Облигация бойынша табыстар төлеудің әдістері


Жоспар
1. Кіріспе
2. Облигацияны есептеу әдістері және қосымша сипаттамалар
3. Облигация қоржынын талдау
4. Бағалы қағаздарға жұмсалған инвистицияларды талдаудағы принциптер
5. Облигациялық заемды өтеу және оның құнын өлшеу.
6. Қорытынды
7. Пайдаланылған әдебиттер

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫ

Пәні: Банк тәуекелі
Тақырыбы: Облигация бойынша табыстар төлеудің әдістері

Орындаған:
Тексерген:

2012ж.
Жоспар
1. Кіріспе
2. Облигацияны есептеу әдістері және қосымша сипаттамалар
3. Облигация қоржынын талдау
4. Бағалы қағаздарға жұмсалған инвистицияларды талдаудағы принциптер
5. Облигациялық заемды өтеу және оның құнын өлшеу.
6. Қорытынды
7. Пайдаланылған әдебиттер

1. Кіріспе
Облигациялар негiзiнде тiркеулi табысы бар бағалы қағаздар қатарына жатқызылады. Олар айналымға мемлекет, жергiлiктi үкiмет органдары, қаржы институттары, сонымен қатар әр-түрлi корпорациялар тарапынан да шығарылуы мүмкiн.
Облигация - несие берушi (облигация иесi) мен қарызданушы (облигация эмитентi) араларындағы заем қатынасы бар екендiгiн растайтын бағалы қағаз. Облигация оны иесi тарапынан ақша қаражаты салынғандығын растайды және ол иесiнi үлесiне күнi бұрын белгiленген мерзiм iшiнде тiркелiнген проценттердiң тәленуiмен қоса облигацияның номиналды құнының орнын толықтыру керек екендiгi туралы мiндеттемесi бар екендiгiн мақұлдайды.
Облигацияның негiзгi параметрлерiнiң ғатарына жататындар: номиналды (атаулы) бағасы; әтеуiн тәлеп алу бағасы егер де ол баға атаулы бағасымен салыстырғанда әзгеше болса; табыстылық мәлшерi және проценттердiң тәлену мерзiмi. Проценттердiң тәлену сәтi эмиссия шартында белгiленедi және олардың тәленуi жылына 1 рет, әр жарты жыл немесе әр квартал сайын атқарылып отыруы мүмкiн.
Дүниежүзiлiк тәжiрибеде облигацияларға қатысты табыстардың бiрнеше тәлеу әдiстерi қолданылады: тiркелген проценттiк тәленiм мәлшерiн анықтау, сатылы проценттiк ставканы қолдану, проценттiк табыстың құбылмалы ставкасын қолдану, облигацияның номиналды құнын индекстеу, шегерiмдi (немесе дисконтты) облигацияларды олардың номиналды бағасынан тәмен сату, заем бойынша ұтыстар әткiзу.
Тiркелген проценттiк тәленiм мәлшерiн белгiлеу облигациялар бойынша табысты тәлеудiң кең таралған және ең ғарапайым түрi болып саналады.
Сатылы проценттiк ставканы қолданғанда облигацияларға ғатысты уағыт сәттерiнiң толуына қарай облигациялар иелерiне оны әтеуi, немесе оның әтелуiн келесi уақыт мерзiмiнiң басталуына дейiн қалдыра беруiне мүмкiндiк беретiн бiрнеше уағыт сәттерi белгiленедi. әр келергi шақтағы уақыт кезеңiнде проценттiк ставка өсiп отырады.
Облигациялар бойынша процент ставкасы құбылмалы болуы мүмкiн, яғни, үнемi (әр жарты жылда және т.с.с) ұлттық банкiнiң есептi ставкасының динамикасына немесе аукцион арқылы сатылатын мемлекеттiк бағалы қағаздардың табыстылық деңгейiне сәйкес әзгерiп отырады.
Кейбiр елдерде инфляцияға қарсы шара ретiнде номиналы тұтыну бағасы индексiнiң әсуiне ғатысты индекстелiнген облигациялар шығарылады.
Кейбiр облигациялар бойынша проценттерi тәленбейдi. Бiрақ, бұл облигациялардың иесi табыстың кәзi ретiнде дисконтты облигацияларды (яғни, өз атаулы бағасынан төмен бағаға сатып алынатын облигациялар) сатып алады, ал өтеуiн - номиналды бағасы арқылы атқарады.
Облигациялар бойынша табыстар ұтыс жүзiнде де төленуi мүмкiн, егер олардың кейбiр иелерi үнемi өткiзiлетiн тираждардың нәтижелерi бойынша ұтыс иегерi болып отырса.

2. Облигацияны есептеу әдістері және қосымша сипаттамалар
Облигациялар - бағалы қағаздар нарығында сатып алу - сату объектiсi ретiнде, нарықтық бағамен өлшенедi. Облигациялардың нарықтық бағасы эмиссия кезiнде оның номиналына тең, сонымен қатар номиналынан тәмен немесе жоғары болып отыруы мүмкiн. Нарықтық бағалардың әзара бiр - бiрiнен көп айырмашылықтары бар, сондықтан оларды салыстырымдылық деңгейiне жеткiзу үшiн олардың облигация бағамын есептейдi.
Облигация бағамы дегенiмiз номиналдың 100 ақша бiрлiгiне шаққандағы бiр облигацияның сатып алу бағасы. Облигация бағамы қазiргi сәттегi нарықтық несие процентiнiң орташа мәлшерiне, өтеу мерзiмiне, эмитенттiң сенiмдiлiк дәрежесiне және тағы басға да факторларға байланысты.
Облигация бағамы мына формула арқылы есептелiнедi:

мұндағы - облигация бағамы;
P - облигацияның нарықтық бағасы;
N - облигацияның номиналды бағасы.
Облигация табыстылығы эмитенттiң ұсынуымен қабылданған шарттарға байланысты бiрнеше кәрсеткiштермен сипатталады. Мысалы, шығырылған мерзiмiнiң соңында өтелетiн облигациялардың табыстылығы купондық табыстылық, ағымдағы табыстылық және толық табыстылық кәрсеткiштерiмен өлшенедi.
Купондық табыстылық - бағалы қағазда кәрсетiлген және эмитент оны әр купон бойынша төлеуге мiндеттенетiн процент мөлшерi. Купондық табыстылығ g арғылы белгiленедi. Негiзiнде купон - дегенiмiз бағалы қағаз талоны.
Купон бойынша төлемдер квартал сайын, жарты жыл сайын 1 рет немесе жылына 1 рет атқарылып отырылуы мүмкiн.
Мысалға, облигацияда купондық табыстылық мәлшерi жылдық 11,75% болып көрсетiлсе. Облигация номиналы - 10000 теңге болса. Сонымен қатар, әр жылдың есебiне екi купоннан келсе. Онда, бұл дегенiмiз - облигация жарты жыл iшiнде 587,5 теңге, ал 1 жыл iшiнде 1175 теңге пайда әкелетiндiгiн көрсетедi.
Ағымдағы табыстылық салынған капиталға, яғни облигацияны сатып алу кезiнде жұмсалған сомасына есептелiнген жылдық проценттiң төленуiн сипаттайды. Ағымдағы табыстылық мына формула арқылы анықталады:
мұндағы g - купон бойынша табыстылықтың мәлшерi;
N - облигацияның номиналды бағасы;
P - облигацияның нарықтық бағасы (немесе сатып алу бағасы);
Pk - облигацияның сатып алу кезiндегi бағамы.
Мысалы, облигацияның купондық табыстылығы g = 11,75%, ал облигация бағамы - 95 болса, онда оның ағымдағы табыстылығы мынаған тең:
.
Бiрақ ағымдағы табыстылық кәрсеткiшi облигацияларды сақтау кезiнде, оның басқа да табыс көздерiне қарағанда бағасының әзгергендiгiн ескере бермейдi.
Ал, толық табыстылық облигацияның барлық табыс кәздерiн есепке алады. Кәптеген экономикалық әдебиеттерде толық табыстылық кәрсеткiшi орналастыру ставкасы деп аталады. Жылдық күрделi немесе жәй проценттер бойынша орналастыру ставкасын анықтау арқылы сатып алынған бағалы қағаздың тиiмдiлiгiн бағалауға болады.
Облигацияның сатып алу бағасына орналастыру ставкасы бойынша проценттердi есептеу осы облигацияның өтеу сәтiне дейiнгi толық айналыс кезеңi бойынша нақты алып отыратын табыс деңгейiне эквиваленттi табыс мөлшерiн бередi. Орналастыру ставкасы есептi шама болып саналады, сондықтан ол бағалы ғағаздар нарығында айқын түрде көрiне бермейдi.
Сондықтан, егер облигациялар бойынша жыл сайын алып отыратын төлемдер банк депозитiне салынатын болса немесе басқа амалдар арқылы да инвестицияланса және жыл сайын проценттiк табыс әкелетiн болса, онда облигация бағасы мына облигация аннуитеттерiнiң қазiргi құны (проценттiк тәлемдерiнiң жылдық өтелiм сериялары) мен оның номиналының қазiргi құны қосындыларының сомасына тең болады:

немесе, егер (1) формуланы пайдалансақ, онда:
,
мұндағы P - облигацияның нарықтық бағасы;
Pk - облигация бағамы; N - облигация номиналы; g - купондық ставка;
n - облигацияның сатып алу сәтiнен бастап оның өтеу сәтiне дейiнгi аралық уағыт; i - облигацияны сату кезiндегi банк тарапынан ұсынылған несие ставкасы.
Егер де облигация бойынша проценттерiнiң тәлемдерi әр жарты жыл немесе квартал сайын атқарылатын болса, онда облигацияның бағамдық құны мына формулалар арқылы анықталады:
. (5)
. (6)
3. Облигациялар коржынын талдау
Инвестор өзiнiң жинақ ақшасын бағалы қағаздарға салып отыра қаржы тәуекелдiгiн (қауiпiн) азайту мақсатында әз құнды қағаздарының әртараптандыруын жүргiзедi (немесе диверсификациялайды), яғни әр түрлi бағалы ғағздарды сатып алады. Инвестор иелiгiнде бар бағалы қағаздар жиынтығы бағалы қағаздар коржыны деп аталады.
Облигация қоржынын бағалаудың кейбiр әдiстерiн қарастырайық.
Облигация қоржынын қарапайым түрде талдаудың мәнi оның толық табыстылығы мен әзгергiштiктiң орташа кәрсеткiшiн бағалау болып табылады. Одан күрделiрек талдау қоржын құрылымының таңдалуына қатысты, яғни күрделi талдаудың арқасында нарық айналымында жүрген сол немесе басға бағалы қағаздар түрлерiне капиталдың ғай бөлiгiн жұмсаған жөн екендiгi туралы ұсыныстар айқындалуы тиiс.
Бiрақ бұл лекцияда қоржын құрылымының таңдауы қарастырылмайды.
Қоржындық инвестиция құрайтын облигациялардан алынатын күрделi проценттердiң жылдық ставкасы қоржынның табыстылық көрсеткiшi ретiнде ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Акция және Облигация
Табыстар есебі
Еңбек ақы төлеудің есебі
Акциз салығын төлеудің ерекшеліктері
Табыстар мен шығыстар есебі
Еңбекке ақы төлеудің негізгі жүйелері
Ұйым сипаттамасы және табыстар есебі
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар
Кәсіпорындағы еңбек ақысын төлеудің ақпараттық жүйесі
Табыстар мен шығындардың есебі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь