Жеке тұлғаның қалыптасу философиялық негізіҚазiргi кезде республикамыздың егемендiгi мен бейбiтшiлiгiн сақтауда тұлғаның патриоттық құндылықтарын дамыту арқылы Қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға үлкен мән берiлiп отырғандығы Қазақстан Республикасы Конституциясында, Қазақстан Республикасы “Бiлiм туралы“ Заңында, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк “Бiлiм“ бағдарламасында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң республика халқына жолдауларында, Қазақстан Республикасы тарихи сананы қалыптастыру, Қазақстан Республикасы мәдени-этникалық білім беру тұжырымдамаларында, “Адам құқықтарының жалпыға бiрдей декларациясында“, “Бала құқығы туралы декларацияда“ және үкiметтiң құжаттарында, ғылыми-зерттеу жұмыстары мен ағымдағы басылым беттерiнде айқын аңғарылады.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк “Бiлiм” бағдарламасында тәрбие жүйесiн жетiлдiруге байланысты алдына қойған негiзгi мақсаты - “қазақстандық патриотизм, азаматтық, iзгiлiк және жалпыадамзаттық құндылықтар идеяларының негiзiнде тәрбиеленушiнiң жеке тұлға ретiндегi сапалық қасиетiн қалыптастыру” – деп бүгiнгi ХХI жаһандану ғасырында ұлттық мәдениет пен өркениеттi өзара кiрiктiре отырып, жеке тұлға қалыптастыру көзделiп отыр.
Қазiргi қоғамдық-әлеуметтiк жағдайда жеке тұлғаның бойындағы Қазақстандық патриотизмдi қалыптастыру басты міндет болып саналады. Патриоттық тәрбиенiң күре тамыры Күлтегiн, Тонiкөк, ХҮI-ХҮIII ғасырда елi мен жерi үшiн жан аямай күрескен Жалаңтөс, Қарасай, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай т.б. батырлар ісінен бастау алады. Сонымен қатар, ұрпақ бойындағы ерлiк сезiмiн оятып, туған жерге деген сүйiспеншiлiгiн қалыптастыруда негізге орын алады.
Сонымен қатар, ұрпақ бойындағы ерлiк сезiмiн оятып, туған жерге деген сүйiспеншiлiгiн қалыптастыруда Аймауытов Ж., әл-Фараби, Байтұрсынов А., Баласағұн Ж., Бөкейханов Ә., Гумилев

Пән: Философия
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 9 бет
Таңдаулыға:   
ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
Қазiргi кезде республикамыздың егемендiгi мен бейбiтшiлiгiн сақтауда
тұлғаның патриоттық құндылықтарын дамыту арқылы  Қазақстандық патриотизмді
қалыптастыруға үлкен мән берiлiп отырғандығы Қазақстан Республикасы
Конституциясында, Қазақстан Республикасы “Бiлiм туралы“ Заңында, Қазақстан
Республикасы Мемлекеттiк “Бiлiм“ бағдарламасында, Қазақстан Республикасы
Президентiнiң республика халқына  жолдауларында, Қазақстан Республикасы
тарихи сананы қалыптастыру, Қазақстан Республикасы мәдени-этникалық білім
беру  тұжырымдамаларында, “Адам құқықтарының жалпыға бiрдей
декларациясында“, “Бала құқығы туралы декларацияда“  және үкiметтiң
құжаттарында, ғылыми-зерттеу жұмыстары мен ағымдағы басылым беттерiнде
айқын аңғарылады.
  Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк “Бiлiм” бағдарламасында тәрбие жүйесiн
жетiлдiруге байланысты алдына қойған негiзгi мақсаты -  “қазақстандық
патриотизм, азаматтық, iзгiлiк және жалпыадамзаттық құндылықтар идеяларының
негiзiнде тәрбиеленушiнiң жеке тұлға ретiндегi сапалық қасиетiн
қалыптастыру” – деп бүгiнгi ХХI жаһандану ғасырында ұлттық мәдениет пен
өркениеттi өзара кiрiктiре отырып, жеке тұлға қалыптастыру көзделiп отыр.
  Қазiргi қоғамдық-әлеуметтiк  жағдайда жеке тұлғаның  бойындағы
Қазақстандық патриотизмдi қалыптастыру басты міндет болып саналады. 
Патриоттық тәрбиенiң  күре тамыры  Күлтегiн, Тонiкөк, ХҮI-ХҮIII ғасырда елi
мен жерi үшiн жан аямай күрескен Жалаңтөс, Қарасай, Қабанбай, Бөгенбай,
Наурызбай т.б. батырлар ісінен  бастау алады. Сонымен қатар, ұрпақ
бойындағы ерлiк сезiмiн оятып, туған жерге деген  сүйiспеншiлiгiн
қалыптастыруда негізге орын алады.
    Сонымен қатар, ұрпақ бойындағы ерлiк сезiмiн оятып, туған жерге деген 
сүйiспеншiлiгiн қалыптастыруда  Аймауытов Ж., әл-Фараби,  Байтұрсынов А., 
Баласағұн Ж.,  Бөкейханов Ә.,  Гумилев Л.Н.,  Диваев Ә.,  Досмұхамедов Х.,
Дулатов М.,  Қашқари М.,  Құдайбердиев Ш., Левшин А., Потанин Г.Н..  Радлов
В.В.,  т.б. мәдени мұралары  шешуші рөл атқарады.
    Жас ұрпаққа патриоттық тәрбие берудің теориялық-әдiснамалық негiздерi
философиялық ілімде  Алтаев Ж.,  Айталы А., Гершунский Б.С., Есiм Ғ.,  
Изотов М.,  Кiшiбеков Д., Қасабеков А., Нысанбаев Ә.,  Сәрсенбаев Н., т.б.,
тарих саласы бойынша  Ахметова Л.,  Қасымбаев Ж.,  Қозыбаев М.,  Мыңжанұлы
Қ.,  Смағұлов О.,  Тұрлығұлов Т., Жұртбаев Т.,  Шоқай М.,  филологиялық
еңбектерде    Әуезов М.,  Дәуiтұлы С.  Жолдасбеков М., Жұмадiлов Қ., 
Кекiлбаев Ә., Келiмбетов Н., Мағауин М., Мұқаметқанов Қ., Мұқанов С.,
Салғарин Қ., Сейдiмбек А., т.б. еңбектерiнде зерделенген.
      Алайда жоғарыда талданған ғылыми еңбектерде көпұлтты Қазақстан
халықтарын  жаңа әлеуметтiк даму және әлемдiк интеграциялық үрдiс
жағдайында патриоттық тәрбие берудiң кешендi жүйесi жеткілікті деңгейде
қарастырылмаған.    
    Қазақстан Республикасы азаматтарын патриоттық тәрбиелеу жөніндегі
мемлекеттік  бағдарламасында  “Патриоттық тәрбие негізінен мемлекеттік
білім беру мекемелерінде іске асырылады. Бірақ білім беру мекемелерінде
тарихи аспектідегі бүгінгі күн  шындығына  негізделген  және 
қазақстандықтардың ұлттық  менталитетін қалыптастыруға  бағытталған
ақпараттық-дидактикалық, ғылыми-әдістемелік  материалдардың
жеткіліксіздігін атап өтуге тура келеді. Білім беру саласында демократиялық
патриоттық дүниетанымды жүйелі түрде  қалыптастыруда әлеуметтік
технологияларды қолдана білетін әлеуеті-білікті мамандардың, гуманитарлық
дамуы жөніндегі әлеуметтік технологияларды әзірлеудегі оңтайлы іс-
тәжірибелердің жеткіліксіздігі патриоттық тәрбие берудің өзектілігін
нақтылай түседі”, - деп атап көрсетеді.
  Осы тұрғыдан алғанда қоғамның әлеуметтік даму жағдайында  патриоттық
тәрбие беруде қарама-қайшылықтар туындап отыр:
патриоттық тәрбиені мемлекеттік органдардың мақсатты бағытталған процесс
ретінде бағаламауында;
әр түрлі ақпарат көздерінде қоғамға жат пікірлердің етек алуы;
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан ұлттық патриотизм мен   бүгiнгi қоғамдағы
патриоттық тәрбиенiң өзара сабақтастығының болмауы;
мектепте, мектептен тыс мекемелерде оқушыларға патриоттық тәрбие беруге
байланысты жүйеленген ғылыми әдiстеменiң жоқтығы қарама-қайшылықты анық
туғызады.
  Қоғамның әлеуметтік даму жағдайында оқушыларға патриоттық тәрбие беруге
байланысты  ғылыми-теориялық тұрғыдан  жүйеленбеуі және әдістеменің жоқтығы
бiздiң мәселемізді айқындап, тақырыпты “Қазақстан Республикасының
әлеуметтiк даму жағдайында мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие берудiң
ғылыми-педагогикалық негiздерi“ деп таңдауымызға себеп болды.
Зерттеудің мақсаты:  қоғамның әлеуметтiк даму жағдайында мектеп оқушыларына
патриоттық  тәрбие берудi теориялық-әдiснамалық тұрғыда негiздеп, ғылыми-
әдiстемемен қамтамасыз ету.
  Зерттеудің объектiсi: Мектептегі оқу-тәрбие үрдісі.  Зерттеудің пәнi:
Қазақстан Республикасының әлеуметтiк даму жағдайында мектеп оқушыларына
патриоттық тәрбие беру жүйесі.
  Зерттеудiң ғылыми болжамы: Егер қоғамның әлеуметтiк даму жағдайында
мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие берудiң тұжырымдамасы жасалса; ұлттық
және жалпыадамзаттық мәдени құндылықтардың өзiндiк ерекшелiктерi оқу-тәрбие
үрдiсiнде ескерiлiп оқушылардың жас және жеке бас ерекшелiгiне байланысты
патриоттық тәрбие берудiң жүйесі педагогикалық мақсатқа қарай жүзеге
асырылса, онда оқушылардың бойындағы патриоттық құндылықтарды
қалыптастырудың тиiмдiлiгi арта түседi, өйткені патриоттық тәрбие жалпы
адамзаттық және ұлттық құндылықтар диалектикасына сүйенеді.
  Зерттеудің  мiндеттерi:
Қазақстан Республикасының  әлеуметтiк даму  жағдайында тұлғаның бойында
қазақстандық патриотизмді қалыптастырудың  теориялық-әдiснамалық 
негiздерiн анықтау.
Патриотизмнiң қалыптасуының тарихи алғышарттарын негіздей отырып,
“патриотизм“, “ұлтжандылық“, “Қазақстандық патриотизм“,  “жалпыадамзаттық
патриотизм“, “патриоттық тәрбие“, “патриоттық құндылық“  ұғымдарының мәнін
ашып көрсету.
Мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие берудiң педагогикалық және
психологиялық негiздерiн айқындау.
Қоғамның  әлеуметтiк даму  жағдайында мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие
берудiң жүйесін жасау.
Мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие берудің тұжырымдамалық негіздерін
анықтау.
Оқушыларға патриоттық тәрбие беруге байланысты оқу-әдістемелік кешенді
тәжiрибелiк-эксперименттiк жұмыстар барысында  нәтижелерiн тексеру,  ғылыми-
әдiстемелiк нұсқаулар беру.
  Жетекшi идея: Қазақстан Республикасының әлеуметтiк даму  жағдайында
мектеп оқушыларына патриоттық тәрбие  беру көпұлтты Қазақстан Республикасы
үшiн қазақстандық патриотизмдi қалыптастыруға негiзделген тәрбие кеңiстiгiн
құруға бағытталады.  Зерттеудiң әдiснамалық-теориялық негiздерi:
Зерттеудiң  жалпы  әдiснамалық негiзi аксиологиялық, мәдениеттану,
өркениеттілік, жүйелілік, тұлғалық, іс-әрекеттік, әлеуметтік тұғырнама
тұрғысынан қамтылды. Жеке  тұлғаның патриоттық құндылығын қалыптастыру іс-
әрекет, тұлға, құңдылықтар теориялары негізінде қарастырылады. “Адам
құқықтарының жалпыға бiрдей Декларациясы“,  “Бала құқықтары“ туралы
Конвенциясы, Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан
Республикасы “Бiлiм туралы”  Заңы, Қазақстан Республикасы тәлім-тәрбие
тұжырымдамасы, Қазақстан Республикасы бiлiм беру мекемелерiнде тәрбие
берудiң кешендi бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Жастар саясаты,
Қазақстан Республикасы азаматтарын патриоттық тәрбиелеу жөніндегі
мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасы мектеп оқушыларына
патриоттық ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Зиялыларымыздың рухани тұлғасы ұлт болмысымен сабақтас
Оқу процесіндегі экологиялық тәрбие
Дене шынықтыру және спорт педагогикасы – педаогикалық білімдер саласы және жалпы мәселелері
Оқыту процесінде оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру
Тұлғаның өзін-өзі дамытудың теориялық негізі
Жоғары оқу орындарында болашақ маманды тиімді дайындаудың психологиялық - педагогикалық шарттары
Тұлғаның дамуы оны тәрбиелеу және қалыптастыру
Оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру жүйесін негізінде сипаттау
Жеке тұлға - өзінің қалыптасу барысында өзіндік дамуының объектісі
Оқушылардың білімге құндылық бағдарын қалыптастырудың теориялық негіздері
Пәндер