Дербес компьютерлердің қызметші бағдарламалары


Файлдарды архивтеу
1 Архиваторлар
2.WinRAR архиваторлары
3.WinZip архивтеу бағдарламасы

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
№6 дәріс. ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТШІ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

5.1 Файлдарды архивтеу
5.1 Архиваторлар
5.2.WinRAR архиваторлары
5.3.WinZip архивтеу бағдарламасы

5.1 Файлдарды архивтеу
Ақпаратты қорғау әдістерінің бірі резервті даналарды магниттік
тасушыда сақтау болып табылады. Файл жадтың көп көлемін алса , онда
ақпаратты құртпай, оны құпуға мүмкіндік беретін арнайы бағдарламалар
қолданылады.
Ақпаратты қысу дегеніміз файлдағы ақпаратты сақтау жадының көлемінің
кішіреюіне әкелетін өзгерту процесі.
Файлда ақпаратты қысу процесі деректерді архивтеу деп аталады.
      Файлдарды ұзақ сақтау үшін немесе компьютер желісі арқылы оңай әрі
тез тасымалдау үшін файлдар арнайы файлдық менеджерлер және арнайы архивтеу
бағдарламалары көмегімен архивтеледі (сығылады).
      Архивтеу алгоритмдері мен әдістері. Мәліметтерді еш жоғалусыз
архивтейтін әртүрлі  архивтеу алгоритмдері бар. Мәліметтерді қайтадан
қалпына келтіргенде ол  бастапқы күйге келеді. Мәліметтерді сығудың ең
қарапайым алгоритмі (мәтінде бірдей символдар тізбегі, ал графикалық
редакторда - бір түспен боялған облыс және т.б болуы мүмкін) қайталанатын
биттерді алмастыруға негізделген. Мысалы, мәтінде 10 байт болатын 10 бос
орын тізбегі  қатар келеді. Архивтеу барысында ол 3 байтпен (бірінші байт -
алмастырылатын символды кодтайды; екінші байт - архивтеу жалаушасын
көрсететін арнайы байт, ол бірінші байттағы байттарды архивтен тізбек
түрінде ашу қажеттілігін көрсетеді;  үшінші байт - қайталанатын байттар
санын көрсетеді) алмастырылады .
Бірдей символдар тізбегін кодтау (LZW) алгоритмі мәтіндік файлдағы бірдей
сөздерді, ал графикалық файлдардан бірдей "өрнектерді" іздейді. Файлдың
әрбір мұндай бөлігі арнайы кодпен беріледі және архивтеу барысында қайта
кездескен уақытта алдыңғы кодқа сілтеме жасалынады.
     Файлдарды архивтеудің жоғарыда көрсетілген немесе басқа да архивтеу
алгоритмдерін қолданатын әртүрлі  (ZIP, RAR, ARJ және т.б.) әдістер бар.
Архивтеу әдістері файлдарды сығу дәрежесімен, орындау жылдамдығымен және
басқа да параметрлерімен ажыратылады. Мәтіндік  және графикалық файлдар өте
жақсы сығылады, ал архив файлдары іс жүзінде сығылмайды.
Файлдарды архивтейтін көптеген арнайы бағдарламалар - архиваторлар
(WinZip, WinRAR, PowerArchiver және т.б.) бар.
     Ең көп тараған архивтеу және оларды басқару құрылғыларының бірі - MS-
DOS, Windows, Linux  және т.б. жүйелерде жұмыс істей алатын, толық
орысшаланған WinRAR архиваторы болып табылады.
WinRAR RAR және ZIP архивтерімен жұмыс істеуге, сонымен бірге мәліметтерді
сығудың тиімді алгоритмдерін қолданып көптомды және өзі ашылатын архивтер
және сол сияқтыларды құруға  мүмкіндік береді.  

5.2.WinRAR архиваторлары
   WinRAR архиваторының көмегімен файлдардарды архивтеуді, және файлдарды
архивтен қайтадан алуды ұйымдастыруға болады.

Файлдарды архивтеу
1. WinRAR архиваторын іске қосыңыз.
2. Файлдарды белгілеңіз және Командалар-Архивке файл қосу командасын
енгізіңіз
      Жаңа архив құру барысында архивтеу параметрлерін беру керек. Ең
алдымен архивтік файл атын және дискідегі оның сақталынатын орнын беру
қажет. Одан кейін архивтеудің RAR немесе ZIP форматын таңдау қажет (ZIP
форматы кең таралған, ал RAR әдісі көп мүмкіндіктермен және қаттырақ сығу
мүмкіндітерімен қамтамасыз етеді).
    Екі форматта да  архивтеудің  алты әдісі де ұсталынады: Сығусыз,
Жылдам, Тез, Кәдімгі, Жақсы және Максималды. Максималды әдіс  ең жоғары
дәрежеде сығу мүмкіндігін береді, бірақ жылдамдығы өте баяу болады.
Керісінше, Жылдам әдісінде нашар сығылады, ал жылдамдығы өте жоғары.
Сығусыз әдісі файлды жай архивке орналастырады. Егер тарату немесе ұзақ
уақыт сақтау керек болғанда, файлдардың сапалы сығылуы үшін Максималды
әдісін пайдаланған жөн. Егер де сіз, мәліметтің күнделікті резервтік
көшірмесін алу үшін құрсаңыз, онда Кәдімгі әдісін пайдаланған дұрыс.  
          Келесі параметр - ол сөздік өлшемі.  Оның мәндері 64, 128, 256,
512 және 1024 Кб бола алады. Сөздік өлшемі көп болғаны жақсы, бірақ сығу
баяу жүреді.
WinRAR-да көптомды архивтер құруға болады, яғни бірнеше бөлімдерден тұратын
архивтер құру мүкіндігі бар. Әдетте томдар үлкен архивтерді бірнеше
дискеттерде немесе басқа тасымалдаушыларда сақтау үшін қолданылады. Ең
алғашқы томның кеңейтілуі  кәдімгі .rar, ал қалған келесі томдардың
кеңейтілуі .r00, .r01, r02 және т.б. болып нөмірленеді.        
     Архив үзіліссіз  (максималды дәрежеде сығу  мүмкіндігін береді) және
өзі шешілетін (SFX, ағылш. алынған. SelF-eXtracting) болуы мүмкін. Екінші
түрлі архивтерді ашу үшін арнайы бағдарламалардың қажеті жоқ,  тек файл
архивін орындауға жіберу жеткілікті, яғни олар кеңейтілуі .ехе орындаушы
файлдар.
      WAV форматындағы дыбыстық және BMP форматындағы графикалық файлдарды
архивтеу үшін  қосымша сығу дәрежесі кәдімгі әдістен  30 %-ға жоғары арнайы
 мультимедиа-сығу әдісін қолдануға болады. Ол үшін

1.Архив аты және параметрі тақтасында төмендегі архивтеу параметрлерін беру
керек:
-     архивтік файл аты;
-     архивтің дискідегі сақталатын орны;
-     архив пішімі;
-     сығу әдісі;
-     сөздік өлшемі;
-     том өлшемі;
-     жаңалау әдісі;
-    архивтеу параметрі.
2. Файлдарды архивтен шығару үшін алдымен архивтік файлдарды таңдап алып,
[Командалар-Таңдалған архивтен шығару] командасын енгізу қажет.
   
5.3.WinZip архивтеу бағдарламасы

   Windows операциялық жүйесіне арналған және онымен бірдей терезелік
интерфейс қолданады.
Архивация. Архивтеудің бірнеше тәсілдері бар.
Бірінші тәсіл:
1. WinZip бағдарламасын жұмыс үстеліндегі белгіге екі рет шерту арқылы
немесе Пуск - WinZip әрекеттер тізбегі арқылы жүктеңіз.
2. WinZip терезесінде I Agree батырмасына басыңыз.
3. Енді New пернесін немесе Filep New Archive командасын орындаңыз.
4. Пайда болған New Archive терезесіндегі файл аты алаңына архивтік файл
атын енгізіңіз де, ОК пернесін шертіңіз.
5. Add терезесінде архивке енгізілетін файлдарды таңдап алыңыз. Add
пернесін шертіңіз.
6. Архиватормен жұмыс істеуді аяқтау үшін  File -Exit командаларын
орындаңыз.
Екінші тәсіл.
1. Маусның оң пернесін архивке енетін файлға немесе бумаға шертіңіз.
2. Динамикалық мәзірден Add to (файл аты), Zip пунктін таңдап алыңыз.
Архивке енетін файл атына сәйкес архивтік файл атын бағдарлама өзі қояды.
3. ОК пернесін шертіңіз.
     Архивке енетін файл орналасқан бумада архивтік файл пайда болады.
   Файлдарды архивке қосу. Файлдарды бұған дейін құрылған архивтік файлға
қосудың бірнеше тәсілдері бар. Ең қолайлы тәсілді қарастырайық:
1. Архивке енетін файлдарды ерекшелеп алыңыз.
2. Түзету - Қиып алу (егер файлдардың орнын ауыстыру керек болса) немесе
Түзету - Көшіру (егер тек архивке көшіру керек болса) командаларының бірін
орындаңыз.
3. Файлдарды орналастыратын архивтік файлды ерекшелеңіз.
4. Түзету - Қою командасын орындаңыз.
Архивтік файлдағы барлық файлдарды архивтен шығару үшін:
1. Маустың оң пернесінің көмегімен архивтік файлды көрсетіңіз.
2. Extract to folder (жолфайл аты немесе бума) командасын динамикалық
мәзірден таңдап алыңыз.
3. I Agree пернесін шертіңіз.
Бақылау сұрақтары:
1 Архиватор деген не?.
1. Файлда архивтеу не үшін қажет?
2. Қандай архивтік бағдарламаларды білесіңіз?
3. Қысу алгоритмдерін ата?

№7 дәріс. WINDOWS ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ
6.1.Операциялық жүйе дегеніміз не
6.2.Операциялық жүйенің жіктелуі
6.3.Windows операциялық жүйесі
6.4 Жұмыс үстелі
6.5 Терезе.Терезе элементтері.

6.1.Операциялық жүйе дегеніміз не

     Операциялық жүйе компьютердің барлық құрылғыларының жұмысын және
бағдарламалық жасақтауды басқару үшін қажет. Ол компьютер мен адам
арасындағы байланысты қамтамасыз етеді, бұл дегеніміз:
     Операциялық жүйе - компьютер қосылғанда бірге жүктелетін және оның
барлық құрылғыларының жұмысын басқаратын арнайы бағдарлама.
     Операциялық жүйе қолданушы мен компьютер арасында диалог
ұйымдастырады, орындауға басқа бағдарламаларды іске қосады, компьютердің
ресурстарын (оперативті жад, дискідегі орынды, т.б.) бөледі.
       Адамның көзқарасынша, операциялық жүйе компьютердің электрондық
құрауыштары, қолданбалы бағдарламалар және адам арасындағы келістіруші
болып ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Дербес компьютерлердің желілері
Дербес компьютерлердің шығу тарихы
Дербес компьютер және оның бағдарламалары
Арнайы компьютерлердің құрылғылары
Мемлекеттік қызметші ұғымы
Кеңістікті модельдеу бағдарламалары
Дербес компьютер
Дербес компьютерлер
Көңіл көтеру бағдарламалары
Архивтеу бағдарламалары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь