Кәсіпкерлік құқық ұғымыЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 12 бет
Таңдаулыға:   
КIРIСПЕ
“Кәсiпкерлiк құқық” пәнiн оқытудың қазiргi нарық заманындағы заңгер
мамандарын дайындау үшiн маңызы зор. “Кәсiпкерлiк құқық” пәнi базалық оқу
пәнi ретiнде “Заңтану” мамандығы бойынша дәрiс алатын студенттерге мiндеттi
түрде өтiлуi қажет. Аталған оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасындағы
кәсiпкерлiк қызметтiң негiзгi бағыттарын басшы бағыт ретiнде ұстанады.
Аталған оқу пәнiнiң мақсаты – студенттерге Қазақстан Республикасындағы
кәсiпкерлiк – құқықтық нормаларды үйрету, Қазақстандағы базалық кәсiпкерлiк
нормалармен таныстыру болып табылады. Сонымен қатар,курс барысында
студенттер қазақстна Республиксында кәсiпкер тұлғасын және оның құқықтық
мәпртебесiн айқындауы керек. Курс барысында семинар сабағы кезiнде
студенттерге кәсiпкерлiк құқықтық режиммен танысу тапсырмасы жүктеледi.
Курс бойынша студент мынадай бiлiмдердi игеруi керек:
• Кәсiпкерлiк құқықтық қатынастардың мазмұны;
• Кәсiпкерлiктiң ұйымдық құқықтық түрлерi;
• Кәсiпкердiң құқықтары мен мiндеттерi;
• Және өзiнiң теориялық бiлiмдерi практикамен ұштастыра бiлу.
“Кәсiпкерлiк құқық” курсы құқықтық бiлiмi бар студенттеге арналған,курс
барысында студенттердiң мемлекет және құқық теориясынын,,азаматтық
құқықтан,,.еңбек,қаржы құқықғынан базалық бiлiмдердi қажет етедi. Курс
Заңтану мамандығы бойынша бiлiм алатын 3 курс студенттерiне арналады және
оны оқыту үшiн 34 сағат лекция, 34 сағат практика бөлiнген. Курс соңынан
студенттер емтихан тапсырады.

Кәсiпкерлiк құқық пәнi бойынша лекция тақырыптары

1 тақырып. Кәсіпкерлік құқық – оқу пәні ретінде.
Апта 1
Сағат2
1. Кәсіпкерлік құқық ұғымы
2. Кәсіпкерлік құқықпен реттелетін қатынастар
3. Кәсіпкерлік құқықтың негізгі жағдайлары
• Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Кәсіпкерлік құқық – азаматтық құқықтың сабақтас
құқығы ретінде. Кәсіпкерлік құқық – азаматтардың өзіне пайда табу
мақсатында жасайтын әрекеттерін туындайтын қатынастарды реттейтін құқық
саласы ретінде. Кәсіпкерлік құқықтың пайда болу тарихы. Көпестердің
кәсіпкерлік құқықпен байланысы. Көпестер – қазіргі кәсіпкерлікті дамытушы
күш ретінде.
• Кәсіпкерлік құқық пәні болып табылатын қатынастар тауар – ақша
қатынастары кәсіпкерлік құқықпен реттелетін қатынастардың ерекше бір түрі
ретінде. Кәсіпкерлік құқықтың қатынастарды құқықтың реттеудің әдістері.
• Қазақстан Республикасында кәсіпкрлік қызметтің даму тарихы. Кәсіпкерлік
қызметтің дамуына себепкер экономиаклық, саяси, құқықтың қатынастар.
Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қатынастарындағы болған реформалар.
Кәсіпкерлік қатынастарды құқықтың реттеу – кәсіпкерлік институттардың
маңызы. Қазақстан Республикасында сауда құқығының дамуы. Азаматтық құқық
пен кәсіпкерлік құқықтың айырмашылықтары Қазақстан Республикасында
кәсіпкерлік құқығының негізгі принциптерін анықтау. Кәсіпкерлік құқықтың
бастаулары, кәсіпкерлік құқықтың реттейтін нормативтік актілердің
қолданылуының ерекшеліктері.

2 тақырып. Кәсіпкерлік қызмет ұғымы
апта 2-3
сағат 4
1. Кәсіпкерлік қызмет ұғымы
2. Кәсіпкерлік тәуекел
3. Нарықтың зерттеу
• Кәсіпкерлік қызмет ұғымы кәсіпкерлік құқықтың қатынастар кәсіпкерлік
құқықтың реттеудің обьектісі ретінде. Кәсіпкерлік қызметтің белгілері
“Шаруашылық қызметі” ұғымы мен “Кәсіпкерлік қызмет” ұғымының ара
қатынасы. Кәсіпкерлік қызметтің инициативтілігі (бастамашылдығы) .
Кәсіпкерлік қызметтің дербестілігі. Кәсіпкерлік қызметтің
ерекшеліктері: мүліктік тәуелсіздік, жауапкершілік, кәсіптік қызметті
өз атынан жүзеге асару.
• Кәсіпкерлік тәуекел. Тәуекел ұғымы. Тәуекел түрлері, құрамдас
бөлшектері. Өндірістік тәуекел. Коммерциялық тәуекел. Қаржылық тәуекел.
Тәуекелдің кәсіпкерлік құқықтағы маңызы. Кәсіпкерлік тәуекелді басқару
әдістері.
• Нарықтың зерттеудің кәсіпкерлік құқықтағы алатын орны. Нарықтың
зерттеудің кәсіпкер пайдасына тигізетін әсері. Нарықтың зерттеу –
кәсіпкерлік құқықтың ерекшеліктерінің негізгі түрі ретінде. Нарықтағы
тауарға, қызмет түріне сұранысты зерттеу отырып пайда табу –
(кәсіпкерлік) нарықты зерттеудің жетіспеуі ретінде.

3 тақырып. Кәсіпкердің құқықтың мәртебесі
апта 4 - 5
сағат 4
1. Кәсіпкер ұғымы
2. Қазақстан Республикасы заңдары бойынша кәсіпкер мәртебесіне ие болу
• Кәсіпкер ұғымы кәсіпкердің құқықтық мәртебесін анықтау. Құқық
субьектісінің субьект мәртебесі түсінігімен ара қатынасы. Азаматтық
құқықтың әр тұрлі субьектілері үшін кәсіпкер мәртебесіне алудың
тәртібін құқықтық реттеу Қазақстан Республикасы заңдары бойынша
кәсіпкер мәртебесі берілмейтін жағдайлары. Депутаттық, мемлекеттік
қызметкер жағдайының кәсіпкер мәртебесімен сәйкезсіздігі. Кәсіпкердің
іскерлік этикасы.
• Кәсіпкер мәртебесіне мемлекеттік тіркеу тәртібі. “Кәсіпкер” және
“алыпсотор” түсініктерін ТМД заңдары бойынша саралау. Осы елдердің
заңдарындағы кәсіпкердің құқықтағы мәртебесіне ие болу тәртіптері.
Қазақстан Республикасы заңдары бойынша кәсіпкер мәртебесі берілмейтін
жағдайлар Қазақстан Республикасындағы шетелдік тұлғалардың кәсіпкер
мәртебесіне ие болу тәртібі.

4 тақырып. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің нысаны мен түрлері
апта 6-8
сағат 6
1. Кәсіпкерліктің нысаны
2. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері
3. Жеке кәсіпкерлік
4. Заңды тұлғалардың шағын кәсіпкерлік
• Кәсіпкерлік қатынастардың субьектілері. Кәсіпкерліктің түрлері саралау.
Кәсіпкерлік қызметінің түрлері, жалпы сипаттама, құқықтың
ерекшеліктері. Қазақстан Республикасының жаңа заңдары бойынша құрылуы
мүмкін жеке және шағын кәсіпкерліктің нысандары.
• Жеке кәсіпкерлік ұғымы. Азаматтардың жеке кәсіпкерлігінің нысандары
азаматтардың жеке кәсіпкерлігінің жалпы құқықтың сипаттамасы. Азаматтық
біріккен кәсіпкерлігіне жалпы сипаттама. Азаматтардың заңды тұлға
құрмай жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызметтері.
• Заңды тұлғаның кәсіпкерлік қызметінің негізгі ұйымдық – құқықтың
түрлері, олардың құқықтың сипаттамасы, ерекше белгілері. Мемлекеттік
емес коммерциялық заңды тұлғалардың кәсіпкерлігінің құқықтың
регламенті. Шаруашылық серіптестіктердің, акционерлік қоғамдардың
кәсіпкерлігі.
• Кәсіпкердің құқықтың статусы мен заңды тұлғаның құқық әрекет
қабілеттілігі ұғымдарының арақатынасы. Шағын кәсіпкерлік субьектілері.
Қазақстан Республикасының азаматтары шағын кәсіпкерліктің субьектісі
ретінде. Анықтау критерилері. Корпоративні құқық ұғымы және оның
кәсіпкерлік құқықпен арақатынасы.

5 тақырып. Кәсiпкерлiк құқықтағы міндеттемелiк құқықтың қатынастар
апта 9-10 сағат 4
1. Кәсіпкерлік құқықтағы міндеттемелер
2. кәсіпкерлердің міндеттемелерге қатысуының ерекшеліктері
3. Мемлекеттік сатып алуды құқық реттеу
• Міндеттеме ұғымы. Міндеттеме тараптары. Міндеттемелерге қатысушылар
міндеттемелерді орындау. Ақшалай міндеттемелер міндеттемелерді орындау
мерзімі. Солидарлы міндеттемелерді орындау. Субсидиярлы міндеттемелерді
орындау. Реулсон талаптары. Міндеттемелердің орындалғанын куәландыру.
Дендитке ақша салу арқылы міндеттемелерді орындау міндеттемелердегі
жағдайлардың өзгеруі және міндеттемелердің тоқтатылуы.
• Кәсіпкерлер мен жасалатын міндеттемелер. Сауда мәмілесін кәсіпкерлік
мәмілелерді орындау. Кәсіпкерлік шарт нысандары. Кәсіпкерлік айналымда
қолданылатын негізгі шарттар. Іскерлік айналымның әдеттері мен
дағдылары
• Мемлекеттік сатып алымдарды құқық реттеу лизингтің құқықтың негіздері.
Кәсіпкерлердің қатысуымен болатын золмдік және нисиелік қатынастар.
Факторингтік қатынастар инвестициялық қызметтің құқықтың нысандары.
Кәсіпкерлердің бірлескен қызметі туралы шарт. Франчай зинг мәнi.
Кәсіпкердің жауапкершілігінің ерекшелігі. Міндеттелілігі тәуекел.

6 тақырып. Кәсіпкерлік қызмет субьектілері
апта 11-14
сағат 8
1. Шаруашылық серіптестік туралы негізгі ержелер
2. Толық серіптестік
3. Жауапкершілігі шектеулі серіптестік
4. Акционерлік қоғам
5. Өндірістік кооператив
• Шаруашылық серіптестік ұғымы. Шаруашылық серіптестіктің жарғылық
капиталына салым салу. Шаруашылық серіптестікті басқару. Шаруашылық
серіптестікке қатысушылардың құқықтар мен міндеттері. Шаруашылық
серіптестіктерді байта құру.
• Толық серіптестік туралы негізгі үлжелер. Толық серіптестіктің жарғылық
капиталы. Толық серіптестіктің ісін жүргізу. Толық серіптестікке
қатысушы үлесінің ауысуы. Қатысушының толық серіптестіктен шығуы.
Қатысушыны толық серіптестіктен шығару. Қатысушының толық
серіптестіктегі үлесіне өндіріп алуға өтініш жасауға Қатысушылардың
толық серіптестіктің борышы бойынша жауапкершілігі толық серіптестікті
тарату.
• Жауапкершілігі шектеулі серіптестік туралы негізгі үлжелер.
Жауапкершілігі шектеулі серіптестіктің жарғылық капиталы.
Жауапкершілігі шектеулі серіптестігі басқару. Жауапкершілігі шектеулі
серіптестіктің жарғылық капиталдағы үлесінің басқа адамға ауысуы.
Жауапкершілігі шектеулі серіптестік қатысушыларының қосымша жарналары.
• Акционерлік қоғам ұғымы. Ашық және жабық акционерлік қоғамдар.
Акционерлік қоғамның құрылтай құжаттары. Бағалы қағаздарды шығару және
орналастыру. Акционерлік қоғамды басқару. Акционерлік қоғамды байта
құру және тарату.

7 тақырып. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдау.
Апта 15
Сағат2
1. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдау
2. Кәсіпкерлік қызметті қорғау
3. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау
• Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу мен қолдаудың арақатынасы. Қазақстан
Республикасы заңдары бойынша реттеуді кепілдің негіздері. Қазақстан
Республикасындағы кәсіпкерлікті қолдау мақсатында шығарылған заңдар.
Қазақстан Республикасының шағын кәсіпкерлікті қолдау” заңи.
• Кәсіпкерлік қызметті қорғау тәсілдері Қазақстан Республикасының
кәсіпкерлік қызметін реттеудің риектері. Кәсіпкерлік қызметті
лицензиялау – мемлекеттік реттеудің түрі ретінде. Кәсіпкерлік қызметті
мемлекеттік қолдаудың бағыттары. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік
қолдаудың негізгі бағыттары. Коммерциялық, кәсіпкерлік құпияның ұғымы,
негізгі белгілері, маңызы. Коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді
қорғау.
• Тұтынушының кәсіпкерлік құқықтың субьектісі ретінде қалыптасуы.
Тұтынушылардың құқықтарын қорғауға бағытталған (әрекеттердің)
нормативтік құқықтықактілердің заңдық күші. Қазақстан Республикасы
мемлекеттік органдарының Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудағы орны
тұтынушылар құқықтарын қорғау мақсатында құрылатын органдардың әрекет
ету ерекшеліктері.

7 тақырып. Мәмілелер. Кәсіптік құқықтың негізгі элементтері ретінде
апта 16
сағат2
1. Мәміле ұғымы
2. Мәміле нысаны
• Азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық құқықтар мен міндеттерін
белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған әрекеттерінің мәміле
деп. Танысады.
• Бір жақты және екі немесе көп жақты мәмілелер жасалуы үшін бір тараптың
ерік білдіруі қажет және жеткілікті болатын мәмілелер. Бір жақты
мәмілелерді құқықтың реттеу. Мәміле жасаудан пайда болатын құқықтар мен
міндеттер. Тараптардың құқықтар мен міндеттер туындауын басталу –
басталмауы белгісіз мән – жайға байланысты етіп қоюынан пайда болатын
шартпен жасалған мәмілелер. Мәміленің нысандары. Ауызша және жазбаша
мәмілелер жетон, билет арқылы жасалатын мәмілелер. Есі дұрыс емес,
денсаулығы нашар адамдардың мәміле жасау қабілеттігі. Мәміленің жазбаша
Турін сақтамау салдары. Мәмілелердің тотариатпен куәландыруы.
Мәмілелерді тіркеу. Биржалық мәмілелер, жарамсыз мәмілелер мен
жарамсыздықтың салдары. Мазмұны заң талаптарына сәйкес келмейтін
мәміленің жарамсыздығы. Мәмілелер жарамсыздығының негіздері жасалған
немесе қулықпен жасалған мәмілелер. Мәміленің бір бөлігі
жарамсыздығының салдары. Жарамсыз мәмілелер бойынша талп қою мерзімдер.

8 тақырып. Мемлекет пен әкімшілік аумақтық бөлшектер кәсіпкерлік құқықтың
ерекше субьектілері ретінде.
Апта 17
Сағат 2
1. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқықтың қатынастарға қатысуы
2. Әкімшілік аумақтық бөліністің кәсіпкерлік – құқықтық қатынастарға
қатысуы.
3. Қазақстан Республикасы мен әкімшілік аумақтық бөлшектің
міндеттемелері бойынша ақы өндіріп Алу.
• Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қатынастарға қатысуы еліміз
тәуелсіздік алғаннан кейін өз бейнесін айқындай түсті. Аталған Тақырып
бойынша мынадай аспектілер қамтылады: Қазақстан Республикасының
азаматтық құқықтық қатынастарға қатысуы. Қазақстан Республикасы мен
азаматтардың кәсіпкерлік қатынастардағы теңдігі. Қазақстан
Республикасының қатысуымен болатын кәсіпкерлік даулар.
• Кәсіпкерлік құқықтың қатынастардағы әкімшілік – аумақтық бөліністің
өзге де субьектілермен тең құқықтылығы. Кәсіпкерлік құқықтың
қатынастардағы Мемлекет атынан әкімшілік аумақтық бөліністің уәкілдік
туї. Әкімшілік аумақтық бөліністің уәкілдік туї. Әкімшілік аумақтық
бөліністің қатысуымен болатын кәсіпкерлік даулар.
• Қазақстан Республикасының өз міндеттемелері бойынша мемлекеттік қазына
мүлкімен жауап беруі. Әкімшілік – аумақтық бөліністң өз міндеттемелері
бойынша жергілікті қазына мүлкімен жауап беруі. Қазақстан Республикасы
мен әкімшілік аумақтық бөліністің азаматтар мен заңды тұлғалардың
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Кәсiпкерлiк құқық пәнi бойынша семинар тақырыптары

1 тақырып. Кәсіпкерлік құқық – Қазақстан Республикасының құқық жүйесінің
саласы ретінде.
Апта1
Сағат2
1. Кәсіпкерлік құқық ұғымы.
2. Тауар – ақша қатынастары – кәсіпкерлікпен реттелетін қатынастар
ретінде
3. Кәсіпкерлік қатынастарды құқықтық реттеу
4. Кәсіпкерлік құқық принциптері мен бастаулары
Семинар сұрақтары лекцияда қарастырылған мәселелерді тереңірек меңгеріп
бекіту мақсатында кем көлемде қарастырады. Бұл тақырып бойынша студенттер
кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін нормативтік құқық актілерді,
олардың жалпы сипаты және құрылымы туралы, олардың әрекет ету аясы туралы
мәліметтерді қарайды. Семинар сабағы ауызша жүреді.

2 тақырып. Экономика, нарық, құқық.
Апта2-3
Сағат4
1. Экономика жүйе ретінде: негізгі белгілері және қызметтері
2. Нарықтың мазмұны мен құрылымы
3. Нарық – кәсіпкерлік құқықтың зерттеу обьектісі ретінде

Тақырып алғаш қаралуда. Мақсаты – студенттерге кәсіпкерлік құқықтың басты
элементтері туралы мағлұмат беру. Сабан барысында студенттер тақырып
бойынша ауызша ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерлік құқықтын қағидалары
Кәсіпкерлік құқықтың пайда болуы және функциялары
Кәсіпкерлік құқықтың қалыптасу және даму тарихы
Меншік және меншік құқығы
Азаматтардың меншік құқығы
ҚР ҚК 310 бабында қарастырылған қылмыс құрамын терең және жан-жақты зерттеу
Кәсіпкерлік-адам қызметінің ерекше саласы
МҮЛІКТІ ИЕЛІКТЕН АЛУДАН ТУЫНДАЙТЫН МІНДЕТТМЕЛЕР
Жеке тұлғалардың азаматтық құқықтық субъектілігі
«Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы»
Пәндер