Мультимедиа және анимацияКөптеген графикалық файлдар форматы секілді дыбыстық файлдар мен мультимедиа саны да баршылық. Бұл екі файлдар тобын бірдей дәрежеде сипаттап өткен жөн, өйткені мультимедиа файлдары көптеген жағдайда дыбыс жолағымен кездеседі.Сондықтан да дыбыс туралы сөз болғанда, мультимедиадағы дыбыстың ролін атап өтпеген қателік болар.
Ең қарапайым дыбыстық файл ретінде .wav деген толқындық файлды атап өтуге болады. Онда әр дыбысқа сәйкес келетін электрлік сигналдың сандық мәлімет жазылған толқындық формасы көрсетілген. Толқындық файл дыбыстың негізі екенін, ол қалай жұмыс істейтіні туралы ештеңе “білмейді”,сол себепті дыбыстық клипті сақтау үшін үлкен көлемдегі мәліметті есте сақтауы тиіс.
Басқа көп қолданылатын файл – тасымалдаушылар қатарына да музыкалық аспаптардың сандық интерфейс (MIDI) файлы жатады. .Midi файлдары музыкалық фрагменттерді сақтау үшін қолданылады. Бұл файлдарда дыбыс белгілі бір ноталардың қандай аспаптарда орындалып, қанша уақытқа созылатынын көрсететін берілімдер ретінде сақталады. MIDI файлдарының басты артықшылықтарының бірі файлдар салыстырмалы түрде үлкен емес болады. MIDI файлдары толқындық файлдарға жатады, оны метафайлдардың - .bmp файлдарына жату мысалдарымен түсіндіруге болады.Екі жағдайда да бірінші типті файлдар қандай берілімдерді көрсететінін анықтаса, екінші типті файлдар шығаратын құрылымға кететін ішкі берілімдерді көрсетеді.
Толқындық және MIDI файлдар тек қана дыбыс немесе музыканы сақтауы мүмкін. Видео мәліметті сақтауы үшін бірнеше форматтар тізімі жасалынған.
Олардың ішінде AVI және MREG файлдары көптеген видеофайлдармен қатар дыбыстық жолақтарды да сақтай алады. Сол себепті дыбыс суретпен бір уақытта шығып отырады. Видеофайл дегеніміз және ол қалай жұмыс істейді? Адамның миы бір бірінен онша айрықшаланбайтын суреттер тізбегін қозғалыс кейпінде қабылдайды.Осы суреттердің әр қайсысы кадр деп

Мультимедиа және анимация
Көптеген графикалық файлдар форматы секілді дыбыстық файлдар мен
мультимедиа саны да баршылық. Бұл екі файлдар тобын бірдей дәрежеде
сипаттап өткен жөн, өйткені мультимедиа файлдары көптеген жағдайда дыбыс
жолағымен кездеседі.Сондықтан да дыбыс туралы сөз болғанда, мультимедиадағы
дыбыстың ролін атап өтпеген қателік болар.
Ең қарапайым дыбыстық файл ретінде .wav деген толқындық файлды атап
өтуге болады. Онда әр дыбысқа сәйкес келетін электрлік сигналдың сандық
мәлімет жазылған толқындық формасы көрсетілген. Толқындық файл дыбыстың
негізі екенін, ол қалай жұмыс істейтіні туралы ештеңе “білмейді”,сол
себепті дыбыстық клипті сақтау үшін үлкен көлемдегі мәліметті есте сақтауы
тиіс.
Басқа көп қолданылатын файл – тасымалдаушылар қатарына да музыкалық
аспаптардың сандық интерфейс (MIDI) файлы жатады. .Midi файлдары музыкалық
фрагменттерді сақтау үшін қолданылады. Бұл файлдарда дыбыс белгілі бір
ноталардың қандай аспаптарда орындалып, қанша уақытқа созылатынын
көрсететін берілімдер ретінде сақталады. MIDI файлдарының басты
артықшылықтарының бірі файлдар салыстырмалы түрде үлкен емес болады. MIDI
файлдары толқындық файлдарға жатады, оны метафайлдардың - .bmp файлдарына
жату мысалдарымен түсіндіруге болады.Екі жағдайда да бірінші типті файлдар
қандай берілімдерді көрсететінін анықтаса, екінші типті файлдар шығаратын
құрылымға кететін ішкі берілімдерді көрсетеді.
Толқындық және MIDI файлдар тек қана дыбыс немесе музыканы сақтауы
мүмкін. Видео мәліметті сақтауы үшін бірнеше форматтар тізімі жасалынған.
Олардың ішінде AVI және MREG файлдары көптеген видеофайлдармен қатар
дыбыстық жолақтарды да сақтай алады. Сол себепті дыбыс суретпен бір уақытта
шығып отырады. Видеофайл дегеніміз және ол қалай жұмыс істейді? Адамның миы
бір бірінен онша айрықшаланбайтын суреттер тізбегін қозғалыс кейпінде
қабылдайды.Осы суреттердің әр қайсысы кадр деп аталады. Әр келесі кадр
алдыңғысынан кішкене айрықшаланады. Адам миы кадрлардың алмасуын қозғалыс
ретінде қабылдау үшін, секундына 30 кадрды шығару жақсы болар еді.Одан да
көп жиелікпен шығару сапаның айтарлықтай өсуіне алып келмейді, ал егер
жиелікті төмендетсек, экран жарқырайтындай көрініс байқалады.
Егер файлда әрбір кадр экранның биттік матрицасындай (ал ол бірнеше
килобайт) сақталса, онда өте үлкен дискілік жадыға қажеттілік туар еді:
осындай қарапайым сызба бойынша компакт дискіге 72 секундты видеофильм
жазуға болар еді.Сондықтан видеофильмдерді сақтау үшін видеоберілімдерді
сығу техникасы қолданылады.
Егер сығудың әдістерінің күрделі математикасына терең қарамасақ, онда
бар мағынасы келесіге тіреледі. Келесі кадр түскенде, аппаратура немесе
сығу программасы “Бұл кадрды аз көлемде сақтауға бола ма, егер тек екеуінен
айрықшаланатынды ғана жазсақ, әлде бәрін тұтас жазу керек пе?” деген сауал
қояды. Көбінесе тек өзгеретін бөліктерді сақтау ыңғайлы. Мысалы,басқа
камераны қосқанда өзгерістің бейнеленуі кадрдан көп орын алатын еді.
Мультимедианы сақтау әдістерінде үлкен жетістіктер алынуда. Тіпті
қазір тұтас метражды кинофильмді стандартты CD-ROM да жазуға болады.

BEEP, MESSAGEBEEP дыбыстарын шығару процедуралары
Дыбысты басқарудың ең қарапайым процедурасы BEEP болып табылады. Оның
параметрлері жоқ, егер компьютердің дыбыстық картасы болып, сандартты
сигналы берілсе, Windows- тағы стандартты дыбыстық сигналды да шығарады.
Егер дыбыстық карта болмай немесе стандартты сигнал орнатылмаса, дыбыс
компьютердің динамикасы арқылы қарапайым щелчок ретінде шығарылады.
Жаңа приложение ашып, щелчок артында тек бір сөз жазатын перне
енгіземіз:
BEEP;
Приложениені жіберіп, пернеде шертіп Windows-тың стандартты дыбысын ести
аламыз.
MESSAGEBEEP күрделі процедура болып табылады. Ол
Function MESSAGEBEEP (uType:Word):Boolean; ретінде анықталған uType
параметрі шығарылатын дыбысты [sounds] реестрдің идентификатор ретінде
көрсетеді. Онда Windows-тың әр түрлі жағдайларын шығарып салып отыратын
дыбыстар жазылған “ Бақылау панеліндегі “ дыбыс атты приложение көмегімен
қолданушы белгілі бір дыбыстарды өшіруге немесе керісінше орнатуға әбден
болады.
uType келесі мағыналарға ие бола алады:

Мағына Дыбыс
MB_ICONASTERISK SYSTEM ASTERISK- жұлдызша
MB_ICONEXCLAMATION SYSTEMEXCLAMATION- леп беру
MB_ICONHAND SYSTEMHAND- критикалық қате
MB_ICONQUESTION SYSTEMQUESTION-сұрақ
MB_OK SYSTEMDEFAULT- стандартты дыбыс

Дыбысты шақырғаннан кейін MESSAGEBEEP функциясы шақырылған функцияны
басқаруы қайтарады және дыбысты асинхронды түрде шығарады.
Шығару кезінде приложение жұмыс істеуін тоқтатпауға да болады.
Дыбыс функциясында көрсетілгенді шығару мүмкін болмаса, үнсіздік
бойынша орнатылған стандартты жүйелік дыбысты шығаруға іс жасалады. Егер
бұл да орындамаса, онда стандартты сигнал динамик арқылы шығарылады.
Сәтті орындалған кезде бастапқы (яғни мөлдір ) мәні қайтып келеді.
Мультипликация құру
Енді бейнені қозғалысқа келтіруді қарастырайық. Delphi көмегімен
мультфильмдердің бейнесін салу керек балсын. Ол үшін басқа құралдар қажет.
Бейнеге жан беру сияқты кейбір қарапайым анимацияларды жасау керек.
Программа құру барысында сұлбаға немесе шартты механизмдерге жан беріп бір
біріне қатысты қозғалысын көрсеткің келеді.
Қарапайым мультипликация жасауды қарастырайық. Бірақ қндай да
механизмнің бейнелерімен байланыс орнатпау үшін, барлығына түсінікті етіп:
мысалы, адымдап бара жатқан адамның шартты бейнесін жасаймыз.
Ол үшін формаға Image компонентін, таймер Timer және Button батырмасын
форманың төменгі жағына орналастырамыз. Форманың негізгі аумағы бейне
салынатын Image компонентіне беріледі. Таймер кадрлардың ауысу темпін бере
алады. Біздің жағдайымызда екі кадр болады. Таймердің Interval қасиетіне
айтарлықтай үлкен мән, мысалы 500 береміз (себебі интервал миллисекундпен
беріледі де,берген мәніміз сәйкесінше 0,5 секундқа тең ). Таймердің Enabled
параметріне false мәнін береміз.Таймер батырма арқылы басқарылады.
Компоненттерді орналастыру осымен аяқталады.Программа құруды бастаймыз.
Оның Implementation бөлімі келесідей:
Const H=20; қадам
YPos=120; “жер”
Hmen=30; тұлға биіктігі
Hhead=10;
Hhead2=Rhead div 2;
L=trunk (H*1.41);
Var num:word=0;
Xpos:word=2*H;
Revers:integer=1;
Procedure Draw1;
Var Yhead:word;
Begin
With Form1.Image1.Canvas do
Begin
Case num of
0: begin
Yhead:=Ypos-H-Hmen;
MoveTo (Xpos-H,Ypos);
LineTo (Xpos,Ypos-H);
LineTo (Xpos+H,Ypos);
MoveTo (Xpos,Ypos-H);
LineTo (Xpos,Yhead);
MoveTo (Xpos+revers*H,Yhead-H);
LineTo (Xpos,Yhead+4);
Ellipse (Xpos+revers*H- Rhead2, Yhead- H-
Rhead2,Xpos+revers*H+Rhead2,Yhead+H );
LineTo (Xpos+revers*H,Yhead+H);
Ellipse (Xpos+revers*H- Rhead2, Yhead+H-Rhead2, Xpos+revers*H+
Rhead2,Yhead+H+Rhead2);
Ellipse (Xpos-Rhead,Yhead, Xpos+Rhead,Yhead-2*Rhead);
Rectangle (Xpos-Rhead,Yhead-2*Rhead-1,Xpos+Rh ead,Yhead-2*Rhead-4);
End;
1: begin
Yhead:=Ypos-L-Hmen;
MoveTo (Xpos,Ypos);
LineTo (Xpos, Yhead);
MoveTo (Xpos,Yhead+4);
LineTo (Xpos+revers*L,Yhead+4);
Ellipse(Xpos+revers*L-Rhead2, Yhead+4-Rhead2,
Xpos+revers*L+Rhead2,Yhead+4+Rhead2 );
Ellipse (Xpos-Rhead,Yhead,Xpos+Rhead,Yhead- 2*Rhead);
Rectangle (Xpos-H div 2, Yhead-2*Rhead-1, Xpos+H div 2,
Yhead-2*Rhead-4);
End;
End;
End;
End;
Procedure TForm1.BRunClick (Sender: TObject);
Begin
Timer1.Enabled:= not Timer1.Enabled;
End;
Procedure TForm1.Timer1Timer (Sender: TObject);
Begin
Draw1;
If (Xpos=Image1.Width-H) or (Xpos=H)
Then revers:=-revers;
Xpos:=Xpos+revers*H;
Num:=1-num;
Draw1;
End;
Procedure TForm1.FormCreate (Sender: TObject);
Begin
With Image1.Canvas do
Begin
MoveTo(0,Ypos+3);
Pen.Width:=4;
Lineto (ClientWidth,Ypos+3);
Pen.Width:=1;
Pen.Mode:=pmNotXor;
End;
Draw1;
End;
Соңғы TForm1.FormCreate процедурасына анализ жүргізейік.Бұл процедура
адам бейнесі жүретін “жер” сызық түрінде салынады.Одан кейін қаламға
сәйкесінше pmNotXor режимін береміз.Соңында адам бейнесін салатын Draw1
процедурасы шақырылады.
TForm1.BRunClick процедурасы батырманың OnClick оқиғасын өңдеуші болып
табылады. Батырманы шерту таймерді қосып немесе сөндіреді, қорытындысында
адамның жүруі немесе тоқтатылуы жүзеге асырылады.
TForm1.Timer1Timer процедурасы OnTimer оқиғасының өңдеушісі. OnTimer
оқиғасы Interval қасиеті қабылдаған мәнге сәйкес периодтылықты
анықтайды.Бізге алғашқы ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Мультимедиа мүмкіндіктерін пайдалану
Мультимедиа технологиясы
Интернеттің Қазақстан сегментіндегі электрондық оқыту құралдары
Macromedia direсtor – да дыбысты, мәтінді, бейнекөріністі, графиктік көріністі және анимацияны (мультипликацияны) біріктіру
Мультимедиалық технология
Мультимедиа технологиялары
Мультимедиалық окыту деген не Қандай түрлері бар
Презентация және оған қойылатын талаптар
Мультимедиялық қосымшалар құру технологиясы
VISUAL BASIC басты элементтерімен танысу
Пәндер