Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеуЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 135 бет
Таңдаулыға:   
Қазақcтан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті
Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

Филология және педагогика факультеті

Әлеуметтік және жасерекшелік педагогикасы кафедрасы

Алиаскарова С.М.

Мектепке дейінгі педагогика

Оқу-әдістемелік кешен

КӨКШЕТАУ 2015

ӘОЖ 371.121. (5қ)
ББК 74.10 (5қ)
А 39

Рецензенттер:

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Әлеуметтік
және жасерекшелік педагогикасы кафедрасының меңгерушісі ф.ғ.к.,доцент
м.а. А.А.Шаяхметова
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану
кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., профессор К.К.Шалғынбаева

Алиаскарова С.М.Мектепке дейінгі педагогика.
А 39 Оқу- әдістемелік кешен.
Ш.Ш.Уәлиханов атындағы мемлекеттік университеті.
Көкшетау: 2015 – 135 бет .

Оқу-әдістемелік кешен Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік
университетінің оқу-әдістемелік бірлестігі кеңесінде талқыланып,
пайдалануға ұсынылған (22.10.2015ж №1 хаттама)
Оқу-әдістемелік кешен 5В010100 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу
мамандығының элективті пәндер каталогы негізінде жасалды. Онда қысқаша
дәріс материалдары, практикалық сабақтардың тапсырмалары, әрбір дәрістің
соңынан студенттерге өзін-өзі пысықтауға арналған сұрақтар қарастырылған.

ББК 74.10 (5қ)

© Алиаскарова С.М. 2015
© Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 2015

ТҮСІНІК ХАТ

Оқу- әдістемелік кешен Мектепке дейінгі педагогика жоғары
педагогикалық оқу орындарының Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу
мамандығында оқитын студенттеріне арналып элективтік пәндер каталогіне
сәйкес жасалған .
Мектепке дейінгі медагогика атты оқу әдістемелік кешен
студенттерді кәсіби функцияларын біліктілікпен орындауға базалық ғылыми
дайындауды-мектепке дейінгі мекемелерде балаларды тәрбиелеу,балалар бақшасы
педагогикалық ұжымына жетекшілік етуді қамтамасыз етеді.
Оқу әдістемелік кешен 3 кредит көлеміне сәйкес 15 дәріс, 30
практикалық сабақ , 45 ОБСӨЖ, 45 СӨЖ сабақтар бойынша білім беруді
көздейді.Кешендегі өзіндік жұмыс
теориялық,аксиологиялық,технологиял ық,зерттеушілік және заманауи мектепке
дейінгі білім беру мен тәрбиелеу мәселелерін тұлғалық көзқарастардың
жиынтығы ретінде біріктірілген.  
Мектепке дейінгі педагогикада практикалық сабақтарда педагогикалық
пәндер циклін оқу барысында менгерген білімі мен біліктерін ары қарай
қалыптастыру жүмысы жалғастырылады:мектепке дейінгі білім беру мен
тәрбиелеу үдерістерін және бағдарламаларын құру, мектепке дейінгі
педагогикалық үдерісті диагностикалау және мектеп жасына дейінгі балаларды
дамыту.
Кешен бойынша практикалық сабақтар жүйесі мектепке дейін білім
берудің қазіргі заманғы теориялары мен тұжырымдамаларының мән-мағынасын
саналы түрде түсінудің қажеттілігі,мектепке дейінгі балаларды оқыту мен
тәрбиелеудің өмірдің талабы екендігі, мектепке дейін тәрбие беру
практикасында педагогикалық теорияны шығармашылықпен қолдана білу, қойылған
мәселені шешуде студенттердің өз көзқарастарын толыққанды негіздей білуі
тұрғысынан қарастыруды көздейді.
Практикалық тапсырмаларды студенттер жұмыс топтарында орындайды,ол
болашақ педагогтың командада жұмыс істей білу білігін қалыптастыруда,
педагогикалық проблемаларды шешудің ұтымды жолдарын табудың бірыңғай
стратегиясы мен тактикасын жасауда аса маңызды.
   Мектепке дейінгі педагогика пәні бойынша әдістемелік нұсқауларды
студенттердің қолдануы оларға білімдерін толықтыруға, практикалық
қабілеттер мен дағдыларды игеруге ықпал жасайды.
Бұл пән бойынша алған білімдер студенттің тек жалпы құзырлылығын
жоғарылатып қана қоймай,  барлық жақсы қабілеттері мен сапаларын толық
ашуға, шығармашылық потенциялы мен ұмтылыстарын жүзеге асыруға
көмектеседі.Студенттердің білігін қалыптастыру түрлі жаттығуларды орындау
түрінде,педагогикалық жағдаяттарды модельдеу түрінде асырылады, әрбір
жағдайды талқылау пікірталас сипатында өтеді,көпнұсқалы ізденістер
қарастырылады.
Мектепке дейінгі педагогика оқу-әдістемелік кешен, силлабус, жұмыс
оқу бағдарламасы, глоссарийден, ОБСӨЖ, СӨЖ тапсырмаларынан, әдебиеттер
тізімінен, оқылатын тақырыптар тізімі мен практикалық тапсырмалар
жоспарынан, тесттерден тұрады.
Әрбір дәріс, практикалық сабақ тақырыптары бойынша студенттердін алған
білімдерін тексеруге арналған сұрақтар, тапсырмалармен аяқталып соңында
 әдебиеттер тізімі берілген.
Мектепке дейінгі педагогика оқу-әдістемелік кешеннің соңында
студенттер өздерінің білімдерін тексеру үшін тесттік тапсырмаларды
пайдалана алады.
        Пәнаралық байланыс орнату,психологиялық,педагогикалық білім мен
жеке тәжірибені интеграциялау-сабақта қарастырылатын мәселе бойынша
студенттердің өз көзқарастарын негіздеу үшін аса маңызды.Өзіндік жұмыс
"Мектепке дейінгі педагогика" оқу-әдістемелік кешені оқып-үйренуде
студенттің дербес білім алу бағытын анықтауға мүмкіндік туғызуды көздейді.

Н.4.02-15
Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті
Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

БЕКІТЕМІН
Факультет Кеңесі шешімімен
факультет деканы
_______ _______________
(қолы) (аты-жөні, тегі)
___ _____ 20 ____
ж.
.

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Пән: Мектепке дейінгі педагогика

Мамандығы: 5В010100 Мектепке дейінгі оқтыту мен тәрбиелеу

Кафедра: Әлеуметтік және жасерекшеліктер педагогикасы

Факультет: Филология және педагогика

Курс __2________________
Семестр ____3_______________
Барлық сағат саны (кредиттер) оқу жоспары бойынша: 3______
Күндізгі оқу формасы бойынша: күндізгі
- лекциялар 15____________________
- тәжірибелік __30______________________
- өздік жұмыс 45_____________________
Білімді қортынды тексеру формасы:
- емтихан _3, сем.

Көкшетау

Жұмыс оқу бағдарламасы 5В010100 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу
мамандығының білім беру бағдарламасына сәйкес жасалды.

Әлеуметтік және жасерекшеліктер педагогикасы кафедрасы отырысында қаралды
Хаттама № 1 _27___08__2015 ж.,

Кафедра меңгерушісі: ___________Шаяхметова А.А.

Филология және педагогика факультеттің оқу-әдістемелік комиссиясымен
келісілген
хаттама №1 _28_08___2015_ ж.,

Факультеттің ОӘК төреайымы ___________Құрманова А.Қ.

Оқытушы туралы мәлімет.
Алиаскарова С.М. оқытушы Әлеуметтік және жасерекшелік педагогикасы
кафедрасы, кафедрада болу уақыты 8.30 -17.00 дейн. Тел. : 72-19- 57
ауд.212
Мектепке дейінгі педагогика пәнінің:
1.Пәннің мақсаты: Студенттерді тәрбиеші мамандығы және мектеп жасына
дейінгі балалардың оқу-тәрбие үрдісінің ерекшелігі туралы біліммен
сусындатып, практикалық дағдысы, кәсіби біліктілігін, құзыреттілігін,
жаңаша жұмыс істеу қабілетін дамыту.
Пәнді оқыту міндеттері: мектепке дейінгі педагогика ғылымының теориялық
негізін менгеріп, ғылыми дүниетанымын қалыптастыру;
-мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту туралы педагогикалық
білім жүйесін жетілдіру;
-отбасымен, мектеппен бірлескен жұмыс формасын, әдістерін игеру;
-өздігімен ізденуге және білім алуға дағдыландыру және шығармашылық
қабілетін дамыту.
2. Пән мазмұнын меңгеру дәрежесіне қойылатын талаптар:
Студенттерді мектепке дейінгі педагогика ғылымының қалыптасу теориясын,
сәби шақтағы балалардың дамуын, мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық
үрдістің ерекшелігін, отбасымен жұмыс әдістемесін, мектептегі оқу-тәрбие
жұмысымен сабақтастығын қамту.
1.Мектепке дейінгі педагогика ғылымының зерттеу әдістерінен сәби шақтағы
балалардың дамуы және тәрбиелеу заңдылықтарын;
2.Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үрдістің ерекшеліктерін;
3.Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқытудың теориялық
негіздерін;
4.Мектепке дейінгі педагогикадан меңгерген теориялық білімі ғылыми және
практикалық мәселелерді шешуге құзыреттілігі;
5.Мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетінің ерекшеліктерін білуі;
6.Жаңа сұранысқа сәйкес оқу тәрбие процесін жұргізетін, әдіс тәсілдерді
тұрлендіру;
педагогикалық технологияларды меңгерген, кәсіби құзыреттілігі мол, кісілік
келбетті маман болуы тиі
Дәріс сабақ Практ., семин.,
Пән бөлімдері сағаты сабақтар
№ сағат
1. Мектепке дейінгі педагогика пәні, 1 2
мақсаты, міндеттері, мазмұны. Негізгі
педагогикалық ұғымдары. Мектепке дейінгі
педагогиканың басқа ғылымдармен
байланысы.
2. Педагогикалық зерттеу әдістері. 1 2
3. Балалардың дамуы және тәрбиелеу. Мектепке1 2
дейінгі тәрбиенің дамуы.
4. Тәрбиешінің тұлғалық бейнесі. Мектепке 1 2
дейінгі ұйымдағы педагогикалық үрдіс.
5. Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу1 2
бағдарламасы.
6. Сәби шақтағы балалардың дамуы және 1 2
тәрбиелеу. Нәрестелік шақтағы балалар
тәрбиесі. Екі және үш жастағы балалардың
дамуы және оларды тәрбиелеу
7. Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі.1 2
8. Ақыл-ой тәрбиесі теориясы және 1 2
әдістемесі. Сенсорлық тәрбие.
9. Адамгершілік тәрбиесі теориясы мен 1 2
әдістемесі.
10. Еңбек тәрбиесінің теориясы мен 1 2
әдістемесі. Экологиялық тәрбие теориясы
мен әдістемесі.Экономикалық тәрбие
11. Эстетикалық тәрбие теориясы мен 1 2
әдістемесі.
12. Мектеп жасына дейінгі балалардың ойыны. 1 2
13. Мектепке дейінгі ұйым және отбасы 1 2
14. Балаларды мектепке дайындау. 1
2
15 Мектепке дейінгі ұйым және мектеп. 1 2
Барлығы: 15 30

3. Пән көлемі және оқу жұмысының түрлері
Мектепке дейінгі педагогика пәні өткізілу уақыты сабақ кестесі
бойынша.
Оқу жоспарының көшірмесі:


курс семестр
1 2
1. Мектепке дейінгі педагогиканың көкейкесті мәселелері.
1.Мектепке дейінгі педагогика пәні және оның көкейкесті мәселелері.
2.Мектепке дейінгі педагогиканың міндеттері, мазмұны, функциясы.
3.Негізгі педагогикалық ұғымдары.
2. Педагогикалық зерттеу әдістері.
1.Мектепке дейінгі педагогика ғылымының өзекті мәселелері.
2.Зерттеу кезеңдері.
3.Теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістері.
4.Мектепке дейінгі ұйымда анықтау, қалыптастыру, бақылау эксперименттік
зерттеу кезеңдері.
3. Балалардың дамуы және тәрбиелеу. Мектепке дейінгі тәрбиенің дамуы.
1.Даму және тәрбие. Тұқым қуалаушылықтың адам дамуынадағы рөлі.
2. Ортаның жеке адамды қалыптастырудағы рөлі. Тәрбиенің рөлі
3. Мектепке дейінгі тәрбиенің маңызы.Қазақстандағы,Ресейдегі,шет елдердегі
мектепке дейінгі тәрбиенің дамуы.
4. Мектепке дейінгі ұйым типтері және олардың ерекшелігі.
4. Тәрбиешінің тұлғалық бейнесі. Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық
үрдіс.
1.Тәрбиеші мектепке дейінгі ұйымның оқу-тәрбие үрдісіндегі негізгі тұлға.
2.Педагогикалық әрекетіне сипаттама. Жеке тұлғалық сапалары.
3. Педагогикалық үрдіс. Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үрдістің
ерекшелігі.
4. Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үрдісті жоспарлау. Жоспардың
түрлері.
5. Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу бағдарламасы.
1.Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу бағдарламасы және қалыптасу тарихы.
2.Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу тұжырымдамалары.
3.Мектепке дейінгі білім беру стандарты.
1 4.1жас және 6 жасар аралығындағы балаларды оқыту және тәрбиелеудің
бабазалық минимумы
6. Сәби шақтағы балалардың дамуы және тәрбиелеу. Нәрестелік шақтағы балалар
тәрбиесі. Екі және үш жастағы балалардың дамуы және оларды тәрбиелеу.
1.Сәби шақтың ерекшелігі.
2.Нәрестелік шақтағы балалар тәрбиесі. Баланың жөргектегі тәрбиесі.
3.1 жас – 1 жас 6 айдағы және 1 жас 6 айдан 2 жастағы балалардың дамуы және
тәрбиелеу ерекшеліктері.
4. 3 жастағы балалардың дамуы және тәрбиелеу ерекшелігі.
7. Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі.
1.Дене тәрбиесі ұғымдары. Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесінің
теориялық негіздері.
2.Дене тәрбиесінің мақсат, міндеттері. Дене тәрбиесі құралдары.
Қимыл-қозғалыс белсенділігі.
3.Шет ел ғалымдарының зерттеулеріндегі мектеп жасына дейінгі балаларға дене
тәрбиесін беру мәселелері.(В.Трейер, В.Етерн, К.Бюлерж.т.б.)
4.Қазақстандық ғалымдардың мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі
туралы педагогикалық ой-пікірлері.
8. Ақыл-ой тәрбиесі теориясы және әдістемесі. Сенсорлық тәрбие.
1.Ақыл-ой тәрбиесінің мақсат, міндеттері. Ақыл-ой әрекетінің қарапайым
дағдылары мен біліктілігін қалыптастыру.
2. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту үрдісі және ерекшеліктері.
3. Ақыл-ой тәрбиесінің негізі – сенсорлық тәрбие.
4.Сенсорлық тәрбие, сенсорлық даму, сенсорлық эталон ұғымдары.
Сенсорлық тәрбие әдістемесі.
5.Мектеп жасына дейінгі балалардың сенсорлық дамуында М. Монтессоридың
технологиясы.
9. Адамгершілік тәрбиесі теориясы мен әдістемесі.
1.Мораль принциптері мен ережелері. Адамгершілік тәрбиесінің міндеттері.
2.Адамгершілік тәрбиесінің мазмұны мен құралдары.
3.Адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі шарттары. Балалардың тіршілігі мен
іс-әрекетін ұйымдастыру.
4.Адамгершілік тәрбиесінің әдістері
10. Еңбек тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі. Экономикалық тәрбие. Экологиялық
тәрбие теориясы мен әдістемесі.
1. Мектеп жасына дейінгі балаларды еңбекке тәрбиелеу мақсаты, міндеттері
және балалар еңбегінің түрлері.
2.Өзіне-өзі қызмет ету және шаруашылық тұрмыстық еңбегіне баулу мазмұны,
тәрбиелеу әдістемесі.
3. Экологиялық тәрбие. Мектеп жасына дейінгі экологиялық тәрбиенің
теориялық негіздері.
4.Экологиялық тәрбие мақсаты мен міндеттері, мазмұны және білім беру, мінез
құлқын, мәдениетін қалыптастыру әдістемесі.
11. Эстетикалық тәрбие теориясы мен әдістемесі.
1.Эстетикалық тәрбие ұғымдары. Шет елдердегі мектеп жасына дейінгі
балаларға эстетикалық тәрбие беру теориясы.
2.ТМД және Қазақстанда мектеп жасына дейінгі балаларға эстетикалық тәрбие
берудің теориясылық негізі.
3.Мектеп жасына дейінгі балаларға бейнелеу өнері арқылы эстетикалық тәрбие
беру әдістемесі.
4.Мектеп жасына дейінгі балаларға эстетикалық тәрбие беру міндеттері мен
әдістері және құралдары мен шарттары.
Тұрмыс эстетикасы және балабақша үлескесін безеңдіру, жабдықтау.
12. Мектеп жасына дейінгі балалардың ойыны
1. Мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі әрекеті - ойыны. Ойынның
ерекшеліктері және тәрбиелік мәні.
2. Ойын түрлері.Сюжетті-рольдік ойын мектеп жасына дейінгі балалардың
негізгі әрекеті және оның педагогикалық зерттеулері
3. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту, тәрбиелеудегі дидактикалық
ойынның маңызы. Әртүрлі топтардағы дидактикалық ойынға басшылық .
4. Интеллектуальдық дамытушылық ойындар.
5.Ойыншықтар және балалар өміріндегі маңызы.
13. Мектепке дейінгі ұйым және отбасы.
1. Отбасы - мектеп жасына дейінгі балалардың қалыптастыру ортасы.
Қазақстандағы отбасы саясаты және демография.
2.Отбасындағы тәрбие дәстүрлері. Әр түрлі типті отбасында балалардың жеке
басын қалыптастыру.
3.Ата-ана тәрбиесі және олардың міндеттері
4. Балаларды отбасында тәрбиелеудің мақсат, міндеттері. Ата-аналармен
жүргізілетін жұмыс түрлері және формасы.
5.Топтық және ұжымдық жұмыстар. Ата-аналар жиналысы, тақырыптық кеңестер.
Ата-аналар арасына педагогикалық білімді насихаттау.
14. Балаларды мектепке дайындау .
1.ҚР балаларды мектепалды дайындау мәселелері.
2.Балалардың мектепке дене, психологиялық, әлеуметтік, интеллектуалдық
тұрғыда дайындығы.
3.Мектепалды балаларын мектептегі оқуға даярлаудағы психолог-педагогтардың
зерттеулері.
4.Балалардың мектепке дайындығын диагностикалау. Тесті жүргізу әдістемесі.
Балаларды мектепалды дайындау бағдарламалары.
15. Мектепке дейінгі ұйым және мектеп.
1.Мектепке дейінгі ұйым мен мектеп арасындағы сабақтастық. Балаларды
мектепке даярлаудың ерекшеліктері.
2.Мектепалды даярлық топтары мен мектептің бірлескен жұмыстарының
формалары.
3.Мектепке бару. Тәрбиешілер мен мұғалімдердің педагогикалық жұмыстарының
сабақтастығы.

4.3. Лабораториялық сабақтар қарастырылмаған

5. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі

№ Оқулық,оқу құралдары. Тілі Автордың аты Экземплярлар Электро
пп жөні. саны нндықве
Биб-ка, каф. рсиялар
.
1 Қазақстан Республикасының "БілімКаз. Астана,2007ж. 1
туралы"Заңы
2. Қазақстан Республикасының "Бала Каз. Астана,2007ж 1
құқығы" Заңы
3. Мемлекеттік жалпы міндетті ерте Каз. Астана,2007ж 1
жастағы тұғаннан 3 жасқа дейінгі
балаларға білім беру
стандарты.Негізгі ережелер
4 Мемлекеттік жалпы міндетті Каз. Астана,2007ж 1
мектепке дейінгі жастағы 3
жастан 5 жасқа дейінгібалаларға
білім беру стандарты.Негізгі
ережелер
5. Мектепке дейінгі педагогика Каз. А.КМенжанова 15
Алматы:Рауан,
1992.
6 Дидактические игры в детском Рус. Бондаренко 3
саду А.К. М.,
1990.
7. Гигиенические основы Рус. Сост. В.И. 1
воспитание детей от 3 до 7 Теленчи. –
лет. М.:
Просвещение,
1987.
8. Сенсорные воспитание в Рус. Подьякова 3 1
детскому саду. Н.Н.,
Просвещение,
1981.
9 Мектепке дейінгі педагогика Каз. Ф.Жұмабекова,
20012 15

10 Методология и методика Рус. Загвязинский 3
педагогических исследований В.И.,
М.,1986.
11 Дошкольная педагогика Рус. КуликоваТ. 14
1999
12 Мектепке дейінгі тәрбие туралы Каз. Баймуканова 9
М.Т.
13 Алты жастағылар мектепте Рус. Мухина В.С. 5 1
1989ж.
14 Мектеп жасына дейінгі балалар Каз. Мухина В.С.
психологиясы 1986ж. 15
15 Дошкольная педагогика Козлова 20
Рус. С.А.,Куликова
Т.А. 2002.
16 Диагностика психологических Рус. Урунтаева Г.А8
способностей дошкольников .-М.,1996.
17 Мектепке дейінгі педагогика Каз. Меңжанова Ә, 5
Исмағұлова Г,
Дайрабаева Е
Мектеп. 1982
18 Театрализованные игры Рус. Артемова Л.В.2
дошкольников М.,1991.
19 Окружающий мир в дидактических Рус. Артемова Л.В 5
играх дошкольников М.,1992

5.1. Оқу әдебиетінің тізімі
Негізгі әдебиеттер.
1.Қазақстан Республикасының "Білім туралы"Заңы.-Астана,2007ж.
2.Қазақстан Республикасының "Бала құқығы" Заңы.-Астана,2007ж.
3.Мемлекеттік жалпы міндетті ерте жастағы тұғаннан 3 жасқа дейінгі
балаларға білім беру стандарты.Негізгі ережелер-Астана,2007.
4.Мемлекеттік жалпы міндетті мектепке дейінгі жастағы 3 жастан 5 жасқа
дейінгібалаларға білім беру стандарты.Негізгі ережелер.-А.,2007.
5.Мемлекеттік жалпы міндетті 5-тен 6 жасқа дейінгі мектепалды дайындық
балаларға білім беру стандарты.Негізгі ережелер.-А.,2007.
6. А.К.Менжанова.Мектепке дейінгі педагогика.-Алматы:Рауан,1992.
7.Дошкольная педагогика.В 2ч.Под ред.В.И.Логиновой,П.Г.Саморуковой.-
М.,1988
8.Мектепке дейінгі педагогика:Оқу құралы Жұмабекова Ф.Н.-
Астана:Фолиант,2008.-336 б.
9.В.С.Мухина Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы.-А.:Мектеп,1986.
10. Меңжанова Ә, Исмағұлова Г, Дайрабаева Е. Мектепке дейінгі педагогика.
Мектеп. 1982
11. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1990.
12. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет. Сост. В.И.
Теленчи. – М.: Просвещение, 1987.
13.Сенсорные воспитание в детскому саду. Под. ред. Подьякова Н.Н.,
В.И. Аванесовой. – М,: Просвещение, 1981.
14.Урунтаева Г.А.Диагностика психологических способностей дошкольников.-
М.,1996.
15.Загвязинский В.И.Методология и методика педагогических исследований.-
М.,1986.
16.Аксарина Н.М.Воспитание детей раннего возраста.М.,2000.
17.Касымова Г.М.Развивающие игры детей дошкольного возраста.-А.,1998.
18.Артемова Л.В.Театрализованные игры дошкольников.-М.,1991.
19.Артемова Л.В.Окружающий мир в дидактических играх дошкольников.-М.,1992.
Қосымша әдебиеттер:
1. Усова А.П. Обучение в детском саду. – М,:Просвещение.1970.
2. Балбөбек бағдарламасы - Алматы:Шартарап. 2000.
3. Мендлина П.Я. Дошкольное воспитания во Франций. – М .: Педагогика,
1994.
4. Детский сад в Японии. Пере с япон Л.Д. Гришевой. – М.:
Прогресс. 1987.
5. Краних Э.М. Свободные вольдорФские школы. – М.: Парифоль, 1993.
6. Дошкольная педагогика. Под. ред. В.И. Логиновой, П.Т.
Саморуковой. – М,: Просвещение, 1989.\

6. Пәннің материалды-техникалық қамтамассыз етілуі:слайдтар, кестелер,
сызбалар.
7. Ағымдық, аралық және қорытынды бақылау мазмұны.
Бағалау туралы ақпарат
Бақылау түрлері (ағымдық,аралық,қорытынды)
Бақылау әдістері (сұрау, жазбаша жұмыс, тест т.б.)
7.1 Ағымдағы бақылау: сұрау, жазбаша жұмыстар, тестер
7.2 Аралық бақылау: бірінші аралық бақылау ауызша түрде, екінші аралық
бақылау тест түрінде өткізіледі.
7.3 Қорытынды бақылау: тест

8. Студенттердің өздік жұмыстары бойынша сабақ жоспары
8.1
7. № Сабақ тақырыбы СӨЖ Ұсынылатын ОБСӨЖ бақылау№
тапсырм тапсырма- әдебиеттер формасы тапсырман
а беру лары ы
аптасы тапсыру
уақыты

оқу құрал
1 2 3 4 5 6
1-2 Мектеп жасына баяндама 1-8. талқылау 1-2аптаны
дейінгі балалар ң соңы.
дамуында
қарым-қатынастың
орны. Мектепке
дейінгі ұйымға
тәрбиешіні
теориялық және
практикалық
дайындау
3 Пренаталдық конспект ауызша жау 3 апта
педагогика – 1-8.
онтогенез туралы
ғылым. Пренталдық
кезеңдегі дамудың
маңызы.
4 Туғаннан бір жасқа реферат Жур. түсініктеме 4апта
дейінгі балалармен
жүргізілетін тәрбие
жұмыстары.
5 Балаларды конспект Заң тексеру 5апта
мектепалды дайындау .
бағдарламалары және
оқу-әдістемелік
кешендер.
6 Мектеп жасына баяндама оны саралау 6апта.
дейінгі балалардың
дене тәрбиесі ғаламтор
туралы педагогтар
мен педиатрлардың
көзқарастары
(Е.Г.Леви-Горниевск
ая, П.Ф. Лесгафт,
А.И.Быкова, Т.И.
Осокина, Д.В.
Хухлаева).
7 Мектеп жасына талдау Зверева сем. Пед.ауыша түсінік7апта.
дейінгі балалардың жасау
ақыл-ой
тәрбиесіндегі білім
жүйесінің
орны.Балабақшада
берілетін білім
мазмұны.
8 Қазақстандағы баяндама талқылау 8 апта.
ағартушы Заңдар,
ғалымдарының статисикалық
еңбектеріндегі мәліметтер.
адамгершілік
тәрбиесі. Жалпы
базалық
құндылықтар.
9 Өзін-өзі тану әңгіме 4,5,7. талқылау 9 апта.
бағдарламасы мектеп
жасына дейінгі
балаларды жоғары
рухани
адамгершілікке
тәрбиелеу.
10 Балалар еңбегін әңгіме жағдаят 10 апта.
ұйымдастыру Журналдар,Зверева
формалары: ,сем пед .
кезекшілік,
тапсырма беру,
ұжымдық еңбек.
Тапсырма беру
түрлері.
11. А.Д. Шатованың баяндама Ғаламтор. тест шығару 11апта
мектеп жасына
дейінгі балаларға
экономикалық тәрбие
беру туралы
ой-пікірлері.
12. ТМД елдеріндегі конспект Баспа,ғаламтор. талқылап 12 апта
мектеп жасына саралау
дейінгі балалар
ойыны туралы
зерттеулер. Ойынның
жіктелуі және оның
тарихи жүйеленуі.
13. Мектеп жасына реферат Журналдар,Звереваауызша 13 апта
дейінгі балалардың ,сем пед . баяндама
театр ойынында жасау
шығармашылық
қабілетінің дамуы.
Театрланған ойынның
ерекшелігі және
оған басшылық.
14. Топтық және ұжымдықпікірлесу Журналдар,Звереважағдайлар 14 апта
жұмыстар. ,сем пед . саралауға
Ата-аналар баға беру
жиналысы,
тақырыптық
кеңестер.
Ата-аналар арасына
педагогикалық
білімді насихаттау.
15. Мектеп жасына мазмұндау 11,17,18,19.Баспаоны саралау 15 апта
дейінгі балалардың саралау ,ғаламтор.
құрылыс ойындары өз
еркімен, тақырып
бойынша және
жағдайларға
байланысты өзіндік
ерекшеліктері,
басшылық және
әдістемесі.

8.2 Студенттердің өздік жұмыстары:
1. Мектеп жасына дейінгі балалар дамуында қарым-қатынастың орны.
2. Мектепке дейінгі ұйымға тәрбиешіні теориялық және практикалық дайындау
3. Пренаталдық педагогика .Пренталдық кезеңдегі дамудың маңызы.
4. Туғаннан бір жасқа дейінгі балалармен жүргізілетін тәрбие жұмыстары.
5. Балаларды мектепалды дайындау бағдарламалары және оқу-әдістемелік
кешендер.
6. Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі туралы педагогтар мен
педиатрлардың көзқарастары.
7. Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ой тәрбиесіндегі білім жүйесінің
орны.
8. Қазақстандағы ағартушы ғалымдарының еңбектеріндегі адамгершілік
тәрбиесі.
9Өзін-өзі тану бағдарламасы – мектеп жасына дейінгі балаларды жоғары
рухани адамгершілікке тәрбиелеу.
10. Балалар еңбегін ұйымдастыру формалары: кезекшілік, тапсырма беру,
ұжымдық еңбек
11. А.Д. Шатованың мектеп жасына дейінгі балаларға экономикалық тәрбие беру
туралы ой-пікірлері.
12. Ойынның жіктелуі және оның тарихи жүйеленуі.
13. Мектеп жасына дейінгі балалардың театр ойынында шығармашылық
қабілетінің дамуы.
14. Топтық және ұжымдық жұмыстар. Ата-аналар жиналысы, тақырыптық кеңестер.
15. Мектеп жасына дейінгі балалардың құрылыс ойындары ,басшылық,
әдістемесі.
9. Бағаны қою саясаты
Бағаны қою саясаты 100 ұпайлық (100%) жүйеге негізделеді және
ұпайлардың төмендегідей бөлінуін қарайды.

Бағалау эквиваленті
Әріптік жүйе Сандық Ұпайдық пайыздық Дәстүрлі жүйе
бойынша бағалауэквивалент көрсеткіші бойынша бағалау
A 4,00 95-100 Өтежақсы
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,00 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
C 2,00 65-69
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,00 50-54
F 0,00 0-49 Қанағаттанарлықсыз

10. Оқу пәнінің саясаты және академиялық этика
сабаққа қатысуы;
сабақта өзін-өзі дұрыс ұстау ережесін сақтау;
сабақтағы белсенділігі;
мадақтау және жазалау;
Кітапханада, үйде өздік жұмыспен айналасу.

Н.4.02-01

Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті
Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

БЕКІТЕМІН
Факультет Кеңесі шешімімен
факультет деканы
_______ _______________
(қолы) (аты-жөні, тегі)
___ _____ 20 ____
ж.

Студенттерге арналған пән
БАҒДАРЛАМАСЫ
(СИЛЛАБУС)

Пән: Мектепке дейінгі педагогика

Мамандығы: 5В010100 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу

КӨКШЕТАУ

Студенттер үшін пән бағдарламасы (силлабус) құрған оқытушы
Алиаскарова С.М.
ЭПК негізінде келесідей мамандық үшін 5В010100 Мектепке дейінгі оқыту мен
тәрбиелеу.

Әлеуметтік және жасерекшелік педагогикасы кафедрасының отырысында
қарастырылған.
Хаттама №1 27 тамыз 2015 ж.,

Кафедра меңгерушісі: Шаяхметова А.А.

қолы тегі,
аты,әкесінің аты

Филология және педагогика факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясымен
келісілген.
Хаттама № 1 28 тамыз 2015 ж.,

Факультеттің ОӘК төрайымы:___________ Құрманова А.Қ.
қолы тегі,
аты,әкесінің аты
1.Титул беті
2.Оқытушы туралы мәліметтер
Оқытушы.,Алиаскарова С.М. Әлеуметтік және жасерекшелік педагогикасы
кафедрасы, кафедрада болу уақыты 8.30 -17.00 дейн. Тел. : 72-19- 57
ауд.212.
3. Пән жөнінде мағлұмат
Мектепке дейінгі педагогика өткізілу уақыты сабақ кестесі бойынша.
Оқу жоспарының көшірмесі:

Дәріс сағаты Практ, семинар
курсеместр Кредит сабақтарының сағаты
с саны
1 2 3 4 5
1. Мектепке дейінгі педагогика 1,3,5(н)
пәні, мақсаты, міндеттері, 1 1,4(к)
мазмұны. Негізгі педагогикалық
ұғымдары.
2. Мектепке дейінгі 1 1,2,3(н)
педагогиканың басқа 3,4(қ)
ғылымдармен байланысы.
Педагогикалық зерттеу
әдістері.
3. Балалардың дамуы және 1 1,5(н)2,6(қ)
тәрбиелеу. Мектепке дейінгі
тәрбиенің дамуы.
4. Тәрбиешінің тұлғалық бейнесі.1 1,6(н)
Мектепке дейінгі ұйымдағы Электрондык версия.
педагогикалық үрдіс.
5. Мектеп жасына дейінгі 1
балаларды тәрбиелеу 3,4(қ) 6.Электронный
бағдарламасы. учебник
6. Сәби шақтағы балалардың дамуы 1 1,3,5(н)
және тәрбиелеу. Нәрестелік 1,4(н) 8.Электрондык
шақтағы балалар тәрбиесі. Екі версия.
және үш жастағы балалардың
дамуы және оларды тәрбиелеу
Дене тәрбиесінің теориясы мен 1 1,2,3(н)
әдістемесі. 3,4(қ)

7.
Ақыл-ой тәрбиесі теориясы және1 1,5(н)2,6(қ)
8. әдістемесі. Сенсорлық тәрбие.
Адамгершілік тәрбиесі теориясы1 1,6(н) 8.Электрондык
9. мен әдістемесі. версия.
Еңбек тәрбиесінің теориясы мен1 4,5,6,(н) 6.Электронный
10.әдістемесі. Экологиялық тәрбие Учебник
теориясы мен әдістемесі. 8. Электрондык
версия.
11 Эстетикалық тәрбие теориясы 1 4,5,6,(н)
мен әдістемесі. 1,2,8(қ) Электронный
учебник
Мектеп жасына дейінгі 1 2,6(н)
12 балалардың ойыны. 3,4(қ) 8. Электрондык
версия.
Мектепке дейінгі ұйым және 1 1,2,3,4,5.(н)
13 отбасы 3.4.6()
14 Балаларды мектепке дайындау. 1 1,2,3,4,5.(н)
3.4.6(н)
15 Мектепке дейінгі ұйым және 1 2,3(н)
мектеп. 12(қ)
БАЛЫҒЫ 30

6.2.1 ОБСӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмала
1. Мектепке дейінгі педагогиканың көкейкесті мәселелері.
1.Мектепке дейінгі педагогика пәні және оның көкейкесті мәселелері.
2.Мектепке дейінгі педагогиканың міндеттері, мазмұны, функциясы.
3.Негізгі педагогикалық ұғымдары.( Әңгімелесу, талқылау)
2.Педагогикалық зерттеу әдістері.
1.Мектепке дейінгі педагогика ғылымының өзекті мәселелері.
2.Зерттеу кезеңдері.
3.Теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістері.
4.Мектепке дейінгі ұйымда анықтау, қалыптастыру, бақылау эксперименттік
зерттеу кезеңдері. Хабарлама даярлау.
3.Балалардың дамуы және тәрбиелеу. Мектепке дейінгі тәрбиенің дамуы.
1.Даму және тәрбие. Тұқым қуалаушылықтың адам дамуынадағы рөлі.
2. Ортаның жеке адамды қалыптастырудағы рөлі. Тәрбиенің рөлі
3. Мектепке дейінгі тәрбиенің маңызы.Қазақстандағы,Ресейдегі,шет елдердегі
мектепке дейінгі тәрбиенің дамуы.
4. Мектепке дейінгі ұйым типтері және олардың ерекшелігі.
4.Тәрбиешінің тұлғалық бейнесі. Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық
үрдіс.
1.Тәрбиеші мектепке дейінгі ұйымның оқу-тәрбие үрдісіндегі негізгі тұлға.
2.Педагогикалық әрекетіне сипаттама. Жеке тұлғалық сапалары.
3. Педагогикалық үрдіс. Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үрдістің
ерекшелігі. Схема жасау.
4. Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үрдісті жоспарлау. Жоспардың
түрлері
5.Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу бағдарламасы.
1.Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу бағдарламасы және қалыптасу тарихы.
2.Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу тұжырымдамалары.
3.Мектепке дейінгі білім беру стандарты.
4.1жас және 6 жасар аралығындағы балаларды оқыту және тәрбиелеудің
базалық минимумы.
6.Сәби шақтағы балалардың дамуы және тәрбиелеу. Нәрестелік шақтағы балалар
тәрбиесі. Екі және үш жастағы балалардың дамуы және оларды тәрбиелеу.
1.Сәби шақтың ерекшелігі.
2.Нәрестелік шақтағы балалар тәрбиесі. Баланың жөргектегі тәрбиесі.
3.1 жас – 1 жас 6 айдағы және 1 жас 6 айдан 2 жастағы балалардың дамуы және
тәрбиелеу ерекшеліктері.
4. 3 жастағы балалардың дамуы және тәрбиелеу ерекшелігі.
7.Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі.
1.Дене тәрбиесі ұғымдары. Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесінің
теориялық негіздері.
2.Дене тәрбиесінің мақсат, міндеттері. Дене тәрбиесі құралдары. Қимыл-
қозғалыс белсенділігі.
3.Шет ел ғалымдарының зерттеулеріндегі мектеп жасына дейінгі балаларға дене
тәрбиесін беру мәселелері.(В.Трейер, В.Етерн, К.Бюлерж.т.б.)
4.Қазақстандық ғалымдардың мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі
туралы педагогикалық ой-пікірлері.
8.Ақыл-ой тәрбиесі теориясы және әдістемесі. Сенсорлық тәрбие.
1.Ақыл-ой тәрбиесінің мақсат, міндеттері. Ақыл-ой әрекетінің қарапайым
дағдылары мен біліктілігін қалыптастыру.
2. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту үрдісі және ерекшеліктері.
3. Ақыл-ой тәрбиесінің негізі – сенсорлық тәрбие.
4.Сенсорлық тәрбие, сенсорлық даму, сенсорлық эталон ұғымдары.
Сенсорлық тәрбие әдістемесі.
5.Мектеп жасына дейінгі балалардың сенсорлық дамуында М. Монтессоридың
технологиясы.
9.Адамгершілік тәрбиесі теориясы мен әдістемесі.
1.Мораль принциптері мен ережелері. Адамгершілік тәрбиесінің міндеттері.
2.Адамгершілік тәрбиесінің мазмұны мен құралдары.
3.Адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі шарттары. Балалардың тіршілігі мен іс-
әрекетін ұйымдастыру.
4.Адамгершілік тәрбиесінің әдістері
10.Еңбек тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі. Экономикалық тәрбие.
Экологиялық тәрбие теориясы мен әдістемесі.
1. Мектеп жасына дейінгі балаларды еңбекке тәрбиелеу мақсаты, міндеттері
және балалар еңбегінің түрлері.
2.Өзіне-өзі қызмет ету және шаруашылық тұрмыстық еңбегіне баулу мазмұны,
тәрбиелеу әдістемесі. А.Д. Шатованың мектеп жасына дейінгі балаларға
экономикалық тәрбие беру туралы ой-пікірлері.
3. Экологиялық тәрбие. Мектеп жасына дейінгі экологиялық тәрбиенің
теориялық негіздері.
4.Экологиялық тәрбие мақсаты мен міндеттері, мазмұны және білім беру, мінез
құлқын, мәдениетін қалыптастыру әдістемесі.
11.Эстетикалық тәрбие теориясы мен әдістемесі.
1.Эстетикалық тәрбие ұғымдары. Шет елдердегі мектеп жасына дейінгі
балаларға эстетикалық тәрбие беру теориясы.
2.ТМД және Қазақстанда мектеп жасына дейінгі балаларға эстетикалық тәрбие
берудің теориясылық негізі.
3.Мектеп жасына дейінгі балаларға бейнелеу өнері арқылы эстетикалық тәрбие
беру әдістемесі.
4.Мектеп жасына дейінгі балаларға эстетикалық тәрбие беру міндеттері мен
әдістері және құралдары мен шарттары.
Тұрмыс эстетикасы және балабақша үлескесін безеңдіру, жабдықтау.
12.Мектеп жасына дейінгі балалардың ойыны
1. Мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі әрекеті - ойыны. Ойынның
ерекшеліктері және тәрбиелік мәні.
2. Ойын түрлері.Сюжетті-рольдік ойын мектеп жасына дейінгі балалардың
негізгі әрекеті және оның педагогикалық зерттеулері
3. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту, тәрбиелеудегі дидактикалық
ойынның маңызы. Әртүрлі топтардағы дидактикалық ойынға басшылық .
4. Интеллектуальдық дамытушылық ойындар.
5.Ойыншықтар және балалар өміріндегі маңызы.
13.Мектепке дейінгі ұйым және отбасы.
1. Отбасы - мектеп жасына дейінгі балалардың қалыптастыру ортасы.
Қазақстандағы отбасы саясаты және демография.
2.Отбасындағы тәрбие дәстүрлері. Әр түрлі типті отбасында балалардың жеке
басын қалыптастыру.
3.Ата-ана тәрбиесі және олардың міндеттері
4. Балаларды отбасында тәрбиелеудің мақсат, міндеттері. Ата-аналармен
жүргізілетін жұмыс түрлері және формасы.
5.Топтық және ұжымдық жұмыстар. Ата-аналар жиналысы, тақырыптық кеңестер.
Ата-аналар арасына педагогикалық білімді насихаттау.

14.Балаларды мектепке дайындау .
1.ҚР балаларды мектепалды дайындау мәселелері.
2.Балалардың мектепке дене, психологиялық, әлеуметтік, интеллектуалдық
тұрғыда дайындығы.
3.Мектепалды балаларын мектептегі оқуға даярлаудағы психолог-педагогтардың
зерттеулері.
4.Балалардың мектепке дайындығын диагностикалау. Тесті жүргізу әдістемесі.
Балаларды мектепалды дайындау бағдарламалары.
15.Мектепке дейінгі ұйым және мектеп.
1.Мектепке дейінгі ұйым мен мектеп арасындағы сабақтастық. Балаларды
мектепке даярлаудың ерекшеліктері.
2.Мектепалды даярлық топтары мен мектептің бірлескен жұмыстарының
формалары.
3.Мектепке бару. Тәрбиешілер мен мұғалімдердің педагогикалық жұмыстарының
сабақтастығы.

6.3. Пәнді оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыздандыру картасы

№ Оқулық,оқу құралдары. Тілі Автордың аты Экземплярлар Электро
пп жөні. саны нндықве
Биб-ка, каф. рсиялар
.
1 Қазақстан Республикасының "БілімКаз. Астана,2007ж. 1
туралы"Заңы
2. Қазақстан Республикасының "Бала Каз. Астана,2007ж 1
құқығы" Заңы
3. Мемлекеттік жалпы міндетті ерте Каз. Астана,2007ж 1
жастағы тұғаннан 3 жасқа дейінгі
балаларға білім беру
стандарты.Негізгі ережелер
4 Мемлекеттік жалпы міндетті Каз. Астана,2007ж 1
мектепке дейінгі жастағы 3
жастан 5 жасқа дейінгібалаларға
білім беру стандарты.Негізгі
ережелер
5. Мектепке дейінгі педагогика Каз. А.КМенжанова 15
Алматы:Рауан,
1992.
6 Дидактические игры в детском Рус. Бондаренко 3
саду А.К. М.,
1990.
7. Гигиенические основы Рус. Сост. В.И. 1
воспитание детей от 3 до 7 Теленчи. –
лет. М.:
Просвещение,
1987.
8. Сенсорные воспитание в Рус. В.И.Аванесово3 1
детскому саду. й. – М,:
Просвещение,
1981.
9 Мектепке дейінгі педагогика Каз. Ф.Жұмабекова,
20012 15

10 Методология и методика Загвязинский 3
педагогических исследований В.И.,
М.,1986.
11 Дошкольная педагогика Рус. КуликоваТ. 14
1999
12 Мектепке дейінгі тәрбие туралы Каз. Баймуканова 9
М.Т.
13 Алты жастағылар мектепте Рус. Мухина В.С. 5 1
1989ж.
14 Мектеп жасына дейінгі балалар Каз. Мухина В.С.
психологиясы 1986ж. 15
15 Дошкольная педагогика Козлова 20
Рус. С.А.,Куликова
Т.А. 2002.
16 Диагностика психологических Рус. Урунтаева Г.А8
способностей дошкольников .-М.,1996.
17 Мектепке дейінгі педагогика Каз. Меңжанова Ә, 5
Мектеп. 1982
18 Театрализованные игры Рус. Артемова Л.В.2
дошкольников М.,1991.
19 Окружающий мир в дидактических Рус. Артемова Л.В 5
играх дошкольников М.,1992

Негізгі әдебиеттер.
1.Қазақстан Республикасының "Білім туралы"Заңы.-Астана,2007ж.
2.Қазақстан Республикасының "Бала құқығы" Заңы.-Астана,2007ж.
3.Мемлекеттік жалпы міндетті ерте жастағы тұғаннан 3 жасқа дейінгі
балаларға білім беру стандарты.Негізгі ережелер-Астана,2007.
4.Мемлекеттік жалпы міндетті мектепке дейінгі жастағы 3 жастан 5 жасқа
дейінгібалаларға білім беру стандарты.Негізгі ережелер.-А.,2007.
5.Мемлекеттік жалпы міндетті 5-тен 6 жасқа дейінгі мектепалды дайындық
балаларға білім беру стандарты.Негізгі ережелер.-А.,2007.
6. А.К.Менжанова.Мектепке дейінгі педагогика.-Алматы:Рауан,1992.
7.Дошкольная педагогика.В 2ч.Под ред.В.И.Логиновой,П.Г.Саморуковой.-
М.,1988
8.Мектепке дейінгі педагогика:Оқу құралы Жұмабекова Ф.Н.-
Астана:Фолиант,2008.-336 б.
9.В.С.Мухина Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы.-А.:Мектеп,1986.
10. Меңжанова Ә, Исмағұлова Г, Дайрабаева Е. Мектепке дейінгі педагогика.
Мектеп. 1982
11. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1990.
12. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет. Сост. В.И.
Теленчи. – М.: Просвещение, 1987.
13.Сенсорные воспитание в детскому саду. Под. ред. Подьякова Н.Н.,
В.И. Аванесовой. – М,: Просвещение, 1981.
14.Урунтаева Г.А.Диагностика психологических способностей дошкольников.-
М.,1996.
15.Загвязинский В.И.Методология и методика ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту жұмысы
Балаларды ойын арқылы байланыстырып сөйлеуге үйрету
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛА ТӘРБИЕСІ
Мектепке дейінгі балалардың тәрбиесінің теориялық және әдістемелік практикасының негізі
Қазақтың тұрмыс - салт дәстүрі негізінде мектеп жасына дейінгі балаларды еңбекке баулудың әдістемесі
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ПЕДАГОГИКА ТУРАЛЫ
Мектеп жасына дейінгі балаларды бейнелеу өнері арқылы еңбек тәрбиесіне баулу
Балалардың ақыл-ой күштерін және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту
Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі пәнінен бақылау жұмысының тақырыптары
Мектеп жасына дейінгі балалардың еңбегі және оның маңызы
Пәндер