Е-қаржымині жүйесіне қойылатын жалпы талаптарМазмұны
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 1
1 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 7

1.1 ЖҮЙЕНІҢ ТОЛЫҚ АТАУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ШАРТТЫ БЕЛГІСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2 КІРІСПЕ .7
1.3 АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
2 ЖҮЙЕНІҢ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ МЕН МАҚСАТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
2.1 ЖҮЙЕНІҢ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
2.2 ЖҮЙЕНІ ҚҰРУ МАҚСАТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.3 ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.4 ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
2.5 ЖОБАЛАУ КОМАНДАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫНА ҚОЙЫЛАТЫН КӘСІБИ ТАЛАПТАР ... ... ...19
2.6 УАҚЫТША ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР БІРЛЕСТІКТЕРІНІҢ (КОНСОРЦИУМДАРДЫҢ) КОНКУРСҚА ҚАТЫСУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19

3 Е.ҚАРЖЫМИНІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР ... ... ... 19

3.1 БААЖ ҚОЙЫЛАТЫН ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
3.1.1 «ҚР ҚМ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ МОНИТОРИГІ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ..23
3.1.2 «БЮДЖЕТТІК ӨТІНІМ ЖОБАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚР ҚМ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ..25
3.1.3 «КОНЦЕССИЯ ШАРТТАРЫНЫҢ ТІЗІЛІМІН ЖҮРГІЗУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... .28
3.1.4 «АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЛИЦЕНЗИЯЛАУДЫ ЖӘНЕ КӘСІБИ АУДИТОРЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫ, КӘСІБИ БУХГАЛТЕРЛЕР ҰЙЫМДАРЫН ЖӘНЕ БУХГАЛТЕРЛЕРДІ КӘСІБИ СЕРТИФИКАТТАУ ҰЙЫМДАРЫН АККРЕДИТТЕУДІ АВТОМАТТАНДЫРУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР . 29
3.1.5 «КЕДЕН ОДАҒЫНА ҚАТЫСУШЫ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ САЛЫҚ ОРГАНДАРЫ АРАСЫНДА АҚПАРАТ АЛМАСУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 32
3.1.6 «МБ КІРІС БӨЛІГІНІҢ КЕДЕН ТӨЛЕМДЕРІ БӨЛІГІНДЕ АТҚАРЫЛУЫ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. 34
3.1.7 «САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫ САТУ (МЕМЛЕКЕТТІК МЕНШІКТІ БАСҚАРУ) БӨЛІГІНДЕ МБ.НІҢ АТҚАРЫЛУЫ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 39
3.1.8 «МБ.НЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЫЗ АЛУЛАР БӨЛІГІНДЕГІ АТҚАРЫЛУЫ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 50
3.1.9 «РБ.НЫҢ АТҚАРЫЛУЫ, ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕРДІҢ, ҰҚ АТҚАРЫЛУЫНА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 57
3.1.10 «МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫЛАР БОЙЫНША ЕСЕПТІЛІКТІ ЖӘНЕ СТАТИСТИКАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ, БЮДЖЕТТЕРДІҢ АТҚАРЫЛУЫН ТАЛДАУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР.58
3.1.11 «ТӨЛЕМГЕ ҚАБІЛЕТСІЗ ҰЙЫМДАР МЕН ДӘРМЕНСІЗ БОРЫШКЕРЛЕРДІ ҚАРЖЫ.ЭКОНОМИКАЛЫҚ САУЫҚТЫРУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 61
3.1.12 «ҚАРЖЫ МОНИТОРИНГІ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 64
3.1.13 «ҚР ҚАРЖЫМИНІНІҢ КАДРЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ, КАДР ҚҰРАМЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАБЫСТАУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 77
3.1.14 «БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 79
3.1.15 «ҚР ҚАРЖЫМИНІ ОРГАНДАРЫНЫҢ АТ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... .. 81
3.1.16 «ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 84
3.1.17 «ЗАҢИ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ» КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 84
4 ЖҮЙЕЛІК ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 86
4.1 БААЖ.ҒА ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР 86
4.2 КЕШЕНДІ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ 86
4.2.1 МҰРАҒА ҚАЛҒАН ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 88
4.2.2 БААЖ ШЕҢБЕРІНДЕ КІШІ ЖҮЙЕЛЕРДІ БІРІКТІРУ МЕН ӨЗАРА ІС.ҚИМЫЛҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .89
4.3 БААЖ.ДЫҢ АППАРАТТЫҚ ҚҰРАЛДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 92
4.4 БААЖ.ДЫ АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 93
4.5 ЛИЦЕНЗИЯЛАУ МЕН ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕНУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 94
4.6 ПАТЕНТТІК ТАЗАЛЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 94
4.7 АУДИТ АҚПАРАТЫН ЖИНАУ МЕН БАСҚАРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 94
4.8 СТАНДАРТТАУ МЕН БІРЕГЕЙЛЕНДІРУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 95
4.9 АУҚЫМДЫЛЫҒЫ МЕН АШЫҚТЫҒЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 95
4.10 СЕНІМДІЛІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 96
4.10.1 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР МЕН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ СЕНІМДІЛІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 96
4.10.2 БААЖ.ДЫ ҚҰРУДЫҢ ӘРТҮРЛІ САТЫЛАРЫНДА СЕНІМДІЛІК КӨРСЕТКІШТЕРІН БАҒАЛАУ МЕН БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 96
4.10.3 РЕЗЕРВКЕ КӨШІРУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 96
4.11 АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 97
4.11.1 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚҰРАЛДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 98
4.11.2 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК САЯСАТЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 99
4.11.3 ТҮПНҰСҚАЛАНДЫРУҒА ЖӘНЕ АВТОРЛАНДЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 99
4.11.4 ҚОЛ ЖЕТКІЗУДІ БАСҚАРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 100
4.11.5 ПАРОЛЬДІК ТЕҢШЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 100
4.11.6 ЖАҢЫЛЫСУ ЖӘНЕ АПАТТАР КЕЗІНДЕ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... 101
4.11.7 ЕСЕПТЕУ ЖАБДЫҒЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 101
4.11.8 БАЗАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 102
4.11.9 КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ АҚПАРАТ ҚОРҒАУ ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУ 102
4.11.10 ЖЕЛІАРАЛЫҚ ЭКРАНДАРҒА (FIREWALL) ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 102
4.12 ЭРГОНОМИКА МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ЭСТЕТИКАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 102
4.13 ТІЛДЕРДІ ҚОЛДАУ БОЙЫНША ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 104
5 АРНАЙЫ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 105
5.1 КІШІ ЖҮЙЕЛЕРДІ ӘЗІРЛЕУ ПРОЦЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 105
5.2 ДЕРЕКҚОРДЫ ЖҮРГІЗУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 105
5.3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЛЫҚ КОМИТЕТІНІҢ КІШІ ЖҮЙЕСІ 105
5.4 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ КОМИТЕТІНІҢ ЖҮЙЕСІ (ҚБАЖ) 105
5.5 АРНАЙЫ ІС ЖҮРГІЗУ КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 105

6 ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ 106
6.1 БААЖ КІШІ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ ЖЕКЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР ҚҰРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ 106
6.2 БААЖ КІШІ ЖҮЙЕЛЕРІН ҚҰРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ ... ... ... ... . 106
6.3 ДЕРЕКТЕРДІ МИГРАЦИЯЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 106
6.4 БААЖ ПЕРСОНАЛЫНЫҢ САНЫНА ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... 107
6.5 ТАНЫСТЫРУ ТРЕНИНГТЕРІН ЖӘНЕ ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... .. 107
7 БААЖ.ДЫ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ 109
7.1 БААЖ.ДЫ ЖӘНЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІН СЫНАУ ТҮРЛЕРІ, ҚҰРАМЫ, КӨЛЕМІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ ... ... ... 109
7.2 САПАНЫ ТЕСТІЛЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ РӘСІМДЕРІ 110
7.3 АЛДЫН АЛА СЫНАҚТАР 111
7.4 ТӘЖІРИБЕЛІ ПАЙДАЛАНУ 112
7.5 ҚАБЫЛДАУ СЫНАҚТАРЫ 112
7.6 ЖҰМЫСТАРДЫ ҚАБЫЛДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР 114
8 ҚҰЖАТТАМАЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 116
9 БААЖ.ҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ 118

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 112 бет
Таңдаулыға:   
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

e-ҚАРЖЫМИНІ
БІРІКТІРІЛГЕН АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

____ бетте

Мазмұны

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 1

1 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 7

1.1 ЖҮЙЕНІҢ ТОЛЫҚ АТАУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ШАРТТЫ БЕЛГІСІ
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.2 КІРІСПЕ .7
1.3 АНЫҚТАМАЛАР МЕН
ҚЫСҚАРТУЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ..8

2 ЖҮЙЕНІҢ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ МЕН
МАҚСАТТАРЫ ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13

2.1 ЖҮЙЕНІҢ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... .13
2.2 ЖҮЙЕНІ ҚҰРУ
МАҚСАТТАРЫ ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ..1 3
2.3 ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ
КЕЗЕҢДЕРІ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... .15
2.4 ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2.5 ЖОБАЛАУ КОМАНДАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫНА ҚОЙЫЛАТЫН КӘСІБИ ТАЛАПТАР ... ... ...19

2.6 УАҚЫТША ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР БІРЛЕСТІКТЕРІНІҢ (КОНСОРЦИУМДАРДЫҢ)
КОНКУРСҚА
ҚАТЫСУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19

3 е-ҚАРЖЫМИНІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР ... ... ... 19

3.1 БААЖ ҚОЙЫЛАТЫН ФУНКЦИОНАЛДЫҚ
ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
3.1.1 ҚР ҚМ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ
МОНИТОРИГІ КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ..23
3.1.2 БЮДЖЕТТІК ӨТІНІМ ЖОБАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚР ҚМ
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАР ... ... ..25
3.1.3 КОНЦЕССИЯ ШАРТТАРЫНЫҢ ТІЗІЛІМІН ЖҮРГІЗУ КІШІ ЖҮЙЕСІНЕ
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... .28
3.1.4 Аудиторлық қызметті лицензиялауды және кәсіби аудиторлық
ұйымдарды, кәсіби бухгалтерлер ұйымдарын және бухгалтерлерді кәсіби
сертификаттау ұйымдарын аккредиттеуді автоматтандыру кіші жүйесіне
қойылатын талаптар . 29
3.1.5 Кеден одағына қатысушы мемлекеттердің салық органдары
арасында ақпарат алмасу кіші жүйесіне қойылатын талаптар 32
3.1.6 МБ кіріс бөлігінің кеден төлемдері бөлігінде атқарылуы кіші
жүйесіне қойылатын талаптар. 34
3.1.7 Салықтық емес түсімдер және негізгі құралдарды сату
(мемлекеттік меншікті басқару) бөлігінде МБ-нің атқарылуы кіші жүйесіне
қойылатын талаптар 39
3.1.8 МБ-ның мемлекеттік қарыз алулар бөлігіндегі атқарылуы кіші
жүйесіне қойылатын талаптар 50
3.1.9 РБ-ның атқарылуы, жергілікті бюджеттердің, ҰҚ атқарылуына
қызмет көрсету кіші жүйесіне қойылатын талаптар 57
3.1.10 Мемлекеттік қаржылар бойынша есептілікті және статистиканы
қалыптастыру, бюджеттердің атқарылуын талдау кіші жүйесіне қойылатын
талаптар.58
3.1.11 Төлемге қабілетсіз ұйымдар мен дәрменсіз борышкерлерді қаржы-
экономикалық сауықтыру кіші жүйесіне қойылатын талаптар 61
3.1.12 Қаржы мониторингі кіші жүйесіне қойылатын талаптар 64
3.1.13 ҚР Қаржыминінің кадрлық әлеуетін қалыптастыру, кадр құрамы
бойынша есептерді қалыптастыру және табыстау кіші жүйесіне қойылатын
талаптар 77
3.1.14 Бухгалтерлік есеп кіші жүйесіне қойылатын талаптар 79
3.1.15 ҚР Қаржымині органдарының АТ қамтамасыз ету кіші жүйесіне
қойылатын талаптар ... ... ... ... .. 81
3.1.16 Қаржылық бақылау кіші жүйесіне қойылатын талаптар 84
3.1.17 Заңи қамсыздандыру кіші жүйесіне қойылатын талаптар 84

4 Жүйелік қойылатын талаптар 86

4.1 БААЖ-ға қойылатын жалпы талаптар 86
4.2 Кешенді ақпараттық жүйе 86
4.2.1 Мұраға қалған жүйелердің жұмыс істеуіне қойылатын талаптар
88
4.2.2 БААЖ шеңберінде кіші жүйелерді біріктіру мен өзара іс-қимылға
қойылатын талаптар
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .89
4.3 БААЖ-дың аппараттық құралдарына қойылатын талаптар 92
4.4 БААЖ-ды ақпараттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар 93
4.5 Лицензиялау мен құқық иеленуге қойылатын талаптар 94
4.6 Патенттік тазалыққа қойылатын талаптар 94
4.7 Аудит ақпаратын жинау мен басқаруға қойылатын талаптар 94
4.8 Стандарттау мен бірегейлендіруге қойылатын талаптар 95
4.9 Ауқымдылығы мен ашықтығына қойылатын талаптар 95
4.10 Сенімділікке қойылатын талаптар 96
4.10.1 Техникалық құралдар мен бағдарламалық қамтамасыз ету
сенімділігіне қойылатын талаптар 96
4.10.2 БААЖ-ды құрудың әртүрлі сатыларында сенімділік көрсеткіштерін
бағалау мен бақылау әдістеріне қойылатын талаптар 96
4.10.3 Резервке көшіру жүйесіне қойылатын талаптар 96
4.11 Ақпаратты қорғау және оның қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 97
4.11.1 Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарына қойылатын
талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 98
4.11.2 Ақпараттық қауіпсіздік саясатына қойылатын талаптар 99
4.11.3 Түпнұсқаландыруға және авторландыруға қойылатын талаптар
99
4.11.4 Қол жеткізуді басқаруға қойылатын талаптар 100
4.11.5 Парольдік теңшеуге қойылатын талаптар 100
4.11.6 Жаңылысу және апаттар кезінде ақпаратты қорғауға қойылатын
талаптар ... ... ... ... 101
4.11.7 Есептеу жабдығының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 101
4.11.8 Базалық бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
102
4.11.9 Криптографиялық ақпарат қорғау құралдарын қолдану 102
4.11.10 Желіаралық экрандарға (FireWall) қойылатын талаптар 102
4.12 Эргономика мен техникалық эстетикаға қойылатын талаптар 102
4.13 Тілдерді қолдау бойынша қойылатын талаптар 104

5 арнайы қойылатын талаптар 105

5.1 Кіші жүйелерді әзірлеу процесіне қойылатын талаптар 105
5.2 Дерекқорды жүргізуге қойылатын талаптар 105
5.3 Қазақстан Республикасы Салық комитетінің кіші жүйесі 105
5.4 Қазақстан Республикасы Қазынашылық комитетінің жүйесі (ҚБАЖ) 105
5.5 Арнайы Іс жүргізу кіші жүйесіне қойылатын талаптар 105

6 жұмыстардың құрамы және мазмұны 106

6.1 БААЖ кіші жүйелеріне жеке техникалық тапсырмалар құру жөніндегі
жұмыстардың құрамы және мазмұны 106
6.2 БААЖ кіші жүйелерін құру жөніндегі жұмыстардың құрамы және
мазмұны ... ... ... ... . 106
6.3 Деректерді миграциялауға қойылатын талаптар 106
6.4 БААЖ персоналының санына және олардың біліктілігіне қойылатын
талаптар ... ... ... 107
6.5 Таныстыру тренингтерін және оқытуды ұйымдастыруға қойылатын
талаптар ... .. 107

7 БААЖ-ды бақылау және қабылдау тәртібі 109

7.1 БААЖ-ды және құрамдас бөліктерін сынау түрлері, құрамы, көлемі
және әдістері ... ... ... 109
7.2 Сапаны тестілеу және бақылау рәсімдері 110
7.3 Алдын ала сынақтар 111
7.4 Тәжірибелі пайдалану 112
7.5 Қабылдау сынақтары 112
7.6 Жұмыстарды қабылдауға қойылатын жалпы талаптар 114

8 Құжаттамалауға қойылатын талаптар 116

9 БААЖ-ға техникалық қолдау көрсету 118

1 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1. Жүйенің толық атауы және оның шартты белгісі

Осы құжатта және осының негізінде құрылатын барлық келесі құжаттарда
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ақпараттық жүйелерінің құрылатын
бағдарламалық-аппараттық кешені Біріктірілген Автоматтандырылған Ақпараттық
Жүйе (бұдан әрі БААЖ) болып аталады.

2. Кіріспе

ҚР ҚМ (бұдан әрі ҚР ҚМ), оның құрылымдық бөлімшелері мен
ведомстволарының мемлекеттік функцияларды орындау және мемлекеттік
қызметтер ұсыну жөніндегі процестер автоматтандыру (біріктіру) объектісі
болып табылады.

ҚР Қаржы министрлігі және оның ведомстволық бағынысты ұйымдары өз
қызметін (процестерді) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларымен,
мемлекеттік органдардың (бұдан әрі МО) қызметін реттейтін Қазақстан
Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге
асырады.

Кешенді функционалдық талдау шеңберінде ARIS жүйесінің CASE
модельдерінің нотацияларында ҚР ҚМ және оның ведомстволарының сол
қалпындағы процестері алынды. Процестердің моделін жетілдіру өлшемдерінің
негізінде қайта қаралды және қалай болуы тиіс процестері алынды:
қызметтің негізгі бағыттарын құрайтын (мемлекеттік функцияларды орындау
және мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі де, ҚМ және оның
ведомстволарының жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қызметтің де) ҚР ҚМ өтпелі
процестері бөліп алынды.

Автоматтандыру объектілерінің құрылымдық құрамы былайша:

• Орталық аппарат;
• Салық комитеті;
• Кедендік бақылау комитеті;
• Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті;
• Қазынашылық комитеті;
• Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитеті;
• Қаржылық бақылау комитеті;
• Қаржы мониторингі комитеті.

е-Қаржымині архитектурасын енгізгенге дейін ҚР ҚМ ведомстволарының
ақпараттық жүйелері орталықсыздандырылып дамыды, бұл тұтастай алғанда ҚР ҚМ
одан әрі дамуына шектеу қойды және түрлі айтарлықтай еңбекті көп қажет
ететін және кертартпа функциялардың (ведомстволардың АЖ арасында деректерді
шығару, салыстыру, жүктеу, қолмен жинақтау, деректерді немесе есептерді
және т.с.с. шоғырландыру, беру) қатар болуына әкеп соқтырды.

Бірыңғай электрондық Қаржы министрлігі жаңа архитектурасында мынадай
процестер оңтайландырылады:

• басқа (орталық емес) жүйеге немесе дерекқорға жүктеу мақсатында
файл-есептерді қалыптастыру (жүйеден көшіру, экспорттау, алу);
• қандай да бір ақпараттық жүйеге жүктеу немесе импорттау алдында
файлдардың, есептердің, құжаттардың форматы мен мазмұнының
дұрыстығын салыстыру, салыстырып қарау, тексеру;
• ақпаратты файлдардан (немесе электрондық құжаттардан) ақпараттық
жүйеге (орталықтандырылмаған) жүктеу (импорттау);
• деректерді тұрақты қолмен жинақтау, ұйымдарға – автоматтандыру
объектілеріне немесе сыртқы ортаға беру үшін барлық түрдегі
есептерді қағаз тасығыштарда тұрақты қалыптастыру. Функция
автоматтандырылады және деректерді сақтау мен өңдеудің жалғыз
орталығының арқасында Орталық аппараттың бір бөлімшесіне беріледі
(орталықтандырылады);
• автоматтандыру объектілерінің қағаз ақпараттық-талдамалы, есепті,
статистикалық және басқа да құжаттарды қолмен қалыптастыруы;
• жалпы датаорталық арқылы емес жергілікті ақпараттық жүйелер
арасында деректердің көші-қонын, таратылуы мен бірнеше рет
мұрағатталуын АТ қолдау;
• ҚР ҚМ бар ақпараттық жүйелерінде тіркелетін бастапқы деректерді
қосарлы есепке алу (жалғыз терезе қағидаты іске асыралады).

Бұдан басқа ведомстволардың ақпараттық жүйелерде нормативтік-
анықтамалық ақпаратты жүргізу толығымен орталықтандырылады, ол үшін ОА НАА
жүргізу жөніндегі мамандандырылған бөлімше құру ұйғарылып отыр.

Кешенді функционалдық талдау жүргізу нәтижесінде е-Қаржымині БААЖ
құруға Техникалық тапсырма мен Техникалық-экономикалық негіздеме әзірленді,
онда шешім нұсқаларын талдау, құрауыштар, іске асыру кестесі, шешімнің
архитектурасы мен шешім құнының алдын ала бағасы сипатталады.

3. Анықтамалар мен қысқартулар

Анықтама Толық нысан
қысқарту
БААЖ, е-Қаржымині біріктірілген автоматтандырылған ақпараттық
е-Қаржымині, жүйесі – ақпаратты жинақтауды, сақтауды, қорытуды, беру мен
Жүйе өңдеуді автоматтандыру үшін өзара байланысты
аппаратты-бағдарламалық құралдардың жиынтығы.
е-Қаржыминінің ҚР ҚМ мемлекеттік ақпараттық жүйесінің элементтерін
архитектурасы қамтитын, құрудың бірыңғай қағидаттары мен мақсаттарына
жауап беретін, электрондық үкімет құру шеңберінде
Министрліктің бірыңғай ақпараттық кеңістігін қамтамасыз
ететін ҚР Қаржы министрлігінің құрылымдық моделі.
EAL Сенімнің бағалау деңгейі.
Құрауыш Белгілі бір белгісі бойынша немесе белгілерінің жиынтығы
бойынша бөліп көрсетілген және бірыңғай тұтас ретінде
қарастырылатын белгілі бір бизнес (кіші) процестің
функционалдығын іске асыратын БААЖ бөлігі.
ББӘ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
СБӘ  Сырттай байқау әкімшісі
СА Статистика агенттігі
ҚР ПӘ ҚР Президентінің Әкімшілігі
ТЖБАЖ (ЖБО) Тауарларды жеткізуді бақылаудың автоматтандырылған жүйесі
(КБК Жедел басқару орталығының модулі)
ДҚ Дерекқор
БП Бизнес-процесс, процесс
МО Мемлекеттік орган(дар)
ЖКД Жүк кеден декларациясы
МБД Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын талдау және оның әдіснамасы
департаменті
МҚД Мемлекеттік қарыз алу департаменті
ДБ Дебиторлық берешек
МСӘД Мемлекеттік сатып алуды басқару әдіснамасы департаменті
МАӘД Мемлекеттік активтерді басқару әдіснамасы, ішкі қаржылық
бақылау және бюджеттік кредит беру департаменті
ХҚД Халықаралық қатынастар департаменті
МОҚД Мемлекеттік органның қызметін қамтамасыз ету департаменті
КСД Есептілік және статистика департаменті
СДД Стратегиялық даму және халықаралық ынтымақтастық
департаменті
КҚД Кеден құны декларациясы
ЗҚД Заң қызметі департаменті
Тапсырыс берушіҚазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мен оның құрылымдық
бөлімшелері
АКТ Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
СНБСН Сәйкестендіру нөмірібизнес сәйкестендіру нөмірі
МТ МДҚ АЖ мекен-жай тіркелімі мемелекеттік дерекқордың ақпараттық
жүйесі
ЖТ МДҚ АЖ жыжымайтын мүлік тіркелімі мемелекеттік дерекқорының
ақпараттық жүйесі
ЖТ МДҚ АЖ Жеке тұлғалар мемлекеттік дерекқорының ақпараттық жүйесі
ЗТ МДҚ АЖ Заңды тұлғалар мемлекеттік дерекқорының ақпараттық жүйесі
ММЖК Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті
КБ Кредиторлық берешек
ҚК Қазынашылық комитеті
БКМ Бақылау-кассалық – Машина
ДБК Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитеті
КҚ Кадр қызметі
КБК Кедендік бақылау комитеті
КҚТ Кеден құнын түзету
КБ Конкурстық Басқарушы
ҚБК Қаржылық бақылау комитеті
ҚМК Қаржы мониторингі комитеті
ӨММЖД Өңіраралық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті
ҚМ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
ЭБЖМ Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
ТБ Төлем қабілетсіз борышкер
СК Салық комитеті
НҚА Нормативтік-құқықтық акт
НАА Нормативтік-ақпараттық анықтама
ҰКО Ұлттық куәландыру орталығы
МҚМЗТ Мемлекеттің қатысуы бар мемлекеттік емес заңды тұлғалар
ҰҚО Ұйымдастыру – қызмет ойыны
БҚ Бағдарламалық қамтым
Өнім беруші Өтінімі өткізілетін конкурс шеңберінде жеңген болып
танылатын әлеуетті өнім беруші
ҚРҮ Қазақстан Республикасының Үкіметі
ЭҚП Электрондық қызметтер порталы
ЖТ Жұмыс тобы
РМК Республикалық мемлекеттік кәсіпорын
ҚР Қазақстан Республикасы
СжСОТ Салық төлеушілер мен салық салу объектілерінің тізілімі
ОБ Оңалтуды басқарушы
СБТБ Селективті бақылау және тәуекелдерді басқару
ЖБҚ Жүйелік бағдарламалық қамтым
ҚДБ Мыналарды: комитеттерді, аумақтық бөлімшелер мен орталық
аппараты қамтитын Қазақстан Республикасы қаржы
министрлігінің құрылымдық бөлімшесі
ТҚ Техникалық қызмет көрсету
КТжС Кедендік төлемдер және салықтар
ТТ Техникалық тапсырма
АБ Қаржы министрлігінің аумақтық бөлімшесі
ТЖЖ Техно-жұмыс жобасы (құжаттамасы)
ТЕ Техникалық ерекшелік
СЭҚҚ Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар
ЕБМ Есепке алу-бақылау маркасы
ФЖ Фискалдық жады
ҚЖС Қаржы-экономикалық сауықтыру
ОА ҚР ҚМ орталық аппараты
ЖТТ Жеке техникалық тапсырма
ЖКД ЭК Жүк кеден декларациясының электрондық көшірмесі
ЭҮ Электрондық үкімет
ЭСҚ Электролндық сандық қол
SOA Service Oriented Architecture (Сервис Бағдарланған
Архитектура)

1. ЖҮЙЕНІҢ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ МЕН МАҚСАТТАРЫ

1. Жүйенің тағайындалуы

Енгізілетін жүйе бөлімшелерді біріктіруге, бизнес-процестерді
автоматтандыруға және ҚР ҚМ мен оның ведомстволарының аумақтық
бөлімшелермен ақпараттық ресурстарын орталықтандыруға арналған. е-
Қаржыминінің архитектурасы пайдаланушыларға ақпараттық жүйенің қосымшалары
мен ресурстарына біріктірілген қауіпсіз және сенімді қатынауды қамтамасыз
етуі тиіс.

2. Жүйені құру мақсаттары

е-Қаржымині БААЖ құрудың негізгі мақсаты ақпаратты орталықтандырылған
сақтау, өңдеу және біріктірілген, қауіпсіз және сенімді ақпараттық
кеңістікте Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің барлық бизнес-
процесін басқару болып табылады.

Біріктірілген ҚМ БААЖ құру үшін мынадай мақсаттарға қол жеткізу қажет:

• мемлекеттің жалғыз терезе қағидаты бойынша азаматтар мен бизнеске
біріктірілген қызметтер ұсынуы;
• орталықтандыру, регламенттеу және біріктіру есебінен мемлекеттік
қызметтер көрсетуге жауап беретін процестердің орындалуын
жетілдіру;
• ҚР ҚМ бірыңғай ақпараттық кеңістігін құру;
• басқа мемлекеттік органдар мен ұйымдардың аралас ақпараттық
жүйелерімен біріктіру;
• ҚР ҚМ және оның бөлімшелерінің қамтамасыз ететін процестерін
орталықтандыру, бірегейлендіру;
• АТ-шешімдерін ауқымдандыру және тарату есебінен шығындарды
қысқарту;
• ұйымдастыру бөлімшелері арасында өзара іс-қимыл жасау күрделілігін
азайту.

ҚР ҚМ орталықтандырылған БААЖ құру үшін мынадай мақсаттарға қол
жеткізу қажет:

• е-Қаржыминінің орталықтандырылған архитектурасын кезекті құру үшін
АТ-жүйелерінің (АТ-жобалардың) портфелін орталықтандырылған
басқаруды қамтамасыз ету;
• Министрліктің және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының
мемлекеттік функцияларды орындау және мемлекеттік қызметтер көрсету
жөніндегі әкімшілік рәсімдерін (бизнес-процестерді) кешенді
автоматтандыруды қамтамасыз ету;
• Сервис-бағдарланған архитектура қағидатына сәйкес қосымшаларды құру
және қолданыстағыларын пысықтау (SOA ұстанымы);
• НҚА талаптары өзгерген кезде процестерді бабына келтіру үшін
икемділік пен айқындылықты қамтамасыз ету, күшіне енетін және ҚМ
өтпелі процестеріне әсер ететін НҚА талаптарын қанағаттандыру,
комитеттер жұмысының келісімділігі;
• ҚР ҚМ өтпелі процестерінің тиімді және жылдам орындалуы үшін
сервистердің келісімділігі (үндесуі);
• пайдаланылатын платформалардың, қосымшалардың санын қысқарту және
негізгі вендор қосымшаларының құнын азайту (жеңілдіктер) есебінен
әзірлеуге және қызмет көрсетуге жұмсалатын шығыстарды азайту;
• ақпараттық жүйелер (е-Қаржымині процестерінің) арасындағы өзара іс-
қимыл күрделілігін азайту;
• олардың көздерін анықтауды, түрлі даналардың біртекті еместігін
және қарама-қайшылығын болдырмау есебінен деректердің сапасын
өзгерту және пайдалану, жақсарту рәсімдерін қоса алғанда
қолданыстағы деректерді бірегейлендіру және түгендеу;
• деректердің көші-қонына, сақтау қондырғысына, оларға қызмет
көрсетуге құнынан жұмсалатын шығындарды азайту мақсатында
деректердің шығындылығы мен фрагментарлығын қысқарту;
• деректерді, әсіресе мұраға қалған немесе ескірген қосымшалардың
үлкен көлемінің болуына байланысты керек емес ауыстыруларды немесе
көшіруді болдырмау;
• деректердің жалпы біріктірілген қоймасын қалыптастыру;
• өтпелі процестерді орындау үшін нақты уақыт режиміне жақындатылған
режимде деректердің қол жетімділігін қамтамасыз ету;
• түрлі көздерден (АЖ немесе комитеттердің ДҚ) берілген деректердің
тұтастығын қамтамасыз ету үшін метадеректерді біріктіру, сақтауды
орталықтандыру;
• техникалық орындылықты қамтамасыз ету және негізгі вендор(лар)дың
технологиялары мен өнімдерін пайдалану есебінен сатып алу мен
қызмет көрсетуге жұмсалатын шығыстарды азайту ;
• е-Қаржымині БААЖ деректерінің сервистерін әзірлеу;

Қауіпсіз және сенімді инфрақұрылымды әзірлеу үшін мынадай мақсаттарға
қол жеткізу қажет:

• қосымшалардың тиімді жұмыс істеуін және қажет жерде деректерді
беруді (автоматтандырылған процестер ортасында) қамтамасыз ететін
Комитеттер мен аумақтық бөлімшелердің инфрақұрылымын әзірлеу;
• бір жағынан санкцияланбаған қатынаудан қорғауды, екінші жағынан -
өтпелі процестерде оларды пайдалану үшін деректердің жылдам қол
жетімділігін қамтамасыз ететін кезекті және келісімді шараларды
пайдалану негізінде деректерді қорғауды жақсарту;
• е-Қаржыминін қажетті есептеу қуатымен (есептеу инфрақұрылымымен)
қамтамасыз ету;
• желілік сервистерді құру: жергілікті желілер (хаттамалар, кабельді
жүйелер), жаһандық желілер (көлік, хаттамалар), қатынау
технологиялары (қашықтан қатынау бар пайдаланушылар, терминалдардың
эмуляциясы, шлюздер және т.б.);
• қажетті қауіпсіздік сервистерін құру: авторлығын анықтау,
сәйкестендіру (ішкі және сыртқы сәйкестендіру, желілік қауіпсіздік,
деректерді өңдеу орталықтарының физикалық қауіпсіздігі, өзге
қауіпсіздік сервистері (басып кіруді табу, вирустардан қорғау және
т.с.с.).

3. Жобаны іске асыру кезеңдері

Жобаны іске асыру процесі үш кезеңге бөлінеді. Осы құжатта 2009-2011
жылдары іске асырылатын міндеттер шеңбері қарастырылады. Жұмыстардың құрамы
туралы толығырақ 6. БААЖ ҚҰРУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН МАЗМҰНЫ
деген бөлімді қараңыз.

Жүйені құрудың бірінші кезеңі (2009 жыл) 1-кестеге сәйкес Ең жоғары
басымдығы бар жүйелік және функционалдық құрауыштарды әзірлеу жөніндегі
жұмыстарды қамтиды. Бұл ретте е-Қаржымині БААЖ құру жобасын іске асыру
жөніндегі ең жоғары басымдық Қаржы мониторингі кіші жүйесін құру, осы
Техникалық ерекшелікке қосымшаларда келтірілген техникалық талаптарды,
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін сипаттау болып табылады.

Бұдан басқа е-Қаржымині БААЖ іске асырудың бірінші кезеңінде
жұсыстар мен көрсетілетін қызметтердің мынадай түрлері көзделген:

1. ҚР ҚМ автоматтандыру жөніндегі қызметті жоспарлау және жобаны
басқару;
2. БААЖ кіші жүйелерін әзірлеу және тәжірибелік пайдалану үшін қажетті
есептеу жабдығын сатып алу;
3. Консалтинг (мынадай кіші кезеңдерді қамтиды):
4. Өнім берушімен ҚР ҚМ персоналы үшін таныстыру тренингтерін өткізу;
5. Процестердің егжей-тегжейлі сипаттамасын қалыптастыру;
6. БААЖ кіші жүйелері деректерінің құрылымын қалыптастыру
(объектілерді, олардың арасында байланыстарды құру, анықтамалықтарды
бөліп көрсету);
7. БААЖ кіші жүйелерінің интерфейстерін қалыптастыру (кіріс және шығыс
нысандары);
8. БААЖ бизнес-пайымдауын қалыптастыру (деректерді өңдеу алгоритмі);
9. БААЖ кіші жүйелеріқұрауыштары арасында деректер алмасу
стандарттарын қалыптастыру;
10. БААЖ ақпараттық қоймасының құрылымын әзірлеу;
11. Нысаналы және стандартты функционалды салыстырып талдауды жүргізу
(GAP талдау);
12. Талдау нәтижелері бойынша жобалау және ресурстық жоспарларды
қалыптастыру.
13. БААЖ кіші жүйелерін әзірлеу;
14. Сапаны сырттай бақылау.

Жүйені құрудың екінші кезеңі (2010 жыл) 1-кестеге сәйкес Жоғары және
Орташа басымдығы бар жүйелік және функционалдық құрауыштарды әзірлеуді,
сондай-ақ жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің мынадай түрлерін қамтиды:

1. Бағдарламалық қамтымға лицензиялардың бір бөлігін сатып алу;
2. ҚР ҚМ автоматтандыру жөніндегі қызметті жоспарлау және жобаны
басқару;
3. Консалтинг (мынадай кіші кезеңдерді қамтитын);
4. БААЖ кіші жүйелерін әзірлеу;
5. Алдын ала сынақтар жүргізу;
6. Пилоттық аймақта жүйені тәжірибелік пайдалану;
7. БААЖ кіші жүйелерін пысықтау (пилоттық аймақта жүйені тәжірибелік
пайдалану процесінде анықталған кемшіліктерді жою);
8. Сапаны сырттай бақылау.

Жүйені құрудың үшінші кезеңі (2011 жыл) 1-кестеге сәйкес Төмен
басымдығы бар жүйелік және функционалдық құрауыштарды әзірлеуді, сондай-ақ
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің мынадай түрлерін қамтиды:

1. Тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану үшін есептеу жабдығын сатып алу;

2. ҚР ҚМ автоматтандыру жөніндегі қызметті жоспарлау және жобаны
басқару;

3. Консалтинг (мынадай кіші кезеңдерді қамтитын);

4. БААЖ кіші жүйелерін әзірлеу;
5. Бағдарламалық қамтымға лицензиялар сатып алу;
6. Тәжірибелік пайдалану;
7. БААЖ пысықтау

8. Сапаны сырттай бақылау.
9. Өнеркәсіптік сынақтар жүргізу;
10. Автоматтандыру объектісін БААЖ өнеркәсіптік пайдалануға даярлау;
11. Техно-жұмыс құжаттамасын (нұсқаулықтарды, пайдаланушының
басшылығын және т.с.с. қоса алғанда ТЖЖ) даярлау және келісу;
12. Жүйені енгізу және тарату ;
13. Негізгі пайдаланушылар мен әкімшілерді БААЖ жұмыс істеуге оқыту;
14. БААЖ сүйемелдеу.
Өнім беруші кіші жүйелердіпроцестерді басымдандыруға сәйкес БААЖ
енгізуді қамтамасыз етуі тиіс, № 1 кесте.
№ 1 кесте

№ Е-Қаржымині Кешенді Ақпараттық Жүйесінің құрамы Енгізу басымдығы
КІШІ ЖҮЙЕЛЕР
1 Деректер қоймасы Ең жоғары
2 Біріктірілген шина Ең жоғары
3 Нормативтік-анықтамалық ақпараттың бірыңғай Жоғары
корпоративтік жүйесі
4 Талдамалы орталық Орташа
5 ҚР ҚМ Web-Порталы Орташа
6 Ұзақ сақталатын тарихи деректер мұрағаты Төмен
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ КІШІ ЖҮЙЕЛЕР
7 Қаржы мониторингі Ең жоғары
8 Кеден одағына қатысушы мемлекеттердің салық органдары Ең жоғары
арасында ақпарат алмасу
9 МБ кедендік төлемдер бөлігінде атқарылуы Ең жоғары
10 Салықтық емес түсімдер және негізгі құралдарды сату Жоғары
(мемлекеттік меншікті басқару) бөлігінде МБ-нің
атқарылуы
11 МБ мемлекеттік қарыз алу бөлігінде атқарылуы Жоғары
12 РБ атқарылуы, атқарылуды алдын ала және ағымдағы Жоғары
бақылауды қоса алғанда жергілікті бюджеттердің
атқарылуына қызмет көрсету
13 Төлем қабілетсіз ұйымдар мен дәрменсіз борышкерлерді Жоғары
қаржы-экономикалық сауықтыру
14 Кадр әлеуетін басқару, ҚР ҚМ кадрлық құрамы жөніндегі Жоғары
есептерді қалыптастыру және беру
15 Бухгалтерлік есеп Жоғары
16 Бюджеттік өтінім жобасын қалыптастыру және ҚР ҚМ Орташа
қаржыландыру жоспарының орындалуын бақылау
17 Концессия шарттарының тізілімі Орташа
18 Аудиторлық қызметті лицензиялау Орташа
19 Мемлекеттік қаржы жөніндегі есептілік пен статистиканыТөмен
қалыптастыру, бюджеттердің атқарылуын талдау, талдамалы
материалдарды даярлау
20 ҚР ҚМ стратегиялық даму жоспарын қалыптастыру және Төмен
орындау мониторингі
21 ҚР ҚМ органдарының қызметін АТ қамтамасыз ету Төмен
22 Қаржылық бақылау Төмен
23 Заңи қамсыздандыру Төмен

Жобаны іске асыру кестесі бойынша егжей-тегжейлі ақпарат Техникалық-
экономикалық негіздемеде (Конкурстық құжаттаманың 3-қосымшасында)
көрсетілген.

4. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар

Ұсынылатын шешімнің құрауыштары ТМД елдерінің немесе әлемнің
мемлекеттік органдарында табысты сынақтан өткен болуы тиіс. Еншізуге
ұсынылатын БААЖ әрбір құрауышын табысты енгізу фактілерін құрауыш құрамын
және бағдарламалық өнімнің нұсқасын көрсете отырып кемінде бір мемлекеттік
құрылым растауы тиіс (ұсыным хаттар, пікірлер және т.б.).

Ықтимал өнім берушінің өндіруші немесе оның өкілдігі сатып алынатын
тауарларға, жұмыстарға немесе қызметтерге көрсетуге авторлық берген
Қазақстан Республикасының аумағында әріптес мәртебесі болуы тиіс. Әлеуетті
өнім беруші бағдарламалық және аппараттық қамтымның өндірушісінен немесе
оның өкілдігінен осындай авторлықтың нотариалды расталған растамасын беруі
тиіс.

Әлеуетті өнім беруші бағдарламалық қамтымды өндірушіден бағдарламалық
қамтым ортасында әзірлемелер орындауға құқығын растайтын авторландырылған
хат беруге міндетті.

Егер ықтимал өнім беруші бағдарламалық өнімнің өндірушісі болып
табылмайтын болса, оның Тапсырыс берушімен қол қойылған Шарт шеңберінде
міндеттемелерді толық орындағанға дейін әрекет ету мерзімімен бағдарламалық
өнімді өндірушімен қол қойылған Келісімі болуы тиіс. Осы Келісім ықтимал
өнім берушінің жобаны іске асырумен проблемалары туындаған жағдайда
бағдарламалық өнімді өндірушінің өзі тікелей әлеуетті өнім берушінің
міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуі тиіс. Бұл ретте Келісім осы
конкурстың шеңберінде көзделмеген қосымша төленетін тауарларды, жұмыстарды
немесе қызметтерді тапсырыс берушінің сатып алуын талап етпеуі тиіс.

Сүйемелдеу мен қызмет көрсету жөніндегі жедел қызметтер көрсету үшін
әлеуетті өнім беруші астана қоныс аударуы немесе Астана қаласында өкілдігі
болуы тиіс. Астана қаласында филиалы немесе өкілдігі болмаған жағдайда
әлеуетті өнім беруші сатып алу туралы шартқа қол қойған сәттен бастап 3
айға дейінгі мерзімде филиалын немесе өкілдігін тіркеуді жүзеге асыруы
тиіс.

Әлеуетті өнім берушінің ISO 9001:2000 халықаралық сапа стандарттарына
сәйкестік сертификаты болуы тиіс.

Жүйені өнеркәсіптік пайдалануға бастапқы енгізу кезеңінде әлеуетті
өнім беруші мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

• Тапсырыс берушінің аумағына өнім беруші мамандары командасының
болуы;
• Қызмет көрсету және мүмкін қателерді жою үшін өнім беруші
мамандарының алдын ала төленген жолсапарлары (Жобаның жалпы құнына
кіретін);
• өнім беруші тарапынан Жүйені енгізуге және оны пайдалануға енгізуге
қатысқан оны қолдау жөніндегі бөлінген мамандарының болуы.

Жабдықтар беруді және БААЖ енгізу жөніндегі ілеспе қызметтер көрсетуді
және жұмысқа қабілеттілігін тестілеуді жүргізуді әлеуетті өнім беруші жеке
ресурстарының есебінен қамтамасыз етуі тиіс.

5. Жобалау командасының құрамына қойылатын кәсіби талаптар

Әлеуетті өнім беруші немесе консорциум қажетті адами ресурстарға ие
болуы тиіс. Мүмкіндігінше ақпараттық жүйелерді әзірлеу және енгізу
саласында кемінде 200 маманның болуы.

Әлеуетті өнім беруші тарапынан жобалау командасының негізгі мамандары
мемлекеттік органдарда ақпараттық жүйелерді әзірлеу мен енгізудің осыған
ұқсас жобаларында қатысу тәжірибесі болуы тиіс.

Ұсынылып отырған БААЖ құрамына енетін аппараттық және бағдарламалық
платформаларды өндірушілердің сертификаттары болуы тиіс. Негізгі
мамандардың сертификаттары әлеуетті өнім берушінің жобалау командасындағы
олардың рөліне сәйкес келуі тиіс.

Әлеуетті өнім берушінің өтінімі жеңімпаз деп танылған жағдайда жобалау
командасының құрамы ілеспе қызметтер көрсету басталғанға дейін Тапсырыс
берушімен келісілуі тиіс. Қызметтер немесе жұмыстар көрсету барысында
жобалау командасының құрамындағы кез келген өзгерістер Тапсырыс берушімен
келісілуі тиіс.

Әлеуетті өнім беруші тарапынан жобалау командасы басшысының жобаның
басшысы ретінде кемінде екі табысты аяқталған жобада қатысу тәжірибесі
болуы және халықаралық PMI немесе IPMA стандарттарына сәйкес
сертификатталған болуы тиіс.

6. Уақытша заңды тұлғалар бірлестіктерінің (консорциумдардың) конкурсқа
қатысуы

Егер конкурстық өтінімді уақытша заңды тұлғалар бірлестіктері
(консорциумдар) берсе, қосымша төменде келтірілген мынадай талаптар
орындалуы тиіс:

Уақытша заңды тұлғалар бірлестігінің құрамына енетін әрбір ұйым осы
конкурстық құжаттаманың талаптарына жауап беруі тиіс.

Кез келген ұйым бір ғана заңды тұлғалар бірлестігінің құрамына ене
алады.

Заңды тұлғалар (консорциум) мүшелерінің арасында жасалған ортақ
жауапкершілік шарты ҚР Азаматтық кодексінің нормаларына сәйкес келуі және
мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:

• Келісімде конкурсқа қатысу шеңберінде де, Шартты орындау шеңберінде
де тараптардың құқықтары мен міндеттері нақты анықталуы тиіс;
• Келісімде әрбір ұйым орындайтын жұмыстардың көлемі мен құнын,
сондай-ақ жұмыстарды орындау мерзімін нақты бөлу келтірілуі тиіс;
• Келісімде одан әрі Тапсырыс берушімен өзара қарым-қатынастарда
консорциумдарға енетін ұйымдардың әрқайсысының мүддесін білдіретін
көшбасшы анықталуы тиіс;
• Келісімде конкурсқа қатысуға байланысты міндеттемелер бойынша әрбір
ұйымның субсидиялық жауапкершілігі және Шарттың уақтылы және толық
орындалуы үшін ортақ жауапкершілік белгіленуі тиіс;
• Келісімде төлемдерді қоса алғанда тұтастай алғанда Шартты орындау
жөніндегі барлық операцияларды көшбасшы тікелей орындайтын болады
деп көзделуі тиіс, алайда Тапсырыс берушінің тілегі бойынша немесе
оның бастамасы бойынша осы схема өзгертілуі мүмкін.
• Конкурстық өтінім консорциумды құрайтын әрбір ұйымның белгіленген
талаптарға сәйкестігін растайтын мәліметтерді қамтуы тиіс;
• Конкурстық өтінімді өзі консорциумның мүддесін білдіретіндігіне
сілтеме жасай отырып көшбасшы даярлайды және өз атынан береді;
• Конкурстық өтінім осы конкурстық құжаттамада белгіленген нысан
бойынша консорциум жасайтын ұйымдар арасында тауарлардың көлемін
бөлу туралы мәліметтерді, жұмыстар мен қызметтердің орындалуын
қосымша қамтуы тиіс.

Бірлестік мүшелері қызметінің сандық өлшемдерін бағалау кезінде бұл
өлшемдер жинақталады.

Уақытша заңды тұлғалар бірлестігінің қатысушысы беретін конкурстық
өтінім хаттамаға қол қойғанға дейін конкурс процесінде консорциумның
құрамынан бір немесе бірнеше ұйымдар шыққаны анықталса, қабылданбауы
мүмкін.

Тапсырыс берушінің консорциумның құрамынан бір немесе бірнеше ұйымдар
шықса, Конкурстың нәтижелері туралы хаттаманы немесе Шартты біржақты бұзуға
құқығы бар.

2. е-ҚАРЖЫМИНІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

Жүйе ақпаратты орталықтандырылған сақтау, өңдеу және бірыңғай
ақпараттық кеңістікте ұйымның барлық бизнес-процестері бойынша басқару
мүмкіндігін беруі тиіс. Бұл үшін БААЖ мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

• құжаттарға, есептерге және жүйе функцияларына қатынау құқықтарының
бірыңғай жүйесі;
• деректерді біржолғы енгізу;
• жүйелер арасында деректер жиынтығын берудің болмауы;
• функционалдық кіші жүйелерқұрауышта түйісуде бизнес-процестердің
модельдерін құру мүмкіндігі (персоналды басқару – жалақы, қаржыны
басқару және т.с.с.);
• жүйені барлық іске асыру үшін бірыңғай функционалдық жиынтық, ол
сүйемелдеу және пысықтау процестерін жеңілдетеді;
• аппараттық және бағдарламалық платформадан тәуелсіздік және
гетерогендік;
• басқа қолданбалы жүйелермен және дерекқорлармен бірігудің дамыған
технологиялық құралдардың болуы.

1. БААЖ қойылатын функционалдық талаптар

ҚР ҚМ 17 (он жеті) негізгі процесс бөлініп берілген. БААЖ шеңберінде
әрбір бизнес процеске функционалдық кіші жүйе сәйкес келетін болады.
№ 2 кестеде БААЖ бизнес процестерініңкіші жүйелерінің толық
тізбесі келтірілген. Өз кезегінде әрбір кіші жүйе автоматтандырылатын
тиісті кіші жүйелердің құрауышынан тұрады.

Өнім беруші барлық санамаланған кіші жүйелер және оларға енетін
құрауыш үшін жеке техникалық тапсырмалар (ЖТТ) әзірлейді.

Осы ТЕ ҚР ҚМ БААЖ әзірлеу шеңберінде жеке техникалық тапсырмалар құру
үшін басшылық болып қызмет етуі тиіс. Өнім беруші ұсынып отырған ЖТТ
өнімдер мен технологияларды бірыңғай терумен технологиялық біртекті
міндеттерді шешу қағидаты бойынша құрылуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген кіші жүйелерге жеке техникалық тапсырмалар
кемінде мынадай талаптардың орындалуын қамтамасыз етуі тиіс:

• пәндік сала деректерінің объектілері мен құрылымын қалыптастыру
және егжей-тегжейлеу;
• деректер алмасу стандарттарын егжей-тегжейлеу және енгізу-шығару
интерфейстерін қалыптастыру;
• әрбір кіші жүйенің функционалдық талаптарын егжей-тегжейлеу тиісті
құрауыштарды тағайындауға сәйкес қалыптастырылады;
• бірыңғай НҚА құрамдас элементтері болуы тиіс құрауыштардың қажетті
анықтамалықтары мен сыныптауыштарын қалыптастыру;
• сәйкестендіру мен ақпараттық қауіпсіздіктің бірыңғай ережелерін
пайдалану;
• кіші жүйелердіңқұрауыштардың архитектурасы қосымшалардың
архитектурасының қағидаттарына сәйкес келуі тиіс;
• кіші жүйенің біріктірілуіне қойылатын талаптарды көрсету осы ТЕ
талаптарына сәйкес келуі тиіс;
• БААЖ басқа кіші жүйелеріменқұрауыштарымен, сондай-ақ мұраға қалған
ҚР ҚМ жүйелерімен және ҚР электрондық үкіметінің кіші
жүйелеріменқұрауыштарымен ақпараттық өзара іс-қимыл жасау
ережелерін сипаттау.
• осы ТЕ талаптарымен келісімділік .

Жеке техникалық тапсырмалардың құрамы, мазмұны, ресімдеу ережесі ҚР СТ
34.015-2002 сәйкес келуі тиіс.

№ 2 кесте.

№ Кіші жүйенің өтпелі бизнес-процестің атауы Бөлімше
1 ҚР ҚМ стратегиялық даму жоспарын қалыптастыру және ОА
атқарылу мониторингі
2 Бюджеттік өтінім жобасын қалыптастыру және ҚР ҚМ ОА
қаржыландыру жоспарының орындалуын бақылау
3 Концессия шарттарының тізілімі ОА, ММЖК
4 Аудиторлық қызметті лицензиялау ОА
5 Кеден одағына қатысушы мемлекеттердің салық органдары СК
арасында ақпарат алмасу
6 МБ кіріс бөлігінің кеден төлемдері бөлігінде КБК
атқарылуы
7 МБ салыққа жатпайтын түсімдер бөлігінде атқарылуы жәнеММЖК
негізгі қаражатты сату (мемлекеттік меншікті басқару)
8 МБ мемлекеттік қарыз алу бөлігінде атқарылуы ОА
9 РБ атқарылуы, атқаруды алдын ала және ағымдағы ҚК
бақылауды қоса алғанда жергілікті бюджеттердің
атқарылуына қызмет көрсету, ҰҚ
10 Мемлекеттік қаржы жөніндегі есептілік пен статистиканыОА
қалыптастыру, бюджеттердің атқарылуын талдау, талдамалы
материалдарды даярлау, РБ атқарылуы туралы жылдық
есепті қалыптастыру
11 Төлем қабілетсіз ұйымдарды және дәрменсіз ДБК
борышкерлерді қаржы-экономикалық сауықтыру
12 Қаржы мониторингі ҚМК
13 Кадр әлеуетін басқару, ҚР ҚМ кадрлық құрамы жөніндегі ОА
есептерді қалыптастыру және беру
14 Бухгалтерлік есеп ОА
15 ҚР ҚМ органдарының қызметін АТ қамтамасыз ету ОА
16
17
Қаржылық бақылау ҚБК (ІАБ)
Заңи қамсыздандыру ОА

ЖТТ даярлау шеңберінде БААЖ кіші жүйелеріне және құрауыштарына
қойылатын функционалдық және жүйелік талаптар осы ТТ ең төменгі талаптарына
сәйкес қалыптастырылады, бірақ оның ережелерімен шектелмейді.

БААЖ функционалдық және жүйелік талаптарының егжей-тегжейлі
ерекшеліктері (ЖТТ) ҚР қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі
тиіс.

1. ҚР ҚМ стратегиялық даму жоспарын қалыптастыру және оның атқарылу
мониторингі кіші жүйесіне қойылатын талаптар

Кіші жүйе ҚР Қаржы министрлігінің үздіксіз стратегиялық басқару
процесін қолдауға арналған. ҚР ҚМ стратегиялық даму жоспарын іске асыру
мониторингі кіші жүйесі Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің
Мемлекеттік жоспарлау ақпараттық жүйесімен үндестірілуі тиіс.

Осы кіші жүйені іске асыру кезінде құрылған жүйенің операциялық
жоспарының орындалуы, оның ішінде ҚР ҚМ операциялық жоспары іс-шараларының
орындалуы жөніндегі есептілік мониторингі және даярлау және Бюджеттік
өтінім жобасын қалыптастыру және ҚР ҚМ қаржыландыру жоспарының атқарылуын
бақылау талаптарынан, сондай-ақ өзге көздерден мониторингін автоматтандыру
қажет.

2. Бюджеттік өтінім жобасын қалыптастыру және ҚР ҚМ қаржыландыру
жоспарының атқарылуын бақылау кіші жүйесіне қойылатын талаптар

Бюджеттік өтінім жобасын қалыптастыру және ҚР ҚМ қаржыландыру
жоспарының атқарылуын бақылау кіші жүйесі 4 (төрт) құрауышты қамтиды:

Министрліктің алдағы кезеңге арналған бюджет жобасын даярлау және
жинақтау.
Аумақтық бөлімшелердің деңгейіне дейін ҚР ҚМ жеке қаржыландыру
жоспарларын жасау және ведомстволар мен ОА деңгейіне дейін
шоғырландыру.
ҚР ҚМ тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу
жоспарын қалыптастыру, бекіту және жинақтау.
Қаржыландыру жоспарларының атқарылуын талдау және бақылау.

Кіші жүйеге және оның құрауыштарына қойылатын функционалдық талаптар
БААЖ автоматтандырылатын функцияларды (бизнес-процестерді) іріктеуге сүйене
отырып қалыптастырылады және мынадай НҚА регламенттеледі:

• Бюджет кодексі;
• Көлік құралдары иелерінің АҚЖ міндетті сақтандыру туралы ҚР
1.07.2003 ж. Заңы;
• Қазақстан Республикасы мемлекеттік бюджеті және Ұлттық Банкінің
сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы
органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы
Қазақстан Республикасы Президентінің 17.01.2004 ж. № 1284 Жарлығы;
• ҚР Үкіметінің 24.02.2000 ж. № 288 қаулысы;
• ҚР Үкіметінің 27.05.1999 ж. № 663 қаулысы;
• ҚР Үкіметінің 2.11.1998 ж. № 1118 қаулысы;
• ҚР Үкіметінің 22.09.2000 ж. № 1428 қаулысы;
• ҚР Үкіметінің 29.08.2001 ж. № 1127 қаулысы;
• ҚР Үкіметінің 29.08.2007 ж. № 753 қаулысы;
• ҚР Үкіметінің 24.04.08 ж. № 387 қаулысы;
• ҚР Үкіметінің 29.12.2007ж. № 1400 қаулысы;
• ҚР Үкіметінің 15.04.2008ж. № 339 қаулысы;
• Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімді жасау
және беру ережесін бекіту туралы ҚР Экономика және бюджеттік
жоспарлау министрлігінің 30.04.2003 ж. № 75бұйрығы ;
• Республикалық бюджет туралы ҚР 4.12.2008 ж. № 95-4 Заңы;
• Республикалық бюджет туралы ҚР Заңын іске асыру туралы ҚР
Үкіметінің 18.12.2008 ж. № 11-84 қаулысы;
• Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін
бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 26.02.2009 ж. №
220 қаулысы;
• Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы талдамалы есепті жасау
және беру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы ҚР Қаржы министрінің
24.07.2007 ж. № 263 бұйрығы;
• Бюджеттік бағдарламаны іске асыру туралы есепті жасау және беру
жөніндегі ережені бекіту туралы ҚР Қаржы министрінің 30.07.2003 ж.
№ 289 бұйрығы;
• Бюджеттік инвестициялардың тиімділігін бағалау жөніндегі есепті
жасау және беру ережесін бекіту туралы ҚР ЭБЖМ 15.12.2004 ж. № 165
бұйрығы;
• ҚР ҚМ Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің Қаржылық және
ұйымдастыру-кадр жұмыстары басқармасы туралы ереже;
• Мемлекеттік сатып алу туралы заң;

1. Министрліктің алдағы кезеңге арналған бюджетінің жобасын даярлау
және жинақтау құрауышына қойылатын талаптар

Құрауыш ҚР қаржы министрлігінің алдағы кезеңге арналған бюджетінің
жобасын даярлауға, жинақтауға арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде
кемінде мынадай процестерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:

• ҚМ ведомстволарынан алдағы қаржы жылына және үш жылдық кезеңге
арналған бюджеттік өтінімдерді жинақтау ;
• ҚР Үкіметінде ҚР ҚМ бюджетін бекіту үшін кейіннен ҚР Экономика және
бюджеттік жоспарлау министрлігіне бере отырып ҚР ҚМ бойынша алдағы
кезеңге арналған бюджет жобасын қалыптастыру.
• Министрлік бюджетінің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету.
• НҚА сәйкес сыртқы және ішкі қаржылық есептілікті қалыптастыру;

2. Аумақтық бөлімшелердің деңгейіне дейін ҚР ҚМ жеке қаржыландыру
жоспарларын жасау және ведомстволар мен ОА деңгейіне дейін
шоғырландыру құрауышына қойылатын талаптар

Құрауыш ҚР ҚМ құрылымдық бөлімшелерінен деректерді шоғырландыру
жолымен міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын
қалыптастыруға арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде мынадай
процестерді автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:

• ҚР ҚМ құрылымдық бөлімшелерінде міндеттемелер мен төлемдер бойынша
қаржыландыру жоспарларын қалыптастыру;
• Жеке қаржыландыру жоспарларын шоғырландыру;
• ҚР ҚМ бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарын қалыптастыру.

Құрауыш Қаржыландыру жоспарларының атқарылуын талдау және бақылау,
Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу
жоспарларын қалыптастыру мен бекіту құрауыштарымен өзара іс-қимыл жасау
мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

3. ҚР ҚМ тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік
сатып алу жоспарын қалыптастыру, бекіту және жинақтау құрауышына
қойылатын талаптар.

Құрауыш тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік
сатып алу жоспарын қалыптастыруға және бекітуге арналған. Осы құрауышты
іске асыру кезінде кемінде мынадай процестерді автоматтандыру қажет:

• ҚР ҚМ құрылымдық бөлімшелерінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асыру үшін тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің,
олардың көлемінің жыл сайынғы жоспарлы номенклатурасын
қалыптастыру;
• Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтер мен тауарларды мемлекеттік сатып алу жоспарларының
деректерін шоғырландыру;

Құрауыш мемлекеттік сатып алу жоспарымен бекітілген мемлекеттік сатып
алу туралы хабарландыруды орналастыру бөлігінде мемлекеттік сатып алудың
веб-порталымен (www.goszakup.gov.kz) өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігін
қамтамасыз етуі тиіс. Сондай-ақ жүргізілген мемлекеттік сатып алу
мониторингі үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді
жүргізілген мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша веб-порталда
шарттардың тізілімімен өзара іс-қимыл жасауды қамтамасыз ету.

4. Қаржыландыру жоспарларының атқарылуын талдау мен бақылау құрауышына
қойылатын талаптар

Құрауыш қаржыландыру жоспарларының атқарылуын талдау мен бақылауға
арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде кемінде мынадай процестерді
автоматтандыруды қамтамасыз ету қажет:

• бекітілген бюджет жобасының көрсеткіштерімен салыстырмалы талдау
жүргізу,;
• жобалардың нұсқаларын, қаржыландыру жоспарларының нұсқаларын және
түсімдер жоспарларының нұсқаларын талдауды жүргізу.

Құрауыш Аумақтық бөлімшелердің деңгейіне дейін ҚР ҚМ жеке
қаржыландыру жоспарларын жасау және ведомстволар мен ОА деңгейіне дейін
шоғырландыру, ҚР ҚМ тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді
мемлекеттік сатып алу жоспарын қалыптастыру, бекіту және жинақтау
құрауыштарымен өзара іс-қимыл жасауды қамтамасыз етуі тиіс.

3. Концессия шарттарының тізілімін жүргізу кіші жүйесіне қойылатын
талаптар

Концессия шарттарының тізілімін жүргізу кіші жүйесі мемлекеттің
концессиялық міндеттемелерін есепке алуға және басқаруға арналған. Кіші
жүйе мынадай 2 (екі) құрауыштан тұрады:

• Концессия шарттарының тізілімін жүргізу;
• Концессия объектілері бойынша есептілікті талдау және
қалыптастыру.

Кіші жүйенің құрауыштарына қойылатын функционалдық талаптар БААЖ
автоматтандырылған және мынадай НҚА регламенттелетін функцияларды (бизнес-
процестерді) іріктеуге сүйене отырып қалыптастырылады:

• Концессия туралы ҚР 2006 жылғы 7 шілдедегі № 167 Заңы.

1. Концессия шарттарының тізілімін жүргізу құрауышына қойылатын
талаптар

Құрауыш концессия шарттарын бірлесіп қаржыландыру қаражатының
мониторингін жүзеге асыруға арналған. Осы құрауышты іске асыру кезінде
кемінде мынадай процестерді автоматтандыру қажет:

• концессия шарттарын бірлесіп қаржыландыру қаражатының мониторингі
(Ағымдағы және алдағы кезеңдерде бірлесіп қаржыландыруға
жіберілетін мемлекет қаражатының көлемін басқару);
• берілген мемлекеттік кепілдіктер мен кепілдемелердің мониторингі.

2. Концессия объектілері бойынша есептілікті талдау мен қалыптастыру
құрауышына қойылатын талаптар

Концессия объектілері бойынша ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
ҚР президентінің жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдаулары
Зейнетақы жүйесі жайлы
Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесі жайлы
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020» БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Лизинг ұғымының пайда болуы мен экономикалық мәні
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру
Сыбайлас жемқорлық – қоғамның өзекті мәселесі туралы ақпарат
Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымының институттары
«НҰРЛЫ КӨШ» – «СОРЛЫ КӨШке» айналды ма?
Пәндер