Е-қаржымині жүйесіне қойылатын жалпы талаптар

Мазмұны
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 1
1 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 7

1.1 ЖҮЙЕНІҢ ТОЛЫҚ АТАУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ШАРТТЫ БЕЛГІСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2 КІРІСПЕ .7
1.3 АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
2 ЖҮЙЕНІҢ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ МЕН МАҚСАТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
2.1 ЖҮЙЕНІҢ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
2.2 ЖҮЙЕНІ ҚҰРУ МАҚСАТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.3 ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.4 ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
2.5 ЖОБАЛАУ КОМАНДАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫНА ҚОЙЫЛАТЫН КӘСІБИ ТАЛАПТАР ... ... ...19
2.6 УАҚЫТША ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР БІРЛЕСТІКТЕРІНІҢ (КОНСОРЦИУМДАРДЫҢ) КОНКУРСҚА ҚАТЫСУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19

3 Е.ҚАРЖЫМИНІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР ... ... ... 19

3.1 БААЖ ҚОЙЫЛАТЫН ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
3.1.1 «ҚР ҚМ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ МОНИТОРИГІ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ..23
3.1.2 «БЮДЖЕТТІК ӨТІНІМ ЖОБАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚР ҚМ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ..25
3.1.3 «КОНЦЕССИЯ ШАРТТАРЫНЫҢ ТІЗІЛІМІН ЖҮРГІЗУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... .28
3.1.4 «АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЛИЦЕНЗИЯЛАУДЫ ЖӘНЕ КӘСІБИ АУДИТОРЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫ, КӘСІБИ БУХГАЛТЕРЛЕР ҰЙЫМДАРЫН ЖӘНЕ БУХГАЛТЕРЛЕРДІ КӘСІБИ СЕРТИФИКАТТАУ ҰЙЫМДАРЫН АККРЕДИТТЕУДІ АВТОМАТТАНДЫРУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР . 29
3.1.5 «КЕДЕН ОДАҒЫНА ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ САЛЫҚ ОРГАНДАРЫ АРАСЫНДА АҚПАРАТ АЛМАСУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 32
3.1.6 «МБ КІРІС БӨЛІГІНІҢ КЕДЕН ТӨЛЕМДЕРІ БӨЛІГІНДЕ АТҚАРЫЛУЫ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. 34
3.1.7 «САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫ САТУ (МЕМЛЕКЕТТІК МЕНШІКТІ БАСҚАРУ) БӨЛІГІНДЕ МБ.НІҢ АТҚАРЫЛУЫ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 39
3.1.8 «МБ.НЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЫЗ АЛУЛАР БӨЛІГІНДЕГІ АТҚАРЫЛУЫ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 50
3.1.9 «РБ.НЫҢ АТҚАРЫЛУЫ, ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ, ҰҚ АТҚАРЫЛУЫНА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 57
3.1.10 «МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛАР БОЙЫНША ЕСЕПТІЛІКТІ ЖӘНЕ СТАТИСТИКАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ, БЮДЖЕТТЕРДІҢ АТҚАРЫЛУЫН ТАЛДАУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР.58
3.1.11 «ТӨЛЕМГЕ ҚАБІЛЕТСІЗ ҰЙЫМДАР МЕН ДӘРМЕНСІЗ БОРЫШКЕРЛЕРДІ ҚАРЖЫ.ЭКОНОМИКАЛЫҚ САУЫҚТЫРУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 61
3.1.12 «ҚАРЖЫ МОНИТОРИНГІ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 64
3.1.13 «ҚР ҚАРЖЫМИНІНІҢ КАДРЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ, КАДР ҚҰРАМЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАБЫСТАУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 77
3.1.14 «БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 79
3.1.15 «ҚР ҚАРЖЫМИНІ ОРГАНДАРЫНЫҢ АТ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... .. 81
3.1.16 «ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 84
3.1.17 «ЗАҢИ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 84
4 ЖҮЙЕЛІК ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 86
4.1 БААЖ.ҒА ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР 86
4.2 КЕШЕНДІ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ 86
4.2.1 МҰРАҒА ҚАЛҒАН ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 88
4.2.2 БААЖ ШЕҢБЕРІНДЕ КІШІ ЖҮЙЕЛЕРДІ БІРІКТІРУ МЕН ӨЗАРА ІС.ҚИМЫЛҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .89
4.3 БААЖ.ДЫҢ АППАРАТТЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 92
4.4 БААЖ.ДЫ АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 93
4.5 ЛИЦЕНЗИЯЛАУ МЕН ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕНУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 94
4.6 ПАТЕНТТІК ТАЗАЛЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 94
4.7 АУДИТ АҚПАРАТЫН ЖИНАУ МЕН БАСҚАРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 94
4.8 СТАНДАРТТАУ МЕН БІРЕГЕЙЛЕНДІРУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 95
4.9 АУҚЫМДЫЛЫҒЫ МЕН АШЫҚТЫҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 95
4.10 СЕНІМДІЛІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 96
4.10.1 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР МЕН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ СЕНІМДІЛІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 96
4.10.2 БААЖ.ДЫ ҚҰРУДЫҢ ӘРТҮРЛІ САТЫЛАРЫНДА СЕНІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН БАҒАЛАУ МЕН БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 96
4.10.3 РЕЗЕРВКЕ КӨШІРУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 96
4.11 АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 97
4.11.1 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚҰРАЛДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 98
4.11.2 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК САЯСАТЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 99
4.11.3 ТҮПНҰСҚАЛАНДЫРУҒА ЖӘНЕ АВТОРЛАНДЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 99
4.11.4 ҚОЛ ЖЕТКІЗУДІ БАСҚАРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 100
4.11.5 ПАРОЛЬДІК ТЕҢШЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 100
4.11.6 ЖАҢЫЛЫСУ ЖӘНЕ АПАТТАР КЕЗІНДЕ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... 101
4.11.7 ЕСЕПТЕУ ЖАБДЫҒЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 101
4.11.8 БАЗАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 102
4.11.9 КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ АҚПАРАТ ҚОРҒАУ ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУ 102
4.11.10 ЖЕЛІАРАЛЫҚ ЭКРАНДАРҒА (FIREWALL) ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 102
4.12 ЭРГОНОМИКА МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ЭСТЕТИКАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 102
4.13 ТІЛДЕРДІ ҚОЛДАУ БОЙЫНША ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 104
5 АРНАЙЫ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 105
5.1 КІШІ ЖҮЙЕЛЕРДІ ӘЗІРЛЕУ ПРОЦЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 105
5.2 ДЕРЕКҚОРДЫ ЖҮРГІЗУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 105
5.3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЛЫҚ КОМИТЕТІНІҢ КІШІ ЖҮЙЕСІ 105
5.4 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ КОМИТЕТІНІҢ ЖҮЙЕСІ (ҚБАЖ) 105
5.5 АРНАЙЫ ІС ЖҮРГІЗУ КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 105

6 ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ 106
6.1 БААЖ КІШІ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ ЖЕКЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР ҚҰРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ 106
6.2 БААЖ КІШІ ЖҮЙЕЛЕРІН ҚҰРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ ... ... ... ... . 106
6.3 ДЕРЕКТЕРДІ МИГРАЦИЯЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 106
6.4 БААЖ ПЕРСОНАЛЫНЫҢ САНЫНА ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... 107
6.5 ТАНЫСТЫРУ ТРЕНИНГТЕРІН ЖӘНЕ ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... .. 107
7 БААЖ.ДЫ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ 109
7.1 БААЖ.ДЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІН СЫНАУ ТҮРЛЕРІ, ҚҰРАМЫ, КӨЛЕМІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ ... ... ... 109
7.2 САПАНЫ ТЕСТІЛЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ РӘСІМДЕРІ 110
7.3 АЛДЫН АЛА СЫНАҚТАР 111
7.4 ТӘЖІРИБЕЛІ ПАЙДАЛАНУ 112
7.5 ҚАБЫЛДАУ СЫНАҚТАРЫ 112
7.6 ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАБЫЛДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР 114
8 ҚҰЖАТТАМАЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 116
9 БААЖ.ҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ 118
        
        Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша
e-ҚАРЖЫМИНІ
БІРІКТІРІЛГЕН АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
____ бетте
Мазмұны
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 1
1 ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... .7
1.3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ІСКЕ ... ... ӨНІМ ... ... ЖОБАЛАУ КОМАНДАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫНА ҚОЙЫЛАТЫН КӘСІБИ ТАЛАПТАР...........19
2.6 ... ... ... ... ... ... ... ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР ............19
3.1 БААЖ ... ... «ҚР ҚМ ... ДАМУ ... ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ
МОНИТОРИГІ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ..........23
3.1.2 «БЮДЖЕТТІК ... ... ... ЖӘНЕ ҚР ... ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАР ..........25
3.1.3 ... ... ... ... КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР .........................28
3.1.4 «Аудиторлық ... ... және ... ... ... ... ... және бухгалтерлерді кәсіби
сертификаттау ұйымдарын аккредиттеуді автоматтандыру» кіші жүйесіне
қойылатын ... . ... ... ... ... ... салық органдары
арасында ақпарат алмасу» кіші жүйесіне қойылатын талаптар 32
3.1.6 «МБ ... ... ... төлемдері бөлігінде атқарылуы» кіші
жүйесіне қойылатын талаптар. ... ... емес ... және ... ... ... меншікті басқару) бөлігінде МБ-нің атқарылуы» кіші жүйесіне
қойылатын талаптар 39
3.1.8 ... ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптар 50
3.1.9 ... ... ... ... ҰҚ атқарылуына
қызмет көрсету» кіші жүйесіне қойылатын талаптар 57
3.1.10 ... ... ... ... және ... ... атқарылуын талдау» кіші жүйесіне қойылатын
талаптар.58
3.1.11 «Төлемге қабілетсіз ұйымдар мен дәрменсіз ... ... ... кіші ... ... ... 61
3.1.12 «Қаржы мониторингі» кіші жүйесіне қойылатын талаптар ... «ҚР ... ... әлеуетін қалыптастыру, кадр құрамы
бойынша есептерді қалыптастыру және табыстау» кіші жүйесіне қойылатын
талаптар 77
3.1.14 ... ... кіші ... ... талаптар 79
3.1.15 «ҚР Қаржымині органдарының АТ қамтамасыз ету» кіші жүйесіне
қойылатын ... ... ... ... кіші ... ... ... 84
3.1.17 «Заңи қамсыздандыру» кіші жүйесіне қойылатын талаптар 84
4 ... ... ... ... ... қойылатын жалпы талаптар 86
4.2 Кешенді ақпараттық жүйе 86
4.2.1 ... ... ... ... ... қойылатын талаптар
88
4.2.2 БААЖ шеңберінде кіші жүйелерді біріктіру мен өзара іс-қимылға
қойылатын ... ... ... ... ... ... ... БААЖ-ды ақпараттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар 93
4.5 ... мен ... ... ... талаптар 94
4.6 Патенттік тазалыққа қойылатын талаптар 94
4.7 Аудит ақпаратын жинау мен басқаруға ... ... ... ... мен ... қойылатын талаптар 95
4.9 Ауқымдылығы мен ашықтығына қойылатын талаптар ... ... ... ... 96
4.10.1 Техникалық құралдар мен ... ... ... қойылатын талаптар 96
4.10.2 БААЖ-ды құрудың әртүрлі сатыларында сенімділік ... мен ... ... ... ... ... ... көшіру жүйесіне қойылатын талаптар 96
4.11 ... ... және оның ... қойылатын талаптар 97
4.11.1 Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарына қойылатын
талаптар.................................................................
...................................................................98
4.11.2 ... ... ... ... ... 99
4.11.3 Түпнұсқаландыруға және авторландыруға ... ... Қол ... ... ... ... ... Парольдік теңшеуге қойылатын талаптар 100
4.11.6 ... және ... ... ... ... ... ... Есептеу жабдығының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 101
4.11.8 ... ... ... ... ... ... Криптографиялық ақпарат қорғау құралдарын қолдану 102
4.11.10 Желіаралық экрандарға (FireWall) ... ... ... ... мен ... ... қойылатын талаптар 102
4.13 ... ... ... ... ... 104
5 арнайы ... ... ... Кіші ... әзірлеу процесіне қойылатын талаптар 105
5.2 ... ... ... ... 105
5.3 ... ... ... ... кіші ... 105
5.4 Қазақстан Республикасы Қазынашылық ... ... ... ... ... Іс жүргізу кіші жүйесіне қойылатын талаптар 105
6 жұмыстардың құрамы және ... ... БААЖ кіші ... жеке ... ... құру жөніндегі
жұмыстардың құрамы және мазмұны 106
6.2 БААЖ кіші ... құру ... ... ... ... 106
6.3 Деректерді миграциялауға қойылатын талаптар 106
6.4 БААЖ ... ... және ... ... ... ... Таныстыру тренингтерін және оқытуды ұйымдастыруға қойылатын
талаптар...... 107
7 ... ... және ... тәртібі 109
7.1 БААЖ-ды және құрамдас бөліктерін сынау түрлері, ... ... ... ... ... ... және бақылау рәсімдері 110
7.3 Алдын ала сынақтар 111
7.4 Тәжірибелі ... ... ... сынақтары 112
7.6 ... ... ... ... талаптар 114
8 ... ... ... ... ... ... ... көрсету 118
1 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
1. Жүйенің ... ... және оның ... белгісі
Осы құжатта және осының негізінде құрылатын барлық келесі құжаттарда
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ... ... ... кешені Біріктірілген Автоматтандырылған Ақпараттық
Жүйе (бұдан әрі «БААЖ») болып аталады.
2. Кіріспе
ҚР ҚМ (бұдан әрі «ҚР ҚМ»), оның ... ... ... ... ... ... және мемлекеттік
қызметтер ұсыну жөніндегі процестер автоматтандыру (біріктіру) объектісі
болып табылады.
ҚР Қаржы ... және оның ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларымен,
мемлекеттік органдардың (бұдан әрі ... ... ... Қазақстан
Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге
асырады.
Кешенді функционалдық ... ... ARIS ... ... ... ҚР ҚМ және оның ведомстволарының «сол
қалпындағы» процестері ... ... ... ... ... ... қаралды және «қалай болуы тиіс» процестері ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі де, ҚМ және ... ... ... ... ететін қызметтің де) ҚР ҚМ өтпелі
процестері бөліп алынды.
Автоматтандыру объектілерінің құрылымдық құрамы былайша:
• Орталық аппарат;
... ... ... ... ... ... ... және жекешелендіру комитеті;
• Қазынашылық комитеті;
• Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитеті;
• Қаржылық ... ... ... ... ... ... енгізгенге дейін ҚР ҚМ ... ... ... ... бұл тұтастай алғанда ҚР ҚМ
одан әрі дамуына шектеу қойды және түрлі ... ... көп ... және ... ... ... АЖ арасында деректерді
шығару, салыстыру, жүктеу, қолмен жинақтау, деректерді немесе есептерді
және т.с.с. ... ... ... болуына әкеп соқтырды.
Бірыңғай «электрондық Қаржы министрлігі» жаңа архитектурасында мынадай
процестер оңтайландырылады:
• басқа (орталық емес) жүйеге ... ... ... ... ... ... көшіру, экспорттау, алу);
• қандай да бір ақпараттық жүйеге жүктеу немесе импорттау ... ... ... форматы мен мазмұнының
дұрыстығын салыстыру, салыстырып қарау, тексеру;
• ақпаратты файлдардан (немесе электрондық ... ... ... ... ... деректерді тұрақты қолмен жинақтау, ұйымдарға – ... ... ... ... беру үшін ... ... ... тасығыштарда тұрақты ... ... және ... ... мен ... ... ... Орталық аппараттың бір бөлімшесіне беріледі
(орталықтандырылады);
• автоматтандыру объектілерінің қағаз ... ... және ... да ... ... ... ... датаорталық арқылы емес жергілікті ақпараттық жүйелер
арасында деректердің көші-қонын, ... мен ... ... АТ қолдау;
• ҚР ҚМ бар ақпараттық жүйелерінде тіркелетін бастапқы деректерді
қосарлы есепке алу («жалғыз терезе» ... іске ... ... ... ... ... ... ақпаратты жүргізу толығымен орталықтандырылады, ол үшін ОА НАА
жүргізу жөніндегі мамандандырылған ... құру ... ... ... талдау жүргізу нәтижесінде «е-Қаржымині» БААЖ
құруға Техникалық тапсырма мен Техникалық-экономикалық негіздеме әзірленді,
онда шешім ... ... ... іске ... ... ... мен шешім құнының алдын ала бағасы сипатталады.
3. Анықтамалар мен қысқартулар
|Анықтама/ |Толық нысан ... | ... ... ... ... ... |
|е-Қаржымині, |жүйесі – ақпаратты жинақтауды, сақтауды, қорытуды, беру мен |
|Жүйе ... ... үшін ... ... |
| ... құралдардың жиынтығы. ... |ҚР ҚМ ... ... ... элементтерін |
|архитектурасы |қамтитын, ... ... ... мен ... |
| ... беретін, «электрондық үкімет» құру шеңберінде |
| ... ... ... ... ... |
| ... ҚР ... ... ... моделі. |
|EAL ... ... ... ... ... бір ... бойынша немесе белгілерінің жиынтығы |
| ... ... ... және ... ... ... |
| ... белгілі бір бизнес (кіші) процестің |
| ... іске ... БААЖ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ПӘ |ҚР ... ... ... (ЖБО) ... ... ... автоматтандырылған жүйесі |
| |(КБК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |Жүк ... ... ... ... ... атқарылуын талдау және оның әдіснамасы|
| ... ... ... ... алу ... ... ... ... ... ... ... алуды басқару әдіснамасы департаменті |
|МАӘД ... ... ... ... ішкі ... |
| ... және ... кредит беру департаменті ... ... ... ... ... ... органның қызметін қамтамасыз ету департаменті |
|КСД ... және ... ... ... ... даму және ... ынтымақтастық |
| ... ... ... құны ... ... |Заң ... департаменті ... ... ... ... министрлігі мен оның құрылымдық|
| ... ... ... технологиялар ... ... ... сәйкестендіру нөмірі |
|МТ МДҚ АЖ ... ... ... ... ... |
| ... ... МДҚ АЖ |«жыжымайтын мүлік тіркелімі» мемелекеттік дерекқорының |
| ... ... ... МДҚ АЖ ... ... ... ... ақпараттық жүйесі |
|ЗТ МДҚ АЖ |«Заңды тұлғалар» мемлекеттік дерекқорының ақпараттық жүйесі ... ... ... және ... комитеті ... ... ... ... ... комитеті ... ...... ... ... борышкерлермен жұмыс комитеті ... ... ... ... ... бақылау комитеті ... ... ... ... ... ... Басқарушы ... ... ... ... ... ... мониторингі комитеті ... ... ... ... және ... ... ... Республикасы Қаржы министрлігі ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... акт ... |Нормативтік-ақпараттық анықтама ... ... ... ... ... |Мемлекеттің қатысуы бар мемлекеттік емес заңды ... ... ...... ойыны ... ... ... ... ... ... ... конкурс шеңберінде жеңген болып |
| ... ... өнім ... ... |Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... ... ... ... тобы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... мен салық салу объектілерінің тізілімі |
|ОБ ... ... ... ... ... және ... басқару ... ... ... ... ... ... комитеттерді, аумақтық бөлімшелер мен орталық |
| ... ... ... Республикасы қаржы |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және салықтар ... ... ... ... ... министрлігінің аумақтық бөлімшесі ... ... ... ... ... ... ерекшелік ... ... ... ... қатысушылар ... ... ... ... ... ... жады ... ... ... ... |ҚР ҚМ ... ... ... ... ... ... ... ЭК |Жүк ... декларациясының электрондық көшірмесі |
|ЭҮ ... ... ... ... ... қол ... |Service Oriented ... ... Бағдарланған |
| ... |
1. ... ... МЕН ... Жүйенің тағайындалуы
Енгізілетін жүйе бөлімшелерді ... ... және ҚР ҚМ мен оның ... ... ... ... ... арналған. е-
Қаржыминінің архитектурасы пайдаланушыларға ақпараттық жүйенің қосымшалары
мен ресурстарына біріктірілген қауіпсіз және сенімді ... ... ... Жүйені құру мақсаттары
е-Қаржымині БААЖ құрудың негізгі мақсаты ақпаратты орталықтандырылған
сақтау, өңдеу және ... ... және ... ... ... Республикасы Қаржы министрлігінің барлық ... ... ... ... ҚМ БААЖ құру үшін ... ... қол жеткізу қажет:
• мемлекеттің «жалғыз терезе» қағидаты бойынша азаматтар мен ... ... ... ... ... және ... есебінен мемлекеттік
қызметтер көрсетуге жауап беретін процестердің ... ҚР ҚМ ... ... кеңістігін құру;
• басқа мемлекеттік органдар мен ұйымдардың аралас ... ... ҚР ҚМ және оның ... қамтамасыз ететін процестерін
орталықтандыру, бірегейлендіру;
• АТ-шешімдерін ауқымдандыру және ... ... ... ұйымдастыру бөлімшелері арасында өзара іс-қимыл жасау күрделілігін
азайту.
ҚР ҚМ орталықтандырылған БААЖ құру үшін ... ... ... ... е-Қаржыминінің орталықтандырылған архитектурасын кезекті құру үшін
АТ-жүйелерінің (АТ-жобалардың) ... ... ... ... ... және оның ... бағынысты ұйымдарының
мемлекеттік функцияларды орындау және мемлекеттік қызметтер көрсету
жөніндегі әкімшілік рәсімдерін ... ... ... ... ... архитектура қағидатына сәйкес қосымшаларды құру
және қолданыстағыларын пысықтау (SOA ұстанымы);
• НҚА талаптары ... ... ... бабына келтіру үшін
икемділік пен айқындылықты қамтамасыз ету, күшіне енетін және ... ... әсер ... НҚА ... ... ... ... ҚР ҚМ өтпелі процестерінің тиімді және жылдам орындалуы үшін
сервистердің ... ... ... ... ... ... ... және
негізгі вендор қосымшаларының құнын азайту (жеңілдіктер) есебінен
әзірлеуге және қызмет ... ... ... ... ... ... ... процестерінің) арасындағы өзара іс-
қимыл күрделілігін азайту;
• олардың көздерін анықтауды, түрлі даналардың біртекті еместігін
және ... ... ... ... ... және ... ... рәсімдерін қоса алғанда
қолданыстағы деректерді бірегейлендіру және ... ... ... ... қондырғысына, оларға қызмет
көрсетуге құнынан жұмсалатын шығындарды ... ... ... мен ... ... ... ... мұраға қалған немесе ескірген қосымшалардың
үлкен көлемінің болуына байланысты керек емес ауыстыруларды ... ... ... жалпы біріктірілген қоймасын қалыптастыру;
• өтпелі процестерді орындау үшін нақты уақыт режиміне ... ... қол ... ... ... ... ... (АЖ немесе комитеттердің ДҚ) берілген деректердің
тұтастығын қамтамасыз ету үшін метадеректерді біріктіру, ... ... ... ... ету және негізгі вендор(лар)дың
технологиялары мен өнімдерін пайдалану ... ... алу ... ... ... ... ... ;
• е-Қаржымині БААЖ деректерінің сервистерін әзірлеу;
Қауіпсіз және сенімді инфрақұрылымды әзірлеу үшін мынадай мақсаттарға
қол жеткізу қажет:
• қосымшалардың тиімді жұмыс ... және ... ... ... (автоматтандырылған процестер ортасында) қамтамасыз ететін
Комитеттер мен аумақтық бөлімшелердің инфрақұрылымын әзірлеу;
• бір жағынан ... ... ... ... ... -
өтпелі процестерде оларды пайдалану үшін деректердің жылдам қол
жетімділігін қамтамасыз ететін кезекті және ... ... ... ... ... жақсарту;
• е-Қаржыминін қажетті есептеу қуатымен (есептеу инфрақұрылымымен)
қамтамасыз ету;
... ... ... ... ... ... ... жаһандық желілер ... ... ... (қашықтан қатынау бар пайдаланушылар, терминалдардың
эмуляциясы, шлюздер және т.б.);
• қажетті қауіпсіздік ... ... ... ... ... және ... ... желілік қауіпсіздік,
деректерді өңдеу орталықтарының физикалық қауіпсіздігі, өзге
қауіпсіздік сервистері (басып кіруді ... ... ... ... Жобаны іске асыру кезеңдері
Жобаны іске асыру процесі үш кезеңге бөлінеді. Осы ... ... іске ... ... ... ... ... құрамы
туралы толығырақ 6. «БААЖ ҚҰРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН МАЗМҰНЫ»
деген бөлімді қараңыз.
Жүйені құрудың бірінші кезеңі (2009 жыл) ... ... «Ең ... бар ... және функционалдық құрауыштарды әзірлеу жөніндегі
жұмыстарды қамтиды. Бұл ретте «е-Қаржымині» БААЖ құру ... іске ... ең ... ... ... ... кіші жүйесін құру, осы
Техникалық ерекшелікке қосымшаларда келтірілген техникалық ... мен ... ... ... сипаттау болып табылады.
Бұдан басқа «е-Қаржымині» БААЖ іске асырудың бірінші ... мен ... ... ... ... ... ҚР ҚМ автоматтандыру жөніндегі қызметті жоспарлау және ... БААЖ кіші ... ... және ... ... үшін ... жабдығын сатып алу;
3. Консалтинг (мынадай кіші кезеңдерді қамтиды):
4. Өнім берушімен ҚР ҚМ персоналы үшін таныстыру тренингтерін өткізу;
5. Процестердің егжей-тегжейлі ... ... БААЖ кіші ... ... ... қалыптастыру
(объектілерді, олардың арасында байланыстарды құру, анықтамалықтарды
бөліп көрсету);
7. БААЖ кіші ... ... ... ... және ... БААЖ ... ... (деректерді өңдеу алгоритмі);
9. БААЖ кіші ... ... ... ... ... БААЖ ақпараттық қоймасының құрылымын әзірлеу;
11. Нысаналы және стандартты функционалды салыстырып талдауды жүргізу
(GAP талдау);
12. Талдау нәтижелері ... ... және ... ... БААЖ кіші ... әзірлеу;
14. Сапаны сырттай бақылау.
Жүйені құрудың екінші кезеңі (2010 жыл) 1-кестеге сәйкес «Жоғары ... ... бар ... және ... ... ... жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің мынадай түрлерін қамтиды:
1. Бағдарламалық қамтымға лицензиялардың бір бөлігін сатып алу;
2. ҚР ҚМ ... ... ... ... және ... ... ... кіші кезеңдерді қамтитын);
4. БААЖ кіші жүйелерін әзірлеу;
5. ... ала ... ... ... ... ... тәжірибелік пайдалану;
7. БААЖ кіші жүйелерін пысықтау (пилоттық аймақта жүйені тәжірибелік
пайдалану процесінде анықталған кемшіліктерді жою);
8. Сапаны сырттай бақылау.
Жүйені ... ... ... (2011 жыл) ... ... «Төмен»
басымдығы бар жүйелік және функционалдық құрауыштарды ... ... мен ... ... ... түрлерін қамтиды:
1. Тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану үшін есептеу жабдығын сатып алу;
2. ҚР ҚМ ... ... ... ... және жобаны
басқару;
3. Консалтинг (мынадай кіші кезеңдерді қамтитын);
4. БААЖ кіші жүйелерін әзірлеу;
5. Бағдарламалық қамтымға лицензиялар сатып алу;
6. Тәжірибелік ... БААЖ ... ... сырттай бақылау.
9. Өнеркәсіптік сынақтар жүргізу;
10. Автоматтандыру объектісін БААЖ өнеркәсіптік пайдалануға даярлау;
11. ... ... ... пайдаланушының
басшылығын және т.с.с. қоса алғанда ТЖЖ) даярлау және келісу;
12. Жүйені ... және ... ... ... ... мен әкімшілерді БААЖ жұмыс істеуге оқыту;
14. БААЖ сүйемелдеу.
Өнім беруші кіші жүйелерді/процестерді басымдандыруға ... ... ... етуі ... № 1 ... 1 ... |Е-Қаржымині Кешенді Ақпараттық Жүйесінің құрамы |Енгізу басымдығы |
| ... ... | |
|1 ... ... |Ең ... |
|2 |Біріктірілген шина |Ең ... |
|3 ... ... ... |Жоғары |
| ... ... | |
|4 ... ... ... |
|5 |ҚР ҚМ ... ... |
|6 ... сақталатын тарихи деректер мұрағаты ... |
| ... КІШІ ... | |
|7 ... ... |Ең ... |
|8 ... ... ... мемлекеттердің салық органдары |Ең жоғары |
| ... ... ... | |
|9 |«МБ ... ... ... ... |Ең ... |
|10 |«Салықтық емес түсімдер және негізгі ... сату ... |
| ... меншікті басқару) бөлігінде МБ-нің | |
| ... | ... |«МБ ... ... алу ... ... |Жоғары ... |«РБ ... ... алдын ала және ағымдағы |Жоғары |
| ... қоса ... ... бюджеттердің | |
| ... ... ... | ... ... ... ... мен дәрменсіз борышкерлерді |Жоғары |
| ... ... | ... ... ... ... ҚР ҚМ ... құрамы жөніндегі |Жоғары |
| ... ... және ... | ... ... ... ... ... ... ... ... ... және ҚР ҚМ ... |
| ... ... ... бақылау» | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
|19 |«Мемлекеттік қаржы жөніндегі есептілік пен статистиканы|Төмен |
| ... ... ... талдау, талдамалы| |
| ... ... | ... |«ҚР ҚМ ... даму ... қалыптастыру және |Төмен |
| ... ... | ... |«ҚР ҚМ органдарының қызметін АТ қамтамасыз ету» ... ... ... бақылау» ... ... ... ... ... ... іске асыру кестесі бойынша егжей-тегжейлі ақпарат «Техникалық-
экономикалық ... ... ... ... ... өнім ... ... талаптар
Ұсынылатын шешімнің құрауыштары ТМД елдерінің немесе ... ... ... ... өткен болуы тиіс. Еншізуге
ұсынылатын БААЖ әрбір құрауышын табысты енгізу фактілерін құрауыш ... ... ... ... ... ... ... бір мемлекеттік
құрылым растауы тиіс (ұсыным хаттар, пікірлер және т.б.).
Ықтимал өнім берушінің ... ... оның ... ... алынатын
тауарларға, жұмыстарға немесе қызметтерге көрсетуге авторлық ... ... ... әріптес мәртебесі болуы тиіс. Әлеуетті
өнім беруші бағдарламалық және аппараттық ... ... ... ... ... ... нотариалды расталған растамасын беруі
тиіс.
Әлеуетті өнім беруші бағдарламалық ... ... ... ортасында әзірлемелер орындауға құқығын растайтын авторландырылған
хат беруге міндетті.
Егер ықтимал өнім ... ... ... ... болып
табылмайтын болса, оның Тапсырыс берушімен қол қойылған Шарт ... ... ... ... әрекет ету мерзімімен бағдарламалық
өнімді өндірушімен қол қойылған Келісімі болуы тиіс. Осы ... ... ... ... іске асырумен проблемалары туындаған жағдайда
бағдарламалық өнімді өндірушінің өзі ... ... өнім ... ... ... етуі тиіс. Бұл ... ... ... шеңберінде көзделмеген қосымша төленетін тауарларды, жұмыстарды
немесе қызметтерді тапсырыс берушінің сатып алуын талап етпеуі тиіс.
Сүйемелдеу мен қызмет көрсету жөніндегі ... ... ... ... өнім ... ... қоныс аударуы немесе Астана қаласында өкілдігі
болуы тиіс. Астана қаласында филиалы немесе өкілдігі ... ... өнім ... ... алу ... шартқа қол қойған сәттен ... ... ... ... ... ... ... тіркеуді жүзеге асыруы
тиіс.
Әлеуетті өнім берушінің ISO 9001:2000 халықаралық сапа стандарттарына
сәйкестік сертификаты болуы тиіс.
Жүйені өнеркәсіптік ... ... ... кезеңінде әлеуетті
өнім беруші мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
• Тапсырыс берушінің аумағына өнім ... ... ... ... ... және ... қателерді жою үшін өнім беруші
мамандарының алдын ала төленген жолсапарлары (Жобаның жалпы ... өнім ... ... ... ... және оны ... енгізуге
қатысқан оны қолдау жөніндегі бөлінген мамандарының болуы.
Жабдықтар беруді және БААЖ енгізу ... ... ... ... ... ... тестілеуді жүргізуді әлеуетті өнім беруші жеке
ресурстарының есебінен қамтамасыз етуі тиіс.
5. Жобалау ... ... ... ... ... өнім беруші немесе консорциум қажетті адами ресурстарға ие
болуы ... ... ... ... ... және ... кемінде 200 маманның болуы.
Әлеуетті өнім беруші тарапынан жобалау командасының ... ... ... ... ... ... мен ... осыған
ұқсас жобаларында қатысу тәжірибесі болуы тиіс.
Ұсынылып отырған БААЖ құрамына енетін аппараттық және ... ... ... ... ... Негізгі
мамандардың сертификаттары әлеуетті өнім берушінің жобалау командасындағы
олардың рөліне ... ... ... өнім ... ... ... деп танылған жағдайда жобалау
командасының құрамы ілеспе қызметтер көрсету басталғанға дейін ... ... ... ... ... жұмыстар көрсету барысында
жобалау командасының құрамындағы кез ... ... ... ... тиіс.
Әлеуетті өнім беруші тарапынан жобалау командасы басшысының жобаның
басшысы ретінде кемінде екі табысты ... ... ... ... және ... PMI ... IPMA стандарттарына сәйкес
сертификатталған болуы тиіс.
6. Уақытша заңды ... ... ... ... ... өтінімді уақытша заңды тұлғалар бірлестіктері
(консорциумдар) берсе, қосымша ... ... ... ... тиіс:
Уақытша заңды тұлғалар бірлестігінің құрамына енетін әрбір ұйым осы
конкурстық ... ... ... ... тиіс.
Кез келген ұйым бір ғана заңды тұлғалар бірлестігінің құрамына ене
алады.
Заңды тұлғалар (консорциум) ... ... ... ... ... ҚР ... кодексінің нормаларына сәйкес келуі және
мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:
• Келісімде конкурсқа қатысу ... де, ... ... ... ... құқықтары мен міндеттері нақты анықталуы тиіс;
• Келісімде әрбір ұйым орындайтын жұмыстардың көлемі мен құнын,
сондай-ақ ... ... ... ... бөлу ... тиіс;
• Келісімде одан әрі Тапсырыс берушімен өзара қарым-қатынастарда
консорциумдарға енетін ұйымдардың әрқайсысының мүддесін ... ... ... ... конкурсқа қатысуға байланысты міндеттемелер бойынша әрбір
ұйымның субсидиялық жауапкершілігі және Шарттың уақтылы және толық
орындалуы үшін ортақ жауапкершілік белгіленуі ... ... ... қоса ... ... ... ... орындау
жөніндегі барлық операцияларды көшбасшы тікелей орындайтын болады
деп көзделуі тиіс, ... ... ... ... ... ... бастамасы бойынша осы схема өзгертілуі мүмкін.
• Конкурстық өтінім консорциумды құрайтын әрбір ұйымның ... ... ... ... ... ... ... өтінімді өзі консорциумның мүддесін білдіретіндігіне
сілтеме жасай отырып көшбасшы даярлайды және өз ... ... ... ... осы ... ... ... нысан
бойынша консорциум жасайтын ұйымдар арасында тауарлардың көлемін
бөлу туралы ... ... мен ... ... қамтуы тиіс.
Бірлестік мүшелері қызметінің сандық өлшемдерін бағалау кезінде ... ... ... тұлғалар бірлестігінің қатысушысы беретін ... ... қол ... ... ... ... консорциумның
құрамынан бір немесе бірнеше ... ... ... ... ... консорциумның құрамынан бір немесе бірнеше ұйымдар
шықса, Конкурстың нәтижелері туралы хаттаманы немесе Шартты біржақты бұзуға
құқығы бар.
2. е-ҚАРЖЫМИНІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ... ... ... орталықтандырылған сақтау, өңдеу және ... ... ... ... ... ... ... беруі тиіс. Бұл үшін БААЖ мыналарды қамтамасыз етуі ... ... ... және жүйе ... ... ... жүйесі;
• деректерді біржолғы енгізу;
• жүйелер арасында деректер жиынтығын берудің ... ... кіші ... ... ... құру мүмкіндігі (персоналды басқару – жалақы, қаржыны
басқару және т.с.с.);
• жүйені барлық іске асыру үшін бірыңғай ... ... ... және ... ... жеңілдетеді;
• аппараттық және бағдарламалық платформадан ... ... ... ... жүйелермен және дерекқорлармен бірігудің дамыған
технологиялық құралдардың болуы.
1. БААЖ қойылатын функционалдық талаптар
ҚР ҚМ 17 (он жеті) негізгі ... ... ... БААЖ ... бизнес процеске функционалдық кіші жүйе сәйкес келетін болады.
№ 2 кестеде БААЖ ... ... ... ... ... Өз кезегінде әрбір кіші жүйе автоматтандырылатын
тиісті кіші жүйелердің құрауышынан тұрады.
Өнім беруші барлық ... кіші ... және ... енетін
құрауыш үшін жеке техникалық тапсырмалар (ЖТТ) әзірлейді.
Осы ТЕ ҚР ҚМ БААЖ әзірлеу ... жеке ... ... ... басшылық болып қызмет етуі ... Өнім ... ... ... ... мен ... бірыңғай терумен технологиялық ... шешу ... ... ... тиіс.
Жоғарыда көрсетілген кіші жүйелерге жеке ... ... ... талаптардың орындалуын қамтамасыз етуі тиіс:
• пәндік сала деректерінің объектілері мен ... ... ... ... ... ... ... және енгізу-шығару
интерфейстерін қалыптастыру;
• әрбір кіші жүйенің функционалдық талаптарын егжей-тегжейлеу ... ... ... қалыптастырылады;
• бірыңғай НҚА құрамдас элементтері болуы тиіс құрауыштардың ... мен ... ... сәйкестендіру мен ақпараттық қауіпсіздіктің бірыңғай ережелерін
пайдалану;
• кіші жүйелердің/құрауыштардың ... ... ... ... ... тиіс;
• кіші жүйенің біріктірілуіне қойылатын талаптарды көрсету осы ТЕ
талаптарына сәйкес келуі тиіс;
• БААЖ басқа кіші ... ... ... қалған
ҚР ҚМ жүйелерімен және ҚР электрондық ... ... ... өзара іс-қимыл жасау
ережелерін сипаттау.
• осы ТЕ талаптарымен келісімділік .
Жеке техникалық тапсырмалардың ... ... ... ... ҚР СТ
34.015-2002 сәйкес келуі тиіс.
№ 2 кесте.
|№ |Кіші жүйенің / өтпелі бизнес-процестің атауы ... |
|1 |«ҚР ҚМ ... даму ... қалыптастыру және |ОА |
| ... ... | |
|2 ... ... ... қалыптастыру және ҚР ҚМ |ОА |
| ... ... ... ... | |
|3 ... ... тізілімі» |ОА, ММЖК |
|4 ... ... ... |ОА |
|5 ... ... ... ... салық органдары |СК |
| ... ... ... | |
|6 |«МБ ... бөлігінің кеден төлемдері бөлігінде |КБК |
| ... | |
|7 |«МБ ... ... ... бөлігінде атқарылуы және|ММЖК |
| ... ... сату ... ... басқару)» | |
|8 |«МБ ... ... алу ... атқарылуы» |ОА |
|9 |«РБ ... ... ... ала және ... |ҚК |
| ... қоса алғанда жергілікті бюджеттердің | |
| ... ... ... ҰҚ» | ... |«Мемлекеттік қаржы жөніндегі есептілік пен статистиканы|ОА |
| ... ... ... ... талдамалы| |
| ... ... РБ ... ... ... | |
| ... қалыптастыру» | ... ... ... ... және ... |ДБК |
| ... қаржы-экономикалық сауықтыру» | ... ... ... |ҚМК ... ... ... басқару, ҚР ҚМ кадрлық құрамы жөніндегі |ОА |
| ... ... және ... | ... ... ... |ОА ... |«ҚР ҚМ органдарының қызметін АТ қамтамасыз ету» |ОА ... | | ... | | |
| ... бақылау» |ҚБК (ІАБ) |
| ... ... |ОА ... ... ... БААЖ кіші ... және ... функционалдық және жүйелік талаптар осы ТТ ең төменгі талаптарына
сәйкес қалыптастырылады, ... оның ... ... функционалдық және жүйелік ... ... (ЖТТ) ҚР ... заңнамасының талаптарына сәйкес келуі
тиіс.
1. «ҚР ҚМ стратегиялық даму жоспарын қалыптастыру және оның атқарылу
мониторингі» кіші ... ... ... жүйе ҚР ... ... ... стратегиялық басқару
процесін қолдауға арналған. «ҚР ҚМ стратегиялық даму жоспарын іске асыру
мониторингі» кіші жүйесі ... және ... ... ... ... ... жүйесімен үндестірілуі тиіс.
Осы кіші жүйені іске асыру кезінде құрылған ... ... ... оның ... «ҚР ҚМ ... жоспары іс-шараларының
орындалуы жөніндегі есептілік мониторингі және даярлау» және ... ... ... және ҚР ҚМ ... ... ... талаптарынан, сондай-ақ өзге көздерден мониторингін автоматтандыру
қажет.
2. «Бюджеттік ... ... ... және ҚР ҚМ ... ... бақылау» кіші жүйесіне қойылатын талаптар
«Бюджеттік өтінім жобасын қалыптастыру және ҚР ҚМ ... ... ... кіші ... 4 ... құрауышты қамтиды:
«Министрліктің алдағы кезеңге арналған бюджет жобасын даярлау ... ... ... дейін ҚР ҚМ жеке қаржыландыру
жоспарларын жасау және ... мен ОА ... ... ҚМ ... ... мен қызметтерді мемлекеттік сатып ... ... ... және ... жоспарларының атқарылуын талдау және бақылау».
Кіші жүйеге және оның құрауыштарына қойылатын функционалдық ... ... ... ... іріктеуге сүйене
отырып қалыптастырылады және мынадай НҚА регламенттеледі:
• Бюджет кодексі;
• «Көлік құралдары иелерінің АҚЖ ... ... ... ... ж. Заңы;
• «Қазақстан Республикасы мемлекеттік бюджеті және Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы»
Қазақстан Республикасы Президентінің 17.01.2004 ж. № 1284 Жарлығы;
• ҚР Үкіметінің 24.02.2000 ж. № 288 ... ҚР ... ... ж. № 663 қаулысы;
• ҚР Үкіметінің 2.11.1998 ж. № 1118 қаулысы;
• ҚР Үкіметінің 22.09.2000 ж. № 1428 ... ҚР ... ... ж. № 1127 ... ҚР Үкіметінің 29.08.2007 ж. № 753 қаулысы;
• ҚР Үкіметінің 24.04.08 ж. № 387 қаулысы;
• ҚР Үкіметінің 29.12.2007ж. № 1400 ... ҚР ... ... № 339 ... ... ... әкімшілерінің бюджеттік өтінімді жасау
және беру ережесін ... ... ҚР ... және бюджеттік
жоспарлау министрлігінің 30.04.2003 ж. № 75бұйрығы ;
• «Республикалық бюджет туралы» ҚР ... ж. № 95-4 ... ... ... ... ҚР ... іске ... туралы» ҚР
Үкіметінің 18.12.2008 ж. № 11-84 қаулысы;
• «Бюджеттің атқарылуы және оған ... ... ... ... ... ... ... Үкіметінің 26.02.2009 ж. №
220 қаулысы;
• «Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалы есепті ... беру ... ... ... ... ҚР ... ... ж. № 263 бұйрығы;
• «Бюджеттік бағдарламаны іске асыру туралы ... ... және ... ... ... туралы» ҚР Қаржы министрінің 30.07.2003 ж.
№ 289 бұйрығы;
• «Бюджеттік инвестициялардың тиімділігін бағалау жөніндегі ... және беру ... ... ... ҚР ЭБЖМ ... ж. № 165
бұйрығы;
• ҚР ҚМ Дәрменсіз борышкерлермен ... ... ... ... ... ... туралы ереже;
• Мемлекеттік сатып алу туралы заң;
1. «Министрліктің алдағы кезеңге арналған бюджетінің жобасын ... ... ... қойылатын талаптар
Құрауыш ҚР қаржы министрлігінің алдағы кезеңге ... ... ... ... ... Осы құрауышты іске асыру ... ... ... ... қамтамасыз ету қажет:
• ҚМ ведомстволарынан алдағы қаржы жылына және үш жылдық ... ... ... жинақтау ;
• ҚР Үкіметінде ҚР ҚМ бюджетін бекіту үшін кейіннен ҚР Экономика және
бюджеттік жоспарлау министрлігіне бере ... ҚР ҚМ ... ... ... ... жобасын қалыптастыру.
• Министрлік бюджетінің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету.
• НҚА сәйкес сыртқы және ішкі қаржылық есептілікті қалыптастыру;
2. «Аумақтық бөлімшелердің ... ... ҚР ҚМ жеке ... ... және ... мен ОА ... ... құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш ҚР ҚМ құрылымдық бөлімшелерінен деректерді шоғырландыру
жолымен міндеттемелер мен ... ... ... ... ... Осы ... іске ... кезінде кемінде мынадай
процестерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• ҚР ҚМ ... ... ... мен ... ... жоспарларын қалыптастыру;
• Жеке қаржыландыру жоспарларын шоғырландыру;
• ҚР ҚМ ... ... ... ... ... ... жоспарларының атқарылуын талдау және бақылау»,
«Тауарларды, жұмыстар мен ... ... ... ... ... ... мен бекіту» құрауыштарымен өзара іс-қимыл жасау
мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
3. «ҚР ҚМ ... ... мен ... қызметтерді мемлекеттік
сатып алу жоспарын қалыптастыру, бекіту және жинақтау» ... ... ... ... мен ... ... мемлекеттік
сатып алу жоспарын қалыптастыруға және ... ... Осы ... асыру кезінде кемінде мынадай процестерді автоматтандыру қажет:
• ҚР ҚМ құрылымдық бөлімшелерінде ... ... ... ... үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің,
олардың көлемінің жыл ... ... ... ... ... ... жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтер мен тауарларды мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... алу ... бекітілген мемлекеттік сатып
алу туралы хабарландыруды орналастыру бөлігінде мемлекеттік ... ... ... ... іс-қимыл жасау мүмкіндігін
қамтамасыз етуі тиіс. Сондай-ақ ... ... ... ... үшін ... ... көрсетілетін қызметтерді
жүргізілген мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... ... іс-қимыл жасауды қамтамасыз ету.
4. «Қаржыландыру жоспарларының атқарылуын талдау мен бақылау» құрауышына
қойылатын талаптар
Құрауыш ... ... ... ... мен ... Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде мынадай процестерді
автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• бекітілген ... ... ... ... ... жобалардың нұсқаларын, қаржыландыру жоспарларының нұсқаларын және
түсімдер жоспарларының ... ... ... «Аумақтық бөлімшелердің деңгейіне дейін ҚР ҚМ ... ... ... және ... мен ОА ... ... «ҚР ҚМ ... жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді
мемлекеттік сатып алу ... ... ... және ... өзара іс-қимыл жасауды қамтамасыз етуі тиіс.
3. «Концессия шарттарының тізілімін жүргізу» кіші жүйесіне қойылатын
талаптар
«Концессия шарттарының тізілімін жүргізу» кіші ... ... ... ... ... және басқаруға арналған. Кіші
жүйе мынадай 2 (екі) ... ... ... ... ... жүргізу»;
• «Концессия объектілері бойынша есептілікті талдау ... ... ... ... ... ... ... және мынадай НҚА регламенттелетін функцияларды ... ... ... ... ... «Концессия туралы» ҚР 2006 жылғы 7 шілдедегі № 167 ... ... ... тізілімін жүргізу» құрауышына қойылатын
талаптар
Құрауыш концессия шарттарын ... ... ... ... асыруға арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде
кемінде мынадай процестерді автоматтандыру қажет:
• концессия ... ... ... ... ... және алдағы ... ... ... ... қаражатының көлемін басқару);
• берілген мемлекеттік кепілдіктер мен кепілдемелердің мониторингі.
2. «Концессия ... ... ... ... мен ... қойылатын талаптар
Концессия объектілері бойынша есептілікті талдау мен қалыптастыру»
құрауышы берілген мемлекеттік кепілдіктер мен ... ... ... ... ... ... ақпаратты жинақтау, өңдеу
мен талдауға арналған. Осы құрауышты іске ... ... ... ... автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• мемлекеттік кепілдіктер мен мемлекеттің кепілдемелері ... ... ... ... ... және ҚР ... бөлімшелеріне және сыртқы тұтынушыларға (құзыретті
органдарға) беру .
Кемінде «Концессия шарттарының ... ... «МБ ... ... және НҚ сату ... ... басқару) бөлігінде
атқарылуы» кіші жүйесінің «Жалға беру, концессия шарттарын есепке алу және
меншікті беруді қабылдап алуды жүзеге ... ... ... іс-қимыл
жасауды қамтамасыз ету қажет.
4. «Аудиторлық қызметті лицензиялауды және ... ... ... ... ... және ... ... ұйымдарын аккредиттеуді автоматтандыру» кіші
жүйесіне қойылатын талаптар .
«Аудиторлық қызметті лицензиялауды және ... ... ... ... ... және бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау
ұйымдарын аккредиттеуді автоматтандыру» кіші жүйесінің құрамында аудиторлық
қызметті лицензиялауды ... ... және ... ... ... ... сертификаттау жөніндегі ұйымдарды лицензиялауды
жүзеге асыру бөлігінде 3 (үш) ... ... ... ... ... ... кәсіби бухгалтерлер ұйымдарын және
бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі ұйымдарды ... ... ... ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
жөніндегі есептіліктер мен ... және ... ... ... ... ... ... ұйымдардың
есептіліктерді уақтылы беру мониторингі»;
Кіші жүйеге және оның ... ... ... ... ... ... ... негізделген және мынадай НҚА
регламенттеледі:
• «Лицензиялау туралы» Заң;
• «Аудиторлық ... ... ... ... есеп пен ... ... туралы» Заң;
• «Салық және бюджетке төленетін ... ... ... ... кодексі)» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы ... № 99-ІV ... ... ... және аудиторлық қызметке қойылатын біліктілік
талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007
жылғы 17 ... № 601 ... ... туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске ... ... ... Үкіметінің 1995 жылғы 29
желтоқсандағы № 1894 қаулысы;
... ... ... ... ... ... туралы»
Қазақстан Республикасы қаржы министрінің 2006 жылғы 18 ... ... ... ... ... ... және ... кәсіби
сертификаттау жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу ережесін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы ... ... 2007 ... ... № 183 ... ... ... азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
жөніндегі ақпарат нысанын бекіту туралы» Қазақстан ... ... 2008 ... 1 ақпандағы № 54 бұйрығы.
1. «Кәсіби аудиторлық ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу»
құрауышына қойылатын талаптар.
«Кәсіби аудиторлық ұйымдарды, кәсіби бухгалтерлер ұйымдарын ... ... ... ... ... ... ... тиісті Аккредиттеу ережесіне сәйкес кәсіби аудиторлық
ұйымдардың, және кәсіби бухгалтерлер ұйымдарының және ... ... ... ... ... бар өтініштерді қабылдауын
жүзеге асыруға арналған. Осы ... іске ... ... ... ... ... ... ету қажет:
• Кәсіби аудиторлық ұйымдарды, кәсіби ... ... ... ... сертификаттау жөніндегі ұйыидарды аккредиттеу
туралы немесе аккредиттеуден жазбаша дәлелді бас тарту шығару
туралы құжаттарды, қорытындыларды, ... ... ... ... ... ... бухгалтерлер ұйымдарының тізбесін жүргізу;
• Бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі ұйымдардың тізбесін
жүргізу;
• Кәсіби ... ... ... ... ... аудиторлық ұйымдардың бөлінісінде аудиторлар мен аудиторлық
ұйымдардың мүшелігінің және кәсіби ... ... ... ... мен ... ... мен санының мониторингін жүзеге асыру.
Құрауыш «Аудиторлық қызметті лицензиялау» және «Аудиторлық
ұйымдардың ... ... ... ... мен ... және ... ұйымдар мен бухгалтерлерді
кәсіби сертификаттау жөніндегі ... ... ... ... құрауыштарымен өзара іс-қимылды жасауды
қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ... ... Аудиторлық қызметті лицензиялау ережесіне сәйкес Қазақстан
республикасында аудиторлық қызметті лицензиялау жөніндегі ... ... ... Осы ... іске ... кезінде кемінде мынадай
процестерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• лицензия беру үшін белгіленген ... ... ... ... жауап
түрінде лицензия беру туралы немесе лицензия беруден бас ... ... ... ... ... Қарастыру мәртебесін жүргізу;
• Лицензиялар тізілімін жүргізу;
• Аудиторлар тізілімін жүргізу;
... ... ... ... Аудиторлық ұйымдардың құрамында аудиторлар санының мониторингін
жүзеге асыру.
Құрауыш «Кәсіби ... ... ... бухгалтерлер ұйымдарын
және бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу»,
«Аудиторлық ұйымдардың ... ... ... ... мен ... және ... ... мен бухгалтерлерді
кәсіби сертификаттау жөніндегі ұйымдардың есептіліктерді уақтылы беру
мониторингі» ... ... ... ... қамтамасыз етуі тиіс.
3. «Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
жөніндегі есептіліктер мен ақпаратты және ... ... ... ... сертификаттау жөніндегі ұйымдардың
есептіліктерді уақтылы беру ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі есептіліктер мен ақпаратты және кәсіби ұйымдар мен
бухгалтерлерді кәсіби ... ... ... ... беру ... арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде
кемінде мынадай процестерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
... ... ... ережесіне сәйкес ұсынылған
аудиторлық ұйымдардың есептіліктерін тіркеу;
• Аудиторлық ұйымдардың ... ... ... ... ... ... ... саны бойынша жиынтық ақпаратты ... ... ... ... ... ... жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі
ақпаратты және аудиторлық ұйымдар ... ... ... жауапкершілігін сақтандыру жөніндегі ақпаратты
автоматты түрде алу мүмкіндігі;
• Кәсіби аудиторлық ұйымдардың есептіліктерін ... ... ... ... және бухгалтерлерді кәсіби
сертификаттау ... ... ... ... ... ... саны бойынша, кәсіби аудиторлық ұйымдардың,
кәсіби бухгалтерлер ұйымдарының және ... ... ... ұйымдардың бөлінісінде есептіліктердің
жекелеген көрсеткіштері бойынша жиынтық ақпаратты ... ... ... ... ... ... аудиторлық ұйымдардың азаматтық-
құқықтық жауапкершілікті сақтандыру жөніндегі есептіліктерінің
жиынтық ... және ... ... ... ... ... ... ұйымдарды, кәсіби бухгалтерлер
ұйымдарын және бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі ұйымдарды
аккредиттеу» және ... ... ... ... іс-қимыл жасауы тиіс.
5. «Кеден одағына қатысушы мемлекеттердің салық органдары ... ... кіші ... қойылатын талаптар
Кіші жүйе мынадай ережелерді іске асыру мақсатында ақпарат
алмасу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ақпаратты криптографиялық
қорғау ... ... ... ашық байланыс арналары бойынша
электрондық түрде ақпарат алмасуды жүзеге асыруға арналған:
− Кеден одағында тауарлардың ... мен ... ... қызметтер көрсету кезінде жанама салықтар алу қағидаттары
туралы 2008 жылғы 25 қаңтардағы ... ... ... жанама салықтарды алу тәртібі және тауарларды
экспорттау және импорттау кезінде олардың төленуін ... ... ... Кеден одағына қатысушы мемлекеттердің ерекше (еркін) экономикалық
аймақтарына тауарларды импорттау кезінде жанама салықтарды ... ... ... ... ... жұмыстар орындау, қызметтер көрсету кезінде жанама
салықтар алу тәртібі туралы хаттаманың;
− Кеден одағына қатысушы ... ... ... арасында
бюджеттерге төленген жанама салықтардың сомасы туралы электрондық
түрде ақпарат алмасу туралы хаттаманың ережелерін іске ... ... ... ... ... ететін ақпаратты
криптографиялық қорғау құралдарын қолдана отырып ашық байланыс
арналарымен электрондық ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттердің салық органдары арасында
ақпарат алмасу кіші жүйесінің құрамында мынадай негізгі құрауыштар ... ... (СЭҚ ... мен ... ... үшін ... және жанама салықтар төлеу туралы өтінішті (бұдан әрі - ... ... ... қабылдау және өңдеу процестерін
қамтамасыз ететін автоматтандырылған жұмыс орындары.
Кеден одағына қатысушы мемлекеттердің салық органдары ... ... оның ... ... ... қатысушы мемлекеттер бөлінісінде
Өтініштердің жиынтық тізілімдерін және ... ... ... және ... болуына сұрау салулардың тізілімдерін
қалыптастыру;
біріктірілген ақпараттық жүйемен кеден одағының сыртқы және ішкі сауда-
саттық ... ... ... ... ... ... ... толтырылған деректердің негізінде, оның ішінде есептердің
генераторын әзірлеуге статистикалық және талдамалы ... ... ... ... ... ... ... ақпарат
алмасу нәтижесінде алынған деректердің негізінде салық есептілігі
нысандарының автоматтандырылған ... ... ... ... ... қойылатын функционалдық талаптар БААЖ негізгі құрауыштарды
автоматтандыруға негізделген және мынадай НҚА регламенттеледі :
• ҚР ... ... ... ... ... ҚР ҚМ ... ... өзара іс-қимыл жасасу ережесі;
• Кеден кодексі.
ЕУРАЗЭҚ қатысушы мемлекеттердің (тараптардың) өзара ақпарат алмасуының
белгіленген тәртібі шеңберінде тараптар қол қойған ... ... ... атап ... «Кеден одағында тауарлардың экспорты мен ... ... ... ... ... ... ... алу қағидаттары
туралы 2008 жылғы 25 қаңтардағы келісімде» өзара ақпарат алмасудың
мынадай тәртібі белгіленген.
6. «МБ кіріс бөлігінің ... ... ... ... кіші
жүйесіне қойылатын талаптар.
«МБ кіріс бөлігінің кеден төлемдері бөлігінде атқарылуы» кіші жүйесі
мынадай 11 құрауыштан тұрады:
1. «Жеке шоттарды жүргізу».
2. «МБ КТжС түсу ... ... ... ... ... ... «КТжС есептеу дұрыстығын бақылау».
5. «Пост-кедендік бақылау».
6. «Қылмыстармен және құқық бұзушылықтармен күрес».
7. «Кедендік, оның ішінде энергия ... және ... ... ... ... тәртіпте кедендік ресімдеу».
9. «Зияткерлік меншік».
10. «Кедендік сараптамалар мен зерттеулер».
11. «Алдын ала ... ... ... шеңберінде).
е-Қаржымині БААЖ Кедендік Бақылау Комитетінің АЖ ... ... ... ... ... ... КБК ЖБО;
• Web-декларант электрондық декларациялау кешені (ЖБО біріктірілген);
• СКУР АЖ;
• «Сыртқы сауда статистикасы деректеріне қатынау статистикасы, талдау
және ұсыну»;
• ҚР кеден ... ... және ... БААЖ ... ... АЖ ... ... Біріктірілген салықтық ақпараттық жүйе.
е-Қаржымині БААЖ Қазынашылық комитетінің АЖ мұраға қалған:
• Қазынашылықтың біріктірілген ақпараттық жүйесі.
Осы кіші ... ... ... мұраға қалған
жүйелермен өзара іс-қимыл жасауын (бірігуін) қамтамасыз ету қажет.
Кіші жүйеге қойылатын функционалдық талаптар БААЖ негізгі құрауыштарды
автоматтандыруға негізделген және ... НҚА ... 27.11.07 ж-ға. ҚР ... ж. № 401-2 ... кодексі
• Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2003
жылғы 27 ... № 247 ... ҚІК, ... ҚР ... ... ... ... 2007 жылғы 14
желтоқсандағы № 462 ... ҚР КБА ... 2003 ... 12 мамырдағы № 197 бұйрығы
• Тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау ережесі, 20.05.2003 ж.
№ 219 бұйрық, ҚР ҚМ СК, ҚР ... ... ... ... ... ... шеңберінде қол қойылған Келісімдердің
және ақпарат алмасу саласындағы басқа да НҚА сақталуын ... ... «СЭҚ ... жеке шоттарын жүргізу» құрауышына қойылатын
талаптар
Осы құрауышты іске ... ... ... ... ... қамтамасыз ету қажет:
• Бюджетке кедендік төлемдер мен ... ... ... ... ... ... ... органының шешімі негізінде КТжС бойынша мерзімін
ұзартуды ұсыну;
• Кедендік ресімдеу барысында және тауарларды ... ... ... ... КТжС ... қамтамасыз етуді қабылдау;
• Бюджетке КТжС түсуін бақылау;
• Артық төленген КТжС сомасын ... ... ... бастапқы деректерді біржолғы енгізуді қамтамасыз ету және КТжС
артық төленген ... ... ... ... ... «РБ ... бюджеттердің атқарылуына қызмет көрсету, ҰҚ» құраушының ... жеке ... ... түсімдерді тарату, мемлекеттік бюджеттің
кіріс бөлігінің атқарылуы жөніндегі ... ... ... ... жасауды қамтамасыз етуі тиіс. СЭҚ ... ... ... ... ... ... СК БСАЖ ... қажет.
2. «МБ КТжС түсу жоспарын қалыптастыру» құрауышына қойылатын талаптар.
Осы құрауышты іске ... ... ... ... ... ... ету ... МБ кеден төлемдерінің және салықтардың түсу жоспарын қалыптастыру;
• СЭҚ қатысушылармен ... ... ... ... КТжС ... КТжС болжамды түсімдері туралы есептілікті қалыптастыру;
• Орындалмау/артығымен орындалу себептерін талдау;
3. «Кедендік құндық бақылау» құрауышына қойылатын талаптар
Осы құрауышты іске ... ... ... ... ... қамтамасыз ету қажет:
• Кедендік құнды бақылауды ақпараттық қолдау;
• ЖКД ЭК және КҚТ ... ... ... ... ... сәйкес немесе біртекті тауарлар жөніндегі ақпаратты пайдалана
отырып кедендік құндық бақылау;
• Есептілікті қалыптастыру.
4. «КТжС ... ... ... құрауышына қойылатын талаптар
Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде мынадай ... ... ету ... Кедендік төлемдер мен салықтарды есептеу ережесін анықтау;
• Кедендік тарифтерді анықтау;
• Кедендік төлемдер мен салықтарды ... ... ... ... төлемдер мен салықтардың
ставкаларын таңдау;
• Таңдап алынған ставкалардың негізінде және тапсырылған ... ... ... мен ... есептеу;
• Кедендік төлемдер мен салықтарды есептеу дұрыстығын бақылау;
... ... ... ... ... ... ... құрауышты іске асыру кезінде кемінде мынадай ... ... ету ... ... ... және жүргізу;
• СЭҚҚ тексеру жөніндегі талдамалы есептілікті қалыптастыру;
• СЭҚҚ тексергеннен ... КТжС ... ... Шығарғаннан кейін кедендік құнды түзетуді жүргізу;
• Есептілікті қалыптастыру.
Мынадай құрауыштармен өзара ... ... ... жеке шоттарын жүргізу».
6. «Қылмыстармен және құқық бұзушылықтармен күрес» құрауышына қойылатын
талаптар
Осы ... іске ... ... ... мынадай процестерді
автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• Әкімшілік құқық бұзушылықтар;
• Қылмыстық қылмыстар;
Осы құрауыш КБК құқық ... ... ... ... кіші жүйесі-құрауышы) ЖК МДҚ АЖ, ЗТ МДҚ АЖ, ЖТ МДҚ АЖ, МТ МДҚ ... ... ... бас ... АЖ деректер алмасуды
қамтамасыз етуі тиіс.
7. «Энергия ресурстарын және акцизделетін тауарларды есепке ... ... ... ... ... ... талаптар
Осы құрауышты іске асыру кезінде ... ... ... ... ету ... жүк ... ... (ЖКД) ЭК, кедендік құн декларациясын
(КҚД), кедендік құнды түзетулерді (КҚТ) қабылдау;
• КҚТ ... ЖКД ЭК, КҚД, КҚТ ... ... ЖКД ЭК, КҚД, КҚТ ... ... (ФПБ) ... ЖКД ... немесе тіркеуден бас тарту;
• тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану ;
• дәліздер жүйесін қолдану;
• СЭҚҚ жеке шотында қаражаттың жетімділігін тексеру;
• кеден ... ... ... емес реттеу шараларын бақылау;
• кедендік құнды бақылау;
• КТ ж С есептеу дұрыстығын бақылау;
• СЭҚ ТН ... ... ... ... ... ... ... бақылау;
• сараптауға жөнелту;
• ЖКД шығару;
• пайдаланушыны ақпараттық қолдау ;
• алдын ала және ... емес ... ... ... ... ... мен ... құралдарын жіті тексеру актілерін қалыптастыру
және тіркеу;
• есептілікті қалыптастыру.
Мынадай құрауыштармен өзара іс-қимыл жасауды қамтамасыз ету:
• «СЭҚ қатысушылардың жеке ... ... ... емес ... «Кедендік құнды бақылау»
• «КТжС дұрыс есептелуін бақылау»
• «Зияткерлік меншік»
8. «Жеңілдікті және оңайлатылған тәртіпте кедендік ... ... іске ... ... ... ... процестерді
автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• өтініштің ЭК және ЖКД (жолаушылар кеден декларациясын) ... ... ЭК және ЖКД ... ... (ФПБ) ... ... мен ЖКД тіркеу;
• жүйеде кедендік кіріс ордерін (ККО) ... ККО ЭК ... ... ... мен ... ... қалыптастыру;
• ККО мониторингі;
• есептілікті қалыптастыру.
Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде «СЭҚ-қа қатысушылардың жеке
шоттарын жүргізу» құрауышымен ықпалдастыруды қамтамасыз ету ... ... ... құрауышына қойылатын талаптар
Осы құрауышты іске ... ... ... ... процестерді
автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• зияткерлік меншік объектілерін қамтитын тауарлар ... ... ... меншік объектілеріне тиесілілігін бақылау;
• контрафакт белгілерінің анықталуын бақылау;
• зияткерлік меншік объектілерін қамтитын ... ... ... есепке алу және сақтау;
• зияткерлік меншік объектілерін қамтитын тауарлардың шығарылуын
тоқтата тұру жөніндегі ... ... ... және ... емес ... қалыптастыру.
Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде «СЭҚ-қа қатысушылардың жеке
шоттарын ... ... ... ... ету ... «Кедендік сараптама мен зерттеулер» құрауышына қойылатын талаптар
Осы құрауышты іске асыру ... ... ... ... ... ... ... алу және сақтау процесін автоматтандыруды
қамтамасыз ету қажет.
11. «Алдын алу хабардар ету» құрауышына қойылатын талаптар (Кеден ... ... іске ... кезінде кемінде мынадай процестерді
автоматтандыруды қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... талап етілетін
кеден бекеттеріне беру;
• ХЖКЖ-ні жүзеге асыру;
• Электрондық құжаттар ФЛК;
• Мониторинг және ... ... іске ... ... ... ... ақпараттық
жүйесінің «Қазақстан Республикасы кеден органдарының Web–порталы мен шлюзі»
құрауышымен ықпалдастыруды қамтамасыз ету қажет.
7. «Салықтық емес түсімдер және ... ... сату ... ... ... ... ... кіші жүйесіне қойылатын
талаптар
«Салықтық емес түсімдер және негізгі құралдарды сату (мемлекеттік
меншікті басқару) ... ... ... кіші ... ... 15 (он
бес) құрауыштан тұрады:
«Мемлекеттік меншікті ... ... ... ... емес ... бөлігіндегі қате төлемдерді қайтару үшін
қорытындылар мен төлем тапсырмаларын қалыптастыру»;
«Мемлекеттік меншікті, жалдау шарттарын, ... ... ... ... ... ... ... асыру»;
«ММЖК-нің жалдау шарттары мен шешімдерінің орындалуын бақылау»;
«Мемлекеттік мүлікті пайдаланудың тиімділігін тексеруді жоспарлау және
есепке алу»;
«Жекешелендіру объектілерін қалыптастыру және ... ... ... алу ... осы ... ... және жасасу»;
«Сатып алу-сату шарттарына ақы төлеуді бақылау және есепке алуды
жүргізу»;
«Жекешелендіру объектілерін ... ... ... ... меншік объектілерін сату жөніндегі есептілік»;
«Республикалық мемлекеттік заңды тұлғалардан түсетін болжамды салықтық
емес түсімдерді және АҚ ... ... ... ... және ... ... ... есепке алу»;
«Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелерді, ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік заңды тұлғалардың қызметінен түсетін таза
табыс бөліктерінің түсуі бойынша және АҚ ... ... және ... ... ... республикалық бюджетке
дивидендтердің түсуі бойынша іс жүзіндегі деректерді есепке алу»
«Мемлекеттік меншік объектілерін басқарудың тиімділігі мониторингі»;
«Экономиканың стратегиялық ... ... ... ... ... ... ... БААЖ-де негізгі
құрауыштарды автоматтандыру болып табылады және ... ... ҚР ... ... ... «Мемлекеттік меншікті басқару жөніндегі есептілікті қалыптастыру»
құрауышына қойылатын талаптар
«Мемлекеттік меншікті басқару жөніндегі ... ... ... шығыс нысандарын қалыптастыруға арналған:
• ағымдағы қаржы жылына ... ... ... ... емес
түсімдер бойынша аумақтық бөліністе және айлар бойынша);
• келесі қаржы жылына арналған салықтық емес ... ... ... (аумақтық бөліністе және айлар бойынша);
• ағымдағы қаржы жылында (аумақтық бөліністе және айлар бойынша) және
салықтық емес түсімдер ... ... ай ... күтілетін
атқарылу;
• мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер;
• қаржы активтерін сатып алу және сату;
• мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендіру барысы ... ... ... ... ... ... ... үлесінің
бар-жоғы туралы;
• республикалық меншіктегі акционерлік қоғамдар ... ... ... ... ... деректер;
• салықтық емес түсімдер бойынша ағымдағы қаржы жылында (аумақтық
бөліністе және айлар бойынша) ... ... ... ... ... немесе орындалмау себептері);
• Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті қызметінің нәтижелері
туралы апта ... ... ... «Қаржылық ақпараттың түсуі», «Мемлекеттік кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... тұлғалардың
тізілімін жүргізу», «Жалдау шарттарын, концессияларды есепке алу ... ... ... жүзеге асыру», «Мемлекеттік мүлікті пайдалану
тиімділігін тексеруді жоспарлау және есепке алу» құрауыштарымен өзара ... ... етуі ... ... емес ... бөлігіндегі қате төлемдерді қайтару үшін
қорытындылар мен төлем тапсырмасын дайындау» құрауышына қойылатын
талаптар
Осы ... ... ... ... ... етуі ... қорытындыны тіркеу;
• салықтық емес түсімдер бөлігіндегі қате төлемдерді ... ... ... қалыптастыру (төлеушінің өтініші мен қорытынды
негізінде);
• төлем тапсырмасының орындалуын бақылау.
Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде Қазынашылық комитетінің ... ... ... ... ... ... ... шарттары мен
шешімдерінің орындалуын бақылау», «Сатып ... ... ақы ... және ... ... ... ... мемлекеттік заңды
тұлғалардың қызметінен түсетін таза табыс бөліктерінің түсуі бойынша және
АҚ акцияларының мемлекеттік пакеттерінен және ... ... ... ... ... түсуі бойынша іс жүзіндегі деректерді
есепке алу» құрауыштарымен ықпалдасуды қамтамасыз етуі қажет
3. «Жалдау шарттарын, концессияларды есепке алу және ... ... ... ... ... ... ... шарттарын, концессияларды есепке алу және меншікті қабылдап
алу-беруді жүзеге асыру» құрауышының ... ... ... ... мен ... мынадай объектілерді есепке алуды бірлесіп жүргізуі болып
табылады:
• жалға, ... ... ... берілген мемлекеттік
мүлік объектілері (жылжымайтын мүлік, жабдықтар) бойынша шарттар.
ММЖК мен ММЖӨД-ге берілетін ... ... мен ... ... ... қол ... ... тиіс. Жалға,
сенімгерлік басқаруға, концессияға берілген мемлекеттік мүлік ... ... ... ... ... ... ... есепке
алу объектілерімен байланысты болуы тиіс:
• мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіп берілген материалдық емес
активтер;
• шет ... ... ... мүлік;
• акционерлік қоғамдардың мемлекетке тиесілі ... ... ... ... жарғылық капиталындағы
үлестер;
• концессия объектілері;
• шет мемлекеттерге жалға берілген мемлекеттік меншік объектілері,
оның ішінде «Байқоңыр» ... ... ... ... көрсетілген объектілер жоғарғы деңгейдегі
объектілерге (мемлекеттік ... ... ... АҚ, ... ... ... ... объектіде мынадай мәліметтер болуы тиіс:
• объектінің оны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін сипаттамасы;
• объектінің белгілі бір ... ... ... ... ... концеденттер) тиесілілігі немесе бекітіп
берілгені туралы мәліметтер;
• объектінің теңгерімдік құны;
• үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалықтардың бар-жоғы ... және ... ... объектіні күтіп ұстауға не оның сақталуына жауапты тұлғалардың
деректемелері;
• объектіге ... ... және ... ... ал
мемлекеттік мүлікке құқықтарды міндетті тіркеу ... ... ... ... көзделген;
• объектіні және (немесе) объектіге құқықтарды мемлекеттік тіркеу
туралы мәліметтер.
Кемінде ... ... мен ... ... ... ... заңды тұлғалардың тізілімін жүргізу» құрауышымен ... ... ету ... ... ... ... мен шешімдерінің орындалуын бақылау»
құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш ҚР ... ... ... ... мен ... бақылауға арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде
мынадай процестерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• Есептелген өсімақы мен ... ... ... ... ... шарттары бойынша жалға берушінің ай сайынғы ақы төлеуі үшін
шоттар ... ... ... ... жылжымайтын мүлік пен жабдықтарды жалдау шарттары бойынша ай
сайынғы түсімдер ... ... ... ... және ... және ... ... жылжымайтын мүлік объектілерін және ... ... ... ... алу;
• мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарға бекітіп
берілген мүлікті жалдау (жалға алу) ... ... ... оны ұсыну;
«Жалдау шарттарын, концессияларды есепке алу және меншікті қабылдап
алу-беруді жүзеге асыру», «Мүлікті пайдалану ... ... және ... алу» ... ... қамтамасыз ету,
сондай-ақ «РБ атқарылуы, жергілікті бюджеттердің, ҰҚ атқарылуына
қызмет көрсету» кіші ... ... ... жеке шоттары
бойынша түсімдерді жеткізу, мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігінің
атқарылуы жөніндегі есептілікті қалыптастыру» құрауышымен ... ... ... ету ... ... мүлікті пайдалану тиімділігін тексеруді жоспарлау және
есепке алу»» құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш мүлікті пайдалану ... ... ... ... алуға арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде ... ... ... ... ету ... республикалық мемлекеттік мекемелердің, республикалық мемлекеттік
кәсіпорындардың мүлікті пайдалануын ММЖК мен ММЖӨД тексеруін
есепке ... ... ... және ... ... ... нәтижелерін тіркеу
(пайдаланылмайтын ғимараттар, құрлыстар, бос алаңдар);
• шарттар, талаптар, бос алаңдар, шығындар және ... ... ... ... ... жалдаудан түсетін түсімдерді болжау.
«Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелерді, жарғылық капиталына
мемлекет қатысатын заңды ... ... ... ... ... ... ету.
6. «Жекешелендіру объектілерінің тізбесін қалыптастыру және ... ... ... ... ... ... ... және
бекітуге арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде, мынадай
процестерді автоматтандыруды қамтамасыз ету ... ... ... мекемелердің, республикалық мемлекеттік
кәсіпорындардың (РММ, ... ... ... ... қабылдау;
• республикалық мемлекеттік мекемелердің, республикалық мемлекеттік
кәсіпорындардың (РММ, РҚМК) ... ... ... алу ... ... республикалық меншіктің негізгі құралдарын жекешелендіру жөніндегі
мемлекеттік органдардың өтінімдерін тіркеу;
• жекешелендіру объектілерінің тізбесін қалыптастыру және ... ... ... ... ... жеткізу.
Осы құрауыштың жұмысқа қабілеттілігі «Мемлекеттік кәсіпорындар мен
мекемелерді, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етіледі.
7. «Қаржы активтерін сатып алу-сату шарттарын, шарттардың келісімдерін
дайындау және жасасу» құрауышына қойылатын талаптар
«Қаржы ... ... ... шарттарын, шарттардың келісімдерін
дайындау және жасасу» құрауышының мақсаты бірыңғай ... ... ... ММЖӨД-мен мыналарды есепке алуды бірлесіп жүргізу:
• мемлекеттік мүлік объектілерін сатып алу-сату шарттарын.
ММЖК мен ... ... ... ... ... ... ... бір-біріне қол жетімді болуы тиіс. Мемлекеттік мүлік
объектілерін сатып алу-сату шарттары мынадай мемлекеттік ... ... ... байланысты болуы тиіс:
• қаржы активтерімен (АҚ акцияларының мемлекеттік пакеттерімен, ЖШС-
нің жарғылық капиталындағы үлестермен);
... ... ... ... ... ... ... және жылжымалы мүлік);
• шет елдердегі жылжымайтын мемлекеттік мүлікпен.
Өз кезегінде, жоғарыда көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... АҚ, ЖШС)
бекітіп берілуі тиіс. Әрбір объектіде мынадай мәліметтер болуы тиіс:
• объектінің оны ... ... ... ... ... ... бір тұлғаға (теңгерім ұстаушылар, ... ... ... ... ... ... мәліметтер;
• объектіге құқықтардың туындау және ... ... ... ... ... ... ... мүлікке құқықтарды міндетті тіркеу жағдайында объектіні
және (немесе) объектіге құқықтарды ... ... ... ... мен ... жарғылық капиталына
мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың ... ... ... ... ... және бекіту» және «Жекешелендіру
объектілерін сатып алу-сату шарттарының орындалуын бақылау» құрауыштарымен
өзара іс-қимылды қамтамасыз ... ... ... ... ақы төлеуді бақылау және есепке ... ... ... талаптар
Құрауыш сатып алу-сату шарттарына ақы төлеуді бақылауға және есепке
алуды жүргізуге арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде ... ... ... ... ету қажет:
• сатып алу-сату шарттарын есепке алу;
• жекешелендіру объектілерін сатып ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлеріне хабарламаларды
қалыптастыру;
• жекешелендіру объектілерін сатып алу-сату шарттарының аяқталуын
тіркеу;
• жасалған ... ... ... ... ... түсімдер бойынша талдамалық есептілікті қалыптастыру (ММЖӨД
және оның ... және ... ... «РБ атқарылуы, жергілікті бюджеттердің, ҰҚ атқарылуына қызмет
көрсету» кіші жүйесінің «Салық төлеушілердің жеке ... ... ... ... бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуы
жөніндегі есептілікті қалыптастыру» ... ... ... ету ... ... объектілерін сатып алу-сату шарттарының ... ... ... ... ... ... ... алу-сату шарттарының
орындалуын бақылауға арналған. Осы құрауышты іске ... ... ... ... ... қамтамасыз ету қажет:
• Құрауыш бірыңғай ақпараттық жүйеде ММЖК мен ... ... ... ... ... етуі тиіс:
шарттық міндеттемелердің, республикалық меншік объектілерін сатып алу-
сату шарттарының орындалуын тексеруді тіркеу;
республикалық меншік объектілерін ... ... ... ... ... меншік объектілерін сатып алу-сату шарттарына қосымша
келісімдерді тіркеу.
Жұмыс істеу үшін құрауыш «Сатып алу-сату ... ақы ... және ... алуды жүргізу» құрауышының деректерін пайдаланады.
10. «Мемлекеттік меншік ... сату ... ... ... ... мемлекеттік меншік объектілерін сату жөніндегі есептілікті
қалыптастыруға арналған. Осы құрауышты іске ... ... ... ... ... ... ету қажет:
• объектілерді сатып алушылардың келісім-шарттық міндеттемелерді
орындауын бақылау жөніндегі есепті қалыптастыру;
• мемлекеттік мүлікті ... ... ... қалыптастыру;
• сатып алу-сату жөніндегі шарттар бойынша қосымша келісімдерді
Жекешелендіруден кейінгі бақылау жөніндегі ... ... ... ... тіркеу;
• мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендіруден алынған қаражаттың
мемлекеттік бюджетке түсімдерінің жоспарланған көлемін қамтамасыз
ету жөніндегі бақылауды жүзеге ... ... ... ... ... ... ақы ... бақылау және есепке алуды
жүргізу» және ... ... ... ... ... ... ... өзара іс-қимылды көздеу.
11. «Республикалық мемлекеттік заңды тұлғалардан түсетін болжамды
салықтық емес түсімдерді және АҚ ... ... ... ... және ... ... ... есепке алу»
құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш мыналардың ... ... ... ... етуі ... Республикалық мемлекеттік заңды тұлғалардың қызметінен алынатын
таза кірістің ... АҚ ... ... ... ... ... ... қатысу үлестерінен түсетін түсімдерді.
Деректер есепке алу объектілері бойынша – ... ... ... (РМК), мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС таратылуы тиіс.
«Мемлекеттік кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... ... жүргізу» және «Қаржылық ақпараттың
түсуі» құрауыштарымен өзара іс-қимылды көздеу.
12. «Мемлекеттік кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... тұлғалардың тізілімін жүргізу» құрауышына
қойылатын талаптар
Құрауыш ... ... ... ... ... есепке алу
объектілерін (мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелерді, жарғылық капиталына
мемлекет қатысатын заңды тұлғаларды) құру, ... ... ... басқару органдары қабылдаған шешімдерді (ұйымдастыру ... ... ... қамтуы тиіс «электрондық айғақ»).
Бұдан басқа, ... ... алу ... және ... уәкілетті органдары қамтамасыз ететін мынадай мемлекеттік меншік
объектілері туралы агрегирленген (жиынтық) ақпаратты ... ... ... ... ... ... ... жер пайдаланушылардың жер пайдалануындағы жер учаскелері;
мемлекетке тиесілі зияткерлік меншік объектілері;
мемлекеттік материалдық резервтер;
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған мемлекеттік мүліктің ... ... ... ... көрсетілген объектілер жоғарғы деңгейдегі
объектілерге (мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар, АҚ, ЖШС)
бекітіп берілуі ... ... ... ... ... ... тиіс:
Әрбір объектіде мынадай мәліметтер болуы тиіс:
• объектінің оны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін сипаттамасы;
• объектінің белгілі бір ... ... ... ... ... мәліметтер;
• объектінің теңгерімдік құны;
• үшінші тұлғалардың құқықтарымен ... ... ... ... ... ... ... мен оның сақталуына жауапты адамдардың
деректемелері;
• объектіге құқықтардың туындау және ... ... ... ... ... актілерінде көзделген
мемлекеттік мүлікке құқықтарды міндетті тіркеу жағдайында объектіні
және (немесе) объектіге құқықтарды ... ... ... ... ... ... мәселелері бойынша
шешімдерді қалыптастыру», «Мемлекет қатысатын мемлекеттік емес ... ... ... құру және ... ... ... ... және Салық комитетінің ИНИС-нен мұраға қалған
тіркеу ... ... ... көздеу. Есепке алу объектілері бойынша
бірыңғай есептік деректерді жүргізу – «Заңды ... ДБК ... ... және МДБ ... ... іс-қимыл.
Сондай-ақ «Электрондық үкімет», «Жылжымайтын мүлік ... ... ... МЖК ... жер ... ДБ ... және
жоғарыда көрсетілген мемлекеттік меншік объектілерін ... ... ... мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен өзара іс-
қимылды қамтамасыз ету қажет.
13. ... ... ... тұлғалардың қызметінен түсетін таза
табыс бөліктерінің түсуі бойынша және АҚ ... ... және ... ... ... ... бюджетке
дивидендтердің түсуі бойынша іс жүзіндегі деректерді есепке ... ... ... ... ... ... ... қызметінен түсетін
таза табыс бөліктерінің түсуі бойынша және АҚ ... ... және ... ... ... ... бюджетке
дивидендтердің түсуі бойынша іс жүзіндегі деректерді есепке алуға арналған.
Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде мынадай процесті ... ету ... ... алу ... бойынша (республикалық мемлекеттік заңды
тұлғалардың және мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың) ... ... ... мен мекемелерді, жарғылық капиталына
мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың ... ... ... заңды тұлғалардан түсетін болжамды салықтық емес ... АҚ ... ... ... ... ... және ... қатысу үлестерін есепке алу» құрауыштарымен өзара іс-қимылды қамтамасыз
ету ... ... ... ... ... тиімділігінің мониторингі»
құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш мынадай міндеттерді автоматтандыруды ... етуі ... ... мониторингке жататын объектілердің тізбесін қалыптастыру;
• кешенді мониторинг жөніндегі ұсынымдарды тіркеу;
• тіркелген ұсынымдардың орындалуын бақылау.
15. ... ... ... ... мемлекеттік
мониторингі» құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш экономиканың ... ... ... ... жүзеге асыруға арналған. Құрауыш мынадай ... ... ... ... тиіс:
• белгілі бір кезеңде мемлекеттік мониторингтен өтпеген объектілердің
тізбесін қалыптастыру;
... ... ... ... ... ... ... тізбесін тіркеу;
• стратегиялық салалар объектілерінің мониторингі нәтижелерін тіркеу;
• стратегиялық салалар объектілерінің мониторингі нәтижелерін талдау.
16. ... ... ... ... қойылатын талаптар
Құрауыш жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды ... ... ... кәсіпорындардың қаржылық ақпаратын (ҚШҚ
жоспарлары мен олардың орындалуы ... ... ... және
қалыптастыруға арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде ... ... ... ету ... ... ақпараттың дайындау және жеткізу құралдарының болуы;
• веб-портал арқылы пайдаланушылардың ... ... ... ... ... ... өңдеу нәтижелерінің негізінде қаржылық ақпарат
көрсеткіштерінің жиынтық деректерін қалыптастыру.
Өз кезегінде ... ... ... ... ... ... АҚ, ЖШС) бекітіліп берілуге тиіс.
Кемінде «Мемлекеттік кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... ... жүргізу» құрауышымен өзара
іс-қимылды қамтамасыз ету қажет.
8. «МБ-ның мемлекеттік қарыз алулар бөлігіндегі ... кіші ... ... ... ... ... бөлігіндегі атқарылуы» кіші жүйесі 16
(он алты) құрауыштан тұрады:
«Қаржымині ... ... ... ... ... жататын сомалардың
есебі»;
«Қарыз алушының қаржылық жағдайының мониторингі»;
«Бюджеттік кредиттерді қайтару мониторингі»;
«Бюджеттік кредиттерді қайтару бөлігінде РБ-ға түсетін ... ... ... ... ... ... және оларды басқару»;
«Мемлекеттің кепілгерліктері бойынша борыш мониторингі және оларды
басқару»;
«ҚРҮ қарыз алу және ... өтеу ... ... мен шарттарын
айқындау»;
«ҚРҮ мемлекеттік бағалы қағаздарын шығаруды ұйымдастыру»;
«Мемлекеттің кепілдігімен тартылатын мемлекеттік қарыздар, мемлекеттік
емес қарыздар мен ... ... ... ... міндеттемелері мен талаптары бойынша шарттарды тіркеу»;
«Үкіметтік сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың игерілу есебі»;
«РБ-ның қаражатынан ҚРҮ-нің борышына ... ... және ... ... ... ... борыштық міндеттемелері бойынша ағымдағы операциялардың
есебі»;
«ҚРҮ-нің мемлекеттік қарыздарды алу, өтеу және оларға қызмет ... және ... ... ... ... өтеу ... ... шығыстары бойынша бюджеттік
өтінім дайындау»;
«ҚР қарыздары мен борышы, ҚР кепілгерліктері мен бюджеттік кредиттері,
қарыз ... ... ... ... мен ... ... статистикалық есептілік, талдамалық, болжам және ... ... ... және беру».
Кіші жүйеге қойылатын функционалдық талаптар негізгі ... ... ... ... және ... ... регламенттеледі:
• ҚР Бюджет кодексі;
• «Бюджеттің атқарылу және оған кассалық қызмет ... ... ...... ... кредиттік шарттары бойынша төлеуге жататын сомалардың
есебі» құрауышына қойылатын талаптар
Бұл құрауыш ҚР Қаржыминінің кредиттік шарттары бойынша төлеуге ... ... ... арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде
кемінде мынадай міндеттерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
... ... ... ... ... және мыналарды көрсете
отырып, қарыз алушылар үшін ақпараттық ... ... ... кредиттер бойынша негізгі борышты;
o бюджеттік кредитті пайдаланғаны үшін ақы төлеуге сыйақыларды
(пайыздарды);
o негізгі ... пен ... ... мерзімі өткен сомалар үшін
айыппұлдар мен өсімақыларды.
Кемінде «Мемлекеттің міндеттемелері мен ... ... ... құрауышымен және Қазынашылық комитетінің мұраға қалған ҚЫАЖ-ымен
өзара іс-қимыл жасауды қамтамасыз ету ... ... ... қаржылық жағдайының мониторингі» құрауышына қойылатын
талаптар
Бұл құрауыш ҚР қарыз алушысының қаржылық жағдайының мониторингіне арналған.
Осы ... іске ... ... кемінде мынадай міндеттерді
автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
... мен ... ... ... деректер негізінде қарыз
алушының қаржылық жағдайын талдау;
• қарыз алушының өз ... ... ... ... ... екінші деңгейдегі банктерімен өзара іс-қимыл жасауды
қамтамасыз етуге тиіс.
3. «Бюджеттік кредиттердің қайтарылу мониторингі» ... ... ҚР ... ... ... ... ... құрауышты іске асыру кезінде кемінде мынадай ... ... ету ... РБ ... ... ... кредиттердің қайтарылу
мониторингі;
• РБ қаражатынан кредит беру көлемін басқару;
• қарыз алушылар бөлінісінде үкіметтік талаптардың орындалуы ... ... ... ... және жыл ... ... ... және
талдау.
Құрауыш «Мемлекеттің міндеттемелері мен талаптары бойынша шарттарды
тіркеу», «Қарыз алушының қаржылық жағдайының ... ... ... ... ... ... сондай-ақ «РБ-ның атқарылуы,
жергілікті ... ҰҚ ... ... ... кіші ... төлеушілердің жеке шоттары бойынша түсімдерді тарату, мемлекеттік
бюджеттің кіріс ... ... ... ... ... және Қазынашылық комитетінің мұраға қалған ҚЫАЖ-ымен өзара іс-
қимыл жасауды қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ... ... түсімдердің
болжамы» құрауышына қойылатын талаптар
Бұл құрауыш бюджеттік кредиттерді қайтару арқылы РБ-ға түсетін түсімдерді
болжамдауға арналған. Осы ... іске ... ... ... ... автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• түсімдер көлемін есептеу;
• түсімдердің болжамды кестесін қалыптастыру;
• ақпаратты тұтынушыларға беру.
Құрауыш «Бюджеттік кредиттердің қайтарылу ... ... ... ... ... етуі ... «Мемлекет кепілдік берген борыштың көлемін басқару және оның
мониторингі» құрауышына қойылатын ... ... ... ... борышты басқаруды және оның мониторингін
жүзеге асыруға арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде ... ... ... қамтамасыз ету қажет:
• алдын ала белгіленген көлем мен нысандарға сәйкес мемлекеттік
кепілдіктер көлемін басқару және оның ... ... ... өзара әрекет ету мүмкіндігін қамтамасыз
етуге тиіс:
• «Мемлекеттің міндеттемелері мен талаптары бойынша ... ... ... ... ... мониторингі».
6. «Мемлекеттің кепілгерліктері бойынша борыш көлемін басқару және оның
мониторингі» құрауышына ... ... ... ... бойынша борышты басқаруды және оның
мониторингін жүзеге асыруға арналған. Осы ... іске ... ... мынадай міндеттерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• алдын ала ... ... мен ... ... мемлекет
кепілгерліктерінің көлемін басқару және оның мониторингі.
Құрауыш мынадай құрауыштармен өзара әрекет ету мүмкіндігін қамтамасыз
етуге ... ... ... мен ... ... ... «Қарыз алушының қаржылық жағдайының мониторингі».
7. «ҚРҮ-нің қарыз алу және ... өтеу ... ... ... ... ... ... құрауышына қойылатын
талаптар
Құрауыш мемлекеттік қарыз алу және қарыздарды өтеу көлемін, нысандары ... ... және ... арналған. Осы құрауышты іске асыру
кезінде кемінде мынадай міндеттерді автоматтандыруды ... ету ... ... ... ... шектеулердің сақталуын бақылау;
• қоржын тәуекелдерін анықтау және бағалау:
мемлекеттік қарыздар;
мемлекет кепілдік берген қарыздар;
мемлекет кепілгерлігімен берілген қарыздар;
ҚРҮ ... ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптар
Бұл құрауышты іске асыру кезінде кемінде ... ... ету ... ҚРҮ-нің мемлекеттік бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
• ҚРҮ-нің мемлекеттік бағалы ... ... ... ... ... ... «Қарыз алу және қарыздарды өтеу ... ... ... ... ... өзара іс қимыл жасау мүмкіндігін қамтамасыз
етуге ... ... ... мен ... ... ... ... емес қарыздар шарттарына қаржылық сараптама»
құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш ҚР-дың ... ... және ... ... ... ... емес ... шарттарына
қаржылық сараптама жасауға арналған. Осы құрауышты іске асыру ... ... ... автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• Мемлекеттік кепілдіктермен және кепілгерліктермен тартылатын
мемлекеттік қарыздар, ... емес ... ... ... ... ... алу және қарыздарды өтеу көлемін, нысандары мен
шарттарын айқындау» құрауышымен өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігін қамтамасыз
етуге тиіс.
10. «Мемлекеттің ... мен ... ... ... ... ... ... мемлекеттің міндеттемелері мен талаптары бойынша барлық шарттар мен
олардың талаптарын тиісті бағыттар бойынша тіркеуді жүргізуге арналған. ... іске ... ... кемінде мынадай міндеттерді автоматтандыруды
қамтамасыз ету қажет:
• сыртқы мемлекеттік қарыздар шартын жасауды тіркеу;
• мемлекеттік кепілдіктермен ... ... емес ... тіркеу;
• мемлекеттің кепілгерлігімен тартылатын мемлекеттік емес қарыздар
шарттарын тіркеу;
... ... ... ... ... беру ... шарттарды
тіркеу.
11. «Үкіметтік сыртқы қарыздар мен байланысты гранттарды игеру есебі»
құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш үкіметтік сыртқы қарыздар мен ... ... ... ... ... Осы ... іске асыру кезінде кемінде мынадай
міндеттерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• Ақы ... ... ... ... және ... ... ... ББӘ өтінімдерін келісу.
Құрауыш «Мемлекеттің міндеттемелері мен талаптары бойынша шарттарды
тіркеу» құрауышымен өзара іс-қимыл жасау ... ... ... ... «ҚРҮ ... РБ ... қызмет көрсету және оны өтеу жөніндегі
болжамды кестені қалыптастыру» құрауышына қойылатын ... ҚРҮ ... ... ... және оны өтеу үшін ... қаражат
көлемін есептеуді жүзеге асыруға және ҚРҮ қарыздарына қызмет көрсету және
оны өтеу бойынша алдағы ... (жыл) ... ... ... ... арналған. Осы процестің деректерінің негізінде ҚРҮ
қарыздарын өтеу және оларға қызмет ... ... ... ... ... ... ... жасалады.
Құрауыш «ҚРҮ-нің мемлекеттік бағалы қағаздарын шығаруды ұйымдастыру»,
«ҚРҮ қарыз алу және қарыздарды өтеу ... ... мен ... ... ... мен ... бойынша шарттарды
тіркеу» құрауыштарымен өзара іс-қимыл жасау ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы операцияларды
есепке алу» құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш ҚРҮ-нің ... ... ... ... ... алуға арналған. Осы құрауышты іске асыру ... ... ... ... ... ету ... ... борышына РБ қаражатынан қызмет көрсету және оны ... ... ... ... ... қалыптасатын
ҚРҮ-нің борышына қызмет көрсету және оны өтеудің болжамды кестесіне
сәйкес төлем операцияларының деректерін негізге ала отырып, ҚРҮ-нің
борыштық ... өтеу ... ... операциялардың
есебін жүргізу.
Осы құрауыштың шыққан ақпараты «ҚРҮ-нің мемлекеттік қарыздарын алу,
өтеу және ... ... ... ... және ... ... ... пайдаланылады.
14. «ҚРҮ-нің мемлекеттік қарыздарын алу, өтеу және оларға қызмет ... және ... ... ... ... ... ағымдағы кезеңде ҚРҮ-нің қарыздарын алу, өтеу және оларға қызмет
көрсету ... ... ... ... Осы ... іске ... кемінде мынадай міндеттерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• ҚРҮ-нің алдын ала ... ... ... ... ... ... ... қарыз алу көлемін басқару.
Құрауыш «ҚРҮ-нің борыштық ... ... ... ... ... ... ... мен байланысты гранттарды
игеру есебі» құрауыштарымен өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігін ... ... «ҚР ... өтеу ... ... шығыстары бойынша бюджеттік
өтінім дайындау» құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш алдағы кезеңде ҚР ... өтеу үшін ... ... ... ... Осы ... іске ... кезінде кемінде мынадай
міндеттерді автоматтандыруды ... ету ... ... бағыттар бойынша жұмсау үшін қаражат бөлінген алдағы
кезеңге арналған бюджеттік өтінімді дайындауды қамтамасыз етуге тиіс:
ҚРҮ-нің мемлекеттік қарыздарына қызмет ... және ... ... емес ... ... мемлекет кепілдік берген борышты
өтеу есебі;
мемлекеттің кепілгерліктері бойынша міндеттемелерді орындау есебі.
Құрауыш «ҚРҮ-нің мемлекеттік қарыздарды алу, өтеу және ... ... ... ... кепілдік берген борышты басқару»,
«Мемлекеттің кепілгерліктері бойынша борышты басқару және оның мониторингі»
құрауыштарымен ... ... ... ... ... ... ... «ҚР-дың қарыздары мен борышы, ҚР-дың кепілгерліктері мен бюджеттік
кредиттері, қарыз ... ... ... ... ... қайтару бойынша статистикалық есептілік, талдамалық,
болжамды және жоспарлы ақпарат жинау, ... және ... ... ... мемлекеттік міндеттемелер мен талаптар саласындағы ... ... ... ... ... және ... арналған. Осы
құрауышты іске асыру кезінде кемінде мынадай міндеттерді автоматтандыруды
қамтамасыз ету қажет:
• талдау ... ... және ... ... және ... ... ... қалыптастыруды дайындау:
сыртқы мемлекеттік қарыз алу көлемі;
мемлекет кепілдік берген борыш мөлшері;
кепілгерліктер көлемі және ҚР-дың кепілгерліктері бойынша ... ... ... ... ... ... алдындағы борышының мөлшері;
бюджеттік кредиттердің саны мен қайтарылу көлемі.
Құрауыш «ҚРҮ-нің мемлекеттік қарыздарды алу, өтеу және ... ... ... және ... борышты басқару», «Мемлекет кепілдік
берген борышты басқару және оның мониторингі», «Мемлекеттің кепілгерліктері
бойынша борышты басқару және оның ... ... ... ... ... өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігін
қамтамасыз етуге тиіс.
9. ... ... ... ... ҰҚ ... ... кіші жүйесіне қойылатын талаптар
«РБ-ның атқарылуы, жергілікті бюджеттердің, ҰҚ атқарылуына қызмет
көрсету» кіші ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету» бойлай бизнес-процесінің автоматтандырылуын
қамтамасыз етуге тиіс.
Қазынашылықтың ықпалдастырылған ақпараттық жүйесі ... осы ... ... ... ... байланысты «е-Минфин» ҚЫАЖ
шеңберінде ... ... ... ... 2 (екі) құрауышты
қосу бөлігінде болжанады:
«Бюджет ақшасын ... ... жеке ... ... ... ... ... бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуы жөніндегі есептілікті
қалыптастыру».
Кіші ... ... ... ... ... ... ... түсіндіріледі және мынадай НҚА-ларда
регламенттеледі:
• ҚР Бюджет кодексі;
• ҚРҮҚ 26.02.2009 № ... ҚР ... от ... № 349 ... 11.12.2004 № 437 бұйрық;
1. «Бюджет ақшасын басқару» құрауышына қойылатын талаптар
«Бюджет ақшасын ... ... ақша ... жоспарлауға және оның
мониторингіне арналған. Осы құрауышты іске асыру ... ... ... ... ... ету ... ... ақша ағынын болжамдау (ағымдағы және бюджеттік даму
бағдарламалары ... ... бөле ... ... ... ... ... бюджеттің күтілетін атқарылуы);
• мемлекеттік мекемелердің қолма-қол ақшасының қамтамасыз ... ... ... алып ... ... ҚР ҰБ-дағы депозиттердегі бюджет қаражатының есебі;
• барлық байланысты құрауыштар бойынша ықпалдасу және автоматты тасу;
• ҚР ҰБ-дағы депозиттер бойынша сыйақыны ... ... ... жеке ... бойынша түсетін түсімдерді тасу,
мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуы жөніндегі есептілікті
қалыптастыру» құрауышына ... ... ... ... жеке ... бойынша түсетін түсімдерді тасуға,
мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуы жөніндегі ... ... Осы ... іске ... кезінде кемінде мынадай
міндеттерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• СЭҚ-қа ... қоса ... ... ... жеке ... салықтық төлемдерді тасу;
• мемлекеттік меншікті жалға беруден және сатудан түскен түсімдерді
тасу;
... ... ... бөлігінің атқарылуы жөніндегі
есептілікті қалыптастыру.
... ... ... бір рет ... ... ... ... байланысты кіші жүйелермен/құрауыштармен өзара іс-
қимылды қамтамасыз ету қажет.
10. ... ... ... ... және статистиканы
қалыптастыру, бюджеттердің атқарылуын ... кіші ... ... ... бойынша есептілікті және статистиканы
қалыптастыру, бюджеттердің атқарылуын талдау» кіші ... ... ... және ... ... ... ... пен статистика
салаларындағы әдіснамалық қамтамасыз ету және республикалық және жергілікті
бюджеттердің ... ... ... ... Кіші жүйе 6
(алты) құрауыштан тұрады:
«Бюджеттің атқарылуы ... ... ... ... қалыптастыруы».
«Бюджетаралық қатынастар мониторингі».
«Республикалық бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуын талдау».
«Мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуын талдау».
«Трансферттер мен субсидиялардың атқарылуын ... ... ... талаптар негізгі құрауыштарды ҚЫАЖ-
ға автоматтандыруды білдіреді және мынадай НҚА-ларда регламенттеледі:
• Бюджет кодексі;
• «Қазақстан Республикасы Қаржы ... ... ... ҚРҮ 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 387 қаулысы;
• «Бюджеттің ... ... ... органдардың бюджеттік
есептілікті жасау және беру ... ... ... ... ... ... 2008 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 644 бұйрығы;
• «ҚР ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы Қаржы министрінің 2005 жылғы 28 ... 59 ... ... ... ... уәкілетті органдардың бюджеттік
есептілікті қалыптастыруы» құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш ... ... ... уәкілетті органдардың бюджеттік
есептілікті қалыптастыруына арналған. Осы ... іске ... ... мынадай міндеттерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• мемлекеттік, шоғырландырылған, ... және ... ... ... ай ... және ... есептерді
қалыптастыру;
• Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ... ... ақша ... ... ай ... есептерді
қалыптастыру;
• мемлекеттік, республикалық және жергілікті ... ... ... ... сатудан түсетін түсімдердің
және шығыстардың атқарылуы туралы тоқсан сайынғы және ... ... ... ... және ... ... бойынша
демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін түсімдер және ақшаны
жұмсау туралы тоқсан сайынғы және жылдық есептерді қалыптастыру;
... ... және ... ... ... ... ай сайынғы, тоқсан сайынғы және ... ... ... ... және ... ... дебиторлық
берешегі туралы ай сайынғы, тоқсан сайынғы және ... ... ... қаржы статистикасын қалыптастыру.
Кемінде Қазынашылық комитетінің мұраға қалған жүйесі – ҚЫАЖ-мен өзара
іс-қимылды қамтамасыз ету қажет.
Бұл ретте осы құрауышты ... ... ... бар ... ... ... барлық функционалдық мүмкіндіктерін барынша қамтамасыз
ету қажет.
2. ... ... ... ... ... талаптар
Құрауыш ҚР-дың бюджетаралық қатынастарының мониторингіне арналған. Осы
құрауышты іске асыру кезінде кемінде мынадай ... ... ету ... ... үй салуға және сатып алуға арналған ... ... ... ... туралы есепті қалыптастыру;
3. «Республикалық бюджеттің шығыс ... ... ... ... ... ... ... шығыс бөлігінің атқарылуына талдау
жүргізуге ... Осы ... іске ... ... кемінде мынадай
міндеттерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• РБ шығыс бөлігінің атқарылуына факторлық талдау жүргізу;
• ағымдағы қаржы жылының 9 ... ... ... ... ... ... ... атқарылуын болжамдау;
• республикалық бюджеттік бағдарламалар бойынша ДБ мен КБ ... ... ... ... міндеттемелер, бюджеттік бағдарламалар бойынша
төлемдер жөніндегі жоспардың орындалмауы, ДБ мен КБ пайда болуы
туралы хабарлау;
• бюджеттік ... ... ... РБ ... ... есеп ... «Мемлекеттік бюджет бойынша ... ... ... ... ... мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс.
4. «Мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылуын талдау» құрауышына
қойылатын талаптар
Құрауыш мемлекеттік бюджеттің кіріс ... ... ... Осы ... іске ... ... ... мынадай міндеттерді
автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• макроэкономикалық тәуекелдерді бағалау үшін РБ мен МБ кіріс бөлігі
көрсеткіштерінің мониторингі;
• РБ кірістерінің ... ... ... ... ... РБ кіріс бөлігінің түсімдерін факторлық
талдау;
• РБ кіріс бөлігінің ... ... ... ... ... бюджеттер (өңірлер бөлінісінде) кірістерінің түсімдерін
факторлық талдау;
Құрауыш «Мемлекеттік бюджет бойынша есептілікті ... ... ... ... етуі ... ... мен ... атқарылуын талдау» құрауышына
қойылатын талаптар
Құрауыш ҚР трансферттері мен ... ... ... Осы ... іске ... кезінде кемінде мынадай міндеттерді
автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• жергілікті атқарушы органдардың нысаналы ... ... ... ... ... ... күтілетін игеруді болжау;
• дамуға арналған нысаналы трансферттерді күтілетін игеруді болжау
Құрауыш Қазынашылық комитетінен алынған ҚЫАЖ жүйесімен өзара іс-қимыл
жасау мүмкіндігін ... етуі ... ... ... ... мен ... ... қаржы-
экономикалық сауықтыру» кіші жүйесіне қойылатын талаптар
«Төлемге қабілетсіз ұйымдар мен дәрменсіз борышкерлерді ... ... кіші ... ... 5 (бес) ... тұрады:
1. «Төлемге қабілетсіз ұйымдар мен дәрменсіз борышкерлердің ... ... ... «СК, ... ... ... ... рәсімдері, сыртқы байқау және
конкурстық іс жүргізу мәселелері жөніндегі ұсыныстарын қарау».
3. «Сыртқы байқау әкімшісін, ... ... ... ... тағайындау».
4. «Сыртқы байқау және ... іс ... ... ... келісу, бақылау және қабылдау».
5. «СБӘ-нің, сауықтыру басқарушысының, конкурстық ... ... ... ... ... ... салық төлеуші кем төлеушілермен жұмыс
функцияналын пайдалану бөлігінде Салық ... ... ... ... ... қамтамасыз етуі тиіс.
Кіші жүйеге қойылатын функционалдық талаптар негізгі құрауыштарды ЫААЖ-
де автоматтандыру болып табылады және мынадай НҚА-да регламенттеледі:
• «ҚР Қаржымині ... ... ... ... ... мониторингті жүзеге асыру кезінде өзара іс-қимыл
жасау ережесін бекіту туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № ... ... ... 2008 ... 24 ... № 203 ... Комитет туралы ереже;
• Кеден кодексі;
• «Банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының 1997 ... ... № 67 ... «РУ, СБӘ, КУ ... ... ... ережесін бекіту туралы» Қаржы
министрінің 2007 жылғы 2 қарашадағы бұйрығы.
1. «Салық төлеуші кем төлеушілердің және ... ... ... ... талдау» құрауышына қойылатын талаптар
Осы құрауыш салық төлеуші кем төлеушілердің және төлем қабілетсіз
мемлекеттік кәсіпорындардың қаржы-экономикалық ... ... ... ... ... ҚЭС ... ұсыныстар әзірлеуге,
банкроттық рәсіміне бастамашылық жасау кестесін жасауға және қасақана ... ... ... ... Осы ... іске ... ... мынадай міндеттерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• ҚЭС бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін активтері бар жұмыс істеп тұрған
салық төлеушілерді ... ... ... төлеуші кем төлеушілердің тізілімін жүргізу.
2. «СК, ДБ-мен ЖТ-ның, әкімдіктің ... ... ... ... ... іс ... мәселелері жөніндегі ұсыныстарын қарау»
құрауышына қойылатын ... ... СК, ... жұмыс тобының, әкімдіктің сауықтыру рәсімдері,
сыртқы байқау және конкурстық іс жүргізу мәселелері ... ... және ... ... әзірленген ұсыныстары бойынша шешімдер
қабылдауға ... Осы ... іске ... ... ... ... автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• ұсыныстарды тіркеу;
• әзірленген ұсыныстар ... ... ... ұсыныстардың іске асырылуын бақылау.
Құрауыш «Салық төлеуші кем төлеушілердің және төлем ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуі тиіс.
3. «Сыртқы байқау әкімшісін, сауықтыру басқарушысын тағайындау,
конкурстық басқарушыны ... ... ... және ... ... ... құрауышына қойылатын талаптар
Осы құрауыш сыртқы байқау ... ... ... ... ... есепке алуға және тіркеуге арналған.
Осы құрауышты іске асыру ... ... ... міндеттерді
автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
... ... ... ... және ... тізілімін жүргізу.
Құрауыш «СК, ДБ-мен ЖТ-ның, әкімдіктің сауықтыру рәсімдері, ... және ... іс ... ... жөніндегі ұсыныстарын қарау»
құрауышымен өзара ... ... етуі ... ... ... ... ... сауықтыру мәселелері жөніндегі,
конкурстық іс жүргізу мәселелері жөніндегі шешімдерді келісу, ... ... ... ... ... құрауыш сыртқы байқау мәселелері жөніндегі, сауықтыру мәселелері
жөніндегі, конкурстық іс жүргізу мәселелері жөніндегі шешімдерді ... және ... ... СБӘ, КБ, СБ ағымдағы есептерін
тексеру. Мониторингті, камералық бақылау жүргізуді ... ... ... ... ... ... СБӘ, КБ, СБ ... туралы
заңнаманы сақтауын бақылау. Осы құрауышты іске ... ... ... ... ... ... ету қажет:
Оңалту рәсімі бойынша құраушы мыналарды:
1) оңалту рәсімін тіркеуді;
2) кредиторлар комитетін қалыптастыруды;
3) «Кредиторлар комитетінің отырысын»;
4) «Уәкілетті органдардың қорытындысын»;
5) «Соттың ... ... ... мерзімдерін»;
8) «Оңалтушы басқарушыны тағайындау және орнынан босатуды»;
9) «БАҚ-та жариялауды»;
10) талаптар тізілімін қалыптастыруды;
11) қасақана және жалған ... ... ... қалыптастыруды;
13) оңалту жоспарын;
14) кредиторлық және дебиторлық берешек туралы мәліметтерді;
15) әкімшілік шығыстарды;
16) мүлікті түгендеу және бағалау;
17) кірістердің түсуі;
18) санация;
19) мүліктің қозғалысы және т.б. ... етуі ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуі
қажет:
1) сыртқы бақылау рәсімдерін тіркеуді;
2) есептерді қалыптастыруды;
3) БАҚ-та жариялауды;
4) Кредиторлар комитетін;
5) Кредиторлар комитетінің отырысын;
6) соттың қаулысын;
7) Бұйрықтарды;
8) уәкілетті органның қорытындысын;
9) сыртқы бақылау рәсімдерін жүргізу мерзімдерін;
10) сыртқы бақылау ... ... және ... ... ... берешекті;
13) қасақана және жалған банкроттықтың белгілерін мониторингтеуді
және анықтауды;
14) Борышкердің ... ... ... ... ... ... ... өткен 3 (үш) жылда жасалған мәмілелерді
анықтауды;
15) уәкілетті органдардың ... ... ... ... ... бойынша құраушы мыналарды:
1. банкроттық рәсімдерін тіркеуді;
2. конкурстық басқарушыны тағайындауды және орнынан босатуды;
3. кредиторлар комитетін ... ... ... ... ... ... комитетінің отырысын;
6. уәкілетті органданның қорытындысын;
7. соттың қаулысын;
8. БАҚ-та жариялауды;
9. Бұйрықтарды;
10. қасақана және жалған банкроттықтың белгілерін анықтауды;
11. отырыстың ... ... ... ... ... шығыстарды;
14. борышкердің мүлкін түгендеуді және бағалауды;
15. дебиторлық берешекті;
16. мүлікті қайтаруды;
17. борышкердің мүлкін сату жоспарын;
18. борышкердің мүлкін ... ... ... ... ... ... конкурстық өндірістің жалпы кірістері мен шығыстарын;
22. конкурстық өндірісті жүргізу мерзімдерін
23. істі жабуды қамтамасыз етуі қажет.
5. ... ... ... конкурстық басқарушының қорытынды
есебін келісу» құрауышына қойылатын талаптар
Осы құрауыш ... ... ... ... ... басқарушының қорытынды есебін келісуге, есеп ... ... ... және ... ... ... Осы құрауышты
іске асыру кезінде кемінде мынадай міндеттерді автоматтандыруды ... ... ... ... ... ... мәртебесі).
12. «Қаржы мониторингі» кіші жүйесіне қойылатын талаптар
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржылық ... ... ... ... болып табылады. Қазіргі
уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ... ... ... ... ... ... жобасы ақпаратты жинау, сақтау, ... және ... ... ... және тиісті құқықтық шешімдер
қабылдауға дайындықты көздейтін ... ... ... кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді ... ... ... ... Республикасының Заңын іске асыру шеңберінде құрылады.
Жобаның Қазақстан Республикасының бүкіл аумағындағы ауқымы.
Жұмыстарды орындау мерзімі:
жұмыстардың ... – 2009 ... ... ... – 2011 ... ... алғанда, Кіші жүйеге қойылатын талаптар
Тұтастай алғанда, Кіші жүйе Қазақстан Республикасының ақпараттық
жүйелерді құру және ... ... ... ... қанағаттандыруы тиіс.
• Сенімділікке қойылатын талаптар
• Қаржы министрлігінің сабақтас ақпараттық жүйелерімен ықпалдасуға
қойылатын талаптар
... ... ... ... құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз етудің сенімділігіне
қойылатын талаптар
• Жүйені құрудың әр түрлі сатысында сенімділік көрсеткіштерін бағалау
және ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштеріне қойылатын талаптар
Эргономика мен техникалық эстетикаға қойылатын талаптар
• Кіші жүйенің құрауыштарын ... ... ... ... ... ... талаптар
• Ақпаратты рұқсат етілмеген қол жеткізуден қорғауға қойылатын талаптар
• Авария кезінде ақпараттың сақталуы жөніндегі талаптар
• Сыртқы әсердің ... ... ... ... ... ... ... талаптар
• Стандарттау және біріздендіру жөніндегі талаптар
• Ақпараттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
• Лингвистикалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
• Бағдарламалық қамтамасыз етуге ... ... ... қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
• Әдістемелік қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
• Қамтамасыз ету түрлеріне қойылатын ... ... ... ... ... Жұмыс істеу құрылымы Қызметтерді көрсетушіге шарттық ... ... ... ... № 19643947.057.03 ТЗ Техникалық
тапсырмада ... жүйе ... ... ... тиіс:
* ҚМС-ден түсетін қаржылық операциялар туралы ақпаратты жинау;
* қаржылық операцияларды ... ... ... және талдау негізінде дайындалған ақпаратты ҚР тиісті
органдарына беру;
қаржы мониторингі саласындағы басқа ... ... ... іс-қимыл.
Кіші жүйеге қатысушылар:
1) қаржы мониторингі субъектілері;
2) ҚР Қаржыминінің Қаржы ... ... ... ... ... заңсыз жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы ... ... ... ... ... үшін ... кіріс ақпараты ретінде мынадай мәліметтер
пайдаланылуы тиіс:
* ... ... және ... ... ... ... ... туралы;
* мәміле жасалған не жасалуы тиіс болған ... ... күні ... ... операцияны жүргізетін жеке немесе заңды тұлға туралы;
* ... және ... ... ... ... ... алушы туралы;
* ОД/ФТ белгілері бар операциялар туралы;
* Шет мемлекеттердің қаржы мониторингі жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... процесі былайша ұйымдастырылуы
тиіс:
1) тіркелген электрондық ... ... ... ҚМС
қалыптастыратын электрондық құжат нысанындағы ресмилендірілген хабарлама
түрінде;
2) ҚМС ... ... ... ... және ҚМС
мөрімен расталған қағаз жеткізгіштегі ресмилендірілген хабарлама түрінде;
Талдау процесі мынадай циклді қайталау болып табылуы тиіс:
1) анықталған күмәнді ... ... ... ... ... талдау объектілері туралы барлық қолжетімді ақпаратты жинау;
3) гипотезаны тұжырымдау;
4) ... ... ... жиынтығын өзгерту;
Цикл гипотездердің қажетті қол жетімділігіне жеткенге дейін ... ... ... нәтижесінде талдамалық есеп (оның ішінде талданатын
объект бойынша ... ... ... ... не ... ... дәрменсіздігіне байланысты деректерді талдау рәсімін
аяқтау мүмкіндігі болуы ... ... ... ... ... ... тұруы тиіс:
1) «Қаржы операциялары туралы деректерді жинау» модулі;
2) ... ... ... ... жүйелермен ұштастыру» модулі;
4) «Тактикалық талдау» модулі;
5) «Стратегиялық талдау» модулі;
6) «Арнайы іс жүргізу» модулі;
7) «Деректерді сақтау орны» модулі
8) «Нормативтік ақпарат» модулі;
9) ... мен ... ... ... ... «Ақпараттық қауіпсіздіктің кешенді жүйесі» модулі;
11) «Әкімшілендіру» модулі;
12) «Оқыту және дамыту» ... ... ... ... ... ... ... операциялары туралы деректерді жинау» модулі ҚМС-ден
қабылданатын ... ... ... қаржылық операциялар туралы
хабарламаларды автоматтандырылған ... ... ... ... ... және алдын ала өңдеуге арналған. Модуль
қабылданған хабарламаларды сақтауды және ... Кіші ... ... орнына одан әрі талдамалық жұмыс үшін беруді ... етуі ... ... ... ... жинау» модулі мыналарды қамтуы
тиіс:
* «АРМ-ҚМС» құрауышы;
* «Веб-ҚМС» құрауышы.
«АРМ-ҚМС» құрауышы қаржы операциялары ... ... мен беру ... ... етуі ... ҚМС» ... ... тұруы тиіс:
- құрауыштың серверлік бөлігінен:
1) нормативтік анықтамалық ақпарат кіші құрауышы;
2) автоматты ... ... кіші ... ... ала ... есептерді автоматты генерациялау кіші
құрауышы;
4) ақпаратқа қол ... ... ... тағайындау кіші
құрауышы;
5) хабарламаларды қабылдауды қамтамасыз ету кіші құрауышы;
- ... ... ... құрауышы қаржы операциялары туралы хабарламаларды
қалыптастыру мен беру ... ... етуі ... заманғы интернет-
браузерлер тұғырнамасында жұмыс істеуі тиіс.
«Веб-ҚМС» құрауышы мыналарды қамтуы тиіс:
1) құрауыштың функцияларына қол жеткізу ... ... ... ... ... субъектісінің дербес кеңістігі кіші құрауышы;
3) хабарламаларды дайындау, жүргізу және ... кіші ... ... құрауышының солтүстік бөлігімен байланыс кіші құрауышы;
5) нормативтік анықтамалық ақпарат кіші құрауышы;
6) ... ... ... кіші құрауышы;подкомпонент
автоматического резервного копирования;
7) трафикті шифрлеу және ЭЦҚ-ны қамтамасыз ету кіші құрауышы;
8) хабарламаларды ... ... ету кіші ... ... ... ... талаптар Қызметтерді көрсетушіге
шарттық қатынастар жасасқаннан кейін ұсынылатын шифры № 19643947.057.03 ТЗ
Техникалық тапсырмада сипатталған.
2) «Жедел талдау» модулі.
«Жедел ... ... ... жылыстатудың және қаржылық алаяқтықтың
(ережелер/үлгілер жиынтығы) танымал әдістерін автоматты түрде ... ... ... ... жиынын жүргізуге, бағалауға
(scoring, күмәнділік дәрежесі), оқиғаның уақытша кезеңділігі негізінде
және кластерлік ... ... ... ... ... операцияларын
талдауға арналған.
Модульдің құрамына мынадай құрауыштар кіруге тиіс:
* «Базалық ... ... ... ... мен схемаларды анықтау» құрауышы;
* «Операцияларды және оларға қатысушыларды жіктеу үлгісі және ережесі»
құрауышы.
Құрауыштың тағайындалуы мен функционалы ... бар № ... ... ... ... Кіші ... құру ... жұмыстарды келісу
процесінде анықталатын болады.
3) ««Сыртқы жүйелермен ұштастыру» модулі».
«Сыртқы жүйелермен ұштастыру» модулі ... ... ... ... ... ... ... жасауға;
* жүйеде талдамалық қызметті орындау үшін қажетті кез ... ... ... ... және ... ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін жүргізуге және таратуға;
* ҚР ... ... ... ... ... ұштастыру» модулі мыенадай құрауыштардан тұруы
тиіс:
- «Сыртқы дерек көздермен өзара іс-қимыл жасау» құруышы;
- ... ... ... ... және ... құрауышы;
«Террористік әрекетке қатысы туралы мәліметтер бар ұйымдар мен
тұлғалар ... ... және ... ... ... ... ... модульге қойылатын егжей-тегжейлі талаптар Қызметтерді көрсетушіге
шарттық қатынастар жасасқаннан кейін ұсынылатын шифры № 19643947.057.03 ТЗ
Техникалық тапсырмада ... ... ... ... ... ... ... қажет ақпаратты даярлау
мақсатында ҚМН ... ... ... ... ... тұжырымдауға
арналған. «Тактикалық талдау» модулі деректерді талдаудың бизнес-процесін
қолдауды қамтамасыз ... ... ... ... жаңа ... қаржы мониторингі объектілері мен ... ... ... жүргізілу модельдерін құру, жаңаларын анықтау,
ықтимал болашақ ... ... ... және егер ... болса, болжамдарын құру үшін Кіші жүйеге барлық қол жетімді ақпарат
көздері пайдаланылады.
«Тактикалық ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру және талдау, түрленулерді ... мен ... ... ... ... ... құрауышы.
Осы модульге қойылатын егжей-тегжейлі талаптар Техникалық тапсырмада №
19643947.057.03 ТЗ ... ... ол ... қызметтерді
берушіге шарттық қарым-қатынастарды жасағаннан кейін берілетін болады.
5) ... ... ... талдау» модулі стратегиялық ... ... алу ... көп ... ... зерттеуге, талдауға және
түрлендіруге арналған.
Осы модульге қойылатын егжей-тегжейлі талаптар Техникалық тапсырмада ... ТТ ... ... ол ... ... ... ... жасағаннан кейін берілетін болады.
6) «Арнайы іс қағаздарын жүргізу» модулі.
«Арнайы іс қағаздарын жүргізу» ... ... іс ... ... ... объектілерге арналған істі
бастауға және тіркеуге;
-сауалдар бойынша алдын ала тексеру нәтижелерін есепке алуға;
* Сауалдардың бастамашыларына ... ... ... ... ... ... есепке алуға;
* Қарарға сәйкес ҚР ҚМ ҚМК бөлімшесіне орындауға құжаттарды жіберуге;
* Іс ... ... ... Іс ... қалыптастыруға;
* ҚР ҚМ ҚМК істерін сақтауды есепке алуға;
* істерді тіркеу есебінен алуға ;
* ақша ... және өзге ... ... ... ... ... ... іс дестелерін жүргізуге арналған.
Осы модульге қойылатын егжей-тегжейлі талаптар Техникалық тапсырмада №
19643947.057.03 ТТ шифрінде сипатталған, ол ... ... ... ... жасағаннан кейін берілетін болады.
7) «Деректер қоймасы» модулі.
«Деректер қоймасы» модулі ҚР ҚМ ҚМК назарға алынған объектілер туралы
түрлі үлгідегі ... кең ... ... ... ... шоғырландыру Модульдің бірыңғай объектілі ақпараттық үлгісі,
нормативтік-анықтамалық ақпарат (НАА) ... және ... ... ... ... ... модульге қойылатын егжей-тегжейлі талаптар Техникалық тапсырмада №
19643947.057.03 ТТ шифрінде сипатталған, ол ... ... ... ... ... ... берілетін болады.
8) «Нормативтік ақпарат» модулі.
«Нормативтік ақпарат» ... ... ... оның ... құжаттаманың салалары, түрленуі, регламенттері және
т.с.с. бойынша дерекқорын жүргізуді автоматтандыруға арналған.
Модульдің білім дерекқоры білім мен оған ... ... ... ... ... жолымен өзінің мазмұны жағынан кеңейтілген
болып табылады.
Осы модульге қойылатын егжей-тегжейлі талаптар Техникалық тапсырмада №
19643947.057.03 ТТ шифрінде сипатталған, ол ... ... ... ... ... ... ... болады.
9) «Анықтамалықтар мен сыныптауыштардың бірыңғай жүйесі» модулі.
«Анықтамалықтар мен сыныптауыштардың бірыңғай жүйесі» модулі модульдер
мен Модульдің ... үшін ... ... ... ... мен ... жүргізуге арналған. Модульдің құрамына
мыналар ... ... енуі ... ... ... «НАА» құрауышы.
«Метадеректердің репозиторийі» құрауышы метадеректердің көмегімен
объектілерді формальді сипаттауды қамтамасыз етуі тиіс.
«НАА» құрауышы Кіші ... ... ... және ... қамтамасыз етуі тиіс
Осы модульге қойылатын егжей-тегжейлі талаптар Техникалық тапсырмада №
19643947.057.03 ТТ ... ... ол ... ... ... қарым-қатынастарды жасағаннан кейін берілетін болады.
10) «Кешенді ақпараттық ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік жүйесі» модуліне
мынадай талаптар қойылады:
- Модуль ... ... ... ... регламенттердің
талаптарын, ұлттық және халықаралық стандарттарды қанағаттандыруы тиіс;
Кіші жүйеде пайдаланылатын ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын қоса
алғанда ақпаратты бағдарламалық-аппараттық қорғау ... ... ... ... ... ... арналар, сондай-ақ бөлінген немесе жалға алынған байланыс ... ... ... ... кезінде Кіші жүйенің шалғайдағы
абоненттерімен немесе кіші жүйе үшін ... ... ... ... ... ... ... қорғанудың сертификатталған
құралдарын және желіаралық экрандауды ... ... ... асырылуы
тиіс. Бұл ретте ақпаратты криптографиялық қорғау құралын пайдалану орынды;
Интернет желілерінің халықаралық қауымдастығын қоса алғанда Кіші жүйе ... ... ... ашық ... ... ... ... мен
байланыс желілерінің абоненттерімен ақпарат алмасу Кіші жүйемен физикалық
бөлінген және жекелеген үй-жайларда ... ... ... ғана ... ... ... Бұл ... ақпаратты криптографиялық
қорғау құралдарын пайдалану да орынды;
ішкі желінің құрылымын жабу үшін ... ... ... ... және ... ... ... мақсатында жиынтықтағанда
желіаралық экрандауды қамтамасыз ететін Интернет желісіне қатынаудың ... ... ... ... ... ... ... қарсы
қорғау құралдарын пайдалану, ... ... ... ... ... ... жүргізілуі тиіс;
ақпаратты шифрлық (криптографиялық) қорғау ... ... ... қатысты Қазақстан Республикасының тиісті органдарының
басшылыққа алатын ... ... ... тиіс.
«Кешенді ақпараттық қауіпсіздік жүйесі» («КАҚЖ») ... ... ... ... ... ... ... құрауышы;
2) «Белсенді мониторинг» құрауышы;
3) «Шабуылды анықтау» құрауышы;
4) «Белсенді аудит және ... ... ... ... ... ... құрауышы;
6) «Ақпаратты криптографиялық қорғау» құраушы;
7) «Ашық кілттер ... ... «БҚ ... ... құрауышы;
9) «Орталықтандырылған басқару» құрауышы.
11) «Әкімшілік жүргізу» модулі.
«Әкімшілік ... ... Кіші ... ... ... ету жөніндегі регламенттік жұмыстарды орындауына, репозиторийдің
деректер қоймасын басқаруына және жүйені пайдаланушылардың ... ... ... ... ... құрауыштар енуі тиіс:
* «Резервтік көшіру және деректерді қалпына ... ... ... басқару» құрауышы;
* «Пайдаланушыларды басқару» құрауышы.
«Резервтік көшіру және ... ... ... ... ... ресурстардың қалыптастырылған тізбесінің негізінде
резервтік көшіру мен Кіші жүйенің деректерін қалпына келтіруді қамтамасыз
етуі тиіс.
«Репозиторийді басқару» құрауышы ақпараттық ... ... ... шолып талдау құралдарымен және сыртқы дерекқорлармен біріктіруді
қамтамасыз етуі тиіс.
«Пайдаланушыларды ... ... ... ... ... ... құқықтары мен
өкілеттіктерін ... ... етуі ... ... ... ... ... Техникалық тапсырмада №
19643947.057.03 ТТ шифрінде сипатталған, ол ... ... ... ... ... ... ... болады.
12) Оқыту мен дамыту» модулі.
«Оқыту мен ... ... ҚР ҚМ ҚМК ... ... ... ... ... жұмыс істеу дағдыларына және жаңа технологиялық
шешімдерді әзірлеуге оқытуға арналған.
«Оқыту мен дамыту» ... ... ... кіші ... құру
шеңберінде іске асыруға ұйғарылатын негізгі технологиялық шешімдерді жария
етуге мүмкіндік беруі тиіс:
- объектілі интерфейс;
- шолып ... ... ... ... ... үлгі ... деректерді басқару мынадай үлгілерді
қамтиды:
- сақтау модулі;
- ақпараттық жүйенің объектілі үлгілерінің репозитарийін ... ... ... кіші ... үшін ... генерациялау модулі;
- қаржы мониторингі субъектілерінен хабарламаларды жүктеу модулі;
- оқу режимінде сыртқы дерекқорлардың қосылу құралдары;
- ... ... мен ... ... ... (экрандық нысандар)
және жүйенің объектілік үлгісіне автоматты түрде келтірілген шолып талдау
құралдарын (кескінді схемалар түрінде) ұсынатын талдамашының жұмыс ... ... ... ... ... ... аударылған құралдары.
«Оқыту мен дамыту» модулінің ақпараттық жүйеге қойылатын ... ... ... ... тиіс:
* объектілерді дерекқорда іздеу;
* объектілерді сыртқы дерекқорларда іздеу;
* талдау объектілерінің атрибуттары мен байланыстарын қарау;
* ... ... және ... ... және ... байланыстағы фактілерді іріктеу ретінде
«айғақ» жасау;
* Microsoft Word форматында есептің ... ... ... ... талдау құралдарына экспорт іріктеу ;
* көшірмелерін іздеу;
* мыналар:
* қауымдасқан ... ... ... ... ... ... ... схемаларын құру;
* байланыстарды кеңейту;
* объектілер арасында жол іздеу арқылы байланыстар мен мониторинг
объектісінің транзакцияларын талдау,
ДҚБЖ қойманы құруды қамтамасыз етуі ... ол ... көп ... ... ала ... және ... ... түрлі үзінділерін
сақтауға мүмкіндік береді. Сақтау қоймасы ретінде мынадай сипаттамаларға ие
реляциялық ДҚБЖ әрекет етуі ... ДҚБЖ ... оны ... қолдауға қойылатын талаптар, сондай-
ақ шолып ... ... ... ерекшеліктің 2.1-қосымшасында
көрсетілген.
«Қаржы мониторингі» құрауышы мынадай процестерді автоматтандыруға
арналған:
- ҚМС-дан күмәнді ... ... ... ... ... қаржы операциясын тоқтата тұру туралы шешімді қабылдау сатысында
қалыптасатын ахуалды зерделеу және бағалау, қаржылық қылмыс фактілерін ашу;
- тексеру үшін маңызды ... ... ... және ... ... ... жүргізудің бейтаныс жайттарын анықтау;
- жиналатын ақпаратты жеткізгіштерді іздеу бағыттары мен ... ... ... ... ... ... ... ұсыну;
- алдағы жұмыстың бағыттарын айқындау және ұсынылған нұсқаларды
тексеру жөніндегі іс-қимыл жоспарын жасау;
- дәлелдемелерді табу және пайдалану құралдары мен ... ... ... ... ... бағалау;
- процессуалдық құжаттарды дайындау;
- барлық деректер жиынтығы бойынша макроталдау.
«Қаржы мониторингі» кіші жүйесі мынадай 5 (бес) құрауыштан тұрады:
1. Қаржы мониторингі ... ... ... ... талдау;
3. Сырты жүйелермен ұштастыру.
4. Басқа елдердің қаржылық барлау ... ... ... ... іс жүргізу.
Кіші жүйеге қойылатын егжей-тегжейлі функционалдық талаптар «Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігі ... ... ... бірыңғай
талдамалық жүйесін» құруға арналған техникалық тапсырманың 4-қосымшасында
жазылған.
Тұрақты НҚА мыналарды ... ... ... ... ... заңдастыруға (жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы ... ... ҚР ... «ҚР ... ... әлеуетін қалыптастыру, кадр құрамы бойынша
есептерді қалыптастыру және табыстау» кіші жүйесіне қойылатын ... ... ... ... ... кадр құрамы бойынша
есептерді қалыптастыру және табыстау» кіші жүйесі 3 (үш) ... ... ... ... ... міндеттерін, көрсеткіштерді,
лауазымдар штатын, штат санын және персоналға қойылатын талаптарды
айқындау.
7. ... ... ... және оны ... ... ... ... кадрлық жұмыс жөніндегі есептерді қалыптастыру және оларды
мүдделі мемлекеттік ... ... ... қойылатын функционалдық талаптар негізгі құрауыштардың
ЫААЖ-де автоматтандыру болып табылады және мынадай ... ... «Бос ... ... ... ... конкурс өткізу
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет
істері агенттігі төрағасының 1999 жылғы 24 ...... ... ... ... аттестаттауды өткізу ережесін
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 21
қаңтардағы № 327 Жарлығы;
• «Мемлекеттік ... кадр ... ... ... ... 2003 ... 4 ... № 1242 Жарлығы;
• «Мемлекеттік қызмет туралы» ҚР 1999 жылғы 23 шілдедегі № 453 ... ҚР ... ... ... ... комитетінің Қаржы және
ұйымдастыру-кадр жұмысы басқармасы туралы ереже.
1. «Орындалатын функциялардың мақсаттарын, міндеттерін, көрсеткіштерді,
лауазымдар штатын, штат санын және ... ... ... ... ... талаптар
Құрауыш ҚР Қаржымині, оның ведомстволары және аумақтық бөлімшелері
үшін орындалатын функциялардың мақсаттарын, ... ... ... штат ... және ... қойылатын талаптарды
айқындауға арналған. Осы ... іске ... ... кемінде мынадай
міндеттерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:
• ҚР Қаржыминінің әрбір бөлімшесі үшін ... ... ... ... айқындау, оның штаттық
құрылымын қалыптастыру;
... ... ... ... үшін персоналға қойылатын
талаптарды айқындау. Бұл талаптар үміткерлердің сипаттамаларына,
олардың ... және ... ... ... ... ... және ... бір лауазымды
тұлғаның өкілеттіктері бойынша талаптарды қамтуы тиіс.
Құрауыш «Мемлекеттік қызметке қабылдау және оны өткеру жөніндегі
жұмысты ұйымдастыру», ... ... ... жөніндегі есептерді
қалыптастыру және ... ... ... ... ... өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
2. «Мемлекеттік қызметке қабылдау және оны өткеру ... ... ... ... ... ҚР ... мемлекеттік қызметке қабылдау және оны өткеру
процестерін қолдауға арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде ... ... ... ... ету ... ... ... жүргізу;
• үміткерлердің тиісті лауазымдарына қойылатын талаптарға сәйкестігін
тексеру;
• үміткерлер ішінен неғұрлым ыңғайлы кандидатты таңдау;
• белгілі бір ... ... ... ... ... ... еңбек ету қызметіне қатысты деректері
(жұмыс орны, атқаратын лауазымы, ... ... ... ... ... ... және т.б.) бар
карточка жүргізу;
... ... үшін ... ... есепке алу табелін жүргізу;
• ҚР Қаржыминінің қызметкерлерін аттестаттаудан өтуін есепке алу;
• ҚР Қаржымині ... ... ... ... тарихы.
Құрауыш «Орындалатын функциялардың мақсаттарын, ... ... ... штат санын және персоналға қойылатын
талаптарды ... ... ... ... жөніндегі есептерді
қалыптастыру және оларды мүдделі мемлекеттік ... ... ... ... ... кіші ... «ҚР ... қаржыландыру жоспарының орындалуы жөніндегі мерзімді ... ... ... ... ... ... жасау
мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
3. «Персоналмен кадрлық жұмыс жөніндегі есептерді ... ... ... ... ... ... құрауышына қойылатын
талаптар
Құрауыш персоналмен кадрлық жұмыс жөніндегі есептерді қалыптастыру
және ... ... ... ... ... ... қолдауға
арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде мынадай міндеттерді
автоматтандыруды қамтамасыз ету ... әр ... ... ҚР ... ... ... бойынша
деректер дайындау, осы деректер бойынша талап ... ... ... ... осы есептерді келісу және оларды мүдделі
мемлекеттік ұйымдарға ұсыну мүмкіндігін ... етуі ... ... функциялардың мақсаттарын, міндеттерін,
көрсеткіштерді, лауазымдар штатын, штат санын және ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін
қамтамасыз етуі тиіс.
14. «Бухгалтерлік есеп» кіші жүйесіне ... ... ... кіші ... ... күн ... ... жүргізу және есептілік ұсыну бөлігінде бірыңғай ... ... ... 2 (екі) ... ... ... ұсынылады:
1. «ҚР Қаржымині бойынша қаржыландыру жоспарының орындалуы жөніндегі
мерзімді және бухгалтерлік есептілікті жинақтау».
2. «Күн ... ... ... және ... ... ... ... жүйеге қойылатын функционалдық талаптар негізгі құрауыштарды ЫААЖ-
де автоматтандыру болып табылады және мынадай НҚА-да регламенттеледі:
• Бюджет кодексі;
• «Республикалық ... ... ... ... 2008 ... ... № 95-4 Заңы;
• «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске
асыру туралы» ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы № ... ... ... және оған ... ... ... ережесін
бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 ...... «ҚР ... ... ... жоспарының орындалуы жөніндегі
мерзімді және бухгалтерлік ... ... ... қойылатын
талаптар
«ҚР Қаржымині бойынша қаржыландыру жоспарының орындалуы жөніндегі
мерзімді және бухгалтерлік ... ... ... ... жөніндегі ақпаратты талдауға және есептерді қалыптастыруға арналған.
Осы құрауышты іске ... ... ... ... ... қамтамасыз ету қажет:
• бастапқы және аралық қаржылық құжаттарды іске қосу және сақтау
• салалық вертикаль бойынша мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... жүргізу;
• ұйымның негізгі құралдарын есепке алу;
• материалдық құндылықтарды ... алу және ... ... ... ... ... қызметкерлердің еңбегін және жалақысын есепке алу;
• ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес ... ... ... «ҚР ... ... өтінімінің жобасын дайындау және ҚР
Қаржыминіның қаржыландыру жоспарының орындалуын бақылау» кіші жүйесінің
«Күн сайынғы бухгалтерлік есепті және ... ... ... ... ... ... орындалуын талдау және
бақылау» ... және «ҚР ... ... әлеуетін
қалыптастыру, кадр құрамы ... ... ... және ... ... іс-қимыл жасау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Сондай-
ақ, кемінде Қаржы министрлігі ... ... ... ... ... тоқсандық және жылдық мерзімді есептілікті беру бөлігінде
Қазынашылық комитетінің ... ... ... ... іс-қимылды қамтамасыз
ету қажет.
2. «Күн сайынғы ... ... және ... ... бақылауды жүргізу» құрауышына қойылатын талаптар
«Күн сайынғы ... ... және ... ... ... ... ... мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік
есеп процестерін автоматтандырылған қолдауға арналған. Осы ... ... ... ... ... міндеттерді автоматтандыруды қамтамасыз ету
қажет:
... ... ... ... ... ақпараттық базасын
қалыптастыру;
• ерекшеліктер және қаржыландыру көздері бөлінісінде талдамалық есеп
жүргізу;
• барлық қажетті шаруашылық операцияларын ресімдеуді қолдау;
• жүргізілген бухгалтерлік өткізу ... ... және ... жинау, жинақтау және сақтау;
• жүргізілген операциялардың нәтижелерін талдау.
15. «ҚР Қаржымині органдарының АТ қамтамасыз ету» кіші ... ... ... органдарының АТ қамтамасыз ету» кіші ... 4 ... ... «АТ саласындағы стандарттарды және ақпараттық қауіпсіздікті басқару» .
2. «ҚР Қаржыминінің ақпараттық жүйелерін ... және ... мен ... басқару».
3. «Бюджеттік жоспарлауды және АТ-саласындағы сатып алуды басқару».
4. «ҚР ... ... ... ... істеуін сүйемелдеу мен
қолдауды басқару».
Кіші ... ... ... ... ... ... моделінде көрініс тапқан орталықтандыру талаптарын ескере отырып
және НҚА-ның мынадай регламенттеріне сәйкес АТ ... ету ... ... ... ... ҚР ... 2002 ... 26 маусымдағы № 291 бұйрығымен
бекітілген ҚР ҚаржыминіАЖ-де ақпараттың ... ... ... ... ... және ҚР ... корпоративтік есептеу желісі
техникасы мен ақпараттық ... ... ... және ережесін бекіту туралы» ҚР Қаржыминінің 2008
жылғы 23 ... ... «ҚР ... үкіметін» дамытудың 2008 – 2010 жылдарға арналған
бағдарламасы туралы» ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 30 қарашадағы № 1155-
1 ... ... ... ... ... 2008 жылға арналған
тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу
жылдық жоспары» атты ҚР ... ... ... 2008 ... 9
қаңтардағы № 16 бұйрығы;
• ЭБЖМ-нің 2004 жылғы 22 ... № 94 және АБА ... ... 17 ... № 101-б ... бекітілген Ақпараттандыру
саласындағы бюджеттік бағдарламаларды іске ... ... ... ... ... ... ... кодексі;
• «ББӘ бюджеттік өтінімін жасау және ұсыну ережесін бекіту туралы» ҚР
ЭБЖМ-нің 2003 жылғы 30 сәуірдегі № 75 бұйрығы;
• ҚР ... ... 2006 ... 2 наурыздағы № 73 ... ... ... ... ... және ҚР ... корпоративтік есептеу желісі
техникасы мен ... ... ... ... және ... ... ... ҚР Қаржыминінің 2008
жылғы 23 ... ... «АТ және ... қауіпсіздік саласындағы стандарттарды басқару»
құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш стратегиялық (ұзақ мерзімді) перспективада ҚР ... ... мен ... ... ... ... ... ақпараттық технологиялардың мақсаттары және міндеттерін айқындау
процестерін қолдауға және ... ... ... ... ... ... ... саласындағы стандарттарды қалыптастыруға, осы
стандарттарды ҚР Қаржыминінің ақпараттық жүйелерін жобалау, ... ... ... осы ... ... ... Осы құрауышты іске
асыру кезінде кемінде мынадай міндеттерді ... ... ... АТ және ... ... ... стандарттарды басқару,
ҚР Қаржыминінің тиісті регламенттерін және ҚР ... ... ... дамыту және сүйемелдеу кезінде осы
стандарттардың пайдаланылуын қамтамасыз ететін басқа да нормативтік
құжаттарын ... ... «ҚР ... ... ... ... және ... мен жобаларын басқару», «Бюджеттік жоспарлауды және ... ... ... басқару», «ҚР Қаржымині ақпараттық жүйелерінің
жұмыс ... ... мен ... ... ... өзара іс-
қимыл жасау мүмкіндігін қамтамасыз етуі ... «ҚР ... ... ... ... және ... ен жобаларын басқару» құрауышына қойылатын талаптар
Құрауыш ҚР Қаржыминінің ақпараттық жүйелерін дамыту және ... мен ... ... арналған. Осы құрауышты іске асыру
кезінде кемінде мынадай міндеттерді автоматтандыруды қамтамасыз ету ... ... ... ... процестерді, инфрақұрылымды талдау,
талаптарды әзірлеу, ақпараттық жүйелердің мүмкіндіктерін бағалау,
конкуртар ұйымдастыру және өткізу);
• ақпараттық жүйелердің жобаларын ... «АТ және ... ... ... ... ... жоспарлауды және АТ-саласындағы сатып алуды басқару»,
«ҚР Қаржымині ақпараттық жүйелерінің ... ... ... мен ... ... өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігін қамтамасыз етуі
тиіс.
3. «Бюджеттік жоспарлауды және АТ-саласындағы сатып ... ... ... ... ... жоспарлауды және АТ-саласындағы сатып ... ... Осы ... іске асыру кезінде кемінде ... ... ... ету ... ... ... жоспарларын қалыптастыру, келісу және
бекіту;
• Сатып алуды басқару (АТ-саласындағы сатып алуға қажеттіліктерді
бағалау және ... ... ... және таңдау, сатып алу
жөніндегі төлемдерді басқару және т.б.);
... ... ... ... және ... ... ... есептерді қалыптастыру.
Құрауыш «АТ саласындағы стандарттарды және ... ... «ҚР ... ақпараттық жүйелерін
дамыту және енгізу бағдарламалары мен жобаларын басқару», «ҚР
Қаржымині ... ... ... ... сүйемелдеу мен
қолдауды басқару» құрауыштарымен өзара ... ... ... етуі тиіс.
4. «ҚР Қаржымині ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуін сүйемелдеу ... ... ... ... ... «ҚР ... ақпараттық жүйелерінің жұмыс істеуін сүйемелдеу
мен қолдауды басқаруға арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде
мынадай ... ... ... ету ... ... қауіпсіздікті басқару (тәуекелдерді қалыптастыру және
басқару, ... ... ... ... ... ... жөніндегі іс-шараларды қалыптастыру және орындау және
т.б.);
• өнімділікті және ... ... ... мен ... ... жаңа ... іске ... сатып
алу/әзірлемелер жөнінде ұсынымдар әзірлеу және ... ... ... ... ... және сәйкестендіру,
проблемаларды жіктеу, диагностика, проблемаларды жою және ... «АТ ... ... және ... ... «ҚР ... ақпараттық жүйелерін
дамыту және ... ... мен ... ... өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігін ... ... ... ... кіші ... ... ... бақылау» кіші жүйесі жүргізілген бақылаудың нәтижелері
бойынша мәліметтерді жинау және ... үшін ҚР ҚМ ... ... ... ... ... жөніндегі процессті автоматтандыруы
тиіс.
Осы кіші жүйе республикалық және ... ... ... ... үнемді, өнімді, тиімді және ... ... ... үшін ... жүйе ... ... ҚМК-тың барлық ұйымдастырушы деңгейлерінде тиімді және жүйелі
басшылық етуді;
• республиканың ... ... ... ... ... ... ... рәсімдерін жүзеге асыруды бақылауды жақсартуды;
• тексерулердің нәтижелерін объектілер бойынша есептеуді;
• тексеру барысында ... ... кері ... ... және өтеу сомаларын есептеуді;
• бақылаудың нәтижелері бойынша органдардың есептілікті бақылауды
қалыптастыруды;
• бақылау органдарынан ... ... ... ... ... нәтижелері бойынша кезеңдік есептілікті қалыптастыруды;
• мәслихаттардың ревизиялық ... ішкі ... ҚР Есеп ... ақпарат алмасуды;
• бақылау құжаттарының электрондық мұрағатын қалыптастыруды;
• қаржылық бақылауды жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... кіші ... камералық бақылауды жүргізуге
мүмкіндікті және ИААЖ-дың функционалын пайдалана отырып, қажетті
бақылау-ревизиялық іс-шараларды қамтамасыз етуі тиіс.
Кіші ... ... ... өнім ... ... ... жүргізген кезде қалыптастырылатын болады.
17. «Заңи қамсыздандыру» кіші жүйесіне қойылатын талаптар
Кіші жүйені енгізу жүргізілетін қуыну жұмысының ... ... мен ... ... етуі ... Оның ... ... қозғалуын үнемі толықтыра отырып түсетін сот және ... ... ... ... (аралық атқару, ұзарту, нақты
орындау);
• қуынушының (өндіріп алушының) деректері бойынша, түсу ... ... ... ... ... ... мәні ... бойынша құжаттарды іздеуді жүзеге асыру;
• сот және ... ... ... ... ... бақылауды жүзеге
асыру;
• Бұдан басқа Кіші жүйе мыналарды беруді қамтамасыз етуі ... ... ... мерзімін көрсете отырып алдын ала
ескертулер;
- нақты қуынушылар (өндіріп ... ... ... облыстар бойынша, тұлғалар бойынша, күндер бойынша (нақты
уақыт ... және ... ... ... қуыну мәндері бойынша
(құқық бұзушылықтардың түрі) бөлінісінде есепті деректер.
• Кіші жүйе бұрын түскен ... ... ... ... сот ... ... тұрақты есебін жүргізуі тиіс;
• бұдан басқа кіші жүйе азаматтық іс ... ... ... іс
бойынша іс жүргізуді тоқтату үшін негіз болып табылатын олар бойынша
заңды күшіне енген сот ... бар бір ... ... қуынушының қайта
өтініш жасау фактілерінің мониторингін жүргізуі тиіс;
• Кіші жүйе берілген деректер бойынша жылдам іздеуді ... ... ... ... ... ... түсу күні бойынша, соттардың
атаулары бойынша, қуыну мәндері бойынша (құқық бұзушылықтардың түрі).
Кіші жүйені ... ... ... ... ... кеңейтуге
болады. Мысалы, орындалу күні бойынша, өндіріп алынатын соманың мөлшері
бойынша, мемлекеттік органдар бойынша – зиян келтірушілер және т.с.с.;
• ескертулер орындау ... ... ... бір ... үш күн және т.с.с.
бұрын сұраушының өтінімі бойынша, оның ішінде ... ... ... да берілуі тиіс. Кіші жүйе орындау мерзімін ... ... Кіші жүйе ... қуынушы және өндіріп алушы бойынша анықтамалар беруді
де қамтамасыз етуі тиіс. Бұл ... ... ... ... ... көрсетілуі мүмкін: қуыну өтінішінің түсу және қаралу
күні; аппеляциялық және қадағалау ... ... ... ... ... ... ... түсу
күні; қаулының және т.б. жобасын жіберу күні.
3. Жүйелік қойылатын талаптар
1. ... ... ... ... ... «е-Қармині» БААЖ осы техникалық ерекшеліктер мен
жеке техникалық тапсырмалардың ... ... ... ... өзара
байланысты бағдарламалық-аппарат құралдарының жиынтығын білдіреді.
Жүйе шынайы уақыт режимінде қызметтерді ұсынуды қамтамасыз етуі
қажет. ... ... ... ... және ... ... ету шынайы уақыт режимін ... ... ... БААЖ ... ... ... ... және 30 000 ішкі
пайдаланушыға қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі қажет;
• БААЖ-ды бір ... ... ... ... ең ... ... 25 Кбит/с болған кезде «е-Қармині»-нің ақпарат беру
уақыты сөйлесу режимі кезінде 3 секундтар аспауы ... ... ... ... мен ... қарай есепті
қалыптастыру уақыты жай есептер кезінде 30 секеундтан және ... ... 30 ... ... ... ... ... пик жүктемесі кезінде және БААЖ ... өсуі ... ... ... ... ... нобайына және пайдаланылатын БҚ-ға ... ... ... ... ... ... ... үшін негізгі есептеу жүктемесі БААЖ-дың серверлік бөлігіне жүктелуі
тиіс.
Өнеркәсіптік пайдалану барысында Жүйені бағдарламалаудың ең ... ... ... ... ... икемділігі өте жоғары
болуын қамтамасыз ету қажет.
2. Кешенді ақпараттық жүйе
БААЖ ҚР Қарминінің міндеттерін шешу үшін ... ... ... жүйелермен тігіссіз біріктіру және ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесі және біріктіру
болжамдалған мұраға қалған жүйелер (3-бөлімнің функционалдық талаптарына
сәйкес) ... іске ... ... кіші жүйелердің тізбесі
келтірілген. Кіші жүйелердің құрамына және егжей-тегжейлі сипаттамаларына
қойылатын ... ... ЖТТ ... ... ... ... |е-Қармині Кешенді Ақпараттық Жүйесінің құрамы |
| ... ... |
|1 ... ... орны |
|2 ... ... |
|3 ... анықтамалық ақпараттың бірыңғай корпоративтік жүйесі |
|4 |Талдау ... |
|5 ... ... тарихи деректердің мұрағаты |
|6 |ҚР ... ... |
| ... КІШІ ... |
|7 |«ҚР ... стратегиялық даму жоспарын қалыптастыру және оның орындалу |
| ... |
|8 ... ... ... ... және ҚР ... |
| ... ... ... ... |
|9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... қатысушы мемлекеттердің салық органдары арасында ақпарат|
| ... ... ... төлемдер бөлігінде МБ атқарылуы» ... ... ... және ... ... сату ... меншікті |
| |басқару) бөлігінде МБ атқарылуы» ... ... ... алу бөлігінде МБ атқарылуы» ... ... ... ала және ... ... қоса ... РБ |
| |атқарылуы, жергілікті бюджеттердің, ҰҚ атқарылуына қызмет көрсету» ... ... ... ... ... пен ... ... |
| |бюджеттердің атқарылуын талдау, талдамалы материалдарды дайындау» ... ... ... жоқ ... және дәрменсіз борышкерлерді |
| ... ... ... ... мониторинг» ... ... ... ... ҚР ... кадрлық құрамы бойынша |
| |есептерді қалыптастырып, ұсыну» ... ... ... ... |«ҚР ... ... қызметін АТ қамтамасыз ету» ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету» |
| ... ... ... ... ... ... ... ... » ... ... салықтық ақпараттық жүйе " ... ... ... ... ... ... талдау және оған |
| |қол ... ... АЖ» ... ... ... ... және басқару» құрауышынан «Электрондық |
| |кеден» АЖ» ... |«ҚР ... ... ... және ... ... |
| ... кеден» АЖ» ... ... ... ... ... ... |
| |«Электрондық кеден» АЖ ... ... ... ... АЖ ... |«Тауарлардың жеткізілуін бақылаудың автоматтандырылған жүйесі (ТЖБАЖ)» |
|30 |«Газдың энергия ресурстарын бақылау мен ... ... |
| ... жүйесі (ЭБЕАЖ)» ... ... ... ... жүйесі» ... ... ... депозитарийі» ... ... ... ... алу» |
1. ... ... жүйелердің жұмыс істеуіне қойылатын талаптар
«е-Қармині» БААЖ-дың мұраға қалған жүйелеріне архитектураға
бағдарланған-сервиске құрылып ... ... ... және ... бар ... жүйелер (мамандандырылған технологиялық жабдықты
қолдау) жатқызылады:
Қазынашылық комитеті
• ҚБАЖ (жүйенің архитектураға бағдарланған сервисі бар)
Кедендік бақылау ... ... ... КБК ШБО АЖ – ерекшелікті сипатты жүйе;
• ТТББ АЖ, «Статистика, сыртқы сауда статистикасының ... және оған қол ... ... АЖ, «е-Кеден» БАЖ «ҚР
кеден органдарының Web-порталы және ... ... ... Республикасы кеден органдарының Web-порталы және шлюзі»
құрауышының ... ... ... ... - ... бағдарланған сервисті
қолдайтын жүйелер.
Салық комитеті
• «Біріктірілген салықтық ақпараттық жүйе ";
• СК СОНО АЖ (жүйенің архитектураға бағдарланған сервисі ... ... ҚР ... ОА ... ... ... ... мұраға қалдырылған жүйелердің кез келгенін БААЖ-ға толық
тігіссіз біріктіру мүмкін болмаған жағдайда, Беруші ... не ... ... ... ... қалған жүйелерді жетілдіруді
қамтамасыз етеді. Жетілдірілген мұраға қалған жүйе не алмастырылып қойылған
жаңа жүйе бастапқы мұраға ... ... ... ... ... ... қажет.
2. БААЖ шеңберінде кіші жүйелерді біріктіру мен ... ... ... ... ... мен ... іс-қимылға қойылатын негізгі
талаптар мыналар болып ... НАА ... ... ... деректердің бір рет енгізілу талабын қамтамасыз ету;
• ҚР Қармині толассыз процестердің орындалуын қамтамасыз ... кіші ... ... іс-қимыл жалпы қабылданған стандарттарға
негізделуі қажет;
• кіші ... ... ... беру ... адам факторын барынша
болдырмайтын БААЖ кіші ... ... ... толық
автоматтандыруды қамтамасыз ету;
• берілетін деректерде олардың құпиялылық ... ... ... ... қабылдайтын кіші жүйе деректердің көзі болып табылатын кіші жүйе
сынды алынған деректердің кемі дегенде сол ... ... ... кіші жүйелердің өзара іс-қимылы кезінде БААЖ шеңберінде деректер
көзін бір мәнді сәйкестендірумен қамтамасыз етуі ... ... ... ... орталығы ҚР Қаржы министрлігінің барлық ... ... ... ... ... ... ҚР Қармині
комитеттерінің орталық ДҚ, ... ұзақ ... ... ... ... ... негізгі міндеті – ақпаратты, оның ішінде ... ... ... ... ... ақпарат алу және талдау, сондай-
ақ іште пайдалану үшін және басқа МО беру үшін есептілікті ... ... Осы ... үшін ... ... ... мынадай
сипаттамалар болуы тиіс:
• ұйымның қызметін сипаттайтын математикалық модельдердің болуы;
• ағымдағы жағдайды ... үшін ғана ... ... қатар заңдылықты
анықтау, болжау және шоғырландырылған есептерді жасау мүмкіндігін
беру үшін ... ... ... ... ... ұзақ
сақталатын) алуға қол жеткізуді қамтамасыз ету;
• ақпаратты көрнекі кескіндеуге арналған ... ... ... ... процесіне барлық қатысушылар ... ... ... Деректерді сақтау орны
Қаржы министрлігінің деректерді сақтау орны – талдау орталығының
дерекқорын қамтитын ... ... онда ... ... ... ... қажетті (оның ішінде бір кіші ... ... ... ... беру үшін ... ... Деректерді сақтау орны ыңғайлы әрі әдеттегі түрде ... ... ... бөлінісінде деректер алу мүмкіндігін
беруі қажет.
3. Ұзақ сақталатын тарихи ... ... ... ... басқару жүйесіне қойылатын негізгі талаптар
мыналар болып табылады:
• нұсқаларының жоғалу мүмкіндігін болдырмай, әрбір өзгерістен кейінгі
құжаттардың барлық нұсқаларын сақтау (тек қол ... ... ... қол ... толық хаттамасын енгізу;
• ұзақ сақталатын ... ... ... ... ... ... кезде мұрағат жүйесінің деректерін толық
қалына келтіруді ... ... ... ... ... ... технологиясының шарасыз ауысымы кезінде ұзақ ... қол ... ... қамтамасыз ету.
4. Нормативтік анықтамалық ақпараттың бірыңғай корпоративтік жүйесі
НАА ақпараттық басқару жүйесі:
• Комитеттерге ... ... үшін ... ... ... дәл, дұрыс және қол жетімді болуын қамтамасыз ... ... ... ... ... процесін бағдарламалық
деңгейде біріктіру;
• анықтамалықтар деңгейінде ... қол ... ... ету қажет.
НАА бірыңғай жүйесінде кемінде мына ... ... ... қажет:
1. Бюджеттік сыныптама кодтарының анықтамалығы
2. Бюджеттердің анықтамалығы
3. Мемлекеттік мекемелердің анықтамалығы
4. Бюджетке түсімдерді бөлетін нормативтердің анықтамалығы
5. Екінші деңгейдегі банктердің ... ... ... кодтарының анықтамалығы
7. Валюта бағамдарының анықтамалығы
8. Заңды тұлғалардың анықтамалығы
9. Жеке тұлғалардың анықтамалығы
10. Резиденттік мәртебелерінің анықтамалығы
11. ... ... ... ... ... ... Лицензияланатын қызмет түрлерінің анықтамалығы
14. Көлік құралдары түрлерінің анықтамалығы
15. Көлік құралдары маркілерінің анықтамалығы
16. Меншік нысандарының анықтамалығы
17. Меншік түрлерінің анықтамалығы
18. ... ... АЕК ... ЗТ ОПФ ... ЭҚЖЖ анықтамалығы
22. Экономика секторының анықтамалығы
23. Көшелердің түрлері мен атауларының анықтамалығы
24. ӘАОС анықтамалығы
25. «Активтердің сыныптамасы» анықтамалығы
26. Материалдық құндылықтар жөніндегі анықтамалықтар
27. ... ... ... ... анықтамалығы
29. Құрылымдық бөлімшелердің анықтамалығы
30. Лауазымдар анықтамалығы
31. Пайдаланушылар топтарына қол ... ... ... ... енгізу жөніндегі жұмыс барысында ... ... ... ... ... ... мүмкін.
5. Web-портал
ҚР Қаржы министрлігінің Web-порталы «электрондық үкімет» Web-
порталының, ... және ... ... ... пайдалануды қамтамасыз етуі қажет. Қосымша функционал
ретінде Қаржы министрлігі ... ... және ... жүйелерінің болуын қарастыру қажет.
Қаржы министрлігінің Web-порталы төлем операцияларын қамтамасыз ету
бөлігінде электрондық үкіметтің төлем шлюзімен ... ... ... ... БААЖ-дың барлық құрауыштарымен біріктірілуі және БААЖ-дың
ұсынылып отырған құрауыштарының деректерін жариялауды қамтамасыз ету қажет.
6. Біріктіру шинасы
«Біріктіру ... ... ... ... ... мұраға
қалдырылған жүйелері, ... ... мен БААЖ ... ... ... ... ... интерфейсті
қамтамасыз ету қажет.
3. БААЖ-дың аппараттық құралдарына қойылатын талаптар
Жүйені құру шеңберінде ... ... ... ... ... ДБЖ серверлері;
• қосымшалардың серверлері;
• SAN дискі массиві;
• SAN ... ... ... ілеспе серверлік жабдық;
• БААЖ серверлік сегментінің белсенді және енжар желілік жабдығы;
• үздіксіз қоректенуді қамтамасыз ету құралдары;
• деректерді резервке ... ... ... ... өту және осы ТЕ ... ... атап айтқанда өнімділік, қабылдамау орнықтылығы және ... ... ... ... ... ... шеңберінде берілетін жабдық өнімділік бойынша Тапсырыс
берушінің ең төменгі талаптарын ... ... етуі ... ... ... осы ... ... орталықты құруды ескере отырып,
БААЖ аппараттық ... аз ... ... ... ... ... ... 5 кесте
|№ |Атауы |Ең аз саны |
| | ... |
|1 ... 64 ... ДБЖ ... |4 |
|2 ... 32 өзекті ДБЖ сервері |4 |
|3 ... 36 ... ... қосымшалар |20 |
|4 ... |12 |
|5 |42U ... |18 |
|6 ... ... |6 |
|7 ... ... ... |4 |
|8 |25 ТБ ... массиві (сақтау орны) | |
|9 |4 ТБ ... ... ... ... |2 ... толық тізбесі жеке техникалық тапсырмалар
шеңберінде қалыптастырылуы және осы шарттың құнын ... ... ... ... ... етуі ... ... құралы мына талаптарға сәйкес келуі қажет:
• жүйені пайдалануға енгізгеннен ... ... 3 жыл бойы ... ауыстырмай аппараттық жүйелердің өнімділігі ауқымын ұлғайту
және өсіру мүмкіндігі;
• аппараттық интерфейстердің айтылған мұраға қалған жүйелермен толық
үйлесімділігі;
• қоршаған ... ... ... ... ... +45 оС-ға
дейін, тығыздықсыз ылғалдығы 40%-дан 95%-ға дейін ... ... ... мен ... ... ... ... қабілетін
сақтауы қажет;
• барлық аппараттық құралдарды электрмен қоректендіру ... ... ... сәйкес келуі қажет.
Бұдан басқа, барлық аппарат құралдары қауіпсіздік техникасының
талаптарына сәйкес келуі ... ... ... ... ... ... кернеудегі аппарат құралдарының барлық сыртқы элементтерінде бір
ұшы жерге қосылған қорғау сымдары ... ... ... ... орналастыру пайдалану және алдын алу қызметтерін
жүргізу кезінде оған еркін әрі ... қол ... ... ... ... ... аппарат құралдары электр қауіпсіздігі, шу
деңгейі, радио және электр-магнитті сәулеленудің ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
БААЖ-ды ақпараттық қамтамасыз етуге қойылатын негізгі талаптар – ... алу және ... ... объективтілігі және жылдамдығы. БААЖ
ақпараттық қамтамасыз етуге мынадай талаптар қойылады:
• деректерді ұйымдастыруға бірыңғай әдіснамалық ... ... ... ... және ... ... болдырмайтын
деректерді берудің келісілген форматтары әзірленуі қажет;
• дерекқорларды, анықтамалықтарды және каталогтарды өзекті етуді қоса
алғанда, ... ... ... ... ... технологиясы
қолданылуы қажет; келісілген технология бір және сол анықтамалықтар
мен каталогтарды автономды жүргізу жағдайын болдырмау қажет;
• ақпарат дұрыс және ... ... ... ... ... ... ... объектілердің сипаттамасы болуы қажет;
• ақпарат құпиялылық деңгейі бойынша сыныпталуы қажет;
• ашық ақпаратқа қол ... ... ... ... ... ... мен құқық иеленуге қойылатын талаптар
БААЖ-дың құрамына кіретін барлық аппарат және бағдарламалық құралдар,
сондай-ақ БААЖ-ға зияткерлік меншік ... ... ... толық
иелігіне берілуі тиіс. ... ... ... ... ... ... және ... лицензияларының саны бойынша,
сондай-ақ мұндай лицензиялардың мерзімі бойынша шектеулер болмауы қажет.
Егер Беруші өзінің шаруашылық қызметін тоқтатқан ... ... ... ... ол қайтарымсыз тәртіппен Тапсырыс берушіге ... ... және ... ... ... ... ... Патенттік тазалыққа қойылатын талаптар
Құрылып отырған БААЖ және оның бөліктері өнеркәсіптік, зияткерлік
немесе басқа меншікке ... ... ... кез ... ... ... беру ... еркін болуы қажет. Құрылып отырған БААЖ
және оның бөліктері Қазақстан Республикасының ... және оның ... ... ... ... ... ... ақпаратын жинау мен басқаруға қойылатын талаптар
БААЖ аудит деректерін (audit-trail) жинау мен ... ... ... етуі ... ... ... мынадай жүйелік функцияларды автоматтандыруды
қамтамасыз етуі қажет:
• репозиторийді қалыптастыру және ... ... ... мен ... ... ... ... жүйесін басқару және оның мониторингі;
• Есептілік қалыптастыру (қауіпсіздік жай-күйі, бекітілген нормалар
мен ережелерге сәйкестік, қол ... ... ... ... мен ... ... талаптар
БААЖ бағдарламалық құралдарға, үлгілік жобалау шешімдеріне қойылатын
функцияларды (міндеттерді) іске асырудың ... ... ... ... етілген деңгейін белгілейтін мынадай
көрсеткіштерге сәйкес ... ... WDSL, UDDI ... ... XML, SOAP ... ... ... стандарттау
• қазіргі заманғы көлік хаттамаларын қолдау: ТСР/IР, HTTP, HTTPS,
SMTP, IMAP, SOAP;
• Microsoft Office, электрондық кестелер, НТМL, PDF, XML ... ... ... ... ... ... ... форматтарын қолдау;
• арнайы бағдарламалық құралдарды орнатпастан, ақпаратты қарауды
қамтамасыз ету үшін HTML ... ... ... ... ... ... ... отырып, кластерлік шешімдерді іске ... ... ... ... ... істеу мүмкіндігі;
• шешімдердің құрамында үлгі (бірегейлендірілген) жалпы мемлекеттік
және халықаралық сыныптауыштар қолданылуы қажет.
Пайдаланылатын шешім ... ... ... ... ... ... етуі қажет. Автоматтандырылған
жұмыс орны клиенттік жұмыс орындарын құрудың үлгі шешімдері ... ... ... мен ... ... ... ... қосымша құрауыштарды сатып алу немесе
әзірлеу есебінен БААЖ-дың функционалдық ... ... ... ... ... Барлық ұсынылып отырған бағдарламалық
және аппараттық шешімдерде пайдаланушылардың ... ... ... ... өңдеу жылдамдығы, ұсынылатын ... қол ... ... ету ... және т.б. ... ... ... болуы қажет.
БААЖ архитектурасының функционалдық ауқымдылығын қамтамасыз ету ... ... іске ... ... және ... ... кіші ... ашықтық және әмбебаптық талаптарына жауап беруі қажет.
БААЖ кіші ... ... ... ... өткен нұсқалардың
шеңберінде жинақталған ақпараттық ресурстарды пайдалануға мүмкіндік беруі
қажет. ... ... ... істеу бойынша оның қабілетін ... ... қосу ... ... ... ... қойылатын талаптар
1. Техникалық құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз ету сенімділігіне
қойылатын талаптар
ЛВС серверлік сегментінің және БААЖ ... ... ... ... бас ... ... болмауы қағидатымен анықталуы
қажет. ЛВС ... ... және БААЖ ... ... ... мен БҚ жұмыс істеу қабілетін диагностикалауды, белсенді
желілік жабдықтардың және ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін, серверлерге өзара іс-қимыл
жасау арқылы резервтеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі қажет.
БААЖ-дың құрамына кіретін ... ... ... ... ... ... ... жасау мүмкіндігін қолдауы қажет. БААЖ-дың
құрамына Жүйенің техникалық ... ... ... ... ... ... үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында негізгі
жабдық ... ... ... ... толық көлемде жұмыс істеуін
қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі сатыларында сенімділік көрсеткіштерін бағалау
мен бақылау әдістеріне қойылатын талаптар
Сенімділікті бағалау ... құру ... ... ... және ... ... есебінен жобалау және осы талаптарға
олардың сәйкестігі сатысында жүзеге ... ... ... ... ... ... жұмыс
қабілетін талдау негізінде БААЖ пайдалану процесінде ұйымдастырылуы қажет.
3. Резервке көшіру ... ... ... ... ... ... автоматтандырылған әрі
әкімшілендірудің икемді ... ... етуі ... ... ... ... мынадай талаптарға жауап беруі қажет:
• жаңылысулар мен істен ... ... ... ... ... ... резервке көшіру түрін теңшеу мүмкіндігі: толық резервтеу ... ... ... (Differential Backup), қосымша
резервтеу (Incremental Backup);
• кесте ... ... ... ... ... жасаудың
икемді теңшеу мүмкіндігі;
• қол режимінде резервке көшірмелер жасау мүмкіндігі;
• резервтегі көшірмелерді шифрлау мүмкіндігі;
• резервке көшіру жүйесінің функцияларына қол ... ... ... ... ... автоматты түрде жүргізу;
• жасалған резервтегі көшірмелерді автоматты түрде ... ... ... ... ... жүргізу;
• ақпаратты резервке көшірудің әртүрлі аппараттық жүйелерін пайдалану
мүмкіндігі;
• сервиспен байланыстырылған ақпаратты резервке көшіру ... ... ... ... мәні ... ... хабарлау мүмкіндігі бар резервке көшіру жүйесінің жұмысындағы
жаңылысулар туралы автоматты түрде хабарлаудың болуы.
11. Ақпаратты қорғау және оның ... ... ... барысында БААЖ-да құпиялылық дәрежесі әртүрлі ақпарат
өңделетін, ... және ... ... ... ақпараттың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін құпиялылық ... ... ... ... ... қажет. Ақпаратты әрбір ағыны ішінде қорғау
олардың құпиялылық деңгейіне сәйкес, Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасының талаптарына, ... (ҚР СТ 1073 -2002, ҚР СТ ... – 4-2007 -, ҚР СТ ... ТР 15443 – 1-2007, ҚР СТ ... ТO ... ҚР СТ ИСО/МЭК ТО 15443 – 2-2007 қоса алғанда) сәйкес жүзеге ... ... ... жатқызылатын құпия ақпаратты өңдеу, беру
және сақтау мәселелерін шешу ҚР ... ... ... ... ... комитеттердің әрқайсысының ақпараттық кіші жүйесі
шеңберінде жүзеге асырылуы қажет.
Ақпаратты қорғау қамтамасыз етілуі, оның ... ... ... қамтамасыз етілуі қажет және Қазақстан Республикасының ағымдағы
заңнамасына сәйкес ... ... ... ... ... ... қажет.
Рұқсатсыз қол жеткізуден ақпаратты қорғау жүйесі мынаны қамтамасыз
етуі қажет:
• бөгде ... ... ... ... ... ... БААЖ ... ақпарат алмасу процесіне қатысатын ... және ... ... ... БААЖ ... ... қол жетімділігін шектеу;
• пайдаланушылардың «рөлдік» модель негізінде деректерді енгізуге,
түзетуге, ... және ... ... қол жеткізуге
құқықтарын анықтау;
• пайдаланушылардың жұмысына хаттама толтыру;
• шифрланған түрде ғана ... ... беру және ... ... ... ... толықтығын бақылау;
• БААЖ-ды рұқсат етілмеген түрленуден қорғау;
• Техникалық арналар бойынша құпия деректердің шығуын қорғау;
... ... ... өңдеу, беру немесе сақтау кезінде рұқсат
етілмеген қол жеткізуден немесе түрленуден қорғау;
• ақпараттық қауіпсіздікті ... ... ... ... ... ... қол жеткізуден қорғаудың базалық құралдары ... ... ... (ДБЖ) және желіаралық экрандарды
(firewall) басқару жүйелерін әкімшілендіру құралы пайдаланылуы қажет.
БААЖ-ға ақпарат өз ... ... ... ... қажет, апатты жағдай болған ... ... ... және ... тиіс.
Рұқсат етілмеген қол жеткізуден ақпаратты қорғау жүйесі БААЖ-да
ақпараттық қауіпсіздікті ... ету ... ... ... жаңа технологиялар мен кіші жүйелерді ... ... ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар
БААЖ-да қауіпсіздік оқиғасына жедел ден қою мүмкіндігін ... үшін ... ... ... ету ... ... іске асырылуы қажет.
Рұқсат етілмеген қол жеткізуден қорғаудың базалық құралдары ретінде
операциялық жүйелерді, дерекқорларды (ДБЖ) және ... ... ... ... әкімшілендіру құралы пайдаланылуы қажет.
Ақпаратты қорғау қамтамасыз етілуі, оның ішінде платформалық шешім
таңдаумен қамтамасыз етілуі ... және ... ... ... ... ... қазақстандық үлгідегі тиісті
сертификаттармен расталуы қажет.
Рұқсатсыз қол ... ... ... ... мынаны қамтамасыз
етуі қажет:
• бөгде адамдардың БААЖ-дың жұмыс істеуіне араласуын қорғау;
• БААЖ арқылы ақпарат алмасу ... ... ... және ... ... ... БААЖ ресурстарына пайдаланушылардың қол жетімділігін шектеу;
• пайдаланушылардың «рөлдік» модель негізінде деректерді енгізуге,
түзетуге, қарауға және ... ... қол ... ... ... ... ... толтыру;
• шифрланған түрде ғана парольді ақпаратты беру және ... ... ... ... және ... толықтығын бақылау;
• БААЖ-ды рұқсат етілмеген түрленуден қорғау;
• техникалық арналар бойынша құпия деректердің шығуын қорғау;
... ... ... ... беру ... ... кезінде рұқсат
етілмеген қол жеткізуден немесе түрленуден қорғау;
• ақпараттық қауіпсіздікті ... ... ... ... ... ... құралы басып кірулердің тетіктерін қамтуы қажет,
сондай-ақ осалдық мәніне БААЖ-ды ... ... ... ... етуі ... етілмеген қол жеткізуден ақпаратты ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды ескере отырып,
жаңа технологияларды және кіші жүйелерді енгізу шамасына ... ... ... ... ... қойылатын талаптар
БААЖ-дың қауіпсіздік саясаты мыналарды жүргізуге негізделуі қажет:
• БААЖ-дың барлық қорғалған ақпараттық-есептеу активтерінің тізілімі.
• БААЖ пайдаланушылардың ... ... ... бір ... қол ... ... (артықшылықтар)
тізілімі.
3. Түпнұсқаландыруға және авторландыруға қойылатын талаптар
БААЖ-ды әзірлеу кезінде пайдаланушыларды түпнұсқаландыруға ... ... мына ... ескерген жөн:
• ЭЦҚ сертификаттарын қолдаудың болуы;
• БААЖ-ға қол жеткізу түпнұсқаландыру рәсімінен өткен ... үшін ғана ... ... ресурстарға қол жеткізуді алған БААЖ пайдаланушыларының
жеке аутентификациялануын қамтамасыз ету ... ... БААЖ ... ... ДБЖ және ... жүйелерін
түпнұсқаландырудың штаттық тетіктері пайдаланылуы қажет.
Рұқсат етілмеген қол жеткізуден ақпаратты қорғау жүйесінде ... ... ... үшін ... ... ... ... пайдалану мүмкіндігін қолдау қажет.
4. Қол жеткізуді басқаруға қойылатын талаптар
Қол жеткізуді басқаруға қойылатын талаптар мыналарды қамтиды:
• түпнұсқаландыру құралы ... және ... ... ... ... ... орталықтандырылған сақтау
құралдарымен біріктіру мүмкіндігін қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... орындау үшін біршама
жеткілікті құқықтар беру мүмкіндігі қамтамасыз етілуі қажет;
• БААЖ-ға ... қол ... ... ... тәсілдемеге
негізделуі қажет (қол жеткізу құқықтарын жинаудың қажетті нұсқалары
рөлге араластырылады және атқарылатын ... ... ... ... қорғалған ресурстарға айналатын субъектілердің іс-
қимылдарының аудит рәсімдері ұсталуы ... ... қол ... ... ... қол ... беріледі;
• ақпараттық қауіпсіздікті бұзуда байқалған әрекеттер немесе бұзу
жағдайлары туралы жауапты тұлғаларды дереу хабарландыру.
5. ... ... ... талаптар
БААЖ-да пароль саясатын теңшеудің мынадай өлшемдерін қарастыру ... ... ... өз ... ... ... беру;
• парольдің міндетті ең қысқа теңшеуі;
• парольді қолданудың ең аз және ең көп ... ... аса ... емес ... ... ... ... міндетті мерзімділігін теңшеу;
• парольдердің тарихын енгізу және оларды қайталама пайдалануды
шектеу теңшеуі;
• пайдаланушылардың ... ... ... ол ... есеп ... ... жүргізілетін болады;
• бірнеше мәрте қате пароль енгізілген жағдайда, пайдаланушының есеп
жазбасын блоктау теңшеуі.
6. Жаңылысу және апаттар кезінде ақпаратты қорғауға ... ... ... ... ... кеткен немесе
істен шыққан кезде БААЖ жұмыс қабілетін жоғалтқан жағдайда, жаңылысу пайда
болғанға дейін жинақталған ... ... ... ... ... ақпаратының сақталуы мынадай апатты жағдайларда қамтамасыз
етілуі ... ... ... ... бірыңғай көлік ортасы немесе жергілікті есептеу желісі байланыс
арналарының бұзылуы немесе істен шығуы;
• қатқыл магнитті дискілерде ... ... және ... қоса алғанда, БААЖ техникалық құралдарының істен шығуы;
• БААЖ жалпы жүйелік немесе арнайы бағдарламалық қамтамасыз етудің
жаңылысуы;
• персонал жұмысындағы ... ... ... ... есебінен техникалық құралдар
кешенінің істен шығуы – сыртқы байланыс ... ... ... ... бұзылуы, ғимараттың сумен
жабдықталуының бұзылуы және т.б.;
• желілік инфрақұрылым ... ... ... ... ... ... ... сервердің жалғыз дискілі массивінің істен шығуы;
• сервер дискісінің істен шығуы;
• сервер процессорының істен шығуы;
• сервердің жадуал банкінің істен шығуы;
• сервердің ... ... ... ... серверді қоректендіру ішкі көзінің істен шығуы.
7. Есептеу жабдығының ... ... ... ... мен туралау есебінен ақпараттың шығуынан басқарудың
автоматтандырылған жүйесі мен ЭЕТ қорғаудың тиімділік нормалары» ҚР ... 31.12.03 ... №0271 ... ... қауіпсіздік
талаптарына және ISO/IEC 15408 стандартының EAL4 ... ... және ... ... сыни тораптарын сертификаттау
ұсынылады.
8. Базалық бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
БААЖ-дың базалық жүйелері: ... ... ... ... ... ... әрі - ДБЖ), ... сервері ISO/IEC
15408 стандартының EAL4 деңгейінен төмен болмайтын талаптарға сәйкес келуі
ұсынылады.
9. Криптографиялық ақпарат қорғау ... ... ... ... ... ... ... мынадай міндеттерді шешу кезінде криптографиялық ақпарат ... ... ... ... ... қорғалатын ақпараттың құпиялылығын (шифрлануын) қамтамасыз ету;
• ақпараттың толықтығын қамтамасыз ету;
• электрондық цифрлық қолы бар ... ... ... ... ... Ұлттық сәйкестендіру жүйесінің куәландыратын орталығын –
Ұлттық Куәландыру Орталығын ... ... ... санамаланған
міндеттерді шешу тетігін қолдау іске асырылуы қажет.
10. ... ... ... ... талаптар
Желіаралық экрандар кемінде берілетін деректерді сүзгілеу әдісімен
БААЖ-дың қорғалатын желілік ... ... ... қол ... ... етуі қажет, БААЖ ақпарат қорғау жүйесіне ... жеке ... ... ... ... оқиғалар
журналдарын жүргізуді, жинауды және талдауды қамтамасыз ету қажет.
12. Эргономика мен ... ... ... ... ... ... ... персоналдың жұмыс орнына қойылатын
жалпы эргономикалық талаптар ҚР СТ 34.015-2002 сәйкес келуі қажет.
БААЖ ... жиі ... ... ... ... ... ең аз санын қамтамасыз етуі ... ... және ... ... ... ... ... үйлесімділігін қамтамасыз ету қажет. БААЖ-дың диалогтік
бағдарламалық ... ... ... ... ... қазіргі
заманғы эргономика мен дизайнға қол жеткізуді пайдалануы тиіс. БААЖ-дың
көрінетін ойға салатын ... және ... осы ... ... ... танымал ету бойынша Тапсырыс берушінің талаптары болып табылған
жағдайларды қоспағанда, қасақана жарнама ақпаратты қамтуы қажет.
Персоналдың ... ... ... ету үшін БААЖ ... ... ... қажет:
• пайдалану интерфейсіне қойылатын функционалдық талаптарға сәйкес
келуі;
• жүйелік диалогтік ... және ... ... пайдалануы;
• жүйелік түрді пайдалануы;
• инсталляциялаудың тиісті рәсімдерін пайдалануы;
• қажет болған кезде ... ... ... ... ... отырып, диалогтік терезе арқылы түскен ақпарат туралы
пайдаланушыны хабарлауы қажет;
• экран нысандары мен меню қарапайым логикалық ұйымдастырылуы ... ...... пайдаланушыға бағдарлануы қажет;
• эргономикалық шешімдер БААЖ-дың барлық құрауышы үшін бірыңғай болуы
қажет;
• ұзақ уақыт пайдалануды талап ететін күрделі сұрауларды ... ... ... ... ... ... күрделі
статикалық сұрау және т.б.) орындаған кезде ... ... ... күту ... ... ... ал сұрауды орындау
немесе есепті ... ... ... ... ... көруі
қажет;
• барлық анықтамалықтар пайдаланушының жұмыс процесінде ... ... ... ... ... ашылуы қажет, сондай-ақ қажетті
деректердің бастапқы символдарын қолмен енгізу кезінде олардың
жазбасын автоматты түрде таңдауға мүмкіндік ... ... ... ... кезінде «Анықтама» режимінің болуы көзделуі
қажет;
• БААЖ ... аз ... бар ... ... жеңіл орналасуға мүмкіндік беруі қажет. Бір уақытта
бірнеше ... ашу ... және ашық ... ... ... ... болуы қажет;
• БААЖ азаматтармен теңшелетін интерактивті жұмыс сценарийін қолдауы
қажет;
• терезелерді жоспарлау және ... ... БААЖ ... ... азайту және ұсталымдарды тиісінше қысқарту
мақсатында пайдаланушы үшін интуициялық жағынан ... ... ... ... ... ... ... әкімшілендіру интерфейсы және БААЖ
құрауыштарын және құрауышын қашықтан әкімшілендіру мүмкіндігі;
13. Тілдерді қолдау бойынша қойылатын талаптар
... ... ... ... және орыс ... ... интерфейсты іске асыруы қажет;
• БААЖ-да ақпараттық ресурстардың кез келген түрлерін жүргізу кезінде
мемлекеттік, орыс және ... ... ... ... ... Web-портал құрауышы және «Қаржы есептілігінің депозитарийі» сыртқы
пайдаланушылардың жұмысын мемлекеттік, орыс және ағылшын ... ... ... ... ... ... мемлекеттік және орыс ... ... БААЖ ... есептердің барлық түрлері мемлекеттік және орыс
тілдерінде қалыптастырылуы қажет;
4. арнайы қойылатын талаптар
1. Кіші жүйелерді әзірлеу процесіне қойылатын талаптар
Қаржы ... ... кіші ... ... ... ... ... беруші береді.
2. Дерекқорды жүргізуге қойылатын талаптар
Қаржы министрлігі комитеттерінің мына кіші жүйелері үшін ... ... ... ... ету ... ... ... Кедендік бақылау комитеті
• Қазынашылық комитеті
• Қаржылық мониторинг комитеті
Деректерді жинақтау құрылымы, интерфейстері және ... ... ... ... ЖТТ ... белгіленіп, келісіледі.
3. Қазақстан Республикасы Салық комитетінің кіші жүйесі
Қазақстан Республикасының Салық комитеті үшін БААЖ кіші ... ... ... ... ... ҚР ... жеке жобасының шеңберінде іске
асырылатын ... Осы ТЕ ... БААЖ ... ... БҚ және ... лицензияларды ғана қамтамасыз етеді. ... БҚ ... ... мен саны осы ТЕ ... сәйкес келуі қажет.
4. Қазақстан Республикасы Қазынашылық комитетінің жүйесі (ҚБАЖ)
Осы ТЕ шеңберінде БААЖ Берушісі ҚБАЖ-дың кіші жүйесі ... ... ... үшін БҚ және қажетті лицензияларды беруді қамтамасыз
етеді.
5. Арнайы Іс жүргізу кіші ... ... ... Іс жүргізу» кіші ... және оның ... ҚР ... ... келуі және ҚР мемлекеттік құпияларды қорғау ... ... ... етуі ... ... құрамы және мазмұны
БААЖ құру жөніндегі жұмыстар мынадай кезеңдерден тұрады:
• Жұмыстардың кесте-жоспарын жасап, бекіту;
• БААЖ кіші жүйелеріне жеке ... ... ... БААЖ кіші ... іске ... және оларды біріктіру;
• Тәжірибелі пайдалану;
• Қабылдау-тапсыру сынағы.
1. БААЖ кіші жүйелеріне жеке техникалық тапсырмалар құру ... ... және ... кіші ... жеке техникалық тапсырмалар құру жөніндегі
жұмыстар мынадай кезеңдерден құралуы қажет:
• Берушінің таныстыру тренингтерін ... ... ... ... ... БААЖ кіші ... бизнес-логикасын нысандандыру (деректерді өңдеу
алгоритмі);
• БААЖ деректерінің құрылымын нысандандыру (объекілер, олардың
арасында байланыс құру, анықтамалықтарды ... БААЖ кіші ... ... нысандандыру (кіріс және шығыс
нысандары);
• БААЖ кіші жүйелері арасында деректерді алмастыру стандарттарын
нысандандыру;
... және ... ... ... талдау
жүргізу;
• Талдау жүргізу негізінде БААЖ кіші ... ЖТТ ... БААЖ кіші ... құру ... ... құрамы және мазмұны
БААЖ-ға кіретін кейбір кіші жүйелер жөніндегі жұмыстардың құрамы және
мазмұны жеке техникалық тапсырмалармен ... ЖТТ осы ... ... ... ... ... ... бірлесіп
Беруші қалыптастырады.
3. Деректерді миграциялауға қойылатын талаптар
Ағымдағы ақпараттық жүйелерден деректерді ... ... ... құрамы мен мазмұнын Беруші жеке ... ... ... және ... берушімен келіседі.
Миграциялау процесі мынадай міндетті кезеңдерді қамтуы, ... ... ... ... ... Миграциялау нәтижелерін тестілеу;
• Миграциялау нәтижелерін құжаттамалау.
Деректерді миграциялау процесі ... ... ... ... ... мен ... құжаттар мен келісім-
шарттарды, мұрағат деректерін көшіруді көздеуі қажет.
Беруші ескі және жаңа ... ... ... оларды көшіру тәртібін мен қарама-қайшылықтарды болдырмау
рәсімдерін, ескі жүйелер мен жаңа Жүйе ... ... ... және
мұқият тексеру әдісін әзірлеп, Тапсырыс берушімен келісу қажет. Осы құжатта
кемінде мына мәселелер қаралуы тиіс:
... ... жеке ... мен ... ... және жаңа ... ... салыстыру;
• қолданыстағы жүйелерде қайталанатын және дұрыс емес ақпараттың
болуына деректерді ... ... ... ... бойынша тәсілдеме;
• бұрынғы жүйелерде бар, бірақ жаңа Жүйеде жоқ деректерді жүйеге
енгізу ... ... ... және ... ерте ... анықтау, сондай-ақ Жүйенің шынайы өнімділігін бағалау
мақсатында қолданыстағы жүйеден мәтінді ... Жүйе ... оның ... ... ... ала ... жүргізу қажет.
4. БААЖ персоналының санына және олардың біліктілігіне қойылатын талаптар
БААЖ-ға қызмет көрсететін және жұмыс істейтін персоналының құрамы мен
санын Беруші ... және ... ... ... талдау
сатысында анықтайды және Тапсырыс берушімен келіседі.
БААЖ пайдаланушылардың қажетті біліктілік деңгейіне жету үшін ... ... ... ... ... қажет. Оқыту көлемі мен
бағыты мақсатты және ... ... ... талдау сатысында
және БААЖ кіші жүйесін енгізу сатысында анықталады.
5. Таныстыру тренингтерін және оқытуды ... ... ... ... ... ... ... өткізуді
ұйымдастырады, оның шеңберінде Қаржы министрлігінің мамандары БААЖ-дың
функционалдық ... мен оның ... ... ... ... мыналарды дайындап, оны:
• тренингтер өткізу жоспары және олардың ... ... ... ... ... ... тізімі, функциялары);
• оқу материалдары мен тиісті ... ... ... ... мен ... Беруші ұсынатын Министрлік жұмысының технологиясын (барлық негізгі
операциялар ... ... ... ... ... ... ... жүйе әкімшілерінің, ... ... ... ... топтары үшін таныстыру
тренингтерін өткізуді ұйымдастырады. Оқыту процесі жүйенің жұмыс істейтін
моделіне құрылуы қажет.
БААЖ-бен Қаржы ... ... ... барысында беруші осы
жүйені Министрлікке орнатады және Министрліктің мамандары БААЖ-бен ... және ... ... ... ... мүмкіндігін береді.
6. БААЖ-ды бақылау және қабылдау тәртібі
1. БААЖ-ды және ... ... ... ... ... ... ... және қабылдау ҚР СТ 34.015-2002, ҚР СТ ... ... ... ... ... БААЖ-дың техникалық тапсырмалардың
талаптарына сәйкестігін тексеру мақсатында қолданысқа енгізу ... және ... оның ... кезектері (өткізу кешендері), кіші
жүйелер және ... ... ... ... және ... ... үшін сынаудың мынадай негізгі түрлері белгіленеді:
• алдын ... ... ... ... ... ... барлық түрлерін жүргізуді жоспарлау үшін
Беруші қатысқан кезде сынақ түрлеріне сәйкес келетін ... ... және ... кестесі» құжаттары әзірленеді, олар алынатын
қорытындылардың берілген дұрыстығын қамтамасыз ... ... ... әрі
жеткілікті көлімі мен мерзімін ... ... ... ... ... ... ... және (немесе) оның бөліктеріне әзірленуі
мүмкін. Қосымша ретінде ... ... ... ... мүмкін.
Бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз ету (бағдарламалар, ақпарат
массивтерінің ... және т.б.) ... ... ... ... ... ... кезінде мыналарға БААЖ құруға жеке ... мен ... ... ... ... белгіленуі
қажет:
• БААЖ-дың барлық жұмыс істеу режимінде ... ... және ... ... ... ... ... пайдалану құжаттамасын білеу және онда БААЖ-дың барлық
жұмыс істеу режимінде ... ... ... үшін ... ... ... ... жұмыс істеу режимінде ... ... ... оған нұсқамада пайдалану құжаттамасында толық
болуы;
• БААЖ-дың автоматты және автоматтандырылған функцияларын ... және ... ... сипаттамасы;
• ТЕ сәйкес келуі тиіс БААЖ-дың басқа ... ... ... ... ... ... ... мен Беруші арасындағы келісім бойынша БААЖ-дың бағдарламалық
құралдарын алдын ала ... және ... ... ... ... ... ... кезде Берушінің техникалық құралдарында өткізуге
болады.
БААЖ-дың жұмыс ... ... ... және ... үшін ... мен ... және комиссияның құрамы туралы бұйрықтар шығарылады.
Қабылдау комиссиясының ... мен ... ... беруші анықтайды.
Сынақтардың қорытындылары бойынша ескертпелер тізбесі бар жүргізу
хаттамалары және сынақтарды аяқтау ... ... оның ... келесі
сынақ түріне өту немесе тұрақты пайдалануға БААЖ-ды қабылдау мүмкіндігі
туралы шешім қабылданады. Сынақ түрлері ... ... ... ... ... тиісті түзетулерді жойғанға дейін ... ... ... және ... құралдарына дұрыстау
және тестілеу өткізгеннен кейін және Беруші сынаққа олардың даярлығы туралы
тиісті құжаттарды бергеннен кейін, сондай-ақ пайдалану құжаттамасы бар ... ... ... БААЖ ... ... ... тестілеу және бақылау рәсімдері
БААЖ-ды тестілеу оны дұрыстаудан ... ... ... ... ... және ... ... етуде қатені
анықтаудың тізбекті, жүйелі тәсілдемелері түсініледі.
Тестілеу ... ... ... ... ... туралы
қорытынды жасалуы тиіс.
Тестілеу қорытындылары БААЖ-дың физикалық жұмыс ... және ... ... ... ... ... ... бірнеше кезеңдерде (жеке бағдарлама үшін бақылау
үлгісінде, кешенде, стендіде, енгізу объектісінде) жүргізілуі қажет.
Бірінші кезеңдерде Беруші құрауышты ... ... және ... Тапсырыс берушіге орнатуға арналған бағдарламалық өнімнің ... ... ... беру ... ... әзірленетін кіші жүйелерге
тестілеу жүргізуі қажет.
Өнімді тестілеуге (сынаққа) беру кезінде Тапсырыс берушіге Беруші
мыналарды ... ... ... барлық тестіленген функциялар мен режимдер сипатталған
тестілеу хаттамасын;
... ... үшін ... толық бағдарламасын;
• тестілеу үлгісі толық өткізілген және жоба басшысы ... ... ... ... ... соңғы тестілеу кезеңі тікелей Тапсырыс берушіде өткізіледі.
Сынақтың әрбір түрі мынадай құрамдас бөліктерді қамтиды:
• құжаттаманы зерделеу және талдау;
... ... ... ... ... ... бақылау
(техникалық, бағдарламалық, ақпараттық, ұйымдық);
• БААЖ жұмысын кешенді ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуін бағалау.
Сынақ мынадай тәртіппен жүргізілуі қажет:
• бақылау үлгісінде тексеру;
• міндеттерді шешу ... ... ... ... шешім нәтижелерінің сәйкестігін тексеру;
• техникалық тапсырма материалдарында және ... ... ... ... шешімдерге технология мен алынған
нәтижелердің сәйкестігін талдау.
БААЖ қабылдауға ... мен ... ... ... ... ... ... жетекші мамандар;
• Тапсырыс берушіден: бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз етуді
тексеретін арнайы қызметтердің өкілдері, БААЖ-ды ақпараттандыратын
қызметтердің бөлімшелерінің өкілдері.
3. Алдын ала ... ... ... ... және ... пайдалануға қабылдау
мүмкіндігі туралы мәселені шешу үшін оған алдын ала сынақ ... ала ... ... ... ... ... кіші жүйелерін/құрауышын, міндеттерін және басқа
бөліктерін сынау үшін ... ... ...... ерекшеліктерге сәйкес
тестілеу;
• шынайы жағдайларда жұмыс қабілетін тексеру мақсатында ...... ... ... ... өнімділігін тестілеу – ... ... ... ... ... ... ... арқылы тұтастай кіші жүйелерді және БААЖ-
ды саныу үшін кешенді.
Кешенді ... ... ... ... ... ... сынақ
жүргізу кезінде алынған деректерді бастапқы ақпарат ретінде пайдалануға
болады.
4. Тәжірибелі пайдалану
Тәжірибелі ... ... ... ... ... бөліктерінің және тұтастай БААЖ-дың жұмыс істеу шарттары мен
тәртібі;
• оның ... ... ... ... БААЖ ... істеуінің
дұрыстығын тексеру үшін жеткілікті тәжірибелі пайдалану ұзақтығы
және БААЖ-дың жұмыс ... ... ... ... ... ... ... анықталған кемшіліктерді жою
тәртібі;
• регрессивтік ...... ... ... мақсатында
қайталама тестілеу.
БААЖ-ды тәжірибелі пайдалану уақытында жұмыс журналы жүргізіледі,
оған жұмыс істеу ұзақтығы, істен ... ... ... жағдайлар,
автоматтандыру объектісі өлшемдерінің өзгерістері, ... ... ... ... ... дұрыстау, техникалық
құралдар туралы мәліметтер енгізіледі. Мәліметтер күні мен жауапты ... ... ... ... ... БААЖ ... ... персоналдың ескертпелері енгізілуі мүмкін.
5. Қабылдау сынақтары
Қабылдау сынақтары, ... ... ... ... ... автоматтандыру объектісінің штаттық, шекті, сыни маңызы ... ... және ЖТТ және ... ... ... ... шарттарында функцияларды іске асыру толықтығы мен сапасы;
• БААЖ-дың интерфейсына жатқызылатын әрбір талапты орындау;
• диалогтік режимдегі персоналдың ... ... ... ... БААЖ жұмыс қабілетін қалпына келтіру
құралдары мен әдістері;
• пайдалану ... ... және ... функцияларының толық әрі сапалы орындалуын тексеруді екі
кезеңде жүргізу ... ... ... ... функцияларды
(міндеттер, міндеттер кешендері) сынау жүргізіледі. Бұл орайда,
функцияларға (міндеттер, ... ... ЖТТ және ... ... ... ... ... тұрақтылыққа
стресс-тестілеуді, БААЖ өнімділігін тестілеуді – пик өнімділігін
тестілеуді қоса алғанда, тұтастай БААЖ-да міндеттердің өзара ... ... және ... ЖТТ және ТЕ ... орындау
жүргізіледі.
Тапсырыс берушімен келісім бойынша олардың ерекшелігіне ... ... ... ... ... ... құрамда жүргізілуі
мүмкін. Кешендерде тексеру кезінде міндеттерді біріктіруді пайдаланылатын
ақпараттың және ішкі ... ... ... ... ... режимде персоналдың жұмысын тексеру тұтастай БААЖ
функцияларын орындау толықтығы мен сапасы ... ... ... жатады:
• операторға қол жетімді хабарламалардың, директивтердің, сұраулардың
толықтығы және БААЖ ... үшін ... ... ... рәсімдерінің күрделілігі, арнайы даярлықсыз, персоналдың
жұмыс істеу мүмкіндігі;
• БААЖ бен оның ... ... ... ... ... шығудан кейінгі БААЖ-дың ... ... ... ... тексеру мыналарды қамтиды:
• Пайдалану құжаттамасында жұмыс қабілетін ... ... ... ... ... бойынша ұсынымдардың болуын тексеру;
• ұсынылған рәсімдердің іс жүзінде орындалуы;
• функцияларды автоматты түрде қалпына келтіру құралдарының жұмыс
қабілеті.
Пайдалану ... ... және ... ... ЖТТ, ТЕ ... СТ 34.010-2002 нормативтік-техникалық ... ... ... ... ... жүргізген жөн.
Бағдарламада көзделген объектілерді сынау қорытындылары мынадай
бөлімдерде болатын хаттамаларға ... ... ... және ... ... БААЖ құруға ЖТТ
немесе ТЕ бөлімінің нөмірі;
• сынақтарда пайдаланылатын техникалық және бағдарламалық құралдардың
құрамы;
• оған сәйкес сынақ өткізілген ... ... ... және бағалау;
• сынақтар жүргізу шарттары және бастапқы деректердің сипаттамасы;
• түпкі тестіленетін бағдарламаны сақтау ... және оған қол ... ... ... ... ... ... туралы қорытындылар және құрылған БААЖ бен оның
бөлшектерінің анықтаған БААЖ құруға ЖТТ ... ТЕ ... ... ... ... ... қатысушылар жасалған Хаттама
мен Қабылдау-тапсыру сынақтарының актісіне қол қояды. Сосын осы ... ... ... және ... БААЖ ... ... ... немесе сәйкессіздігі туралы үш шешімнің бірін
қабылдайды.:
• Сәйкессіздік ... ... ... ... ... ЖТТ және ТЕ тармақтарына сәйкессіздігін көрсете
отырып, БААЖ-ды жетілдіру туралы шешім ... ... ... ... ... ... ... өткізіледі.
• БААЖ-ға Тапсырыс берушінің жаңа талаптары анықталған жағдайда (ЖТТ
және ТЕ ... ... ... мен ... ... ... көрсетілген комиссияның шешіміне сәйкес
бағдарламалық қамтамасыз ... ... ... Қосымша келісімді
жасайды. Әзірлеуші БААЖ элементтерін пысықтауға кіріседі. БААЖ
жетілдірілгеннен кейін қабылдау-тапсыру ... ... ... БААЖ сипаттамаларының Тапсырыс берушінің талаптарына және ЖТТ мен
ТЕ тармақтарына сәйкестігі (сынақтың оң нәтижесі).
Кез келген шешім кезінде Хаттама мен Акті ... ал ... ... ... немесе қабылдамау туралы шешімді Тапсырыс
берушінің комиссиясы қабылдайды.
6. Жұмыстарды қабылдауға қойылатын жалпы талаптар
Қабылдау мерзімі мен орны осы ... ... ... ... және ... ... құжаттамасы кейбір кіші жүйелерді әзірлеуге осы талаптарға
және ЖТТ ... ... ... бағдарламасы және әдіснамасымен»
анықталатын тәртіппен келісіліп, бекітіледі.
Қабылдау нәтижелері бойынша сынақтың ... ... ... ... ... ... ... қабылдау рәсімі мыналарды қамтиды:
• БААД-дың ЖТТ және ТЕ талаптарына сәйкестігін тексеру;
• БААЖ-дың пайдалануға жарамдылығын тексеру;
• БААЖ ... ... ... бас ... және БААЖ ... ... ... Жобаның пайдаланушы және техникалық құжаттамасын тексеру;
• Басқа тексерулер, олардың құрамы әр жоба үшін ... ... ... ... ... ... миграциясының
дұрыстығын тексеру).
7. Құжаттамалауға қойылатын талаптар
Құжаттамалауға қойылатын талаптар мынадай мемлекеттік стандарттарға
сәйкес ... ... 204 ... 01 ... ҚР СТ 34.015-2002 «Ақпараттық
технология. ... ... ... ... ... ... ... тапсырма», ҚР СТ 34.010-2002
«Ақпараттық технология. ... ... ... ... талдау жүргізу тәртібі».
БААЖ (және БААЖ элементтері) құру жөніндегі жұмыстардың нәтижесінде
әзірлеу және оны ... ... ... ... ... ... дамыту мен қолдауын қамтамасыз ететін құжаттама ... ... ... ... ... ... ... мен сатысына талап етілетін нәтижелерді ескере отырып, анықталады.
Жалпы алғанда, БААЖ және оның элементтерін ... ... құру ... ... ... ... тексеру туралы есеп (кешенді функционалдық ... есеп және кіші ... ... ... ... БААЖ ... техникалық ерекшелік және БААЖ элементтерін құруға жеке
техникалық ... БААЖ және кіші ... ... техникалық жоба;
d. Жұмыс құжаттамасының кешендері:
• БААЖ сенімділігін жобалық бағалау;
• ерекшелік;
... ... ... ведомосі;
• Пайдалану құжаттарының ведомосі;
• Қолдану сипаттамасы;
• БААЖ-дың жалпы сипаттамасы;
• Міндеттер кешенін қою сипаттамасы;
... ... ... ... БААЖ ... ... ... Әзірлеушінің комментарийі, сыныптар мен объектілердің кітапханасы
бар ... ... ... ... ... ... ... Сынақ бағдарламасы және әдіснамасы;
• БААЖ әкімшісінің нұсқаулығы;
... ...... ... ... тіл ... және БААЖ дамыту
үшін қажетті өзге ақпараттың сипаттамасы;
• Пайдаланушының нұсқаулығы;
• Әзірлеу тілінің сипаттамасы;
• Техникалық ... ... ... нұсқаулық;
• Техникалық құралдар кешенін пайдалану жөніндегі нұсқаулық.
1. Кіші жүйелерді ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарды аяқтау актісі;
• пайдалануға қабылдау актісі.
БААЖ-ға және оның элементтеріне құжаттаманың ... және ... ... ... талаптары ... ... ... ... стандарттар саласындағы тиісті
Мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келуі қажет.
8. БААЖ-ға ... ... ... ... ... ... ... Беруші БААЖ құру
жөніндегі жұмыстардың бюджеті шеңберінде оған техникалық қолдау ... ... ... ... ... жыл ... қолдау көрсету құны лицензияның құнының 20%-нан аспауы қажет.
БААЖ құру жөніндегі жұмыстарды ... ... ... ... ... ... көрсетуді (жылына 365 күн, тәулігіне 24 сағат,
аптасына 7 күн) қамтамасыз етуі қажет:
• телефон, ... ... ... ... БААЖ ... ... консультациялар үшін қолдау тобын құру;
• техникалық қолдау көрсету бойынша бөлінген менеджерді беру;
• қолданылатын қолданбалы ... ... ... бұзылуын
бастапқы диагностикалауды, жұмыс қабілетін қалпына ... ... ... ... оны ... ... ... пайда
болған жағдайда, проблемалар мен қателіктерді болдырмау және шешу үшін
техникалық ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңартылған нұсқаларын
инсталляциялау;
... ... ... ... жүйесіне (тапсырыс
берушілердің техникалық сұрауларын жүргізу мүмкіндігімен) және
техникалық қолдау ... ... қол ... операциялық жүйелердің жаңа нұсқаларына тиімді сыйысымдылықты
қамтамасыз ету үшін ... ... ... БҚ ... ... ... түсу ... қарай жаңа функционалдық мүмкіндіктері бар ... ... ... ... ... алу ... ішінде
бағдарламаны лицензиялауға тиісті түрде толықтырылған Құжаттамалар);
• бір операциялық ортадан басқасына өту кезінде қолдау көрсетілетін ... ... ... шарттарын сақтау кезінде);
• БААЖ миграциялау жоспарларын әзірлеу;
• БААЖ өнімділігін тексеру;
• дерекқорды қалпына келтіру, жұмыс істеуі ... ... ... ... және ... жағынан БААЖ дамыту жөнінде ... ... ... техникалық семинарлар өткізу.
БААЖ серверлік сегмент желісінің белсенді желілік ... ... ... 10 ... ... бір реттік тоқтау уақытын
қамтамасыз етуі қажет, ... ... ... ... уақыт жылына
32 сағаттан аспайды.
БААЖ-дың бағдарламалық-аппараттық кешеніне техникалық ... ... ... ... бір реттік тоқтау уақытын қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... жылына 32 сағаттан аспайды.
Жұмыс ... ... ... ... істен шығуды диагностикалауға,
ауыстыруға немесе жабдықты жөндеуге, жабдықты және БҚ ... ... ... және ... пен БҚ ... ... тестілеуге
кеткен уақытты қамтиды.
Тұтастай, аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық қолдау
30 ... ... бір ... ... ... БААЖ міндеттерін орындауды
қамтамасыз етуі қажет және тоқтаудың жиынтық уақыты ... 24 ... ... ... БААЖ-ды енгізу кезеңінде, сонымен қатар
енгізгеннен кейін техникалық ... ... ... Жүйе ... ... ... құқығы болуы қажет. Мұндай өзгерістер
енгізілген ... ... ... ... ... сипаттамасымен
жүргізілген бағдарламалық өзгерістер туралы Берушіні хабарлауы қажет.
Беруші маңыздылығы бойынша кемінде сұраулар сыныптамасын және оларды
қарау ... ... ... анықтау тәртібін, ... ... ... ... және ... ... жағдайды
бағалағаннан кейін Беруші басымдығын түзету тәртібін әзірлеп, Тапсырыс
берушімен келісуі қажет.
Беруші Жүйенің кезекті ... ... ... 4 жыл бойы Жүйені
қолдауды жүзеге асыруы қажет.
Беруші Жүйеде түсініспеушіліктер немесе проблемалар ... ... ... ... ... ... ... мекен-жайын көрсетуі қажет.
Тапсырыс беруші Берушінің ... ... да бір ... ... ... ... ... істей алады және
тиісті техникалық қолдау алады.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 110 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Ауыл шаруашылығы және орман ағаштарын дайындайтын тракторлардың, тiркемелер мен машиналардың қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар" техникалық регламентi40 бет
"Балық және балық өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар"22 бет
"Балық және балық өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар" техникалық регламентi29 бет
"Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"20 бет
"тірек- қимыл жүйесі, жас ерекшелігі. баланың аяқ киіміне, жеке басына қойылатын гигиеналық талаптар."20 бет
"тірек-қимыл жүйесі,жас ерекшелігі.баланың жеке басына қойылан гигиеналық талаптар"9 бет
"тағам өнімдерінің қауіпсіздік менеджмент жүйелері. тағам тізбегіне қатысатын ұйымдарға қойылатын талаптар"5 бет
1. Тірек-қимыл жүйесі және оның жасқа байланысты ерекшелігі. 2. Баланың аяқ киіміне, жеке басына қойылатын гигиеналық талаптар.3. Балалардың дене тәрбиесін ұйымдастырудың күнтізбелік жоспарын жасау5 бет
1.санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. оларға қойылатын талаптар. 2. Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері5 бет
1.санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. оларға қойылатын талаптар. 2.санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь