Delphi программалау тілі

ЖОСПАР

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

І. DELPHI ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ
1.1. Delphi ортасымен танысу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 7
1.2. Құрал . саймандар батырмалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.3. Компоненттер жинағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
1.4. Форма құрылымының терезесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
1.5. Программалар код терезесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
1.6. Формаға компаненттер орнату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17

ІІ. DELPHI ОРТАСЫНДА ЖҰМЫС ЖАСАУ
2.1. Delphi ортасының компаненттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.1.1. Delphi.дің 7.ші версиясымен танысу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
2.1.2. Delphi 7 ортасында программалау негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
2.2. Процедуралар мен функциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
2.2.1.Модульдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...40
Кіріспе
50-жылдардың басында жарыққа шыға бастаған негізгі өңдеу құралы – бірінші буын ЭЕМ-дерінің ішкі құрылымы элементтері жеке бөлшектерден дайындалған электрондық-логикалық схемаларға негізделген болатын. Бұл бөлшектің негізгілері вакумдық электрондық шамдар еді. Мұндай компьютерлердің көлемі үлкен, сенімділігі жоғары емес, тездік жылдамдықтары бір секундта 5-6 мың қарапайым операция шамасынан аспайтын (екі санды қосу, көбейту не символдарды салыстыру сияқты бір әрекет қарапайым операция деп аталады да, оны орындайтын команда машиналық команда деп аталды. Оның үстіне, мұндай машиналар үшін құрылатын программалар машиналық командалардан тұратын да, программалау жұмысы көп еңбекті қажет еткен. Ал, ЭЕМ-нің өзі тек есептеу жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланған).
Транзисторды ойлап шығарғанға байланысты, 50-жылдардың соңғы кездері техникалық негіздері түгелдей алмастырылған, негізгі элементтері жартылай өткізгішті транзисторлардан тұратын екінші буын ЭЕМ-дері жарыққа шықты. Мұндай элементтер машинаның әрекет тездігін және сенімділігін елеулі түрде арттыруға мүмкіндік береді. Екінші буын машиналарының сырт аумағы, массасы, энергия пайдалану шамасы көп төмендегендіктен, олардың өзіндік құны да бірінші буын машиналарына қарағанда көп төмендетілді. Оның үстіне, бұл ЭЕМ-дерде жоғарғы деңгейлі (Алгол, Фортран, Бейсик, т.б) программалау тілдерінде операторлардан тұратын программалармен жұмыс істеу мүмкіндігі туды.
Информация өзінің хабары мен мазмұны арқылы сипатталатындығы және хабар жіберушіден қабылдаушыға материалды – энергетикалық (электр, жарық, дыбыс және т.с.с сигналдар) түрінде берілетіндігі белгілі. Хабарды қабылдау қабылдаушының жағдайын сипаттайтын қандай-да бір шаманың уақытқа байланысты өзгерісімен тікелей байланысты. Демек, информациялық хабарды информациялық процесс жүретін физикалық ортаның материалдық – энергетикалық параметрлерін уақытқа байланысты өзгертетін Х(t) функциясымен бейнелеуге болады. Осы функция үздіксіз де (мысалы, уақытқа байланысты өзгеретін дененің жылдамдығы, ауаның температурасы және электр тогының күші сияқтылар), үздікті де (мысалы, уақытқа байланысты белгілі бір қатынас тіліндегі таңбалар тізбектері немесе дыбыстар тіркестері арқылы құрылатын сөздер мен сөйлемдер) болуы мүмкін. Үздіксіз функциялар арқылы бейнеленетін хабар – аналогты сигнал, ал үздікті функциялар арқылы берілетін хабар – дискретті сигнал деп аталады. Адамның сезім мүшелерінің мүмкіндігі шектеулі болғандықтан үздіксіз информацияны дискретті түрде қабылдайды.
Ең алғаш ДЭЕМ тек сандық информацияларды өңдеу, яғни ғылыми-техникалық, соның ішінде көбінесе математикалық есептерді шешу үшін ғана қолданылған. Сондықтан оның атындағы «дискреттік» деген сөздің орнына «цифрлық» деген анықтауышты пайдаланып, цифрлық есептегіш машина (ЦЕМ) деп аталып кетті.
Қазіргі кезде ЦЕМ арқылы информациялардың кез келген (сандық, символдық, локикалық) типін өңдеуге, яғни әр түрлі (ғылыми-техникалық, экономикалық мәтіндерді түрлендіру, бір тілден екінші тілге аудару, басқару, жасанды зерде және т.б.) есептерді шешуге болады. Оның себебі, бұларда информацияларды өңдеу және сақтау үшін екі тұрақты жағдайлары бар физикалық құрылғылар қолданылады. Бұл жағдайларды “ 0 ” және “ 1 ” цифралырымен белгілейді. Сондықтан өңдеуге қажет информациялар және оларға қатысты алгоритмдер “ 0 ” және “ 1 ” – ден тұратын тізбектер арқылы берілуі керек. Ал қандайда болмасын алгоритмдік тілде жазылған алгоритмді және кез келген таңбалардың тізбектері арқылы берілген өңдеуге қажет информацияларды мазмұндарын өзгертпей “ 0 ” мен “ 1 ” –ден тұратын тізбектер арқылы кескіндеуге болады(бір ғана мазмұн әртүрлі хабар арқылы беріледі). Яғни, ЦЕМ әмбебап есептегіш (өңдегіш) құрал болады. Біздің қарастыратынымыз тек ЦЕМ.
Ең алғаш 1946 жылы АҚШ ғалымы Джон фон Нейман әмбебап ЦЕМ жасаудың негізгі принциптерін жариялады. Осы принциптерді толық жүзеге асырып жасалынған ең бірінші ЦЕМ “EDSAC” деген атпен 1949 жылы Англияда Кембридж университетінде жасалынды. Бір жылдан кейін 1950 жылы “EDVAC” атты әмбебап ЦЕМ АҚШ-та шықты. Бұл елдерде оларды ағылшын тілінде «компьютер» деп атады. Сондықтан осы терминді «автомобиль» деген термин сияқты қазақ тіліне өзгертпей ендіріп қолдануымыз керек. Бұрынғы Кеңес одағында ең бірінші «МЭСМ» деген компьютердің жасалуы 1947 жылы басталып 1951 жылы аяқталды, 1952-1953 жылдары келесі “БЭСМ - 1” компьютері жасалынды.
Алгоритмнің “ 0 ” мен “ 1 ” – ден тұратын тізбектер арқылы кескінделуін программа деп атайды. Ал ондағы нұсқаулар мен амалдарды бұйрықтар дейді. ЦЕМ орындай алатын барлық бұйрықтар жиынын машиналық тіл деп атайды. Қазіргі машиналық тілдің әліпбилері тек “ 0 ” мен “ 1 ” – ден “” ғана құрылады
Пайдаланылған әдебиеттер


1. Архангельский.А., Тагин.М., Разработка по Delphi. 1999.
2. Астраханский Н.В. Программирование в Delphi 4. М-1998.
3. Байжұманов.М.Қ., Жапсарбаева.Л.Қ. Информатика.
4. Балапанов Е.К., Бөрібаев Б. Информатика 30 сабақ 1999ж.
Ермеков.Н., Ермеков.М., Ногайбаланова.С., Информатика Алматы
«Жазушы» 2002
5. Камардинов О. Информатика. Оқу құралы. Алматы: «Қарасай» баспасы, 2006
6. Культин Н. Delphi. Программирование на Object Paskal. Санкт- Петербург, 1998.
7. Информатика негіздері. Журнал.
8. Орлик С.В Секреты Delphi на примерах. М.:Бином, 1996
9. Справочное руководство по Delphi 4.
10. Фленов.М. Библия Delphi. Санкт-Петербург, 2004.
11.Халықова К.З., Тұрғанбаева А.Р. Программалау тілдерін оқыту: Оқу құралы.-Алматы,2005.
12. Халықова К.З., Паскаль тілінде программалау: Оқу құралы. – Алматы: АГУ им. Абая, 2002.
13. Электронный учебник. 32 урока по Delphi.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ.....................................................................
.............................................4
І. DELPHI ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ
1.1. Delphi ... ... ...... ... Форма құрылымының
терезесі.........................................................12
1.5. Программалар код
терезесі..............................................................15
1.6. Формаға компаненттер
орнату.........................................................17
ІІ. DELPHI ОРТАСЫНДА ЖҰМЫС ЖАСАУ
2.1. Delphi ортасының
компаненттері.......................................................23
1. ... 7-ші ... Delphi 7 ... ... ... ... ... жарыққа шыға бастаған негізгі өңдеу құралы –
бірінші буын ... ішкі ... ... жеке ... ... ... ... болатын. Бұл
бөлшектің негізгілері ... ... ... еді. ... ... ... сенімділігі жоғары емес, тездік жылдамдықтары
бір секундта 5-6 мың ... ... ... ... (екі ... ... не символдарды салыстыру сияқты бір әрекет қарапайым операция деп
аталады да, оны ... ... ... команда деп аталды. Оның
үстіне, мұндай машиналар үшін ... ... ... ... да, программалау жұмысы көп еңбекті қажет еткен. Ал,
ЭЕМ-нің өзі тек ... ... ... үшін пайдаланған).
Транзисторды ойлап шығарғанға байланысты, 50-жылдардың соңғы
кездері техникалық негіздері ... ... ... ... ... транзисторлардан тұратын екінші буын ЭЕМ-дері жарыққа
шықты. Мұндай элементтер машинаның әрекет тездігін және ... ... ... ... ... ... буын ... сырт аумағы,
массасы, энергия пайдалану шамасы көп төмендегендіктен, олардың өзіндік
құны да бірінші буын ... ... көп ... Оның ... ... ... деңгейлі (Алгол, Фортран, Бейсик, т.б) ... ... ... программалармен жұмыс істеу мүмкіндігі
туды.
Информация өзінің хабары мен мазмұны арқылы сипатталатындығы ... ... ... ...... ... жарық,
дыбыс және т.с.с сигналдар) түрінде берілетіндігі ... ... ... жағдайын сипаттайтын қандай-да бір шаманың уақытқа байланысты
өзгерісімен тікелей байланысты. ... ... ... ... ... ... ортаның материалдық – энергетикалық параметрлерін
уақытқа байланысты өзгертетін Х(t) функциясымен бейнелеуге болады. Осы
функция ... де ... ... байланысты өзгеретін дененің
жылдамдығы, ауаның температурасы және ... ... күші ... де (мысалы, уақытқа байланысты белгілі бір ... ... ... ... дыбыстар тіркестері арқылы құрылатын сөздер мен
сөйлемдер) болуы мүмкін. Үздіксіз функциялар арқылы бейнеленетін хабар –
аналогты сигнал, ал ... ... ... ... хабар – дискретті
сигнал деп аталады. Адамның ... ... ... ... ... ... дискретті түрде қабылдайды.
Ең алғаш ДЭЕМ тек сандық ... ... яғни ... ... ішінде көбінесе математикалық есептерді шешу үшін ... ... оның ... ... деген сөздің орнына
«цифрлық» деген анықтауышты пайдаланып, цифрлық ... ... (ЦЕМ) ... ... кезде ЦЕМ арқылы информациялардың кез ... ... ... ... ... яғни әр түрлі (ғылыми-техникалық,
экономикалық мәтіндерді түрлендіру, бір тілден екінші ... ... ... ... және т.б.) ... ... болады. Оның себебі,
бұларда информацияларды өңдеу және сақтау үшін екі тұрақты ... ... ... ... Бұл ... “ 0 ” және “ 1 ... белгілейді. Сондықтан өңдеуге қажет информациялар және оларға
қатысты алгоритмдер “ 0 ” және “ 1 ” – ден ... ... ... ... Ал ... болмасын алгоритмдік тілде жазылған алгоритмді
және кез келген таңбалардың тізбектері ... ... ... ... ... ... “ 0 ” мен “ 1 ” ... ... ... ... болады(бір ғана мазмұн әртүрлі хабар арқылы
беріледі). Яғни, ЦЕМ әмбебап ... ... ... ... ... тек ... алғаш 1946 жылы АҚШ ғалымы Джон фон Нейман әмбебап ЦЕМ ... ... ... Осы ... ... ... ... ең бірінші ЦЕМ “EDSAC” деген атпен 1949 жылы ... ... ... Бір ... ... 1950 жылы ... атты әмбебап
ЦЕМ АҚШ-та шықты. Бұл елдерде ... ... ... ... деп ... осы ... ... деген термин сияқты ... ... ... ... ... ... ... одағында ең бірінші
«МЭСМ» деген компьютердің жасалуы 1947 жылы ... 1951 жылы ... ... келесі “БЭСМ - 1” компьютері ... “ 0 ” мен “ 1 ” – ден ... ... арқылы
кескінделуін программа деп атайды. Ал ондағы нұсқаулар мен амалдарды
бұйрықтар дейді. ЦЕМ ... ... ... ... ... ... тіл
деп атайды. Қазіргі машиналық тілдің әліпбилері тек “ 0 ” мен “ 1 ” – ... ғана ... DELPHI ... ТІЛІ
1.1. Delphi ортасымен танысу
DELPHI тіліндегі қолданбалы программалар немесе қосымшалар ... ... ... - ... ... ... ортада
орындалады. IDE ортасы ... ... ... әр ... ... ... ... бірнеше терезелерден
тұрады. Осы ортаның құралдарын пайдалана ... ... ... жобалауға, программаның кодын жазуға және оны басқару құрылымымен
танысуға болады. DELPHI ортасынан шығу үшін негізгі терезені жабу керек ... ... ... ... ... жүмыстарды басқарады
және DELPHI ортасы іске ... ... ... ... ... жоғары
бөлігінде орналасады. (1- сурет).
1-сурет. Негізгі терезенің көрінісі
Бұл терезеде DELPHI-дің негізгі меню ... ... мен ... ... ... ... ... құрамын өзгерту үшін алдымен тақташаны оң жақ
тышқан батырмасымен ... ... ... ... ... ... статусын өзгертуге болады (2-сурет). v ... ... ... Тақташалар құрамын икемдеудегі терезелер
Delphi-ді іске қосқан кезде ... ... ... ... Оның ... негізгі терезе;
2) обьектілер тармағының терезесі;
3) обьектілер инспекторының терезесі;
4) браузер терезесі;
5) формалар терезесі;
6) программа кодының терезесі
Программа ... ... көру үшін F12 ... басу
жеткілікті. Delphi-ді алғаш шақырғаннан кейін «Intprise-бен байланыс.
Delphi Direct» терезесі ... ... ... ... Осы ... Intprise коорпарациясының Web-беттеріне кіруге мүмкіндік туады.
Бас меню жобаны басқаруға арналған барлық қажетті командалардан
тұрады. Бас ... ... ... екінші деңгейде ашылатын
операциялар тақырыбын қамтиды. Бас ... ... ... ... орналасқан, оның сол жақ бөлігінде басқару батырмалары
орналасқан. Панельде ... ... ... ... үшін ... ... ... оң жақ батырмасын басу жеткілікті. ... ... меню ... ... ... ... ... олардың статусы көрсетілген (жалаушалар). Олардың ішінен Gustomise-ды
(настроика, баптау) таңдағаннан кейін ... ... ... ... Енді
қажет емес батырмаларды алып тастауға болады, Commands ... ... ... таңдап, оны экранға тасып апаруға болады.
Негізгі терезеге жиі пайдаланылатын ... ... ... Chek – ... ... ... ... Windows/Watches- откладкалық режимді
бақылау терезесіне кіру және т.б.
Пиктографикалық батырмалар бас менюдің ... ... ... ... береді. Олар басқару белгілері бойынша 7 топқа
бөлінген. Әрбір топ бір ... ... Standard ... View ... Debug ... Custom ... Desktops тобы;
6. Internet тобы;
1.2. Құрал саймандар батырмалары
Standard тобы:
Жаңа форманы құру. Команда эквиваленті File-New-Other.
Сақталынған файлды ашу. ... ... ... файлды сақтайды. Команда эквиваленті File-Save .
Барлық файл проектілерді сақтайды.Команда эквиваленті File-Save
All.
Сақталынған проектілерді ашу. Команда ... ... ... ... қояды. Команда эквиваленті Project-Add to Project.
Проектіні жояды. ... ... ... from ... тобы:
Модуль тізіміндегі ашылған проектіге модуль қояды. Команда
эквиваленті View-Units.
Форма тізіміндегі ашылған проектіге форма қояды. Команда
эквиваленті View-Forms.
Форма терезесімен программа коды терезесімен ауысу. ... ... ... ... жаңа форма қою. Команда эквиваленті View-New-
Form.
Debug тобы:
Компилированиялайды және программаны орындайды. Команда
эквиваленті Run-Run.
Программа ортасында пауза жасайды. Команда эквиваленті Run-Program
Pause.
Біртіндеп программаны алға ... іске ... ... ... Into.
Біртіндеп программаны артқа қарай іске қосады. Команда эквиваленті
Run-Step Over.
Custom тобы:
Анықтама қызметін ашады. Команда эквиваленті Help-Delphi Help.
Desktops тобы:
Қалған терезерді ... ... ... ... ... ... таңдау.
Internet тобы:
Қосымша Web Snap жаңа технологиясымен құрылады.
Қосымша Web Snap бетті құрады.
Қосымша Web Snap модулін құрады.
3 Компоненттер жинағы
Компоненттер ...... ... ... Ол негізгі
терезенің оң жағында орналасып, ... ... тез ... ... ... (3- ... Компоненттер жинағының суреті
Компонент деп белгілі-бір қасиеттері бар және ... ... ... ... ... ... ... функционалды элементті
атайды. Delphi ортасының компоненттері 19 ... ... ол ... деп ... ... ... программаның негізгі қанқасы
құрылады (терезелер, батырмалар, таңдау тізімдері және т.с.с).
Батырмалар тақташасы сияқты компоненттер палитрасын икемдеуге болады.
Ол үшін ... ... ... кез келген пиктограммада тышқан
тетігінің оң ... ... ... ... ... іске қосу керек.
Ашылған менюдегі Properties (қасиеттер) пунктін тандағанда, 4- суреттегідей
оның оң жақ терезесі ... ... ... икемдеу терезелері.
Мысалы, 4 суреттегі көрінбейтін компоненттер арасындағы Dialogs
парағын алға ... Бұл ... жиі ... ... Ол үшін 5- ... ... терезеде Dialogs пунктін
тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрып, Dialogs ... Data ... ... ... ... Форма құрастырушысының терезесі
Форма қүрастырушысының немесе форманың терезесі - болашақ ... ... ... Алдымен бұл терезе бос болады, дәл ... ... ... ... яғни жүйелік менюді шақыру,
терезені үлкейту/кішірейту, жабу батырмаларынан, тақырып ... ... ... ... Бұл терезенің жұмыс аумағы координаттық тордың
нүктелерімен реттеліп тұрады.
Программалау Lego ... ... ... ... ... ... ... компоненті таңдап, форманың
терезесіне орналастырудан басталады. Сөйтіп, форма ... ... ... соң бірі ... ... — визуалды (көзбен шолу) программалаудың негізі болып
табылады. Программалаушы әр ... ... ... ... ... қажетті өзгерістерді кез келген мезетте енгізу мүмкіндігіне
ие ... ... ... екі парақтан кұрылады: Properties
- касиеттері және Events - окиғалары. Properties ... ... ... - ... анықталады, ал Events парағы арқылы компонентті
әр түрлі оқиғаларға сәйкес сезіндіруді анықгайды.
5-сурет. Формат Button батырмасын орналастыру
Суреттегі Forml ... ... Buttonl ...... - осы батырманы басу, ал оқиғаға сезіндіру — осы батырма басылғанда,
қандай амалдар орындалады- соны анықтауды қажет етеді.
Объектілер ... екі ... ... ... сол жақ
бағанасында параметрдің немесе оқиғаның атауы, ал оң жақта — ... ... ... ... ішкі ... атауы орналасады.
Кестенің кез келген жольн тышқанды шерту арқылы таңдауға ... ... ... ... немесе күрделі болуы мүмкін. Қарапайымдарға бір
мәнімен анықталатын - сан, ... ... True ... False ... ... және ... компоненттің қасиеттері жатады. Мысалы, Caption
(тақырыбы) қасиеті бір символдар ... Enabled (қол ... - ... False мәндерімен, ал Heigh (биіктігі) және Width (ені) нақты бір
сандық ... ... ... ... ... ... мәндер тізімі кіреді.
Олардың сол жағында "+" белгісі тұрады, мысалы
Осы тізімді ашу үшін "+" белгісін ... ... ... жабу ... қасиеттің "-" белгісін басқанмен бірдей.
Жолдың оң бағанасын тандау арқылы қасиеттің мәнін шығаруға ... ... ... ... түрде де болуы мүмкін:
6-сурет. Компоненттердің құрама қасиеттері
Суреттегі бірінші көріністегі "..." белгісін басканда қасиеттің мәнін
анықтауға мүмкіндік туғызатын сұхбаттасу ... ... ... көріністің
белгісін басқанда қарапайым қасиеттің болуы мүмкін ... ... ... ... ... ... ... атауы және
формадағы орналаскан барлық компоненттер және оларға ... ... ... ... ... бақылаушысының терезесін тышқанның оң
батырмасымен шерткенде жергілікті меню шығады. Меню құрамындағы бірнеше
операциялары ... ... ... ... ... Stay on Top
операциясы екпінді болса, онда объектілер ... ... ... ... үстінен орналасьш тұрады.
1.5. Программалар код терезесі
Код терезесі – программа мәтінін құрып, ... ... ... ... ережесі бойынша құрылады және программаның жұмыс
алгоритмін ... ... жазу ... ... ... ... ... Delphi жүйесінде Объект Pasсal программалау тілі пайдаланылады.
Ол кеңінен таралған Pasсal тілінің кеңейтілген, жетілдірілген ... ... рет ... ... Н.Вирт 1970 жылы ұсынған және оны ... ... ... ... код терезесінде толыққанды Windows ... бос ... ... ... ... ... толықтырулар жасайды.
Тіпті қарапайым программа құру үшін программа кодын құрып
өзгертуге, жөндеуге тура келеді, төменде код ... ... ... тәсілдері келтірілген. Жаңа жобаны ... ... ... ... ... // ... бөлігі
Uses Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics,
Controls, Forms, Dialogs; // стаңдартты модульдер
Type
Tform ... {Private ... {Public ... ... ... ... бұл ... жаңа ... үшін код ... автоматты
түрде қояды. Код терезесі программаның жұмысы басталғаннан кейінгі жағын
қарастырады. Ал форма терезесі оның сыртқы ... Екі ... ... байланысты, Delphi ортасы
Unit Unit1;
және
Implementation
Жолдарының арасына қажетті жолдарды қояды.
Әзір бұл мәтін ... ... ... ... мәтін терезесіне
{SR*.DFM}
және
End.
Жолдарының арасына қажетті мәтінді енгіземіз. Терезеге жаңа
жол енгізу үшін қажетті орынға ... ... ... ... ... элементті тышқанмен екі рет белгілеу
сәйкес объектіні сипаттау үшін код терезесіне курсорды ... ... ... сақтау кезінде орындалады. Аса күрделі емес оқу программаларын
құруда браузер терезесін жауып қоюға болады. ... ... ... ... Explorer терезесін таңдаймыз.Программада қатені тексеру жөндеу BS және
Delete клавиштарының көмегімен жүзеге асады.
Delphi ортасындағы бағдарламалау екі ... ... ... бағдарламаньң құруын визуалды (яғни ... ... ... мен бағдарлама кодын жазу. Бағдарлама кодын жазу
үшін код терезесі, ал ... құру үшін Delphi ... ... ... терезесінің мазмұнымен бағдарлама кодының арасында тығыз
байланысты Delphi ортасы мұқият ... ... ... ... ... ... бағдарлама кодының автоматты түрде өзгеруіне себеп
болады, керісінше-бағдарламаның ... ... ... ... элементтерін алып тастау әрекеттері формадағы сәйкес компоненттердің
жойылуына алып келеді.
Жоғарыда ... Delphi ... ... ... ... Windows ортасының бос терезесінің бастапқы кодынан (яғни
минималды кажетті кодынан) тұрады. Бұл код функционалды толық деп ... ол ... даяр ... тұрады. File/New Application опцияларын таңдап
бағдарламаны іске қосуга болады.
Модуль деп бағдарламаның ... бір ... ... ... ... ... ... жаңа модуль де жасалады. Жалпы бағдарлама ... ... және ... байланысқан модульдер болуы мүмкін. Delphi
ортасы әр бағдарламаны компиляциалағанда кеңейтілуі PAS, DFM және ... ... ... бағдарлама кодының терезесіңдегі мәтін
көшірмесі, DFM - файлында форма терезесінін мазмұн ... ал DCU ... ... екі файл ... машина тіліндегі аудармалары орналасады.
DCU —файлы компилятор жұмысьның нәтижесі, енді компоновщик (біріктіруші)
осы файлды өңдейді, нәтижесіңде ... ... ... ЕХЕ — ... Формаға компонентті орналастыру
Жаңа компонентті орналастыру амалдары өте оңай орындалады. Ол ... ... бір ... ... ... ... ... арналған элемент) белгілеп, форма ... кез ... ... сырт ... ... ... компоненттің аты келісімше Label 1- белгі
1 деп қойылады. Атын өзгерту үшін осы ... ... ... ... ... Caption ... тандап, оң жақтағы
Label l-дің орнына басқа жазуды, мысалы Object Pascal деп ... ... атын 1_FORM- ға ... Label ... ... ... мәтіннің әртүрлі параметрлерін Объектілер бақылаушысының
терезесіндегі Font қасиетінің оң ... "..." ... ... ... түсін, таңбалардың биікгігін таңдауға болады (9- сурет).
9-cypeт. Font-тің сұхбаттасу ... ... ... сол ... "+" ... басу арқылы ішкі
Size параметрінде таңбалардың биіктігін көрсетуге, Color параметрінің
ашылатын ... ... ... ... ... Font=>Style=> fsBold-
True, fsItalic-True деп ... ... ... ... ... болады.
Формаға орналастырылған әр компонент өз параметрлерінен басқа оның
сезінетін оқиғалар ... ... ... ... Standard ... Button 1 ... орналастырайық. Бұл
компоненттің аты Button, ал оны формаға орналастырғанда Delphi ... ... және ... Button 1 деп береді.
10- сурет. Labell-дің жаңа жазуы
Жұмыс істеп тұрган ... ... ... сол ... OnClick ... ... немесе туады деп саналады.
Бағдарламаны осы оқиғаға сезіндіру үшін Object Pascal ... ... ... жазу керек. Бұл үзінді ішкі бағдарлама -процедура түрінде
ұйымдастырылады.
Delphi өз ... ... ... Ол үшін Button 1 компонентін
екі рет ... ... сол ... ... өз бетімен
бағдарламаның интерфейстік бөлігіне
procedure ButtonlClick(Sender: TObject); деп қосып, ... ... ... ... келесі түрде шығарады
Терезедегі procedure TFornil.ButtonlClick (Sender: TObject)
–процедураның такырыбы. Бұл ... ... ... сөзімен басталады,
сонан кейін тұрған құрамды атаудағы TForml- класстың аты, ... аты. ... және ... ... нүктемен (" . ")
ажыратылады.
Класс деп — Delphi ... үлгі ... ... ... толық бағдарламаның үзіндісін атайды.
Алдын-ала классты құрып алып, сол класстың ... ... ... бір ... ... ... ... кұрамына Inprise корпорациясының жүздеген стандартты класстары
кіреді. Delphi ортасындағы барлық компоненттер белгілі бір ... ... - ... Button I Click ... ... ... орналастырылған нақты бір компоненттің аты алғы буынның
атауы және саңдық индекстен тұрада. Delphi ... ... ... Т ... ... ... TForm класстың туындыларының атаулары
TForml, TForm2 және т.с.с. больш ... Егер код ... ... ... шықсақ, онда келесі катарларды көруге болады:
unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, ... ... = ... 1: ... ... ... TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
TFoiml = class(TForm) катары TForml деген жаңа классты TForm-ның
туындысы ретінде ... ... TForm — ... бос ... ал TForml —формаға орналастырылған екі компонентті ... TLabel; - ... ... I: TButton; - ... компоненті;
Бұл анықтамалар Label I -TLabel, ал Button 1-TButton ... ... ... ... ... ... ... нақты параметрі
ретіңде (Sender: TObject); тұрады. Мұнда Sender- процедураны шақыру
параметрі TObject ... ... ... деп анықталған. Процедурадағы
көрсетілген шақыру параметрі алгоритмді ... ... ... ... ... Осы ... арқылы ButtonlCIick процедурасы
ОnClick оқиғасын қай компонент құрғанын анықтай алады. ... "; " ... ... тақырыбынан кейін ... Begin ...end; ... ... деп аталады.
Еңді Begin мен end аралығында Buttonl ... ... ... ... ... болады. Операторлар бір бірінен ";
* таңбасымен ажыратылады.
Мысалы, Buttonl батырмасын бір рет сырт ... ... ... іске ... үшін ... TObject)- процедураның
денесінде келесі операторларды көрсету кажет:
procedure ... ... // ... ... ... ... дыбыс шығаратын стандартты
// процедураны шақыру операторы
end; // ... ... ... ... ... ... ол ... қосылып тұрады
Еңді дыбыс шығаратын құрылғыны іске қосып, бағдарламаны орындауға
болады.
2-бөлім. DELPHI ОРТАСЫНДА ЖҰМЫС ЖАСАУ
2.1. DELPHI ортасының компоненттері
Компоненттің қасиетін бағдарлама ... ... ... Жоғарыдағы
формаға орналастырылған Button 1 - компоненттің атын ІаЬеІІ сияқты бірден
Объект бақылаушы терезесінен өзгертуге болады.
Сонымен ... осы ... ... ... ... ... ... арқылы орындауға болады.
Динамикалық түрде компоненттің атын өзгерту үшін OnCreate ... ... ... ... ... бақылаушысының
терезесіндегі компоненттер тізімін ашыңыз. Тізімдегі TForml қатарын таңдап,
Events ... OnCreate ... оң ... ... рет ... ... шығарған дайындамасына бір қатарды енгізіңіз:
Procedurе TForml.FormCreate(Sender:Tobject);
begin
Button 1. ... ... ... іске ... Button 1 ... ... ... көруге болады.
Delphi ортасының компоненттері бағдарлама ... ... ... ... ... ... ... қатар, Delphi ортасьның көрініспен жұмыс аткармайтьн, яғни визуалды
емес көптеген маңызды компоненттері бар. Дәлірек айтсақ, ... ... ... бағдарламаның үзіндісі, оны қажет болғанда ... ... ... ... деп ... керек. Delphi ортасының құрамына
бірнеше компоненттер кіреді. Соларды кейбір маңыздыларын карастырайық.
STANDARD ... (12- ... ... STANDARD парағы
Additional парағы. Additional парағының құрамына ... ... үшін ... келесі компонентгер кіреді (13-сурет).
13- сурет. Additional парағы
Dialogs парағы. Dialogs парағында Windows ортасының ... ... ... үшін ... компоненттері
орналасқан (14-сурет). Осы парақтың объектілері ... ... ... ... ... ... сурет. Dialogs парағы
Мысалы, if Open Dialog1. Execute then Imagel.Picture.LoadFromFile
(OpenDialogl. FileName);
Windows-тің ... ... Dialogs ... пайда
болуларының реті: OpenDialog -сүхбаттасуды тандау; SaveDialog - ... ... - ... орнату; ColorDialog - ... ... - ... ... PrinterSetupDialog - принтерді орнату;
FinDialog - жолды іздеу; ReplaceDialog - іздеу және алмастыру.
System парағы.Бұл парақты компоненттері DDE, OLE ... және ... ... ... қол ... ... туғызады (15-сурет).
15- сурет. System парағы
2.2. Delphi-дің 7 версиясымен танысу
7 түрі(версиясы)нің ерекшелігі: бұның алдындағы версиялардың(түрі)
мүмкіншіліктері ... жоқ ... ... 7 түрі(версиясы) алдындағы 6 ... ... ... және ... ... мен қатты ұқсас. Оның
ерекшелігі – интернет жүйесіне бағдарлама жасауды жеңілдету үшін жаңа
технологияларды ... 7 ... тағы да ...... ... CASE атты құрал, басқаша айтқанда Modal Moker.
Modal Moker құралы барлық жұмысқа да ыңғайлы. Мысалы ол компьютерде
жұмыс жасаған адамға ... ... ... ... ... ... қара жұмысты орындап отырады.
Интернетке арналған қосымша технологиялары да ... ... Web ... ... қосымша көмек сұрамайтын жаңа технология
дайындауға болады.
Кроссплатформалық көмекшіні жасауды одан әрі ... үшін ... мен Kylix 3 ... тіл ... жойылған.
VCL және CLX жүйесінің жұмысын жеңілдеткен ... ... ... Past Net ... жойылып кетті.
Бірнеше өзгерістерді есептемегенде 7 версияның ең басты ерекшелігі
– кроссплатформалық көмекші құралдардың жақсы деңгейде ұсталуы және де ... ... ... ... жасаудағы 26 орнында 325 бөлшектер орналасқан.
Delphi бағдарлама жасаудың біріңғай жүйесі болып келеді. Басқа да
өзіне сәйкес жүйе ... Delphi ... ... ... ... ... өте бір жақсы екі ерекшелігі бар, олар: ол жасаған ... ... Windows ... ... жасап тұрмайды, ал өзі бағдарламаны ... ... ... ... (RAD).
Delphi жүйесі Visual Basic тілінен айырмашылығы қатал түрдегі
біріңғайлылығы. Бұл ерекшелік ... ... ... ... ... қателерді тауып беруге көмек береді. Бұл жүйе өзінің
көрсеткіштері арқылы СОМ түрлері және ... ... ... ... Ал Visual Basic пен Java ... СОМ ... ... онымен жәй әрі кештеу байланысады.
Айта кету керек: Delphі жүйе түрлері(версиясы)нің мүмкіншіліктері мол:
рет саны бойынша ең ... ... ... ең ... үде
жасай алады, бірақ қарсы түрде олай бола алмайды.
2.3. Delphi 7 ортасында программалау негіздері
Жоғарғы оқу орындарында ... ... ... ... ... ... қарастырамыз. Object Pascal тілі ... ... ... ... ... ... ... Бұл
бөлімнің негізгі тақырыптарының бірі ішкі ... ... ... екендігі белгілі. Бұл тақырыпты меңгеру оқушыларға ... ... ... ... теориялық мағлұматтар мен жаттығу
есептерін тиянақты берудің оқу ... ... ... ... ... ... мен ... кейбір операторлар бөлігі ... әр ... ... ... Осы ... кездесетін операторлар бөлігін
ішкі программа түрінде келтіріп және ішкі программаны шақыруды ұйымдастыру
керек. Ішкі программа — бүл ... емес ... яғни ... есептің бір
бөлігін шешуге арналған. Әрбір ішкі программаның аты болады, ол программада
ішкі программаны шақыру үшін ... Ішкі ... құру ... мен ... қолданылады.
Ішкі программалардың параметрлері болады. Олар формальды және нақты
параметрлер деп бөлінеді. Функцияны сипаттау бөлігінде ... ... деп ... ... шақыру инструкциясында көрсетілген
параметрлер нақты параметрлер деп аталады. Параметрлер ішкі ... ... үшін және ішкі ... ... алу ... — бұл ішкі программа, аты бар ... ... ... ... ... ... жазылады: айнымалы:=функция
(параметрлер);
1) айнымалы — функция ... ... ... арналған айнымалының
аты,
2) функция — функция аты;
3) параметрлер — ... ... ... ... есептеу үшін қолданылады.
Төмендегі ескертулерге көңіл бөлу керек:
1. Функция мәні меншіктелетін айнымалының типі, функция ... ... ... ... ... үшін параметрлер саны жөне типі анықталған болады.
Жалпы түрде функцияны сипаттау төмендегідей болады:
Function аты (1-параметр:1-тип, . . . ... Tun ... ... ... ... ... Delphi ... қызметші сөзі, бұл сөзден кейін функция
инструкциясы ...... ... ... үшін ... айнымалы.
Аты — функция аты, программадан функция инструкциясына ауысу
үшін қолданылады.
Tun — ... ... ... Ішкі программа мына екі жағдайда процедура түрінде болады:
1) Ішкі программа негізгі программаға ... ... ... ... ... болады.
2) Ішкі программа оны шақырған программаға бірден артық ... ... ... ... ... ... ... amы (var 1-параметр:1-тип; .
. . , var ... var ... ... ... ... инструкциясы жазылады;
End;
к-параметр — формальды параметр, ол процедура ... ... ... ... тізімі);
Аты-шақырылатын процедура аты.
Параметр тізімі-үтірмен ажыратылатын нақты параметрлер.
Енді процедуралар мен функцияларға мысалдар келтірейік.
1-есеп. Үш бүтін санның көбейтіндісін есептейтін ... ... ... программада шақырып, нөтижесін экранға шығару.
Есептің шығарылуы (1-әдіс).
1. Формаға нәтижені шығару үшін Memol компонентін және процедура ... Buttonl ... ... Компоненттер үшін өзгеретін
қасиеттерді былай сипаттауға болады:
|Компоненттер |Мәндер ... |Lines: бос ... ... ... ... ... Шығу" |
2. "Есептеу" ... екі рет ... ... код ... өту. ... ... процедурасының дайындамасы шығады.
3. Процедура дайындамасына процедура ... ... ... ... var ... l.Lines.Add(Inttostr(m));
end;
end.
4. "Шығу" батырмасын екі рет басып, программа код ... ... ... TForm ... er: TObject);
begin
form 1. Close;
end;
5. Іске қоcy командасын орындау. Ол үшін Run мәзірінің Run пункті ... F9 ... басу ... іске ... ... ... ... Нәтиже форма терезесінде көрінеді.
7. "Шығу" батырмасын басып, шығып кету.
2-әдіс.Функцияның көмегімен үш санның көбейтіндісін табу.
1.Функцияның процедурадан ... ... ... ... ... функция денесінде функция атына нәтижесі меншіктеледі.
Формаға 1-әдістегі ... ... ... ... екі рет ... программа код терезесіне өту. Сонда
OnClick оқиғасы процедурасының дайындамасы шығады.
3. Процедура денесі төменгідей ... kob(a, b, ... 1. Lines. ... Іске қосу ... ... Ол Run мәзірінің Run пункті арқылы
немесе F9 пернесін басу ... іске ... ... ... ... Мұндағы а,в,с-формальды параметрлер, 9,7,5-
нақты параметрлер. Нақты параметрлер тізімінің саны және типі ... ... ... болу ... Ішкі программалардың
параметрлері мәндер, айнымалы, тұрақтылар болуы мүмкін. Сондықтан ... ... ... деп ... ... ... а,Ь,с ... Параметр-айнымалы var қызметші сөзінен кейін
сипатталады. Параметр-тұрақты ішкі ... егер ... ... ... ... const ... сөзі ... есеп. Екі бүтін санның қосындысын табуға процедура жазып, ... ... ... ... ... ... ... Формаға нәтижені шығару үшін Memol ... және ... ... Buttonl ... ... ... көрсетілгендей
орналастырып, қасиетгерінің мәндерін қойып шығу.
2. "Қосынды" батырмасын екі рет ... ... код ... ... OnClick оқиғасы процедурасының дайындамасы шығады.
3. Процедура дайындамасына процедура денесін ... ... ... var c integer);
begin
if a>b then c:=b
else c:=a;
end;
begin
min(7,5,m);
memol. Lines. Add(In ttostr(m));
end.
end;
4. Іске қосу ... ... ... батырмасын басу.
3- есеп. Жиым элементтерінің қосындысын есептеуге функция жазу.
Негізгі программада жиым ... ... ... ... ... ... Формаға нөтижені шығару үшін Memol компонентін және ... ... Buttonl ... ... ... ... қасиеттерінің мәндерін қойып шығу.
2. "Қосыңды" батырмасын екі рет басып, программа код ... ... OnClick ... ... дайындамасы шығады.
3. Процедура дайындамасында программа модулін ... ... of ... ... i:—l to k ... 7 do
mass[i]:=i+5;
s:=sum(mass, 7);
memo 1. Lines. Add(Inttostr(s));
end;
4. Іске қосу командасын орындау. Ол Run мәзірінің Run пункті ... F9 ... басу ... іске ... болады.
5. "Қосынды" батырмасын басу.
Ішкі программа өзін-өзі шақыра алады, Object Pascal-да оны ... ішкі ... деп ... Рекурсивті ішкі программаға мысал
көрсетейік.
4- ecen. Факториалды есептеу. Факториалды есептеуге функция жазу.
Негізгі программада ... (Editl) ... ... ... ... шақыру
және алынған нәтижені Memol өрісіне шығарады.
Есептің шығарылуы.
1. Формаға енгізу үшін Editl өрісін, ... ... үшін ... және ... ... жазуға Buttonl компонентін орналастырып,
қасиеттерінің мәндерін қойып шығу.
2. "Есептеу" батырмасын екі рет ... ... код ... ... OnClick ... ... дайындамасы шығады.
3, Программа модулін жазу:
procedure TForm 1. Button 1 Click(Sender:
TObject);
Var
n:byte;
function fac(n:byte)-.extended;
var nat:extended;
begin
if n in [0..1J then ... ... 1. ... 7 ... ішкі ... пайдалану жолдары көрсетілді.
Бұл тақырып бойынша негізгі ... және ... ... оларды
жаттықтырушы есептермен бекітіп отырған қолайлы болады. Мысалдарды күрделі
емес, ықшам етіп және ... екі ... ... мен функция)
көрсету оқушылардың тез түсінулеріне ықпал етеді деп ... ... ... ... ал 3-ші ... процедурамен шығаруды
талап етуге болады. Содан кейін оқушыларға жеке ... ... ... ... ... ... нәтижелі меңгерту
үшін осындай практикалық жаттығу есептерін олардың орындалу іс-әрекетін
ретпен көрсету ... ... ... деп есептейміз.
2.3.2. Модульдер
Модульдер - бағдарламаның үзіндісін орналастыру үшін қолданылатън
бағдарламалық бірлік. Модуль деп бағдарламаның ... бір ... ... және олар ... және ... болып екі топқа бөлінеді.
Модульдің коды ... бет ... ... ... ... және ... пайдалану мүмкіндігін
туғызатын бөлек компиляцияланатын әр түрлі типтердің анықтамалық бөлігінен
және орындалатын операторлар жиынтығынан ... ... ... ... ... құрастыруға мүмкіндік береді және олар
жадтың бөлек сегментінде орналасады. ... ... ... ... ... ... қолдану арқылы күрделі бағдарламаларды
құруға болады.
Кез ... ... ... ... ... ... Тақырыбы;
Интерфейстік бөлігі; Орындалатын бөлігі; Термшштор.
Модуль тақырыбы Unit арнайы сөзінен ... ... соң ... ... ... үтір ... ... бөлігі Interface, ал орындалатын
бөлігі Implementation - ... ... ... ... ... ... ... - End. түйінді сөзімен аяқталады.
Unit ;
// интерфейстік бөлігі
Interface
Uses < модульдер тізімі>;
Const ;
Type < типтер ... < ... ... ... ... ... ... Implementation Uses ; Const
; Type < ... ... Var < ... >;
< процедуралардың анықтамасы >;
< функциялардың анықтамасы >; // инициялизациялау бөлігі
Initialization ;
// модульдің жұмысын ... ... // ... ... ... >; ... ... аталмыш модульде қолданылатын, аты Uses тізімінде
көрсетілген барлық модульдер мен ... қол ... ... идентифика-торлардың анықтамасы орналасады. Сонымен қатар, бұл
бөлікте ортақ тұрақтылар, ... ... жөне ішкі ... қана ... жарияланады.
Модульдің атауы - оны басқа модульдермен және ... ... үшін ... Модульдің интерфейстік объектілеріне қол
жеткізу үшін бағдарламада қажетті TPU (Turbo Pascal Unit ... ... ... атын көрсету керек. Бұл байланыс келесі сөйлем арқылы
жүзеге асырылады:
USES ;
USES- арнайы сөз; - бағдарлама мен модульдерді ... ... ... ... тізімі. Бұл сөйлемді
қолданылатын модульдер спецификациясы деп ... және ол ... ... соң ... қажет.
Егер аталмыш модуль басқа бір модульдің объектілерін қолданса, онда
осындай ... ... ... ... соң ... ... ... спецификациясы келтірілген жағдайда
бағдарламаға қосылған модульдің интерфейстік бөлігінің барлық ... деп ... ... ... негізгі бағдарламада және басқа
модульдерде қолданылатын аталмыш модульдің ... ... ... ... ... сияқты бұл анықтамадағы ,. ... ... ... бола ... ... ... ... тек қана тақырыптары келтіріледі, ал олардың толық
анықтамасы модульдің орындалатын бөлігінде көрсетіледі.
Implementation- ... ... ... интерфейсте
көрсетілген ішкі бағдарламалардың орындайтын ... ... ... орналасу реті интерфейстік бөлігінде көрсетілген ретімен
бірдей болуы шарт емес.
Бұл бөлімде ішкі бағдарламалардын тақырыбын ғана ... ... ... тізімі мен функция нәтижесінін типі интерфейсте
анықталған. Сондай-ақ мұнда аталмыш модульге ғана тән және бұл ... ... ... ... ... және ... жариялауға болады.
Инициялизациялау бөлігінде осы модульдерді іске асыратын ... ... ... ... ... Модульдердің іске
асырылуы бағдарламаның Uses бөлігінде көрсетілген ретімен орындалады. Бұл
бөлік Initialization сөзімен ... ... ол ... ... ... ... инициялизациялау бөлігі бар болса, онда
деинициялизациялау бөлігі ... ... Бұл ... Finalization сөзінен
басталады және оның құрамына ... ... ... орындалатын
операторлар кіреді. Модульдерді деинициялизациялау әрекеттері бағдарламаның
Uses бөлігінде көрсетілген ретіне кері бағытта ... жаңа ... ... жаңа ... де ... ... құрамында көптеген формалар және олармен байланысты
модульдер ... ... ... ... сәйкестелген модульдің кодын File
=>Open опцияларын ... ... Example ... ... ... ... ... Модульдің коды орналасқан файл келесі:
unit Example;
interface
uses Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, ... Dialogs, ... Buttons, ... Example модулін uses тізіміндегі
//аталған стандартты модульдермен бірге қолдану
type
TfmExample — class(TForm)
Panell: TPanel;
bbRun: TBitBtn;
bb Close: TBitBtn;
edlnput: TEdit;
Ib Output: T ... Output: ... Private ... ... Public ... ... *.DFM}
end.
Бұл мәтінді DELPHI ортасы өзі ... ... ... файлына килігуге тыйым салынған, ал модульдің файлына әртүрлі
жұмыстарды орындатуға негізделген өзгерістерді енгізуге ... ... ... бір тип ... ... және бір
объект айнымалысы анықталған.
Класс деп объектілерді құрудағы ... ... ... ... ... ... ... табылады. Үлгілер Object Pascal тілінде
анықталған тип және келтірілген мысалда ол Type ... = class ... ... ... ... Tform ... бос терезесін құрастыру
жұмысын атқарады. TfmExample осы кластың туындысы, яғни класс TfmExample
алғы буындағы TForm -ның ... ... ... және оларға бос
формаға орналастырылған компоненттер жиынын біріктіреді.
Соңғы буыннан өзінің бағдарламалық ... бар ... ... ... және ... ... ағаш ... саты
құрылады, төбесінде ең түпкі буын - қарапайым TObject ... ... ... ... сол бір ғана TObject ... ... осы курстық жұмысымды Delphі ... ... ... мүмкіншіліктері туралы жаздым.
Delphi ортасы – жалпы программист жұмысының өте жоғары тиімділігін
қамтамасыз ететін орта.
Программалау іскерлігін ... үшін ... ... ... жаза білу қажет. Ол үшін программалау тілі менюін құру ортасын
меңгеру керек. ... ... ... ... ... ... ... программалау синтаксисі мен
компоненттерді пайдалануды үйренуде болып табылады.
Қазіргі заман талабына сай ... ... өте ... ... да ... да жұмыс орны компьютерсіз жұмыс атқара ... оны оқып ... ... ... ... Дербес компьютерде жұмыс істей
білу бұл болашақта кез келген жұмысты орындай алу ... ... ... көп ... ... байланысты көп мұқияттылықты
талап етеді. Бұл программа құрушылардың басты мақсаты.
Ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... соңғы кездері программалауға деген
қызығушылықтың арта түскені белгілі. Қазіргі уақытта компьютерсіз қандай да
бір жұмысты орындауды көз ... ... ... Бұл компьютермен жұмыс
істейтін адамға қандайда бір ұмтылысты тудыруы мүмкін.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Архангельский.А., Тагин.М., Разработка по Delphi. ... ... Н.В. ... в Delphi 4. ... ... Жапсарбаева.Л.Қ. Информатика.
4. Балапанов Е.К., Бөрібаев Б. Информатика 30 ... ... ... ... ... Алматы
«Жазушы» 2002
5. Камардинов О. Информатика. Оқу ... ... ... 2006
6. Культин Н. Delphi. ... на Object Paskal. ... ... ... негіздері. Журнал.
8. Орлик С.В Секреты Delphi на примерах. М.:Бином, 1996
9. ... ... по Delphi ... ... ... Delphi. ... ... К.З., Тұрғанбаева А.Р. Программалау ... ... ... ... К.З., ... тілінде программалау: Оқу құралы. – Алматы:
АГУ им. Абая, 2002.
13. Электронный учебник. 32 урока по Delphi.
-----------------------
7 - с у р е т ... ... ... және ... тізімі

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Delphi ортасында программалау29 бет
Delphi ортасында программалау негіздері10 бет
DELPHI программалау жүйесі16 бет
Delphi программалау ортасы15 бет
Delphi программалау ортасы жайлы24 бет
Delphi программалау ортасы және мәліметтер қоры34 бет
Delphi программалау ортасы туралы10 бет
Delphi программалау ортасы. Мәліметтер базасы19 бет
Delphi программалау ортасында Қазақстан туралы мәліметтер қорын даярлау 51 бет
Delphi программалау ортасының негізі34 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь