әрi - ... ... ... ... ... ... ;
- сәйкестiктi растау жөнiндегi органдар, зертханалар;
- сәйкестiктi растау, тауар шығарылатын елдi анықтау және аккредиттеу жөнiндегi ... ... ... ... мен ... ... қоры ...
4.2 Газ тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік шаралары
4.2.1 Газ құбырөткізгіштің басында максималды ... ... ... ... мен ... ... төзетін алдын ала сақтандыру қақпағы орнатылуы тиіс.
4.2.2 Газ құбырөткізгіштің жарылуы кезінде жергілікті ортаның улануын ... ... ... ... шептерінде құбырөткізгіштің босатуын болдырмау үшін кері қақпақтар мен ысырмаларды қосымша орнату қажет.
4.2.3 Құбырлар тасымалданатын заттарға байланысты ҚР ... ... ... түсі мен ... белгісі болуы тиіс.
4.2.4 Құбырдың орналасуын қолданыстағы сұлбасын ӨҚБ басшысының рұқсатынсыз және жаңа ... ... ... ... ... ... қымталуы мен берікітлігіне сынау және үрлеу жергілікті жағдайды ескере отырып техникалық және өрт қауіпсіздігі бойынша қажет шараларды қарастыратын нұсқаулыққа ... ... ... мен ... ... мен ... ... жұмыстың нұсқаулылығы мен жоспарын құрылыс ұйымы құрастыруға және құбырды ... ӨҚБ ... ... ... ...
4.2.6 Газ құбырөткізгішінің трассасы кәсіпорынның бас инженерімен бекітілген кесте бойынша арнайы аралаушылармен тексеріледі. Газ құбырөткізгішінің трассасын аралау тиісті газқағармен, ӘГ-2 ... ... және ... ... ... екі ... жүргізілу керек.
4.2.7 Газды компрессор стансалары мен газ компрессор қондырғылары Мемстандартқа сәйкес пайдалануы тиіс. Компрессор стансасының тазалау, салқындату және ... ... ... ашық алаңда орнатылуы тиіс.
4.2.8 Су мен конденсаттың қатып қалуын болдырмау үшін қабылдау және түпкі ... ... ... жылытылуы мен жылыту оқшаулағышы, осы тазартқыштардың құрғату орны мен үрленуі, май бөлгішінің жылу ... мен ... суды ... ... қондырғы құрастырылуы тиіс.
4.2.9 Компрессорлық стансалардың құбырлары дәнекерлеу арқылы ... ... ... ... ... ... шығуы мен кіруі кезінде стансаны сыртқы тораптардан тез және сенімді ажырататын бітеу арматурасы орнатылуы тиіс.
4.2.11 Әрбір ... ... ... және ... құбырында орнатылған ысырмамен ажыратылуы тиіс. Компрессор мен ажырату ысырмасы арасындағы айдау ... кері ... ... ...
4.2.12 Қабырғасының температурасы 45 градусқа тең барлық аппараттар, ... мен ... және ... ... ... қызметшілер жылумен оқшаулануға немесе қоршалуға тиіс.
4.2.13 Компрессорды ... ... ... ... ... ... ... сығылған газдың (ауаның) қысымы мен температурасы көтерілген кезде, салқын суды беру тоқтатылып, қабылдаудағы және жағу ... ... ... кезде автоматтық ажырауы болуы тиіс.
4.2.14 Компрессор стансасының автоматты қондырғысын тұрақты тексеріп, оның нәтижесін арнайы журналға жазу керек. ... Газ ... ... ... ... ең ... ... есептелген сынама-іріктегіштің көмегімен жүргізілуі тиіс. Ақаулы үшкір брандасы бар және тексеріс мерзімі өтіп ... ... ... ... тиым ... Бұранданы тексеру кемінде 6 айда 1 рет ... ... ... ... ішкі қазандықтағы, ұстахана мен өзге өндірістік жайдағы газ құбырлары БҚ Ережелеріне сәйкес күтілуге және пайдаланылу тиіс.
4.2.17 ... ... ... аяқ ... жеке ... ... ... 15.07.07 жылғы ҚР Еңбек Кодексінің 16-тарауна сәйкес (15-бап) бойынша беріледі.
Тыныс алу мүшелерін зиянды булар мен газдардан сақтау үшін ... және ... ... ... Және де ... ... сүзгілі газқағарлар бар.
4.3 Газ тасымалдау кезіндегі зиянды факторларды талдау
4.3.1 №1 цех бойынша зиянды заттардың анализі
4.3.1.1 Атмосфераға шығарылатын заттар
Залалды ... ... ... ... ... пештің түтіндік мұржалары, желдеткіш мұржалар, дефлекторлер, от алу ... ... ... тоқтатылған аппараттар мен құбырларды босату факелдік жүйеге факелді кезекті жағумен жүзеге асырылады.
Жүйенде саңылаулар пайда болғанда және қорғаныс клапандарының ... ... ... қысқа уақытта атмосфераға шығып кетуі мүмкін.
№1 газды қайтаөңдеу цехі бойынша шекті-мүмкін болатын шығарылыстар:
- азот ... - 16,154 ... ... ... - 31,788 ... ... - 22,615 ... метан - 31,778 т/год
4.3.1.2 Ғимараттағы және сырқы алаңқайдағы әуе кеңістігін бақылау
Әуе кеңістігінің жағдайын бақылау ... ... ... және ... ... әуе кеңістігін мерзімді бақылауды СМЖ лаборанттары қалалық СЭС-мен келісілген басқарманың бас инженері бекіткен кестеге сәйкес ... ... ... бен ... артылып кетуі кезінде қондырғының басшысы кезекті инженер-технологке мәлімдейді және газдылықтың мүмкін болатын нормадан артылуын ... ... ... Ағынды сулар
Қондырғыларда өнеркәсіптік-жауындық және шаруашылық-факелдік кәріздер бар. Өнеркәсіптік-жауындық кәрізге жабдықтарды жуғаннан кейін мұнайөнімдерімен (технологиялық) ластануы мүмкін болатын өндірістік және ... ... ... жіберіледі.
Өндірістік-жаңбырлы ағындар мөлшері 1500 м3/тәулік құрайды.
Шаруашылық-факелдік ағындар 40 ... ... ... содан соң хлораторлыққа келіп түседі.
Тазартылған және дезинфекцияланған ... ... ... ... ... ... (КТҚ) ... Жобаланатын нысанды пайдалану кезінде химиялық заттардың атмосфераға шығарылуын есептеу
Химиялық заттардың газқұбырының соратын шамынан ... ... ... мына ... ... Vк* ... + 273) / ... + 273) * z.
Газдың салмақтық шығыны (г/с) келесі формуламен анықталады:
Мг= Vг */.
мұндағы - газ тығыздығы,
- ... ... ... ... 600 ... мәліметтер:
- газқұбырындағы газдың қысымы - 0,25 ... ... ... - 283 К; ... ... ... - 0,057 ... ... ... мерзімділігі - 2 рет ... газ ... - 114 ... қаптама ұзындығы - 10 м
- газ ... - 0,8 ... ... ... ... ... = 0,025 ... Vк - қаптаманың геометриялық көлемі, ұзындығы L.
Қаптаманың қимасы:
S=D2/4.
Бір босатқанда атмосфераға өшіктірілетін газдың көлемі тең:
Vг= 0,025*(25*273) / (1,013* 273) *0,98 ... ... ... =0,0607/600 = 0,0001 м3/с.
Бір босатқанда атмосфераға өшіктірілетін газдың ... ... ... ... 0,05 ... күн ... жүргіземіз, сонда:
Мгжыл=0,05*365=18,25 кг/жыл.
Шамнан газдың шығуының орташа жылдамдығы тең:
W= Vг/D2/4,
W =0,0001/0,003= 0,0333 м/с.
4.3.2 Цех ... шу мен ... ... ... ... ... адам ... және оның қызметінің нәтижесіне теріс әсер береді. Шудың ұзақ әсер етуінен есту ... ... қан ... ... ... нашарлайды, қозғалу координациясының бұзылуына әкеліп соғатын қозғалтқыш орталығында өзгерістер болады.
Цехте шудың дегейі 85дБ-ден асатын аймақтар (техникалық ... ТБ-1,2 ... ... бар. Осы ... қызмет ететін қызметкерлерді шудан қорғау үшін шуға қарсы құрылғылар қолданылады.
Діріл - адам ... ... ... ... ... ... тербелісі. Компрессорлы цехтегі құбырлар желісімен жалғанған компрессорлы бұрандалы агрегаттар ең қуатты діріл көзі ... ... ... ... ... ... ... ағзасына жоғары деңгейлі шу мен дірілдің жағымсыз әсерін бәсеңдетіп жою ... ... ... ... ... көрсету, жабдықтар мен басқа да шу мен діріл көздерін (үйкелісті азайту, қолғалатын массалардың соқтығысын ... ... ... және дыбысжұтқыш материалдарды қолдану;
- жеке қорғаныс құралдарын (шуға қарсы астар, құлақшын, бас киім) қолдану.
4.4 Өрт қауіпсіздігі талаптары
4.4.1 Өрт ... - ... ... ... қоғам мен мемлекеттің өрттен қорғалудың жай-күйі.
Өрт қауіпсіздігінің ... - өрт ... ... ету ... ... Республикасының заңнамасымен белгіленген әлеуметтік және (немесе) техникалық сипаттағы арнаулы шарттар.
Өрт қауіпсіздігі шаралары - өрт ... ... ... ... іс-әрекет.
4.4.2 Нысанның өрт жағдайын бақылау ... және ... жою ... ... қайтаөңдеу цехтерінде бөлмелер мен нысан құрылымын және мыналарды көрсету тиіс:
- бөлмелер, ғимараттар мен қондырғылардың жоспарламасын;
- күштік және энергетикалық ... ... өрт және ... ... бар ... материалдар қоймасын, улы заттар мен жарылғыш заттарды қолдану және сақтау ... өрт ... ... ... өрт ... ... мен ... жолдары;
- өрт анықтау жүйесі;
- өрт дабылдамасы жүйесі;
- өрт сөндіру құралдарының орналасу мен қолдану ... ... ... ... ... әрбір секциясына арналған белгілер.
4.4.3 Өрт ақуалын бақылау және ... ЖЖА ... ... ... ... ... өрт қауіпсіздігі мен төтенше жағдайлардағы өндіріс қызметшілерінің іс-әрекеті үшін жауапты тұлғаларға тапсырылуы тиіс.
4.4.4 Жоспарлардың көшірмесі ... ... ... тиіс. Өзге көшірмелер арнайы белгі соғылған жиында нысаннан тыс (кеңседе, өртке қарсы, апаттық базада) қызметте ... ... ... ... көшірмелер құтқару қызметтеріне көмекті ұйымдастыру үшін қажет. Пакет ... соң ... ... ... шегу ... өрт себебіболып табылады. Темекі шегуді бақылау өте ... ... шегу ... ... ережені сақтау аса маңызды. Ғимарат екі: темекі ... ... ... ... ... бөлінеді. Темекі шегуге тиым салынған орындарда өрт қауіпсіздік талаптары қатаң сақталу керек.
4.4.6 Өрт апатын анықтау және хабарландыру ... ... ... ... Өрт пен ... автоматты детекторлары нысанның жобасында немесе техникалық құжаттамасында көрсетілген орында орнатылуы тиіс. Сонымен қатар өрт дабылын ... беру ... ... ... ... орнатылады. Барлық жоғарыда көрсетілген қондырғы өрттің қай аймақта болғанын (қондырғыда, жайда) анықтауға мүмкіндік беретін басқарудың бақылау пунктін (диспетчерлік) байланыста ... ... ... ... жұмыста магистральды газ құбырлары бойымен газдың қайта айдалуы мен қайта өңделуінің технологиялық ерекшеліктері, шикі газды тасымалдауға ... ... ... технологиялық сұлбалары қарастырылған.
Шикі газды қайта айдау технологиялық үрдісінің және компрессорлік станцияның негізгі нысандарын математикалық сипаттамалары ... ... ... математикалық сипаттамасының негізіне әйгілі қатынастар қойылған. Компрессорлік станцияның әр түрлі тиімділеу критерилерінің ... ... ... ... ... ... қолданылатын кейбір критерилердің нәтижелілігі көрсетілген. Тиімділеу критериін ... ... ... Газ ... ... мен ... басқару есептерін талдаудың негізінде компрессорлік станцияны тиімді басқару жүйелерін нақты уақытта қолданудың пайдалылығы дәлелдеген. Компрессорлік ... ... ... және ... ... бар ... ... шешімдердің талдамасы келтірілген. Жұмыстың әр түрлі шарттары үшін жүйесінің жұмыс тәртіптері ... ... ... ... басқару жүйесінің автоматтандырылуы қарастырылып, станция жұмысының тиімді тәртіптерінің жиынтығын есептеу алгоритмі жасалған. Шикі газ тасымалдау жүйенің құрамы мен ... ... ... ... және ... ... ұсынылған.
Экономикалық нәтижеліліктің, өтімділік мерзімінің есептері және автоматтандырудың енгізілетін ... ... ... ... Олар ... ... ... компрессорлық станция жұмысының режимдерін тиімділеу бағдарламасын пайдалану мақсатына сай екендігін көрсетті.
бөлімінде қызмет ететін қызметкердің ... ... үшін ... ұйымдастыру шаралары, өртке қарсы шаралар, және де өндірістік шуды азайту бойынша шаралар мен санитарлық-гигиеналық шаралар ұсынылған.
Компрессорлік станцияны автоматтандырылған басқарудың ... ... бұл ... ... атап ... ... қайта айдау үрдісінің автоматты басқару мәселесінің заманауи шешімі болып табылады.
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ТІЗІМІ
ГҚЦ
Газды қайта өңдеу цехі ... ... кең ... ... фракция
ГАФ
Газды айдау фракциясы
ГФТ
Газдық фракциялау торабы
КЕ
СТ
ТТК
ГФҚ
ЖШС
ТШ
ПКТ
МКТ
ШМК
СГҚ
ЖҰТ
СС (НЦ)
СС (НП)
ЖССК
ТП
ПБТҚ
ТБ
ЖМБ
ЖКБ
ГҚДҚ
ГҮП
ГӨП
ТГБ
МАЭК
БҒЗЖИ
МДжӨҚБ
МГӨБ
КЦ
КС
ӘГ
ӨҚБ
ТМЖ
ҚЖ
СМЖ
ТБ
ҚМЖ
ҚНжЕ
ТҚЕН
БНТ
ТҚК
БТК
АҚҚ
ГДҚ
ГЖЖ
ТП
БАБЖ
ЭЕМ
АБЖ
АРЖ
АЖО
ГӨА
ЖБТҚ
БАЖБ
АДБ
ОДБ
ЖҮҚ
ЖММ
ЖТС
ГТС
ГЖЖ
КС ДП
ЖДП
Көмірсутектік еріткіш
Соқпа толқын
Төмен температуралы конденсация
Газдық ... ... ... ... ... кедергі термометрі
Мыс кедергі термометрі
Шекті мүмкін болатын концентрация
Сығылған газдар қоймасы
Жүкті ұстау ... ... ... ... ... ... ... пропан
Пропан-бутанның техникалық қоспасы
Техникалық бутан
Жөндеу-монтаждау басқармасы
Жобалық-конструкторлық бюро
Газды қайта өңдеуді детекторлеу құрылғысы
Газдық үлестіру пункті
Газдық өлшеу пункті
Тот баспайтын ... ... Атом ... ... ... ... ...
және жобалау институты
Мұнай дайындау және өндірістік қызмет
көрсету басқармасы
Мұнайгаз өндіру басқармасы
Компрессорлық цех
Компрессорлық станция
Әмбебап ... ... ... ... ... қосылатын сым
Құжаттар жетекшісі
Стандарттаудың мемлекеттік жүйесі
Тоңазытқыштық бөлім
Құрылыстық-монтаждық жөндеу
Құрылыс нормалары және ... ... және ... ... ... ... ... үрдістері
Техникалық құралдар кешені
Бағдарламалық-техникалық кешен
Апатқа қарсы қорғаныс
Газды дайындау қондырғысы
Газбен жабдықтау жүйесі
Технологиялық процесс
Біріктірілген автоматты басқару жүйесін құру
Электронды есептеуіш машина
Автоматты басқару жүйесі
Автоматты ... ... ... ... ... агрегаты
Жабық бөліп тұратын құрылғы
Біркелкі автоматтандырылған жүйені басқару
Аудандық диспетчерлік бөлім
Орталық диспетчерлік бөлім
Жабық үлестіргіш қондырғы
Жанар-майлы ... ... ... ... ... ... ... жүйелер
КС-ның диспетчерлік пункті
Жергілікті диспетчерлік пункт
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Бердюк В.В., Бородавкин П.П., Галеев В.Б. . М.: , 1968. - 283 ... ... М.М. . ... , 1970. - 184 бет.
3 Новоселов В.Ф. . М.: , 1992. [1]
4 Берман Н.О. . Ленинград: ... ... Т.А., ... Л.М. М.: , ... ... А.С. . Анықтамалық жәрдемші - М: , 1980. - 512 бет.
7 Озол П.Ж. . - Л.: , 1981. - 60 ... ... Т.Г. . ... , 1964. ... ... А.И. . Москва, 1962.
10 Вольский Б.В., Константинова С.Е. . М., 1980.
11 Сергованцев В.Т., Кучин Б.Л., ... А.И., ... Е.Н. . Л.: , 1973. - 328 ... ... Г.К. . М.: , 1972. - 280 ... Коротаев Ц.Е., Гуревич Г.Р. . М., 1984.
14 ... ... ... ... производства //Международный ежеквартальный научно-экономический журнал . - Бишкек, 2007. - 0,41 б.т. [3]
15 ... П.В., ... Р.Я. . М:, , 1982. - 246 ... ... ... Еңбек Кодексі. - Алматы: ЮРИСТ, 2009. - 108 б. ... БӨ ... өтр ... ... - Астана: БӨ АҚ, 2008. - 208 б. [5]
18 ... ... Ә

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Газдардын тұтқырлығы (ішкі кедергі)6 бет
Каспий теңізі табиғат ресурстарын игерудің саяси-географиялық және экологиялық-экономикалық мәселелері95 бет
Мұнай өнімдерін тасымалдаудың ерекшеліктері жайлы10 бет
Мұнай өнімдерін тасымалдаудың ерекшеліктері жайлы мәлімет7 бет
Статистикалық физика, термодинамика және физикалық кинетика негіздері30 бет
Табиғи газ датчиктері54 бет
Колошниктегі көтеріңкі қысымның пештің жүрісіне және көрсеткіштеріне әсерін пайдалану мен сараптау арқылы жылдық өнімділігі 3,3 млн тонна қайта өңделетін шойынға тең домна цехының жобасы98 бет
Мұнай мен газды өндіру және өңдеу8 бет
Шымкент мұнай - өңдеу зауыты24 бет
«Газды құбырлармен тасымалдау»47 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь