Ұлттық идеология астарлары.


. Ұлттық идея.
2. Ұлттық идеология негіздері.
3. Ұлттық тіл .

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге


ТАҚЫРЫБЫ:‭ ‬ҰЛТТЫҚ ИДЕОЛОГИЯ АСТАРЛАРЫ.

‭ ‬1.‭ ‬Ұлттық‭ ‬идея.
‭ ‬2.‭ ‬Ұлттық‭ ‬идеология негіздері.
‭ ‬3.‭ ‬Ұлттық‭ ‬тіл‭ ‬.

1.‭ ‬Ұлттық идея-адамзат тарихына көптен танымал феномен.‭ ‬Одақ‭ ‬ыдырағаннан кейінгі саяси кеңістікте демократиялық идеялар‭ ‬ұлттық рең ала бастады,‭ ‬ал кейбір аймақтарда‭ ‬ол мемлекет‭ ‬деңгейіңдегі саясатқа айналып,‭ ‬соғыс,жанжалдар туғызды.‭ ‬Ұлттық сана кең танымал‭ ‬ұғым‭ ‬болғанымен,‭ ‬оған деген көзқарас біркелкі болмай‭ ‬,‭ ‬қарама-қарсы ойлар туғызып отыр.‭ ‬Мазмұны мен мақсаты жағынан ол алуан түрлі:‭ ‬кертартпа,‭ ‬ескі,‭ ‬тозығы жеткен идеялардың да,‭ ‬батыл‭ ‬,демократиялық іс-қимылдардың да,‭ ‬қозғаушысы‭ ‬болды.‭ ‬Сондықтан‭ ‬ұлттық идея‭ ‬жан-жақты‭ ‬қайшылыққа толы,‭ ‬қарама-қарсы саяси процестерді‭ ‬қамтитын‭ ‬ұғым.
‭ ‬Социамум‭ ‬тұсында‭ ‬ұлттық идеяны‭ ‬ұлтшылдыққа теңеп,‭ ‬оның пайда болуы туралы‭ ‬әртүрлі пікірлер айтылды.Ол капитализмнің идеялық‭ ‬,саяси ықпалының жемісі,‭ ‬антикоммунистердің ойдан шығарған арам пиғылының көрінісі деп бағаланды.Сонымен‭ ‬бірге‭ ‬ұлттық‭ ‬,‭ ‬патриотық идея халықтар достығына‭ ‬,‭ ‬интеграцияға‭ ‬қарсы‭ ‬әрекет‭ ‬ретінде‭ ‬танылып‭ ‬,оған‭ ‬тойтарыс беру идеологиялық‭ ‬жұмыстың маңызды бағытына айналды.‭ ‬Кейін КСРО-да‭ ‬ұлттық‭ ‬қозғалыстар‭ ‬мен халықтың‭ ‬майдандар‭ ‬ұйымдастырыла бастағанда орталық‭ ‬ұлттық идеямен есептесе бастаааады.‭
Дегенмен‭ ‬ұлттық идеология мен саясат белгілі-бір‭ ‬кезенде‭ ‬үлкен іс атқарғанмен,‭ ‬қоғам дамуында тек жағымсыз,бүлдіргіш‭ ‬қасиетке ие деген пікір‭ ‬әлі де кездеседі.
‭ ‬Ұлттық‭ ‬сана-‭ ‬сезімнің негізінде‭ ‬өзімдікі‭‬ мен‭ ‬өзгенікін‭‬саралайтын‭ ‬әлеуметтік‭ ‬психология барлығы белгілі.Бұдан‭ ‬ұлттық идея,‭ ‬сана-сезім,‭ ‬өзін‭‬,‭ ‬өзгенікін‭‬ қарсы‭ ‬қою арқылы‭ ‬ғана танылады деген‭ ‬оймен‭ ‬келісуге‭ ‬болмайды.Орыс‭ ‬ұлттық санасының‭ ‬пайда болуы оны,‭ ‬яғни орыстарды мұсылмандарға,‭ ‬татарларға,‭ ‬немістерге,‭ ‬фронцуздарға‭ ‬,‭ ‬түріктерге,‭ ‬тағы басқа‭ ‬бағынышты‭ ‬ұлттарға‭ ‬қарсы‭ ‬қоюға байланысты делінеді.Кейде‭ ‬қарама-қарсылық,‭ ‬бөтенді жатсыну‭ ‬көне дәуірден‭ ‬басталып,‭ ‬ғасырлар‭ ‬бойы‭ ‬адамдар‭ ‬санасына терең сіңген деген де ойлар‭ ‬айтылады.
‭ ‬Бүгінгі‭ ‬күні‭ ‬ұлттық‭ ‬мемлекеттерде‭ ‬қарама-қарсы‭ ‬екі бағыт орын алып тұр.Біріншісі,‭ ‬жергілікті,дәстүрлі этникалық негіздегі мәдени‭ ‬,‭ ‬тіл,‭ ‬діниқауымдастықтардың белсенділігі артып‭ ‬,‭ ‬сана-сезімнің‭ ‬оянуы.Екіншісі,этностардың арасындпғы‭ ‬қатынастардың‭ ‬дамуы,‭ ‬бір-біріне жап-жақын‭ ‬жақындасуы,‭ ‬ұлттық‭ ‬бірліктің‭ ‬,‭ ‬сонымен‭ ‬бірге‭ ‬мемлекеттік және‭ ‬мемлекетаралық‭ ‬ынтымақтастықтың‭ ‬қалыптасуы.‭ ‬Бірінші‭ ‬тенденцияның‭ ‬жанартушылық‭ ‬,‭ ‬жасампаздық‭ ‬қызметі‭ ‬өте зор.‭ ‬Ұлттық‭ ‬қатынастардың‭ ‬шиеленісіп,‭ ‬әр‭ ‬тек‭ ‬өз‭ ‬пайда-мұддесін,‭ ‬мұн-мұқтажын‭ ‬қорғап,‭ ‬ұлтаралық,‭ ‬мемлекетаралық‭ ‬ынтымақтастықты,‭ ‬бірлікті‭ ‬әлсіретіп,‭ ‬саяси тұрақсыздық тұғызу мүмкін.‭ ‬Сондықтан‭ ‬ұлттардың бір-біріне‭ ‬жақындасуы‭ ‬,‭ ‬ықпалдасуы,‭ ‬саяси,‭ ‬экономикалық және‭ ‬өзара байланыстарын‭ ‬,‭ ‬сенімін тереңдету‭ ‬– мемлекет дамуының‭ ‬басты тірегі.
‭ ‬Ұлттық идея-‭ ‬талай‭ ‬ұрпақтың еңбегімен‭ ‬,‭ ‬қуаныш,‭ ‬қайғесымен‭ ‬сараланған рухани‭ ‬дүние.‭ ‬Бұл‭ ‬қайталанбас‭ ‬байлық‭ ‬өмірге‭ ‬ұлттық‭ ‬өзіндік‭ ‬тарихи болмысымен‭ ‬келген‭ ‬,‭ ‬сол‭ ‬себептен‭ ‬де ол‭ ‬ұлттық‭ ‬дүниетанымның‭ ‬айнасы.‭ ‬А.‭ ‬Сейдімбек‭ ‬айтқандай‭ ‬,‭ ‬әрбір‭ ‬ұлт-‭ ‬өз‭ ‬болмысының‭ ‬авторы‭‬.‭ ‬Ұлттық мұрат‭ ‬пен‭ ‬мүддесін,‭ ‬кешегісі,‭ ‬бүгінгісі,‭ ‬ертеңгісі,‭ ‬қайғы-қасіретімен,‭ ‬абырой-‭ ‬мақтанышы‭ ‬ұлттық идеяда көрініс алады.‭ ‬Сондықтан‭ ‬оның‭ ‬мәні‭ ‬қайшылықты,‭ ‬өрісі кең,ол күтпеген‭ ‬өзгерістерге‭ ‬де толы.
‭ ‬Әр‭ ‬ұлт‭ ‬өз тағдырына тән мәселелерді‭ ‬өзіндік‭ ‬жолмен‭ ‬шешеді.‭ ‬Ұлттық‭ ‬топыраққа басқа‭ ‬өркениетті көшіру,‭ ‬тарихи‭ ‬тәжірибе көрсеткендей‭ ‬,‭ ‬күйзеліске‭ ‬әкеледі.Өзбектерді‭ ‬шведтендіруге‭ ‬,‭ ‬қазақтарда француздандыруға‭ ‬,‭ ‬орыстарды‭ ‬американдыруға болмайды.‭
Ұлттық идея ойдан шығарылған‭ ‬қиял емес,‭ ‬ұлттық‭ ‬болмыстың‭ ‬,‭ ‬тарихтың көрінісі.Ғасырлар бойы жинаған‭ ‬рухани мұра,‭ ‬ұлт рухы‭ ‬қоғамның дамуына‭ ‬бейімделіп‭ ‬,‭ ‬оған ықпал‭ ‬жасап отврады.‭ ‬Бұл‭ ‬өзара‭ ‬әрекеттестік‭ ‬ұлт‭ ‬мінезін‭ ‬шыңдап,‭ ‬байытады.‭ ‬Ұлттық идеяның‭ ‬ұлтшылдық дертке‭ ‬шалдығуы‭ ‬организмде‭ ‬қатерлі ісік пайда болып,‭ ‬оның‭ ‬өмірлік‭ ‬сөлін‭ ‬сорғаны сияқты кесел.Бұл процесті дер кезінде‭ ‬тоқтатпаса‭ ‬,‭ ‬ол‭ ‬қозып кетіп,‭ ‬індетке душар ететініне постсоветтік кеңістіктегі‭ ‬дау-‭ ‬жанжалдардан,‭ ‬қан төгістерден көріп отврмыз.‭ ‬Ал көктемдік‭ ‬,‭ ‬империялық саясаттың‭ ‬салдары‭ ‬шешен мен орыс халықтарының көз жасына‭ ‬,‭ ‬аққан‭ ‬қанына айналуда.‭ ‬Жалаң патриоттар‭ ‬ұлттық‭ ‬сезімдітез етіп,өздерінің‭ ‬жеке мүдделеріне‭ ‬ұлттық идеяны‭ ‬бағындырғысы келеді.‭
2.‭ ‬Ұлттың‭ ‬табиғатын түсінудегі пікір‭ ‬алалығы‭ ‬,‭ ‬көзқарастардың‭ ‬бір-бірінен алшақтығы‭ ‬әртүрлі‭ ‬мазмұндағы‭ ‬идеологиялық‭ ‬тұжырымдамаларға негіз‭ ‬болады.
‭ ‬Бүгінгі күні,‭ ‬мысалы,‭ ‬мәдени этникалық‭ ‬тектің ортақтастығынан‭ ‬жалпы түркілік‭ ‬қауымдастықпен‭ ‬қатар‭ ‬қою не‭ ‬жоғары санау‭ ‬,‭ ‬біздің‭ ‬пікірімізше‭ ‬егемендікке‭ ‬қайшы келеді.
‭ ‬Көпұлтты‭ ‬қоғамда‭ ‬тарихи және‭ ‬экономикалық факторлар‭ ‬этникалық‭ ‬мәдениеттердің‭ ‬нығаюына‭ ‬мүмкіндік‭ ‬туғызып‭ ‬,‭ ‬идеологиялық‭ ‬плюрализмнің‭ ‬өсуіне‭ ‬әкеледі.‭ ‬Этномәдени‭ ‬құндылықтар‭ ‬ықпалды‭ ‬идеологиялық‭ ‬мәртебеге‭ ‬ие болып,‭ ‬бұрынғы‭ ‬социолистік‭ ‬идеологияның‭ ‬орнын басып отыр.‭ ‬Діни этникалық‭ ‬алалығы‭ ‬бар ортада‭ ‬бұл жағдай‭ ‬этникалық‭ ‬сана сезімнің‭ ‬өсуін,‭ ‬ұлттаралық‭ ‬қатынастарда терең саяси‭ ‬тұрақсыздықты тудырады.‭ ‬Мәдени плюрализмнің‭ ‬екінші жағы‭ ‬– бір‭ ‬мемлекеттегі‭ ‬көптеген‭ ‬ұлттардың‭ ‬мәдени оқшаулануы.‭ ‬Осыдан келіп‭ ‬ұлтаралық‭ ‬,‭ ‬аймақтық‭ ‬қайшылықтар да тууы‭ ‬мүмкін.
‭ ‬Африка‭ ‬елдерінде‭ ‬ұлттық‭ ‬идеологиянгың‭ ‬қалыптасуына‭ ‬нәсілшілдік көзқарастар‭ (‬негризм,‭ ‬негритюд‭) ‬негіз болды.‭ ‬Дегенмен,‭ ‬африкандық‭ ‬ғалымдар‭ ‬бұл теорияға‭ ‬сын көзбен‭ ‬қарап‭ ‬,‭ ‬оны тек ақ нәсілшілдікке‭ ‬қарсы жауап ретінде,‭ ‬негро-африкандықтардың‭ ‬өзіне-өзі‭ ‬сенімін бекіту‭ ‬үшін‭ ‬қажет деп‭ ‬мойындайды.‭ ‬Көптеген елдерде‭ ‬нәсілшілдік‭ ‬факторлар елдің‭ ‬халқын‭ ‬жікке бөліп,‭ ‬бір бөлігін‭ ‬зорлықпен‭ ‬ығыстыруға себепші болды.‭ ‬Ұлттық идеологияның‭ ‬қалыптасуының негізі‭ ‬ұлттық болмыс екеніне‭ ‬күмән тумаса керек.
‭ ‬Ұлттық мемлект-‭ ‬ұлт идеологисының‭ ‬маңызды‭ ‬негізі.‭
Ұлттық идеология‭ ‬-‭ ‬демократияға‭ ‬негізделген‭ ‬ғана жаңа‭ ‬мемлекттің іргесі‭ ‬қаланады.‭ ‬Байырғы‭ ‬ұлттық‭ ‬патриоттық сана-сезіммен‭ ‬қатар‭ ‬басқалардың да осы мемлекеттің‭ ‬азаматы болып сезінуі-‭ ‬саяси тұрақтылыққа‭ ‬жол ашып,‭ ‬сепоратистік‭ ‬оқшауланудың‭ ‬алдың алады және‭ ‬ұлтаралық‭ ‬интеграцияға‭ ‬жол ашады.‭ ‬Мемлекет‭ ‬тайпалық‭ ‬,‭ ‬этникалық,‭ ‬партиялық мүдделерден‭ ‬жоғары‭ ‬тұрып‭ ‬,‭ ‬әр тараптағы топтардың‭ ‬басын‭ ‬қосып,‭ ‬саяси‭ ‬бөлінушілікті‭ ‬болдырмайды.‭
Егемендік алғаннан кейінгі‭ ‬тұста‭ ‬ұлттық идеяның мазмұнымен‭ ‬мақсаты нақтыланып,‭ ‬мемлекттің ішкі ынтымақтастығы‭ ‬мен этностардың бірлігі‭ ‬ұлттыұ мүдденің жаңа‭ ‬мазмұнына негіз болды.Ішкі‭ ‬жанжалдарға‭ ‬орын бермейтін‭ ‬,‭ ‬өзара‭ ‬үйленісушілікке,‭ ‬гармонияға негізделген‭ ‬ұлтаралық‭ ‬сыйластықты‭ ‬ұлттық мұрат‭ ‬ретінде санаға сіңіру-‭ ‬ұлттық идеологияның‭ ‬басты‭ ‬қызметі.‭ ‬Ұлттық иделогия табиғи ортамен‭ ‬ғана шектелмей,‭ ‬саяси,‭ ‬рухани,‭ ‬мәдени‭ ‬белсенділігімен‭ ‬өлшенеді.
‭ ‬Ұлттық идеологияда‭ ‬мңызды роль‭ ‬атқаратын объективті‭ ‬факторлардың бірі-‭ ‬тіл.‭ ‬Тіл-‭ ‬ұлттық‭ ‬игіліктің бірі ретіеде оеың‭ ‬өзіндік‭ ‬мол‭ ‬қасиеттерін‭ ‬айқындайтын,‭ ‬сонымен бірге‭ ‬ұлтты‭ ‬ұлт ететін‭ ‬ақиқат болып табылады.‭‬Тілсіз‭‬-‭ ‬адамның‭ ‬мәртебесі биік болмайды.‭ ‬Сөйтіп,‭ ‬бөтен тілге‭ ‬тәуілділік‭ ‬өз тілін‭ ‬оған‭ ‬қарсы‭ ‬қоюға‭ ‬мәжбүр етеді.
‭ ‬Көптеген араб,‭ ‬африка елдерінде жергілікті тілдер‭ ‬мемлекетшілдік‭ ‬қатынас‭ ‬құралы деңгейіне‭ ‬жетпегендіктен,‭ ‬біртілді мемлекеттердің‭ ‬өзінде отаршыл‭ ‬әкімшілік‭ ‬кеткеннен кейін‭ ‬де олардың тілі ортақ‭ ‬қатынас тілі болып‭ ‬қала беруде.
‭ ‬Ұлттық тіл‭‬-‭ ‬этностық‭ ‬қауымдастықтың‭ ‬жай‭ ‬ғана‭ ‬қатынас‭ ‬құралы емес,‭ ‬оның ерекше ар намысын,‭ ‬асыл‭ ‬қасиеттерін,‭ ‬бірігей даналығын,‭ ‬қайталанбас ерекшеліктерін көрсететіе фактор.‭ ‬Сондықтан‭ ‬ол‭ ‬қосымша субъективті,‭ ‬осы‭ ‬ұлтқа тән психологиялық мәнге ие болып,‭ ‬юасқа этникалық‭ ‬құбылыстардан басымырақ түседі.‭
Ұлттық идеологияның астарында‭ ‬өзара диалектикалық‭ ‬үйлесімді ықпалдастықтағы этнос нышандары жатыр.М.‭ ‬Арын‭ ‬ұлттық сезімді білдіретін бес шарт немесе бес анық‭ (‬тіл,дін,‭ ‬әдет-ғұрып,‭ ‬тарих,атамекен‭) ‬туралы‭ ‬әңгімелей келе,‭ ‬Осылардың‭ ‬қай-қайсысында да‭ ‬ұлттық психология деп аталатын‭ ‬ұлттың аса‭ ‬терең күретамыры жатырдеп‭ ‬қорытынды жасайды.‭ ‬Тіл мен мәдениет‭ ‬-‭ ‬түрліше айырмашылықтарына‭ ‬қарамастан,‭ ‬ұлтты ішінен топтастыратың,‭ ‬біріктіретін факторлар.‭ ‬Ұлттық тілдің астарын атқаратын‭ ‬қызметінің деңгейі-‭ ‬оның‭ ‬өсуінің‭ ‬,кемелденуінің көрінісі.‭ ‬Ұлттық мақсат пен мұрат жолында оның рухани‭ ‬қазынасы‭ ‬ұлттың басын біріктіріп,‭ ‬ұлттық жаңаруға негіз‭ ‬қалайды.

‭ ‬ДӘРІС‭ ‬№3

‭ ‬ТАҚЫРЫБЫ:‭ ‬ЖАРНАМАЛЫҚ‭ ‬БЕЙНЕЛЕРДІҢ‭ ‬ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ‭ ‬ПСИХИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ‭ ‬РОЛІ.

1.‭ ‬Жарнамалаудың‭ ‬когнетивті аспектілері.‭
2.‭ ‬ Жарнамалаудың эмоционалды аспектілері.
3.‭ ‬Жарнамалаудың мінез-құлықтық компоненті.

‭ ‬Жарнама-‭ ‬әлеуметтік‭ ‬–психологиялық‭ ‬құбылыс‭ ‬,‭ ‬адам психикасының түпкі бөліктеріне‭ ‬әсер ететін көп жоспарлы тауар.‭ ‬Бизнез‭ ‬әлемінде жарнама‭ ‬тұтынушыларға‭ ‬ақпараттардың психологиялық‭ ‬әрекеттестігі-‭ ‬сатып алушының‭ ‬нақты мінез-құлықтық актілерін‭ (‬эмоциоларда,ойларда,‭ ‬мүмкін шешімдерде‭) ‬негіздеп‭ ‬жүзеге‭ ‬асыратын жарнамалық хабарландыру процесінде пайда болады.
‭ ‬Жарнамалық процесс-‭ ‬ақпаратарды‭ (‬түйсіну,‭ ‬қабылдау,зейін аудару,есте сақтау‭) ‬өңдеуде назар аударатын феномен болып табылады.‭ ‬Басқаша айтсақ‭ ‬жарнамалық ақпараттарды‭ ‬өңдеу процесінде адамның жарнамалық хабарландыруға деген‭ ‬қатынасы‭ ‬,‭ ‬оның эмоциясы,‭ ‬сезімі,‭ ‬белсенді орын алады.‭ ‬Мысалы:‭ ‬қанағаттану,жеке басының абыройы,‭ ‬қызғаныш,‭ ‬санада жарнаманы түсініп,‭ ‬ұғынып‭ ‬қабылдау сезімдері немесе керісінше.
‭ ‬Психологтардың зерттеулері бойынша:‭ ‬жарнамалық ақпараттарды‭ ‬өңдеу және‭ ‬қабылдау көптеген‭ ‬түрлі факторлардың‭ ‬әсерінен жүзеге асады.‭ ‬Бірақ осылардың‭ ‬үшеуі практика‭ ‬жүзінде кең‭ ‬қолданылады.
бұл когнитивті‭ (‬танымдық‭) ‬фактор.
эмоционалды‭ (‬аффективті‭) ‬фактор.
мінез-құлықтық‭ (‬конаитивті‭) ‬фактор.
1.Когнетивтіаспектілер.‭ ‬Когнетивті компонент‭ ‬адамның жарнамалық ақпараттарды‭ ‬қалай‭ ‬қабылдауымен байланысты болып келеді.Когнетивті аспектілерді‭ ‬меңгеру‭ ‬үшін‭ ‬түйсік,қабылдау,ес,қиял,‭ ‬ойлау,сөйлеу т.б.‭ ‬процестері‭ ‬қатарын талдау ақпараттарын‭ ‬өңдеу алға тартылады.
‭ ‬Жарнамалық‭ ‬өнімнің‭ ‬құнды‭ ‬не‭ ‬құнсыз болуы адамның когнитивті сферасына түрліше‭ ‬әсер етеді.‭ ‬Жарнамалық хабарландыру‭ ‬нәтижесінде‭ ‬әрекеттерге түрліше дайындық және түрліше‭ ‬қабылдау,‭ ‬есте сақтау байқалады.Жарнамалаудың негізгі міндеттердің бірі:
‭ ‬-жарнамалайтын тауармен‭ ‬қызметтерді бөлу:оған тұтынушының назарын аударту:жарнамалық іс-әрекет шегінде біршама‭ ‬актуалды түрде психиканың когнитивті‭ ‬процестерін‭ ‬зерттеу:
‭ ‬Қазіргі күні жарнамалық‭ ‬өнімдерден,‭ ‬яғни тауар мен‭ ‬қызметтен гөрі‭ ‬түрлі жарнамалаушылардың бір бірімен конкурнттік‭ ‬қатынастары көптеп кездеседі.
‭ ‬Түйсіну-‭ ‬адамның когнетивті іс‭ ‬әрекетінің маңызды элементерінің бірі.‭ ‬Түйсік біріншілік танымдық процесс.‭ ‬Негізгі сезім‭ ‬мүшелерімен сәйкес‭ ‬түйсік‭; ‬көру,‭ ‬есту,‭ ‬қимыл,‭ ‬органикалық,‭ ‬вебрациялық,тепе-теңдік‭ ‬болып бөлінеді.‭ ‬Түйсіне білу‭ ‬қабілеттілігі-‭ ‬сезімталдық деп аталады.‭ ‬Түйсіктің:
Абсолютті
Айырмашылық‭ ‬табалдырықтары болады.
Абсолютті‭ ‬табалдырық‭ (‬төменгі және жоғарғы‭) ‬сезім мүшелерінің‭ (‬анализаторлардың‭) ‬сигналдары түйсіну және‭ ‬қабылдау‭ ‬қабілеттіліктерін айқындайды.‭
Жарнамалық‭ ‬іс-әректтерде көбіне көру,‭ ‬дәм,‭ ‬қимыл,‭ ‬сипап сезу,‭ ‬иіс ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақстандағы ұлттық идеология мәселелері
Телевидение және ұлттық идеология
Мемлекеттік идеология және ұлттық рух
Халық ойындарының педагогикалық астарлары
Саяси идеология
Қазақстан Республикасындағы идеология
Идеология және билік
Идея және идеология ұғымдары
Қоғамдық идеология және журналистика
Саяси идеология түрлері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь