Қазіргі уақытта ұңғымалардың пайдаланылуы


Жоспары
1. Қазіргі уақытта ұңғымалардың пайдаланылуы
2. Түсірмелі.көтермелі арқан техникасы
3. Арқанды техникада қолданылатын жабдықтар сапасы
4. Арқан жұмыстарындағы қондырғылар конструциясы
5. Қолданылған әдебиеттер

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Жоспары
1. Қазіргі уақытта ұңғымалардың пайдаланылуы

2. Түсірмелі-көтермелі арқан техникасы

3. Арқанды техникада қолданылатын жабдықтар сапасы

4. Арқан жұмыстарындағы қондырғылар конструциясы

5. Қолданылған әдебиеттер

Қазіргі уақытта ұңғымалардың пайдаланылуы олардың iшiнде үлкен әр
түрлі жұмыс санының периодты түрде орындалып, түсірілген жабдықтармен
жұмыстар жүргізілуде. Бұл жұмыстар, ұңғыма-қойнауқат параметрлерінің
өлшемдеріне қатысты, көтергiштiң элементтерiнiң ауысымымен, ұңғыманың жер
асты жөндеуi, қабаттың клапан-айырғышын құрастыру немесе бұзуымен
бұрындары орындалған немесе СКҚ түсiрiлетiн және көтерiлетiн бағаналары
көмегiн қолданған, немесе СКҚ бағаналарының қажеттi көтерулерiн жасады.
Мұндай әдiстер ұзаққа созылады, сыйымды, олардың орындалуы бұрқақты ұңғыма
кезінде немесе ұңғыма тұншықтыруынан кейiн, немесе қысым кезінде.

Бұл жұмыстарды соңғы жылдары СКҚ көтермей-ақ бірте-бірте арқан, кабел
және сым арқылы орындай бастады, олар ұңғымаға саға жабдығы арқылы өтетін
арнайы құрылғылармен жабдықталған, әсер етуші, ұңғыма ішіндегі жабық оларға
басқаруға мүмкіндік береді және ұңғымадағы құрылғыларды көтеріп тусіруге,
көптеген жұмыстарды ұңғыма ішінде атқаруға, оны тазалау, жуу, химиялық
өңдеуі, құбырды көтермей-ақ және СКҚ бағаналарының көмегінсіз жүзеге асады.

Мұндай жұмыстардың орындалуы үшiн арқан арқылы, кабел немесе сым
көмегiмен жиі арқан жұмысы деп аталатын ұңғы iшiндегi жұмыстарының көлемі
үздiксiз өсiп келе жатқан тiптi үлкен орындалатын арқан жабдықтың дербес
тобы негiзiнде соңғы кезде құрылды.

XVI.10.сурет. Жалғағыш бас: а-сым үшін; 1-корпус; 2-серіппе; 3- қанжыға; 4-
ролик; 5-сым; б-арқан үшін; 1-корпус; 2-төлке;3-қысқыштардың корпусы; 4-
бұрандалар; 5-аударғыш; 6-арқан

Бұл жабдық ұңғымаға ұңғы iшiндегi жабдық әсер ететiн әр түрлi жинақтау
құрылғы жарақтанған арқанның өткiзуге арналған ұңғыманың саға жабдығынан
арқан, кабел немесе үлкен ұзындықты сым және арқан ұңғымаға бағдарлаушы
түсетiн көтергiш агрегаттан тұрады.

Арқанды жұмыстар ұңғыма іші қондырғыларының конструктивті орындалуының
өзгеруі және арқанды техника арқылы басқарылуы арқасында қолжетімді әрі
тиімді болды. Қазіргі уақытта бұл құрылғы үлкен конструктивті нұсқа санына
әртүрлі орындауда және операция орындау шарттарына ие.

Жағдайлардың көпшiлiгiнде ұңғы iшiндегi жұмыстар қысыммен орындалады,
бұл арқанның ұңғымаға кіру аймағында герметизациясының қажеттiлiгiн және
қабаттық сұйықтың және газдың ағып кетпеуін қажет етеді.

Түсірмелі-көтермелі арқан техникасын қарастырамыз.

Арқанды техникада сым болаттардың коррозиясына қарағанда табанды
қоспасыз болаттан тоқылып жасалған берiктiгi жоғары арқандарды қолданады.
Болаттардың ұқсас маркаларынан немесе ұңғымалардың зерттеу өлшемдеріне
қатысты жұмыстарға арналған сым да өндiрiледi. Ұңғы iшiндегi жұмыстарының
барлық түрлерiн орындауға сөзсiз шарттар арқан немесе сымның барлық
ұзындығында бұзылулардың және тоғысқан жерлерiң жоқтығы болып табылады.

Аспаптар деп жиі аталатын жалғағыш бас арқан мен ұңғы iшiндегi жабдық
арасында аралық буын және басып алуға арналған iлiп қойылатын
құрылымдардың қызметін көрсетедi.

Констукция басы сымның немесе (XVI.10-шi сурет) арқанның сенiмдi
бекiтілгенін қамтамасыз етуi керек. Сым жалғағыш басы сым оралған
роликті 4 корпустан 1 тұрады. Бас амортизация үшiн ерiмен 3 серiппемен 2
жабдықтаған. Бастың корпусының жоғарғы саңылауы және епелегi бар серiппе
арқылы өткiзiлген сым роликке өзiне белгiлi бiр саны бар ораммен оралады.
Бастың корпусының астыңғы жағында аспабпен қосуға арналған ою болады.
Мұндай жалғағыш бастың конструкциясы бөлімшенің түзімен бітелу аймағындағы
сымның тең беріктігін қамтамасыз етеді.

Арқанға арналған жалғағыш бастың конструкциясына арқанның бiтеу
әдiсімен, бәсеңдеткiштiң жоқтығы және тығынның бар болуымен айырмашылығы
болады. Сым тәрізді сонымен қатар арқанды жалғағыш бас аспаппен ою арқылы
жалғанады.Арқан немесе сым жұмыс iстегенде үзiлiп кете алады, және де
олардың бiтеу аймағында жиiрек.

Басты үш топқа бөлшектеуге болатын әр түрлi мақсатты құрылымдардың үлкен
саны аспап ретiнде қолданылады. Бiрiншi топқа екпiндi әсердiң аспабы жатады
- яссы, сонымен бiрге тұрбалар бағаналарының циркуляциялық клапандары және
ажыратқыларының басқаруға арналған құрылымы, екiншi - қондыру құрылғысы,
құлыптар, басып алу-бекiткiш және қондырылатын бағдарлаушы аспап,
аулағыштар; үшiншi топқа - үлгiлер, мөр, қырғыштар, желонкалар.

Аспап кешенi арқан жұмыстарында (XVI.11,а,б сурет) жиi қолданылатын сым
басымен 1 бiрлескен жүк таситын штангадан 2, топсадан 3, гидравликалық
яссыдан 4, механикалық яссыдан 5, қондыратын аспаптан 6, құлыптан 7,
ауыстырғыштан 8, теңгер клапаннан 9 тұрады. Позициямен 10 ұңғы iшiндегi
жабдығы белгiлелген. Бұл аспап көбiнесе арқан жұмыстардың көп бөліген
орындауға есептелiнген. Ұңғы iшiндегi жабдықтары шығаруда бұл құрастыруға
қондыру құрылғысын аулағышпен ауыстырылады.

XVI.11.сурет. Ұңғыма аппараттары бар арқан жұмыстарына арналған аспап

Аспаптың құрамына ұңғы iшiндегi жабдығының циркуляциялық клапандарын
ашып немесе жабуға және бағананың ажыратқысымен басқаруға мүмкiндiк беретiн
құрылымдар кiредi.

Яссы бiлiктi екпiндi жүктеменiң жасауына арналған: механикалық - жоғары
немесе төмен бағытталған соққыға гидравликалық - тек қана жоғары.
Механикалық яссы (XVI.12.сурет) iшiнде еркiн жылысқан штоктi корпустан 1
тұрады. Шток 2 құлағанда соққы төмен жасалады, қатты көтерумен - соққы
жоғары жасалады.

XVI.12.сурет Механикалық яссы

Гидравликалық яссы механикалық яссыға қарағанда конструктивтi жинақы
үлкен күштiң соққысын жасауға қамтамасыз ете алады. Гидравликалық яссы -
бiр реттi әсердiң автоматты құрылымы. Яссы, оның корпусы болатын цилиндрдан
тұрады. Оның астында кеpi клапаны бар плунжер отырғызылған. Плунжердiң
үстiндегі цилиндрдың қуысы арнайы сұйықпен толтырылады. Яссының астын
механикалық яссының штогiмен ою арқылы жалғастырады. Арқанның (сым)
керiлiсi 3000 Н дейін плунжердiң орын ауыстыруын және бiр уақытта плунжер
асты қуысына сұйықтың құйылуын және өсiп келе жатқан штоктiң қозғалыс
жылдамдығын қамтамасыз етедi, және жоғарғы тiреу бойынша соққымен бітеді.
Соққы ұңғы iшiндегi жабдығына механикалық яссы арқылы берiледi.

Суретте XVI.13 шлипсті құлып (рис.XVI.13, а), қондыру құрылғысы
(рис.XVI.13,б) және аулағыштың (рис.XVI.13,в) конструкциясы көрсетiлген.

Көрсетілгені бойынша, арқан жұмыстарына арналған аспаптың саны тiптi
түбегейлi, ал номенклатурасы өсуді жалғастырады. Бұл жерде оның тек қана
арқан техникасына өте тән негiзгi түрлерiнің орындаулары қарастырылған.

Жабдықтың саға бөлiгi құрылымдардың ұңғымаға рұқсатнамасы үшін сымға
немесе арқанға iлiнген, ұңғы iшiндегi жұмыстарының уақытша орындалуы
жоғарғы бөлiктегi фонтандық арматурада, жағдайлардың көпшiлiгiнде жоғарыда-
буферлiк жапқышта шырша құрастырылады.

Ұңғыма іші жұмыстары кезіндегі ұңғыма сағасының және саға жабдығының
салыстырмалы орналасуы XVI.14 суретте көрсетілген. Көрініп тұрғандай, тік
габарит саға жабдығы фонтанды арматурамен бірге ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасының қазіргі уақытта білім берудің ұлттық үлгісі
Муниципалды құрылымдағы балаларды әлеуметтік қолдаудың қазіргі уақытта қолдау мәселелері
Ұңғымалардың оқпан маңы аймағына әсер етудiң әдiстерi
Қазіргі уақытта Қазақстанда сот шешімдерін қайта қарау институты
Байланыстырушы муфта: түрлері, құрылысы, пайдаланылуы
Қазақстанның мемлекеттік бюджеті: құрылу проблемалары және пайдаланылуы
ҚР су ресурстарының қоры, сапасы, пайдаланылуы
Қылмыстық заңның уақытта және кеңістікте қолданылуы
“Аса жоғары жиілікті және жоғары жиілікті токтардың медицинада пайдаланылуы”
Қазақстан Республикасының жер қоры, оның жіктелуі және өндірісте пайдаланылуы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь