Жол жөндеу жұмыстарына арналған машиналарЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 16 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
РМҚК Ш.ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ
ИНЖИНИРИНГ ФАКУЛЬТЕТІ
ҚҰРЫЛЫС ИНЖИНИРИНГ КАФЕДРАСЫ

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Пән: Құрылыс машиналары және жабдықтары
Тақырып:Жол жөндеу жұмыстарына арналған машиналар

Орындаған: С-19-1 тобының студенті Тұрақбаев Нұрсұлтан
Тексерген: аға оқытушы Суйменова М.К

Ақтау 2021
Жоспар:
1.Кіріспе
2.Жол жөндеу машиналарының құрлысы және жіктелуі
3.Жол жөндеу машиналарының жұмыс істеу заңдылықтары
4.Жол жөндеу машиналарын күту және жөндеу
5.Жол жөндеу кезіндегі қауіпсізік
6.Жұмыс жасау кезіндегі табиғатты қорғау
7.Қорытынды

Кіріспе

Қазақстанда автомобиль көлігімен орындалатын барлық жұмыстардың 60%-дан астамы жолсыз жағдайда орындалады. Оларға құрылыста, жол жөндеу жұмысында, өнеркәсіп орындарындағы тиеу-түсіру және көлік жұмыстарында орындалатын жұмыстар, және ауыл шаруашылығының технологиялық жұмысында, карьерлерді қазудағы, апаттық жұмыстар мен қорғаныс өнеркәсібіндегі арнайы жұмыстар . Осы жұмыстарды орындау кезінде дірілдің жайсыздықтың кесірінен,раманың тербелісі қондырғының және негізгі құрылымның тозуын арттырады және қозғалыстағы кедергілердің күрт өсуіне әкеледі.Сондықтан бұл ғылыми-зерттеу жұмыстары, жол-құрылыс техникасын жалпы әзірлеу және пайдалану. Жол құрылыс техникасын пайдалану кезінде қоршаған ортаны қорғау өзекті мәселе болып табылады. Жұмыстың мақсаты - кез келген жол жағдайында өнеркәсіптік және құрылыс техникасының ыңғайлы қозғалысын қамтамасыз ету.
Мақсаты:
-Жол-құрылыс техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша теориялық және тәжірибелік талдауды салыстыру.
-Жол жөндеу машиналарын күтүу және жөндеу
Пратикалық мәні: ұсынылып отырган тәжірибелік натижелерi накты және өте карапайым, сондыктан, жұмыстың бұл нәтижелерiн кез келген машина жасау өндiрiс тәжiрибесiне енгiзуге мүмкін болады.
Теориялық Есептеулер геометриялық нысанның модельдеу әдістерн мүлтиксіз қолдану жолымен алған.
Зерттеу әдістері: Механизм мен теориясы, катты денелер жуйесiнде классикалык әдiстерi және сонымен катар, автокөлік құралдары козғаушысын кинематикалык және динамикалык əдiстерiнiн сараптамасы қолданылатын.
Үлкен құрылыс нысандарында, жол курылысы мен төтенше жағдайлар болган жерлерде жұмыс iстейтiн көлік құралдарынын козғағыш тегершiктерi бүгінгі күні жолдың бұзылу кезіндегі күрделі жағдайларының өтімділік талаптарына сай келмейдi. Стандартты жағдайларда жумыс iстейтiн көлiк құралдарының өтiмдiлiгiн жоғарыға талпыныстары алі накты нәтежелерiн берген жок.

Жол-жөндеу машиналарыны құрылысы және жіктелуi.

Жол жөндеу машиналары автомобиль жолдарын салуга, оны күтiп жендеуге арналған машиналар. Олар сондай-ак техникалық жолдар, азаматтык, өнеркәсiптiк, аэродром т.б. курылыстарды салу ушiн де пайдаланыла.Жол салудағы даярлық жұмыстарға ағаш жыққыш, бұта отагыш, топырақ қопсытқыш тамыр жұлғыш, тас жинағыш, т.б. машиналар қолданылады. Топыракты казу. тасымалдау, ую, т.б. жер жумыстары реттеу, Раскратер, бульдозер, автогрейдер, т.б. жер казғыш машиналар көмегімен жүргiзiледi. Грунтты, жол негiзiн және жол жамылгысын тығыздауға жол тығыздағыштар, вибрациялык және пневмать таптагыштар, т.б. колданылса, жол негiзiн тосеу және жол жамылғысын орналастыру ушiн битум тасығыш, гудронаторлар, цемент топырак араластырғыш, бетон коспасын араластыргыш, киыршыктастарды улестiрiп жайгыш, асфальт төсегіш, бетон төсегш, т.б. машиналар пайдаланылады. Жолды жендеу және оны пайдалану жумыстары бетон бузгыш, кар тазалагыш, жол жуғыш т.б. машиналары арқылы атқарылады.
Құрылыс жұмыста алуан түрлі, соған байланысты онда көптеген түрлі машинаар пайдаланылады. Құрылыс, жол машиналары туралы жалпы немесе накы түсінік алу ушiн оларды алдымен жiктеп, құрылымы, мумкіншілігі, артыкшылыгы немесе кемшiлiгi тағыда сол сияқты туралы деректердi белгiлi бiр ретпен аткаратын мiндетiне мән берген жөн. Әдетте, кұрылыс жол машиналарын әсер ететін принципiне, козгалткышынын түрiне, қимылдағыштык дарежесiне қарай жіктейді.
Аткаратын мiндетiне қарай жол машиналарын мын клластарга бөледi: көлiктiк; тасымалдағыш және тиегіш жүк көтергіш; жер жұмыстарына арналган: қадалау жұмыстарына арналган материалдарды уату, сұрыптау және жуу: бетондар мен ерітінділерді дайындау, тасымалдау және орныктыру,әрлеу жұмыстарына арналған, цементбетон төсемелердi салатын автомобил жолдарын жөндеуге жане күтуге арналган.Келтiрiлген машиналар класы олардын орындайтын мiндетiне, атқаратын жумыс процесiнiн сипатына, жалпы технологиялык құрылымына қарай және техникалык параметрлеріне байланысты жеке топтарга. типтiк өлшемдерге бөлінеді. Мысалы жумыстарынын машиналары жерді жумыс процесі типтерге, сипатына карай жер жакын аралыкка тасымалдаушы (экскаваторлы); жылжыу барысында топыракты ендiрiп, белгiлi бiр кашықтыққа тасымалдаушы (бульдозерлер, скреперлер, грейдер мен грейдер элеватора су асерімен топырак ендiрушi (топырак сорушылар, гидромониторлар); тығыздалып жане катып калган жердi копсыткыш: жер кабатын тыгыздагыш, жердi бұрғылаушы; жер беткейiн кұрылыс жұмыстарына дайындайтын жане косалкы жумыстарды аткарушы ( тогай тубiрлерiн жұлушы, бұта киюшы, таст жинаушы т.б.) болып бiрнеше топка белiнедi.Коптеген типтерге, мысалы, бiр шөмiштi экскаваторлар жүйесiне карай сымарканды, гидравликалык болып бөлінеді .1,6; 2,5 м болып өлшемдерге белiнедi. жумыс процесiнiн тартiбiне карай циклдi және уздiксiз жұмыс аткаратын болып улкен екi класка таратылады.
Құрылыс жол машиналары қозғалыштығына қарай орнында тұрып жұмыс атқаратын,тасымалдаушы және жылжымалы деп бөлінеді.Соңғылары тасымалдау кезінде және жұмыс атқарғанда өздігінен жылжиды.Олардың көпшілігі өздігінен жүретіндер,тіркемелі және жүк автомобильдерді,тракторлар тартқыштар сияқты базалы машиналарға жартылай тіркелген немесе асылған болады.Әмбебап дәрежесі жөнінен әртүрлі ауыстырмалы жұмыс жабдықтарымен,тез алынғыш жұмыс мәрімдерімен және әртүрлі технологиялық операцияларды орындауға арналған.Осы курстық жұмыста,жолдың бұзылу кезіндегі және асфальтталған жолдар да жүруге арналған әмбебап жүрістік қасиеті бар және жоғары жылдамдықпен жолдың бұзылу кезінднгі қозғалуға арналған серпімді шабақты адымды тегершіктің екі түрінің сындарлы шешімдері әзірленген.
Ғылыми жаңалығы:Жұмыста алынған жаңа ғылыми жаңалықтар жиынтығы үлкен халықшаруашылықтың мәні бар маңызды ғылыми - техникалық шешімдерді шешетін және оның дамуына, яғни жер бетінде жүретін көлік құралдары құрылысын жетілдіруге үлес қосу болып табылады.
Практикалық мәні:Ұсынылып отырған тәжірибелік нәтижелері нақты және өте қарапайым,сондықтан,жұмыстың бұл нәтижелерін кез келген машина жасау өндіріс тәжірибесіне енгізу мүмкін болды.
Теориялық есептеулер геометриялық нысанның математикалық модельдеу әдістерін мүлтіксіз қолдану жолымен алынды.
Зерттеу әдістері механизм мен машина теориясы,қатты денелер жүйесінде классиялық әдістері және сонымен қатар,автокөлік құралдары қозғаушысының кинемагиналық және динамикалық әдістерінің сараптамасы қолданылды.
Үлкен құрылыс нысандарында,жол құрылысы мен төтенше жағдайлар болған жерлерде жұмыс істейтін көлік құралдарының қозғағыштары бүгінгі күні жолдың бұзылу кезіндегі күрделі жағдайларының өтімділік талаптарына сай келмеді.Стандартты жағдайларда жұмыс істейтін көлік құралдарының өтімділігін жоғарлатуға талпыныстары әлі нақты нәтижелерін берген жоқ.

3. Жол жөндеу машиналарының жұмыс істеу заңдылықтары.
Құрылыс, жол машиналары нақтылы өндіріс жағдайында, жүктелген міндетіне сай және барынша жоғары өнімді,мейлінше төмен шығынмен жұмыс істейтін,пайдалану жағдайының өзгеруіне бейім болуы керек.Машинаның массасы минималдлы,құрылымы қарапайым,берік,сенімді және технологиялық ұтымды, барынша стандартталған тетіктерді,құрастыру бірлігін қолданған, жинақтап, тасымалдауға ыңғайлы, сыртқы әсер етуші күштерден төңкерілмейтін, тиісті дәрежеде орнықты болуы керек.Машинаның сенімділігі, шыдам мерзімділігі жоғары, техникалық күтімі мен жөндеулері қарапайым, үнемді пайдалануда еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жұмысшыға жайлы, қажытпайтын болуы тілетті. Машинаның сырт көрінісі заманның техникалық эстетикасына сай, қоршаған ортаны ластамауы керек.Өздігінен жүретін машиналар маневрлі және өткіштігі жоғары болуға тиісті. Маневрлік- машинаның тар жерде жылжитын және кері бұрыла алатын қабілеті. Өткіштік деп машинаның әртүрлі кедергілерден, судан, бос топырақты, қарлы жерлермен өте алу қасиетін айтады.Өткіштік машинаның әртүрлі кедергілерден, судан, бос топырақты, қарлы жерлермен өте алу қасиетін айтады. Өткіштік машинаның тартым күшімен, жер бетіне немесе жолға түсетін меншікті салмағымен, жол саңылауымен және доңғалақты машиналардың бойлау, қиғаш радиустарымен сипатталады.Республикада қолданылатын әр ҚМЖ мен жабдықтары ол машиналарды жобалаушы мекемелердің берген цифр мен әріптерден құралған көрсеткіштерімен таңбаланған. Цифр алдындағы негізгі әріптер машинаның түрін корсетеді, олар КСРО-ның мемілекеттік тіліндегі сөздердің әріптерінен құралған.
Құрылыс, жол машиналарының өнімділігі оның сағатына, ауысымда, айына немесе жылына белгілі бір өлшемде өндірілген өнім мөлшерімен анықтадым.Машина өнімділігін құрылымдық, техникалық және пайдаланудағы деп үш түрге бөледі.Құрылымдық өнімділікті есептегенде өндірістің жұмыс жағдайы, машинаның тоқтап тұруы, өндіріс технологиясына байланысты ұйымдастырушылық жағдайлар мен кездейсоқ үзілістер есептелмейді.Құылымдық өнімділікті, негізінен алдын - ала, бір технологиялық процесті орындауға арналған жобаланушы машиналардың варианттарын салыстыру үшін қолданады.Әртүрлі құрылыс, жол машиналарының нақтылы жұмыс жағдайы әртүрлі. Мысалы, біршөмішті экскаватор үшін нақтылы жұмыс жағдайына жататындар өңделенуші жер қыртысының категориясы, ордың биіктігі, пландағы жұмыс жабдығының тиісті бұрылу бұрышы, шөмішті босату шарты сағаттық техникалық өнімділік машинаның техникалық құжатында, техникалық пайдалану нұсқауында көрсетіледі.
Пайдаланудағы өнімділік дегеніміз- машинаны пайдаланудың нақтылы жағдайындағы оның барлық еріксіз үзілістерін, жүргізушнің мамандық дәрежесін ескеретін өнімділік. Ол бір сағаттық, ауысымдық айлық және жылдық деп есептеледі.Пайдаланудағы өнімділік құрылыс жұмыстарын кешенді механикаландыруда қолданатын негізгі жұмыс параметрі, ол бойынша кешенді машиналарды бір-біріне сай етіп іріктейді. Кешеннің өнімділігімен, негізгі құрылым параметрлерімен және берілген жұмыс қарқынын қамтамасыз ететін біріне қиыстырылған негізгі жетекші және қосалқы машиналардан тұрады.Негізгі машинаның пайдаланудағы өнімділігі қосалқы машиналардыкінен 10-15%-ға кем болады.Әр машина белгілі бір функция орындайтын құрастыру бірліктерінен элементтерден тұрады. Олар; механикалық энергия жасайтын күш жабдығы бір немесе бірнеше қозғалтқыштар өңделетін материалға тікелей ықпал жасайтын және берілген технологиялық процесті орындайтын жұмыс атқару жабдығы, машина жылжуға арналған және оның салмағы мен жұмыс жүктемесін тірек беткейіне беретін жүру жабдығы, жұмыс атқаратын және жүру жабдықтарын байланыстыратын беріліс механизмдері машинаны жүргізуге,тоқтатуға және күш жабдығының жұмыс режимін өзгертуге, тежеу механизмдері мен жұмыс мәрімін және жылдамдықты қосып алуға, кері қимыл жасайтын басқару жүйесі. Машинаның барлық түйіндері мен механизмдерін орналастырып, бекітетін қаңқа. Көптеген ҚМЖ-ның құрастыру бірліктері қарастырылған.

4. Жол-жөндеу машиналарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Технологиялық процесс деп қандай да болса жұмысты орындаудың әлдеқандай кезектілігін айтады.Технологиялық процесс бірқатар негізгі элементтерден тұрады, олар жалпы процестің бір бөлігі, сонымен қатар толық аяқталған жұмыс циклі. Құрылыс машиналарының ТК үлгі үлгі технологиялық процесінің сұлбасы қамтиды .Машина элементтерін тексеру-диагностика және реттеу жұмыстары, жанармай құю.Тексеріп бақылағанда күтім жасаушы обьектінің жалпы жағдайы анықталады, оның түгелдігі тексеріліп сыртқы күтім жұмыстарының мөлшері шамаланады. Сыртқы күтім жұмыстарына жинақтау,тазалау, машинаның кейбір элементтерін жуу жатады. Әдетте, машина жүргізушісінің жұмыс орны, жинақталады, машинаның боялмаған бөліктері, жүру механизмдері мен жұмыс атқару жабдықтары тазаланды.сыртқы күтім жұмыстарының негізгісі де, ауыры да-тазалау және жуу. Бұл жұмыстарды нәтижелі ету мақсатында суды қыздырады,жуғыш заттарды қолданады,жуғыш сұйықтарды үлкен қысыммен береді. Сыртқы күтім жұмыстарының негізгі мақсаты-машинаны келесі сатыда жүргізілетін жұмыстарға дайындадым.Бекіту жұмыстары бұрандамалы қосылыстардың тартылуын қажетті қалпына келтіруге арналған. Техникалық күтімге кететін еңбектің 20% -дан астамы бекіту жұмыстарының үлесінде. Бекіту жұмыстарының түрлері мен кезектілігі машинаның түріне және оны пайдалану жағдайына бпйланысты өткізілді.
Машина бөлшектеріне диогностиканы жұмыс жағдайында жасау үшін олардың тетіктерінің үйкеліс беттерін майлау қажет. Сондықтан бекіту жұмыстарынан кейін тексеру, дтагностика мен реттеу жұмыстарының алдында майлау жұмыстары өткізіледі. Үйкеліс беттеріне майды таза күйінде және неғұрлым аз еңбекпен жеткізу мақсатында әртүрлі майлауға арналған қондырмалар пайдаландық.Машинаның негізгі бөлшектерін тексеру, диогностика жасау мен реттеу тәсілдері техникалық пайдалану мәселелерінде арнайы айтылды. Бұл жерде аталған жұмыстар тек машиналардың қасиеттері төмендеуінің алдын алу және қалпына келтіруде негізгі екендігі ескертілді. ТК-нің соңғы операциясы машинаға жанармай құю.
Техникалық күтім құрылыс машинасының түріне қарай жедел жүргіш, баяу қозғалтқыш, шынжыр табанды немесе бір орнында тұрыа жұмыс істейтін және бұлардан басқа да машинаны пайдалану жағдайына қарай күтім жұмыстарының түрін ескеріп, кәсіпорынның шеберханасында, әдейі арналған поста немесе жұмыс басында өткізілді. Бірінші жағдайда күтім және жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру машина базасының өндіріс процесінің сұлбасына сәйкес жасалады. Бұл ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Жол-құрылысында пайдаланылатын жерді дайындау машиналары
Жол-құрылыс машиналарының құрылысы және жіктелуі
Топырақты тығыздауға арналған құрылыс машиналары
Жер жұмыстары және құрылыста қолданылатын машиналар
Құрылыс машиналары мен механизмдерінің және көмекші өндіріс жұмыстарының есебі.
Өнімнің өзіндік құны
Құрылыстағы бульдозерлер
Бульдозер жұмыстарының қажеттілігін тексеру
Дөңгелекті ІІ типті эксковаторлардың өндірістік жұмыс кезіндегі технологиясы және ұйымдастырылуы. Еңбек және қауіпсіздік шаралары
Бетонды тасымалдауға және құюға арналған машиналар
Пәндер