Жүк тиеу машинасыЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 55 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Мақсотов Марлен Аманқосұлы

Ақтау теңізінің солтүстік терминалы ЖШС мысалында контейнерлік тасымалды ұйымдастыру

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

5В090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығы

Нұр-Сұлтан 2022
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Қорғауға жіберілді
Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы
мен тасымалдауды ұйымдастыру
кафедрасының меңгерушісі
М .И. Арпабеков

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Ақтау теңізінің солтүстік терминалы ЖШС мысалында контейнерлік тасымалды ұйымдастыру

5В090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды
ұйымдастыру мамандығы

Орындаған: Мақсотов М.A.

Ғылыми жетекші:
техника ғылымдарының кандидаты, Тлепиева Г.М.
доцент:

Нұр-Сұлтан 2022
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Көлік - энергетика факультеті
5В090100 - Көлікті пайдалану және жүк қозғаласы мен тасымалдауды
ұйымдастыру мамандығы бойынша
Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалды ұйымдастыру кафедрасы

Бекітемін

Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы
мен тасымалдауды ұйымдастыру
кафедрасының меңгерушісі, профессор

________________М.И. Арпабеков
___ ______ ___________

Дипломдық жұмысты орындауға
ТАПСЫРМА

Студент: Мақсотов Марлен Аманқосұлы

4-ші курс, 5В090100 - Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығы, күндізгі оқу.
1. Дипломдық жұмыстың тақырыбы: Ақтау теңізінің солтүстік терминалының жұмыс технологиясын жетілдіру
14.01.2022 ж. Ректордың № 47-п бұйрығымен бекітілген__________________
2. Аяқталған жұмысты тапсыру мерзімі 15.05.2022 ж.
3. Алғашқы деректер (заңнамалар, әдебиет көздері, зертханалық-өндірістік деректер): Ақтау теңізінің солтүстік терминалы ЖШС ресми деректері: Кожиров А.Б. Порттар мен терминалдардың көлік құралдарының жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау; Головачев П.А, Гладунко Ю.И. Порт көтергіш-көлік машиналарын техникалық пайдалану және монтаждау;
4. Дипломдық жұмысты әзірлеуге қатысты мәселелер тізбесі: Кіріспе; 1.Теориялық бөлім; 2. Есептік; 3. Экономикалық; 4. Экология; Қорытынды. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
5. Графикалық материалдар тізбесі (сызбалар, кестелер, диаграммалар және т.б.): Дипломдық жұмыста:
17 сурет;
11 кесте;
* презентация қойылған;
6. Негізгі ұсынылған әдебиет тізімі: Ақтау теңізінің солтүстік терминалы ЖШС ресми деректері: Кожиров А.Б. Порттар мен терминалдардың көлік құралдарының жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау; Головачев П.А, Гладунко Ю.И. Порт көтергіш-көлік машиналарын техникалық пайдалану және монтаждау; Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №168 бұйрығымен бекітілген" қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаға гигиеналық нормативтер".
7. Жұмыс бойынша кеңес беру (оларға қатысты жұмыс бөлімдерін көрсете отырып):

Тараудың, бөлімнің нөмірі, атауы
Ғылыми жетекші, кеңесші
Тапсырманы алу мерзімдері

Тапсырма
берілді (қолы)
Тапсырма қабылданды (қолы)
Кіріспе
Тлепиева Г. М.
01.02.-04.02.2022

1. Теоретикалық бөлім
Тлепиева Г. М.
01.02.-04.02.2022

2. Есептеу бөлімі
Тлепиева Г. М.
05.02.-21.03.2022

3. Экономикалық бөлімі

Тлепиева Г. М.
05.02.-21.03.2022

4. Экологиялық бөлімі
Тлепиева Г. М.
21.03.-27.03.2022

Қорытынды
Тлепиева Г. М.
28.03.-18.04.2022

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Тлепиева Г. М.
28.03.-18.04.2022

8. Дипломдық жұмысты орындау кестесі

Жұмыс кезеңдері
Жұмыс кезеңдерін орындау мерзімдері
Ескертпе
1
Дипломдық жұмыс тақырыбын бекіту

27.10.2021
Ректордың № 47-п бұйрығымен бекітілген
2
Дипломдық жұмысты әзірлеу үшін материалдарды жинақтау
18.01.-31.01.2022
Электрондық нұсқалары
3
Дипломдық жұмыстың теориялық бөлімін дайындау
01.02.-04.02.2022
Тәжірибеге кетер алдында
4
Дипломдық жұмыстың аналитикалық бөлімін дайындау (Тарау 2-3)
05.02.-21.03.2022
Тәжірибе кезінде
5
Дипломдық жұмыстың толық мәтінінің алғашқы нұсқасын дайындау
21.03.-28.03.2022
Тәжірибе аяқталғаннан кейінгі бірінші аптада
6
Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғауға ұсыну
28.03.-18.04.2022
Шолу дәрістері (консультациялар кезінде)
7
Дипломдық жұмысты (жобаны) рецензияға ұсыну
19.04.-30.05.2022
Рецензия кезінде
8
Ғылыми жетекшінің пікірімен және рецензиясымен дипломдық жұмыстың (жобаның) түпкілікті нұсқасын ұсыну
19.04.-30.05.2022
Рецензия кезінде
9
Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау
01.06 -28.06.2022

МАК кестесіне сәйкес

Тапсырманы өткізу уақыты 30 05. 2022 ж.

Ғылыми жетекші: аға оқытушы,
Техника ғылымдарының кандидаты, доцент Тлепиева Г. М.

Тапсырманы қабылдаған: студент Мақсотов М. А.

Мазмұны

Белгілер мен қысқартулар
7

Кіріспе
8
1
Теңіз портының пайдалану сипаттамасы және оның
көліктік функциялары
10
1.1
Ақтау теңіз солтүстік терминалының құрылымы
10
1.2
Ақтау теңіз солтүстік терминалының негізгі тасымалдау бағыттары
12
1.3
Кәсіпорынның техникалық құралдары
19
1.4
Қосалқы-өндірістік мақсаттағы объектілер
25
2
Контейнерлік тасымалды ұйымдастыру бөлімі
27
2.1
Терминалдың күшімен және құралдарымен орындалатын
тиеу-түсіру жұмыстары
27
2.1.1
Технологиялық жүктеме картасының жұмысы
28
2.2
Ақтау теңіз солтүстік терминалының өндірістік қуаттары
31
2.3
Терминалдың өткізу қабілеті
32
3
Экономикалық бөлім
33
3.1
Контейнерлік тасымалды ұйымдастырудың экономикалық сипаттамасы
33
3.2
Контейнерлік тасымалды ұйымдастырудың жүйесін экономикалық шығыстарын мен пайдасын есептеу
35
3.3
Жұмыстың экономикалық тиімділігін бағалау
38
4
Экология
39
4.1.1
Ауданның қысқаша табиғи-климаттық сипаттамасы
39
4.1.2
Ерекше қолайсыз метеорологиялық ерекшеліктер
зиянды қоспаларды тарату шарттары
42
4.2
Кәсіпорындағы қызметкерлердің еңбегін қорғау және
қауіпсіздік ережелері
43
4.3
Ұйым-теңіз порттарының өндірістік құрылымы
45
4.3.1
Портты басқару бөлімдерінің құрылымы мен негізгі
функциялары
48
4.3.2
Порттың жүк ауданын басқаруды ұйымдастыру
50
4.3.3
Порттың өндірістік байланыстары
53

Қорытынды
57

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
58

Қосымшалар
60

Белгілер мен қысқартулар

МРО-Маршруттық релелік орталықтандыру;
СОБ- Сигнал беру, орталықтандыру және блоктау;
ЭО-Электірлік орталықтандыру;
ТАТ-Теміржол автоматикасы және телемеханикасы;
МПО-Микропроцессорлық орталықтандыру;
АТ-Автоматты және телемеханика;
ИМО- Халықаралық теңіз ұйымы
МАП- "Ақтау, Баутино порттарын теңіз әкімшілігі "мемлекеттік мекемесі және"Ақтау теңіз Севевр Терминалы" ЖШС;
МК МПОГ- Халықаралық қауіпті жүктерді теңіз арқылы тасымалдау кодексі
МАРПОЛ 7378- Кемелерден ластануды болдырмау жөніндегі халықаралық конвенция
РТК- Жүк номенклатурасын ескере отырып, қайта тиеудің технологиялық жұмыс карталары;

Кіріспе

Көлік процесі-бұл жүктер мен жолаушыларды тасымалдау процесі. Теңіз көлік процесін флот пен порттар жүзеге асыра алады. Көлік тасымалдау процесінің бастапқы және соңғы операцияларын орындайды: жүктерді тиеу және түсіру, жолаушыларды отырғызу, түсіру және қызмет көрсету.
Теңіз портының жарғысына және сауда мақсатында теңізде жүзу кодексіне сәйкес теңіз порттарына мынадай міндеттер жүктелген:
жоғары сапалы және ең қысқа мерзімде кемелерде және басқа көлік құралдарында тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру және жүзеге асыру;
кемелерге кешенді қызмет көрсетудің жекелеген түрлерін орындау
жолаушыларға қызмет көрсету;
жүк құжаттарын ресімдеуді, теңіз көлігі қызметі үшін төлем есептеу мен алуды болжайтын көлік-экспедиторлық операцияларды орындау;
порт флоты кемелерінің жергілікті желілерде ұйымдастыруы және жүзеге асыруы;
теңіз және аралас көлік түрлерінің біркелкі жұмыс істемеуіне байланысты порт қоймаларында жүктерді жинақтау және оларды сапалы қысқа мерзімді сақтауды ұйымдастыру;
порттағы кемелердің порттағы әдет-ғұрыптарды орындауын бақылауды көздейтін әкімшілік-мемлекеттік қадағалау. Кемелердің жүзу қауіпсіздігі саласындағы сауда мақсатында теңізде жүзу және халықаралық конвенциялар кодексі;
порт жабдықтарын, ғимараттарын, құрылыстарын дұрыс техникалық пайдалануды, сақталуын және жөндеуді және порт акваториясындағы навигациялық жағдайды қамтамасыз ету;
порттың шаруашылық қызметін жоспарлау және есепке алу;
порт көрсететін қызметтерді төлеуге жергілікті тарифтерді әзірлеу;
өз бөлімшелерін білікті кадрлармен қамтамасыз ету және оларды даярлауды, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;
еңбекті және жалақыны нормалау,ұйымдастыру және өндірістік бөлімшелерде шаруашылық есептеуді енгізу;
ехнологиялық процестерді жетілдіру, жаңа техниканы енгізу, жаңа өндірістік қуаттарды қайта жаңарту және игеруді қамтамасыз ету;
су ортасының ластануын болдырмау және онымен күресу;
авариялық-құтқару жұмыстары порттың көмекке мұқтаж кез келген кемелерге баспана беруін және Порт ауданында және оның акваториясында апатқа ұшыраған кемелерге көмек көрсетуді көздейді.
Теңіз порты сөзінің мағынасымен түсінігі - теңіз жағасында паналауға, тиеу-түсіруге және флотқа қызмет көрсетуге арналған арнайы салынған және жабдықталған кәсіпорын.
Контейнерлік теңіз тасымалы-әлемдегі ең танымал теңіз тасымалы түрі. Олар неғұрлым сенімді және үнемді ғана емес, сонымен қатар жүкті қауіпсіз және қауіпсіз ұстауға мүмкіндік береді. Теңіз контейнерлерімен тасымалдау тікелей жүкпен такелаждық жұмыстарды талап етпейді. Оны бір рет орап, контейнерлерге салу жеткілікті, бірақ қалған жұмыстар сіздің жүктеріңізді ықтимал зақымданудан қорғайтын контейнерлердің өзінде жүзеге асырылады.
Контейнерлерді теңіз арқылы тасымалдау жүкті тұзды судан да толық қорғауды білдіреді. Теңіз контейнерлерімен тасымалдау жағдайында жүкті тікелей палубаға, ашық ауада орналастыруға болады, бұл кемелердің нақты өткізу қабілетін айтарлықтай арттырады.
Қолайсыз жол желісі болған жағдайда жүктерді теңіз арқылы контейнерлік тасымалдау қолданылады.
Бұл жұмыстың тақырыбы өзекті болып табылады, өйткені қазіргі әлемде тасымалданатын жүктердің көлемі үнемі өсіп келеді. Ең үнемді және ыңғайлы тәсілдердің бірі-теңіз арқылы тасымалдау. Контейнерлік тасымалдау кеңінен қолданылады және бүкіл тасымалдау процесін жоғары ұйымдастыруды талап етеді.

ТЕҢІЗ ПОРТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ КӨЛІКТІК ФУНКЦИЯЛАРЫ

1.1 Ақтау теңіз солтүстік терминалының құрылымы

Терминал - Каспий теңізінің шығыс жағалауында орналасқан, әртүрлі құрғақ жүктерді халықаралық тасымалдау үшін арналған.
Терминалда теңіз порт биліктерінің функциялары теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, кемелердің терминалға кіру және терминалдан шығу тәртібі туралы талаптардың сақталуына бақылау мен қадағалауды белгілейтін ПТӘ-ге жүктелген.
ПТӘ - (Ақтау, Баутино порттарының теңіз әкімшілігі мемлекеттік мекемесі және ЖШС Ақтау теңіз солтүстік терминалы)
Терминал порт суларында теңізде жүзу қауіпсіздігін және қауіпсіз тұрақта тұруды қамтамасыз ету шартымен барлық типтегі кемелердің кіруі үшін жыл бойы ашық.
Терминал еркін экономикалық аймақта (EЭА) орналасқан. Терминалда мемлекеттік шекара режимінің сақталуын бақылауды, жүктерді кедендік ресімдеуді, санитариялық-эпидемиологиялық тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен мекемелер жұмыс істейді.
Терминалдың бақылаушы қызметтермен өзара іс-қимыл жасау тәртібі 2016 жылғы "Ақтау солтүстік теңіз терминалы" ЖШС-не адамдарды, көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізуді ұйымдастырудың Уақытша схемасына сәйкес жүргізіледі.
Кесте 1
Терминалда келесі айлақтар бар:

Айлақ нөмірі
Ұзындығы (метр)
Айлақ тереңдігі (метр)
Мақсаты
21
119

6,0

Жалпы жүк контейнерлер
22
147

6,0

Жалпы жүк контейнерлер
23
198

6,0

Жалпы жүк- астыққа арналған арнайы айлақ
18
95

6,0

Порт флотының тұрағы.
Жалпы жүк контейнерлер
Ескерту - автормен құрастырылған

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 1 - Кәсіпорынның жоғарыдан көрінісі
Терминалда келесі техникалық жабдықтар бар:
Жүк көтергіштігі 64 тоннаға дейінгі порталды крандар;
Жүк көтергіштігі 84 тоннаға дейінгі жылжымалы крандар;
Жүк көтергіштігі 41 тонна рельсті жүрісті тіреуіш кран;
Жүк көтергіштігі 41 тонна пневмоходқа арналған тіреуіш кран;
Жүк көтергіштігі 2,0 тоннадан 16 тоннаға дейінгі жүк көтергіш машиналар;
Жүк көтергіштігі 45 тонна контейнерлік тиегіш;
Терминалды тартқыштар;
Жүк көтергіштігі 60 тонна терминалдық тартқышқа арналған тіркемелер.
СПМ жабдығы (кеме тиейтін машина).

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 2 - Жүк тиеу машинасы
Астықты қайта тиеу кешені (АҚТК) - бұл шикізатты ауыстырып тиеу (қабылдау, сақтау және кемелерге тиеу) бойынша қызмет көрсететін бөлімше. АҚТК- да 6 силос бар, олардың әрқайсысының сыйымдылығы 10 000 тоннаны құрайды. Шикізатты бір мезгілде сақтау 60 000 тоннаны құрайды. Кешеннің өнімділігі-500 т сағ. ПҚЗ арқылы астықты ауыстырып тиеу тәртібі (астықты қайта тиеу кешені) мынадай схема бойынша жүзеге асырылады. Тж станциясынан астықты тиеп жөнелту және терминал мекенжайына жөнелту аяқталғаннан кейін (Ақтау-Порт станциясы), Экспорттаушының экспедиторы әрбір жүк жөнелтуші, станция және мәдениет бойынша терминал бағытында жөнелтілген вагондардың тізілімін жеке электронды және баспа түрінде береді. Вагондардың Ақтау-Порт станциясына келіп түсуіне қарай Экспедитор терминалды Ақтау-Порт станциясында вагондардың болуы туралы хабардар етеді, сондай-ақ тасымалдау құжаттарының пакетін ұсына отырып, олардың Терминалға келу уақыты. Астық өнімдерін сақтауға қабылдау фактісін растау қабылдау актісі болып табылады (астықты көп вагонды қабылдауға қабылдау актісі). Қабылдау актісінің қол қойылған бір данасы экспедиторға беріледі, қабылдау актісінің екінші данасы терминалда қалады. Астықты кемеге тиеу тәртібі. Кеме мемлекеттік бақылау органдарының инспекциясынан өткеннен кейін, сондай-ақ трюмдерді тазарту және дезинфекциялау жүргізілгеннен кейін сюрвейер кеменің трюмдерін оның астық тасымалдауға және бастапқы драфты жүргізуге жарамдылығын тексеруді жүзеге асырады.

1.2 Ақтау теңіз солтүстік терминалының негізгі тасымалдау бағыттары

Солтүстік Терминал-Каспий, Қара теңіз - Жерорта теңізі және Балтық бассейндерінің, Парсы шығанағы мен Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің порттарына шығуды қамтамасыз ететін ТРАСЕКА мен Солтүстік-Оңтүстік халықаралық көлік дәліздерінің құрамдас бөлігі болып табылады.
Солтүстік терминалдан жүктерді тасымалдау негізінен Иран, РФ, Әзірбайжан порттары бағытында жүзеге асырылады.

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 3 - Транскаспий халықаралық көлік дәлізі

Қазіргі уақытта Ақтау теңіз солтүстік терминалы құрылған көліктік-логистикалық оператор шеңберіндегі маңызды сегмент болып табылады, оның басқаруында Қазақстанның теңіз және құрғақ порттар, әуежайлар сияқты мультимодальдық көліктік-логистикалық қызметтердің толық спектрін көрсетуге мүмкіндік беретін негізгі көліктік активтері бар.
Еліміздің көлік логистикасын басқаруды бірыңғай іске асыру "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ тұлғасында көлік тізбегінің барлық буындарының икемділігін арттыруы тиіс және әлемдік көлік желісіне, оның ішінде әлемге аты танымал ірі көлік ойыншыларын қатыстыра отырып интеграциялануға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, теміржол компаниясы, порт сегменттерін және кеме қатынасы компаниясын қоса алғанда, әртүрлі көлік жұмысының оңтайлы синхрондауын ұйымдастыра отырып, барлық жүк ағындарын үйлестіре алады, бұл құрылатын жобаның табыстылығы мен бәсекеге қабілеттілігі үшін, оның ішінде транзитті дамыту ісінде де маңызды.
Жалпы, Ақтау солтүстік теңіз терминалының алдағы жоспарлары қолданыстағы бәсекелестік және жүк тасымалдау нарығындағы ауытқу жағдайында компанияның өндірістік тиімділігін арттыруға бағытталған. Орта мерзімді перспективаға арналған болжамдарға сәйкес Солтүстік Терминал арқылы тиелетін негізгі жүктер Қытайдан, Ресейдің Орал өңірлерінен және Парсы шығанағы елдерінен қара металл прокаты, астық, транзиттік жүктер болады. Өзінің маркетингтік саясаты шеңберінде жүк тасымалдауды әртараптандыру, сондай-ақ жаңа жүк ағындарын тарту бойынша тұрақты жұмыс жүргізілуде.
Қазіргі уақытта "ММК" ААҚ, "АрселорМиттал Теміртау"АҚ сияқты ірі болат өндірушілермен шарттар жасалды.
Бұл ретте, қолданыстағы астықты қайта тиеу кешені ҚР ірі трейдингтік компанияларының дәнді дақылдарын толық көлемде ауыстырып тиеуді жүзеге асыруға мүмкіндік берді.
Қазақстанның аса ірі сауда әріптестері - Қытай мен ЕО елдері арасындағы жағдайы елдің көлік-логистика жүйесін дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады, өйткені транзиттің әлеуетті ағыны ондаған миллиард доллармен есептеледі.
Қазіргі уақытта осы көлемнің транзитін қамтамасыз етудегі Қазақстанның үлесі бір пайызға жетпейді, ал ҚХР-дан ЕО-ға импорттың басым бөлігі Суэц каналы арқылы теңіз жолымен тасымалданады, бұл ретте ҚХР мен ЕО арасындағы сауда көлемі 2015 жылы шамамен $700 млрд құрады.
Халықаралық сарапшылардың болжамдарына сәйкес Қытай - Еуропалық Одақ сыртқы саудасының көлемі 2020 жылға қарай $700 - дан 781 млрд. - қа дейін ұлғаяды, бұл ретте, Қытай-Еуропа жүк тасымалдарының үлесі қазіргі уақытта жылына шамамен 115 млн. тоннаны, оның ішінде темір жолмен тасымалданатындар-2,3 млн. тоннаны құрайды. 2020 жылға қарай бұл көрсеткіш 170 млн.тоннаға дейін өседі.
Қазіргі уақытта Қазақстан Еуропа мен Азия арасындағы трансконтиненталдық тасымалдарды дамыту бойынша белсенді жұмыс жүргізуде.
Транскаспий халықаралық көлік дәлізі Еуразиялық көлік жүйесін қалыптастырудағы маңызды буын болып табылады.
Соңғы 9 жылда Қазақстанның көлік-логистикалық жүйесін дамытуға салынған инвестициялар 27,6 млрд. АҚШ. Транскаспий дәлізін қолдау мақсатында 1 676 км жаңа теміржол және 3 414 км автомобиль жолдары салынды, Ақтау порты жаңғыртылды, жаңа Құрық паромдық порты салынды, Қытайдан, Орталық Азия елдерінен, Ресейдің Орал-Сібір өңірінен Транскаспий дәлізіне жүк ағындарының ең қысқа шығуы қамтамасыз етілді. Транскаспий бағытындағы оңтайлы бағыттарды қалыптастыруға жұмсалған жалпы инвестициялар 10 млрд. АҚШ.
Қазақстанның қалыптасқан тиімді көліктік-логистикалық инфрақұрылымы Қытайдың шығыс жағалауы - Ляньюньган портынан Каспий арқылы Түркияға және Оңтүстік Еуропаға оңтайлы логистикалық тізбек бойынша жүк ағынын теңіз көлігімен салыстырғанда 2 есе жылдам қамтамасыз етеді.
2020 жылға қарай Қазақстанның көлік-логистикалық жүйесін дамытуға салынған инвестициялар 8,4 млрд. АҚШ долларын құрайды, бұл Жібек жолының сауда ағынына қосымша серпін береді.
Өз кезегінде, Қазақстан Транскаспий бағыты бойынша тасымалдауды дамытуда, Қазақстанның Каспийдегі теңіз логистикалық инфрақұрылымы арқылы Қытайдан Түркияға "Nomad Express" контейнерлік сервисі құрылды.
Баку-Тбилиси-Карс теміржол учаскесінің іске қосылуы дәліз бойынша жүк тасымалының географиясын кеңейтіп, Түркия мен көршілес елдердің нарықтарына жол ашады.
2015 жылдан бастап Қазақстанда Қазақстан Республикасының Президенті бастамашылық еткен "Нұрлы жол" инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда, ол айтарлықтай дәрежеде Қытайдың "Жібек жолының экономикалық белдеуі"бастамасымен ұштасқан.
Сарапшылардың алдын ала бағалауы бойынша, бұл халықаралық көлік дәлізі жалпы халқы 4,4 млрд.адамды құрайтын 65-тен астам елді қамтиды. Сарапшылардың болжамы бойынша, осы жобаға қатысушы мемлекеттер арасындағы жылдық сауда көлемі $2,5 трлн жетуі мүмкін. он жыл бойы.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев "Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік" атты Қазақстан халқына Жолдауында маңызды басымдықтардың бірі жаңа еуразиялық логистикалық инфрақұрылымды дамыту болып табылатынын атап өтті.
Осыған байланысты, ҚР Үкіметіне 2020 жылға қарай транзиттік тасымалдың жылдық көлемін контейнерлермен тасымалданатын жүктер үшін 7 есе - 2 миллион контейнерге дейін, транзиттік тасымалдаудан түсетін табысты 5,5 есе - жылына 4 миллиард долларға дейін арттыруды қамтамасыз ету тапсырылды.
ҚР Үкіметінің, "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясының ("ҚТЖ "ҰК" АҚ) қолдауымен Қазақстанның ұлттық көлік-логистикалық инфрақұрылымын дамыту және жаңғырту нәтижесінде маңызды логистикалық жобалар іске асырылды және іске асырылды.
Транзиттік жүк ағындарын трансқазақстандық маршруттарға тарту мақсатында "ҚТЖ" ҰК " АҚ Қазақстан аумағы бойынша тәулігіне 1100 шақырым контейнерлік пойыздардың қозғалыс жылдамдығына қол жеткізді. Бұл көрсеткіш Қытайдың оңтүстік-шығыс провинцияларынан ЕО-ға 15-17 күн ішінде шалғай елдерге жүк жеткізудің бәсекеге қабілетті балама мүмкіндіктерін көрсетеді. Бұл ретте, қазіргі уақытта қазақстандық желідегі орташа жылдамдықты тәулігіне 1 500 километрге дейін арттыру бойынша жұмыс жүргізілуде.
Қытайдың 17 провинциясымен серіктестікте Қазақстан аумағы арқылы Қытайдан Еуропаға, Түркияға, Орталық Азия елдерінеАуғанстанға және Парсы шығанағына тұрақты контейнерлік сервис табысты жұмыс істеуде.
Қытай - Еуропа - Қытай бағытындағы контейнерлік тасымалдар үлгісінде 2016 жылы өсім 2015 жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда екі еседен астам (жылына 49,9-дан 105 мың контейнерге дейін) құрады.
2017 жылы аталған өсім қарқыны сақталды және жыл қорытындысы бойынша 200 мың ЖФЭ контейнерағынының өсімі күтілуде. Альянстар мен серіктестермен өңірлік ынтымақтастықтың арқасында "ҚТЖ" ҰК " АҚ мүлдем жаңа бағыттар мен сервистерді сәтті дамытуда, сондай-ақ жүктерді жеткізу бойынша жаңа мультимодальдық логистикалық шешімдер әзірленуде. Атап айтқанда, аталған елдердің өзара саудасындағы кері жүктеме артып келеді, контейнерағынының 50 пайыздан астамы Қытайдан Еуропадан кері тасымалданады (2011-2013 жылдары кері жүктеме 0 пайыз, 2014 жылы - 10 пайыз). Транзиттік тасымалдар көлемінің өсуі бойынша нысаналы параметрлерге қол жеткізу баламалы маршруттармен және қазірдің өзінде қалыптасқан логистикалық жеткізу тізбектерімен бәсекелестіктің жоғары деңгейі жағдайларында қамтамасыз етіледі.
Бағыт Украина арқылы Польшаға контейнерге кешенді мөлшерлемемен бірыңғай технология бойынша ұзартылды.
Осы әлемдік сервисте Қазақстанның ағымдағы және жаңа заманауи инфрақұрылымы тасымалдау процесіне белсенді тартылған. Қазақстан мен Қытайдың шекара маңы өткізу пункттерінде - "Қорғас - Шығыс қақпасы" АЭА, ел өңірлеріндегі көлік-логистика орталықтары, Каспий теңізіндегі Ақтау және Құрық халықаралық порттарына жаңа теміржол станциялары мен магистральдық желілер іске қосылады.
Соңғы тоғыз жылда инфрақұрылымды, көлік-логистикалық активтер мен құзыреттерді дамытуға салынған инвестициялардың жалпы көлемі 26 миллиард доллардан асты. Жүк ағындарын шоғырландыру және қайта бағдарлау үшін жаңа теміржол және автомобиль магистральдарына, инфрақұрылымды жаңғыртуға, Қазақстан Республикасының көлік дәліздерінде және Республикадан тыс жерлерде қойма логистикасының жаңа логистикалық орталықтарына осы инвестициялар, контейнерлік және вагон логистикасының көлік активтері.
ҚорғасАлтынкөл екінші мемлекетаралық темір жол шекара өткелінің және "Қорғас - Шығыс қақпасы" АЭА Құрғақ порттың іске қосылуымен Қазақстанның Еуразиялық транзиттік хаб ретінде қалыптасуы бойынша әлеуеті едәуір артты.
Жаһандық жеткізілім тізбегінің сервистік логистикасына тартылған Қазақстанның барлық логистикалық объектілері Hewlett Packard, Toyota Tsusho Corporation, Nippon Express, DHL, McDonalds, Starbucks, H&M сауда желісі және басқа әлемдік компаниялармен техникалық аудиттелген.
Сондай - ақ, "ҚТЖ" ҰК "АҚ Қытай терминалдарымен (Ляньюньган, Чунцин), Қазақстан мен Қытайдың шекаралық қойма және терминалдық логистика станцияларында ("Қорғас-Шығыс қақпасы" АЭА-дағы Құрғақ порт), Астана, Шымкент қалаларында Кедендік бақылау аймақтары бар көлік-логистика орталықтарында, сондай-ақ Ақтау және Құрық порттарында жұмыс істейді.
Инвестициялардың едәуір бөлігі инфрақұрылымдық жобаларға бірлесіп қатысу және оларды коммерциялық толтыру қағидаты бойынша "Жаңа Жібек жолы" жобасына тартылған елдермен тығыз әріптестікте жүзеге асырылады. Іске асырылған және жоспарланып отырған жобалар Еуразия нарықтары бағыттарындағы жүк ағындары қазақстандық инфрақұрылымдық хаб арқылы өтіп жатқан жобаланып отырған Еуразиялық көлік жүйесінің негізі болып табылады. Осының барлығы 2025 жылға қарай Қазақстан арқылы екі миллион транзиттік контейнерге дейінгі транзиттік тасымалдау әлеуетін қалыптастырады.

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 4 - Еуразиялық кеңістікте контейнерлік тасымалдарды дамыту

Өңірдің өңірлік көлік-транзиттік хабының имиджін қалыптастыру жуық арада дәстүрлі қалыптасқан бірқатар теміржол бағыттарын Каспий өңіріне қайта бағдарлауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Карс-Тбилиси-Баку теміржол желісін пайдалануды бастау Транскаспий бағытының тізбегін тұйықтайды, бұл әлеуетті клиенттерге түпкілікті, бірыңғай және сапалы логистикалық өнімді ұсынуға мүмкіндік береді. Бұл темір жолды іске қосу автотасымалдан темір жол көлігіне қайта бағдарлау бойынша негізгі шара болады, өйткені Түркиядағы автотасымалдар үлесіне жүк тасымалдарының 50% - дан астамы келеді және көлік шығындарын айтарлықтай қысқартады. Осы темір жол бағытының Ақтау портымен байланысы Карстан Тбилиси арқылы өтетін жүк пойыздары Баку портында көрсетіледі, ол жерден жүк Ақтау портына түседі. Пайдалануға берілуімен 2017 жылғы 30 қазан. Баку - Тбилиси - Карс магистральдары сондай-ақ Қытайдан Қазақстан аумағы арқылы өтетін жүк ағыны, Ақтау порттары Түркия мен Еуропа елдеріне неғұрлым қысқа маршрутпен өтеді.
Контейнерлер
McKinsey & Company есебінің болжамды деректеріне сәйкес контейнерлерді ауыстырып тиеу көлемі 2025 жылға қарай 300 мың ЖФЭ-ге дейін ұлғаяды. Бұған көлік-логистикалық объектілер мен инфрақұрылымды дамыту жөніндегі бірқатар жобаларды іске асыру ықпал ететін болады, оның ішінде:
1. "Қорғас-Шығыс қақпасы" АЭА;
2. Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы қуаттарды кеңейту;
3. Транскаспий халықаралық көлік бағыты (ТМ).
"Қорғас - Шығыс қақпасы" АЭА-да өткен жылдан бастап қалыптасқан және жұмыс істеп тұрған Инфрақұрылым тасымалдар мен логистикалық инфрақұрылымды дамытуға жаһандық ойыншыларды тарта отырып, жүк ағындарын қалыптастыруды ынталандырады. Қазақстанның Орталық Азия өңіріндегі ірі халықаралық интермодальдық логистикалық хабқа айналуы мақсатында инфрақұрылымдық объектілерді басқару тиімділігін арттыру және жүк тасымалдауды дамыту үшін DP World әлемдік порт және терминал операторы түрінде халықаралық консультант тартылды.
Қазіргі уақытта "Қазақстан темір жолы "ҰК" АҚ мен DP World арасында бұрын қол қойылған келісімдерді, сондай-ақ үкіметтік деңгейде қабылданған шешімдерді ескере отырып, ынтымақтастық жоспарлы түрде дамып келеді.
DP World компаниясымен ынтымақтастық "Құрғақ порт" - "Қорғас" және Ақтау теңіз порты арқылы жүк тасымалдауды белсенді дамытуға арналған, бұл өз кезегінде көлік қызметтері нарығында Орталық Азиядағы транзиттік мемлекет ретінде Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттырады.
DP World халықаралық тәжірибесі мен логистикалық инфрақұрылымның синергиясы оның объектілері арасында тұрақты контейнерлік сервистерді дамытуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, Қазақстанның Каспий теңізіндегі теңіз инфрақұрылымының қуаттарын ұлғайту жөніндегі жобаларды іске асыру шеңберінде Ақтау мен құрықты қоса алғанда, теңіз порттарының өткізу қабілеті 2025 жылға қарай жылына 25,6 миллион тоннаға дейін ұлғайтылатын болады.
Сондай-ақ құрғақ жүк флотын 2025 жылға қарай 20 бірлікке дейін кеңейту Ақтау порты арқылы экспортталатын Каспийдегі басты жүктерді тасымалдау көлемінің 55% - на дейін қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар, Баку - Тбилиси - Карс (БТК) теміржол желісін пайдалануға беру Еуразиялық көлік дәліздерінің Транскаспий елдерінің инфрақұрылымдық желісіне қолжетімділігін ашады, сауда қатынастарына қосымша серпін береді және 2020 жылға қарай Қазақстанның әлеуетті көлемі 10 млн.тонна көлік-логистикалық инфрақұрылымының жүктелуін қамтамасыз етеді.
Транскаспий бағдарын дамыту бойынша жобаға қатысушылардың ынтымақтастығы аясында осы бағытта жүк тасымалдауды дамыту бойынша ТХКБ мүшелерімен бірлескен жұмыс жалғасуда. ТМ даму перспективаларын, оның ішінде жаңа мүшелердің қосылуын ескере отырып, Еуразия континентіндегі контейнерлік және логистикалық сервистердің географиясын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта Қазақстан аумағы арқылы жүктерді тасымалдаудың логистикалық перспективалары құны, жеткізу мерзімі мен қауіпсіздігін қоса алғанда, баламалы маршруттармен салыстырғанда неғұрлым тартымды болып табылады.
Халықаралық жүк ағындарына интеграциялау және Қытай, Оңтүстік-Шығыс Азия, Еуропа, Түркия және басқа да өңірде өзара сауданы тудыратын елдермен тікелей байланыстарды жолға қою жеткізу мерзімдеріне сыни тауарлардың контейнерлік жүк ағындарына қызмет көрсетуге сұранысты қалыптастырады.
Көлік-логистика саласындағы жобаларды және Қазақстандағы инфрақұрылым объектілерін дамытуды, сондай-ақ ТХКБ шеңберінде жүргізілетін іс-шараларды және БТК пайдалануға беруді ескере отырып, Түркияға және шектес елдерге шыға отырып, дәліз бойынша жүк тасымалдау географиясын кеңейтуге және 2025 жылға қарай Қазақстан аумағы арқылы транзитпен жылына 300 мың ЖФЭ дейін тасымалдауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Кесте 2
2018-2025 жылдарға арналған АМП және АМСТ арқылы контейнерлік жүктерді ауыстырып тиеудің болжамды көлемі (мың TEU)

Бағыт (жолдау)
Өлшем бірлігі
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Қытай КавказТүркия
Мың TEU
53,6
140,8
200
200
200
200
200
200
Ескерту - автормен құрастырылған

1.3 Кәсіпорынның техникалық құралдары

Кесте 3
Мобильді кран LHM- 180

Макс. жүк көтерімділігі
64 т
Үйілме жүктерді ауыстырып тиеу кезіндегі Макс. жүк көтергіштігі
42 т
Мобильді
пневмодөңгелек жүрісте
Қолдану салалары
Контейнерлерді ауыстырып тиеу металл сынықтарын ауыстырып тиеу сусымалы жүктерді ауыстырып тиеу ауыр жүктерді ауыстырып тиеу даналы жүктерді ауыстырып тиеу
Макс. көтеру биіктігі
42 м
Ескерту - автормен құрастырылған

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 5 - Мобильді кран

Кесте 4
Мобильді кран LHM- 280

Макс. жүк көтерімділігі
84 т
Мобильді
пневмодөңгелек жүрісте
Кесте 4 жалғасы
Үйілме жүктерді ауыстырып тиеу кезіндегі Макс. жүк көтергіштігі
52 т

Қолдану салалары

Контейнерлерді ауыстырып тиеу металл сынықтарын ауыстырып тиеу сусымалы жүктерді ауыстырып тиеу
Макс. көтеру биіктігі
48 м
Ескерту - автормен құрастырылған

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 6 - Мобильді кран

Кесте 5
LPS- 180 гп 64,0 тонна порталдық толық бұрылмалы кран

Макс. жүк көтерімділігі
64 т
Үйілме жүктерді ауыстырып тиеу кезіндегі Макс. жүк көтергіштігі
42 т
Мобильді
рельстік жүрісте
Қолдану салалары
Контейнерлерді ауыстырып тиеу металл сынықтарын ауыстырып тиеу сусымалы жүктерді ауыстырып тиеу ауыр жүктерді ауыстырып тиеу даналы жүктерді ауыстырып тиеу
Кесте 5 жалғасы
Макс. көтеру биіктігі
42 м
Ескерту - автормен құрастырылған

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 7 - Порталдық толық бұрылмалы кран

Кесте 6
RMG гп рельсті жүрісті козловый контейнерлік кран 41 тонна

Портал ені
22 - 70 + м
Бұрылу бұрышы
+- 190°
Жүріс дөңгелектері арасындағы жолтабан ені
16,5 - 18,2 м
Демпферлер арасындағы ұзындығы
23,2 - 25,5 м
Доңғалақ базасы
Доңғалақтарға жүктемеге байланысты 1-2 м
Көтеру жылдамдығы
28-ден 150 ммин дейін
Жүк арбасының қозғалу жылдамдығы
70 ммин
Кранның қозғалу жылдамдығы
240 м мин дейін
Бір бұрышқа дөңгелектер саны
6 4
Ескерту - автормен құрастырылған

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 8 - Рельсті жүрісті козловый контейнерлік кран

Кесте 7
RTG гп пневмоходына арналған үшкір контейнерлік кран 41 тонна

Портал ені
20,8 м- ден (5 контейнер)29,4 м- ге дейін (8 контейнер)
Көтеру биіктігі
12,3 м ("1 NAD 3")
15,2 м ("1 NAD 4")
18,2 м ("1 NAD 5")
21,0 м ("1 NAD 6")
Қауіпсіз жұмыс жүктемесі
40,6-50 т жеке режимде 50-65 т қосарланған режимде
Жүріс дөңгелектері арасындағы жолтабан ені
9,2 м
Көтеру жылдамдығы
2856 ммин
Жүк арбасының қозғалу жылдамдығы
70 ммин
Кранның қозғалу жылдамдығы
130 ммин
Бір бұрышқа дөңгелектер саны
2 (8-доңғалақты) немесе 4 (16-доңғалақты)
Ескерту - автормен құрастырылған

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 9 - Пневмоходына арналған үшкір контейнерлік кран

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 10 - CLARK жүк көтергіші

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 11 - Ferrari контейнер тиегіші

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 12 - Ferrari жүк тиегіші

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 13 - Ferrari Терминалды тартқыштары

Ескерту - автормен құрастырылған
Сурет 14 - Сыйымдылығы 60 тонна терминалдық тракторға арналған тіркеме

Қосалқы- өндірістік мақсаттағы объектілер

Қайта тиеу жабдығына жөндеу қызметін көрсетуді және кешендерді материалдық-техникалық жабдықтауды қамтамасыз ету үшін Жөндеу-механикалық шеберханалар (РММ), қайта тиеу техникасының гаражы, мүкәммал және материалдық қоймалар көзделген.
Терминалдың шаруашылық қызметке, аумақты санитарлық тазалауға, адамдарды тасымалдауға алаңішілік қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін арнайы техникаға арналған шатыр-тұрақ көзделеді.
Терминалда автотехниканы толтыру үшін көлемі 20 х 30 м автожанармай құю алаңы көзделеді, алаң қалқамен, периметрі бойынша ластанған судың май-бензин бөлгішке ағынымен, кейіннен тазарту құрылыстарына бұрумен, өртке қарсы мүкәммалы бар қалқанмен жабдықталған.
Айлақтардың Кордон маңы аймағында жұмысшыларды жылытуға арналған үй-жайларды, сондай-ақ биодәретханаларды орнату көзделеді. Жылыту үй-жайлары жылытумен, жарықтандырумен және желдеткішпен жабдықталған, көлемі 6 х 3 х 3 м толық зауыттық дайындықтағы оқшауланған блок-контейнер (модуль) болып табылады.
Жөндеу-механикалық шеберханалар
РМ өз құрамында келесі объектілерді қарастырады:
Ауданы 106,0 м2 слесарлық-механикалық учаске металл кесетін жабдықта бөлшектерді дайындау және қалпына келтіру жұмыстарын орындауға, сондай-ақ слесарлық жұмыстарды орындауға арналған. Учаске механикалық жабдықпен жабдықталған:
Тік бұрғылау машинасы;
Жонғылау-тегістеу станогы;
Ағаш өңдеу машинасын жасау;
Ауданы 77,6 шаршы метр шиномонтаж учаскесі тиегіштер мен автокөліктердің дөңгелектерін жөндеу жұмыстарына арналған. Учаске жабдықталған:
Шиналарды монтаждау және демонтаждау үшін стендпен.
Учаскедегі Көтеру-тасымалдау операциялары көпірлі кранның көмегімен орындалады.
Ауданы 18,0 м2 Шина қоймасы автотехника қақпақтарын бір деңгейлі сөрелерде сақтауға арналған.
Ауданы 89,6 м2 автотехниканы диагностикалау және ағымдағы жөндеу учаскесі техника бойынша жұмыстарды орындауға арналған. Учаске бақылау арығымен жабдықталған. Учаскедегі Көтеру-тасымалдау операциялары көпірлі кранның көмегімен орындалады.
Диагностикалық жұмыстар заманауи жылжымалы жабдықтармен және құралдармен орындалады.
Ауданы 67,2 м2 болатын такелаж учаскесі ілмекті элементтер мен жүк қармауыш айлабұйымдарды дайындауға және жөндеуге арналған.
Ауданы 69,3 м2 құрылыс учаскесі кешеннің ғимараттары мен құрылыстарына косметикалық және ұсақ жөндеу жүргізуге, сондай-ақ сантехникалық, электротехникалық және шыны жұмыстарын орындауға арналған.
Ауданы 53,8 шаршы метр электр Монтаждау учаскесі кешеннің технологиялық жабдығының электр аппаратурасын тексеруге, техникалық қызмет көрсетуге және ұсақ жөндеуге арналған. Учаске электр жабдықтарын жөндеуге арналған жұмыс орнымен және қажетті құралдар мен құралдар жиынтығымен жабдықталған.
Ауданы 16,5 м2 компрессор Жөндеу механикалық және шиномонтаж учаскелерін сығылған ауамен қамтамасыз етуге арналған. Компрессор гараж компрессорымен жабдықталған, өнімділігі 0,6 м3мин. максималды қысым-12 Мпа.
Көлемі 19,0 м2 аспаптық-үлестіру қоймасы (ИРК) техниканы жөндеуді және қызмет көрсетуді орындайтын РММ мамандарына құрал-саймандар мен айлабұйымдарды сақтауға және беруге арналған.
Ауданы 72,9 м2 гидравликалық жабдықты жөндеу учаскесі гидравликалық Жабдықты жөндеуге және ұсақ жөндеуге арналған. Аппаратураға қызмет көрсету және жөндеу қазіргі заманғы шетелдік жабдықтарда жүргізіледі.
Ауданы 50,1 м2 отын аппаратурасын тексеру және жөндеу учаскесі автотехниканың отын аппаратурасын диагностикалауға, техникалық қызмет көрсетуге және ұсақ жөндеуге арналған. Учаске диагностикалық және сынақ стендтерімен, аспаптармен және құралдармен жабдықталған.
Ауданы 55,7 м2 дәнекерлеу учаскесі металл мен құбырлардан бөлшектер мен тораптарды дайындау және қалпына келтіру бойынша электр-газбен дәнекерлеу жұмыстарын орындауға арналған.
Негізгі бөлімдерден басқа, RMM-де қосалқы және пайдаланылған батареяларды сақтау қарастырылған. Аккумуляторларды зарядтау және оларды кәдеге жарату келісімшарт бойынша мамандандырылған фирмаларда кәсіпорынның аумағынан тыс жерде қарастырылған.
Аспалы тұрағы бар қайта тиеу техникасына арналған Гараж
Қайта тиеу техникасына арналған Гараж қайта тиеу кешенінің автокөлік техникасын жасырын сақтауға арналған.
Гараж-ауданы 633 м2 болатын жылытылатын бөлме.
Түгендеу қоймасы
Инвентарлық қойма терминалдың әртүрлі қызметтерінің ағымдағы пайдалану қызметі үшін қажетті қайта тиеу мүкәммалын, жүк қармағыш айлабұйымдар мен жабдықтарды сақтауға арналған. Түгендеу қоймасы ауданы 905 м2 жылытылмайтын үй - жай болып табылады.
Материалдық қойма
Материалдық қойма түрлі құрылыс және тұрмыстық материалдарды, құралдарды, арнайы киімдерді және т.б. сақтауға арналған.

КОНТЕЙНЕРЛІК ТАСЫМАЛДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕСЕБІ

2.1 Терминалдың күшімен және құралдарымен орындалатын тиеу-түсіру жұмыстары

Тиеу-түсіру жұмыстарын, жүктерді сақтауды жүк иелерімен, олардың экспедиторларымен, агенттерімен не жүк иесі уәкілеттік берген өзге де басқа өкілмен жасалған шарттар негізінде терминал жүргізеді.
Терминал кемені айлаққа жүк операцияларына қойғаннан кейін 1 сағаттан кешіктірмей ұсынылған жүк жоспары (түсіру үшін) немесе алдын ала жүк жоспары (тиеу үшін) болған кезде тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға кіріседі. Жүк жұмыстары аяқталғаннан кейін түпкілікті жүк жоспары жасалады.
Жүкті қабылдауға келісуді және растауды алу үшін терминалға тиеуге жоспарланған жүк көлемін (жалпы және ай сайынғы), тасымалдауды жүзеге асыру режимін (экспорт, им-порт, транзит, каботаж), кеме партияларының мөлшерін, жүкті әкелу-әкетудің жоспарланған мерзімдерін көрсете отырып, өтінім жіберу қажет. Жүкті терминал қабылдағанын растағанға дейін жүк иесі (Экспедитор) мынадай құжаттарды ұсынады:
сапа сертификаты;
шығу сертификаты;
жүктің сипаттамасы;
радиациялық қауіпсіздік паспорты немесе сертификаты;
санитарлық-эпидемиологиялық (санитарлық-гигиеналық) сараптаманың қорытындысы;
коносаменттердің көшірмелері (импорттық жүк болған жағдайда).
Терминалмен келісілмеген және расталмаған жүктер қабылдауға қабылданбайды.
Тиеу-түсіру жұмыстары демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, кеменің айлақта болған барлық уақыты ішінде орындалады.
Кеме капитаны электр энергиясын, жарықты, сығылған ауаны, шығырларды, крандарды және кеме құрылғыларын пайдаланған жағдайда жүкті тиеуді немесе түсіруді қамтамасыз ету үшін қажетті басқа да құрылғыларды өтеусіз береді.
Жүкті кемеде орналастыру кеме капитаны жасаған және терминалмен келісілген жүк жоспары (жүк жоспары) бойынша жүргізіледі. Барлық шығындарды кеме иесі көтереді. Кемені палубаға тиеу Клиенттің жазбаша келісімімен және коносаментке тиісті Ремарк енгізумен жүргізіледі.
Адамдар мен механизмдердің қалыпты жұмысы үшін бейімделмеген жүк үй-жайларынан жүкті түсіруге, сондай-ақ ақаулы ыдыстағы кондициялық емес жүктер мен жүктерді түсіруге байланысты қосымша шығыстар кеменің немесе клиенттің шотына жатқызылады, ал нақты жұмсалған уақыт сталиялық уақытқа қосылады.
Терминал кеме иесінің алдында кеменің бүлінуі орын алған ауысым аяқталғаннан кейін 4 сағат ішінде, бірақ кеменің кетуінен кешіктірмей терминал өкілінің міндетті қатысуымен жасалған актімен расталған, оның кінәсінен болған кеме мен жүктің зақымданғаны үшін жауапты болады.
Кеме иесі терминал мен клиенттің нақты шығыстары мөлшерінде терминалмен келісілген мерзімде кеменің өңдеуге берілмегені немесе дайын еместігі үшін жауапты болады.
Жүктің кез келген түрін тиеугетүсіруге байланысты барлық жұмыстар терминалдың күшімен және құралдарымен жүргізіледі.
Егер клиент пен терминал арасында өзгеше жазбаша келісілмесе, Терминал Жүктерді қабылдау, жинау, ілмектеу, тасымалдау, тиеутүсіру, төсеу және есепке алу кезінде құралдарды, әдістерді және рәсімдерді таңдауда толық еркіндік құқығын өзіне қалдырады.

2.1.1 Технологиялық жүктеме картасының жұмысы

Вагон операциясы
Контейнерлерді RMG кранымен түсірген кезде краншы спредерді контейнерге түсіреді. Контейнерді ілмектеуді краншы жүргізеді.
Контейнердің ілмектеріне көз жеткізгеннен кейін краншы оны мақсатына қарай жылжытады.
Вагонға бір контейнерден бір уақытта беріледі немесе алынады
Контейнерлерді вагонға тиеу темір жол көлігінде жүктерді тиеудің техникалық шарттарына сәйкес жүзеге асырылады

Автокөлік операциясы
Контейнерлерді RMG RTG МК ПК кранымен түсірген кезде краншы спредерді контейнерге түсіреді. Контейнерді ілмектеуді краншы жүргізеді.
Контейнердің ілмектеріне көз жеткізгеннен кейін краншы оны мақсатына қарай жылжытады.
Автомашинаға, контейнерлерге тиеу кезінде бекіткіш қадаларға фитингтік тесіктермен орнатылады. Штыктар болмаған кезде контейнерді бекіту көп айналымды бекіту құралдарының көмегімен жүзеге асырылады.

Портішілік операция
Контейнерлерді терминал арқылы жылжыту үшін ричстакерлер ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Жазық кен қазбалары туралы
Транспорт түрлері және тасымалдау қондырғыларын таңдау
Құрылыс машиналары
Экскаватор лат
Экскаватор машинисті
Теспелердің кенжарда орналасуы
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы
ТҮРЛІ КӨЛІКТЕР МЕН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДАН ЖАРАҚАТТАНУДАН ҚОРҒАНУ
«Тамақ өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» оқу әдістемелік материалдар
Кондитер цехы жабдықтары
Пәндер