Инвестициялық жоба - инвестицияларға негізделген экономикалық немесе әлеуметтік жобаЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 48 бет
Таңдаулыға:   
ИНВЕСТИЦИЯ
Экономикалық категория ретінде инвестицияның мәнін түсіндіріп, нарықтық экономикадағы рөлін көрсетіңіз
Нарықтық экономика жағдайында шаруашылық жүргізуші субъектінің кез-келген шаруашылық қызметі жаңа технологияларды енгізу кезінде ғана сәтті болады. Қазіргі заманғы технологияларды қолдану қаржы ресурстарының болуына байланысты. Бос қаржы ресурстарын операциялық, қаржылық және инвестициялық қызметке салған кезде, бір жағынан, инвестицияланған капиталды пайдалану тиімділігі проблемасы туындайды, екінші жағынан, бос қаржы ресурстарын анықтау және оларды жинақтау проблемасы туындайды. Бұл мәселені шешу келесі мәселелерді мұқият зерттеу арқылы мүмкін болады: Инвестициялар дегеніміз не, мемлекет экономикасын көтерудегі инвестициялардың рөлі қандай. Нарықтық экономика жағдайында пайда табу инвестициялық қызметтің қозғаушы күші болып табылады. Бұл мақсат белгілі бір тауарларды өндірумен, нарықта танылатын қызметтерді көрсетумен делдал болады, онсыз Инвестициялар пайдасыз болады. Нарықтық экономикадағы инвестициялық процесс ең қызықты және күрделі зерттеу нысандарының бірі болып табылады. Бұл, әсіресе дағдарыс кезеңдерінде, болжаудың ең нашар түрі. Кез-келген дағдарыс кезінде бұл ең көп қысқаратын инвестициялар, өйткені олар айтарлықтай пайда мен қарыздар және Елеулі коммерциялық тәуекелді қабылдау кезінде болашақта кірістің өсуіне бағытталған қаражат есебінен қаржыландырылады. Инвестициялар келесі мақсаттарға жету үшін қажет:
- қызмет саласын ұлғайту және кеңейту;
- негізгі өндірістік қорлардың шамадан тыс моральдық және физикалық тозуына жол бермеу;
- өндірістің өзіндік құнын төмендету және өнімді сату;
- жаңа техника мен технологияны енгізу негізінде өндірістің техникалық деңгейін арттыру;
- ғылыми-техникалық прогресті жеделдету, отандық өнімнің сапасын жақсарту және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету;
- қажетті шикізат базасын құру
- экспорт құрылымын арттыру және жақсарту
- экономикадағы оң құрылымдық өзгерістерді қамтамасыз ету;
- бағалы қағаздарды сатып алу және басқа кәсіпорындардың активтеріне қаражат салу;
- халық шаруашылығының барлық салаларын теңгерімді дамыту;
- әлеуметтік проблемаларды, оның ішінде жұмыссыздық проблемаларын шешу;
- шаруашылық жүргізуші субъектілер арасында меншікті қайта бөлу және т. б.
Мемлекеттегі инвестициялық қызмет ішкі және сыртқы қаржыландыру арқылы көбею процесін жандандыруға бағытталған. Сондықтан мемлекет тартымды факторлардың осы кешені үшін шетелдік капиталды жан-жақты тартуға бағытталған. Қазақстан экономикасында өзінің ықтимал салдарлары бойынша оң да, теріс те болып табылатын әртүрлі процестер байқалады. Кейбір жекелеген фактілер бізде мемлекеттің мүдделері әлемдік қоғамдастықтың мүдделерінен жоғары қойылған кезде Қазақстан экономикасының айрықшалығы, оның ерекше және өзіндік даму жолы туралы ұғымдарды заңнамалық деңгейде енгізуге оқталатыны туралы куәландырады. Бұл тәсіл нарықтық салаларға ие емес және айтарлықтай қауіп төндіреді, және тиісті шешімдерді жүйелі түрде қолданған кезде ол мемлекеттің экономикалық дамуындағы кейінгі проблемалар мен мүмкін сәтсіздіктер үшін негіз бола алады. Экономиканы дамытуда инвестициялық тәсілді қолдану мемлекет тарапынан осы жобаға тұрақты қызығушылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл ресурстарды салудың және қайтарудың ұзақ мерзімділігі, инвестицияларға қатысты заңдардың тұрақты ұзақ мерзімділігі қағидаттары ескерілетінін білдіреді, бұл экономикадағы инвестициялық ортаның ұзақ мерзімді тұрақтылығына сенуге мүмкіндік береді.

Инвестицияның түрлерін ажыратып, олардың ерекшеліктерін көрсетіңіз
Экономикалық өмірдің маңызды бір элементі және экономикалық теорияның мәні инвестициялар болып табылады. Олар капиталды көбейтуге және жаңартуға арналған.
Қазіргі таңда, инвестиция сөзін әртүрлі жерде және де әртүрлі мағынада түсінуге болады. Инвестиция - пайда табу мақсатында қандайда бір кәсіпкерлікке немесе жобаға салынатын ақша қаражаттарын, ақшалай салымдарды және де бағалы қағаздарды білдіреді. Осы нарықтық экономикада инвестициялардың көп бөлігі қаржылық болып есептелінеді.
Қандайда бір сала болмасын өзіне тән ерекше белгілері болады. Сол сияқты инвестицияның да өзін жүзеге асыру үшін белгілі формалары бар. Олар тауарлы және ақшалай, қысқа және ұзақ уақытты болып бөлінеді.
Инвестицияның объектісіне байланысты инвестициялардың негізгі түрлері:
- нақты - өндірістің негізгі құралдарын, жерді, жылжымайтын мүлікті, жабдықтарды, тауар белгілерін, брендтерді сатып алу, қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
- қаржылық - бағалы қағаздарды (акцияларды, облигацияларды және басқаларды) сатып алу, жеке немесе заңды тұлғаларға кредит беру, лизинг;
- алыпсатарлық - қысқа мерзімді капитал мен ақшаны мемлекеттік валюталарға, алтынға өте тез пайда табу мақсатында инвестициялау.

Бұдан басқа, объектіге байланысты қаржы салымдарының түрлері өзге тәсілмен жіктелуі мүмкін. Бұл инвестиция:
- физикалық активтерге - өндіріс құралдарын сатып алу есебінен компанияның тікелей дамуына;
- материалдық емес активтерге - патенттер, лицензиялар, логотиптер және басқалар;
- инновациялық ғылыми зерттеулер мен жаңа технологияларды зерттеу.

Инвестиция түрлері болашақта қойылған мақсаттарға байланысты:
* тікелей - нақты бизнеске капиталды инвестициялау. Бұл шикізат, материалдар, машиналар, үй-жайлар мен ғимараттарды сатып алуда болады. Тікелей инвестициялар әрқашан компанияны дамытуға бағытталған.
* портфельдік - капиталды жобалар тобына салу, бұл жағдайда ақша бағалы қағаздарды сатып алуға инвестицияланады.
* қаржылық емес - авторлық құқық немесе зияткерлік меншік объектілерін сатып алуға бағытталған салымдар. Бұл топқа танымал брендті сатып алу, сондай-ақ өнертабыстың кез-келген түріне патенттер кіреді.
Өз еліміздің экономикасында инвестициялардың тікелей және портфельдік түрі кең таралған.
Инвестициялық қызметтің субъектілері бола алады:
* инвесторлар (тапсырыс берушілер),
* объектілердің мердігерлері мен пайдаланушылары,
* тауар-материалдық құндылықтарды жеткізушілер,
* банктер,
* инвестициялық компаниялар,
* мемлекет және шет елдердің азаматтары.
Меншік бойынша бөледі:
* жеке,
* мемлекеттік,
* бірлескен (аралас) Инвестициялар.
Жеке (мемлекеттік емес) инвестициялар деп жеке инвесторлардың: азаматтар мен мемлекеттік емес меншік нысанындағы кәсіпорындардың қаражатын салу түсініледі.
Мемлекеттік инвестициялар-бұл билік пен басқару органдары, сондай-ақ мемлекеттік меншік нысанындағы кәсіпорындар жүзеге асыратын мемлекеттік инвестициялар. Оларды орталық және жергілікті билік пен басқару органдары бюджеттер, бюджеттен тыс қорлар және қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырады. Бірлескен (аралас) инвестициялар деп отандық және шетелдік экономикалық субъектілер жүзеге асыратын салымдар түсініледі. Салымдар мерзімі бойынша қысқа, орта және ұзақ мерзімді инвестициялар бөлінеді. Қысқа мерзімді инвестициялар үшін бір жылға дейінгі кезеңге қаражат салу тән. Орта мерзімді инвестициялар деп бір жылдан үш жылға дейінгі мерзімге қаражат салу түсініледі, ал ұзақ мерзімді инвестициялар үш немесе одан да көпке салынады. Аймақтық негізде олар ел ішінде және шетелде инвестицияларды ажыратады. Ішкі (ұлттық) инвестициялар ел ішінде қаражат салуды қамтиды. Шет елдегі Инвестициялар басқа мемлекеттің объектілері мен қаржы құралдарына резидент еместердің (заңды тұлғалардың да, жеке тұлғалардың да) шет елдегі қаражат салымы ретінде түсініледі. Бірлескен инвестицияларды елдің және шет мемлекеттердің субъектілері бірлесіп жүзеге асырады.
Салалық негізде экономиканың әртүрлі салаларына инвестициялар бөлінеді, мысалы: өнеркәсіп (отын ,энергетика, химия, мұнай-химия, тамақ, жеңіл, ағаш өңдеу және целлюлоза-қағаз, қара және түсті металлургия, машина жасау және металл өңдеу және т. б.), ауыл шаруашылығы, құрылыс, көлік және байланыс, көтерме және бөлшек сауда, қоғамдық тамақтану және т. б.

Инвестициялық үдеріс дегеніміз не? Оның қатысушылары мен олардың функцияларын түсіндіріңіз
Инвестициялық үдеріс ұғымы нақты болып табылады және кейіннен кіріс алу үшін инвесторлар мен инвестициялық объектілер арасында қандайда бір мәселені жасасуды қарастырады. Барлық мақсатты жүзеге асыру үшін қызмет қаржыландыру үшін қолайлы атмосфера мен жағдай жасауға негізделген. Кез-келген инвестициялық үдеріс инвестор белгілі бір бағдарламаны жүзеге асыру және байланыс орнату үшін жеке ақша берген сәттен басталады. Инвестициялар мен инвестициялық табыс әртүрлі қызмет салаларына жатады, көптеген инвестициялық үдеріс бұл салаларды бір-біріне өзара байланыстырады, нәтижесінде олардың даму мақсатында жергілікті басқарылатын өзгеріс болады. Осылайша, инвестициялық үдерістер байланысты қызмет салаларын дамытудың жолдарын құруға және қолдауға мүмкіндік береді және де экономикалық өсуді жеделдету негізі болып табылады.
Инвестициялық үдеріске қатысушылардың мүдделерін орнықтыру өндіріс процесіне әсер ету әдістері, нысандары, қаржыландыру көздері, құралдары жүйесі ретінде инвестициялық реттеу нүктесін құру және тиімді жұмыс істеу арқылы қамтамасыз етіледі. Реттеу (лат. regula-ереже, regulare-ережеге бағыну) - берілген белгілерден ауытқу пайда болған жағдайда осы объектінің тұрақтылық жағдайына қол жеткізетін объектіге әсер ету, басқару. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде мемлекет инвестициялық қызметті реттеу процесінде бір мезгілде бірнеше функцияларды өзіне алады. Бірінші функция-жеке бизнестің жалпы инвестицияларын реттеу (ынталандыру немесе шектеу). Шын мәнінде, бұл дамыған нарықтық экономикадағы инвестициялық процесті басқарудың негізгі макроэкономикалық функциясы, несие, ақша, салық және амортизация саясаты арқылы жүзеге асырылады. Екінші функция-несие және салық жеңілдіктері арқылы, мысалы, инвестициялық несие арқылы белгілі бір кәсіпорындарға, салаларға және қызмет салаларына инвестицияларды іріктеп ынталандыру.
Үшінші функция-ірі корпорациялардың жоспарлары мен іс-әрекеттерін үйлестіру арқылы белгілі бір өндірістік қуаттарды енгізу немесе шығару мақсатында инвестициялық процеске тікелей әкімшілік араласу.
Инвестициялау жобасына тікелей қатысатын барлық жеке және заңды тұлғалар бола алады: Инвестициялар биржасы; сақтандырушылар; инвесторлар; инвестициялау объектілері; делдалдар; жеткізушілер; тапсырыс берушілер осылар инвестициялық үдерістің қатысушылары болып саналады.
Мұндай қызметтің қатысушылары әдетте заңды тұлғалар болып табылады. Бұл Акционерлік қоғамдар, коммерциялық емес ұйымдар, мемлекеттік кәсіпорындар, шаруашылық серіктестіктер, қаржы мекемелері, банктер және т. б. болуы мүмкін.
Инвесторлар өздерінің бағалы қағаздарын сатып алу арқылы инвестициялау объектілеріне қаржыландыру ұсынады. Олар кәсіпорынның қызметіне меншікті капиталдың тікелей салымшылары болып табылады. Жобаны жүзеге асырумен айналысатын жеке және заңды тұлғалар Тапсырыс беруші бола алады. Инвесторлар мұндай адамдарға белгілі бір өкілеттіктер береді, бұл клиенттерге белгілі бір шеңберде инвестицияларға билік ету құқығын береді. Кейде тапсырыс берушілер жобаларды әзірлейді, қайта құру жұмыстарын жүргізеді, жобалық құжаттаманы жасайды, іске қосуды бақылайды, мердігерлермен келісім жасайды, жоспарланған өндірістің рентабельділігін зерттейді, жеткізушілерді табады және т. б.

Жобалық қаржыландырудың дәстүрлі қаржыландырудан айырмашылықтарын, артықшылықтары мен кемшіліктерін түсіндіріңіз
Жобалық қаржыландыру негізінен үлкен қаржы қаражатын талап ететін ірі өнеркәсіптік және инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыру үшін пайдаланылады.
Жобалық қаржыландыру ұсынылатын ресурстарды қамтамасыз етудің ерекше бір тәсілдерімен сипатталады.
Жобаны қаржыландырудың маңызды ерекшелігі-жобаның барлық қатысушылары арасында тәуекелдерді болу және оларды бөлу. Бірінші кезекте қаражаттың өз үлесін жобаны бастаған тұлғалар яғни бастаушылар салуы тиіс. Жобалық қаржыландыру кезінде қарыз алушының міндеттемелерін қамтамасыз ету жобаның өзінің мүлкі (жылжымайтын мүлік, жабдық және т.б.) болуы керек. Әдетте, нақты жоба үшін жеке заңды тұлға құрылады, оның акциялары несие берушіге кепілге берілуі мүмкін және несие беруші қаражаттың жұмсалуы мен түсуіне қатаң бақылауды жүзеге асырады.
Қандайда бір жобаны іске асыру барысында көптеген тәуекелдіктер болады. Сондықтанда оны әрдайым жеке жеке талдап қарастырған жөн. Ірі жобаны іске асыру, әдетте, бірнеше жыл ішінде жүреді және оның құнына сәйкес тәуекелдермен бірге жүретіндіктен, жобаға қатысушылар көбінесе осы тәуекелдерді азайту үшін бақылау және тексеру жүргізетін, орындайтын компанияны құруға әрекет жасайды. Бақылаушы компания жобалау компаниясына жедел бақылауды бастайды. Ол жұмыс барысы туралы тұрақты есептер алады, жобаға енгізілген техникалық, құрылыс, экологиялық және басқа да нормалардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады, жобалық құжаттаманың бухгалтерлік есептілігінің сәйкестігін тексереді және т.б. бақылаушы компания өз қызметінде жобаның кредиторлары мен инвесторларына есеп береді, өз қызметін олармен жасалған шарт негізінде жүзеге асырады.
Жобалық қаржыландырудың артықшылықтары әдеттегі инвестициялық несиелендіруге қарағанда банк функциясынан әлдеқайда көп. Өз кезегінде банктің инвестициялық жобаны әзірлеуге, талдауға белсенді қатысуы, несие бойынша берешекті өтеуге дейін, ондағы мәліметтердің сенімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік береді, жобаны іске асыру кезінде қаржыландырудың және бақылаудың ең тиімді жолдарын таңдауға ықпал етеді.
Екінші жағынан, жобалық қаржыландырудың кемшіліктеріде бар, оларға:
- Жобаға арнап қарыз алушының банкке инвестициялау алдындағы кезекте жобаны қаржыландыру бойынша өтінімді жасауға арналған алдын ала шығындары (жобаны экономикалық бағалау, маркетингтік және басқа да зерттеулер);
- Қаржыландыруды ұйымдастыру туралы шешім қабылдағанға дейінгі кезең ұзартылады, бұл жерде уақытпен шектесіледі, қанша көп уақыт кетсе сонша тәуекелде шығында көп кетеді.
- жоғары тәуекелдерге, жобаны бағалауға, қаржыландыруды және бақылауға, ұйымдастыруға арналған шығындардың өсуіне байланысты кредит бойынша пайыздар ұлғаюда;
Демек, жобалық қаржыландыру әрдайым орынды бола бермейді, ал қарыз алушы үшін кейде дәстүрлі кезенде артықшылық беріледі.

Жобалық қаржыландыру түсінігі мен формаларын баяндап, оның инвестициялау қызметіндегі орнын айқындаңыз
Жобаны қаржыландыру үлкен инвестициялық жобаларды іске асыру үшін ұзақ мерзімді капиталды тарту деп аталады, онда салынған қаражатты қайтарудың жалғыз көзі және несиені негізгі қамтамасыз ету жобаның өзі құрған ақша ағындары болып табылады. Жалпы жобалық қаржыландыру соншалықты кең таралмайды, дегенмен ол инвестициялардың айтарлықтай көлемін қамтиды.
Экономикасы жақсы дамыған елдердің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, үлкен бір салымдарды қаражатпен қамтамасыз етудің ең тиімді әдістерінің бірі жобалық қаржыландыру болып табылады. Инвестициялық қызметтің бұл бағыты ұлттық экономиканың тау-кен өнеркәсібі, электр энергетикасы, автомобиль жасау, өндірістік инфрақұрылым және т. б. сияқты салалары үшін ең қолайлы және ең көбі.
Жалпы алғанда, жобалық қаржыландыру және инвестиция қызметі бір-бірімен тығыз орналасқан, яғни айтқанда бірінсіз-бірі бола алмайды. Инвестицияда оның рөлі өте жоғары.
Жобалық міндеттерді кез-келген қаржыландыру байланысты тәуекелдермен байланысты. Сондықтан инвестицияларды қаржыландыру бастамасы компания үшін де, инвесторлар мен кредиторлар үшін де тәуекелдік жағдайлар туындаған кезде қамтамасыз етілуі тиіс. Жобалық қаржыландыру тартылған көздер бойынша борыштарды өтеуді қамтамасыз ету жобаны орындау нәтижесінде туындайтын ақша ағындары болып табылады деп қарастырылады.
Жобалық қаржыландырудың үш негізгі формасы:
- қарыз алушыға толық жүгіну арқылы қаржыландыру, яғни белгілі бір кепілдіктердің болуы немесе жоба кредиторларының жауапкершілігін шектеудің белгілі бір формасын талап ету. Жобаның тәуекелдері негізінен қарыз алушыға түседі, бірақ бұл ретте қарыздың бағасы салыстырмалы түрде төмен және жобаны іске асыру үшін қаржы қаражатын тез алуға мүмкіндік береді. Қарыз алушыға толық жүгіну, ол бар қаржыландыру табысы аз және коммерциялық емес жобалар үшін пайдаланылады;
- қарыз алушыға жүгінбей қаржыландыру, яғни кредитордың бұл ретте Қарыз алушыдан ешқандай кепілдіктері жоқ және жобаны іске асыруға байланысты барлық тәуекелдерді өзіне қабылдайды. Қаржыландырудың бұл түрінің құны қарыз алушы үшін өте жоғары, өйткені несие беруші жоғары тәуекел дәрежесі үшін тиісті өтемақы алуға үміттенеді. Осылайша, іске асыру нәтижесінде бәсекеге қабілетті өнім беретін жоғары рентабельділігі бар жобалар қаржыландырылады.
- шектеулі жүгіну құқысыз қаржыландыру. Жобаларды қаржыландырудың мұндай формасы әрбір қатысушы өзіне байланысты тәуекелдерді өзіне алуы үшін жобаның барлық тәуекелдерін оның қатысушылары арасында бөлуді көздейді. Бұл жағдайда барлық қатысушылар нақты коммерциялық міндеттемелерді қабылдайды және қаржыландыру бағасы қалыпты. Бұл жағдайда жобаның барлық қатысушылары жобаны тиімді іске асыруға мүдделі, өйткені олардың пайдасы олардың қызметіне байланысты.

Инвестициялық жоба дегеніміз не? Оның қажеттілігін негіздеңіз
Инвестициялық жоба - бұл пайда табу үшін белгілі бір қызметке ақша салумен байланысты жоспар. Ол алда болатын іс-әрекеттің мәнін, оның пайдалылығын негіздеуді, нақты қадамдарды, сондай-ақ экономикалық есептеулерді сипаттайтын құжаттардан тұрады.
Инвестициялық жоба-инвестицияларға негізделген экономикалық немесе әлеуметтік жоба.
Бұл кезекте инвестициялар экономикалық негізделген және мақсатқа сай болуы, белгілі бір мерзімі және алдын ала белгіленген көлемі болуы тиіс.
Белгілі бір объектіге тікелей инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығын, көлемі мен мерзімдерін негіздеу үшін қолданыстағы стандарттардың талаптарына сәйкес жасалған жобалау құжаттама не инвестициялық жобаның бизнес-жоспары қажет.
Инвестициялық жобалардың ерекшелігі - бұл шығындар мен болашақта алынған нәтижелер бойынша белгісіздікпен байланысты және бұл белгісіздіктің деңгейі айтарлықтай өзгеруі мүмкін.
Инвестициялық жобалар бөлінеді: өндірістік жобалар; ғылыми-техникалық жобалар; коммерциялық жобалар; қаржылық жобалар; әлеуметтік-экономикалық жобалар.
Инвестициялық жобаларды олардың ерекшеліктеріне қарай көптеген түрлерге бөлуге болады.
Іс жүзінде инвестициялық жобалардың келесі түрлері бөлінеді:
- Инвестициялар мақсаттары бойынша инвестициялық жобалардың түрлері:
Шығарылатын өнім көлемін ұлғайтуға бағытталған инвестициялар;
Шығарылатын өнімді кеңейтуге бағытталған инвестициялар;
Өндірілген өнімнің сапасын арттыруға бағытталған инвестициялар;
Өндіріс шығындарын азайтуға бағытталған инвестициялар;
- Инвестиция мерзімі бойынша инвестициялық жобалардың түрлері:
Инвестиция салу мерзімі 3 жылдан асатын ұзақ мерзімді инвестициялар;
Инвестиция салу мерзімі 3 жылдан кем орта мерзімді инвестициялар;
Инвестиция салу мерзімі 1 жылдан кем қысқа мерзімді инвестициялар.
Инвестициялық жобаларды бағалаудың және қажеттілігі өте көп. Айтатын болсақ, нарықтық экономика жағдайында кез-келген кәсіпорынның қызметі меншік иелерінің өз мүдделері үшін оның құнын жүйелі және ұзақ мерзімді арттыруға бағытталуы керек, әйтпесе ұйым уақыт өте келе бәсекеге қабілеттілігін, инвестициялық тартымдылығын жоғалтады және сайып келгенде банкротқа ұшырауы мүмкін.
Бизнес-жоспар кәсіпорынның жеке кәсіпкерлік қызметін объективті бағалау және сонымен бірге нарық қажеттіліктеріне сәйкес жобалық және инвестициялық шешімдердің қажетті құралы ретінде әрекет етеді. Ол коммерциялық кәсіпорынның негізгі аспектілерін сипаттайды, кездесетін мәселелерді талдайды және оларды шешу жолдарын анықтайды. Демек, бизнес-жоспар бір уақытта іздеу, зерттеу және жобалау жұмыстары болып табылады.

Инвестициялардың әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық, коммерциялық және т.с.с. тиімділігінің мазмұнын түсіндіріңіз
Инвестициялар - мемлекетте немесе шетелде жүргізілетін ұзақ мерзімге арналған қаржылық салымдар. Олардың мақсаты, ең алдымен, пайда табу, сондай-ақ өндіріске инновацияларды енгізу, жаңа кәсіпорындар құру және ескілерін жаңарту болып табылады.
Инвестициялардың тиімділігі деп инвестициялар валютасының бірлігіне есептелген экономикалық (әлеуметтік) нәтиженің болуымен түсіндіріледі.
Инвесторға инвестициялық жобаның тиімділігін бағалау көрсеткіштері түсінуге көмектеседі:
- жоба қаншалықты тиімді;
- салымдар қаншалықты тез өтеледі;
- әлеуетті пайдамен салыстырғанда қандай ықтимал тәуекелдер бар.
Тиімділікті бағалау екі кезеңде орындалады:
1. Жобаның жалпы тиімділігі.
Бұл кезеңде жобаны іске асырудың орындылығын анықтау үшін тұтастай алғанда жобаның тиімділігі анықталады. Оның тартымдылығы қоғамдық (әлеуметтік-экономикалық) және коммерциялық - жобаны жасаушының көзқарасы бойынша бағаланады. Жобаның коммерциялық тиімділігі жеткіліксіз болған кезде мемлекеттік қолдау шаралары (егер жоба әлеуметтік маңызы бар болса) қаралуы мүмкін. Бұдан басқа, жобаны қаржыландырудың әлеуетті көздері айқындалады.
2. Жобаға қатысу тиімділігі.
Егер жоба тиімді деп танылса, оған жеке қатысушылардың шығындары мен кірістерін салыстыру үшін егжей-тегжейлі талдау жасалады. Инвесторлардың құрамы айтарлықтай өзгеруі мүмкін (акционерлер, қаржы ұйымдары, лизингтік компаниялар), бұл инвестициялық жобаның тиімділігін бағалау тәсілдерінің айырмашылығын анықтайды. Талдау нәтижелері жеке қатысушылар үшін сәйкес келмеуі мүмкін, сондықтан жобаға қатысу туралы шешімдер жеке қабылданады.
Мемлекеттің инвестициялық саясаты дегеніміз не? Инвестициялық саясат және инвестициялық климат түсініктерінің ара қатынасын талдап, өзара байланысын көрсетіңіз
Мемлекеттің инвестициялық саясаты-бұл елдегі инвестициялық қызметті жақсарту, ұлттық экономиканы көтеру, экономиканың нақты салаларына жұмыс істеу тиімділігінің деңгейін арттыру және белгіленген әлеуметтік мәселелерді шешу мақсатында барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін неғұрлым қолайлы жағдайлар қалыптастыру үшін мемлекет жүзеге асыратын іс-шаралар жиынтығы.
Мемлекеттік инвестициялық саясаттың мақсаты көбінесе отандық экономиканы көтеруге және қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыруға бағытталған инвестициялық қызметті жандандыру арқылы мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік дамуының стратегиялық жоспарын іске асыру болып табылады.
Бүгінгі таңда инвестициялық саясаттың міндеттері қойылған мақсаттарға және қазіргі уақытта елде қалыптасқан экономикалық жағдайға байланысты. Инвестициялық саясаттың маңызды міндеттерінің бірі:
- Мемлекеттің жәрдеміне аса мұқтаж салаларды таңдау және дамытуды қолдау;
- Елдің өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету;
- Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін дамытуды қолдау;
- Экспорттық өндірістерді дамытуды қолдау;
- Отандық ұлттық экономиканың аса маңызды салаларын дамытуда теңгерімділіктің белгілі бір деңгейін қамтамасыз ету.
Мемлекеттің инвестициялық саясатын, аймақтық және салалық инвестициялық саясатты, Кәсіпорынның инвестициялық саясатын ажырату қажет. Олардың барлығы өзара байланысты, бірақ мемлекеттік Инвестициялық саясат шешуші болып табылады.
Инвестициялық климат инвестициялық саясатпен тығыз байланысты. Инвестициялық саясат-бұл ел, аймақ, қала немесе кәсіпорын деңгейіндегі инвестицияларды салу үшін оңтайлы жағдай жасауға бағытталған ұйымдастырушылық және экономикалық әсер ету шараларының жиынтығы. Инвестициялық климат инвестициялық саясаттың әсер ету объектісі болып табылады. Бір жағынан, бұл инвестициялық саясатты дамытудың бастапқы шарттарын анықтайды, екінші жағынан, бұл оның нәтижесі. Инвестициялық саясаттың тиімділігі инвестициялық климат неғұрлым қолайлы жаққа айналған дәрежемен өлшенеді. Өз кезегінде, инвестициялық жағдайдың неғұрлым қолайлы жай-күйі одан әрі жақсарту бағытындағы инвестициялық саясатқа әсер етеді.

Әр түрлі критерийлер бойынша инвестициялық тәуекелдердің классификациясын жасаңыз
Тәуекелдерді жіктеу - бизнес-жоспарлау мен инвестициялық жобалаудың маңызды құралдарының бірі.
Салымшының инвестицияларды жоғалту ықтималдығы инвестициялық тәуекелмен анықталады. Анықтама бойынша барлық салымдар тәуекелді. Алайда, жобаларға инвестиция салмай-ақ өз жинақтарыңызды сақтау мүмкін емес. Олар жоғалуы немесе ұрлануы мүмкін.
Өз жинақтарын көбейту үшін сауатты инвесторлар салым үшін жобаны таңдау кезеңінде бірнеше ұсыныстарды талдайды, олар үшін өзекті тәуекелдерді бағалайды және талдау негізінде дұрыс шешімдер қабылдайды.
Ең жоғарғы деңгейде тәуекелдерді жүйелі және жүйелік емес деп бөлуге болады.
Жүйелік емес тәуекелдер
Жүйелік емес тәуекелдер дегеніміз-тек жеке бағалы қағаздар немесе олардың аз жиынтығы әсер етуі мүмкін қауіптер. Бұл тәуекелдер сондай-ақ" жеке бағалы қағаздардың тәуекелі "немесе" бірегей тәуекел " деп аталады, өйткені мұндай тәуекелдер, әдетте, белгілі бір компанияның бағалы қағаздарына немесе, сонымен қатар, белгілі бір қаржы құралдарына ғана тән.
өтімділікті жоғалту тәуекелі - белгілі бір бағалы қағаздарға сұраныс айтарлықтай өзгерістерге ұшырауы мүмкін, оның ішінде ұзақ уақыт аралығында жоғалып кетуі мүмкін;
кәсіпкерлік тәуекел - кез келген компанияның бағалы қағаздарының (атап айтқанда, акцияларының) бағасы компанияның өзі таңдаған бағытта қаншалықты табысты жұмыс істейтініне байланысты;
қаржылық тәуекел - компания акцияларының бағасы оның басшылығы жүргізетін қаржылық саясатқа байланысты ауытқуы мүмкін.
Жүйелік емес тәуекелдерді азайту үшін әртараптандыру сияқты әдіс қолданылады, оны қолдану үшін инвестициялық портфель құру қажет. Инвестициялық портфельді құра отырып, инвестор әртүрлі эмитенттер шығарған бірнеше қаржы құралдарының жиынтығын құрайды, яғни олар жүйелік емес тәуекелдерге ұшырайды. Осылайша, инвестор инвестициялық тәуекелдерді әртараптандыруға, яғни әр құралдың кірістілігін бір бағытта бір уақытта өзгертуге жол бермеуге тырысады. Бұл ретте, инвестициялық портфельде қағаздар неғұрлым аз болса, тәуекел деңгейі соғұрлым жоғары болады. Жүйелік емес тәуекелдерді азайтуға қатысты әртараптандыру әдісі жеткілікті үлкен инвестициялық портфельді құру жағдайында өзін өте тиімді деп көрсетті.
Жүйелік тәуекелдер
Жүйелік тәуекелдер деп жекелеген бағалы қағаздармен емес, осындай Жиынтыққа кіретін бағалы қағаздардың әрқайсысы үшін көп немесе аз дәрежеде бағалы қағаздардың белгілі бір жиынтығымен жұмыс істеуге тән тәуекелдер түсініледі. Жүйелік тәуекелдер "инвестициялық портфель тәуекелі "немесе" нарықтық тәуекел " деп те аталады. Жүйелік тәуекелдердің соңғы атауы, өйткені бүкіл нарық немесе оның едәуір бөлігі олардың әсеріне ұшырайды. Тиісінше, жүйелік тәуекелдерге ең көп көңіл бөлу инвестициялық портфельді қалыптастыруды жеке құралдарға инвестициялауды қалайтын инвесторларға аударылуы керек. Жүйелік тәуекелдер жағдайында әртараптандыру әдісі қолданылмайды және инвестицияларды жүзеге асыру кезінде шығынға ұшырау қаупін болдырмау өте қиын.
Осындай тәуекелдердің мысалдары ретінде, олардың барлық түрлерін сарқылмастан, мыналарды атауға болады:
пайыздық тәуекел - пайыздық мөлшерлемелердің ауытқуынан туындайды. Әсіресе борыштық міндеттемелердің, мысалы, облигациялардың иелері үшін өзекті;
валюталық тәуекел - шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздарына инвестициялауға тән және валюта бағамдарының ауытқуларына тікелей байланысты тәуекел;
инфляциялық тәуекел - инфляция деңгейінің күтпеген жерден көтерілуі Эмитенттер қызметіндегі мәжбүрлі өзгерістерге алып келеді және акциялардың бағасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін;
Саяси тәуекел - күтпеген, әсіресе драмалық, саяси жағдайдың өзгеруі қор нарығына сөзсіз әсер етеді, көбінесе қолайсыз. Бұл тәуекел әсіресе дамушы елдердің қаржы құралдарымен жұмыс істеу кезінде өзекті болады, бірақ ол қалыптасқан нарықтарда жұмыс істеу кезінде де бар.

Инвестициялық қызметтегі тәуекел мен белгісіздіктің ара қатынасы, өзара байланысын көрсетіңіз
Инвестициялық тәуекел-бұл бағалы қағаздардың құны төмендейді немесе инвестициядан түсетін пайда сіздің күткеніңізге сәйкес келмейді. Тәуекел кірістілікке байланысты. Ықтимал кірістілік неғұрлым жоғары болса, тәуекел соғұрлым жоғары болады.
Тәуекел мен белгісіздік арасындағы айырмашылықтар.
Тәуекел мен белгісіздік арасындағы негізгі айырмашылық келесі мәлімдемені жақсы көрсетеді:"тәуекел - өлшенетін белгісіздік, ал белгісіздік - өлшенбейтін тәуекел".
Белгісіздік дегеніміз бірнеше сценарийлер бойынша оқиғалардың даму мүмкіндігін білдіреді, олардың бірде-біреуі алдын-ала анықталған жоқ.
Белгісіздік объективті және тәуекелдерге де, мүмкіндіктерге де толы. Ақпараттың толық болмауы табыс әкелуі мүмкін, бұл қор нарығындағы алыпсатарлықтың негізі болып табылады.
Тәуекел-бұл барлық адамдар үшін немесе процестің жеке қатысушылары үшін жағымсыз салдарға әкелетін жағдайлардың пайда болу мүмкіндігі. Тәуекел серіктестер арасындағы мүдделер қақтығысының қаупін тудырады.
Белгісіздік болашақ оқиғалар көбінесе белгісіз болатын жағдайды білдіреді. Оқиғалар белгісіз болғандықтан, нәтижелер де белгісіз. Нәтижелер белгісіз болғандықтан, ықтималдылық пайда болу мүмкіндігін де анықтау қиын. Бұл ықтималдылықты өлшеу мен тағайындауды қиындатады. Тәуекел, екінші жағынан, жеткілікті дәрежеде сенімділікпен белгілі болуы мүмкін болашақ оқиғаны білдіреді.
Бизнес тұрғысынан тәуекелді бақылауға болады. Бірақ бизнес тұрғысынан белгісіздікті өлшеу мүмкін емес, сондықтан оны басқару мүмкін емес.

Инвестициялық тәуекелдерді басқару әдістерінің мәнін түсіндіріңіз
Инвестициялар әрқашан тәуекелмен байланысты. Тәуекелдер инвестициялық процестің ажырамас бөлігі болып табылады. Инвестиция салу кезінде инвестициялық тәуекел туралы жиі айтылады, өйткені күтілетін пайданың орнына шығындарды алу мүмкіндігі әрқашан бар.
Инвестициялық қызмет тәуекелдердің үш тобымен сипатталады:
- қаржылық тәуекел (инвестордың нарықта жұмыс істеген кезде келтіруі мүмкін зиян ықтималдығы):
- пайыздық тәуекел (пайыздық мөлшерлеме өскен жағдайда ашық нарықта облигациялар мен қарыздық міндеттемелердің тозу ықтималдығы);
- инфляциялық тәуекел (бағаның өсуіне байланысты негізгі капитал мен одан түсетін табыстың тозу ықтималдығы).
- техникалық тәуекел (өнім өндіру мен оны жеткізуде сәтсіздіктер мен бас тарту ықтималдығы, қолданылатын технологияның күрделілігі);
- саяси тәуекел (үкіметтің экономикаға араласу ықтималдығы, құқықтық негіздегі күтпеген өзгерістер немесе оның тәжірибесі).
Инвестициялық тәуекел портфельдік инвестициялар кезінде пайда болады, егер бағалы қағаздардың тозуы салдарынан шығынға ұшырау мүмкіндігі, инвестициялық күтулер тәуекелдері (сату көлемі мен бағасының болжамының шамадан тыс жоғарылауы, тиімді сұраныстың объективті бағалануы, бәсекелестік орта және т. .), инновациялық әзірлемелердің тәуекелдік тәуекелдері.
Тәуекелдерді басқару әдістері:
- қызметті әртараптандыру (жүйенің тұрақтылығын арттыру мақсатында әртүрлі объектілер арасында инвестицияларды бөлу);
- хеджирлеу (сатып алу-сатудың фьючерстік шарттарын жасасу);
- тәуекелді шектеу (тәуекелді мәмілелерге байланысты шешімдер қабылдау еркіндігінің шекараларын айқындау);
- тәуекелді болдырмау (тәуекелмен байланысты мәмілелерден бас тарту).
Инвестициялық тәуекелдер жалпы 2 үлкен түрге бөлінеді:
Жүйелік: Валюталық тәуекел, Пайыздық мөлшерлеме тәуекелі, Инфляциялық тәуекел, Өтімділік тәуекелі, Кездейсоқ тәуекелдер, Нарықтық тәуекел.
Жүйелік емес тәуекелдер: Операциялық тәуекел, Іскерлік тәуекел, Кредиттік тәуекел.
Жүйелік тәуекел - бұл бүкіл нарыққа толығымен таралатын инвестициялық тәуекел. Нарыққа қол тигізе отырып, ол сөзсіз оның барлық құраушы компанияларында көрінеді. Жүйелік тәуекелді бірнеше компоненттерге бөлуге болады, осылайша жүйелік тәуекелдер туралы айтуға болады.
Жүйелік емес тәуекелдер - бұл инвестициялық тәуекелдер әртараптандырылады, яғни олар жекелеген салалар мен компанияларға тән.

Халықаралық қаржы институттарының инвестициялық қызметін сипаттаңыз
Әлемдік экономикада халықаралық қаржы институттары үлкен рөл атқарады. Олар әр түрлі мемлекеттерді қаржыландырумен және несиелеумен айналысады, әлемдік сауданың дамуына ықпал етеді, қаржы жүйесін тұрақтандыруға көмектеседі. Халықаралық қаржы институттары (ХҚИ) - халықаралық қаржы саласындағы мемлекетаралық (халықаралық) келісімдер негізінде құрылатын институттар. ХҚИ қатысушылары:
мемлекет; мемлекеттік емес институттар.
Әлемдік экономикалық даму үшін ХҚИ қандай функцияларды орындайды?
әлемдік экономиканың ахуалын, даму үрдістері мен факторларын талдау;
әлемдік экономиканы реттеу, халықаралық сауданы қолдау және ынталандыру мақсатында әлемдік валюта және қор нарығындағы операциялар;
инвестициялық қызмет (халықаралық және ішкі Ұлттық жобалар саласында кредит беру);
Мемлекеттік жобаларға кредит беру;
халықаралық көмек бағдарламаларын қаржыландыру;
ғылыми зерттеулерді қаржыландыру.
* 1945 жылы құрылған Халықаралық Валюта Қоры Халықаралық валюта жүйесін, сондай-ақ 189 мүше елдің экономикалық және қаржы саясатын дамытуға ықпал етеді. ХВҚ халықаралық резервтерін қалпына келтіруге, ұлттық валюта бағамдарын тұрақтандыруға, импортқа ақы төлеуді жалғастыруға және негізгі проблемаларды жоя отырып, күшті экономикалық өсу жағдайларын қалпына келтіруге көмектесу үшін төлем балансында ағымдағы немесе ықтимал қиындықтарға тап болған мүше елдерге несие береді.
Дүниежүзілік банк тобына міндеттердің кеңеюіне қарай әртүрлі уақытта құрылған және функционалдық, ұйымдастырушылық және аумақтық жағынан біріктірілген 5 ұйым кіреді, олар:
Халықаралық Қайта Құру және даму банкі (ХҚДБ);
Халықаралық даму қауымдастығы (ХДҚ);
Халықаралық қаржы корпорациясы (ХҚК);
Инвестицияларға кепілдік беру жөніндегі көпжақты агенттік (МАГИ);
Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық (ИДРХО). Халықаралық Қайта Құру және даму банкі (ХҚДБ) 1944 жылы Бреттон-Вудс конференциясының шешіміне сәйкес құрылды. Табысы орташа елдерге, сондай-ақ табысы төмен неғұрлым кредитке қабілетті елдерге қарыздар, кепілдіктер, тәуекелдерді басқару өнімдері мен консультациялық қызметтер ұсына отырып, Дүниежүзілік банк тобының миссиясын қолдайтын жаһандық даму ұйымы, ең ірі банк болып табылады.
1956 жылы құрылған Халықаралық даму қауымдастығы (ХДҚ) әлемдегі ең кедей елдердің үкіметтеріне пайызсыз қарыздар мен гранттар беретін ұйым болып табылады. Жан басына шаққандағы ЖІӨ 835 доллардан аспайтын елдер ХДҚ-дан қарыз алу құқығына ие. ХДҚ 30-40 жылдық өтеу мерзімімен және алғашқы он жыл ішінде негізгі төлемдерді кейінге қалдырумен пайызсыз қарыздар береді.
Инвестицияларға кепілдік беру жөніндегі көпжақты агенттік (ИКҰ) 1988 жылы дамушы елдерге тікелей шетелдік инвестициялар бағытына жәрдемдесу, саяси тәуекелдерден сақтандыру және жеке инвесторларға кепілдіктер беру, сондай-ақ консультациялық және ақпараттық қызметтер көрсету үшін ХҚДБ-ға қосымша құрылды. МАГИ кепілдіктері инвесторларды қаражаттың қозғалысын шектеу, тәркілеу, әскери және азаматтық толқулар, келісімшарт талаптарын бұзу тәуекелдерінен қорғайды.

Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық (ИДРХО), 1966 жылы құрылған, мемлекеттер мен жеке инвесторлар арасындағы дауларды реттеу жөніндегі халықаралық төрелік мекемесі (халықаралық инвестициялық төрелік).
1991 жылдан бастап жұмыс істейтін Еуропалық Қайта Құру және даму банкі (ЕҚДБ) нарыққа бағдарланған ашық экономикаға көшуге, сондай-ақ орталық және Шығыс Еуропа елдерінде жеке және кәсіпкерлік бастаманы дамытуға жәрдемдеседі. Жеке сектормен өзара іс-қимылға баса назар аудара отырып, жобаларға қаражат инвестициялайды, мемлекеттік саясат мәселелері бойынша диалог жүргізеді және инновацияларды дамытуға, тұрақты және ашық нарықтық экономиканы құруға ықпал ететін техникалық жәрдем көрсетеді.
1966 жылы құрылған Азия Даму Банкі (АДБ) осы өңірлерге тікелей қарыздар жіберіп және техникалық жәрдем көрсете отырып, Азиядағы экономиканың өсуін ынталандыруға арналған. АДБ дамушы мүше елдердің жеке кәсіпорындарына акционерлік капиталға инвестициялар және қарыздар арқылы тікелей көмек көрсетеді. АДБ тиісті елдің экономикалық және әлеуметтік дамуына тиімді ықпал ететін және елдің стратегиясына сәйкес кедейлікті азайтуға ең күшті әсер ететін жобаларды қаржыландыруды қамтамасыз етеді.
Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкі (АИИБ) Азиядағы күрделі инфрақұрылымдық қажеттіліктерді шешу мақсатында елдерді біріктіру үшін құрылған көпжақты қаржы мекемесі болып табылады. Ол өз қызметін 2014 жылы бастады және қазіргі уақытта бүкіл әлемнен 57 мүшеге дейін өсті. АИИБ электр энергиясы мен энергетика, көлік және телекоммуникация, ауыл инфрақұрылымы мен ауыл шаруашылығын дамыту, сумен жабдықтау және санитария, қоршаған ортаны қорғау, қалаларды дамыту және логистика саласындағы сенімді және тұрақты жобалар үшін мемлекеттік және муниципалды қаржыландыруды ұсынады.
2008 жылы құрылған қаржылық қолжетімділікке арналған Альянс (ҚДҚ) қызметінің мақсаты қаржылық қолжетімділік жөніндегі тиімді саясатты іске асыру арқылы оларға қол жеткізе алмағандар үшін тиісті қаржылық қызметтердің қол жетімділігін, пайдаланылуын және сапасын арттыру болып табылады. Әлемнің 95 дамушы елінің реттеуші қаржы органдарын біріктіреді. Альянс мүше елдерге мемлекеттің қаржы жүйесінің экономикалық дамуына ықпал ете отырып, негізгі саяси бағыттар бойынша гранттар мен техникалық қолдау көрсетеді.
Ислам Даму Банкі (ИДБ) - 1975 жылы құрылған, исламдық қаржыландыруға бағдарланған көпжақты Даму Банкі. Мүше елдердегі экономикалық және әлеуметтік даму жобаларын қаржыландырады. Банк өз қызметін шариғат заңдары мен қағидаттарына негізделе отырып, бүкіл әлемдегі мүше елдер мен мұсылман қауымдастықтарының әлеуметтік-экономикалық дамуына жәрдемдесу жолымен жүзеге асырады.
Ислам Даму Банкінің тобына мыналар кіреді:
Жеке секторды дамыту жөніндегі Ислам корпорациясы (ИКРЖК) 1999 жылы құрылды және жеке секторға қаржылық қызмет көрсетумен айналысады. Несиелік желілерді ұсыну, кеңес беру, активтерді басқару, инвестициялық мәмілелер және басқа да операциялар бойынша Жаһандық серіктестік платформасында стратегиялық ынтымақтастық ұсынады. Қаржыландыру әдістері, атап айтқанда, капиталға және пайдаға қатысу, лизинг, ішінара қайта сату және т. б.
Халықаралық Ислам сауда-қаржы корпорациясы (МИТФК) 1999 жылы құрылған және Ислам даму банкі тобының дербес бөлімшесі болып табылады. Ол бүкіл ислам әлеміндегі адамдардың экономикалық жағдайы мен өмір сүруін жақсарту үшін сауданы жылжыту мақсатында құрылды.

Арнайы (еркін) экономикалық аймақтардың инвестиция тартудағы рөлі мен маңызын көрсетіңіз
Арнайы экономикалық аймақ немесе еркін экономикалық аймақ - мемлекеттің қалған аумағына қатысты ерекше құқықтық мәртебесі бар шектеулі аумақ. Ерекше мәртебе ұлттық немесе шетелдік кәсіпорындар үшін жеңілдікті салық немесе кеден жағдайларында көрсетіледі. Мұндай аймақтарды құрудың басты мақсаты-мемлекеттің, жекелеген аймақтардың немесе саланың әлеуметтік-экономикалық даму міндеттерін шешу.
АЭА-ның негізгі белгілеріне мыналар жатады: 1) көбінесе халық шаруашылығына салынған шектеулі аумақтың болуы; 2) тиiстi өкiлеттiктер берiлген, арнайы құрылған әкiмшiлiк комитет ұсынатын бiрыңғай дербес басқару жүйесiнiң болуы; 3) өз аумағында орналасқан компанияларға жеңілдіктер беру; 4) еркін кеден аймағының режимі.
Шетелдік инвестицияларды тарту құралдарының бірі - арнайы экономикалық аймақтар (АЭА) - жеке Басқару органдары бар шектеулі (кейде шартты) аумақтар, олар өз резиденттеріне белгілі бір өндірістік қызметті жүзеге асыру және қызмет көрсету үшін инфрақұрылымға қаржылық жеңілдіктер мен артықшылықты қол жетімділік береді.
Мемлекеттік органдардың АЭА құруға қызығушылығы үш негізгі себепке байланысты. Біріншіден, бүкіл экономиканы және барлық салаларды бір уақытта дамытудың қажеті жоқ, бұл үлкен аумағы бар елдер үшін маңызды. Екіншіден, шектеулі кеңістікте белгілі бір құқықтық және әкімшілік режимді орнату оңайырақ. Үшіншіден, ақпараттық қамтамасыз ету оңайырақ. Инвесторларға (ұлттық және шетелдік) бизнесті жүргізудің ерекше шарттары бар болуы туралы мәліметтерді жеткізу оңай. Өз кезегінде инвестор ұсынылатын жеңілдіктер есебінен шығындарды төмендету, инфрақұрылым мен өткізу нарықтарына қол жеткізу, әлеуетті бәсекелестерді ығыстыру мүмкіндігін тартады. Халықаралық экономикалық ұйымдардың көптеген аналитикалық материалдары, нормативтік құжаттар мен ғылыми мақалалар көрсетілген АЭА-ның негізгі міндеттерінің бірі-тікелей шетелдік инвестицияларды тарту.

Бүкіләлемдік банктің инвестициялық қызметін сипаттап, экономикалық баға беріңіз
Бүкіләлемдік банк 1944 жылы Халықаралық Қайта Құру және даму банкі ретінде құрылды, кейіннен өз қызметінің бағыттарын кеңейтудің арқасында халықаралық даму қауымдастығы (ХДҚ), халықаралық қаржы корпорациясы (ХҚК), Инвестициялық кепілдіктер жөніндегі көпжақты агенттік (МИГА), инвестициялық дауларды шешу жөніндегі халықаралық орталық (ХДСО) және шетелдік инвестициялар жөніндегі Консультативтік кеңес (ФИАС) құрылды.
Бүкіләлемдік банкқа ХВҚ мүшелері болып табылатын 187 мемлекет қатысады. Бүкіләлемдік банктың басты мақсаты дамушы елдерге және олардың халқына кедейшілік ауқымын қысқартуға, тұрақты жаһандануға, экономикалық дамуды жеделдетуге жәрдемдесу болып табылады. Бүкіләлемдік банк стратегиялық бағыттары:
* кедейліктің ауқымын қысқарту және неғұрлым аз дамыған елдерде экономикалық өсуге жәрдемдесу;
* табысы орташа елдердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін дамудың оңтайлы нұсқаларын іздеу;
* жаһандық қоғамдық игіліктерді қамтамасыз ету мақсатында дамушы елдердің мүдделерінде әрекет ету.
Тәуекел деңгейі жоғары елдерге -- дамушы елдер мен өтпелі экономикасы бар елдерге инвестициялар ағынын жетілдіру саласындағы реттеу. Дүниежүзілік банк қызметінің мынадай бағыттарын бөліп көрсетуге болады:
* дамушы елдерде және өтпелі экономикасы бар елдерде өнеркәсіптік кәсіпорындардың, инфрақұрылымдық объектілердің құрылысына нысаналы кредиттер беру;
* тәуекел деңгейі жоғары елдерде инвестицияларға кепілдік беру;
* инвестициялық дауларды шешуге жәрдемдесу;
* дамушы елдерге және өтпелі экономикасы бар елдерге шетелдік инвестицияларды тартуға техникалық жәрдемдесу.

Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеудің әдістері мен құралдарын сипаттап, оның қажеттілігін негіздеңіз
Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу деп басқару органдары инвестициялық саясатты елдің және оның өңірлерінің әлеуметтік экономикалық дамуы саласындағы маңызды мемлекеттік міндеттерді шешу құралы ретінде жүзеге асыру үшін пайдаланатын әкімшілік және экономикалық сипаттағы формалар мен әдістерді түсіну. Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеудің басты міндеті -елде де, барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін де оң инвестициялық ахуал қалыптастыру. Мемлекеттің инвестициялық процесті реттеу жөніндегі қызметіне нарықтық экономиканың жай-күйі мен даму деңгейі, оның әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге бағдарлану дәрежесі сияқты факторлар әсер етеді және осы реттеудің мақсаттарын, субъектілерін, объектілері мен құралдарын қамтитын күрделі процесс болып табылады.
Инвестициялауға тікелей немесе жанама байланысты процестерді мемлекеттік реттеу капиталдың әкелуіне әсер етеді. Инвестициялық ахуалды мемлекеттік реттеудің пайдаланылатын тетіктері инвестициялық әлеуетті дамытуға және инвестициялық тәуекелдерге ықпалдың күшеюіне ықпал етеді, яғни, тартымды инвестициялық ортаны қалыптастырады. Инвестициялық қызмет процесінде оған қатысушылар арасында қатынастар туындайды, оларға тікелей әсер ететін мемлекет тарапынан инвестициялық қызметті реттеудің әдістері мен құралдарының жиынтығымен ұсынылған мемлекеттік реттеу тетігі ерекше ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Инвестициялық жобаны қаржыландыру әдістері
Инвестициялық саясат және инвестициялық жобаларды кешенді бағалау
Инвестициялар туралы
Инвестициялық процестердің даму жағдайы
Инвестицияның мәні, түрлері және оларды тартудың нысандары мен бағыттары
Инвестициялық жобаларды бағалаудың статистикалық әдістері
Банк жүйесіндегі инвестициялық қызмет
Инвестициялық жобаны қаржыландыру жайлы
Корпорациядағы инвестициялық қызметтің мәні, маңызы және принциптері
Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясы
Пәндер