Қан топтарын мінезімен байланыстыруЖұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 15 бет
Таңдаулыға:   
ҚР ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІ
ОБЛЫС
МЕКТЕП

ҒЫЛЫМИ ЖОБА
"Қан топтарының адам мінезіне әсерін анықтау"

Алматы-2023
ЖОСПАР:
I.КІРІСПЕ
II.НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1 Қан дегеніміз не және оның құрамы?
2.2 Қан топтары және олардың шығу тарихы.
2.3 Қан топтары және олардың түрлері.
2.4 Қан топтарының адам мінезіне әсері.
III.ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Қан тобы мен мінез арасындағы өзара тәуелділікті анықтау мақсатында мектеп мұғалімдеріне сауалнама
IV.ҚОРЫТЫНДЫ
V.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Аңдатпа.
Жобаның мақсаты: адамның мінезінің оның қан тобына тәуелділігін зерттеу, әр адамның қан тобын білудің маңыздылығын растау.
Тапсырмалар:
Адамның мінезінің, темпераментінің қан тобына тәуелділігін бақылау.
Қанның неден тұратынын анықтау.
Қан топтарының қандай екенін анықтау.
Қан тобы тағы не әсер ететінін анықтау.
Қан топтарын мінезімен байланыстыру.
Гипотеза: адамның мінез-құлық ерекшеліктерінің қан тобына тәуелділігі бар.
Зерттеу пәні: қан топтары мен мінез-құлық темпераментінің тұқым қуалаушылық сипаты.
Зерттеу әдістері: бақылау, сауалнама, ақпарат іздеу.
Өзектілігі: аздаған адамдар өздерінің қан тобына қызығушылық танытады. Егер олар қандай қан тобы бар екенін білсе де, оның ішінде не бар екенін ешкім ойламайды.

Аннотация.
Цель проекта: изучить зависимость характера человека от его группы крови, подтвердить важность знания своей группы крови каждым человеком.
Задачи:
Прослеживание зависимости особенностей характера, типа темперамента человека от группы крови.
Выяснить из чего состоит кровь.
Определить, какие бывают группы крови.
Выяснить, на что ещё влияет группа крови.
Соотнести группы крови с характером.
Гипотеза: существует зависимость особенностей характера человека от группы крови.
Предмет исследования: характер наследования групп крови и типов темперамента характера.
Методы исследования: наблюдения, анкетироавание, поиск информации.
Актуальность: малое количество людей интересуется своей группой крови. Даже, если они знают, какая у них группа крови, никто не задумывается, что это в себе несёт.

Abstract.
The purpose of the project: to study the dependence of a person's character on his blood type, to confirm the importance of knowing his blood type by each person.
Tasks:
Tracing the dependence of the characteristics of the character, the type of temperament of a person on the blood group.
Find out what the blood is made of.
Determine what blood groups are.
Find out what else the blood type affects.
Correlate blood groups with character.
Hypothesis: there is a dependence of the characteristics of a person's character on the blood type.
Subject of research: the nature of inheritance of blood groups and temperament types of character.
Research methods: observations, questionnaires, information search.
Relevance: a small number of people are interested in their blood type. Even if they know what their blood type is, no one thinks about what it means.

I.КІРІСПЕ
Қан ...Ұзақ зерттелген нәрсе сияқты, бірақ әртүрлі қан топтарының ерекшеліктерін және олардың адамның мінезіне әсерін бәрі біле бермейді. Бір кездері адамдар қанның әртүрлі топтарда болатынын тіпті мүлде білмеген. Осыған байланысты, қан құю кезінде науқас көп жағдайда қайтыс болып кеткен. Тек ХХ ғасырдан бастап қан топтарының құпиясы ашыла бастады.
Мен үшін қан тақырыбы өте қызықты. Мен қан тобы адамның мінезіне қалай әсер ететінін білгім келеді. Бірақ бұл үшін әр қан тобының ерекшеліктерін түсініп, қан топтарының тарихын білу қажет. Сол үшін бүгінгі ғылыми жобамды осы тақырыпты зерттеуге арнағым келді.
Қан тобы нақты генетикалық әсер бола отырып, адамды ДНҚ сияқты сенімді түрде анықтайды. Қан тобында физиологиялық, биохимиялық ерекшеліктер кодталған, олар кейіпкер сияқты ұғыммен тікелей байланысты. Адамның табиғаты туралы ақпарат оның физиологиялық құрылымында, жасушалық деңгейде. Дене белгілі бір ақпаратты сұйық ортаның болуына байланысты ғана алып жүреді. Бұл табиғаттағы ақпараттың негізгі тасымалдаушысы болып табылатын сұйықтық. Қан тобы мен адамның мінезінің байланысы туралы теория бар. Бұл Жапонияда өте кең таралған, Еуропа мен АҚШ елдерінде біршама аз. Жапондықтар үшін қан тобын білмеу біз үшін жұлдыз жорамал белгісін білмеу сияқты. Қан тобы мен мінездің байланысына қызығушылық бұрыннан пайда болды. Сонымен, қазіргі Жапонияда, тіпті спорттық командаларды таңдағанда да, барлық ойыншылардың қан тобы міндетті түрде ескеріледі. Сондықтан әр адам өзінің қан тобын білуі керек. Шынында да, біздің қанымызда молекулалық деңгейде сол матрица, өмірде қауіпсіз және толық жүзеге асырылуы үшін біз ұстануымыз керек бағдарлама бар. Жапондықтардың пікірінше, қан тобы әр адамның мінезі мен жеке ерекшеліктерін анықтайды.
Жапон ғалымы Масахито Наоми қан тобы адамның мінезі мен қабілетіне де әсер етеді дейді.

II.НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1 Қан дегеніміз не және оның құрамы?
Қан-ағзаның ішінде орналасқан жылжымалы дәнекер тін. Қан-біздің ағзамыздың негізгі сұйықтығы. Сондықтан қан физиологиялық деңгейде ақпараттың негізгі тасымалдаушысы болып табылады. Қан өте үлкен дәрежеде судан тұрады, оның құрамында ақпаратты тасымалдау қасиеті бар, басқа биологиялық заттармен өзара әрекеттеседі. Сонымен, қан арнайы биологиялық кодтың тасымалдаушысына айналады. Бұл биологиялық код, ол молекулалық деңгейде адамның өмірі мен дамуының өзіндік бағдарламасын ұсынады. Мінез, ақыл, түйсік, сана - бұл "жоғарыда". Ал" төменде "біздің басты" жетекші және бағыттаушы күшіміз " - қан.
Қанның құрамы мыналардан тұрады:
Плазма-ағзаға қажетті ақуыздар мен тұздардан тұратын қан жасушаларының тасымалданатын ортасы.
Эритроциттер-құрамында ақуыз және гемоглобин бар эритроциттер. Олар оттегінің өкпеден адам ағзасына тасымалдануын қамтамасыз етеді (эритроциттердің орташа өмір сүру ұзақтығы-120 күн)
Лейкоциттер - ағзаға шабуыл жасайтын инфекциялармен күресуге жауапты ақ қан жасушалары (өмірлік цикл - бірнеше күннен бірнеше аптаға дейін)
Тромбоциттер-қанның ұюын қамтамасыз ететін қан плиталары, осылайша денені жарақат кезінде өлімге әкелетін қан жоғалтудан қорғайды.
Енді қан құрамына тоқталып, тікелей топтардың өздеріне көшейік.

2.2 Қан топтары және олардың шығу тарихы.
Қан тобы-бұл табиғи жағдайда өмір бойы өзгермейтін генетикалық тұқым қуалайтын белгілер. Қан тобы-АВО жүйесінің эритроциттердің (агглютиногендер) беткі антигендерінің белгілі бір тіркесімі. Топтық сәйкестікті анықтау клиникалық тәжірибеде қан мен оның компоненттерін құюда, гинекология мен акушерлікте жүктілікті жоспарлау мен басқаруда кеңінен қолданылады. Ab0 қан тобы жүйесі-бұл қанның үйлесімділігі мен үйлесімсіздігін анықтайтын негізгі жүйе, өйткені оның құрамдас антигендері ең иммуногенді. АВ0 қан тобы жүйесі екі топтық эритроциттік агглютиногендерден (А және В) және екі сәйкес антиденеден тұрады - Альфа (анти-А) және бета (анти-В) плазмалық агглютининдер.
Қан тобы адамға өмір бойы бір-ақ рет беріледі және ол еш өзгеріссіз қалады. Резус фактор да осындай мәнге ие, ол дененің күйінің өзгеруінде де өзгермейді.
Қан топтарын алғаш рет 1900 жылы дәрігер Карл Ландштейнер ашты (1-сурет). Бұл жаңалық үшін ұлы ғалым Нобель сыйлығын алды. Шынында да, осы үлкен оқиғаға дейін қан құю науқастың өлімімен аяқталған, дәрігерлер де өлімнің себебін анықтай алмаған. Сонымен, Карл Ландштейнер бұл құпияның құпиясын ашты. Әрбір қан тобында белгілі ақуыздардың белгілі бір жиынтығы агглютининдер мен агглютиногендер бар екендігі анықталды. Әртүрлі топтардың қан құю кезінде өлім-жітімнің жоғары болуының себебі бір-біріне жабысатын осы ақуыздардың үйлесімсіздігінде жатыр. Мұндай жабысу эритроциттер функциясының бұзылуына әкеледі, ал эритроциттердің негізгі қызметі-оттегінің біздің денеміздегі барлық жасушаларға берілуі. Осылайша, эритроциттердің өлімі және соның салдарынан адамның өлімі орын алады. Карл Ландштейнер үш қан тобын анықтады, ал кейінірек 1907 жылы чех ғалымы Ян Янский төртінші қан тобын ашты.
4 қан тобына сәйкес 4 негізгі типті ажыратуға болады. Тіпті бір түрдің ішінде әртүрлі мінез түрлері болуы мүмкін. Сонымен медицинада қан топтарын 4 топқа бөліп қарастырады:
0 (I) тобы
А (II) тобы
В (III) тобы
АВ (IV) тобы

Қан топтарын ашқан дәрігер Карл Ландштейнер.

2.3 Қан топтарының түрлері.
Қан тобы-эритроциттердегі антиденелер мен антигендердің құрамын көрсететін адамның генетикалық белгісі.
Қазақстанда қолдануға және есте сақтауға ыңғайлы болу үшін қан топтарына нөмір берілді - 1; 2;3 және 4; бір-бірімен қан топтары қан плазмасында және эритроциттерде арнайы ақуыздардың болуымен ерекшеленеді. Бұл ақуыздар әрқашан бір-бірімен үйлесімді бола бермейді, ал егер сәйкес келмейтін ақуыздар қосылса, олар қызыл қан жасушаларын бір-біріне жабыстырып, оларды бұзуы мүмкін.
0 (I) тобы-эритроциттерде топтық агглютиногендер жоқ, плазмада альфа және бета агглютининдер бар;
А (II) тобы -- эритроциттерде тек агглютиноген А болады, плазмада агглютинин бета болады;
В (III) тобы-эритроциттерде тек в агглютиноген болады, плазмада Альфа агглютинин бар;
АВ (IV) тобы-эритроциттерде А және В антигендері бар, агглютинин плазмасында жоқ. Қан топтарын анықтау арнайы антигендер мен антиденелерді анықтау арқылы жүзеге асырылады (Қос әдіс немесе кросс-реакция). Егер бір қанның эритроциттерінде агглютиногендер (А немесе В) болса, ал басқа қан плазмасында тиісті агглютининдер (альфа немесе бета) болса, агглютинация реакциясы пайда болса, қанның үйлесімсіздігі байқалады. Эритроциттерді, плазманы және әсіресе донордан реципиентке толық қанды құю топтық үйлесімділікті қатаң сақтау керек. Донор мен реципиенттің қан үйлесімсіздігін болдырмау үшін олардың қан топтарын зертханалық әдістермен дәл анықтау қажет. Реципиентте анықталған сол топтың қанын, эритроциттерін және плазмасын құю жақсы. Төтенше жағдайларда 0-топтағы эритроциттерді, бірақ тұтас қанды емес, басқа қан топтары бар реципиенттерге құюға болады; А тобындағы эритроциттерді А және АВ қан тобы бар реципиенттерге, ал В тобы донорынан эритроциттерді В және АВ тобының реципиенттеріне құюға болады.
Қан тобының үйлесімділік карталары (агглютинация "+"белгісімен көрсетілген)
1 қан тобы:
Құрамында эритроциттердің бір-біріне жабысуын тудыруы мүмкін арнайы ақуыздар жоқ, яғни қанның бірінші тобын ci және Co II, III және тіпті IV қан тобы бар кез келген қан тобы бар адамға құюға болады. Бірінші қан тобы бар адамдар деп аталады әмбебап донорлар, олардың қаны кез-келген адамға әмбебап. Қазіргі уақытта бірінші қан тобында келесі белгілер бар: I-00.
Бұл ең көп таралған қан тобы, ол халықтың 42% анықталған. Оның ерекшелігі-қан жасушаларының (эритроциттердің) бетінде А антигені немесе В антигені жоқ. 1-ші қан тобының проблемасы-оның құрамында А антигендеріне де, В антигендеріне де қарсы күресетін жасушалар бар, сондықтан 1-ші тобы бар адамға басқа қан құюға болмайды біріншісінен ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Ұрпақ үшін -ел үшін
Агглютинация реакциясы
Қойлардың гранозаннан улану ауруының клиникалық белгілері мен диагностикасы
Драматургиядағы тарихи тұлғалар бейнесі жайлы
Адам темпераменті
«Өзін-өзі тану» пәні: қазіргі жағдайы мен келешегі
Медициналық және ветеринариялық биотехнология пәнінен сарамандық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау
Вакциналардың классификациясы
Бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық сапасын дамыту арқылы инновациялық үрдістерде өзін - өзі басқара білуін қамтамасыз ету жолдары
Бейвербалды карым-катынастын ұлттық сипаты
Пәндер