Кәсіпкерлік шарттың белгілері мен қызметтері


І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
1. Кәсіпкерлік шарт түсінігі
2. Кәсіпкерлік шарттың белгілері мен қызметтері
3. Кәсіпкерлік шарт жасасу, оны өзгерту және тоқтату ерекшеліктері
ІІІ Қорытынды
IV Әдебиеттер тізімі

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Тақырыбы: Кәсіпкерлік шарт туралы түсінік

Жоспар

І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
1. Кәсіпкерлік шарт түсінігі
2. Кәсіпкерлік шарттың белгілері мен қызметтері
3. Кәсіпкерлік шарт жасасу, оны өзгерту және тоқтату ерекшеліктері
ІІІ Қорытынды
IV Әдебиеттер тізімі

Кіріспе
Кәсіпкерлік – адам қызметінің ерекше саласы және ол еңбектің басқа
түрлерінен оқшауланып тұрады. Бұған кезінде атақты неміс экономисті Йозеф
Алоиз Шумпетер ерекше мән беріп, былайша айтып өткен болатын: Кәсіпкер
болу – басқаның істегенін істемеу. Шындығында да кәсіпкер нарықта өмір
сүру үшін жаңалық енгізіп, сұранымдарды қанағаттандырып, өз жұмысын дұрыс
басқарып, ұйымдастыруы қажет. Бұл айтылған сөздер кәсіпкерліктің қоғамға
қажетті екендігін көрсетеді.
Жалпы кәсіпкерлердің нарықтық экономикада өзара қарым-қатынастарын
реттеуде кәсіпкерлік шарттардың маңызы өте зор болып табылады. Әрбір
кәсіпкер кәсіпкерлік қарым-қатынаста келісім-шарт мәдениетін анық сезінуі
керек. Бұл шарттар кәсіпкерлердің өз қызметін жүргізу жұмысын жүзеге
асырудағы құқықтарын, жауапкершілігін айқындайтын, реттейтін негізгі
құқықтың ерекше элементі болып табылады. Бүгінгі күнде сол себептен
кәсіпкерлер қызметінде кәсіпкерлік шарт маңызды болып табылады.
Осы мәселеге байланысты реферат тақырыбын Кәсіпкерлік шарт туралы
түсінік деп алдым. Бұл рефераттың құндылығы – кәсіпкерлік шарт ұғымын
түсіндіру және оның түрлерін, шарт жасау, өзгерту және тоқтату
ерекшеліктерін анықтауда болып табылады. Реферат негізгі үш бөлімді
қамтиды:
1) Кәсіпкерлік шарт түсінігі – бұл жерде жалпы кәсіпкерлік шарт дегеніміз
не, яғни кәсіпкерлік шарт ұғымына тоқталып өттім;
2) Кәсіпкерлік шарттың белгілері мен қызметтері – бұл бөлімде кәсіпкерлік
шарттардың өздеріне тән ерекшеліктерін қарастырдым;
3) Кәсіпкерлік шарт жасасу, оны өзгерту және тоқтату ерекшеліктері –
жалпы кәсіпкерлік шарт қалай жасалады, оның тәсілдері және де
толықтырулар енгізу қажет болған жағдайдағы өзгерту жолдарын, сонымен
қатар шарттардың жұмыс істеу мерзімін тоқтату тәсілдерін қарастырып
өттім.
1. Кәсіпкерлік шарттың түсінігі және мәні туралы мәселе, бірінші
кезекте, шартты түсінудің бұрыннан бар тәсілдеріне талдау жасауды талап
етеді. Бұл мәселеге қатысты тәсілдерінің алуан түрлілігі римдік құқықтан
бастау алады, ал оның ережелеріне сәйкес шартты құқықтық қатынастардың
пайда болуының негіздемесі, сол негіздемеден шығатын құқықтық қатынастың
өзі немесе тиісті құқықтық қатынас қабылдайтын форма ретінде қарастыруға
болады.
Шарт жағдайындағы қазіргі заманғы түсініктер жоғарыда келтірілген
аспектілерді бойына сіңірген: шарт ретінде екі немесе бірнеше адамның
азаматтық құқықтық қатынастардың пайда болуы, өзгеруі немесе тоқтатылуы
туралы келісімін танумен қатар, шарт деп оның барлық қатысушыларының еркі
бойынша заңдық факт, құқықтық қатынас, құжат, міндеттемелердің пайда болуын
тіркейтін кесім және басқалары түсініледі. Айтылғандарды есепке ала отырып,
көпұғымды түсінік ретінде шартты тараптардың келісімі, заңдық факт және
солардан туған құқықтық қатынас деп қарастыру ең қолайлы тәсіл болып
табылады.
Кәсіпкерлік шарттың мәні туралы мәселеге көше отырып, шаруашылық
шарт терминінің өткен жүзжылдықтың 30 жылдары бастапқыда өнім беру
шартының синонимі ретінде пайда болғанын айтқан жөн. Кейіннен шаруашылық
шарт түсінігі социалистік ұйымдардың шаруашылық қатынастарында пайдалану
үшін арнайы белгіленген шарттарды қамтитын ерекше құрылымға дейін кеңейді.
Ғалымдардың шаруашылық шарттарының құқықтық жаратылысына қатысты
көзқарастары басынан бастап-ақ шаруашылық құқықтың және шаруашылық құқықтың
дербестігін жақтаушыларға (Д.Н.Сафиуллин, Н.И.Клейн, И.А.Танчук және
басқалары) және бұл көзқарасқа қарсыларға (Д.М.Генкин) бөлінеді.
Ғалымдардың пікірлері қазіргі таңда да шамамен дәл осылайша бөлініп
отыр. Пікірлердің соншалықты сан алуандылығына қарамастан, оларды екі үлкен
топқа бөлуге болады:
1) кәсіпкерлік шарт – бұл шарттың дербес түрі (тұрпаты);
2) кәсіпкерлік шарт – бұл азаматтық-құқықтық шарттың ерекше түрі
(тұрпаты).
Бірінші көзқарастың жақтаушылары ішінен кәсіпкерлік шарт – бұл шарттық
тұрпат емес, сонымен бірге Азаматтық кодекспен жиынтық мағынада (контекст)
азаматтық-құқықтық шарттың бір түрі де болып табылмайды деп санайтын
В.С.Белыхты атауға болады. Ары қарай В.С.Белых кәсіпкерлік шарт құрылысы
Азаматтық кодекстің мағыналық ауқымына сыймайтыны және оған заңдық бейне
беру Кәсіпкерлік кодексте ғана мүмкін екені туралы қорытындыға келеді.
С.С.Занковский де осы ұстанымды жақтайды, оның пікірінше, РФ АК-де
құқықтық реттеудің екі режимі бар: кәсіпкерлік және тұрмыстық. Олардың
алғашқысы бизнеске, екіншісі азаматтардың жеке қажеттіліктерін
қанағаттандыруға арналған, ал ол оншама қолайлы емес – кәсіпкерлік
шарттарының тұрмыстық шартпен ортақ белгілері бар, бірақ ұқсастықтарына
қарағанда айырмашылықтары көптеу, сол себепті азаматтықпен қатар,
кәсіпкерлік қызмет реттелген арнайы сауда немесе коммерциялық кодекстер
шығарылған құқықтық жүйелер қисындылау көрінеді (Германия, Франция,
Жапония).
Шындығында, жеке құқық дуализмі жүйесі қалыптасқан елдерде азаматтық-
құқықтық шарттар сауда (коммерциялық) шарттарынан ажыратылып көрсетіледі.
С.Жамен мен Л.Лакур айтқандай, халықаралық тәжірибеде де коммерциялық
шарттардың төмендегідей:
1) коммерсантпен коммерциялық қызметке қажетті шарттар (сауда
мәмілелері);
2) кәсіпқой емес клиентпен шарттар (аралас мәмілелер);
3) коммерциялық қызметке қатысы жоқ шарттар (азаматтық мәмілелер) сияқты
түрлері ажыратылады.
Кәсіпкерлік шарттың түсінігі мен мәніне өркениеттік көзқарас
кәсіпкерлік шарттың дербестігін жоққа шығаруға және оны азаматтық-құқықтық
шарттың сан алуандылығының ерекшелігі деп тануға негізделген.
Сөйтіп, кәсіпкерлік шарт – бұл кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру
мақсатында жасалатын, тараптар немесе тараптардың бірі кәсіпкерлік қызмет
субъектісі болып табылатын келісім.

2. Кәсіпкерлік шарттардың тек өздеріне тән бірқатар ерекшеліктері бар.
Кеңестік шаруашылық құқық теоретиктерінің бірі А.Г.Быковтың пікірі бойынша,
шаруашылық шарттың өзгеше белгілері:
✓ арнайы субъектілік құрам;
✓ шаруашылық шартпен қоғамдық қатынастардың ерекше саласын жанама
түрге келтіру;
✓ шаруашылық шарттың жоспарлы сипаты болып табылған.
Әрине, қазіргі заман жағдайында бұрыннан келе жатқан шарттарды
жоспарлы және жоспарлы емес деп бөлу енді қолданыс таппайды. Е.А.Суханов
әділдікпен атап кеткендей, қалыпты, азаматтық шарттан айырмашылығы тек оның
қатысушылары бір-бірімен ештеңеге келісе алмай, жоспарлау-реттеу
органдарының нұсқаулары бойынша шарт тараптары болып жарияланған шаруашылық
шарт құрылысы енді келмеске кетті. Бірақ, соған қарамастан, шаруашылық
шарттың басқадай белгілері нарықтық қатынастар жағдайында да өзектілігін
жойған жоқ.
Шартты кәсіпкерлік деп тану үшін айтарлықтай маңызы жоқ тағы бір белгі
– бұл шарттың қайтарымдық сипаты болып саналады, өйткені басты және
айқындаушы белгі – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін жасалатын шарттың
кәсіпкерлік мақсаты, ал ол кәсіпкерлік қызметтің қайтарымдық сипатын да,
басқадай белгілерін де алдын ала айқындайды.
Сонымен, кәсіпкерлік шарттың басты және айқындаушы белгісі екеу:
1) айрықша субъектілік құрам (тараптар немесе тараптардың екеуі
кәсіпкерлік қызмет субъектісі болып табылады);
2) шарт ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерлік қызмет ұғымы және белгілері
Шарттың ұғымы мен оның маңызы
Шарттың азаматтық құқықтық реттелуі
Шарттың ұғымы мен оның маңызы туралы
Шарттың орындалуын қамтамасыз ету
Ақшаның мәні мен қызметтері
Шағын кәсіпкерліктің белгілері мен түсінігі
Биліктің қызметтері мен жіктелуі
Мемлекеттің ұғымы мен белгілері
Құқық ұғымы мен белгілері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь