1С бухгалтерия бағдарламасының қолданылуымен еңбек көрсеткіштерінің есебі

Жоспар

Кіріспе

І Бөлім. Еңбек көрсеткіштерінің есебі. ... ... ... ... ... ... ... .. 6
1.1. Негізгі технико.экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ..6
1.2. Еңбек және жалақының ұйымдастырылуы,
жалақының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11

ІІ Бөлім. Жаңажол газ өңдеу зауытында еңбек ресурстарын тиімді пайдалану көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
2.1. Жаңажол газ өңдеу зауытының қысқышы тарихы ... ... ... ..27
2.2. Жаңажол газ өңдеу зауытының еңбек ресурстары және
оларды тиімді пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30

ІІІ Бөлім. 1С:Бухгалтерия бағдарламасын қолданылуымен
еңбек көрсеткіштерінің есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
3.1. 1С:Бухгалтерия базасындағы бухгалтерлік есептің
компьютерлік жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
3.2. 1С:Бухгалтерия бағдарламасының еңбек
көрсеткіштерін есептеудегі ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ..50

Қорытынды және ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..63

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..66
Кіріспе

Қазақстанның нарықтық экономикаға өтуі өндірістің ұйымдастырылуының барлық процессін және оны басқару ерекшелігі болып ресурстардың шектеулі болуы жағдайында шаруашылықтың қалыпты жүргізілуі қамтамасыз етуге бағытталуы, минималды шығындармен соңында жоғары нәтижелерге жету қажеттігі фирманың жаңа нарықтық жағдайда оптималды бейімделуі болып табылады.
Тақырыптың өзектілігі болып нарықтық қатнастардың қалыптасуы кезінде кәсіпорынның негізгі шаруашылық буыны деңгейінде басқару әдістерін және формаларын білуін талап ету табылады. өндірісті басқару проблеммаларын зерттеу біздің немесе басқа мемлекеттердегі қоғамдық өндірістің басқарылуының тарихы тәжірибесін есепке ала отырып жүргізу керек. Проблеммаға осылай кірісу механизмдердің дұрыс жұмыс істеуі, өндірісті басқару жүйелерінің дамуын және олардың тиімді болуы терең зерттеуге мүмкіндік береді. Дегенмен, мұндай зерттеулер әлдеде жеткіліксіз жүргізіліп отыр, бұл тақырыптың проблеммасын көрсетеді.
Өндірістің жаңашыл мінезі, оның мінезі, оның жоғары ғылыми бейімделуі өнім саласы сұрақтарының артықшылығы жұмысшыға қойылған талаптарды өзгертеді, еңбекке деген творчествалық көзқарасы және жоғары проффесионализмнің мәнің өсіреді, бұл еңбек ресурстарын тиімді пайдалану резервтерін табуды талап етеді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты-уәсіпорынның экономикалық жағдайымен танысу негізінде, шаруашылық - өндірістік қызметтің ұйымдастырылуын зерттеу, еңбек көрсеткіштерінің талдауын жүргізу, еңбек ресурстарын тиімді пайдалануы бойынша рекомендациялар жасау.
Дипломның жұмыстың міндеттері:
- кәсіпорынның экономикалық жағдайымен танысу, кәсіпорынның пайда болу тарихы, кәсіпорынның ұйымдастырылуы және өндірістік құрылымы, технико-экономикалық көрсеткіштері;
- өндірістік ұйымдастырылуын зерттеу, техникалық және өндірістік процесстер ерекшелігі, еңбектің ұйымдастырылуы және жалықы есебі;
- еңбек көрсеткіштерінің талдауын жүргізу;
- еңбек ресурстарын тиімді пайдалану резервтерін зерттеу.
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі болып Жаңажол газ өңдеу зауыты табылады.
Жаңажол газ өңдеу зауытты өңдірістік–шаруашылық қызметін жүргізеді. Заң күші бар Қазақстан Республикасы Конституциясы, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының заңдары «Еркін шаруашылық қызмет және кәсіпкерліктің дамуы туралы», «бәсекелестіктің дамуы және монополисттік қызметті мектеу туралы», Қазақстан Республикасы президентінің Бұйрықтары заң күші бар «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу», «Пайдалы қазбалар және оларды пайдалану туралы», «Мұнай туралы», «Банкротқа ұшырау туралы» және т.б.
Дипломдық жұмыс үш бөлім және қорытындыдан тұрады. Бірінші бөлім «Еңбек көрсеткіштерінің есебі» деп аталады. Бұл бөлімде негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер туралы толық мағлұмат берілген, кәсіпорын өңдірісінің ұйымдастырылуы, еңбек және еңбек ақының ұйымдастырылуы, еңбек ақы түрлері және еңбек ақыдан ұсталымдар, еңбек ақының есебі және шот аралық байланыстар берілген.
Екінші бөлім «Жаңадол газ өңдеу зауытында еңбек ресурстарын тиімді пайдалану көрсеткіштері». Бұл бөлімде Жаңажол газ өңдеу зауытының тарихы, өндірісінің ұйымдастырылуы,технологиялық процесстер, еңбек ресурстарының құрамы мен функционалды құрылымы, еңбек ресурстарын тиімді пайдалану туралы мағлұматтар берілген.
Үшінші бөлім «1С:Бухгалтерия бағдарламасын қолданылуымен еңбек көрсеткіштерінің есебі». Бұл бөлімнің негізгі мағлұматтары еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін зерттеу, сонымен қатар жұмыс күшін мамандықтары және категориялары бойынша бөлу, кадрлардың ағымдылық көрсеткіштерін анықтау, еңбек ресурстарын тиімді пайдалану резервтерін табу 1С:Бухгалтерия бағдарламасын қолданылуымен қарастырылған.
Пайдалынған әдебиеттер тізімі:
1. Бухгалтерский учет в РК.
Закон о бухгалтерском учете в Алматы – 2000 год.
2. Закон РК «О занятости населения».
3. Бухгалтерлерге арналған Нормативтік актілер №6 шағарылым, 2002 жыл. «Жалдамалы қызметкерлердің саны мен жалақысы бойынша статистикалық есептеме жасау жөніндегі нұсқаулық» есептеме жасау жөніндегі нұсқаулық.
4. Генеральный план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов. Алматы, 1996 год.
5. Сборник бухгалтерских проводок. Составили В.И. Скала и др., Алматы, ИД «Цем», 1999 год.
6. С. А. Димитрова «Правовые проблемы труда и занятости населения», Алматы, «Жеті жарғы», 1997 год.
7. А. Нусупов «Великая стена в Жанажоле», Деловая неделя, 7 апреля, 2000 год.
8. «Социально-экономическое развитие», Ежегодник, декабрь, 2001 год, Алматы.
9. «Әлеуметтік-экономикалық даму» , желтоқсан, 2001 жыл, Ақтөбе.
10. А. М. Елемесова, К. К. Бельгибаева, Е. М. Кииков, Г. М. Молдакулова «Социально-экономическая статистика», Алматы: Экономика – 1999 год, Учебное пособие.
11. В. К. Радостовец, В. В. Радостовец, О. И. Шмидт «Бухгалтерский учет на предприятии», Алматы, 1998 год.
12. Бабаев Ю. А. «Теория бухгалтерского учета» , Москва: Юнити, 2000 год.
13. Баймуханова С.Б. «Бухгалтерсикй учет», Алматы, 1998 год, Учебное пособие.
14. под ред. А. Н. Азримияна «Большой бухгалтерский словарь», Москва: Институт экономики, 1999 год.
15. Г. В. Савицкая «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», Минск, ИП «Экоперспектива», 1998 год, Учебное пособие.
16. Н. П. Любумин, В. Б. Лещева, В. Г. Дьякова «Анализ финансово-экономической деятельности предприятия», Москва: Юнити, 2001 год.
17. В. В. Ковалев, О. Н. Волкова «Анализ хозяйственной деятельности предприятяи», учебник, Москва, 2000 год.
18. Современный экономический словарь, Москва: Инфра-М, 1997 год.
19. Под ред. проф. В. С.буланова «Рынок труда», Москва, 2000 год.
20. О. И. Волков, В. К. Скляренко «Экономика предприятия», Москва: Инфра-М, 2001 год.
21. «Бухгалтер + Компьютер» журналы, 2000-2002 жылдар.
22. «Бюллетень бухгалтера», журналы 2000-2002 жылдар.
23. «Файл бухгалтера», 2000-2002 жылдар.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПӘНДЕР» КАФЕДРАСЫ
Д И П Л О М Ж Ұ М Ы С Ы
ТАҚЫРЫБЫ: 1С: ... ... ... ... ЕСЕБІ
Студент-дипломшы__________________
Ғылыми жетекшісі___________________ э.ғ.к., жер. доцент Жумина Г.Е.
ЖҰМЫС КАФЕДРАНЫҢ № «---»--------------2005 Ж. ... ... ... ... АЛДЫНА ҚОРҒАУҒА ЖІБЕРІЛДІ
АҚТӨБЕ, 2005 жыл
Жоспар
Кіріспе
І Бөлім. Еңбек көрсеткіштерінің есебі. ………………………… 6
1.1. Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер………………6
1.2. Еңбек және жалақының ұйымдастырылуы,
жалақының ... ... ... газ ... ... ... ... тиімді
пайдалану көрсеткіштері…………………………………………………27
2.1. Жаңажол газ өңдеу зауытының қысқышы тарихы…………..27
2.2. Жаңажол газ ... ... ... ... ... ... пайдалану………………………………………….30
ІІІ Бөлім. 1С:Бухгалтерия бағдарламасын қолданылуымен
еңбек көрсеткіштерінің есебі……………………………………..36
3.1. 1С:Бухгалтерия базасындағы бухгалтерлік есептің
компьютерлік жүйесі……………………………………………..36
3.2. 1С:Бухгалтерия ... ... ... ерекшеліктері……………………..50
Қорытынды және ұсыныстар…………………………………….60
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі………………………………..63
Қосымшалар…………………………………………………… ..66
Кіріспе
Қазақстанның нарықтық экономикаға өтуі өндірістің ұйымдастырылуының
барлық процессін және оны ... ... ... ... ... ... шаруашылықтың қалыпты жүргізілуі қамтамасыз ... ... ... ... ... нәтижелерге жету қажеттігі
фирманың жаңа нарықтық жағдайда оптималды бейімделуі болып табылады.
Тақырыптың ... ... ... ... ... ... негізгі шаруашылық буыны деңгейінде басқару әдістерін және
формаларын ... ... ету ... өндірісті басқару проблеммаларын
зерттеу біздің немесе басқа ... ... ... ... ... ... ала ... жүргізу керек.
Проблеммаға осылай кірісу механизмдердің ... ... ... ... жүйелерінің дамуын және олардың тиімді болуы ... ... ... ... ... ... әлдеде жеткіліксіз жүргізіліп
отыр, бұл тақырыптың проблеммасын көрсетеді.
Өндірістің жаңашыл ... оның ... оның ... ... ... ... сұрақтарының артықшылығы жұмысшыға қойылған талаптарды
өзгертеді, ... ... ... көзқарасы және ... ... ... бұл ... ресурстарын тиімді пайдалану
резервтерін табуды талап етеді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты-уәсіпорынның экономикалық жағдайымен танысу
негізінде, шаруашылық - өндірістік қызметтің ұйымдастырылуын зерттеу, ... ... ... ... ресурстарын тиімді пайдалануы
бойынша рекомендациялар жасау.
Дипломның жұмыстың міндеттері:
- ... ... ... ... ... болу ... кәсіпорынның ұйымдастырылуы және өндірістік
құрылымы, технико-экономикалық көрсеткіштері;
- өндірістік ұйымдастырылуын зерттеу, техникалық және ... ... ... ... және ... еңбек көрсеткіштерінің талдауын жүргізу;
- еңбек ресурстарын тиімді пайдалану резервтерін зерттеу.
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі болып Жаңажол газ ... ... газ ... зауытты өңдірістік–шаруашылық қызметін жүргізеді.
Заң күші бар ... ... ... ... Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының заңдары «Еркін
шаруашылық қызмет және кәсіпкерліктің дамуы туралы», «бәсекелестіктің ... ... ... ... ... ... Республикасы
президентінің Бұйрықтары заң күші бар «Заңды тұлғаларды ... ... ... және ... ... ... ... туралы»,
«Банкротқа ұшырау туралы» және т.б.
Дипломдық жұмыс үш бөлім және қорытындыдан тұрады. ... ... ... ... деп ... Бұл ... ... технико-
экономикалық көрсеткіштер туралы толық ... ... ... ... ... және ... ақының ұйымдастырылуы, еңбек
ақы түрлері және еңбек ... ... ... ... ... және ... ... берілген.
Екінші бөлім «Жаңадол газ өңдеу зауытында еңбек ресурстарын тиімді
пайдалану көрсеткіштері». Бұл ... ... газ ... ... ... ... ... еңбек ресурстарының
құрамы мен функционалды құрылымы, еңбек ресурстарын тиімді ... ... ... ... ... ... қолданылуымен еңбек
көрсеткіштерінің есебі». Бұл бөлімнің ... ... ... ... етілуін зерттеу, сонымен қатар ... ... және ... ... бөлу, кадрлардың ағымдылық
көрсеткіштерін анықтау, еңбек ресурстарын ... ... ... табу
1С:Бухгалтерия бағдарламасын қолданылуымен қарастырылған.
І Бөлім. Еңбек көрсеткіштерінің есебі.
1.1. Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштер
Еңбек ресурстары экономикалық ... ... және ... ... ... ... бар тұрғындардың бөлігі. Еңбек ... ... ... ... және ... экономикалық
жағдайлармен анықталады. Белгілі жасқа сай келетін физикалық ... ... ... жағдай деп түсінеміз. ... ... ... ... және ... ... еңбекке қабілетті
адамдар жиынтығы. Қазақстан ... ... ... ... шегі әйелдер мен ерлер үшін 16 жас. Ал жоғарғы шегі ... ... ету ... ... ... ... 16-57 жас
аралығындағы әйел адамдары үшін 57,5 жас зейнет жасы болып есептеледі, ал
16-62 жас ... ер ... үшін 62,5 жас ... жасы ... ... ... ... қабілетсіз деп танылып екі ... ... ... ... адамдар;
2) Жұмыс жасынан кейінгі адамдар.
Еңбекке қабілеттіліктін төменгі және ... ... ... ... жас ... арқылы келесі топтарға бөлуге болады:
- 0-15 жас аралығындағылар – жұмыс жасына дейінгілер;
- 16-58 (әйелдер үшін) және 16-60 ... ... ... – еңюекке қабілеттілер;
- 58 (әйелдер) және 63 (ерлер) жастарынан жоғары – жұмыс жасынан
кейінгілер.
Халықаралық тәжірибеде төменгі шекара 15 жас, жоғарғы ... 65 ... ... ... мына ... ... да ... І
және ІІ топтағы істемейтін ... және ... ақы ... ... деп басқа еңбекке жарамды жастағы тұрғындар, жұмыс істейтін
жас өспірімдер және зейнет жасындағы жұмыс істейтіндер.
Еңбек ресурстары ... ... ... ... ресурстары категорияларын, олардың саның және
құрамын анықтау.
2. Еңбек ... ... ... ... ... Еңбек ресурстарының ҚР территориясы бойынша орналасуын
анықтау.
4. Еңбек ресурстарының нақты өсуін, өсу қаржының ... ... ... ... ... ... төрт ... болады:
1. Негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың экстенсивті
көрсеткіштері, уақыт арқылы оларды ... ... ... қорларды пайдаланудың интенсивті көрсеткіштері,
қуат (күш) арқылы пайдалану ... ... ... ... ... интегралды көрсеткіштері,
экстенсивті және интенсивті факторлардың жиынтық әсерін
есептейді;
4. Негізгі ... ... ... ... ... ... ... негізгі қорлардың
пайдаланудың әртүрлі аспектілерін мінездемейді.1
А.М. Елемесова, К.К. Бельгибаева, Е.М. Ксиков, Г.М. Молдакулова «Социально
экономическая статистика», Алматы: Экономика, 1999 год, ... ... ... ... ... ... ... экстенсивті пайдаланудың коэффициенті жатады.
Жабдықтарды экстенсивті ... ... ... ... ... ... нақты саны (tобор.ф.) норма бойынша
сағаттары санына (tобор.н.) қатынасымен анықталады:
Жабдықтардың алмастырылу коэффициенті (Ксм) ... ... ... саны ... ... ... істеген станоктар санына
(n) қатынасымен анықталады:
Жабдықтардың ... ... ... ... алмастырылу
коэффициенті (Ксм) жабдықтардың жоспарлы алмастырылу коэффициентіне ... ... ... ... ... ... жабдықтардың
нақты өндірімнің (Пф) нормативті өндіріміне (Пн) қатынасымен анықталады:
Жабдықтарды инетгралды ... ... ... ... ... және ... ... арқылы есептеледі:
Кинтегр = Кэкст * Кинт
Негізгі қорларды пайдаланудың жалпыланған ... ... қор ... еңбек қорының ... ... ... ... ... ... қайтарымдылығы – негізгі қор бағасының 1 теңге өнім шығарылуының
көрсеткіші (Фотд) өндірілген өнім ... (В) ... ... ... ... қор ... (Ф) қатынасымен анықталады:
Қор сыйымдылығы – қор қайырымдылығына кері шама, өндірілген өнімнің әр
теңгесіне келетін негізгі қор ... ... ... ... ... (Фр) негізгі қор бағасы (Ф) үлкен сменада
істемеген жұмысшылар санына (ч) қатынасымен ... ... ... пайдалылығы (Р) қордың 1 теңгесіне
келетін пайда мөлшерін мінездейді және ... (П) қор ... ... ... ... негізгі қорларды ... ... ... бар, соның ішінде қорлардың техникалық жағдайларының
көрсеткіштері, жас көрсеткіштері, қор ... ... және ... өнімділігін (Пт) қор қайтарымдылығы және қор ... ... ... болады:
Пт = Фотд * Фв
Айналым қаражаттарын пайдалану тиімділігі экономикалық көрсеткіштер
жүйесімен мінезделеді. Айналым қаражаттарының айналымдылығының ... ... ... ... маңызды көрсеткіші болып табылады
және өз ... ... ... байланысқан көрсеткіштер арқылы
анықталады, күн арқылы бір айналым ұзақтығы, бір ... ... ... ... сатылған өнімнің әр бірлігіне келетін айналым қаражаттарының
мөлшері.
Күн арқылы бір ... ... (О) мына ... ... есептеледі:
О = Со : (Т/Д) немесе О = Со * (Д/Т)
Мұндағы, Со ... ... ... ... немесе кезең
алдында), теңгемен.
Т – Тауарлық ... ... ... құны ... бағасы бойынша),
теңгемен.
Д – есепті кезеңдегі күндер саны.
Айналымдылық коэффициенті (Ко) жыл ... ... жыл, ... ... ... ... көрсетеді және мына формула бойынша
анықталады:
Айналым қаражаттары жүктемесінің ... (Кз) ... кері ... Ол сатылған өнім бірлігіне келетін айналым
қаражаттарының мөлшерін мінездейді, мына ... ... ... Еңбек және жалақының ұйымдастырылуы, жалақының есебі.
Субъектінің шаруашылық қызметінің процессінде қызметкерлер ... және ... ... ... Олардың саны өзгеріп тұрады.
Жұмыс бабына қарай ауысушылар, ауытқулар болып ... ... ... кадрлар бөлімі жүргізеді. Ол бүкіл субъектідегі, ... ... ... саны және оны ... жасы, категориялары, кәсіптері, қызмет орындары, ... ... ... білімі және белгілері бойынша қызметкерлер құрамы
туралы деректер алуды қамтамасыз етеді.
Жұмысқа жаңадан қабылғандарды «Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықпен» (№
Е1 ... ... ... ... қызметкерлері бұндай бұйрықты барлық
жаңадан қабылданғаннан толтырады.
Барлық категориядағы ... оның ... ... ... бар ... және ... ... – техникалық білім
беретін мектептерді және т.б. басқа бітірген жас ... да ... (№ Е2 ... ... ... қабылдануы, басқа бір тұрақты
жұмысқа ауысуыжәне жұмыстан босатылуы туралы бұйрықтың ... ... ... ... ... ... сол кітапша иесіне
таныстырып, карточканың тиісті жерлеріне қол ... ... ... бір ... ... цехке ауыстырғанда «Басқа жұмысқа
ауыстыру туралы бұйрық» (№Е5 үлгі) толтырылады. Оны ... ... бір дана етіп ... Бұйрыққа бұрынғы және жаңа жұмыс
орнындағы құрлымдық бөлімше ... ... ... қолды және кәсіпорын
басшысы қояды.
«Демалыс беру туралы бұйрық» (Е6 үлгі) екі дана етіп ... ... ... қалады, екіншісі бухгалтерияға тапсырылады.
Қызметкерлерді жұмыстан шығарғанда «Еңбек ... ... ... (№Е8 ... ... Оны кадрлар бөлімінің қызметкері барлық
қызметкерлерге екі етіп ... ... ... ... ... ... қол ... мен қызметкерлердің жұмыс уақытының белгіленген кестесін
сақтап жүруін бақылау, жұмыс істеген уақыты туралы ... алу, ... ... есеп ... сондай-ақ еңбек жөніндегі статистикалық есеп
беру үшін «Жұмыс уақыты ... ... (№Е13 ... ... ... жүргендердің барлық категорияларына жұмыс уақытын пайдалану есебі
жүргізіледі. Мұны ... ... адам бір дана етіп ... ... ... қабылдануы қарай қызметкерлер тұрақты, уақытша
және маусымдық болып бөлінеді. Жқмыстың ... ... ... ... ... ... саналады.
Екі ай шамасында, белгілі бір мерзімге немесе белгісіз мерзімге, бірақ
айдан аспайтын ... ... ... ... ... және бала табуға
байланысты алған демалысқа қарай) заңдарға сәйкес қызмет орны ... жоқ ... ... қою үшін төрт ... ... мерзімге
жұмысқа қабылданғандар уақытша қызметкерлерге жатады. Маусымдық жұмыстар
істеу кезінде қабылданған қызметкерлер ... ... ... ... қызметкерлер үшін жұмыс мерзімі екі аймен шектелмейді. Бірақ
жалпы ереже бойынша алты айдан аспауы керек.
Қызметкерлердің ...... ... ... ... ... өнеркәсіптік - өндірістік және өнеркәсіптік емес
болып бөлінеді. Өнеркәсіптік-өндірістік ... ... ... ... шұғылданатын қызметкерлер жатады.
Өнеркәсіптік емес қызметкерлерге тұрғын үй, ... ... ... ... ... және оқу орындарында
еңбек ететін қызметкерлер, көлік, сауда және т.б. қызметкерлері жатады.
Кәсіпорында қызмет істеп жүргендерді ... және ... ... деп бөледі. Тізімдік қызметкерлерге ... ... ... бір ... ... ... ал ... қалған түрлері
бойынша кеш дегенде 5 күн мерзімге жұмысқа қабылданған барлық ... және ... ... ... емес қызметкерлерге жатады.
Кәсіпорындағы атқаратын функциялары бойынша ... ... ... және ... деп екі топқа бөледі. Қызметкерлер тобынан
мынадай категориялар бөлінеді; бастықтар, мамандар, осы топқа жататын басқа
да ...... мен оның ... бөлімшелерінің басшылық
қызмет орындарында отырған қызметкерлер (директорлар, президенттер,
бастықтар, басқарушылар, ... ... және т.б.), ... (бас ... бас ... бас механик) және жоғарыда аталған
қызмет орындары ... ...... техникалық, экономикалық және басқа жұмыстармен
шұғылданатын қызметкерлер (бухгалтерлер, инженерлер, геологтар және т.б.).
Жұмысшылар-заттай, материалдық құндылықтарды жасауға, ... ... ... тікелей қатысатын адамдар.
Қызметшілерге жататын басқа да ... ... ... ... есеп ... ... ... шаруашылық қызмет
көрсететін қызметкерлер (агенттер, комменданттар, бақылаушылар, ... және ... ... ... қатысуларына қарай өнім дайындаумен,
жұмыс істеумен және ... ... ... шұғылданатын негізгі
жұмысшылар деп және негізгі цехтарда қосалқы жұмыстар атқаратын ... ... ... ... ... ... деп ... және өнім төлемі есептелуінің ... ... ... ... анықтау және төлем ... ... ... Белгілі
қызметкерлер саны бойынша жоспардың орындалуын, еңбек тәртібінің сақталуын
және жалақы қорын дұрыс пайдаланылуын бақылау ... ... ... ... ... нормативті тапмырмалардың орындалуын кесімді
бағдарларды, тарифтік ... ... және ... ... ақы ... қабылданған өндіріс жөніндегі құжаттаарда көрсетілген өнімнің
саны мен ... ... ... және ... ... ... есептелуін бақылайды.
Еңбектің төлемі негізгі және қосымша төлем болып бөлінеді. Негізгі
төлем қызметкерлерге нақты жұмыс істеген уақыты ... ... ... ... баға ... ... ақы ... өндірілге өнімнің саны мен
сапасы үшін есептелген еңбек төлемі. Қосымша төлем еңбек ... ... ... ... ... істемеген уақыты үшін істеленетін
еңбек төлемі (отпускные). Оған кезекті демалыстар төлемі, ... ... ... және т.б. ... үшін ... ... ... салаларындағы және меншіктің барлық ... ... ... ... ... ... есептелген
сомалар, негізгі және қосымша еңбек төлемінен тұрады. Заттай еңбек төлемі
төлем ретінде ... ... ... құны ... ... ... тамақтандыру қызметкерлерге берілетін немесе қоғамдық тамақтандыру
үшін қосалқы шаруашылықтардан бөлінетін өнімнің, жұмыстың және ... баға ... ... ... және ... ... ... қызметкерлерінің дивиденттер және проценттер
түріндегі табыстрары енгізілмейді.
Негізінен ... ... екі ... ... ... ... мұнда жалақының мөлшері жұмыс істеген уақыт және
жұмысшылардың ... ... ... ... ... жалақының мөлшері сапасы өнімнің нақты
өндіріміне байланысты болады.
Еңбек төлемінің әр алуан нысандарында және жүйелерінде есеп ... ... ... ... еңбек төлемі.
Мұндай жүйеде еңбек төлемі әрбір ... ... ... ... . Оны, ... ... ... дайындаған
бұйымдарының санына көбейту арқылы анықтайды және де ... ... ... ... ... бұйымы үшін сол бір ғана баға бойынша жүзеге
асырады.
Бригаданың кесімді еңбек төлемі.
Жұмысшылардың еңбек төлемі бұл ... ... ... жұмысының
нәтижелері бойынша анықталады. Еңбек төлемі жөніндегі ... ... ... ... және ... ... бүкіл ұжымы үшін) болуы мүмкін.
Жекеленген бағалар қолданғанда әрбір жұмысшы еңбегігің төлемін жұмыс үшін
белгіленген бағаларды ... ... ... цех болып дайындалған
бұйымдардың санына көбейту арқылы ... ... ... ... ... ... ... анықталады. Алдымен кешенді бағаны бүкіл
ұжым ... ... ... ... ... ... бүкіл ұжымға
тиісті еңбек төлемін есептеп шығарады. Есептеп шығарылған еңбек ... ... ... ... ... және оған ... ... сәйкес ұжым мүшелеріне бөледі, бөлгенде қосымша ... ... ... ... ... ... ткүндер
пайдаланылады. Қосымша еңбек төлемі коэффициенттерін анықтағанда ... ... ... ... сағаттық және күндік төлем мөлшерін ... ... ... де, оның ... ... ... ... тауып
алады. Содан кейін, бүкіл ұжымның кесімді еңбек төлемін ... ... ... ... ... ... төлемінің орташа коэффициенттерін
табады. әрбір жұмысшының тарифтік еңбек төлемі қосымша еңбек ... ... ... ... жұмысшының нақты кесімді еңбек ... ... ... ... ... ... ... да
еңбек төлемін бөлу жөніндегі есеп айырысуларды осылай жасайды.
Жанама кесімді еңбек төлемі.
Мұнда қосалқы басқа да ... ... ... ... ... ... цехтың негізгі жұмысшыларының төлеміне шыққан
процентпен анықталады.
Еңбек төлемінің кесімді сыйлықтық ... ... ... ... ... ... өзге жұмысшыға
белгіленген сандық және сапалық көрсеткіштерге қол ... ... ... ... ... ... өндіріс
нормаларын орындағаны және асыра орындағаны, өнім сапасын арттырғаны ... ... ... энергияны үнемдегені ... ... ... режимін сақтағаны үшін) сыйлық төлейді.
Еңбек төлемінің аккордтық жүйесі.
Бұл жүйеде жұмысшылардың ... ... ... көлемінің орындалуы
бойынша анықтайды. Онда нормаланған тапсырма (уақыт, өндіріс нормалары)
және баға алдын ала ... ... бұл ... ... бөлек топтары немесе
бригадалардың бөлек ұжымдары үшін еңбек өнімділігін арттыруда және жұмыстың
орындалу мерзімдерін ... ... ... ... күшейту
мақсатымен қолданылады. Еңбек төлемінің аккордтық мөлшерін ... ... ... , өндіріс нормалары) мен бағалар ... Ал олар ... ... ... ... үшін ... ... мен бағалардан шығарып белгілейді. Еңбек төлемінің
бұл ... ... ... ... мерзімдерінің қысқартылғаны үшін
сыйлық беру тәртібін ... ... ... ... ... ... ... дамуы жұмысшылардың мамандықтары жетіліп, еңбек төлемінің
нақты сараланудың кешуі нәтижесінде кесіледі, жүйенің қолданыс ... Ал ... ... ... төлемінің мерзімдік – ұжымдық және
мерзімдік – сыйлықтық жүйелері алмасатын болады.
Қарапайым мерзімдік еңбек төлемі.
Еңбек төлемін сағаттық, күндік, ... ... ... ... ... ақы ... есептеледі. Оның көлемін жұмыс істелген уақыт
саның белгіленге тарифтік төлем мөлшеріне көбейту ... ... ... ... ... ... ... қызметшілердің, кіші
қызмет көрсететін еңбек төлемі үшін қолданылады.
Еңбек төлемінің ... ... ... ... ... ... мерзімдік жүйесіндегідей жасайды.
Бірақ жұмы істеп ... ... ... бір ... және ... қол ... үшін алады.
Жұмысшыларға жұмыстың негізігі нәтижелері үшін сыйлық беру.
Еңбек төлемі қорының және тұтыну қорының мынадай көрсеткіштері бойынша
жүзеге асырылады; өндірістік тапсырмалар мен жеке ... ... ... ... ... ... ... және
асыра орындалуы еңбек өнімділігінің ... өсуі ... көп ... ... ... (уақыттын және қызмет
көрсетудің) жаңа нормаларының игеруі өндіріс бригадасының, учаскенің,
цехтың шаруашылық қызметінің соңғы ... ... және ... мөлшерлезі істеген жұмыстардың маңыздылығы мен
күрделілігіне қарай жұмысшылардың кәсіптері мен ... ... ... ... ... ... ... жұмыс нәтижелері үшін төленетін
қаражат мөлшерінде бригаданың әрбір мүшесіне ... ... ... ... ... еңбек тәртібін мен ішкі тәртіп ережелерін сақталуын
ескере отырып сыйлықтардың мөлшерін анықтауға хақылы. ... ... ... ... ... беріледі.
Бастықтарға, қызметкерлерге, мамандарға және қызметшілерге сыйлық
беру.
Бұл категорияларға сыйлық ... ... ... негізгі
нәтижелері үшін беріледі. Кәсіпорын қызметкерлеріне, басшы қызметкерлерге
бүтіндей алғанда ... ... ... үшін ... аппараты
қызметкерлеріне бөлімшілердің басқару аппараттық қызметінің қорытындыларын
немесе жекеленген ебек көрсеткіштерін ... ... ... ... ... нәтижелері үшін құрылымдылық кәсіпорын қызметкерлеріне
осы бөлімшілердің жұмыс нәтижелері үшін сыйлық беріледі.
Сыйлықтарды жазу үшін ... ... ... ... және ... есептердің деректері, сондай-ақ жедел
есеппен лаборатория бақылау деректері болып табылады.
Орташа жалақының есептелуі.
Орташа жалақы дегеніміз – қызметкердің ... ... ... ... нақты
жалақысынан есептелген еңбек төлемінің мөлшері деп түсінеміз. Еңбек ... бар ... ... ... ... есептеп шығарудың әр түрі
пайдаланады. Сол бойынша ... және ... ... ... ... ... ауысқан кезде, донарлық міндеттерді орындағаны ... ... ... ... ақы ... ... ... қалған
уақыты үшін, кезекті және қосымша демалыс уақыттары үшін, пайдаланылмаған
демалысы үшін өтем ... ... ... ... ... ... бойынша жәрдем ақы бойынша төлемдер төленеді.
Орташа жалақыны есептеп шғарудың негізінде ... ... ... ... ... берген жағдайда қанша жалақы алатын болса, орташа
жалақыны да сол мөлшерде анықтау принципі сақталады. Ай ... ... ... ... алып ... қызметкерлер үшін орташа жалақы
белгіленген айлық ақыдан анықталады. Еңбек төлемі ай ... ... ... ... ... ... ... алдындағы календарлік екі ай
бойынша есептеледі.
Демалыс уақыты үшін төленетін ... ... ... емес) жұмыс жылында бір рет
беріледі. Демалыс жұмысқа ... ... ... есептеледі. Қызметкер
сол кәсіпорында 11 ай ... ... ... ... ... алуға
хұқылы. Демалыстың ұзақтығы жұмыс істеп жүргендердің әр түрлі категориялары
бойынша ұжымдық шартқа және күші бар ... ... ... ... 12 ... ... ... жалақы есебінен осы кезеңге ... ... ... ... және ... ... ... отырып төлейді. Сыйлықтың орташа мөлшері 12 ... ай ... ... орташа айлық процентін 12 календарлақ ай үшін ... ... ... ... ... анықталады. Осы ереже 5
күндікте, 6 күндікте, жұмыс апталығында пайдаланылмаған демалыс үшін ... үшін де ... ... жөнінде есеп айырысу үшін қабылданған
еңбек төлемі саласы 12-ге (1 жылдағы ай ... және 25,4 (1 ... ... ... ... бөлінеді. Орташа жалақы есебіне жұмысқа уақытша
жарамсыздық бойынша бөлінетін жәрдем ... да ... ... ... ... жұмыс істеген уақыт болып есептеледі. Алынған орташа күндік
жалақыны демалыс күндерінің санына көбейтіледі.
Еңбек төлемі қоры ... ... ... ... мен шығындар.
Бұл төлемдер мен шығындардың құрамына мынадай төлемдер мен шығындар
кіреді:
- әлеуметтік сақтандыру бойынша төленетін ... ... ... заңдарға сәйкес беріледі;
- аурудың (жарақаттың) салдарынан жұмысқа уақытша ... ... ... ... санаторийлық курортты ем алған, от басының адамы ауырып, соған
күтім қажет болған, ... ... ... яғни ... ауруға байланысты басқа жұмысқа уақытша ... ... ақы ... үшін ... ... құжаттарын тіркейтін кітапқа
(№Е 70 үлгіге) тіркелуі тиісті ауырғаны туралы қағаз (бюллетень) ... ... ... ... ... ... ауруға
шалдыққандарға, сондай-ақ 8 жыл және одан да көп ... ... ... мен ... сонымен қатар асырауында 16 жасқа (оқушы
болса 18 жасқа) толмаған үш және одан да көп ... бар ... 100%; 5-8 ... ... ... стажы барларға 80%; 3-5 жылға
дейін стажы барларға 50% мөлшерінде жәрдем ақы беріледі.
Жұмыстан ... ... өз ... ... нұқсан келтірген
немесе басқа міндеттерді орындаған немесе өтірік ауырға (стимулянттар)
қызметкерлерге жұмысқа уақытша жарамсыздық бойынша ... ақы ... ... ... жәрдем ақы саласын сот арқылы өндіріліп алуға тиісті.
Мастықтың немесе ... ... ... ... ... ... құнығудң салдарынан болған аурулардың не жарақаттардың
нәтижесінде қылмыс ... ... ... ... ... ... болған қызметкерлерге жәрдем ақы төленбейді.
Жүкті болған немесе бала табуға байланысты жәрдем ақы екі екі ... 30 ... ... ... 100% ... 126 ... ... тыс жұмыс үшін еңбек төлемі.
Жұмыс күнінің белгңленген ұзақтығынан тыс орындалатын ... ... ... ... ... ... қызметкерлер мерзімнен тыс
уақытта істелген жұмыс үшін ... ... ... ... ... ... ... ақылардың есептелуі бойынша) бастапқы екі
сағатқа 1,5 ... ал ... ... екі есе ... ... ... ... төлемінде қызметкерлер өздеріне ... ... ... ... ... ... мерзімнен тыс жұмыс істеген
бастапқы екі сағаттың әр ... ... ... ... тыс ... әр ... үшін толық мөлшерде негізгі ... ... ... Жұмысты қосымша демалыспен (отгул) өтеуге болмайды.
Демалыс күндердегі жұмыс үшін еңбек төлемі.
Егер қызметкерлер ... ... ... ... жұмысқа
тартылса, онда 2 апта ішінде басқа бір демалыс күні ... ... ... ... оған қосымша демалыс беруге мүмкіндігі ... ... бұл күн үшін 2 есе ... мерзімдік жұмысшыларға және
айлық ақы алатын қызметкерлерге тарифтік төлем мөлшері (айлық ақы) 2 ... сол ... ... ... ... кесімді ақы алатын жұмысшыларға
2есе жұмыс бағасы бойынша төлем төленеді.
Мерекелік күндердегі үшін еңбек ... ... екі есе ... ... бағалар бойынша
еңбектер сағаттық немесе күндік төлем мөлшерінен ... ... ... ... мөлшерінің екі еселенген шамасында айлық ақы алатын
қызметкерлер мерекелік күні ... ... ... ... ... ... ... айлық ақыдан тыс сағаттық немесе күндік төлем мөлшерінде,
егер айлық нормадан тыс жұмыс істесе сағаттық немесе ... өлем ... ... ... ... уақытта істелетін жұмыс үшін төленетін қосымша төлемі.
Түнгі сменалардың ұзақтығы ьір сағатқа қысқарған ... ... ... 8 ... ... күні ... қызметкерлер қандай разрядқа
жатқызылса, сол разрядттың ... ... ... 1/7; 7 ... ... ... ... мөлшерінің 1/6; 6 сағаттық жұмыс күнінде тарифтік
төлем ... 1/5 ... ... ... ... ... жұмыстарда түнгі жұмыстардың әрбір сағаты 8 және 7 сағаттық
жұмыс күнінде 1/6 ... ... ... қоры және оның ... ... қоры деп ... ... төленетін төлем саласы деп
түсінеміз. ... ... ... ... ... ... сондай-ақ әр
түрлі сыйлықтар, қосымша төлемдер, ... ... және ... ... ... ... Қызметкерлерге жұмыс істемеген уақыты үшін (жыл
сайынғы демалыс, мерекелік күндер және т.б.) ... ... ... ... қоса енеді. Еңбек жөнінде статистикалық есеп беру кезінде
қызметкерлермен жалақы ... есеп ... ... ... сәйкес
төлеуге есептелген ақша саналары көрсетіледі. Мұндай көрсетілген ... ... яғни ... Қазақстан Республикасынаң Заңдарына
сәйкес басқа да ... ... ... ... ... ... ... есеп бергенде Ұлттық банкының
шетелдік ... ... ... ... ұлттық ақша бірлігіне шағу жолымен
анықталатын, есепті кезеңдегі саласындағы ұлттық валютамен енгізіледі. Жыл
сайынғы қосымша және қосымша демалыстар үшін ... ... ... ... ... ... күндеріне келетін салада ғана көрсетіледі. Келесі айдағы
демалыс күндеріне тиесілі саналар сәйкес ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік жеңілдктер ... ... ... есеп беруге сол аймақта есепті кезде қалыптасқан
базар бағаларына шағын шығарылған сомалар.
Өндірім мен ... ... ... ... мен ... төлемі есептері өндірістің өнім саны, аяқталмаған
өндіріспен шығарылған жарамсыз өнім ... ... және дәл ... ... ... әрбір жұмысшының өндіріміне сәйкес еңбек төлемінің
мөлшерін дұрс және уақытында анықтауы өндірілген өнімнің санына ... ... ... және ... ... отыру қажет. Өндіріс технологиясымен оны ұйымдастыруға еңбек
төлемінің қолданылатын ... өнім ... ... есеппен басқа
жайларды компьютерлендіру деңгейіне қарайбастапқы ... ... әр ... ... ... әр ... өндірістегі өндірім мен
еңбек төлемі есептерінің ұйымдастырылуын қарастырайық.
Жаппай ... ... және ... бригаданың әдіспен
ұйымдырыстарғанда өнім мен ... ... ... ... ... ... өнімді қабылдап пуылдан бастап жүргізеді. Бригаданың
әрбір мүшесінің өнім өндіруі мастер немесе бригадир ... ... ... ... рапортта көрсетіледі. Жұмысшыға еңбек ... ... ... ... ... ... ... туралы рапортты (№ Е17 үлгі) өндірілген өнімнің
беогілі бір түріне ... Оның бір ... ... ... ... Ай бойы ... басқа да мерзімдер бригада ... ... ... өндірілген бөлшектер рапортта күн сайын көрініс
тауып отырады. Соңғы ... ... ... өнімнің анықталған
еңбек төлемін жұмыс істелген уақытпен жұмысшылардың ... ... ... бөледі.
Өндіріс туралы рапотты (жинақтау рапортын № Е28 және Е28А үлгілердегі)
аппай ... ... ... ... ... жұмыстарды істеуге
келгенде бір немесе бірнеше жұмысшының ... мен ... ... ... ... ... ... (№ Е29 үлгіні) ай бойы біртекті жұмыс
істеген бір топ жұмысшыға жазады. Өндірім есебінің ведомосын (№ 30 ... бойы ... ... ... істеген бір топ жұмысшыға жазады. Егер
өнімдерді ... ... бір ... ... болса бір рапортпен шектеуге
болады. Маршруттық парақты түйектердің, яғни детальдардың ... ... ... ... ... операцияларын бірінен біріне өтетін топ-топ
түйектерге ілесіп отырады. Бұл жұмысшылардың ... мен ... ... есеп ... ... жасапотыруды қамтамасыз етеді.
Төлем ведомосын құру.
Бухгалтерияға келіп түскен жұмыс уақыты және өндірім есебі бойынша
құжаттарды тексереді және әрі ... ... ... ... жұмысшыға бір айда бірнеше құжат толтырылуы мүмкін. Бір ... үшін ... ... ... карточкасы қолданылады. Онда
жұмысшының аты-жөні, ... ... цех, ... ... және ... ... әр ... бойынша жалақы салалары, төлемдердің басқа
да түрлері көрсетіледі. Бұл карточкаларды төлем карточкаларын (ведомостар)
құру үшін ... ... ... әр ... келесі құжаттарда
жүргізіледі: қолға берілетін жалақыны ... ... ... есеп ... және ... ... ведомосы, әр жұмысшы үшін жлақының
арнайы есебі жыл бойына пайдаланатын кітапқа қосылған есеп ведомостары.
Төлем ведомосы есептелген ... ... ... және ... ... сонымен қатар ұсталымдар мен алымдарды біріктірентін
жинақтаушы құжат. Оны ... ... ... ... ... Оған кәсіпорын басшысы және бас бухгалтер қол қояды. Ведосттың
«начислено» бөлімінде жұмыс жасағаны ... ... ... ... ... ... ... «Удержано и зачтено» бөлімінде табыс алу
салығы сомалар, сонымен қатар орындаушы парақтар ... ... ... ... сомасы жалақыға берілген аванс, басқа да ұсталымдар мен
төлемдер жазылады.
Қызметкерлер мен ... ... есеп 681 ... ... ... есеп ... пассивтік шот арқылы есептеледі.
Жалақыны есептегенде 681 «Қызметкерлермен еңбек ақы бойынша есеп
айырысу» кредит ... және ... ... 126 ... ... - күрделі жөндеумен айналысатын және
қызмет ... ... ... 811 ... ... ... сату шығындары – тауар (жұмыс, ... ... ... ... ... 902 «Негізгі өндірістегі жұмысшылардың еңбек ақысы» - негізгі
өндіріс жұмысшыларына ... ... ... 922 ... ... жұмысшылардың еңбек ақысы» - өмекші
өндірістегі жұмысшыларына есептелген жалақы сомасы;
- 932 ... ... ... - ... ... ... жалақы сомасы;
- 942 «Әлеуметтік сала», «Жұмысшылардың еңбек ақысы» шоты - әлеуметті
сала объектілеріне ... ... ... ... 952 ... ... ... - ақауы бар өнімдерді түзетумен
айналысатын жалақы сомасы.
Жалақыны ... 681 ... ... ақы ... есеп айыру»
шотының дебиті және 451 «Кассадағы ұлттық валюта» шоттың кредиті ... К. ... В.В. ... О.И. ... ... учет ... ... 1998 жыл 416 - бет
ІІ Бөлім. ... газ ... ... ... ... ... көрсеткіштері.
2.1. Жаңажол газ өңдеу зауытының қысқаша тарихы.
Ақтөбе аймағында мұнай мен газды іздеу-барлау жұмыстарының 80 жылдан
артық ... бар. ... ... ... болу және өңделу орындары Жаңажол
және Кенкияқ ... Бұл ... ... ... ... ... 450 млн. Тоннадан артық құрайды. Алғашқы ... ... ... ... және ... ... ... Олар сәйкесінше
1926 және 1933 жылдары ашылды. Жұмыстарының келесі тарихын үш ... ... ... 1932-33 жылдары, Жақсымай және Шұбарқұдық мұнай
орындарында өнеркәсіптік эксплуатация басталды.
Екінші кезең, 60 жылдары осы ... ... ... ... 1966 жылы Кенкияқ мұнай орнын эксплуатациялау жүргізілді.
Ақтөбе мұнай өнеркәсібінің дамуының үшінші кезеңі 1983 жылы ірі ... ... ... ... орны қатарға қосылып және 1978 жылы ашылып,
іске қосылуымен ... газ ... ... ... ... Ақтөбе ауданындағы Жаңажол
мұнай орынның ашылуымен 1984 жылы эксплуатацияға жіберілді. Мұнай орнындағы
мұнайдың физико-химиялық қассиеттерінің спецификалық ... ...... күкіртті сутек және көмірқышқыл газының көп болуы –
бұрыңғы Кеңес Одағында құрылған ... газ және суды ... ... ... ... ... комплексі, істің мәні мен бойынша тәжіреби-
өнеркәсіптік болыр табылады.
Алғашқыда ... 12 ... ... іске ... олардың ішінде:
- технологиялық;
- өнімділігі 1,0 млн. Тонна мұнайды дайындау бойынша;
- өнімділігі 350,0 ... ... ... ... ... ... ... бойынша;
- өнімділігі 9,3 мың тонна күкірт алу;
- жоғары және төмен қысымның компрессорлық станциялары;
- жоғары және ... ... ... станциялары;
- жобалық өнімділігі сағатына 64 тонна бу шығаратын котельня;
- өнеркәсіптік және ... ... ... тазалау және
дайындау құрылғылары.
Осы құрылғылармен 172 адам жұмыс жасады. Осы кезеңдегі ... ... ... ... - жылына 1264,0 мың тонна;
● газды утимизациялау – 115,0 млн.м3;
● күкірт өндіру – 3150,0 тонна.
Сол ... ... ... ... байланысты қуаттардың мұнай және
газ көбелген көлемі дайындауға қабілетті болмайды.
Сондықтан 1987 жылы ... газ ... ... ... ... ... енгізу басталады. Бұл мұнай және газ
дайындау көлемінің ұлғаюына және 1991 жылы мына ... ... ... ... ...... 2317,5 мың ... газды утимизациялау – 229,4 млн.м3;
● күкірт өндіру – 13800,0 тонна.
Дегенмен, нарықтық қатынастардың басталуына және бұрынғы КСРО одағының
республикалары арасындағы экономикалық ... ... ... ... ... ... 5 жылға тоқтап қалды. Солай бола тұра,
қаражаттың ... ... ... 1995 жылы Алға және ... ... жеткізу мақсатымен УПГ – 2 құрылысы ... ... ... ... жылы Қытай Ұлттық Корпорациясының келуімен жағдай айтарлықтай
жақсара ... ... 1995 жылы ... және қаражат жоқтығынан кешігіп
қалған зауытты реконструкциялау бойынша ... ... ... ... ... ... ... және жаңа котельня
эксплуатацияға жіберілді.
өткен жылы ... жаңа ... ... ... қатар реконструкцияларды аяқтау 2001 жылғы өндірістік жоспар
көлемін орындауға және ... ... ... ... ... ... ... – жоспарлы – 2720,0 мың тонна;
- 2958,78 мың тонна;
- орындалу проценті–108,8
%.
● газды дайындау ...... ... ... нақты -504658,0 мың.м3;
- орындалу проценті-120,8 %.
● күкірт өндіру бойынша – жоспарлы -7256,0 мың ... ... – 11152,0 мың ... ... ... -153,7 ... ... Ақтөбе ауданы толығымен Жаңажол газын тұтынып отыр.
Жаңажол газ өңдеу зауытының мекемесі Ақтөбе қаласы, 312 ... 7 үйде ... ... газ ... ... ... ... және оларды тиімді
пайдалану.
Еңбек көрсеткіштерінің ... ... ... ... үшін ... кәсіпорынның экономикалық қызметін жетілдіретін
құралдарының бірі болып табылады.
Еңбек көрсетіштерінің жүйесі деп тиімділік дәрежесінің сан және ... ... ... ... тірі ... ... ... түсіну керек.
Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау жұмыс істейтіндердің барлық
категориялары бойынша кадрлар санының өзгерісін аңықтағаннан бастаған ... 3 ... ... ... еңбек ресурстарының саны мен құрамы
|Жұмысшылар |2003 ж |2004 ж ... есеп ... | | | ... ... |634 |764 |+130 |120,5% ... | | | | ... |45 |53 |+8 |117,7% ... |56 |62 |+6 |110,7% ... |6 |9 |+3 |150,0% ... |67 |86 |+19 |128,3% ... | | | | ... | | | | ... |460 |554 |+94 |120,4% ... |71 |98 |+27 |138,0% ... | | | | ... ... көрсететіндей 01.01.2004 жылды ... саны 764 ... Бір ... ... адам ... өсуі:
764 адам – 634 адам = 130 адам ... ... ... ... ... мына себептермен түсіндіріледі:
- УПГ-2 жұмысқа қосылуы;
- Завод басшылығының Ақтөбе қаласына ... ... ... НГДУ ... ... және ... ... сипатына көшіру;
- Әлемде мұнайға және мұнай өнімдеріне бағалардың көтерілуі;
2003 жылдың басында 71 адам ... ... ... ... ... ... ... жұмысқа ауысқандар - 7 адам;
- ... күш ... ... – 1 ... ... ... ... босатылғандар – 2
адам;
- ... ... ... байланысты – 12
адам;
- өз еркімен жұмыстан босатылғандар – 47 адам;
- қайтыс ... – 2 ... ... ... ... ... ... санының терең талдануы еңбектін пайдалануын ... ... ... 4 ... еңбек ресурстарының функционалды құрылымы.
|Еңбек ... ... ... ... |% ... | | ... | | | ... | | | |
| ... |% ... |% | ... ... |634 |100 |764 |100 |120,5 ... | | | | | ... |460 |72,51 |554 |72,5 |120,3 ... |67 |10,56 |86 |11,23 |128,3 ... | | | | | ... | | | | | ... |6 |0,94 |9 |1,17 |150,0 ... |56 |8,83 |62 |8,012 |110,7 ... |45 |7,09 |53 |6,89 |117,7 ... 4 кесте есептік берілгендерінен көретініміз ЖГӨЗ-нда еңбек
ресурстары қызметкерінің құрамында айтарлықтай салмақты жұмысшылар – 72,51%
алады.
Өнеркәсіптік емес қызметкерлер ... 11,23% ... ... ... емес ... 19 ... көбейді,
86 адам – 67 адам = 19 адам.
Сөйтіп ... ... ... ... ... 653 адамды құрады.
Бұл жатақханалырды тазалаушылар санының көбеюіне байланысты. 2004 жылы
АҚ «Ақтөбемұнайгаз» бойынша Октябрсктің УТП-ға 4 ... ... бұл ... жұмыс істеуіне әкелді.
Кадр құрылымының өзгеруі және жұмысшылар санының өзгеруі мына формула
бойынша есептелетін кадр ... ... ... i – ... топтық өзгеруінің индексі;
d – еңбек ресурстарының жалпы санындағы қызметші
топтың айтарлықтай салмағы;
Өнеркәсіптік-өндірістік құрамы ... ... кадр ... ... = (120.4*7251%+128+11.23+150*1.17)/100=1.033
Еңбек ресурстарын пайдаланудың маңызды көрсеткіштері болып кадрларды
жұмысқа қабылдау коэффициенті және кадрлардың ... ... ... ... коэффициенттерді есептейік. Кадрларды жұмысқа
қабылдау коэффициенті талданып отырған кезеңде жұмысқа қабылданған
жұмысшылар санының сол кезеңдегі ... орта ... ... ... ... ... өсіп отырған көрсетеді.
Жұмыстан шығып кету коэффициенті талданып ... ... ... ... ... жұмысшылар санының сол кезеңдегі жұмысшылардың
орта тізімдік санының қатынасына ... ... кету ... 2000 жыл 71 адам ... 2001 жылы ... ... ... кету коэффициентін және кадрларды жұмысқа қабылдау
коэффициенттерін салыстыратын болсақ, жалпы еңбек ... ... ... ... ... ... ... босатытылған жұмысшылар санынң сол кезеңдегі орта тізімдік
жұмысшылар санының қатынасына тең.
Ағымдылық коэффициентін басқа коэффициенттермен салыстырғанда ЖГӨЗ-нда
еңбек ... ... ... екенін көреміз.
Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігі еңбек тәртібінің сақталуына
байланысты, 2001 жылы ... ... ... 75 рет ... 2003 ... бұндай жағдайдың 10,2 % өскенін көреміз.
Соның ішінде:
1. Себепсіз кешіккендер – 20 (27 ... ... үшін ... ... – 72 ... |Счет аралық байланыстар ... ... |
|1 ... ... ... ... және|681 |687 |
| ... ... ... ... | | |
|2 ... тұлғалардан табыс салығы ұсталынды |681 |634 |
|3 ... ... ... толтыру үшін |681 |727 |
| ... ... ... | | |
|4 ... ... сату ... |681 |811 |
| ... қызметкерлердің жалақысы | | |
|5 ... ... және ... да |681 |821 |
| ... бір рет ... сомалар| | |
| ... ... сый, ақы және т.б.) | | |
| ... | | |
|6 ... ... ... |681 |685 |
| ... ... ... | | |
|7 ... әлеуметтік-медициналық |681 |653 |
| ... және ... ақы | | |
| ... ... ... ... | | |
|8 ... ғимаратына жыл сайын жөндеу |126 |681 |
| ... ... ... | | |
|9 ... ... жұмысшылардың еңбек |902 |681 |
| ... | | ... ... өндірістердегі жұмысшылардың |922 |681 |
| ... ... | | ... ... бар ... ... өңдеумен және |952 |681 |
| ... ... ... | | |
| ... ... | | ... ... 1С:Бухгалтерия бағдарламасын қолданылуымен еңбек
көрсеткіштерінің есебі.
3.1. 1С: Бухгалтерия базасындағы бухгалтерлік есептің компьютерлік
жүйесі.
Құжаттардың ауқымды ... ... ... пен ... барлық
процестерін компьютерлендіруді қажет етеді. Мысалы, тек АҚШ-тың өзі ... ... ... жасайды, бірақ оның 1,5 проценті ғана қағаз түрінде
сақталады. Бухгалтерлік есепті ... ең озық ... ... ... мен ... ... ... тікелей
байланысты.
Қазіргі кездегі бухгалтерлік тәжірибедегі ең маңызды ... ... ... қолдану. Ең алдымен бұл бухгалтердің кез-
келген заңды және есептік формасының өзгерістеріне ... ... ... бухгалтерлік бағдарлама. Қазіргі кездегі ол шағын және ірі
кәсіпорындарда, акционерлік қоғамдарда, ... ... және ... ... ... ... ... Біздің Республикамызбен қатар
бағдарлама Ресейде, Украинада, Белоруссияда, Балтық жағалаулары және басқа
бұрынғы Кеңес одағы елдерінде ... ... ... ... – ол ... ... күрделі есепте қолдануда. Осыған орай қарапайым қолдану дегеніміз
проводкаларды (корреспонденцияларды), ... ... ... Бас ... ... ... ... төлем құжаттарын, салық
орындарына арналған есептерді ... ... ... ... ... ... ... көрінеді. Шағын кәсіпкерлік субъектілерінде
(коммерциялық, сауда фирмалары) осы бағдарламаның көмегімен ... ... ... ... ... ... және жабдықтаушылармен есептерді,
валюталар, келісім-шарттар ... ... ... Өндірістік
компанияларда қоймалардағы ... ... ... ... ... ... және есептің басқа да бөлімдері сандық және сомалық ... ... ... ... ... ... жүргізу
құрылымдарын келтіру мүмкіндіктерін кеңейте отырып, толықтырылады. Жүйені
конфигурациялаумен, әкімшіліктендірумен және өнімділігімен ... ... ... «1С» ... ... бағдарламалардың
өзіндік ерекшеліктері бар:
кез-келген бағдарлама Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес келетін
типтік конфигурациямен жабдықталады, сондықтан да ... ... ... ... ... ... көрнекті жобалаудың дамыған құралдары
бар, ол типтік конфигурацияның нақты шаруашылық субъектісінің ... ... ... ... береді;
игерудің жеңілділігі, жұмыстың ыңғайдылығы, операцияларды жүргізудің
жылдамдығы мен ... және көп ... ... ... ... сондай-
ақ, толықтай күйге келтірілуі, яғни, шоттар ... ... ... ... ... есеп формаларын өзгерту мен ... және ... ... ... ... ... теру мүмкіндігі.
Егер кәсіпорындар көп мөлшерде операциялар жүргізетін болса, онда ... ... ... ... ... және ... талдау
мен есептерді жасауды орындау қиын және мүмкін емес ... ... ... ... ... әр компьютерде жұмыс істейтін
бірнеше бухгалтерлерге бөлуге болады. Осыған орай, проводкаларды ауыстыру
құралдарын пайдалана отырып, барлық ... ... ... ... ... компьютерге нақты көшіруге болады.
Сонымен бірге, бұл бағдарлама бір компьютерде есеп ... ... ... ... ... ... ... есепті жүргізуге мүмкіндік береді.
Талдау есебі үшін бағдарлама талдау есебі анықтамаларының: тауарлар,
материалдар, ұйымдар, қызметкерлер, негізгі ... және т.б. ... ... ... береді. «1С: Бухгалтерия» бағдарламасындағы талдау
есебі объктілерінің тобын жалпылай атау үшін ... ... ... ... басты менюдегі «Операция» тауарының «субконто
түрлері» режимінде енгізіледі және түзетіледі. Оны ... ... ... ... ... және операциялар енгізу кезінде өзгертуге
болады.
1998 жылы нарықта «1С: ... ... ... түрінде
электрондық версия пайда болды, дискеттерге және ... Бұл ... ... ... және оның ... көмек
жүйесі бар. Онда бастапқы құжаттардың жалпыланған формаларын жасауға,
оларды толтыруға, компьютер жадысында ... ... ... ... ... пайдалануға мүмкіндік беретін анықтамалық ақпарат бар.
Бұл саладағы ... ... 1999 ... сәуірдің аяғындағы «1С»
фирмасының «1С: ... ... 7.7. ... ... ие болған жаңа
версиясын енгізу болып табылады. «1С: ... ... ... тілектерін ескере ... «1С» ... ... жаңа ... ... Онда ... мен ұйымдарға арналған қолданыстағы заңға сәйкес бухгалтерлік
есептің стандартты әдістемесі жүзеге ... . оның ... ... сабақтастығы жатыр.
7.7. версия туралы айта кетсек, оған талдау есебінің шот айналымын
шоттағы қалдық ... ... ... бөлімдерін ... ... Бұл ... ... мен ... бағыттары, пайда
мен зиян түрлері және т.б. бойынша тәуелсіз талдау есебін ... ... ... ұйымдастыруға оның жекелеген бөліктері үшін ... және ... ... ... тоқтату мүмкіндігі маңызды. өз
кезегінде, материалдар есебі үшін сақтау орны шеберінде ... ... ... ... ... қатысты натуралдық және құндық
түрінде жүргізуге ... ... ... ... ... ... ... қоймалық есеп жүргізуге, екінші жағынан, ... ... ... ... бөлу ... ... есептеуге мүмкіндік береді.
Мұнымен қатар «1С: ... ... ... ... ... ... арналған деректерді енгізуге
мүмкіндік беретін әмбебап құжаттарды жасауғы болады. Осыған орай әрбір
шоттың ерекше ... ... ... ... шотқа байланытсты бағдарлама
шот күйіне ... ... ... ... ... ... ал егер
корреспондеттік шот бойынша есеп натуралды түрде жүргізілсе, онда саны ... ... ... ... ... ... корреспонденттік
шоттар бойынша проводкаларды автоматты түрде қалыптастырады. Мұндай ... ... ... және оның ... ... ... ... кезде 7.7. версияда құжаттардың кестелік бөліктеріндегі
қатарларды еркін ауыстыру және ... әр ... ... ... мысалы, товар атаулары немесе сомалары бойынша сорттау мүмкіндігі
пайда болды.
Операцияларды қолмен және ... ... ... енгізуге
бағытталған бағдарлама құралдары да одан әрі дамуда. Мысалы, егер түзету
проводкаларының тізімі толтырылса, онда ... ... ... кезінде
проводканың корреспонденттік шотың таңдау шот жоспарларынан ғана іске
асырылып ... ... бір ... ... ... автоматтандыру
үшін «Типтік операциялар» режимін жиі қолданылады, ол деректер енгізуді
жеделдетудің ең қарапайым әдісі. Бұл версияда ... ... ... және одан алу ... ... ... ол жасаған типтік операциларды бір
ақпараттық базаданекіншісіне ауыстыруға мүмкіндік ... ... ... ... үшін нақты деректер түріндегі
көмекші жазбалар беруге болады.
Сонымен қатар версияда талдау есебін ің барлық немесе нақты объектісі
бойынша ғана емес, объектілердің ... ... ... ... ... түрлі деректер беретін есеп берулерді жасаудың мүмкіндігі енгізілген.
Кез-келген есеп беруді неесе құжаттық басылымның формасын MS ... ... ... ... ... себебі ол қосылымша талдау
жасауға немесе «1С: ... ... ... компьютерде
құжатты ашып қарауға мүкіндік береді. Жүйе құрамына септерді ескерлік
графикамен ... ... ... ... конфигурацияның жаңа
редакциясында бухгалтерләк есеп деректерін түрлі графиктері ... ... ... ... стандартты есебі пайда болды.
Бағдарламамен жұмыс істеуді неғұрлым ыңғайлы және көрнекті етуге
мүмкіндік ... жаңа ... де атап өту ... ... ... мен ... теріс сомалар қызыл түспен белгіленеді.
Бағдарламаның бас терезесінің ... ... ... ... оның ... ашық ... журналдар, құжаттар, есеп
берулурден бірөбіріне тез көшуге мүмкіндік береді.
Аса маңызды жаналық ... ... ... ... жоқ ... ... ... енгізе алатындығына
бағытталған дамыту болып табылады. Осы мақсатпен ... ... ... ... ... ... әр ... құрастырушылар
енгізілген. Осылайша есеп құрастырушы талдау, кезендер шоттары, валюта және
тағы да ... ... ... есеп ... ... Құрастырушылармен жұмыс
істеу кезінде ... ... ... ... әр түрлі
варианттардың ішінен таңдап алу болып табылады. Бұл құжаттар мен есептерді
оңай жазумен қатар оларды «1С: ... ... ... ... ... игеруге мүмкіндік береді. Тұтастай алғанда бұл
версия және оның қасиеттері оған салынған түрлі мүмкіндіктерді, оның ... ... ... ... ... ... автоматты түрде
қалыптастыру, тоқсан сайын жаңартылып отыратын реттелген есептерде
(бухгалтерлік, статистикалық, ... және т.б. ... ... ... ... ... ... + Сауда + Қойма + Жалақы + ... ... ... ... ... сондай-ақ кесімді ... Бұл ... ... мен БТТ ... ... ... ... есептеудеде қолдануда болады. «1С: Кәсіпорынның»
желілік версиясында бір уақытта бірнеше бухгалтерлер – есепші жұмыс істей
алады. Қызметкерлер ... ... ... бөлу үшін ... ... ... ... есептеушінің аты-жөні
жасалады.
Нормативтік – анықтамалық база
«1С: ... ... ... ... дайындық
әрекеттеріне константаларды ... ... және ... ... «1С: ... ... ... келтіру конфигурация
параметрлерінің Регламент-Күйге келтіру-Күйге келтіру меню командасының
көмегімен орындалады. Диалогтық ... ... ... ... ... мен ...... бойынша салық ставкаларын енгізу
үшін;
● жалақы – нормативтік мәндерді енгізу үшін;
● жәрдемақылар сомасы, жалақыны шоттар бойынша бөлу ... ... 70-шы ... ... ... ... жалақы төлеуге арналған
құжаттар түрлері, МРОТ сомасы, БТТ 1-разрядының жалақы сомасы, штаттық
кесте ... ... ... ... ... мен ... бөлу белгісі.
Жалақыны есептеуге арналған нормативтік-анықтамалық ақпаратты жасау
Анықтамалықтар→Жалақы есебі бойынша меню командасының ... ... ... үшін ... байланысты анықтамалықтар кешені қолданылады:
● Жалақыны бөлу – Шаруашылық есеп ... ... ... ... ... ... ... ұстаулардың түрлері.
● ЕТҚ-ға салынатын салық – проценттік ставкалар, шоттың, проводка
несиесі субшоттың нөмерлері, ... ... ... ... ... ... түріне арналған салық салынатын базаны енгізу.
● Фирма ЕТҚ-на салынатын салықтар – ... ... ... ... салық алушыны таңдау, салықты төлеу
мерзімін енгізу.
● Есептеу түрлері – жалақы ... мен ... ... ... есептеу түрлері.
Ескерту
Есептеулердің жекелеген түрлері үшін ... ... ... бөлу ... ... көрсетуге арналған бухгалтерлік проводкалар)
көрсетіледі. Есептің ... түрі есеп ... ... ... түрлері табыс салығын есептеу кезінде ескертілетін жеке ... түрі ... ... ... есептеуге арналған анықтамалықтар байланысы
көрсетілген, бұл байланыс анықтамалықтарды қалыптастыру тәртібін анықтайды.
1-сурет. Жалақыны есптеу жөніндегі ... ... ... ... ... ... үшін ... ақпарат қолданылады. Анықтамалықтар →
Біздің ұйым → ... меню ... ... ... ... ... ... ақпарат бухгалтерия жұмыскерімен міндетті
реквизиттері:
● Жалпы қосымшасында: Лауазым, Бөлімше, ... ... ... Есептеуге арналған қосымшада: Еңбек формасы, ай ... ... ... ... БТТ ... ... ... разряды;
● Қосымшалар қосымшасында: тамақтандару дотациялары, жол жүру2,
кәсіподаққа мүшелік белгілері, жұмыс істеуші мен ... ... ... ... ... қорына ұстау, жалақыны банкке аударуға
арналған жеке шот, табыс салығы бойынша ... ... ... ішкі
үйлесімділігі туралы мәліметтер;
● Қосымшалар қосымшасында: бөлімше, лауазым, ... ... ... ... ... ... бөлу тәсілі;
● Табыс салығы қосымшасы: табыс салығын есептеуге ... ... ... ... қызметкердің жылдық табысы туралы мәліметтерді
енгізу;
● Стаж қосымшасы: емделу ақысын және ... ... ... ... арналған стаж.
Назар аударыңыз:
Қызметкерлер туралы кадрлық ... ... тек ... ... өзгертілілуі тиіс.
Жалақыны есептеуді бөлу үшін Жалақыны → Күнтізбелер меню ... ... ... қолданылатын күнтізбелер: жұмыс күнтізбесі,
«алты күндік ... ... ... ... ... ауыстырылатын
күнтізбелер жасалады.
Жалақы есептеулері мен ұсталымдары
Жалақыны есептеу үшін қызметкерлердің жалақысынан ұсталымдар туралы
мәліметтер ... ... ... ... ... журналында сақталады.
Жалақы → Ұсталымдар меню командасының көмегімен мына жазбалар жасалады:
● Атқарушы парақ – алименттер туралы ... ... ... ... ... ... тәсілі (касса, пошта, ... ... ... Кәсіпорынның несиесі – немие алуға келісім-шарт (сома, ... және ... ... есептеу тәртібі туралы
мәліметтерді енгізу;
● Жалақыны ... ...... ... ... ... енгізу: тұрақты сома, жалақы проценті, аударым жұмыс мерзімі,
алушы (заңды немесе жеке тұлға);
● Сыйақыдан айыру жөніндегі бұйрық – ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер Жалақы → Есептеу
меню командасының көмегімен қалыптасатын есептеулер ... ... ... ... ... – біржолғы материалдық жәрдемақы және ... ... ... ... енгізу;
● Дивиденттерді есептеу – дивидент сомалары туралы мәліметтер енгізу;
● Мердігерлік келісім ...... ... ...
жеке тұлғалар, есептер сипаты (біржолғы, ай сайынғы немесе жұмыс істеген
уақытта сәйкес төлем) көрсетіледі;
● Басқалай есептеулер ...... ... ... ... туралы мәліметтер.
Жалақы → Ұзақ мерзімдік есепетулер және ұсталымдар меню командасы
есептеу ... ... ... есеп ... (процент, сома), жұмыс
мерзімін, ... ... ... ... бөлу шамасын, тәсілін
көрсетуге мүмкіндік береді.
Кесімді жалақыны есептеу үшін әр түрлі жүктелімдер қолданылады. Жалақы
→ Есептеулер → ... ... меню ... ... ... есептеуге арналған деректері бар бригадалық жүктелім рәсімделеді
(жүктелім бойынша жалпы жалақы сомасы, бригада ... ... ... ... әрбір мүшесінің жұмыс жасаған уақытты, ... ... бөлу ... ... бөлудің стандартты варианты: тарифке және жұмыс
істеген уақытта тепе-тең ... ... және ... ... ескере отырып, бөлінетін қосымша жұмысты есептеу.
Жалақы → Есептеулер → Кесімді жүктелім бір қызметкер атқарған жұмыс
көлемі туралы ... ... ... ... ... ... ... нормалар мен бағдарламар анықтамалығы қолданылады. Оған
кесімді жұмыстар және ... ... ... бөлу ... ... ... сальдо
Қызметкерлер бойынша бастапқы қалдықтарды енгізу Регламент → Бастапқы
қалдықтарды енгізу → ... ... ... ... ... меню
командасының көмегімен іске асырылады. Теріс сальдо қызметкердің кәсіпорын
алдына қарыз екендігін, оң сальдо қызметкер ... ... ... ... орнату диалогтық терезесіндегі ... ... ... ... ... жалауша қойылуы мүмкін. Бұл
жағдайда қызметкерлер бойынша бастапқы сальдоға (Д00 К70) ... ... ... ... ... қалыпты жұмыс кесетсінен ауытқуы сырқаттануға, демалуға,
мемлекеттік қызметкерді орындауға және т.б. байланысты.
Қызметкерлердің қалыпты ... ... ... ... ... үшін Жалақы → Ауытқулар меню командасы орындалады, оның
мынадай түрлері бар:
● Емделу парағы – емделу парақтарын толтыру;
● Демалысы ... ...... ... ... ... ... жалақы қосымшасында жетіспейтін ... ... ... жалақы бойынша төлеу бұйрығы – іссапарларды төлеуге,
мемлекеттік міндеттерге ... ... ... ... ... ... орындау орындалады.
● Мейрамдағы жұмыс істеуге бұйрық;
● Үстеме жұмыс – қызметкерлерді үстеме сағаттарын төлеуге бұйрық;
● Шықпаған күндер – шықпаған күндер ... ... ... қалу ... саны туралы мәліметтерді енгізу.
Жалақыларды, ставкаларды, мерзімді бағамаларды ... ......... мен ... қайта есептеу меню командасы
қолданылады. Индектстеу коэффициентін және жаңа жалақылардың, тарифтердің
жұмыс істей ... ... ... ... іске асырылады.
Регламент → Жалақы → Тузетулер меню командасы өткен есептік кезеңдер
есептерінде табылған қателерді түзетуге мүмкіндік береді.
Жалақыны есептеу
Есептік ... ... ... үшін кезеңді тексеру жүргізіледі.
Регламент → Жалақы →Жалақыны есептеу кезеңін ... меню ... ... ... арналған есептік кезеңді өзгерту жүргізіелді.
Регламент → Жалақы → Жалақыны ... ... басы меню ... ... ... ... және есептің қолданыс шеңберін көрсетеді:
қызметкер, қызметкерлер тобы, ... ... ... ... ... қызметкерлер. Осы орнатудың нәтижесінде мерзімді түрде алатындарға
негізгі есептеулер (жалақы, ... ай ... ... ... жалақысы, кезеңнің басындағы қызметкер мен ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ,
есепті кезеңде есептеулер мен ұсталымдардың басқа да түрлері ескерілген.
Жалақы → Жалақыны есептеу меню ... ... ... ... ... ... (тек қана есептеулер мен ұсталымдардың, басқа
түрлерінің есебі және т.б.) вариантын беруге болады.
Жалақыны есептеу нәтижесінде ... ... ... жазбалар
жүргізіледі. Жалақы диалогтық терезесіне шығарылатын құралдар панелінің
көмегімен ... ... ... ... ... болады:
● белгілі бір уақытаралығындағы жалақыны есептеу журналын қарастыру;
● жазбаларды сүзгіден өткізу: есептеу объектісі (қызметкер) бойынша;
құжат ... ... ... ... ... ... ... жаңа құжаттарды тікелей есептер журналына
енгізу;
● есептеулер журналын ... ... ... ... ... ... және жойылу тиіс құжаттарды белгілеу;
● жазбаларды (біреуін, бір объектінің барлық жазбаларын, бір құжаттың
барлық жазбаларын) қайта есептеу;
● есептеулер нәтижелерін қолмен ... және ... ... ... Есептік парақ нүктесі ... ... ... ... ... береді.
Жалақы төлеу
Қызметкерлерге жалақы төлеу Жалақы → Жалақы ... ... ... ... дайындалады. Жалақыны төлеуді дайындау үшін журналға
жаңа жол енгізіледі. Жалақыны төлеу ... ... ... жәрдемақылардың, кез-келген есеп аралық төлемдердің төлем ведомосы
дайындалады.
Диалогтық терезенің мынадай қосымшалары бар: Жалпы, Басу, Қосымша ... ... ... мақсаты құжаттың уақыты және нөмері; ақша
беру тәсілі (касса, банк), ... ... ... ... ... жеке ... ... Басу қосымшасында
ведомост формасы таңдалады. ... ... ... ... ... ... сомаларды дөңгелектеу көрсетіледі. Ведомосттың ағымдағы
жағдайын сақтауға (Жазып алу нүктесі), ... ақша ... ... ... ... ... сомаларды есептеуге (Есептеу нүктесі),
ақшаны төлеген соң ведомостты жабуға (Төлеу ... ... ... ... ... (ШКО ... терезені жабуға (Жабу
нүктесі)болады. Есептеуден, өткізуден және басудан ... ... ... ... ... ие болады (бухгалтерлік есепте ақша төлеу фактісі және
жалақы ... ... өтеу ... ... ... ... ... үшін Жалақы → Жалақыны төлеу
туралы журналы меню командасын орындау, төлем ведомостын ашу ... ... басу ... төлеу варианты және ведомостты көрсетіледі:
● барлық ведомостқа бір ... ... ... ... ... жеке ... шығыстық ордерлермен.
Алынбаған сомларды депозиттеу үшін Алынбаған сомаларды депозиттеу
жалаушасын орнату керек. Егер барлық сома берілсе, ... ... ... ... ... Жалақыны депозиттеу кезінде диалогтық терезеде
жалақы алмаған қызметкерлер ғана көрсетілуі тиіс. Депозиттелетін ... ... ... ... Егер ... кәсіпорынның
қарызы ретінде қарастырылса, Қарыз ретінде есептеу жалаушасы таңдалады; бұл
жағдайда карточкалар жасалынбайды.
Жалқыны ... ... ... ... ... ... үшін
шығыстық-кассалық ордер толтырылады. Бухгалтерия → Касса → ... ... ... емес операциялар бойынша) меню командасы жалақы
төлеудің белгісі болып табылатын ... ... шот ... ордер диалогтық терезесін шығарады. ... ... ... жаңа ...... ... пайда болады,
ондағы Іріктеу нүктесін басып, құжаттар журналын төлем ведомостын ... Әрі ... Сома ... ... ... жасау жалаушасын
орнатып, шығыстық-кассалық ордерді басып шығару – Басу ... ... ... ... ... қажет. Нәтижесінде шығыстық-кассалық
ордер дайындалған төлем ведомосы өзінің күйін өзгертеді – Төленді.
Қызметкерлерге жалақыны банк арқылытөлеу үшін Жалпы қосымшасында ... ... Басу ... ... ... ... ... үшін
Төлем талабы нүктесін, жалақыны банктен алатын ... ... ... ... басу ... ... талабы өткеннен соң және банк
көшірмесін алғаннан соң ... ... ... ... ... көрсете
отырып, Төлеу нүктесін басу керек.
3.2. 1С:Бухгалтерия ... ... ... ... ... ... өнім қалай жетілдірсе де әрбір тұтынушының
талаптарына толық жауап бере алмайтыны көрсетеді және сондықтан да бүгінде
бухгалтерлік ... ... ... қорғау жайында көп
айтылуда. Дегенмен, сол өмірлік тәжірибе «1С: Бухгалтерия» ... да ... ... ... етілсе де, егер ... ... ... ол оған жете алмаған болар еді. Біздің алдымызға
«1С» триумфтік бағдарламасы қойылған және бұнымен оған ... ... Бұл ... ... есеп ... ... бағдарламалар
жеткіліксіз жетілдірілген дегенді білдірмейді, бірақ та кең ... ... ... ... мен ... ... тырысқан бағдарлама осында бірінші рет (немесе
алғашқылардың бірі болып) іске ... ... ... ... ... жүйелі тәсіл талаптары бәрінен бұрын оны әрі ... үшін ... ... ... ... ұйымдастыру болып табылады.
Есептеу қондырғысының жадына ақпаратты бір рет ... және ... үшін ... рет ... – міне оның ... өңдеу проблеммалары жүйелі тәсілі туралы жақын кезден ... ... ... ... оны ... ... іс ... басты, негізгі қағида ретінде бекітті, дегенмен көптеген ондаған
шаршы метр ... ... ... ... ... ... қиындығынан
оған әрқашан да жол жеткізіле бермеді. Оның ... ...... ... ... ... ... технологиялық
күрделілігі сияқты «бөлшектерін» және ... ... ... алып ...... ... ... интерфейстері.
Еліміздің қорғаныс жүйесіне жұмыс істейтін ұлы жабық мекемелерде ... ... ... ... ... ... ... болып тұр. Ғылыми қағиданы кеғінен жүзеге асыру жеткілікті
түрде өндірістік және техникалық сенімді компьютерлер ... ... ... нақты іске асты.
Ондаған жыл бұрын бухгалтерлік есеп ... ... ... жүргізілді. Қандай да болмасын салиқалы ведоство проблеммаларды
өзінше көріп, ... ... ... технологиясын қамтамасыз етуде
өзіндік «епархия» деп танылған, типтік жоба ... ... ... ... Бұл ... ... ... немесе, темір жол
бухгалтериясы құрылысшылар бухгалтериясынан өте ... ... ... ... ... жасауы және басқа бағынышты ұйымдарға
таратуы үшін жауапты жекеше мекемелер ... ... ... ... және ... ... мамандардың
құрметіне ие болды, дегенмен ақпараттық ... ... ... ... ... Көптеген типтіктер ерекше, аса қиындықпен
жиналған «балдағы» бір ... қара май ... ... әрбір жеке
кәсіпорынға немесе мекемеге ғана тән «типтік емес» болып бөлінді. ... ... ... ... ... ... талаптарына келтірілді, ал бұл бағдарламалық өнімдердің барлық
бюрократиялық «қосымшаларымен ... ... мен ... ... ... ... ... Сондықтан көптеген ұйымдар
бухгалтерлік есепті механикаландыру және автоматтандыру жөніндегі ... ... ... ... ... шешу ... ... бұрын
мамандырылған ұжымдарды жалдай отырып, өзіндік өндеулер ... ... ... бері ... есеп ... ... «Өнімді өткізу», «Материалдар есебі», және т.б. ... ... ... (АЖО) ... ... дегенмен жүйелі тәсіл
көбіне жай формалдық, шарттылық, шындыққа жетпеген күйінде қалды. ... ... шын ... ... ... ... ... тұтастығы оның жеке ... ... ... Одан ... ... бір рет енгізіп, көп
пайдаланудың жалғыз қағидасы шынайы өмірде жеткілісіз болып, оны ... мен ... ... ... ... ... ... бағдарламасын жасаушылардың негізгі еңбегі туындаған
қиындықтарды іс-жүзіне ... ... ... ... ... ... ... белгілі қарапайым қағида – есептеудің
журналдық-ордерлік тәсілі енгізілді. Бұл тәсілдің ... ... ... есеп жасалынатын шаруашылық операциялар журналы
юолып табылады. Ол тек ақшалай құжаттырды ғана емес, сол ... оның ... ... ... де ... қозғалысын көрсететін «1С:
Бухгалтерия» жүйесіндегі әмбебап ... ... ... ... болып
табылды. Операциялар журналы – жүйедегі шаруашылық журналының электронды
баламасы осылай ...... ... ... ... ... қажеттіліктерді сақтайтын «монополист» ... Оның ... ... ... ... мен ... да
активтердің барлық қозғалысын ... және лның ... есеп ... алу. Операциялардың компьютерлік журналында бухгалтерлік сымдар
ғана емес, сонымен ... ... ... ... ... ... ... құжаттарды есептеу процесінде жасалынған «іздер» де көрінеді.
Операциялар журналы ... ... ... ... ... шешудің шығармашылық тәсілінің нәтижесінде бағалау керек.
Табыстың негізгі бағдарламалық қамтамасыз етуді бағдарлама жасаудың
жаңа технологиялық ... ... ... ... ... ... ... Бағдарламаның алғашқы болжамдарында енгізілген бухесепті
автоматтандырудың басты мықты идеясы FoxPro деректер ... ... ...... бағдарламалау тәсілдеріне дейін жүзеге
асыру жолынан өтті. 2.0 болжамындағы ... ... ... ... ... минутта немесе типті секундта шешіледі. ... Windows ... ... ... ... қатарлы
технологияларының пайда болуы аз рөл атқарған жоқ, дегенмен, идеялар
негізіне ... ... және ... ... ... ... өңдеушілердің ұдайы тырысуын көңілден шығаруға болмайды.
Сонымен бірге, алдыңғы ... ... ... Одан ... Windows-тің әр түрлі мүмкіндіктерін қолдана отырып, жұмыс
жасауға ... ... ... ... ... күні ... «1С:
Бухгалтерия» жүйесінде интерфейсі ... ... ... ... есептелген қолданбалы компьютер жүйелерінің
қабылданған әлемдік стандарт осы заманғы талаптарына жауап беретін, ... ... өнім ... жүйенің басты мәртебесі оның практикалық бухгалтерияның кез-
келген ерекшеліктеріне бейімделу мүмкіндігі деп есептеу керек. Жүйе ... ... және ... үшін ашық ... ... Ол үшін
өңдеушінің тікелей қатысуы ... ... ... ... және ... құрудың енгізілген тілдік құралдары оның монополиясы болып
табылмайды, олар ... ... ... ... ... принциптерін жеткілікті деңгейде меңгерген бағдарламашылар ... ... ... ... ... кез-келген мөлшердегі осындай
модульдерді кіргізуге мүмкіндік береді. Іс жүзінде бұл бухгалтер арсеналын
өте қажетті мамандық ... және есеп ... ... байыту
мүмкіндігін көрсетеді. Бағдарламаға бухгалтерлік есеп ... ... ... өзгерістер қорқынышты емес, ол аз ... ... ... оларды қабылдануға және оларға бейімделуге
әрқашан да дайын. Мүмкін, осы сапасы ... ... ... ... ... және бухгалтерлік бағдарламалар нарығында оның ... ... ... мен ... жүргізудегі күнделікті
шаршататын ескішілдіктен іс ... ... «1С: ... бірегейлі туралы айтпай болмайды. Стандарттық есеп беру
формаларын: ... ... ... шот ... Бас ... және т.б. автоматты түрде алуы барлық салмақты
бухгалтерлік бағдарламалардың тікелей ... ... ... ... ... ... жаңартудың, оған сапалы жаңалықтарды
еңгізудің жарқын үлгісі болып табылады. ... ... ... ... алуды бақылау үшін сандарды бір формалан екіншісіне «тасудың» қажеті
болмай қалды – бұны компьютер өзіне ... ... ... ... ... ... есептік құжаттармен «сыйлауға» әрқашан да
дайын операциялар журналындағы бухгалтердік актілерді анық көрсету болып
қалды. ... ... ... ... ... емес
ақпараттық деректерді талдауда осындай мүмкіндіктер беріледі. Одан ... ... ... енгізілген, толтырылған, дайын түрдегі таза
бетте оларды алуға мүмкіндік беретін алғашқы құжаттарды ... ... аса ... ... ... талап ететін бұл жұмысты тек жеңіл ғана
емес, тіпті ләззәт алатындай түрде жасайды. Бухгалтердің зердесі оның ... ... ... және ... жұмысының қажылық нәтижелерігһн талдауды
жетілдіру жөніндегі шығармашылық ... үшін ... ... ... ... орай, тәжірибеде әрқашан да орын
ала бермейтін ... мен ... ... ... ... жеткілікті түрдегі сапалар жиынтығын иемденеді. «Үйлесімсіздік»
бәрінен ... таза адам ... ... ... ... ... ... жеке, бірақ та жалпы жоспарда оны ... ... ... ... ... ... бірақ оның алдында өзін көбіне
дәрменсіз сезінеді. Бұл жерде жүйені емес, оны ... ... ... ... ... ... ... болып, күйге келтіру
табылады. «Үйлесімсіздікке» қол жеткізу үшін оны игеру жөніндегі ... ... ... дегеніміз – бағдарламаның басқарушы элементтерін
тағайындауды зерттеу ғана емес, сонымен қатар, оның ... ... оны ... есептің нақты талаптарына дәл байланыстыру.
Бағдарламаны байланыстырудың проблеммасы бір рет қана шешіп, оның ... ұзақ ... ... келе жатқан көптеген ірі және ұсақ фирмаларды
оң бағытта жұмыс істеп отырғанын көруге болады. Бұл ... қол ... ... ... ... ... жүйеде дәл
жаңғыртудың мәні зор.
Күйге ... ... мен есеп ... ... қажетті
бағдарламалық модульдерінің жеткілікті болуын ғана ... ... ... жұмысының дұрыстығына деген толық сенімділікті де болжайды. ... ... ... бағдарламалық қамтамасыз ... ... оны ... келтірушіге толықтай сенім артуға
болмайды. Күйге келтіру бухгалтер мен ... ... ... ғана іске ... Бұл істе формалдықты жіберуге болмайды.
Бухгалтердің ... ... ... ... және ... ... ... жиынтығын анықтау. Жекелеген құжаттарға деген талаптарды айқын
қалыптастыру ғана ... ... ... ... ... ... да
жатады. Бұл қызмет кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп стратегиясына жауап
беретін бухгалтерге жүктелуі ... Оның ... ... ... ... ... білсе, соншалықты тиімді болады. Жүйе қызметінің
тиімділігіне бағдарламашының мәселелерді шешуге ұтымды ... ... да әсер ... ... ... өнімі оны игеру жөнінде арнайы еңбекті
талап ететіндігі ... ... ... жоқ. ... ... қажетті білім
алудан жеңіл проблемма жоқ сияқты. Көптеген коммерциялық курстар ... ... ... құны мен мерзімдерін азайтады, сөйтсе отырып, ... ... ... ... Осының салдарына сәйкес «1С:
Бухгалтерия» бойынша «диплом ... ... ол ... ... ... жиі ... ... нәрсе онша жақсы нәрсе емес деген сөз
шындыққа жанасады. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, ... ... ... үшін
компьютерде 30 академиялық сағат ұқыпты жұмыс талап етіледі. Дайындық құнын
бағалаудың формальді критериімен төлемнің жалпы сомасын емес, бір ... ... ... ... Білім алу жөніндегі жаппай қызмет
ұсынысының ішінде өзін сапа ... ... ... ... ... ... ... ең әйгілі бағдарламалық өнімі өмір сүруде және дамуда.
Бүгінде ол ... ... ... кешенді проблемаларын да
қамтиды. Оның атауы да өзгереді – «1С: ... ... ... ... ... ... ... басқалай
тақырыптық кешендер үйлесімді түрде ... Жүйе ... ... ... қала ... ақпараттық ортадағы өзінің ареалын ... ... ол ... ең ... оң ...... бейімделу мүмкіндігі
және маманданудың икемділігін сақтап қалады. Кейбір бағдарламалық өнімдер
оларға өздеріне тән қолдану саласын табуға мүмкіндік ... ... да ... ие болуы мүмкін. Мүмкін олар кеңінен кем таратылуға лайықты
емес шығар, бурақ компьютердегі бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың эталоны
ретінде 1С ... ... іске ... ... басқаларын
елестету қиын.
Практикада мен «1С: Бухгалтерия» бағдарламасының 7.7 ... ... ... ... мен ... проблеммаларға тап
болдым. Оның диапазоны айтарлық кең болдв: бухгалтерлік есептің ... ... ... ... ... ... яғни, нақты бізге
ғана тән ерекшеліктеріне байланысты мәселелер. Олардың кейбіреулері туралы
айтып өткен ... деп ... ... ... ... бірі ұйымдағы қызметкерлер
жалақысының есебі болып табылады. Жалақы есебін ... ... ... орын ... Ең алдымен жүйенің типтік конфигурациясында
ұйымда жұмыс істейтін зейнеткерлердің бөлу мүмкіндігі ... ... ... ... ... қызметкерлердің зейнетақы қорларына
міндетті аударымдарды есептеу кезіңде ... ... ... ... ғана ... Осы ... ... жұмыс істейтін
зейнеткердің азаматтығын көрсетпесек, онда әрі қарай біз ... ... ... ... туралы ақпарат дұрыс болмайды;
- екіншіден, әлеуметтік салыққа байланысты проблеммалар туындайды,
себебі, әлеметтік салық ... ... ... ... ал ... жұмыс істейтін зейнеткер бұл ... ... ... оңай: тағы бір тексеруді қосу керек.
Мүмкін келесі түсіндірмелерім мүмкін ... ... ... ... ... режиміне кіріп, Аңықтамалар папкісін
таңдау керек. Мұнда Қызметкерлер ... ... ... ... ... ... ... болады.
Реквизиттер тізіміне кіріңіз және жаңа Зейнеткер реквизитін ... ... ... ... ... оның қасиеттерін редакциялаңыз.
Клесі қадам – бухгалтерге бұл белгіні түзетуге мүмкіндік беру керек.
Сол үшін экрандық формаларға өзгерістер енгіземіз.
Типтік ... ... ... ... бірнеше
бөліктері бар терезе түрінде көрсетілген. Конфигураторда бұл ... ... ... болуыменен көрсетіледі. Қажетті қабатты,
мысалы, зейнетақы қоры ... ... ... ... Мұны мына ... элементтің формасын ашыңыз, сонан соң, Диалог менюінде Қабатарды
таңдаңыз.
Қажетті қабатты таңдаңыз. Еңді ... ... жаңа ... – Диалог
– Қою – Реквизиттерді қоямыз. Осымен экрандық формамен жұмыс аяқталған.
Біздің ... ... ... ... форманың модулін өзгерту табылады.
Бағдарлама текстінде зейнатақы қорына міндетті төлемдер есептелетін
фрагментті табу керек.
Біз ... тек ... ... ... ... ... болып табылатындығы жөніндегі тексеруді қосыңыз.
Мұндай шартты жаңа проводка жасау ... ... ... (әр қарай
бағдарлама тексті бойынша).
Осылайша біз Конфигуратор барлық қажетті өзгерістерді енгіздік. Осымен
бұл ... ... ... ... шығу кезінде ... ... ... ... Оны ... ... жасаңыз, әйтпесе
барлық еңбегіңіз зая кетеді. Жұмысты Кәсіпорын режимінде ... ... ... ... ... Иә немесе Жоқты таңдай отырып,
барлық қызметкерлердің Зейнеткер реквизитінің мәнін ... бір ... біз бұл ... ... алған фирма біздің
жағдайымыз туралы оған хабарлағаннан кейін ғана күйге ұқсас өзгерістер
енгізді. Бұл ... біз ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін зейнеткерлер тек біздің ғана ұйымның ерекшелігі
болып табылмайтындықтан өз міндеттеріне ... ... ... ... әрекеттерді орындау кезінде кенеттен пайда болған
ауқымды тағы бір ... ... ... өткен жөн. Конфигураторда жұмыс
істеген кезде орын аоған формада бірдеңені ... ... ... ... ... ... бірақ, жаңа элементті қою ... ... және т.б. ... ... біз ... нәтижеге тап болып отырдық.
Конфигуратор кез-келген өзгерістерге өте қарсы ... және біз ... ... ... ... отырдық немесе компьютер өшіріліп
отырды. Windows-қа арналған басқа бағдарламалардың барлығы ... ... ... ... атап өту ... ... көз ... үшін біз «1С: Бухгалтерияны»
орнаттық және осының барлығын басқа компьютерде қайталап, сондай нәтижелер
алдық. Біз, ... ... ... ... ... мамандарына осы
сұрақпен бардық. Бізге Windows-ты қайта ... ... ... Біз пайда
болған қатенің себебі басқа екендігіне сенімді болдық, ... ... ... ... құлақ астық. Күткеніміздей, бұл ешқандай
нәтиже берген жоқ. Сонан соң, сатушы фирма бізге осы ... жаңа ... ... Бірінші компьютерде тұрақты жұмыс істеуін жалғастырды, ал
екіншісінде, жаңартылғаннан соң барлығы қалыпты жұмыс ... ... ... орын ... ... ... мынадай:
Конфигураторды формаларды компьютер аппаратурасымен (бұл ... ... ... жөніндегі өзара байланысы қандай да бір
стандартты емес жолмен жүріп, жүйені ... және оған ... тыс ... ... ... ... істеу кезінде біз қолданған компьютерлердің
бейнеадаптерлерінің әртүрлі болғандығын атап өту ... Біз ... SIS ... Alliance 4Mb PCI ... ... соң ғана
экрандық формаларды өзгерту режимінде ... ... ... алды.
Қорытынды
Бухгалтердің жұмысын жеңілдету үшін қазіргі кездегі программа жүйелері
жазылды. Ол ... ... ... емес, олардың ішінде арзаны,
қымбаты да бар.
Бұрын тек қана Excel-де ... ... ... бұл ең ... ... Бұл ... «плюстерін» қарастырайық. Бастапқы кезеңде
Сіз қызметкердің жалақысының ... ... ... ... ... ... ... кірістік құрамын, қарамағындағылардың санын есепке алатын есеп
кестесін жасайды. Сонан ... ... ... ... ... ... мен ... салығы, бұрын берілген аванс, ... ... да ... ... Сіз ... ... ... аласыз.
Енді Excel-де жалақыны есептеудің теріс жақтарын қарастырайық. әр
қызметкерге жеке есеп кестесін (жұмыс кітабының ... ашу ... әр ... ... ведомостты тікелей қолмен жасауға тура келеді. Сондықтан
да, біздегі заң ... ... ... айлық есептік
көрсеткіштің өзгерісі және т.б. ... ... ... ... өзгерістер
үшін барлық кестелерді қолмен түзетуге тура келеді.
әрине, егер Сізге бірнеше қызметкер ғана болса, мұндай тәсіл ... ... есеп ... жасаудың бастапқы сатысы
қарапайым болып келеді. Жаңа бухгалтерлік ... басы жаңа ... ... ... ... және ... жыл ... жоюдан және т.бт
басталады.
Егер қызметкерлердің саны біршама көп болса, ал Сіз ... да ... ... ... ... ... арнайы
бағдарламаларында есептеуге көшпеген болсаңыз, онда ... ... ... көп ... алуы ... және ... аз жұмсалатын жаңа бір нәрсе
ойлап табуға болмас па?-деген ... ... ... ... ... ... жүргізуге, түрлі есеп
берулерді жедел жасауға мүмкіндік беретін ... ... Acces ... ... жиынтығы бұл жағдайда деректер базалары дер аталады. Бұл
жағдайда деректерді өндеу бес ... де ... екі жүз елу ... де ... ... келеді. Бір рет жасалған есепті жедел ақпарат
ала отырып, қайта-қайта қолдануға болады.
Кез-келген деректер базасының ...... ... ... оңтайлы жиынтығымен дұрыс жоспарланған және байланыс кестелері
алаңдарының ортасында берілген деректер базасымен жұмыс істеуді жеңіл ... ... ... ... ... не ... ... бастапқы болып табылады, соңында сіз қандайын ... ... ... ... ... және ... форматта бастапқы деректер
кестелеріне ... ... ... ... да бір ... де ... және ... тура келетін болады, ақырында, сізге
түрлі константалар ... ... ... ... ... ... ... есептеудегі деректер базасын жасаудың тапсырмасын деректердің
ең аз мөлшерін ала отырып құрайық. Қызметкерлердің тізімі болсын. Олардың
бір ... ... ... ... ал кейбіреулеріне есептелетін сома ай
сайын өзгеріп отырады. әрі қарай сыйақылар, емделу ақыларын және т.б. ... ... ... қызметкердің қарамағындағылар санын есепке алу керек.
өкінішке орай, есептеулермен ... ... ... ... ... ... да ... алайық.
Нәтижесінде біз бірнеше кестелерді жасауымыз керек: «Қызметкерлер»
кестесі, онда әрбір қызметкердің жеке ... ... ... оған ай сайын жалақыны есептеуге ... ... ... ... ... және ... ... кестелері, онда
табыс салығын есептеуге арналған деректер болады. Сонымен қатар бізге
жалақы есебінің ... бір ... ... ... ... ... қажет болады. Жұмы сістеуге ыңғайлы болу үшін бізге тағы бір кесте
қажет ... ... көз ... ... ол ... кейінірек
айтамыз. Сонымен бастайық. Бап ... ... ... ... ... ... ... сипаттайтын боламын.
Бірақта бұл программалармен жұмыс істейтін адам тек бухгалтер болып
қоймай программист болу ... 1С: ... ... ... жалпыға түсінікті, тиімді. 1С: бухгалтерия сияқты көптеген жақсы
программалар бар, бірақта олар өте ... ... да ең ... 1С:
Бухгалтериясы.
Пайдалынған әдебиеттер тізімі:
1. Бухгалтерский учет в РК.
Закон о бухгалтерском ... в ... – 2000 ... ... РК «О ... ... ... арналған Нормативтік актілер №6 шағарылым, 2002 жыл.
«Жалдамалы қызметкерлердің саны мен жалақысы бойынша ... ... ... ... ... ... жөніндегі
нұсқаулық.
4. Генеральный план счетов ... ... ... ... субъектов. Алматы, 1996 год.
5. Сборник бухгалтерских проводок. Составили В.И. Скала и др., ... ... 1999 ... С. А. ... ... ... труда и занятости населения»,
Алматы, ... ... 1997 ... А. Нусупов «Великая стена в Жанажоле», Деловая ... 7 ... ... ... ... ... ... 2001 год,
Алматы.
9. «Әлеуметтік-экономикалық даму» , желтоқсан, 2001 жыл, ... А. М. ... К. К. ... Е. М. ... Г. М.
Молдакулова «Социально-экономическая статистика», Алматы: Экономика
– 1999 год, Учебное пособие.
11. В. К. ... В. В. ... О. И. ... ... учет
на предприятии», Алматы, 1998 год.
12. Бабаев Ю. А. «Теория бухгалтерского ... , ... ... ... ... С.Б. ... ... Алматы, 1998 год, Учебное
пособие.
14. под ред. А. Н. Азримияна «Большой бухгалтерский ... ... ... 1999 ... Г. В. ... ... хозяйственной деятельности предприятия»,
Минск, ИП «Экоперспектива», 1998 год, Учебное пособие.
16. Н. П. ... В. Б. ... В. Г. ... ... ... ... ... Москва: Юнити, 2001 год.
17. В. В. Ковалев, О. Н. Волкова «Анализ ... ... ... ... 2000 ... ... экономический словарь, Москва: Инфра-М, 1997 год.
19. Под ред. проф. В. ... ... ... ... 2000 ... О. И. ... В. К. ... «Экономика предприятия», Москва:
Инфра-М, 2001 год.
21. «Бухгалтер + Компьютер» журналы, 2000-2002 жылдар.
22. ... ... ... 2000-2002 жылдар.
23. «Файл бухгалтера», 2000-2002 жылдар.
СВОД НАЧИСЛЕНИЙ И УДЕРЖАНИЙ
За 01.05.03-31.05.033г.г.
|Начисления ... ... ... ... ... |215592,80 |Пенсион. Фонд ... ... ... ... ... ... ... |24578,26 ... ... 1 ... ... ... ... ... ... ... ... |Аванс ... ... ... ... ... 2 |3015900,00 |
|Сероводород |72630,12 ... ... ... ... ... ... ... ... | | ... в пути |48306,76 | | ... ... | | ... ... ... | | ... ... |80065,30 | | ... ... ... | | ... ... ... | | ... ... | | ... ... |2120,57 | | ... ... | | |
|1 Мая ... | | ... ... ... ... удержано |4743189,26 |
На начало месяца:
долг за работниками: 188886,94
долг за ... ... ... ... ... за ... ... за предприятием:
-----------------------
ЕТҚ салықтары
Есептесудің қол жететін түрлері
Табыс түрі
Жалақыны ... ... ... ... ...

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
8 сыныптың бағдарламасына сай MS Windows-тың стандартты бағдарламаларын оқыту барысында қолданылатын оқыту бағдарламасын жасау86 бет
Adobe pagemaker бағдарлмасының ерекшелігі5 бет
Delphi бағдарламалау тілінде проектіні құрастыру22 бет
Delphi программалау ортасының негізі34 бет
Delphі ортасында жұмыс істеу технологиясы80 бет
E-leaning - де білімді бақылау жүйесін құру92 бет
Graph кітапханасын қолдану21 бет
MS Word бағдарламасын оқытудың әдістері40 бет
«Жылан» ойыны тақырыбы бойынша JAVA бағдарламалау тілі14 бет
«Модель типтері мен олардың түпнұсқасымен ұқсастық түрлері»19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь