Редуктор.Есептеу түрлері


Кіріспе
1 Электрқозғалтқышты таңдау және кинематикалық есеп
2 Сына тәрізді белдікті берілісті есептеу
3 Редуктордың тісті дөңгелектерін есептеу
4 Редуктор біліктерін алдын.ала есептеу
5 Доңғалақтың конструктивті өлшемдері
6 Редуктордың корпусы мен қақпағының конструктивті өлшемдері
7 Редуктор компоновкасының бірінші сатысы
8 Мойынтірек төзімділігін ұзақмерзімділікке тексеру
9 Редуктордың компоновкасының екінші сатысы
10 Оймакілтек қосылыстың беріктігін тексеру
11 Біліктерді нақтылап есептеу
12 Редукторды сызу
13 Тісті дөңгелек пен мойынтіректерді отырғызу
14 Майды таңдау
15 Редукторды жинақтау
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Спецификация

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1 Электрқозғалтқышты таңдау және кинематикалық есеп
2 Сына тәрізді белдікті берілісті есептеу
3 Редуктордың тісті дөңгелектерін есептеу
4 Редуктор біліктерін алдын-ала есептеу
5 Доңғалақтың конструктивті өлшемдері
6 Редуктордың корпусы мен қақпағының конструктивті өлшемдері
7 Редуктор компоновкасының бірінші сатысы
8 Мойынтірек төзімділігін ұзақмерзімділікке тексеру
9 Редуктордың компоновкасының екінші сатысы
10 Оймакілтек қосылыстың беріктігін тексеру
11 Біліктерді нақтылап есептеу
12 Редукторды сызу
13 Тісті дөңгелек пен мойынтіректерді отырғызу
14 Майды таңдау
15 Редукторды жинақтау
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Спецификация

КІРІСПЕ

Ленталы транспортер жетек жобасы цилиндрлі бір сатылы редуктордан тұрады. Оның негізгі параметрлері (), біліктер есебі, тісті дөңгелекті анықтау, жүктемеге байланысты мойынтіректерді таңдау, сыртын жобалау, қажетті қуаты мен айналу жиілігі мәніне қарай электрқозғалтқышты таңдау, сондай-ақ тегеріш тістері жұмсақ қосылуы үшін редуктор мен қозғалтқышты қосатын белдікті таңдау. - -
Жетек электрқозғалтқыштан сына тәрізді белдіктер берілісі арқылы жалғанған редуктордан тұрады.
Редукторды және онымен жалғанған қозғалтқышты негіздеу үшін рама жобаланады. Ол швеллер-прокат элементтерінен пісірілген. Бұйымдарды жинақтау, жұмыс істеу қабілетін білу үшін, барлық жалғану мөлшері кескінделген қозғалтқыш пен редукторды рамаға бекіту және раманың цех еденіне орналастыру әдісі көрсетілген, жетек сызбасы орындалады. Бұйымдар конструкциясына 4А132S6 сериалы электрқозғалтқыш қолданылады. Жетектің өзіне рамаға пісіріліп қондырған редуктор, қозғалтқыш жатады.
Электрқозғалтқыш білігі және редуктор сына тәрізді белдік берілісімен жалғанады. Редуктордың шығу білігі конвейер білігімен муфта және шынжыр берілісі арқылы жалғанады.
Редуктордың жұмысы жетекші білікпен салыстырғанда жетектегі біліктің айналу моментін жоғарлату мен бұрыштық жылдамдығын азайту және жеке агрегаттар түрінде орындалатын бұрыштық жылдамдықты жоғарлату механизмі үдеткіш немесе мультипликатор деп аталады.
Редуктор нақты машиналар жетектерін немесе берілген жүктемені орындау үшін жобаланады. Екіншіден редукторды сериялық өндіретін мамандырылған зауыттар үшін жобаланады.

1 ЭЛЕКТРҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ТАҢДАУ ЖӘНЕ
КИНЕМАТИКАЛЫҚ ЕСЕП

1.1[1, 5 бет] кесте бойынша цилиндрлік дөңгелектер жұбының ПӘК-і 1=0,97; тербелістегі шығынданған мойынтіректер жұбын ескергендегі коэффицент 2=0,99; сына тәрізді берілістің ПӘК-і 3=0,99; білік тірегіндегі жетек барабанының шығындануын ескергендегі ПӘК-і 4=0,95.
Жетектің жалпы ПӘК

.

Барабанның біліктегі қуаты

.

Электр қозғалтқышқа қажетті қуат

.

Барабанның бұрыштық жылдамдығы

=.

Барабанның айналу жиілігі

Қ.1 [1, 326 бет] кесте бойынша электр қозғалтқыштың қажетті қуаты арқылы үшфазалы қысқа тұйықталған 4А сериалы, жабық желдетілетін, білігі синхронды жиілік айналуы n=1000обмин 4А160S6, Рдв=11 кВт және сырғуы 2,7% параметрімен электр қозғалтқышты таңдаймыз. Бұрыштық жылдамдығы

.

Жалпы беріліс қатынасын тексереміз

=

Оның пайдалы екенін ескеруге болады, өйткені ол 9 және 36 аралығында жатыр.

Дербес беріліс сандарды қабылдауға болады: редуктор үшін, =.
Редуктор білігінің және жетек барабанының айналу жиілігі мен бұрыштық жылдамдығы
1-кесте


Айналу моменттері
тегеріш білігінде

;

доңғалақ білігінде

;

.

2 СЫНА ТӘРІЗДІ БЕЛДІКТІ БЕРІЛІСТІ ЕСЕПТЕУ

Есептеуге арналған басты есептеулер: берілетін қуат Ртр = 7,5 кВт; жетекші (кішкентай) шкивтын айналу жиілігі пдв = 968 обмин; берілу қатынасы ip = 2,47; белдіктін сырғанау коэфицентті = 0,015.
7.3 [1.117 беттегі] номмограмма бойынша жетекші (кішкентай) шкивтын айналу жиілігі (біздін жағдайда п1 = пдв = 968 айнмин; білік А 12.13 [1. 213бет] сурет) және берілетін қуатқа Р = Ртр = 7,5 кВт қарап сына тірізді белдіктін қимасын Б типті деп аламыз.
Айналдырушы момент

T =Pωдв= 3∙ 103101,32 = 74∙103 Н ∙ мм

мұнда Р = 3 10[3] Вт.
Кіші шкивтын диаметрі

d1 ≈(34)3T = 34374∙103=126 168мм7.8 [1. 115 бет ] кесте бойынша Б типті белдіктер үшін шкивтын диаметрі 125 мм-ден көп болғандықтан d1 = 160 мм деп қабылдаймыз.
4.Үлкен шкив диаметрі

d2= ipd11-ɛ= 3,166 ∙ 160(1 - 0,015) =498,9 мм

d2 = 500 мм қабылдаймыз [1. 33бетті] қара
5.Беріліс қатынасын нақтылаймыз

ip= d2d1(1-ɛ)= 500160(1-0,015)=3,17

Бұл кезде В білігін айналу жиілігі

ωв= ωдвip = 101,323,17 = 31,96 радс

Бастапқы есептеулермен салыстырғанда, (39,03 - 40,25) 40,25 х 100% = 0,07%, бұл белгіленген 3% нормадан аз.
Осы есептеулер нәтижесінде d1 = 160 мм және d2 = 500 мм мәндерін қабылдаймыз.
6.Ось аралық қашықтықты ар осы интервалда алуы керек

amin=0,55d1+d2+ T0= 0,55(160+500)+10,5 = 37,35 мм

amax=d1+d2=160+500=660 мм

мұнда T0 = 10,5 мм 7.7[1.115 бет ]
Ең жақын мәнді ар = 630 мм аламыз.
7.Белдіктін есептелмелі ұзындығы

L=2ap+ 0,5 PId1+d2 + d2-d124ap = 2 ∙ 670 + 0,5 ∙ 3,14(660) + 1156002680 = 2376,2 + 43,134 = 2419 мм.

Стандарт бойынша жақын мәні L= 2500 мм.
8.Осьаралық қашықтықты ар белдіктін стандарты ұзындығына L байланысты нақтылап есептеу.

ap=0,25 (L-w) + L-w2- 2y

ap= 0,252500-1036,2+ (1463,82- 2∙224400 = 909,5 мм

Берілісті орнатқан кезде белдіктерді шкивқа орнатуды оңайлату үшін осьарлық қашықтықты 0,01L -- 0,01 2500 = 25 мм-ге қысқарту және белдіктерді тарту үшін 0,025L - 0,025 2500 = 52,5 мм-ге үлкейтуіне орын қалдыру керек.
9.Кішкентай шкивтын қармау мөлшері

α1=180°-57d2-d1ap = 180°-21,3=159°

10. Берілістін жұмыс істеу шарттарына байланысты алынатын коэфиценттер. 7.10[1.119 бет]
Бірқалыпты жұмыс кезінде ленталы конвейрдын берілесіне Ср = 1,0.
11. Белдіктін ұзындығына байланысты әсер ететін коэффицент 7.9[1.118бет]
қимасы Б типті ұзындығы L=2500 мм үшін CL= 1,03.
12. Қармау бұрышына байланысты коэффицетті 1 = 159[о][1.118 бет] коэффициент С 0,95.
Берілісте болатын белдіктер санынын коэффиценті 4 тен 6 дейін белдік болады деп жобалай [1.118 бет] Сz = 0,90 аламыз
Берілістегі белдіктер саны

z= PCpP0CLCαCz

мұнда Р0 - бір сына тәрізді белдікпен берілетін қуат, кВт 7.8[1.115 бет] кесте;
қимасы Б белдік үшін ұзындығы L = 2240 мм, i = 3 және d1 = 160 мм болғанда қуатын Р0 = 3,9 кВт аламыз

z= 7,5∙1 2,2∙1,03∙0,95∙0,9 ≈2,67

Қабылдаймыз z = 3.
Сына тәрізді белдіктін созылуын есептейміз

F0= 850PCpCLzvCα + θv2

мұнда жылдамдық v = 0,5дв d1 = 0,5 101,32 160 10-3 = 8,1056 мс; - центрден тепкіш күштерді ескеретін коэфицент 1.119 бет; Б қималы белдік үшін = 0,18 Н ∙ С2м2
Сонда

F0= 850∙7,5∙1∙1,033∙8,1056∙0,95 + 0,18∙8,10562 = 296H

Біліктерге түсетін күш

FB=2F0zsinα12 = 2 ∙296 ∙ 3sin80 = 1746,2H

17. Шкивтардын ені.

Bш=z-1e+2f=3-119+12,5=63 мм

Сына тәрізді белдіктер берілісінің шкивтері

Шкивтер материалы - шойын СЧ15-32, болат 25Л
Жұмыс бетінің кедір-бұдырлығы

3 РЕДУКТОРДЫҢ ТІСТІ ДӨҢГЕЛЕКТЕРІН ЕСЕПТЕУ

Материалды таңдау. Тапсырмада беріліс габариттеріне қатысты ерекше талаптар болмағандықтан, орташа механикалық сипаттамалары бар материалды таңдаймыз:
oo тегеріш үшін болат 45, термиялық өңдеуі - жақсартылған, қаттылығы HB230;
oo доңғалақ үшін болат 45, HB200, (доңғалақтың қаттылығы тегеріш қаттылығынан 20-50 бірлікке төмен болуы керек)
Түйісу мүмкіндік кернеуі

,

мұндағы, - түйіспе төзімділік циклдерінің негізгі санындағы шегі.
3.2 [1, 27 бет] кесте бойынша тістер беттерінің қаттылығы НВ350-ден

аспайтын және термиялық өңделген көміртекті болат үшін

,

мұндағы, - шыдам мерзім коэфициенті; редуктордың ұзақ пайдалану
кезінде=1, - ал қауіпсіздік коэфициенті.
Қисықтісті дөңгелек үшін болатын түйісу кернеуі мынадай формула бойынша есептеледі

0,45.

Тегергіштікі

доңғалақтікі

.

Түйіспе кернеудің есептеу дәлдік шегі

Талап ететін шарт орындалады.

коэфициенті, доңғалақтардың симметриялы орналасуына қарамастан, жоғарыдағы ұсыныстарды қабылдаймыз, өйткені шынжыр беріліс жағынан күштер әсер етіп, тістерді нашарлататын білікке қосымша деформация береді. 3.1 [1, 26 бет] кестесі бойынша, дөңгелектердің симметриялы емес орналасу жағдайында КН=1,25 мәнін қабылдаймыз.
Қисықтісті дөңгелектер үшін осьтер аралығы бойынша тәж енінің
коэффициенті .
Біліктердің ара қашықтығы мынадай формуламен есептеледі

200 мм

мұндағы, біздің редуктор үшін беріліс саны u = up = 2,53.
Біліктердің ара қашықтығы мм деп қабылдаймыз.
Келесі ұсыныс бойынша іліністің нормаль модулін қабылдаймыз.

;

mn=3 мм деп қабылдаймыз.
Тістердің =100 көлбеулік бұрышын алдын-ала қабылдап, тегеріш тістерінің саны

жуықтап алатын болсақ,
доңғалақ тістерінің саны .
Доңғалақ тісінің көлбеулік бұрышының нақты мәні

;

Доңғалақ пен тегеріштің негізгі өлшемдері
бөлгіш диаметрлері

тегеріштің ;

доңғалақтың .

Тексеру

Жылжымай кесілген доңғалақтардың тістерінің ұшының диаметрлері

тегеріштің ;

доңғалақтың ;

доңғалақтың ені ;

тегеріш ені

Диаметр бойынша тегеріш енінің коэффициентін анықтаймыз

.

Доңғалақтың шеңберлік жылдамдығы мен берілістің дәлдік дәрежесі

Мұндай жылдамдықта қисық тісті доңғалақтар бойынша 8-ші дәрежелі дәлдікті қабылдаймыз.
Жүктеме коэффициенті .
мәндері 3.5 [1, 32 бет] кестеде берілген; ; қаттылық кезінде және доңғалақтар тіректерге қатысты симметриялы

орналасқан =1,04. 3.4 [1, 32 бет] кесте бойынша 1мс және 8-ші дәрежелі дәлдікте . 3.6 [1, 32 бет] кесте бойынша болғанда, 1.
3.6 [1, 26 бет] формуласы бойынша контакты кернеуді тексереміз

.

Іліністе әсер ететін күште

шеңберлік күш ;

радиалды күш ;

осьтік күш .

3.25 [1, 38 бет] формула бойынша доңғалақ тістерінің иілу беріктігін тексереміз

.

Жүктеу коэффициентін анықтаймыз .
3.7 [1, 35 бет] кестесі бойынша кезінде; және тіректерге қатысты доңғалақтар симметриялы орналасқанда, 3.8 [1, 36 бет] кесте бойынша болғанда . Сонымен .
Тістің пішінін ескеретін коэффициент тістердің эквивалент тік санына қатысты анықталады.

Тегеріште

доңғалақта .

Сондықтан, және .

3.24 [1, 36 бет] формуласы бойынша мүмкіндік кернеуі

.

3.9 [1, 37 бет] кестесі бойынша болат үшін 45 жақсартылған қаттылықпен , . Тегерішке ; доңғалаққа ; осыдан .Мүмкіндік кернеулер

тегеріште ;

доңғалақта .

Одан кейін қатынасын табамыз

тегеріштің ;

доңғалақтың .

Әрі қарай есепті табылған қатынасы аз болатын доңғалақ тіс үшін жүргізіледі.
және тісті доңғалақты ескеретін коэффициентерді анықтаймыз

Орташа мәні үшін дөңгелек арқалық және 8-ші дәрежелі дәлдікпен
3.25 [1, 38 бет] формула бойынша тісті доңғалақтың иілу беріктігін тексеру

;

.

. Төзімділік шарты орындалды.

4 РЕДУКТОР БІЛІКТЕРІН АЛДЫН - АЛА ЕСЕПТЕУ

Жетекші білік шығатын ұштың диаметрі білік бұралуының есебінен анықталады(Сурет 1)

.

; ; .

Сурет 1.

Мұндағы, 36, 50, 55 маркалы көміртекті болаттан жасалған біліктер үшін кернеу дәлдік шегі

Сурет 2.

Жетектегі білік. Біліктің бүгілуін ескере отырып деп қабылдаймыз. Шығатын ұшының диаметрі

.

Сурет 3.

Стандартты қатардан жуық мәнін қабылдаймыз: деп аламыз. Мойынтірек кертпектің диаметрі . Тісті доңғалақ астындағы диаметрі .

5 ДОҢҒАЛАҚТЫҢ КОНСТРУКТИВТІ ӨЛШЕМДЕРІ

Тісті доңғалақ білікпен бірге бүтін орындалған деп оның өлшемдері жоғарыда анықталған ; ; .
Доңғалақ шындалған ; ; .
Күпшектің диаметрі ;
Күпшектің ұзындығы , деп аламыз.
Құрсау қалыңдығы , деп аламыз.
Диск қалыңдығы , деп аламыз.

6 РЕДУКТОРДЫҢ КОРПУСЫ МЕН ҚАҚПАҒЫНЫҢ
КОНСТРУКТИВТІ ӨЛШЕМДЕРІ

Корпус қабырғасының және қақпағының қалыңдығы . деп аламыз. , деп аламыз.
Корпус фланецінің белдуі мен қақпағының қалыңдығы
жоғарғы ; деп аламыз;
төменгі ; деп аламыз.
Болттар диаметрлері
іргетас , М20 болтты қабылдаймыз;
қақпақты корпуспен бекітетін мойынтіректерде

,

М16 бұрандасымен болтты қабылдаймыз;
қақпақ пен корпусты қосатын

,

М12 бұрандасымен болтты аламыз.

8 РЕДУКТОР КОМПАНОВКАСЫНЫҢ БІРІНШІ САТЫСЫ

Компоновканы әдетте екі сатымен жүргізеді. Бірінші этап тісті дөңгелек және тірекке ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Есептеу желіліердің түрлері жайлы
Пайданы есептеу түрлері
Есептеу желіліердің түрлері
Өндірістік транспорт түрлері және оларды есептеу тәсілдері
Кернеу түрлері және темірбетон конструкция элементтерін есептеу
Негізгі өндіріс мәні және оны есептеу түрлері
Кедендік төлемдер: түрлері, есептеу, төлеу тәртібі
Бұрғылау роторын есептеу
Есептеу жүйелері
Есептеу-графикалық жұмыс: «Өндірістік жарықтандыруды есептеу»
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь