Бейнелеу өнерінің саласы композиция пәнінен бақылау жұмысын орындау әдістемесі

Мазмұны

1. Композиция пәнінен бақылау жұмысын орындаудың әдістемелік
нұсқаулары. I Курс. I. семестр.
1.1. Композицияны оқытудың міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3.4
1.2. Тақырыптық натюрморт және оған үш композициялық
нобай ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5.7
1.3. Интерьердегі натюрморт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8.9
1.4. Жанұя немесе мектеп өмірінен алынған тақырыптық екіжақты
композицияның нобайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10.11

2. Сюжеттік сурет салудың әдістемесі. II Курс. III.IV семестр.
2.1. Бақылау жұмысын орындауға әдістемелік нұсқау ... ... ... ... ... ... ... 12
Табиғат көріністерін түрлі.түсті түсте беру. Көңіл.күйді, жыл мезгілі
мен күннің уақытын жеткізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13.19
2.3. Заттың өзіне қарап сюжетті сурет салу және оқушылар мен студеттердің
өмірін бейнелейтін тақырыптағы нобайлық жобалар ... ... ... ... ... ... .20.21
2.4. Өткен сабақтардағы сюжеттік және нобайлық жобалар негізінде
оқушылар мен студенттердің өміріне арналған тақырыпқа сюжетті
композицияның нобайлық жобаның түрлі.түсте өңделуі ... ... ... ... ... ...22

3. Кітаптың сыртын әрлеу және иллюстрациялар жасау.III Курс.V.семестр
3.1. Балалар кітабының сыртын әрлеу.(суреттер, қосымшалар) ... ... ... ... ... .23
3.2. Композициялық портреттің нұсқасы (мұғалім, суретші, жұмысшы және
т.б.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24.25
3.3. Еркін тақырыпқа сюжеттік нұсқалар жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26

4. Монументальдық композиция жасау әдістері. IV Курс. VII.VIII.семестр
4.1. Жаңа заман талабына сай ғимаратты рәсімдеуге арналған
монументальдық композиция нобайы. («Ғылым», «Техника», «Спорт»,
және т.б.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27.28
4.2. Саяси сатиралық немесе үгіттеу плакатының нобайы. (студенттің
таңдауы бойынша) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

5. Тарихи.революциялық немесе қазіргі заман тақырыбындағы түстік
композицияның терең жан.жақты жасалынған үлгісі. V Курс.IX.семестр ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30.32

Пайдаланылған әбиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
1 Композиция пәнінен бақылау жұмысын орындаудың әдістемелік нұсқаулары.
1.1. Композицияны оқытудың міндеттері. I курс I-семестр.

Педагогикалық институтының көркем-графика факультетінің композиция курсының бағдарламасына композицияның теорияфсы мен танысу, оның заңдылықтарын оқып үйрену, өнердің барлық түрлері мен жанрының жалпылығы олардың түрлеріне қарай анықтаушы қасиеттері енгізілген. Студенттердің практикалық сабақтарында композициямен жұмыс істеудегі шығармашылық дағдысы қалаптастырылады.
Көркем шығарманың маңыздылығы бәрінен бұрын тақырыптың көлемі мен мәнділік маңыздылығына шарттастырылған . шығарманы туғызудың ең қажетті шарты-тақырыпты суретшінің мәнін түсінуде, оны образды түрде аша ала білуде. Сюжетті ойлай отырып, суретші ол шығарманың сапасына байланысатын композицияға жүгінеді композиция шығарманың идеясымен сюжетімен органикалық түрде үйлестірілген. Жұмыс барысында ойдың жалпы шешімін іздеу жұмысы жүгізіледі. Негізгі ойды жарыққа шығару үшін шығармаға кіргізілетін элементтерді (бұйымдарды,фигураларды) мақсатқа сай іріктеп алу, олардың ортада өзара орналасу заңдылығы, сезімдік-әсерлік белгілерін бөлу (пішіні, бояуы, пропоциясы т.с.с.) міндетті түрде жанама элементтердің бастысына бағынуы, кеңістікті және сызықты келешегін еске ала отырып композиция бөліктері теңесуі шарт. Мұның барлығы идеялық мазмұнды беруге анық мүмкіндік туғызады. Айтып өтілген мәселелерді шешу шығарманың композициясы бойынша жүргізілетін алуан түрлі аспектілерді толық аша алмайды.
Суретші- педагогты қалыптастыруда композиция теориясына үлкен мән беріледі. Композицияның еория мен практикасын меңгеру- өмірдеғгі жаңаны, прогресті,өмір шындығын образды қабылдауға, типті көруге және бейнелеуге мүмкіндік туғызады. Композиция сабақтарында студеттер ойлап
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

1. Волков Н.Н. Всопитание картины. М., «Просвещение», 1968.
2. Зименко В.М. Традиции, новаторство, современность. М., «Сов.
художник»,1970.
3. Игнатьев Е.И. Вооброжение и его развитие в творяеской деятельности
человека. М., «Знание», 1968.
4. Козлов Н.Г. Композиция. Учебное пособие для студентов-заочников.
М., «Просвещение»,1968.
5. Никифоров Б.М. Путь к картине. М., «Искусство», 1971.
6. Волков Н.Н. Копозиция и живописи.М., Искусство, 1977.
7. Козлов Н.Г. Композиция. М., Просвещение,1968.
8. Школа изобразительного искусства.В 10-ти вып. 2-е изд. М.,
Искусство,1966, вып.6.
9. Авсиян О.А. Композиция картины и сбор материалов к пей.- Художник,
1960, № 7.
10.Верещагина А.Г. Художник, время, история. Очерки русской
историческрй живописи XVII- начала XIX в Л., Искусство. 1973.
11.Гопенко А.А. Изобразительность-основа художественной формы.-
Художник, 1970, № 12
12. Лясковская О.А. И.Е Репин. М., Искусство,1962.
13.Сысоева В.П. Сюжет и образное мышление художника.-Художник,
1972. № 8.
14.Школа изобразительного искусства. В 10-ти вып. Вып. 6. 1-е изд. М.,
Изд-во Акад. Художеств СССР, 1933; 2-е изд. М., Искусство, 1966.
        
        Мазмұны
Бейнелеу өнерінің саласы композиция пәнінен бақылау жұмысын орындау
әдістемесі.
1. Композиция ... ... ... ... ... I ... I- семестр.
1.1. ... ... ... Тақырыптық натюрморт және оған үш композициялық
нобай.......................................................................
...................................5-7
1.3. ... ... ... ... ... ... тақырыптық екіжақты
композицияның
нобайы.................................................................
......10-11
2. Сюжеттік сурет ... ... II ... III-IV семестр.
2.1. Бақылау жұмысын орындауға әдістемелік нұсқау………………….......12
Табиғат көріністерін түрлі-түсті ... ... ... ... ... ... Заттың өзіне қарап сюжетті сурет салу және оқушылар мен студеттердің
өмірін ... ... ... ... ... ... және нобайлық жобалар негізінде
оқушылар мен студенттердің өміріне арналған тақырыпқа сюжетті
композицияның ... ... ... ... сыртын әрлеу және иллюстрациялар жасау.III Курс.V-семестр
3.1. Балалар ... ... ... Композициялық портреттің нұсқасы (мұғалім, суретші, жұмысшы және
т.б.).......................................................................
.....................................24-25
3.3. ... ... ... ... ... ... жасау әдістері. IV Курс. VII-VIII-семестр
4.1. Жаңа заман талабына сай ... ... ... ... нобайы. («Ғылым», «Техника», «Спорт»,
және
т.б.).......................................................................
.........................27-28
4.2. Саяси сатиралық немесе үгіттеу плакатының нобайы. (студенттің
таңдауы
бойынша)....................................................................
....................29
5. Тарихи-революциялық немесе ... ... ... ... ... жан-жақты жасалынған үлгісі. V Курс.IX-
семестр................................................................
....................................30-32
Пайдаланылған
әбиеттер...............................................................
.............33
1 ... ... ... ... ... ... ... оқытудың міндеттері. I курс I-семестр.
Педагогикалық институтының ... ... ... ... ... теорияфсы мен танысу, оның
заңдылықтарын оқып үйрену, өнердің барлық ... мен ... ... ... ... ... қасиеттері енгізілген. Студенттердің
практикалық сабақтарында композициямен жұмыс істеудегі шығармашылық дағдысы
қалаптастырылады.
Көркем ... ... ... ... ... ... ... маңыздылығына шарттастырылған . шығарманы туғызудың ең қажетті
шарты-тақырыпты суретшінің ... ... оны ... ... аша ... ... ойлай отырып, суретші ол шығарманың сапасына байланысатын
композицияға жүгінеді композиция шығарманың идеясымен сюжетімен органикалық
түрде үйлестірілген. ... ... ... ... шешімін іздеу жұмысы
жүгізіледі. Негізгі ойды жарыққа шығару үшін ... ... ... мақсатқа сай іріктеп алу, олардың
ортада өзара орналасу заңдылығы, ... ... бөлу ... ... ... ... ... жанама элементтердің бастысына
бағынуы, кеңістікті және сызықты ... еске ала ... ... ... ... Мұның барлығы идеялық мазмұнды ... ... ... ... өтілген мәселелерді шешу шығарманың композициясы
бойынша жүргізілетін алуан түрлі аспектілерді ... аша ... ... ... ... ... ... мән
беріледі. Композицияның еория мен практикасын меңгеру- өмірдеғгі жаңаны,
прогресті,өмір шындығын образды ... ... ... және ... ... Композиция сабақтарында студеттер ойлап тапқан немесе
берілген тақырыпқа композиция ойлап табуға және конструкторлық- ... ... ... пішінге салып бейнелеуге үйренеді, соңынан методикалық
әдіс ... ... ... ... ... ... ... орындайды.
Көркем-сурет өнерінің мұғаліміне композиция көлеміндегі білім мен
іскерлік өте ... ... ... ... дамыту үшін оқытушы
композиция мәселесін шеше білу ... және өз ... ... ... ... ... ... білмейінше шығарманың туу
принціпін айқындау және тақырыптық сурет ... ... ... ... ... ... және ... пайдалана білу оқушының
шығармашылық белсенділігін ... ... ... ... ... ... ұмтылысын оятуға мүмкіндік береді.
1.2 Тақырыптық натюрморт және оған үш ... ... ... ... ... суретшінің үстелі, инженер-
конструктордың үстелі және ... Тущь ... ... ... ... ½ ... емес, әрбір нобайға ¼ бет.
Ең таңдаулы нұсқаның негізінде нобайға интерьнрдің бір ... ... ... табиғи болмысын ашатын натюрмортты бейнелеуге талап
қойылады. Натюрмортты адамның қызметін айқындайтын ... ... ... ... ... студент қағидасы мен құралдарын
пайдалану шеберлігін, машықтығын ... ... ... ... ... табу ... ол күнделікті бақылауды білдіретіндей қатынас болуы
тиіс. Композициялық шешім өзінен-өзі ... ... бұл ... ... ... ойдан аулақ болғаны жөн. Тапсырманы тиянақты
орындау үшін суретшілер шеберханасында, конструкторлық бюрода, ... және ... ... болып бақылау жүргізуге кеңес
беріледі. Заттарды, материалдарды қалай пайдалануды бақылау ... Бұл ... ... ... ... ... ... жағдайын белгілеуге
өте қажет және сол сияқты т.б. Екінші кезектегі негізгі емес жанама заттар-
нақты ... ... ... ... ғана ... ... ... әртүрлі мақсатта кіргізуге болады, мысалы түсі,
пішіні,фактурасы ... ... алу ... ... ... ... ... қойылымның элемен құрылымдарының көлемдік-кеңістік ... және с.с. ... ... ... ... ... мүмкін емес. Егер жұмыс үстелінде сервиз,сервант сөресінде жұмыс
құралдарын жайғастырса, натюрморт көркемдік мәнін ... ... ... ... міндетті түрде заттардың қойылымына ... ... ... және ... ... ... көрсетуі шарт
сондықтан онда ештеңе артық болмауы тиіс, сол мамандық немесе басқа кәсіп
иесінің мәдениетін, ... ... ... ... заттарды ғана
таңдап іріктеп алған жөн. Композициялық орталығының аймағында ең ... ... ... ... керек: олар өткір пішінді ... ... және ... контраст болуы мүмкін.
Қойылымды элементтердің азғантай санымен шектеу керек: натюрморт үшін
алты жеті зат жеткілікті. Оларды екі үш топқа ... ... ... ала
конструктивті ашық, терең-кеңістік құрылыммен натюрморт құрайды. ... ... ... ... Бұл ... ... ... шындықты бейнелейді.
Өмірлік шын қойылымды ойлап шығара отырып, болашақ композицияның
формасын ұстану ... ... ... ... ... негізгі қағазға сай
таңдайды. Ол композицияның барлық элементтерімен және оймен, ... ... ... формат композицияны әңгімелеуге жарайды,
онда заттардың топтамасы ... ... ... ... ... композицияға шақталған,ал тіке қойылған вертикальды формат
композицияға ... ... ... ... ... ... отырып, ол
гаризонт (көлденеңділік) деңгейін және сюжетті байланысты болады.
Барлық дайындық жұмысы мазмұнына бағыныңқы болу керек, мұда ... ... ... іске ... ... ... отырып заттар
бетінде жарық пен көлеңке қалай түсіп ... ... ... ... ... жарық сәуле натюрморттың көркемдік мәнін
ашады. Жоғары ... ... ... ... ... ... ... сіңісті,көңілге қонымды жайтты ұялатады.
Орташа горизонт заттарға күш, ... ... ... өте ... ... ... орнына жасандылық пайдав болады. Ең соңғы төменгі
горизонт (жиегі) заттың ... ... ... ... ... қысқартуламен күшейтеді.
Бақылау нүктесін таңдаған соң натюрмортты бір ... шығу ... ... ... орталықтан шетке шегіне бірте-бірте
өсіре отырып жеткізу үшін ... ... табу ... ? Бір жақ ... ... ... бағытымен екінші жағына заттарды белгісіне қарай
топтауды ұйымдастыру арқылы, ... ... және ... ... ... ... жерде натюрмортты тегістікке созылуға кеңес
берілмейді. Ырғақ заттардың қою көлеңке тығыздығын және олардың арасындағы
кеңістікті ... бұл ... ... ... қатысты заттардың
масштабын таңдаудың жеңілдетеді.
Қойылымды ойланып болған соң натюрмортты ... ... ... ... ... ... айтып өткендей, бірінші әбден ... ой болу ... ... және жиек (горизонт) ... ... ... ... түсіре бастайды.Қарындаш немесе
қылқалам мен жұмыс істегенде пропорциялық ... ... болу ... ... бейнелеу керек. Сулы бояу (акварель) нұсқасын шығару үшін
бояу ерекшелігінің мүмкіндігін ойланған жөн. Сол немесе ... ... ... ... ой ... мен ... қажет. Өз
таңдауларына қарай ... ... ... ... шешуге
мүмкіндік беріледі.
1.3 Интерьердегі натюрмот.
Интерьердегі натюрморт. (19-20 сурет). (Сулы бояу (акварель), ... ... ... ½ ... артық емес, дайындық суреттері-студеттің
қалауы ... ... ... ... орындаудағы негізгі мақсат және
негізгі мәселе интерьер бойынша табиғи болмысын ... ... ... ... ... ... ... ойдағы сюжетті образбен
бере білуде шығармашылық шеберлік пен дағдыны ... ... пен ... ... мен ... ... ортада еңбек ететін
және демалатын адамдар ... ... ... туралы, дүниетанымы,
эстетикалық көзқарастары туралы әңгімелеу керек. ... ... бір ... иесінің жұмыс ортасын анықтауды ... ... ... натюрмортты бейнелей отырып көркем шығармашылық
тақырыбын таңдауға болады. ... ... ... сол адам ... ... ... ... керек. Суретшінің, мүсіншінің және театр
деккораторының шеберханаларының өз ... бар. ... ... мен ... оны ... жеке ... мінездемесін
көрсетеді. Суретшінің қызметіне қарай заттарды топтастыру әдісі, сол адам
туралы көп сыр айтады.
Ойдағы мақсатты табуда пластикалық және ... ... ... ... соң барлық элементті интерьерге топтастыру керек. Заттардың
ара қашықтығы шындыққа сай ... ... ... атмосфераға жайластыру
образдық шешімді қағаз бетіне жасап шығаруға жетелеу қажет: Бұған ... ... ... тақырыпты жандандыру,ұқыпты ойлап шығару және
лицейлік түрлі-түсті эскиздік ... ... ... ... адамның жан дүниесін бейнелейді, әлеуметтік
қарым-қатынасын түсіндіреді. Сондықтан ертеректен бері әр ... ... ... ... ... ... ... негізгі қағазға
тақырыптың дайын жоспарымен ... ... ... ... бірнеше мақсат қоюға
болмайды. Бастама үшін композицияның бірен-саран ғана құралдарын алады,
мысалы: жарық, ... және ... ... жаға отырып көңіл тоқтату.
Оларды меңгерген соң қабылдаудың басқа құралдарын бақылауға көшеді, мысалы:
ырғақ, қарама-қарсы с.с. ... ... ... өте ... ... барлық негізгі көркемдік құралдары меңгеріледі.
Мысал ретінде, автор жарыққа қарсы көзқарасыт таңдауы, солай ... ... ... ... ... атап өтейік.Интеьердің күндізгі
немесе жасанды жарықтың әртүрлі шарттарын және ... ... әр ... ... ... ... мектеп өмірінен алынған тақырыптың екіжақты
композицияның нобойы.
Жанұя немесе мектеп ... ... ... екіжақты композицияның
нобойы. Сулы бояу (акварель), гуашь. Негізгі жұмыс көлемі ½ беттен артық
емес ... ... ... ... ...... ... бойынша.
Тапсырма мақсаты-нақты өмірдегі адамдар арасындығы қарым-қатынасты
шындықпен жеткізу. Тапсырма ... ... ... бар ... ... ... ... уақытын кейіпкердің қимыл-іс әрекетінің мінездемесін,
жағТапсырма бойынша жұмыс істеуде бар болғаны ... ... ... ... ... қимыл-іс әрекетінің мінездемесін, жағдайды ширақ
пішінде және анық ... білу ... ... құралдарын қолдануды осыдан
анықтауға және нақтылауға болады. Сол жағдай ... ... ... ... бейнелер мен ортаның қарым-қатынасы басты роль ойнайды, фигуралар
мен мінездемелерін жайғастыруды ойлап шығару үстінде ... ... ... ... табу ... Ол өте ... ... ие.
Жалпылама беріле отырып және азғана бөлшектері белгіленгенмен шебер құрған
композиция көрерменді оқиғаны толық қарап шығуға ... ... ... артықтығы композицияға кірген ... ... ... ... мен ... ... пайдалана отырып,
алдымен табиғи болмыс (натура) пен ... ... ... жасайды.
Сонан соң нақты материал жинақтайды, ... ... ... ... ... ... орны ... таңдау басты роль аатқарады. Сюжетті
композицияның шешімінде автордың суреттепе отырған кейіпкерлеріне ... ... ... Бұл таныстырған адамдардың бейнесінде, нұсқа
қалпын бейнелеуде өмірге сай құбылыстарды көрсетуде анық айқындалады.
Композиция ... ... ... ... ... ... болады:
спортта,шығармашылықта, қарапайым ... ... ... ... істей отырыпадамдарға,оқиға,ортасына, ... ... ... ... ... Бұл ... ... еске
түсіруге,болашақты сөз етуге- және де нақты ... ... ... ... ... ... сюжеттің кмпозициялық құрылысы түрлі-түсті
қарама-қарсы, көлемдік-кеңістік құрылымын ұйымдастыру шарты және т.с.с. аса
қажетті ... ... ... ... ... ... және ... негіздеу қажет. Форматқа қатысты ғимарат және композицияның басқа
элементтірін сан қилы нұсқалар мақсатын ойлап шығару маңызды. Оның ... ... ... айқындалады.
2.Сюжеттік сурет салу әдістемесі.II курс III-IV семестр.
2.1.Бақылау жұмысын орындауға методикалық нұсқау.
№2 бақылау жұмысының оқу ... ... ... ... ... композициялық орталықтың білдіру құралы,
шығарманың идеялық ойын ашушы, көру арқылы есте сақтау, ... ... іске ... ... жұмысын орындау барысында сырттан оқитын студеттер ... ... ... өз ... ... ... ... керек. Этюдтер мен нобайлармен жұмыс істеуге кіріспес бұрын, бақылау
жұмысының тақырыптарын ... өмір ... ... ... ... ... керек. Бұдан кейін сәкес келетін сюжеттерде іздеуге тура
келеді, ал табиғат көріністеріне дәлел табу ... Бұл ... сан ... ... ... мен ... ... заттың өзіне қарап сурет
салумен және ... ... ... ... ... ... композицияның орталықтың құралдарын пайдалана отырып
композицияның ... ... ... шарт өзіндік жұмыстың
барысында бірнеше қайталанатын нобайлық ізденіс ... ... ... ... ... ... айналаны қабылдау өткірлігін
дамытады.
2.2.Табиғат көріністерінің түрлі-түсті композициясы. Жыл мезгілін,
уақыт көрінісін, көңіл-күйді беру. тапсырма.
Табиғат көріністерінің ... ... Жыл ... ... ... беру. Композицияның екі нұсқасы, 10 ... ... ... ... ... және сол ... ... Негізгі
беттің көлемі- 40х576мм, дайындық материалы 250-200мм. Акварель, гуашь.
Идеялық ойды ... соң ... ... және ... ... ... ... композициясында композициялық орталықты, ... табу және ... ... өте ... Бұл ... ... құралдарының,
жарық заңдылықтарын, түр-түсін, мәнерлі қатынастарының білімі ... ... ... ... ... ретінде қысқы қарлы ашық табиғат көріністерін ... ... бұл ... ... жеңіл және жүк машиналар
қозғалып жатқан автомагистраль алынуы мүмкін. Сюжетті тереңдете және ... бояу ... шеше ... біздің отанымыздың заманалық табиғат
көрінісін шығаруға болады. Заманалық ... ұжым ... ... ... жлды ... отырып дәлелді жасап шығаруға немесе
өндірістік қаланы көрсетуге болады.
Табиғат көрінісінде тақырыптық байланыс ... ... ... ... ... студеттің міндеті- табиғат композициясында заманды, біздің
әлеуметтік қатынастардың ... ... ... орындауда студеттерге уақыттың күні мен жыл мезгілінің
жарық мән, бояу ерекшелігінің үйлесімділік ... ие ... ... мен ... жұмысы беріледі. Табиғаттың әртүрлі ерекшеліктеріне
көңіл қойып сараптай отырып бірқатар ... ... ... Жазық
ашық күннің шуағы жердегі заттардың бәріне ақшыл-күлгін түсті ... ... ... ... ... ... атмосфераның қабатынан өтіп барып
тоқтайды. Көгілдір реңге ие ауа ... ... ... ... ... ... қызыл рең береді. Бұлттарға түскен күннің сәулесңі
ауаның жұқа қабатынан өтіп жылы және жарағырақ түске ... ... ... ... ал таза аспан бұл аймақта жылы-жасылдау түстің реңі ... ... ... ... түс ... ... ... ие, ал
көлеңкелер- ашық, сия түсті (фиолетовый) алвады, көкжиектен алыстаған сайын
және алдыңғы жоспарға ... ... ... ... ... ... ал ... қоюлау суықтау және табиғи түстің мінездемесіне жақын.
Таң атқандағы және күн батқандағы ... ... ... ... ... және ... түстерінде кездеседі. Бұл былай түсіндіріледі,
ауа қабатының төменгі бөлігінде күні бойы тозаңның көптеген бөлігі жиналып
қалады, ал бұл ... ... ... ... Міне осы тозаңдар батып бара
жатқан күннің сәулесіне, яғни шуағына шағылысып жарықтанып қызғыш-қызыл рең
береді.
Таңғы немесе ... ... ... бөленген ағаштар жасыл түті
болмайды,жапырақтарға түскен ... ... ... ... ... ... ... түсті бейтарап әр жері ақшыл түске еніп қара-қоңыр түске
айналады.Осы және табиғаттағы түстік және ... ... ... бақылай отырып, дәл солай ешқашан қайталанбайтынын білу
керек. Содықтан ... ... ... ... ... отырып, әр жұмыс жасағанда
суреттеп отырған табиғаттың жалпы бояу ерекшеліктерін аса ... ... ... ... және ... ... жер мен ... түрлі- түсті түсіне боялған түсі мен мәнерін ... дәл ... ... ... ... отырып,идеялық ой басшылыққа алынады.
Осыған сәкес нұсқаларға себеп- дәлел, түс- ... ... ... ... ... ... таңдап алады.
Нұсқаларды орыендау үстінде кеңістіктің түсі мен мәнерінің көкжиекке
жақын тұсын көрсетуде жаңылыспау керек. Жаздың ашық ... ... ... сай көк ... ... ... түсінде жеңіл көгілдір
жасылдау және қыцзғыштау реңктер пайда болуы мүмкін. Сәл ... реңк ... ары ... ... көгілдір түс көрінеді. Ауаның
ең жоғарғы қабатында сия көк түспен көк түс аралас түске енеді. ... ... ... ... ... ... табиғаттың өзіне қарап үзбей
салыстыру арқылы жүзеге асады. Аспанды бейнелеуге қыцлқаламды пайдалануға
кеңес беріледі, бояуға ... құю ... ... ... ақшыл колердағы май, нұсқадағы табылған ... ... ... ... ... ... жеңіл қақыған бұлттар ашық аспанның рефлекстеріне
сай ақшыл-сұр рең алады. Бұлттардың ... ... ... ... ... ... ... сарғыштау немесе сары сұрлау
болады. Жаздың күнгі көгілдір аспан ... ... ... ... ... және басқа бөліктерін айта ... ... ... білу ... ... ... ... түсті реңі жарықтанған, сәулеленген жылы-ақ
бөлігімен салыстырғанда сезіледі. Егерде берілген ... ... ... ... ... дәл сондай нұсқамен ... ол ... ... ... ... жылы әсер ... мұнаралар, ормандар т.с.с. көрініп тұрған жазғы нұсқадағы
жердің соңғы жоспары жеңіл ... ... ... силуетпен
қабылданады. Түсі жердің алдыңғы қабатынан ... ... ... түсі
қоюлау болады. Онда ауа қабатының түстік ... ... ... ... ... ... көрінеді. Жердің ортаңғы жоспары сәл білініп тұратын
жарықтау көлеңкемен, әр түрлі заттардың ... және ... ... ... Мұда ... ... мұнаралар, жасыл
ағаштар, алтындалған қырмандар айқын байқалады, бірақ мәнерлі және түстік
айырмашылықтар жылы, туыс ... ... ... ... аймағында
аспанның рефлексі, күннің жарығы мен ауаның маңызды әсері бар. ... ... ... ... ... ... заңдылықтарын есепке ала отырып рефлекстер әрекетін, түстік-
мәнерлі ... ... ... ... т.с.с. нұсқамен
картинадағы бейнелеудің барлық бөліктер мен элементтерінің ... ... ... ... кеңістіктің бүтінділігін,
колоридті және идеялық ойды білдірудіт ұғыну шарт.
Заттың ... ... ... қатынасын көре білу керек.
Әртүрлі ағаштардың түстік ерекшелктері де ... ... қою- ... ... сұрғылт- жасыл т.с.с.қайыңның жаздың күнінде күннен сәулеленген
қанық жылы рең ... ... оның ... мен ... ... ... ... түскен көгілдір сәуле де түседі. Тұтылған
бөлігінде ол аспанның салқындау ашық ... ... ... ... ... заңдылық бекітіледі: ауа-райының ашық кездерінде ашық аспан ... ... ал ... суық ... ... Ағаш немесе бұтақ
дінінің ішкі қабатында түс анағұрлым қанық жасыл болады, өйткені ол ... ... ... сәулелері тіке өтпейді. Мұндағы қайыңның түсі
сарғыш-жасылдау қанық түстегі жапырықтарынан өткен ... және ... ... ... Діңнің төменгі қабатында түс қоңырқай жылы
реңді жасыл ... ... ол ... шөп пен ... күнге сәулеленіп
жарықтанған рефлексі әсер етеді.
Ауылдың немесе қаланың табиғи көріністерін ... ... ... ... ... ... біртипті заттардың, сонымен бірге
кеңістік аймағындағы заттардың ... мен ... түсі мен ... байқай отырып табиғи заттың өзіне аса көңіл қоя қарау керек.
Нұсқаны орындай ... ... ... ... беру ... ... қажет. Егер аспан ашық, көгілдір түсті бейнелейді.
Сондықтан ашық күн көлемді заттардың үстіндегі ... ... ... ... ал күннен түскен сәулелер- жеңіл сарғыш ... ашық ... ... Бұл ... ақ ... ... да ашық ... түстерінде
анық байқалады. Күнге сәулеленген жер, ... шөп және ... ... ... ... мен бұлттарға шығылысқан жылы түстер болады.
Бейнелеу ағымында түстік рефлекстерді бақылауға алу керек және ... ... ... түстік қатынас қалай қабылданады қағаз бетінде
солай беруді ұстану қажет. ... ... ... мен ... ... және қағаз бетіне дәлме-дәл беру міндетті түрде қажет.
Алдыңғы жоспар қаншалықты қараңғылау ... ... ... ... ... сонымен бірге артқы жоспардан тығыздау және ... ... да көре білу ... ... ... ... ... түстік және мәнерлі
қатынастарды дәлме –дәл жалпылама бейнелеуден бастайды. Ары ... ... ... және ... ... ... ... сонан-соң жердің артқы ... және ... ... ... ... ... холстты қатты жүктеуге
болмайды, керілген ... ... ақ бояу ... жөн. Артық бояуды
мастехинмен сүртеді. Бұдан ... жер мен ... ... ... көшірмеден кейін кеңістік орта мен жалпы мәнермен келістіре
отырып ... ... ... ... суреттейді негізеді. Үш
кеңістіктік жоспардың арасындағы түстік қатынас мәнерінің байланысын ұқыпты
бақылау қажет. Егер ... ... ... ... ... ... қажеті жоқ. Оны бейнелеуде бояу тақтайшасына үш-төрт колер
бояумен аспан мен жерге дәлме-дәл қатынасын ... ... ... ... ... және ... ... алдыңғы жоспарды көркемдеп
бейнелеуге болады. Алдыңғы және ... ... ... қатынасына
ортаңғысын алады. Алдыңғы жопардың көлеңкелерді ... яғни ... ... және ... ... ... кеңес беріледі. Жұмыстың соңғы
кезеңі- композициялық нұсқаны бейнелеуде идеялық ойға ... ... ... ... ... ықшамдау.
Табиғат аясында жұмыс істеу барысында суретті бәрінен бұрын ұсақ-
түйек емес, үлкен көлем мен ... ... ... ... ... жалпыламадан нақты бөлшектерге, содан кейін қайтадан
жалпыламаға ... ... ... ... ... жобалар
жасалғаннан кейін және соңғы, тоқталған нобайға студент ең басты тақырыпқа
жиналған материалды жалпылауға, яғни ... ... ... ... ... ... жасап шығару барысында суретші негізгі
көңілін композициялық орталыққа орналастырады: ол табиғаттың үлгісін беруде
тақырыпты ... ... ... ... ... ашады, барлық
құралдарымен астын сызып тұрып айқындайды.
Картинаны құрастыруда көкжиектің деңгейін дұрыс анықтауға аса ... ... ... ... яғни жоры ... ... кең ... беруге мүмкіндік береді. Керісінше төменгі ... ... пен ... ... ... жол ... ... жоспардағы
тіке заттар: ағаштар, мұнаралар, адамдар бейнесі т.с.с.-жалпылама аспан
астындағы бос ауа кеңістігінде өте анық және ... ... және ... есте ... орталықты айқындау мақсатында идеялық ойды кеңірек көрсетуге
кедергілер жасайтын бірқатар мәсніз, елеусіз элементтерді алып тастастау
қажет. ... ... егер оның ... ... ... шығатын
көз тартар жеңіл, мән қатнасын жалпыланған кеңістік болса жақсы айқындалып
көрерменнің назарын ... ... ... түс және ... де ... ... ... құралы
болып табылады. Мысалы: тратордың салыстырмалы қара ... ... ... алыс қашықтықта өте кішкентай болып крінгеніне қарамай ... ... ... бірнеше ағаш, күрделі және жарық көлеңкелері
қарама қарсы түстермен ... ... ... аз ... ... елеусіз бөлшектеріне айналып кетеді.
Керекті жағдайларда композицияның көзге аз түсетін жанама бөлшектерін
көлеңкелі бейнелейді, және ... ... түс пен ... Табиғи көріністің негізгі ... ... ... ... жұмыста масштабты, қарама қарсы түстер арқылы бейнелерді
орындауды, түс шешімінің мән-мағынасын жарық ... ... ... ... ... ... ... шығарманың жалпы шынайылығына,
өмір шындығына көлеміне және өнердің ... ... ... тиіс екенін есте сақтаған жөн.
Табиғи кескіндемеде түсімен колоридіне қияли және ... ... ... ерекше орын алады. Картинада өмірдің қуанышын көк-сұр
колоритпен немесе ... ... ... ... ашық жылы ... ... Кеш күз ... қысты бейнелейтін табиғи ескіндемеде
табиғаттың күңгірт кезеңдерінде әртүрлі түстік сұр реңі мәнері
басым болады. ... мен жаз – ... ... ... ... түстің
жылы гаммаларына жататын толық, жарық ерекшеліктері мен мінезделеді.
Табиғи көріністің картинасының архитектоникасын және ... ... ... ... көлемдегі және түсі мен мәнері жағынан аса
шектелмеген заттарды кіргізуге болмайтынына кеңес беріледі. Ол негізгі және
бүтінді қабылдауға бөгет жасайды.
2.3. ... ... ... ... ... салу және оқушылар мен
студеттердің өмірін ... ... ... ... ... ... ... сурет салу және оқушылар мен студеттердің
өмірін бейнелейтін тақырыптағы нобайлық жобалар. (16 ... және 6 ... сулы бояу ... 250х ... ... бақылаушылық, қабілетін шығармашылық ойлауды,
жалпы қошаған табиғи әсемдікті көре білу ... ... ... ... ... ... тез ... мүмкіндік туғызады. Бейнелеу өнерінің
мүгаліміне сурет пәні мен ... ... ... үшін ... білу өте ... ... қарап жобасын тез түсіру ... ... есте ... және кең ... ... жетілдірмейінше, күнделікті
көген адамның қимылын, әр бір іс ... ... есте ... ... ... ... ... табу қиын. Заттың өзіне қарап жобалау
сретшіден ерекше жылдамдық пен ептілікті талап етеді. Тірі зат ... ... ол ... уақытта қимыл үстінде, өсу үстінде.
Сюжетті жобалау біренші кезеңде студентті өзі бейнелеп отырған ... ... көре ... ... Ол ... ... сюжетті
жағдайды айқындауға негізделген ... дене ... ... , адам ... ... түпнұсқасы болуы мүмкін. Мұндай жағдайда көп
студенттер тапсырмасынның ... ... ... ... ... суреттеуге болмайды. Жобаны формат бетіне түсіру үстінде
жинақы болу шарт. Көргенді есте ... ... ... ... ... ... перомен жеткізуге болады.
Ойлай отырып елестетету, есте сақтау қабілетінің күшімен ... ... ... сол ... ... жобаны жалғастырып, пішінді
бөлшектей отырып, оның көркемдігін әрлендіре отырып ... ... ... мүмкін.
Әрбір студент өзімен бірге кішкенше ықшамды альбом және ... ... ... қара сиялы жазу қаламсабын ... алып ... ... ... студенттер жатақханасын, институтты бақылай отырып,
барлық ... ... ... ... түсіруге болатын айналадығы
өмірді ықшам альбомға жоба түрлерінде түсіріп ... ... ... ... жұмыс жүргізгенде студенттер өмір ... ... ... ... мен мазмұнының көркемділігі көрінеді. Заттың
бейнесіне қарап сюжетті жобалауды орындаудың шарты, мақсаты суретшіні
тәрбиелейді, ... ... ... ... ... сюжетте негізгі ойды, идеяны автордың суреттеп отырған ... ... ... ... ... ... ... орындау
дағдысын меңгеру өте қиын. Студент өзара байланыстырмай және ... ... ... ... ... ... ... қателік кез келген жобаны
топтың жалпы пішінінен бастамайды немесе кеңістіктегі ... ... ... ... ғимаратының алдындағы алаңда
мерекелік шеру дайындалып жатыр, ... сөз ... ... ... ... ... матаға жазылған ұрандар, жалаулар,
портреттер ілінген. Қимыл үстіндегі топтың ... ... ... ... ... мазмұнын ашатын басты элемент не? ол шешендер
сөз сөйлейтін орын. Суретшінің міндеті бірінші орында көріністің ... ең ... ... халықтың орналасуын табу және тез ... ... ... ... ... ... Тек ... соң ғана басқа
қағаз бетіне күделі жоспарда ... ... ... ... ... ... көрсетуге болады.
Басқа жеке қағаз бетінде ... тез ... ... ... нобайын енгізуге болады. Егер жалпы жағдайға байланысты ... тірі ... ... мен ... ... ... етілсе, онда
бірден барлық топты бір пішінде түсіру ... ... соң ... жеке
тұлғаларды мінездеуге болады.
2.4.Өткен сабақтардағы сюжеттік және нобайлық жобалар ... мен ... ... ... тақырыпқа сюжетті композицияның
түрлі-түсті өңделуі.
Өткен сабақтардағы сюжеттік және нобайлық жобалар негізінде оқушылар
мен студеттердің өміріне арналған тақырыпқа ... ... ... ... ... Сулы бояу (акварель), гуашь. 400х300мм.
Бұл тапсырмадағы студеттердің жұмысының ... ... ... ... ... ... ... ойлау.
Көптеген студеттерде қияли ойлап табу жұмыс ... ... ... ... ... қорытындылау негізінде пайда болады. Қолда бар
жоба мен өмірдегі қосымша бақылау мен қатар сәкес келетін ... табу ... ... ... ... ... ... ойлап табуды іздестіру
құралымен, негізгі бейнені көрнекті ... ... ... масштабын, көкжиек биіктігін көру нүктесін,
фигуралардың кейіпін, дене ... ... ... ... бояу ... ... ... бекітіледі.
3.Кітаптың сыртын әрлеу және иллюстрациялар жасауIII курс V-
семестр.
3.1.Балалар кітабының ... ... ... ... ... ... әрлеу (суреттер, қосымшалар).
Кітап әрлеу жұмысының сатылары. Бірінші ... ... ... ... есепке ала таңдауға ... ... ... ... ... ... ... мінездеме
мазмұны түсінікті болу үшін. Автордың мәтініне керек ерекше ... ... ... ... ... ... қажет.
Іс тәжірибелі жұмысын бастамас бұрын композициялық әрлеу нобайларының
бірнеше түрін жасау ... ... ... көлемін ықшамды етіп ізденугеде
болады. Кітаптың сыртқы бетін және ... ... ... салғанда солдан
оңға бір қатарға бір ыңғай шешілген бағытта оңай тәсілін ... ... ... көлемін ұстана отырып тапсырманы орындау қажет. Қаламмен
ізденген жұмыстың композициялық шешімін қортындылау негізінде тоқталған бір
жұмысты кітапты ... ... ... ... түрлі-түсті бояуда бірыңғай стильде
ұстану қажет. Шешімі табылған ... ... әр ... ... ... ... ... сатысы бойынша студенттер адам бет ... жан ... ... ... материалдарын іздену жобалары
жоспарланады т.б.
3.2.Композициялық портреттің нұсқасы (мүғалім,суретші, жұмысшы т.б.)
Композициялық портреттің ... ... ... т.б.) ... 500х700 мм ... жұмысын орындау алдында образды түрде адамның мінез-құлқының
ерекшелігіне тоқталу керек. Портретпен алғаш жұмыс жасағанда ... ... ... ... ойды ... ала ... бірнеше бейнелерді іздену
қажет. Бейнелердің орналасуы, жарық көлеңкесін форматқа бейнелегенде адам
бейнесінің ... ... ... жолдарын қарастыру. Жұмысты орындау
барысында бейне нобайын жарық көлеңке шешімін қаламның көмегімен шешеміз.
Орындалған нобайдың ең ұтымдысын ... ... ... ... әр ... ... ... болады.
Үйлесімді табылған композицияның шешіміне қажетті кеңістікті ... ... ... ... ... ... ... көлеңкесінің
түсіне қарай, формаларына қарай ең ұтымды моделіне тоқталу.
Жарыққа қатысты етіп ... ... ... көрінісінде
орналастырмау керек. Бейне кескіндерінің жарықтық байланысын айқын көрсету.
Портрет ... ... ... ... ... ... ... Портрет нұсқасының келесі шағын автордың ... ... ... ... ... түс ... әшекейлерінің
коларистикалық шешімін орындау. Композициялық шешімнің бірнеше түрлерін
іздену керек. Адам ... ... ... басының, тұлғасының
бұрылыстарының образы. Адам бейнесін бейнелегенде бас бұрылысын, дене
тұлғасы, қол ... ... ... ... ... ... бейнесін бейнелеуді түсіну қажет.
Толық образдағы композициялық қолайлығына тоқталғаннан ... ... ... ... кіріседі.
Автор толық тоқталған жұмысын қатесіз клеткалы кенепке ... ... ... ... негізгі бейнені нұсқаға
қарап жұмыс жасау. Бұл сатыда әр бөлшек ... ... ... оқитын студенттерге күрделі тапсырманың бірі портрет орындау-
тиісті уақыт ... бір ... өзін ... ... ... ... Бұл
жағдайдың шешімін табу ол өзінің авто портреттерін орындау. Авто портрет
жұмысын орындағанда ... ... ... Айнаға бір сәт
қарамастан есте ... ... ... ... ... күш
жігерін жұмсау қажет.
Автопортрет салғанда жарық ... ... ... ... отырып ізденіс нобайларының этюдін жасау.
Автопортретті бастап орындаған суретшіге күрделілігі, нұсқа
бейнесінің ... ... ... ... ... кеудеге дейінгі бейнесін бейнелегенде жалпы композиция
заңдылықтарын пайдалана отырып портрет тұрғызады. Форматтың жартысынан
көбірек бөлігіне адам ... ... ... ... ... ... бет ... алдыңғы бөлігіне көбірек орын ... ... ... ... етіп алу ... ... анық ... киімнің түстерін таңдағанда түстік ерекшеліктеріне аса көңіл бөлу
қажет. Мысалы, қою түсті комзолға ашық түсті ... кию ... ал ... көйлектің түсімен үйлестіре таңдаған жөн. Ақ түсті дақтар жұмысты
ашық етіп немесе қоюлық ... ... ... ... ... ... ... түстер үйлесімділігін айқындайды. Негізгі тапсырма
формасының жаңалығы- ... ... ... ... ... ... салынған жұмыс этюдттері ұсынылады. Жалпы композициялық
этюдттері ізденіс жұмыстарының ішінен ... ... ... өзінің
шығармасын іске асыруға кіріседі.
3.3.Еркін тақырыпқа сюжеттік нұсқалар жасау.
Еркін тақырыпқа ... ... ... 450х600 мм.(19 ... ... бірінші мақсат түрлі –түсті композициялық
сюжет нұсқаларымен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... іздену жүйесінде режиссерлік шеберлігін
көрсетеді.
Осыдан кейін ... ... ... дұрыс табылған
нұсқасын жинақтап келесі жұмыс сатысына көшеді. Келесі жұмыс ... ұзақ ... ... және ... ... ... (сулы бояу, майлы бояуда) орындалған суреттер табиғат көрінісі,
натюрморт- қажетті композициялық нобайлары.
Суретшіге нобай суреттері жаттығу жұмысы ретінде көмектеседі. ... ... ... ... ... ... ... батырлар
образының нобайын автор форматқа көшіреді.Форматтағы ... ... ... ... ... ... колористикасының
байланысына көңіл бөледі. Ойдан туындаған суретшінің образы еркшелігін
табады. Студент қоршаған ортаның сюжетін салу ... ... ... табылған композициялық жұмыс жүйесін сапалы түрде қолданады.
Композицияның III-курстағы тапсырмасы картинамен жұмыс ... ... ... ... ... ... композициядан барлық бақылау жұмысының ізденіс жұмыс
материалдарын тапсыру.
4.Монументальдық композиция жасау әдісі. IV курс ... ... ... сай ғимаратты рәсімдеуге арналған
монументалдық композиция эскизді («Ғылым», «Техника», «Еңбек», «Спорт» және
т.б. )
Жаңа заман талабына сай ғимаратты ... ... ... ... ... ... ... «Спорт» және т.б. ) ... ... 500х700 ... ... орындауға және композициялық ізденіске кірісер алдында суретшіге
қызықты және ... ... ... ... алу керек.
Тақырыбын анықтаған соң суретші композицияны қандай интерьерде немесе
экстерьерде орналастыратын мұқият ойластыруы қажет. Осыған ... ... ... яғни ... ... ... ... сурет сипаты, ауқымы, форматы, сондай-ақ материалы. Копозицияның
қабылдану уақытын ескеру қажет (яғни ... ... ... ... үлкен
залда орналастыруы).
Қабырғаны (немесе оның бөлігін) таңдау керек және ол мүмкіндігінше
тегіс болғаны жөн. ... ... ... ... ... соң ғана ... құруға кірісуге болады. Бұдан кейінгі
жұмыс ... ... ... ... Оларға наброска
кескіндерді, фотоматериалдарды жинақтау және т.б. ... ... ... ... ... ... үлкен рөл атқарады.
Композициялық ізденісте туындының ... ... ... ... тұрарлықтай (ауқымы мен маңызы бойынша) оқиғалар
мен әрекеттерді анықтау үлкен маңызға ие. Композициялық ... ... ... түссік дақтарды ритімдік орналастыру, интерьер ... ... ... ... ... ... ... кіреді.
Жиналған материалдар негізінде эскиздер жасалады. Одан соң нақты
бейнелер ... ... ... ... отрибуттары анықталады,
кескіндер дайындалады. ... ... ғана ... соғы ... ... ... ... суретші бастапқы эскизді соңғы
нұсқамен композицияның конструктивтік негізі идеялық ойы және т.б. ... ... екі ... ... ... ... ... және көмекші
ритімдер айқындауға, бөлшектердің ұйымдасқан бүтінді ... ... мен ... ... ... ... заттармен
байланысын анықтауға көмектеседі.
Студент дайын монументалдық композиция эскизін, ... ... ... нақты композиция орналастырылатын экстерьер
немесе интерьер эскизін көрсеткеннен кейін ғана тапсырма ... ... ... ... ... ... ... эскизі (студенттің
таңдауы бойынша). VIII Семестр.
Саяси, сатиралық немесе үгіттеу плакатының ... ... ... ... ... 400х500 мм.(14 ... ... өз кезегінде плакат түрін (саяси, үгіттеуі сатиралық)
анықтайтын тақырып таңдаудан басталады, яғни ... ... ... мен суреттеу құралдары анықталады. Ол кері қою, өзіндік ... ... бір ... ... ... ескі мен ... салыстыру
болуы мүмкін. Символдар мен эмблемаларды пайдалану арқылы композициялық
шешім қабылдауы мүмкін. Қандай жағдайда болмасын ... ... ... ... ... керек.
Бастапқы эскизде көрсетілетін идеяға сәйкес формамен кеңістік түсін
анықтап алалды. Композициялық ... ... соң ... ... ... терең дайындауға кіріседі. Ол үшін ... ... ... ... ... шығару керек. Келесі (этапта)
сатыда композициялық көркемдік бағдары тақырыппен ... ... ... қатынасы т.с.с. анықталады. Суреттің ауқымын анықтау бастапқы
эскизді ... ... ... Көбінесе, студеттер 1:5, 1:6 және ... ... ... ... ... ... суретші көп уақыт
жоғалтып, суретті бұзып алуы ... ... жеке ... ... ... және ... қабылдау тұтастығын бұзбауы шарт.
Плакатпен жұмыс істеу барысында дайын суреттердің кескіндер пайдалану
арқылы жұмысты ... ... ... ... ... бұл ... сатысында аса маңызды.
Плакат әртүрлі фонда қойылуы ... ... ... ... ... тұру ... есте ... керек. Ол композицияның құрамдас
бөлігі болып табылады және суреттің көркемдігін ... ... ... ... тәуелсіз етіп көрсетеді.
5.Тарихи-революциялық немесе қазіргі ... ... ... ... ... ... нобайы. Vкурс IX-семестр.
Тарихи-революциялық немесе қазіргі заман тақырыбындағы ... ... ... ... ... ... мм.Майлы
бояу.Темпера.
Негізгі жұмысқа барлық композиция эскиздері, суреттемелері,этюді
беріледі.
Негізгі жұмысқа, яғни ... ... мен ... ... орындауға кірісер алдында студент өзі ... ... ... жағдайды мұқият және терең оқып ... және ... ... ... ... ойластыруы керек.
Бақылау жұмысының тақырыбы ретінде студент буржуазиялық-демократиялық
революцияны (1905жылғы қозғалысты), 1917 жылғы Ұлы ... ... ... жылы Ұлы Отан соғысын, социализм кезеңін, т.б.
оқиғаларды алуына болады.. Сондай-ақ біздің дәуірдегі ... ... ... БАМ құрылысына тоқталуына болады.
Қандай тақырыпты ... ... ... ... ... ... ... Сонықтан да студент өзі тұратын немесе жұмыс
істейтін жерінде орын алған жағдайларды пайдаланудыұсынамыз. ... ... ... дерлік өлкетану жұмыстары жүргізіледі. Студент ... ... бар ... ... алып, пайдалана алады. Таңдап
алынған аудан немесе өлке өмірінің сипаттамасын ... ... шығу ... атап ... ... мәселен, жергілікті халық типі; табиғат ... ... ... қолданбалы өнер, костюмдер, тұрғын үйлердің
жабдықталуы (сол тарихи кезеңдегі) жатады. Аталған көрсеткіштерді этюдтте
бейнелеу қажет.Сәйкестігінше ... мен ... ... ... және ... ... мен ... деректі және көркем
фильмдерді көру, сахыналық қойылымдарды көру, сәулет ескерткіштерін, сұңғат
және сызба ... ... шығу ... ... ... Дәуір сипатын,
сол кезеңдегі адамдардың өмірін, мінез-құлқын сезіну маңызды орын алады.
Сонымен қатар оқиғаның өзіндік ... ... ... ... оның
тарихи ролін түсіну керек. Таңдалған тақырыпты терең ... ... ... ... ... ... өз қөз қарасын көрсетуде маңызды
болып табылады
Бақылау үй ... ... ... ... ... тарихи жанр
туындысының ерекшеліктерін айқын сезінуі ... ... ... нүктесі
мүмкіндігінше айқын формалы және мазмұнды, яғни ... ... ... ... ... етіп ... ... керек. Персонаждар мен оларды,
қоршаган ортаны бейнелеуге ... ... ... жөн. ... ... ... келтіретін артық элементтерді композицияға енгізу керек.
Тарихи тақырып эскизінде жұмыс істеу барысында көрермендерге оқиғаға қатысы
бар адамдар бейнесін ... ... білу ... яғни ... ... ... ... фигуралы эскиз композициясы әдетте ұзартылған форматта ... ... ... ... да ... Мысалы В.
Суриковтың «Суворовтың Альпадан өтуі» картинасын. Бұл ... ... ... ... ... Ізденіс нобайлары мен жұмыс істеу
барысында көкжиекбиіктігін және көзқарасты анықтап ... ... зор. ... монументалдық сұңғаттың композициялық қағидасына келеді, яғни
сюжеттік іс - әрекет ... ... ... ... ... фонында
айқындалған силует түріне көрінеді. Биік горизонт композициясына кеңістік
тереңдігінде тұғызуға мүмкіндік ... ... ... дайындау міндетін сәтті орындау ... ... ... ... ... ... есте қалған және
елестету арқылы көріністерді орындауда мүмкіндігінше көп жаттығуы ... ... ... ... ... ... өтіп отырған жөн. Ең алдымен
сюжет орталығын тауып, оған қағаз бетіненнегізгі орынды белгілеуі керек
және ... ... адам ... қатысушылады орналастырады.
Жалпылама сипаты дайындалған соң жекелеген элементтерін айқындауға көшеді.
Мұндай суреттерді орындау барысында ... есте ... ... ... ... ... ... Осы саладағыжұмыс шешімін меңгерген
студенттерге көп фиғуралы сюжеттікомпозициялады орындау оңай болады. Жаппай
«сахнаны» суреттеу кезінде жекелеген адам ... ... ... ... Ең ... адам ... ... мен қатынасын қабылдай білу қажет.
Адам бейнесі , нақты жағдайда, адам тобынан құралған үлкен, күрделі форма
бөлшегі ... ... Олар ... ... ... және ... соларды бейнелеу керек.
Эскиздік ізденістің біраз ... ... ... ... ... тарихи тақырып шешімін айқын көрсететінін таңдап алады. Осыдан соң
ғана болашақ негізгі эскиз ... сай ... ... ... ... ... да ... композициялық кемшіліктері жиі кездесетінін атап өту
керек. Сюжет трактовкасы натуралистік, хаттамалық, аз бейнелі болып шығуы
мүмкін. Сюжеттік композициялық ... ... және ... да ... ... ... алуы ... Топтар мен жекелеген фигуралар
арасындағы қашықтықты өзгерту немесе негізгі өлшемін ұлғайту, кішірейту
қажеттіліктері ... ... ... ... ... ... идеялық ойының айқындылығын арттыру мақсатында
жекелеген кейіпкерлердің қимыл ... ... ... ... ... ... болады. Кішкентай эскиздегі мұндай кемшілктері
көге көріне бермейді. Сондықтан, нобайға жасалынған үлкен ... ... ... ... ... ... ... барлығы да шын өмірді бейнелеуде
композиция, сурет, живопись құралдарын пайдалану арқылы шығармашылық туынды
жұмысында кездесетін заңды ... ... ... ... ... ... Волков Н.Н. Всопитание картины. М., «Просвещение», 1968.
2. Зименко В.М. Традиции, новаторство, современность. М., «Сов.
художник»,1970.
3. Игнатьев Е.И. Вооброжение и его ... в ... ... М., ... ... ... Н.Г. ... Учебное пособие для студентов-заочников.
М., «Просвещение»,1968.
5. Никифоров Б.М. Путь к ... М., ... ... ... Н.Н. ... и ... Искусство, 1977.
7. Козлов Н.Г. Композиция. М., Просвещение,1968.
8. Школа изобразительного искусства.В 10-ти вып. 2-е изд. ... ... ... О.А. ... ... и сбор ... к пей.- Художник,
1960, № 7.
10.Верещагина А.Г. Художник, ... ... ... ... ... XVII- начала XIX в Л., Искусство. 1973.
11.Гопенко А.А. Изобразительность-основа художественной формы.-
Художник, 1970, № ... ... О.А. И.Е ... М., ... В.П. ... и образное мышление художника.-Художник,
1972. № 8.
14.Школа изобразительного искусства. В 10-ти вып. Вып. 6. 1-е изд. ... ... ... ... 1933; 2-е изд. М., ... 1966.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еңбек қорғау8 бет
Биологиядан зертханалық жұмыстарды өткізу әдістемесі20 бет
Информатикадан сыныптан тыс жұмыстар әдістемесі4 бет
Сұрақ кітапшасы 3804 нұсқа 8 сынып12 бет
"қабылданған шешімді орындаудағы ұйымның функциясы"6 бет
1970—1985 жылдары Қазақстанда өнеркәсіптің жоспарларын орындаудың барысы және оның дағдарысқа ұшырауы16 бет
Turbo Pascal тілінде екі өлшемді массивті орындау15 бет
«Автомобиль тасымалдары» пәнінен курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар22 бет
«БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНЕН СЫНЫПТАН ТЫС САБАҚТАРДА ОҚУШЫЛАРДЫ МАКЕТ ЖАСАУҒА ҮЙРЕТУ» «ОҚУ ҒИМАРАТЫ» 100Х80 Х40, пвх57 бет
«Информатика» пәні бойынша тәжірибелік-зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік практикум19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь