Мемлекеттің қызметтері


Жоспар:

1. Мемлекет функциясының түсінігі және оны жіктемелеу
2. Қазақстан Республикасының негізгі ішкі функциялары
3. Мемлекеттің сыртқы функциясы
4. Мемлекеттің Отан қорғау функциясы және оның басқа функцияларымен қарым.қатынасы
5. Мемлекет функциясын іске асырудағы нысандар мен әдістері

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Қ.ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Заң факультеті

Тақырыбы: МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ

Орындаған: Жексенбаева Г.С
Тексерген: Қорықбаев С.І

Актобе 2012

Жоспар:

1. Мемлекет функциясының түсінігі және оны жіктемелеу
2. Қазақстан Республикасының негізгі ішкі функциялары
3. Мемлекеттің сыртқы функциясы
4. Мемлекеттің Отан қорғау функциясы және оның басқа функцияларымен қарым-
қатынасы
5. Мемлекет функциясын іске асырудағы нысандар мен әдістері

Мемлекет функциясы деген атау ,мемлекет жұмыстарындағы мақсаттардың
негізгі,өте маңызды бағыттарын айқындауға пайдаланылады.Себебі,сол арқылы
оның әлеуметтік роль көрінеді.Заң шығарушы,атқарушы және сот органдарының
қызметтеріндегі негізгі бағыттарының табиғаты бір болады..Олардың ең
бірінші мақсаттарына қоғам өмірінің бір қалыпта дамуын қамтамасыз еті
кіреді.
Мемлекеттің функциясында,оның мәнін көрсетумен қатар,қоғам дамуындағы
негізгі мәселелерді шешудегі ролін және ең алдымен,ел тұрғындарының әртүрлі
мүдделерін қамтамасыз ететіндігі айқындалады.
Мемлекеттің функциялары,оның даму кезеңдеріндегі алдарындағы тұрған негізгі
мақсаттарына байланысты белгіленеді және сол мақсаттарды іске асыратын
құрал ретінде көрінеді.Мемлекеттің мақсаттарыны мазмұны,оның ішкі және
сыртқы жағдайларына байланысты болады.Елдың экономикалық өміріндегі
кризистік құбылыстар,мемлекеттен өзінің барлық органдарының күшін
біріктіріп,сол экономикалық жағдайлы жөндеуді талап етеді.Қылмыстың
өсуі,мемлекеттен дер кезінде оған қарсы шараларды ұйымдастыруды талап
етеді.Сыртқы жақтан болуы мүмкін шабуыл қаупі,мемлекет органдарының
тұрғындарды ондай жағдайға дайындап, бірігіп қорғанудың алдын-ала
дайындығын ұйымдастырады.

Мемлекеттің барлық бағыттағы негізгі қызметтері,қоғапм өмірінің қандай
ортасында өтетініне байланысты ішкі және сыртқы болып бөлінеді.Қазіргі
кезде қоғам өмірі, негізінен екі ортада өтеді:елдің ішінде және халықаралық
аренада.Мемлекет функциясы жұмыс жалғамына байланысты иұрақты және уақытша
болып екіге бөлінеді.Тұрақты функция мемлекет дамуының барлық кезеңдерінде
іске асырылады.Уақытша функция өзіне белгіленіп берілген жұмысты
орындағанан кейін өз жұмысын бітіреді.Яғни,төтенше сипатта
болады(оларға,стихиялық жағдайды түзеу, үлкен апаттар,конституцияға қарсы
көтерілістер жатады.)
1. Мемлекет функцияларының түсінігі. Мемлекет функциялары – бұл мемлекеттің
қызметінің негізгі бағыттары, олардан мемлекеттің мəні мен мақсаты көрініс
табады. Мемлекеттің функциялары оның міндеттерімен тығыз байланысты, олар
мем-лекеттің мəніне тəуелді болып келеді жəне оның өзгеруіне қарай өздері
де өзгереді. Сонымен, мемлекет функциялары – ауыспалы сипаттағы категория.
Олар мемлекет түрінің басқа түрге ауысу жағдайында да өзгереді.
2. Мемлекет функцияларының түрлері. Мемлекет функция-ларын түрлерге бөлуді
əртүрлі негіздер бойынша жүзеге асыруға болады:
а) əрекет ету ұзақтығына қарай функциялар тұрақты жəне уақытша болып
бөлінеді. Тұрақты функциялар мемлекет дамуы-ның барлық кезеңдерінде жүзеге
асырылса, уақытша функциялар төтенше сипаттағы белгілі бір міндетті шешумен
өз əрекетін жояды.
ə) маңыздылығына қарай – негізгі жəне қосымша функциялар;
б) қоғамдық өмірдің қай саласында жүзеге асырылуына бай-ланысты – ішкі жəне
сыртқы функциялар.
Мемлекеттің ішкі функциялары – оның алдында тұрған ішкі міндеттерді
шешудегі қызметінің негізгі бағыттары. Ішкі функ-цияларға мыналар жатады:
адам жəне азамат құқықтары мен бос-тандықтарын қорғау, құқықтық тəртіпті
қамтамасыз ету функция-сы, экономикалық функция, салық салу функциясы,
əлеуметтік қорғау функциясы, экологиялық функция жəне мəдени функция.
Мемлекеттің сыртқы функциялары – оның алдында тұрған сыртқы міндеттерді
шешуге байланысты қызметінің негізгі бағыт-тары. Сыртқы функцияларға
мыналар жатады: мемлекетті қорғау функциясы, бейбіт тəртіпті сақтау
функциясы, басқа мемлекеттер-мен одақтасу функциясы жəне т.б.
3. Мемлекет функцияларын жүзеге асырудың нысандары – бұл мемлекеттің
функцияларын жүзеге асыруға бағытталған оның органдарының біртектес
қызметі. Мұндай нысандарды екіге бөлуге болады: құқықтық жəне
ұйымдастырушылық нысандар. Құқықтық нысандарға мыналар жатады:
а) құқықшығармашылық – бұл нормативтік актілерді дайындау мен шығаруға
қатысты қызмет;
ə) құқыққолданушы – бұл құқық қолдану актілерін шығару арқылы нормативтік
актілерді жүзеге асыруға байланысты қыз-мет, бұл заңдарды орындау мен
басқарушылық сипаттағы əртүрлі мəселелерді шешуге байланысты күнделікті
жұмыс;
б) құқыққорғаушы – бұл адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын
қорғауға, құқықбұзушылықтардың алдын алуға жəне кінəлі тұлғаларды заңды
жауапкершілікке тартуға жəне т.б. байланысты қызмет.
Ұйымдастырушылық нысандарға мыналар жатады:
а) ұйымдастырушылық-реттеуші – бұл белгілі бір құрылымдар-дың құжаттар
жобаларын дайындаумен, сайлаулар жүргізумен т.б. байланысты Амемлекеттік
органдардың қызмет етуін қамтамасыз етуге бағытталған ағымдағы жұмысы;
ə) ұйымдастырушылық-шаруашылық – бұл бухгалтерлік есеп-пен, статистикамен,
қамтамасыз етумен т.б. байланысты жедел-техникалық жəне шаруашылық жұмыс;
б) ұйымдастырушылық-идеологиялық – бұл жаңадан қабыл-данған нормативтік
актілерді түсіндірумен, қоғамдық көзқарасты қалыптастырумен жəне т.б.
байланысты мемлекеттің əртүрлі функцияларын орындауды идеологиялық
қамтамасыз етудегі күнделікті тəрбие жұмысы.
2. Қазақстан Республикасының негізгі ішкі функциялары.
Ішкі функция-қоғам өмірінің ішкі жағдайын басқарудағы мемлекеттің негізгі
бағыттары.Ішкі функцияны жіктеу мемлекет қызметінің көлеміне байланысты
болады.Әрбір мемлекет өзінің басқару нысанында , не болмаса мемлекеттыі
құрылымына қарамай көптеген негізгі экономикалық,әлеуметтік,күзет және
бақылау қызметтерін тәуелсіз шешеді.Сонымен бірге қазіргі кезде,барлық
мемлекеттердің алдында тұрған маңызды мәселеге қоршаған ортаны қорғау
жатады.Жоғарыдағы көрсетілген жұмыс көлеміне байланысты Қазақстан
Республикасының ішкі функцияларына экономикалық,әлеуметтік ,қаржылық
бақылау,құқықты тәртіпті қорғау және экология(табиғат қорғау)жатады.
Экономикалық функцияға –мемлекеттің экономиканы дамытудағы ең қолайлы
режимдегі стратегиялық бағыттарды туғызып,реттеу жатады.
Базарлық-тауарлық қатынастар кезіңдегі өмір сүрген Құқықтық мемлекеттің
экономиканы мемлекеттік реттеуі,негізінен әкімшілік тәсілмен,экономикалық
жолмен іске асырылады.Ондай мемлекеттер бостандықта және жекеменшік
еркіндігі бар сипатта болады,өндірушілердің және әлеуметтік жағдайларды
тұтынушыларщдың шын теңдігін және тәуелсіздігін қамтамасыз етіледі.
Мемлекеттік реттеудің негізгі экономикалық екі тәсілі бар:
1)Мемлекетке оның әлеуметтік мақсаттарды шешуге мүмкіндік беретін,,қоғамның
өндіргіш күштерін қалыпты дамытуға,ұлттық байлықты бөлуге,қаталырақ алым-
салым саясаты керек.
2)Мемлекеттің түгелімен қоғамның пайдасына үлкен үлес қосатын экономиканың
тиімді саласының дамуына қажетті қажетті жағдайлар жасауы.

3. Қаржы жағынан бақылау функциясы
Мемлекеттің функциясы,өндірушілердің табысын тексеріп,есепке алуынан
көрінеді.За, бойынша ол табыстардың бір бөлігі салық ретінде мемлекеттің
бюджетіне әлеуметтік және басқа жалпымемлекеттік қажеттерді өтеуге
жұмсалады.
Табыстың кірісі мен шығысын бақылау,ең жоғарғы парламенттің міндетіне
жатады.Жергілк жерлерде бұл жұмысты жергілкті мемлекет органдары
орындайды.Барлық мемлекеттерде мұндай бақылауға құқығы барлар,тек қаржы
министрліктері.Мысалы,Англияда мемлекеттік бюджеттің қорын ведомстволардың
арасында бөлуді, олардың жұмсалуын бақылау Ведомства бақылаумен, бас
аудитор қаржы министімен бірігіп іске асырады. АҚШ-та арнайы қаржы
бақылаушысы бас бақылаушымен ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Мемлекеттің экономикалық қызметтері
Мемлекеттің табиғатты басқару қызметтері
Салықтар қызметтері
Өкпенің қызметтері
Бүйректің қызметтері
Ақшаның мәні мен қызметтері
Салықтардың қызметтері
Мемлекеттің функциясы
Мемлекеттің механизмі
Банк және банктік қызметтері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь