Текстилді машина жасау зауытының электрмен жабдықтау жүйесін жобалауға арналған бастапқы деректер

1 Зауыттың коректенуі кернеуі 110/35/10кВ қуаты 40000 кВА бойынша екі үшорамды трансформатор орнатылған энергия жүйесінің қосалқы станциясынан жүзеге асады.
2 Жүйенің қуаты Sс = 1000 МВА, жүйенің қуатына қатысты 110 кВ жағындағы жүйенің реактивті кедергісі Xс = 0,6.
3 Электр энергия құны 4 тенге / кВтсағ.
4 Қосалқы станциядан цехтардың жиынтығына дейінгі қоректенуші желінің ұзындығы ℓ = 9 км.
5 А.1. кестесінде зауыттың электрлік жүктемесінің мәліметтері келтірілген.
6 А1 суретінде цехтардың жиынтығының негізгі жоспары көрсетілген.
7 Зауыт үш ауысымда жұмыс істейді.
8 Аудармалы коэффициент К = 340.
1 Есептік электр жүктемесінің анықталуы

1.1Электр энергияны тұтынушыларының қысқаша сипаттамасы

ЭҚЕ талаптарына сүйене отырып электрмен жабдықтаудың сенімділік дәлдік нүктесінен электр энергияны тұтынушыларды сараптау, орналасқан жердің өндірістік орта шартың анықтау және электрмен жабдықтаудың тоқыраусыздық деңгейі бойынша электр энергия тұтынушыларының дәрежесін келтіру.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1 Мукосеев Ю.Л. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник для вузов. – М.: Энергия, 1973. – 584 б.: ил.
2 Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий: Учебник для вузов. − 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 472 б.: ил.
3 Федоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. – М.: 1987. – 368 б.: ил.
4 Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 б.
5 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В 2 т. Т.1. Электроснабжение /Под общ. ред. А.А. Федорова. − М.: 1986. – 568 б.: ил.
6 Электротехнический справочник: В 4 т. Т4. Использование электрической энергии./Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. (гл. ред.А.И. Попов). – 9-е изд. стер. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 696 б.
7 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В 2 т. Т.2. Электрооборудование /Под общ. ред. А.А. Федорова. − М.: 1987. – 592 б.: ил.
8 Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2001. – 928 б.
9 НТП ЭПП – 94
10 Р85 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования / Под ред. Б.Н. Неклепаева. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – 152 б
11 МУ ПГУ 4.01.2- 06
12 СО ПГУ 4.08.1- 07
        
        8 нұсқа
Текстилді машина жасау зауытының электрмен жабдықтау жүйесін жобалауға
арналған бастапқы деректер
1 Зауыттың коректенуі кернеуі 110/35/10кВ қуаты 40000 кВ(А ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асады.
2 Жүйенің қуаты Sс = 1000 МВ(А, ... ... ... 110 ... ... ... кедергісі Xс = 0,6.
3 Электр энергия құны 4 тенге / ... ... ... ... ... ... ... желінің
ұзындығы ℓ = 9 км.
5 А.1. кестесінде зауыттың электрлік ... ... А1 ... ... ... ... жоспары көрсетілген.
7 Зауыт үш ауысымда жұмыс істейді.
8 Аудармалы коэффициент К = 340.
А.1 кесте – ... ... ... мәліметтері
|Жоспар | ... қуат ... ... |Цех ... ... кВт |Uн, кВ ... | | | |
|1 ... ғимараты |2800 |0,4 |
|2 ... |310 |0,4 |
|3 ... ... |230 |0,4 |
| |СД 41000 |4000 |6 |
|4 ... ... цех |4700 |0,4 |
| ... 43200 |12800 |6 |
|5 |МЖЦ |145 |0,4 |
|6 ... цех |3160 |0,4 |
|7 ... цех |2800 |0,4 |
|8 ... ... цехі |2950 |0,4 |
|9 ... цех |860 |0,4 ... ... цех |1740 |0,4 ... ... – Зауыттың негізгі жоспары (масштаб 1см : 50м)
1 Есептік электр ... ... ... тұтынушыларының қысқаша сипаттамасы
ЭҚЕ талаптарына сүйене отырып электрмен жабдықтаудың сенімділік дәлдік
нүктесінен ... ... ... ... ... ... орта ... анықтау және электрмен жабдықтаудың тоқыраусыздық
деңгейі бойынша электр энергия тұтынушыларының дәрежесін келтіру.
Жүргізілген сараптама ... 1.1 ... ... ... ... | |ЭҚЕ ... |
|бойынша |Цех атауы ... ... ... | ... | |
|1 ... ғимараты |III ... ... |
|2 ... |II, III ... |
|3 ... ... |II, III ... |
|4 ... ... цех |III ... ... |
|5 |МЖЦ |II, III ... |
|6 ... цех |II ... ... |
|7 ... цех |II ... ... |
|8 ... өңдеу цехі |II ... |
|9 ... цех |II ... ... ... цех |II ... улы орта ... Кәсіпорының цехтары бойынша есептік электр жүктемелерін анықтауы
Кернеуі 0,4кВ есептік активті Рр, кВт, және реактивті Qр, квар, цехтың
күштік қабылдағыштарының жүктемелері формула ... ... = Кс∙ ... = tgφ∙ Рр, ... Кс – ... ... бойынша алынатын орташа сұраныс
коэффициенті;
Рр1= 0,65∙ 2800=1820 кВт Qр1 = ... ... = 0,5∙ 310=155 кВт Qр2 = ... ... = 0,65∙ 230=149,5 кВт Qр3 = ... ... 0,6∙ ... кВт Qр4 = ... ... 0,3∙ 145=43,5 кВт Qр5 = ... квар
Рр6= 0,4∙ 3160=1264 кВт Qр6 = ... ... 0,5∙ ... кВт Qр7 = ... ... 0,3∙ 2950=885 кВт Qр8 = ... ... 0,25∙ 860=215 кВт Qр9 = ... ... 0,5∙ 1740=870 кВт Qр10 = 1,02∙ ... 6(10) кВ ... құйғыш цех үшін: саны n =4, қалыпты ... = 3200 ... = ... = 7680 ... 6 (10) кВ электрқабылдағыштың ... ... ... ... айырмашылығы синхронды электрқозғалтқыштар үшін
(СҚ) есептік реактивті қуатының анықталуында.
Реактивті қуаттың максималды шамасы Qсд, квар, мына ... ... 6(10) кВ СД ... ... ... үшін: саны n = 4, бір
қозғалтқыштың қалыпты қуаты Рном1 = 1000 кВт, қуат коффициенті cosφном ... ... әсер ... ηном = ... = ... = 3400 ... жопар бойынша цех еденінің ауданы:
F1 = 50∙120=6000 м2
F2 = 50∙65=3250 м2
F3 = 65∙85=5525 м2
F4 = ... ... = ... = 75∙105=7875 м2
F7 = 95∙65=6175 м2
F8 = 95∙65=6175 м2
F9 = 95∙65=6175 м2
F10 = 55∙150=8250 ... ... ... ... ... ... ... есептеуде орнатылған қуат және сұраныс коэффициенті бойынша
мына формулаға сәйкес анықталады
Рр.о = ... ... ... ... ... кВт, ... үшін жүктемені
анықтаудың көмекші әдісі қолданылады - ауданның бірлігіне ... ... = ... ... руд – цех ... ... ... жүктемесі, Вт/м2;
F - негізгі жоспар бойынша бойынша анықталатын цех еденінің
ауданы, м2.
Рном.о1 = ... кВт Рр.о1 = ... ... = ... кВт Рр.о2 = 63 ... ... = ... кВт Рр.о3 = 50 ... ... = ... кВт Рр.о4 = 361 ... кВт
Рном.о5 = 14,3∙10-3∙9100=130 кВт Рр.о5 = 130 ... ... = ... кВт Рр.о6 = 110 ... ... = ... кВт Рр.о7 = 88 ... кВт
Рном.о8 = 14,3∙10-3∙6175=88 кВт Рр.о8 = 88 ∙ 0,95=84 ... = ... кВт Рр.о9 = 93 ∙ 0,95=88 ... = ... кВт Рр.о10 = 132 ∙ 0,95=125 ... ... қуат ... ... ... ... ... орнату
жобаланса, онда осы цехта жарықтандырудың есептік реактивті ... ... ... ... ... = ... Рр.о, ... = 0,33∙ 82=27 квар
Qр.о2 = 0,62∙ 53=33 квар
Qр.о3 = 0,62∙ 42=26 ... = 0,33∙ 343=113 ... = 0,33∙ ... = 0,33∙ 105=35 ... = 0,33∙ 84=28 квар
Qр.о8 = 0,33∙ 84=28 квар
Qр.о9 = 0,33∙ 88=29 квар
Qр.о10 = 0,33∙ 125=41 ... ... ... жүктемесі
. ... ... Fосв, м2, ... ... мен барлық цехтардың
аудандарының қосындысының айырымымен анықталады, яғни Fосв = ... ... =610∙ ... м2
Fосв = 289750− 88625=201125 м2
Жарықтандыру бойынша есептелінген ... ... 1.2 ... ... ... есептік қуаты Sр, кВ∙А, мына формула бойынша анықталады
. ... ... ... ... 1.2 ... ... ұсынылады.
1.2 Толық кәсіпорынның есептік жүктемесін анықтау
1.2 кесте – Кәсіпорынның цехтары бойынша есептік ... ... |Цех ... ... ... ... ... ... ... |
|бойынша | | | | ... | | | | |
| | |
|1 |
|3 ... ... |
| ... |СД |
| |4х1000 |
|5 |4040 |
| ... А |
| ... |∆Эл, |Сп.s.л ... |Кs, |
| |кВт | | | | |мың. |
| | | | | | ... ... |976 |
| ... А |
| ... ... ... ... |Кs, |
| |кВт | | | | |мың. |
| | | | | | ... |144 |545 |
| |К, |С∑ |З |∆Э, |Gал, т |
| ... | | ... | |
| | ... | | ... нұсқа. Uном = 35 кВ ... мм2 |29772 |8166 |11888 |1857 |41,634 ... | | | | | ... |47070 |7415 |13299 |1336 |- ... |76842 |15581 | |3193 |41,634 ... ... Uном = 110 кВ ... мм2 |39348 |2283 |7202 |295 |26,57 ... | | | | | ... |59133 |8898 |16290 |1574 |- ... |98841 |11181 | |1869 |26,57 ... ... ... ... Ю.Л. ... промышленных предприятий. Учебник для
вузов. – М.: Энергия, 1973. – 584 б.: ил.
2 Федоров А.А., Каменева В.В. ... ... ... ... для ... − 4-е изд., ... и доп. – М.:
Энергоатомиздат, 1984. – 472 б.: ил.
3 Федоров А.А., ... Л.Е. ... ... для ... ... проектирования. – М.: 1987. – 368 б.: ил.
4 Справочник по ... ... / Под ред. ... и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 б.
5 ... по ... и ... В 2 т. ... /Под общ. ред. А.А. ... − М.: 1986. – 568 б.: ... ... справочник: В 4 т. Т4. ... ... общ. ред. ... МЭИ В.Г. ... и ... ... Попов). – 9-е изд. стер. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 696
б.
7 Справочник по электроснабжению и ... В 2 т. ... /Под общ. ред. А.А. ... − М.: 1987. – 592 б.: ... ... устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН,
2001. – 928 ... НТП ЭПП – ... Р85 ... ... по расчету токов короткого замыкания и
выбору электрооборудования / Под ред. Б.Н. ... – М.: ... ... 2002. – 152 ... МУ ПГУ 4.01.2- ... СО ПГУ 4.08.1- 07
-----------------------
~
Q1
Q2
K1
АТҚ
АТҚ
Т1
Т2
2×40000
110 кВ
35 кВ
6(10) кВ
Sc = 1000 MВ·А
xс = 0,6
ℓ = 9 км
Sр = 25467 кВ·А
Q3
Q4
Q5
Sc ... ... ... = 1000 ... = ... = 9 км
Sр = 25467 кВ·А
Q3
Q4
Q5
~
К1
Sc = 1000 МВ·А
~
Q1
Q2
K1
110 кВ
10 кВ
10 кВ
Sc = 1000 ... = ... = 9 ... = 23869 ...

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жеңіл өнеркәсіптің ауыр жүгі13 бет
Тозуға төзімді материалдар7 бет
ҚР және ТМД елдеріндегі отын-энергетикалық баланс8 бет
Жоспарлау жобасы және оны дайындауға қажетті материалдар7 бет
500 т жүзімді иістендірілген мускат шараптарына өңдейтін кішігірім шарап зауытының жобасы88 бет
A.S.K. Technik» ЖШС-нің зығыр үйіндісін кептіру цехін электрмен жабдықтау сұрақтары73 бет
«Мұнай өңдеу және мұнай химия өнеркәсібіндегі зауытының санитарлық нормасы ».13 бет
Авто-жөндеу зауытының электрмен жабдықтау80 бет
Алгоритмді үйретудің бастапқы кезеңдері30 бет
Атбасар қаласын сумен жабдықтау жүйесі50 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь