ТІЛДЕР КУРСЫ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЖАСАУЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 27 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ШЖҚ РМК

Ақпараттық технологиялар факультеті
Ақпараттық жүйелер кафедрасы

6В06103 - Ақпараттық жүйелер мамандығы III курста оқытылатын
шифр, мамандық
КЛИЕНТ-СЕРВЕРЛІК АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ҚҰРУ
ПӘНІ БОЙЫНША
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
тақырыбы:
ETUDIER ТІЛДЕР КУРСЫ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЖАСАУ

Жұмысты орындаған

Курстық жұмыстың жетекшісі
АЖ - 31 тобының студенті

Омарова Г.С.
топ атауы

тегі, аты, әкесінің аты
Темірәлі Ж.А.

Аға оқытушы
тегі, аты, әкесінің аты

қолы

Комиссия мүшелері

тегі, аты, әкесінің аты, қолы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы

бағасы

___ ____________2021 ж.

НҰР-СҰЛТАН 2021 ж.
Мазмұны

КІРІСПЕ
3
I.
КЛИЕНТ-СЕРВЕРЛІК АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ҚҰРУ НЕГІЗДЕРІ
5
1.1
Клиент-серверлік технологияны ұйымдастыру
5
1.2
Серверлік бөлікті әзірлеудің программалық құралдарын таңдау
5
1.3
Клиенттік қосымшаны әзірлеудің программалық құралын таңдау
6

1.4
Клиент-сервер жүйесін жобалау
7
II.
ТІЛДЕР КУРСЫ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЖАСАУ
9
2.1
"Тілдер курсы" ақпараттық жүйелерінің тұжырымдамалық моделі
9
2.2
Ақпараттық жүйелерді жобалау
9
2.3
Тілдер курсы ақпараттық жүйесін Microsoft SQL Server деректер қорын басқару жүйесінде әзірлеу
11
2.4
Клиенттік қосымшаны жасау және оны ақпараттық жүйелермен байланыстыру
15

Қорытынды
20

Пайдаланылған әдебиеттер
21

Қосымша
Қосымша-1
Қосымша-2
22
22
32

КІРІСПЕ
Деректер базасы ақпараттық жүйелердің негізіне айналды және көптеген ұйымдардың жұмыс әдістерін түбегейлі өзгертті. Атап айтқанда, соңғы жылдары мәліметтер базасы технологиясының дамуы өте қуатты және қолдануға ыңғайлы жүйелердің құрылуына әкелді. Осының арқасында мәліметтер базасының жүйелері көптеген пайдаланушыларға қол жетімді болды.
Деректер базасы - бұл экономиканың, өнеркәсіптің, бизнестің және ғылымның әртүрлі салаларында қолданылатын белгілі бір тақырып бойынша белгілі бір жолмен құрылымдалған мәліметтер жиынтығы. Қажетті ақпаратқа қол жеткізу жылдамдығы, оны алу жылдамдығы, сайып келгенде, бизнесті сәтті жүргізуді анықтайды және тиісті табыс баптарының шығындарын азайтады. Деректердің үлкен көлемімен жұмыс істеуді жеңілдететін әдістер әзірленді: мәліметтер базасын құру, іздеу, редакциялау, әртүрлі үлгілерді алу, сонымен қатар кестелер, диаграммалар және графиктер түрінде қорытынды құжаттар мен деректерді қамтитын мәліметтер мен есептеулерді талдау және рәсімдеу. Бұл әдістер мәліметтер базасын басқару жүйесімен жұмыс істеуді қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдар жиынтығы арқылы жүзеге асырылады.
Мәліметтер базасын құруға және жұмыс істеуге мүмкіндік беретін көптеген бағдарламалық өнімдер белгілі, мысалы, MS SQL Server, Access, Clipper, Excel және басқалары.
Жұмыстың өзектілігі
Қарастырылып отырған тақырып өзекті. Тілдер курсы деректер қорында курстағы барлық ақпараттарды деректер қорына енгізу және т.б. сұраныстарды орындауды көздейді.
Жұмыстың мақсаты
Тілдер курсы деректер базасын құру негізінде курстың қызметкерлер, өтілген сабақтар туралы ақпаратты көрсету.
Жұмыс міндеттері
Қызметкерлер мен қызметтер туралы ақпараттан, курсқа қатысқан студенттер туралы деректер базасын құру. Әр түрлі критерийлер бойынша ақпаратты таңдау мүмкіндігін қарастыру, ақпаратты енгізу үшін формалар жасау қажет. және баспа құжаттарын дайындауға арналған есептер.
Зерттеудің пәні
Тілдер курсы деректер базасы Клиент-серверлік ақпараттық жүйелерді құру пәні негізінде жүзеге асырылады.
Жұмыстың нысаны
Деректер базасын құру барысында MS SQL Server нысаны таңдалды. MS SQL Server -- Microsoft корпорациясы әзірлеген реляциялық типтегі дерекқорды басқару жүйесі. SQL-бұл дерекқорды басқарудың тиісті жүйесімен басқарылатын, еркін реляциялық дерекқорда сақталатын ақпаратты құру, модификациялау, іздеу және алу үшін қолданылатын стандартты бағдарламалау тілі. Ол серверлік негізде жұмыс істей алады және үлкен функционалдылыққа ие тіл болып табылады.

I. КЛИЕНТ-СЕРВЕРЛІК АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ҚҰРУ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Клиент-серверлік технологияны ұйымдастыру
Клиент-сервер технологиясы - жергілікті желідегі компьютерлерді бір-бірімен байланыстырудың ерекше тәсілі,мұнда бір компьютер өз құрылғыларын басқаларға - клиенттерге пайдалануға бере алады.
Сервер-бұл клиенттің өтініші бойынша белгілі бір қызметті қамтамасыз ететін логикалық процесс.
Әдетте сервер сұранысты орындап қана қоймайды, сонымен қатар сұрау ретін, алмасу буферлерін басқарады, клиенттерге сұраныстың орындалуы туралы хабарлайды және т. б.
Клиент-серверден қызмет сұрайтын процесс. Процесс өзінің құрылымының кейбір параметрлері бойынша клиент емес, ол тек серверге қатысты клиент болып табылады.
Клиент пен сервер өзара әрекеттескенде, сервермен диалогтың бастамашысы, әдетте, клиент болып табылады, сервердің өзі бірлескен жұмысты бастамайды. Алайда, бұл сервер клиенттерге олар тіркеген оқиғалар туралы хабарлай алатындығын жоққа шығармайды. Өзара әрекеттесуді бастау, техникалық қызмет көрсетуді сұрау, серверден нәтижелерді қабылдау, қателерді өңдеу - бұл клиенттің міндеті болып табылады.

1.2 Серверлік бөлікті әзірлеудің программалық құралдарын таңдау
Деректер қорын әзірлеу құралдарын таңдауға нақты деректер қорын басқару жүйесін (ДҚБЖ) таңдау жатады.
ДҚБЖ-ны таңдау күрделі көп параметрлік міндет болып табылады және мәліметтер базасының қосымшаларын жасаудағы маңызды кезеңдердің бірі болып табылады. Таңдалған бағдарламалық өнім кәсіпорынның ағымдағы және болашақ қажеттіліктерін қанағаттандыруы керек, сонымен қатар қажетті жабдықты, жүйенің өзін сатып алуға, оның негізінде қажетті бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуге, сондай-ақ қызметкерлерді оқытуға арналған қаржылық шығындарды ескеру қажет.
Microsoft SQL Server-Microsoft корпорациясы әзірлеген реляциялық деректер базасын басқару жүйесі. Негізгі пайдаланылатын сұрау тілі-Transact-SQL, Microsoft және Sybase бірлесіп жасаған. SQL-бұл дерекқорды басқарудың тиісті жүйесімен басқарылатын, еркін реляциялық дерекқорда сақталатын ақпаратты құру, модификациялау, іздеу және алу үшін қолданылатын стандартты бағдарламалау тілі.
Кез келген клиент-сервер қосымшасы клиенттік және серверлік қосымшалардан тұрады. Тиісінше, клиент бөлігі мен сервердің программалық жасау орталары бар. Көп жағдайда клиент-серверлік қосымшаларды жасаудың интеграцияланған орталары ретінде IDE (Integrated Development Environment) таңдалады.
Кез-келген қолданбалы программаның серверлік бөлігі оның ядросы болып табылады. Мұнда деректер қорының қолданушысына білдіртпей барлық негізгі жұмыс орындалады. Қосымшаның серверлік бөлігінің құрамына ДҚ серверінің өзі, деректер көздері, сондай-ақ бағдарламаны web-серверге немесе жергілікті желідегі қашықтағы дерекқорға қосатын байланыстырушы бағдарламалық қамтылымы кіреді. Деректер қорларының маңыздыларына Oracle, Informix, Sybase, Microsoft SQL Server и Borland InterBase жатады. Бұл, әдетте, кез-келген қосымшаны кәсіпорынның корпоративтік ортасына немесе Internetintranet ортасына қосудың алғашқы қадамы. Бұл жағдайда мәліметтер базасының серверін компанияның қажеттіліктерін де, қолданбалы бағдарламаның талаптарын да жақсы білетін жергілікті дерекқор әкімшісі орнатады. Қосымшаны қосу деп оның пайдаланушыларға қол жетімді ортада жүзеге асырылу процесін атайды.
Қосылатын қосымшаның байланыстырушы бағдарламалық жасақтамасы Web-серверді және Web-серверді дерекқор серверіне қосуға арналған кейбір құралдарды қамтиды. Бұл жағдайда басты талап-бұл веб-серверде корпоративті мәліметтер базасымен байланыса алатын қолданбалы бағдарламаның болуы.
"Тілдер курсы" деректер қорын әзірлеуде Microsoft SQL Server ДҚБЖ таңдалды.

1.3 Клиенттік қосымшаны әзірлеудің программалық құралын таңдау
Клиенттік қосымша деп қолданушы тікелей өзара әрекеттесетін қосымшаның бөлігін атайды. Бұл компания сатып алған жаппай коммерциялық бағдарламалық жасақтама немесе компания ішінде жасалған қолданбалы бағдарлама болуы мүмкін.
Клиенттік қосымша пайдаланушыға мәліметтер базасынан ақпаратпен жұмыс істеуге арналған интерфейсті ұсынады.
Бүгінгі таңда бағдарламалық жасақтама нарығында қол жетімді қосымшалардың клиенттік бөлігін құруға арналған көптеген соңғы құралдарды пайдалану үшін программалаушы мамандар C++ және HTML сияқты тілдерде немесе Web қосымшаларын жасауға арналған көптеген басқа процедуралық бағдарламалау тілдерінің бірінде бағдарламалауды білуі керек.
Қазіргі уақытта бағдарламалық өнімдердің арасында клиент-сервер сияқты жүйелерді дамытудың көптеген әмбебап құралдары бар, олардың ішінде: Delphi, CBuilder (Borland), ERwin (LogicWorks), Visual Studio (Microsoft), SQL Windows және басқалар. Сонымен қатар, белгілі бір ДҚБЖ аясында даму құралдары бар.Мысалы, Oracle - DesignerSxxxx үшін. Жаңадан жасалған клиенттік қосымшалардың көпшілігі GUI қосымшалары болып табылады-оларда графикалық пайдаланушы интерфейсі бар. Бүгінгі таңда қол жетімді құралдардың көпшілігі пайдаланушыға ыңғайлы және объектіге бағытталған. Олар пиктограммаларды, әртүрлі шеберлерді, сондай-ақ drag-and-drop технологиясын кеңінен қолданады. Веб-қосымшаларды құрудың ең танымал құралдары-Borland C++ - Builder және IntraBuilder, сонымен қатар Microsoft Visual J++ және Visual C++. Жергілікті есептеу желілеріне арналған Корпоративтік қосымшаларды әзірлеудің басқа танымал құралдары-Powersoft компаниясының PowerBuilder, Oracle корпорациясының Developer2000, Microsoft корпорациясының Visual Basic және Borland фирмасының Delphi компаниялары.
Visual Basic тілі клиенттік қосымшаны жазу үшін бағдарламалау тілі ретінде таңдалды.

1.4 Клиент-сервер жүйесін жобалау
Кез-келген бизнес үшін клиент-сервер қосымшасын жасау кезінде, ең алдымен, қосымшаны қай бағытта жасау керектігін түсіну үшін тапсырманың орындалуын талдау қажет. Жобаның дизайны дамудың барлық кезеңдерінде нақты бизнес-жағдайдың міндеттері мен талаптарына сәйкес келуі керек.
Оңтайландырылған деректер базасын басқару жүйесінің клиент-серверлік дизайны төрт кезеңнен тұрады: тұжырымдамалық, логикалық, физикалық және перспективалы. Қарапайымнан күрделіге дейінгі бұл жол белгілі бір мәселені шешуге арналған дерекқорды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Тұжырымдамалық кезеңде қосымшаны пайдалану сценарийлеріне назар аударылады. Олар пайдаланушылардың бизнестің нақты мәселелерін шешуге қойылатын талаптарын көрсетуі керек. Мұнда бизнес мәселесі анықталады және пайдаланушылардың қажеттіліктері мен талаптарына сәйкес келетін тәсіл жасалады.
Келесі логикалық кезеңде пайдалану сценарийлері негізінде бизнес-объектілер мен қажетті қызметтер жобаланады. Қосымшаның логикалық құрылымы-бұл дизайн тобы үшін ресми модельдің негізі және физикалық шешімнің әртүрлі нұсқаларын бағалау үшін негіз болып табылады.
Физикалық кезеңде объектілер мен қызметтер үшін физикалық компоненттер жасалады. Компоненттердің құрылымы мен дизайны бастапқы бизнес нысандарын және табиғи пайдалану жағдайларын көрсетуі керек. Осы кезеңдегі қосымша міндеттер -- тәуекелдерді азайту және даму циклін азайту үшін қолданыстағы инфрақұрылым мен технологияларды есепке алу.
Перспективалы кезең бағдарламаны немесе жүйені перспективалы пайдалану сценарийлері болашақ қосымшаның кеңеюінің негізі болып табылады. Олар бизнес-шешімнің болашағы туралы пайдаланушылардың пікірін көрсетеді және перспективаны түсіну үшін қажет болғанша егжей-тегжейлі болуы керек.
Желіде жұмыс істейтін пайдаланушылар көбінесе қосымшаларды желілік серверден іске қосуы керек. Клиенттік компоненттерге Жергілікті ақпаратты қолдау құралдары (оның ішінде жергілікті тізілімнен және жергілікті файлдардан алынған ақпарат) және пайдаланушыға серверлік компоненттерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін құралдар кіруі керек.
Сервер бөлігі негізгі орындалатын файлдарды, кітапханаларды және желідегі пайдаланушыларға қол жетімділікті қолдау үшін қажет барлық басқа файлдарды қамтуы керек. Сонымен қатар, сервер ресурстарына қойылатын талаптарды зерттеу керек және олардың негізінде процессор түрін ескере отырып, аппараттық конфигурацияға қатысты шешім қабылдау керек және жад ресурсы (клиенттер неғұрлым көп болса, жылдамдықты сақтау және арттыру үшін жедел жад қажет болады).
Деректер базасын басқарудың Клиент-серверлік жүйесі клиент пен сервер арасындағы жауапкершілікті бөлудің бірнеше түріне сүйенуі мүмкін:
"ақылды" клиенттер;
"зияткерлік" сервер;
аралас жүйелер;
көп деңгейлі жүйелер.
Іске асыру схемасы қойылатын талаптарды талдау негізінде: желілік графика, клиент және сервер ресурстарына деректер базасының өнімділігі таңдалады
Осылайша, клиент-сервер жүйесінің кезеңдер бойынша жобасы дайындалады.

ІI. ТІЛДЕР КУРСЫ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЖАСАУ
2.1"Тілдер курсы" ақпараттық жүйелерді тұжырымдамалық моделі
Ақпараттық жүйелерді жұмыспен курста қолдануға арналған.
Тілдер курсы ақпараттық жүйелерінің қызметі келесідей: жаңадан келген қызметкерлерді базаға енгізуге болды;
Деректер қорында тек келісім ғана емес, сонымен қатар ашық бос жұмыс орындары туралы ақпарат сақталады.
Қойылған міндеттерге сүйене отырып, деректердің тұжырымдамалық моделі әзірленді, ол мынадай объектілерді қамтиды:
oo Лауазымдар;
oo Қызметкерлер;
oo Деңгейлер;
oo Курстар;
oo Оқушылар;
oo Сыныптар.
"Тілдер курсы" деректер қорының тұжырымдамалық моделі 1- суретте көрсетілген.

1- сурет. "Тілдер курсы" деректер қорының тұжырымдамалық моделі

2.2. Ақпараттық жүйелерді жобалау
Деректер қорын жобалау мәліметтер базасының құрылымын құрудан басталады. Әр кестеде кілт өрісі бар. Кестелер арасындағы байланыс бірден-көпке байланысымен байланысқан. 2-суретте Должности кестесінің құрылымы көрсетілген.

2 - сурет. "Должности" кестесінің құрылымы

"Курсы" кестесінде барлық курста үйретілетін тілдер туралы ақпаратты сақтауға арналған. 3-суретте оның құрылымы көрсетілген.

3 - сурет. "Курсы" кестесінің құрылымы

"Классы" кестесі барлығы қанша сыныптар бар, қандай сыныптар бар екені туралы нақты ақпараттарды сақтауға арналған. 4-суретте "Классы" кестесінің құрылымы көрсетілген.

4 - сурет. "Классы" кестесінің құрылымы

"Сотрудники" кестесі жалпы қызметкерлер жайлы ақпараттарды сақтайды. 5-суретте " Сотрудники " кестесінің құрылымы көрсетілген.

5-сурет "Сотрудники " кестесінің құрылымы


2.3 Тілдер курсы ақпараттық жүйесін Microsoft SQL Server деректер қорын басқару жүйесінде әзірлеу
Деректер базасын басқару жүйесі ( ДҚБЖ) - бұл мәліметтер базасын құруға, оларды жаңартып отыруға және олардағы қажетті ақпаратты іздеуді ұйымдастыруға қажетті бағдарламалық және тілдік құралдар жиынтығы.
ДҚБЖ - ның негізгі функциялары:
- құрылатын деректер базасының құрылымын анықтау, оны иници
лизациялау және жүктеу. Әдетте, дерекқор құрылымын құру диалог режимінде жүреді. ДҚБЖ пайдаланушыдан қажетті деректерді дәйекті түрде сұрайды. Қазіргі заманғы ДҚБЖ - нің көпшілігінде мәліметтер базасы кестелер жиынтығы ретінде ұсынылған;
- пайдаланушыларға деректерді басқару мүмкіндігін беру (қажетті деректерді іріктеу, есептеулерді орындау, енгізушығару интерфейсін әзірлеу, визуализация). ДҚБЖ-де мұндай мүмкіндіктер ДҚБЖ құрамына кіретін арнайы бағдарламалау тілін қолдану негізінде немесе графикалық интерфейсті қолдану арқылы ұсынылады;
- қолданбалы бағдарламалар мен деректердің тәуелсіздігін қамтамасыз ету. ДҚБЖ - нің маңызды қасиеті - дерекқорға екі тәуелсіз көзқарасты сақтау мүмкіндігі-деректердің логикалық көрінісінде бейнеленген "пайдаланушы-ның көзқарасы" және оның қолданбалы бағдарламаларда көрінісі; және "жүйенің көрінісі" - бұл компьютердің жадындағы деректердің физикалық көрінісі. Деректердің логикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету деректерді сақтаудың физикалық құрылымдарын өзгерту қажеттілігінсіз Дерекқордың логикалық көрінісін өзгертуге мүмкіндік береді. Осылайша, қолданбалы бағдарламалардағы деректердің логикалық көрінісінің өзгеруі деректерді сақтау құрылымдарының өзгеруіне әкелмейді. Деректердің физикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету деректерді "логикалық" ұсынуды өзгерту қажеттілігін тудырмай, компьютерлік жадта дерекқорды ұйымдастыру тәсілдерін өзгертуге мүмкіндік береді. Осылайша, дерекқорды ұйымдастыру әдістерінің өзгеруі қолданбалы бағдарламалардың өзгеруіне әкелмейді.
Тілдер курсы ақпараттық жүйесін деректер қорын басқару жүйесінде әзірлеу барысында Microsoft SQL Server серверлік ДҚБЖ-і таңдалды.
Бүгінгі таңда жиырмадан астам серверлік ДҚБЖ белгілі, алайда Oracle, Microsoft SQL Server сатылымдар мен қондырғылар санына негізделген ең танымал деп танылуы керек.
Microsoft SQL Server-Microsoft корпорациясы әзірлеген реляциялық деректер базасын (ДҚБЖ) басқару жүйесі. Негізгі қолданылатын сұрау тілі-Transact-SQL, Microsoft және Sybase бірлесіп жасаған. Transact-SQL ANSIISO стандартын іске асыру бойынша құрылымдалған сұрау тілі бойынша кеңейтулері бар. Шағын және орта деректер базасынан бастап, осы нарық сегментіндегі басқа ДҚБЖ-мен бәсекелесетін ірі кәсіпорын масштабындағы мәліметтер базасына дейін қолданылады.
Microsoft SQL Server-клиент-сервер архитектурасының ең қуатты ДҚБЖ бірі. Бұл ДҚБЖ деректерді көбейту, параллельді өңдеу, басқару және пайдалану қарапайымдылығын сақтай отырып, салыстырмалы түрде арзан аппараттық платформаларда үлкен дерекқорды қолдау сияқты таратылған деректер жүйелеріне қойылатын талаптарды қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Microsoft SQL Server деректер базасын басқару функцияларын орындайтын жүйе болып табылады. Пайдаланушы қосымшасы үшін SQL Server қажетті деректерді құру мен басқарудың қуатты көзі болып табылады.Серверде объектіге бағытталған таратылған басқару орталарының базасында ұйымдастырылған қашықтан басқару және операцияларды басқару құралдары бар. Microsoft SQL Server біріктірілген жүйе ретінде бірлесіп жұмыс істеуге арналған Бес серверлік қосымшаны біріктіретін Microsoft BackOffice тобына кіреді.
Microsoft SQL Server тек клиент-сервер ортасында жұмыс істейтін жүйелерді қолдауға арналған. Ол Даму ортасының кең спектрін қолдайды және жеке компьютерде жұмыс істейтін қосымшалармен біріктіру мүмкіндігінше оңай. Бұл нұсқа өнімділік пен масштабталуды жақсарту үшін операциялық жүйенің көп ағынды параллель архитектурасын қолдану тұрғысынан алдыңғы нұсқадан асып түседі, яғни компьютерде бірнеше процессор орнатылған жағдайда жұмысты тездету мүмкіндігін өте тиімді пайдаланады.
Microsoft SQL Server құрамында әкімші көмекшісі бар. Бұл құрал дерекқорды сүйемелдеудің негізгі процедураларын тағайындауға және олар үшін жұмыс кестесін анықтауға мүмкіндік береді. Деректер базасын сүйемелдеу операциялары беттердің таралуын, кестелердегі (жүйені қоса алғанда) және индекстердегі көрсеткіштердің тұтастығын тексеруді, оптимизаторға қажетті ақпаратты жаңартуды, кестелер мен индекстердегі беттерді қайта ұйымдастыруды, кестелер мен транзакция журналдарының сақтандыру көшірмелерін жасауды қамтиды. Барлық осы операцияларды әкімші белгілеген кесте бойынша автоматты түрде орындау үшін орнатуға болады. Кәсіпорын менеджері пакеті кейбір немесе барлық объектілерді бір дерекқордан екіншісіне тасымалдауға мүмкіндік беретін қызметтік бағдарламаны қамтиды.
Деректермен тиімді жұмыс істеу үшін SQL Server-де арнайы құралдар жиынтығы бар. Microsoft SQL Server негізгі құралының сипаттамасы:
SQL Setup-жаңа бағдарламалық жасақтаманы орнату, орнатылған бағдарламалық жасақтаманы өзгерту және SQL серверін дискіден жою үшін қолданылады. Setup бағдарламасы желіні қолдау опцияларын өзгерту, тілді қосу, Master дерекқорын қайта құру және деректерге қол жеткізу опцияларын орнату үшін де қолданыла алады.
SQL Service-SQL Server Manager (SQL Server және SQL Executive) қызметтерін бастау және тоқтату үшін қолданылады.
SQL w-сұраулардың графикалық интерфейсінде өрнектерді және сақталған Transact-SQL процедураларын енгізуге мүмкіндік береді.
SQL Security-SQL Manager сервер пайдаланушыларының ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
«ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ-ІЗДЕСТІРУ ТЕОРИЯСЫ» курсын ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
Информатика пәні, объектілері және құрама бөліктері
Бағдарлы оқытуды ұйымдастырудың негіздері
Электрондық оқулықтар жасау
Мектептерде информатиканы оқытуды стандарттау
Латын және қазақ тілінің медицинадағы маңызы
Жаратылыстану-математика бағытындағы информатикадан жүргізілетін қолданбалы курстар
Электрондық оқулыққа жүйелік талап
Жүйелік бағдарламалауды жіктеу
Программалауды оқытудың әдістері мен тәсілдері
Пәндер