Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебі

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
І Бөлім. Шаруашылық субъектісіндегі бухгалтерия
құрылымы мен есептің ұйымдастырылуы ... ... ... .6
1.1. «Тасқара» ЖШС жеке шаруашылық серіктестіктің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.2. «Тасқара» ЖШС . нің бухгалтерия құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ...8

ІІ Бөлім. Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебі...11
2.1. «Тасқара» ЖШС.де касса операцияларының жүргізілуі, олардың
құжатталуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
2.2. «Тасқара» ЖШС.де банктік есеп айырысу шотындағы қолма.қол
ақшаның есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
2.3. «Тасқара» ЖШС.дегі есеп беруші тұлғалармен есеп айырысу есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
2.4. Арнайы банк шоттарындағы ақша қаражаттарының есебі ... ... ... .17
2.5. Кәсіпорындағы қатаң есепті бланкілердің, ақша байланысты құжаттарының, құнды қағаздардың және ақша қаражаттарының түгендеуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
ІІІ Бөлім. Негізгі құралдар мен материалдық емес
активтер есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
3.1. «Тасқара» ЖШС.де негізгі құралдардың түрлері, классификациясы
мен бағалануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
3.2. Кәсіпорындағы негізгі құралдардың кейбір жекелеген түрлерін
есептеудің ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
3.3 «Тасқара» ЖШС.де келіп түскен негізгі құралдардың және аналитикалық есебінің ұйымдастырылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
3.4. Материалдық емес активтердің түсінігі мен олардың түрлері ... ...21
3.5. Материалдық емес активтердің есепте тіркелуі және кәсіпорындағы
бағалануы, түгенделуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
3.6. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы мен
амортизациясының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
ІV Бөлім. Тауарлы материалдық қорлар есебі және
жабдықтаушылармен есеп айырысу ... ... ... ... ... .23
4.1. «Тасқара» ЖШС.дегі ТМҚ түрлері, олардың бағалануы ... ... ... ...24
4.2. «Тасқара» ЖШС.дегі материалдық қорлардың қозғалысы есебінің
құжатталынуы. Олардың қоймаға келіп түсуі, есептен шығуы және
қойма ішіндегі қозғалысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
4.3. Кәсіпорындағы ТМҚ қоймадағы, бухгалтериядағы есебі ... ... ... ...26
4.4. «Тасқара» ЖШС.дегі ТМҚ.дың түгендеу және қайта бағалау есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
V Бөлім. Еңбек және оның төлемінің есебі ... ... ... ... ... ... ... .29
5.1. «Тасқара» ЖШС.дегі жеке құрылым есебі. Еңбекақы төлеудің
формалары мен құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
5.2. Кәсіпорын жұмысшыларының еңбекақысынан ұсталымдар ... ... ...31
5.3. «Тасқара» ЖШС.дегі өнімдер мен еңбекақы төлеудің
ұйымдастырылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
5.4. Жұмысшыларға орташа еңбекақы есептеу. Тұлғаның демалысақы
есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
VI Бөлім. Қаржылық қорытынды мен меншікті капитал
есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
6.1. Кәсіпорындағы меншікті капитал есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
6.2. «Тасқара» ЖШС.дегі капитал қозғалысы операцияларының
есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
6.3. Резервтік капитал есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...37
6.4. Кәсіпорындағы қаржылық қорытынды есебі ... ... ... ... ... ... ... ..37
VII Бөлім. Қаржылық есеп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
7.1. Кәсіпорынның қаржылық есеп мәні мен мақсаты ... ... ... ... ... ... ... 39
7.2. «Тасқара» ЖШС.дегі қаржылық есепті тугендеуі ... ... ... ... ... ... ... 39
7.3. Кәсіпорында қаржылық есептің құрылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
VIII Бөлім. Аудиторлық фирма жұмысының құрылымы
мен оның ұйымдастырылуы. Аудитордың
функционалды міндеттемелері ... ... ... ... ... ... ... .41
8.1. Аудит пәні, оның объектісі мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...42
8.2. Аудиторлық тәуеклділік және оның компоненттері ... ... ... ... ... ... .43
IX Бөлім. Ұзақ мерзімді актив аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44
9.1. «Тасқара» ЖШС.дегі негізгі құралдар есебінің аудиті ... ... ... ... ... 45
9.2. Кәсіпорындағы материалдық емес активтер есебінің аудиті ... ... ...45
X Бөлім. Ағымдағы активтер аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
10.1. Кәсіпорын бойынша дебиторлық қарыздар есебі ... ... ... ... ... ... ...47
10.2. «Тасқара» ЖШС.нің ТМҚ мен дайын өнім аудиті ... ... ... ... ... ... 47
XI Бөлім. Ақша қаражаттардың аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
11.1. «Тасқара» ЖШС.дегі ақшалай қаражат аудиті ... ... ... ... ... ... ... ..49
XII Бөлім. Міндеттемелер аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...50
12.1. Кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелер аудиті ... ... ... ... ... .51
12.2. Меншікті капитал аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
XIII Бөлім. Еңбекақы бойынша есеп айырысу аудиті ... .52
13.1. «Тасқара» ЖШС.нің еңбекақы бойынша есеп айырысу аудиті ... 53
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..57
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
.............4
І Бөлім. Шаруашылық субъектісіндегі бухгалтерия
құрылымы мен есептің ұйымдастырылуы.............6
1. ... ЖШС жеке ... ... ... ЖШС – нің ... ... Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебі...11
2.1. «Тасқара» ... ... ... ... ... ... ... банктік есеп айырысу шотындағы қолма-қол
ақшаның
есебі.......................................................................
...............14
3. «Тасқара» ЖШС-дегі есеп беруші тұлғалармен есеп ... ... банк ... ақша ... ... ... қатаң есепті бланкілердің, ақша байланысты құжаттарының,
құнды қағаздардың және ақша ... ... ... ... мен материалдық емес
активтер
есебі...................................................................19
3.1. «Тасқара» ЖШС-де негізгі ... ... ... ... ... құралдардың кейбір жекелеген түрлерін
есептеудің
ерекшеліктері...............................................................
......20
3.3 «Тасқара» ЖШС-де келіп түскен негізгі құралдардың және аналитикалық
есебінің ұйымдастырылуы.………………..................21
3.4. ... емес ... ... мен олардың түрлері…….21
3.5. Материалдық емес ... ... ... және ... түгенделуі…………………………………………………...21
6. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тозуы мен
амортизациясының есебі………………………………………………..22
ІV Бөлім. ... ... ... есебі және
жабдықтаушылармен есеп айырысу.....................23
4.1. «Тасқара» ЖШС-дегі ТМҚ түрлері, олардың бағалануы...............24
4.2. «Тасқара» ... ... ... ... ... ... қоймаға келіп түсуі, есептен шығуы және
қойма ... ... ТМҚ ... ... ... ... ЖШС-дегі ТМҚ-дың түгендеу және қайта ... ... ... және оның ... ... ... ... жеке құрылым есебі. Еңбекақы төлеудің
формалары ... ... ... ... ... ... ... өнімдер мен еңбекақы төлеудің
ұйымдастырылуы..............................................................
........................31
5.4. Жұмысшыларға орташа еңбекақы есептеу. Тұлғаның демалысақы
есебі.......................................................................
................................32
VI Бөлім. Қаржылық қорытынды мен меншікті капитал
есебі.......................................................................
..............34
6.1. ... ... ... ... ... ... ... операцияларының
есебі……………………………………………………………………......36
6.3. Резервтік капитал есебі……………………………………………….....37
6.4. Кәсіпорындағы қаржылық қорытынды есебі……………………......37
VII ... ... ... ... есеп мәні ... «Тасқара» ... ... ... ... ... ... Бөлім. Аудиторлық фирма жұмысының құрылымы
мен оның ұйымдастырылуы. Аудитордың
функционалды
міндеттемелері.............................41
8.1. ... ... оның ... ... Аудиторлық ... және ... ... Ұзақ ... ... ... ЖШС-дегі негізгі ... ... ... материалдық емес ... ... ... ... ... ... бойынша дебиторлық ... ... ... ТМҚ мен ... ... Бөлім. Ақша қаражаттардың аудиті..................................48
11.1. «Тасқара» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бойынша есеп айырысу аудиті.....52
1. «Тасқара» ЖШС-нің еңбекақы бойынша есеп айырысу аудиті....53
Қорытынды...................................................................
.........................54
Пайдаланылған ... ... көшу ... ... есеп ... ... басты негізгі бөліктерінің бірі болып ... ... ... ... ... ... мен ... ұйымдар,
өнім өндіруші және қызмет көрсету ... ... да ... ... ... ... міндетті.
Экономика саласындағы мамандар, оның ішінде, бірінші кезекте,
бухгалтерия ... ... ... және есеп ... ... жүйесін
жақсы білулері, оларды оңайлатуды қарастыруы қажет, субъект қызметін
бухгалтерлік және ... ... ... ... ережелерін,
нұсқауларын және басқа нормативтік актілерін ... ... ... ... ... ... иелері мен еңбек
ұжымдары шикізат пен материалдарды ұқыпты ... ... ... оның ... көтеруге, өзіндік құынын төмендетуге, қоршаған
ортаны сақтауға мүдделі. Шаруашылықтар мен ... ... ... ... мен ... өнімдер мен өндірілген өнімдерді сату,
көрсетілген қызметтерді өткізу процестері болған ... ... ... ... ... ... ... мәселелердің бастысы болып
табылады. Бухгалтерлік есеп, аудит, талдау арқылы өндірілген ... ... ... ... ... және ... түскен қаржыны
кіріске алу, бұларды дұрыс ... ... ... шаруашылық жұмыстарының
барлығын әуел бастан ең соңына дейін жүргізуге, нақты іске ... ... ... ... ... ... «Тасқара»
жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады.
Ұсынылған іс-тәжірибелік жұмыс теориялық ... ... ... ... қаржы, қаржылылық қатынастар, ақша ағымын ... ... ... ... ... ... ЖШС ... мемлекетпен, салық
органдарымен қатынасы механизмін жетік түсінуге көмектеседі.
Практикаға қатысуда ... мен ... ... ... ... жүйесі анықталады.
Білімді бекіту негізінде өткізілген практика барысы келесі
сұрақтарға ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру формаларын анықтау, құжаттары ... ... ... ... ... кәсіпорынның коммерциялық банктермен және басқа ... ... ... негізгі айналым құралдары, олардың баланс қозғалысы;
Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында шаруашылық ... ... ... ... ... жақсы жолға қоймайынша,
сондай-ақ толық сенімді ақпаратсыз басқару жүйесі іс жүзінде ... ... ... ... ... ... ... мен еңбек
ұжымдары шикізат пен материалдарды ұқыпты жұмсауға, ... ... ... ... ... ... ... өндіруге оның
сапасын көтеруге, өзіндік құнын төмендетуге, қоршаған ортаны ... Бұл ... ... ... ... материалдық
құндылықтарын, ақша қаражаттарын және басқа ресурстарын заңсыз және тиімсіз
жұмсауға және талауға қарсы күресте бухгалтерлік ... ... мен ... ... ... ... ақпараттардың көмегімен шаруашылық жүргізуші
субъектілердің және олардың құрылымдық ... ... ... ... экономикалық болжамдар мен ағымдық жоспарлар жасау үшін, ... ... даму ... ... және ... ... бірі ... пайдаланады.
Экономиканың саласындағы мамандар, оның ішінде, бірінші кезекте,
бухгалтер қызметкерлері есепке алудың және есеп ... ... ... білулері, оларды оңайлатуды қарастыру қажет, субъект ... және ... ... алуды ұйымдастырудың ережелерін,
нұсқауларын және басқа нормативтік актілерін қатаң сақтаулары керек.
Қазақстан Республикасының ... ... етіп ... ... ... ... ... тіркелген резиденттік
емес өкілдіктер мен филиалдар, ... ... ... ... пен
шұғылданатын жеке тұлғалар қаржы туралы жалпы түсінік және ... ... ... ... ... ... өту барысындағы әр бөлімшені
зерттеу арқылы «Тасқара» ЖШС бухгалтерлік есебі мен аудиті және талдаудың
жүргізілу ... ... ... ... ... ... ... дағдыларды
дамыту. Әртүрлі міндеттемелер мен ... ... ... іскерліктерді дамыту.
І Бөлім
Шаруашылық субъектісіндегі бухгалтерия құрылымы мен есептің ұйымдастырылуы.
1. «Тасқара» ЖШС жеке ... ... ... ең ... ... 1899 ... ... болған. Алдымен Баладжам
өзенінің маңында құрамында ... бар ... ... ... ... жасалды 1- 104 г/т. 10 жыл ішінде ертістің сол ... ... ... ... Баладжам елді мекендері ат салыса алтын
шығаруға кірісті.
1916 жылы ... ... күші ... ... ... ... Демидов басқарды.
Ақжал селосында төрт бірдей басты құрылғылар жұмыс жасады, жазғы
мезгілде эфил ... циан ... іске ... ... ... ... ... құрылғылар, шахталық су тартатын насостар
және станоктар мұнай двигателдерімен жұмысты жалғастырды.
1910 жылдан бастап 1913 жылдар ... ... ... ... ... ... аса кәсіпорындар мен ұйымдар болды.
1912 жылдан бастап 1916 жылдар аралығында 4257980 кен алынып өңделді,
56 ... 22 фунт ... ... 1943 жылдары Ақжал фабрикасында 8 тонна
алтын өндірілді. 1993 жылы «Алтай алтын» комбинатының жабылуына байланысты
фабрика ... ... 7 ... ... ... 2 июля 2000 ... ашылды. Алматы қаласындағы «Алтай - Алмас» АҚ басшылығында болды.
«Акжал ЛТД» ЖШС ... ... көзі ... ... ... үздіксіз
жұмыс жасауда.
Детальдық көрінісі «Таскара» 200 м тереңдікте орналасқан, сетка
бойынша 40 *50 және ... ... №1 ... 30 ... және 160 және
жоғарғы қабаты 20 * 40 . Кен аумағы 20*40 м, ал кен ... 1- ... ... орны « ... » ЖШС ... ... сүйенсек, 3
жер асты тобынан құралған.
Қазіргі таңда кен орны 57,2г/ тонна кен өндіреді. Қаржылық жағдайы
шаруашылық іс ... ... ... ... ... банктен шотын
ашып, екі тілде есеп саясатын жүргізеді.
Кәсіпорынның басты мақсаты пайда табу, ал есеп ... ... ... ... жүргізіліп, халыұаралық стандарттарға
көшіп, жаңа шоттардың бас жоспарымен жұмыс атқарады.
Кәсіпорын алтынды ... ... ... ... ... ... мекен жайы ҚР, Семей қаласы «Тасқара» ЖШС.
Кәсіпорын ... ... ... негізгі шығаратын өнімі
орталық және қалыптасқан сұранысқа байланысты ... ... Жыл ... ... ... 90% ... сай номенклатура түріне.
Қазіргі уақытта бұл кәсіпорын заманның нарықтың қиындығына қарамастан
алтын өңдеуде мемлекетімізде үлкен жетістіктерге ... ... ... ... ... саясаттың негізгі мақсаты
салық ... ... және ... ... үшін шаруашылықтың жұмыс
істеген кезінлегі кез келген уақыттағы ... ... ... ... ... ... ... жүйелер
құру.
2. «Тасқара» ЖШС-нің бухгалтерия құрылымы.
«Тасқара» ЖШС коммерциялық мекемелердің бірі болып саналады.
Кәсіпорынның өз атауы мен мөрі, сонымен қатар ... ... ... ... және ... ... арқылы жұмыс атқарады.
Бухгалтерлік есеп құрылымдық бөлім болып ... және оны ... ... Кәсіпорынның штаттық құрылымы, өндірістік құрылымы
және еңбекті төлеу жүйесі бар.
Қалыптастыру қайнар ... ... ... ... ... бағалы қағаздар бойынша кірістер, басқа да түсініктерді қамтиды.
Шаруашылық салық заңдарына сәйкес салық органына ай ... ... жыл ... ... ақпараттарды және керекті есептері,
декларацияларды тапсырып отырады.
Сондықтан бухгалтерлік есеппен ... ... есеп ... ... есеп ... көшуге байланысты ақпарат беру
мен мүделі жақтарға ... ... ... ... өзгерді. Сондықтан әр
түрлі жағдайларда шұғыл және дәл ... үшін ... ... аса көп мән ... ... – бұл ... ... қаржылық
операциялары мен міндеттерінің бухгалтерлік ... ... ... негізгі мақсаттары:
Есептеу стандартына сәйкес бухгалтерлік есепте болатын қателерді ... ... ... ... мен ... мағлұматтарды дайындау және
тексеру. Операциялар журналында келесі жұмыстарды істеуге ... ... ... ... ... ... журналындағы жазуларды бақылау.
«Тасқара» ЖШС жиынтығындағы шоттардың құрылымы бухгалтерлік ... ... ... ... және ары ... ... ... мінездемесін беретін қосымша белгілер қолданылған.
Қосымша белгілер пайдалушының талабына байланысты анықталған.
- Операциялар журналына ... ... ... ... ... функциялар.
- Операциялар журналындағы басқа функциялар.
- Қосымша бухгалтерлік мәліметтер.
Олар бухгалтерлік есептің ... ... ... табылады. Бұл
мәліметтер сәйкес салға байланысты ... ... ... ... бұл ... ... тек қана операцияның
жалпы сомасы кіреді.
Күрделі бағдарламаға сәйкес 1С бухгалтерия ... ... ... нәтижесінде кәсіпорын нарықтық экономика
жағдайында өз ... ... қана ... ... ... арттыруда.
Кәсіпорынның дамуының бірден бір себебі, осы кәсіпорындағы
қызметкерлердің ... ... Яғни сол ... ... ... ... ЖШС есеп ... байланысты 2006-2007 жылғы бухгалтерлік
есебі келесі жүйе ... ... ... ... опреацияларын тіркеу және жинақтау
үшін Бас Жоспар шотына сәйкес ... ... ... шоты ... «Есептеу саясаты және оны ашу» есептеу саясатын қалыптастырылуы.
3. ... ... ... ... ЖШС ... талдау көзі болып жылдық технико-экономикалық
көрсеткіш есептелінеді.
Жоғарыда келтірілген мәліметтер негізінде ... 2008 ... 2009 жылы ... өнімнен түскен жалпы табыс жоғары. 2007 жылы
12978 , 2009 ж. -593825 мың ... ... ... таза ... да ... әсер ... ... қатарына біріншіден сатылған өнімнің ... ... ... ... еңбек өнімділігі жоғарылады. Оған себеп
2007 жылмен салыстырғанда 2009 жылы жұмысшылардың орта ... 10 ... ... Яғни ... 2007 жылы 2009 ... қарағанда рентебільді
жұмыс істеген деп айта аламыз. Оған еңбек ... ... ... ... ... ... да әсер етті.
ІІ Бөлім
Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебі.
2.1. «Тасқара» ЖШС-де касса ... ... ... құжатталуы.
Кәсіпорындар мен ұйымдардың ақшалары олардың кассасындағы, есеп
айырысу және валюталық ... ... ... ... ... банктердегі арнаулы шоттарындағы
ақшаларынан, сондай-ақ аударылған жолдағы ... ... ... сақтау, қабылдау мен беру үшін әрбір ұйымның кассасы
болады.
«Тасқара» ЖШС ақша қаражаттарына жауапты кассир– материалдық жауапты
адам. Ол касса ... ... ... ... ... тиіс. Осыдан
кейін ғана оның материалдық толық жеке дара жауапкершілігі туралы ... ... ... ақша ... банктік шоттан ақшалай чек негізінде
түседі. Кассаға ақша ... ... ... ... ... жүзеге асырылады, оған бас бухгалтер мен кассир қол қояды. Кассаға
ақша салған жеке немесе заңды ... бас ... мен ... ... ақшаны қабылдағаны туралы квитанция беріледі.
«Тасқара» ЖШС кассадан ақша беру кассаның шығыс ордерлерімен (қосымша
2.1.2.) немесе басшы мен бас ... қол ... ... ... ... ... 2.1.3.) акт беруге жазылған өтініштен,
шоттармен және ... да ... ... ... ... ... ордері бойынша ақша берген кезде кассир алушының төлқұжатын немесе
жеке басының куәлігін көрсетуді талап етеді. ... ... ... қол ... ... сомасын: теңгені – жазумен, тиынды – сандармен көрсетеді.
Сенімхат бойынша берілген ақша жағдайында ... ... ... ... ... берілген адамның тегі, аты мен әкесінің аты көрсетіледі. Егер
ақша ... ... ... жүргізілетін болса, ол тізімдемеге:
«Сенімхат ... ... жазу ... Осы ... ЖШС-де шығыс касса
ордерлері бойынша берілген сенімхаттар тіркеу ... ... ... ... ... алынғандары бойынша тіркеу журналы.
Банктен ақша алғаннан кейін үш күн өткен соң ... ... ... ... ... тиесілі сомасын алмаған адамдардың ата-
тегінің ... ... ... берілмеген соманы төленбеген жалақы
тізіміне енгізеді, ... ... ... сома мен депозитке салынуға
тиісті сома жөнінде жазылады. Егер төлемді кассир емес, ... ... ... ... ... ... ... бойынша ақша таратқан»
деген жазу жазылады. Касса ордерлерінде өшіріп жазуға, бүлдіруге ... жол ... ... ... ... олардың орнына жүретін құжаттар Кіріс және
Шығыс құжаттарын ... ... ... 2.1.4.) тіркеледі, ол кіріс
және шығыс касса құжаттарына жеке-жеке ... Егер ақша ... ... ... ... ... түрінде алатын болса, кіріс
және шығыс касса ... ... ... тек ... толтырылған
күні, номері мен сомасы көрсетіледі.
«Тасқара» ЖШС-де касса операцияларының есебін кассир Касса кітабында
(ф.№КО-4) (қосымша 2.1.5.) жүргізеді, ол ... ... және ... ... ... ондағы парақтар санын басшы мен бас бухгалтер қол
қойып куәландырады.
Күн сайын, жұмыс ... ... ... ... ақшаның жиынтығын шығарады
және күн аяғындағы қалдықты есептейді.
Кәсіпорындағы айдың аяғында есепті айдан кейінгі ... ... ... ... ол ... ... және бас кітаптағы
1010 шоттың қалдықтарына сәйкес келуге тиіс.
Қазіргі таңда ақшалар қозғалысын басқару ... ... ... ... ... ... саналып отыр. Бәсеке қабілеттілігі ... мен ... ... ... талабына сай, алдағы уақыттарда
дамуына қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуін талап ... ... оның ... дұрыс ашып көрсету және жіктеу кәсіпорын ... ... үшін ... ... ЖШС-нің контрагенттерінің, яғни банк
шотының айналым ведомосын (қосымша2.1.6.) көруге болады.
2.2. ... ... ... есеп айырысу щотындағы қолма-қол ақшаның
есебі.
«Тасқара» ЖШС-нің өзiнiң есеп айрысу шоты бар. Жалпы ... ... ... ашылады.
Ағымдағы шоттар немесе корреспондеттiк шоттар ашқанда банк ... және ... ... ... оны ... ... ... шот
ашу үшiн клиентке келесiдей құжаттар қажет:
-банк мекемесінiң атына шот ашу туралы өтiнiш;
-кәсiпорынның, субъектінiң құрылуы ... ... ... органдардың
кәсiпорынды, ұйымды құру жайлы шешiмдерiнiң көшiрмесi;
-кәсiпорынның басшысы, бас бухгалтер және олардың ... ... ... ... мөр таңбасы басылған арнаулы үлгiдегi карточка
және басқа да құжаттар.
Кәсiпорынның төлемі қолма - қол ... есеп ... ... Ағымдағы шоттың негiзгi массасы тауарлардан түскен қаражат,
тауарлы материалдық құндылықтарды өткiзуден түскен табыс болып ... ... ... қаражаттар заңда көрсетiлген белгiлi тәртiп
бойынша шот иесінiң жазбаша бұйрықтары негiзінде ғана пайдаланады.
«Тасқара» ЖШС-гі есеп айырысу шоты бойынша операциялардың ... ... ... шоттардағы теңгемен ақша қаражаты» -деп аталатын шотта
жүргізіледі. Бұл шот дебеті бойынша 1210, ... 1010, ... тағы да ... шоттардың кредитімен, ал кредиті бойынша (141-143), 2910-
2920, 2010-2040, 1010, 4010-4030, 3110-3140, 4110 және тағы басқа ... ... ... ... теңгемен ақша қаражаты» -деп
аталатын шоттың кредитінде жазылған операциялар номері ... ... ... ... ... осы ... ... есептелінеді.
Есеп айырысу шоттары мына төмендегі құжаттар негізінде ашылады:
- шотты ашуға берілетін өтініш;
- ... ... мен ... ... ... ... ... есебіне қою дерегін растайтын салық қызметі органының
анықтамасы;
- мемлекеттік ... ... ... ... жарғы көшірмесі;
- құрылтай шартының көшірмесі /құрылтайшылар саны ... ... ... ... ... ... бірнеше банктерден ашуына құқылы, бірақ
шоттарды ашқаны туралы салық органдарына хабарлауы ... ЖШС ... ... Семей қаласындағы «БТА» банк,
«Еуразиялық» банк, Халық банк, «Метрокомбанк» банк ... ... ... ... өздерінің қызметтерін атқарады.
Чек-шот иесінің банкке көрсетілген соманы нақты ақшамен жалақыға, іс-
сапар, шаруашылық операциялары және ... да ... беру ... ... ... ақшаның мақсаты ... ... ... оны бір дана етіп ... ... ... бір ... чек
кітапшасында сақталатын түбірі толтырылады.
«Тасқара» ЖШС шотындағы қаржының ай басындағы және соңындағы ... ... ... есеп ... ... ... ... және шығындалған
қаржы сомалары көшірмеде (қосымша 2.2.1.) көрсетіледі. ... банк ... ... ... көшірмесінде жазылған
сомалардың дұрыстығы және ... ... ... ... ... тексеріледі..
Ағымдағы банктік шоттардағы теңгедегі ақшалай қаржылар шоты бойынша
шаруашылық операцияларының шоттар корреспонденциясы
Кесте 2.2.1.
| ... ... ... ... | |
| ... |Кредит |
|1.Кассадан ақшалардың ағымдағы банк шотына түсуі |1040 |1010 ... ... ... ... жою ... | ... - ... мерзімді |1040 |1210 |
|- ұзақ ... |1040 |2010 ... ... ... ... ... |1040 |3010, 3020 ... ... ... есеп ... ... ... |1040 |1030 ... ... ... ... ... шотынан келіп |1040 |1070 ... | | ... ... ... үшін үлес ... ... |1040 |5020 ... ақшалар есеп айырысу шотына кіріске алынды | | ... банк ... есеп ... ... кірістелді |1040 ... ... ... ... ... |1030 |1040 ... мен ... қарызы қайтарылды |3310,4110 |1040 |
|10.Бюджетке ҚҚС аударылды |3130 |1040 ... ... ... салығы аударылды |3110 |1040 ... да ... ... ... ... |1040 |
2.3. «Тасқара» ЖШС-де есеп беруші тұлғалармен есеп айырысу есебі.
Өнеркәсіптік-шаруашылық ... ... ... ЖШС ... қызмет бабымен іс-сапарға жібереді, дүкендерден ... ... ... ... арқылы жіберілген ақшаларды және басқа да
шығындарды төлейді. Сондықтан да жоғарыда аталған және басқа да ... үшін ... ... ақша беріледі және олар сол алған
ақшасына ... тек ... ... және нақты қажеттілік жеткен кезде
есеп беруге тиісті адамдарға және ... ... ... тұлғаларға
беріледі. Есеп беруі тиісті адамдарға берілген ... оны ... ... ... және ... мерзімде бухгалтерияға
тапсырады.
Іс-сапары бойынша жұмсалған шығыстардың есебі. Іс-сапар шығыстары деп
кәсіпорын басшысының жарлығы бойынша белгілі бір ... ... ... ... үшін ... басқа кәсіпорынға бару үшін алған
қаражатын айтады. Іс-сапар ... ... ... ... ... ... аясында іс-сапарда жүргендерге екі ... ... ... ... ... ақысы төленеді, демалыс және
мейрам, сондай-ақ жолда болған күндері де қоса есептелінеді.
Нақты іс-сапар орнына барған және сол ... ... ... бойынша
іссапар куәлігіне (қосымша 2.3.1.) белгі соғады. Егер де ... ... ... сол ... ... бойы ... ... соғуы тиіс.
Іс-сапарға шыққан және келген күндері куәлікге ... ... ... ... тиіс. Әдетте, іс-сапар мерзімі жолда жүрген уақытын
есепке алмағанда қырық күннен аспауы керек.
«Тасқара» ЖШС ... ақша ... ... ... есепке сай
көлемде беріледі. Аванс тек қана басшының жарлығымен есеп берілетін сомадан
шығын жасау жүктелген қызметкерлерге ғана ... ... ... қажеттілік
туған жағдайда ғана, сондай-ақ қызмет бабымен іссапарға жұмсалған адамдарға
ғана беріледі.
Кәсіпорында қызмет бабымен іссапарға баруға ақша іссапарға жіберілетін
адамға ... ... ... ... ... бару және ... жолына
төлеуге, тәуліктік шығындарды және іссапар мерзіміне үй-жай жалдауға
шығатын ... ... ... Арнайы банк шоттарындағы ақша қаражаттарының есебі.
«Тасқара» ЖШС мекемесінде ақшалай қаржыларын сақтауға ... ... ... болады. Бұл шотта ашылған аккредитивтегі ақшалай қаржылар, ... ... ... банктегі арнаулы шоттардағы ақшалай
қаржылар есептелінеді. ... есеп ... ... 1070 ... ... ... шотында жүргізіледі.
«Тасқара» кәсіпорнында нақты ақшалармен қатар почта маркілері, демалыс
емдеу орындарының ... жол ... ... ... ... ... берген қаражаттарын да осы шотта есептеледі. Сонымен қатар
бұл шотта Ұйымға бюджеттен бөлінген белгілі бір мақсатқа ... ... да ...... алушыға қызмет ететін банк ... ... ... ... ... ... көрсететін банк
мекемесіне тауарлардың жіберілгендігін немесе қызметтердің көрсетілгенін
дәлелдейтін құжататр бойынша төлем ... ... ... Аккредитив бір
ғана жабдықтаушымен есеп айырысуға арналады.
Аккредитивтің депоненттелген және депоненттелмеген ... ... ... қатар оның кері шақырылатын және кері шақырылмайтын түрлері
болады.
«Тасқара» ЖШС-де 1030 «Жолдағы ақшалай қаражаттар», 1070 “Арнаулы
шоттардағы ақшалай ... ... ... кредиттік айналымдар №3 журнал-
ордерде, ал дебеттік айналымдары №3 тізімдемеде тіркеледі.
2.5. Кәсіпорындағы қатаң есепті бланкілердің, ақша ... ... ақша ... ... ЖШС ... түгендеу кезінде кассада тұрған ақша белгілері
мен ... да ... ... бар ... ... Қатаң есептегі
бланкілер де тексеруден өткізіледі. Кассадағы ақша ... мен ... ... ... бар ... ... ... қолма қол ақшалар, құнды
қағаздар және ақша құжаттары есепке ... ... ... ... яғни ... ... ақшаның сомасы қалдыққа қосылмайды,
кассадағы осы кәсіпорындарға тиісті емес ақша ... және ... ... бар болуы жөніндегі кассирдің мәлідемесі қабылданбайды.
Ақшалай қаржыларды түгендеу олардың сақтығын қамтамасыз ету,
ақшалай операциялар бойынша ... ... ... ... ... басшысымен бекітілген комиссиямен жүзеге асырылады.
Түгендеу кезінде кассадағы ақшалардың және басқа да құндылықтардың ... ... ... ... ... ... бойынша жүргізілген
операциялардың толықтығы, дұрыстығы, нақты іс жүзінде бары және толтырылған
құжаттардың дұрыстығы ... ... бары ... ... ... ... тізіміне барлық тексерілген құндылықтар жазылады.
Түгендеу ... ... ... яғни ... немесе
жетіспеушіліктер анықталуы мүмкін . Мұндай артықшылықтар кіріске алынуы
керек.
Түгелдеу актісінде ақша ... бар ... ... күні жасалған
есепке алудың мәліметтерімен салыстырылады және нәтижесі анықталады. Кем
шығу немесе артық шығу табылған жағдайда, ... оның ... болу ... ... ... жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің кассасында сақталатын
құнды қағаздар мен ақша құжаттарын түгелдеу оларды парақтап қайта есептеу
жолымен жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... ... сериясы және нақтылы бағасы көрсетіліп жүргізіледі.
ІІІ Бөлім
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер ... ... ... негізгі құралдардың түрлері, классификациясы
және бағалануы.
«Тасқара» ЖШС-де негізгі құралдардың ... №6 БЕС ... ... ... м ... ... ... да,
өндірістік емес салада да ұзақ уақыт бойы қызмет етеді.
«Тасқара» ЖШС-де ... ... ... ... ... ... жер, үй, ғимараттар, машиналар мен құрал жабдықтар, өлшеу және
реттеу аспаптары және қондырғылармен ... ... ... ... құралдары, өндірістік мүлік басқа да негізгі құралдар
жатады.
Негізгі құралдардың ... ... ... құралдардың келіп
түсуін, кәсіпорын ішінде орын ауыстыруын және шығуын, ... ... және ... ... ... ... олардың
материалдық жауапты адамдарға ... және ... мен ... ... ... ... түгелдеуі және қайта бағалауды
мезгілінде жасауын және олардың ... ... ... негізгі
құралдарды сату және олардың ... шығу ... ... ... қамтамасыз етуі керек.
3.2. Кәсіпорындағы негізгі құралдардың кейбір ... ... ... ... ... ... «Жер ... заңына сәйкес
жер территорияслық кеңістік болып саналады, оның шегінде ҚР ... ... ... ... ... процесі белгіленген. Жер өндіріс
процесі ретінде еңбек ... және ... ... ... ... ауыл және ... ... қажетті материалдық алғы шарты
болып табылады.
Жерді тұрақты пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ететін заңды тұлғаға;
- ауыл және орман шаруашылығымен айналысатын заңды ... ... ... ... табиғи аймақтарын қорғайтын заңды
тұлғаға;
- заң актілерімен қарастырылған, басқа да жағдайларда.
«Тасқара» ЖШС-де руда ... және оны ... ... оның ... жер ... бар. Олар әр ... яғни Жарма, Аягөз
және Көкпекті аудандарында орналасқан. Осында жерді қысқа ... үшін 5 ... ... ал ұзақ ... ... үшін 5 жылдан 49
жылға дейін алады. Жерді қысқа мерзімге пайдалану үшін, оның ... ... ... жер ... ... ... ... есептеудің
мүліктік карточкалары ашылып, жердің аналитикалық есебі жүргізіледі.
3.3. «Тасқара» ЖШС-де ... ... ... ... ... ... ... құралдарды қабылдау-тапсыру актісі негізгі құралдар құрамына
жекелеген объектілерді енгізу үшін; қолданылып жүрген заңға ... ... ... ... ... тиіс ... басқасы, оларды
пайдалануға берілуін рәсімдеу үшін; негізгі ... ... ... орын ... рәсімдеу үшін; негізгі құралдарды
қоймадан пайдалануға берілуін ... ... ... ... да
субъектілерге берілген кезінде оларды негізгі құралдардың ... ... ... ... кәсіпорын ішінде орын ауыстыруын рәсімдеу үшін
актіні екі дана етіп тапсырушы цех ... ... ... ... ... ... ... құралдардың барлығы
бөлімдер бойынша негізгі құралдардың мүліктік тізімдемелеріне енгізіледі.
4. Материалдық емес активтердің түсінігі мен олардың түрлері.
Кәсіпорында материалдық емес активтер-бұл ... ұзақ ... ... үшін ... ... ... ... мақсатқа және басқа
субъектіге жалға беруге арналған табиғи нысаны жоқ ақшалай емес активтер.
«Тасқара» ЖШС-де кейбір материалдық емес активтер ... ... ... атап ... ... бағдарламамен қамтамасыз ететін
дискетте, фильм лентада, заңды құжаттау қағазда болады, бірақ дискетте де,
лента да, қағазда да өз ... ... ... ... ... ... активтің мәнін анықтау үшін негіз бола алмайды.
Жалпы материалдық емес активтер шартты түрде 4-топқа ... ... ... ... байланысты, қолдану
құқықтармен байланысты және материалдық емес активтердің ... да ... емес ... басқа да түрлеріне «Фирма ... ... және тағы ... ... ... емес ... бұл түрі ... жұмыс істеп
тұрған кіспорындарындардың немесе олардың құрылымдық бөлімдерінің бір ... ... ... ... ... емес активтердің есепте тіркелуі және кәсіпорындағы
бағалануы, түгенделуі.
«Тасқара» ЖШС-де материалдық емес активтер танылған кезеңінен бастап
құны бойынша бағаланады. Материалдық емес ... ... құны ... ... ... болып келеді: сырттан түссе немесе шаруашылық
жүргізуші субъектінің өз күшімен жасалса.
Құн қағидасына ... ... емес ... ... алынған кезде
сол құны бойынша ... ... ... ... алу ... ... алу мен
байланысты барлық шығындар енгізіледі, соның ішінде сатып алынған ... ... және ... ... емес ... ... экономикалық олжа
болмаса, онда бухгалтерлік ... ... ... ... ... шығарған кезде, одан алынған табыстар немесе зияндар
қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі ... есеп ... ... табады.
Материалдық емес активтерді мүліктік түгелдеу кезінде кәсіпорынның
меншік құқығы бар материалдық емес ... ... бары мен ... ... дұрыс және уақытылы көрсетілуін, мораьдық тозуға ұшыраған
активтерін тексереді.
Материалдық емес активтерді мүліктік ... ... ... ... және кәсіпорынның оны пайдалану құқығын растайтын құжаттары ... Бұл ... ... емес ... ... немесе
оны пайдалану тәртібін сипаттайтын және ... ... ... ... ... ... ... қорлар есебі мен жабдықтаушылармен есеп айырысу.
4.1. «Тасқара» ЖШС-дегі ТМҚ түрлері мен олардың ... ... ... ... ... барысында
өздерінің өндірген дайын бұйымдары, сату үшін ... ... ... ... ... ... ЖШС-не келіп түскен тауарлары, аяқталмаған
өндіріс, пайдалануға арналған қосалқы бөлшектері, отындары, ыдыс ... ... ... фабрикаттар және басқа да материалдары сол
ұйымның тауарлық- материалдық қорлар түріндегі активі болып ... ... ... тек қана ... ... ... қатар әрбір атауы, түрі, мөлшері, сорты және т.б. ... ... ... ... ... ... ... есепке
алу 1300 «Қорлар» бөлімінің негізгі, активті мүліктік шоттарында ... Бұл ... ... ... ... ... ... 1310
«Шикізат және материалдар,» 1311 « Сатып алынатын ... ... ... ... 1312 ... 1313 ... және ... 1314 «Қосалқы бөлшектер,» 1315 «Өзге материалдар», ... ... ... 1317 ... ... және ... ... субъектілер материалдардың синтетикалық шоттарымен
қатар, аралық (немесе талдамалық) ... да ... ... ... ... ... есеп стандарттарына сәйкес материалдық
қорларды бағалаудың келесі әдістері ... ... ... ... құн ... ... сатып алынған қорлардың бағалары бойынша («ФИФО»)
бағалау әдісі.
Материалдарды орташа құн бойынша бағалау кезінде сол есеп беру кезінде
өндірісте пайдаланылған материалдардың ... құны ... ... құны
бойынша орташа сатып алу бағасын материалдық ... ... ... ... ФИФО ... бағаланған кезінде бірінші шығарылған
материалдық құнын есептен шығару көзделеді.
Арнайы сәйкестендіру бойынша бағалау ... ... ... ... ... ... мен ... арналған материалдық
бірлігінің өзіндік құнын есептеуді көздейді.
Келесідей берілген мәліметтердің ... ... ... бағалаудың үш әдісін қарастырамыз:
Кесте 4.1.1.
|Көрсеткіштер ... ... |
| ... ... |Сомасы, тг.|Саны, бірлік |
| ... ... | | ... қалдық |10 |30 |300 | ... ... ... | | | ... ... | | | | |
| 05.04.06 |10 |34 |340 | |
| 10.04.06 |20 |40 |800 | |
| 25.04.06 |30 |50 |1500 | ... ... |70 | |2940 | ... о.і.: | | | | |
| 07.04.06 | | | |10 |
| 18.04.06 | | | |20 |
| 25.04.06 | | | |15 ... ... |25 | | | ... ... ЖШС-дегі материалдық қорлардың қозғалысы есебінің
құжатталынуы. Олардың қоймаға келіп түсуі, есептен шығуы және ... ... ... ... ... ... түскен құжаттар
шот-фактуралар (қосымша 4.2.1), төлем талап тапсырмалары, тауарлық көліктік
жөнелтпе қағаздары жабдықтау бөліміне тексеруге және ... ... Бұл ... ... келіп түскен жүктерді есепке алатын журналға
тіркейді. Бұл ... ... ... мен ... ... бақылауға,
сондай-ақ шоттарды төлеу мерзімдерін немесе акцептен бас тартуды жедел
түрде ... ... ... ... ұйымдарынан жүктерді қабылдап алу кезінде ең
алдымен тасымалдау кезіндегі жүктердің сақтығын: көлік ... ... ... ... және бар ... олардағы
белгілердің дұрыстығын, көлік құралдары мен ыдыстардың дұрыстығын, сонымен
қатар ... және ... ... ... ... ... болуын тексеру қажет.
Материалдардың қозғалысын есепке алу бойынша төмендегідей ... ... ... 4.2.2) . ... ... ... кезінде
лауазымды тұлғаның, субъектінің сенімді өкілінің құқысы бар ... ... ... бухгалтерия рәсімдеп, алушының қолын
қойғызып, ... алу ... ... ... ... алу Журналы (қосымша 4.2.3.) . Берілген
сенімхаттар мен оларды алғандығы туралы қолхаттарды тіркеуге ... ... ... оның ... және ... ... жазылады.
Кіріс ордері жабдықтаушылардың немесе өңделгеннен кейін ұйымға ... ... ... ... ... Қорлар қоймаға келіп түскен күні
материалдық жауапкершілігі бар ... ... ... ... 4.2.4.) ... етіп ... ... сатып алынған жартылай шикізаттар, отын,
қосалқы бөлшектер және басқа босалқы ... ... ... ... ... көрсетіледі. Осы баға ... ... ... ал ... есепте – тұрақты есеп ... ... ... ... көрсетіледі. «Тасқара» жауапкершілігі ... ... ... ... ... ... қадағалап
отырады. Ол үшін «келген жүкті ... ... ... ... мен ол үшін ... ... атын және ... мен жабдықтаушы мекемеден және жүк тасымалдаушы ұйымдардан
материалдарды немесе жүктерді алу үшін ... ... ... ... ... ... басқа адамға сенімхат
беріледі. Материалдар шаруашылық субъектінің ... ... ... ... ... шаруашылықтарына, сондай-ақ басқа
ұйымдарға «Материалдарды ... ... ... ... жүк құжаты бойынша
босатылады. Бұл құжат екі ... ... оған бас ... ... сенім білдірген тұлғаның қолы қойылуы қажет.
Егер материалдар қоймадан Тасқара ... ... ... ... ... (ішкі ауыстыру) (қосымша 4.2.5.)
талап жүк құжатының» бір данасы ... ... ... де, ... ... қоймада қалдырылып, кейіннен бухгалтерияға табыс етіледі.
Тауарлы-материалдық ... ... бір ... ... ... ... қосымша 4.2.6.) толтырылады.
4.3. Кәсіпорындағы тауарлы материалдық қорлардың қоймадағы,
бухгалтериядағы ... ЖШС ... ... сақталып тұрған жері бойынша, яғни ... және ... ... ... ... ... ... шкафтарда және жәшіктерде орналастырылады.
Кәсіпорында ... ... ол ... қойма, бұл Семей ... ... ... және ... ... есебі белгіленген түрі бойынша олардың ішінде ... ... орай ... материалдардың тек қана сандық ... ... ... номенклатуралық номеріне жеке карточка ашылады, ол
бухгалтериядан қоймаға жартылай толтырылған күйінде беріледі.
Кәсіпорындағы ... ... ... ... ... ... Қоймашы күн сайын кіріс және шығыс құжаттарын ... ... ... ... ... жүргізу бойынша жұмыстарды
келесі күнге қалдыруға болмайды.
Материалдардың күндік айналымына құжаттарды қабылдау- өткізу ... ... ... ... құжаттар қосылыпбухгалтерияға табыс етіледі,
екіншісі – құжаттарды қабылдап алған бухгалтердің қолы ... ... ... ... ... ... бөлім
бухгалтері жүргізеді. Тексерісті және ... ... ... ... құжаттарды қабылдау-өткізу реестрінің екі данасына қол қояды.
Реестрлер материалдардың кірісі мен шығысына жеке ... ... ... есебінің тізімдемесі әрбір материалды-
жауапты тұлға бойынша жеке ашылады. Олар материалдардың ... ... ... бойынша материалдар қалдығын ... ... ... ... ... ... Ай ... тізімдемелер бухгалтерияға
беріліп, онда материалдардың бар болуының сандық көрсеткіштері есептік
бағалар ... ... ... ... тобы ... жиыны
шығарылады.
Материалдар есебінің ... ... ... қойма есебінің
мәліметтерін баланспен салыстырудың мәні сол, ... ... ... ... жылдық кітабы жүргізіледі, онда айдың соңында сорттық ... ... ... ... ... материалдардың барлық
сандық қалдықтары ауыстырылып отырады. Кітаптағы жазулардың дұрыстығы қойма
меңгерушінің қолымен расталады. Қорлардың ... ... ... ... мен ... ... ... және сатып алумен байланысты
басқа да шығындарынан тұратын іс жүзіндегі шығындар бойынша ... ... ... ... ... және қайта бағалау есебі.
«Тасқара» ЖШС-де материалдардың нақты қалдығын, оларды ... ... ... ... ... түгендеу жүргізіледі. Түгендеуді
кәсіпорын басшысымен тағайындалған комиссия жүргізеді.
Тауарлық-материалдық құндылықтарды ... ... ... ... ... ... құжаттардың материалдардың қоймалық ... ... ... берілгендігі туралы қолхат береді.
Түгендеу тізіміне жазулар тек ... ... ... ... ... ... салмағын өлшегеннен кейін жазылады.
Егер де түгендеу ... ... ... онда ... ... ... ... фактісіне материалды-жауапты тұлға
жазбаша түсініктеме жазады.
Артықшылықтар кіріске алынуға және кәсіпорын табысына жатқызылуға
тиіс: 1310 ... мен ... ... ... және 6280 ... ... шотының кредиті бойынша.
Кәсіпорында материалдық құндылықтардың жетіспеушілігі 1280 «Басқа да
қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар» немесе 2180 ... да ұзақ ... ... ... ... ... және 1310 ... мен
материалдар» бөлімшесінің сәйкес шоттарының кредиті бойынша көрсетіледі.
Яғни артық, кем шығуына ... ... ... жауапты. Материалдық
зиянның өтелуі 1010 «Кассадағы ұлттық валютадағы ақшалар» , 3350 «Еңбек ... ... есеп ... ... дебеті мен 1250
«Жұмыскерлер мен басқа да ... ... ... ... бойынша
көрсетіледі.
V Бөлім
Еңбек және оның төлемінің есебі.
5.1. «Тасқара» ЖШС-дегі жеке ... ... ... төлеудің
формалары мен құрылымы.
«Тасқара» ЖШС қызметі алтын ... ... ... ... ... қатысуына байланысты персоналдар өнеркәсіптік
өндірістік және ... емес ... ... бұл ... бөлімшелері, рудниктері, АЗИФ-тері жатады.
Жұмысшыларды тізімдік және тізімдік емес ... ... ... бір ... ... негізгі қызметі бойынша, ал басқа қызмет түрлері
бойынша бес ... кем ... ... ... ... ... және ... жұмысшылар жатады .
Кәсіпорында атқаратын функцияларына байланысты жұмыс істеушілерді екі
топқа бөледі: жұмысшылар және қызметкерлер. Жұмысшылар қатарына ... ... ... тұлғалар жатады. Ал қызметкерлер ... ... ... ... : ... мамандар және
қызметкерлерге жататын басқа да мамандар ... ... үшін жеке ... ... ... үшін ... есеп ... алғашқы құжаттар болып табылады. ... ... ... ... ... құжаттар- жұмыс уақытын
пайдаланудың есебі мен еңбек ақыны ... ... және ... ... ... табелі болып табылады.
Табель жұмысшылардың барлық категорияларының жұмыс уақытын пайдалануын
есептеу ... ... ақ ... мен қызметкерлердің бекітілген жұмыс
күні режимін сақтауына бақылау жасау үшін, олармен еңбек ақы ... ... және ... ... ... ... алу үшін қолданылады.
Табельді табель толтырушы немесе мастер бір данада толтырады және ... үшін ... есеп ... ... ... ақының екі түрі болады : негізгі және қосымша.
Негізгі еңбек ақыға атқарылған (жұмысқа) уақытқа және орындалған
жұмыстың саны мен ... үшін ... ... ақы: ... ... ... ... бойынша төлеу, сыйақылар, мерзімнен тыс ... ... ... ... ... ... ... болмаған тұрып қалған
уақытқа ақы төлеулер жатады.
Қосымша еңбек ақыға еңбек туралы заңдарда қарастырылған атқарылған
уақытқа ... ... ... ... негізгі формалары мерзімді және кесімді болып табылады.
Мерзімді еңбек ақыны төлегенде ... ... ... жұмсаған еңбегінің
іс жүзінде атқарған уақыты мен сапасына тікелей ... ... ... ... еңбек ақыны төлеу екі жүйеге бөлінеді: жай мерзімді
және мерзімді - сыйақылы.
Еңбек ақының ... ... ... ... жеке ... ... төлем ведомостары бойынша жүргізіледі.(қосымша 5.1.1.)
5.2. Кәсіпорын жұмысшыларының еңбекақысынан ұсталымдар.
«Тасқара» ЖШС еңбеккерлердің ... ... етіп ... ... ... ұсталымдар жасайды: міндетті зейнеткерлік жарнасын жинақ
зейнеткерлік қорға, жеке табыс салығын, ... ... ... өзі ... өтініші бойынша ұсталымдар жасалады, сонымен қоса
олардың келісімінсіз: ... ... ... ... ... ... үшін, әкелген зияндары үшін т.б. ұсталымдар ұсталады.
Табыс салығын ұстау. Салықтар ұлттық ... бір ... ... ... ... ... ... жалпы мемлекеттік
мұқтаждарға жұмсалады. Қызметкерлердің салық салынатын табысынан тек жеке
тұлғалардан Салық Кодексі 145 бабы ... ... ... ... құжаттары бойынша ұсталымдар. Сот шешімдері, нотариалдық
органдардың атқару жазбалары, ... ... ... өндіріп алу туралы
әкімшілік органдардың қабылдаған қаулыларға ... ... ... ... ұсталымдар негізгі еңбек төлеміненде оның ... ... ... жарамсыздығы бойынша берілетін
жәрдемақыдан және т.б. ... ... ... ... құжаттары арнайы
тізімге тіркеліп және әрбір төлеуші бойынша бухгалтерияда ... ... ... ұсталынған алименттер сомасы осы алимент төленетін тұлғаның
пайдасына үш күннеің ішінде төленуі немесе аударылуы тиіс. Егер де ... ... ... ... онда ... қоса ... ... үш
күннің ішінде жаңа жұмыс орнына беріледі.
5.3. «Тасқара» ЖШС-дегі ... мен ... ... мен еңбек төлемінің есептері өндірілген өнім ... ... пен ... ... өнім туралы уақытында және дәл
деректер алуды қамтамасыз етуге; әрбір қызметкердің ... ... ... ... ... ... және уақытында анықтауға; өндірілген өнімнің
материалдар мен ... ... шала ... ... сәйкестігін
бақылауға қажет.
Еңбек ресурстарына жататындар: жұмыс істеуге қабілетті, арнаулы
білімді, орта және жоғары білімді тұлғаларды есептеуге ... ... ... ... тағы да бір мақсаты болып,
еңбек ресурстарын және оларды тиімді пайдалануды талдау және оларды бағалау
болып ... ... ... ... ... ету ... ... мен қатынасты және факторлы талдау, коэффициентті
анықтау негізінде анықталады.
«Тасқара» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің еңбек ... ... ... ... ... бойынша есеп айырысу ... ... ... есеп ... төлем тізімдемесінде(қосымша 5.3.1.),есептайырысу
тізімдемесінде және жеке толтырылған төлем тізімдемесінде; әрбір жұмысшыға
жасалған еңбек төлемінің арнайы есеп айырысуларында; жыл бойы ... ... есеп ... ... ... Жұмысшыларға орташа еңбекақы есептеу, тұлғаның демалысақы есебі.
Қосымша еңбек ақының ... ... ... ақы ... ... ... дегеніміз өткен уақыт үшін нақты алынған еңбек ақының
негізінде есептелген жұмысшының еңбек ақы ... ... ... ... ... ... ... нәтижесіне қосқан
еңбектік үлесінің мейілінше толық есебі үшін оның мүшелерінің келісімімен
еңбекке қатысу коэффициенті қолданылады . Бұл ... ... ... ... 15 ... болып жүреді, яғни бөлімше руднигінде. Ал кейбіреуінде
5-6 күндік жұмыс күндері.
Еңбекті төлеудің кесімді-сыйақылық жүйесі кезінде ... ... ... ... ақы ... белгілі бір сапалы көрсеткіштерге қол
жеткізгені үшін төленетін сыиақы қосылады .
Кәсіпорында демалыс ақыны ... үшін ... ... ... 12-ге және осы ... ... ... істелген күндер санына
бөлінеді, орташа жалақыны есептеуге уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша
жәрдемақы да ... ... орта ... ... ... ... ... көбейтеді .
Жұмысшы айдың аяқталуына дейін ... ... ... ... ... ... бойынша есептеу жасалады, оның мәліметтері айдың
аяқталуы ... есеп ... ... ... ... еңбек ақы төлеу
бойынша есептеу кітабына жазылады.
«Тасқара» ЖШС-де 3350 шоттың кредиті бойынша айдың басы мен ... ... ... алдындағы қарыздардың қалдығы және оларға
еңбекақы, сыйақы, жәрдемақы түрінде ... ... яғни ... ал дебеті бойынша барлық ұстаулар түрлері мен берілген еңбекақы
сомалары көрсетіледі.
«Тасқара» ЖШС-де жұмысшылардың кезекті демалыс уақытына ақы ... ... ... ... ... ... демалыс жыл бойы
біркелкі берілмейді және демалысты төлеу бойынша шығындарды сол ... ... ... ... жатқызу өзіндік құн туралы мәліметтерді
өзгертеді. Демалыс үшін нақты есептелінген сомаларды осы ... ... ... ... қорытынды мен меншікті капитал.
6.1. Кәсіпорындағы меншікті капитал есебі.
Жалпы кәсіпорындардағы меншік капиталы – бұл ұйымның міндеттемесі
шегерілген ... ... ... ол ... классқа бөлінеді:
жарғылық капитал, қосымша төленген ... ... ... ... де ... ... құрылымында меншік капиталының үлесі көп
болса, онда ол ... ... ... тұрақтылығын көрсетеді.
Өндіріспен, саудамен немесе кәсіпкерліктің ... ... ... субъектілері қайсыларының болса да шаруашылық
қызметпен айналысу үшін белгілі бір ... ... ... ... ... ... мен ... уақыттарда табыс табу
мақсатында жұмсаған шығындары және ... ... ... Осы ... ... ... ... болып саналады.
Шаруашылық субъектісі алғашқы құрылған кезде оның капиталы Қазақстан
Республикасы заңында қаралған мөлшерден кем болмауы тиіс және де ол ... ... ... ... заттай және басқадай
түрде қоғамға қосқан үлестерінен ... ... ... ... ... ... қызметі барысында тапқан таза табысы және сондай-
ақ басқа да көздерден, тегін ... ... мен ... ... ... ... «Тасқара» шаруашылық субъектінің есебін жүргізу барысында
жұмыс істеп тұрған, қызмет атқарушы, яғни қолданыстағы ... және ... мен ... ... ... ... көрсетілсе, ол
капиталдың қаржыландыру көздері баланстың пассивінде көрсетіледі (Қосымша
6.1.1.).
Субъектінің ... оның ... ... мен айналымдағы
қаржыларының құнынан құралады. ... ... ... капиталының
көздері болып мыналар саналады:
- жарғылық капитал;
- резервтік капитал;
- бөлінбеген ... ... ... ... меншікті қаржыларынан
басқа қарыз қаражаттарында пайдаланады. Ал олардың қатарына қысқа және ұзақ
мерзімді несиелер, ... ... және ... ... қор ... иесі субъектінің жарғысында қаралған қызметтерін
қамтамасыз ету үшін инвестицияланған қаржыларының сомасы болып саналады.
6.2. «Тасқара» ... ... ... ... есебі.
«Тасқара» ЖШС-де төленбеген капиталдың есебін жүргізу үшін 5020-шіі
«Төленбеген капитал» шоты арналған. Бұл шотта заңды және жеке ... ... ... ... ... ... бойынша
қарыздарының сомасы туралы ақпарат жинақталады.
Жарияланған /белгіленген тәртіппен тіркелген/ жарғылық қор сомасына
5020-ші ... ... шоты ... де, ... ... ... ... “Жарияланған капитал” /акционерлік
қоғамдарда/ және 5010-ші «Қосқан үлестер мен жарналар» /серіктестіктердің
акционерлік қоғамдардан ... ... ... ... ... ... есебі. Қайтарылып алынған ка-питалдың
есебіне 5110-ші шоты арналған. Бұл шот алдағы ... ... ... үшін ... сатып алынған өз ак-циялары туралы ақпараттарды
жинақтайды.
Айналымнан ... жай және ... ... Сатып алынған
акциялардың сатып алу және тұрақты құнының арасындағы айырмашылық былайша
көрініс табады:
-егер олардың тұрақты құнынан ... ... ... ... ... ... олардың тұрақты құнынан жоғары бағамеи сатып алынған
болса;
Құжаттық үлгідегі акцияларының күшін жоюды жүзеге ... ... ... ... ... акт жасауға міндетті. Актіні акционерлік
қоғамның тиісті жолдармен бекітілген комиссиясы жасайды.
5010 шоты бойынша аналитикалық есеп ... ... ... ... және рет ... бойынша жүргізілуге тиіс.
Қосымша төленген капиталдың есебі. Қосымша төленген капитал дегеніміз
акционерлік қоғам өз акцияларын олардың тұрақты ... ... ... ... ... сома ... табыс/. Мұндай капиталдың
/табыстың/ есебі 5110-ші «Қосымша төленген капитал» ... ... ... ... ... ... ... капитал – келешекте болуы мүмкін зияндармен
шығындардың орнын толтыруға арналып шаруашылық ... ... ... ... ... капиталының бір бөлігі. Резервтік капиталдың
мөлшері мен құрылу тәртібі Қазақстан Республикасының заңдары мен шаруашылық
шаруашылық субъектісінің жарғысында қаралады.
Бөлінбеген пайда - ... ... ... ... ... ... бюджетке төленген салық сомаларынан және ... ... ... қалған бөлігі.
«Тасқара» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысы 2003 жылы 12
қаңтарда қабылданған. «Тасқара» жауапкершілігі шектеулі ... ... 2832,7 мың ... ... ... ... меншік
капиталын Типтік шоттар жоспарының 5 бөлімінде қарастырып, ... ... ... ... ... ... ... шоттар корреспонденциясы келесідей:
Есепті кезеңдегі шығындардың жалпы сомасын есепке алу
Д-т 571 К-т ... ... ... ... ... ... есепке алу
Д-т 6010,6210 К-т 5410
6.4. Кәсіпорындағы қаржылық ... ... ЖШС ... ... ... зиян ... ... көзделген шегерістердің асып кетуі шеккен болса, онда мұндай
шығындар болашақ кезеңдердің жылдық ... ... ... ... үшін 5 ... ауыстырылады. Мысалы, 2008 ... ... ... ... 200.000 теңге зиянға отырады. Бұдан кейінгі жылдарда кәсіпорын
қызметінің нәтжелері былайша қалыптасты.
«Тасқара» ЖШС-дегі кейінгі ... ... ... ... ... ... ... (+) |Табыс салығының сомасы (салық|
| |қызметінің ... ... ... |
| ... | ... ... |- 200 000 |-200 000 |- ... |+ 60 000 |- 140 000 |- ... |+ 80 000 |- 60 000 |- ... |+ 340 000 |+ 280 000 |84 000 ... ... ... ... қаржылық есеп мәні мен мақсаты.
Есеп беру деп кәсіпорынның өткен ... ... ... ... ... сипаттайтын барлық көрсеткіштер жүйесін айтамыз.
Есеп беру процесін жасау есеп ... ... ... ... ... есеп ... мақсаты өз пайдаланушыларға заңды тұлғаның
қаржылық жағдайы туралы сенімді, мәнді және ... ... беру ... ... есеп ... ... ... потенциалды
инвесторлар, кредиторлар, жабдықтаушылар, сатып алушылар, ... ақ ... ... т.б. ... беруге қойылатын негізгі талаптар: кәсіпорын қызметінің
нәтижесін анық және ... ... ... ... бір ... түрде үйлестіру, бухгалтерлік пен жедел статистикалық есеп берудің
сабақтастығын сақтау, ... және ... ... сақтау болып
табылады.
2. «Тасқара» ЖШС-дегі қаржылық есепті тугендеуі.
Бухгалтерлік есеп шаруашылық қаражаттарының құрамындағы және оларды
жабу ... ... ... өзгерңістерді шаруашылық процестерін және
олардың нәтижелерін толық және дер ... ... ... ... ... бар нақты шаруашылық қаражаттарына және олардың жабу
көздеріне сәйкес келуі ... ... іс ... есеп ... ... үйлесе бермейді. Түгендеу бұл бухгалтерлік құндылықтардың
мәліметін есеп мәліметтерімен ... ... ... ... және ол есеп
айырысуды дәлдеу үшін де қажет.
Түгендеу жұмыстарын жүргізу үшін әрбір кәсіпорныда тұрақты жұмыс істеп
тұратын комиссия болады және оның ... ... ... ... ... ... ... сақтау органдарындағы және
өндірістегі мүлікті, сондай ақ қаржы ... ... ... ... бухгалтерлік қызметкерлерімен бірге түгендеу
нәтижелерін анықтауға және қайта ... ... ТМҚ ... ... реттеуге есепке алуды жақсарту және олардың сақталуын
бақылау ... ... ... ... ... ... ... түгендеу комиссиясының қолда бар құндылықтар
мен ... есеп ... ... ... ... ... реттеу туралы ұсыныстары ... ... ... соң ... басшысы бекітеді. Түгендеу нәтижелері ... ... ... есеп беруінде, ал жылдық түгендеу бухгалтерлік
есеп беруінде көрініс табады.
7.3. Кәсіпорында қаржылық есептің құрылуы.
Қаржылық есеп беру ... ... ... ... ... ... болашақ ақша қаражатарының ағының бағалауға
септігін тигізеді.
Қаржылық есеп беру өзара ... ... ... шаруашылықтың бір
ғана операциясы әртүрлі фактімен көрініс табады. Әрбір есеп беру әр түрлі
ақпаратты ... ал оны сол ... ... күйінде шаруашылық жүргізуші
субъект пайдаланылады.
«Тасқара» ЖШС-дегі қаржылық есеп беруді жасаудың тәртібі мен мазмұнын
және соған тіркеме ретінде берілетін ... ... ... ... ... үлгісі болып бухгалтерлік баланс (қосымша 7.3.1.)
саналады. Оны жасауға дейін есеп регистріндегі барлық синт етикалық ... ... пен ... ... есеп ... ... баланс №2 БЕС мен есеп ... ... ... ... ... ... тұруы тиіс.
VIIІ Бөлім
Аудиторлық фирма жұмысының құрылымымен оның ұйымдастырылуы. Аудитордың
функционалды міндеттемелері.
8.1. Аудит пәні, оның ... мен ... ... ... немесе соған қатысты объектілер туралы
информацияларды арнайы қорытынды жасау үшін дербес тексеру жүргізу
Аудит-ол шаруашылық, табыстылық операцияларының ... ... ... ... ... ... мен отчетының
дұрытығын анықтап, арнай толем арқылы бақылау ... ... ... ... ... шаруашылығының жеке бір бөлігін немесе түгелдей шаруашылығын
қамтитын аудит болса да ... ... ... ... ... ... ... түрде жүргізіледі.
Аудит процесі одан әрі қарай бухгалтерлік есептің жүргізілуі
мен оның құрылымын-ұйымдастырылуын тексерумен жалғасатыны объективті ... ... ... ... ... ... дұрыс жүргізілді деуге
болмайды.
«Тасқара» ЖШС аудит жұмысының көлемі, объектісі шаруашылық субъектінің
қалауында ... ... бір ... ... ... ... ... Қандай ақпарат болмасан оның ... ... тек қана ... есеп ... ... анықталады.
Аудиттің негізгі мақсаты – аудиторлық қорытынды жасау. ... ... ... ... аудит жасатуды бірден бір мақсаты – аудит
қорытындысын алу. ... тек ... ... алған шаруашылық
субъектілерінің ақпараты басылымға шығады.
Аудитор – кәсіпкер, ... табу үшін ... ... ... пәні және ... ... алдына қойылған мақсаттар және
міндеттер арқылы анықталады.
Аудит пәні дегеніміз шарт бойынша және келісім арқылы ... ... және ... ... талдау, т.б. кәсіпорындардың
жұмыстарының дұрыстығын, анықтығын анықтай отырып, оған ... ... баға ... ... ... ішкі аудиттің тексеру жүйелерінің
қабылдаған есеп саясатына, нормативтік актілерге сәйкестігіне көңіл бөлу.
«Тасқара» ... ... ... ... субъектінің финанстық
қызметі, яғни оның мақсаты — есеп ... ... ... ... ... ... ... мақсаты финанстық есеп
бойынша аудиторлық қорытынды жасау, финанстық есептің ... ... және ... ететін заңдылықтарға сәйкестігін және нақтылығын
тексеру болып ... ... ... ... ... бухгалтерлік есеп, бұнда
аудит мақсаты барлық кәсіпорындарға мемлекетпен бекітілген заңдылықтарға,
жалпы нормаларға, ... мен ... ... ... болып
табылады.
8.2. Аудиторлық тәуекелділік және оның компоненттері.
Аудиторлық ... ... ... оң ... қорытынды
берілгеннен кейін қаржы есептемесінде елеулі кемістіктер табылған жағдайда
аудитор ... ... әзір ... субъективті түрде белгіленген
деңгейі.
Жалпы, аудиторлық тәуекел дегеніміз экономикалық ... есеп ... ... ... ... ... қатар
аудит тәуекелі- аудит жүргізу кезіндегі мүмкін болатын тәуекел. Аудитор
аудиторлық тәуекелді бағалау ... және осы ... ... ... ... ... кезде кәсіби тұжырымдарды пайдалануй
керек.
Аудитор тексеру жұмысын ... ... ... ... ... есеп жүйелері және ішкі бақылау жүйесі туралы жеткілікті
ақпарат, мәлімет жинау керек. ... ... ... жойылмайды, бірақ
оның деңгейін азайту үшін іс-шаралар ұйымдастыруға болады.
Анықталмау тәуекелділігі- тексеру барысында аудиторлар ... ... ... таба ... ... ... аудитор жұмысының тиімділігімен сапасының көрсеткіші болып
табылады. Аудиторлар ішкі шаруашылық бақылау құралдарының тәуекелін бағалау
негізінде өзінің ... ... ... ... ... Анықталмау
тәуекелдігі аудиторлық процедуралар операцияларының шоттары сальдосындағы
қателерді таба алмау мүмкін.
Аудиторлық ... ... ... екі ... бөліп
көрсетіледі:
а) бағалаушылық
ә) сандық
IX Бөлім
Ұзақ мерзімді актив аудиті.
9.1. «Тасқара» ЖШС-дегі ... ... ... ... ... ... құралдардың нақты бар жоғын анықтау және
олардың күтіп сақтауына бақылау жасау мақсатында субъектілер ... ... ... ... ... ... және өзгеде актілерге сәйкес
негізгі құралдарды мезгіл сайын түгендеп тұрады.
Түгендеу ... ... ... ... ... алынбаған,
есеп регистрлерінде сипаттайтын мәліметтері дұрыс көрсетілмеген және
түгендеу ... ... ... қарастырылады. Түгендеу
нәтижесінде мынадай ... ... ... Ал артық шыққан
есепке алынбаған негізгі құралдар табысқа жатқызылады.
«Тасқара» ЖШС-дегі негізгі құралдардың пайдалану ... ... ... ... тізімде көрсетіледі. Кәсіпорында материалдық
емес активтердің қолда барымен сақталуы бақылауға алынады. ... ... ... шарт ... бухгалтерия да негізгі құралдар
картатекасы толтырылады. Тексеру барысында бастапқы ... ... ... ... ... жазылып, компьютерде теріліп, бас
кітапқа енгізіледі. Баланста есеп нақты көрсетілуі тиіс.
9.2. Кәсіпорындағы материалдық емес активтер есебінің ... ...... ЖШС ... материалдық емес активтер
түгендеудің ережелеріне, нормативтік актілерге, заңдарға және ішкі
жоспарланған кестеге ... ... ... таман қорытынды қаржылық есеп
жасаудың алдында міндетті түрде атқарылатын шаралар. ... ... емес ... ... тексеруді жүзеге асырған кезде ... ... ... комиссиясының субъектінің басшысының бұйрығымен құрылып,
тұрақты жұмыс істелгендігін;
-түгендеу ... ... ... ... ... ... салыстыру ведомостарындағы және мүліктік
карточкаларындағы көшірмелеріндегі мәліметтеріне ... ... ... есеп ... техникалық құжаттарында
кездескен алшақтықтар мен сәйкессіздіктер түзеліп, ... ... ... ... нәтижесін субъектінің басшысының қатысуымен қарап, талдап
бекіткеннен кейін субъектінің бухгалтериясына өткізгендігін;
-жүргізілген түгендеудің нәтижесі ... ... ... ... ... ... құны ... көрсетілгендігін:
Осындай негіздерді қатаң түрде сақтайтын ... онда ... ... ... ... ... ... Бөлім
Ағымдағы активтер аудиті.
10.1. Кәсіпорын бойынша дебиторлық қарыздар есебі.
«Тасқара» ЖШС-де аудитор дебиторлық ... ... ... тексеру барысында қаралатын және анықтауды талап ететін ... ... ... ... ... бағдарламасын жасап, тексеру
барысында анықталған факторларға байланысты тлықтырулар мен ... ... алып ... ... ... борыштарды
тексерудің аудиторлық бағдарламасы мынадай мәселелерді қамтуға тиісті:
-баланстың көрсеткіштерін Бас кітаптағы, есеп регисторларындағы және
машина жазбаларындағы ... ... ... жән ... есептердің дұрыс жүргізілетіндігін
тексереді
-күдікті қарыздар рзервтерінің құрылу тәртіптерін жіне ... ... ... ... және ... ... есеп айырысуларды,
векселмен төлеу операцияларының дұрыс жүзеге асырылғандығын тексеруді
-дебиторлық борыштар бойынша ... ... ... ... ретке келтіру және дебиторлық борыштарды төмендетуге байланысты
ұсыныстар жасауды талап етіледі.
10.2. ... ... ТМҚ мен ... өнім ... ... материалды қорлардың есебінің аудитінің негізгі
мақсаты – олардың есебінің дұрыс ұйымдастырылып жүргізілгендігін анықтау
болып ... ... және ... орындарындағы қозғалыстары мен нақты
қолда барлығы туралы дәлелді мәліметтерді алу
-олардың сақталу ... ... ... қажеті жоқ материалдық ресурстарды табу, анықтау және
оларды сату.
Тауарлы материалдық қорлардың есебінің ... ... ... ... ... бағдарламасын, кеңейте түсетін олардың ішкі жағдайын
бақылауды тексеру тестерінің сауалнамасын жасау қажет.
«Тасқара» ... ... ... ... ... құрылды.
Қоймалардағы материалдық босалқыларды есепке алуды материалдық ... ... ... ... ... ... материалдарды
есепке алу карточкаларында (ү. № М-17) жүргізіледі.
Аудитор «Тасқара» ЖШС-де ... ... ... ... ... ... операцияларының бухгалтерлік есепте көрсетілуін тексеруге
кірістердің алдында қаралатын мәселелердің ... ... ... ... ... ... ... фактілердің нәтижесінде
толықтырулар мен түзетулер енгізіліп, басшылыққа алады.
XI Бөлім
Ақша қаражаттардың аудиті.
11.1. «Тасқара» ЖШС-дегі ақшалай қаражат аудиті.
«Тасқара» ЖШС-дегі ақшалар ... ішкі ... ... түгелдігін бақылау үшін
-кәсіпорынның қаржылық саясатпен сәйкестігін қамтамасыз ету үшін
-бухгалтерлік есепте көрсетілген деректердің сенімділігін қамтамасыз
ету үшін және тағы да ... да ... ... және ... да өтімділігі жоғары активтерге ішкі ... ... ... ... ... ... үшін ақшалармен
олардың баламаларына жүргізілген бақылаулар дәл және сенімді ақпарат ... ... ... ... ... ету, яғни оны қорғау көптеген
кәсіпорындар мен ұйымдардың ең маңызды мәселесі болып ... ... ... оны ... өте ... ... ... белгілі бір белгілері жоқ
және тез айырбасталады.
«Тасқара» ЖШС-де ақшаларға ішкі бақылау жасау мынадай функцияларды
жүзеге асыруы, яғни ... ... жеке ... ... мен бөлек сақталуын бақылау
-қолма-қол есеп айырысу негізінде жүргізілген операциялардың есебін
бақылау
-кассада тек қана күнделікті қажетті мөлшерде ақша ... ... ... ... ... ... әкелмейтін ақшалардың қайтарылуын қамтамасыз ету
-ақшалардың сақталуына жеке тұлғаның жауап беруі.
XII Бөлім
Міндеттемелер аудиті.
12.1. Кәсіпорынның қысқа ... ... ... ... ... ... ... жалпы банк пен шаруашылықтың
арасындағы несие беру және алуға байланысты қатынасты ... ... ... ... ... несие беру, оларды құжаттау, банк
ережелерімен және ... ... ... онда ... ... ... ... несиені беру, міндеттемені қамтамасыз ... ... ... олардың төлену тәртіптері, тараптарының
құқықтарымен жауапкершіліктері, құжаттарының тізімінің ... ... және де ... да ... ... ... ... жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің міндеттемелер бойынша
банк пен кәсіпорын арасында ережелердің сақталуына ... ... ... ... ... ... капиталдың негізгі элементі болып табылатын
жарғылық капитал деп шаруашылықтың ... ... оның ... ету үшін мемлекеттің бөлген мүліктерінің және қаражаттарының
немесе құрылтайшыларының мүліктік ... ... ... ... нақты бағыты, атқаратын қызметі және қалыптасу тәртібі
шаруашылықтың ... ... ... ... ... ... капиталының орындайтын
негізгі қызметін бөліп көрсету қажет.
Біріншіден, ол ... ... үшін ... ... болып
табылады, яғни бастапқы капиталы.
Екіншіден, жарғылық капиталды құру ... ... ... ... ... береді.
Үшіншіден, жарғылық капитал қоғамының үшінші тұлғасының алдындағы
міндеттемесін орындауға кепілдік ... ... заң ... ... ... белгіленген.
XIII Бөлім
Еңбекақы бойынша есеп айырысу аудиті.
13.1. «Тасқара» ЖШС-нің еңбекақы бойынша есеп ... ... ... есеп жүргізу саясатында қаралған еңбек ақы
есептеу есеп ... ... ... ... ... ақы ... айырысуларға аудиторлық тексеру жүргізудің шараларын толық қамтитындай
етіп манадай мазмұнда бағдарлама жасайды.
- заң ... ... ... қаралған жалақы төлеудің
есебінің жүргізу тәртібінің сақталуын ... ... ... ... ... ... есептеу және төлеу
бойынша нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігін тексеру
- уақытша жұмысқа қабілетсіздігі бойынша жәрдем ақы және ... ... ақы ... ... ... ... ұсталған ұсталымдардың дұрыстығын тексеру
еңбек ақы төлеу және ... ... ... ... ... тексеру.
- шаруашылықтың жұмыскерлерімен еңбек ақы ... ... ... ... ... анықталған ауытқуларды қалпына келтіру бойынша
ұсыныстар жасау.
«Тасқара» жуапкершілігі шектеулі ... ... және ... ... ... баланастағы, бас кітаптағы, төлем ведомстарындағы және ... ... ... ... байланысты қателіктер байқалмады.
Қорытынды
Бухгалтерлік есеп, аудит, талдау арқылы өндірілген өнім, ... ... ... ... және ... ... қаржыны кіріске алу,
бұларды дұрыс бөліп, тиімді пайдалану, шаруашылық жұмыстарының ... ... ең ... ... ... ... іске ... болады.
Қазақстан Республикасы өз алдына тәуелсіз мемлекет болғалы нарықтық
қатынастардың ... сай ... және оның ... есеп ... ... ... ... халықаралық бухгалтерлік
есеп бағдарламасына сәйкес даму ... Бұл ... ... ... ... ... ... әсерін тигізер өзгерістер ... ... ... ... да ... септігін
тигізуде.
«Тасқара» ЖШС өндірістік қызметі – бұл ... ... ... ... сай ... ... ... шектеулі серіктестігінің қаржылық есеп
беруіне келесідей мақсаттарды алдыға қоюы керек деп ... өз ... ... қызметтің жетіспеушілігін іздеп, төлем
қабілеттілігі жән оны шешудің алғы шарттарын жүзеге асыруы керек;
- ... ... ... ... ... ... шешімдер қабылдау керек;
- кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... ... ... жетілдіру шараларын жүргізу жолдарын қарастыру;
Бүгінгі таңда жүзеге асырылып жатқан реформалар мен істеліп жатқан
жұмыстардың, ... ... ... ... және экономика
өмірінде атқаратын рөлінің ұшан-теңіз екендігі дәлелдеуді қажет етпейді.
Өткізілген практика бойынша мынадай қорытындыға ... ... ЖШС ... ... ... ... ... қолдану барысында жақсы көрсеткіштерге ие. ... ... ... ... ... ... ірі кәсіпорындардың бірі.
Кәсіпорынның коммерциялық банктермен байланыстылығын ескере отырып,
есеп-кассалық операциялардың жүзеге асатындығын байқауға болады.
«Тасқара» ЖШС алтын ... ... ... да ең жоғары орында және
кез-келген ұйыммен қызметтесуге әрдайым әзір. Сонымен қатар ... ... осы ... тоқтап тұрмайды, өзінің қызметін
үзіліссіз жалғастырып, жұмыс сапасын жақсартады.
Қорытындысында бірнеше ұсыныстарды ... ... ... яғни іске ... ... ... ... көрсетеді. Ал
кәсіпорынның алдыңғы кезеңде жақсы жұмыс нәтижесін көрсетуіне бірден – бір
маңызды бағыт – ... ... ... ... ... ЖШС Жарғысы
2. Кәсіпорын Балансы 2008 жылға
3. В.Л.Назарова «Бухгалтерлік есеп»,
4. Ж.А.Морозова «Халықаралық стандарттар»,
5. О.В.Соловьева «Зарубежные стандарты ... и ... ... В.В. Бухгалтерский учет на современных предприятиях–
2002год
7. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ финансовой отчетности // - ... ... Г. ... ... ... и ... 6
9. Бюллетень бухгалтера/ №52 (506)/ декабрь
10. ... ... ... ... ... ... план счетов: сборник документов. – Алматы: Раритет,
2000 год
12. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия М, 1998 ... ... В.П., ... В.Д. ... предприятия. – М.: Финансы
и статистика, 1999. – 208 с.
14. Дюсембаев К.Ш. ... и ... ... ... ... ... А.Б., Картышев С.В., ... А.А. ... и ... эффективности инвестиций-М: «Филинь»,
1996.
16. Калдыбаев О. ... ... А, 1996 ... ... Е.В., Киянова М.К. Технология успеха. - М.: Дело ЛТД,
1993
18. Мескон М.Х., Альберт М., ... Ф. ... ... ... ... ... к стандартам бухгалтерского учета.
20. Питерс Т. , Уотерман Р. В поисках эффективного управления. –
М.: Прогресс, ... ... В.К., ... В.В., ... О.И. ... ... ... - Алматы Центраудит- Казахстан, 2002
22. Ревинский И.А. «Основы предпринимательства, ... ... ... Н.А. ... ... М, ... ... бизнес-планов, М., 1998 г.
25. Современный бизнес под ред. Регмен Д. Мескони Х. Боувик Л.
26. Стандарты бухгалтерского учета
27. ... Э.А. ... ... и ... ... М., 1997 ... ... В.Я. Экономика предприятия М, 1996 г.
29. Экономика предпринимательства под ред. Н.А.Исаева Е.Г. Лиманова,
С.Е.Урванцева.
30. ҚР Азаматтық кодексі. 2003ж, Алматы
31. ... Қ. ... ... және ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақша қаражаттарының есеп айырысу және валюталық шоттардағы есебі35 бет
Банктің есеп айырысу шотындағы ақша қаражаттарының есебі11 бет
ЖШС «Тараз RAYS» ақша қаражаттарымен есеп айырысудың есебі67 бет
Қазақстан Республикасындағы ақша қаражаттарын сақтау тәртіптерін және заңды тұлғадағы есеп айырысу37 бет
"Ақша қаражаттарының есебі."41 бет
«ақша қаражаттарының есебі»58 бет
«Казахцемент» ЖШС-дегі ақша қаражатының есебі мен есеп айырысу есебі79 бет
«КАЗОЙЛСЕРВИС» жшс-дегі іс-тәжірибе бойынша есеп беру43 бет
«ОЙЛСТРОЙСЕРВИС» ЖШС-ДЕГІ іс-тәжірибе бойынша есеп беру92 бет
«Шенгел и К» ЖШС63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь