Қорлардың есебінің аудитінің теориялық негізі


ЖОСПАР

I. ҚОРЛАРДЫҢ ЕСЕБІНІҢ АУДИТІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
1.1 Қорлар аудитінің мақсаты мен міндеттері
1.2 Қорлар аудитінің нормативтік құқықтық реттелуі

II. ҚОРЛАР ЕСЕБІНІҢ АУДИТІ
2.1 Қорлар аудитінің бағдарламасы
2.2 Қорлардың қоймадағы есебінің аудиті

ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
ЖОСПАР

I. ҚОРЛАРДЫҢ ЕСЕБІНІҢ АУДИТІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ

1.1 Қорлар аудитінің мақсаты мен міндеттері
1.2 Қорлар аудитінің нормативтік құқықтық реттелуі

II. ҚОРЛАР ЕСЕБІНІҢ АУДИТІ

2.1 Қорлар аудитінің бағдарламасы
2.2 Қорлардың қоймадағы есебінің аудиті

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

I.Қорлардың есебінің аудитінің теориялық негізі

1. Қорлар аудитінің мақсаты мен міндеттері

Қорлардың есебінің аудитінің негізгі мақсаты - олардың есебінің дұрыс
ұйымдастырылып жүргізілгендігін анықтау болып табылады:
- олардың сақталу және пайдалану орындарындағы қозғалыстары мен
- нақты қолда барлығы туралы дәлелді мәліметтер алу;
- олардың сақталу ережелерін қамтамасыз ету;
- өндіріске жұмсалу номаларының сақталуын қамтамасыз ету;
- өндіріске қажеті жоқ материалдық ресурстарды табу, анықтау және
оларды сату;
Өндіріс үрдісінде бір-ақ рет қатысып өндірілген өнімнің өзіндік
құнына құны түгелдей кіріп, оның материалдық негізін құрайтын
қорлардыңалатын орны өте зор.
Қорлар баланста: материалдар 1310, дайын өнімдер 1320, тауарлар 1330,
1340 аяқталмаған өндіріс баптары бойынша жинақталып, оларға мынадай
активтер жатады: шикізаттар, сатып алынған жартылай фабрикаттар (шала
өнімдер) мен құрастыру бұйымдары, конструкциялар мен тетіктері, отындар,
ыдыстар мен ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектері, қайта өңдеуге берілген
материалдар, сондай-ақ шаруашылықтың негізгі қосалқы өндірістерінде сатуға
шығарылған өнімдер түріндегі активтері және әр түрлі мақсаттар үшін
сатып алынған тауарлар және есепті кезеңде технологиялық үрдіс аяқталмаған
өндірістік шығындар да жатады .
Аудиторлық дәлелдемелердің негізгі көздері мыналар болып табылады:
бухгалтерлік есептің қолданыстағы заңнамасы, салықтар туралы және басқа да
номативтік-құқықтық актілер, бухгалтерлік есеп стандарттары, қаржылық есеп
стандарттары, есеп саясатының қағидасы, бизнес-жоспар, өндірістік
бағдарлама, қаржылық есептілік, бухгалтерлік есеп тізімдері. Алғашқы
құжаттардың ішінен дәлелдеме көздеріне мыналар жатады: смета, шикізат
шығындарының нормасы, лимит картасы, жолдағы қағаздар, инвентарлық сипат,
салыстыру ведомосттары, хабарлама, төлем құжаттарының көшірмесі, келіп
түскен жүктер есебінің журналы, счет фактуралар, ішкі орын ауыстыруларға
үстемелер, тауарлы - транспорттық үстемелер, жүктік кедендік декларациялар,
сертификаттар, кіріс ордері, сенімхат және т.б.
Шаруашылық қызметпен және қорлардың ішкі бақылау жүйесімен таныс
болғаннан кейін, аудитор, бақылау тәуекелінің деңгейін алдын-ала бағалай
алады. Ол үшін ол ұйымдастырушылық құрылымын талдай алады, яғни басқару
және бағындыру, клиент жазбаларымен және құжаттарды зерттеу арқылы ішкі
аудитті (қызметтік нұсқаулар, құжат айналымының кестесі, ішкі аудит
жағдайы, стандарттар және ішкі аудит процедуралары және тағы басқалар.

1.2 Қорлар аудитінің нормативтік құқықтық реттелуі

Қорлар аудитінің негізгі нормативтік құқықтық құжаттары төмендегі
кестеде кетірілді.

Қорларды реттеуші негізгі нормативтік құқықтық құжаттар
Реттік Құжаттың аты
номері
1 2
1 Қорлардың есебі, бухгалтерлік есептің 7-стандарты, ҚР
бухгалтерлік есеп бойынша ұлттық комиссиясының 13.11.1996ж № 3
қаулысы (ҚР қаржы министрінің 28.01.2003ж №27 бұйрығымен
енгізілген толықтыруларымен және өзгертулерімен)
2 ҚР-ның салық бюджеттеге төленетін басқада міндетті төлемдер
туралы кодексі. 12.06.2001 жыл № 209-2 2004 ж 22- қазанда
жасалған өзгертулермен және толықтырулармен
3 ҚР –ның Кеден кодексі 05.04.2003 ж №401-ІІ 2004 жылғы 9 шілде
жасалған өзгертулермен және толықтырулар
4 ҚР-ның Валюталық реттеу туралы заңы 14.04.1993 ж 1995ж 20 шілдеде
жасалған өзгертулермен және толықтырулар
5 ҚР-ның вексель айналымы туралы ҚР- ның заңы 28.04.1997 -1 2003ж
9-шілде өзгертулермен және толықтырулар №482-2
6 ҚР Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы заңы
26.12.1995 №273 2004 ж 11 маусымдағы өзгертулермен және
толықтырулар
7 Фискалық еске сақтау мүмкіндігі бар бақылау-кассалық машиналарды
қолдану Ережелері:ҚР Үкіметінің №449 қаулысы 18.04.2002 ж
8 Кәсінорындардың, ұйымдардың және мекемелердің шағым талаптар қою
және құрау мен шаруашылық келісім шарттар бойынша
келіспеушіліктерді реттеу тәртібі туралыЕреже-Нұсқау:ҚР Министрлер
Кабинетінің Қаулысы, №111 15.02.1995
9 Жөнелту және жабдықтау кезінде өнімдер мен тауарлардың сақталмауы
және жетіспеушілігіне байланысты дауларды шешу кезінді заңдарды
қолдану тәжірибесі туралы:ҚР жоғарғы арбитраждық соты Пленумының
қаулысы, №4 23.12.1993 ж
10 Қорларды алуға сенімхат беру және оларды сенім-хат бойынша босату
тәртібі туралы , 06.03.1998ж. №41 әдістемелік ұсынымдар
11 "Қаржылық қорытынды есепті дайындау тапсырудың
тұжырымдамалыұ(концептуалдық) негізі".ҚР Қаржы Министрлігінің №542
бұйрығы, 29 10 2002 ж
12 "Бастапқы құжаттардың нысандарын бекіту туралы" :ҚР Қаржы
Министрлігінің №128 бұйрығы , 19.03.2004ж
13 "табыс " деп аталатын бух. есептің №5 ұлттық стандартына
әдістемелік ұсыныстар:ҚР Қаржы Министрлігінің бух.есеп және аудит
методологиясы департаментінің №7 бұйрығы 21.05.1997 ж
14 "Күмәнді борыштар бойынша резерв құру тәртібі" 5" табыс " деп
аталтын бух. есеп стандартына әдістемелік ұсыныстар.ҚР Қаржы
Министрлігінің №457 бұйрығы .31.12.1997ж
15 "Бух. есеп регистрлігін толтыру туралы" ҚР Қаржы Министрлігінің
№72 ереже нұсқау 24.11.1997ж
16 Бух.есеп шоттарының Типтік жоспары:ҚР Қаржы Министрлігің №438
бұйрығы, 18.09.2002ж
17 Көлік экспедициясы келісім шартының шеңберінде жүзеге
асырылатын,жүктерді тасымалдауға экспидиторлардың шот фактура
жазып беру тәртібі:ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының
№18 бұйрығы. 23.01.2003ж
18 "Вексельдік операциялардың бух.есебі туралы ":ҚР Қаржы
Министрлігінің №23-2-2-6631540 хатты, 07.02.2001ж

II. Қорлар есебінің аудиті

2.1. Қорлар аудитінің бағдарламасы

Қорлардың есебінің аудиторлық бағдарламасы мынадай басты мәселелерді
қамтиды:
- Баланстың көрсеткіштерін Бас кітаптағы мәліметтермен салыстырып
тексеруді;
- Қорлардың синтетикалық және аналитикалық есебінің дұыс
жүргізілгендігін тексеруді;
- қолда бар қорлардың сақталуын, оларға уақтылы түгендеу
жүргізілгендігін тексеруді;
- қойма есебінің, қорлардың қозғалысының бастапқы құжаттарының уақтылы
дұрыс толтырылғандығын, соңғы қорытынды есеп беру күніне, субьектінің
өндірістік қорларымен қамтамасыз етілуін тексереді.
- Келіп түскен материалдардың уақтылы толық кіріске алынғандығын және
бухгалтерлік жазуларды жүзеге асырылғандығын тексеруді;
- Сатылып жөнелтілген және қайта өңдеуге берілген материалдық
құндылықтардың операйияларының дұрыс құжатталып, бухгалтерлік
жазуларының жүзеге асырылғандығын тексеруді.

Қорлардың есебінің аудиторлық бағдарламасы

Рет Аудит процедуралары Ақпарат көздері
нөмір
1 Қорларды алуға арналған құжаттарды Шарттар, шот-фактуралар,
ресімдеудің дұрыстығы мен бар екендігінтөлем тапсырмалары,
тексеру кірістік құжаттар мен
т.с.с.
2 Қорлардың саны мен сапасы жөніндегі Тиісті құжаттарды
тілек-талаптарды ресімдеудің (коммерциялық акт,
дұрыстығын, негізділігін және теміржол станциясы
уақытылығын тексеру түбіртіктері, салыстыру
тізімдемесі және т.б)
жабдықтаушыға, темір
жолға немесе кеме
шаруашылығына
талап-қуанымдар, 8
журнал-ордер, бас кітап
және т.б.
3 Алынған құндылықтарды кіріске алудың Қабылдау актілері, жүк
немесе орындалған жұмыс пен көрсетілгенқұжаттар,
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Өндірістік шығындар есебінің теориялық негізі
Тауарлық-материалдық қорлар есебінің теориялық негізі
Қызметкерлермен есеп айырысу аудитінің теориялық негіздері
Кірістер есебін жүргізудің теориялық негізі
Негізгі құралдарды жөндеу есебінiң негiзi
Ақша қаражаттар есебінің теориялық негіздемесі
Шығындар аудитінің экономикалық сипаттамасы
Кредиторлық берешек аудитінің есебі
Тауарлы-материалдық қорлар есебінің аудиті
Зейнетақы қорларының есебінің теориялық-әдістемелерін негіздеу
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь