Семей станциясының тиеу-түсіру цехінің технико-экономикалық көрсеткіштерін және Отар-Алматы


Мазмұны :
беттер
1. Кіріспе 5.6
2. Энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру . 7
2.1. Жоспарлы . сақтық жұмысын ұйымдастыру . 7.8
2.2. Электромонтерлардың санын есептеу . 9
2.3. Еңбекақының жылдық қорын есептеу. 10.12
2.4. Электр қуатының бағасын есептеу . 13
2.5. Амортизацияны есептеу . 14
2.6. Күрделі жөндеулердің шығындарын есептеу . 15
2.7. Басқа шығындарды есептеу . 15
3. Тарту түрлерін салыстыру . 16
3.1. Күрделі салмалар . 16
3.2. Амортизацияны есептеу . 16
3.3. Жөндеу қоры . 16
3.4. Өз мұқтажына қажетті қуат . 16
3.5. Басқа шығындар . 17
3.6. Жалпы қолдану шығындар . 17
3.7. Жылдық экономия . 17
3.8. Жылдық экономикалық пайдасы . 17
3.9. Қайтару мерзімі. 17
4. Айнымалы тоқты және тұрақты тоқты салыстыру . 18
4.1. Айнымалы тоқ үшін . 18
4.2. Тұрақты тоқ үшін . 19
4.3. Қолдану шығындардың айырмашылығы . 20
4.4. Салыстырмалы қайтару мерзімі . 20
4.5. Есептік . пайдалық коэффициенті. 21
5. Жалпы курстық жоба бойынша қорытынды . 22.23
Қосымшалар . 24.27
6. Қолданған әдебиеттер тізімі . 28

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Қолданылған әдебиеттер тізімі :

Дукенбаев Қазақстан энергетикасы , А , 1999.
Булатов Экономика , М , 1997
Электр жабдықтаушы , электрлік жүйе және жарық , М , 1965 ж
Электр жабдықтарын жобалау бойынша анықтама , М , 1990 ж
Өнеркәсіпті кәсіпорынмен қондырғыларын электрмен жабдықтау , М, 1981 ж
Қазақ теміржолдарының тарихы кітабынан.
Қазақ темір жолы Республикалық журнал 2004 ж
Омаров А. Қазақстан темір жол құрылысы тарихынан
Қазақ темір жолы Республикалық журналы , Ермек Сахариев Темір жол
желісінің жаңа ережесі

Мазмұны :

беттер
Кіріспе
5-6

Энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру .
7
Жоспарлы - сақтық жұмысын ұйымдастыру .
7-8
Электромонтерлардың санын есептеу .
9
Еңбекақының жылдық қорын есептеу.
10-12
Электр қуатының бағасын есептеу .
13
Амортизацияны есептеу .
14

Күрделі жөндеулердің шығындарын есептеу .
15
Басқа шығындарды есептеу .
15
3. Тарту түрлерін салыстыру .
16
1. Күрделі салмалар .
16
2. Амортизацияны есептеу .
16
3. Жөндеу қоры .
16
4. Өз мұқтажына қажетті қуат .
16
5. Басқа шығындар .
17
6. Жалпы қолдану шығындар .
17
7. Жылдық экономия .
17
8. Жылдық экономикалық пайдасы .
17
9. Қайтару мерзімі.
17
4. Айнымалы тоқты және тұрақты тоқты салыстыру .
18
1. Айнымалы тоқ үшін .
18
2. Тұрақты тоқ үшін .
19
3. Қолдану шығындардың айырмашылығы .
20
4. Салыстырмалы қайтару мерзімі .
20
5. Есептік - пайдалық коэффициенті.
21
5. Жалпы курстық жоба бойынша қорытынды .
22-23
Қосымшалар .
24-27
6. Қолданған әдебиеттер тізімі .
28

2. Энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру.
Энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру ұлттық энергетикалық системасы
электроқуатын жеткізіп салу үшін көтерме рыногін құрастырады . Электроқуаты
электробекеттері шығарады . Сонымен қатар шет елден сатып алынады . Содан
соң электроқуаты жергілікті энергетикалық компанияларға сатылады .
Кәсіпорындар электроқуатын сатып алу үшін жылдық шығындарының жоспары
бойынша жергілікті компанияларымен келісім - шарт жасайды.

2.1. Жоспарлы - сақтық жұмыстарын ұйымдастыру.

Жоспарлы - сақтық жұмысын ұйымдастыру жабдықтарды пайдалануға әзірлеу
және біркелкі жөндеуді қамтамасыз ету үшін белгілеу және түсімді жоғалтып ,
техникалық процессті тоқтатпау үшін электр жабдықтардың бұзылмайтындай етіп
күту .
Жоспарлы - сақтық жұмысының кестесі жабдықты керпу , оның жөндеуге
арналған тәртібі және сол жұмысқа кетірілген шығындары негізіндегі
техникалық құжат болып табылады .
Жөндеу қызметін электр жабдықтарының қатардан шыққан кездегі жөндеу
жұмыстарын жүргізумен айналысады . Бөлшектеу, жөндеу және техникалық
жабдықтарды пайдалануға беру жұмысын іске асырады .
Техникалық қызмет - бұл істен шығу жолын болдырмау қызмет көрсетуге ,
жөндеуге диагностикадағы техникалық өлшемнің жиынтығы .
Жөндеу циклы – бұл екі күрделі жөндеудің арасындағы жылдар саны .
Жөндеу мерзімі - бұл екі жеңіл жөндеулердің арасындағы айлар саны .
Жөндеу циклінің құрамасы - бұл екі күрделі жөндеулердің арасындағы жеңіл
жөндеулердің саны .
ЖЦҚ = ЖЦ*12 ЖМ ,
( рет )

ЖЦК1 = 8*128 = 12 ,
(рет)
ЖЦК2 = 6*126 = 12 ,
(рет)
ЖЦК3 = 6*126 = 12 , (рет)

ЖЦК4 = 8*1212 = 8 , (рет)

ЖЦК5 = 8*1212 = 8 , (рет)
ЖЦК6 = 6*126 = 12 , (рет)
ЖЦК7 = 6*126 = 12 , (рет)
ЖЦК8 = 8*126 = 16 , (рет)
ЖЦК9 = 6*126 = 12 ,
(рет)
ЖЦК10 = 6*126 = 12 , (рет)
ЖЦК11 = 6*126 = 12 , (рет)
ЖЦК12 = 6*126 = 12 , (рет)

Жөндеу жұмысының сыйымдылығы деп - табылатын керекті уақыттың және
адамдардың саны . Ол қозғауыштың күштілігіне және жөндеудің санына
байланысты.
ТҚ = (ЖЖ + КЖ ) * t * 10100 , (
адамсағат )

ТҚ1 = (3+0)*24*10100 = 7,2 (
адамсағат )
ТҚ2 = (6+27)*24*10100 = 79,2 (
адамсағат )
ТҚ3 = (12+0)*24*10100 = 28,8 (
адамсағат )
ТҚ4 = (0+27)*24*10100 = 64,8 (
адамсағат )
ТҚ5 = (0+27)*24*10100 = 64,8 (
адамсағат )
ТҚ6 = (16+0)*24*10100 = 38,4 (
адамсағат )
ТҚ7 = (14+0)*24*10100 = 33,6 (
адамсағат )
ТҚ8 = (6+0)*24*10100 = 14,4 ( адамсағат
)
ТҚ9 = (3+15)*24*10100 = 43,2 (
адамсағат )
ТҚ10 = (6+0)*24*10100 = 14,4 (
адамсағат )
ТҚ11 = (4+20)*24*10100 = 57,6 (
адамсағат )
ТҚ12 = (4+0)*24*10100 = 9,6 ( адамсағат
)

ТҚ - техникалық қызметтену сыйымдылығы;
ЖЖ - жеңіл жөндеу сыйымдылығы;
КЖ - күрделі жөндеу сыйымдылығы;
t - бір тәулік бойы қүралдың жұмыс істеген уақыты .
( Сонымен қатар жоспарлау - сақтық жұмыстардың кестесін құрастыру ,
қосымша № 1 )

2.2. Электр монтерлардың санын есептеу .

Келу саны - ол бір алмасудың ішінде немесе тәулік бойынша жұмыс істейтін
адамдардың саны.
Nk = А * Кжж Тпс *
Кшн
Nkж = 190 * 1,151864*1,2 = 0,09 ( 1 адам )
Nkқ = 456 * 1,151864 *1,2 = 0,23 ( 1 адам )

А - еңбек сыйымдылығы (қосымша №1);
Кжж - жоспарланбаған жұмыстардың коэффициенті (1,05 - 1,15);
Кшн -шығарылу нормаларын орындау коэффициенті (1,1-1,2);
Тпс - пайдалы қоры ( қосымша №2 ) ( сағат ) .
(Жөндеу жасайтын және қызметтендіру жұмысшылардың саны бөлек
есептеледі)
Тізім саны - барлық жұмысшылардың саны
Nт = Nk * Кт
Nтж = 0,09 *1,2 = 0,1 ≈ ( 1 адам )
Nтқ = 0,23 *1,2 = 0,2 ≈ ( 1 адам )
Кт - тізім коэффициенті ( қосымша №2 ).
Қауіпсіздік техникасы талаптарына сәйкес біз жөндеу жұмысына 1
электромонтерді 4-ші дәрежемен және қызметтендіру жұмысына 1
электромонтерді 5-ші дәрежемен қабылдаймыз.
Оны тарифтік - дәрежелік біріккен кестесі бойынша анықтаймыз.

2.3. Жылдық еңбекақы қорын
есептеу.
2.3.1. Негізгі еңбекақы қорын есептеу.
А) Тарифті қор .
Қтар
= Токеа*Ттк
Қтар 4 = 569 * 233 = 132577 (теңге)
Қтар 5 = 610 * 233 = 142130 (теңге)
Токеа - орташа күнделік еңбекақысы ;
Тпк - тиімді қор ( күндер ) , ( қосымша №2 ).

Токеа = Тmin * Ктар
*12 ТН
Токеа 4 = = 569 (теңге)
Токеа 5 = = 610 (теңге)
Тmin - ең төмен еңбекақы (жыл сайын Министрлер Кабинетімен бекітіледі)
Ктар- II д. - 1,07 ; III д. - 1,15 ; IV д. - 1,24 ; V д. - 1,33 ;
ТН - номиналды қор ( қосымша №2 ).
Б) Сыйлық қоры :
Қс = ҚТАР * КС
Қс4 = 132577 * 0,4 = 53031 (теңге)
Қс5 = 142130 * 0,4 = 56852 (теңге)
КС - сыйлық коэффициенті ( 0,2 - 0,4 )
В) Мейрам күндері істеген жұмыстарға еңбекақы төлеу .
ҚМ = ҚТАР* КМ
ҚМ 4 = 132577 * 2,47% = 3275 (теңге)
ҚМ 5 = 142130 * 2,47% = 3511 (теңге)
Км - мейрам күндерінің төмен коэффициенті.
Км = 9*100365 =2,47 %
Г) Түнгі алмасуда жұмыс істегеніне еңбекақы төлеу .
Қтүн = Қтар *
Ктүн
Қтүн 4 = 132577 * 11,67% = 15472 (теңге)

Қтүн 5 = 142130 * 11,67% = 16586 (теңге)
Ктүн - түнгі алмасуда жүмыс істеген коэффициенті, бір тәулік бойы
үстемақысы 35 % .
Ктүн = 353 = 11,67 %
Түнгі алмасудың төлемдері үзілмейтін өндірісте ғана есептеледі.
Д) Экологиялық қоры .
ҚЭ = 1,5*АЕК*12
ҚЭ4 = 1,5*1168*12 = 21024 (теңге)
ҚЭ5 = 1,5*1168*12 = 21024 (теңге)
АЕК - айлық есеп көрсеткіші (жыл сайын Министрлер Кабинетімен бекітіледі)
Е) Жалпы негізгі қоры .
Қнж = Қтар + Қсый + Қмейр + Қтүн + Қэ
Қнж 4 = 132577 + 53031 +3275 + 15472 + 21024 = 225379 (теңге)
Қнж 5 = 142130 + 56852 +3511 + 16586 + 21024 = 240103 (теңге)

2.3.2. Қосымша еңбекақының қоры .
А) Демалыс есебі.
Қд = Қнж * Тдем Тн
Қд 4 = = 27865 (теңге)
Қд 5 = = 29685 (теңге)
Тдем - демалыс күндері ( қосымша №2 );
Тн - номиналды қоры ( қосымша №2 ) .
Б) Ауырған күндеріне төлемнің есебі .
Қа = Қнж *
Таур Тн
Қа4 = = 4917 (теңге)
Қа5 = = 5239 (теңге)
Таур - ауырған күндері ( қосымша №2 ).

В) Оқу демалысының есебі.
Қо = Қнж * Тоқу Тн
ҚО4 = = 819 (теңге)
ҚО5 = = 873 (теңге)
Тоқу - оқу демалысының күндері .
Г) Мемлекеттік міндеттерін атқаруға төлем .
Қм = Қнж *
Тмем Тн
Қм 4 = = 819 (теңге)
Қм 5 = = 873 (теңге)
Тмем - мемлекеттік қызмет атқару күндері.
Д) Жалпы қосымша еңбекақы қоры .
Қкж = Қд + Қа+ Қо + Қм
Қкж 4 = 27865 + 4917 + 819 + 819 = 34420 (теңге)
Қкж 5 = 29685 + 5239 + 873 + 873 = 36670 (теңге)

2.3.3. Жылдық еңбекақы қоры .
Қжж = Қнж + Ққж
Қжж 4 = 225379 + 34420 = 259799 (теңге)
Қжж 5 = 240103 + 36670 = 276773 (теңге)
Қнж - жалпы негізгі еңбекақы қоры;
Қкж - жалпы қосымша еңбекақы қоры.

2.3.4. Орташа айлық еңбекақы.
Тоа = Қжж 12 *Nme
Тоа 4 = = 21650 (теңге)
Тоа 5 = = 23064 (теңге)

2.3.5. Әлеуметтік салығы .
Сә = Қжж *С ( % )
Сә4 = 259799 *20 % = 51960 (теңге)
Сә5 = 276773 *20 % = 55355 (теңге)
С ( % ) - салықтың пайызы

2.4. Электр қуатының бағасын есептеу .

Э = (Рб *Нұ + Эжал * Құ)
(1 + V)
Э = = 4081532 (теңге)
Э - бір жылдағы электр қуатының бағасы ;
Рб — берілген қуат ;
Нұ - негізгі ұтыс ( 1 кВт - қа 200 тенге );
Эжал - жалпы қолданылған электроқуатының саны ;
Құ - қосымша ұтыс ( 1 кВтсағ )
V - реактивті қуаттың орындауға бағадан түсіруі немесе көтеруі .
Рб = Рн * Кп
Рб = 134,9 * 0,8 = 107,92 (кВт)
Рн - күшті электрқуаттың және жарықтың жалпы номиналды куаты ;
Кп - пайдалану коэффициенті.
Рн = Рн күш + Рн жар
Эжал = Экүш + Эжар
Рн = 129,2 + 5,7 = 134,9 (кВт)
Эжал = 648067+28591 = 676658 (кВт сағат)
Рн күш , Рн жар - қосымша №2 ;
Экүш - күшті электр қуатының жылдық шығыны ;
Эжар - жарық электр қуатының жылдық шығыны .
Экүш = Рн күш * Тжыл * Кп
Экүш = 129,2 * 6270 * 0,8 = 648067 (кВт сағат)
Эжар = Рн жар * Тжар

Эжар = 5,7 * 5016 = 28591 (кВт сағат)
Тжар - жарықтың жану жылдық жұмыс уақытының қоры .
Тжар = ТЖЫЛ * %
Тжар = 6270 * 80 % = 5016 (сағат)
ТЖЫЛ - жылдық жұмыс уақытының қоры .
ТЖЫЛ = Тн *1см
* Кжж * Ксм
ТЖЫЛ = 275 * 8 * 0,95 * 3 = 6270 (сағат)
tcм — алмасудың ұзындығы ;
Ксм - алмасулық коэффициенті ;
Кжж - жоспарлы жөндеулердің коэффициенті, Кжж = 0,95.
Н¥ = Рб*200 теңге
Н¥ = 107,92 * 200 = 21584 (теңге)

2.5. Амортизацияны бөліп шығару есебі

А = Жтб * На * Ксм 100
А1 = 480000 *10 % * 3 100 = 144000 (теңге)
А2 = 156000 *10 % * 3 100 = 46800 (теңге)
А3 = 60000 * 10 % * 3 100 = 18000 (теңге)
А4 = 60000 * 10 %* 3 100 = 18000 (теңге)
А5 = 50000 * 10 % * 3 100 = 15000 (теңге)
А6 = 15000 * 10 %* 3 100 = 4500 (теңге)
А7 =
40000 * 10 % * 3 100 = 12000 (теңге)
А8 = 30000 * 10 % * 3 100 = 9000 (теңге)
А9 = 40000 * 10 % * 3 100 = 12000 (теңге)
Жтб - жабдықтардың теңгерімдік бағасы ( тапсырма );
На - амортизацияның нормасы ( % ).

2.6. Күрделі жөндеудің шығындарын
есептеу.
2.6.1. Күрделі қорға кіретіндер :
А) Еңбек ақысы . Еа = Тос*Ак

Еа = 71*116 = 8236 (теңге)
Тос = Токеа
8
Тос = 569 8 = 71 (теңге)
Тос - орташа сағаттық еңбек ақысы ;
Ак - күрделі жөндеудің еңбек сыйымдылығы ( косымша №2 ).
Тос = Токт
Жү = Жа * Кү
Жү = 8236 * 1,7 = 14001 (теңге)
Кү - үстемақының коэффициенті .
Кү = Ксый * Кәс
Кү = 1,4 * 1,2 = 1,7 (теңге)
КСЫЙ - сыйақының коэффициенті, КСЫЙ = 1,4 ;
Кәс - әлеумет салығының коэффициенті , Кәс = 1,2 .

Б) Материалдардың шығыны . М = Жү*110 %
М = 14001 * 110 % = 15401 (теңге)
Олар үстемақымен алынған жалақының 110 % - ін құрайды .
В) Қосылған шығындар
Олар үстемақының алынған жалақының және материалдардың
сомасынан 85% құрайды:
Шқ = (Жү + М)*85 %
Шқ = (14001 + 15401) * 85 % = 24992 (теңге)

2.6.2. Жалпы күрделі жөндеудің шығындары .
КЖ = Жү + М + Шқ
КЖ = 14001 + 15401 + 24992 = 54394 (теңге)

2.7. Басқа шығындар барлық шығындардың 10% - ын құрайды
Шб = ( Қжж + Сә + Э + А + КЖ )* 10 %
Шб = ( 536572 + 107315 + 4081532 + 279300 + 54394) * 10 % = 506337 (теңге)

3. Тарту түрлерін таңдау және таңдауды технико - экономикалық
негіздендіру .
Тарту түрлерін салыстыру үшін, оларды орналастыру шығындарын
есептейміз. Электрлендірілген екі жолды желілерді салу үшін 1 км -не 18,5 -
21,5 млн теңге қажет . Ал электрлендірмеген жолдардың шығыны одан 30 %
төмен болады.

3.1. Күрделі салмалар . КСЭ = КС1* ℓ
КСт = КС2
*ℓ
КСЭ1 = 20 *140 = 2800 (млн.теңге)
КСТ2 = 15,4 * 140 = 2156 (млн.теңге)
КСЭ1 = 18,5 - 21,5 (млн теңге)
КСТ2 = 20130% = 15,4 (млн теңге)
ℓ - линияның ара қашықтығы

3.2. Амортизацияны есептеу.
А = КС * На (8 %)
А1 = 2800 * (8 %) = 224 (млн.теңге.)
А2 =2156 * (8 %) = 172,4 (млн.теңге.)

3.3. Жөндеу қоры . ЖҚ = КС * 2 %
ЖҚ1 = 2800 * 2 % = 56 (млн.теңге.)
ЖҚ2 = 2156 * 2 % = 43,1 (млн.теңге.)

3.4. Өз мұқтажына қажетті қуат .
Қөэ = Р*ЦЭ
Қөт = Қөэ *
2,5

Қөэ1 = 6734 * 6 = 0,04 (млн.теңге.)
Қөт2 = 0,04 * 2,5 = 0,1 (млн.теңге.)
Р — жылдың ішінде өз мұқтажына кетірген қуаты .

3.5. Басқа шығындар .
Шб = (А + ЖҚ + ҚӨ )* 10 %
Шб1 = (224 + 56 + 0,04 ) * 10 % = 28 (млн.теңге.)
Шб2 = (172,4 + 43,1 + 0,1 ) * 10 % = 21,5 (млн.теңге.)

3.6. Жалпы қолдану шығындар .
Шқ = А + ЖҚ + Қө + Шб
Шқ1 = 224 + 56 + 0,04 + 28 = 308 (млн.теңге.)
Шқ2 = 172,4 + 43,1 + 0,1 + 21,5 = 237 (млн.теңге.)

3.7. Жылдық экономия . ЖЭ = ШҚЭ – ШҚТ
ЖЭ = 308 – 237 = 71 (млн.теңге.)

3.8. Жылдық экономикалық пайдасы.
ЖП = ЖЭ - Ен (КСэ - КСт)
ЖП = 71 - 0,1 (2800-2156) = 6,6 (млн.теңге.)
Ен - нормативтік пайдалық коэффициенті, Ен = 0,1.

9. Қайтару мерзімі. Мқе = (КСэ - КСт) ЖЭ
Мқе = (2800 - 2156) 71 = 9 (жыл)

Есептік пайдалық коэффициенті. Ее = 1 Мқе
Ее = 1 9 = 0,11
Қорытынды : Осы жобаны енгізуге болады , себебі қайтару мерзімі
нормативтен төмен. Нормамен салыстырсақ теміржол үшін пайдалы.
Қайтару мерзімі- 9 жыл.

Айнымалы тоқ үшін :


№ Құрал-жабдықтардың Өлшем Саны Баға ∑саны*баға
атауы бірлігі млн.теңге

1 Tipeк аралық дана 1647 36000 59,2

2 Оқшаулатқыштар
а) фарфорлы дана 600 0,99
тарелкалы 1647 36500 120,2
б) іліну тізбекті дана 3294

3 Tipeyiш
а) жолдың жұмыс дана 1647 1800 3
жағынан
б) дала жағынан дана 1647 1500 2,5

4 Қосылу салп. км 140 200 0,02
а) алып жүру трос
б) қос. өтк-ке км 140 220 0,03
в) сым км 45 60 2,7


5 Фиксатор дана 1647 9200 15,1

6 Бекіту құрылғылар комп. 6588 1200 7,9

7 Корытынды 212

8 Қосылған бағаның 27,5
салығы, 13 %

9 Күрделі салмалар 239,5

Тұрақты тоқ үшін :


№ Құрал-жабдықтардың Өлшем Саны Бағасы ∑саны*баға
атауы млн теңге
бірлігі

1 Тірек аралық дана 7778 36000 280

2 Оқшаулатқыштар дана 7778 600 4,7
а) фарфорлы
тарелкалы дана 15556 36500 568
б) іліну тізбегі

3 Тіреуіш дана 7778 1800 14
а) жолдың жұмыс
жағынан дана 1500 11,7
б) дала жағынан 7778

4 Қосылу салп. км 140 200 0,02
а) алып жүру трос км 140 220 0,03
б) қос. өтк - ке км 45 60 2,7
в) сым

5 Фиксатор дана 7778 9200 71,5

6 Бекіту құрылғы комп. 31112 1200 37,3

7 Қорытынды 990

8 Қосылған бағаның 129
салығы ,13 %

9 Күрделі салмалар 1119

4.2.1.Электр қуатын есептеу .
Эқ = Р*Цэ

Эқ = 6734 * 6 = 40404 = 0,04 (млн.теңге.)

4.2.2. Амортизацияны есептеу .
А = КС * 8 %

А = 1119 * 8 % = 89,5 (млн.теңге.)

4.2.3. Жөндеу қоры .
ЖҚ = КС * 2 %

ЖҚ = 1119 * 2 % = 22,3 (млн.теңге.)

4.2.4.Жалақы қоры .
ЖА = (Эк + А + ЖҚ ) * 5
%

ЖА = (0,04 + 89,5 + 22,3 ) * 5 % = ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Тиеу-түсіру машиналары
Ағаш материалдарды тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы мен механикаландырылуы
Кәсіпорынның технико-экономикалық көрсеткіштері
Кәсіпорынның технико-экономикалық құрылысы
Кәсіпорынның технико-экономикалық сипаттамасы
Кәсіпорынның технико-экономикалық және өндірістік шығындары
Гтэс технико-экономикалық көрсеткіштерді есептеу
«сұрыптау станциясының жұмысын ұйымдастыру»
«Арай» ЖШС-нің технико-экономикалық сипаттамасы
Авибарлау және авиасуретке түсіру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь