Инновациялық процестің ұғымы мен мәні«Инновация» термині ағылшын тілінің «innovation» деген сөзінен шыққан, аудармасы «жаңашылдықты енгізу».
Қазіргі заман инновацияларының көпшілігі тарихи тәжірибемен сабақтас және өткенмен ұқсастықта. Инновациялық процесс - бұл дамуы жағынан мақсатты бағытталған және құрылуы жағынан саналы процесс қазіргі заманның идеяларын, теорияларын, әдістемелерін, технологияларын тарату және меңгеру, қолдану, белгілі критерийлерге сәйкес келетін және белгілі бір жағдайда өзекті және бейімделген процесс болып табылады. Ол жүйенің саналы жақсаруына бағытталған, жаңа тәртіптің енуін және жаңашылдық тұрғысынан оның көзқарасының өзгеруін және оның қатысушыларын ынталандыруды көздейді.
Инновациялық процесс - білім беру процесіне тұрақты жаңа элементтер кіргізетін, жүйенің бір жағдайдан екінші жағдайға көшуіне апаратын жаңалық, жаңадан ендірілетін әрекет. Білім беру ұйымдарының жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты қызметі. Инновациялық білім процесінің негізінде педагогиканың екі маңызды проблемасы жатыр:
1. Педагогикалық тәжірибені оқыту проблемасы.
2. Психологиялық - педагогикалық ғылым жетістіктерінің практикасына дейін жеткізудің проблемасы.
Білімдегі инновациялық процестің нәтижесі - теориялық, практикалық жаңалықтарды пайдалану болып табылады.
Сонымен, білім жүйесіндегі инновация - білім мақсатына жаңашылдықты енгізуді көздейді, оқыту мен тәрбиенің жаңа әдісі мен түрлерін, жаңа мазмұнын әзірлеуге, қолданылып отырған педагогикалық жүйені тарату мен енгізу, мектепті басқарудың жаңа технологияларын әзірлеу, мектеп тәжірибелік орын ретінде мектептің принципті жаңа білімділік бағдары болған жағдайда, білім беру жүйесінің мақсатын, мазмұнын, әдісін, түрлері мен басқа компоненттерін көздейтін жүйелі сипаттағы білім мен тәрбие беруді көздейді.
Инновациялық процестің дамуына екі фактор ықпал етеді:
Объективті фактор - инновациялық қызметтің дамуына ықпал ететін және оның нәтижесінің ұғымын қамтамасыз ететін жағдай жасау;

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
Инновациялық процесстің ұғымы мен мәні.
1. Педагогикалық инновацияларды классификациялау.
2. Қазіргі жаңа педагогикалық технологиялар.
3. Педагогикалық инновацияның критерийлері және қызметтің инновациялық
бағыттылығы.

1. Инновациялық процестің ұғымы мен мәні

Инновация термині ағылшын тілінің innovation деген сөзінен
шыққан, аудармасы жаңашылдықты енгізу.
Қазіргі заман инновацияларының көпшілігі тарихи тәжірибемен сабақтас
және өткенмен ұқсастықта. Инновациялық процесс - бұл дамуы жағынан мақсатты
бағытталған және құрылуы жағынан саналы процесс қазіргі заманның идеяларын,
теорияларын, әдістемелерін, технологияларын тарату және меңгеру, қолдану,
белгілі критерийлерге сәйкес келетін және белгілі бір жағдайда өзекті және
бейімделген процесс болып табылады. Ол жүйенің саналы жақсаруына
бағытталған, жаңа тәртіптің енуін және жаңашылдық тұрғысынан оның
көзқарасының өзгеруін және оның қатысушыларын ынталандыруды көздейді.
Инновациялық процесс - білім беру процесіне тұрақты жаңа элементтер
кіргізетін, жүйенің бір жағдайдан екінші жағдайға көшуіне апаратын жаңалық,
жаңадан ендірілетін әрекет. Білім беру ұйымдарының жаңалықтарды жасау,
меңгеру, қолдану және таратуға байланысты қызметі. Инновациялық білім
процесінің негізінде педагогиканың екі маңызды проблемасы жатыр:
1. Педагогикалық тәжірибені оқыту проблемасы.
2. Психологиялық - педагогикалық ғылым жетістіктерінің практикасына
дейін жеткізудің проблемасы.
Білімдегі инновациялық процестің нәтижесі - теориялық, практикалық
жаңалықтарды пайдалану болып табылады.
Сонымен, білім жүйесіндегі инновация - білім мақсатына жаңашылдықты
енгізуді көздейді, оқыту мен тәрбиенің жаңа әдісі мен түрлерін, жаңа
мазмұнын әзірлеуге, қолданылып отырған педагогикалық жүйені тарату мен
енгізу, мектепті басқарудың жаңа технологияларын әзірлеу, мектеп
тәжірибелік орын ретінде мектептің принципті жаңа білімділік бағдары болған
жағдайда, білім беру жүйесінің мақсатын, мазмұнын, әдісін, түрлері мен
басқа компоненттерін көздейтін жүйелі сипаттағы білім мен тәрбие беруді
көздейді.
Инновациялық процестің дамуына екі фактор ықпал етеді:
Объективті фактор - инновациялық қызметтің дамуына ықпал ететін және
оның нәтижесінің ұғымын қамтамасыз ететін жағдай жасау;
Субъективті фактор - инновациялық процестің субъектісімен байланысты,
ол инновациялық процестердің субъектілері педагог-ғалымдар, мұғалімдер мен
инновациялық бағыттағы білім саласының қызметкері болып табылады.

2. Педагогикалық инновацияларды классификациялау
Ерекшелігі мен қолдану орнына қарай ннновацияларды классификациялауға
болады:
• Технологиялық инновациялар - бұл өнім дайындаудың жаңа тәсілі, оның
шығаруының жаңа технологиялары. Білім саласында жаңашылдықтың мұндай түрі
оқытуда пайдаланылатын әртүрлі техникалық құралдар мен жабдықтарға қатысты.
Олар проблемалық оқытуға, тұлғалық диалогтық жағдайларға және оқудағы және
оқытудағы даралық әдістерге арналған ортаның әртүрлі сызба нұсқаларын құру
үшін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
• Әдістемелік инновациялар - бұл оқыту мен тәрбие беру, сабақ беру
мен оқу, оқу-тәрбиелік процесті ұйымдастыру әдістемесі саласындағы
инновация. Олар табиғи-ғылыми және гуманитарлық пәндерді қамтитын мектепке
дейінгі тәрбиеден жоғары жоғарғы білім беруге дейінгі оқыту процесін,
кадрларды даярлау және қайта дайындауды қамтитын білім беру саласында кең
тараған.
• Ұйымдастырылған жаңашылдықты енгізу.
Инновацияларды, құрылымдық бөлімшелердің, әлеуметтік топтардың немесе
жеке адамдардың әрекет ету ортасы байланысының өзгеруіне болжам жасайтын
еңбекті ұйымдастырудың әдістері мен жаңа түрлерін меңгеруге қатысады.
• Басқарушы жаңашылдықты енгізу.
Олар өндірісті, ұжымдарды басқарудың құрылымын, әдістерін қамтиды,
тездету, жеңілдету немесе қойылған міндеттің шешуін жақсарту мақсатымен
басқару жүйесінің элементтерінің айырбастауға бағытталған.
• Экономикалық инновациялар. Мұнда дұрыс қаржы төлемі, бухгалтерлік
сала мен жоспарлаудағы, мотивациядағы, еңбекке ақы төлеудегі және білім
беру қызметінің нәтижесін бағалаудағы оң өзгерістерді қамтиды.
• Әлеуметтік жаңашылдықты енгізу.
Олар адамгершілік факторды белсенді ету түрінде кадр саясатын
жетілдіру жүйесін енгізу және әзірлеу жолымен кәсіби даярлық пен
жұмысшылардың мамандығын көтеру жүйелерінде, жұмысқа жаңа алынған адамдарды
әлеуметтік-кәсіби бейімдеу жүйелерінде сыйақы және еңбек нәтижесін бағалау
жүйелерінде көрінеді.
Заңдық инновациялар. Бұл білім мекемелерінің барлық қызмет түрлерін
реттейтін және айқындайтын жаңа және өзгертілген заңдар мен нормативті-
құқықтық құжаттар.

3. Қазіргі жаңа педагогикалық технологиялар.
XX ғасырдың 80-жылдары Россияда жаңашыл-мұғалімдер топтары
қалыптасады, олардың әрқайсысы баланы оқыту, тәрбиелеу және дамытуда
өзіндік жаңалықтары болады, олар ең жоғарғы нәтижелер береді. Сонымен бірге
олардың жалпы ортақ белгілері болды. Мектеп оқушыларының оқу-жұмысының
тәсілдерін жеңілдету және жандандыру, танымдық іс-әрекеттерін айрықша
көрсететін жаңашыл педагогтардың мұғалімдер позициясын, бағытын
авторлықтан демократиялыққа, гумандыққа ауыстыруға деген
ұмтылушылықты айтуға болады, бұл жаңа ынтымақтастық педагогика
бағытынан орын алды.
ТМД-ның халық мұғалімі В.Ф.Шаталов дәстүрлі сынып-сабақ тәсілімен
оқытудың әлі де болса ашылмай жатқан орасан зор қорын көрсетіп, оқытудың
интенсивтендіру технологиясын жасап, практикаға енгізді.
В.Ф.Шаталовтың әдістемелік жүйесі әрбір оқушыны оқу іс-әрекетіндегі
белсенділікке қатыстыруға, дербес ерікті, танымдықты тәрбиелеуге, әрбір
жеке оқушыда өзінің адамгершілік сезімін, өзінің күш - қабілеттерінің
сенімділік нығайта түсуге мүмкіндік береді.
... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Ауыл шаруашылығының инновациялық әлеуетінің қаржылық тиімділігін талдау
Оқыту мен білім берудегі инновациялық технологиялардың қолдану мүмкіндіктері
Педагогикалық инновация
Педагогика ғылымының қызметтері
Педагогикалық тәжірибені оқыту проблемасы
Инновациялық технология
Инновациялық білім беру үдерісінде болашақ педагог - психологтың креативтілігін дамыту
Кәсіпорынның ғылыми - техникалық потенциалының құрылымы
Интеграциялық процестердің қаржылық аспектілері жайлы
Инновацияның мәні, белгілері және түрлері
Пәндер