Ағылшын тілі сабағындағы ойындардың рөлі және олардың әдістемелік негіздеріЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 33 бет
Таңдаулыға:   
КIРIСПЕ
Бала үлкен ғалым болмауы мүмкін, бірақ ол өз іс-әрекетін, мінез-құлқын талдай алатын, өзін-өзі жетілдіре алатын, өзін қоршаған әлемде сезіне алатын тәуелсіз тұлға болуды үйренуі керек.
Бүгінгі таңда тәуелсіз мемлекет алдында тұрған негізгі мақсаттардың бірі - дүниежүзілік білім әлеміне ену. Бұл салада білім беру ісінің мазмұнын жаңа бағытқа бұрып, құрылымдық жүйесін жаңарту, өзгерістер енгізу - білім реформасын жүзеге асыру алғышартта тұрғаны баршамызға аян. Демек, Егеменді Қазақстанның болашақ потенциалын оқытып - тәрбиелейтін мұғалім - шығармашыл, жан-жақты білімді, парасатты, мейірімді, сезімтал, интеллектуалды, мәдениетті, кәсіби шебер, ізденімпаз, ғылыми зерттеуші болса, онда жеке тұлғаға қойылатын мынадай талаптар алдыңғы орынға шығады: креативтілік, белсенділік, жауапкершілік, ой-өрісінің кеңдігі, сауаттылық, танымдық әрекетке қызығушылығының басымдығы [1].
Білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың ұйымдастырушылық негізі Қазақстан Республикасында ҚР білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы болып табылады, сонымен қатар ол қазақстандық білімді жаңғыртуды жалғастыруды қамтамасыз етеді. Бағдарлама мақсаттарының бірі - білім беру процесінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету, жалпы орта білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру, тез өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады [2, 3].
Зерттеудің өзектілігі. Еліміз тәуелсіз мемлекетке айналып, әлемдік заманауи өркениет үлгісінде дамуда. Еліміздің келешегі білікті, білімді жас мамандарға байланысты. Бұл ғасырлар қойнауында жинақталып, қорытылып, қалыптасқан ұлттық құндылықты сақтай отырып, қоғамдағы болып жатқан өзгерістерге жаңаша көзқараспен, шығармашылық тұрғыдан қарай алатын, қойылған мәселені дәстүрлі емес, жаңаша түрде және сапалы шеше білетін тұлғаларды талап етуі қоғамның даму жылдамдығына, ақпараттың көптігіне және тез өзгеріс жағдайында жас ұрпақты өмірге дайындай білу керектігіне байланысты.
Қоғамның дамуының қазіргі кезеңі, елімізде болып жатқан түрлі өзгерістер білім беру қызметіне жаңаша қарауды, жаңаша ұйымдастыруды талап етеді. Қазіргі уақытта елімізде білім беру жүйелерінде заманауи тұрғыда құзыретті, креативті тұлғаны қалыптастыру бағытында алуан түрлі жұмыстар жүргізілуде. Оның ең маңыздыларының бірі де бірегейі - білім мазмұнын ұлттық негізде жетілдіре отырып, білім мен тәрбиені ұлттық рухта әлемдік жүйеге жақындастыру. Осыған орай білім сапасына жаңа технологияларды кең көлемде енгізу талап етілуде. Оқу үдерісінде жаңа оқыту технологияларын қолдану мен оны озық тәжірибемен сабақтастыра зерттеу- бүгінгі күн талабынан туындап отырған педагогика ғылымының маңызды міндеттерінің бірі. Осыған сәйкес қазіргі уақытта білім берудің көкейтесті міндеті оқушылардың кәсіби қабілетін қалыптастыру болып табылады.
Заманауи oрта мектеп тұлғалық-бағдарлы oқытуды іске асыру, oқушылардың білім алуға деген сұранысын қанағаттандыру, oлардың келешек мамандықты саналы түрде таңдауы мен дара қабілеттерін дамытуға дайын болу қажет.
Бұл міндеттерді жүзеге асырудың бір жолы - заманауи әртүрлі ұтымды әдіс-тәсілдерін пайдалану есебінен мектеп оқушыларының ой-өрісінің даму деңгейін көтерудің, олардың ғылыми танымдық іс-әрекеттерін белсендірудің, оқуға, білім алуға ынталандырудың тиімді әдістемесін жасау болып табылады.
Соңғы уақытта оқу-тәрбие үдерісіне жеке тұлғаны дамытуға бағытталған жаңа оқыту технологияларын енгізу мен жеке тұлғаның шығармашылығын дамытуға үлкен мән берудің өзі Қазақстанда болып жатқан өзгерістерді жаңаша тұрғыдан қарастыруды талап етуде. Соның бірі, 12 жылдық білім беру жүйесінің дүниеге келуі- қоғамдағы сүбелі өзгерістер мен адамдар арасындағы қарым-қатынас құралдарының қарыштап дамуына байланысты жаңа адамды қалыптастыруды көздеген заман талабы. Мұндағы жаңа білім мазмұны әлемдік білім кеңістігіндегі оқытудың озық технологияларын қамтиды.
Соңғы жылдары тіл зерттеушілері мен практиктері сөйлеушінің мақсатына жету үшін жеке лингвистикалық дағдыларды дамытудан тілді қолдануға назар аударды. Коммуникативті құзіреттілік деп аталатын бұл жаңа фокус аймағы тіл мұғалімдерін мектеп оқушыларын тілді шығармашылықпен қолдануға баулитын тапсырмаларға бағытталған әрекеттерді іздеуге жетелейді. Тапсырмаға негізделген және дұрыс сөйлеуден тыс мақсатқа ие ойындар тамаша коммуникативті әрекет ретінде қызмет етеді. Сырттай қарағанда, барлық тілдік ойындардың мақсаты - оқушылардың тілді қолдануы дегенмен, ойын ойнау кезінде оқушылар өз қалаған нәтижеге жету жолын сендіру және келіссөздер жүргізу үшін мақсатты тілді де пайдаланады. Бұл үдеріс өнімді және қабылдау дағдыларын бір уақытта қамтиды. Осындай негізде тұрып, мен жұмыстың тақырыбын зерттеуге жеткілікті өзекті деп санадым.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Ойындар оқушыларға көңілді және босаңсытатын оқу атмосферасын ұсынады. Жаңа лексиканы меңгеріп, жаттықтырудан кейін оқушылар тілді стресссіз қолдану мүмкіндігіне ие болады. Ойын ойнау кезінде оқушылардың назары тілде емес, хабарда болады. Тілдік формалардың дұрыстығына назар аударудың орнына, қатысушылардың көпшілігі жеңіске жету үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Бұл жағымсыз бағалаудан қорқуды, қоғамда теріс бағаланудан қорқуды жеңілдетеді және бұл тіл үйренушілердің басқа адамдардың алдында мақсатты тілді пайдалануына кедергі келтіретін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Ойынға бағытталған контексте алаңдаушылық төмендейді және сөйлеудің еркіндігі қалыптасады, осылайша коммуникативті құзыреттілікке қол жеткізіледі. Ойындар да ынталандырады. Ойындар тіл дамыту іс-әрекетіне жарыс элементін енгізеді. Бұл тілді мақсатты түрде қолдануға құнды серпін береді. Басқаша айтқанда, бұл әрекеттер тілді қолдану үшін мағыналы контекст жасайды. Бәсекелестік орта сонымен қатар білім алушылардың оқу үдерісінде зейінін шоғырландыруға және қарқынды ойлауға итермелейді, бұл кірістерді бейсаналық меңгеруді күшейтеді. Ойынға бағытталған іс-әрекеттерді бастан кешірген оқушылардың көпшілігі оларға оң көзқараста болады. Оқушыларға ойынның сыныпқа әкелген еркін атмосфера, бәсекеге қабілеттілік және мотивация ұнайды. Ойындардың тиімділігі туралы мұғалімдер студенттерінің стресссіз және ыңғайлы ортада тезірек үйренетінін және үйренген материалдарды жақсы сақтайтынын айтты.
Ағылшын тілін әртүрлі ойын түрлері арқылы оқыту коммуникативті құзыреттілікке, оқу мотивациясын арттыруға, оқудағы алаңдаушылықты азайтуға, тілді шығармашылық және стихиялы пайдалануға ынталандыруға және бірлескен оқу ортасын құруға мүмкіндік береді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты - ағылшын тілін оқытуда грамматикалық ойындарды, нақтылай алғанда интеллект-карта (Mind map) тәсілін мотивация ретінде пайдаланудың әсерін зерттеу және негіздеу.
Қойылған мақсат келесі міндеттерді шешуді талап етеді:
- ағылшын тілі сабағында интеллект-карта (Mind map) рөлін анықтау;
- ойындарды қолдану мәселесіне әртүрлі тіл ғалымдарының көзқарастарын талдау;
- грамматикалық ойындардың әртүрлі түрлерін сипаттау.
Жұмыстың ғылыми жаңалығы лингвист ғалымдардың материалдарында тұжырымдалған және педагогикалық тәжірибе барысында ағылшын тілі сабақтарында мақұлданған кейбір грамматикалық ойындар әзірленген ағылшын тілін оқытуда грамматикалық ойындарды қолданудың рөлін анықтау болып табылады.
Зерттеу нысаны орта мектеп оқушыларына ағылшын тілін оқытуда мотивация ретіндегі грамматикалық ойындар болып табылады.
Зерттеу пәні орта мектептегі оқу-тәрбие процесі.
Зерттеу әдістері. Грамматикалық ойындарды ағылшын тілін оқытуда мотивация ретінде зерттеуде объективті-аналитикалық, салыстырмалы-типологиялық, салыстырмалы талдау, кешенді-салыстырмалы талдау, статистикалық зерттеу әдісі және эксперимент жүргізу сияқты келесі әдістерді қолдандық. .
Зерттеу материалдары. Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, психологтардың, педагог әдіскерлердің және ғылыми еңбектерін зерттеуге жіберген ғалымдардың еңбектері. есептер, оқу мәселелеріне арналған ресми құжаттар, білім беру стандарттары, оқу-әдістемелік кешен және оқу бағдарламалары.
Зерттеудің теориялық және практикалық маңызы. Бұл зерттеуде біз көрнекті тіл мамандары мен ғалымдардың еңбектерін пайдаландық: Эббот Г., Азар Б.Ш., Хорвиц Е.К., Ли Су Ким, Г.В.Рогова, А.А.Потебня және т.б.
Бұл жұмыс лингвистиканың қазіргі заманғы тенденцияларын көрсетеді және ол келесі салаларда көрсетудің жақсы тәсілі болады:
1. Оны мұғалімдер мен филологтар орта мектептерде грамматикалық ойындарды қолдану мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жазу үшін заманауи материал ретінде және лингвистикалық бағыттағы ғылыми үйірмелерде сәтті пайдалана алады.
2. Ағылшын тілі грамматикасын оқыту бойынша практикалық құрал ретінде мектеп, лицей және ағылшын тілі колледждерінің мұғалімдері пайдалана алады.
3. Бұл ағылшын тілінде білімін кеңейткісі келетіндердің барлығына пайдалы болуы мүмкін.
Сондай-ақ бұл материалды ағылшын тілі мұғалімдері ағылшын тілінің грамматикасын, ағылшын тілінің практикалық курсын, лексикологияны және сөйлеу тәжірибесін екі университетте де, мектептердегі ағылшын тілі сабақтарында да пайдалана алады. Бұл жұмыс оқу құралдарын, оқулықтарды және т.б. жасауға көмектеседі. Оқытушылар мен студенттер осы жұмыстың нәтижелерін одан әрі зерттеу үшін пайдалана алады.
Дипломдық жұмыстың құрылымы кіріспеден, екі негізгі бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.

1 Ағылшын тіліндегі ойындардың әдістемелік және теориялық негіздері
1.1 Ағылшын тілі сабағындағы ойындардың рөлі және олардың әдістемелік негіздері
Балалардың тіл үйрену процесіне қызығушылығының көптеген көздерінің ішінде ойындар өте маңызды болып көрінеді. Суреттер мен әңгімелер сияқты басқа да көптеген дереккөздер бар екені анық. Суреттер көрнекі ынталандыру қызметін атқарады, ал ойындар көрнекі және дыбыстық арналарды пайдаланады және тіл өндірісін және кейде физикалық қозғалысты белсендіреді.
Мектепте әр оқушының сабаққа белсене қатысуын қамтамасыз ететін, білім беделін арттырып, мектеп оқушыларының жұмысының нәтижесіне жеке жауапкершілігін арттыратын осындай еңбек түрлерінің алатын орны ерекше. Бұл проблемаларды технологияны оқытудың ойын формалары арқылы сәтті шешуге болады.
Ойынның бала өмірінде үлкен маңызы бар, ересек адамның іс-әрекеті, еңбегі, қызметі сияқты мәнге ие. Ойын тек сырттай алаңсыз және оңай болып көрінеді. Шындығында, ол ойнау оған барынша күш-қуат, интеллект, табандылық, өзін-өзі қамтамасыз етуді талап етеді.
Оқытудың ойын формаларын репродуктивті әрекеттен бастап негізгі мақсат - шығармашылық-ізденіс әрекеттерін түрлендіру арқылы оқытудың барлық деңгейінде қолдануға болады. Шығармашылық-ізденіс әрекеті оның алдында оқушылардың оқыту әдістерін меңгеретін жаңғырту және түрлендіру әрекеті болса, тиімдірек болады.
Ойынның алғашқы тұжырымдамаларынан бірқатар жалпы ережелерді анықтауға болады:
1. Ойын - әр түрлі жастағы балалардың дамытушылық әрекетінің дербес түрі.
2. Балалар ойыны - олардың іс-әрекетінің ең еркін түрі, ол жүзеге асады, біз әлемді зерттейміз, жеке шығармашылыққа, белсенділікке, өзін-өзі тануға, өзін-өзі көрсетуге кең мүмкіндік береді.
3. Ойын - баланың мектепке дейінгі, бастауыш мектептегі оның жүріс-тұрысының бірінші кезеңі және бастауыш сынып оқушыларының, жасөспірімдердің, жас ересектердің ересек студенттердің өсуіне қарай өз мақсаттарын өзгертетін әділ реттеушілік әрекеттері.
4. Ойын - даму тәжірибесі. Балалар ойнайды, өйткені олар дамиды және ойнайды.
5. Ойын - санадан тыс ақыл-ой мен шығармашылыққа негізделген өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту еркіндігі.
6. Ойын - балалар арасындағы қарым-қатынастың негізгі саласы, ол тұлғааралық қарым-қатынас мәселесін шешеді, адами қарым-қатынас тәжірибесі жинақталады.
Балалардың интеллектін, танымдық белсенділігін дамытатын бірнеше ойын топтары бар:
І топ - Пәндік ойын, ойыншықтар мен заттарды манипуляциялау. Ойыншық - заттар арқылы балалар пішінді, түсті, өлшемді, материалды, жануарлар әлемін, адамдар әлемін, т.б.
ІІ топ - Ойындық шығармашылық, рөлдік ойын, ондағы сюжеті - интеллектуалдық әрекеттің бір түрі.
Тренингтегі шығармашылық рөлдік ойындар - жай ғана ойын-сауық немесе танымдық материалды ұйымдастыруды қарсы алу тәсілі емес. Ойынның үлкен эвристикалық және сендіру әлеуеті бар, ол бірдей көрінетін нәрсені шығарады және оны ілімдерге әкеледі және өмір салыстыру мен теңгерімдеуге қарсы тұрады. Ғылыми болжамды, болашақты болжауды қиял ойынын жүйенің тұтастығы ретінде елестету қабілетіне, ғылым немесе ақыл-парасат тұрғысынан алғанда, жүйелер жоқ [1, 25] деп жатқызуға болады.
ІІІ топ дидактикалық ойын.
Әдетте, олар студенттің шифрын ашу, ашу, ең бастысы - тақырыпты білу қабілетін талап етеді. Дидактикалық ойын неғұрлым шебер жасалса, дидактикалық мақсат соншалықты епті түрде жасырылады. Студенттердің оқуына енгізілген білім ойынын байқаусызда, байқаусызда ойнау.
Бала ойыны соншалықты көп жазылғанына қарамастан, оның теориясының сұрақтары соншалықты күрделі болғандықтан, ойындардың бірыңғай классификациясы әлі де жоқ. Осылайша, ойынға қатысушылардың саны бойынша жеке, жұптық және топтық болып бөлінеді. Ал бірінші мақсат мәтінмен, екіншісі серіктестермен қарым-қатынас жасау. Ойынның сипаты мен формасы мазмұнды, сөздік компоненті бар қозғалмалы, көріністік немесе ситуациялық, ойын, жарыс, интеллектуалды (тесттер, ребустар, сөзжұмбақ, тізбекті сөздер және т.б.), өзара әрекеттестік (байланыс), күрделі және т.б. ойынның ұйымдастырылу тәсілі бойынша компьютерлер, тақтаға жазу және т.б. әрекеттердің күрделілігі бойынша қарапайым және күрделі ойындарды ажыратады, ұзақтығы бойынша - ұзақ және ұзақ емес.
Тілдің әртүрлі аспектілерін (фонетика, лексика, т.б.) меңгеруге көмектесетін тілдік ойындар фонетикалық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық болып бөлінеді.
Сонымен, оқу ойыны - баланың мотивіне баулу мақсатында оқытуды біріктіре отырып, ойынның жақын даму аймағына бағытталған.
Сондықтан ойынды сабаққа енгізу дидактикалық оқытудың нәтижесі үшін маңызды, бірақ балалардың жұмысына мотивация болмауы мүмкін. Ойын балалар мен ересектер арасындағы қарым-қатынас стилін өзгертуге тура келеді, ол ештеңе жүктей алмайды: бала тек қалаған кезде және оны қызықтырған кезде және оған жанашырлық тудыратындар ойнай алады.
Педагог тек ойынды ұйымдастырушы бола алмайды - ол сіздің балаңызбен ойнауы керек, өйткені балалар үлкендермен ойнағанды ​​ұнатады және ойын атмосферасы бақылаушының көзқарасымен құлайды.
Фонетикалық ойындардың негізгі мақсаты - кезеңдік (түзету) айту, сөздердегі, сөз тіркестеріндегі дыбыстарды айтуға жаттықтыру, интонацияға жаттықтыру. Олар көбінесе шет тілін үйренудің бастапқы кезеңінде (су-сауықтыру курсы) иллюстрация және айтылуы қиын дыбыстар мен интонацияларды жаттықтыру үшін жаттығулар ретінде үнемі қолданылады. Алға қарай фонетикалық ойындар сөз, сөйлем, ұйқас, тілдік бұрмалау, өлең, ән деңгейінде жүзеге асады. Осы түрдегі ойындарда жинақталған тәжірибені оқушылар болашақта шет тілінде сабақта пайдалана алады.
Лексикалық ойындар студенттердің зейінін тек лексикалық материалға аударды және оларға сөздік қорын меңгеруге және кеңейтуге көмектесуге және қарым-қатынас жағдайында сөздерді қолдануды суреттеуге арналған. Сөздік ойындардың әртүрлі түрлері бар.
Тіл үйренушілер ойнағанды ​​жақсы көреді және олар ойынға сыныптағы кез келген басқа тапсырмаға қарағанда көбірек ынтамен және ықыласпен қатысады. Дегенмен, ойындар кейде балалар шынымен үйренбейтін ойын-сауық әрекеттері ретінде қабылданады. Ойынның маңыздылығын түсінбейтін мұғалімдер бар, оларды әртүрлі әдістердің байлығы және шынайы қарым-қатынас мүмкіндігі емес, уақытты бақылаусыз және шулы босқа өткізу деп санайды. Дегенмен, жалпы балалар белсенді болған кезде жақсы оқиды. Осылайша, оқуды қызықты ойынға айналдырған кезде, олар оны ойнауға көп уақыт пен күш салуға дайын. Сонымен қатар, студенттер көрсететін әртүрлі оқу стильдері мен қалауларын ескере отырып, ойындардың артықшылықтары барлығына бірдей әсер ететін сияқты, өйткені балалар ойын әрекеттерін басқа жаттығулар түрлеріне қарағанда әлдеқайда бай тіл үйрену жұмысын табады. Ойындар дұрыс құрастырылған болса, олар балалардың оқу бағдарламасының тамаша және маңызды бөлігі болуы мүмкін.
Біз оқытуға неғұрлым әртүрлілікті енгізе алсақ, соғұрлым әртүрлі оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігіміз жоғары болады. Сонымен қатар, балалардың мотивациясы қажет болғандықтан, шын мәнінде түсіну және меңгеру орын алу үшін қызықты және сәйкес сыныптағы жаттығулар қажет болып көрінеді. Ойындар ережелері, қол жеткізу мақсаты және көңіл көтеру элементі бар әрекеттер үшін; олар жас студенттердің тапсырманы орындауға ынталы және ынталы болуы үшін жеткілікті қиын және қызықты болып көрінеді. Мұғалімдерге арналған ресурстық материалдарда кездесетін іс-әрекеттердің көпшілігі балалар ұнататын және сыныптан тыс ойнауға қызығатын ойындарды ағылшын тілі сабақтарында қолдануға бейімделіп, пайдалануға болады деген сенімге негізделген. Сонымен қатар, олар ағылшын тілін нақты мақсаттарда қолдана отырып, балаларды бір уақытта ойнауға және үйренуге мәжбүр етеді. Сонымен қатар, ойындар балалардың зейіні тілдік элементтердің жаттығып жатқанын түсінбестен тапсырманы орындауға шоғырланатын контекст құруға көмектеседі. Нәтижесінде тіл үйрену балалар тікелей байланыстыра алатын контексте өтеді. Дегенмен, әрқашан оқушылардың қызығушылықтары мен қажеттіліктерін есте ұстау қажет. Ойындар оқушылардың оқу мәнерлеріне сәйкес мұқият таңдалған жағдайда ғана балалар тілін жаттықтыру және қайталау үшін құнды оқу тәжірибесін қамтамасыз ете алады.
Сөз ойыны дегенде көпшіліктің ойына бірінші келетін нәрсе - бұл көңіл көтеру. Жасөспірім кезімізден ойын - бұл өзімізді көңіл көтеру, достарымызбен жарысу және бос уақытты ләззат алу үшін жасайтын нәрсе. Сынып - ойын өткізуге арналған ең жақсы сценарийлердің бірі. Ойын оқу ортасын босаңсуға мүмкіндік береді және барлық студенттерге мұғалімнің нұсқауымен емес, құрдастарымен тілдесуге мүмкіндік береді. Ойынды сабақ нүктесін баса көрсету немесе студенттердің оқудағы табыстылығын тексеру үшін пайдалану - біздің сүйікті бос уақытымызды өзгерту және жасау үшін ағылшын тілі сыныбында оқуды және еркін сөйлеуді қалыптастырудың тамаша тәсілі.
Мұғалімдер де, зерттеушілер де, психологтар да ақпаратты сақтаудың сәтті әдістерін табу үшін сабақтарда ойындарды пайдалануды талдады. Ойындар сабаққа әртүрлілік қосады және мақсатты тілді қолдануға негізделген ынталандыруды қамтамасыз ету арқылы мотивацияны арттырады. Ойынның контексті шет тілін балаларға бірден пайдалы етеді. Ол мақсатты тілді өмірге әкеледі. Ойындарды ойнау арқылы студенттер ағылшын тілін балалардың оқып жатқанын білмей-ақ ана тілін үйренетіндей үйрене алады; сондықтан стресссіз олар көп нәрсені үйрене алады.
Бұл жай балаларға ғана қатысты емес, тіпті ересектерге де бұл жайлылық қажет және кейбір жолдармен көбірек қажет болуы мүмкін, өйткені жас кейбір жағдайларда кейбір жасөспірімдерге қарағанда көбірек кедергілер қояды. Студенттік профильдерге сәйкес келетін ойындар барлық жастағы студенттерге бұрын зерттелген материалдың кез келгенін дереу пайдалануға мүмкіндік береді. Үйренгендерін түсініп, ойын ойнау керек. Мұғалім ретінде сіздің ұстанымыңыз тек көмектесу және қажет болған жағдайда бағыттау болып табылады. Сондай-ақ ол мұғалімге жағдаяттар пайдалы және мағыналы болатын контексттерді құруға мүмкіндік береді, оқушыға материалды жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді, демалуға және құрдастарынан үйренуге мүмкіндік береді.
Екінші жағынан, кез келген басқа әрекет немесе құрал сияқты ойындар тым көп пайдаланылған кезде шамадан тыс пайдаланылуы мүмкін, сондықтан ынталандырушы элемент тез жоғалады.
Кішкентай балалардың тіл үйренуіне арналған іс-шараларды құрудың өте маңызды болуының көптеген себептері бар. Біріншіден, бұл өте құнды, себебі ол оқушылардың жеке қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Оқулыққа толық тәуелділік барлық оқушыларға жарамайды, өйткені олардың деңгейлері әртүрлі, қызығушылықтары мен оқу стильдері әртүрлі. Сонымен қатар, жалпы аудиторияға арналған оқулық студенттердің нақты талаптарына толық сәйкес келмеуі мүмкін. Дегенмен, оқуға арналған материалдарды жасау өте көп уақытты қажет етеді және көбінесе көшіру құралдары сияқты ресурстарды қажет етеді. Сонымен қатар, ең жиі кездесетін кедергілер кейбір тұжырымдамаларды жүзеге асыруға кететін шығындар, идеяларды алуға болатын анықтамалықтардың болмауы, кейбір әрекеттерді жобалау дағдыларының болмауы болуы мүмкін. Жоғарыда айтылған кейбір қиындықтарды жеңудің жақсы шешімі оқушыларды іс-әрекетке дайындауға тарту болып табылады. Олар идеялар мен ынта-жігерге толы. Олар кейбір иллюстрациялар жасай алады, олар қысқа әңгімелер мен диалогтар немесе жұмбақтарды дайындай алады, сонымен қатар рифма, ән немесе шағын өлеңдер жасай алады. Бұл оларға тілді қолданудың нақты себебін береді; және бірте-бірте олар бір-біріне әрекет жасай алады.
Ойындар өте ынталандырады, өйткені олар қызықты және қызықты. Олар барлық тілдік дағдыларда тәжірибе беру үшін және қарым-қатынастың көптеген түрлерін жаттықтыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Көңілді және қызығушылық танытқанда мотивация болмай қалуды елестету қиын. Егер адам ренжісе немесе немқұрайлы болса, мотивацияның немесе шабыттың болмауы күтіледі. Мүмкін, кейде ойынды пайдалану оқу материалын меңгеруге көмектеспейтін кезде, студенттер формалды тәсілмен оқуды жөн көретін болады. Дегенмен, ойын арқылы сабақтың бір сәтінде олардың жүздеріне күлкі ұялату олардың толқуына және сыныпта біраз қозғалуына әкеледі. Бұл сабақта өткенді пысықтаудың өте тиімді әдісі болуы керек.
Ойындар көптеген оқушыларға қызығушылық пен жұмысты қолдауға көмектеседі және ынталандырады. Ойындар мұғалімге тіл пайдалы және мағыналы болатын контекст құруға да көмектеседі. Оқушылар қатысқысы келеді және ол үшін басқалардың не айтқанын немесе жазғанын түсінуі керек және өз көзқарасын білдіру немесе ақпарат беру үшін сөйлеу немесе жазу керек. Тіл үйренудегі мағыналылық қажеттілігі бірнеше жылдар бойы қабылданып келеді. Мағыналылықтың пайдалы түсіндірмесі - оқушылардың мазмұнға нақты жауап беруі. Егер олар көңілді болса, ашуланса, қызықтырса немесе таң қалдырса, олар үшін мазмұнның мәні анық. Осылайша, олар тыңдаған, оқыған, сөйлейтін және жазған тілдің мағынасын айқынырақ сезінеді, демек, жақсы есте қалады.
Ойындар тілдің қарқынды және мазмұнды жаттықтыруын қамтамасыз ете алады деп қабылданатын болса, онда олар мұғалімнің репертуарының негізгі бөлігі ретінде қарастырылуы керек. Сондықтан оларды тек дымқыл күндерде және мерзімнің соңында қолдануға болмайды!'
Тағы бір көрнекті ғалым, АҚШ-тан Айдан Ерсөз оларды былай деп атап өтті:
Тілді үйрену - кейде көңіліңізді қалдыруы мүмкін қиын тапсырма. Нысаналы тілді түсіну, шығару және өңдеу үшін тұрақты күш қажет. Дұрыс таңдалған ойындар өте құнды, өйткені олар оқушыларға үзіліс береді және сонымен бірге студенттердің тілдік дағдыларын жаттықтырады. Ойындар өте ынталандырады, өйткені олар қызықты және сонымен бірге қиын. Сонымен қатар, олар нақты контексте мағыналы және пайдалы тілді пайдаланады. Олар да ынтымақтастықты ынталандырады және арттырады [2, 98].
Кореяда атақты мұғалім Ли Су Ким ойындарды былай деп бөлді: Барлық оқыту байсалды және салтанатты болуы керек және егер адам көңілді болып, көңілділік пен күлкі болса, бұл шын мәнінде үйрену емес деген түсінік бар. Бұл қате түсінік. Тілді үйренуге де, бір уақытта ләззат алуға да болады. Мұны істеудің ең жақсы тәсілдерінің бірі - ойындар [3].
Сабақта ойындарды қолданудың көптеген артықшылықтары бар:
1. Ойындар тіл сабағының әдеттегі тәртібінен сәлемдесу болып табылады.
2. Олар жігерлендіреді және шақырады.
3. Тіл үйрену үлкен күш-жігерді қажет етеді. Ойындар студенттерге оқуға күш салуға және қолдауға көмектеседі.
4. Ойындар сөйлеу, жазу, тыңдау және оқу сияқты әртүрлі дағдыларда тілдік жаттығуларды қамтамасыз етеді.
5.Оқушыларды өзара әрекеттесуге, қарым-қатынас жасауға ынталандырады.
6. Олар тілді қолдану үшін мағыналы контекст жасайды.
Біз бір тарауда өз пікірлерін айтқан ұлы поляк ағартушысы: Көптеген тәжірибелі оқулықтар мен әдістемелік құралдардың авторлары ойынның тек уақытты толтыратын іс-әрекет емес, сонымен бірге үлкен тәрбиелік мәні бар екенін айтады [4, 67]. В.Р.Ли тіл ойындарының көпшілігі оқушыларды дұрыс формаларды үйрену туралы ойлаудың орнына тілді қолдануға мәжбүр етеді деп санайды. Ол сондай-ақ ойындарды шет тілін оқыту бағдарламасының перифериялық емес орталық бөлігі ретінде қарастыру керектігін айтады [5, 61]. Осыған ұқсас пікірді Ричард-Амато да айтады, ол ойындарды көңілді деп санайды, бірақ олардың педагогикалық құндылығын, әсіресе шет тілін оқытуда елемеуді ескертеді. Ойындарды пайдаланудың көптеген артықшылықтары бар. Ойындар мазасыздықты төмендетеді, осылайша кірісті алу мүмкіндігін арттырады [17]. Олар жоғары ынталандырушы және қызықты, және олар ұялшақ студенттерге өз пікірлері мен сезімдерін білдіруге көбірек мүмкіндік бере алады. Олар сонымен қатар үйренушілерге әдеттегі сабақ кезінде әрқашан мүмкін бола бермейтін шет тілінде жаңа тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Ричард-Аматоның сөзін келтіретін болсақ, олар кәдімгі сыныптағы іс-шараларға жаңалық қосады, мұзды бұзады, [бірақ] олар жаңа идеяларды енгізу үшін қолданылады [17]. Ойындарды қолдану арқылы жасалған жеңіл, еркін атмосферада оқушылар заттарды тезірек және жақсы есте сақтайды [6, 82]. С.М.Силверстің айтуынша, көптеген мұғалімдер ойындарды оқыту құралы ретінде қолдануға ынталы, бірақ олар көбінесе ойындарды жай уақытты толтыру, бұрғылау монотондылығынан үзіліс немесе жеңіл әрекеттер ретінде қабылдайды. Сондай-ақ, ол көптеген мұғалімдердің еркін жағдайда нақты оқудың өтетінін және студенттердің өздері бұрынырақ үйренген және тәжірибеден өткен тілді пайдаланатынын жиі елемейтінін айтады [7]. Одан әрі қолдауды Г.В.Рогова алады, оның ойынша ойын тілді жаттықтырудың жақсы тәсілі, өйткені олар болашақта оқушылардың тілді нақты өмірде не үшін қолданатынының үлгісін береді [18, 238-239].
Ойындар еркін сөйлеуді ынталандырады, қызықтырады, үйретеді және дамытады. Осы себептердің ешқайсысы болмаса, олар студенттерге кейде қиын болып көрінетін проблемаларды ғана емес, шет тілінде сұлулықты көруге көмектесетіні үшін ғана пайдаланылуы керек.
Уберман ханым: Ойындар көбінесе қысқа дене шынықтыру жаттығулары ретінде немесе сабақтың аяқталуына біраз уақыт қалғанда қолданылады деп атап өтті. Дегенмен, Ли байқағандай, ойынды мұғалім мен сыныптың бұдан жақсырақ істейтін ештеңесі жоқ тақ сәттерді толтыратын шекті әрекет ретінде қарастыруға болмайды. Ойындар шет тілдерін оқытудың өзегі болуы керек. Риксон ойынды сабақтың барлық кезеңдерінде қолайлы және мұқият таңдалған жағдайда қолдануды ұсынады [8, 15].
Ойындар оқушыларға материалды жағымды, қызықты етіп еске түсіруге көмектесетін қайталау жаттығуларына жақсы көмектеседі. Осы мақалада аталған барлық авторлар ойын тек шуға әкеліп, оқушылардың көңілін көтерсе де, олар оқушыларды ынталандыратын, коммуникативтік құзыреттіліктерді дамытатын және еркін сөйлеуді қалыптастыратындықтан, олар әлі де назар аударуға және сыныпта енгізуге тұрарлық екендігімен келіседі.
Ойындардың лексиканы әртүрлі тәсілдермен меңгеруде артықшылықтары мен тиімділігі бар екені дәлелденді. Біріншіден, ойындар студенттерге релаксация мен қызық әкеледі, осылайша оларға жаңа сөздерді оңай меңгеруге және сақтауға көмектеседі. Екіншіден, ойындар әдетте достық жарысты қамтиды және олар оқушылардың қызығушылығын тудырады. Бұл ағылшын тілін үйренушілердің оқу іс-әрекетіне қатысуға және белсенді қатысуға мотивациясын тудырады. Үшіншіден, сөздік ойындар сыныпқа нақты дүние контекстін енгізеді және студенттердің ағылшын тілін икемді, коммуникативті түрде пайдалануын жақсартады.
Сондықтан лексиканы оқыту мен меңгертуде ойынның рөлін жоққа шығаруға болмайды. Дегенмен, сөздік ойындардан барынша нәтижеге жету үшін қолайлы ойындарды таңдау маңызды. Ойын өткізілетін кез келген уақытта студенттердің саны, біліктілік деңгейі, мәдени контекст, уақыт, оқу тақырыбы және сыныптың параметрлері ескерілуі керек факторлар болып табылады.
Сабақта ойындарды қолдану [9, 112-113]:
- Ойындар қызықты және балаларға ұнайды
Ойындар арқылы балалар тәжірибе жасайды, ашады және қоршаған ортамен қарым-қатынас жасайды.
- Ойындар сабаққа вариация қосады және мақсатты тілді қолдануға негізделген ынталандыруды қамтамасыз ету арқылы мотивацияны арттырады. Төрт пен он екі жас аралығындағы көптеген балалар, әсіресе ең жас балалар үшін тіл үйрену негізгі мотивациялық фактор болмайды. Ойындар бұл ынталандыруды қамтамасыз ете алады.
- Ойын контексті шет тілін балаларға бірден пайдалы етеді. Ол мақсатты тілді өмірге әкеледі.
- Ойын тіпті құлықсыз балаларға да сөйлеу себептерін дәлелді етеді.
- Ойын ойнау арқылы оқушылар ағылшын тілін балалардың оқып жатқанын білмей-ақ, ана тілін қалай үйренсе, солай үйрене алады; сондықтан стресссіз олар көп нәрсені үйрене алады.
- Тіпті ұялшақ студенттер де жақсы қатыса алады.
Ойындарды қалай таңдауға болады [10, 58]:
- Ойын жай ғана көңілді болу керек.
- Ойын достық жарысты қамтуы керек.
- Ойын барлық оқушыларды қызықтыруы керек.
- Ойын студенттерді тілдің өзіне емес, тілдің қолданылуына назар аударуы керек.
- Ойын студенттерге белгілі бір тілдік материалды үйренуге, жаттығуға немесе қайталауға мүмкіндік беруі керек.
Тағы бір ғалым М.В.Кларин мынаны айтты [11]:
ESL сыныбында сабақ жоспарларын толықтыру үшін мұғалімдер жиі ойындарға жүгінеді. Сабақта ойындарды қолданудың негіздемесі оқушыларға әртүрлі жолдармен пайда әкелетіні жақсы дәлелденді. Бұл артықшылықтар тіл үйренудің когнитивтік аспектілерінен бастап, бірлескен топтық динамикаға дейін.'
Ойындардың жалпы артықшылықтары бар, мысалы:
Әсерлі:
- аффективті сүзгіні төмендетеді;
- тілді шығармашылық және стихиялы түрде қолдануға ынталандырады;
- коммуникативті құзыреттілікке ықпал етеді;
- ынталандырады;
- қызық.
Когнитивті:
- күшейтеді;
- қарастырады және кеңейтеді;
- коммуникативті түрде грамматикаға көңіл бөледі.
Сынып динамикасы:
- оқушыға бағытталған;
- мұғалім тек фасилитатор ретінде әрекет етеді;
- сынып бірлігін қалыптастырады;
- сыныптың толық қатысуын қамтамасыз етеді;
- салауатты бәсекелестікке ықпал етеді.
Бейімделу:
- жасына, деңгейіне және қызығушылықтарына оңай реттеледі;
- барлық төрт дағдыны пайдаланады;
- әзірлеуден кейін ең аз дайындықты қажет етеді.
Сондықтан тіл үйрену қиын жұмыс, ол кейде көңіліңізді қалдырады. Нысаналы тілді түсіну, шығару және өңдеу үшін тұрақты күш қажет. Дұрыс таңдалған ойындар өте маңызды, өйткені олар студенттерге үзіліс береді және сонымен бірге студенттердің тілдік дағдыларын жаттықтырады. Ойындар өте ынталандырады, өйткені олар қызықты және сонымен бірге қиын. Сонымен қатар, олар нақты контексте мағыналы және пайдалы тілді пайдаланады. Олар сондай-ақ ынтымақтастықты ынталандырады және арттырады.
Ойындар өте ынталандырады, өйткені олар қызықты және қызықты. Олар барлық тілдік дағдыларда тәжірибе беру үшін және қарым-қатынастың көптеген түрлерін жаттықтыру үшін пайдаланылуы мүмкін.

1.2 Жас оқушыларға ағылшын тілін оқытуда ойындарды қолданудың маңыздылығы

Кейбір ағылшын тілі мұғалімдері тілдік ойындарды уақытты тұтынушы немесе көңіл көтеруге арналған сыныптағы әдістер ретінде қарастырғанымен, ойындар кез келген шет тілін оқыту бағдарламасында ерекше рөл атқарады, өйткені олар әсіресе жас оқушылар үшін шет тілін үйренуді жеңілдетеді. Коммуникативті тілді оқытудың енгізілуімен ағылшын тілін оқыту мен оқыту мұғалімдер мен оқушылар үшін анағұрлым сұранысқа ие болды, басқа инновациялар пайдаланушылар үшін қиындықтар туғызады. Ойындар ағылшын тілін үйренушілер мен мұғалімдер үшін ләззат пен релаксацияны қамтамасыз ететіндіктен ғана емес, сонымен қатар студенттерді өз тілдерін шығармашылық және коммуникативті түрде қолдануға шақыратындықтан өте маңызды болды. Шетел тілін оқытудағы ойындардың өзара байланысы әртүрлі зерттеулерде зерттелген. Ұлттық білім министрлігінің 4,5,6,7 және 8-сыныптарға арналған ағылшын тілі бойынша оқу бағдарламасы бұдан әрі ойындар бастауыш мектептегі білім берудің іргелі бөлігі болуы керек, өйткені олар оқуды мазмұнды ететін ынталандырушы, контекстік және табиғи әрекеттер болып табылады деп мәлімдейді. Тіл үйрену - әсіресе жас оқушылар үшін үнемі күш-жігерді қажет ететін күрделі міндет екенін есте ұстаған жөн. Ойындар оқушыларға мағыналы контексттер бере отырып, олардың күш-қуатын тіл үйренуге бағыттауға ынталандырады. Сондықтан мұғалімдер ойындарды уақытты толтыру немесе тек көңіл көтеруге арналған құралдар ретінде қарастырмай, оларды шет тілін оқыту бағдарламаларына біріктіруі маңызды. Ойындардың табиғаты туралы әртүрлі зерттеушілер ұсынған көптеген сипаттамаларды келтіруге болады.
Ойындарды талқылау кезінде ескеру қажет көптеген факторлар бар, олардың бірі - орындылық. Мұғалімдер ойындарды оқу процесіне тиімді етуді қаласа, оларды таңдауда өте мұқият болуы керек. Ойындар қалаған нәтижеге әкелетін болса, олар студенттің деңгейіне, жасына немесе енгізілетін немесе тәжірибеге енгізілетін материалға сәйкес келуі керек. Барлық ойындар жасына қарамастан барлық оқушыларға сәйкес келе бермейді. Әртүрлі жас топтары әртүрлі тақырыптарды, материалдарды және ойын режимдерін қажет етеді. Мысалы, балалар қозғалуды, үлгіге еліктеуді, топтар арасында жарысуды және т.б. қажет ететін ойындардан көбірек пайда көреді. Сонымен қатар, тілдің белгілі бір грамматикалық аспектісін жаттықтыратын немесе күшейтетін құрылымдық ойындар оқушылардың қабілеттері мен алдыңғы білімдеріне қатысты болуы керек. Тапсырма немесе тақырып жарамсыз немесе студент тәжірибесінен тыс болған кезде ойындар қиындайды.
Тіл үйренуде ойынды қолданудың пайдасын тоғыз тармаққа бөлуге болады. Ойындар:
1. білім алушыға бағытталған;
2. коммуникативті құзыреттілікке ықпал ету;
3. тілді қолдану үшін мазмұнды контекст құру;
4. оқу мотивациясын арттыру;
5. оқудағы алаңдаушылықты азайту;
6. түрлі лингвистикалық дағдыларды біріктіру;
7. тілді шығармашылық және өздігінен қолдануға ынталандыру;
8. бірлескен оқу ортасын құру;
9. Оқушылардың қатысу қарым-қатынасын тәрбиелеу.
Ойынды таңдауға әсер ететін тағы бір фактор - оның ұзақтығы мен оны аяқтауға қажетті уақыт. Көптеген ойындарда уақыт шектеулері бар, бірақ мұғалім оқушылардың деңгейіне, топтағы адамдар санына немесе ойын ережелерін білуіне, т.б. байланысты көп немесе аз уақыт бөлуі мүмкін.
Ойындар көбінесе қысқа дене шынықтыру жаттығулары ретінде немесе сабақтың соңына біраз уақыт қалғанда қолданылады. Дегенмен, Ли байқағандай, ойынды мұғалім мен сыныптың бұдан жақсырақ істейтін ештеңесі жоқ тақ сәттерді толтыратын шекті әрекет ретінде қарастыруға болмайды. Ойындар шет тілдерін оқытудың өзегі болуы керек. Риксон ойынды сабақтың барлық кезеңдерінде қолайлы және мұқият таңдалған жағдайда қолдануды ұсынады [12]. Сабақтың әртүрлі кезеңдерінде мұғалімнің ойынға байланысты мақсаттары әртүрлі болуы мүмкін:
Ойындар оқушыларға материалды жағымды, қызықты етіп еске түсіруге көмектесетін қайталау жаттығуларына жақсы көмектеседі. Осы мақалада аталған барлық авторлар ойын тек шуға әкеліп, оқушылардың көңілін көтерсе де, олар оқушыларды ынталандыратын, коммуникативтік құзыреттіліктерді дамытатын және еркін сөйлеуді қалыптастыратындықтан, олар әлі де назар аударуға және сыныпта енгізуге тұрарлық екендігімен келіседі. Дегенмен, олар басқа әдістерге қарағанда презентация мен қайта қарау үшін табысты бола ала ма? Осы мақаланың келесі бөлігі осы сұраққа жауап іздеу әрекеті болып табылады.
Ойындарды қолдану - тіл сабағында тиімді оқытудың маңызды әдістерінің бірі. Ойын балалар үшін әлемді білдіреді. Олар үшін ойын ойнаудан артық ештеңе жоқ, өйткені олар ойнау кезінде өздерін бақытты және еркін сезінеді. Кішкентай кезіңді есіңе түсір, сен ойнаған ойындарды, өміріңдегі ең бақытты сәттерді еске түсіресің. Егер оқушылар ойын арқылы білім алып, көңіл көтеріп, өзін бақытты және еркін сезінсе, бұл сіздің мақсатыңызға жеткеніңізді білдіреді. Ойындар тілдік дағдыларды нығайтады, сонымен қатар оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау барысында әлеуметтік дағдылары мен жақсы қарым-қатынастары қалыптасады.
Осылайша сіз сабақта ең жақсы нәтижелерге қол жеткізесіз. Оқушылардың мотивациясын тудырады. Ойындар жас оқушыларды өмірге дайындайды және оларда жағымды әлеуметтік көзқарастар қалыптасады. Ойындар бөлісуге, бір-біріне көмектесуге және топ болып жұмыс істеуге үйретеді. Бала істеу, өмір сүру, тырысу және еліктеу арқылы үйренеді. Сондықтан мұндай оқыту ұзаққа созылады. Ойын барысында жеңіске деген ләззат және жеңілу амбициясы сияқты сезімдер пайда болуы мүмкін. Бұл мұғалімге оқушының мінезі туралы түсінік береді. Ендеше, ойын - еңбекқор мұғалімдер үшін міндетті іс-әрекет.
Сабақта ойындарды қолданудың көптеген артықшылықтары бар:
- ойындар - бұл тіл сабағының әдеттегі тәртібінен сәлемдесу;
- олар жігерлендіреді және шақырады;
- тілді үйрену үлкен күш-жігерді қажет етеді, ойындар студенттерге оқуға күш салуға және қолдауға көмектеседі;
- ойындар әртүрлі сөйлеу, жазу, тыңдау және оқу дағдыларында тілдік жаттығуларды қамтамасыз етеді;
- олар студенттерді өзара әрекеттесуге, қарым-қатынас жасауға ынталандырады.
- олар тілді қолдану үшін мағыналы контекст жасайды.
Ағылшын тілін ойын арқылы үйретудің маңызды сәттерінің бірі - бұл марапат. Бұл тармақты назардан тыс қалдырмау керек. Қиын тапсырманы орындаған әрбір адам мақтау немесе сыйлық алғысы келеді. Шәкірттеріңді үнемі мақтайтыныңды білемін. Бірақ шағын сыйлықтар беру оларды ынталандырады. Олардың қымбат болуы міндетті емес. Оқушыларыңыздың жас ерекшеліктеріне қарай сіз оларға әртүрлі сыйлықтар бере аласыз.
Ойындар студенттерге көңілді және босаңсытатын оқу атмосферасын ұсынады. Жаңа лексиканы меңгеріп, жаттықтырудан кейін студенттердің тілді стресссіз қолдану мүмкіндігі ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Шетел тілі оқыту әдістемесі
Грамматика - тілдің құрылысы туралы ілім
Ағылшын тілі сабағында практикалық грамматиканы үйретуде ойын түрлерін ұйымдастырудың мазмұны мен әдістері
Бастауыш сынып оқушыларының қазақ тілі пәніне қызығушылығын арттыру
Қарым - қатынас арқылы шет тілдерін оқыту
Шетел тілдерін үйренуде ойын элементтерін пайдалану
Ойындық әдістер оқытудың ерте кезеңіндегі ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың танымдық белсендіктерін ынталандырудың құралы ретінде
Ағылшын тілі сабағында ойын түрлерін қолдану тәсілдері
Шетел тілін оқытуда қолданылатын технологиялар
Сөйлеу дағдысының оқытудағы коммуникативті әдіс
Пәндер