Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелеріЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 22 бет
Таңдаулыға:   
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
4

1.
ОРТАМЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ҮШІН
ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗМЕТІН БЕЛСЕНДІРУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
6
1.1
Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері
6
1.2
Мектепте математика пәнін оқытуда жаңа педагогикалық ақпараттық - коммуникативтік технологияларды қолданудың тиімділігі
8

2.
АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ОРТА МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ҮШІН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗМЕТІН БЕЛСЕНДІРУ ҚҰРАЛЫ
12
2.1
Оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыруда АКТ-ның қолданудың маңыздылығы
12
2.2
Математика сабақтарында қолданылатын кейбір бағдарламалық жабдықтар ережелері
16

ҚОРЫТЫНДЫ
22

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
23

КІРІСПЕ

Математикада білім беруде АКТ ның алатын орны жоғары. Ақпараттық технологияларда ең көп тараған термин ол компьютер. Ақпараттық технологияның коммуникациялық, бағдарламалық жасақтамалары оқытуда жақсы нәтижелер береді.
Замаң дами келе ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қолданылуы айтарлықтай өсуде. Бұған себеп мұғалімдер, оқушылар, студенттердің математиканы оқуда, есептерді шығаруда функциялардың графигін салуда, оқушылардың қызығушылығын арттыруда қиыншылықтардың туына байланысты қажеттіліктер пайда болды.
Осыған байланысты ХХІ ғасырдың ақпараттық қоғамының білім беру саласындағы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін мынадай міндеттер шешіледі деп күтілуде. Бұл білім сапасын арттырады және білім беру процесінде компьютерлік технологияларды, интернетті, компьютерлік желілерді, электронды байланыс құралдарын және электронды оқулықтарды тиімді пайдалануға ықпал етеді.
Курстық жұмыстың тақырыбы Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар орта мектептердегі математика сабақтарында оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру құралы болып табылатындығына байланысты ашылады. Бұл тақырып маңызды, өйткені белгілі бір салалардағы білім біртіндеп компьютерлендіруге ауысады. "Оқуды үйрену" кезінде мұғалімдер мен оқушылар үнемі бір-бірімен байланысады. Оқыту жеке тұлғаның жарқын түсімен көрінеді және әр оқушы үшін әр түрлі болады: егер алған білімдерін көрсету мүмкін болмаса, бұрын алған білімдерін игеру қажет. Алған білімді ақпараттандыру арқылы білімді сақтау маңызды рөл болып табылады. Жанашыл ашылуларды ақпараттандыру және таратуда АКТ маңызды рөл атқарады.
Курстық жұмыстың өзектілігі: орта сыныпта математиканы оқытуда ақпараттық технологияларды меңгерудің тиімділігін арттыру.
Курстық жұмыстың мақсаты: оқушыларға математиканы оқыту кезінде ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесін құрастыру. Оқушыларды оқыту кезінде ақпараттық технологияларды қолдану және математика оқыту үрдісі болып табылады. Ақпаратты талдау және жинау, практикалық әдістері.
Шешілетін ғылыми мәселенің қазіргі замандық жағдайын бағалау: орта сыныпта математиканы оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану барысында білімді игеру деңгейін көтеріп, танымдық іс әрекеттерін, шығармашылық ізденістерін белсенділендіріп, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Оқу-тәрбие үрдісінде оқушыны жан-жақты қалыптастыру үшін білімді жаңа технологиялармен біріктіріп беру, білім сапасын бағалау.

Курстық жұмыстың міндеттері: математика сабақтарында мұғалімге компьютерлік бағдарламаларды қолдану оқытудың дәстүрлі түрлерін алмастырумен қатар, әр түрлі міндеттерді шешуге көмектеседі: оқытуда көрнекілік пен мотивацияны жоғарылату, дайындық жаттығуларын орындау кезінде оқушылардың жұмысын дифференциалдау. АКТ-ны қолданып оқушылардың оқу деңгейінің жоғарылығы.
Курстық жұмыстың әдістемесі: Курстық жұмыстың әдістемесі: Тақырыпты зерттеу барысында қолданылған әдебиеттерге, ғылыми басылымдарға, интернет ресурстарына талдау жасалынды. Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді, бағдарламаларды, оқулықтарды талдау.
Курстық жұмыстың нысаны: орта мектептегі математикалық білім.
Курстық жұмыстың практикалық маңызы: Оқыту процесінде оқушылардың жеке ойлай дағдысын қалыптастыруға әрекет жасау. Әлемдік білім жүйесіндегі педагогтардың қолданатын платформалар және сайттарымен таныс болу.
Курстық жұмыстың құрылымы: курстық жұмыс кіріспеден, екі тараудан, әдебиеттер мен қосымшалар тізімінен тұрады. Бірінші тарауда математика сабағын жүргізуде ақпараттық технологияларды қолданудың теоретикалық негіздері ұсынылды. Екінші тарауда педагогикалық практикада ақпараттық технологияларды қолданудың мәселелері қарастырылды.
Әдебиеттерге шолу: Орта мектепте математиканы оқыту үшін тьанымдық қызметін белсендірудің маңыздылығын талдау мақсатында зерттеулер жүргізе отырып авторлардың еңбектерін қолдандым
1. ОРТАМЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ҮШІН ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗМЕТІН БЕЛСЕНДІРУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері
Академик А. П. Ершев өзінің жариялымдарында "ақпараттандыру" ұғымына кең анықтама берді. Ол "компьютерлендіру - бұл адам қызметінің барлық әлеуметтік маңызды түрлерінде сенімді, жеткілікті және уақтылы білімді толық пайдалануға бағытталған серия"деп атап өтті. П. Али бұл ақпарат "тұтастай алғанда Қоғамның стратегиялық ресурсы болып табылады, ол көбінесе табысты даму қабілетін анықтайды"деді. "Сол сияқты, ЮНЕСКО тағайындаған компьютерлендіру-бұл ақпаратты жинау, сақтау және тарату әдістері мен әдістерін тарату, бар ақпаратты жүйелеу және жаңа ақпаратты (білімді) қалыптастыру.、
Әрине, бір жағынан, бұл анықтама бір-біріне қайшы келмейді, екінші жағынан, олар адам қызметінің бір саласы болып табылатын білім саласын ақпараттандыруды да анықтайды. Осылайша, "білімді ақпараттандыру" ұғымын осы екі анықтаманың ыңғайлылығына байланысты енгізуге болады.
Білім беруді ақпараттандыру оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық мақсаттарына қол жеткізу үшін білім беру саласындағы жаңа білімдердің (іскерліктердің) қолжетімділігін жүйелендіруді және қалыптастыруды қамтамасыз етеді.
Ақпараттық технологияларды заманауи білім беру жүйесінің әртүрлі салаларына енгізу барған сайын ауқымды және күрделі болып келеді.
Білімді ақпараттандыру 2 стратегиялық мақсатқа жетуді қамтамасыз ететінін есте ұстаған жөн. Біріншісі-ақпараттық-коммуникациялы қ технологияларды қолдану негізінде білім беру қызметінің барлық түрлерінің тиімділігін арттыру, ал екіншісі - ақпараттық қоғамның талаптарын қанағаттандыру және жаңа типтегі мамандарды даярлау сапасын арттыру.
Тарихи тұрғыдан білімді компьютерлендіру 2 негізгі бағытта жүрді: бақыланатын және басқарылмайтын. Басқарылатын білімді компьютерлендірудің ұйымдастырылған процесі өте маңызды және айтарлықтай ресурстарды қажет етеді. Ол жалпы қабылданған тұжырымдар мен бағдарламаларға негізделген. Басқарылмайтын білімді компьютерлендіру білім беру жүйесі қызметкерлерінің бастамасы бойынша жүзеге асырылады, білім беру қызметінің неғұрлым өзекті салалары мен тақырыптық бағыттарын қамтиды.
Білімді ақпараттандыру, білімді ақпараттандыру құралдары деп аталатын, арнайы жасалған компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық жасақтаманы пайдаланбай мүмкін емес.
Білім туралы ақпарат алу құралы-бұл білім туралы ақпарат алу мақсатына жету үшін қолданылатын компьютерлік жабдық пен бағдарламалық жасақтама, сонымен қатар оның мазмұны және сол сияқтылар.
Білім беру саласында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды толыққанды қолдану үшін білімді ақпараттандыру
құралдарын ғана пайдалану жеткіліксіз. Іс жүзінде мұндай құралдар ақпараттандыру мақсатына қол жеткізуге қатысуы керек білімнің әртүрлі салаларындағы сарапшылардың қызметімен, сондай-ақ білімді ақпараттандырудың идеологиялық негізімен толықтырылуы керек.
Білім беруді ақпараттандыру-бұл адам қызметінің кең және жан-жақты саласы, ол бүкіл білім беру жүйесінің жұмысына әсер етеді, оны жүзеге асыру бағытына қарамастан, оған қол жеткізуге болады.、
Білімді компьютерлендіру басқа пәндерді оқыту үшін қолданылатын дәстүрлі информатика курстарын, әдістерін, әдістерін және компьютерлендіру құралдарын қайта қарауды талап етеді. Информатика әдістері мен құралдарының көмегімен болашақ мамандар қандай ақпараттық ресурстар, қай жерде қол жетімді, оларға қалай қол жеткізуге болатындығы және кәсіби қызметтің тиімділігін арттыру үшін оларды қалай пайдалану керектігі туралы сұрақтарға жауап алуды үйренуі керек.
Әр мектептің, жеке ЖОО - ның, ЖОО-ның, институттың қызметін компьютерлендіру-бұл өзінше ерекше проблема.
Белгілі бір білім беру мекемесін ақпараттандыру қазіргі білім беру мекемелерінің барлық қызмет түрлерінде ақпаратты өңдеудің тиімділігін арттыру үшін ақпараттық технологиялар құралдарын пайдалануды білдіреді.
Өкінішке орай, білім беруді ақпараттандыру көбінесе білім беру процесіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу деп түсініледі. Шын мәнінде, бұл білім сапасын арттыруға әсер ететін білімді компьютерлендірудің маңызды бағыты. Алайда, білім беру процесінің өзі білім беруді ақпараттандыруды зерттеудің негізгі процесі болғанына қарамастан, бұл қазіргі кезде әртүрлі ақпараттық технологиялар кеңінен енгізіліп жатқан білім беру мекемелері қызметінің жалғыз саласы емес. Тәуелсіз жағдайларда оқыту нәтижелерін бақылау мен өлшеуді компьютерлендіру кезінде білім туралы ақпараттандырудың арнайы әдістері мен құралдары қажет екенін түсіну маңызды. Осыған байланысты жоғары оқу орындары студенттерінің кәсіби біліктілігін айқындауға және контингенттерін іріктеп қалыптастыруға байланысты процестер неғұрлым тиімді болып табылатынын атап өткен жөн. Ғылыми және жоғары технологиялық зерттеулер жүргізу барлық дерлік білім беру мекемелері қызметінің ажырамас бөлігі болып табылады. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану деңгейдің сапасын арттырып қана қоймай, түлектеріміздің кәсіпкерлік белсенділігінің өсуіне әсер ететінін бәріміз білеміз. Ақпараттық технологиялар сонымен қатар оқушылар мен студенттердің сабақтан тыс жұмыстарының тиімділігін едәуір арттыруға бейім. Дәстүрлі жағдайда оқытушылар мен студенттер назардан тыс қалдыратын бұл сала көбінесе жалпы білім беру мазмұнында алға жылжиды. Білім беру қызметінің барлық салаларында ақпараттық-білім беру құралдарын пайдалану әрқашан қажетті әсер қалдырады. Бұл көп жағдайда дұрыс екенін ескеріңіз. Білімді ақпараттандырудың көптеген жағымсыз жақтары бар. Әрбір мұғалім білімді ақпараттандырудың оң факторларын біліп, оларды практикалық жұмыста ескеруі керек..
Мамандар дайындау жүйесінде ақпараттық технологиялар құралдарын пайдалану оқу орнының педагогикалық жəне ұйымдастырушылық қызметінің келесі:
· білім мазмұнын іріктеу мен қалыптастыру əдістері мен технологияларын жетілдіру;
· информатика мен ақпараттық технологияларға байланысты оқытудың жаңа арнайы оқу пəндері мен бағыттарын ендіріп дамыту;
· информатикаға тікелей байланысты емес дəстүрлі пəндердің көбісін оқытуға өзгеріс енгізу;
· оқыту тиімділігін оның дараландырылуы мен сараландырылуы деңгейін өсіру, қосымша мотивациялық (қызығушылық) тетіктерін пайдалану арқылы арттыру;
· оқу үдерісінде əрекеттістіктің жаңа түрлерін ұйымдастырып, оқытушы мен оқушы қызметінің мазмұны мен сипатын өзгерту;
· білім жүйесін басқарудың механизмдерін жетілдірудің елеулі мүмкіндіктерімен байытылуына əкеп тірейді.
Білімді ақпараттандыру үдерісі, пəндік салалар мен қоршайтын ортаның заңдылықтарын танудың интегралдық беталысын қолдай отырып, оқушы тұлғасының дамуы үшін ақпараттық технологиялардың зор мүмкіндігін пайдалануға тəсіл-амалдар жасауды көкейесті етеді. Бұл үдеріс оқушының белсенділігі мен пəрменділігінің деңгейін арттырып, балама ойлау, оқу есептерінің, сол сияқты практикалық есептердің де шешімін іздеу стратегиясын жете зерттеу дағдыларын қалыптастыру қабілеттіліктерін дамытады, зерттеліп отырған нысандарды, құбылыстарды, үдерістер мен олардың арасындағы əрекеттестікті моделдеу негізінде қабылданған шешімдердің жүзеге асырылуы нəтижелерін болжауға мүмкіндік береді. Білімді ақпараттандырудың оң жақтары тек осы аталғандар ғана емес. Нақтылы ақпараттық технологиялар мен білімді ақпараттандыру салаларын оқу барысында ақпараттандырудың басқа да көптеген жағымды жақтарыі сипатталатын болады. Білімді ақпараттандырудың қазіргі құралдарын оқытудың барлық түрлеріне пайдалану теріс зардаптарға келтіруі мүмкін.

1.2 Мектепте математика пәнін оқытуда жаңа педагогикалық ақпараттық - коммуникативтік технологияларды қолданудың тиімділігі

Соңғы онжылдықта математикада АКТ қолдану танымал болды. Өйткені акт оқушылардың оқуын бірнеше жолмен жақсарта алады. Олар дәстүрлі әдістерге цифрлық балама ұсына отырып, курстарды интерактивті және қызықты ете алады. Ол студенттерге нақты әлемде математикалық ұғымдардың қолданылуын жақсырақ түсінуге мүмкіндік беретін ойындар мен модельдеулерді қамтиды. Акт-дәстүрлі сыныптарда өзін тастап кеткендей сезінетін қиын оқушылар үшін жақсы нұсқа. Ол күрделі ұғымдарды түсінуді жеңілдететін визуалды эффектілерді, графиканы және анимациялық модельдеуді қамтиды. Бағалауға келетін болсақ, акт процесті маңыздырақ және мағыналы етуге көмектеседі. Бұл нақты жағдайларды модельдеу үшін жасанды интеллект пен виртуалды шындықты пайдалануды қамтиды. Бұл студенттерге тез шешім қабылдауға және математиканы қолдануды қажет ететін нақты жағдайларға дайындалуға көмектеседі.Қазіргі білім беру жүйесінің айрықша ерекшелігі-біліммен қарулану ғана емес, сонымен бірге өзін-өзі тәрбиелеуді дамыту, бұл үнемі өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін тудырады.
Мемлекеттік бағдарлама жалпы білім беруді дамытудың негізгі бағыттарының бірі ретінде білім беру процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кеңінен қолдануға баса назар аударады. Орта білім беру жүйесін компьютерлендірудің негізгі мақсаты оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру болып табылады. Студент ақпараттық оқытушының жұмысын орындай алатын білім беру процесі субъектінің интерактивті жұмыс режимі болып табылады. Заманауи ақпараттық технологиялар білім беру процесінде әр оқушының шығармашылық қабілеттерін дамытуға нақты мүмкіндіктер ашады. Бұл әр студентке компьютердің маңызды дидактикалық сипаттамаларына сүйене отырып, өзінің оқу жолын таңдауға және білім беру технологиясындағы түбегейлі өзгерістермен, білім беру процесінің біртұтастығын сақтаумен және оқу процесін дараландырумен тығыз байланысты оқу жоспарын бағдарламалау және вариативті бейімдеу арқылы білім беру процесінің танымдық қызметін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Оқушылардың ақпараттық мәдениетін дамыту тұрғысынан мұғалімдерге информатика заңдарына сүйене отырып, пәндердің не екенін түсіндіруге мүмкіндік беру маңызды. Сондықтан негізгі пәндерді, соның ішінде математиканы компьютерлендіру мектептердегі оқу процесін ұйымдастырудың маңызды мәселелерінің бірі болып табылады.
Математиканы оқытуда жаңа білім беру ақпараттық-коммуникациялық технологияларын қолданудың негізгі мақсаты оқушыларға оқу процесінде көмек көрсету болып табылады. Бұл мақсаттар дәрістер мен тестілік бағдарламаларды қолдау үшін оқу бағдарламалары, Электронды оқулықтар сияқты бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етіледі.
Математиканы оқытудағы ақпараттық технологияның педагогикалық мақсаттары:
қолданушы мен ақпараттық және коммуникациялық құрылғылар арасындағы жылдам байланыс;
оқытылу ақпаратының компьютерлік көзге елестетілуі;
ақпараттық-әдістемелердің оқыту процесін ұйымдастырудағы бақылаудан автоматтандыру.
Қазіргі уақытта математика сабақтарында тестілеу үшін иллюстрацияларды пайдалану жеткіліксіз. Білім беру процесінің барлық кезеңдерінде қолданылуы тиіс оқушылардың білімін түсіну, интеграциялау, қайталау, тексеру және жақсарту үшін ақпараттық технологияларды пайдалану; біріншіден, бұл мұғалімдердің еңбек өнімділігін арттыруға және оқу нәтижелерін тексеруге көбірек уақыт жұмсауға көмектеседі; екіншіден, балалардың тәрбиесін объективті бақылау және бағалау; үшіншіден, ғылыми элемент мониторинг технологиясына қолданылуы керек, сондықтан оны болашақта қолдануға болады, оны енгізуге болады және осыған сүйене отырып, білім беру мекемелерінде алынған білім мен дағдылар деңгейін стандарттаудың белгілі бір әдістері туралы айтуға болады.
Бұл процестің негізі мұғалім тестілеу нәтижелері туралы толық ақпарат алғаннан кейін, әр балаға қателіктерін ескере отырып, қағазға қосымша тапсырмалар береді, олардың нәтижелерін компьютерлік тест немесе мұғалімнің өзі қайта тексереді. Мұндағы басты мақсат-дидактикалық сынақтардан өту, бұл оқушыға оқушыға баға қоюдың орнына пәнді қалай үйренгені туралы хабарлайды.
Бірлескен Компьютерлік оқыту (CACL) - топтық оқыту ортасын қамтамасыз ететін компьютерлік жүйе. CACL топтарға тапсырмалар тағайындау, оларға тапсырмаларды орындауға уақыт беру және кері байланыс беру үшін қолданылады. Cacl студенттерді топтық оқытуды қажет ететін математикалық есептерді шешуге тарту үшін пайдаланылуы мүмкін.
Қазіргі уақытта жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, оқулықтар теориясы мен білім беруді жобалау әдістері жасалуда. Оқу процесін компьютерлендіру процесі мұғалімдердің қызығушылығын, шығармашылық ізденісін, электронды оқулықтар жасау теориясын және оларды практикалық қолдану әдістерін игеруге деген ұмтылысын тудырады.Электрондық оқулықтардың ерекшелігі-олардың модульділігі, жоғары ұтқырлығы және материалды оқыту мен игерудегі икемділігі. Бұл оқулық ғылыми-білім беру құралы болып табылады.
Біріншіден, мұғалім студенттің дәріс тақырыбы мен пәннің мазмұны туралы білімін, белгілі бір тақырыпты әзірлеуге байланысты зертханалық жұмыстарды, практикалық жұмыстарды, сынып компьютерлерін тексереді.Дәріс мәтініне өзгерістер мен қосымша материалдарды Дербес компьютерде оңай жасауға болады. Студенттер уақыт өте келе өзгерістер туралы біледі.
Сонымен, математиканы оқыту үрдісінде компьютерді қолдануға байланысты төмендегідей тұжырымдарды қорытындылауға болады:
компьютер оқу үрдісін іскерлік тұрғыда ұйымдастырудың барынша адекватты техникалық құралы;
компьютер белсенді әріптес роліне еніп, оқушылардың іс-әрекет ынтасын арттыра түседі, даралап оқыту үрдісі жүзеге асады;
компьютер бағдарламалық математиканы оқыту үрдісінің тұтастығын бұзбастан оны оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып ұйымдастыруға жол ашады, керекті ақпаратты іздеуге байланысты тапсырмалар алады;
компьютер-оқушылар білімін бақылауды ұйымдастырудың теңдесіз құралы және жаңа ақпараттық технологияларды оқушыға сабақ барысында қолданудың мысалы бола алады;
компьютер жұмысының қалыптылығы оқушылардың оқу үрдісін, тереңірек түсінуге жағдай жасап, олардың логикасы мен ақыл-ойының деңгейін көтереді;
компьютердің күрделі бейнелерді сомдау мүмкіндігі жоғары деңгейдегі көрнекілік ретінде материалды оқып үйренуді барынша жақсартады;
компьютер оқу үрдісінде тың танымдық құралдар енгізеді.
Ақпараттық-коммунакативтік технологияларды игеру қазіргі заманда әрбір жеке тұлға үшін оқу және жазу қабілеті сияқты сапалармен бір қатарға және әрбір адам үшін қажетті шартқа айналды. Алынған білім мен дағдылар бұдан әрі көптеген жағдайда қоғамның даму жолдарын анықтайды.
Еліміздің кепілі, болашақ тірегі мектептердің білім деңгейін көтеру және онда ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқу-тәрбие процесін тиісті деңгейге көтеру, ұстаздардың, басшылардың педагогикалық ұжымның жүйелі басшылыққа алған бағыты деп есептейді.
Оқушыға белгілі бір дәрежеде білім беру мен қатар оқуға, үйренуге деген ынтасын арттыру әр ұстаздың міндеті. Сабақ барысында шәкірттің білімге құштарлығын арттыру, еңбек етуге баулу, жалпы оқушы бойында жауапкершілік сезімін қалыптастыру мұғалімге қойылатын басты талап. Осы талапты шешуде электронды оқулықтың пайдасы өте зор.

2 АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ОРТА МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ҮШІН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗМЕТІН БЕЛСЕНДІРУ ҚҰРАЛЫ

2.1 Оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыруда АКТ-ның қолданудың маңыздылығы

Білім беру - оқыту мен дамытудың тоқтаусыз процесі, сондықтан білім берудегі АКТ-ның рөлі өте маңызды. Көптеген мұғалімдер АКТ-ны қызықты және мазмұнды сабақтарды құру үшін пайдаланады. Себебі АКТ студенттердің оқуын, кәсіби дамуын және цифрлық сауаттылық дағдыларын қолдау үшін пайдаланылуы мүмкін. АКТ-ны білім берудің барлық деңгейлерінде және барлық пәндерде оқу нәтижелерін жақсарту үшін пайдалануға болады. Шын мәнінде, АКТ математика, жаратылыстану және тіл өнері сияқты пәндерде кеңінен қолданылады. Себебі, математика негізінен логикалық ойлауға негізделген, оны АКТ есептерді шешуге арналған әртүрлі құралдармен қамтамасыз ете алады.
АКТ білім беру жүйесінде кездесетін көптеген мәселелерді шешу үшін пайдаланылуы мүмкін. Оларға профессорлық-оқытушылар құрамының төмендігі, кадрлардың көп тұрақтамауы, кәсіби дамуының нашарлығы және білікті мұғалімдердің тапшылығы жатады. АКТ студенттерге қол жетімді және тиімді онлайн оқу құралдарын ұсыну арқылы ойын өрісін теңестіруге көмектеседі. Олар ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Педагогикалық ресурстарды тиімді қолдану мәселелері үшін қолданылатын ақпараттық технологиялар
Білім берудегі электронды басылым мен ресурстардың әдістемелік талаптары Мұғалімдердің ақпараттық-коммуникациялық біліктіліктерін көтеру
Бастауыш сынып оқушыларының ақпараттық сауаттылықтарын қалыптастыру моделін құру
Ақпараттық оқыту мақсатының құралдары және әдістері
Бастауыш мектепте математика пәнінде ақпараттық технологияларды пайдалана отырып оқыту
Оқытудың ақпараттық технологиясын білім беру жүйесінде қолдану
Білім беру жүйесінде болып жатқан өзгерістер, талаптарға шолу, талдау жасай отырып, білім беруді ақпараттандырудың мәні мен мазмұнын сипаттау
Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар пәнінің мазмұны
Оқытудың ақпараттық технологиялары және білім беру жүйесінде қолдану
Компьютерлік оқыту жүйелерін жобалау
Пәндер