Ғимараттарды жинақтау. МонтаждауЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 39 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
САФИ ӨТЕБАЕВ АТЫНДАҒЫ АТЫРАУ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ УНИВЕРСИТЕТІ КЕАҚ

Мұнай-химия инженериясы және экология институты

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Ғимараттарды жинақтау
Шифр және мамандық атауы: 6В07302-Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс
Топ: ӨжАҚ-19 қбОрындаған:
___________
студент Тұхырбаев Манарбек Солдатбайұлы (Аты-жөні)

Жетекші:
___________
доцент Тәжибаева А.Е.
(Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы)

Атырау- 2022
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
САФИ ӨТЕБАЕВ АТЫНДАҒЫ АТЫРАУ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ УНИВЕРСИТЕТІ КЕАҚ
Индустриалды-технологиялық факультеті

Бекітемін
Құрылыс, стандарттау және өмір тіршілік қауіпсіздігі
кафедрасының меңгерушісі
_____________________
(аты-жөні)
___ _________ 20 ___ ж.

ТАПСЫРМА
курстық жұмысқа
Студент: Тұхырбаев Манарбек Солдатбайұлы_______________________ _______________
Мамандық: 6В07302-Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс_______________________
Топ: ӨжАҚ-19 қб ___________________________________ ____________________
Тақырыбы: Ғимараттарды жинақтау ___________________________________ ___________
Курстық жобаны тапсыру уақыты: дейін ____ ______ 20 ___ ж.
Жобаны қорғау: ______ бастап дейін ____ ______ 20 ___ ж.
Жобаның берілгені
1 ___________________________________ _____________________________
2 ___________________________________ _____________________________
3 ___________________________________ _____________________________
Негізгі бөлім
Салынатын нысанның сипаттамасы. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемін есептеу.Еңбек шығындарының, машина уақытының және төлемақының калькуляциясы. Конструкцияларды орнату тәсілдерін таңдау негіздемесі және монтаждау жұмыстарын өндіру әдістері. Монтаждау және жүк ілу құрылғыларының тізімдемесі. Монтаждау механизмдердің техникалық параметрлерін есептеу. Жебелі крандар үшін қажетті параметрлерді анықтау.Жебелі кранның талап етілетін техникалық параметрлерін анықтау. Монтаждау механизмдерін іріктеу және монтаждау крандарының нұсқаларын немесе олардың жиынтықтарын жасау. Монтаждау крандарының оңтайлы нұсқасының техникалық - экономикалық негіздемесі. Крандардың объектіде болу ұзақтығын анықтау. Монтаждау жұмыстарының еңбек сыйымдылығын анықтау. Монтаждау жұмыстарының өзіндік құнын анықтау. Монтаждау жұмыстарының қауіпсіздік техникасы.
Ұсынатын әдебиеттер тізімі
Құрылыс өндірісінің ұйымдастырылуы мен технологиясы. Курстық және дипломдық жобалау: Оқу құралы. 2-басылым. Хамзин С.-Астана: Фолиант, 2010.-208 бет. СНиП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности в строительстве. Монтаж строительных конструкций: учеб.-метод. пособиеВ.Н.Черноиван, С.Н.Леонович. - Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2015. - 201 с.

Тапсырма берілген мерзімі: ____ ___________ 20___ ж.
Курстық жобаның ғылыми жетекшісі: Тәжібаева А.Е.
Тапсырманы алған мерзімі: ____ ___________ 20___ ж.
Студент: Тұхырбаев М.С.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1. Салынатын нысанның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
2. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
3. Еңбек шығындарының, машина уақытының және төлемақының калькуляциясы ... ... ... 14
4. Конструкцияларды орнату тәсілдерін таңдау негіздемесі және монтаждау жұмыстарын өндіру әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..1 9
5. Монтаждау және жүк ілу құрылғыларының тізімдемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
6. Монтаждау механизмдердің техникалық параметрлерін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
6.1. Жебелі крандар үшін қажетті параметрлерді анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
6.2. Жебелі кранның талап етілетін техникалық параметрлерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ...25
7. Монтаждау механизмдерін іріктеу және монтаждау крандарының нұсқаларын немесе олардың жиынтықтарын жасау ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
8. Монтаждау крандарының оңтайлы нұсқасының техникалық - экономикалық негіздемесі
8.1. Крандардың объектіде болу ұзақтығын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3 1
8.2. Монтаждау жұмыстарының еңбек сыйымдылығын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
8.3. Монтаждау жұмыстарының өзіндік құнын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
9. Монтаждау жұмыстарының қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4 7
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48

КІРІСПЕ

Өнеркәсіптік құрылыс - жаңа өнеркәсіптік кәсіпорындарды салуға, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған өнеркәсіптік кәсіпорындарды кеңейтуге, жаңғыртуға және реконструкциялауға байланысты құрылыс-монтаждау жұмыстарының кешенін орындауды қоса алғанда, өнеркәсіптің негізгі қорларын құрумен айналысатын құрылыс саласы.
Өнеркәсіптік ғимараттарға мынадай талаптар қойылады: функционалдық, технологиялық, экономикалық және сәулет-эстетикалық.
Өнеркәсіптік ғимараттың шешімін анықтайтын негізгі фактор ғимаратта жүзеге асырылатын технологиялық процесс болып табылады. Ол ғимаратта қолданылатын конструкцияның мөлшерін, нысанын, пайдаланылатын инженерлік және көтергіш-көлік жабдықтарын және тағы басқаны анықтайды.
Сондай-ақ өндірістік процестің технологиясынан басқа, өнеркәсіптік ғимараттардың көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдеріне оның ішкі ортасына, яғни жалпы әуедегі ішкі ортаны да, оның жарық, температуралық-ылғалдылық және шу режимін де қарастыратын физикалық-технологиялық аспектісі әсер етеді.
Өнеркәсіптік ғимараттарда өтетін технологиялық процестердің әртүрлілігіне қарамастан, оларды жобалау кезінде көп жағдайда Біріңғай Модульдік Жүйеге негізделген біріздендірілген жалпы-жоспарлау және конструктивтік шешімдер қолданылады.
Біріздендіруге ыңғайлы болу үшін өнеркәсіп ғимаратының көлемі жеке бөліктерге немесе элементтерге бөлінеді.
Бұл курстық жұмыста өнеркәсіптік Ғимараттарды жинақтау элементерінің құрылысы қарастырылған. Көп жағдайда бір қабатты өндірістік ғимараттардың құрылымы қаңқалық конструктивтік жүйеде шешіледі. Бір қабатты қаңқалы өндірістік ғимараттардың көтергіш көлденең рамалар және оларды байланыстыратын бойлық элементтер болып табылады.
Менің мақсатым ғимараттың құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемін есептеп,
жасалған құрылымдық бөлшектерін қарастыру.

Салынатын нысанның сипаттамасы
Бір қабатты өнеркәсіптік құрастырмалы ғимарат. Жоспарда бейнеленгендей шеткі өстер бойынша ғимараттың жалпы өлшемі ұзындығы-61 м, ені-48 м. Екі блокты арасында температуралық тігіс бар. Барлығы сызбада нақты көрсетілген.
кесте-1. Құрастырмалы элементтердің біріктірілген спецификациясы

Элементтің атауы және маркасы
Элементтің сыртқы көрінісі
Элементтің өлшемдері (мм)
Элементтің
салмағы, т
Элементтердің саны, дана
Барлық элементтердің
салмағы, т
1
Шеткі қатардың бағаналары
КП1 - 10

H

h

a

в

c

8.0

24

192

11800

8000

800

400

380

2
Ортаңғы қатардың бағаналары
КП1 - 13

H

h

a

в

c

10.1

12

121.2

11800

8000

800

400

380

3
Фахверк бағаналары
К14

-

H

-

в

а

7.02

4

28.08

11700

400

600

4
Кранасты
арқалық
БК6-2МУС

L

H

h

в

а

3.5

24

84

5950

800

120

600

200

5
Итарқа фермасы
ФСМ24П - 3А1У

L

H

h

в

а

11.2

24

268.8

23940

3240

-

250

-

6
Қырлы тақта
ПР-3А1УТ

L

H

h

в

а

2.65

176

466.4

5970

-

300

2980

-

7
Қабырға
панельдері
ПС600.18.25-П-1

L

H

h

в

а

3.6

160

576

5980

1780

-

250

-

8

Қабырға
панельдері
ПС120.18.25-2П

11970

1780

-

250

-

7.4

64

473.6

Барлығы

-

-

-

-

-

-

488

2210.08

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемін есептеу
Жұмыс көлемін есептеу бірінші кесте бойынша алынған есеп айырысу-түсіндірме жазбаның деректері негізінде келесі кесте түрінде жүргізілген.
кесте-2. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлеміЖұмыстардың атауы

Өлшем бірлік

Эскиз және есептеу формуласы

Жұмыс көлемінің
саны

1

Шеткі қатардың бағаналары КП1 - 10

дана

24

2

Шеткі қатардың бағаналары мен кесе іргетас арасындағы түйісулерді бітеу

түйіс

24

3

Ортаңғы қатардың бағаналары КП1 - 13

дана

12

4

Ортаңғы қатардың бағаналары мен кесе іргетас арасындағы түйісулерді бітеу

түйіс

12

5

Фахверк бағаналары К14

дана

4

6

Фахверк бағаналары мен кесе іргетас арасындағы түйісулерді бітеу

түйіс

4

7

Кранасты арқалық БК6-2МУС

дана

24

8

Бағаналар мен кранасты арқалықтың
арасындағы түйісулерді электірмен дәнекерлеу

тігіс

24 х 1.05 = 25.2

25.2

9

Итарқа фермалары ФСМ24П-ЗА1У

дана

24

10

Бағаналар мен торлы арқалықтың
арасындағы түйісулерді электірмен дәнекерлеу

тігіс

24 х 0.95 = 22.8

22.8

11

Қырлы тақта ПР-3А1УТ
ауданы 17.79 м2

дана

176

12

Торлы арқалық пен қырлы тақта
арасындағы түйісулерді электірмен дәнекерлеу

тігіс

176 х 0.25 = 44

44

13

Қырлы тақта арасындағы жіктерді бітеу

100 метр жікке

(5.970 + 2.980) х 2 = 17.9
17.9 х 176 = 3150.4
3150.4 : 100 = 31.5

31.5

14

Қабырға панельдері ПС600.18.25-П-1
ауданы 10.65 м2

дана

160

15

Бағаналар мен қабырға панельдері
арасындағы түйісулерді электірмен дәнекерлеу

тігіс

160 х 0.75 = 120

120

16

Қабырға панельдері ПС120.18.25-2П
ауданы 21.3 м2

дана

64

17

Бағаналар мен қабырға панельдері
арасындағы түйісулерді электірмен дәнекерлеу

тігіс

64 х 0.95 = 60.8

60.8

18

Қабырға панельдерінің жіктерін тығыздағыш төсемдермен герметизациялау

Тік жіктер

Көлденең жіктер

10 метр жікке

(24 х 14.4) + (10 х 14.4) = 489.6
489.6 : 10 = 48.96

(8 х 64) + (8 х 160) = 1792
1792 : 10 = 179.2

48.96

179.2

19

Қабырға панельдерінің жіктерін
бітеу

Тік жіктер

Көлденең жіктер

100 метр жікке

(24 х 14.4) + (10 х 14.4) = 489.6
489.6 : 100 = 4.896

(8 х 64) + (8 х 160) = 1792
1792 : 100 = 17.92

4.896

17.92

Еңбек шығындарының, машина уақытының және төлемақының калькуляциясы
кесте-3. Еңбек шығындарының, машина уақытының және төлемақының калькуляциясы

Жұмыстар атауы
Өлшем бірлігі
Саны
§ЕНиР
Көтергіш көлік машиналары
Механизмдердің уақыт нормасы, машина-сағат
Машина уақытының шығыны
Жұмысшылар құрамы
Жұмысшылардың уақыт нормасы, адам-сағат
Еңбек шығыны
Бағалау, теңге
Төлемақы,
теңге

атауы
марка

Машина-сағат
Машина-
ауысым
мамандық
разряд
саны

адам-сағат
адам-күн
монтаждаушылар, жұмысшылар
машинисттер
монтаждаушылар, жұмысшылар
машинисттер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Шеткі қатардың бағаналарын орнату
8 т-ға дейін
дана
24
4-1-4

0.49
11.76
1.47
конструкция
монтаждаушы

5
4
3
2
1
1
1
1
4.9
117.6
14.7
3.67
0.519
29.36
12.456

кран машинист
6
1

2

Шеткі қатар-дың бағана-лары мен кесе іргетас арасындағы түйісулерді бітеу
түйіс
24
4-1-25

-
-
-
конструкция
монтаждаушы
4
3
1
1
0,81
19.44
2.43
0,603
-
14.472
-

3

Ортаңғы қатардың бағаналарын
орнату
15 т-ға дейін

дана

12

4-1-4

0,7

8.4

1.05

конструкция
монтаждаушы

5
4
3
2

1
1
1
1

7

84

10.5

5,24

0,742

62.88

8.904

кран машинист
6
1

4

Ортаңғы қатардың бағаналары мен кесе іргетас арасындағы түйісулерді бітеу

түйіс

12

4-1-25

-

-

-

конструкция
монтаждаушы

4
3

1
1

0,81

9.72

1.215

0,603

-

7.236

-
5

Фахверк бағаналары К14

дана

4

4-1-4

конструкция
монтаждаушы

5
4
3
2
1
1
1
1

кран машинист
6
1

6

Фахверк бағаналары мен кесе іргетас арасындағы түйісулерді бітеу

Түйіс

4

4-1-25

-
-
-
конструкция
монтаждаушы

4
3
1
1

-

-
5

Кранасты
арқалықты
орнату
4 т-ға дейін

дана

200

4-1-6

1,3

260

32,5

конструкция
монтаждаушы

5
4
3
2

1
1
2
1

6,5

1300

162,5

4,86

1,38

972

276

кран машинист
6
1

6

Бағаналар мен кранасты арқалықтың
арасындағы түйісулерді электірмен дәнекерлеу

тігіс

210

4-1-17

-

-

-

электр дәнекерлеуші

5

1

0,37

77,7

9,7125

0,26

-

54,6

-
7

Торлы арқалықты
орнату
12 м аралық

дана

110

4-1-6

1

110

13,75

конструкция
монтаждаушы

6
5
4
3
2

1
1
1
1
1

5

550

68,75

4,10

1,06

451

116,6

кран машинист
6
1

8
Бағаналар мен торлы арқалықтың
арасындағы түйісулерді электірмен дәнекерлеу

тігіс

82,5

4-1-17

-

-

-

электр дәнекерлеуші

5

1

0,37

30,525

3,815625

0,26

-

21,45

-
9

Қырлы
тақталарды
орнату
ауданы 20 м2

дана

400

4-1-7

0,28

112

14

конструкция
монтаждаушы

4
3
2

1
2
1

1,1

440

55

0,778

0,297

311,2

118,8

кран машинист
6
1

10
Торлы арқалық пен қырлы тақта
арасындағы түйісулерді электірмен дәнекерлеу

тігіс

100

4-1-17

-

-

-

электр дәнекерлеуші

5

1

0,37

37

4,625

0,26

-

26

-
11

Қырлы
тақта арасындағы жіктерді
бітеу

100 метр жікке

71,6

4-1-26

-

-

-

конструкция
монтаждаушы

4
3

1
1

6,4

458,24

57,28

4,77

-

341,532

-
12

Қабырға
панельдерін
орнату
ауданы 15 м2

дана

360

4-1-8

1

360

45

конструкция
монтаждаушы

5
4
3
2

1
1
1
1

4

1440

180

3,04

1,06

1 094,4

381,6

кран машинист
6
1

13

Бағаналар мен қабырға панельдері
арасындағы түйісулерді электірмен дәнекерлеу

тігіс

270

4-1-17

-

-

-

электр дәнекерлеуші

5

1

0,37

99,9

12,4875

0,26

-

70,2

-
14

Қабырға
панельдерін
орнату
ауданы 25 м2

дана

90

4-1-8

1,2

108

13,5

конструкция
монтаждаушы

5
4
3
2

1
1
1
1

4,8

432

54

3,65

1,27

328,5

114,3

кран машинист
6
1

15

Бағаналар мен қабырға панельдері
арасындағы түйісулерді электірмен дәнекерлеу

тігіс

85,5

4-1-17

-

-

-

электр дәнекерлеуші

5

1

0,37

31,635

3,954375

0,26

-

22,23

-
16

Қабырға панельдерінің жіктерін тығыздағыш төсемдермен герметизациялау
Тік жіктер

10 метр жікке

80,1

4-1-27

-

-

-

конструкция
монтаждаушы

4
3

1
1

0,56

44,856

5,607

41,7

-

3340,17

-
17

Қабырға панельдерінің жіктерін тығыздағыш төсемдермен герметизациялау
Көлденең жіктер

10 метр жікке

289,6

4-1-27

-

-

-

конструкция
монтаждаушы

4
3

1
1

0,19

55,024

6,878

14,2

-

4112,32

-
18

Қабырға панельдерінің жіктерін бітеу

100 метр жікке

36,97

4-1-26

-

-

-

конструкция
монтаждаушы

4
3

1
1

12

479,64

59,955

8,94

-

330,5118

-

Конструкцияларды орнату тәсілдерін таңдау негіздемесі және монтаждау жұмыстарын өндіру әдістері
Бір қабатты өнеркәсіптік ғимарат ағынды әдіспен құрастырылады. Тиеу-түсіру және монтаждау процестерін механикаландыруды, тиімді монтаждау жабдығын, ұтымды монтаждау құралдарын пайдалануды көздейді. Бағаналар мен кранасты арқалықтар жекелеген әдіспен, ал торлы арқалық пен қырлы тақталар кешенді әдісімен жүргізіледі. Алымда негізгі қаңқалар орнатылған соң қабырға панельдері құрастырылады.
Монтаждау алдында жеткізілген конструкцияларды қабылдайды және жол берілетін ауытқулар шегінде олардың жобалық өлшемдеріне сәйкестігін тексереді.
Элементтерді көлік құралдарынан немесе объектілік қоймасынан монтаждау кранының әрекет ету аймағында құрастырады.
Темірбетон конструкцияларын монтаждау - бұл қарапайым процестер мен операциялардан тұратын кешенді процесс: конструкцияларды ілмектеу, көтеру және жобалық жағдайға орнату, салыстырып тексеру және уақытша бекіту, дәнекерлеу. Бұдан басқа, түйіскен жерлерді бітеу де қосылады.
Бір қабатты өнеркәсіптік ғимараттың элементтерін монтаждау кезінде тік элементтерді - қабырға панельдерін орнатуға баса назар аударылады, олардың орнатылу дәлдігіне барлық ғимараттың жиналу дәлдігі байланысты болады. Бұл элементтерді басқа элементтермен түйіскенге дейін және тұйық ұяшықтар пайда болғанға дейін оларға орнықтылық беру үшін уақытша бекіту қажет.
Қабырға панельдерін монтаждау деңгейін мұқият дайындағаннан кейін, яғни монтаждалған қабатты геодезиялық тексеруден және тірек бекіткіштерді немесе жобалық белгілер бойынша панельдерді сүйенудің басқа құралдарын орнатқаннан кейін басталады. Бекіткіштердің арасындағы әрбір қабырға панелінің астына цемент ерітіндісінің қабаты салынады. Сыртқы қабырға панельдерінің астына оларды орнатқанға дейін ерітіндіден басқа жылу оқшаулағыш және герметикалайтын төсемдер салынады. Түйіскен панельдерді орнату кезінде қалыптасқан торапты дәнекерлеу. Панельдерді бекіткеннен кейін олардың арасындағы жіктерді бітеу.
Жапсарларды герметикалайтын төсемдермен және мастикалармен бітеу сыртқы қабырға қоршауларының панельдерін орнату кезінде орындалады, онда температуралық деформациялар нәтижесінде түйісулер ашылуы мүмкін. Мұны болдырмау үшін кеуекті иілгіш төсемдер мен бетонмен жақсы байланысатын пластикалық мастиктер пайдаланылады.
Құрылыс конструкцияларын монтаждау қауіптілігі жоғары жұмыстарға жатады. Монтаждау жұмыстарын орындайтын жұмысшылар медициналық тексеруден, арнайы дайындықтан өтуі, емтихан тапсыруы және жұмыс жүргізу құқығына куәлік алуы тиіс. Жоғарғы жұмыстарды (топырақ немесе жұмыс төсемінің бетінен 5 м-ден астам биіктікте) үшінші разрядтан төмен емес, кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар адамдар орындай алады.

Монтаждау және жүк ілу құрылғыларының тізімдемесі
кесте-4. Монтаждау және жүк ілу құрылғыларының тізімдемесі

Элемент атауы және маркасы
Эскиз
Стропылау биіктіге, м
Жүк көтергіштігі,
т
Құрылғылардың салмағы, т
Саны
1
2
3
4
5
6
7

1

Әмбебап траверса,
ЦНИИ-ОМТП, РЧ-455-69
Стропылау тесігі бар
бағаналарды орнату

1

10

0,18

1

2

Траверса, ПИ
Промстальконструкция
20527М-13
Екі тармақты
бағаналарды орнату.
Жүктен босату
жерден орындалады

1

16

0,24

1

3

Траверса, ПK
Главстальконструкция,185
Ұзындығы 6 м
кранасты
арқалықтарды орнату

2,8

9

0,39

1

4

Траверса, ПК
Стальмонтаж,
1950-53Итарқа асты
фермаларын жөне
аралығы 18 м
арқалықтар орнату

1,8

10

0,46

1

5

Траверса, ПИ
Промстальконструкция,
2006-78
Өлшемдері 1,5х6
жөне 3х6 м жабын
тақталарын орнату

0,3

4

0,4

1

6

Траверса, ПИ
Промстальконструкция,
15946Р-10
Ұзындығы 6 жене 12 м
қабырға панелъдерін
орнату

1,8

10

0,45

1

Монтаждау механизмдердің техникалық параметрлерін есептеу
Өздігінен жүретін жебелі крандар үшін ең төменгі параметрлер монтаждау схемаларын пайдалана отырып есептеулер бірнеше жолмен анықталады, есептеу нәтижелері бесінші кестеге енгізілген.
кесте-5. Монтаждаушы механизмдерді таңдау үшін бастапқы деректерді анықтау

Элемент атауы және маркасы
Өлшем бірлігі
Саны
Салмағы, т
Құрылғымен бір элементтің салмағы, т
Стропылау биіктіге, м
Элементті монтаждау
кезіндегі өлшемдері, м
Элементтің орнататын деңгейі,м
Монтажтаушы механизмнің
минималды талаптары

бір элемент
барлық элементтің
бір маркасы
құрылғының
салмағы

биіктігі
ұзындығы
ені

жебелі кран
жебелі кран

жебе биіктігі
жүк
көтергіштігі
көтеру биіктігі
жебе биіктігі
жүк
көтергіштігі
көтеру биіктігі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Ортаңғы қатардың бағаналары
КДП-10
дана
88
13,7
1205,6
0,24
13,94
1
13,95
1,4
0,5
-1,35
15,25
191,6
14,6
15,25
191,6
14,6
2
Торлы арқалық
1БДР12-3АУТ
дана
110
4,7
517
0,46
5,16
1,8
1,39
11,96
0,2
12,6
15,25
70,
95
16,19
15,25
70,
95
16,19
3
Қырлы тақта
ПГ-3А1УТ
дана
400
2,65
1060
0,4
3,05
0,3
0,3
5,97
2,98
13,99
15,25
41,
93
15,59
15,25
41,
93
15,59
4
Қабырға
панельдері
ПС120,
18,25-21
дана
90
7,4
666
0,45
7,85
1,8
1,78
11,97
0,25
14,24
15,25
107,9
18,82
15,25
107,9
18,82

Жебелі крандар үшін қажетті параметрлерді анықтау
Жебе крандарының ілмегін көтерудің талап етілетін биіктігі мынадай формула бойынша анықталады:
HКРТР=h0+hЭ+hЗ+hС; (1)
Мұнда: HКРТР- ең аз тартылған полиспаст кезінде кранның тұрақ деңгейінен ілгектің астына дейінгі арақашықтық;
h0- көтерілетін элементтердің кран табанынан жоғарғы биіктігі, м;
hЭ- элементтердің құрастыру кезіндегі биіктігі, м;
hЗ- элементтерді бұрынғы орнатылған құралымдардың үстінен жоғары көтеріп орнына қондыру ережесіне сәйкес аралық 0,5 метрден кем болмауы қажет;
hС- строптың биіктігі, элементтің үстіңгі деңгейінен кранның ілмегіне дейінгі
аралық, м.
Ортаңғы қатардың бағанасына: HКРТР=-1,35+13,95+1+1=14,6 м;
Торлы арқалыққа: HКРТР=12,6+1,39 +1+1,8=16,19 м;
Қырлы тақтаға: HКРТР=13,99+0,3 +1+0,3=15,59 м;
Қабырға панельдеріне: HКРТР=14,24+1,78+1+1,8=18,82 м.

Жебелі кранның талап етілетін техникалық параметрлерін анықтау
Тұмсықсыз жебелі кран үшін есеп жүргіземіз:
1. Жебенің оңтайлы еңіс бұрышын анықтаймыз:
tgα=Зh1b ; (2)
Мұнда: h1=h0+hЗ+hЭ-hШ; b=B2+e;
h0- көтерілетін элементтердің кран табанынан жоғарғы биіктігі, м;
hЗ- элементтерді бұрынғы орнатылған құралымдардың үстінен жоғары көтеріп орнына қондыру ережесіне сәйкес аралық 0,5 метрден кем болмауы қажет;
hЭ- элементтің биіктігі, м;
hШ- кранның тұрақ деңгейінен кран жебесінің аралығы 1,8 метр;
e- құрастырылатын конструкцияның ықтимал жанасу нүктесінен кранның көлденең жебесінің өсіне дейінгі қашықтық 1-1,5 метрден кем болмауы қажет;
B- элементтің ұзындығы, м;
Қырлы тақтаға: h1=13,99 +1 +0,3 -1,8 =13,49 м; b=5,9702+1=3,985 м;
tgα=З13,493,985 =1,50; α=56о; sinα=0,829; cosα=0,559.
2. Орташа қырлы тақта монтаждау үшін кран жебесінің талап етілетін ұзындығын анықтай-мыз:
LСТР1=L1+L2=h1sinα+bcosα; (3)
LСТР1= L1+L2= 13,490,829+3,9850,559=23,40м.
3. Кран жебесінің қажетті ұшып шығуын анықтаймыз:
l1=LСТРТР*cosα+а; (ортаңғы тақтаны монтаждауға арналған); (4)
Мұнда: a- жебе топсасының өсінен кранның айналу өсіне дейінгі арақашықтық, м;
l2= D2+l12; (шеткі тақтаны монтаждауға арналған); (5)
Мұнда: D=A2-C2; A- арқалықтың аралығы, м; C- тақтаның ені, м;

l1=23,40*0,559+1,5=14,58 м;
D=11,962-2,982=4,49 м;
l2= 4,492+14,582=15,25 м.

4. Соңғы тақтаны монтаждау үшін жебенің талап етілетін ұзындығын анықтаймыз:
LСТР2=(l2-a)2+(HКР-hШ)2; (6)
HКР=(LСТР1)2-l1-a2+hШ; (7)
Мұнда: HКР- соңғы тақтаны монтаждау үшін кран жебесінің көтерілу биіктігі, м;
LСТР2=(15,25-1,5)2+(19,45-1,8)2=22, 37 м;
HКР=(23,40)2-14,58-1,52+1,8=19,45 м.
5. Кранның талап етілетін жүк сәтін анықтаймыз:
MГРТР=PЭ.осн.*l2-a; (8)
Мұнда: РЭ.осн.- құрылғымен бір элементтің салмағы, т, м;
Ортаңғы қатардың бағанасына: MГРТР=13,94*15,25-1,5=191,6 т, м.
Торлы арқалыққа: MГРТР=5,16*15,25-1,5=70,95 т, м.
Қырлы тақтаға: MГРТР=3,05*15,25-1,5=41,93 т, м.
Қабырға панельдеріне: MГРТР=7,85*15,25-1,5=107,9 т, м.

Тұмсықпен жебелі кран үшін есеп жүргіземіз:
1. Тұмсықпен жабдықталған жебелі кранның оңтайлы еңіс бұрышын анықтаймыз:
tgα=Зh1b ; (2)
мұнда: h1=h0+hЗ+hЭ-hШ ; b=B2+e -lГ*cosφ;
lГ- кран топсасының ұзындығы (5; 7,5; 8 м);
φ- топсаның көлбеу бұрышы көлденең монтаждау кезінде (ортаңғы тақталарды
30о-45о алуға ұсынылады);
Қырлы тақтаға: h1=13,99 +1 +0,3 -1,8 =13,49 м;
cos45о=0,707; sin45о=0,707; b=5,9702+1-5*0,707=0,45 м;
tgα=З13,490,45 =3,1; α=72о; sinα=0,951; cosα=0,309.
2. Тұмсықпен жабдықталған жебелі кранмен ортаңғы тақтаны монтаждау үшін анықтаймыз:
LСТР1= h1sinα+bcosα; (9)
LСТР1= 13,490,951+0,450,309=15,64 м.

3. Орташа тақтаны монтаждау кезіндегі негізгі көтеру ілмегінің ең аз ұшып шығуын анықтаймыз:
lmin1=LСТР1*cosα; (10)
Бұл ретте жебелі крандар ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Құрастырмалы конструкцияларды монтаждау
Бір қабатты өндірістік ғимараттарды монтаждау әдістері
Темірбетон өндіру
Құрылыс салу
Құрылыс объектілерінің жіктелуі
Құрылыс өндірісін ұйымдастыру туралы
ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ
Құрылыс тасқындарын құрастыру ережелері
Ғимараттарды жинақтау
Ақтөбе қаласы темір-бетон дайындау зауытындағы шикізатты мөлшерлеу процесінің автоматтандырылуын жобалау
Пәндер