СБЖ трактісін жобалауМазмұны
Курстық жобалау тапсырмасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

1.бөлім. Телефон сигналының дискреттеу жиілігін таңдау,
код комбинация разрядын есептеу және
кванттау шуылынан қорғағышты есептеу ... ... ... ... ... ... 5
2.бөлім. СБЖ.ның схемасын өңдеп сызу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
3.бөлім. 1. реттік СБЖ.ның циклдық және
жоғарғы циклдық құрылымды құру және
желідегі ТЖ сигналын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
4.бөлім. Берілген тапсырма бойынша
импульстердің код тізбектілігін сызу ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
5.бөлім. Байланысты ұйымдастыру схемасын құру
5.1. ИКМ.120 жүйесі бойынша сандық беру
жүйесінде станцияны орналастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10
5.2. Байланысты ұйымдастыру схемасын сызу ... ... ... ... ... ... ... 11
5.3. Жобаланатын желі трактісінде
қате мүмкінділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
5.4. Симметриялық кабель бойынша беру жүйесіндегі
регенераторлар үшін қорғағышты есептеу ... ... ... ... ... ... ...13
5.5. Реттелетін сандық беру жүйесінде
қате мүмкінділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
6.бөлім. СБЖ сенімділігін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 17 бет
Таңдаулыға:   
Қазақстан Республикасы
Білім және Ғылым Министрлігі

Қазақ- Америка Университеті
жанындағы Алматы Байланыс Колледжі

Тақырыбы: СБЖ трактісін жобалау

Пән: Сандық Беру Жүйесі

Топ: 03 КТЖ - 1

Орындаған: Кокталов Ж.Т.

Тексерген: Михиева А.И.

Мерзімі: 04.01.2007 ж

Бағасы:

Алматы 2007ж
Мазмұны

Курстық жобалау
тапсырмасы ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

1-бөлім. Телефон сигналының дискреттеу жиілігін таңдау,
код комбинация разрядын есептеу және
кванттау шуылынан қорғағышты
есептеу ... ... ... ... ... ... 5
2-бөлім. СБЖ-ның схемасын өңдеп
сызу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
3-бөлім. 1- реттік СБЖ-ның циклдық және
жоғарғы циклдық құрылымды құру және
желідегі ТЖ сигналын
есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
4-бөлім. Берілген тапсырма бойынша
импульстердің код тізбектілігін
сызу ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
5-бөлім. Байланысты ұйымдастыру схемасын құру
5.1. ИКМ-120 жүйесі бойынша сандық беру
жүйесінде станцияны
орналастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10
5.2. Байланысты ұйымдастыру схемасын
сызу ... ... ... ... ... ... ... 11
5.3. Жобаланатын желі трактісінде
қате мүмкінділігін
есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
5.4. Симметриялық кабель бойынша беру жүйесіндегі
регенераторлар үшін қорғағышты
есептеу ... ... ... ... ... ... ...1 3
5.5. Реттелетін сандық беру жүйесінде
қате мүмкінділігін
есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
6-бөлім. СБЖ сенімділігін
бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15

Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ...18

Кіріспе

Қазіргі кездегі байланыс жүйелері ақпараттың сенімді түрде берілуі
мен тез өңделуін ғана емес, сонымен қатар бұл талаптардың үнемді түрде
орындалуын қамтамасыз етеді. Кең қолданыстағы СБЖ, ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-480
және кейбір аналогты қондырғылар. СБЖ-ның аналогты қондырғыларының кейбір
артықшылықтары бар: жоғарғы бөгеу тұрақтылығы, ақпараты сандық түрде беруі,
желі бойымен берілетін символдардың күшейтуін жүзеге асырады, ал берілген
ақпараттың сапалығына әсер ететін бөгеулермен бұрмалануларды лезде
азайтады.
•ЛС ұзақтылығына беру сапасының әсері шамалы.
•СБЖ каналының тұрақты параметрлері.
•Дискретті сигналдарды беруге арналған каналдың өткізу қабілетінің
эффектілігі.
•Сандық байланыс жүйесінің құру мүмкіндігі.
•Жоғарғы техника-экономикалық көрсеткіштері.
СБЖ-ның жоғарғыда көрсетілген артықшылықтары көбінесе сандық байланыс
жүйесіндегі талаптарда көрінеді. Бұндай жүйе тек қана сандық трактыдан
тұрады. Ол жүйелік түйіндерде жалғанады да, сандық абонеттік құрылғыларда,
сандық коммутация жүйесіндегі сызықтармен бітеді.
Сандық беру жүйесінің қондырғылары сандық сигналдарды беру және
қалыптастыратын қондырғылардан, ЛТ қондырғысынан тұрады.
Сандық телефондық байланыс сапасы,аналогты телефондық байланыспен
салыстырғанда жоғпрғы. Себебі:
•Сандық сигналдың бөгеу тұрақтылығы жоғарғы;
•Беру сапасының байланыс жолы ұзындығына тәуелсіздігі;
•Сандық беру жүйесі каналдардың параметрлерінің тұрақтылығы;
•Дискреттік сигналдарды беру үшін СБЖ каналдарының өткізгіш қабілетін
пайдалану тиімділігі;
•Байланыс сандық желілерін құру мүмкіншіліктер;
•Техникалық, экономикалық көрсеткіштерінің жоғарылығы.

Курстық жобалау тапсырмасы

1. Беру жолының ұзындығы, км L = 550
2. ТЖ каналы бойынша қайта қабылдағыш саны n = 2
3. Түзетуші күшейткіштің шуыл саны K = 6
4. Беру жолының регенератор шығысындағы импульс Um = 6
амплитудасы
5. Импульстік код тізбегі 1001011
6. ТЖ канал саны N = 240
7. Кванттау шуылынан қорғағыштық, дБ Aкв = 21
8. 10 мин. аралығындағы сандық қатенің қайта n1= 8
соғылудың орташа саны
9. Кабель түрі МКС

Графикалық бөлім:

Байланыс ұйымдастыру схемасы.
1. Регенератор түйіндерінің уақыттық диаграммасы
2. Сандық линиялық сигналдың құрылымдық схемасы.
3. СБЖ құрылымдық схемасы.

1-бөлім
Телефон сигналының дискреттеу жиілігін таңдау,
код комбинация разрядын есептеу және
кванттау шуылынан қорғағышты есептеу.
Тапсырма: 1
Телефон сигналының дискреттеу жиілігін таңдау, кодтық комбинация
разряд санын анықтау. Анықталған разряд саны үшін АЦО кірісіндегі сигнал
деңгейінің функциясы сияқты қабылдау пунктінде сигнал қорғағыштың
сигналының кванттау шуылына тәуелділігін есептеу. Есептеу кезінде кіріс
сигналының деңгейін АЦП қайтажүктелу табалдырығына сәйкестендіріліп 0 дб
тең болады.
Кодтық комбинациядағы разряд саны мына формуламен анықталады:

m = [ 21+101g (2+1)+156 ] = 6,79≈7
Мұндағы, Б- жақша ішіндегі санды бүтіндеу,
Ақ - кванттау шуылының қорғағыштық , Ақ = 20
n-ТЖ каналы бойыншақайта қабылдағыш саны. n = 3
Қабылдау пунктіндегі сигналдың максималды қорғағыштығын анықтаймыз, ол
(2÷3) дБ аралығынла болады.
Сонда :
, дБ
Аквmax = 6·8-10-10lg (2+1) – 2 = 32 дБ
Ал минималды мәні (3÷4)дБ аралығында болады.
дБ ,
Aквmin = 32 – 4= 28 дБ
Сандық сигналды уақыт амплитудасы арқылы бірдей уақытта уақыт және
амплитуда арқылы дискреттеу жолымен алынады. Уақыт бойынша үздіксіз
сигналды дискреттеу кезінде сигналдың үздіксіз қисық сызықты өзгерісін емес
оның белгілі бір уақыт аралығында Тд амплитудалық мәндеріне сәйкес келетін
санау нүктелерін қарастырады. Сонымен үздіксіз процесті ондық сан арқылы
көруге болады санау мәндері арқылы үздіксіз сигналды көрсететін уақыт
интервалын Тд, дискреттеу интервалы, оған кері шаманы 1t=fq дискреттеу
жиілігі деп атайды. Үздіксіз сигналдың санау нүктелерін белгілегенде
жиілікті дұрыс таңдау қажет.Себебі: сигналдардын жылдам өзгерісін
байқауымыз қажет. Өйткені сигналды келтіргенде хабардың бір бөлігі жоғалып
қалуы және қалпына келтірілген сигналдың түрі бастапқы түрінен
айырмашылықта болуы мүмкін. Бұл қабылдау жағында дыбыстық бұрмалануға әкеп
соғады. Сондықтан үздіксіз сигналды бұрмаланусыз қалпына келтіру үшін
дискреттеу жиілігін дұрыс тандау қажет және ол өзінің екі еселенген спектр
кендігінен төмен болмауы керек. Телефондық сигнал үшін fq=8 кГц болуы
керек.
Котельников теоремасы: кез келген үздіксіз сигнал дискреттеледі. егер
ол жоғарғы жиілікте шектелген болса, онда мұндай сигналды қабылдау жағында
толық қалпына келтіруге болады.
Котельников теоремасы негізінде Fд ≤ Ғж. Егер Ғд = 2Ғж болса, онда (1-
сурет) төменгі бүйір жиілігі модуляциялайтын сигналдың жоғарғы жиілікті
спектрмен сәйкес келеді және үздіксіз сигналды қалпына келтіру үшін жиілігі
Ғқ = Ғж тең болатын идеалды төменгі жиілікті сүзгіш қажет.

S(f) S(f)

Fв=Fс Fд=2Fв t 3.4 Δf
4.6кгц 8кгц 11.4кгц t

1-сурет
2-сурет
Іс жүзінде дискреттеу жиілігін мынадай жағдайда таңдап алады
Ғд2Ғж, оның схемасы 2-суретте көрсетілген. Әдетте Ғд=(2,3 ... .2,4)Ғж.
Телефондық сигналды 0,3...3,4 кГц жиілік аралығында дискреттегенде
дискреттеу жиілігі 8 кГц тең. Бұл кезде төменгі жиілігті сүзгі
параметрлеріне қойылатын талап қысқартылады, себебі өту жиіліктік аймағы
сүзгіш үшін көбейеді, бұл бізге үздіксіз сигналды қалпына келтіру үшін
қарапайым сүзгіш пайдалануға мүмкіндік тудырады.

Uшығ
Uшығ

+Uшек

-Uо Uо -Uo
Uo
Uкір Uкір

-Uшек -Uшек

2-бөлім
СБЖ-ның схемасын өңдеп сызу.

Тапсырма:2
Берілген канал санына байланысты СБЖ құрылымдық схемасын сызу.
Құрылымдық схеманың блок қызметтерін және олардың өзара байланысын қысқаша
түсіндіру. ИКМ-120 құрылымдық схемасын асинхронды схемасын сызу.

ИКМ-30 жүйесінің санын анықтаймыз:

N 30 =24030 = 8

Мұнда: Nкан - берілген канал саны, Nкан = 120
30 – Бірінші реттік БЖ ТЖ канал саны .

ИКМ-120 жүйесінің санын анықтаймыз:

N 240 = 84 =2

Мұнда: N30 - Бірінші реттік БЖ саны,
4 – Екінші реттік БЖ құрамына кіретін, бірінші реттік БЖ
саны
Бұл бөлімде берілген канал санына байланысты Сандық Беру Жүйесінің
құрылымдық схемасын сыздым. ИКМ – 120 құрылымдық асинхронды схемасын
сыздым. ИКМ – 30, ИКМ – 120 жүйесінің санын анықтадым.

3-бөлім
1-реттік СБЖ-ның циклдық және жоғарғы циклдық құрылымды құру және
желідегі ТЖ сигналын есептеу.

Тапсырма: 3
Бірінші реттік СБЖ-ның циклдық құрылымын құру, циклдық
синхронизациядағы сигналды іздеудің орташа уақытын есептеу. Бірінші реттік
сандық ағымның топтастыру әдісін таңдау және желідегі сигналдың тактілі
жиілігін анықтау. Циклдың құрылымын өңдеудің негізгісі ретінде СБЖ ИКМ-30-
ды аламыз. Циклдық синхронизация сигналын іздеудің орташа уақытын мына
формуламен анықтаймыз:

, мс
Tорт= (45526+1)·0,25 ·10-3=2 , мс
Мұндағы, Н – екі көрші синхрокобинация аралығындағы
ақпарат саны,
b – синхрокомбинациядағы символ саны,
То – екі көрші синхрокомбинация аралығындағы
,мс
Т0 = 28 = 0,25·10-3, мс
H= 32 · 2 · m + m
H= 32 · 2 ·7+7 = 455
b=m-1
b=7-1 = 6
Бірінші реттік сандық ағынның тактілі жиілігі мына формуламен
анықталады:
fT1 = 32 · fдиск · m, кГц
fT1 = 32 · 8· 7 = 1792, кГц
Мұндағы, 32- ИКМ-30 жүйесіндегі КИ саны,
fдиск – дискреттеу жиілігі. fдиск = 8 кГц
m – разряд саны. m = 7
fT2 = М · fТ1 (1+q), МГц
fT2 =12·1792·(1+0,04)=23,2 МГц
Мұндағы, М- топтастырылған сандық ағын саны. М = 12
q- топтастырылған циклдағы сигналдың қосымша символдарының
ақпараттық символдарға қатынасы. Егер синхронды топтастыру болса q=0,03
,егер асинхронды болатын болса, q=0,04.
Бұл бөлімде бірінші реттік СБЖ – ның циклдық құрылымын құру,
циклдық синхронизация сигналын іздеудің орташа уақытын, бірінші реттік
сандық ағынның тактілігі жиілігін формула бойынша есептеп шығардық.
4-бөлім
Берілген тапсырма бойынша импульстердің код тізбектілігін сызу.

Тапсырма:4
Берілген тапсырма бойынша екілік сигналдар тізбектілігін ЧПИ кодына
түрлендіру және регенератор схемасын сызу, соған байланысты диаграмма түзу.
Мен берілген тапсырма бойынша регенератор схемасын сызып, схемаға
байланысты диограмма сыздым.

5-бөлім
Байланысты ұйымдастыру схемасын құру.

Тапсырма: 5.1
Сандық беру желісіндегі ИКМ-120 жүйесін орналастыру және регенерация
бөлімшелерінің саны мен ұзындықтарын анықтау. Регенерация бөлімшесінің өшу
мәнін анықтау.

Ар.а ≤ А0орт- ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
ИКМ ЖӘНЕ УАКБ БЕРУ ЖҮЙЕЛЕРІ
Интеллектуалды желілер пәні бойынша дәрістер
Сандық беру жүйесінде сызықтық жолды ИКМ аппаратурасын қолдану арқылы жобалау
Сандық байланыс жүйесінің аппаратурасын қалыптастыру
ИКМ-15 суб-біріншілік БСЖ
Автоматтандыру үрдісін жүргізетін негізгі құрылғылар
СБЖ сызықты трактісінің ерекшеліктері жайлы
CБЖ санды беру жүйесі генераторлық құрылғысы
Сандық беру жүйелері SDH
Аралас сандық қондырғы
Пәндер