Сызба геометрия

Жоспары:
I. Сызба геометрия пәні
II. Сызба геометрияның дамуының қысқаша тарихы

III.Сызба геометрияның қазіргі бағыттары.
        
        Жоспары:
I. Сызба геометрия пәні
II. Сызба геометрияның дамуының қысқаша тарихы
III.Сызба геометрияның ... ... ... ... ... ... ... немесе машиналарды, сол сияқты
олардың жеке бөліктерін (детальдарын) ... ... ... ... жазықтық бетіне түсіруден басталады. Мұндай кескіндерді чертёж
деп атайды. Чертёж ерекше ... ... ... ... ... ... графиктік кескін болып табылады.
Чертёж: белгілі бір техникалық идеяны
жарыққа шығаруда ең ... ... ... ... Чертёж көмегімен
кез келген заттың — жай қарапайым гайкадан ірі гидро-электростанцияға дейін
— формасы, ... жәнс ... ... ... ... ... керекті
мәліметтерді беруге болады. Осымен қатар, жазықтық екі өлшемді (ұзындығы
және ені бар) жазықтық бола тұра да, оның ... үш ... ... ... ... бар) ... заттар кескінделеді.
Біздің
заманымызда адам өмірінің чертёж қолданылмайтын саласын атау қиын.
Өндірістерде чертёж бойынша дербес детальдар жасалынып, ... ... ... ... ... ... өндіріс үйлері
салынады, үй тұрмыс бұйымдары, мебель, киім т. с. с. заттар жасалынады.
Сондықтан чертёждерді салу және оларды оқи білудің ... ... ... тек ... мен ... жасау жұмыстарында ғана емес, сонымен
катар ауыл шаруашылығында, жерге ... ... ... ... ... жұмыстарында, кеме жүргізуде,
аэронавигация тағы басқаларда кенінен қолданылады.Чертёждердің түрліше салу
тәсілдері сызба геометрия пәнінде оқылады.Сызба геометрия геометрияның
баска тараулары сияқты математикалық ғылым болып ... Бұл пән ... ... оқу ... және ... ... ... физика-математика факультеттерінде оқылады.
Сызба геометрия — заттардың формаларын, өз ара
байланысын және олардын геометриялық зандылығын графиктік жолмсн, яғни
чертёж арқылы, зерттейтін гсометрияның бір ... ... ... чертёж тек көмекші қүрал ретінде қолданылады, өйткені, онда
чертёж геометриялық фигуралардың қасиеттерін сипаттау үшін ғана керек. Ал
сызба геометрияда чертёж геометриялық бейнелердің ... ... ең ... ... ... ... ... сызба геометрия пәнінде негізінен мына төмендегі мәселелер
қарастырылады:Біріншіден, заттар кескіндерін жазықтық ... ... ... геометриялық денелердің кеңістікте өз ара
орналасуы туралы есептерді графиктік жолмен шешу ... ... ... берілген кескіндері бойынша олардың геомет-риялық
қасиеттерін анықтау;
Төртіншіден, сызба геометрия тәсілдерін ... мен ... ... және ... ... шешуде қолдану.Техника тілін, яғни
чертёж тілін жетік меңгеруде, ... ... ... жэне ... ... ... сызба геометрияның рөлі зор.Әсіресе, бұл пәннің инженерлік кадрлар
дайындаудағы маңызының зор екепдігін атап көрсетуге ... ... ... ... ... күиделікті практикалык жұмысын дұрыс атқара
алмайды. Оларға бұл пән жаңа құылыстарды, машиналарды, т. б. ... ... ... ... оларды жасауда өте қажет. Сонымеи катар,
сызба геометрия сызу курсына чертёждің дәлдігі мен ... ... ... ... ... ... оқушы сызба геометрпяны
оқи келе, өзінің кеңістік елесіп дамытып, логикалык дұрыс ойлауға
дағдыланады.Қазіргі заманның күрделі техникасын олардың чертёждеріне қарап
үйренуге ... ... адам ойын ... еш ... ... бірден-бір кұрал болып есептеіледі. Сондыктан да
чертёжді техниканың тілі дейді. Бұл туралы ... ... ... ... былай деген. «Егер чертёж техника мамандарының екінші тілі
болса, онда ... ... — бұл ... ... ... чертёж
сөздердің орнына сызыктар мен нүктелерді пайдалана отырып, баска
кісілердің ойларын дұрыс үғынуға және өз ойларымызды баска кісіге дүрыс
түсіндіруге көмектеседі». Әрине, ... ... ... даму ... оның ... ... түрліше күрделі ғылми және техникалық
мәселелердің түрлеріне карай қазіргі сызба геометрияны тек техникалық
сызудың грамматикасы деу жеткіліксіз. Ол жаңа ... ... яғни ... теориялық және практикалык, есептерді едәуір оңай ... ... ... ... ретінде танылған, жоғары сызба геометрия
дәрежесіне жетіп отыр.
Сызба геометрияның дамуының қысқаша тарихы
Сызба геометрияның мазмұнын баяндайтын және ... ... ... дамып өнер мен техннканың практикалык талаптары тудырған.
Кескіндерді жасау ... ... адам ... ... ... дейінгі
кезеңімен сабақтас. Ерте заманның зәулім кұрылыстарынын біздің заманға
дейін сақталғандарыиан ... ... ... және ... ... ... жазба күйінде жеткен ерте кездегі тандаулы
еңбектердің бірі Рим архитекторы Марк Витрувндің (біздің заманымызға
дейінгі 1 ... ... ... он кітап» деген трактаты болып
табылады. Витрувидің ец-бектсрінде перспсктивалы кескіндерді салуға жататын
алғашқы шарттар мы-салы, «басты пүктслер» жэне ... ... ... ... ерте заманда пайда болған кескіндер салудың әр алуан тәсілдері
қоғамның ... ... ... үлкен өзгерістерге ұшырап отырды.
Геометриялық бейнелердің жуық түр-дегі қарапайым кескіндерін жаеаудан
адамзат ... осы ... ... ... і н сип а тт ... ... чертёждерді жасауға көшті.
Қайта өркендеу
дәуірінен кейін мәдениеттің жаңа өрлеу кезеңі басталды. Құрылыс пен
ғылымның қайта дамуына ... ... ... ... ... геометрия тарихының жаңа даму кезеңіне жол ашылды. Шебер
кәсіпкерлердің тәжірибесін ... ... ... ... ... ... ... теориялық перспектива негіздерін салды.
Италияның кемеңгер сурстшісі, ғалымы әрі инженс-рі Леонардо да Винчи
(1452—1519) өз еңбектерінде, мысалы, кескіндерді салуда «бояуды солгындау
ету және түр ... ... ... ... ... ... ... суретшісі әрі бояушысы Альбрехт Дюрер (1471 — 1528)
перспектп-ваны дамытуга улкен үлес ... ... ... ... ... ... жазық және кейбір кеңістік-тегі қмсық сызықтарды
графиктік жол-мен сызу тәсілдерінің негізін берді. Итальян гальпмы
Убальдидің (1545— 1607) ... ... ың ... ... шешу ... ... ... көрсетілді. Сондык-тан ол теориялық
перспективанын не-гізін қалаушы рстінде аталуга тиіс. Француз архитекторы
әрі математигі Жирар Дезарг (1593—1662) «Заттар-дың перспективалы
кескіндерін салу-дың ... ... атты ... ... рет перспективаны
салу үшіп ко-ордипаталар әдісін түжырымдам, сызба геометрияда
аксонометриялық проекцияларды салу тәсілдерінің бас-тамасын жасады.
Жогарыда аталған сңбсктерден соң ... да ... ... туындылары
пайда болды. Агылшын математигі Тейлор (1685—1731) пер-спектнвалык
кескіндері арқылы зат-тардың қасиеттсрін анықтау және пер-спективадагы
негізгі познциялық есеп-терді шешу саласында бірталай ... ... ... ... ... ... перспектива жэне тектес
сэйкестік тэсілдеріи элементар геометрияның негізгі есепте-рін графиктік
жолмен шығаруда түң-гыш рет колданды. «Еркін перспектива» атты еңбегінде
Ламберт қазіргі заманғы ... ... ... ... XVIII ғасырдың аяқ шеніңде-ақ кескіндсуді салу тәсілдері
саласында жеке теориялық ... ... ... жэне ... салу ... ... ... мол тәжірибесі жинақталды.
Ғылым ретінде сызба геометрияиы дамытуда әйгілі француз геометрі ... ... ... ... ... аса зор роль
атқарды. Монж 1798 жылы «Geo-metric descriptive» (сызба геометрия) деген
тамаша шыгармасын жарияла-ды. Бұл ... сол ... ... ... ... ... мен ... білімдер бір жүйеге
келтіріліп, чертёждерді салу-дың негізгі теориясы баяндалды. Монж ... ... ... әз ара ... екі жазықтыққа тік бұрышты
бағытта (ортогональ) проекциялау арқылы түсіру ... ... ... ... ... орта шенінен бері карай дамуы про-
ективтік геометрия негізінде сызба геометрия курсын жазған Австрия ... 1871 жылы ... ... ... ... ... ... кітабын шығарған неміс геометрі В. Фадлср-дің,
проективтік геометрия пегізінде оқылған сызба геометрия туралы лек-ниясы,
осы ғылымның онап әрі дамуы-на аса мәнді болғаи ... ... Э. ... ... 1853 жылы ... ... теоремасын
тұжырым-даған неміс профессоры К. Полькеніи (1810—1876), 1864 жылы ... ... ... қарапайым дә-лелдер келтірген неміс геометрі Г. А.
Шварцтың еңбектері сызба геометрияның дами түсуіне елеулі әсер етті.Біздің
еліміздс сызба геометрияның тарихы Петербургта 1810 жылы ... ... Жол ... корпусы институты кызмсткерлерінің еңбс-гімен тыгыз
байланысты. Алғашкы ксзде бұл институтта Г. Монж ... ... ... П. ... ... ... лекция оқыды. Ол 1816 жылы Петербургта сызба
геометрия курсын француз ... ... ... ... соң осы курсты
Потьенің институттас көмекшісі Я. А. Севостьянов (1796—1849) орыс тіліне
аударды. 1816 жылдан бастап Я. А. Севостьяиов сызба геометрнядан ... ... ал 1824 жылы оган ... ... ... орыс профессоры деген
атак бсрілді. 1821 жылы Я. А. ... ... ... пегіздері»
деген курсын жазып шығарды. Ол еңбек сызба геометрияның орыс тіліндсгі
алгашкы кітабы ретінде ... А. ... ... ... ... қиғаш бүрышты проекциялау гәсілінің негізін. сызба геометрияның
алгашқы орысша сөздігіи, сондай-ак картография мен геометрияда қолда-
нылатын проекциялар туралы теориялык. негіздерді жасап шығарды.
Россияда ... ... одан әрі ... Я. А. ... Н.И. ... ... пен В. И. ... (1853—1904)
ұстаздық және ғылми жұмыстары улкен әсерін тигізді. В. И. Курдюмов өз
еңбектерінде сызба геометрия бөлімдерінің негізгі жүйелерін жасады. ... ... ... аса ... орыс ... Н. И. ... сызба
геометрия бойынша орыс тілінде оірсыпыра шығармаларға шолу жасады, сондай-
ақ ол өзінің еңбектерінде сызықтық перспектива есептерін шешу үшін конустык
проекцпялау ... ... ... ... революцияға дейінгі кезеңде дамуының кысқаша
мәнжайын аяқтап келіп, академик Е. С. ... ... және ... ... А. К. ... ... де ... кетейік.
Е. С. Федоров өзінің әр алуан еңбегінің бір бөлігін проективтік және сызба
геометрняларға арнай отырып, көп өлшемді сызба геометрияны құрудың ... ... ... ... А. К. ... өз еңбектерінде
сызба геометрияның проективтік бағытын дамыту және аксометрияның негізін
қалау саласында еңбек етті.
Қазір біздің елімізде сызба геометрия төмендегі ... ... ... ... ... ... және ... негізгі теоремасын
зерттеу;
ә) кескіндердің параметірлік жолмен зерттеу әдістері;
б)кескіндердің позициалық және өлшемділік толықтығы туралы теориясын
зерттеу;
в)көп өлшемді сызба геометрия және оны қолдану;
г)вектор –мотор ... ... және оны ... ... ... ... ... қолдану;
е)сызба геометрияда салу жұмыстарын номографиялау және механикаландыру
тәсілдерін дамыту.
Қолданған әдебиеттер тізімі:
I. К.Қ. Қонақбаев «Сызба геометрия»
II.Н.Н. Крылов. ... ... ... ... ... геометрия пәні
II. Сызба геометрияның дамуының қысқаша тарихы
III.Сызба геометрияның қазіргі бағыттары.

Пән: Математика, Геометрия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қолданбалы геометрия мен компьютерлік графика саласында ғылыми жұмыстармен айналысу үшін, сызба геометриясының теориялық негіздерін жеткілікті деңгейде игеру48 бет
Геодезия және картографияның даму тарихы7 бет
Геодезияның даму тарихы5 бет
Көше-жол торабының талдамасы25 бет
Метрикалық есептер9 бет
Стереметрияны оқыту әдістемесі28 бет
Технологиялық машиналарды АЖЖ (автоматтандырылған жобалау жүйесі)24 бет
Құрылыстық шешімдер6 бет
Жазықтықтағы геометриялық салулар және оларды шешу45 бет
Қазіргі сызуларға қойылатын талаптар 15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь