Гай қызметкерлерінің жұмысын автоматтандыру


АВТОМАТИЗАЦИЯ

Автоматизация, техникалық қолдану әдісі, экономика – математикалық метод және басқару системасы, адамды алу нәтижесінен толық босатады, беру және қолдану энергиясын, материалдар немесе информации. Автоматтандырылады:
1) технологиялық, энергетикалық, транспорттық т.б. производствалық процесстер;
2) организация, жоспарлау және басқару цехы, предприятие, стройтельство, әскери объекті, қосу және т.б.
3) ғылыми іздеулер, медициналық және техникалық диагностика, программирование, инжинерлік расчеты, және т.б. Автоматтандыру мақсаты – жұмыс уақытын үнемдеу, оптимизациялық басқару, адамды денсаулыққа зиян жұмыс уақытынан босату. Автоматизация – ғылыми – техникалық процестің бірі.
Автоматика - ғылыми функциялық басқару элементінің кең таралған түрі. Автоматика өз кезегінде техника кибернетикалық түрдің бірі. Техникалық кибернетика өте қиын автоматизациялық басқару системасын компютерлік әдіспен оқытады.
Автоматикалық басқару xix ғасырдың соңында қолдана бастады. Негізгі қолдану әдісі есептеу техникасы және ақпараттық жүйе. Автоматика өзі екі бөлімнен тұрады: ақпараттық және техникалық есептеу.
Подсистема техникалық есептеуі комплекс компютерлік әдісін ұсынады. Оған бағдарламалық есептеу және оборудование для локальных сетей и подключение к глобалной сетям, регистрация бөлімі, жиналу және көрсету информациясы.
Подсистема ақпараттық жүйесіне сырттай информациялық қамтамасыз ету кіреді. Ориентиравание на организация базы данных. Базолық система әдетте белгілі бір класқа ғана берілген. Автоматизация қамтамасыздандырылған көптеген әдіспен яғни есептеу техникасымен, сол белгілі бір информацияны шығарып, өңдеу оны экранға шығару. Мұның жұмыс істеу қабілеті жоғары сапалы системамен жұмыс істейді. Жалпы, автоматизация қазіргі кезде дамып келе жатқан жоғарғы техника. Бүгінгі кезде бүкіл пройзводстваларға қойылып жатыр. Өйткені шығаратын затты качестваға сәйкес шығару керек. Ол бір ғана компютермен бақыланады. Жәнеде ол өте қолайлы. Демек, ол бүгінгі заманның талабы.

Жазбалар

Саны шекті, әртүрлі типті компоненттерден тұратын мәліметтер құрылымын жазба деп атайды. Компоненттер өріс деп аталады және оларды айыру үшін ат беріледі. Жазба типін сипаттау мына түрде болады:

< тип > = record
< өріс тізімі >
end;
<өріс тізімі> - өріс аттары мен олардың сәйкес типтерін көрсетеді. Өріс аты мен типінің арасына қос нүкте, ал соңына нүктелі үтір қойылып жазылады. Төмендегі мысалда 5 өрісі бар TStudent жазба типі және сол типтің
TStudent айнымалысы сипатталған:

Қолданылған әдебиеттер

БОЛШАЯ ЭНЦОКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 2003,
МОСКОВИЧ В.А ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЯЗЫКИ. М., 1971

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
ГАЙ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЖҰМЫСЫН АВТОМАТТАНДЫРУ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Автоматизация, техникалық қолдану әдісі, экономика – математикалық метод
және басқару системасы, адамды алу нәтижесінен толық босатады, беру және
қолдану энергиясын, материалдар немесе информации. Автоматтандырылады:
1) технологиялық, энергетикалық, транспорттық т.б. производствалық
процесстер;
2) организация, жоспарлау және басқару цехы, предприятие,
стройтельство, әскери объекті, қосу және т.б.
3) ғылыми іздеулер, медициналық және техникалық диагностика,
программирование, инжинерлік расчеты, және т.б. Автоматтандыру
мақсаты – жұмыс уақытын үнемдеу, оптимизациялық басқару, адамды
денсаулыққа зиян жұмыс уақытынан босату. Автоматизация – ғылыми –
техникалық процестің бірі.
Автоматика - ғылыми функциялық басқару элементінің кең таралған түрі.
Автоматика өз кезегінде техника кибернетикалық түрдің бірі. Техникалық
кибернетика өте қиын автоматизациялық басқару системасын компютерлік
әдіспен оқытады.
Автоматикалық басқару xix ғасырдың соңында қолдана бастады. Негізгі
қолдану әдісі есептеу техникасы және ақпараттық жүйе. Автоматика өзі екі
бөлімнен тұрады: ақпараттық және техникалық есептеу.
Подсистема техникалық есептеуі комплекс компютерлік әдісін ұсынады. Оған
бағдарламалық есептеу және оборудование для локальных сетей и подключение
к глобалной сетям, регистрация бөлімі, жиналу және көрсету информациясы.
Подсистема ақпараттық жүйесіне сырттай информациялық қамтамасыз ету кіреді.
Ориентиравание на организация базы данных. Базолық система әдетте белгілі
бір класқа ғана берілген. Автоматизация қамтамасыздандырылған көптеген
әдіспен яғни есептеу техникасымен, сол белгілі бір информацияны шығарып,
өңдеу оны экранға шығару. Мұның жұмыс істеу қабілеті жоғары сапалы
системамен жұмыс істейді. Жалпы, автоматизация қазіргі кезде дамып келе
жатқан жоғарғы техника. Бүгінгі кезде бүкіл пройзводстваларға қойылып
жатыр. Өйткені шығаратын затты качестваға сәйкес шығару керек. Ол бір ғана
компютермен бақыланады. Жәнеде ол өте қолайлы. Демек, ол бүгінгі заманның
талабы.

Жазбалар

Саны шекті, әртүрлі типті компоненттерден тұратын мәліметтер құрылымын
жазба деп атайды. Компоненттер өріс деп аталады және оларды айыру үшін ат
беріледі. Жазба типін сипаттау мына түрде болады:

тип = record
өріс тізімі
end;
өріс тізімі - өріс аттары мен олардың сәйкес типтерін көрсетеді. Өріс аты
мен типінің арасына қос нүкте, ал соңына нүктелі үтір қойылып жазылады.
Төмендегі мысалда 5 өрісі бар TStudent жазба типі және сол типтің
TStudent айнымалысы сипатталған:

TYPE
TStudent = record
Fam: string[20];
Sex: Boolean;
Date: string[8];
Kurs: byte;
End;
Var student: Tstudent;

Жазба айнымалысын тікелей сипаттауға да болады:

Var
Student=record
FAM:string[20];
Sex: Boolean;
Date: string[8];
Kurs: byte;
End;

Жазбаның кезкелген өрісін көрсету үшін жазбаның атынан кейін нүкте қойылып,
сонан соң өріс аты жазылуы керек. Мысалы:
Student.FAM:=’Калимов А.Е’;
Student.SEX:=true;
Student.Date:=’02.11.83’;
Student.Kurs:=1;

Программалауда with операторының көмегімен, жазба атын көрсетпей-ақ
өрістерді пайдалана беруге болады. Мысалы:
WITH Student do
Begin
Fam:=’ Калимов А.Е’;
Sex:=true;
Date:=’02711783’;
Kurs:=1;
End;

Турбо Паскальда нұсқалары өрістері бар жазбаларды пайдаланудың мүмкіндігі
бар. Нұсқалы өрістері бар жазбаны сипаттаудың және оны пайдаланудың мысалы:

VAR
Colon=record
Case k:byte of
1:(int:0..20);
2:(sim:char);
3:(mas:array[1..10] of word);
4:(str:string[15]);
end.

Жазбаны сипаттау RECORD қызметші сөзінен басталып, end қызметші сөзінен
аяқталады.

ОРГАНИЗАЦИЯЛЫҚ ИНФОРМАЦИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ ЖӘНЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОМАТИКАЛЫҚ ҚҰРЛЫСЫ

Қандай да бір проектированиямен жұмыс істегенде ең алдымен концентрация
керек. Жоғары техникалық системамен жұмыс істегенде әдетте керекті бір
сақтау программамен қамтамасыздандырылады, іздеу және өңдеу информациясы.
Осыған орай осы системаға машиннового проектирование (СМП) автоматикалық
және басқару құрлысы, шығарылатын және істелетін авторлармен, информациялық
подсистемамен қамтамасыздандырылған (ПИО) , диалого – поисковой системы
(ДПС) түрінде істелінген.
ДПС – та арнайы информационно-пойсковой системы (ИП-часть) функциямен
қамтамасыздандырылады. Жалпы, СМП және ДПС істелінген солай, информацияға
доступ с перфокарт арқылы істелінеді (через подсистемы ВХОД) , я болмаса
электрофицированной жазу машинкасы арқылы (в режиме терминал) , немесе
алгоритмдік есептеу ппроцесс арқылы. (ПАО). База данных ИП-части екі
негізгі структурных единицасынан тұрады: промышленный справочник (ПС) және
шығару каталогы (КР).
Промышленный справочник әртүрлі элемент базасынан тұрады, ол машинналық
аналог яғни экранға түрлі информациялық материалдарды шығарады. Басқару
системасы ИП-түрі тіл құрлысымен және әртүрлі программалардан тұрады.
Демек, тіл құрлысы ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қонақ үй жұмысын автоматтандыру
Сатушы қызметкердің жұмысын автоматтандыру
Дәмхана жұмысын автоматтандыру
«Қабылдау комиссиясы жұмысын автоматтандыру»
Кафедра жұмысын автоматтандыру
Деканат жұмысын автоматтандыру
Кітапханашының жұмысын автоматтандыру
Аурухана жұмысын автоматтандыру
Теміржол көлігінің жұмысын автоматтандыру
Магазин жұмысын автоматтандыру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь