Мұнай өндіруші кәіпорындарды сумен қамтамасыз ету

Мұнай кәсіпшілігі ең ipi су тұтынушылардың 6ipi болып табылады. Kaзipгi кездегі мұнай кен орындарындағы тәуліктік су шығыны жүздеген мың текше метрге жетеді. Қабаттың мұнай бергіштік коэффициентін едәуір улғайту үшін және мұнай ұңғыларының фонтандау мерзімін ұзарту максатында кенішке су айдайтын кабат кысымын ұстаушы цехтар суды ең көп тұтынушылар болып табылады.
Өнімді қабаттарға айдалатын су молшері көптеген факторларга тәуелді болады және арнайы есептеулермен аныкталады. Игерудің алғашқы екі кезеңінде қабат қысымын бастапқы деңгейде ұстап тұру ушін қабатка айдалатын су мөлшері кабат жағдайына келтірілген қабаттан алынған мұнай мен судың жинақталған мөлшеріне тең болуы кажет, яғни тепе.теңдік сакталуы керек:

(1)
мундағы Gcy және Gқоспа . сәйкесінше айдалган су мөлшері мен кабат жағдайына келтіріліп алынған мұнай мен қабат суы коспасының мөлшері, k . судың ағып кетуін ескеретін коэффициент.
• нұсқа (контур) ішіне су айдау кезінде к=1,1;
• аудандык су айдау кезінде к= 1,2;
• нұска сыртынан су айдау кезінде к=1,5.
Кабат кысымын ұстаудан басқа, кәciпшiлiктe тұщы судың көп мөлшерін әр түpлi саладағы мекемелерге (шеберханалар, көлік шаруашылығы және т.б), сондай.ақ тұрмыстык кажеттілікке жұмсайды. Судың шығынын және оны өндірістік қажеттерге тұтыну режимін процесс технологиясының мәліметі бойынша есептейді. Тұрмыстық кажеттіліктерге кететін шығын мөлшерін адам санына, климаттық жағдайларға және ғимараттардың жабдықталу дәрежесі бойынша анықтайды.
Қабат қысымын ұстап тұру ушін ашық табиғи су көздерінен және суды қабаттардан (көп жағдайда тұщы немесе әлсіз минерализацияланған) алынатын тұщы су, сол сияқты ағынды сулар (құрамында минералды тұздар, эмульсияланған мұнай мен беттік әрекетті заттары бар) колданылуы мүмкін.
Тұщы табиғи сулардың құрамында елеусіз мөлшерде тұздар (шамамен 1г/л), әр турлі газдар, механикалык коспалар, теміp гидроксиді Fe(OH)2, темірдің гидрототығы Fe(OH), және кабатты суландыру процестеріне әсер ететін микроағзалар болуы мүмкін.
Ағынды сулар — бұл мұнаймен 6ipгe өндірілетін (шамамен 85%) қабат суы мен мұнайды тұзсыздандыруға, эмульгаторларды дайындауға, компрессорларды
        
        СУ АЙДАУ ЖҮЙЕСІНДЕ ҚОЛДАНУ ҮШІН ТҰЩЫ ЖӘНЕ АҒЫНДЫ СУДЫ ДАЙЫНДАУ
1. Мұнай өндіруші кәіпорындарды сумен
қамтамасыз ету
Мұнай кәсіпшілігі ең ipi су ... 6ipi ... ... ... кездегі мұнай кен орындарындағы тәуліктік су шығыны жүздеген мың текше метрге жетеді. Қабаттың мұнай бергіштік коэффициентін едәуір улғайту үшін және ... ... ... ... ұзарту максатында кенішке су айдайтын кабат кысымын ұстаушы цехтар суды ең көп тұтынушылар болып ... ... ... су ... ... ... ... болады және арнайы есептеулермен аныкталады. Игерудің алғашқы екі кезеңінде қабат қысы - мын бастапқы деңгейде ұстап тұру ушін қабатка ... су ... ... ... келтірілген қабаттан алынған мұнай мен судың жинақталған мөлшеріне тең болуы кажет, яғни тепе-теңдік сакталуы керек:
(1)
мундағы Gcy және ... - ... ... су ... мен кабат жағдайына келтіріліп алынған мұнай мен қабат суы коспасының мөлшері, k - судың ағып ... ... ... ... ... ... су айдау кезінде к=1,1;
* аудандык су айдау кезінде к= ... ... ... су ... ... ... кысымын ұстаудан басқа, кәciпшiлiктe тұщы судың көп мөлшерін әр түpлi ... ... ... көлік шаруашылығы және т.б), сондай-ақ тұрмыстык кажеттілікке жұмсайды. Судың шығынын және оны өндірістік қажеттерге тұтыну режимін ... ... ... бойынша есептейді. Тұрмыстық кажеттіліктерге кететін шығын мөлшерін адам ... ... ... және ... жабдықталу дәрежесі бойынша анықтайды.
Қабат қысымын ұстап тұру ушін ашық табиғи су көздерінен және суды қабаттардан (көп жағдайда тұщы немесе ... ... ... тұщы су, сол ... ... ... ... минералды тұздар, эмульсияланған мұнай мен беттік әрекетті заттары бар) колданылуы мүмкін.
Тұщы табиғи сулардың құрамында елеусіз мөлшерде тұздар ... 1г/л), әр ... ... механикалык коспалар, теміp гидроксиді Fe(OH)2, темірдің гидрототығы Fe(OH), және кабатты суландыру процестеріне әсер ... ... ... ... сулар -- бұл мұнаймен 6ipгe өндірілетін (шамамен 85%) қабат суы мен мұнайды тұзсыздандыруға, эмульгаторларды ... ... ... және т.б ... ... көлемі 10-12% құрайтын) тұщы судың, сондай-ақ атмосфералық (жауын-шашыннан жиналған) сулардың (1,5-3%) қоспасы. Ағынды ... ... ... ... темip гидроксиді Fc(OH)2, темірдің гидрототығы Fе(OH)3, сонымен қатар көп мөлшерде тұздар (300 г/л ... ... ... ... ... ... кезеңіндe, яғни ұңғы өнімі онша суланбаған кезде, кабатқа су айдау ушін ... ... ... ... Сулану көрсеткіші жоғарылаған сайын табиғи суларды колдану үлесі азаяды да, ал ағынды суларды колдану үлесі артады. Сонымен қатар, ... ... кepi ... ... ... ... ... талаптарына сай келеді.
Табиғи суларды дайындау әдістері мен ... ... ... ... ... едәуір ерекшеленеді және әр турлі жабдықтар мен химиялық реагенттерді кажет етеді.
2. Қабатқа су айдау үшін ... суға ... ... ... ... ... ... келесідей негізгі талаптар койылады:
:: айдалатын судың химиялық үйлесімділігі және құрамының тұрақтылығы;
* микроағзалардың болмауы;
* коррозияға ... ... яғни ... ... мұнай ығыстырушылық қабілетінің жоғары болуы;
* құрамындағы механикалык коспалардың мөлшері минимал болуы (ең аз болуы);
* суды тазалау мен дайындауға кететін ... ... ... (ең аз болуы).
Осы талаптарды тереңінен қарастырайық.
Айдалатын судың химиялық, үйлесімділігі мен құрамының тұрақтылығы. Көп жағдайда ... ... ... ... ... оның тұрактылығына әсер етеді. Әдетте, бұл аса каныққан ерітінділерден, қатты тұздардың түсуінің әсерінен болатын әр турлі химиялық реакциялардың ... ... ... Мысалға, құрамында хлоркальцийлі немесе хлормагнийлі тұздары бар сульфаттық суларды қабатқа айдау барысында ерімейтін тұнбалар түзіледі:
S04 + Са + Н20 = (CaS04 :: ... ... ... ... су айдау ушін құрамында тeмip мен оттсгі бар суларды колданған жағдайда, қуысты ортада темірдің гидроксиді Fe (ОН)2, және темip ... ... Fe(OH)3 ... сульфидінің FeS және элементар күкірттің қатты тұнбаларының түзілуімен сипатталатын тотығу жүру мүмкін.
Кснішке айдалатын тущы су, кейде жыныс құрамына кіретін сазды ... ... ... ... ... ... нашарлап кетуінің басты себепкері болып табылады. Минерализацияланған сулар ... ... ... ... ... құрамында микроағзалардың болуы өндірілетін мұнай мен мұнай газының, сапасын төмендететін бактериялардың өнімді кабаттарга өтуіне ... ... ... ... ... ... ... (сульфаттарды калпына келтіргіш) бактериялардың түсуін жене дамуын ... жөн, ... ... ... ... жағдайда айдалатын судың құрамында сульфат мөлшері көп болғанда бул бактериялар кальций карбонатының ... және ... ... (100 мг/л) әсер ... + С02 + 8Н+ ... +ЗН20 + H2S ... карбонаты өнімді кабаттың коллекторлық қасиеттерін төмендетеді, ал күкіртсутек H2S қабат суларының коррозиялық әрекеттілігін арттырып, мұнаймен бірге жер бетіне ... ... ... және фонтанды кұбырлардың, сондай-ақ жер бетіндегі мұнай, су жене газды жинау ... ... ... ... ... ... ... мен газдың сапасын төмендетеді. Микроағзалармен куресу ушін айдалатын суды хлорлайды немесе формалинмен өңдейді.
Коррозиялық ... ... ... ... көп кабаттык агынды сулардың коррозиялық әрекеттілігі өте жогары. Құбырлар коррозиясының өнімі ұңғының түп маңы аймағына түсіп, ... ... ... ... ... ... төмендету ушін коррозия ингибиторларын (И-1-А, И-1-Е, ИКБ-4, Север, Волга, ИКСГ-1, т.б.) қолданады және ... ішкі ... ... ... және эпоксоидты шайырлармен жабады).
Жоғары мұнай ығыстырушылық қабілеті. Мұнайды ығыстырушылық ... ... ушін ... ... ... суларға мұнаймен шекарадағы беттік кepiлyдi азайтатын БЭЗ-тарды косады, нәтижесінде өнімді қабаттар жыныстарының ... ... яғни бұл ... ... ... ... ... тұратын мұнайды барынша толық ығыстырады. Соңғы кездердс мұнай бергіштік коэффициентін көтеру ушін сілтілі ерітінділерді (NaOH-тың 5%-тік ерітіндісін) колданады, ... ... ... шаю ... ... ... ... минималды мөлшері. Айдау ұңгыларының қабылдағыштығын белгілі бip децгейде ұстап тұру ушін өнімді кабатка айдалатын тущы сулардагы механикалык коспалардыц молшер! жэис ... ... ... ... ... ... кен орны ушін өнімді кабаттардың геолого-физикалык сипаттамаларын (негізінен өткізгізтік жэне жарыкшактық) ескере отырып сәйкестедірілуі кажет.
Суды ... мен ... ... ... ... ... ... ұстап тұру жүйесін салуға кететін курделі каржылар кәсіпшілікте салынатын курылыстың жалпы келемінің ... ... ... Осы ... үштен бір бөлігі суды дайындау қондырғыларын (СДҚ) тұрғызуға кетеді, өйткені олардың алып жаткан ауданы улкен және металл сыйымдылығы жоғары ... ... ... ... әдетте зертханалык жағдайда судың табиғи керннен сузшуі бойынша анықталады. Егер табиғи керннің өткізгіштігі тұракты болып қалса, су айдауға жарамды деп ... ... бұл ... ... оң ... бермейді себебi бip ғана керн барлык өнiмдi кабатты модельдей (сипаттай) алмайды; сондықтан судың сапасы жөнінде накты ... алу ушін ... ... су ... ... ... ... жеке-жеке кабатшаларының жұту кабілетін шығын өлшегішпен өлшейді. Суды тазарту ... әр кен ... ... ... жеке ... ... жәнс ... кабаттарының өткізгіштігі жоғары кен орындарында курделі әрі кымбат кондырғыларды салудың кажеті жок.
Қабатқа су айдау ... ... суды ... мен дайындаудың негізгі критерии - айдау уңгыларының кабылдагыштығы суды айдау пpoцeci кезіндс тұракты сақталуы болып табылады.
Мунай кен ... ... ... ... ... ... жуйесінде колданылатыи судың негізгі көздеріне -- өзен, көл, су коймаларындағы тущы сулар, артезиан ұңғыларының сулары, ... кен ... сулы ... ... мен мухиттардын сулары жэне мунаймсн 6ipre ещирметш минерализацияланган сулар (агынды сулар) жатады.
Әр турлі кен орындары бойынша кабаттарга су ... мол ... тұщы ... қарағанда ағынды суларды айдау тиімдірек болып саналады.
Негізшен кабат суларынан тұратын ағынды сулардың құрамында деэмульгаторлар болады, ол сумен бipre кабатка енген ... ... ... ... ... ... әсер етеді. Сонымен катар, өзінің химиялық құрамы бойынша да агынды сулар кабат суларынан ерекшеленбейді, сондыктан олар химиялык тунбалар ... ... ... ... тущы сулардың шығынын азайтуға және су қоймалары мен жерасты суларын ... ... ... ... ... ... калуға, сазды бөлшектері бар өнімді кабаттардың өткізгіштік касиеттерін сақтап қалуға ... тущы ... ... ... ... мүмкіндік береді. Бipaқ, ағынды суларды утилизациялау қымбат тазарту кондырғыларын салумен және су айдауға арналған құбырлардың, сорапты ... тез ... ... ... болады.
3. Агынды суды дайындау кондырғылары
3.1. Мұнай кәсіпшілігіндегі ағынды суды тазарту мен дайындаудың технологиясы
Мұнай кәсіпшілігіндегі ағынды су ұңғы өнімінің бip ... ... ... ... ... ... ... табиғат калыптастырған, бірак бұл касиеттері кен орынды пайдалану процесінде, әcipece суландыру тәсілдерін ұзақ колдану ... ... ... ... ... ... және ... тузсыздандыру барысында колданылатын тущы су мен өндірістік канализация жуйесінде жиналған жауын-шашын суларының ... 6ip ... ... ... минерализациясы темендейді. Ағын суларының физика-химиялык касиеттері мұнайды жинау және дайындау жуйесінде журетін процестерге және осы процестер бары - ... ... ... ... ... ... ... дайындау және пайдалану барысында мынадай факторларды ескеру керек:
* мұнай қабаты коллекторларының ... ... ... ... ... флюидтерімен және жыныстарымен химиялык және биологиялык сәйкестігі;
:: химиялык турактылығы және коррозиялык активтігі.
Қабаттарға су ... ушін ... ... ... суларды дайындау және пайдаланудың көп жылдық тәжірибесі ... ... ... және ... ... мен ... мына заттарды бөлу мумкіндігіне қарай таңдалуы керек:
* мұнай мен ... ... ... ... ... ... судағы бос газды, сораптардың тиімді режимде жұмыс істеуін камтамасыз ету ушін және газдың топтык сорапты ... ... ... ... ... ... ... коррозиялык әрекеттілігін төмендету үшін.
Қажет болған жағдайда жабдыктарды ... ... ушін және ... ... ... үшін ... ... суларды арнайы ингибиторлармен және бактерицидтармен өңдейді.
Қойылатын талаптардың коптігіне қарамастан мұнай кәсіпшілігіндегі агынды суларды тазарту және ... ... ... мен ... ... ... шамасынша азайтуды қарастыру керек.
Ағынды суларды тазарту және дайындау процестерімен катар, бөлінген мұнайды технологиялык ... ... ... және ... ... ... ... катар, механикалык коспаларды технологиялык аппарат - тардан шыгару, оларды залалсыздандыру, жою жэне утилизациялау шаралары ... ... ... ... суларын тазартудың негізгі әдістері - механикалык, кей жағдайда физика-химиялық.
Ең көп ... әдіс - ... бул әдіс ен ... және ... болып табылады. Тұндыру, атмосфералык кысыммен де, жоғары кысыммен де жүргізілуі мумкін. Тұндыру тәсілінің кемшіліктері де бар: тазарту сапасының ластану сипаттамасына, ... жене т.б. ... ... ... ... ... ушін көп ... ұзак уакыт кажет. Сондыктан сонгы кездерде өнімділікті арттырып және тереңірек тазарту ушін ... ... бар ... ... кондырғылар, гидроциклондар және т.б. осы сиякты кұралдар шығарылуда.
Сонымен катар, тазартудын технологиялык куралдары таңдалып және ... ... ... ... сулардың көлемі аныкталады. Агынды суларды тазарту және дайындауға арналган ... ... ... ... үш ... ... болады:
:: қондырғының тәуліктік қуатына;
* коллекторлардың өткiзгiштiгiнe сәйкесті тазартылған су - дың сапасына;
* тазартылатын суда көмртсутектің ... және ... ... күкіртсутектің атмосфераға бөлінуін болдырмау шараларына.
3.2. Ағынды суды дайындаудың ашық түрдегі
қондырғылары
Мұнай кен ... ... ... ... ушін үш ... ... кондырғылар колданылады: ашық, жартылай жабық жене жабық.
Егер ағынды сулар ашык ... ... ... ... ... ... онда ... кондырғыларды ашык кондырғылар деп атайды. Бұл кондырғыларда агынды сулар өздігінен ағады. Агынды суларды дайындаудың ашык ... ұзак ... бepi ... ... кен ... ғана ... ... Жаңа кен орындарында агынды суларды дайындаудын тек жабык жуйелері ғана тұрғызылады.
Ауадағы ... ... ... ... ... ... ... тотығуы журеді, сутектік көрсеткіш рН езгереді, ағынды сулардың коррозиялык әрекеттілігі артады. Осындай ... салу ушін ... ... кажет. Мұнай ұстагыштарын жене тұндыру тоғандарын темірбетоннан ... өте ... ... Кен ... игеру процесі барысында сулану пайызынын өcyiнe байланысты кондырғылардың өнімділігі ұлғаяды. Ашык ... ... ... ... қоршаған ортаның (ауаның) ластануы журеді (әcipecе, күкіртті мұнайды ондіру кезінде).
Бipaқта, ашық жуйелер бip ... ... ... әр ... суларды тазалауга жене олардың сапасын әр турлі реагенттерді (коагулянт жене флокулянт) косу ... ... ... ... Коагулянт ретінде агынды суларга алюминий гидросульфатын Al2(SO4)3 18H2O, ал флокулянт ретінде - полиакриламидті (ПАА) косады. Бұдан ... ашык ... ... ... жене ... ... суларын құрамына, қысымына және газға каныгушылыгына карамастан бip ағында тазартуга мүмкіндік береді. 1-Суретте агынды ... ... ашык ... ... ... ... суды дайындаудын ашық түрден кондыргыемкык сулбасы 1 - мунайустагыш; 2 - мунайұстагыштан ... ... ... ... ... 3 - ... 4 - суды сузпге беруге арналган сорап; 5 - кумды сузгілср; 6 - таза суга арналган сыйымдылык; 7 - ... ... суды ШСС ... ... ... 8 - ... шаю ... кезшде таза суды беруге арналган сорап; 9 - лас суга ... ыдыс ... мен ... кондыргыларда мунайдан бөлінген су мұнайды дайындау кондырғыларынан (МДЦ) кейін құм ұстағыш арқылы мунай устағышка 1 келіп туседі, одан ... ... 3 ағып ... бул ... суды ... 4 ... ... құмды сузгілерден 5 өткізіп тазартылган су сыйымдылыгына (ыдысына) 6 береді. Бұл сыйымдылыктардан агынды су сораптардың 7 кабылдауына тусіп, ... ... ... ... ... сораптар станциясына жіберіледі. Мұнай ұстағыштарында су бетіне калқып шыққан, диаметрі 80 мкм-ден асатын мунай тамшылары ... су ... ... мунай сораппен 2 алынып, кайтадан мунайды дайындау кондырғыларына жіберіледі. Тұндыру-тогандарында 3 су ... ... тез ... ... (0,008 см/ ... ... ... 30-40 мкм дейінп мұнай тамшылары ұсталады және механикалык коспалар да ... ... ... ... ... ... жасайтын құмды сузгілер 5 арқылы соңгы тазартудан өтеді. Құмды сузгілерді белгілі бip уакыт өткен соң онда ... ... ... ... Шаю үшін сыйымдылыктағы 6 тазартылған су колданылады, ал лас су амбарга 9 ... ... 1 - ... ... құбыршасы; 2 - шелі (Teciгi) бар таратқыш бөгет; 3 - лас ... ... ... ... ... ... 4 -кырғыштардың қозғалыс жетегінің механизмі; 5 - кырғыштар; 6 - кырғыштарды ... ... ... ... 7 - ... баскаруға арналған штурвал; 8 - темір бетонды жапкыш.
2-Суретте мунай устагышыныц кимасы келтірілген, ол колбеу бойына ... ... ... ... ... ... табылады.
Ағынды су, суйыктардың жылдамдығын теңестіруге арналған саңылаулы тараткыш бөгет 2 арқылы тундыру камерасына келіп туседі, бул жерде мунай су ... ... ... Калкып шыккан мунайды саңылаулы бурылғыш құбырлармен 1 жинап алады. Мұнайды, мұнай жинағыш құбырларга багыттау ушін, тунбаны жинау ушін және оны ... ... ... ... ... үшін электр жетегі 4 аркылы жұмыс істейтін кырғыш транспортер 5 бар. Парафииді жэне ... ... ... ушін ... ... ... болады.
3.3. Ағынды суды дайындаудың жабық: түрдегі
қондырғылары
Жоғарыда айтылгандай қазіргі кезде жаңа кен орындарда ағын судың ауамен ... ... ... ... кондырғылар колданылады. 4-суретте жабык типті кондыргының сызбасы (бул кондыргының жумысына мунайды дайындау ... ... ... ... сілтеме жасалған) келтірілген.
Суретте пунктир сызыкпен агып судың мунай дайындау кондыргысынан су дайындау кондырғысына кететін болт корсетілген.
4. ... ... суды ... ... ... кондырғысы 1, 1а - агынды суды беру желісі; 2, 7 - саңлаусыз сыйымдылыктар; 3 - ... ... ... 4 - ... ... арналган сорап; 5 - мунай құбыры; 6 - су ... 8 - суды БШСС ... ... ... құрамында БАЗ бар ағын су 1а желici бойынша лактырылады, бул желі бойынша агын су мунай эмульсиясымен ыгысуга туседі және 1 желі ... ... 2 және 7 ... ... ... 2 ... гофрирленген гидрофобты пластиналар 3 бар; бұл пластиналарға мұнай тамшылары жабысып, жиналады және жұқа кабыкша ретінде пластиналардың гофралары бойымен 2 ... ... ... карай қозғалады, мұнда мұнай сораппен 4 сорып алынып, мұнай желісі 5 бойымен жылу алмастыргышка және одан әpi дайындауга бағытталады.
5.Сурет. Гидрофобты ... ... бар ... ... 1 - ... ... 2 - ... 3 - тазартылатын суды мұнай қабатында таратуға арналган курылғы; 4 - ... бар ... ... ... кубырша (плунжер); 6 - шығару кубыры; 7 - қалытқы; 8 - эмульсияланган мұнай ... 2 ... су су ... 6 ... өз ... таза суды ... ... келіп туседi; бул жерден су сораппен 8 сорылып алынып, айдау ұңгыларына айдау үшін блокты сорапты станцияларга бағытталады.
Жабык ... ... ағын суды ... цикл ... ... ... ... жуйесі қолданылады.
Суды лақтыру тұндырғыштарынан 1 желі бойымен лақтырылатын ағынды судағы эмульсиялы мунайдың мөлшері 1000 мг/л болуы мумкін. Бул ... ... ... колданылатын БЭЗ-деэмульгаторлардың тиімділігіне, су - мұнай деңгейінің боліну айқындығына, яғни ... ... ... ... ... ... ... мунай тамшыларынан одан әpi тазарту үшін гидрофобты суйыктық сүзгісі бар арынды резервуар-тұндырғыштарды пайдалану технологиясы колданылады. (5-сурет)
Өнімділіктері 2000-2500, 3000-4000, ... ... ... ... РВС-2000, 3000 және 5000 резервуарларының негізінде жасалған.
Бул резервуар-тұндырғыштардың жұмыс icтey принципі мынаған ... ... ... ... мен ... қоспалары бар су енгізу коллекторы 1 арқылы тесіктepi бар санылаулы шелдері 4 (резервуардың ... ... ... су мен ... ... ... ролін аткаратын) бар сыйымдылыкка 3 жібереді.
6. Сурет. Коалесцирлеуші (ұсак болшектерді 6іріктіріп, ірілендіру) сүзгici бар ... 2 - ... ... I жэне V - ... суды ... IV - ... ... шыгару: III - тазартылатын агынды судыснизу; VI - шопнд1лсрд1 шыгару.
Саңылаулы шелдердегі шыққан құрамында мұнай ... бар су, ... ... ... және бұл ... ... ... мұнай қабатымен жанасып, онымен араласып кетеді. Осылайша, мұнай тамшылары суйыктық гидрофобты фильтрдің (оның деңгейі мұнайдын ... 2 агуы ... ... ... ... ... ... тұндырғыштан шығарылады. Резервуардағы су-мұнай деңгейін судың плунжер 5 пен шығару құбырының кабырғасы 6 арасындағы саңылау арқылы өтуі ... ... ... ... кедергілердің есебінен кен диапазонда реттеп отыруға болады. "Мунай-су" бөліктерінің деңгейін реттеу қалытқы 7 аркылы icкe асады. "Мунай-су" бөліктерінің шекарасында кей ... ... ... ... ... бұл ... бұзылуы қиын және ол суды тазарту процесін қиындатады.
Бұл тундырғышта екі процесс біріктірілген: ластанған судың тазартушы гидрофобты ортамен ... ... және ... жағдайларда тұндыру.
Ағын суларды тазартудың блокты кондырғыларында коалесцирлеуші сүзгісі бар ... ... оның ... ... ... ... көлденең бөліктерге бөлінген көлемі 1000 м3 горизонталь цилиндрлі сыйымдылық болып табылады; оныц боліктерінің екеуі түйірлерінің молшерлері 4-5 мм ... ... және ... ... Тұндырғыштың 0,2-0,6 МПа қысым кезіндегі өнімділігі 1200-1500 м3/тәул. Коалесцирлеуші жүктеменің ластануы кезінде оны тазартылатын ... ... 10-15% ... ... 30 ... шаяды.
Тұндырумен катар флотациялык, npouecmi де колданады (яғни ... ... газ ... Бұл процестің мәні мұнай және ұсақ түйіршіктерді ағынды су қабатынан өтетін газ көбіктepi арқылы шығаруға ... Газ ... су ... ... ... ... ... өнімдері мен ұсақ бөлшектерді ілестіріп, су бетіне бipre алып ... ... ... ... сумен қамтамасыз ету
* Қабатқа су айдау үшін қолданылатын суға ... ... ... суды ... ... ... ... ағынды суды тазарту мен дайындаудың технологиясы
3.2. Ағынды суды дайындаудың ашық түрдегі ... ... суды ... жабық: түрдегі қондырғылары

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай өндіруді қарқындыландыру әдістері9 бет
Азнагүл алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылығының болашағы және мұнай мен газ шоғырларын іздестіру жобасы80 бет
Астық өңдеу машиналары27 бет
Жамбыл Жабаев (1846-22.6 1945, Алматы) - қазақ халық '' поэзиясының алыбы6 бет
Желілерде компьютерлік ақпараттарды қорғау мәселелері94 бет
Жүк автомобильінің гидромеханикалық берілісін жасау жобасы61 бет
Тәуелсіз аспалы ілгекті жеңіл автомобильді жобалау63 бет
Химиялық элементтерді Д.И. Менделеев жасаған периодтық жүйесі 4 бет
Шағын кәсіпорынның шығыны мен кірісін есептейтін ажо жасау атты дипломдық жұмысқа патенттік ізденіс70 бет
Шетел инвестицияларын тартудың негізгі жолдары және олардың тиімділігі8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь