Тармақталған алгоритмдерді программалауЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 16 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ
С. СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

КУРСТЫҚ ЖОБА
6В061 - АКТ даярлау бағыты бойынша Бағдарламалық инженерияКомпьютерлік инженерия білім бер бағдарламасы

Тақырыбы:
Пәні: Алгоритм, деректер құрылымы және бағдарламалау

Орындаған: 20-03 топ студенті Торғай Рахат
Тексерген: Мустафаева Н. Т.

Курстық жұмыс қорғауға жіберілді
________________________________

Нұр-Сұлтан 2022 ж.
С.Сейфуллин атындағы агротехникалық университеті КеАҚ Факультеті_________________________ ___________________________ Кафедрасы__________________________ __________________________ БББ________________________________ ____________________ (шифры, атауы)
Курстық жұмысты орындауға
ТАПСЫРМА Студент____________________________ ___________________________ (тегі, аты-жөні) Жұмыстың тақырыбы___________________________ ________________ ___________________________________ ___________________________ ___________________________________ ___________________________ Жұмысқа бастапқы мәліметтер_________________________ ___________ ___________________________________ ___________________________ ___________________________________ ___________________________ ___________________________________ ___________________________

Ұсынылатын негізгі әдебиеттер: 1__________________________________ ___________________ 2__________________________________ ___________________ 3__________________________________ ___________________
Тапсырманың берілген күні_______________________________ ____
Жұмысты қорғау уақыты ___________________________________ __
Ғылыми жетекші___________________________________ ________________ (қолы, аты-жөні, қызметі) Тапсырманы орындауға қабылдаған студент________________________ (студенттің қолы аты-жөні)
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Алгоритм ұғымы мен жазылуы қасиеттері жэне блок-схема құру тэсілі ... ... ..4
1.1. Сызықты алгоритмдерді эзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2. Тармақталған алгоритмдерді эзірлеу ... ... ... , ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.3. Қайталантын циклді алгоритмдерді эзірлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2. Алгоритмдерді Паскаль программалау тілінде эзірлеу ... ... ... ... ... .14
2.1. Сызықты алгоритмдерді программалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2.2. Тармақталған алгоритмдерді программалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
2.3. Есептерді шешудің алгоритмі мен блок-схемасын әзірлеу ... ... ... 20

III. Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22

IV. Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
Кіріспе
Ғылым мен техниканың қарыштап дамуына байланысты программалау тілдері үнемі жаңарып, өзгеріп отырады. Ал соның ішінде Турбо Паскаль программалау тілі - оқып үйренушіге өте жеңіл әрі түсінікті. Паскаль тілі программалауды үйретумен қатар, басқа прогрммалау тілдеріне кіріспе болып та табылады. Турбо Паскаль тілінің сызықты графикалық мүмкіндіктеріде бар. Программалау оқушылардың білімін, іскерлігі мен дағдысын қалыптастырумен бірге, олардың шығармашылық қабілеті мен ақыл-ойын дамытудың маңызды құралы болып табылады. Турбо Паскль прогрммалау тілі қазіргі кезде жоғары оқу орындарымен мектептерде кеңінен оқытылуда. Мұнда есептерді шешуде алгоритмдік құрылымдарды қосымша құрал ретінде қолдану, есептің қойылымына сәйкес математикалық модель құру, алгоритм жазу, нәтижені талдау кезеңдерін қарастырады.

Курстық жұмыстың мақсаты - сызықтық тармақталған және циклді алгоритмді программалау негіздері тарауында оқушыларға алгоритм ұғымын, қасиеттерін, турлері мен берілу тәсілдерін үйрету арқылы логикалық ойлауын, алгоритмдік білімін дамыту. Оқушыларды алгоритмдік тілдің ережелерін білуге, өз бетінше алгоритм құрып, оған программа жазуға және компьютерде теріп, орындау іскерлігін қалыптастыру. Компьютерде есептер шығару кезеңдерін, программалау тілдерінің құрылымын, командалары мен операторларының қызметін түсініп, оларды тиімді пайдалана білу мәселелерін қалыптастыру.
Курстық жұмыс кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады. Кіріспеде сызықты тармақталған және циклді тармақталған алгоритмді әзірлеу және программалауды оқытудағы мәселелері мен курстық жұмыстың мақсаттары қарастырылды.

1. Алгоритмнің ұғымы мен жазылу қасиеттері және блок-схема құру
тәсілі
Алгоритм сөзі IX ғасырда өмір сүрген көрнекті математик Әл-Хорезмидің латын тілінде бұрмаланған аты. Ол бірінші рет арифметикалық амалдарды орындаудың ережелерін тұжырымдаған ғалым.
Алгоритм дегеніміз - алға қойылған мақсатқа жету үшін немесе берілген есепті шешу үшін түсінікті де нақты ережелер бойынша орындаушыға жинақы түрде берілген реттелген нүсқаулар тізбегі. Бұл анықтамада алгоритм мен оның қасиеттерін байланыстыратын негІзгі ұғымдар беріліп отыр. Оны келесі схема түрінде көрсетуге болады:Бұл схемада орталық объект алгоритмді орындаушы болып түр. Орындаушы - бұл объект (немесе субъект), құрылған алгоритмді басқарады. Орындаушының негізгі әрекеті оның командалар жүйесін басқаруынан көрінеді. Кез келген есепті шешудің кірісінде берілгендер мен алгоритм командалары тұрады, шығысында нәтиже тұрады.
Алгоритмнің келесідей қасиеттері бар:
1) Алгоритмнің үздіктілігі. Информацияны өңдеу процесі ретімен жазылған жеке-жеке нұсқаулардан құралған тізбектен тұруы тиіс.
2) Алгоритмнің анықтығы мен дәлдігі. Алгоритм жалпы түрде қабылдаған символдарды, алфавитті пайдаланып жазылуы тиіс. Орындаушы (адам, компьютер) алгоритмді түсініп, арындай алатын болуы керек. Орындаушыға алгоритмді орындау үшін басқа нұсқаулар іздеуіне жол қалдырмайтындай етіліп және орындалу реттері дәл көрсетіліп қатаң түрде жазылуы қажет.
3) Алгоритмнің жалпылыгы. Алгоритм неғұрлым әмбебап болуы және көпшілік пайдалана алуы тиіс.
4) Алгоритмнің нәтижелігі. Нұсқаулар шексіз көп болмай, қорытындысында оның нәтижелі болуы тиіс.
Алгоритмді жазудың немесе берілу тәсілдерінің 3 түрі бар:
1. сөзбен ауызша беріледі.
2. блок-схема түрінде.
3. алгоритмдік тілде.
Блок-схема дегеніміз - информацияны өңцеу алгоритмін МЕСТ
(мемлекеттік стандарт)-те бекітілген символдарды пайдаланып, графикалық
түрде жазу:

Алгоритмдік тіл - алгоритмді жазуға арналған тіл. Оның алфавиті, синтаксисі, семантикасы болады. Алфавит - тілдегі символдардың жиынтығы. Синтаксис - алгоритмді жазу ережесі. Семантика - сөйлемнің дұрыс құрылуы.
Алгоритмнің жазылуының жаппы түрі: алг алгоритм аты (айнымалылар мен олардың типтерінің тізімі)
арг аргументтер тізімі
нәт нэтижелер тізімі басы көмекші айнымалыларды енгізу
Бастапқы мәнге меншіктеу
Алгоритмге сәйкес эрекеттер тізбегі шығару баспаға берілгендерді шығару соңы
Мұндағы алг , нәт, арг, басы, соңы , шығару сөздерін қызметші сөздер деп атайды.

1.1.Сызықтық алгоритмдерді әзірлеу
Орта және жоғары оқу орындарына тарналған барлық информатика оқулықтарында алгоримтдік тіл берілген.
Е-практикум жүйесінде алг, арг, нәт, басы, соңы қызметші сөздері бірден экранға шығады, бүл сөздер өшірілмейді. Мұнда оқушылардың көңілін атқарушы ұғымына, оның командалар жүйесіне аудару қажет.
Е-практикум алгоритм тақырыбының жазылуының жалпы түрі төмендегідей:
алг атауы (типтері көрсетілген аргументтер мен нәтижелер тізімі)
арг аргументтер тізімі нәт нэтижелер тізімі
Алгоритм үшін бастапқы берілгендер болып табылатын шамаларды аргументтер деп атайды. Олардың тізімі арг қызметші сөзінен кейін жазылады.
Алгоритмдегі аргументте, нэтижеде болмайтын шамаларды аралық шама деп атайды, ол алгоритм тақырыбынан кейін басы қыфзметші сөзінен кейін жазылады. Енді алгортмнің жазылуының жалпы түрін көрсетейік:
алг атау (типтері көрсетілген аргументтер мен нәтижелер тізімі)
арг аргументтер тізімі
нәт нәтижелер тізімі
басы типтері көрсетілген аралық шамалардың тізімі серия
соңы
1 -мысал. Үшбұрыштың ауданын Герон формуласы бойынша есептеу. S=J(P*(p-a)*(p-b)*(p-c)), p=(a+b+c)2
алг аудан (нақ а,b,с)
арг а,Ь,с
нәт S басы нақ р
р:=(а+Ь+с)2
S:=sqrt(P*(p-a)*(p-b)*(p-c))
соңы
Бұл алгоритм сызықтық алгоритм деп аталады, алгоритмдегі командалар жазылу реті бойынша бірінен соң бірі орындалады. Бұл командалар алгоитмдік тілдегі қарапайым командалар. Периметрді және ауданды есепдеу меншіктеу командасы деп аталады. Меншіктеу командасының жалпы жазылу түрі төмендегідей: атау:= өрнек
Бұл команда төмендегідей ережемен орындалады: Алдымен меншіктеу белгісінің оң жағында жазылған өрнек есептеліп, меншіктеу белгісінің сол жағында орналасқан айнымалыға меншіктеледі.
1.2. Тармақталған алгоритмдерді әзірлеу
Тармақталу ұғымын оқушыларға түсіндіру үшін төмендегідей логикалық тәсілді қолдануға болады. Алгоритмнің негізгі құрылымдарын бөліп көрсеткеннен кейін (сызықтық, қайталану, тармақталу), бірнеше командалардың ішінен тек біреуі ғана орындалады. Ал, енді қай команданың орындалатынын қалай білуге болады, эрине, ол қойылған шартқа тәуелді. МАТ-дегі тармақталу командасының жалпы түрі:
Егер шарт
Онда 1-серия
Әйтпесе 2-серия
Бітті
Қойылған шартқа тәуелді тармақталу командасына кіретін екі командалар сериясының біреуі ғана орындалады. Егер шарт сақталатын болса, онда 2-серия орындалады, ал шарт сақталмаса онда 2-серия орындалады.
Кейбір алгритмдер жэне, емес, немесе сөздерімен жалғастырылған екі немесе одан да көп шарттардан құралады. Мүндай шарттарды құрамашарттар деп атайды.
2-мысал.
У={ fsin х + cos3x, егерх = 0.7 функциясының мәнін есептейтін
У= { cos + \х\ +1, егерх 0.7
алгоритм құру.
алг есеп (нақ х,у)
аргх
нәту
басы
егер х=0.7
онда y:=sin(x)+cos(3*x)
әйтпесе y:=cos(x)+abs(x)+l
бітті
соңы
3-мысал.
sin 3s + cos 2x, егерх 2
У = sin 4х + cos Зх, егері = х 3
sin 5х - cos 4х, егерх = 3
функциясының мәнін есептейтін алгоритм құру.
алг есеп (нақ )
аргх
нәту
басы
егер х2
онда y:=sin(3*x)+cos(2*x)
әйтпесе егер Гх3) және (х=2)
онда y:=sin(4*x)+cosf3*x)
әйтпесе y:=sin(5*x)-cos(4*x)
бітті
бітті
соңы
Бұл мысалда алгоритм үш тармақтан тұрады. Алгоритмдегі тармақтардың саны көбейген сайын тармақталу командасын пайдалану қиындай береді. МАТ-де көп тармақтан тұратын алгоритмдерді жазуда таңдау командасы пайдаланылады.
Таңдау командасының жалпы түрі: Таңдау
1-жағдай: 1-серия
2-жағдай: 2-серия
. . .
n-жағдай: п-серия
Соңы
Команданың орындалу ережесі төмендегідей: Алдымен атқарушы сақталатын шарт табылғанша шарттарды ретімен тексере берді. Ақиқат шарт табылғанда атқарушы оған сай команданы орындайды да, осымен таңдау командасының орындалуы аяқталады. Егер бірде бір шар сақталмайтын болса, онда бірде бір команда орындалмайды, яғни таңдау командасы орындалмайды.

1.3. Қайталанатын циклді ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Алгоритмдерді Паскаль программалау тілінде әзірлеу
Алгоритмнің күрделілігі - осы алгоритмді есептеу процесінде қолданылған элементарлы қадамдар саны
Блоксхема алгоритмнің графикалық өңделуі.
Алгоритм тілін оқыту әдістемесі
Алгоритм түрлері
Алгоритмнің берілу тәсілдері
ТАРМАҚТАЛҒАН АЛГОРИТМДЕРДІ ПРОГРАММАЛАУДЫ ОҚЫТУ
Алгоритмдік тілдердің құрылымы
Алгоритм қасиеттері
Алгоритмдер және деректер структурасы
Пәндер