Химия сабақтарында ақпараттық технологияларды қолдануЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 19 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.Х.ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ ӨҢІРЛІК УНИВЕРСИТЕТІ
Факультет Институт: Ұстаз институты
Кафедра: Химия және биология кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Пәні: Мектепте химияны оқытудың жеке әдістері
Тақырыбы: Химияны оқытуда АКТ негізіндегі инновациялық технологияларды пайдалану әдістері.

Студент: Жалиева Айдана Жахсымуродовна тобы: Х-19-1 _______________
Ф.А.Ж. [][қолы][]
Жетекшісі: Химия және биология кафедрасының аға оқытушысы Шинышерова Ғ.Б.
[қызметі] Ф.А.Ж.
Қорғауға жіберілді: _____ _______________ 20 ____ ж. ______________________
[қолы][]
Жұмыс қорғалды: _____ _______________ 20 ____ ж. бағалаумен _________________
[жазбамен][]
Комиссия төрағасы (төрайымы) : _________________________ ________________
Ф.А.Ж. [][қолы][]

Комиссия мүшелері: _________________________ ________________
Ф.А.Ж. [][қолы][]
_________________________ ________________
Ф.А.Ж. [][қлы][]

Тараз 2021
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.Х.ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ ӨҢІРЛІК УНИВЕРСИТЕТІ

Кафедра: Химия және биология

ТАПСЫРМА

Х-19-1 тобының студенті Жалиева Айдана Жахсымуродованың курстық жұмысына
Ф.А.Ж.
пәні: ___________________________________ ___________________________________ ___

1. Тақырыбы: Химияны оқытуда АКТ негізіндегі инновациялық технологияларды пайдалану әдістері.

2. Тапсырма бойынша арнайы нұсқаулар: ___________________________________ ______

___________________________________ ________________________
3. Есептік - түсіндірме жазбаның (жұмыстың) негізгі бөлімдері
Орындау кестесі

көлемі, %
орындау мерзімі
Кіріспе
12,5%
20-23.10.21
Негізгі бөлім
82,9%
23.10.21-2.11.21
Қорытынды
4,6%
23.10.21-2.11.21

4. Графикалық материалдың тізбесі (сызбалардың масштабын көрсете отырып)

Презентация
100%
10.11.21

5. Жұмысты рәсімдеу

20.11.21
6. Қорғау

30.11.21 дейін

Тапсырма кафедра мәжілісінде бекітілді ________ 20 ____ ж. Хаттама № ____

Жетекшісі: _______________________ _____________ _________________________ [][қызметі][ ][қолы][ Ф.А.Ж.]

Тапсырма орындауға қабылданды ________ 20 ____ ж. ____________________
[студентт][ің] [қолы][]

МАЗМҰНЫ

Кіріспе 4
1 Орта мектепте химия пәнін оқытуда АКТ құралдарын қолданып оқытудың тиімділігі 4
1.1 Ақпараттық коммуникативтік технологияны пайдаланудың тиімділігі мен ерекшеліктері 5
1.2 Ақпараттық оқыту технологияларының шығармашылық ойлауды дамыту мүмкіндіктері 6
2 Химияны оқытуда АКТ негізіндегі инновациялық технологияларды пайдалану әдістері 10
2.2 Химия сабақтарында ақпараттық технологияларды қолдану 14
Қорытынды 18
Пайдаланған әдебиеттер 19

КІРІСПЕ

Зерттеу өзектілігі: Білім беру жүйесін ақпараттандыру мәселелері педагог ғалымдардың үнемі назарында болып келеді. Білім беру саласын ақпараттандыру, компьютерлендіру мәселелерінің әртүрлі аспектілері В.С. Гершунский, Ф. П. Шов, В. М. Монахов, Е. И. Машбиц сияқты ғалымдардың зерттеу жұмыстарында көрініс тапты. Оқу процесінде компьютерлік технологияларды қолдану теориясы мен әдістемесі Ю.С.Брановский, Н.В. Василенконың еңбектеріне негізделген. Ал Қазақстанда бұл мәселелерді Бидайбеков, Ж.А.Караев, С.К.Кариев, К.А.Таңатаров, К.З.Халықова зерттеді
Сабақта оқытуды ақпараттандыру - бұл сабақта ақпараттық-коммуни-кациялық технологияларды қолданудың әдіснамалық және практикалық құндылықтарын зерттеу және оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық мақсаттарын қамтамасыз ету процесі. Оқу процесінде білім беруді ақпараттандырудың негізгі бөлігі дербес компьютерлерді, интернетті пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан оның негізгі мақсаты - Қазақстан Республикасында бірыңғай білім беру ақпараттық ортасын құру. Осылайша, білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану елдегі ақпараттық кеңістікті әлемдік білім кеңістігімен байланыс-тыруға мүмкіндік береді. Ақпараттық қоғамның негізгі талабы-студенттерге ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық және құрылымдық ойлауды дамыту, ақпараттық технологияларды оларды өзіндік даму және іске асыру құралы ретінде қолдана отырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. Осылайша, ақпараттық бірліктерді білімге айналдыру зияткерлік дамуды қалыптастыру жолдарының бірі болып табылады, ол оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын дамыту арқылы әлемнің жүйелік - ақпараттық бейнесін қалыптастыруды қамтиды, адам дүниетанымының ажырамас бөлігі болып табылады.
Қоғам дамуының қазіргі кезеңі адам қызметінің көп бөлігін ақпарат-тандырумен, компьютерлендірумен сипатталады.
Зерттеу мақсаты: сабақты оқыту барысында ақпараттық құзырет-тілікті арттыру жолдарын көрсету.
Зерттеу міндеттері:
Орта мектепте химия пәнін оқытуда АКТ құралдарын қолданып оқытудың тиімділігі;
Ақпараттық коммуникативтік технологияны пайдаланудың тиімділігі мен ерекшеліктері;
Химияны оқытуда АКТ негізіндегі инновациялық технологияларды пайдалану әдістері.
Зерттеу әдістері: курстық жұмыс тақырыбын зерттеуде теориялық ақпаратты жинау, талдау, салыстыру, талдау және жиналған ақпаратты тұжырымдау әдістері қолданылды.
Курстық жұмыс құрылымы: кіріспе, 2 бөлім және қорытындыдан тұрады. Соңынан пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.
1 Орта мектепте химия пәнін оқытуда АКТ құралдарын қолданып оқытудың тиімділігі
1.1 Ақпараттық коммуникативтік технологияны пайдаланудың тиімділігі мен ерекшеліктері

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Ақпараттық қоғамның негізгі талабы-оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық ойлау-құрылымдық ойлауды дамыту, ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыру және ғасыр ағымына және ақпараттық сауатты қоғамның өсуіне бейімделу, яғни ақпараттық қоғамға бейімделу қабілеттерін тәрбиелеу.
Ақпараттық технология-қазіргі заманғы компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тасымалдау процестерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі заманғы техникалық құралдардың жиынтығы.15
Байланыс-бұл ақпаратты беру әдістері мен механизмдерін және оларды бекіту мен жалпылау құрылғыларын қамтитын жалпы түсінік.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жағдайындағы жалпы білім беру процесінің функциялары: оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық болжау және шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы анықталады. Оқытудың ақпараттық-коммуникативтік және интерактивті технологияла-рының бағыттары:
А) электрондық оқулықтар;
б) телекоммуникациялық технологиялар;
б) мультимедиялық және гипермәтіндік технологиялар;
в) қашықтықтан оқыту (басқару) Интернет.
Оқу-тәрбие үдерісіне ақпараттық-коммуникативтік технологияларды енгізу барысында мұғалімнің алдына жаңа бағыттағы мақсаттар қойылады:
- Өз пәні бойынша оқу-әдістемелік электрондық кешендерді құру, әдістемелік пәндік Web-сайттарды ашу;
- Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану;
- Бағдарламалау ортасында инновациялық әдістерді қолдана отырып, бағдарламалық сайттар, құралдар құру. (мультимедиялық және гипермәтіндік технологиялар).
- Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) барысында өздігінен білім алуды қамтамасыз ету.
Оқытудың интерактивті технологиясы-бұл барлық қатысушылардың өзара әрекеттесуіне негізделген ұжымдық, өзін-өзі қамтамасыз ететін, оқу процесін ұйымдастыру, оның барысында оқушы қатыса алмайды.
Интерактивті оқыту - бұл ең алдымен сұхбат, онда оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы тікелей жүзеге асырылады. Сабақтағы интерактивті іс-әрекет ұйымдастырушылық және диалогтық қарым-қатынасты дамытуды көздейді, бұл өзара түсіністікке, өзара әрекеттесуге, әр қатысушыға қажет мәселелердің әрқайсысын бірлесіп шешуге әкеледі.
Оқытудың ақпараттық-коммуникациялық және интерактивті технологияларын пайдалану-педагогикалық қызметтің мазмұны мен нысанын толықтыру негізінде оқыту процесін жетілдіру жолдарының бірі. Компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, электрондық оқулықтарды, мультимедиялық технологияларды, қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану оқу орындарында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту білім берудің бір бөлігі болып табылады. Соңғы жылдары компьютерді, электронды оқулықты, интерактивті тақтаны пайдалану қазіргі заманғы үрдістерге сәйкес күнделікті сабақтарға жақсы нәтиже береді. Білім беру жүйесі электрондық Байланыс, ақпарат алмасу, Интернет, электрондық пошта, телеконференция, on-line сабақтар арқылы іске асырылады.
Бүгінгі таңда инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды қолдана отырып, негізгі мақсат-ойлау қабілетін арттыру, қызығушылықты, қызығушылықты дамыту, оқушыларды жандандыру.
Қашықтықтан оқыту жүйесі әсіресе қарқынды дамуда, бұған бірнеше факторлар мысал бола алады, ең бастысы - білім беру мекемелерін қуатты компьютерлік техникамен қамтамасыз ету, оқу пәндерінің барлық бағыттары бойынша электронды оқулықтар құру және Интернетті дамыту. Бүгінгі таңда білім беруді ақпараттандырудың көптеген нысандары мен құралдары бар. Оқу процесінде ақпараттық және телекоммуникациялық құралдардың мүмкіндіктерін кешенді пайдалануды жүзеге асыру көпфункционалды электрондық оқыту құралдарын құру және пайдалану кезінде ғана мүмкін болады.1

1.2 Ақпараттық оқыту технологияларының шығармашылық ойлауды дамыту мүмкіндіктері

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Ақпараттық қоғамның негізгі талабы-оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық ойлау-құрылымдық ойлауды дамыту, ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыру және ғасыр ағымына және ақпараттық сауатты қоғамның өсуіне бейімделу, яғни ақпараттық қоғамға бейімделу қабілеттерін тәрбиелеу.
Ақпараттық технология-қазіргі заманғы компьютерлік техника негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және тасымалдау процестерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі заманғы техникалық құралдардың жиынтығы.
Байланыс-бұл ақпаратты беру әдістері мен механизмдерін және оларды бекіту мен жалпылау құрылғыларын қамтитын жалпы түсінік.15
Алынған тақырыпты басшылыққа ала отырып және атқарылған жұмысты қорытындылай келе, оқушылардың құзыреттілігін дамытуға, шығармашылық деңгейі жоғары жан-жақты тұлғаны қалыптастыруға, оқушылардың білім сапасын арттыруға, алған білімдерін өмірмен үйлестіруге бағыттауға болады.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жағдайындағы жалпы білім беру процесінің функциялары: оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық болжау және шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы анықталады. Оқытудың ақпараттық-коммуникативтік және интерактивті технология-ларының бағыттары:
А) электрондық оқулықтар;
б) телекоммуникациялық технологиялар;
б) мультимедиялық және гипермәтіндік технологиялар;
в) қашықтықтан оқыту (басқару) Интернет.
Оқу-тәрбие үдерісіне ақпараттық-коммуникативтік технологияларды енгізу барысында мұғалімнің алдына жаңа бағыттағы мақсаттар қойылады:
- Өз пәні бойынша оқу-әдістемелік электрондық кешендерді құру, әдістемелік пәндік Web-сайттарды ашу;
- Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану;
- Бағдарламалау ортасында инновациялық әдістерді қолдана отырып, бағдарламалық сайттар, құралдар құру. (мультимедиялық және гипермәтіндік технологиялар).
- Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) барысында өздігінен білім алуды қамтамасыз ету.
Оқытудың интерактивті технологиясы-бұл барлық қатысушылардың өзара әрекеттесуіне негізделген ұжымдық, өзін-өзі қамтамасыз ететін, оқу процесін ұйымдастыру, оның барысында оқушы қатыса алмайды.
Интерактивті оқыту - бұл ең алдымен сұхбат, онда оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы тікелей жүзеге асырылады. Сабақтағы интерактивті іс-әрекет ұйымдастырушылық және диалогтық қарым-қатынасты дамытуды көздейді, бұл өзара түсіністікке, өзара әрекеттесуге, әр қатысушыға қажет мәселелердің әрқайсысын бірлесіп шешуге әкеледі[8].
Оқытудың ақпараттық-коммуникациялық және интерактивті технологияларын пайдалану-педагогикалық қызметтің мазмұны мен нысанын толықтыру негізінде оқыту процесін жетілдіру жолдарының бірі. Компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, электрондық оқулықтарды, мультимедиялық технологияларды, қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану оқу орындарында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды.2
Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту білім берудің бір бөлігі болып табылады. Соңғы жылдары компьютерді, электронды оқулықты, интерактивті тақтаны пайдалану қазіргі заманғы үрдістерге сәйкес күнделікті сабақтарға жақсы нәтиже береді. Білім беру жүйесі электрондық Байланыс, ақпарат алмасу, Интернет, электрондық пошта, телеконференция, on-line сабақтар арқылы іске асырылады.
Бүгінгі таңда инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды қолдана отырып, негізгі мақсат-ойлау қабілетін арттыру, қызығушылықты, қызығушылықты дамыту, оқушыларды жандандыру.
Қашықтықтан оқыту жүйесі әсіресе қарқынды дамуда, бұған бірнеше факторлар мысал бола алады, ең бастысы - білім беру мекемелерін қуатты компьютерлік техникамен қамтамасыз ету, оқу пәндерінің барлық бағыттары бойынша электронды оқулықтар құру және Интернетті дамыту. Бүгінгі таңда білім беруді ақпараттандырудың көптеген нысандары мен құралдары бар. Оқу процесінде ақпараттық және телекоммуникациялық құралдардың мүмкіндіктерін кешенді пайдалануды жүзеге асыру көпфункционалды электрондық оқыту құралдарын құру және пайдалану кезінде ғана мүмкін болады.
Білім беруді ақпараттандыру жағдайында оқушылардың ақпараттық сауаттылық, ақпараттық мәдениет және ақпараттық құзыреттілік сияқты қабілеттерін қалыптастыру мәселесі бүгінгі күні өзекті болып отыр[9].
Ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілік дегеніміз не?
Ақпараттық құзыреттілік:
- сыни тұрғыдан ұсынылған ақпарат негізінде саналы шешім қабылдау ;
- өз бетінше мақсат қою және негіздеу, мақсатқа жету үшін танымдық іс-әрекеттерді жоспарлау және жүзеге асыру;
- ақпаратты, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен өз бетінше табу, талдау, іріктеу, қайта қарау, қайта құру және тасымалдау;
- логикалық операцияларды қолдана отырып ақпаратты өңдеу (талдау, жалпылау, құрылымдау, тікелей және жанама дәлелдеу, аналогия бойынша дәлелдеу, модельдеу, ойлау эксперименті, материалды жүйелеу ) ;
- оқу қызметін жоспарлау және жүзеге асыру үшін ақпаратты пайдалану.
Ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілік-бұл оқу, тұрмыстық және кәсіби бағыттағы міндеттерді шешуде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктерін жан-жақты пайдалану мүмкіндігі.
Коммуникативтік құзыреттілік:
- шынайы өмір жағдайында өз міндеттерін шешу үшін қазақ және басқа да тілдерде ауызша және жазбаша коммуникацияның әртүрлі құралдарын пайдалану;
- коммуникативтік міндеттерді шешуге сәйкес келетін стильдер мен жанрларды таңдау және қолдану;
- өз пікірін әдептілік ережелеріне сәйкес айту;
- әртүрлі көзқарастар мен түрлі бағыттардағы адамдармен сұхбат жүргізу арқылы нәтижелі өзара іс-қимылды, жанжалды жағдайларды шешуді жүзеге асыру;
- жалпы нәтижеге қол жеткізу үшін әртүрлі көзқарастағы адамдар топтарымен қарым-қатынас (коммуникация) құруға мүмкіндік береді.
Қазақ тілі сабақтарында ақпараттық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру, заманауи ақпараттық технологияларды, электрондық оқулықтар мен Интернет ресурстарды қолдану білім беру үдерісінде оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Оқушылардың ақпараттық құзыреттілігі мен ақпараттық мәдениетін қалыптастыру қазіргі уақытта үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі болып табылады.3
Сабақта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың тиімділігі:
- оқушының өзіндік жұмысы;
- аз уақыт ішінде көбірек білім алыңыз және уақытты үнемдеңіз;
- тест тапсырмалары арқылы білім мен дағдыларды тексеру;
- шығармашылық есептер жасау;
- қашықтықтан оқыту мүмкіндігінің пайда болуы;
- қажетті ақпаратты жедел алу мүмкіндігі;
- экономикалық тиімділік;
- әрекеттерді, әрекеттерді талап ететін пәндер мен тапсырмаларды зерттеу;
- қарапайым көзбен көру, қолмен сезіну немесе есту мүмкін емес табиғаттың таңғажайып процестерімен әртүрлі эксперименттердің нәтижелерін көру және сезіну қабілеті;
- оқушының көкжиегін кеңейтуге үлкен әсер етеді.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар тұлға құзыреттілігін дамыту құралы ретінде.[4]

2 Химияны оқытуда АКТ негізіндегі инновациялық технологияларды пайдалану әдістері
2.1 Химия пәнін оқытуда инновациялық технологияларды пайдалану

Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Инновациялық технологияларды игеру әр мұғалімнің зияткерлік, кәсіби, рухани-адамгершілік, азаматтық және басқа да адами қасиеттерін қалыптастыруға жағымды әсер етеді, өзін-өзі дамытуға және оқу процесін тиімді ұйымдастыруға ықпал етеді. Инновациялық-педагогикалық технологиялар шығармашылық қабілеттерін арттыруға ықпал етеді.
Оқытуды екі түрлі мағынада қарастыруға болады. Біріншісі - оқу орнында арнайы пәндерді оқыту. Екіншісі-өмірді оқыту, өмірді оқыту. Тәрбие мен оқыту - екіұштылық ұғымы. Біз оқытамыз, тәрбиелейміз, оқытамыз. Оқыту-бұл тәрбиеден гөрі нақтылау. Оқыту оқыту арқылы жүзеге асырылады. Бұл оқытудың мәні. Оқыту-білім берудің құрамдас бөлігі, көзі, жүйелі нысаны. Оқыту арқылы сананы, руханилықты, тәрбиенің сұлулығын, адамгершілікті, еңбекқорлықты және т.б. толықтыруға болады. Дифференциалды-деңгейлік оқыту технологиясы бойынша оқытудың әдістемелік жүйесі танымдық іс-әрекет түрлерінің мазмұнын, осы мақсатта сапалы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік беретін белгілі бір белсенділікті қарастырады. Осы екі процестің сапалы өзара әрекеттесуінің нәтижесінде жаңа оқыту технологияларының негізгі түрлері анықталады, олар студенттің өз ісіне деген сенімін, жауапкершілік сезімін және шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру мақсатын жүзеге асыруға жағдай жасайды.5
Оқу процесінде сараланған және деңгейлік оқыту технологиясын қолдану өте тиімді. Дифференциалды-деңгейлік оқыту технологиясының негізгі педагогикалық принциптері:
- студентке адамгершілікпен қарау;
- оқыту мен тәрбиелеудің бірлігі; студенттің танымдық күшін қалыптастыру және дамыту;
- студенттің өзіндік іс-әрекет әдістерін меңгеру;
- студенттің танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту;
- әр студентті оның қабілеттері мен мүмкіндіктерінің деңгейіне қарай оқыту;
- барлық студенттерді дамыту үшін жүйелі жұмыс.
Еліміздің барлық білім беру ұйымдарында жаңа білім беру жүйесі енгізілуде. Мұндағы басты мақсат-жаһандану дәуірінде әлемдік білім кеңістігіне ену. Осыған байланысты білім мазмұны да, оған қойылатын талаптар да өзгереді. Сондықтан қазір барлық оқу орындарында оқытудың жаңа технологиялары қолданыла бастады. Сондықтан жаңашылдық қажет, яғни. жаңа жүйе негізінде оқу орны студенттерінің белсенділігін арттыру, өзіне деген сенімділікті қалыптастыру, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту диагностикалық әдістермен олардың белсенділік қасиеттерін-сенімділікті анықтауға, сабақта, сабақтан тыс уақытта өз ойларын еркін білдіруге, қоғамда болып жатқан оқиғаларға қатысты болуға, жаңа мінез - құлық нормаларын анықтауға көмектеседі.белгілері, көрсеткіштері.13
Оқу-тәрбие процесінде қолданылатын және айтарлықтай әсер ететін жаңа педагогикалық технологиялар:
- ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Химияны оқыту әдістемсі
«Жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың заманауи технологиялары мен әдістері»
Химияны оқытудағы интерактивті технологиялар
Қазіргі сабақтың педагогикалық ресурстары
Мектептерде химияның жаратылыстану ғылымдарымен байланысын инновациялық оқыту
Биологияны оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану
Физиканы оқыту әдістемесі
Оқыту процесінде оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруда АКТ қолдану
Компьютерлік технологияларды қолданудың артықшылықтары
Химияны оқытуда компьютерді қолдану
Пәндер