Аммиакты энерготехнологиялық өндіру процесіКіріспе

Автоматтандыру жүйелерінің программалық амтамасыздандыруы

Түрлі программалық құралдарды олардың тағайындалуына тәуелді бірнеше класқа бөлуге болады.
1. Жүйелік программалар
2. Програииалық жүйелер
3. Аспаптық программалық құралдар,біртұтас пакеттер
4. Қолданбалы программалар (word, excel)
Қолданбалы программалар . адам тіршілігінің түрлі салаларында есептеуіш техниканың қолдануын қамтамасыз етуге тағайындалған.
Қолданбалы программалық қамтамасыздандыруды құрайтын программалық құралдарды келесідей классификациялайды:

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 19 бет
Таңдаулыға:   
Нормативтік сілтемелер

МЖМБС 2.104-68 ҚҚБЖ (ЕСКД). Негізгі жазбалар
МЖМБС 2.301-68 ҚҚБЖ (ЕСКД). Форматтар
МЖМБС 2.304-81 ҚҚБЖ (ЕСКД). Сызбалық шрифттер
МЖМБС 2.701-84 ҚҚБЖ (ЕСКД). Схемалар.Түрлері мен типтері.Орындауға
қойылатын жалпы талаптар
МЖМБС 2.321-84 ҚҚБЖ (ЕСКД).Әріптік белгілеу
СТ ОҚМУ 4.02-2008. Университет стандарты. Сапа менеджементі жүйесі
құжаттарын түзу, мазмұндау мен рәсімдерге қойылатын жалпы талаптар

Анықтамалар

Микроконтроллер – бір жартылай өткізгіш кристалдар жиналған және
технологиялық жабдықтың ағымдағы қалып- күйі туралы ақпаратты жинау мен
өңдеуге мүмкіндік беретін негізгі функционалды блоктарды біріктірген үлкен
интегралдық схем
Қолданбалы программалар- адам тіршілігінің түрлі салаларында есептеуіш
техниканың қолдануын қамтамасыз етуге тағайындалған
Ақпараттық жүйелер- қандай да бір мақсаттар үшін, не басқару үшін
ақпараттық техникамен адамның жиынын айтамыз.
Басқару- белгілі бір мақсатқа жету үшін жұмыс процесін ұйымдастыру
Реттеу- басқарудың жеке жағдайы. Мұнда технологиялық параметрлердің
белгілі бір мәнін автоматтандыру құралдарының көмегімен ұстап тұруды
айтамыз.
Өндірістегі процестерді автоматтандыру- сол технологиялық операцияны
адамның көмегінсіз техникалық құралдардың басқаруы мен іс- жүзіне асыру
Өндірісті автоматтандыру- автоматты түрде технологиялық параметрлерді
тексеруден, автоматты басқарудан, автоматты түрде процестердің
параметрлерін берілген мөлшерде ұстаудан тұрады.

Белгілеулер мен қысқартулар

ҚПҚ- қолданбалы программаларды қамтасыздандыру
МК- микроконтроллер
ӨК- өндірістік контроллер
АСТ- аналогты- сандық түрлендіргіш
ТО- технологиялық объект
ЕИМ- ендік импульстік модулятор
ОП- орталық процессор
СЖ- сыртқы жад
ЖШК- жүйелік шинаның контроллері
DDE- Dynamic Data Exchange
SCADA- SuperVisory Control And Data Acquision
OPS- Object Process Control
OLE- Object Linking and Embeding

Кіріспе

Автоматтандыру жүйелерінің программалық амтамасыздандыруы

Түрлі программалық құралдарды олардың тағайындалуына тәуелді бірнеше
класқа бөлуге болады.
1. Жүйелік программалар
2. Програииалық жүйелер
3. Аспаптық программалық құралдар,біртұтас пакеттер
4. Қолданбалы программалар (word, excel)
Қолданбалы программалар – адам тіршілігінің түрлі салаларында есептеуіш
техниканың қолдануын қамтамасыз етуге тағайындалған.
Қолданбалы программалық қамтамасыздандыруды құрайтын программалық
құралдарды келесідей классификациялайды:

1. Өндірістік технологияны автоматтандыру

SCADA жүйелері
SCADA – superVisory control and data ecquation
(Деректерді жинақтау және оперативті диспетчерлік басқару)
Бұл қазіргі кезде өндіріс, энергтика салаларында түрлі мемлекетік
құрылымдарды басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің негізгі әдісі болып
табылады.
SCADA жүйелері негізгі 3 компоненттен тұрады.
1) Қашықта орналасқан терминал (ол жерде нақты уақыт көлемінде есептеліп
өңделеді)
2) Бас терминал ( басқарудың диспетчерлік пульті)
3) Байланыс арналары
SCADA – бұл қашықтағы объектілерден ақпарат алып, оны енгізілген
программаға сәйкес өңдеп және кадель желісі немесе радиобайланыс арқылы сол
объектілерге басқару және шектеулі бұйрықтарын жіберуге мүмкіндік беретін
технология.
Қазіргі кезде SCADA қауіпсіздік және сенімділік көзқарасынан өмірге
маңызды және қауіпті облыстарында күрделі динамикалық жүйелерді автоматты
түрде басқарудың негізгі ең перспективті әдісі болып табылады.
SCADA жүйелерін өндірудің мақсаты өндірісті автоматтандыру жүйелерін
программалық қамтамасыз етілуін жетілдіруге жұмсалатын уақытпен тікелей
қаржылық шығындарды азайту болып табылады.
SCADA жүйелерінің басты мәселесі технологиялық прогресс операторының
интерфейсін қамтамасыз ету.
SCADA жүйелерінің негізгі мүмкіндіктері мен құралдары:
1. Нақты програмалаусыз ақпаратты басқарылатын жүйелердің программалық
қамтамасыздандыруын автоматтандырылған жетілдіру. Яғни компьютерлік
тілді білместен программалау мүмкіндігі
2. Төменгі деңгейді құрылғылардан бастапқы ақпаратты жинау құралдары,
яғни аппаратурамен байланысты.
3. Басқару және аварияның жағдайды сигналдарды тіркеу құралдары
4. Технологиялық процесс жөніндегі ақпаратты сақтау және келесіде өңдеу
құралдары (әдетте ең танымал деректердің қорлары интерфейстері арқылы
іске асады.
5. Бастапқы ақпаратты өңдеу құралдары
6. Өңделген ақпаратты график, гистограмма, мнемосхемалар, кестелер т.с.с.
визуализациялау
7. Қолданбалы жүйенің біртұтас ретінде қарастырылатын параметр
жиынтығымен жұмыс жасау мүмкіндігі

Функционалдық мүмкіндіктері
SCADA пакеттерінің көбісінің негізін бірнеше программалық компоненттер (
нақты уақыт, енгізу- шығару, алдыңғы тарихы, авариялық жағдайлардың
деректер қоры) мен админстраторлар ену, басқару мен хабарламалар құрайды.
Түрлі SCADA жүйелерінің негізінде автоматтандыру жүйелеу технологиясы
өте ұқсас:
1. Автоматтандыру жүйесінің жалпы архитектурасын жетілдіру. Бұл кезеңде
автоматтандыру жүйенің әр түйінінің функционалдық тағайындалуы
анықталады
2. Таралған архитектураның қолдау мүмкіндігін , ыстық резервтеу
түйіндерін енгізудің қажеттілігімен байланысты шешу.
3. Әр түйін үшін қолданбалы басқару жүйесін құру. Бұл кезеңде
автоматтандырылатын процесс саласындағы маман архитектура түйіндерін
олардың жиынтығы автоматтандыру мәселесін мүмкіндік беретін
алгоритммен толтырады.
4. Қолданбалы жүйенің параметрлерін төменгі деңгейдегі құрылғылар
(мысалы, программалайтын логикалық контроллер) сыртқы ортамен (t,p
және басқа сезгіш құралдар) алмасатын аөпаратпен сәйкес келтіру
5. Құрылғы қолданбалы программа эмуляциялау немесе нақты режимде
жөндеу.

SCADA жүйелерінің көбісі MS WINDOWS платформасында іске
асырылған.Мұндай жүйелер ең толық немесе оңай кеңейтілетін ММІ құралдарын
ұсынады.
ОРС технологияларының жылдам дамуы аппараттық қамтамасыздандыруының
төмен бағасы офистік нарықтарда WINDOWS –тің кең таралуы оның мол
технологиялық аппараттарымен бірге SCADA пакеттерді шығарушылардың көбісі
осы ОЖ пайдаланатын басты себептері.
OLE (OLE for Process Control)
SCADA жүйелерінің сүйемелдеу құралдары
Автоматтандыру жүйе қазіргі әлемінің негізгі қасиеттерінің бірі- олардың
интеграциялануының жоғарғы дәрежесі болып табылады. Олардың кез келгенінде
басқару объектілер орындаушы механизмдер ақпаратты тіркейтін және өңдейтін
аспаптар операторлардың жұмыс орындары , деректер ұорларының серверлері
және т.б. жұмысқа тартылуы мүмкін. Осындай ортада тиімді жұмыс жасау үшін
желілік сервистің жоғарғы деңгейін қамтамасыз етуі тиіс. Ол NET BIOS
,TCPIP Т.С.С. стандартты протоколдарды таңдап ARCNET ETHERNET т.с.с.
стандартты желілік жұмысты сүйемелдегені , сонымен қатар PROFIBUS, CANBUS,
LON MODBUS және т.с.с. өндірістік интерфейстер класының ең танымал желілік
стандарттарының сүйемелдеуді қамтамасыз еткені жақсы.

Ендірілген командалық тілдер
SCADA жүйелерінің көбісі айнымалы мәнінің өзгеруіне кейбір логикалық
шарттың айналуына , клавишаның басылуына немесе кейбір фрагменттің
орындалуымен байланысты оқиғаларға антепвапсылы реакцияның генерациялауға
мүмкіндік беретін VISUAL BASIC ұқсас жоғарғы тілдерге ие.Сүйемелденілетін
деректер қоры SCADA жүйелерінің кқбісі деректер қорының типіне тәуелсіз
болатын ANSI SQL синтексін пайдаланады.
Қосымшалар виртуальді түрде оқшауланған. Бұл қолданбалы мәселенің өзін
маңызды түрде өзгертпей деректер қорын өзгертуге ақпаратты талдау үшін
тәуелсіз программаны құруға деректерді өңдеуге бағытталған алдын – ала
құрылып қойған программаға мүмкіндік береді.
Графикалық мүмкіндіктері
Автоматты жүйені жетілдіруші маман, сонымен қатар жұмыс орнын құратын
технолог үшін графикалық интерфейс
Анимациялық құралдарды пайдаланып экрандағы бейнені жылдам береді.
Енгізу- шығару драйверлері
SCADA жүйелері төменгі деңгейдегі аппаратураны таңдауға шен қоймайды.
Себебі, олар драйверлердің немесе енгізу- шығару серверлердің үлкен
жиынтығын ұсынады және төменгі деңгейлі жаңа құрылғылардың драйверлерінің
немесе өз пргораммалық модулдерін құруға жақсы дамыған пргораммалауға ие.
Енгізу-шығару драйверлерін SCADA –ға қосу үшін 2 мем. М. Қолд. DDE
(DINAMIC DATA EXCHANGE) және ішкі протокол бойынша алмасу
(ол тек жетілдіруші фирмаға ие)
Осы кезге дейін DDE SCADA жүйелерінде сыртқы элементтермен байланысу
үшін пайдаланылатын негізгі мек-м болып келеді. Бірақ өзінің өнімділік пен
сенімділік жағынан шектеулердің бар болуы себебінен ол уақыттың нақты
масштабында ақпаратпен алмасу үшін онша қолайлы емес Microsoft компаниясы
DDE нің орнына процестер арасында деректерді жіберудің тиімділеу және
сенімділеу OLE құралын ұсынды.OLE нің негізінде өндірістік автоматтандыру
нарығына бағытталған жаңа стандарт ОРС пайда болды.
Бұл стандарт жүйенің біріншіден, таралған гетерогендік ортадан басқару
мен бақылаудың түрлі жүйелердің объектілер деңгейінде біріктіруге
мүмкіндік береді. Екіншіден, ОРС түрлі стандартты емес жабдықтармен сійкес
коммуникациялық пргораммалаудың драйверлерді пайдалану қажеттілігін жойды.
Lab view- ді пайдаланып тестілеу түрлі сыртқы құрылғыларды басқару есеп
беруді генерациялау үшін қосымшаларды құруға болады. Сонымен қатар тәуелсіз
орындалатын файлдар мен DLL сияқты функциялардың библиотекаларын құруға
болады. Демек, Lab view толық құнды 32 биттік модулятор.

Микроконтролердің құрылымдық схемасы
МК- бір жартылай өткізгіш кристалдар жиналған технологиялық жабдықтың
ағымдағы қалып- күйі туралы ақпаратты жинау мен өңдеуге мүмкіндік беретін
негізгі функционалды блоктарды біріктірген үлкен интегралдық схема болып
табылады.

ӨК

МК

ШМК

ӨК - өндірістік) контроллер.Және ол сыртқы магистраль.
ГТИ - генератор тактовых импульсов, ол мк жұмысын тактілеуді қамтамасыз
ететін көпфазалы импульстардың тізбектерін қалыптастыруға арналған.
ЦП- центральный процессор, бұл технологиялық жабдықтау ағымдағы қалып-
күйін сипаттацтын ақпаратқа қолданылатын негізгі логикалық және
арифметикалық операциялардың орындалуын қамтамасыз етеді, және алдын- ала
жетілдірген басқару алгоритм негізінде басқарушы сигналдарды өңдейді.
АЦП- аналогты цифрлы түрлендіргіш. Технологиялық жабдықтың физикалық
шамаларын өлшейтін сезгіш құралдардан келетін аналогтық элементтер
сигналдарын цифрлық формаға түрлендіреді.
КП- контроллер прерывании (үзіліс) –ақпарат көздеріне қызмет көрсететін
түрлі функцияларды іске асырады.
К ЕИМ- каналы ендік импульстік модуляция, жүктеме түрлі жиілік пен және
ұзақтықпен импульстар тізбегін жіберу арқылы жүктемедегі кернеу немесе
токты жайлы өзгертуге мүмкіндік береді.Жүктеменің параметріне сәйкес
импульстардың ілесу жиілігі мен ұзақтылығын таңдап, жүктемеде кернеу немесе
токтың берілген шамамен немесе уақыт бойынша берілген заңмен өзгеретін
үздіксіз мәндерін алуға болады.
ВОЗУ- внутренная оперативная запоминающий устройства, ақпаратты өңдеудің
аралық нәтижелерін және жөнделетін басқарушы программаларда уақытша
сақтауды қамтамасыз етеді.
ПКС- последовательный канал связи (тізбекті), бұл басқарушы программаны
енгізу мен жөндеу режимінде МК- ді дербес компьютермен жалғастырады.
CAN –к – кан-контроллер, ол ПК- ны локальді есептеу желісіне қосуды
қамтамасыз етеді.
БТ- блок таймеров, бұл МК- ң уақытын нақты режимде жұмыс істеуін
қамтамасыз етеді.
КСШ- контроллер системной шины, ол МК- ны сыртқы жадпен және шиналармен
байланысын қамтамасыз етеді.
ШМК – шина МК ішкі,бұл адрестің,деректердің, басқарудың жүйелік шинасын
қамтиды, МК-ның барлық құрылғыларын арасында ақпараттық байланыстарды
қамтамасыз етеді.
ШПК – шина ПК, бұл МК- ді технологиялық жабдықпен және сыртқы жадымен
байланыстыруға мүмкіндік береді.
РП- разъемный пользователя, ПК- ның байланысын электрлік желілерін
технологиялық жабдықпен жалғауға арналған құрылғы.
ВП- внешний память, МК- ның функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтуге
арналған құрылғы.
ТО- технологиялық объект.

2.Аммиакты энерготехнологиялық өндіру процесі

Аммиактың энерготехнологиялық құрылымдық схемасы
Амиакты өндіру және аммин түрінде азот болады, NH, NO иондары NH аммин
топтары (ОН гидроксидтер тобын қышқылдар мен тұздар орын басады ), Сонымен
қатар мына формулалар үйлесімінде (мысалы, аммоним-нитратты, аммоним
–амидті құнарландыру) қатты минералды азот құрамында бар құнарландырғыш
ретінде карбомид, нитрат сульфат және аммони фосфатын, кальций нитратын,
натрий нитратын қолданады, бұдан басқа, осы тұздар мен басқа қоспалардан
тұьратын аралас және күрделі құнарландырғыштарды пайдаланады. Сұйық және
сулы аммиак, аминдер, тұздардың сулы сұйықтықтары сияқты сұйық азотты
құнарланғыштарды қолданады.
Негізгі бөлімі бір компонентті азотты құнарландыру технологиясына
арналғпан, құрамында бір ғана қоректі элементі бар, ол- азот.
Аммоним және нитрат тұздары, сонымен қатар карбомид суда жақсы ериді.
Солардың ішінде азот өсімдіктермен жақсы араласады, әсіресе NO анионы,
жоғары жылодамдықта қозғалғыштығымен ерекшеленеді.
Азотты құнарландыруды аммони түрінде алу үшін шикізат көзі
аммиак,аммидті-амиак немесе бос азот болып табылады.
Аммиак және азотты қышқылды алу үшін азоттың негізгі көзі- атмосфера,
сонымен қатар барлық азотты құнарландыру ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Химиялық өнеркәсіп
Азот қышқылының өндірісі
Күкірт қышқылының технологиялық қасиеттері мен қолданылуы
Шыны балқыту
Қатты жанғыш қазбаларды термиялық өңдеудің негізгі әдістері
Өндірістік қалдықтар
Полиэтилен өндірісі жайында
Метанды күкіртті қоспалардан тазарту
Оттықты реконструкциялау
Қатты тұрмыстық қалдықтарды жою мәселелері
Пәндер